Europa Jagellonica. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386 /1572

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Europa Jagellonica. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386 /1572"

Transkript

1 Europa Jagellonica Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386 /1572

2 Mezinárodní výstavní projekt Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte březen červen 2013 Zamek Królewski w Warszawie Muzeum Narodowe w Warszawie říjen 2012 leden 2013 Potsdam Warszawa Leipzig kutná hora Galerie Středočeského kraje GASK květen září 2012 Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig 2 Europa jagellonica / mezinárodní výstavní projekt

3 Střední Evropa v centru pozornosti Partneři výstavního projektu Česko-německo-polský výstavní projekt představuje umění a kulturu ve střední Evropě na přelomu pozdního středověku a raného novověku a to nikoliv jako tomu bývalo doposud v omezujícím národním kontextu, ale vůbec poprvé v širokých mezinárodních souvislostech. Svým způsobem tak navazuje na divácky úspěšnou výstavu»karel IV. císař z Boží milosti«, kterou v letech 2005/06 v Metropolitním muzeu v New Yorku a na Pražském hradě vidělo na návštěvníků. Střední a středovýchodní Evropa kolem roku 1500 byla politicky určena vládou litevsko-polské dynastie Jagellonců ( ), jejíž příslušníci spravovali v postavení litevských vévodů a polských, českých a uherských králů rozsáhlá území rozkládající se od břehů Baltu až k Jaderskému a Černému moři. To je řadilo mezi teritoriálně nejmocnější královské rody starého kontinentu. Mocenskou převahu Jagellonců ve střední Evropě nabourali po roce 1526 až Habsburkové, kteří si své dominantní postavení na evropské politické scéně dokázali udržet až do počátku 20. století. Střední a středovýchodní Evropa tak existovala jako jeden dynasticko-správní celek, jako jeden kulturní región, dávno před vznikem národních států v 19. století a jejich sjednocením pod vlajkou Evropské unie na přelomu 20. a 21. století. Výstava tak divákům vlastně otevírá dvě časové perspektivy jednu historickou a druhou současnou, jejichž interakce vyvolává řadu aktuálních otázek a pomáhá na ně nalézat historicky fundované odpovědi. A právě znalost společných kulturních tradic, kritické vyrovnávání se s nimi a navazování na ně spoluvytváří základy dnešní evropské společnosti a stává se jedním z podstatných identifikačních rysů moderního Evropana. Aktuálnost celospolečenského poselství těchto témat vyjadřuje vyjednávaná vysoká politická záštita nad výstavním projektem, jakož i členstvím řady významných osobností evropského i národního veřejného života v jeho čestných orgánech. Výstavní projekt pořádají čtyři muzea umění z České republiky, Polska a Německa ve spolupráci se společenskovědním vědecko-výzkumným institutem při univerzitě v Lipsku, který převzal roli hlavního koordinátora. Na půdě GWZO vznikl také ideový koncept výstavy, který se opírá o výsledky pětiletého mezinárodního výzkumného projektu financovaného Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), publikované mimo jiné v nově založené ediční řadě Studia Jagellonica Lipsiensia (GWZO s Thorbecke Verlag v Ostfildern), jehož nositelem byl v letech 2000 až 2005 právě lipský institut. Řešitelský tým přitom spolupracoval s více jak padesáti renomovanými odborníky z celé Evropy a USA. Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK) Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW) Zamek Królewski w Warszawie (ZKW) Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam (HBPG) Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO) Výstava bude zpřístupněna ve třech městech, které spojuje bohatá kulturní minulost vyjádřená titulem světového kulturního dědictví UNESCO. 1/ Kutná Hora: květen září / Varšava: říjen 2012 leden / Postupim: březen červen 2013 mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 3

4 Zlaté váhy kutnohorského mincmistra Hanse Harsdorfera. Norimberk, 1497, stříbro zčásti pozlacené, v malované dřevěné etuji. Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum Tolar z Jáchymova (označením předchůdce amerického dolaru). Jáchymov, 1525, stříbro. München, Staatliche Münzsammlung

