Výsledky dotazníkového šetření studentů středních a vysokých škol ohledně problematiky pokusů a pitev na zvířatech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky dotazníkového šetření studentů středních a vysokých škol ohledně problematiky pokusů a pitev na zvířatech"

Transkript

1 Výsledky dotazníkového šetření studentů středních a vysokých škol ohledně problematiky pokusů a pitev na zvířatech Celkem vyplnilo dotazníky 554 studentů. Únor 2010 Složení výzkumného souboru Z hlediska pohlaví bylo složení souboru následující: Pohlaví 26 c muži ženy 74 Převážnou většinu (74 ) souboru tvořily ženy. Struktura souboru dle věku: Nejmladšímu respondentovi bylo 16 let, jstaršímu 42. Průměrný věk respondentů je 22 let (stejné hodnotě odpovídá i modus, který ní ovlivněn extrémními hodnotami). Poslední parlamentní volby do PSP ČR: Je třeba brát v úvahu, že v této otázce je vcelku vysoké procento chybějících odpovědí (8 ). Většina respondentů v těchto volbách volila (66,2 ). To může být zčásti způsobeno věkem respondentů v roce posledních voleb do PSP ČR v roce 2006 bylo více ž 70 studentů 18 let či méně. Rozložení skupiny těch, kteří v posledních parlamentních volbách volili (33,8 z celkového souboru), ukazuje následující graf: 1

2 KDU-CSL 8,14 ji 11,05 Sz 15,12 volby do PSP CR Sz ODS CSSD KDU-CSL ji CSSD 13,37 Pies show counts ODS 52,33 Pokud studenti šli volit, jvíce dávali studenti přednost ODS. Rozložení souboru podle typu školy, kterou studují: V souboru převládají vysoké školy (76 ): Typy škol SŠ 24 VŠ 76 VŠ SŠ typ skoly Absolutní četnosti Valid ZCU Plzen - PdF 13 2,4 UPOL - PdF 53 9,6 UPOL - PrF 28 5,1 UK - 3.LF 31 5,6 JCU v CB - PdF 23 4,2 UK - FaF 60 10,9 MU Brno - PrF 20 3,6 JCU v CB - PrF 21 3,8 OU - PrF 44 8,0 UHK 20 3,6 2

3 Biskupske gymnazium B. Balbina 64 11,6 Gymnazium J. Palacha Melnik 12 2,2 UJEP v U. n. L. PrF 26 4,7 VFU Brno - FVL a FVHE 80 14,5 Cesko-anglicke gymnazium v CB 35 6,4 Masarykovo gymnazium Plzen 20 3,6 Celkem ,0 Chybějící odpovědi 4 Total 554 Rozložení souboru podle oboru, který studují: Valid Absolutní četnosti biologie, geologie a ochrana ZP 1,2 Molekularni a bucna biologie 10 2,0 Biochemie 11 2,2 Systematicka biologie a ekologie 21 4,1 Ucitelstvi pro ZS 86 16,9 Vseobec lekarstvi 30 5,9 Zoologie 4,8 Experimentalni biologie 15 2,9 Farmacie 63 12,4 Zdravotnicka bioanalytika 1,2 Fyziologie zivocichu 2,4 Chemie a biologie 22 4,3 Biologie a psychologie 1,2 Biologie 24 4,7 Biologie a AJ 1,2 Biologie a matematika 2,4 Biologie a fyzika 1,2 Biologie a CJ 1,2 Biologie a RJ 1,2 Biologie a informatika 1,2 Biologie a vytvarna vychova 1,2 Biologie a obcanska nauka 7 1,4 Biologie a dejepis 1,2 Vseobec 95 18,6 Biologie a geografie 8 1,6 Biologie a TV 4,8 Teoreticka a evolucni biologie 1,2 3

4 Prirodoved 1,2 Zive jazyky 6 1,2 Fyziologie rostlin 1,2 Molekularni biologie a getika 8 1,6 Matematicka biologie 1,2 Systematicka zoologie a ekologie 1,2 Ekologie 2,4 Pece o zivotni prostredi 2,4 Biologie a zoologie 1,2 Bezpecnost a kvalita potravin 42 8,2 Veterinarni hygiena a ekologie 10 2,0 Veterinarni lekarstvi 20 3,9 Total ,0 Missing Chybějící odpovědi 44 Total 554 Rozložení souboru podle ročníku, který studují: Absolutní četnosti Kumulativní ,0 22, ,1 40, ,4 74, ,0 96, ,5 100,0 Total ,0 Missing chybí 13 Total 554 Ročník, který studenti studují, podle typu školy ročník Celkem VŠ 23,5 22,8 30,8 18,2 4,6 100,0 SŠ 17,2 3,1 46,1 33,6,0 100,0 Celkem 22,0 18,1 34,4 21,9 3,5 100,0 Struktura souboru dle toho, zda respondenti chovají doma nějaké zvíře: 4

5 Chováte dom a nějaké zvíře? Většina respondentů (78 ) doma nějaké zvíře chová. Studenti chovají tato zvířata: Responses N Percent pes ,0 kocka ,4 rybicky 62 7,4 hlodavci ,8 kralici (asi na maso) 38 4,5 drubez 33 3,9 ptaci 45 5,3 zelva 40 4,8 ostatni 67 8,0 Total ,0 Struktura souboru podle příslušnosti k církvi či náboženství: Jste stoupencem církve/náboženského hnutí?

