Výsledky dotazníkového šetření studentů středních a vysokých škol ohledně problematiky pokusů a pitev na zvířatech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky dotazníkového šetření studentů středních a vysokých škol ohledně problematiky pokusů a pitev na zvířatech"

Transkript

1 Výsledky dotazníkového šetření studentů středních a vysokých škol ohledně problematiky pokusů a pitev na zvířatech Celkem vyplnilo dotazníky 554 studentů. Únor 2010 Složení výzkumného souboru Z hlediska pohlaví bylo složení souboru následující: Pohlaví 26 c muži ženy 74 Převážnou většinu (74 ) souboru tvořily ženy. Struktura souboru dle věku: Nejmladšímu respondentovi bylo 16 let, jstaršímu 42. Průměrný věk respondentů je 22 let (stejné hodnotě odpovídá i modus, který ní ovlivněn extrémními hodnotami). Poslední parlamentní volby do PSP ČR: Je třeba brát v úvahu, že v této otázce je vcelku vysoké procento chybějících odpovědí (8 ). Většina respondentů v těchto volbách volila (66,2 ). To může být zčásti způsobeno věkem respondentů v roce posledních voleb do PSP ČR v roce 2006 bylo více ž 70 studentů 18 let či méně. Rozložení skupiny těch, kteří v posledních parlamentních volbách volili (33,8 z celkového souboru), ukazuje následující graf: 1

2 KDU-CSL 8,14 ji 11,05 Sz 15,12 volby do PSP CR Sz ODS CSSD KDU-CSL ji CSSD 13,37 Pies show counts ODS 52,33 Pokud studenti šli volit, jvíce dávali studenti přednost ODS. Rozložení souboru podle typu školy, kterou studují: V souboru převládají vysoké školy (76 ): Typy škol SŠ 24 VŠ 76 VŠ SŠ typ skoly Absolutní četnosti Valid ZCU Plzen - PdF 13 2,4 UPOL - PdF 53 9,6 UPOL - PrF 28 5,1 UK - 3.LF 31 5,6 JCU v CB - PdF 23 4,2 UK - FaF 60 10,9 MU Brno - PrF 20 3,6 JCU v CB - PrF 21 3,8 OU - PrF 44 8,0 UHK 20 3,6 2

3 Biskupske gymnazium B. Balbina 64 11,6 Gymnazium J. Palacha Melnik 12 2,2 UJEP v U. n. L. PrF 26 4,7 VFU Brno - FVL a FVHE 80 14,5 Cesko-anglicke gymnazium v CB 35 6,4 Masarykovo gymnazium Plzen 20 3,6 Celkem ,0 Chybějící odpovědi 4 Total 554 Rozložení souboru podle oboru, který studují: Valid Absolutní četnosti biologie, geologie a ochrana ZP 1,2 Molekularni a bucna biologie 10 2,0 Biochemie 11 2,2 Systematicka biologie a ekologie 21 4,1 Ucitelstvi pro ZS 86 16,9 Vseobec lekarstvi 30 5,9 Zoologie 4,8 Experimentalni biologie 15 2,9 Farmacie 63 12,4 Zdravotnicka bioanalytika 1,2 Fyziologie zivocichu 2,4 Chemie a biologie 22 4,3 Biologie a psychologie 1,2 Biologie 24 4,7 Biologie a AJ 1,2 Biologie a matematika 2,4 Biologie a fyzika 1,2 Biologie a CJ 1,2 Biologie a RJ 1,2 Biologie a informatika 1,2 Biologie a vytvarna vychova 1,2 Biologie a obcanska nauka 7 1,4 Biologie a dejepis 1,2 Vseobec 95 18,6 Biologie a geografie 8 1,6 Biologie a TV 4,8 Teoreticka a evolucni biologie 1,2 3