5 Nový pohled na starou Evropu... Jagellonci evropská dynastie. Rozdílné modely jejich panovnické reprezentace vycházely ze zemských a regionálně specifických kulturních a konfesijních tradic. Dvorské umění jagellonských dvorů ve Vilniusu, Krakově, Praze a Budě bylo různorodé a nevyznačovalo se nárokem na stylovou jednotu, jakou známe např. z císařské Prahy posledních Lucemburků. Podrželo si však svou internacionální povahu, i když různě laděnou. Personálně propojené litevsko-polské jagellonské rezidence se ve druhé polovině 15. století orientovaly na západoevropské umění habsburského císařského dvora ve Vídni, aby krátce po roce 1500 podlehly fascinaci novými renesančními formami italské provenience, prostředkované s největší pravděpodobností královským dvorem v Budě. V jagellonské Praze se zase po výrazné porýnsko-hesenské etapě prosadila řada umělců a stavitelů jihoněmeckého a saského původu tvořících ve své většině stále v duchu pozdní gotiky. Naproti tomu královské Uhry byly již od dob Matyáše Korvína tradičně otevřené směrem k italským uměleckým inovacím. Kulturní a uměleckou výměnu ve střední Evropě také významně akcelerovaly úzké příbuzenské svazky Jagellonců s předními říšskými knížecími rody, v první řadě s Habsburky, ale i s Wittelsbachy, Wettiny či Hohenzollerny, jejichž dvory se následně proměnily ve vyhledávané kosmopolitní tribuny inspirativních setkání diplomatů, umělců a vzdělanců. Kulturní a umělecký rozkvět střední Evropy. Za vlády Jagellonců působí na jagellonských teritoriích, tzn. na území historických státních útvarů Litvy a Polska, Čech, Moravy, Slezska a Lužice, jakož i Uher a Chorvatska, celá řada evropsky významných umělců. Jejich výtvarná díla, z převážné části evropské veřejnosti dosud neznámá, dokládají vrcholnou úroveň uměleckého prostředí ve střední a středovýchodní Evropě, naprosto srovnatelnou s tradičními uměleckými centry v Itálii, Svaté Říši římské či Nizozemí. Výrazová bohatost a stylová různorodost památek z jagellonské Evropy ukazuje nejen schopnost bezprostředně recipovat západoevropské a italské umění, ale i nepřehlédnutelný vlastní kreativní potenciál středoevropského prostředí, jehož umělecká produkce mnohdy sama vyzařovala inspirativní podněty na Západ. Dálkový obchod, důlní podnikání, zvláště těžba stříbra, zlata a soli, a rozvíjející se bankovnictví přinesly blahobyt horním společenským vrstvám. Tehdejší elity neváhali vydávat ohromující částky na vlastní reprezentaci. Zvýšená poptávka po přepychově vybavených rezidencích a nákladně budovaných memoriálních komplexech zaměstnávala velké množství umělců, řemeslníků a stavitelů, kteří mnohdy putovali přes půl kontinentu od zakázky k zakázce, od jednoho dvora k druhému. Střední Evropa kolem roku 1500 rozkvetla. Krakov s nejvýznamnější středoevropskou univerzitou tehdy vyrostl v centrum vědeckých a technologických inovací a stal se domovem řady významných humanistických vzdělanců. Knihtisk umožnil nebývale rychlé šíření informací a způsobil na přelomu 15. a 16. století doslova mediální revoluci. Mobilita je tak právem považována za jednu ze základních integračních sil evropské kultury, i když na počátku 16. století čelila tváří v tvář osmanskému sultánovi Sulejmanovi I. vážnému ohrožení. Společenské postavení a prestiž umělců a stavitelů se v době končící pozdní gotiky a začínající renesance výrazně zvyšuje. Prudce rostoucí poptávka přinášela umělcům značné bohatství, které jim zase otevíralo dveře k významným funkcím v městských radách. Ti nejúspěšnější požívali privilegovaného, na cechovních strukturách nezávislého postavení na aristokratických dvorech a ve službách vysokých prelátů. Nová situace na uměleckém trhu dalekosáhle ovlivnila i pracovní postupy v uměleckých provozech, pro které je právě kolem roku 1500 příznačná racionalizace vedená snahou vytvořit více s menšími náklady; v této době se poprvé hovoří o skutečně masové produkci. To poznamenalo i charakter samotných výtvarných děl, u nichž se rafinovanost a náročnost uměleckého zpracování stále častěji odvozovala přímo od movitosti a společenského postavení objednavatele. Umělecká tvorba získala pod vlivem šířících se humanistických idejí nové úkoly a témata; na rozdíl od dosud převažujících křesťanských námětů se do centra pozornosti dostává člověk a příroda. mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 5

