Europa Jagellonica. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386 /1572

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Europa Jagellonica. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386 /1572"

Transkript

1 Europa Jagellonica Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386 /1572

2 Mezinárodní výstavní projekt Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte březen červen 2013 Zamek Królewski w Warszawie Muzeum Narodowe w Warszawie říjen 2012 leden 2013 Potsdam Warszawa Leipzig kutná hora Galerie Středočeského kraje GASK květen září 2012 Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig 2 Europa jagellonica / mezinárodní výstavní projekt

3 Střední Evropa v centru pozornosti Partneři výstavního projektu Česko-německo-polský výstavní projekt představuje umění a kulturu ve střední Evropě na přelomu pozdního středověku a raného novověku a to nikoliv jako tomu bývalo doposud v omezujícím národním kontextu, ale vůbec poprvé v širokých mezinárodních souvislostech. Svým způsobem tak navazuje na divácky úspěšnou výstavu»karel IV. císař z Boží milosti«, kterou v letech 2005/06 v Metropolitním muzeu v New Yorku a na Pražském hradě vidělo na návštěvníků. Střední a středovýchodní Evropa kolem roku 1500 byla politicky určena vládou litevsko-polské dynastie Jagellonců ( ), jejíž příslušníci spravovali v postavení litevských vévodů a polských, českých a uherských králů rozsáhlá území rozkládající se od břehů Baltu až k Jaderskému a Černému moři. To je řadilo mezi teritoriálně nejmocnější královské rody starého kontinentu. Mocenskou převahu Jagellonců ve střední Evropě nabourali po roce 1526 až Habsburkové, kteří si své dominantní postavení na evropské politické scéně dokázali udržet až do počátku 20. století. Střední a středovýchodní Evropa tak existovala jako jeden dynasticko-správní celek, jako jeden kulturní región, dávno před vznikem národních států v 19. století a jejich sjednocením pod vlajkou Evropské unie na přelomu 20. a 21. století. Výstava tak divákům vlastně otevírá dvě časové perspektivy jednu historickou a druhou současnou, jejichž interakce vyvolává řadu aktuálních otázek a pomáhá na ně nalézat historicky fundované odpovědi. A právě znalost společných kulturních tradic, kritické vyrovnávání se s nimi a navazování na ně spoluvytváří základy dnešní evropské společnosti a stává se jedním z podstatných identifikačních rysů moderního Evropana. Aktuálnost celospolečenského poselství těchto témat vyjadřuje vyjednávaná vysoká politická záštita nad výstavním projektem, jakož i členstvím řady významných osobností evropského i národního veřejného života v jeho čestných orgánech. Výstavní projekt pořádají čtyři muzea umění z České republiky, Polska a Německa ve spolupráci se společenskovědním vědecko-výzkumným institutem při univerzitě v Lipsku, který převzal roli hlavního koordinátora. Na půdě GWZO vznikl také ideový koncept výstavy, který se opírá o výsledky pětiletého mezinárodního výzkumného projektu financovaného Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), publikované mimo jiné v nově založené ediční řadě Studia Jagellonica Lipsiensia (GWZO s Thorbecke Verlag v Ostfildern), jehož nositelem byl v letech 2000 až 2005 právě lipský institut. Řešitelský tým přitom spolupracoval s více jak padesáti renomovanými odborníky z celé Evropy a USA. Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK) Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW) Zamek Królewski w Warszawie (ZKW) Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam (HBPG) Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO) Výstava bude zpřístupněna ve třech městech, které spojuje bohatá kulturní minulost vyjádřená titulem světového kulturního dědictví UNESCO. 1/ Kutná Hora: květen září / Varšava: říjen 2012 leden / Postupim: březen červen 2013 mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 3

4 Zlaté váhy kutnohorského mincmistra Hanse Harsdorfera. Norimberk, 1497, stříbro zčásti pozlacené, v malované dřevěné etuji. Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum Tolar z Jáchymova (označením předchůdce amerického dolaru). Jáchymov, 1525, stříbro. München, Staatliche Münzsammlung

