II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení... 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Tlakové ztráty Akustické hodnoty... 68

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení... 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Tlakové ztráty Akustické hodnoty... 68"

Transkript

1

2 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek PKTM III (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání, dodávání, skladování, montáž, provoz, údržbu a kontroly provozuschopnosti. I. OBSAH II. VŠEOBECNĚ. Popis.... Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování Zavěšení klapek III. TECHNICKÉ ÚDAJE Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty Akustické hodnoty IV. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 70. Materiál V. KONTROLA, ZKOUŠENÍ 70. Kontrola Zkoušení VI. BALENÍ, DOPRAVA, PŘEJÍMKA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA Logistické údaje Záruka VII. MONTÁŽ, OBSLUHA, ÚDRŽBA A KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI 7 6. Montáž Uvedení do provozu a kontroly provozuschopnosti Náhradní díly Obnovení funkce servopohonu po aktivaci pojistek... 7 VIII. POUŽITÍ VÝROBKU 7 IX. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 74. Objednávkový klíč X. ÚDAJE O VÝROBKU 75. Údajový štítek... 75

3 II. VŠEOBECNĚ Obr. Klapka PKTM III s mechanickým ovládáním - čtyřhranná Obr. Klapka PKTM III se servopohonem - čtyřhranná Obr. Klapka PKTM III s mechanickým ovládáním - kruhová Obr. 4 Klapka PKTM III se servopohonem - kruhová Obr. 5 Klapka PKTM III s mechanickým ovládáním - čtyřhranná.0v Obr. 6 Klapka PKTM III s mechanickým ovládáním - kruhová.0v

4 . Popis.. Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls pro uvolnění páčky spouštění může být ruční, teplotní nebo elektromagnetem. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení BAE 7B-S, stisknutí resetovacího tlačítka na BAE 7B-S, nebo při přerušení napájení servopohonu. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Na přání zákazníka lze dodat s těsněním bez příměsi silikonu. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Čtyřhranné klapky se vyrábějí se dvěma revizními otvory. Kruhové klapky mají jeden revizní otvor, protože uzavírací zařízení a revizní otvor lze nastavit do nejvýhodnější polohy z hlediska obsluhy a manipulace s ovládacím zařízením pootočením o libovolný počet roztečí otvorů připojovacích přírub... Charakteristika klapek CE certifikace dle EN 5650 testováno dle EN 66- klasifikováno dle EN 50-+A požární odolnost EIS 0, EIS 90 těsnost dle EN 75 přes těleso třída C a přes list klapky třída cyklování C dle EN 5650 korozivzdornost dle EN 5650 ES Certifikát shody č. 9-CPR-00/04 Prohlášení o vlastnostech č. CDM/FDMB/00/4 Hygienické posouzení - Posudek č..6//6/.. Provozní podmínky Bezchybná funkce klapek je zajištěna za těchto podmínek: - a) maximální rychlost proudění vzduchu m.s maximální tlakový rozdíl 00 Pa b) klapky budou instalovány ve vzduchotechnickém potrubí tak, že se budou přestavovat do polohy"zavřeno" při vypnutém ventilátoru, nebo uzavřené regulační klapce, umístěné mezi ventilátorem a požární klapkou. c) rovnoměrné rozložení proudění vzduchu v celém průřezu klapky. Činnost klapek není závislá na směru proudění vzduchu. Klapky mohou být umístěny v libovolné poloze. Klapky jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí. Klapky jsou určeny pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům s klasifikací klimatických podmínek třídy K5, bez kondenzace, námrazy, tvorby ledu, bez vody i z jiných zdrojů než z deště a s teplotním omezením -0 až 50 C dle EN zm.a. V případě osazení klapky elektrickými prvky je rozsah teplot zúžen dle rozsahu teplot použitých elektrických prvků.

5 . Provedení.. Provedení s mechanickým ovládáním Obr. 7 Provedení s mechanickým ovládáním Koncový spínač OTEVŘENO Koncový spínač OTEVŘENO Impulsní spínač Impulsní spínač Elektromagnet Elektromagnet Koncový spínač ZAVŘENO Koncový spínač ZAVŘENO Provedení s krytou mechanikou 84.v Provedení s krytou mechanikou 84.v Provedení.0 a.0v Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 7 C uvede do činnosti uzavírací zařízení nejpozději do 0 sekund. Do teploty 70 C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. V případě požadavku na jiné spouštěcí teploty mohou být dodány tepelné pojistky s jmenovitou spouštěcí teplotou +04 C nebo +47 C (nutno uvést v objednávce). Provedení. a.v Provedení 0. s mechanickým ovládáním může být doplněno o signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘENO" koncovým spínačem. Tab.... Koncový spínač XCKN8G- Obr. 8 Koncový spínač XCKN8G- Koncový spínač XCKN8G- Jmenovité napětí, proud AC 40 V; A DC 50 V; 0, A Krytí IP 65 Teplota okolí provozní -5 C +70 C 4

6 Provedení.0,.0v,. a.v Provedení.0 popř.. může být doplněno o spouštění elektromagnetem napětím AC 0 V nebo AC/DC 4 V. Pro napětí AC 0 V je použit elektromagnet EM0. Pro napětí AC/DC 4 V je použit elektromagnet EM0 s předřazeným impulsním spínačem SIEM4, který uvede do činnosti elektromagnet až po nabití kondenzátoru umístěného v SIEM4, tj. po cca 0s. Doba nabíjení je závislá na napájecím proudu. Pro spolehlivou funkci je nutné na elektromagnet resp. impulsní spínač připojit odpovídající napětí na dobu 0s až 0s. Po zdvihnutí páčky spouštění elektromagnetem a tím uvolnění páky a zavření klapky, zůstává páčka spouštění zdvihnutá. Před opětovným otevřením klapky je nutné páčku spouštění odjistit vytažením jádra elektromagnetu. Tab.... Elektromagnet EM0 Obr. 9 Elektromagnet EM0 Elektromagnet EM0 Jmenovité napětí Zátahový proud AC 0 V / 50 Hz, A Krytí IP 40 Teplota okolí provozní -0 C +40 C Připojení kabel m, x0,75mm Tab.... Elektromagnet EM0 s impulsním spínačem SIEM4 Obr. 0 Elektromagnet EM0 s impulsním spínačem SIEM4 Elektromagnet EM0 s impulsním spínačem SIEM4 Jmenovité napětí Zátahový proud AC 4 V / 50 Hz DC 4 V A Krytí IP 40 Teplota okolí provozní -0 C +40 C Četnost sepnutí Připojení max. x za minutu kabel m, x0,75mm Provedení.,.v, 4 a.4v Provedení 0. popř. s mechanickým ovládáním a elektromagnetem může být doplněno o signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘENO" koncovým spínačem. Provedení.80,.80v,.8,.8v,.8 a.8v Provedení.,., popř..4 může být doplněno o signalizaci polohy listu klapky "OTEVŘENO" koncovým spínačem. 5

7 .. Provedení se servopohonem Provedení.40,.50 Pro klapky jsou použity servopohony BF 0-T nebo BLF 0-T resp. BF 4-T nebo BLF 4-T (dále jen servopohon). Servopohon po připojení na napájecí napětí AC/DC 4V resp. AC 0V přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" je max.40 s. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí, aktivací termoelektrického spouštěcího zařízení, nebo stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAE 7B-S), zpětná pružina přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO. Doba přestavení listu z polohy "OTEVŘENO" do polohy "ZAVŘENO je max. 6 s. Dojde-li znovu k obnovení napájecího napětí (list se může nacházet v kterékoli poloze), servopohon začne list klapky opět přestavovat do polohy "OTEVŘENO". Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAE 7B-S, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf a Tf/Tf. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +7 C (pojistka Tf při překročení teploty v okolí klapky, Tf/Tf při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). Termoelektrické spouštěcí zařízení může být také vybaveno tepelnou pojistkou Tf/Tf typu ZBA95 (nutno uvést v objednávce). V tomto případě je jmenovitá spouštěcí teplota uvnitř vzduchotechnického potrubí +95 C. Po aktivaci tepelné pojistky Tf nebo Tf/Tf je napájecí napětí trvale a neodvolatelně přerušeno a servopohon pomocí předepnuté zpětné pružiny přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO". Obr. Provedení se servopohonem BAE 7B-S BAE 7B-S Tab.... Servopohon BELIMO BLF 4-T(-ST), BLF 0-T Servopohon BELIMO BLF 4-T(-ST) BLF 0-T Napájecí napětí AC 4 V 50/60 Hz AC 0 V 50/60 Hz DC 4 V Příkon - při otevírání klapky - v klidové poloze 5 W,5 W 5 W W Dimenzování 7 VA (Imax 5,8 5 ms) 7 VA (Imax 50 0 ms) Ochranná třída III II Krytí IP 54 Doba přestavení - pohon - zpětný chod s ~ 0 s Teplota okolí Bezpečná teplota Skladovací teplota - 0 C + 50 C - 0 C + 70 C (funkčnost zaručena po dobu 4h) - 40 C + 50 C Připojení - pohon - pomocný spínač kabel m, x 0,75 mm kabel m, 6 x 0,75 mm (BLF 4-T-ST) s konektorovými zástrčkami Aktivační teplota tepelných pojistek Tf: vnější teplota potrubí 7 C Tf/Tf: vnitřní teplota potrubí 7 C 6

8 Obr. Servopohon BELIMO BLF 4-T(-ST) Obr. Servopohon BELIMO BLF 0-T Tab.... Servopohon BELIMO BF 4-T(-ST), BF 0-T Servopohon BELIMO BF 4-T(-ST) BF 0-T Napájecí napětí Příkon - při otevírání klapky - v klidové poloze AC 4 V 50/60 Hz DC 4 V 7 W W AC 0 V 50/60 Hz Dimenzování 0 VA (Imax 8, 5 ms),5 VA (Imax ms) Ochranná třída III II Krytí IP 54 Doba přestavení - pohon - zpětný chod Teplota okolí Bezpečná teplota Skladovací teplota Připojení - pohon - pomocný spínač Aktivační teplota tepelných pojistek 40 s ~ 6 s 8 W W - 0 C + 50 C - 0 C + 70 C (funkčnost zaručena po dobu 4h) - 40 C + 50 C kabel m, x 0,75 mm kabel m, 6 x 0,75 mm (BF 4-T-ST) s konektorovými zástrčkami Tf: vnější teplota potrubí 7 C Tf/Tf: vnitřní teplota potrubí 7 C 7

