TPM 075/09 Změna 2. PLATÍ OD: NAHRAZUJE: TPM075/09 Změna 1 POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TPM 075/09 Změna 2. PLATÍ OD: 3.8.2011 NAHRAZUJE: TPM075/09 Změna 1 POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III"

Transkript

1 POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III TPM 075/09 Změna 2 PLATÍ OD: NAHRAZUJE: TPM075/09 Změna 1

2 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek PKTM III (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání, dodávání, skladování, montáž, provoz, údržbu a kontroly provozuschopnosti. I. OBSAH II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování III. TECHNICKÉ ÚDAJE Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty Akustické hodnoty Elektrické prvky, schéma zapojení IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU Objednávkový klíč V. ÚDAJE O VÝROBKU Údajový štítek VI. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Materiál VII. KONTROLA, ZKOUŠENÍ Kontrola Zkoušení VIII. BALENÍ, DOPRAVA, PŘEJÍMKA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA Logistické údaje Záruka IX. MONTÁŽ, OBSLUHA, ÚDRŽBA A KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI Montáž Uvedení do provozu a kontroly provozuschopnosti Náhradní díly Obnovení funkce servopohonu po aktivaci pojistek X. SOUVISEJÍCÍ NORMY, VYHLÁŠKY A PROTOKOLY 59 2

3 II. VŠEOBECNĚ 1. Popis 1.1. Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN Zkoušky požární odolnosti klapek byly provedeny podle zkušební normy EN Klapky jako požární uzávěry vykazují dle normy ČSN a ČSN požární odolnost v závislosti na způsobu zabudování (Tab ) List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny, nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls pro uvolnění páčky spouštění může být ruční, teplotní nebo elektromagnetem. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení BAE 72-S, stisknutí resetovacího tlačítka na BAE 72-S, nebo při přerušení napájení servopohonu Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Na přání zákazníka lze dodat s těsněním bez příměsi silikonu. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře Činnost klapek není závislá na směru proudění vzduchu. Klapky mohou být umístěny v libovolné poloze Čtyřhranné klapky se vyrábějí se dvěma revizními otvory. Kruhové klapky mají jeden revizní otvor, protože uzavírací zařízení a revizní otvor lze nastavit do nejvýhodnější polohy z hlediska obsluhy a manipulace s ovládacím zařízením pootočením o libovolný počet roztečí otvorů připojovacích přírub Bezchybná funkce klapek je zajištěna za těchto podmínek: a) maximální rychlost proudění vzduchu 12 m.s -1 maximální tlakový rozdíl 1200 Pa b) klapky budou instalovány ve vzduchotechnickém potrubí tak, že se budou přestavovat do polohy"otevřeno" při vypnutém ventilátoru, nebo uzavřené regulační klapce, umístěné mezi ventilátorem a požární klapkou. c) rovnoměrné rozložení proudění vzduchu v celém průřezu klapky Klapky jsou určeny pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům s klasifikací klimatických podmínek třídy 3K5, bez kondenzace, námrazy, tvorby ledu a bez vody i z jiných zdrojů než z deště dle EN zm.a2. a prostory BNV, ZÓNU 2 a ZÓNU 1 dle EN V případě osazení klapky elektrickými prvky je rozsah teplot zúžen dle rozsahu teplot použitých elektrických prvků. Klapky určené do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou označeny značkou Ex s označením kategorie použití. V případě použití optického hlásiče kouře MHG 231 se zásuvkou MHY je tento určen pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům s klasifikací klimatických podmínek dle EN zm.a2: K: klimatické podmínky pro prostředí třídy 3K5, rozsah pracovních teplot -25 C až +70 C, max. relativní vlhkost vzduchu 95% při 40 C, bez kondenzace, námrazy, tvorby ledu a bez vody i z jiných zdrojů než z deště. Z: zvláštní podmínky: 3Z1 tepelné záření zanedbatelné, 3Z8 kropení vodou. B: biologické podmínky: 3B1 bez přítomnosti flóry a fauny C: chemicky aktivní látky: 3C2 S: mechanicky aktivní látky 3S1 M: mechanické podmínky: 3M2 3

4 1.9. Klapky jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí Všechny rozměry a hmotnosti, pokud není uvedeno jinak, jsou v mm a kg V tomto dokumentu jsou použita následující značení a jednotky. Legenda : w [m.s -1 ] rychlost proudění vzduchu p [Pa] tlaková ztráta L w [db] hladina akustického výkonu [ ] součinitel místní tlakové ztráty [kg.m -3 ] hustota A,B, a, c, [mm] rozměr e, f S [m 2 ] plocha 2. Provedení 2.1. Provedení s mechanickým ovládáním Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 73 C uvede do činnosti uzavírací zařízení nejpozději do 120 sekund. Do teploty 70 C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. V případě požadavku na jiné spouštěcí teploty mohou být dodány tepelné pojistky s jmenovitou spouštěcí teplotou +104 C nebo +147 C (nutno uvést v objednávce) Provedení s mechanickým ovládáním dle odstavce může být doplněno o signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘENO" popř. "OTEVŘENO" koncovým spínačem Provedení s mechanickým ovládáním dle odstavce , může být doplněno o spouštění elektromagnetem napětím AC 230 V nebo AC/DC 24 V. Pro napětí AC 230 V je použit elektromagnet EM230. Pro napětí AC/DC 24 V je použit elektromagnet EM230 s předřazeným impulsním spínačem SIEM24, který uvede do činnosti elektromagnet až po nabití kondenzátoru umístěného v SIEM24, tj. po cca 10s. Doba nabíjení je závislá na napájecím proudu. Pro spolehlivou funkci je nutné na elektromagnet resp. impulsní spínač připojit odpovídající napětí na dobu 20s až 30s. Po zdvihnutí páčky spouštění elektromagnetem a tím uvolnění páky a zavření klapky, zůstává páčka spouštění zdvihnutá. Před opětovným otevřením klapky je nutné páčku spouštění odjistit vytažením jádra elektromagnetu Provedení se servopohonem Pro klapky jsou použity servopohony BF 24-T nebo BLF 24-T resp.bf 230-T nebo BLF 230-T (dále jen servopohon). Servopohon po připojení na napájecí napětí AC/DC 24V resp. AC 230V přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" je max.140 s. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí, aktivací termoelektrického spouštěcího zařízení, nebo stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAE 72-S), zpětná pružina 4