5 Nový pohled na starou Evropu... Jagellonci evropská dynastie. Rozdílné modely jejich panovnické reprezentace vycházely ze zemských a regionálně specifických kulturních a konfesijních tradic. Dvorské umění jagellonských dvorů ve Vilniusu, Krakově, Praze a Budě bylo různorodé a nevyznačovalo se nárokem na stylovou jednotu, jakou známe např. z císařské Prahy posledních Lucemburků. Podrželo si však svou internacionální povahu, i když různě laděnou. Personálně propojené litevsko-polské jagellonské rezidence se ve druhé polovině 15. století orientovaly na západoevropské umění habsburského císařského dvora ve Vídni, aby krátce po roce 1500 podlehly fascinaci novými renesančními formami italské provenience, prostředkované s největší pravděpodobností královským dvorem v Budě. V jagellonské Praze se zase po výrazné porýnsko-hesenské etapě prosadila řada umělců a stavitelů jihoněmeckého a saského původu tvořících ve své většině stále v duchu pozdní gotiky. Naproti tomu královské Uhry byly již od dob Matyáše Korvína tradičně otevřené směrem k italským uměleckým inovacím. Kulturní a uměleckou výměnu ve střední Evropě také významně akcelerovaly úzké příbuzenské svazky Jagellonců s předními říšskými knížecími rody, v první řadě s Habsburky, ale i s Wittelsbachy, Wettiny či Hohenzollerny, jejichž dvory se následně proměnily ve vyhledávané kosmopolitní tribuny inspirativních setkání diplomatů, umělců a vzdělanců. Kulturní a umělecký rozkvět střední Evropy. Za vlády Jagellonců působí na jagellonských teritoriích, tzn. na území historických státních útvarů Litvy a Polska, Čech, Moravy, Slezska a Lužice, jakož i Uher a Chorvatska, celá řada evropsky významných umělců. Jejich výtvarná díla, z převážné části evropské veřejnosti dosud neznámá, dokládají vrcholnou úroveň uměleckého prostředí ve střední a středovýchodní Evropě, naprosto srovnatelnou s tradičními uměleckými centry v Itálii, Svaté Říši římské či Nizozemí. Výrazová bohatost a stylová různorodost památek z jagellonské Evropy ukazuje nejen schopnost bezprostředně recipovat západoevropské a italské umění, ale i nepřehlédnutelný vlastní kreativní potenciál středoevropského prostředí, jehož umělecká produkce mnohdy sama vyzařovala inspirativní podněty na Západ. Dálkový obchod, důlní podnikání, zvláště těžba stříbra, zlata a soli, a rozvíjející se bankovnictví přinesly blahobyt horním společenským vrstvám. Tehdejší elity neváhali vydávat ohromující částky na vlastní reprezentaci. Zvýšená poptávka po přepychově vybavených rezidencích a nákladně budovaných memoriálních komplexech zaměstnávala velké množství umělců, řemeslníků a stavitelů, kteří mnohdy putovali přes půl kontinentu od zakázky k zakázce, od jednoho dvora k druhému. Střední Evropa kolem roku 1500 rozkvetla. Krakov s nejvýznamnější středoevropskou univerzitou tehdy vyrostl v centrum vědeckých a technologických inovací a stal se domovem řady významných humanistických vzdělanců. Knihtisk umožnil nebývale rychlé šíření informací a způsobil na přelomu 15. a 16. století doslova mediální revoluci. Mobilita je tak právem považována za jednu ze základních integračních sil evropské kultury, i když na počátku 16. století čelila tváří v tvář osmanskému sultánovi Sulejmanovi I. vážnému ohrožení. Společenské postavení a prestiž umělců a stavitelů se v době končící pozdní gotiky a začínající renesance výrazně zvyšuje. Prudce rostoucí poptávka přinášela umělcům značné bohatství, které jim zase otevíralo dveře k významným funkcím v městských radách. Ti nejúspěšnější požívali privilegovaného, na cechovních strukturách nezávislého postavení na aristokratických dvorech a ve službách vysokých prelátů. Nová situace na uměleckém trhu dalekosáhle ovlivnila i pracovní postupy v uměleckých provozech, pro které je právě kolem roku 1500 příznačná racionalizace vedená snahou vytvořit více s menšími náklady; v této době se poprvé hovoří o skutečně masové produkci. To poznamenalo i charakter samotných výtvarných děl, u nichž se rafinovanost a náročnost uměleckého zpracování stále častěji odvozovala přímo od movitosti a společenského postavení objednavatele. Umělecká tvorba získala pod vlivem šířících se humanistických idejí nové úkoly a témata; na rozdíl od dosud převažujících křesťanských námětů se do centra pozornosti dostává člověk a příroda. mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 5

6

7 Exponáty a způsob jejich prezentace Výstava shromáždí na 200 mimořádných uměleckých děl středoevropské provenience, z nichž větší část je dnes roztroušena ve sbírkách významných muzeí umění v Evropě i USA, kde patří k divácky přitažlivým mistrovským dílům. Nezanedbatelná část se však stále nachází na místech svého původního určení, tj. v kostelech, kaplích, radních sálech apod. Převážná většina z nich dosud v zahraničí nebyla vystavena. Mezi exponáty nalezneme kromě jiných i deskové obrazy, kresby a grafiky od Albrechta Dürera, Lucase Cranacha st., Hanse Elfeldara, Hanse Krella, Bernharda Striegera, Hanse Holbeina st., Hanse Süß von Kulmbach, Mistra Litoměřického oltáře, Monogramisty MS, Martina Schongauera a dalších bohatě iluminované rukopisy krakovského dvorního malíře Stanislava Samostrzelnika, pražských iluminátorů Valentina, Matouše a dalších, listiny královských i městských kanceláří, vzácné inkunábule a knižní tisky sochy a reliéfy ze dřeva i kamene od Veita Stoße, Mistra Pavla z Levoče, Petera Vischera ml., Monogramisty IP, Jana Maria Mosca, zv. Padovano a dalších zlatnické práce, šperky a luxusní předměty od Melchiora Baiera, Marcina Marciniec, Stanislava Stoße, Domenico da Sustri a dalších Jednotlivá umělecká díla budou na výstavě»ožívat«pomocí individuálních příběhů, osvětlujících okolnosti jejich vzniku, technologické a umělecko-řemeslné zvláštnosti, osobní pohnutky jejich objednavatelů či životní osudy jejich autorů, čímž se stanou dnešnímu divákovi srozumitelnější. Každá z národních částí výstavního projektu bude mít svou klíčovou historickou postavu, která bude diváky doprovázet na cestě do jagellonské doby a líčit radosti i strasti tehdejšího života: v Kutné Hoře to bude královský pár Ludvíka II. Jagellonského a Marie Habsburské. Výtvarná díla budou soustředěna do tématických celků v jedinečně inscenovaném výstavním prostoru bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře s individuálně navrženou architekturou a výtvarně-grafickým doprovodem. Exponáty budou vystaveny s využitím nejmodernější světelné a zvukové techniky, což by mělo vystupňovat emocionální zážitek z prohlídky výstavy a tak prohloubit výchovně-vzdělávací dopad z návštěvy výstavního projektu. Na všech místech konání výstavy bude představen základní soubor uměleckých děl o rozsahu zhruba 70 80% veškerých exponátů, který bude rozšířen v každém místě konání výstavy o lokální tématická těžiště, jejichž cílem je propojit místní a regionální aspekty s celoevropskými (místo región Evropa). mince, drobnou plastiku a pamětní medaile od Hanse Dauchera, Hanse Schwarze a dalších liturgický i profánní textil, včetně tapisérií z interiérů krakovského královského zámku na Wawelu astrologické přístroje a pomůcky jako astrolaby a globusy vojenskou výstroj a výzbroj a mnoho další mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 7