9 Obr. 4 Servopohon BELIMO BF 4-T(-ST), BF 0-T Provedení.4,.5 Provedení.40 se servopohonem může být doplněno o optický hlásič kouře MHG. Napětí sestavy může být AC 0 V nebo AC/DC 4 V. U provedení sestavy s napětím AC 0 V je použita napájecí jednotka BKN 0-4-MA a servopohon BF 4-T (BLF 4-T). V případě rozšíření kouře ve vzduchotechnickém potrubí dojde k aktivaci optického hlásiče kouře do poplachového stavu a tím k přepnutí kontaktů relé a přerušení napájení servopohonu. Zrušení poplachového stavu hlásiče se provede přerušením napájecího napětí hlásiče na dobu min. s. Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. Tab.... Optický hlásič kouře MHG včetně zásuvky MHY 74.0 Optický hlásič kouře MHG včetně zásuvky MHY 74.0 Napájecí napětí Rozsah napětí Odběr zásuvky včetně hlásiče (bez servopohonu) AC/DC 4 V AC 8 8 V DC 4 0 V max. 50mA Krytí IP 40 Provozní teplota okolí Skladovací teplota - 5 C + 70 C - 5 C + 40 C Připojení - síť - pohon (BF -Top) - komunik. a napáj. zařízení BKN 0-4-MA kabel m, připojený na svorkovnici XT šroubovací svorky na svorkovnici XT šroubovací svorky na svorkovnicích XT a XT 8

10 Obr. 5 Zásuvka MHY 74.0 Obr. 6 Zapojení se servopohonem BF 4-T (BLF 4-T), s optickým hlásičem kouře MHG a napájecí jednotkou BKN 0-4-MA (napětí sestavy AC 0 V) Obr. 7 Zapojení se servopohonem BF 4-T (BLF 4-T), s optickým hlásičem kouře MHG (napětí sestavy AC/DC 4 V) 9

11 .. Provedení s komunikačním a napájecím zařízením Provedení.60 Provedení s komunikačním a napájecím zařízením BKN 0-4 spolu se servopohonem BF 4-T-ST (BLF 4-T-ST). Zjednodušuje elektrickou instalaci a propojení požárních klapek. Usnadňuje kontrolu na místě a umožňuje centrální řízení a kontrolu požárních klapek pomocí jednoduchého -vodičového vedení. BKN 0-4 slouží na jedné straně jako decentrální síťový přístroj pro napájení servopohonu BF 4-T-ST (BLF 4-T-ST) s pružinovým zpětným pohonem a na druhé straně přenáší signál o stavu klapky PROVOZ a HAVÁRIE přes dvouvodičové vedení do centrály. Stejným vedením je z centrály přes BKN 0-4 dáván řídící povel ZAPNUTO-VYPNUTO do servopohonu. Pro zjednodušení připojení je servopohon BF 4-T-ST (BLF 4-T-ST) vybaven konektorovými zástrčkami, které se zasunou přímo do BKN 0-4. Pro napojení na síť 0V je BKN 0-4 dodáván s kabelem a EUROzástrčkou. Dvouvodičové vedení se do BKN 0-4 připojí na svorky 6 a 7. Pokud má být pohon kontrolován bez signálu z centrály, lze jej zapnout můstkem mezi svorkami a 4. Zelená kontrolka LED na BKN 0-4 svítí, pokud je v pohonu přítomno napětí (AC 4 V). Stavu klapky HAVÁRIE lze dosáhnout stisknutím tlačítka na BAE 7B-S nebo přerušením napájecího napětí (např. signálem z EPS). Obr. 8 Provedení s komunikačním a napájecím zařízením BAE 7B-S BAE 7B-S BKN BKN Tab.... Komunikační a napájecí zařízení BKN 0-4 Komunikační a napájecí zařízení BKN 0-4 Napájecí napětí AC 0 V 50/60Hz Příkon Dimenzování Ochranná třída,5 W (provozní poloha) VA ( vč. servopohonu s pružinovým zpětným chodem) II Krytí IP 4 Provozní teplota okolí Skladovací teplota - 0 C + 50 C - 40 C + 80 C Připojení - síť - pohon - svorkovnice kabel 0,9 m s EURO zástrčkou typ 6 zástrčka 6-pólová, zástrčka -pólová šroubovací svorky pro vodič x,5 mm 0

12 Obr. 9 Komunikační a napájecí zařízení BKN 0-4 Provedení.6 Provedení.60 s komunikačním a napájecím zařízením může být doplněno o optický hlásič kouře MHG. Pro napájení a komunikaci je použito zařízení BKN 0-4-MA. Obr. 0 Zapojení s komunikačním a napájecím zařízením BKN 0-4-MA, se servopohonem BF 4-T-ST (BLF 4-T-ST) a optickým hlásičem kouře MHG Provedení.6 Provedení s komunikačním a napájecím zařízením BKN 0-4MP spolu se servopohonem BF4TL-T-ST pro připojení na MP-Bus. BKN 0-4MP zásobuje inteligentní pohony požárních klapek BF 4TL-T-ST decentrálně potřebným napájecím napětím. Tak lze realizovat dlouhé komunikace MP-Bus (až do 800 m). Až 8 uzlů Bus lze paralelně zapojit a jedním přístrojem Master (DDC s rozhraním MP) řídit a kontrolovat. Bližší informace v katalogu Belimo. Provedení.6 Provedení s komunikačním a napájecím zařízením BKN 0-4LON spolu se servopohonem BF4TL-T-ST pro práci s řídícími jednotkami technologie LonWorks. BKN 0-4LON doplňuje v pohonu integrovanou bezpečnostní funkci a převádí digitální protokol MP z pohonu na LonTalk a opačně. Bližší informace v katalogu Belimo.

13 Obr. Provedení s komunikačním a napájecím zařízením BKN 0-4MP popř. BKN 0-4LON a servopohonem BF 4TL-T-ST BAE 7TL BAE 7TL BKN BKN Tab.... Servopohon BELIMO BF 4TL-T-ST Servopohon BELIMO Napájecí napětí Příkon - při otevírání klapky - v klidové poloze Dimenzování Ochranná třída BF 4TL-T-ST AC 4 V 50/60Hz DC 4 V 7 W W 0 VA (Imax 8, 5 ms) III malé napětí Krytí IP 54 Doba přestavení - pohon - zpětný chod Teplota okolí Skladovací teplota Připojení 40 s ~ 6 s - 0 C + 50 C - 40 C + 50 C Zástrčka vhodná k BKN 0-4LON a BKN 0-4MP kabel m, 4 x 0,75 mm bezhalogenový Tab.... Komunikační a napájecí zařízení BKN 0-4MP Komunikační a napájecí zařízení Napájecí napětí Příkon Dimenzování Ochranná třída BKN 0-4MP AC 0 V 50/60Hz W (včetně pohonu) VA (včetně pohonu) II (ochranná izolace) Krytí IP 40 Provozní teplota okolí Skladovací teplota Připojení - síť - pohon (BF -Top) - síť MP - spouštěcí zařízení (možnost) - Top-Line PC-Tool (via ZIP-RS) - 0 C + 50 C - 40 C + 80 C kabel m, s Euro zástrčkou zástrčka 4-pólová šroubovací svorky -pólové šroubovací svorky -pólové zástrčka -pólová

14 Obr. Komunikační a napájecí zařízení BKN 0-4MP Tab...4. Komunikační a napájecí zařízení BKN 0-4LON Komunikační a napájecí zařízení Napájecí napětí BKN 0-4LON AC 0 V 50/60Hz Příkon Dimenzování Ochranná třída 4 W (včetně pohonu) 6 VA (včetně pohonu) II (ochranná izolace) Krytí IP 40 Provozní teplota okolí Skladovací teplota Připojení - síť - pohon (BF -Top) - síť LonWorks - spouštěcí zařízení (možnost) - Top-Line PC-Tool (via ZIP-RS) - 0 C + 50 C - 40 C + 80 C kabel m, s Euro zástrčkou zástrčka 4-pólová šroubovací svorky -pólové šroubovací svorky -pólové zástrčka -pólová Obr. Komunikační a napájecí zařízení BKN 0-4LON

15 . Komunikační a řídící přístroje.. Komunikační a řídící přístroj BKS 4 - B slouží pro řízení a kontrolu požárních klapek se servopohonem BF 4-T-ST (BLF 4-T-ST) ve spojení s napájecím a komunikačním zařízením BKN 0-4. BKS 4 - B přijímá přes napájecí a komunikační zařízení BKN 0-4 informace o stavu požární klapky a vydává řídící povely. Zařízení je určeno pro zabudování do rozvaděče. Světelné diody na čelní straně přístroje signalizují provozní stavy klapky a také poruchy celkového systému. Bezpotenciálové pomocné kontakty umožňují zapojení do nadřazeného řídícího systému (signalizace polohy klapky, hlášení poruch, uvolnění ventilátorů atd.). Zatím co blikající zelená kontrolka LED ukazuje pohyb listu klapky k dané poloze, ta samá kontrolka trvalým svícením hlásí dosažení dané polohy. Pokud list klapky s ohledem na danou dobu chodu nedosáhne dané polohy, pak začne blikat červená kontrolka LED, současně je aktivní kontakt poruchy. Jakmile dosáhne list klapky danou polohu, je tento kontakt deaktivován. Kontrolka LED svítí dále, dokud není porucha tlačítkem RESET odblokována. Kromě hlášení poruch jsou k dispozici další tři pomocné kontakty. Kontakty udávající provozní a havarijní polohu klapky jsou aktivní, pokud se klapka nachází v dané poloze. Kontrolu funkce lze provést déle trvajícím stisknutím tlačítka "RESET/ TEST". Po dobu držení tlačítka se list klapky pohybuje ve směru havarijní polohy. Chybná funkce se znázorní kontrolkou LED. BKS 4-B se napojí pomocí pólové patice ZSO- pro DIN lištu 5 mm. Obr. 4 Komunikační a řídící přístroj BKS 4-B 4