6

7 Exponáty a způsob jejich prezentace Výstava shromáždí na 200 mimořádných uměleckých děl středoevropské provenience, z nichž větší část je dnes roztroušena ve sbírkách významných muzeí umění v Evropě i USA, kde patří k divácky přitažlivým mistrovským dílům. Nezanedbatelná část se však stále nachází na místech svého původního určení, tj. v kostelech, kaplích, radních sálech apod. Převážná většina z nich dosud v zahraničí nebyla vystavena. Mezi exponáty nalezneme kromě jiných i deskové obrazy, kresby a grafiky od Albrechta Dürera, Lucase Cranacha st., Hanse Elfeldara, Hanse Krella, Bernharda Striegera, Hanse Holbeina st., Hanse Süß von Kulmbach, Mistra Litoměřického oltáře, Monogramisty MS, Martina Schongauera a dalších bohatě iluminované rukopisy krakovského dvorního malíře Stanislava Samostrzelnika, pražských iluminátorů Valentina, Matouše a dalších, listiny královských i městských kanceláří, vzácné inkunábule a knižní tisky sochy a reliéfy ze dřeva i kamene od Veita Stoße, Mistra Pavla z Levoče, Petera Vischera ml., Monogramisty IP, Jana Maria Mosca, zv. Padovano a dalších zlatnické práce, šperky a luxusní předměty od Melchiora Baiera, Marcina Marciniec, Stanislava Stoße, Domenico da Sustri a dalších Jednotlivá umělecká díla budou na výstavě»ožívat«pomocí individuálních příběhů, osvětlujících okolnosti jejich vzniku, technologické a umělecko-řemeslné zvláštnosti, osobní pohnutky jejich objednavatelů či životní osudy jejich autorů, čímž se stanou dnešnímu divákovi srozumitelnější. Každá z národních částí výstavního projektu bude mít svou klíčovou historickou postavu, která bude diváky doprovázet na cestě do jagellonské doby a líčit radosti i strasti tehdejšího života: v Kutné Hoře to bude královský pár Ludvíka II. Jagellonského a Marie Habsburské. Výtvarná díla budou soustředěna do tématických celků v jedinečně inscenovaném výstavním prostoru bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře s individuálně navrženou architekturou a výtvarně-grafickým doprovodem. Exponáty budou vystaveny s využitím nejmodernější světelné a zvukové techniky, což by mělo vystupňovat emocionální zážitek z prohlídky výstavy a tak prohloubit výchovně-vzdělávací dopad z návštěvy výstavního projektu. Na všech místech konání výstavy bude představen základní soubor uměleckých děl o rozsahu zhruba 70 80% veškerých exponátů, který bude rozšířen v každém místě konání výstavy o lokální tématická těžiště, jejichž cílem je propojit místní a regionální aspekty s celoevropskými (místo región Evropa). mince, drobnou plastiku a pamětní medaile od Hanse Dauchera, Hanse Schwarze a dalších liturgický i profánní textil, včetně tapisérií z interiérů krakovského královského zámku na Wawelu astrologické přístroje a pomůcky jako astrolaby a globusy vojenskou výstroj a výzbroj a mnoho další mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 7

8 Koncepce výstavy (skica) FOYER»Prostor a doba«historické regióny střední Evropy, základní události světových a evropských dějin v době ca až 1550 mapa Evropy s vyznačením střední Evropy, dnešních a historických hranic státních útvarů časová linka s hlavními historickými událostmi, otázky vztahující se k tématu výstavy a dobové citáty s náznakem odpovědí 1/ PROLOG Ukázka několika mimořádně atraktivních uměleckých děl reprezentujících nejrůznější výtvarné obory a kulturní prostředí od monumentální skulptury po drobnou kresbu, od sakrálních památek po doklady každodenního života, které mají návštěvníka zaujmout a vzbudit zvídavé očekávání Velkopolsko někdejší území Řádu Německých rytířů Země Koruny české (1471/1490/1526) Praha a Kutná Hora dvojité hlavní město Čechy (královská města, aristokratické a (arci)biskupské rezidence) Morava Slezsko Dolní a horní Lužice Království uherské (1490/1526) Buda Centrální Uhry (královská města, aristokratické a (arci)biskupské rezidence) Horní Uhry Spiš jako křižovatka uměleckých myšlenek Sedmihradsko Chorvatsko a Dalmácie 2/ UMĚNÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ Umělecká díla a fundace jednotlivých společenských vrstev v zemích ovládaných Jagellonci: aristokracie, (arci)biskupové a ostatní vysoký klérus, města a patriciát, vzdělanci a další. Každý oddíl jednotlivé země bude uveden mapou Evropy s přehledným vyznačením daného regiónu, s důležitými městy, dvorskými rezidencemi a obchodními cestami v historických i aktuálních hranicích. Současně bude vždy vystavena veduta nejvýznamnějšího města z norimberské Kroniky světa Hartmanna Schedela (1493), jakož i nejstarší mapy příslušných historických zemí Království polské a Velkovévodství litevské (1386/1572) Litva Krakov a Malopolsko 3/ JAGELLONCI EVROPSKÁ DYNASTIE Chronologicky podle mužských příslušníků jagellonské dynastie bude představena panovnická reprezentace a dvorské umění. Dynastická sňatková politika jen dosvědčí evropský význam rodu na politické mapě Evropy z přelomu pozdního středověku a raného novověku rodokmen, heraldika (pečetě, mince ad.) a dvorské ceremonie (korunovace, pohřby, zemské sněmy ad.) rezidence Jagellonců ve Vilniusu, Krakově, Praze a Budě jednotlivé osobnosti jagellonské dynastie (v mužské linii); zvláštní pozornost věnovaná manželskému páru Kazimíra IV. a Alžběty Habsburské a generaci jejich početných dětí 8 Europa jagellonica / mezinárodní výstavní projekt

