Výsledky dotazníkového šetření studentů středních a vysokých škol ohledně problematiky pokusů a pitev na zvířatech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky dotazníkového šetření studentů středních a vysokých škol ohledně problematiky pokusů a pitev na zvířatech"

Transkript

1 Výsledky dotazníkového šetření studentů středních a vysokých škol ohledně problematiky pokusů a pitev na zvířatech Celkem vyplnilo dotazníky 554 studentů. Únor 2010 Složení výzkumného souboru Z hlediska pohlaví bylo složení souboru následující: Pohlaví 26 c muži ženy 74 Převážnou většinu (74 ) souboru tvořily ženy. Struktura souboru dle věku: Nejmladšímu respondentovi bylo 16 let, jstaršímu 42. Průměrný věk respondentů je 22 let (stejné hodnotě odpovídá i modus, který ní ovlivněn extrémními hodnotami). Poslední parlamentní volby do PSP ČR: Je třeba brát v úvahu, že v této otázce je vcelku vysoké procento chybějících odpovědí (8 ). Většina respondentů v těchto volbách volila (66,2 ). To může být zčásti způsobeno věkem respondentů v roce posledních voleb do PSP ČR v roce 2006 bylo více ž 70 studentů 18 let či méně. Rozložení skupiny těch, kteří v posledních parlamentních volbách volili (33,8 z celkového souboru), ukazuje následující graf: 1

2 KDU-CSL 8,14 ji 11,05 Sz 15,12 volby do PSP CR Sz ODS CSSD KDU-CSL ji CSSD 13,37 Pies show counts ODS 52,33 Pokud studenti šli volit, jvíce dávali studenti přednost ODS. Rozložení souboru podle typu školy, kterou studují: V souboru převládají vysoké školy (76 ): Typy škol SŠ 24 VŠ 76 VŠ SŠ typ skoly Absolutní četnosti Valid ZCU Plzen - PdF 13 2,4 UPOL - PdF 53 9,6 UPOL - PrF 28 5,1 UK - 3.LF 31 5,6 JCU v CB - PdF 23 4,2 UK - FaF 60 10,9 MU Brno - PrF 20 3,6 JCU v CB - PrF 21 3,8 OU - PrF 44 8,0 UHK 20 3,6 2

3 Biskupske gymnazium B. Balbina 64 11,6 Gymnazium J. Palacha Melnik 12 2,2 UJEP v U. n. L. PrF 26 4,7 VFU Brno - FVL a FVHE 80 14,5 Cesko-anglicke gymnazium v CB 35 6,4 Masarykovo gymnazium Plzen 20 3,6 Celkem ,0 Chybějící odpovědi 4 Total 554 Rozložení souboru podle oboru, který studují: Valid Absolutní četnosti biologie, geologie a ochrana ZP 1,2 Molekularni a bucna biologie 10 2,0 Biochemie 11 2,2 Systematicka biologie a ekologie 21 4,1 Ucitelstvi pro ZS 86 16,9 Vseobec lekarstvi 30 5,9 Zoologie 4,8 Experimentalni biologie 15 2,9 Farmacie 63 12,4 Zdravotnicka bioanalytika 1,2 Fyziologie zivocichu 2,4 Chemie a biologie 22 4,3 Biologie a psychologie 1,2 Biologie 24 4,7 Biologie a AJ 1,2 Biologie a matematika 2,4 Biologie a fyzika 1,2 Biologie a CJ 1,2 Biologie a RJ 1,2 Biologie a informatika 1,2 Biologie a vytvarna vychova 1,2 Biologie a obcanska nauka 7 1,4 Biologie a dejepis 1,2 Vseobec 95 18,6 Biologie a geografie 8 1,6 Biologie a TV 4,8 Teoreticka a evolucni biologie 1,2 3

4 Prirodoved 1,2 Zive jazyky 6 1,2 Fyziologie rostlin 1,2 Molekularni biologie a getika 8 1,6 Matematicka biologie 1,2 Systematicka zoologie a ekologie 1,2 Ekologie 2,4 Pece o zivotni prostredi 2,4 Biologie a zoologie 1,2 Bezpecnost a kvalita potravin 42 8,2 Veterinarni hygiena a ekologie 10 2,0 Veterinarni lekarstvi 20 3,9 Total ,0 Missing Chybějící odpovědi 44 Total 554 Rozložení souboru podle ročníku, který studují: Absolutní četnosti Kumulativní ,0 22, ,1 40, ,4 74, ,0 96, ,5 100,0 Total ,0 Missing chybí 13 Total 554 Ročník, který studenti studují, podle typu školy ročník Celkem VŠ 23,5 22,8 30,8 18,2 4,6 100,0 SŠ 17,2 3,1 46,1 33,6,0 100,0 Celkem 22,0 18,1 34,4 21,9 3,5 100,0 Struktura souboru dle toho, zda respondenti chovají doma nějaké zvíře: 4