5 přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO. Doba přestavení listu z polohy "OTEVŘENO" do polohy "ZAVŘENO je max. 16 s. Dojde-li znovu k obnovení napájecího napětí (list se může nacházet v kterékoli poloze), servopohon začne list klapky opět přestavovat do polohy "OTEVŘENO". Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAE 72-S, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). Termoelektrické spouštěcí zařízení může být také vybaveno tepelnou pojistkou Tf2 typu ZBA95 (nutno uvést v objednávce). V tomto případě je jmenovitá spouštěcí teplota uvnitř vzduchotechnického potrubí +95 C. Po aktivaci tepelné pojistky Tf1 nebo Tf2 je napájecí napětí trvale a neodvolatelně přerušeno a servopohon pomocí předepnuté zpětné pružiny přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO" Provedení se servopohonem dle odstavce může být doplněno o optický hlásič kouře MHG 231. Napětí sestavy může být AC 230 V nebo AC/DC 24 V. U provedení sestavy s napětím AC 230 V je použita napájecí jednotka BKN MA a servopohon BF 24-T (BLF 24-T). V případě rozšíření kouře ve vzduchotechnickém potrubí dojde k aktivaci optického hlásiče kouře do poplachového stavu a tím k přepnutí kontaktů relé a přerušení napájení servopohonu. Zrušení poplachového stavu hlásiče se provede přerušením napájecího napětí hlásiče na dobu min. 2s Provedení s komunikačním a napájecím zařízením BKN spolu se servopohonem BF 24-T-ST (BLF 24-T-ST). Zjednodušuje elektrickou instalaci a propojení požárních klapek. Usnadňuje kontrolu na místě a umožňuje centrální řízení a kontrolu požárních klapek pomocí jednoduchého 2-vodičového vedení. BKN slouží na jedné straně jako decentrální síťový přístroj pro napájení servopohonu BF 24-T-ST (BLF 24-T-ST) s pružinovým zpětným pohonem a na druhé straně přenáší signál o stavu klapky PROVOZ a HAVÁRIE přes dvouvodičové vedení do centrály. Stejným vedením je z centrály přes BKN dáván řídící povel ZAPNUTO-VYPNUTO do servopohonu. Pro zjednodušení připojení je servopohon BF 24-T-ST (BLF 24-T-ST) vybaven konektorovými zástrčkami, které se zasunou přímo do BKN Pro napojení na síť 230V je BKN dodáván s kabelem a EUROzástrčkou. Dvouvodičové vedení se do BKN připojí na svorky 6 a 7. Pokud má být pohon kontrolován bez signálu z centrály, lze jej zapnout můstkem mezi svorkami 3 a 4. Zelená kontrolka LED na BKN svítí, pokud je v pohonu přítomno napětí (AC 24 V). Stavu klapky HAVÁRIE lze dosáhnout stisknutím tlačítka na BAE 72-S nebo přerušením napájecího napětí (např. signálem z EPS) Provedení s komunikačním a napájecím zařízením dle odstavce může být doplněno o optický hlásič kouře MHG 231. Pro napájení a komunikaci je použito zařízení BKN MA Provedení s komunikačním a napájecím zařízením BKN MP spolu se servopohonem BF24TL-T-ST pro připojení na MP-Bus. BKN MP zásobuje inteligentní pohony požárních klapek BF 24TL-T-ST decentrálně potřebným napájecím napětím. Tak lze realizovat dlouhé komunikace MP-Bus (až do 800 m). Až 8 uzlů Bus lze paralelně zapojit a jedním přístrojem Master (DDC s rozhraním MP) řídit a kontrolovat. Bližší informace v katalogu Belimo Provedení s komunikačním a napájecím zařízením BKN LON spolu se servopohonem BF24TL-T-ST pro práci s řídícími jednotkami technologie LonWorks. BKN LON doplňuje v pohonu integrovanou bezpečnostní funkci a převádí digitální protokol MP z pohonu na LonTalk a opačně. Bližší informace v katalogu Belimo Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. 5

6 2.3. Komunikační a řídící přístroje Komunikační a řídící přístroj BKS 24-1B slouží pro řízení a kontrolu požárních klapek se servopohonem BF 24-T-ST (BLF 24-T-ST) ve spojení s napájecím a komunikačním zařízením BKN BKS 24-1B přijímá přes napájecí a komunikační zařízení BKN informace o stavu požární klapky a vydává řídící povely. Zařízení je určeno pro zabudování do rozvaděče. Světelné diody na čelní straně přístroje signalizují provozní stavy klapky a také poruchy celkového systému. Bezpotenciálové pomocné kontakty umožňují zapojení do nadřazeného řídícího systému (signalizace polohy klapky, hlášení poruch, uvolnění ventilátorů atd.). Zatím co blikající zelená kontrolka LED ukazuje pohyb listu klapky k dané poloze, ta samá kontrolka trvalým svícením hlásí dosažení dané polohy. Pokud list klapky s ohledem na danou dobu chodu nedosáhne dané polohy, pak začne blikat červená kontrolka LED, současně je aktivní kontakt poruchy. Jakmile dosáhne list klapky danou polohu, je tento kontakt deaktivován. Kontrolka LED svítí dále, dokud není porucha tlačítkem RESET odblokována. Kromě hlášení poruch jsou k dispozici další tři pomocné kontakty. Kontakty udávající provozní a havarijní polohu klapky jsou aktivní, pokud se klapka nachází v dané poloze. Kontrolu funkce lze provést déle trvajícím stisknutím tlačítka "RESET/ TEST". Po dobu držení tlačítka se list klapky pohybuje ve směru havarijní polohy. Chybná funkce se znázorní kontrolkou LED. BKS 24-1B se napojí pomocí 11 pólové patice ZSO-11 pro DIN lištu 35 mm Komunikační a řídící přístroj BKS 24-9A slouží pro skupinové řízení a kontrolu 1 až 9 požárních klapek se servopohonem BF 24-T-ST (BLF 24-T-ST) ve spojení s napájecím a komunikačním zařízením BKN Signalizace polohy klapek je jednotlivá, klapky je možné ovládat a testovat pouze všechny společně. BKS 24-9A je určeno pro použití v rozvaděči a zobrazuje provozní stavy a hlášení poruch připojených požárních klapek. Pomocí integrovaných pomocných spínačů lze signalizovat funkce jako polohu klapky a hlášení poruch, nebo tyto předávat dále do systému. BKS 24-9A přijímá přes dvouvodičového vedení signály BKN a vydává řídící povely. Správný provoz klapky je zobrazen dvěma světelnými diodami (LED): Řízení zapnuto = stav PROVOZ Řízení vypnuto = stav HAVÁRIE Pokud požární klapky v průběhu přípustné doby přestavění nedosáhnou svoji zadanou polohu, začne blikat příslušná světelná dioda PORUCHA a kontakt K1 je otevřen (aktuální porucha). Pokud vadná klapka přece jen dosáhne své zadané polohy, pak se K1 zavře a hlášení poruchy svítí trvale (porucha uložena do paměti). Pro signalizaci polohy klapky do nadřazeného systému řízení slouží pomocný kontakt K2. Funkci tohoto pomocného kontaktu lze programovat přes svorku 14 dle Tab Tab BKS 24-9A kontakty K1 a K2 Kontakt funkce K1 situace stav aktuální porucha bez poruchy Programování pomocného kontaktu K2 funkce propojení stav Kontakt K2 sepnut pokud jsou všechny klapky otevřeny Kontakt K2 sepnut pokud jsou klapka č. 1 otevřena Kontakt K2 sepnut pokud jsou všechny klapky zavřeny otevřeno Kontrolu funkce lze provést v poloze PROVOZ stisknutím tlačítka TEST. Po dobu stisknutí tlačítka se list klapky otáčí do polohy HAVÁRIE. Vadná funkce se zjistí hlášením PORUCHA. Montáž a připojení BKS 24-9A lze provést na DIN lištu 35mm. Připojí se pomocí dvou 9-pólových svorkovnic zástrčkových konektorů. 6

7 2.4. Značení klapek z hlediska provedení je uvedeno v tabulce Tab Označuje se doplňkovým dvojčíslím za tečkou v objednávkovém klíči. Tab Provedení klapek Provedení klapek Doplňkové dvojčíslí ruční a teplotní.01 ruční a teplotní s koncovým spínačem ( ZAVŘENO ).11 ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 230 V (stř.).20 ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 24 V (stř.).21 ruční, teplotní a s elektromagnetem DC 24 V (ss).22 ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 230 V, s koncovým spínačem ( ZAVŘENO ) (stř.).23 ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 24 V, s koncovým spínačem ( ZAVŘENO ) (stř.).24 ruční, teplotní a s elektromagnetem DC 24 V, s koncovým spínačem ( ZAVŘENO ) (ss).25 se servopohonem BF 230-T (BLF 230-T).40 se servopohonem BF 24-T (BLF 24-T), s optickým hlásičem kouře MHG 231 a napájecí jednotkou BKN MA (napětí sestavy AC 230 V).41 se servopohonem BF 24-T (BLF 24-T).50 se servopohonem BF 24-T (BLF 24-T), s optickým hlásičem kouře MHG 231 (napětí sestavy AC/DC 24 V).51 s komunikačním a napájecím zařízením BKN se servopohony BF 24-T-ST (BLF 24-T-ST).60 s komunikačním a napájecím zařízením BKN MA, se servopohonem BF 24-T-ST (BLF 24-T-ST) a s optickým hlásičem kouře MHG s komunikačním a napájecím zařízením BKN MP a se servopohonem BF 24TL-T-ST (Top-Line) pro připojení na MP-Bus.62 s komunikačním a napájecím zařízením BKN LON a se servopohonem BF 24TL-T-ST (Top-Line) pro připojení na LonWorks.64 ruční a teplotní se dvěma koncovými spínači ( OTEVŘENO, ZAVŘENO ).80 ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 230 V, se dvěma koncovými spínači ( OTEVŘENO, ZAVŘENO ) (stř.).82 ruční, teplotní a s elektromagnetem AC 24 V., se dvěma koncovými spínači ( OTEVŘENO, ZAVŘENO ) (stř.).83 ruční, teplotní a s elektromagnetem DC 24 V, se dvěma koncovými spínači ( OTEVŘENO, ZAVŘENO ) (ss).84 7