6 Většina respondentů (83 ) vyznává žádné náboženské hnutí ani se hlásí k žádné církvi. Rozložení studentů vyznávajících nějaké náboženství ukazuje následující tabulka: Absolutní četnost Valid Rimskokatolicka 66 76,7 Ceskobratrska cirkev evangelicka 9 10,5 Apostolska cirkev 3 3,5 Šintoismus 2 2,3 Aštarovci 1 1,2 Buddhismus 1 1,2 Ji 3 3,5 Hinduismus 1 1,2 Total ,0 Výsledky 1. části dotazníku PITVY NA ZVÍŘATECH Otázka č. 1 Provádíte v rámci výuky pitvy zvířat? Na otázku odpovědělo 552 studentů (99,6 ) z toho 1,8 zvolilo odpověď vím. Celkově odpovědělo kladně 57,1 respondentů. Dá se tedy říci, že nadpoloviční většina studentů má zkušenosti s prováděním pitev na zvířatech v rámci výuky. Tyto zkušenosti však jsou příliš časté. 32,8 studentů uvádí, že pitvy provádí jen zřídka. Více ukazuje následující graf. 6

7 1,81 5,43 Provadi v ramci vyuky pitvy?, casto, jen zridka, jednou jsme jiz pitvu provadeli vim 41,12 32,79 Pies show counts 18,84 Otázka č. 2 Víte, jaký původ mají zvířata, která pro pitvu používáte? Tuto otázku zodpovědělo všech 554 respondentů. Nejvíce studentů (40,1 ) uvedlo, že, 26,2 vědí o původu zvířat používaných pro pitvy a 3,6 to ani zajímá. Zajímavé je, že 30,1 respondentů uvedlo, že se s pitvou zatím ještě setkalo. Tabulka níže ukazuje strukturu odpovědí. Z těch, kteří vědí o původu zvířat pro pitvu, 33,8 zároveň uvádí, že provádí v rámci výuky pitvy. Většina studentů, kteří odpověděli, že znají původ zvířete pro pitvu zároveň provádí pitvy v rámci výuky. Provadi v ramci vyuky pitvy? * Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? Crosstabulation, casto, jen zridka, jednou jsme jiz pitvu provadeli Count Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? a zajima ho/ji to s pitvou se setkal/ a within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? 8,6 6,2 10,0,0 Count within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? Count ,5 33,1 20,0 1, T ot al a n o 3 0 5, ,

8 Total vim within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? Count within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? Count 27,1 26,2 30,0, ,4 33,8 35,0 95, within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? 1,4,7 5,0 3,0 Count within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? ,0 100,0 100,0 100,0 1 8, , , , 0 Otázka č. 3 Účastnil/a jste se v rámci Vašeho vzdělávání pitev na zvířatech? Tato otázka potvrzuje odpovědi z otázky č. 1. Většina studentů ( ) se někdy účastnila pitev na zvířatech v rámci svého vzdělávání. 4,52 18,64 29,76 Ucastnil/a se v ramci vzdelavani pitev? vzdy, jen kterych, odmitl/a jsem, byl/a jsem ve skole, delaji se vim, pamatuji si Pies show counts 9,04 29,57 8,47 Otázka č. 4 Souhlasíte s používáním zvířat pro pitvy v rámci vzdělávání? Studenti jasně preferují možnost využití zvířete pro účely pitvy pouze tehdy, pokud zvíře bylo usmrceno přímo pro tento účel (tedy v případě, že například uhynulo přirozeně bo muselo být utraceno kvůli moci, úrazu atp.). Tuto 8