16 Tab.... Komunikační a řídící přístroj BKS 4-B Komunikační a řídící přístroj BKS 4-B Napájecí napětí Příkon Dimenzování Ochranná třída AC 4 V 50/60Hz,5 W (provozní poloha) 5 VA III (malé napětí) Krytí IP 0 Provozní teplota okolí C Připojení do patice ZSO-, která není součástí zařízení BKS4-B, patice ZSO- má šroubovací svorky x,5 mm.. Komunikační a řídící přístroj BKS 4-9A slouží pro skupinové řízení a kontrolu až 9 požárních klapek se servopohonem BF 4-T-ST (BLF 4-T-ST) ve spojení s napájecím a komunikačním zařízením BKN 0-4. Signalizace polohy klapek je jednotlivá, klapky je možné ovládat a testovat pouze všechny společně. BKS 4-9A je určeno pro použití v rozvaděči a zobrazuje provozní stavy a hlášení poruch připojených požárních klapek. Pomocí integrovaných pomocných spínačů lze signalizovat funkce jako polohu klapky a hlášení poruch, nebo tyto předávat dále do systému. BKS 4-9A přijímá přes dvouvodičového vedení signály BKN 0-4 a vydává řídící povely. Správný provoz klapky je zobrazen dvěma světelnými diodami (LED): Řízení zapnuto = stav PROVOZ Řízení vypnuto = stav HAVÁRIE Pokud požární klapky v průběhu přípustné doby přestavění nedosáhnou svoji zadanou polohu, začne blikat příslušná světelná dioda PORUCHA a kontakt K je otevřen (aktuální porucha). Pokud vadná klapka přece jen dosáhne své zadané polohy, pak se K zavře a hlášení poruchy svítí trvale (porucha uložena do paměti). Pro signalizaci polohy klapky do nadřazeného systému řízení slouží pomocný kontakt K. Funkci tohoto pomocného kontaktu lze programovat přes svorku 4 dle Tab.... Tab.... BKS 4-9A kontakty K a K Kontakt funkce K situace stav Programování pomocného kontaktu K funkce propojení stav aktuální porucha 5 6 bez poruchy 5 6 řeny 4 č. otevřena 4 řeny 4 otevřeno 7 8 Kontrolu funkce lze provést v poloze PROVOZ stisknutím tlačítka TEST. Po dobu stisknutí tlačítka se list klapky otáčí do polohy HAVÁRIE. Vadná funkce se zjistí hlášením PORUCHA. Montáž a připojení BKS 4-9A lze provést na DIN lištu 5mm. Připojí se pomocí dvou 9-pólových svorkovnic zástrčkových konektorů. 5

17 Tab.... Komunikační a řídící přístroj BKS 4-9A Komunikační a řídící přístroj BKS 4-9A Napájecí napětí AC 4 V 50/60Hz Příkon,5 W Dimenzování 5,5 VA Ochranná třída III (bezpečné malé napětí) Krytí IP 0 Provozní teplota okolí C Připojení svorky pro vodič x,5 mm Obr. 5 Komunikační a řídící přístroj BKS 4-9A 6

18 4. Rozměry a hmotnosti 4.. Klapky čtyřhranné Obr. 6 PKTM III - C - provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou Pozice: Těleso klapky List klapky Ovládací páka 4 Uzavírací pružina 5 Základní deska 6 Páčka spouštění 7 Spouštěcí zařízení 8 Západka 9 Tepelná tavná pojistka 0 Kryt revizního otvoru Rozeta předepínací Koncový spínač Elektromagnet 4 Impulsní spínač SIEM 4 Obr. 7 PKTM III - C - provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou - zakrytovaná mechanika Pozice: Těleso klapky List klapky Ovládací páka 4 Uzavírací pružina 5 Základní deska 6 Páčka spouštění 7 Spouštěcí zařízení 8 Západka 9 Tepelná tavná pojistka 0 Kryt revizního otvoru Rozeta předepínací Koncový spínač Elektromagnet 4 Impulsní spínač SIEM 4 6 Kryt mechaniky 7

19 Obr. 8 Klapka čtyřhranná - provedení se servopohonem Pozice: Těleso klapky List klapky 0 Kryt revizního otvoru 5 Termoelektrické spouštěcí zařízení BAE 7B-S 6 Servopohon 4.. Klapky kruhové Obr. 9 PKTM III - K - provedení se servopohonem Pozice: Těleso klapky 4 Uzavírací pružina 7 Spouštěcí zařízení 0 Kryt revizního otvoru Elektromagnet List klapky 5 Základní deska 8 Západka Rozeta předepínací 4 Impulsní spínač SIEM 4 Ovládací páka 6 Páčka spouštění 9 Tepelná tavná pojistka Koncový spínač 8

20 Obr. 0 PKTM III - K - provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou Position: Těleso klapky 5 Termoelektrické spouštěcí zařízení BAE 7B-S List klapky 6 Servopohon 0 Kryt revizního otvoru Obr. PKTM III-K - provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou - zakrytovaná mechanika Pozice: Těleso klapky List klapky Ovládací páka 4 Uzavírací pružina 5 Základní deska 6 Páčka spouštění 7 Spouštěcí zařízení 8 Západka 9 Tepelná tavná pojistka 0 Kryt revizního otvoru Rozeta předepínací Koncový spínač Elektromagnet 4 Impulsní spínač SIEM4 6 Kryt mechaniky 9

21 4.. Volitelně je možné objednat klapku kotvami pro snadnější instalaci do požárně dělících konstrukcí. Obr. Klapka s instalačními kotvami 4.4. Klapky čtyřhranné - rozměry a hmotnosti Tab Klapky čtyřhranné - rozměry a hmotnosti A x B a c Hmotnost provedení Efektivní Typ plocha servopohonu Sef [m ] A x B a c Hmotnost provedení Efektivní plocha Sef [m ] Typ servopohonu ruční servo ruční servo 60 x ,5 7 0,0 BLF 80 x ,0465 BLF 60 x 80-0,0 9 0,5 0,07 BLF 80 x ,5,5 0,059 BLF 60 x ,5 0,06 BLF 80 x ,059 BLF 60 x 5-5,5 6,5 8 0,09 BLF 80 x ,0605 BLF 60 x ,5 0,0 BLF 80 x ,5 4,5 0,0657 BLF 60 x 80-80,0 7 8,5 0,058 BLF 80 x ,0695 BLF 60 x ,5 9 0,08 BLF 80 x ,07 BLF 60 x 5-97,5 7,5 9 0,000 BLF 80 x ,0785 BLF 60 x 55-7,5 8,5 0 0,049 BLF 80 x ,0797 BLF 60 x ,5 0,040 BLF 80 x ,5 6,5 0,0849 BLF 60 x ,0 6 0,09 BLF 80 x ,09 BLF 60 x ,0446 BLF 80 x ,04 BLF 60 x ,5,5 0,0500 BLF 80 x ,5,5 0,69 BF 60 x ,5,5 0,05 BLF 00 x ,5 0,049 BLF 60 x ,0554 BLF 00 x ,5 8 0,08 BLF 60 x 60-55,5 4,5 0,0586 BLF 00 x ,5 8 0,0 BLF 60 x ,5 4,5 0,0608 BLF 00 x 5-5,5 7 8,5 0,05 BLF 60 x ,5 5,5 0,066 BLF 00 x ,5 9 0,094 BLF 60 x 70-95,5 5,5 0,067 BLF 00 x ,5 9 0,04 BLF 60 x ,076 BLF 00 x ,5 0,074 BLF 60 x ,5 6,5 0,0770 BLF 00 x 5-97,5 8 9,5 0,098 BLF 60 x ,5 7,5 0,0878 BLF 00 x 55-7,5 9 0,5 0,046 BLF 60 x ,0986 BLF 00 x ,5 0,055 BLF 80 x ,5 0,0 BLF 00 x ,057 BLF 80 x ,5 0,059 BLF 00 x ,5,5 0,06 BLF 80 x ,5 8 0,087 BLF 00 x 550-5,5 4,5 0,0685 BLF 80 x 5-5,5 6,5 8 0,0 BLF 00 x 560-0,5 4,5 0,0700 BLF 80 x ,5 0,058 BLF 00 x ,0759 BLF 80 x ,5 9 0,000 BLF 00 x 60-55,5 5,5 0,0804 BLF 80 x ,5 9 0,08 BLF 00 x ,5 5,5 0,08 BLF 80 x 5-97,5 8 9,5 0,049 BLF 00 x ,0907 BLF 80 x 55-7,5 8,5 0,5 0,0406 BLF 00 x 70-95,5 6,5 0,09 BLF 80 x ,0469 BLF 00 x ,098 BLF 0