8 Obr. 1 Příklady provedení klapek 3. Rozměry a hmotnosti 3.1. Klapky čtyřhranné Obr. 2 Klapka čtyřhranná - provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou Hrana zazdění 8

9 Obr. 3 Klapka čtyřhranná - provedení se servopohonem Hrana zazdění 3.2. Klapky kruhové Obr. 4 Klapka kruhová s přírubou - provedení se servopohonem Hrana zazdění 9

10 Obr. 5 Klapka kruhová SPIRO - provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou Hrana zazdění Pozice: 1. Těleso klapky 7. Spouštěcí zařízení 13. Elektromagnet 2. List klapky 8. Západka 14. Impulsní spínač SIEM Ovládací páka 9. Tepelná tavná pojistka 15. Termoelektrické spouštěcí zařízení BAE 72-S 4. Uzavírací pružina 10. Kryt revizního otvoru 16. Servopohon 5. Základní deska 11. Rozeta předepínací 17. Perforace tělesa 6. Páčka spouštění 12. Koncový spínač 10

11 3.3. Klapky čtyřhranné - rozměry a hmotnosti Tab Klapky čtyřhranné - rozměry a hmotnosti, standardní stavební délka 375 mm A x B a c Hmotnost Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu Hmotnost provedení A x B a c provedení ruční servo ruční servo Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu 160x ,6 7,2 0,0108 BLF 200 x ,3 14,3 0,0768 BF 160x ,9 10,5 0,0132 BLF 200 x ,4 14,4 0,0784 BF 160x ,6 0,0156 BLF 200 x ,9 14,9 0,0848 BF 160x ,8 8,4 0,0216 BLF 200 x ,3 15,3 0,0896 BF 160x ,1 8,7 0,0252 BLF 200 x ,5 15,5 0,0928 BF 160x ,3 8,9 0,0276 BLF 200 x ,3 16,3 0,1024 BF 160x315-97,5 7,5 9,1 0,0294 BLF 200 x ,8 16,8 0,1088 BF 160x ,5 8,3 9,9 0,0342 BLF 200 x ,4 17,4 0,1168 BF 160x ,9 10,5 0,0396 BLF 200 x ,6 18,6 0,1328 BF 160x ,0456 BF 200 x ,8 19,8 0,1488 BF 160x ,0516 BF 250 x ,6 8,2 0,0189 BLF 160x ,5 13,5 0,0576 BF 250 x ,8 8,4 0,0231 BLF 160x ,7 13,7 0,0588 BF 250 x ,1 8,7 0,0273 BLF 160x ,1 14,1 0,0636 BF 250 x ,6 0,0378 BLF 160x ,4 14,4 0,0672 BF 250 x ,3 9,9 0,0441 BLF 160x ,7 14,7 0,0696 BF 250 x ,6 10,2 0,0483 BLF 160x ,3 15,3 0,0768 BF 250 x ,5 8,8 10,4 0,0515 BLF 160x ,8 15,8 0,0816 BF 250 x ,5 9,7 11,3 0,0599 BLF 160x ,4 16,4 0,0876 BF 250 x ,3 11,9 0,0693 BLF 160x ,5 17,5 0,0996 BF 250 x ,0798 BF 160x ,1116 BF 250 x ,7 14,7 0,0903 BF 180x ,8 7,4 0,0126 BLF 250 x ,3 15,3 0,1008 BF 180x ,1 7,7 0,0154 BLF 250 x ,4 15,4 0,1029 BF 180x ,3 7,9 0,0182 BLF 250 x ,1113 BF 180x ,6 0,0252 BLF 250 x ,4 16,4 0,1176 BF 180x ,4 9 0,0294 BLF 250 x ,6 16,6 0,1218 BF 180x ,6 9,2 0,0322 BLF 250 x ,4 17,4 0,1344 BF 180x315-97,5 7,8 9,4 0,0343 BLF 250 x ,1428 BF 180x ,5 8,7 10,3 0,0399 BLF 250 x ,6 18,6 0,1533 BF 180x ,2 10,8 0,0462 BLF 250 x ,1743 BF 180x ,8 12,8 0,0532 BF 250 x ,3 21,3 0,1953 BF 180x ,3 13,3 0,0602 BF 280 x ,9 8,5 0,0216 BLF 180x ,9 13,9 0,0672 BF 280 x ,2 8,8 0,0264 BLF 180x ,1 14,1 0,0686 BF 280 x ,5 9,1 0,0312 BLF 180x ,5 14,5 0,0742 BF 280 x ,3 9,9 0,0432 BLF 180x ,9 14,9 0,0784 BF 280 x ,7 10,3 0,0504 BLF 180x ,1 15,1 0,0812 BF 280 x ,6 0,0552 BLF 180x ,8 15,8 0,0896 BF 280 x ,5 9,2 10,8 0,0588 BLF 180x ,3 16,3 0,0952 BF 280 x ,5 10,2 11,8 0,0684 BLF 180x ,9 16,9 0,1022 BF 280 x ,8 12,4 0,0792 BLF 180x ,1162 BF 280 x ,5 14,5 0,0912 BF 180x ,6 23,6 0,1302 BF 280 x ,2 15,2 0,1032 BF 200x ,6 0,0144 BLF 280 x ,9 15,9 0,1152 BF 200x ,3 7,9 0,0176 BLF 280 x ,1176 BF 200x ,5 8,1 0,0208 BLF 280 x ,6 16,6 0,1272 BF 200x ,3 8,9 0,0288 BLF 280 x ,1344 BF 200x ,6 9,2 0,0336 BLF 280 x ,3 17,3 0,1392 BF 200x ,9 9,5 0,0368 BLF 280 x ,1 18,1 0,1536 BF 200x315-97,5 8,1 9,7 0,0392 BLF 280 x ,7 18,7 0,1632 BF 200x ,5 9 10,6 0,0456 BLF 280 x ,4 19,4 0,1752 BF 200x ,5 11,1 0,0528 BLF 280 x ,8 20,8 0,1992 BF 200x ,1 13,1 0,0608 BF 280 x ,5 26,5 0,2232 BF 200x ,7 13,7 0,0688 BF 280 x ,1 8,7 0,0234 BLF 11