8 Koncepce výstavy (skica) FOYER»Prostor a doba«historické regióny střední Evropy, základní události světových a evropských dějin v době ca až 1550 mapa Evropy s vyznačením střední Evropy, dnešních a historických hranic státních útvarů časová linka s hlavními historickými událostmi, otázky vztahující se k tématu výstavy a dobové citáty s náznakem odpovědí 1/ PROLOG Ukázka několika mimořádně atraktivních uměleckých děl reprezentujících nejrůznější výtvarné obory a kulturní prostředí od monumentální skulptury po drobnou kresbu, od sakrálních památek po doklady každodenního života, které mají návštěvníka zaujmout a vzbudit zvídavé očekávání Velkopolsko někdejší území Řádu Německých rytířů Země Koruny české (1471/1490/1526) Praha a Kutná Hora dvojité hlavní město Čechy (královská města, aristokratické a (arci)biskupské rezidence) Morava Slezsko Dolní a horní Lužice Království uherské (1490/1526) Buda Centrální Uhry (královská města, aristokratické a (arci)biskupské rezidence) Horní Uhry Spiš jako křižovatka uměleckých myšlenek Sedmihradsko Chorvatsko a Dalmácie 2/ UMĚNÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ Umělecká díla a fundace jednotlivých společenských vrstev v zemích ovládaných Jagellonci: aristokracie, (arci)biskupové a ostatní vysoký klérus, města a patriciát, vzdělanci a další. Každý oddíl jednotlivé země bude uveden mapou Evropy s přehledným vyznačením daného regiónu, s důležitými městy, dvorskými rezidencemi a obchodními cestami v historických i aktuálních hranicích. Současně bude vždy vystavena veduta nejvýznamnějšího města z norimberské Kroniky světa Hartmanna Schedela (1493), jakož i nejstarší mapy příslušných historických zemí Království polské a Velkovévodství litevské (1386/1572) Litva Krakov a Malopolsko 3/ JAGELLONCI EVROPSKÁ DYNASTIE Chronologicky podle mužských příslušníků jagellonské dynastie bude představena panovnická reprezentace a dvorské umění. Dynastická sňatková politika jen dosvědčí evropský význam rodu na politické mapě Evropy z přelomu pozdního středověku a raného novověku rodokmen, heraldika (pečetě, mince ad.) a dvorské ceremonie (korunovace, pohřby, zemské sněmy ad.) rezidence Jagellonců ve Vilniusu, Krakově, Praze a Budě jednotlivé osobnosti jagellonské dynastie (v mužské linii); zvláštní pozornost věnovaná manželskému páru Kazimíra IV. a Alžběty Habsburské a generaci jejich početných dětí 8 Europa jagellonica / mezinárodní výstavní projekt

9 sňatková politika jagellonské dynastie (v ženské linii), především s Wittelsbachy: bavorsko-landshutský vévoda Jiří Bohatý a Hedvika Jagellonská (sňatek 1475) Wettiny: saský vévoda Jiří Vousatý a Barbara Jagellonská (sňatek 1496) Hohenzollerny: 1. braniborský markrabě Friedrich st. a Sofie Jagellonská (sňatek 1479); 2. braniborský kurfiřt Joachim II. a Hedvika Jagellonská (sňatek 1535) 4/ KULTURNÍ VÝMĚNA A MOBILITA Prostředky a cesty kulturní a umělecké výměny, příklady technických a vědeckých inovací, vzdělanost a hudba obchod a hornictví (Hans Harsdorfer, Stephan Schlick, Georg Thurzo, Johann Könneritz ad.) univerzity a humanizmus (vědecké poznávání světa Mikuláš Koperník, Marcin Bylica ad., literátská bratrstva a učené společnosti) náboženství a zbožnost (umění ve znamení reformace, utrakvistické umění, židovské umění ad.) hudba (poslech k výstavě zhudebněných ukázek dobové hudby přímo na výstavě) 5/ UMĚNÍ V PROMĚNÁCH Umění a umělci v přechodném období mezi pozdní gotikou a renesancí, umělecké dílny a jejich praxe, umělecká tvorba v podmínkách»mediální revoluce«grafika, knihtisk, terakota ad., umělec jako podnikatel, fenomén masové produkce, dějiny umění a limity poznání a další mobilita umělců na příkladu krakovsko-norimberského sochaře Veita Stoße a jeho rodiny, přípravné kresby a rytiny, recepce jeho díla a další studie lidského aktu a přírody: na příkladu Albrechta Dürera a Monogramisty IP dílenská praxe v kovolitecké dílně na příkladu Petra Vischera st. z Norimberku (vybavení Svatováclavské kaple v pražské katedrále sv. Víta a další) šíření ikonografických kompozic a motivů: grafická tvorba Václava z Olomouce a jeho kopie rytin Martina Schongauera limity práce historika umění, problém připsání a mýtus lokálního/národního umělce na příkladu vratislavského sochaře Jakoba Beinharta smysl práce historika umění a rekonstrukce uměleckých děl na výstavách na příkladu norimberského malíře Hanse Süß von Kulmbach (oltářní retábl z kostela sv. Stanislava na Skalce v Krakově) mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 9