9 sňatková politika jagellonské dynastie (v ženské linii), především s Wittelsbachy: bavorsko-landshutský vévoda Jiří Bohatý a Hedvika Jagellonská (sňatek 1475) Wettiny: saský vévoda Jiří Vousatý a Barbara Jagellonská (sňatek 1496) Hohenzollerny: 1. braniborský markrabě Friedrich st. a Sofie Jagellonská (sňatek 1479); 2. braniborský kurfiřt Joachim II. a Hedvika Jagellonská (sňatek 1535) 4/ KULTURNÍ VÝMĚNA A MOBILITA Prostředky a cesty kulturní a umělecké výměny, příklady technických a vědeckých inovací, vzdělanost a hudba obchod a hornictví (Hans Harsdorfer, Stephan Schlick, Georg Thurzo, Johann Könneritz ad.) univerzity a humanizmus (vědecké poznávání světa Mikuláš Koperník, Marcin Bylica ad., literátská bratrstva a učené společnosti) náboženství a zbožnost (umění ve znamení reformace, utrakvistické umění, židovské umění ad.) hudba (poslech k výstavě zhudebněných ukázek dobové hudby přímo na výstavě) 5/ UMĚNÍ V PROMĚNÁCH Umění a umělci v přechodném období mezi pozdní gotikou a renesancí, umělecké dílny a jejich praxe, umělecká tvorba v podmínkách»mediální revoluce«grafika, knihtisk, terakota ad., umělec jako podnikatel, fenomén masové produkce, dějiny umění a limity poznání a další mobilita umělců na příkladu krakovsko-norimberského sochaře Veita Stoße a jeho rodiny, přípravné kresby a rytiny, recepce jeho díla a další studie lidského aktu a přírody: na příkladu Albrechta Dürera a Monogramisty IP dílenská praxe v kovolitecké dílně na příkladu Petra Vischera st. z Norimberku (vybavení Svatováclavské kaple v pražské katedrále sv. Víta a další) šíření ikonografických kompozic a motivů: grafická tvorba Václava z Olomouce a jeho kopie rytin Martina Schongauera limity práce historika umění, problém připsání a mýtus lokálního/národního umělce na příkladu vratislavského sochaře Jakoba Beinharta smysl práce historika umění a rekonstrukce uměleckých děl na výstavách na příkladu norimberského malíře Hanse Süß von Kulmbach (oltářní retábl z kostela sv. Stanislava na Skalce v Krakově) mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 9

10 Těžba stříbra v Kutné Hoře, fragment graduálu (?). Praha, 90. léta 15. století, tempera na pergamenu. Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje

11 1. místo konání Kutná Hora (CZ) Galerie Středočeského kraje květen září 2012 Tématické těžiště Těžba stříbra a umění kolem 1500 Obchodní společnosti s mezinárodní působností zracionalizovaly dálkový obchod. Bohaté zásoby stříbra zase vytvořily základnu rostoucího blahobytu tamních měst. V Kutné Hoře, jednom z tehdy nejvýznamnějších hornických center střední Evropy, je nasnadě věnovat zvláštní pozornost fenoménu těžby stříbra a jeho dalšímu zpracování. Doba kolem roku 1500 také poprvé vidí hornictví jako jedno z témat uměleckého ztvárnění, jak dokládají titulní folia tří kutnohorských graduálů, vůbec poprvé v této komplexnosti zobrazující všechny technologické postupy při těžbě a následném zpracování stříbra. Vůdčími postavami české části výstavního projektu budou osobnosti královských mincmistrů. K nejpozoruhodnějším patřil bezesporu norimberský měšťan Hans Harsdorfer, který také v domovské francké metropoli objednal bohatou výbavu královské kaple ve Vlašském dvoře. Jemu patřily i zlaté váhy, které si pořídil jako atribut význačné funkce v zemské správě. Kutnohorské prostředí oživí připomínka dalších mimořádných mecenášů z rodu Smíšků z Vrchovišť. V Kutné Hoře bude využito autentické prostředí pozdně středověkého horního města s množstvím dochovaných památek in situ. Ve spolupráci s městem, místními muzejními institucemi a římsko-katolickou církví budou tyto památky po dobu výstavy zpřístupněny a uvedeny v tištěném průvodci (pozdně gotická kašna, Sankturinovský měšťanský dům, Hrádek, Vlašský dvůr, chrám sv. Barbory, farní kostel sv. Jakuba, farní kostel Panny Marie na Náměti a další). Některé z nich budou doplněny o umělecká díla z jejich původní výbavy, která tak budou představena v autentickém kontextu doby a místa vzniku. Výstavní prezentace Českého muzea stříbra v autentických prostorách kutnohorského Hrádku nabídne nejen detailní informace k technice a technologii hornictví, ke správě města a životu všedního dne v něm, ale i možnost návštěvy jedné z těžebních štol. mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 11

12 Po dobu konání české části výstavy v někdejší Jezuitské koleji v Kutné Hoře budou do návštěvnického okruhu integrovány i památky historického města a nejbližšího okolí. Ty budou zpřístupněny na společnou vstupenku se speciálně vytištěným průvodcem»kutná Hora, pokladnice Českého království ( )«.