12 A x B a c Hmotnost provedení Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu A x B a c Hmotnost provedení Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu ruční servo ruční servo 300x ,4 9 0,0286 BLF 355 x ,9 18,9 0,1827 BF 300x ,7 9,3 0,0338 BLF 355 x ,9 19,9 0,2016 BF 300x ,6 10,2 0,0468 BLF 355 x ,5 20,5 0,2142 BF 300x ,6 0,0546 BLF 355 x ,3 21,3 0,2300 BF 300x ,3 10,9 0,0598 BLF 355 x ,9 22,9 0,2615 BF 300x315-97,5 9,5 11,1 0,0637 BLF 355 x ,4 24,4 0,2930 BF 300x ,5 10,5 12,1 0,0741 BLF 400 x ,2 9,8 0,0324 BLF 300x ,1 12,7 0,0858 BLF 400 x ,6 10,2 0,0396 BLF 300x ,9 14,9 0,0988 BF 400 x ,9 10,5 0,0468 BLF 300x ,6 15,6 0,1118 BF 400 x ,9 11,5 0,0648 BLF 300x ,3 16,3 0,1248 BF 400 x ,4 12 0,0756 BLF 300x ,4 16,4 0,1274 BF 400 x ,7 12,3 0,0828 BLF 300x ,1378 BF 400 x ,5 10,9 12,5 0,0882 BLF 300x ,5 17,5 0,1456 BF 400 x , ,6 0,1026 BLF 300x ,7 17,7 0,1508 BF 400 x ,8 14,4 0,1188 BLF 300x ,6 18,6 0,1664 BF 400 x ,6 16,6 0,1368 BF 300x ,2 19,2 0,1768 BF 400 x ,4 17,4 0,1548 BF 300x ,9 19,9 0,1898 BF 400 x ,3 18,3 0,1728 BF 300x ,3 21,3 0,2158 BF 400 x ,4 18,4 0,1764 BF 300x ,8 22,8 0,2418 BF 400 x ,1 19,1 0,1908 BF 315x ,7 10,3 0,0248 BLF 400 x ,6 19,6 0,2016 BF 315x ,6 0,0303 BLF 400 x ,9 19,9 0,2088 BF 315x ,3 10,9 0,0358 BLF 400 x ,9 20,9 0,2304 BF 315x ,2 11,8 0,0495 BLF 400 x ,6 21,6 0,2448 BF 315x ,6 12,2 0,0578 BLF 400 x ,4 22,4 0,2628 BF 315x ,3 12,9 0,0633 BLF 400 x ,1 24,1 0,2988 BF 315x315-97,5 11,1 12,7 0,0674 BLF 400 x ,8 25,8 0,3348 BF 315x ,5 12,1 13,7 0,0784 BLF 450 x ,8 10,4 0,0369 BLF 315x ,8 14,4 0,0908 BLF 450 x ,1 10,7 0,0451 BLF 315x ,5 16,5 0,1045 BF 450 x ,5 11,1 0,0533 BLF 315x ,3 17,3 0,1183 BF 450 x ,5 12,1 0,0738 BLF 315x ,1320 BF 450 x ,1 12,7 0,0861 BLF 315x ,2 18,2 0,1348 BF 450 x ,4 13 0,0943 BLF 315x ,7 18,7 0,1458 BF 450 x ,5 11,7 13,3 0,1005 BLF 315x ,2 19,2 0,1540 BF 450 x ,5 12,8 14,4 0,1169 BLF 315x ,5 19,5 0,1595 BF 450 x ,6 15,2 0,1353 BLF 315x ,4 20,4 0,1760 BF 450 x ,5 17,5 0,1558 BF 315x ,1870 BF 450 x ,4 18,4 0,1763 BF 315x ,7 21,7 0,2008 BF 450 x ,3 19,3 0,1968 BF 315x ,2 23,2 0,2283 BF 450 x ,4 19,4 0,2009 BF 315x ,6 24,6 0,2558 BF 450 x ,1 20,1 0,2173 BF 355x ,7 9,3 0,0284 BLF 450 x ,7 20,7 0,2296 BF 355x ,6 0,0347 BLF 450 x ,2378 BF 355x ,3 9,9 0,0410 BLF 450 x ,1 22,1 0,2624 BF 355x ,3 10,9 0,0567 BLF 450 x ,8 22,8 0,2788 BF 355x ,8 11,4 0,0662 BLF 450 x ,7 23,7 0,2993 BF 355x ,1 11,7 0,0725 BLF 450 x ,5 25,5 0,3403 BF 355x315-97,5 9,1 10,7 0,0772 BLF 450 x ,2 27,2 0,3813 BF 355x ,5 11,3 12,9 0,0898 BLF 500 x ,3 10,9 0,0414 BLF 355x ,6 0,1040 BLF 500 x ,7 11,3 0,0506 BLF 355x ,8 15,8 0,1197 BF 500 x ,1 11,7 0,0598 BLF 355x ,6 16,6 0,1355 BF 500 x ,2 12,8 0,0828 BLF 355x ,4 17,4 0,1512 BF 500 x ,7 13,3 0,0966 BLF 355x ,5 17,5 0,1544 BF 500 x ,1 13,7 0,1058 BLF 355x ,2 18,2 0,1670 BF 500 x ,5 12,4 14 0,1127 BLF 355x ,6 18,6 0,1764 BF 500 x ,5 13,6 15,2 0,1311 BLF 12

13 A x B a c Hmotnost provedení Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu A x B a c Hmotnost provedení Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu ruční servo ruční servo 500x ,4 16 0,1518 BLF 600 x ,1 16,1 0,1176 BF 500x ,4 18,4 0,1748 BF 600 x ,5 16,5 0,1288 BF 500x ,3 19,3 0,1978 BF 600 x ,5 13,8 16,8 0,1372 BF 500x ,2 20,2 0,2208 BF 600 x ,5 15,1 18,1 0,1596 BF 500x ,4 20,4 0,2254 BF 600 x ,1848 BF 500x ,2 21,2 0,2438 BF 600 x ,1 20,1 0,2128 BF 500x ,8 21,8 0,2576 BF 600 x ,1 21,1 0,2408 BF 500x ,1 22,1 0,2668 BF 600 x ,2 22,2 0,2688 BF 500x ,3 23,3 0,2944 BF 600 x ,4 22,4 0,2744 BF 500x ,3128 BF 600 x ,3 23,3 0,2968 BF 500x ,3358 BF 600 x ,9 23,9 0,3136 BF 500x ,9 26,9 0,3818 BF 600 x ,3 24,3 0,3248 BF 500x ,3 28,3 0,4278 BF 600 x ,6 25,6 0,3584 BF 550x ,9 12,9 0,0459 BF 600 x ,4 26,4 0,3808 BF 550x ,3 13,3 0,0561 BF 600 x ,5 27,5 0,4088 BF 550x ,6 13,6 0,0663 BF 630 x ,7 13,7 0,0531 BF 550x ,8 14,8 0,0918 BF 630 x ,2 14,2 0,0649 BF 550x ,4 15,4 0,1071 BF 630 x ,6 14,6 0,0767 BF 550x ,8 15,8 0,1173 BF 630 x ,9 15,9 0,1062 BF 550x315-97,5 13,1 16,1 0,1250 BF 630 x ,5 16,5 0,1239 BF 550x ,5 14,3 17,3 0,1454 BF 630 x ,9 16,9 0,1357 BF 550x ,2 18,2 0,1683 BF 630 x ,5 14,2 17,2 0,1446 BF 550x ,2 19,2 0,1938 BF 630 x ,5 15,5 18,5 0,1682 BF 550x ,2 20,2 0,2193 BF 630 x ,5 19,5 0,1947 BF 550x ,2 21,2 0,2448 BF 630 x ,6 20,6 0,2242 BF 550x ,4 21,4 0,2499 BF 630 x ,7 21,7 0,2537 BF 550x ,2 22,2 0,2703 BF 630 x ,8 22,8 0,2832 BF 550x ,8 22,8 0,2856 BF 630 x ,2891 BF 550x ,2 23,2 0,2958 BF 630 x ,9 23,9 0,3127 BF 550x ,4 24,4 0,3264 BF 630 x ,6 24,6 0,3304 BF 550x ,2 25,2 0,3468 BF 630 x ,3422 BF 550x ,2 26,2 0,3723 BF 630 x ,3 26,3 0,3776 BF 550x ,2 28,2 0,4233 BF 630 x ,2 27,2 0,4012 BF 560x ,0468 BF 650 x ,0549 BF 560x ,4 13,4 0,0572 BF 650 x ,4 14,4 0,0671 BF 560x ,8 13,8 0,0676 BF 650 x ,8 14,8 0,0793 BF 560x ,0936 BF 650 x ,1 16,1 0,1098 BF 560x ,6 15,6 0,1092 BF 650 x ,8 16,8 0,1281 BF 560x ,1196 BF 650 x ,2 17,2 0,1403 BF 560x315-97,5 13,2 16,2 0,1274 BF 650 x ,5 14,5 17,5 0,1495 BF 560x ,5 14,5 17,5 0,1482 BF 650 x ,5 15,8 18,8 0,1739 BF 560x ,4 18,4 0,1716 BF 650 x ,9 19,9 0,2013 BF 560x ,4 19,4 0,1976 BF 650 x ,2318 BF 560x ,4 20,4 0,2236 BF 650 x ,1 22,1 0,2623 BF 560x ,4 21,4 0,2496 BF 650 x ,2 23,2 0,2928 BF 560x ,6 21,6 0,2548 BF 650 x ,4 23,4 0,2989 BF 560x ,4 22,4 0,2756 BF 650 x ,3 24,3 0,3233 BF 560x ,2912 BF 650 x ,3416 BF 560x ,5 23,5 0,3016 BF 650 x ,4 25,4 0,3538 BF 560x ,7 24,7 0,3328 BF 650 x ,8 26,8 0,3904 BF 560x ,5 25,5 0,3536 BF 650 x ,6 27,6 0,4148 BF 560x ,5 26,5 0,3796 BF 710 x ,6 14,6 0,0603 BF 600x ,4 13,4 0,0504 BF 710 x ,1 15,1 0,0737 BF 600x ,8 13,8 0,0616 BF 710 x ,5 15,5 0,0871 BF 600x ,2 14,2 0,0728 BF 710 x ,9 16,9 0,1206 BF 600x ,5 15,5 0,1008 BF 710 x ,6 17,6 0,1407 BF 13