5 Chováte dom a nějaké zvíře? Většina respondentů (78 ) doma nějaké zvíře chová. Studenti chovají tato zvířata: Responses N Percent pes ,0 kocka ,4 rybicky 62 7,4 hlodavci ,8 kralici (asi na maso) 38 4,5 drubez 33 3,9 ptaci 45 5,3 zelva 40 4,8 ostatni 67 8,0 Total ,0 Struktura souboru podle příslušnosti k církvi či náboženství: Jste stoupencem církve/náboženského hnutí?

6 Většina respondentů (83 ) vyznává žádné náboženské hnutí ani se hlásí k žádné církvi. Rozložení studentů vyznávajících nějaké náboženství ukazuje následující tabulka: Absolutní četnost Valid Rimskokatolicka 66 76,7 Ceskobratrska cirkev evangelicka 9 10,5 Apostolska cirkev 3 3,5 Šintoismus 2 2,3 Aštarovci 1 1,2 Buddhismus 1 1,2 Ji 3 3,5 Hinduismus 1 1,2 Total ,0 Výsledky 1. části dotazníku PITVY NA ZVÍŘATECH Otázka č. 1 Provádíte v rámci výuky pitvy zvířat? Na otázku odpovědělo 552 studentů (99,6 ) z toho 1,8 zvolilo odpověď vím. Celkově odpovědělo kladně 57,1 respondentů. Dá se tedy říci, že nadpoloviční většina studentů má zkušenosti s prováděním pitev na zvířatech v rámci výuky. Tyto zkušenosti však jsou příliš časté. 32,8 studentů uvádí, že pitvy provádí jen zřídka. Více ukazuje následující graf. 6

7 1,81 5,43 Provadi v ramci vyuky pitvy?, casto, jen zridka, jednou jsme jiz pitvu provadeli vim 41,12 32,79 Pies show counts 18,84 Otázka č. 2 Víte, jaký původ mají zvířata, která pro pitvu používáte? Tuto otázku zodpovědělo všech 554 respondentů. Nejvíce studentů (40,1 ) uvedlo, že, 26,2 vědí o původu zvířat používaných pro pitvy a 3,6 to ani zajímá. Zajímavé je, že 30,1 respondentů uvedlo, že se s pitvou zatím ještě setkalo. Tabulka níže ukazuje strukturu odpovědí. Z těch, kteří vědí o původu zvířat pro pitvu, 33,8 zároveň uvádí, že provádí v rámci výuky pitvy. Většina studentů, kteří odpověděli, že znají původ zvířete pro pitvu zároveň provádí pitvy v rámci výuky. Provadi v ramci vyuky pitvy? * Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? Crosstabulation, casto, jen zridka, jednou jsme jiz pitvu provadeli Count Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? a zajima ho/ji to s pitvou se setkal/ a within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? 8,6 6,2 10,0,0 Count within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? Count ,5 33,1 20,0 1, T ot al a n o 3 0 5, ,

8 Total vim within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? Count within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? Count 27,1 26,2 30,0, ,4 33,8 35,0 95, within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? 1,4,7 5,0 3,0 Count within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? ,0 100,0 100,0 100,0 1 8, , , , 0 Otázka č. 3 Účastnil/a jste se v rámci Vašeho vzdělávání pitev na zvířatech? Tato otázka potvrzuje odpovědi z otázky č. 1. Většina studentů ( ) se někdy účastnila pitev na zvířatech v rámci svého vzdělávání. 4,52 18,64 29,76 Ucastnil/a se v ramci vzdelavani pitev? vzdy, jen kterych, odmitl/a jsem, byl/a jsem ve skole, delaji se vim, pamatuji si Pies show counts 9,04 29,57 8,47 Otázka č. 4 Souhlasíte s používáním zvířat pro pitvy v rámci vzdělávání? Studenti jasně preferují možnost využití zvířete pro účely pitvy pouze tehdy, pokud zvíře bylo usmrceno přímo pro tento účel (tedy v případě, že například uhynulo přirozeně bo muselo být utraceno kvůli moci, úrazu atp.). Tuto 8