10 Těžba stříbra v Kutné Hoře, fragment graduálu (?). Praha, 90. léta 15. století, tempera na pergamenu. Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje

11 1. místo konání Kutná Hora (CZ) Galerie Středočeského kraje květen září 2012 Tématické těžiště Těžba stříbra a umění kolem 1500 Obchodní společnosti s mezinárodní působností zracionalizovaly dálkový obchod. Bohaté zásoby stříbra zase vytvořily základnu rostoucího blahobytu tamních měst. V Kutné Hoře, jednom z tehdy nejvýznamnějších hornických center střední Evropy, je nasnadě věnovat zvláštní pozornost fenoménu těžby stříbra a jeho dalšímu zpracování. Doba kolem roku 1500 také poprvé vidí hornictví jako jedno z témat uměleckého ztvárnění, jak dokládají titulní folia tří kutnohorských graduálů, vůbec poprvé v této komplexnosti zobrazující všechny technologické postupy při těžbě a následném zpracování stříbra. Vůdčími postavami české části výstavního projektu budou osobnosti královských mincmistrů. K nejpozoruhodnějším patřil bezesporu norimberský měšťan Hans Harsdorfer, který také v domovské francké metropoli objednal bohatou výbavu královské kaple ve Vlašském dvoře. Jemu patřily i zlaté váhy, které si pořídil jako atribut význačné funkce v zemské správě. Kutnohorské prostředí oživí připomínka dalších mimořádných mecenášů z rodu Smíšků z Vrchovišť. V Kutné Hoře bude využito autentické prostředí pozdně středověkého horního města s množstvím dochovaných památek in situ. Ve spolupráci s městem, místními muzejními institucemi a římsko-katolickou církví budou tyto památky po dobu výstavy zpřístupněny a uvedeny v tištěném průvodci (pozdně gotická kašna, Sankturinovský měšťanský dům, Hrádek, Vlašský dvůr, chrám sv. Barbory, farní kostel sv. Jakuba, farní kostel Panny Marie na Náměti a další). Některé z nich budou doplněny o umělecká díla z jejich původní výbavy, která tak budou představena v autentickém kontextu doby a místa vzniku. Výstavní prezentace Českého muzea stříbra v autentických prostorách kutnohorského Hrádku nabídne nejen detailní informace k technice a technologii hornictví, ke správě města a životu všedního dne v něm, ale i možnost návštěvy jedné z těžebních štol. mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 11

12 Po dobu konání české části výstavy v někdejší Jezuitské koleji v Kutné Hoře budou do návštěvnického okruhu integrovány i památky historického města a nejbližšího okolí. Ty budou zpřístupněny na společnou vstupenku se speciálně vytištěným průvodcem»kutná Hora, pokladnice Českého království ( )«.