13 Doprovodný program v Kutné Hoře 8 Kamenný dům V roce 1489 dokončil nákladnou přestavbu patricijského domu pro bohatého důlního podnikatele Prokopa Kroupu stavitel Brikcí z Vratislavi (Brikcius Gauske). Dnešní stav je výsledkem rozsáhlé regotizace domu z počátku 20. století. V rámci vedlejší expozice Českého muzea stříbra zde bude zpřístupněno lapidárium původních pozdně středověkých architektonických článků. 4 Kamenná kašna Ve středoevropském kontextu ojedinělá ukázka technické stavby pozdně gotického města, pravděpodobně vytvořená v roce 1495 stavitelem mistrem Brikcí z Vratislavi. 5 Děkanský kostel sv. Jakuba Hlavní farní kostel Kutné Hory z lucemburského období, v němž budou představena díla jagellonského období, jako chórové lavice či křtitelnice, především ale malířsky pozoruhodná predela s Poslední večeří Páně z někdejšího hlavního oltářního retáblu, nejspíše dílo královského malíře Hanse Elfeldara z roku Sankturinovský dům Někdejší patricijský dům nazvaný podle majitele Sankturina z Nedvojovic, významného úředníka mince z let , který si v něm zřídil v roce 1492 honosné sídlo s kaplí s pozoruhodnou krouženou klenbou patrně od stavitele Brikcího z Vratislavi a nástěnnou výmalbou výrazně italizujícího charakteru. 3 Hrádek Někdejší patricijský dům přestavěl Jan Smíšek z Vrchovišť na městskou rezidenci s palácovou dispozicí, dnes sídlo Českého muzea stříbra. V kapli a sousedícím klenutém sále bude rozšířena expozice zaměřená na historii Hrádku, jeho majitele a hmotnou kulturu všedního dne. 1 GASK / Jezuitská kolej Hlavní výstavní prostory projektu»europa Jagellonica, Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců, 1386/1572 v Kutné Hoře 10 Knížecí dům Někdejší městský palác s výpravným pozdně gotickým portálem jednoho z nejbohatších kutnohorských patricijů Jana Knajzlíka ze Světic, kde během návštěvy města v roce 1487 poobědval i český král Vladislav II. Jagellonský. 7 Kostel Panny Marie na Náměti Další z městských kostelů lucemburského období přestavěný po požáru v roce Síťová klenba v chóru, sanktuárium i kazatelna z roku 1513, patrně společné dílo stavitele Wendela Roskopfa ze Zhořelce a kamenosochaře Augustina, jsou pozdně gotické. Zvláštní pozornost zasluhují tři oltářní retábly vytvořené malířským mistrem Michaelem a jeho kutnohorskou dílnou na počátku 16. století, které budou technologicky analyzovány a uměleckohistoricky vůbec poprvé zevrubně zhodnoceny. 6 Vlašský dvůr Příležitostná panovnická rezidence sloužila zároveň jako sídlo královské mincovny. Tamní kaple byla postavena za římského a českého krále Václava IV. na přelomu 14. a 15. století. V roce 1497 byla v očekávání návštěvy českého krále Vladislava II. Jagellonského nově vyzdobena dodnes zachovanými třemi oltářními retábly a vybavena i nezbytnými liturgickými předměty, které v Norimberku pořídil královský mincmistr Hans Harsdorfer, jenž působil na pražském královském dvoře ve funkci uměleckého agenta. 11 Kostel sv. Vavřince na Kaňku Hřbitovní kostel v havířské osadě Kaňku nedaleko Kutné Hory byl vystavěn v letech Matějem Rejskem ze Starého Města pražského a Mikulášem z Kutné Hory. V interiéru se nachází Rejskovo sanktuárium z roku 1502 a sochařsky bohatě zdobená kamenná pozdně gotická kazatelna (vzdálen asi 3 km od centra Kutné Hory). 2 Chrám sv. Barbory Centrální objekt celé doprovodné prohlídky města spojený s působením dvou významných stavitelů jagellonských Čech Matěje Rejska ze Starého Města pražského (klenba východního chóru) a královského stavitele Benedikta Rieda (klenba hlavní lodi). Zpřístupněny budou mimořádně empory s expozicí stavební historie, z nichž se naskýtá pohled do jednoho z nejdramatičtějších prostorů pozdně středověké zaalpské Evropy, charakteristickým nápadně velikými okny a houpavým rytmem širokých kroužených kleneb, rozehrávaných záplavou prudkého světla. 12 Kostel Nejsvětější Trojice Hřbitovní kostel uprostřed havířské osady z doby Václava IV., přestavěný v letech nákladem důlního podnikatele Jana Smíška z Vrchovišť a jeho syna Kryštofa na rodinnou hrobku vysvěcenou 15. září 1504 (vzdálen asi 600m od železniční zastávky Kutná Hora-předměstí). mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 13