14 A x B a c Hmotnost provedení Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu A x B a c Hmotnost provedení Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu ruční servo ruční servo 710x ,1 18,1 0,1541 BF 800 x ,3 19,3 0,1748 BF 710x315-97,5 15,4 18,4 0,1642 BF 800 x ,5 16,7 19,7 0,1862 BF 710x ,5 16,8 19,8 0,1910 BF 800 x ,5 18,1 21,1 0,2166 BF 710x ,8 20,8 0,2211 BF 800 x ,3 22,3 0,2508 BF 710x ,2546 BF 800 x ,6 23,6 0,2888 BF 710x ,2 23,2 0,2881 BF 800 x ,9 24,9 0,3268 BF 710x ,4 24,4 0,3216 BF 800 x ,1 26,1 0,3648 BF 710x ,6 24,6 0,3283 BF 800 x ,4 26,4 0,3724 BF 710x ,6 25,6 0,3551 BF 800 x ,4 27,4 0,4028 BF 710x ,3 26,3 0,3752 BF 900 x ,7 16,7 0,0774 BF 710x ,7 26,7 0,3886 BF 900 x ,2 17,2 0,0946 BF 750x ,1 15,1 0,0639 BF 900 x ,8 17,8 0,1118 BF 750x ,5 15,5 0,0781 BF 900 x ,4 19,4 0,1548 BF 750x ,0923 BF 900 x ,2 20,2 0,1806 BF 750x ,4 17,4 0,1278 BF 900 x ,7 20,7 0,1978 BF 750x ,1 18,1 0,1491 BF 900 x ,5 18,1 21,1 0,2107 BF 750x ,6 18,6 0,1633 BF 900 x ,5 19,7 22,7 0,2451 BF 750x315-97, ,1740 BF 900 x ,9 23,9 0,2838 BF 750x ,5 17,4 20,4 0,2024 BF 900 x ,3 25,3 0,3268 BF 750x ,5 21,5 0,2343 BF 900 x ,7 26,7 0,3698 BF 750x ,7 22,7 0,2698 BF 900 x ,1 28,1 0,4128 BF 750x ,9 23,9 0,3053 BF 1000 x ,8 17,8 0,0864 BF 750x ,2 25,2 0,3408 BF 1000 x ,4 18,4 0,1056 BF 750x ,4 25,4 0,3479 BF 1000 x ,1248 BF 750x ,4 26,4 0,3763 BF 1000 x ,7 20,7 0,1728 BF 750x ,1 27,1 0,3976 BF 1000 x ,5 21,5 0,2016 BF 750x ,6 27,6 0,4118 BF 1000 x ,1 22,1 0,2208 BF 800x ,6 15,6 0,0684 BF 1000 x ,5 19,6 22,6 0,2352 BF 800x ,1 16,1 0,0836 BF 1000 x ,5 21,2 24,2 0,2736 BF 800x ,6 16,6 0,0988 BF 1000 x ,6 25,6 0,3168 BF 800x ,1 18,1 0,1368 BF 1000 x ,1 27,1 0,3648 BF 800x ,8 18,8 0,1596 BF 1000 x ,6 28,6 0,4128 BF 3.4. Klapky kruhové - rozměry a hmotnosti Tab Klapky kruhové - rozměry a hmotnosti, standardní stavební délka 375 mm Jm. rozměr D a c f Hmotnost provedení Efektivní plocha S ef [m 2 ] Typ servopohonu ruční servo ,6 7,2 0,0132 BLF ,7 8,3 0,0176 BLF ,7 9,3 0,0227 BLF ,5-8,2 9,8 0,0299 BLF ,7 10,3 0,0380 BLF ,6 11,2 0,0492 BLF ,5 7,5 10,6 12,2 0,0639 BLF ,5 27,5 10,6 12,2 0,0831 BLF ,5 17,5 0,1078 BF ,4 19,4 0,1389 BF ,4 22,4 0,1739 BF ,3 25,3 0,2211 BF ,2 29,2 0,2833 BF 14

15 3.5. Přesahy klapek a) U čtyřhranných klapek (Obr. 6a) přesahuje otevřený list těleso klapky: - na straně ovládání od rozměru B 750 mm o hodnotu "a" - na straně bez ovládání od rozměru o hodnotu "c". Hodnoty "a" a "c" jsou uvedeny v Tab b) U kruhových klapek (Obr. 6b) přesahuje otevřený list těleso klapky: - na straně ovládání od rozměru D 630 mm o hodnotu "a" - na straně bez ovládání od rozměru D 225 mm o hodnotu "c". Hodnoty "a" a "c" jsou uvedeny v Tab c) U kruhových klapek na SPIRO potrubí (Obr. 6c) přesahuje otevřený list těleso klapky: - na straně bez ovládání od rozměru D 315 mm o hodnotu "f". Hodnoty "f" jsou uvedeny v Tab Hodnoty "a" i "c" popř. "f" je nutné respektovat při projekci navazujícího vzduchotechnického potrubí. Obr. 6a Přesah čtyřhranných klapek Obr. 6b Přesah kruhových klapek Obr. 6c Přesah klapek na SPIRO 3.6. U provedení.60 (s napájecím a komunikačním zařízením BKN) se k hmotnosti klapky se servopohonem (z tabulky Tab a Tab ) přičte hmotnost BKN 0,5 kg Čtyřhranné klapky lze dodat dle požadavku odběratele ve všech mezirozměrech uvedené řady Příruby čtyřhranných klapek o šířce 30 mm jsou v rozích opatřeny oválnými otvory (Obr. 7). Připojovací rozměry přírub kruhových klapek jsou dle EN V případě montáže klapek do SPIRO potrubí jsou kruhové klapky dodávány bez přírub pro možnost připojení vnějšími spojkami (nutno uvést v objednávce). Délka klapky pro SPIRO potrubí je 475 mm (Obr. 8). 15