9 odpověď zvolilo celkem 57 respondentů. Celkově tedy studenti s pitvami v rámci vzdělávání souhlasí (79,4 ), ovšem záleží jim na tom, jaké zvíře se pro pitvu používá. Valid vzdy 22,4, ale jen kdyz jsou zvirata zabita primo kvuli pitve 57 6,2 vim, umim se rozhodnout 5,5 vim, mam dost info 8,9 Total 100,0 Otázka č. 5 Souhlas s výrokem Pitvy zvířat, která jsou usmrcena přímo pro tento účel, jsou dobrým vzdělávacím prostředkem. Z rozložení odpovědí je patrné, že studenti se přiklánějí spíše k souhlasu s tímto výrokem. Dá se říci, že podle studentů pitvy zvířat, která byla usmrcena přímo za tímto účelem, jsou dobrým vzdělávacím prostředkem. Valid rozhod souhlasim 8,5 spise souhlasim 25,4 spise souhlasim 29,9 rozhod souhlasim 31,7 vim 4,5 Total 100,0 Pitvy zvířat za tímto účelem usmrcených jsou dobrým vzděl. prostředkem Otázka č. 6 Souhlas s výrokem Pitvy zvířat, která jsou usmrcena přímo pro tento účel, jsou zbytně nutným vzdělávacím prostředkem. U této otázky se souhlas s výrokem ještě o něco zesiluje ž u otázky předchozí. Více respondentů se kloní k odpovědi rozhodně. Celkem 77,1 studentů 9

10 souhlasí s tím, že by pitvy zvířat usmrcených přímo za tímto účelem byly zbytně nutným vzdělávacím prostředkem. Pitvy zvířat za tímto účelem usmrcených jsou zbytným vzděl. prostředkem ,5 rozhodně souhlasím 14,8 spíše souhlasím 37,2 spíše souhlasím 39,9 rozhodně souhlasím 3,6 vím Otázka č. 7 Souhlas s výrokem Pitvy zvířat, která zemřela přirozenou cestou, jsou dobrým vzdělávacím prostředkem. Opět se zde potvrzuje výsledek, ke kterému jsme dospěli již u otázky č. 4. Studenti většinou s pitvami souhlasí a myslí si, že jsou dobrým vzdělávacím prostředkem ovšem pod podmínkou, že zvířata zemřela přirozenou cestou (celých 85!): Pitvy zvířat uhynulých přirozenou cestou jsou dobrým vzdělávacím prostředkem 11 4 vím 85 Podrobnější rozlišení odpovědí: 10

11 Absolutní četnost Valid rozhod souhlasim ,2 spise souhlasim ,1 spise souhlasim 43 7,8 rozhod souhlasim 18 3,3 vim 20 3,6 Total ,0 Otázka č. 8 Souhlas s výrokem Pitvy zvířat, která musela být utracena kvůli moci bo úrazu, jsou dobrým vzdělávacím prostředkem. Dotaz na jiný důvod uhynutí zvířete v tomto případě změnila odpovědi o přibližně 7 a na hladině významnosti 0,05 bylo prokázáno, že otázky 7 a 8 spolu silně souvisejí. Výsledky shrnout asi tak, že zemře-li zvíře přímo kvůli pitvě, pak je pitva zvířete pro dotázané studenty dobrým vzdělávacím prostředkem. Pitvy nuceně utracených zvířat jsou dobrým vzdělávacím prostředkem 18 4 vím 78 Abs. četnosti Valid rozhod souhlasim ,8 spise souhlasim ,5 spise souhlasim 69 12,5 rozhod souhlasim 29 5,3 vim 22 4,0 Total ,0 Otázka č. 9 Souhlas s výrokem Pitvy zvířat by měly být až součástí studia na VŠ, na střední školy by se provádět měly. 11

12 S tímto výrokem studenti spíše souhlasí. Spíše se tedy kloní k tomu, že pitvy by se měly dělat již na středních školách. Pitvy by měly být součástí studia až na VŠ ,8 34, , ,9 8,5 5 0 rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše souhlasím rozhodně souhlasím vím Pitvy by měly být prováděny až na VŠ 9 40 vím 51 Rozdělíme-li respondenty do skupin podle toho, zda chodí na střední či vysokou školu, zjistíme, že vysokoškoláci s výrokem souhlasí častěji (celkem 44,9 ) ž středoškoláci (celkem 22,1 ). Souvislost mezi typem školy a odpověďmi na tuto otázku se ukázalo jako statisticky významná (na hladině významnosti 0,05). Z odpovědí je patrně vcelku logicky vidět obavu středoškoláků, aby byli o pitvy ochuzeny. Jinou možností, která by tento rozdíl vysvětlila, může být, že vysokoškolští studenti mají nad problematikou větší nadhled a měli by tak umět lépe posoudit potřebu provádění pitev na obou úrovních škol. 12