13 Doprovodný program v Kutné Hoře 8 Kamenný dům V roce 1489 dokončil nákladnou přestavbu patricijského domu pro bohatého důlního podnikatele Prokopa Kroupu stavitel Brikcí z Vratislavi (Brikcius Gauske). Dnešní stav je výsledkem rozsáhlé regotizace domu z počátku 20. století. V rámci vedlejší expozice Českého muzea stříbra zde bude zpřístupněno lapidárium původních pozdně středověkých architektonických článků. 4 Kamenná kašna Ve středoevropském kontextu ojedinělá ukázka technické stavby pozdně gotického města, pravděpodobně vytvořená v roce 1495 stavitelem mistrem Brikcí z Vratislavi. 5 Děkanský kostel sv. Jakuba Hlavní farní kostel Kutné Hory z lucemburského období, v němž budou představena díla jagellonského období, jako chórové lavice či křtitelnice, především ale malířsky pozoruhodná predela s Poslední večeří Páně z někdejšího hlavního oltářního retáblu, nejspíše dílo královského malíře Hanse Elfeldara z roku Sankturinovský dům Někdejší patricijský dům nazvaný podle majitele Sankturina z Nedvojovic, významného úředníka mince z let , který si v něm zřídil v roce 1492 honosné sídlo s kaplí s pozoruhodnou krouženou klenbou patrně od stavitele Brikcího z Vratislavi a nástěnnou výmalbou výrazně italizujícího charakteru. 3 Hrádek Někdejší patricijský dům přestavěl Jan Smíšek z Vrchovišť na městskou rezidenci s palácovou dispozicí, dnes sídlo Českého muzea stříbra. V kapli a sousedícím klenutém sále bude rozšířena expozice zaměřená na historii Hrádku, jeho majitele a hmotnou kulturu všedního dne. 1 GASK / Jezuitská kolej Hlavní výstavní prostory projektu»europa Jagellonica, Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců, 1386/1572 v Kutné Hoře 10 Knížecí dům Někdejší městský palác s výpravným pozdně gotickým portálem jednoho z nejbohatších kutnohorských patricijů Jana Knajzlíka ze Světic, kde během návštěvy města v roce 1487 poobědval i český král Vladislav II. Jagellonský. 7 Kostel Panny Marie na Náměti Další z městských kostelů lucemburského období přestavěný po požáru v roce Síťová klenba v chóru, sanktuárium i kazatelna z roku 1513, patrně společné dílo stavitele Wendela Roskopfa ze Zhořelce a kamenosochaře Augustina, jsou pozdně gotické. Zvláštní pozornost zasluhují tři oltářní retábly vytvořené malířským mistrem Michaelem a jeho kutnohorskou dílnou na počátku 16. století, které budou technologicky analyzovány a uměleckohistoricky vůbec poprvé zevrubně zhodnoceny. 6 Vlašský dvůr Příležitostná panovnická rezidence sloužila zároveň jako sídlo královské mincovny. Tamní kaple byla postavena za římského a českého krále Václava IV. na přelomu 14. a 15. století. V roce 1497 byla v očekávání návštěvy českého krále Vladislava II. Jagellonského nově vyzdobena dodnes zachovanými třemi oltářními retábly a vybavena i nezbytnými liturgickými předměty, které v Norimberku pořídil královský mincmistr Hans Harsdorfer, jenž působil na pražském královském dvoře ve funkci uměleckého agenta. 11 Kostel sv. Vavřince na Kaňku Hřbitovní kostel v havířské osadě Kaňku nedaleko Kutné Hory byl vystavěn v letech Matějem Rejskem ze Starého Města pražského a Mikulášem z Kutné Hory. V interiéru se nachází Rejskovo sanktuárium z roku 1502 a sochařsky bohatě zdobená kamenná pozdně gotická kazatelna (vzdálen asi 3 km od centra Kutné Hory). 2 Chrám sv. Barbory Centrální objekt celé doprovodné prohlídky města spojený s působením dvou významných stavitelů jagellonských Čech Matěje Rejska ze Starého Města pražského (klenba východního chóru) a královského stavitele Benedikta Rieda (klenba hlavní lodi). Zpřístupněny budou mimořádně empory s expozicí stavební historie, z nichž se naskýtá pohled do jednoho z nejdramatičtějších prostorů pozdně středověké zaalpské Evropy, charakteristickým nápadně velikými okny a houpavým rytmem širokých kroužených kleneb, rozehrávaných záplavou prudkého světla. 12 Kostel Nejsvětější Trojice Hřbitovní kostel uprostřed havířské osady z doby Václava IV., přestavěný v letech nákladem důlního podnikatele Jana Smíška z Vrchovišť a jeho syna Kryštofa na rodinnou hrobku vysvěcenou 15. září 1504 (vzdálen asi 600m od železniční zastávky Kutná Hora-předměstí). mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 13

14 Doprovodný program v České republice V souvislosti s výstavním projektem bylo na celorepublikové úrovni iniciováno vyhlášení roku 2012 za»jagellonský rok«, v jehož rámci by probíhaly doprovodné akce nejrůznějších forem. Účast může být různorodá, vždy však bude spojena s adekvátním zapojením do propagační kampaně mezinárodního projektu a s využitím jednotného vizuálního manuálu kutnohorského projektu pro vlastní aktivity od nejjednoduššího přihlášení se k akci umožněním např. zlevněného vstupu do památkových objektů, muzeí či galerií těm návštěvníkům, kteří se prokáží vstupenkou z Kutné Hory, přes přípravu vlastních tématicky souvisejících aktivit. Těmi mohou být např. přednášky, resp. přednáškové cykly, výstavy z vlastních sbírkových fondů na odpovídající téma, zvýraznění uměleckých děl, či jiných památek jagellonské éry ( ) v muzejních a galerijních dlouhodobých expozicích. Vítaným oživením nabídky by bylo promítání dokumentárních filmů s dobově odpovídající historickou tématikou, pořádání koncertů dobové hudby, inscenování divadelních her s historickou tématikou. Jistě oblíbenou a žádanou formou by byla příprava speciálně vyvinutých zábavně-vzdělávacích programů pro všechny věkové kategorie návštěvníků, na odbornou veřejnost by mohly směřovat nejrůznější tématická setkání specialistů z České republiky a zahraničí (pracovní setkání, vědecká sympozia ad.). Cílem je využít koncentrované pozornosti k tématům umění a kultury jagellonské Evropy k iniciování řady dalších tématicky souvisejících aktivit na celorepublikové a mezinárodní úrovni. Vyhlášení roku 2012»Jagellonským rokem«s sebou přinese významnou synergii například v marketingové a propagační kampani a tím oslovení nesrovnatelně širšího segmentu domácí i zahraniční veřejnosti. To samo o sobě může přispět podstatným způsobem ke zvýšení vzdělávací a kultivační role projektu jak na domácí scéně, tak i v mezinárodním měřítku. Tak chceme naplnit hlavní smysl mezinárodního projektu, kterým je představení společných kořenů (středo)evropské kultury a bohatství uměleckého dědictví jako příspěvek do probíhající diskuze o základních atributech Most Chomutov Kadaň Jáchymov Smečno Loket Cheb Křivoklát Zbiroh Plzeň Švihov Děčín Litoměřice Budyně n. O. Nelahozeves Praha Zvíkov Blatná Bechyně Rábí Horažďovice Prachatice Kájov Hluboká n. Vlt. Třeboň Český Krumlov Hrubý Rohozec Kost Charvatce Pardubice Kutná Hora Lipnice Polná Jihlava Žirovnice Telč Jindřichův Hradec Landštejn Znojmo Pernštejn Doubravník Lomnice Moravská Třebová Brno Olomouc Tovačov Kroměříž Buchlov Mapa s předběžným seznamem vybraných historických lokalit a měst, památkových objektů (hradů a zámků), muzeí a galerií s velkým potenciálem zapojení se do jagellonského projektu evropské duchovní a kulturní identity a evropanství jako mnohavrstevného, složitě strukturovaného pojmu. Efektivní využití potenciálu turistické atraktivnosti tohoto mezinárodního projektu, který má v pořadatelských zemích ambice stát se jednou z hlavních destinací incomingových nabídek, lze vypomoci spoluprací s českými, polskými a německými oficiálními státními agenturami zaměřujícími se na propagování kulturních aktivit. Snahou je názorně ukázat, jak dalekosáhlý přínos může mít byť i krátkodobá kulturní akce pro oživení regionálního a místního rozvoje ve středně-, popřípadě dlouhodobém časovém horizontu. Opava 14 Europa jagellonica / mezinárodní výstavní projekt