16 Obr. 7 Příruba čtyřhranné klapky Obr. 8 Klapka na SPIRO potrubí 4. Umístění a zabudování 4.1. Požární klapky jsou vhodné pro zabudování v libovolné poloze ve svislých a vodorovných průchodech požárně dělících konstrukcí. Prostupy pro montáž klapek musí být provedeny tak, aby bylo zcela vyloučeno přenášení všech zatížení od požárně dělících konstrukcí na těleso klapky. Navazující vzduchotechnické potrubí musí být zavěšeno nebo podepřeno tak, aby bylo zcela vyloučeno přenášení zatížení od navazujícího potrubí na příruby klapky. Pro zajištění potřebného prostoru pro přístup k ovládacímu zařízení je doporučeno, aby ostatní předměty byly od ovládacích částí klapky vzdálené minimálně 350mm. Přístupný musí být alespoň jeden revizní otvor. Vzdálenost mezi požární klapkou a konstrukcí (stěnou, stropem) musí být minimálně 75mm. Jestliže mají být zabudovány dvě nebo více klapek v jedné požárně dělící konstrukci, musí být vzdálenost mezi sousedními klapkami minimálně 200 mm Klapka musí být zabudována tak, aby list klapky (v uzavřené poloze) byl umístěn v požárně dělící konstrukci - označeno samolepkami min. a max. HRANA ZAZDĚNÍ na tělese klapky. Není-li toto řešení možné, musí být potrubí mezi požárně dělící konstrukcí a listem klapky chráněné dle certifikovaného způsobu zabudování viz. čl.5 Přehled způsobů zabudování. Do doby zazdění a provedení omítky je nutné zakrytím chránit ovládací mechanismus před poškozením a znečištěním. Těleso klapky se nesmí při zazdívání deformovat. Po zabudování klapky nesmí list klapky při otevírání, resp. zavírání drhnout o těleso klapky Doporučené stavební otvory jsou zobrazeny na obr. 9, 10, 11. Obr. 9 Stavební otvor - čtyřhranná klapka 16

17 Obr. 10 Stavební otvor - kruhová klapka Obr. 11 Stavební otvor - kruhová klapka 4.4. Příklady zabudování požárních klapek Požární klapku je možné zabudovat do tuhé stěnové konstrukce zhotovené např. z obyčejného betonu/zdiva, pórobetonu s min. tloušťkou 100 mm nebo do tuhé stropní konstrukce zhotovené např. z obyčejného betonu, pórobetonu s min. tloušťkou 150 mm Požární klapku je možné zabudovat do lehké sádrokartonové stěnové konstrukce odolnosti EI 120 nebo EI Požární klapku je možné zabudovat mimo stěnovou konstrukci. Potrubí a část klapky mezi stěnovou konstrukcí a listem klapky (označeno samolepkou HRANA ZAZDĚNÍ na ochranném krytu) musí být chráněné protipožární izolací V případě zabudování čtyřhranných klapek mimo stěnovou konstrukci je nutné použít vyztužovací rám VRM-III. 5. Přehled způsobů zabudování 5.1. Způsoby zabudování požárních klapek PKTM III a jejich požární odolnost Tab Tab Způsoby zabudování požárních klapek PKTM III a jejich požární odolnost Tvar klapky Způsob zabudování požární klapky PKTM III Požární odolnost Obrázek č. Čtyřhranná (max. rozměr 1000x500 nebo 500x1000, max. průřez 0,5m 2 ) Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 100 mm v sádře nebo maltě (pozn. 1) Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci o min. tl. 150 mm v sádře nebo maltě (pozn. 2) Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 100 mm v ucpávce se stěrkou (pozn. 1) Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci o min. tl. 150 mm v ucpávce se stěrkou (pozn. 2) Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 100 mm v ucpávce se stěrkou a obložkami (pozn. 1) Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci o min. tl. 150 mm v ucpávce se stěrkou a obložkami (pozn. 2) EIS EIS EIS EIS EIS EIS

18 Tvar klapky Způsob zabudování požární klapky PKTM III Požární odolnost Obrázek č. Klapka osazená v sádrokartonové stěně odolnosti EI 120 v ucpávce se stěrkou a obložkami Klapka osazená v sádrokartonové stěně odolnosti EI 90 v ucpávce se stěrkou a obložkami Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná systémem CONLIT Ductrock EIS 120, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 1,3,4) EIS EIS EIS Klapka osazená mimo tuhou stropní konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná systémem CONLIT Ductrock EIS 120, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 2,3,4) EIS Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná systémem CONLIT Ductrock EIS 120, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 1,3,4) EIS Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, klapka vyztužená, průchod potrubí a doizolace systémem CONLIT Ductrock EIS 120, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 1,3,4) EIS Čtyřhranná (max. rozměr 1000x500 nebo 500x1000, max. průřez 0,5m 2 ) Klapka osazená mimo sádrokartonovou stěnu odolnosti EI 120, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná systémem CONLIT Ductrock EIS 120, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 3,4) Klapka osazená mimo sádrokartonovou stěnu odolnosti EI 120, klapka vyztužená, průchod potrubí a doizolace systémem CONLIT Ductrock EIS 120, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 3,4) Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná systémem CONLIT Ductrock EIS 90, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 1,3,4) Klapka osazená mimo tuhou stropní konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná systémem CONLIT Ductrock EIS 90, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 2,3,4) EIS EIS EIS EIS Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná systémem CONLIT Ductrock EIS 90, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 1,3) EIS Klapka osazená mimo sádrokartonovou stěnu odolnosti EI 90, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná systémem CONLIT Ductrock EIS 90, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 3,4) Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, klapka vyztužená, průchod potrubí a doizolace systémem CONLIT Ductrock EIS 90, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 1,3,4) Klapka osazená mimo sádrokartonovou stěnu odolnosti EI 90, klapka vyztužená, průchod potrubí a doizolace systémem CONLIT Ductrock EIS 90, nebo obdobným schváleným systémem (pozn. 3,4) Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 1,3,4) EIS EIS EIS EIS

19 Tvar klapky Způsob zabudování požární klapky PKTM III Požární odolnost Obrázek č. Čtyřhranná (max. rozměr 1000x500 nebo 500x1000, max. průřez 0,5m 2 ) Klapka osazená mimo tuhou stropní konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 2,3,4) Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, průchod potrubí ucpávka se stěrkou, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 1,3,4) Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci, klapka vyztužená, průchod potrubí a doizolace kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 1,3,4) Klapka osazená mimo sádrokartonovou stěnu odolnosti EI 90, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 3,4) EIS EIS EIS EIS Kruhová (průměr 160 až 630 mm) Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 100 mm v sádře nebo maltě (pozn. 1) Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci o min. tl. 150 mm v sádře nebo maltě (pozn. 2) Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 100 mm, klapka vyztužená, v ucpávce se stěrkou (pozn. 1) Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci o min. tl. 150 mm, klapka vyztužená, v ucpávce se stěrkou (pozn. 2) Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 100 mm, klapka vyztužená, v ucpávce se stěrkou a obložkami (pozn. 1) Klapka osazená v sádrokartonové stěně odolnosti EI 90, klapka vyztužená, v ucpávce se stěrkou a obložkami Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci o min. tl. 150 mm, klapka vyztužená, v ucpávce se stěrkou a obložkami (pozn. 2) Klapka osazená mimo stěnovou konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 3) Klapka osazená mimo stropní konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 3) EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS Klapka osazená mimo stěnovou konstrukci, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 3) EIS Klapka osazená mimo sádrokartonovou stěnu odolnosti EI 90, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 3) EIS Klapka osazená mimo stěnovou konstrukci, klapka vyztužená, průchod potrubí a doizolace kamennou vatou min. tl. 100 mm a min. objemové hmotnosti 80 kg/m 3 (pozn. 3) EIS Klapka osazená mimo stěnovou konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 80 mm a min. objemové hmotnosti 65 kg/m 3 (pozn. 3) EIS