22 A x B a c Hmotnost provedení ruční servo Efektivní Typ plocha servopohonu Sef [m ] A x B a c Hmotnost provedení ruční servo Efektivní plocha Typ servopohonu Sef [m ] 00 x ,5 7,5 0,055 BLF 80 x 5-97,5 9 0,0594 BLF 00 x ,5 8,5 0,0 BLF 80 x 55-7,5 0 0,069 BLF 00 x ,5 BF 80 x ,5 0,0799 BLF 5 x ,5 8 0,07 BLF 80 x ,5 4,5 0,088 BLF 5 x ,5 0,009 BLF 80 x ,094 BLF 5 x ,5 9 0,046 BLF 80 x ,056 BLF 5 x 5-5,5 8 9,5 0,09 BLF 80 x ,078 BLF 5 x ,5 0 0,09 BLF 80 x ,5 6,5 0,70 BLF 5 x ,5 0,095 BLF 80 x ,8 BLF 5 x ,5 0,04 BLF 80 x ,5 7,5 0,84 BLF 5 x 5-97,5 9,5 0,0460 BLF 80 x ,98 BLF 5 x 55-7,5 0,5 0,054 BLF 80 x ,40 BLF 5 x ,5 0,068 BLF 80 x ,5 8,5 0,5 BLF 5 x ,5 0,068 BLF 80 x ,5 9,5 0,66 BF 5 x ,5 4 0,074 BLF 80 x ,854 BF 5 x 550-5,5 5 0,080 BLF 80 x ,5 6,5 0,08 BF 5 x 560-0,5 5 0,088 BLF 00 x ,5 0,09 BLF 5 x ,5 0,0887 BLF 00 x ,5 9 0,09 BLF 5 x ,5 6 0,099 BLF 00 x ,5 9,5 0,04 BLF 5 x ,5 0,0974 BLF 00 x 5-5,5 8 9,5 0,0408 BLF 5 x ,5 0,060 BLF 00 x ,5 0 0,0474 BLF 5 x ,5 0,078 BLF 00 x ,5 0,055 BLF 5 x ,5 8 0,47 BLF 00 x ,5 0,0604 BLF 5 x ,5 9 0, BLF 00 x 5-97,5 9,5 0,064 BLF 5 x ,406 BF 00 x 55-7,5 0,5 0,0748 BLF 5 x ,5,5 0,579 BF 00 x ,5 0,0865 BLF 50 x ,5 8 0,094 BLF 00 x ,0900 BLF 50 x ,5 0,06 BLF 00 x ,5 5,5 0,04 BLF 50 x ,5 0,078 BLF 00 x 550-5,5 6,5 0,48 BLF 50 x 5-5,5 7,5 9 0,0 BLF 00 x 560-0,5 6,5 0,7 BLF 50 x ,5 0,084 BLF 00 x ,7 BLF 50 x ,5 0 0,0447 BLF 00 x ,5 7,5 0,47 BLF 50 x ,5 0 0,0489 BLF 00 x ,5 7,5 0,96 BLF 50 x 5-97,5 9 0,5 0,05 BLF 00 x ,5 8,5 0,50 BLF 50 x 55-7,5 9,5,5 0,0605 BLF 00 x ,5 8,5 0,545 BLF 50 x ,5 0,0700 BLF 00 x ,644 BLF 50 x ,079 BLF 00 x ,768 BF 50 x ,5 4,5 0,088 BLF 00 x ,5,5 0,06 BF 50 x 550-5,5 5,5 0,097 BLF 00 x ,64 BF 50 x 560-0,5 5,5 0,097 BLF 5 x ,5 0,5 0,05 BLF 50 x ,06 BLF 5 x ,5 0,008 BLF 50 x 60-55,5 6,5 0,075 BLF 5 x ,5 0,06 BLF 50 x ,5 6,5 0,5 BLF 5 x 5-5,5 9,5,5 0,04 BLF 50 x ,5 7,5 0,4 BLF 5 x ,050 BLF 50 x ,5 7,5 0,4 BLF 5 x ,5 0,0584 BLF 50 x , BLF 5 x 00-90,5 0,069 BLF 50 x ,5 8,5 0,4 BLF 5 x 5-97,5,5 0,0680 BLF 50 x ,60 BF 5 x 55-7,5,5 0,079 BLF 50 x ,5,5 0,808 BF 5 x ,5 0,095 BLF 80 x ,5 0,0 BLF 5 x ,5 6,5 0,0955 BLF 80 x ,069 BLF 5 x ,5 7,5 0,086 BLF 80 x ,5 9 0,07 BLF 5 x ,8 BLF 80 x 5-5,5 8 9,5 0,077 BLF 5 x ,44 BLF 80 x ,5 0 0,048 BLF 5 x ,5 8,5 0,49 BLF 80 x ,5 0,5 0,050 BLF 5 x ,48 BLF 80 x ,5 0,0558 BLF 5 x ,5 9,5 0,48 BLF

23 A x B a c Hmotnost provedení ruční servo Efektivní plocha Sef [m ] Typ servopohonu A x B a c Hmotnost provedení ruční servo Efektivní plocha Sef [m ] Typ servopohonu 5 x ,5 0,5 0,6 BLF 450 x ,5 0,0744 BLF 5 x ,5 0,5 0,68 BLF 450 x 80-80,5 0,0867 BLF 5 x ,744 BF 450 x 00-90,5 0,0949 BLF 5 x ,5,5 0,875 BF 450 x 5-97,5,5,5 0,0 BLF 5 x ,8 BF 450 x 55-7,5 4,5 0,75 BLF 5 x ,5 4,5 0,40 BF 450 x ,5 5 0,60 BLF 55 x ,5 9,5 0,088 BLF 450 x ,5 7,5 0,445 BLF 55 x ,5 0,05 BLF 450 x ,5 8,5 0,644 BLF 55 x ,5 0 0,045 BLF 450 x ,5 9,5 0,84 BLF 55 x 5-5,5 9 0,5 0,0494 BLF 450 x ,5 9,5 0,88 BLF 55 x ,5 0,057 BLF 450 x ,04 BLF 55 x ,5 0,0668 BLF 450 x ,5 0,5 0,6 BLF 55 x ,5 0,07 BLF 450 x ,4 BLF 55 x 5-97,5 9 0,5 0,0778 BLF 450 x ,440 BF 55 x 55-7,5,5 0,0905 BLF 450 x ,480 BF 55 x ,5 0,047 BLF 450 x ,69 BF 55 x ,00 BLF 450 x ,5,5 0,88 BF 55 x ,5 6,5 0,5 BLF 450 x ,5 5,5 0,6 BF 55 x ,5 7,5 0,40 BLF 450 x ,64 BF 55 x ,5 7,5 0,4 BLF 500 x ,5 0,049 BLF 55 x ,554 BLF 500 x ,5,5 0,05 BLF 55 x ,5 8,5 0,645 BLF 500 x ,5 0,060 BLF 55 x ,706 BLF 500 x 5-5,5 0,5,5 0,078 BLF 55 x ,857 BLF 500 x ,084 BLF 55 x ,888 BF 500 x 80-80,5,5 0,097 BLF 55 x ,5 0,5 0,009 BF 500 x 00-90,5 0,064 BLF 55 x ,5,5 0,60 BF 500 x 5-97,5,5 4 0, BLF 55 x ,46 BF 500 x 55-7,5,5 5 0,8 BLF 55 x ,5 4,5 0,766 BF 500 x ,5 6 0,55 BLF 400 x ,09 BLF 500 x ,5 8,5 0,66 BLF 400 x ,5 0 0,040 BLF 500 x ,5 9,5 0,850 BLF 400 x ,5 0,047 BLF 500 x ,074 BLF 400 x 5-5,5 9,5 0,056 BLF 500 x ,5 0,5 0,9 BLF 400 x ,5 0,0654 BLF 500 x ,98 BLF 400 x ,5 0,076 BLF 500 x ,4 BF 400 x ,5,5 0,084 BLF 500 x ,5 BF 400 x 5-97,5,5 0,0888 BLF 500 x ,746 BF 400 x 55-7,5,5 0,0 BLF 500 x ,5,5 0,79 BF 400 x ,5 0,95 BLF 500 x ,970 BF 400 x ,5 6,5 0,6 BLF 500 x ,94 BF 400 x ,5 7,5 0,47 BLF 500 x , ,64 BF 400 x ,5 8,5 0,6 BLF 500 x ,5 8,5 0,4090 BF 400 x ,5 8,5 0,646 BLF 550 x ,064 BLF 400 x ,785 BLF 550 x ,5,5 0,046 BLF 400 x ,5 9,5 0,890 BLF 550 x ,5,5 0,056 BLF 400 x ,959 BLF 550 x 5-5,5 4 0,0687 BLF 400 x , BF 550 x ,08 BLF 400 x ,68 BF 550 x 80-80,5 5,5 0,096 BLF 400 x ,5,5 0,07 BF 550 x ,06 BLF 400 x ,5,5 0,48 BF 550 x 5-97,5 6 0,5 BLF 400 x ,89 BF 550 x 55-7,5 4,5 7,5 0,5 BLF 400 x ,77 BF 550 x ,559 BLF 450 x ,5 0,074 BLF 550 x ,808 BLF 450 x ,5 0,0456 BLF 550 x ,057 BLF 450 x ,5 0,058 BLF 550 x ,06 BLF 450 x 5-5,5 0,5 0,064 BLF 550 x ,5,5 0,56 BLF

24 A x B a c Hmotnost provedení ruční servo Efektivní plocha Sef [m ] Typ servopohonu A x B a c Hmotnost provedení ruční servo Efektivní plocha Sef [m ] Typ servopohonu 550 x ,555 BF 60 x , BLF 550 x ,0 0,704 BF 60 x 5-97, ,8 BLF 550 x ,804 BF 60 x 55-7,5 5,5 8,5 0,549 BLF 550 x ,5 4,5 0,05 BF 60 x ,5 9,5 0,809 BLF 550 x 70-95,5 4,5 0,0 BF 60 x ,5 0,5 0,098 BLF 550 x ,0 BF 60 x ,5,5 0,87 BLF 550 x ,55 BF 60 x ,676 BLF 550 x ,4049 BF 60 x ,74 BF 560 x ,07 BLF 60 x ,965 BF 560 x ,5,5 0,047 BLF 60 x 60-55,5 4,5 0,9 BF 560 x ,0574 BLF 60 x ,54 BF 560 x 5-5,5,5 4,5 0,070 BLF 60 x ,5 6,5 0,54 BF 560 x ,088 BLF 60 x 70-95,5 6,5 0,60 BF 560 x 80-80,5 5,5 0,0980 BLF 60 x ,8 BF 560 x ,0 0,08 BLF 650 x ,047 BLF 560 x 5-97,5 6 0,58 BLF 650 x 80-0,5 4,5 0,0556 BLF 560 x 55-7,5 4,5 7,5 0,6 BLF 650 x ,0676 BLF 560 x ,5 8,5 0,590 BLF 650 x 5-5,5,5 5,5 0,085 BLF 560 x ,5 9,5 0,844 BLF 650 x ,0975 BLF 560 x ,5 0,5 0,098 BLF 650 x ,54 BLF 560 x ,5,5 0,5 BLF 650 x ,74 BLF 560 x ,5,5 0,40 BLF 650 x 5-97,5 4,5 7,5 0,6 BLF 560 x ,5,5 0,606 BF 650 x 55-7, ,60 BLF 560 x ,758 BF 650 x ,87 BLF 560 x ,5,5 0,860 BF 650 x ,7 BLF 560 x ,5 4,5 0,4 BF 650 x ,470 BLF 560 x 70-95,5 4,5 0,65 BF 650 x ,769 BLF 560 x ,5 5,5 0,68 BF 650 x ,5,5 0,89 BF 560 x ,5 6,5 0,6 BF 650 x ,5 4,5 0,068 BF 600 x ,5,5 0,0400 BLF 650 x ,47 BF 600 x ,050 BLF 650 x ,5 5,5 0,67 BF 600 x ,069 BLF 650 x ,5 6,5 0,666 BF 600 x 5-5,5 5 0,0756 BLF 650 x ,76 BF 600 x 50-65,5 5,5 0,089 BLF 650 x ,5 7,5 0,965 BF 600 x ,058 BLF 700 x 60-0,5 4,5 0,047 BLF 600 x 00-90,5 6,5 0,67 BLF 700 x ,060 BLF 600 x 5-97, ,49 BLF 700 x 00-40,5 5,5 0,07 BLF 600 x 55-7, ,469 BLF 700 x 5-5,5 6 0,0894 BLF 600 x ,75 BLF 700 x 50-65,5 6,5 0,056 BLF 600 x , ,989 BLF 700 x ,5 7,5 0,5 BLF 600 x ,6 BLF 700 x ,80 BLF 600 x ,57 BLF 700 x 5-97,5 5,5 8,5 0,477 BLF 600 x ,5,5 0,59 BF 700 x 55-7,5 6,5 9,5 0,77 BLF 600 x ,5,5 0,8 BF 700 x ,5 0,5 0,08 BLF 600 x ,976 BF 700 x ,5 BLF 600 x ,5 4,5 0,085 BF 700 x ,5,5 0,676 BLF 600 x ,5 5,5 0,59 BF 700 x ,5 0,000 BF 600 x 70-95,5 5,5 0,44 BF 700 x 560-0,5 7 0,065 BF 600 x ,5 6,5 0,6 BF 700 x ,5 8 0,4 BF 600 x ,5 7,5 0,907 BF 700 x ,5 9 0,59 BF 60 x ,5,5 0,04 BLF 700 x ,5 0,648 BF 60 x ,058 BLF 700 x ,5 0,97 BF 60 x 00-40,5 4,5 0,065 BLF 700 x ,5 0,407 BF 60 x 5-5,5 5 0,0798 BLF 70 x 60-0,5 5,5 0,0480 BLF 60 x ,094 BLF 70 x ,06 BLF 60 x 80-80,5 6,5 0,6 BLF 70 x 00-40,5 5,5 0,0744 BLF