9 odpověď zvolilo celkem 57 respondentů. Celkově tedy studenti s pitvami v rámci vzdělávání souhlasí (79,4 ), ovšem záleží jim na tom, jaké zvíře se pro pitvu používá. Valid vzdy 22,4, ale jen kdyz jsou zvirata zabita primo kvuli pitve 57 6,2 vim, umim se rozhodnout 5,5 vim, mam dost info 8,9 Total 100,0 Otázka č. 5 Souhlas s výrokem Pitvy zvířat, která jsou usmrcena přímo pro tento účel, jsou dobrým vzdělávacím prostředkem. Z rozložení odpovědí je patrné, že studenti se přiklánějí spíše k souhlasu s tímto výrokem. Dá se říci, že podle studentů pitvy zvířat, která byla usmrcena přímo za tímto účelem, jsou dobrým vzdělávacím prostředkem. Valid rozhod souhlasim 8,5 spise souhlasim 25,4 spise souhlasim 29,9 rozhod souhlasim 31,7 vim 4,5 Total 100,0 Pitvy zvířat za tímto účelem usmrcených jsou dobrým vzděl. prostředkem Otázka č. 6 Souhlas s výrokem Pitvy zvířat, která jsou usmrcena přímo pro tento účel, jsou zbytně nutným vzdělávacím prostředkem. U této otázky se souhlas s výrokem ještě o něco zesiluje ž u otázky předchozí. Více respondentů se kloní k odpovědi rozhodně. Celkem 77,1 studentů 9

10 souhlasí s tím, že by pitvy zvířat usmrcených přímo za tímto účelem byly zbytně nutným vzdělávacím prostředkem. Pitvy zvířat za tímto účelem usmrcených jsou zbytným vzděl. prostředkem ,5 rozhodně souhlasím 14,8 spíše souhlasím 37,2 spíše souhlasím 39,9 rozhodně souhlasím 3,6 vím Otázka č. 7 Souhlas s výrokem Pitvy zvířat, která zemřela přirozenou cestou, jsou dobrým vzdělávacím prostředkem. Opět se zde potvrzuje výsledek, ke kterému jsme dospěli již u otázky č. 4. Studenti většinou s pitvami souhlasí a myslí si, že jsou dobrým vzdělávacím prostředkem ovšem pod podmínkou, že zvířata zemřela přirozenou cestou (celých 85!): Pitvy zvířat uhynulých přirozenou cestou jsou dobrým vzdělávacím prostředkem 11 4 vím 85 Podrobnější rozlišení odpovědí: 10

11 Absolutní četnost Valid rozhod souhlasim ,2 spise souhlasim ,1 spise souhlasim 43 7,8 rozhod souhlasim 18 3,3 vim 20 3,6 Total ,0 Otázka č. 8 Souhlas s výrokem Pitvy zvířat, která musela být utracena kvůli moci bo úrazu, jsou dobrým vzdělávacím prostředkem. Dotaz na jiný důvod uhynutí zvířete v tomto případě změnila odpovědi o přibližně 7 a na hladině významnosti 0,05 bylo prokázáno, že otázky 7 a 8 spolu silně souvisejí. Výsledky shrnout asi tak, že zemře-li zvíře přímo kvůli pitvě, pak je pitva zvířete pro dotázané studenty dobrým vzdělávacím prostředkem. Pitvy nuceně utracených zvířat jsou dobrým vzdělávacím prostředkem 18 4 vím 78 Abs. četnosti Valid rozhod souhlasim ,8 spise souhlasim ,5 spise souhlasim 69 12,5 rozhod souhlasim 29 5,3 vim 22 4,0 Total ,0 Otázka č. 9 Souhlas s výrokem Pitvy zvířat by měly být až součástí studia na VŠ, na střední školy by se provádět měly. 11

12 S tímto výrokem studenti spíše souhlasí. Spíše se tedy kloní k tomu, že pitvy by se měly dělat již na středních školách. Pitvy by měly být součástí studia až na VŠ ,8 34, , ,9 8,5 5 0 rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše souhlasím rozhodně souhlasím vím Pitvy by měly být prováděny až na VŠ 9 40 vím 51 Rozdělíme-li respondenty do skupin podle toho, zda chodí na střední či vysokou školu, zjistíme, že vysokoškoláci s výrokem souhlasí častěji (celkem 44,9 ) ž středoškoláci (celkem 22,1 ). Souvislost mezi typem školy a odpověďmi na tuto otázku se ukázalo jako statisticky významná (na hladině významnosti 0,05). Z odpovědí je patrně vcelku logicky vidět obavu středoškoláků, aby byli o pitvy ochuzeny. Jinou možností, která by tento rozdíl vysvětlila, může být, že vysokoškolští studenti mají nad problematikou větší nadhled a měli by tak umět lépe posoudit potřebu provádění pitev na obou úrovních škol. 12