20 Tvar klapky Způsob zabudování požární klapky PKTM III Požární odolnost Obrázek č. Kruhová (průměr 160 až 630 mm) Klapka osazená mimo stropní konstrukci, průchod potrubí sádra nebo malta, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 80 mm a min. objemové hmotnosti 65 kg/m 3 (pozn. 3) Klapka osazená mimo stěnovou konstrukci, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 80 mm a min. objemové hmotnosti 65 kg/m 3 (pozn. 3) Klapka osazená mimo sádrokartonovou stěnu odolnosti EI 90, průchod potrubí ucpávka se stěrkou a obložkami, klapka vyztužená, doizolovaná kamennou vatou min. tl. 80 mm a min. objemové hmotnosti 65 kg/m 3 (pozn. 3) Klapka osazená mimo stěnovou konstrukci, klapka vyztužená, průchod potrubí a doizolace kamennou vatou min. tl. 80 mm a min. objemové hmotnosti 65 kg/m 3 (pozn. 3) EIS EIS EIS EIS POZNÁMKY: 1) Tuhá stěnová konstrukce: buď obyčejný beton tl. 110 mm, nebo pórobeton tl. 100 mm 2) Tuhá stropní konstrukce: buď obyčejný beton, nebo pórobeton vždy tl. 150 mm 3) Obdobný schválený systém = stejná tloušťka, stejné, stejná reakce na oheň, obdobné lambda a c p 4) Vytužení čtvercové klapky vyztužovacím rámem VRM-III Obr. 54 Detail vyztužení čtvercové klapky umístěné mimo stěnovou nebo stropní konstrukci Obr

21 Obr. 13 Obr

22 Obr. 15 Obr

23 Obr. 17 Obr

24 Obr. 19 Obr

25 Obr. 21 Obr

26 Obr. 23 Obr

27 Obr. 25 Obr

28 Obr. 27 Obr

29 Obr. 29 Obr

30 Obr. 31 Obr

31 Obr. 33 Obr

32 Obr. 35 Obr

33 Obr. 37 Obr

34 Obr. 39 Obr

35 Obr. 41 Obr

36 Obr. 43 Obr

37 Obr. 45 Obr

38 Obr. 47 Obr

39 Obr. 49 Obr

40 Obr. 51 Obr

41 Obr. 53 Obr

42 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. Tlakové ztráty 6.1. Určení tlakové ztráty výpočtem p = w 2 2 p [Pa] tlaková ztráta w [m.s -1 ] rychlost proudění vzduchu ve jmenovitém průřezu klapky [kg.m -3 ] hustota vzduchu [-] součinitel místní tlakové ztráty pro jmenovitý průřez klapky (viz Tab a Tab ) 6.2. Určení tlakové ztráty z diagramu pro hustotu vzduchu = 1,2 kg.m -3 Diagram Tlakové ztráty klapek čtyřhranných a kruhových pro hustotu vzduchu =1,2 kg.m-3 42

43 7. Součinitel místní tlakové ztráty 7.1. Součinitel místní tlakové ztráty (-) - klapky čtyřhranné Tab Součinitel místní tlakové ztráty - klapky čtyřhranné B A ,238 7,420 5,831 3,890 3,301 3,019 2,847 2,500 2,232 2,025 1, ,799 6,340 4,958 3,277 2,770 2,528 2,380 2,082 1,853 1,676 1, ,825 5,611 4,371 2,868 2,416 2,201 2,070 1,805 1,602 1,445 1, ,385 4,539 3,510 2,272 1,902 1,727 1,620 1,405 1,240 1,113 1, ,869 4,156 3,204 2,062 1,721 1,560 1,461 1,264 1,113 0,996 0, ,604 3,960 3,048 1,954 1,629 1,475 1,381 1,192 1,048 0,937 0, ,436 3,836 2,948 1,886 1,570 1,421 1,330 1,147 1,008 0,900 0, ,078 3,572 2,738 1,742 1,447 1,307 1,222 1,052 0,921 0,821 0, ,784 3,350 2,566 1,625 1,347 1,215 1,135 0,974 0,852 0,757 0, ,544 3,179 2,426 1,530 1,265 1,140 1,064 0,911 0,795 0,705 0, ,362 3,045 2,320 1,458 1,203 1,083 1,010 0,864 0,752 0,666 0, ,219 2,941 2,237 1,402 1,156 1,039 0,968 0,827 0,719 0,635 0, ,194 2,922 2,222 1,392 1,147 1,031 0,910 0,820 0,713 0,630 0, ,104 2,857 2,170 1,357 1,117 1,004 0,935 0,797 0,692 0,611 0, ,046 2,814 2,137 1,334 1,098 0,986 0,918 0,782 0,678 0,598 0, ,010 2,788 2,116 1,320 1,086 0,975 0,908 0,773 0,670 0,590 0, ,918 2,720 2,062 1,284 1,055 0,947 0,881 0,749 0,648 0,571 0, ,865 2,682 2,032 1,264 1,037 0,931 0,866 0,736 0,636 0,560 0, ,808 2,640 1,999 1,241 1,018 0,913 0,849 0,721 0,623 0,547 0, ,715 2,572 1,946 1,205 0,988 0,885 0,822 0,697 0,602 0,528 0, ,643 2,519 1,904 1,177 0,964 0,863 0,801 0,679 0,585 0,512 0,460 B A ,7610 1,7410 1,6720 1,6270 1,6010 1,5320 1,4930 1,4520 1,3860 1, ,4510 1,4340 1,3750 1,3370 1,3150 1,2560 1,2240 1,1800 1,1330 1, ,2460 1,2320 1,1790 1,1460 1,1260 1,0740 1,0460 1,0150 0,9650 0, ,9520 0,9400 0,8980 0,8710 0,8550 0,8130 0,7900 0,7650 0,7250 0, ,8490 0,8800 0,8000 0,7750 0,7600 0,7220 0,7010 0,6780 0,6410 0, ,7970 0,7860 0,7500 0,7260 0,7120 0,6750 0,6550 0,6330 0,5990 0, ,7640 0,7540 0,7180 0,6950 0,6810 0,6460 0,6260 0,6050 0,5720 0, ,6940 0,6850 0,6510 0,6300 0,6170 0,5840 0,5660 0,5460 0,5140 0, ,6370 0,6280 0,5970 0,5770 0,5650 0,5340 0,5160 0,4980 0,4680 0, ,5910 0,5830 0,5530 0,5340 0,5220 0,4930 0,4760 0,4580 0,4300 0, ,5560 0,5480 0,5200 0,5010 0,4900 0,4620 0,4460 0,4290 0,4010 0, ,5290 0,5210 0,4940 0,4760 0,4650 0,4370 0,4220 0,4050 0, ,5240 0,5170 0,4890 0,4710 0,4610 0,4330 0,4180 0, ,5070 0,5000 0,4730 0,4550 0,4450 0,4180 0,4030 0, ,4960 0,4890 0,4620 0,4450 0,4350 0,4080 0, ,4900 0,4820 0,4560 0,4390 0,4280 0,4020 0, ,4720 0,4650 0,4390 0,4220 0, ,4620 0,4550 0,4290 0,4130 0, ,4510 0,4440 0, ,