15 Vzdělávací a zážitkové programy Doprovodné aktivity budou probíhat jak v jednotlivých partnerských institucích, tak i společně v rámci mezinárodní spolupráce koordinované z Lektorského centra GASKu v Kutné Hoře. Snahou je propojit návštěvníky všech tří národních výstav a nabídnout jim vzdělávací a zážitkový program, který přiblíží společenskou, hospodářskou, kulturní a uměleckou situaci ve střední a středovýchodní Evropě, resp. v pořadatelských zemích. Naším cílem je představit jagellonskou dobu jako živou a inspirativní i v podmínkách současného světa. Základem doprovodných programů budou komentované prohlídky, přednášky, procházky, dílny a další kulturní akce, které budou účastníky seznamovat nejen s výtvarnými technikami a způsobem umělecko-řemeslné práce v jagellonské době, ale i se světem a uvažováním na přelomu středověku a novověku. Součástí výstav budou interaktivní a odpočinkové prostory pro širokou veřejnost, která v nich nalezne nejen samoobslužné výtvarné a jiné aktivity, ale i díla současných umělců reagujících na fenomén středověku. kurátorské prohlídky s Jiřím Fajtem přednášky odborníků výtvarné a tvůrčí dílny tématické procházky po Kutné Hoře kurzy dějin středověkého a raně novověkého umění promítání filmů s dobovou tématikou autorská čtení koncerty dobové hudby divadlp módní přehlídka taneční kurz dobového tance kurz středověkého vaření speciální akce k výročím Pro mladší návštěvníky budou určeny výtvarné dílny a pracovní listy, které hravou a zábavnou formou zprostředkují stěžejní témata výstavního projektu život na královském dvoře, život v pozdně středověkém městě či zámku apod. Pro projekt bychom rádi získali žáky základních škol a studenty středních škol a gymnázií, hodláme přizvat i další školní zařízení a instituce. dětský koutek programy pro MŠ, 1. a 2. stupeň základních škol sobotní ateliéry pro děti a rodiče týdenní výtvarná škola pro děti samoobslužné pracovní listy pro děti a rodiče fotografický projekt na Facebooku celodenní program pro školní skupiny jednodenní semináře pro pedagogy/žky ke kultuře středověku a raného novověku studijní materiály pro učitele Vedle toho budeme poskytovat standardní programovou nabídku všem věkovým i sociálním skupinám. Na organizaci vzdělávacích a zážitkových aktivit se podílejí všechna spolupořádající muzea, garanty jsou jejich lektorská oddělení. Mezinárodní soutěž»středověk stále v nás«klíčovým vzdělávací projektem bude společně připravená mezinárodní hra, která propojí nejen pořádající instituce, ale především poskytne širokou nadnárodní platformu zájemcům o kulturně- a uměleckohistorická témata. Touto formou nabídneme soutěžícím jedinečné zážitky spojené s vystavenými uměleckými díly, ale i nevšední kulturní program v historicky cenných pořadatelských městech Kutné Hoře, Varšavě a Postupimi. Soutěžící studenti středních škol se zapojí do nejrůznějších aktivit nejen na místě konání výstavy, ale i prostřednictvím moderních komunikačních sítí. Přitom budou podrobně seznamováni s jednotlivými uměleckými styly, budou analyzovat umělecké dílo a architekturu jako důležitý nástroj sociální komunikace, poznají dobovou praxi v uměleckých dílnách i osobní pohnutky a estetické požadavky nejvýznamnějších mecenášů jagellonské Evropy. Soutěž vyvrcholí společným finále v jedné z pořádající institucí. mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 15