13 Pitvy by se měly dělat až na VŠ rozhodně spíše spíše rozhodně vím VŠ 12, , , , , SŠ 6, , , , , VŠ SŠ Otázka č. 10 Souhlas s výrokem Pokud je pitva na zvířeti součástí praktické výuky, mám (ze zákona) právo odmítnout účast. Většina studentů se domnívá, že má právo odmítnou účast, pokud je pitva na zvířeti součástí praktické výuky. Ovšem je důležité vzít na vědomí, že téměř pětina studentů vybrala odpověď vím. Právo odmítnout pitvu vím Provedeme-li srovnání odpovědí podle školy, na kterou studenti docházejí, zjistíme, že na VŠ si celkem 64,2 studentů myslí, že má právo odmítnout pitvu, což si myslí téměř stejné procento středoškoláků (65,7 ). 1 I v tomto případě jsou rozdíly mezi odpověďmi statisticky významné (záleží na typu školy). 1 Při tomto srovnávání je třeba mít na zřeteli, že soubor odpovídajících vysokoškoláků (celkem 419 respondentů) je téměř 4 x větši ž soubor středoškoláků (celkem 131 respondentů). 13

14 Právo odmítnout pitvu ve výuce rozhodně spíše rozhodně spíše vím VŠ 32,6 31,6 13,2 4,8 17,8 SŠ 44,3 21,4 9 2,3 23 Otázka č. 11 Souhlas s výrokem Pokud je pitva zvířete součástí praktické výuky, jsem povin/povinna se toho zúčastnit. Odpovědi v této otázce potvrzují závěry, ke kterým jsme dospěli v otázce předchozí. Většina studentů (56,6 ) se domnívá, že mají povinnost účastnit se pitvy, pokud je součástí výuky. Nastal patrný pokles studentů, kteří zvolili odpověď vím ten může být dán například sílou výroku, kdy výrok v otázce 10, v němž je použito slovo ze zákona, mohl studenty o něco více zjistit. Povinnost účastnit se pitvy ve výuce ,7 27,2 29, ,4 11,3 5 0 rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše souhlasím rozhodně souhlasím vím Otázka č. 12 Domníváte se, že jsou pro Vaše současné studium pitvy zvířat zbytně nutné? Odpovědi na tuto klíčovou otázku nalezme níže: 14

15 Absolutní četnosti Kumulativní, zvire musi byt usmrceno za ucelem pitvy 24 4,4 4,4, zvire musi byt usmrceno za ucelem pitvy" 97 17,7 22,1, ale prijatel jsou pouze pitvy priroze zemrelych zvirat ,3 42,4, ale staci mi jen prihlizet ,6 64,0, pitvy potrebuji vubec ,0 94,0 vim 33 6,0 100,0 Total ,0 V podstatě se opět potvrzují výsledky, které známe z první části výzkumu studenti se domnívají, že pro své současné studium jsou pitvy na zvířatech nutné, ovšem ní jim lhostejný způsob či okolnosti pitvy zvířete. Pitvy, kdy je zvíře přímo usmrceno za tímto účelem, považuje za zbytně nutné pouze 24 respondentů (4,4 ). 30 respondentů si myslí, že pitvy na zvířatech vůbec potřebují. Níže nalezme srovnání odpovědí ve skupinách podle typu škol. Rozdíly mezi odpověďmi jsou statisticky významné (Sig. 0,05)., zvire musi byt usmrceno za ucelem pitvy, zvire musi byt usmrceno za ucelem pitvy" Jsou pro Vase studium pitvy zbyt nut?, ale prijatel jsou pouze pitvy priroze, ale staci zemrelych mi jen zvirat prihlizet, pitvy potrebuji vubec vim Celkem VŠ 4,4 18,9 19,7 25,0 25,2 6,8 100,0 SŠ 4,6 13,7 21,4 11,5 45,0 3,8 100,0 Otázka č. 13 Znáte nějaké metody, které by se daly zařadit mezi alternativy k pitvám zvířat? Studenti měli v této otázce za úkol sami vymyslet/vzpomenout si a vypsat alternativy k pitvám, které znají. Tabulka níže tedy uvádí spontánní odpovědi studentů. Celkem si na nějaké možnosti vzpomnělo 341 studentů: Odpovědi 15