25 A x B a c Hmotnost provedení ruční servo Efektivní plocha Sef [m ] Typ servopohonu A x B a c Hmotnost provedení ruční servo Efektivní plocha Sef [m ] Typ servopohonu 70 x 5-5,5 6 0,0908 BLF 800 x ,9 BLF 70 x ,07 BLF 800 x ,444 BLF 70 x ,5 7,5 0,70 BLF 800 x ,5 9,5 0,59 BLF 70 x ,40 BLF 800 x 5-97,5 6,5 9,5 0,705 BLF 70 x 5-97,5 5,5 8,5 0,500 BLF 800 x 55-7,5 8 0,005 BLF 70 x 55-7, ,76 BLF 800 x ,5,5 0,4 BLF 70 x ,0 0,060 BLF 800 x ,5,5 0,75 BLF 70 x ,89 BLF 800 x ,089 BLF 70 x ,78 BLF 800 x ,46 BF 70 x 550-5,5 4,5 0,047 BF 800 x 560-0,5 6,5 0,58 BF 70 x 560-0,5 4,5 0, BF 800 x ,5 7,5 0,87 BF 70 x ,5 5,5 0,76 BF 900 x 60-0,5 6,5 0,069 BLF 70 x 60-55,5 6,5 0,57 BF 900 x ,0789 BLF 70 x ,5 6,5 0,705 BF 900 x ,0958 BLF 70 x ,404 BF 900 x 5-5,5 5,5 8,5 0,70 BLF 750 x ,050 BLF 900 x ,5 9,5 0,8 BLF 750 x 80-0,5 5,5 0,0649 BLF 900 x ,67 BLF 750 x ,0789 BLF 900 x ,5 0,5 0,806 BLF 750 x 5-5,5,5 6,5 0,096 BLF 900 x 5-97,5 8 0,9 BLF 750 x ,5 7,5 0,8 BLF 900 x 55-7,5 9,5,5 0,7 BLF 750 x ,47 BLF 900 x ,654 BLF 750 x ,5 8,5 0,487 BLF 900 x ,5 5,5 0,078 BLF 750 x 5-97, ,59 BLF 900 x ,5 6,5 0,50 BF 750 x 55-7,5 7,5 0,5 0,87 BLF 900 x ,96 BF 750 x ,5,5 0,85 BLF 000 x ,069 BLF 750 x ,5,5 0,54 BLF 000 x ,5 8,5 0,088 BLF 750 x ,88 BLF 000 x ,07 BLF 750 x , BF 000 x 5-5, ,08 BLF 750 x 560-0,5 5,5 0,0 BF 000 x ,5 0,5 0,545 BLF 750 x ,5 6,5 0,58 BF 000 x ,5,5 0,8 BLF 750 x ,790 BF 000 x ,09 BLF 750 x ,5 7,5 0,90 BF 000 x 5-97,5 9,5,5 0,6 BLF 800 x 60-0,5 5,5 0,0546 BLF 000 x 55-7,5 4 0,54 BLF 800 x ,0696 BLF 000 x ,5 5,5 0,967 BLF 800 x 00-40,5 6,5 0,0845 BLF 000 x ,44 BF 800 x 5-5,5 4,5 7,5 0,0 BLF 000 x ,5 8,5 0,95 BF 4.5. Klapky kruhové - rozměry a hmotnosti Tab Klapky kruhové - rozměry a hmotnosti Jm. rozměr D a c f ruční Hmotnost provedení servo Efektivní plocha S ef [m ] Typ servopohonu ,6 7, 0,0 BLF ,7 8, 0,076 BLF ,7 9, 0,07 BLF 5 -,5-8, 9,8 0,099 BLF ,7 0, 0,080 BLF ,6, 0,049 BLF 5-57,5 7,5 0,6, 0,069 BLF 55-77,5 7,5,6 4, 0,08 BLF ,5 7,5 0,078 BLF ,4 9,4 0,89 BLF ,4,4 0,79 BLF , 5, 0, BF , 9, 0,8 BF 4

26 4.6. Přesahy klapek a) U čtyřhranných klapek (Obr. a) přesahuje otevřený list těleso klapky: - na straně ovládání od rozměru B 750 mm o hodnotu "a" - na straně bez ovládání od rozměru o hodnotu "c". Hodnoty "a" a "c" jsou uvedeny v Tab b) U kruhových klapek (Obr. b) přesahuje otevřený list těleso klapky: - na straně ovládání od rozměru D 60 mm o hodnotu "a" - na straně bez ovládání od rozměru D 5 mm o hodnotu "c". Hodnoty "a" a "c" jsou uvedeny v Tab c) U kruhových klapek na SPIRO potrubí (Obr. c) přesahuje otevřený list těleso klapky: - na straně bez ovládání od rozměru D 5 mm o hodnotu "f". Hodnoty "f" jsou uvedeny v Tab Hodnoty "a" i "c" popř. "f" je nutné respektovat při projekci navazujícího vzduchotechnického potrubí. Obr. a Přesah čtyřhranných klapek Obr. b Přesah kruhových klapek Obr. c Přesah klapek na SPIRO 4.7. U provedení.60 (s napájecím a komunikačním zařízením BKN) se k hmotnosti klapky se servopohonem (z tabulky Tab a Tab 4.5..) přičte hmotnost BKN 0,5 kg Čtyřhranné klapky lze dodat dle požadavku odběratele ve všech mezirozměrech uvedené řady Příruby čtyřhranných klapek o šířce 0 mm jsou v rozích opatřeny oválnými otvory (Obr. ). Připojovací rozměry přírub kruhových klapek jsou dle EN 0. V případě montáže klapek do SPIRO potrubí jsou kruhové klapky dodávány bez přírub pro možnost připojení vnějšími spojkami (nutno uvést v objednávce). Délka klapky pro SPIRO potrubí je 475 mm (Obr. ). 5

27 Obr. 4 Příruba čtyřhranné klapky Obr. 5 Klapka na SPIRO potrubí 5. Umístění a zabudování 5.. Požární klapky jsou vhodné pro zabudování v libovolné poloze ve svislých a vodorovných průchodech požárně dělících konstrukcí. Prostupy pro montáž klapek musí být provedeny tak, aby bylo zcela vyloučeno přenášení všech zatížení od požárně dělících konstrukcí na těleso klapky. Navazující vzduchotechnické potrubí musí být zavěšeno nebo podepřeno tak, aby bylo zcela vyloučeno přenášení zatížení od navazujícího potrubí na příruby klapky. Mezera mezi osazenou klapkou a stavební konstrukcí musí být dokonale vyplněna schváleným materiálem v celém jejím objemu. Pro zajištění potřebného prostoru pro přístup k ovládacímu zařízení je doporučeno, aby ostatní předměty byly od ovládacích částí klapky vzdálené minimálně 50 mm. Přístupný musí být alespoň jeden revizní otvor. Klapka musí být zabudována tak, aby list klapky (v uzavřené poloze) byl umístěn v požárně dělící konstrukci - označeno samolepkami min. a max. HRANA ZAZDĚNÍ na tělese klapky. Není-li toto řešení možné, musí být potrubí mezi požárně dělící konstrukcí a listem klapky chráněné dle certifikovaného způsobu zabudování viz. čl.5 Přehled způsobů zabudování. Do doby zazdění a provedení omítky je nutné zakrytím chránit ovládací mechanismus před poškozením a znečištěním. Těleso klapky se nesmí při zazdívání deformovat. Po zabudování klapky nesmí list klapky při otevírání, resp. zavírání drhnout o těleso klapky. Vzdálenost mezi požární klapkou a konstrukcí (stěnou, stropem) musí být minimálně 75mm. Jestliže mají být zabudovány dvě nebo více klapek v jedné požárně dělící konstrukci, musí být vzdálenost mezi sousedními klapkami minimálně 00 mm dle EN 66- odstavec.5. Obr. 6 Zabudování dvou a více klapek v jedné požárně dělící konstrukci min. 75 min. 00 min. 75 min. 00 min. 75 min. 75 6

28 Obr. 7 Hrana zazdení - čtyřhranné klapky Hrana zazdění - čtyřhanná mechanická klapka Hrana zazdění - čtyřhanná klapka se servopohonem Obr. 8 Hrana zazdení - kruhové klapky Hrana zazdění - kruhová mechanická klapka,připojení na SPIRO Hrana zazdění - kruhová klapka se servopohonem, připojení na SPIRO Hrana zazdění - kruhová, mechanická, přírubová klapka Hrana zazdění - kruhová, přírubová klapka se servopohonem Po dobu zabudování je nutné zakrytím chránit ovládací mechanismus před poškozením a znečištěním. Těleso klapky se nesmí při instalaci deformovat. Během montáže musí být list klapky v poloze "ZAVŘENO". Po zabudování klapky nesmí list klapky při otevírání, resp. zavírání drhnout o těleso klapky. 7