13 Pitvy by se měly dělat až na VŠ rozhodně spíše spíše rozhodně vím VŠ 12, , , , , SŠ 6, , , , , VŠ SŠ Otázka č. 10 Souhlas s výrokem Pokud je pitva na zvířeti součástí praktické výuky, mám (ze zákona) právo odmítnout účast. Většina studentů se domnívá, že má právo odmítnou účast, pokud je pitva na zvířeti součástí praktické výuky. Ovšem je důležité vzít na vědomí, že téměř pětina studentů vybrala odpověď vím. Právo odmítnout pitvu vím Provedeme-li srovnání odpovědí podle školy, na kterou studenti docházejí, zjistíme, že na VŠ si celkem 64,2 studentů myslí, že má právo odmítnout pitvu, což si myslí téměř stejné procento středoškoláků (65,7 ). 1 I v tomto případě jsou rozdíly mezi odpověďmi statisticky významné (záleží na typu školy). 1 Při tomto srovnávání je třeba mít na zřeteli, že soubor odpovídajících vysokoškoláků (celkem 419 respondentů) je téměř 4 x větši ž soubor středoškoláků (celkem 131 respondentů). 13

14 Právo odmítnout pitvu ve výuce rozhodně spíše rozhodně spíše vím VŠ 32,6 31,6 13,2 4,8 17,8 SŠ 44,3 21,4 9 2,3 23 Otázka č. 11 Souhlas s výrokem Pokud je pitva zvířete součástí praktické výuky, jsem povin/povinna se toho zúčastnit. Odpovědi v této otázce potvrzují závěry, ke kterým jsme dospěli v otázce předchozí. Většina studentů (56,6 ) se domnívá, že mají povinnost účastnit se pitvy, pokud je součástí výuky. Nastal patrný pokles studentů, kteří zvolili odpověď vím ten může být dán například sílou výroku, kdy výrok v otázce 10, v němž je použito slovo ze zákona, mohl studenty o něco více zjistit. Povinnost účastnit se pitvy ve výuce ,7 27,2 29, ,4 11,3 5 0 rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše souhlasím rozhodně souhlasím vím Otázka č. 12 Domníváte se, že jsou pro Vaše současné studium pitvy zvířat zbytně nutné? Odpovědi na tuto klíčovou otázku nalezme níže: 14

15 Absolutní četnosti Kumulativní, zvire musi byt usmrceno za ucelem pitvy 24 4,4 4,4, zvire musi byt usmrceno za ucelem pitvy" 97 17,7 22,1, ale prijatel jsou pouze pitvy priroze zemrelych zvirat ,3 42,4, ale staci mi jen prihlizet ,6 64,0, pitvy potrebuji vubec ,0 94,0 vim 33 6,0 100,0 Total ,0 V podstatě se opět potvrzují výsledky, které známe z první části výzkumu studenti se domnívají, že pro své současné studium jsou pitvy na zvířatech nutné, ovšem ní jim lhostejný způsob či okolnosti pitvy zvířete. Pitvy, kdy je zvíře přímo usmrceno za tímto účelem, považuje za zbytně nutné pouze 24 respondentů (4,4 ). 30 respondentů si myslí, že pitvy na zvířatech vůbec potřebují. Níže nalezme srovnání odpovědí ve skupinách podle typu škol. Rozdíly mezi odpověďmi jsou statisticky významné (Sig. 0,05)., zvire musi byt usmrceno za ucelem pitvy, zvire musi byt usmrceno za ucelem pitvy" Jsou pro Vase studium pitvy zbyt nut?, ale prijatel jsou pouze pitvy priroze, ale staci zemrelych mi jen zvirat prihlizet, pitvy potrebuji vubec vim Celkem VŠ 4,4 18,9 19,7 25,0 25,2 6,8 100,0 SŠ 4,6 13,7 21,4 11,5 45,0 3,8 100,0 Otázka č. 13 Znáte nějaké metody, které by se daly zařadit mezi alternativy k pitvám zvířat? Studenti měli v této otázce za úkol sami vymyslet/vzpomenout si a vypsat alternativy k pitvám, které znají. Tabulka níže tedy uvádí spontánní odpovědi studentů. Celkem si na nějaké možnosti vzpomnělo 341 studentů: Odpovědi 15

16 Abs. četnosti video - znalost alternativ ,8 PC animace - znalost alternativ 45 13,2 multimediální pitva - znalost alternativ - pitvy 8 2,3 modely - znalost alternativ - pitvy 44 12,9 názorná schémata - pitvy - znalost alternativ 1,3 pocitacova simulace - znalost alternativ - pitvy 50 14,7 modely zvirat - znalost alternativ - pitvy 34 10,0 ucebnice - znalost alternativ - pitvy 26 7,6 tkve kulturz -znalost 4 1,2 alternativ - pitvy Total ,0 Otázka č. 14 Viděl/a jste někdy, jak vypadá virtuální pitva na počítači? Většina studentů se s virtuální pitvou na počítači ještě setkala: Viděl/a, jak vypadá virtuální pitva na počítači 1 22 vím 77 Podle typů škol: 16