16 Abs. četnosti video - znalost alternativ ,8 PC animace - znalost alternativ 45 13,2 multimediální pitva - znalost alternativ - pitvy 8 2,3 modely - znalost alternativ - pitvy 44 12,9 názorná schémata - pitvy - znalost alternativ 1,3 pocitacova simulace - znalost alternativ - pitvy 50 14,7 modely zvirat - znalost alternativ - pitvy 34 10,0 ucebnice - znalost alternativ - pitvy 26 7,6 tkve kulturz -znalost 4 1,2 alternativ - pitvy Total ,0 Otázka č. 14 Viděl/a jste někdy, jak vypadá virtuální pitva na počítači? Většina studentů se s virtuální pitvou na počítači ještě setkala: Viděl/a, jak vypadá virtuální pitva na počítači 1 22 vím 77 Podle typů škol: 16

17 Viděl/a, jak vypadá virtuální pitva na počítači vím VŠ 25,1 74,2 0,7 SŠ 11,5 88,5 0 Podle očekávání jsou na vysokých školách (25,1 ) zkušenosti s alternativní metodou virtuální pitvy na počítači větši ž na školách středních (11,5 ). Existuje zde statisticky významná závislost mezi odpověďmi na otázku a příslušností ke skupin SŠ/VŠ. Otázka č. 15 Zkoušel/a jste již někdy, provádět virtuální pitvu na počítači? Přímou zkušenost s virtuální pitvou však ze studentů má jen málo studentů (9,9 ). Tito studenti navštěvují v současné době spíše vysoké školy: Zkušenost s virtuální pitvou na počítači vím VŠ 11,4 88,4 0,2 SŠ 5,4 94,6 0 Rozdíly v odpovědích na otázku č. 15 jsou statisticky významné. Otázka č. 15a) Domníváte se, že tento typ pitvy dokáže nahradit pitvy na zvířatech? 17

18 (POZN. Na tuto otázku odpovídali pouze ti studenti, kteří v předchozí otázce uvedli, že již mají zkušenosti s virtuální pitvou na počítači, tedy pouze celá desetina všech respondentů.) 47,1 se domnívá, že, zbytek studentů (52,9 ) se domnívá, že virtuální pitva na počítači dokáže nahradit pitvy na zvířatech. Nesmíme ale zapomenout, že v tomto případě odpovídalo jen malé procento dotázaných. Otázka č. 16 Sledoval/a jste někdy v rámci výuky videozáznam pitvy zvířete prováděný odborníkem? Většina studentů (59 ) odpověděla, že videozáznam pitvy zvířete v rámci výuky sledovala. 34,4 studentů uvádí, že takový videozáznam v rámci výuky sledovalo a 6,6 ví. Zdá se, že s tímto typem alternativy mají zkušenosti spíše na střední škole (rozdíly mezi odpověďmi u příslušníků různých typů škol jsou statisticky významné): Sledoval/a někdy videozáznam pitvy ve výuce? vím SŠ 40,3 54,4 5,3 VŠ 16,9 72,3 10,8 Výsledky 2. části dotazníku POKUSY NA ZVÍŘATECH Otázka č. 17 Provádíte v rámci výuky pokusy na zvířatech? Z odpovědí vyplývá, že pokusy se na zkoumaných školách v rámci výuky spíše provádějí (64,4 ). 31,5 respondentů uvádí, že pokusy se pokusy na škole min. jednou prováděly. Abs. četnost Kumulativní, casto 22 4,0 4,0, jen zridka ,2 23,1 18

19 , jednou jsme jiz pokus provadeli 46 8,3 31, ,4 95,8 vim 23 4,2 100,0 Total ,0 Srovnání odpovědí pro střední a vysoké školy poskytuje následující graf s tabulkou (existuje zde statisticky významná závislost mezi typem školy a odpovědí na tuto otázku): Provádíte v rámci výuky pokusy? vím, jednou jsme již pokus prováděli, jen zřídka, často , často, jen zřídka, jednou SŠ 0,8 9,2 7,6 77,1 5,3 VŠ 5 22,5 8,6 60,1 3,8 vím Otázka č. 18 Účastnil/a jste se v rámci Vašeho vzdělávání pokusů na zvířatech? (POZN. U této otázky chybí vcelku vysoké procento odpovědí 8,1.) Celkem se již někdy pokusů zúčastnilo 33,4 respondentů. 12,2 studentů uvedlo, že se pokusů zúčastnili, jelikož to odmítli. Dalších 10,2 se účastnilo, protože zrovna byli ve škole, a posledních 12,2 uvádí důvody účasti. Celkem se tedy pokusů účastnilo 34,6. Téměř stejná část studentů (32 ) si na tuto skutečnost pamatuje. Abs. četnost Kumulativní vzdy 78 15,3 15,3 19