16 Anna Jagellonská ( ), manželka císaře Ferdinanda II., od roku 1526 česká a uherská královna. Hans Maler, 1519, tempera na dřevěné podložce. Madrid, sbírka Thyssen-Bornemisza Pohár polské královny Hedviky z Anjou. Kupa: století (jižní Itálie), zlatnické osazení: po 1391, Mikolaj Munsterberg(?), dvorní zlatník Hedviky z Anjou a Vladislava Jagiello. Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Grünes Gewölbe

17 2. místo konání Varšava (PL) Zamek Królewski w Warszawie / Muzeum Narodowe w Warszawie říjen 2012 leden 2013 Tématické těžiště Jagellonci evropští panovníci mezi Baltem, Jaderským a Černým mořem V Polsku platí jagellonské období za»zlatou érou«národních dějin, podobně jako třeba v Čechách Lucemburkové, v Maďarsku Matyáš Korvín anebo v Braniborsku Hohenzollernové. Jedním z podstatných rysů vlády Jagellonců byla tolerance kulturní a náboženské mnohosti, historiografií někdy s nepochopením odsuzovaná za slabost. Osudy polských králů z rodu Jagellonců jsou až do vymření spojovány s rezidenčním Krakovem. Při prvním obšírném představení tohoto tématu ve Varšavě bude proto těžiště položeno právě na jednotlivé příslušníky královské dynastie a to především po meči. Do centra pozornosti se tak dostanou modely umělecké reprezentace, dvorské ceremonie a festivity, jagellonské dvorské umění a dvorští umělci, privátní zbožnost jagellonských panovníků a další. Opomenut nezůstane ani nejužší okruh jejich dvořanů, z nichž mnozí se společensky etablovali jako osvícení a štědří mecenáši umění. Polská verze výstavy proběhne ve Varšavě na dvou místech, za prvé v Královském zámku s tématy královské dynastie Jagellonců, jejich heraldiky, portrétního umění a uměleckých fundací a za druhé v Národním muzeu, kde bude představena umělecká tvorba v jednotlivých jagellonských zemích, důlní podnikání a umělecké podniky podnikatelské oligarchie, dálkový obchod, univerzity a humanizmus, náboženství, hudba ad. mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 17

18 Friedrich st. ( ), markrabě z Ansbachu a Bayreuthu a braniborský kurfiřt, se svou manželkou Sofií Jagellonskou ( ). Norimberk, 1499 až 1502, sklomalby. Langenburg, městský kostel, okno ve východním chóru

19 3. místo konání Postupim (D) Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte březen červen 2013 Tématické těžiště»spojení věrnosti a lásky«. Sňatková politika Jagellonců s říšskými knížecími rody Prostřednictvím cílené sňatkové politiky spojovala Jagellonce trvalá příbuzenská pouta s nejvýznamnějšími říšskými knížecími rody kromě jiných např. s rakouskými Habsburky, kteří tehdy obsazovali trůn římských králů a císařů, s bavorskými Wittelsbachy, se saskými Wettiny a v neposlední řadě s braniborsko-franckými Hohenzollerny. Tato rodinná spojení hrála zásadní roli i v rámci kulturní a umělecké výměny. V Německu se proto výstava bude detailněji zabývat právě vztahy Jagellonců k těmto starobylým rodům, zvláště pak k Hohenzollernům markrabím z Ansbachu a Bayreuthu a braniborským kurfiřtům. Osobní, mnohdy až intimní příběhy hlavních protagonistů, skryté za neprostupnou bariérou mezinárodní politiky, ožijí v Postupimi např. prostřednictvím osobní korespondence jagellonské princezny Sofie adresované jejímu manželovi Friedrichovi st. Řada z jejich osmnácti dětí, z nichž jen třináct se dožilo dospělosti, byly vychovávány na královských dvorech jejich příbuzných v Krakově a Budě, na kterých také později získaly vysoké funkce. Tak třeba Jiří Pobožný se stal vychovatelem a důvěrníkem mladého českého a uherského krále Ludvíka II. Jagellonského, jemuž doporučil oficiálního portrétistu, franckého malíře Hanse Krella. Ten však na léta strávená po boku mladého českého a uherského krále jistě nevzpomínal v dobrém, jak dosvědčuje pohled do účetních knih královského dvora v Budíně, kde jsou zaznamenány vysoké dlužné částky, které malíř podle opakovaných žádostí o přímluvu u krále, směřovaných na svého ochranitele Jiřího Pobožného, nikdy nedostal. Albrechtovi Braniborsko-Ansbasškému, velmistru Řádu Německých rytířů, se zase díky příbuzenským svazkům s polským královským rodem podařilo řádová území (Prusko) natrvalo připojit k Braniborsku, v čemž zase sehrál významnou roli církevní reformátor Martin Luther ad. mezinárodní výstavní projekt / Europa jagellonica 19

20 Torquetum (astrologický měřicí přístroj) astrologa Marcina Bylici z univerzity v Krakově. Hans Dorn (kolem ), Kraków, Muzeum Uniwersytetu Jagiellonskiego Pohár polské diplomatické mise z roku Sedmihradsko, první nebo druhé desetiletí 16. století, stříbro zčásti zlacené. Moskva, Kreml, zbrojnice

Europa Jagellonica /Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců/1386-1572.