17 Viděl/a, jak vypadá virtuální pitva na počítači vím VŠ 25,1 74,2 0,7 SŠ 11,5 88,5 0 Podle očekávání jsou na vysokých školách (25,1 ) zkušenosti s alternativní metodou virtuální pitvy na počítači větši ž na školách středních (11,5 ). Existuje zde statisticky významná závislost mezi odpověďmi na otázku a příslušností ke skupin SŠ/VŠ. Otázka č. 15 Zkoušel/a jste již někdy, provádět virtuální pitvu na počítači? Přímou zkušenost s virtuální pitvou však ze studentů má jen málo studentů (9,9 ). Tito studenti navštěvují v současné době spíše vysoké školy: Zkušenost s virtuální pitvou na počítači vím VŠ 11,4 88,4 0,2 SŠ 5,4 94,6 0 Rozdíly v odpovědích na otázku č. 15 jsou statisticky významné. Otázka č. 15a) Domníváte se, že tento typ pitvy dokáže nahradit pitvy na zvířatech? 17

18 (POZN. Na tuto otázku odpovídali pouze ti studenti, kteří v předchozí otázce uvedli, že již mají zkušenosti s virtuální pitvou na počítači, tedy pouze celá desetina všech respondentů.) 47,1 se domnívá, že, zbytek studentů (52,9 ) se domnívá, že virtuální pitva na počítači dokáže nahradit pitvy na zvířatech. Nesmíme ale zapomenout, že v tomto případě odpovídalo jen malé procento dotázaných. Otázka č. 16 Sledoval/a jste někdy v rámci výuky videozáznam pitvy zvířete prováděný odborníkem? Většina studentů (59 ) odpověděla, že videozáznam pitvy zvířete v rámci výuky sledovala. 34,4 studentů uvádí, že takový videozáznam v rámci výuky sledovalo a 6,6 ví. Zdá se, že s tímto typem alternativy mají zkušenosti spíše na střední škole (rozdíly mezi odpověďmi u příslušníků různých typů škol jsou statisticky významné): Sledoval/a někdy videozáznam pitvy ve výuce? vím SŠ 40,3 54,4 5,3 VŠ 16,9 72,3 10,8 Výsledky 2. části dotazníku POKUSY NA ZVÍŘATECH Otázka č. 17 Provádíte v rámci výuky pokusy na zvířatech? Z odpovědí vyplývá, že pokusy se na zkoumaných školách v rámci výuky spíše provádějí (64,4 ). 31,5 respondentů uvádí, že pokusy se pokusy na škole min. jednou prováděly. Abs. četnost Kumulativní, casto 22 4,0 4,0, jen zridka ,2 23,1 18

19 , jednou jsme jiz pokus provadeli 46 8,3 31, ,4 95,8 vim 23 4,2 100,0 Total ,0 Srovnání odpovědí pro střední a vysoké školy poskytuje následující graf s tabulkou (existuje zde statisticky významná závislost mezi typem školy a odpovědí na tuto otázku): Provádíte v rámci výuky pokusy? vím, jednou jsme již pokus prováděli, jen zřídka, často , často, jen zřídka, jednou SŠ 0,8 9,2 7,6 77,1 5,3 VŠ 5 22,5 8,6 60,1 3,8 vím Otázka č. 18 Účastnil/a jste se v rámci Vašeho vzdělávání pokusů na zvířatech? (POZN. U této otázky chybí vcelku vysoké procento odpovědí 8,1.) Celkem se již někdy pokusů zúčastnilo 33,4 respondentů. 12,2 studentů uvedlo, že se pokusů zúčastnili, jelikož to odmítli. Dalších 10,2 se účastnilo, protože zrovna byli ve škole, a posledních 12,2 uvádí důvody účasti. Celkem se tedy pokusů účastnilo 34,6. Téměř stejná část studentů (32 ) si na tuto skutečnost pamatuje. Abs. četnost Kumulativní vzdy 78 15,3 15,3 19

20 , jen kterych 92 18,1 33,4, odmitl/a jsem 62 12,2 45,6, byl/a jsem ve skole 52 10,2 55, ,2 68,0 vim, pamatuji si ,0 100,0 Total ,0 Účast na pokusech v rámci vzdělávání vím, pamatuji si, byl/a jsem ve škole, odmítl/a jsem, jen některých vždy vždy, jen některýc, odmítl/a SŠ 7, ,3 33,1 VŠ 17,8 20,4 9, ,5, byl/a vím, pamat (existuje zde statisticky významná závislost mezi typem školy a odpovědí na tuto otázku) Otázka č. 19 Souhlas s výrokem Pokusy na zvířatech by měly být součástí přírodovědného vzdělání Data ukazují, že podle studentů pokusy na zvířatech musí být součástí přírodovědného vzdělání. Myslí si to přibližně 50,6 studentů oproti 41,6, kteří jsou přesvědčeni o opaku. Pouhých 7,8 respondentů zvolilo odpověď vím. Cumulative Valid Percent Percent Valid rozhod souhlasim 10,0 10,0 spise souhlasim 31,6 41,6 spise souhlasim 31,4 73,0 rozhod souhlasim 19,2 92,2 vim 7,8 100,0 Total 100,0 20