29 5.. Doporučené stavební otvory Obr. 9 Doporučené stavební otvory Stavební otvor - čtyřhranná klapka Stavební otvor - čtyřhranná klapka Weichschott systém B B+00 A A +00 D+60 D+60 B B+00 A A +00 Stavební otvor - kruhová klapka Stavební otvor - kruhová klapka D +60 Stavební otvor - kruhová klapka Weichschott systém * * * Pro klapky s přírubou je rozměr D + 60 mm 8

30 5.4. Příklady zabudování požárních klapek Požární klapku je možné zabudovat do tuhé stěnové konstrukce zhotovené např. z obyčejného betonu/zdiva, pórobetonu s min. tloušťkou 00 mm nebo do tuhé stropní konstrukce zhotovené např. z obyčejného betonu, pórobetonu s min. tloušťkou 50 mm. Požární klapku je možné zabudovat do lehké sádrokartonové stěnové konstrukce odolnosti EI 0 nebo EI 90. V případě zabudování čtyřhranných klapek mimo stěnovou konstrukci je nutné použít vyztužovací rám VRM-III. 6 Přehled způsobů zabudování 6.. Způsoby zabudování požárních klapek PKTM III a jejich požární odolnost Tab Tab Způsoby zabudování požárních klapek PKTM III a jejich požární odolnost Způsob zabudování požární klapky PKTM III Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 00 mm v sádře nebo maltě (pozn. ) Požární odolnost EIS 90 EIS 0 Obrázek č. 9 Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 00 mm v ucpávce se stěrkou a obložkami (pozn. ) Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 00 mm v ucpávce typu Weichshott (pozn. ) EIS EIS 90 4 Klapka osazená v sádrokartonové stěně odolnosti EI 90 v sádře nebo maltě (pozn. 5) EIS 90 EIS 0 4 Klapka osazená v sádrokartonové stěně odolnosti EI 90 v ucpávce se stěrkou a obložkami (pozn. 5) Klapka osazená v sádrokartonové stěně odolnosti EI 90 v ucpávce typu Weichshott (pozn. 5) EIS 90 4 EIS Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci o min. tl. 50 mm v sádře nebo maltě (pozn. ) EIS 90 EIS 0 45 Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci o min. tl. 50 mm v ucpávce se stěrkou a obložkami (pozn. ) Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci o min. tl. 50 mm v ucpávce typu Weichshott (pozn. ) EIS EIS Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci (pozn. ) EIS Klapka osazená mimo sádrokartonovou stěnu odolnosti EI 90 (pozn. ) EIS Klapka osazená mimo tuhou stropní konstrukci odolnosti EI 90 (pozn. ) EIS Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 00 mm v ucpávce se stěrkou (pozn.) EIS 60 5 Klapka osazená v sádrokartonové stěně odolnosti EI 90 v ucpávce se stěrkou (pozn. 5) EIS 60 5 Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci o min. tl. 50 mm v ucpávce se stěrkou (pozn. ) EIS

31 Tab Způsoby zabudování požárních klapek PKTM III pomocí instalačních rámů Tvar klapky Čtyřhranná (max. rozměr 000x500 nebo 500x000, max. průřez 0,5m ) Kruhová (Průměr 60 až 60 mm Čtyřhranné a kruhové klapky Způsob zabudování požární klapky PKTM III Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 00 mm, v sádrokartonové stěně odolnosti EI 90 nebo tuhé stropní konstrukci o min. tl. 50 mm. Zabudování a prostup je řešen pomocí instalačního rámu E Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 00 mm, nebo v tuhé stropní konstrukci o min. tl. 50 mm. Zabudování a prostup je řešen pomocí instalačního rámu E Klapka osazená v sádrokartonové stěně odolnosti EI 90. Zabudování a prostup je řešen pomocí instalačního rámu E Klapka zabudovaná na tuhou stěnovou konstrukci o min. tl. 00 mm, nebo na tuhou stropní konstrukci o min. tl. 50 mm. Klapka osazená mimo tuhou stropní konstrukci o min. tl. 50 mm - zabudování v betonovém kanálu. Zabudování je řešeno pomocí instalačního rámu E4. Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci o min. tl. 00 mm nebo mimo tuhou stropní konstrukci o min. tl. 50 mm. Zabudování je řešeno pomocí instalačního rámu E6 a doizolováním kalziumsilikátovými deskami. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 00 mm, v sádrokartonové stěně odolnosti EI 90 nebo tuhé stropní konstrukci o min. tl. 50 mm. Zabudování a prostup je řešen pomocí instalačního rámu R nebo R. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 00 mm, v sádrokartonové stěně odolnosti EI 90 nebo tuhé stropní konstrukci o min. tl. 50 mm. Zabudování a prostup je řešen pomocí instalačního rámu R nebo R4. Klapka zabudovaná na tuhou stěnovou konstrukci o min. tl. 00 mm, nebo na tuhou stropní konstrukci o min. tl. 50 mm. Klapka osazená mimo tuhou stropní konstrukci o min. tl. 50 mm - zabudování v betonovém kanálu. Zabudování je řešeno pomocí instalačního rámu R5. Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci o min. tl. 00 mm nebo mimo tuhou stropní konstrukci o min. tl. 50 mm. Zabudování je řešeno pomocí instalačního rámu R6 a doizolováním kalziumsilikátovými deskami. Zabudování v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 00 mm v blízkosti stropu nebo stěny pomocí minerální vlny a sádry nebo malty Zabudování v sádrokartonové konstrukci odolnosti EI 90 v blízkosti stropu nebo stěny pomocí minerální vlny a sádry nebo malty Klapky osazené v tuhé stěnové konstrukci o min. tl. 00 mm. Zabudování je řešeno pomocí zabudování do baterie v sádře nebo maltě. Klapky osazené v sádrokartonové stěně odolnosti EI 90. Zabudování je řešeno pomocí zabudování do baterie v sádře nebo maltě Požární odolnost Obrázek č. EIS EIS EIS EIS EIS EIS EIS 90 6 EIS 90 6 EIS 90 6 EIS EIS EIS EIS POZNÁMKY: ) Tuhá stěnová konstrukce: buď obyčejný beton nebo pórobeton tl. 00 mm ) Tuhá stropní konstrukce: buď obyčejný beton, nebo pórobeton tl. 50 mm ) Obdobný schválený systém = stejná tloušťka, stejné, stejná reakce na oheň, obdobné lambda a c p 4) Vytužení čtvercové klapky vyztužovacím rámem VRM-III 5) Zabudování v sádrokartonovej stěne: Obvod otvoru musí být vyztužen profily používanými standardně při montáži sádrokartonových stěn. 0

32 Obr. 9 Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci EIS 90 LEGENDA: Požární klapka PKTM III Sádra nebo malta Potrubí

33 Obr. 40 Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci EIS 90 4 Min Min LEGENDA: Požární klapka PKTM III Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 40 kg/m Požární ochranná stěrka tl. mm 4 Obložka z cementovápenné desky tl. 5 mm o objemové hmotnosti 870 kg/m 5 Potrubí Příklad použitých materiálů*: - Promapyr, Rockwool Steprock HD - Promastop - P, K 4 - Promatect - H * Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi.

34 Obr. 4 Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci EIS Pozice: Požární klapka PKTM III Požární deska Požární nátěr tl. mm 4 Potrubí Příklad použitých materiálů: Hilti CP67 PF Hilti CP67

35 Obr. 4 Klapka osazená v sádrokartónové stěně EIS 90 LEGENDA: Požární klapka PKTM III Sádra nebo malta Potrubí 4

36 Obr. 4 Klapka osazená v sádrokartónové stěně EIS 90 4 Min Min LEGENDA: Požární klapka PKTM III Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 40 kg/m Požární ochranná stěrka tl. mm 4 Obložka z cementovápenné desky tl. 5 mm o objemové hmotnosti 870 kg/m 5 Potrubí Příklad použitých materiálů*: - Promapyr, Rockwool Steprock HD - Promastop - P, K 4 - Promatect - H * Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi. 5

37 Obr. 44 Klapka osazená v sádrokartónové stěně EIS Pozice: Požární klapka PKTM III Požární deska Požární nátěr tl. mm 4 Potrubí Příklad použitých materiálů: Hilti CP67 PF Hilti CP67 6

38 Obr. 45 Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci EIS 90 LEGENDA: Požární klapka PKTM III Sádra nebo malta Potrubí 7

39 Obr. 46 Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci EIS 90 Min Min LEGENDA: Požární klapka PKTM III Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 40 kg/m Požární ochranná stěrka tl. mm 4 Obložka z cementovápenné desky tl. 5 mm o objemové hmotnosti 870 kg/m 5 Potrubí Příklad použitých materiálů*: - Promapyr, Rockwool Steprock HD - Promastop - P, K 4 - Promatect - H * Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi. 8

40 Obr. 47 Klapka osazená v tuhé stropní konstrukci EIS Pozice: Požární klapka PKTM III Požární deska Požární nátěr tl. mm 4 Potrubí Příklad použitých materiálů: Hilti CP67 PF Hilti CP67 9

41 80 40 TPM 075/09 Obr. 48 Klapka osazená mimo tuhou stěnovou konstrukci EIS Min min. 00 min. 400 Pozice: Požární klapka PKTM III Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 40 kg/m Požární ochranná stěrka tl. mm 4 Obložka z cementovápenné desky tl. 5 mm o objemové hmotnosti 870 kg/m 5 Kamenná vlna pojená organickou pryskyřicí obsahující netoxickou kamennou drť jako chladivo, s požární odolností EIS 90, min. objemová hmotnost 00 kg/m, tl. 60 mm a 0 mm 6 VRM-III** 7 Ocelová plechová výztuha U5x40x5 8 Potrubí Příklad použitých materiálů*: - Promapyr, Rockwool Steprock HD - Promastop - P, K 4 - Promatect - H 5 - Rockwool Conlit Ductrock EIS 90, tl. 60 mm * Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi. ** Detail upevnění a umístění VRM-III viz. Obr Min min. 00 min. 400 LEGENDA: Požární klapka PKTM III Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 40 kg/m Požární ochranná stěrka tl. mm 4 Obložka z cementovápenné desky tl. 5 mm o objemové hmotnosti 870 kg/m 5 Kamenná vlna s jednostranně našitým drátěným pletivem, objemová hmotnost 05 kg/m, tl. 80 mm, tl. 40 mm 6 Potrubí Příklad použitých materiálů*: - Promapyr, Rockwool Steprock HD - Promastop - P, K 4 - Promatect - H 5 - Rockwool Conlit Ductrock EIS 90, tl. 60 mm * Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi. 40