Europa Jagellonica /Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců/1386-1572. Tisková zpráva Europa Jagellonica /Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců/1386-1572. GASK v Kutné Hoře 20. května rozjede mezinárodní výstavní projekt. První část mezinárodního výstavního

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Obrazová příloha: Litoměřický graduál z roku Litoměřický graduál, přední deska vazby, poč. 16.stol., Lovosice, SOkA, sign.

Obrazová příloha: Litoměřický graduál z roku Litoměřický graduál, přední deska vazby, poč. 16.stol., Lovosice, SOkA, sign. Obrazová příloha: Litoměřický graduál z roku 1517 1. Litoměřický graduál, přední deska vazby, poč. 16.stol., Lovosice, SOkA, sign. IV C 1 2. Litoměřický graduál, nárožnice z přední desky, poč.16.stol.,

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

^poctivé obrazy. Milena Bartlová. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400 1460

^poctivé obrazy. Milena Bartlová. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400 1460 ^poctivé obrazy Milena Bartlová Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400 1460 & obsah & U v 0 d * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 2 1. Přehled dosavadního výzkumu * *****************18

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Bonus: Děti Marie Terezie

Bonus: Děti Marie Terezie Bonus: Děti Marie Terezie Marie Alžběta (1737 1740) Marie Anna (6. října 1738, Vídeň 19. listopadu 1789, Klagenfurt) Marie Anna Habsbursko-Lotrinská, byla dobročinnou a sociálně angažovanou dcerou královny

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Obrazová příloha k diplomové práci Dřevěné piety 1. poloviny 15. století v Čechách

Obrazová příloha k diplomové práci Dřevěné piety 1. poloviny 15. století v Čechách Obrazová příloha k diplomové práci Dřevěné piety 1. poloviny 15. století v Čechách 1/ Pieta z Všeměřic 1430-1440. Dřevo, v. 118 cm Hluboká, Alšova jihočeská galerie Foto: Alšova jihočeská galerie Hluboká

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie)

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie) Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie) přednášející: Prof. PhDr. Ing.

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky XXV. Královského stříbření Kutné Hory,

Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky XXV. Královského stříbření Kutné Hory, Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky XXV. Královského stříbření Kutné Hory, 25. 26.6.2016 Jsme velmi rádi, pokud jste se rozhodli navštívit tradiční historickou akci Královské stříbření Kutné Hory, která

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Sezóna 2012 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2012 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Císařsko-habsburské sbírky ve Vídni KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN

Císařsko-habsburské sbírky ve Vídni KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN Maria Theresien-Platz Metro: linka U2 do stanice Museumsquartier, nebo U3 na Volkstheater Autobus: linka 48A, 57A Denně kromě pondělí 10 18 hod. Čtvrtek 10 21 hod. červen

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pro Baroko očima dětí výstava českých památek v budově WHC UNESCO v Paříži 23. 30. 8. 2017 Budova ředitelství UNESCO, 7, Place de Fontenoy, Paříž, Francie www.hravyarchitekt.cz Základní

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Paměť v krajině Trojzemí

Paměť v krajině Trojzemí Paměť v krajině Trojzemí (100260207) Problematika drobných památek Drobné památky díla, která jsou vytvořena, upravena nebo alespoň umístěna cílenou lidskou činností vytvoření daného díla musí být vždy

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LEDEN Diptych vídeňský Pavlína Rejtharová Dřevěné destičky plátnem potažené, křídový podklad s vyrytou a černě vytaženou kresbou, tempera. Pravděpodobně cestovní oltářík. Levá strana představuje matku

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Miliarda turistů miliarda příležitostí. Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve.

Miliarda turistů miliarda příležitostí. Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve. Miliarda turistů miliarda příležitostí Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve. (Poselství Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách ke Světovému dni cestovního

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Exkurze SEDMIHRADSKO. DALEKO OD ZÁPADU / DALEKO OD VÝCHODU, 24.9. 30.9.2012. Závěrečná zpráva

Exkurze SEDMIHRADSKO. DALEKO OD ZÁPADU / DALEKO OD VÝCHODU, 24.9. 30.9.2012. Závěrečná zpráva Exkurze SEDMIHRADSKO. DALEKO OD ZÁPADU / DALEKO OD VÝCHODU, 24.9. 30.9.2012. Závěrečná zpráva Český výbor ICOM uspořádal ve dnech 24. 30. září 2012 odbornou exkurzi do Sedmihradska v Rumunsku. Exkurze

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Zpráva ze služební cesty

Zpráva ze služební cesty Zpráva ze služební cesty Termín cesty: 24. 29. 4. 2007 Místo: Brusel, Antverpy (Belgie) Účastníci: RNDr. Danuše Lošťáková, PhDr. Ludmila Slezáková Účel cesty: Získání zkušeností z práce významných belgických

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zámek Bystřice nad Úhlavou

Zámek Bystřice nad Úhlavou Zámek Bystřice nad Úhlavou První archivní zmínka je z roku 1339, kdy Sezema, syn Protivův z Dolan kupuje toto panství. Zřejmě již tehdy stála v místě dnešního zámku rozsáhlá tvrz. Její ochranná funkce

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015!

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! V termínu od 22. do 23. října 2015 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskuteční 4. ročník mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití

Více

Právní předpisy z oblasti památkové péče

Právní předpisy z oblasti památkové péče Právní předpisy z oblasti památkové péče Seznam právních předpisů v oblasti památkové péče Zákony 1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 2. Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených

Více