21 Struktura odpovědí podle typu školy, kterou student navštěvuje: Pokusy by měly být součástí přír. vzdělání ,7 8,5 48,4 58,1 43,9 33,3 VŠ SŠ vím (odpovědi podle typů škol se v tomto případě statisticky významně liší) Otázka č. 20 Souhlas s výrokem Pokusy na zvířatech by měly být součástí medicínského (medicína humánní i veterinární, farmakologie) vzdělání V případě medicínského vzdělání přesvědčení o zbytnosti pokusů na zvířatech (oproti přírodovědnému vzdělání) o hodně vzrostlo. V tomto případě je drtivá většina studentů přesvědčena, že pokusy na zvířatech by měly být součástí medicínského vzdělání celých 71,4 dotázaných. Pouhých 23 s tímto výrokem souhlasí a 5,7 respondentů ví. Cumulative Frequency Valid Percent Percent rozhod souhlasim ,7 27,7 spise souhlasim ,6 71,4 spise souhlasim 85 15,5 86,9 rozhod souhlasim 41 7,5 94,3 vim 31 5,7 100,0 Total ,0 Struktura odpovědí podle typu školy, kterou student navštěvuje: 21

22 Pokusy by měly být součístí medicínského vzdělání ,8 8,5 23,3 22,5 71,9 69 VŠ SŠ vím Na této skutečnosti se vcelku shodnou jak studenti středních, tak studenti vysokých škol (což potvrzuje i statistika odpovědi se podle typů škol významně liší). Otázka č. 21 Souhlas s výrokem Kdybych byl/a nucen/a provádět pokusy na zvířatech, raději změní obor Pokud by studenti byli nuceni provádět pokusy na zvířatech, rozhodně by kvůli tomu změnili studijní obor. Obor by pravděpodobně změnilo 24 respondentů. "Kdybych musela delat pokusy, radeji zmenim obor." Cumulative Frequency Valid Percent Percent rozhod souhlasim 43 7,8 7,8 spise souhlasim 89 16,2 24,0 spise souhlasim ,7 61,7 rozhod souhlasim ,3 89,1 vim 60 10,9 100,0 Total ,0 Struktura odpovědí podle typu školy, kterou student navštěvuje: 22

23 Změna oboru kvůli pokusům na zvířatech ,3 10, ,3 50,8 vím ,4 VŠ 39 SŠ Zdá se, že vysokoškoláci jsou si svým oborem více jisti, což je asi logické. Středoškoláci jsou v tomto ohledu možná o něco naivnější? (existuje zde statisticky významná závislost mezi typem školy a odpovědí na tuto otázku = odpovědi se opravdu liší, ní to dáno pouze náhodou) Otázka č. 22 Souhlas s výrokem Pokud je pokus na zvířeti součástí praktické výuky, mám (ze zákona) právo odmítnout účast Zdá se, že studenti spíše vědí o tom, že mají právo odmítnout účast na pokusy na zvířeti je o tom přesvědčeno 64,3. 19,1 studentů si v tomto ohledu ní jistá a 16,6 studentů se domnívá, že mají právo odmítnout pokusy na zvířeti. Cumulative Frequency Valid Percent Percent rozhod souhlasim ,8 32,8 spise souhlasim ,5 64,3 spise souhlasim 73 13,3 77,6 rozhod souhlasim 18 3,3 80,9 vim ,1 100,0 Total ,0 Struktura odpovědí podle typu školy, kterou student navštěvuje: 23

24 Právo odmítnout pokus na zvířeti ,2 18,6 17,8 13, ,2 VŠ SŠ vím (odpovědi se v tomto případě statisticky významně liší) Otázka č. 23 Souhlas s výrokem Pokud je pokus na zvířeti součástí praktické výuky, jsem povin/povinna se tohoto zúčastnit Studenti si spíše myslí (56,9 ), že je jejich povinností účastnit se pokusu na zvířeti, pokud je součástí praktické výuky. 29,6 studentů je přesvědčena o opaku a 13,5 ví. Cumulative Frequency Valid Percent Percent rozhod souhlasim 29 5,3 5,3 spise souhlasim ,3 29,6 spise souhlasim ,1 56,7 rozhod souhlasim ,8 86,5 vim 74 13,5 100,0 Total ,0 Struktura odpovědí podle typu školy, kterou student navštěvuje: 24