42 TPM 075/09 Obr. 49 Klapka osazená mimo sádrokartonovou stěnu EIS Min min. 00 LEGENDA: Požární klapka PKTM III Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 40 kg/m Požární ochranná stěrka tl. mm 4 Obložka z cementovápenné desky tl. 5 mm o objemové hmotnosti 870 kg/m Kamenná vlna pojená organickou pryskyřicí obsahující netoxickou kamennou drť jako chladivo, s požární odolností EIS 90, min. objemová hmotnost 00 kg/m, tl. 60 a 0 mm 6 VRM-III** 7 Ocelová plechová výztuha U5x40x5 8 Potrubí Příklad použitých materiálů*: - Promapyr, Rockwool Steprock HD - Promastop - P, K 4 - Promatect - H 5 - Rockwool Conlit Ductrock EIS 90, tl. 60 mm * Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi. ** Detail upevnění a umístění VRM-III viz. Obr Min min. 00 min. 400 LEGENDA: Požární klapka PKTM III Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 40 kg/m Požární ochranná stěrka tl. mm 4 Obložka z cementovápenné desky tl. 5 mm o objemové hmotnosti 870 kg/m 5 Kamenná vlna s jednostranně našitým drátěným pletivem, objemová hmotnost 05 kg/m, tl. 80 mm, tl. 40 mm 6 Potrubí Příklad použitých materiálů*: - Promapyr, Rockwool Steprock HD - Promastop - P, K 4 - Promatect - H 5 - Rockwool Conlit Ductrock EIS 90, tl. 60 mm * Materiály pro ucpávku, stěrku, obložky a izolační, materiály je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi. 4

TPM 075/09 Změna 2. PLATÍ OD: 3.8.2011 NAHRAZUJE: TPM075/09 Změna 1 POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III

TPM 075/09 Změna 2. PLATÍ OD: 3.8.2011 NAHRAZUJE: TPM075/09 Změna 1 POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III TPM 075/09 Změna 2 PLATÍ OD: 3.8.2011 NAHRAZUJE: TPM075/09 Změna 1 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních

Více

022/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III

022/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III 0/ PLATÍ OD: 0.06.0 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Doporučené stavební otvory... Přesah klapek... Příruby... Příklady zabudování

Více

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování...

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek PKTM 90 (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

12. Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty Akustické hodnoty Materiál

12. Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty Akustické hodnoty Materiál Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek PKTM III (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry A hmotnosti Umístění a zabudování...

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry A hmotnosti Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití klapek odvodu kouře a tepla - multi MSD (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování...

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití klapek odvodu kouře a tepla - multi SEDM (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

021/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM 90

021/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM 90 0/ PLATÍ OD: 0.06.0 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM 90 Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Doporučené stavební otvory... Přesah klapek... Příruby... 5 Příklady zabudování

Více

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém) Zkoušky požárních klapek FDMD byly provedeny podle normy EN 1366-2 a dle normy EN 15650. Klasifikace požárních klapek byla provedena dle normy EN 13501-3 + A1: Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci

Více

1. Popis... 2 2. Provedení klapek... 3. 3. Komunikační a řídící přístroje... 8. 4. Rozměry, hmotnosti... 11. 5. Umístění a zabudování...

1. Popis... 2 2. Provedení klapek... 3. 3. Komunikační a řídící přístroje... 8. 4. Rozměry, hmotnosti... 11. 5. Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek FDMD (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 07/ PLATÍ OD:.9.0 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Montážní otvor... Příklady instalace... Přesah klapek...

Více

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém) Zkoušky požárních klapek PKTM 90PM byly provedeny podle normy EN 1366-2 a dle normy EN 15650. Klasifikace požárních klapek byla provedena dle normy EN 13501-3 + A1: Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci

Více

Příklady instalace Příruby Přesah klapek... 8

Příklady instalace Příruby Přesah klapek... 8 ... 3... 3 Příklady instalace... 4 Příruby... 7 Přesah klapek... 8... 8... 10... 11... 11 2 Klapky odvodu kouře a tepla - multi jsou uzávěry v potrubních rozvodech odkuřovacích zařízení, které umožňují

Více

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém) Zkoušky požárních klapek FDMD byly provedeny podle normy EN 1366-2 a dle normy EN 15650. Klasifikace požárních klapek byla provedena dle normy EN 13501-3 + A1: Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci

Více

1. Popis Provedení klapek Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování...

1. Popis Provedení klapek Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek FDMC (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Tlakové ztráty... 10

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Tlakové ztráty... 10 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK KRUHOVÝCH RKKM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu.

Více

Popis... 2 Provedení Materiál... 3 Rozměry a hmotnosti... 4 Elektrické prvky, schéma zapojení... 8 Zabudování a umístění...

Popis... 2 Provedení Materiál... 3 Rozměry a hmotnosti... 4 Elektrické prvky, schéma zapojení... 8 Zabudování a umístění... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití lamelových požárních klapek FDML. Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání, dodávání, skladování,

Více

Popis... 2 Provedení Materiál... 3 Rozměry a hmotnosti... 4 Elektrické prvky, schéma zapojení... 8 Zabudování a umístění...

Popis... 2 Provedení Materiál... 3 Rozměry a hmotnosti... 4 Elektrické prvky, schéma zapojení... 8 Zabudování a umístění... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití lamelových požárních klapek FDML. Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání, dodávání, skladování,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK KRUHOVÝCH TĚSNÝCH RKKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz

Více

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty... 19

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty... 19 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití klapek odvodu kouře a tepla - single SEDS (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Materiál Záruka Montáž...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Materiál Záruka Montáž... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK RKALM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1. Popis...

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK TĚSNÝCH RKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1.

Více

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty... 10

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Součinitel místní tlakové ztráty... 10 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití kruhových klapek odvodu kouře a tepla - single SEDS-R (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu,

Více

LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90. Obsah:

LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90. Obsah: LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90 Obsah: LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90 - POPIS... 2 LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90 ROZMĚRY A HMOTNOSTI... 4 LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90 PROVEDENÍ A INSTALACE...

Více

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Hlukové údaje Materiál Kontrola...

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Hlukové údaje Materiál Kontrola... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití čtyřhranných klapek odvodu kouře a tepla - single SEDS-L (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Materiál Záruka Montáž...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Materiál Záruka Montáž... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK RKM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1. Popis...

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK TĚSNÝCH RKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1.

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 8

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 8 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení pro "REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU - ČTYŘHRANNÝ RPMC-K" (dále jen REGULÁTOR). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

POŽÁRNÍ KLAPKA V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ

POŽÁRNÍ KLAPKA V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ POŽÁRNÍ KLAPKA V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ II 2/2G c dle ČSN EN 13463-1:2009; ČSN EN 13463-5:2012 PKTM 90 Klapka s požární odolností EIS 90 (konstrukce pozink nebo nerez plech bodově svařovaný) PKTM 120 Klapka

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. Požární klapky 2016-04

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. Požární klapky 2016-04 ntilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Požární klapky 206-04 2 Požární klapky Požární technika - související výrobky PKI2-S-Ex, PKI2-R-Ex

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Materiál Záruka Montáž...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Materiál Záruka Montáž... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK RKM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1. Popis...

Více

II. VŠEOBECNĚ 2. 1. Popis... 2 2. Provedení klapek... 3. 3. Komunikační a řídící přístroje... 7. 4. Rozměry, hmotnosti... 10

II. VŠEOBECNĚ 2. 1. Popis... 2 2. Provedení klapek... 3. 3. Komunikační a řídící přístroje... 7. 4. Rozměry, hmotnosti... 10 TPM 09/ Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek FDMD (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 7

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 7 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULÁTORU KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU RPM-K" (dále jen REGULÁTORU). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž,

Více

1. Popis Provedení klapek Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování...

1. Popis Provedení klapek Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek FDMD (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém) Zkouky poárních klapek PKTM 90PM byly provedeny podle normy EN 1366 2 a dle normy EN 15650. Klasifikace poárních klapek byla provedena dle normy EN 13501 3 + A1: Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci

Více

Tlaková ztráta klapky Hlukové údaje Záruka... 26

Tlaková ztráta klapky Hlukové údaje Záruka... 26 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek FDMS (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém) Zkouky poárních klapek PKTM 90 byly provedeny podle normy EN 1366 2 a dle normy EN 15650. Klasifikace poárních klapek byla provedena dle normy EN 13501 3 + A1: Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci

Více

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém) Zkouky poárních klapek FDMD byly provedeny podle normy EN 1366 2 a dle normy EN 15650. Klasifikace poárních klapek byla provedena dle normy EN 13501 3 + A1: Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci 40

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Základní parametry Údajový štítek...

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Základní parametry Údajový štítek... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "TLUMIČŮ HLUKU SMRF "(dále jen TLUMIČŮ). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1. Popis... 2

Více

REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM

REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ II 2Gc dle ČSN EN 13463-1:2002; ČSN EN 13463-5:2004 NÁVOD K POUŽITÍ

Více

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních, lamelových, čtvercových anemostatů (dále jen anemostatů) ALCM 250, 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování...

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek CFDM / CFDM-V (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování...

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek CFDM / CFDM-V (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování...