20 , jen kterych 92 18,1 33,4, odmitl/a jsem 62 12,2 45,6, byl/a jsem ve skole 52 10,2 55, ,2 68,0 vim, pamatuji si ,0 100,0 Total ,0 Účast na pokusech v rámci vzdělávání vím, pamatuji si, byl/a jsem ve škole, odmítl/a jsem, jen některých vždy vždy, jen některýc, odmítl/a SŠ 7, ,3 33,1 VŠ 17,8 20,4 9, ,5, byl/a vím, pamat (existuje zde statisticky významná závislost mezi typem školy a odpovědí na tuto otázku) Otázka č. 19 Souhlas s výrokem Pokusy na zvířatech by měly být součástí přírodovědného vzdělání Data ukazují, že podle studentů pokusy na zvířatech musí být součástí přírodovědného vzdělání. Myslí si to přibližně 50,6 studentů oproti 41,6, kteří jsou přesvědčeni o opaku. Pouhých 7,8 respondentů zvolilo odpověď vím. Cumulative Valid Percent Percent Valid rozhod souhlasim 10,0 10,0 spise souhlasim 31,6 41,6 spise souhlasim 31,4 73,0 rozhod souhlasim 19,2 92,2 vim 7,8 100,0 Total 100,0 20

21 Struktura odpovědí podle typu školy, kterou student navštěvuje: Pokusy by měly být součástí přír. vzdělání ,7 8,5 48,4 58,1 43,9 33,3 VŠ SŠ vím (odpovědi podle typů škol se v tomto případě statisticky významně liší) Otázka č. 20 Souhlas s výrokem Pokusy na zvířatech by měly být součástí medicínského (medicína humánní i veterinární, farmakologie) vzdělání V případě medicínského vzdělání přesvědčení o zbytnosti pokusů na zvířatech (oproti přírodovědnému vzdělání) o hodně vzrostlo. V tomto případě je drtivá většina studentů přesvědčena, že pokusy na zvířatech by měly být součástí medicínského vzdělání celých 71,4 dotázaných. Pouhých 23 s tímto výrokem souhlasí a 5,7 respondentů ví. Cumulative Frequency Valid Percent Percent rozhod souhlasim ,7 27,7 spise souhlasim ,6 71,4 spise souhlasim 85 15,5 86,9 rozhod souhlasim 41 7,5 94,3 vim 31 5,7 100,0 Total ,0 Struktura odpovědí podle typu školy, kterou student navštěvuje: 21

22 Pokusy by měly být součístí medicínského vzdělání ,8 8,5 23,3 22,5 71,9 69 VŠ SŠ vím Na této skutečnosti se vcelku shodnou jak studenti středních, tak studenti vysokých škol (což potvrzuje i statistika odpovědi se podle typů škol významně liší). Otázka č. 21 Souhlas s výrokem Kdybych byl/a nucen/a provádět pokusy na zvířatech, raději změní obor Pokud by studenti byli nuceni provádět pokusy na zvířatech, rozhodně by kvůli tomu změnili studijní obor. Obor by pravděpodobně změnilo 24 respondentů. "Kdybych musela delat pokusy, radeji zmenim obor." Cumulative Frequency Valid Percent Percent rozhod souhlasim 43 7,8 7,8 spise souhlasim 89 16,2 24,0 spise souhlasim ,7 61,7 rozhod souhlasim ,3 89,1 vim 60 10,9 100,0 Total ,0 Struktura odpovědí podle typu školy, kterou student navštěvuje: 22

23 Změna oboru kvůli pokusům na zvířatech ,3 10, ,3 50,8 vím ,4 VŠ 39 SŠ Zdá se, že vysokoškoláci jsou si svým oborem více jisti, což je asi logické. Středoškoláci jsou v tomto ohledu možná o něco naivnější? (existuje zde statisticky významná závislost mezi typem školy a odpovědí na tuto otázku = odpovědi se opravdu liší, ní to dáno pouze náhodou) Otázka č. 22 Souhlas s výrokem Pokud je pokus na zvířeti součástí praktické výuky, mám (ze zákona) právo odmítnout účast Zdá se, že studenti spíše vědí o tom, že mají právo odmítnout účast na pokusy na zvířeti je o tom přesvědčeno 64,3. 19,1 studentů si v tomto ohledu ní jistá a 16,6 studentů se domnívá, že mají právo odmítnout pokusy na zvířeti. Cumulative Frequency Valid Percent Percent rozhod souhlasim ,8 32,8 spise souhlasim ,5 64,3 spise souhlasim 73 13,3 77,6 rozhod souhlasim 18 3,3 80,9 vim ,1 100,0 Total ,0 Struktura odpovědí podle typu školy, kterou student navštěvuje: 23