25 Povinnost účastnit se pokusu na zvířeti ,7 13,2 53,8 66,7 32,5 20,1 VŠ SŠ vím (ani tyto odpovědi jsou závislé na typu školy = rozdíly mezi odpověďmi jsou pouze dílem náhody) Otázka č. 24 Znáte nějaké metody, které by se daly zařadit mezi alternativy k pokusům na zvířatech? Studenti měli v této otázce za úkol sami vymyslet/vzpomenout si a vypsat alternativy k pokusům, které znají. Tabulka níže tedy uvádí spontánní odpovědi studentů. Celkem si na nějaké možnosti - alternativy vzpomnělo jen 164 studentů (29,6 ): Znalost alternativ k pokusum(a) Responses z těch, kteří N odpověděli N pokusy na orgach - znalost alternativ - pokusy 1,4,6 pokusy na dobrovolnicich - znalost alternativ - pokusy 18 6,9 11,0 videa - znalost alternativ - pokusy 60 23,1 36,6 animace na PC - znalost alternativ - pokusy 38 14,6 23,2 tkve kultury - znalost alternativ - pokusy 34 13,1 20,7 in vitro - znalost alternativ - pokusy 18 6,9 11,0 pocitacova simulace - znalost alternativ - pokusy 57 21,9 34,8 modely zvirat - znalost alternativ - pokusy 30 11,5 18,3 ucebnice - znalost alternativ - pokusy 4 1,5 2,4 25

26 Total ,0 158,5 Otázka č. 25 Vyberte prosím, s kterým alternativními metodami máte zkušenost Na tuto otázku odpovědělo 88,4 respondentů. Nejvíce respondentů zaškrtlo jako metodu, s kterou má jvíce zkušenost, video (64,9 ), terénní pozorovací studie (41,6 ) a pokusy na sobě (31,2 ). Zkusenost s alternativami k pokusum(a) Kladné odpovědi Absolutní četnost (kladné odpovědi) z kladných odpovědí N pocitacove programy ,5 29,2 modely a simulatory ,9 27,8 pokusy na uhynulych zviratech ,1 30,8 pokusy na sobe ,3 31,2 video ,6 64,9 in vitro ,1 28,2 terenni pozorovaci studie ,4 41,6 Total ,0 253,7 2 Otázka č. 25 Které z metod, s nimiž máte zkušenosti, podle Vás dokáží zcela nahradit pokusy na zvířatech? Nejvíce respondentů vybralo pokusy na uhynulých zvířatech (27,3 ), modely a simulátory (26 ) a počítačové programy (23,8 ) jako metody, které dokáží zcela nahradit pokusy na zvířatech. 2 Toto číslo je vyšší ž 100, protože respondenti mohli zaškrtnout více ž jednu položku a součet tohoto sloupečku má dávat dohromady 100. Pokud například 41,6 lidí zaškrtlo terénní pozorovací studie, znamená to, že 58,4 respondentů se pro tuto možnost rozhodlo. 26

27 Alternativy dobre nahrazujici pokusy(a) Kladné odpovědi z kladných N odpovědí N pocitacove programy ,1 23,8 modely a simulatory ,3 26,0 pokusy na uhynulych zviratech ,1 27,3 pokusy na sobe 47 5,1 9,2 video ,5 22,7 in vitro 48 5,2 9,4 terenni pozorovaci studie 83 8,9 16,2 zadna ,1 21,9 mam zad zkusenosti ,7 24,8 Total ,0 181,3 Které metody dokáží nahradit pokusy na zvířatech? pocitacove programy modely a simulatory pokusy na uhynulych zviratech pokusy na sobe video in vitro terenni pozorovaci studie zadna mam zad zkusenosti 27

28 Alternativy dobře nahrazující pokusy na zvířatech mam zad zkusenosti zadna terenni pozorovaci studie in vitro video pokusy na sobe pokusy na uhynulych zviratech modely a simulatory pocitacove programy

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová SVOBODA ZVÍŘAT Kožešinová zvířata Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová 2013 SOUHRN HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Součástí šetření veřejného mínění Centra pro

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 86 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI. červen 2009

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI. červen 2009 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2016

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 19 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem Vzdělání Sčítání lidu, domů a bytů je pro zjištění úrovně vzdělání obyvatelstva klíčové. Je totiž jediným zdrojem, kde lze tento údaj reprezentativně zjistit. Protože SLDB bývá vždy jednou za deset let,

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

es /[6] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

es /[6] Jilská 1, Praha 1 Tel.: es17 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 0 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení listopad

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Použitá metodika Výzkumné šetření bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve dnech 7. 14. září 2009. Sběr