44 7.2. Součinitel místní tlakové ztráty (-) - klapky kruhové Tab Součinitel místní tlakové ztráty - klapky kruhové D ,812 1,380 1,110 0,892 0,747 0,627 0,531 0,455 0,393 0,344 0,307 0,273 0, Akustické hodnoty 8.1. Hladina akustického výkonu korigovaná filtrem A. L WA = L W log(s) + K A L WA [db(a)] hladina akustického výkonu korigovaná filtrem A L W1 [db] hladina akustického výkonu L W1 vztažená na průřez 1 m 2 (viz Tab a 7.3.2) S [m 2 ] jmenovitý průřez klapky K A [db] korekce na váhový filtr A (viz tab.č.9) 8.2. Hladina akustického výkonu v oktávových pásmech. L Woct = L W log(s) + L rel L Woct [db] spektrum hladiny akustického výkonu v oktávovém pásmu L W1 [db] hladina akustického výkonu L W1 vztažená na průřez 1 m 2 (viz Tab a 7.3.2) S [m 2 ] jmenovitý průřez klapky L rel [db] relativní hladina vyjadřující tvar spektra (viz tab.č.10) 8.3. Tabulky akustistických hodnot Tab Hladina akustického výkonu L W1[dB] vztažená na průřez 1 m 2 - klapky čtyřhranné [-] w [m.s -1 ] 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 2,5 2 15,5 18,7 20,9 22,6 24,0 25,2 26,3 27,2 28,0 31,2 33,4 35,1 3 26,1 29,2 31,5 33,2 34,6 35,8 36,9 37,8 38,6 41,7 44,0 45,7 4 33,6 36,7 39,0 40,7 42,1 43,3 44,3 45,3 46,1 49,2 51,5 53,2 5 39,4 42,5 44,8 46,5 47,9 49,1 50,2 51,1 51,9 55,0 57,3 59,0 6 44,1 47,3 49,5 51,3 52,7 53,9 54,9 55,8 56,6 59,8 62,0 63,8 7 48,2 51,3 53,5 55,3 56,7 57,9 58,9 59,8 60,7 63,8 66,1 67,8 8 51,6 54,8 57,0 58,8 60,2 61,4 62,4 63,3 64,1 67,3 69,5 71,3 9 54,7 57,9 60,1 61,8 63,2 64,4 65,5 66,4 67,2 70,4 72,6 74, ,4 60,6 62,8 64,6 66,0 67,2 68,2 69,1 70,0 73,1 75,3 77, ,9 63,1 65,3 67,1 68,5 69,7 70,7 71,6 72,4 75,6 77,8 79, ,2 65,4 67,6 69,3 70,7 71,9 73,0 73,9 74,7 77,9 80,1 81,8 44

45 Tab Hladina akustického výkonu L W1[dB] vztažená na průřez 1 m 2 - klapky kruhové [-] w [m.s -1 ] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 2 9,0 11,5 14,7 16,9 20,1 22,3 24,1 27,2 29,4 31,2 32,6 33,8 3 16,7 22,1 25,3 27,5 30,7 32,9 34,6 37,8 40,0 41,7 43,2 44,4 4 24,2 29,6 32,8 35,0 38,1 40,4 42,1 45,3 47,5 49,2 50,7 51,9 5 30,0 35,4 38,6 40,8 44,0 46,2 47,9 51,1 53,3 55,1 56,5 57,7 6 34,8 40,2 43,3 45,6 48,7 51,0 52,7 55,8 58,1 59,8 61,2 62,4 7 38,8 44,2 47,3 49,6 52,7 55,0 56,7 59,9 62,1 63,8 65,2 66,4 8 42,3 47,7 50,8 53,1 56,2 58,4 60,2 63,3 65,6 67,3 68,7 69,9 9 45,4 50,7 53,9 56,1 59,3 61,5 63,3 66,4 68,6 70,4 71,8 73, ,1 53,5 56,6 58,9 62,0 64,3 66,0 69,1 71,4 73,1 74,5 75, ,6 56,0 59,1 61,4 64,5 66,7 68,5 71,6 73,9 75,6 77,0 78, ,8 58,2 61,4 63,6 66,8 69,0 70,7 73,9 76,1 77,9 79,3 80,5 Tab Korekce na váhový filtr A - klapky čtyřhranné a kruhové w [m.s -1 ] K A [db] -15,0-11,8-9,8-8,4-7,3-6,4-5,7-5,0-4,5-4,0-3,6 Tab Relativní hladina vyjadřující tvar spektra L rel - klapky čtyřhranné a kruhové f [Hz] w [m.s -1 ] ,5-6,9-10,9-16,7-24,1-33,2-43,9-56,4 3-3,9-5,3-8,4-13,1-19,5-27,6-37,4-48,9 4-3,9-4,5-6,9-10,9-16,7-24,1-33,2-43,9 5-4,0-4,1-5,9-9,4-14,6-21,5-30,0-40,3 6-4,2-3,9-5,3-8,4-13,1-19,5-27,6-37,4 7-4,5-3,9-4,9-7,5-11,9-17,9-25,7-35,1 8-4,9-3,9-4,5-6,9-10,9-16,7-24,1-33,2 9-5,2-3,9-4,3-6,4-10,1-15,6-22,7-31,5 10-5,5-4,0-4,1-5,9-9,4-14,6-21,5-30,0 11-5,9-4,1-4,0-5,6-8,9-13,8-20,4-28,8 12-6,2-4,3-3,9-5,3-8,4-13,1-19,5-27,6 9. Elektrické prvky, schéma zapojení 9.1. Koncové spínače Koncové spínače do prostředí BNV Tab Koncový spínač XCKN2118G-11 Obr. 55 Koncový spínač XCKN2118G-11 Koncový spínač XCKN2118G-11 Jmenovité napětí, proud AC 240 V; 3 A DC 250 V; 0,1 A Krytí IP 65 Teplota okolí provozní -15 C +70 C 45

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Elektrické otvírače FAB Befo a effeff 16 mm

Elektrické otvírače FAB Befo a effeff 16 mm Elektrické otvírače FAB Befo a effeff 16 mm Obsah Elektrické otvírače FAB Befo PROFI 5 Elektrické otvírače FAB Befo PROFI se signalizací 6 Elektrické otvírače FAB Befo PROFI reverzní 7 Elektrické otvírače

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony 2. NM6 Informace o výrobku Klapkové pohony NM i0027811 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp LM NM SM AM GM LF AF(R) i0083803 Krouticí moment 4 Nm 8 Nm 1 Nm 18 Nm 30 Nm 4 Nm 1 Nm Havarijní

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Uživatelský a servisní manuál

ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Uživatelský a servisní manuál ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK Uživatelský a servisní manuál 2 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi výrobku ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Je to nový high-tech výrobek, jehož vývoji a výrobě jsme věnovali mimořádnou

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Výrobek je určen pro ovládání a přestavování vzduchotechnických a klimatizačních klapek

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Výrobek je určen pro ovládání a přestavování vzduchotechnických a klimatizačních klapek Servopohony s napájením 230 V LM, NM, SM, MA, AM, GM, LF, AF, AFR, BLF, BF, BE Výrobek je určen pro ovládání a přestavování vzduchotechnických a klimatizačních klapek Servopohony s napájením 24 V LM, NM,

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu Systémy EPS Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu www.boschsecuritysystems.cz Konvenční manuální hlásiče

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem

FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem adresovatelný (FDnet) Sinteso Akustická patice FDSB221 a Akustická patice s majákem FDBS229 Výběr z 11 tónů, programovatelné 2 úrovně aktivace

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

Znáte zařízení na odvod kouře a tepla?

Znáte zařízení na odvod kouře a tepla? Znáte zařízení na odvod kouře a tepla? Datum vydání: 19.05.2009 v.a.d. Součást preventivních opatření požární ochrany tvoří kategorie zařízení na odvod kouře a tepla. Pokud dojde k požáru, představují

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

PräsenzLight 180, PräsenzLight 360

PräsenzLight 180, PräsenzLight 360 Čidla přítomnosti PräsenzLight 180, PräsenzLight 360 Obj. č. 200 0 050 Obj. č. 200 0 000 Návod k obsluze 2 Obsah 1. Bezpečnost... 3 2. Funkční a výkonové charakteristiky... 4 3. Umístění / Montáž... 5

Více