24 Právo odmítnout pokus na zvířeti ,2 18,6 17,8 13, ,2 VŠ SŠ vím (odpovědi se v tomto případě statisticky významně liší) Otázka č. 23 Souhlas s výrokem Pokud je pokus na zvířeti součástí praktické výuky, jsem povin/povinna se tohoto zúčastnit Studenti si spíše myslí (56,9 ), že je jejich povinností účastnit se pokusu na zvířeti, pokud je součástí praktické výuky. 29,6 studentů je přesvědčena o opaku a 13,5 ví. Cumulative Frequency Valid Percent Percent rozhod souhlasim 29 5,3 5,3 spise souhlasim ,3 29,6 spise souhlasim ,1 56,7 rozhod souhlasim ,8 86,5 vim 74 13,5 100,0 Total ,0 Struktura odpovědí podle typu školy, kterou student navštěvuje: 24

25 Povinnost účastnit se pokusu na zvířeti ,7 13,2 53,8 66,7 32,5 20,1 VŠ SŠ vím (ani tyto odpovědi jsou závislé na typu školy = rozdíly mezi odpověďmi jsou pouze dílem náhody) Otázka č. 24 Znáte nějaké metody, které by se daly zařadit mezi alternativy k pokusům na zvířatech? Studenti měli v této otázce za úkol sami vymyslet/vzpomenout si a vypsat alternativy k pokusům, které znají. Tabulka níže tedy uvádí spontánní odpovědi studentů. Celkem si na nějaké možnosti - alternativy vzpomnělo jen 164 studentů (29,6 ): Znalost alternativ k pokusum(a) Responses z těch, kteří N odpověděli N pokusy na orgach - znalost alternativ - pokusy 1,4,6 pokusy na dobrovolnicich - znalost alternativ - pokusy 18 6,9 11,0 videa - znalost alternativ - pokusy 60 23,1 36,6 animace na PC - znalost alternativ - pokusy 38 14,6 23,2 tkve kultury - znalost alternativ - pokusy 34 13,1 20,7 in vitro - znalost alternativ - pokusy 18 6,9 11,0 pocitacova simulace - znalost alternativ - pokusy 57 21,9 34,8 modely zvirat - znalost alternativ - pokusy 30 11,5 18,3 ucebnice - znalost alternativ - pokusy 4 1,5 2,4 25

26 Total ,0 158,5 Otázka č. 25 Vyberte prosím, s kterým alternativními metodami máte zkušenost Na tuto otázku odpovědělo 88,4 respondentů. Nejvíce respondentů zaškrtlo jako metodu, s kterou má jvíce zkušenost, video (64,9 ), terénní pozorovací studie (41,6 ) a pokusy na sobě (31,2 ). Zkusenost s alternativami k pokusum(a) Kladné odpovědi Absolutní četnost (kladné odpovědi) z kladných odpovědí N pocitacove programy ,5 29,2 modely a simulatory ,9 27,8 pokusy na uhynulych zviratech ,1 30,8 pokusy na sobe ,3 31,2 video ,6 64,9 in vitro ,1 28,2 terenni pozorovaci studie ,4 41,6 Total ,0 253,7 2 Otázka č. 25 Které z metod, s nimiž máte zkušenosti, podle Vás dokáží zcela nahradit pokusy na zvířatech? Nejvíce respondentů vybralo pokusy na uhynulých zvířatech (27,3 ), modely a simulátory (26 ) a počítačové programy (23,8 ) jako metody, které dokáží zcela nahradit pokusy na zvířatech. 2 Toto číslo je vyšší ž 100, protože respondenti mohli zaškrtnout více ž jednu položku a součet tohoto sloupečku má dávat dohromady 100. Pokud například 41,6 lidí zaškrtlo terénní pozorovací studie, znamená to, že 58,4 respondentů se pro tuto možnost rozhodlo. 26

27 Alternativy dobre nahrazujici pokusy(a) Kladné odpovědi z kladných N odpovědí N pocitacove programy ,1 23,8 modely a simulatory ,3 26,0 pokusy na uhynulych zviratech ,1 27,3 pokusy na sobe 47 5,1 9,2 video ,5 22,7 in vitro 48 5,2 9,4 terenni pozorovaci studie 83 8,9 16,2 zadna ,1 21,9 mam zad zkusenosti ,7 24,8 Total ,0 181,3 Které metody dokáží nahradit pokusy na zvířatech? pocitacove programy modely a simulatory pokusy na uhynulych zviratech pokusy na sobe video in vitro terenni pozorovaci studie zadna mam zad zkusenosti 27