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v září

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Význam fakultních škol pro Přírodovědeckou fakultu UK a význam Přírodovědecké fakulty pro fakultní školy

Význam fakultních škol pro Přírodovědeckou fakultu UK a význam Přírodovědecké fakulty pro fakultní školy Význam fakultních škol pro Přírodovědeckou fakultu UK a význam Přírodovědecké fakulty pro fakultní školy doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. studijní proděkanka Přírodní vědy školám - setkání představitelů

Více

Listopad vlna

Listopad vlna Listopad 16 30. vlna Informace o projektu Základní informace Zadavatel výzkumu Česká televize Realizátor výzkumu TNS Aisa Termín sběru dat 5. 11. až 25. 11. 16 Způsob sběru dat CATI (Computer Assisted

Více

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Názory lidí na opatření v rodinné politice TISKOVÁ ZPRÁVA Technické parametry Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 28 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory lidí na v rodinné politice

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012)

Volební model MEDIAN (duben-květen 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př pm007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Dopady členství v EU na ČR duben 20 Technické parametry

Více

1/5. volební výzkum PRAHA 1.9.2014-18.9.2014. Praha S 1 5. preference a potenciál

1/5. volební výzkum PRAHA 1.9.2014-18.9.2014. Praha S 1 5. preference a potenciál S 1 1/ preference a potenciál preference potenciál Domov 6 TOP Demokratů 09 ### 89 ## Jana Kasla ANO 2011 ### 68 Restart ## 2014 ČSSD### Úsvit přímé 26 ## demokracie SZ + KDU-ČSL 91 32 + ## PRO PRAHU STAN

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016 eu2 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201 Technické

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Důvody vstupu do politických stran

Důvody vstupu do politických stran pv811 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Důvody vstupu do politických stran Technické

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Občané o daních červen 2011

Občané o daních červen 2011 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o daních červen 2011 Technické parametry

Více

Preference politických subjektů - leden celkový přehled. cílová skupina pohlaví respondentů věk respondentů vzdělání respondentů % 35+

Preference politických subjektů - leden celkový přehled. cílová skupina pohlaví respondentů věk respondentů vzdělání respondentů % 35+ 5 5 SOŠ 1 1/9 Preference politických subjektů - leden 2016 celkový přehled 30% 244% 20% 18 10% 105% 102% 89% 62% 52% 50% 50% 0% 16% 12% 12% 10% 18+ 35+ 45+ 55+ 35% 35% 16% ZŠ 16% OU VŠ 2 2/9 Preference

Více

OTVÍRANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V KOMBINOVANÉM STUDIU NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH + MAGISTRERSKÉ PRO 1. STUPEŇ A ZVÝRAZNĚNÉ OBORY

OTVÍRANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V KOMBINOVANÉM STUDIU NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH + MAGISTRERSKÉ PRO 1. STUPEŇ A ZVÝRAZNĚNÉ OBORY OTVÍRANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V KOMBINOVANÉM STUDIU NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH + MAGISTRERSKÉ PRO 1. STUPEŇ A ZVÝRAZNĚNÉ OBORY a/spec. pedag. a/spec. pedag. a/spec. pedag. PedF UK PF JČU FPE ZČU PF

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 4.B, 4.C, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 74 Graf 1 Jste příznivci umírněného ekologického hnutí? Jsem

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016 Tisková zpráva Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 01 Naprostá většina dotázaných podporuje vytváření následujících typů škol v rámci povinné školní docházky. Nejméně podpory

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 9. 2002 47 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKY

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU STATISTIKY Facebook vs. studium Vypracovali: Martina Grivalská Nikola Karkošiaková Barbora Brůhová Obsah 1. Úvod 2. Dotazník 3.

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 8 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen

Více

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: Or09b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 9 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

Srovnání současné situace s poměry před listopadem 1989 z pohledu veřejnosti

Srovnání současné situace s poměry před listopadem 1989 z pohledu veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Srovnání současné situace s poměry před listopadem

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům

Postoje české veřejnosti k cizincům TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům Technické

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

ROK 2014 BYL ÚSPĚŠNÝ PRO DVĚ TŘETINY OBČANŮ, PŘI HODNOCENÍ

ROK 2014 BYL ÚSPĚŠNÝ PRO DVĚ TŘETINY OBČANŮ, PŘI HODNOCENÍ TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/1 VYDÁNO DNE 7. 1. 1 ROK BYL ÚSPĚŠNÝ PRO DVĚ TŘETINY OBČANŮ, PŘI HODNOCENÍ LOŇSKÉHO ROKU VZROSTL PODÍL POZITIVNÍCH POCITŮ. Tříčtvrtinová většina českých občanů

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_10 Přírodovědecká fakulta UK Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více