14 Doprovodný program v České republice V souvislosti s výstavním projektem bylo na celorepublikové úrovni iniciováno vyhlášení roku 2012 za»jagellonský rok«, v jehož rámci by probíhaly doprovodné akce nejrůznějších forem. Účast může být různorodá, vždy však bude spojena s adekvátním zapojením do propagační kampaně mezinárodního projektu a s využitím jednotného vizuálního manuálu kutnohorského projektu pro vlastní aktivity od nejjednoduššího přihlášení se k akci umožněním např. zlevněného vstupu do památkových objektů, muzeí či galerií těm návštěvníkům, kteří se prokáží vstupenkou z Kutné Hory, přes přípravu vlastních tématicky souvisejících aktivit. Těmi mohou být např. přednášky, resp. přednáškové cykly, výstavy z vlastních sbírkových fondů na odpovídající téma, zvýraznění uměleckých děl, či jiných památek jagellonské éry ( ) v muzejních a galerijních dlouhodobých expozicích. Vítaným oživením nabídky by bylo promítání dokumentárních filmů s dobově odpovídající historickou tématikou, pořádání koncertů dobové hudby, inscenování divadelních her s historickou tématikou. Jistě oblíbenou a žádanou formou by byla příprava speciálně vyvinutých zábavně-vzdělávacích programů pro všechny věkové kategorie návštěvníků, na odbornou veřejnost by mohly směřovat nejrůznější tématická setkání specialistů z České republiky a zahraničí (pracovní setkání, vědecká sympozia ad.). Cílem je využít koncentrované pozornosti k tématům umění a kultury jagellonské Evropy k iniciování řady dalších tématicky souvisejících aktivit na celorepublikové a mezinárodní úrovni. Vyhlášení roku 2012»Jagellonským rokem«s sebou přinese významnou synergii například v marketingové a propagační kampani a tím oslovení nesrovnatelně širšího segmentu domácí i zahraniční veřejnosti. To samo o sobě může přispět podstatným způsobem ke zvýšení vzdělávací a kultivační role projektu jak na domácí scéně, tak i v mezinárodním měřítku. Tak chceme naplnit hlavní smysl mezinárodního projektu, kterým je představení společných kořenů (středo)evropské kultury a bohatství uměleckého dědictví jako příspěvek do probíhající diskuze o základních atributech Most Chomutov Kadaň Jáchymov Smečno Loket Cheb Křivoklát Zbiroh Plzeň Švihov Děčín Litoměřice Budyně n. O. Nelahozeves Praha Zvíkov Blatná Bechyně Rábí Horažďovice Prachatice Kájov Hluboká n. Vlt. Třeboň Český Krumlov Hrubý Rohozec Kost Charvatce Pardubice Kutná Hora Lipnice Polná Jihlava Žirovnice Telč Jindřichův Hradec Landštejn Znojmo Pernštejn Doubravník Lomnice Moravská Třebová Brno Olomouc Tovačov Kroměříž Buchlov Mapa s předběžným seznamem vybraných historických lokalit a měst, památkových objektů (hradů a zámků), muzeí a galerií s velkým potenciálem zapojení se do jagellonského projektu evropské duchovní a kulturní identity a evropanství jako mnohavrstevného, složitě strukturovaného pojmu. Efektivní využití potenciálu turistické atraktivnosti tohoto mezinárodního projektu, který má v pořadatelských zemích ambice stát se jednou z hlavních destinací incomingových nabídek, lze vypomoci spoluprací s českými, polskými a německými oficiálními státními agenturami zaměřujícími se na propagování kulturních aktivit. Snahou je názorně ukázat, jak dalekosáhlý přínos může mít byť i krátkodobá kulturní akce pro oživení regionálního a místního rozvoje ve středně-, popřípadě dlouhodobém časovém horizontu. Opava 14 Europa jagellonica / mezinárodní výstavní projekt