28 Alternativy dobře nahrazující pokusy na zvířatech mam zad zkusenosti zadna terenni pozorovaci studie in vitro video pokusy na sobe pokusy na uhynulych zviratech modely a simulatory pocitacove programy

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Zpráva z bleskového výzkumu

Zpráva z bleskového výzkumu STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 0 02 Praha 3 Zpráva z bleskového výzkumu STEM pro Friedrich Naumann Stiftung V Praze dne 15. dubna 0 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový reprezentativní

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012)

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Význam fakultních škol pro Přírodovědeckou fakultu UK a význam Přírodovědecké fakulty pro fakultní školy

Význam fakultních škol pro Přírodovědeckou fakultu UK a význam Přírodovědecké fakulty pro fakultní školy Význam fakultních škol pro Přírodovědeckou fakultu UK a význam Přírodovědecké fakulty pro fakultní školy doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. studijní proděkanka Přírodní vědy školám - setkání představitelů

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ,

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/12 VYDÁNO DNE 7. 6. 12 VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, ŢE DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI BY MĚLY BÝT TAKOVÉ, ABY LIDÉ NEZTRÁCELI MOTIVACI HLEDAT SI PRÁCI. Více neţ

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém 2012 Obsah OBSAH...1 ÚVOD...2 METODIKA...3 CELKOVÉ VÝSLEDKY PRŮZKUMU...5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU Z HLEDISKA VĚKU A POHLAVÍ...6 ŽENY...6

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

1/5. volební výzkum PRAHA 1.9.2014-18.9.2014. Praha S 1 5. preference a potenciál

1/5. volební výzkum PRAHA 1.9.2014-18.9.2014. Praha S 1 5. preference a potenciál S 1 1/ preference a potenciál preference potenciál Domov 6 TOP Demokratů 09 ### 89 ## Jana Kasla ANO 2011 ### 68 Restart ## 2014 ČSSD### Úsvit přímé 26 ## demokracie SZ + KDU-ČSL 91 32 + ## PRO PRAHU STAN

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

OTVÍRANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V KOMBINOVANÉM STUDIU NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH + MAGISTRERSKÉ PRO 1. STUPEŇ A ZVÝRAZNĚNÉ OBORY

OTVÍRANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V KOMBINOVANÉM STUDIU NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH + MAGISTRERSKÉ PRO 1. STUPEŇ A ZVÝRAZNĚNÉ OBORY OTVÍRANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V KOMBINOVANÉM STUDIU NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH + MAGISTRERSKÉ PRO 1. STUPEŇ A ZVÝRAZNĚNÉ OBORY a/spec. pedag. a/spec. pedag. a/spec. pedag. PedF UK PF JČU FPE ZČU PF

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Výzkumná série pro Potravinářskou komoru ČR; ÚVODNÍ VÝZKUM Únor 2013 / Client Service Manager: Libor Konvička / Analytik: Jaroslav Ovesný / STEM/MARK,

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. 9,1 8,5 7,8 6,3

ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. 9,1 8,5 7,8 6,3 ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. Graf : Subjektivní hodnocení a očekávání vývoje nezaměstnanosti v porovnání s vývojem míry nezaměstnanosti (časové srovnání

Více

Dotazník - Domácí zvířata

Dotazník - Domácí zvířata Dotazník - Domácí zvířata Diplomová práce se nakonec zaměřila spíše na kočky, ale dotazník byl zpracován i pro psy. Děkuji všem za účast na dotazníku a přeji příjemné počtení. :) Pokud byste chtěli vidět

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR eu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Srovnání současné situace s poměry před listopadem 1989 z pohledu veřejnosti

Srovnání současné situace s poměry před listopadem 1989 z pohledu veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Srovnání současné situace s poměry před listopadem

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 4.B, 4.C, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 74 Graf 1 Jste příznivci umírněného ekologického hnutí? Jsem

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Mládež a návykové látky

Mládež a návykové látky Mládež a návykové látky Výzkumná zpráva Rok 2011 1 Výzkum Mládež a drogy Brno 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ Anotace: Příspěvek se zabývá

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK GV škola DFGJK, GV Vektor 14 Modul 4 Jak Vás bavily hodiny uvedených předmětů ve 3. ročníku? Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Dějepis ZSV Informatika

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více