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek CFDM (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

DKIR-1, DKIS-1. Kouřové klapky single - pro jeden požární úsek. Způsob použití a funkce. Popis. Konstrukce klapky DKI. Konstrukční provedení

DKIR-1, DKIS-1. Kouřové klapky single - pro jeden požární úsek. Způsob použití a funkce. Popis. Konstrukce klapky DKI. Konstrukční provedení Kouřové klapky 3 DKIR-1, DKIS-1 1396 - CPD - 0058 Kouřové klapky single - pro jeden požární úsek Velikost Vybavení klapky Velikost Vybavení klapky Popis Kouřová klapka DKI (dále jen klapka) je prvek ve

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Tlakové ztráty Údajový štítek...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Tlakové ztráty Údajový štítek... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů (dále jen ventilů) PVM - E90 100, 125, 160, 200. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Servopohony pro topenì, vïtr nì a klimatizaci 3. BLF-2. Informace o v robku Pohony pro poû rnì a kou ovè klapky. i0167901

Servopohony pro topenì, vïtr nì a klimatizaci 3. BLF-2. Informace o v robku Pohony pro poû rnì a kou ovè klapky. i0167901 Servopohony pro topenì, vïtr nì a klimatizaci 3. BLF-2 Informace o v robku Pohony pro poû rnì a kou ovè klapky BLF i0167901 Kompletní sortiment pohonů s pružinovým zpětným chodem pro požární a kouřové

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých anemostatů stavitelných (dále jen anemostatů) VASM 315, 400, 630. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 7. 5. Základní parametry... 7. 7.Tlakové ztráty... 10

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 7. 5. Základní parametry... 7. 7.Tlakové ztráty... 10 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK KRUHOVÝCH TĚSNÝCH RKKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. Požární klapky

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. Požární klapky Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Požární klapky Požární klapky Požární technika - související výrobky PKI-Ex Požární klapka

Více

REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM

REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ II 2/2G c TX TX dle teploty vzdušiny dle ČSN EN 13463-1:2009;

Více

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 17

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 17 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení obdélníkových vyústek (dále jen vyústek) komfortních, jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

M A N D Í K TPM 052/05 PLATÍ OD: 1.1.2005 POŽÁRNÍ VENTIL PVM E90 100, 125, 160, 200

M A N D Í K TPM 052/05 PLATÍ OD: 1.1.2005 POŽÁRNÍ VENTIL PVM E90 100, 125, 160, 200 M A N D Í K TPM 052/05 PLATÍ OD: 1.1.2005 POŽÁRNÍ VENTIL PVM E90 100, 125, 160, 200 Rozměry v mm, hmotnosti v kg. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti... 5

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EI

LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EI LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA BRK-J/EI90 Obsah LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EI90... 2 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EI90... 3 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EIř0

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Základní parametry Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Základní parametry Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních, lamelových, čtvercových anemostatů (dále jen anemostatů) ALCM 250, 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 12

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 12 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stěnových vyústek (dále jen vyústek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2 2. Provedení...

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí stropních, lamelových, kruhových anemostatů (dále jen anemostatů) ALKM 250, 300, 400, 500, 600. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení obdélníkových vyústek (dále jen vyústek) komfortních, jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

REGULAČNÍ KLAPKY TĚSNÉ RKT 250

REGULAČNÍ KLAPKY TĚSNÉ RKT 250 1/10 TECHNICKÉ PODMÍNKY Výrobek: REGULAČNÍ KLAPKY TĚSNÉ RKT 250 Výrobce: EKOM vzduchotechnika, s.r.o. tel: 326 733 749 Bezděčín 124 fax: 326 735 674 293 01 Mladá Boleslav e-mail:ekom@ekom-vzt.cz www.ekom-vzt.cz

Více

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 5

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 5 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení dýz s dalekým dosahem (dále jen dýz) DDM II. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2 2.

Více

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 9

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 9 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých vyústí malých průměrů s pevnými lamelami (dále jen vyústí) VAPM 125, 160, 200, 250, 315, 400 a stropních vířivých

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 8

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 8 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústí) VVPM 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústí) VVPM 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Těsnost klapky Údaje o hluku Materiál...

3. Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Tlakové ztráty Těsnost klapky Údaje o hluku Materiál... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití přetlakových zpětných klapek NKTM (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

KOUŘOVÉ KLAPKY NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU. Kruhové DKIR-1 a hranaté DKIS-1 KAŽDÁ KOUŘOVÁ KLAPKA MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNA PODLE TOHOTO NÁVODU!

KOUŘOVÉ KLAPKY NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU. Kruhové DKIR-1 a hranaté DKIS-1 KAŽDÁ KOUŘOVÁ KLAPKA MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNA PODLE TOHOTO NÁVODU! DKIR-1 & DKIS-1 PP-52_201602 1 / 10 KOUŘOVÉ KLAPKY 1396 - CPD - 0058 Kruhové DKIR-1 a hranaté DKIS-1 NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU KAŽDÁ KOUŘOVÁ KLAPKA MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNA PODLE TOHOTO NÁVODU! CZ

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Objednávkový klíč Záruka...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Objednávkový klíč Záruka... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení vyústek pro kruhové potrubí (dále jen vyústek) jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Zabudování a umístění... 5. 5. Základní parametry... 6. Elektrické prvky, schéma připojení... 6. 7.Tlakové ztráty...

3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Zabudování a umístění... 5. 5. Základní parametry... 6. Elektrické prvky, schéma připojení... 6. 7.Tlakové ztráty... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK KRUHOVÝCH RKKM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu.

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 7. 5. Základní parametry... 7

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 7. 5. Základní parametry... 7 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK TĚSNÝCH RKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. I.

Více

KOUŘOVÉ KLAPKY - MULTI

KOUŘOVÉ KLAPKY - MULTI KOUŘOVÉ KLAPKY - MULTI 96 - CPR - 0 DKIS-MA NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU KAŽDÁ KOUŘOVÁ KLAPKA MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNA PODLE TOHOTO NÁVODU! CZ - Originál Návodu na montáž, obsluhu a údržbu / PP-5_060

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stěnových mřížek (dále jen mřížek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2 2. Provedení...

Více

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVDM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení... 2 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 4

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení... 2 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 4 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení velkoplošných vyústí (dále jen vyústí) VPVM - K 400, 600, 800, 1000, 1200, 1480, VPVM - S 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, VPVM

Více

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování 1. POPIS SYSTÉMU Tablo obsluhy MHS 811 je prvek interaktivního systému EPS LITES, vyráběného v LITES FIRE, s. r. o. Zapojuje se do systému ústředen Firexa (MHU 110, MHU 111). Může pracovat ve dvou režimech,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení obdélníkových vyústek s pevnými lamelami pod úhlem 45 (dále jen vyústek) jednořadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu,

Více

Technické podmínky TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické podmínky TECHNICKÉ PODMÍNKY 1/ TECHNICKÉ PODMÍNKY Výrobek: REGULAČNÍ KLAPKY RK 0 Výrobce: EKOM vzduchotechnika, s.r.o. tel: 326 733 749 Bezděčín 4 fax: 326 735 674 293 01 Mladá Boleslav e-mail:ekom@ekom-vzt.cz www.ekom-vzt.cz 2/

Více

3. Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry...

3. Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 510 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAV..P.. se zdvihem 40 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAV81P00 Napájecí

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Materiál Kontrola...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Materiál Kontrola... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "TALÍŘOVÝCH VENTILŮ" (dále jen ventilů) TVPM pro přívod vzduchu a TVOM pro odvod vzduchu 80, 100, 125, 150, 160, 200. Platí pro výrobu,

Více

Technické podmínky TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické podmínky TECHNICKÉ PODMÍNKY 1/17 TECHNICKÉ PODMÍNKY Výrobek: REGULAČNÍ KLAPKY HLINÍKOVÉ Výrobce: EKOM vzduchotechnika, s.r.o. tel: 326 733 749 Bezděčín 4 fax: 326 735 674 293 01 Mladá Boleslav e-mail:ekom@ekom-vzt.cz www.ekom-vzt.cz

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení pásů stěnových mřížek (dále jen pásů mřížek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2 2.

Více

SMP28 SMP48. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ..

SMP28 SMP48. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ.. 4 8312 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ SMP28 SMP48 SMP28 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál SMP48 napájecí napětí AC 24 V řídicí signál 0-10V nebo 4-20mA Pohon je bez

Více

5 jmenovitý moment 2,5 W 7,5 VA připojení kabel 1 m, 2 x 0,75 mm 2 Funkční data krouticí moment. klidová poloha dimenzování. motor zpětná pružina

5 jmenovitý moment 2,5 W 7,5 VA připojení kabel 1 m, 2 x 0,75 mm 2 Funkční data krouticí moment. klidová poloha dimenzování. motor zpětná pružina Technický list SF24A Pohon s pružinovým zpětným chodem s havarijní funkcí pro přestavování vzduchotechnických klapek v technickém zařízení budov velikost klapky do cca 4 m 2 krouticí moment 20 Nm napájecí

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

paralelní provoz Funkční data síla zdvihu 1000 N

paralelní provoz Funkční data síla zdvihu 1000 N Technický list NVK24A-3-TPC Zdvihový pohon s havarijní funkcí pro 2 a 3cestné zdvihové ventily přestavná síla 1000 N napájecí napětí AC/DC 24 V ovládání 3bodové jmenovitý zdvih 20 mm projektovaná životnost

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living C 212 CZ Synco living Převodník signálu pro ventilační jednotky RRV924-10 Převodník signálu pro ventilační jednotky: 3 beznapěťová relé z modulu RRV934 => analogový signál 0 10 V DC Výstup pro ovládání

Více

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III.

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů (dále jen ventilů) PVM - E90 100, 125, 160, 200. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení velkoplošných vyústí (dále jen vyústí) VPVM - K 400, 600, 800, 1000, 1200, 1480, VPVM - S 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, VPVM

Více

Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technika technika modul pro nouzové zastavení BL 5931 safemaster Grafické znázornění spínacího postupu Tlačítko Síť nebo nouzové zastavení (vypnutí) Při zkratu v obvodu zapínacího tlačítka () u typu BL 5931.64/002

Více

II. VŠEOBECNĚ Popis Provedení klapek Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti... 10

II. VŠEOBECNĚ Popis Provedení klapek Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti... 10 TPM 08/1 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek FDMC (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Tlaková ztráta Tlaková ztráta Rozsah průtoků vzduchu Provozní režim a nastavení Hlukové údaje FDMS / FDMS-VAV...

Tlaková ztráta Tlaková ztráta Rozsah průtoků vzduchu Provozní režim a nastavení Hlukové údaje FDMS / FDMS-VAV... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek FDMS / FDSM-VAV (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci,

Více