15 Vzdělávací a zážitkové programy Doprovodné aktivity budou probíhat jak v jednotlivých partnerských institucích, tak i společně v rámci mezinárodní spolupráce koordinované z Lektorského centra GASKu v Kutné Hoře. Snahou je propojit návštěvníky všech tří národních výstav a nabídnout jim vzdělávací a zážitkový program, který přiblíží společenskou, hospodářskou, kulturní a uměleckou situaci ve střední a středovýchodní Evropě, resp. v pořadatelských zemích. Naším cílem je představit jagellonskou dobu jako živou a inspirativní i v podmínkách současného světa. Základem doprovodných programů budou komentované prohlídky, přednášky, procházky, dílny a další kulturní akce, které budou účastníky seznamovat nejen s výtvarnými technikami a způsobem umělecko-řemeslné práce v jagellonské době, ale i se světem a uvažováním na přelomu středověku a novověku. Součástí výstav budou interaktivní a odpočinkové prostory pro širokou veřejnost, která v nich nalezne nejen samoobslužné výtvarné a jiné aktivity, ale i díla současných umělců reagujících na fenomén středověku. kurátorské prohlídky s Jiřím Fajtem přednášky odborníků výtvarné a tvůrčí dílny tématické procházky po Kutné Hoře kurzy dějin středověkého a raně novověkého umění promítání filmů s dobovou tématikou autorská čtení koncerty dobové hudby divadlp módní přehlídka taneční kurz dobového tance kurz středověkého vaření speciální akce k výročím Pro mladší návštěvníky budou určeny výtvarné dílny a pracovní listy, které hravou a zábavnou formou zprostředkují stěžejní témata výstavního projektu život na královském dvoře, život v pozdně středověkém městě či zámku apod. Pro projekt bychom rádi získali žáky základních škol a studenty středních škol a gymnázií, hodláme přizvat i další školní zařízení a instituce. dětský koutek programy pro MŠ, 1. a 2. stupeň základních škol sobotní ateliéry pro děti a rodiče týdenní výtvarná škola pro děti samoobslužné pracovní listy pro děti a rodiče fotografický projekt na Facebooku celodenní program pro školní skupiny jednodenní semináře pro pedagogy/žky ke kultuře středověku a raného novověku studijní materiály pro učitele Vedle toho budeme poskytovat standardní programovou nabídku všem věkovým i sociálním skupinám. Na organizaci vzdělávacích a zážitkových aktivit se podílejí všechna spolupořádající muzea, garanty jsou jejich lektorská oddělení. Mezinárodní soutěž»středověk stále v nás«klíčovým vzdělávací projektem bude společně připravená mezinárodní hra, která propojí nejen pořádající instituce, ale především poskytne širokou nadnárodní platformu zájemcům o kulturně- a uměleckohistorická témata. Touto formou nabídneme soutěžícím jedinečné zážitky spojené s vystavenými uměleckými díly, ale i nevšední kulturní program v historicky cenných pořadatelských městech Kutné Hoře, Varšavě a Postupimi. Soutěžící studenti středních škol se zapojí do nejrůznějších aktivit nejen na místě konání výstavy, ale i prostřednictvím moderních komunikačních sítí. Přitom budou podrobně seznamováni s jednotlivými uměleckými styly, budou analyzovat umělecké dílo a architekturu jako důležitý nástroj sociální komunikace, poznají dobovou praxi v uměleckých dílnách i osobní pohnutky a estetické požadavky nejvýznamnějších mecenášů jagellonské Evropy. Soutěž vyvrcholí společným finále v jedné z pořádající institucí. mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 15

16 Anna Jagellonská ( ), manželka císaře Ferdinanda II., od roku 1526 česká a uherská královna. Hans Maler, 1519, tempera na dřevěné podložce. Madrid, sbírka Thyssen-Bornemisza Pohár polské královny Hedviky z Anjou. Kupa: století (jižní Itálie), zlatnické osazení: po 1391, Mikolaj Munsterberg(?), dvorní zlatník Hedviky z Anjou a Vladislava Jagiello. Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Grünes Gewölbe

17 2. místo konání Varšava (PL) Zamek Królewski w Warszawie / Muzeum Narodowe w Warszawie říjen 2012 leden 2013 Tématické těžiště Jagellonci evropští panovníci mezi Baltem, Jaderským a Černým mořem V Polsku platí jagellonské období za»zlatou érou«národních dějin, podobně jako třeba v Čechách Lucemburkové, v Maďarsku Matyáš Korvín anebo v Braniborsku Hohenzollernové. Jedním z podstatných rysů vlády Jagellonců byla tolerance kulturní a náboženské mnohosti, historiografií někdy s nepochopením odsuzovaná za slabost. Osudy polských králů z rodu Jagellonců jsou až do vymření spojovány s rezidenčním Krakovem. Při prvním obšírném představení tohoto tématu ve Varšavě bude proto těžiště položeno právě na jednotlivé příslušníky královské dynastie a to především po meči. Do centra pozornosti se tak dostanou modely umělecké reprezentace, dvorské ceremonie a festivity, jagellonské dvorské umění a dvorští umělci, privátní zbožnost jagellonských panovníků a další. Opomenut nezůstane ani nejužší okruh jejich dvořanů, z nichž mnozí se společensky etablovali jako osvícení a štědří mecenáši umění. Polská verze výstavy proběhne ve Varšavě na dvou místech, za prvé v Královském zámku s tématy královské dynastie Jagellonců, jejich heraldiky, portrétního umění a uměleckých fundací a za druhé v Národním muzeu, kde bude představena umělecká tvorba v jednotlivých jagellonských zemích, důlní podnikání a umělecké podniky podnikatelské oligarchie, dálkový obchod, univerzity a humanizmus, náboženství, hudba ad. mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 17

18 Friedrich st. ( ), markrabě z Ansbachu a Bayreuthu a braniborský kurfiřt, se svou manželkou Sofií Jagellonskou ( ). Norimberk, 1499 až 1502, sklomalby. Langenburg, městský kostel, okno ve východním chóru

19 3. místo konání Postupim (D) Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte březen červen 2013 Tématické těžiště»spojení věrnosti a lásky«. Sňatková politika Jagellonců s říšskými knížecími rody Prostřednictvím cílené sňatkové politiky spojovala Jagellonce trvalá příbuzenská pouta s nejvýznamnějšími říšskými knížecími rody kromě jiných např. s rakouskými Habsburky, kteří tehdy obsazovali trůn římských králů a císařů, s bavorskými Wittelsbachy, se saskými Wettiny a v neposlední řadě s braniborsko-franckými Hohenzollerny. Tato rodinná spojení hrála zásadní roli i v rámci kulturní a umělecké výměny. V Německu se proto výstava bude detailněji zabývat právě vztahy Jagellonců k těmto starobylým rodům, zvláště pak k Hohenzollernům markrabím z Ansbachu a Bayreuthu a braniborským kurfiřtům. Osobní, mnohdy až intimní příběhy hlavních protagonistů, skryté za neprostupnou bariérou mezinárodní politiky, ožijí v Postupimi např. prostřednictvím osobní korespondence jagellonské princezny Sofie adresované jejímu manželovi Friedrichovi st. Řada z jejich osmnácti dětí, z nichž jen třináct se dožilo dospělosti, byly vychovávány na královských dvorech jejich příbuzných v Krakově a Budě, na kterých také později získaly vysoké funkce. Tak třeba Jiří Pobožný se stal vychovatelem a důvěrníkem mladého českého a uherského krále Ludvíka II. Jagellonského, jemuž doporučil oficiálního portrétistu, franckého malíře Hanse Krella. Ten však na léta strávená po boku mladého českého a uherského krále jistě nevzpomínal v dobrém, jak dosvědčuje pohled do účetních knih královského dvora v Budíně, kde jsou zaznamenány vysoké dlužné částky, které malíř podle opakovaných žádostí o přímluvu u krále, směřovaných na svého ochranitele Jiřího Pobožného, nikdy nedostal. Albrechtovi Braniborsko-Ansbasškému, velmistru Řádu Německých rytířů, se zase díky příbuzenským svazkům s polským královským rodem podařilo řádová území (Prusko) natrvalo připojit k Braniborsku, v čemž zase sehrál významnou roli církevní reformátor Martin Luther ad. mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 19

20 Torquetum (astrologický měřicí přístroj) astrologa Marcina Bylici z univerzity v Krakově. Hans Dorn (kolem ), Kraków, Muzeum Uniwersytetu Jagiellonskiego Pohár polské diplomatické mise z roku Sedmihradsko, první nebo druhé desetiletí 16. století, stříbro zčásti zlacené. Moskva, Kreml, zbrojnice

Europa Jagellonica /Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců/1386-1572.

Europa Jagellonica /Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců/1386-1572. Tisková zpráva Europa Jagellonica /Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců/1386-1572. GASK v Kutné Hoře 20. května rozjede mezinárodní výstavní projekt. První část mezinárodního výstavního

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 Listopad 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ WWW.NOCKOSTELU.CZ HISTORIE MYŠLENKY 2004 Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa

Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Otto Bartning in Europa / Otto Bartning a Evropa Jan Mohr Severočeské muzeum v Liberci 30.9.2012 1 Architekt Otto Bartning (1883 1959) 30.9.2012 2 Stavby Otto Bartninga v Čechách, Rakousku a Německu 30.9.2012

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE Šternberk město hodin a času Moravské město Šternberk je zasazeno v půvabném krajinném reliéfu na úpatí Nízkého Jeseníku, 16 km severně od Olomouce. Dominantou města je hrad

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Vyhodnocení vědomostní soutěže

Vyhodnocení vědomostní soutěže Vyhodnocení vědomostní soutěže Vědomostní soutěž pro studenty a mládež vyhodnocení Magni Cesty s příběhem Agentura HelpTour v rámci propagace značky MAGNI Cesty s příběhem realizovala vědomostní soutěž

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Knihovna = dokumenty Písmo a písemnictví (paleografie) Předstupeň písma např. piktografy, uzlové, klínové, hieroglyfy Vznik písma před cca 5000 lety Materiály kámen,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV Představení aktivit partnera projektu

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV Představení aktivit partnera projektu MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV Představení aktivit partnera projektu KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV JSOU PRO MDČK: o unikátním trojklášteřím o významnou kulturní památkou v městském majetku (klarisky) PROJEKT REVITALIZACE

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v. regionech. Ing. Adéla Pilařová _ 28.4.2014

Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v. regionech. Ing. Adéla Pilařová _ 28.4.2014 Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v Ing. Adéla Pilařová _ regionech 28.4.2014 Obsah Strana 3 Informace o projektu Strana 5 Manuál pro tvorbu produktů Strana 7 Cílená propagace významných

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SPOLEK České umění skla The Czech Art of Glass IČ 016 41 417, se sídlem : Praha 5 Klamovka, Plzeňská 113/155 a jeho hlavní marketingový nástroj CONCERTO GLASSICO SPOLEK České

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Brněnské architektonické stezky

Brněnské architektonické stezky Soutěž o návrh vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky 1. VYHLAŠOVATEL Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 ve spolupráci s Domem umění města Brna, příspěvková organizace,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více