4 Prirodoved 1,2 Zive jazyky 6 1,2 Fyziologie rostlin 1,2 Molekularni biologie a getika 8 1,6 Matematicka biologie 1,2 Systematicka zoologie a ekologie 1,2 Ekologie 2,4 Pece o zivotni prostredi 2,4 Biologie a zoologie 1,2 Bezpecnost a kvalita potravin 42 8,2 Veterinarni hygiena a ekologie 10 2,0 Veterinarni lekarstvi 20 3,9 Total ,0 Missing Chybějící odpovědi 44 Total 554 Rozložení souboru podle ročníku, který studují: Absolutní četnosti Kumulativní ,0 22, ,1 40, ,4 74, ,0 96, ,5 100,0 Total ,0 Missing chybí 13 Total 554 Ročník, který studenti studují, podle typu školy ročník Celkem VŠ 23,5 22,8 30,8 18,2 4,6 100,0 SŠ 17,2 3,1 46,1 33,6,0 100,0 Celkem 22,0 18,1 34,4 21,9 3,5 100,0 Struktura souboru dle toho, zda respondenti chovají doma nějaké zvíře: 4

5 Chováte dom a nějaké zvíře? Většina respondentů (78 ) doma nějaké zvíře chová. Studenti chovají tato zvířata: Responses N Percent pes ,0 kocka ,4 rybicky 62 7,4 hlodavci ,8 kralici (asi na maso) 38 4,5 drubez 33 3,9 ptaci 45 5,3 zelva 40 4,8 ostatni 67 8,0 Total ,0 Struktura souboru podle příslušnosti k církvi či náboženství: Jste stoupencem církve/náboženského hnutí?

6 Většina respondentů (83 ) vyznává žádné náboženské hnutí ani se hlásí k žádné církvi. Rozložení studentů vyznávajících nějaké náboženství ukazuje následující tabulka: Absolutní četnost Valid Rimskokatolicka 66 76,7 Ceskobratrska cirkev evangelicka 9 10,5 Apostolska cirkev 3 3,5 Šintoismus 2 2,3 Aštarovci 1 1,2 Buddhismus 1 1,2 Ji 3 3,5 Hinduismus 1 1,2 Total ,0 Výsledky 1. části dotazníku PITVY NA ZVÍŘATECH Otázka č. 1 Provádíte v rámci výuky pitvy zvířat? Na otázku odpovědělo 552 studentů (99,6 ) z toho 1,8 zvolilo odpověď vím. Celkově odpovědělo kladně 57,1 respondentů. Dá se tedy říci, že nadpoloviční většina studentů má zkušenosti s prováděním pitev na zvířatech v rámci výuky. Tyto zkušenosti však jsou příliš časté. 32,8 studentů uvádí, že pitvy provádí jen zřídka. Více ukazuje následující graf. 6

7 1,81 5,43 Provadi v ramci vyuky pitvy?, casto, jen zridka, jednou jsme jiz pitvu provadeli vim 41,12 32,79 Pies show counts 18,84 Otázka č. 2 Víte, jaký původ mají zvířata, která pro pitvu používáte? Tuto otázku zodpovědělo všech 554 respondentů. Nejvíce studentů (40,1 ) uvedlo, že, 26,2 vědí o původu zvířat používaných pro pitvy a 3,6 to ani zajímá. Zajímavé je, že 30,1 respondentů uvedlo, že se s pitvou zatím ještě setkalo. Tabulka níže ukazuje strukturu odpovědí. Z těch, kteří vědí o původu zvířat pro pitvu, 33,8 zároveň uvádí, že provádí v rámci výuky pitvy. Většina studentů, kteří odpověděli, že znají původ zvířete pro pitvu zároveň provádí pitvy v rámci výuky. Provadi v ramci vyuky pitvy? * Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? Crosstabulation, casto, jen zridka, jednou jsme jiz pitvu provadeli Count Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? a zajima ho/ji to s pitvou se setkal/ a within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? 8,6 6,2 10,0,0 Count within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? Count ,5 33,1 20,0 1, T ot al a n o 3 0 5, ,

8 Total vim within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? Count within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? Count 27,1 26,2 30,0, ,4 33,8 35,0 95, within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? 1,4,7 5,0 3,0 Count within Vedi o puvodu zvirat pro pitvu? ,0 100,0 100,0 100,0 1 8, , , , 0 Otázka č. 3 Účastnil/a jste se v rámci Vašeho vzdělávání pitev na zvířatech? Tato otázka potvrzuje odpovědi z otázky č. 1. Většina studentů ( ) se někdy účastnila pitev na zvířatech v rámci svého vzdělávání. 4,52 18,64 29,76 Ucastnil/a se v ramci vzdelavani pitev? vzdy, jen kterych, odmitl/a jsem, byl/a jsem ve skole, delaji se vim, pamatuji si Pies show counts 9,04 29,57 8,47 Otázka č. 4 Souhlasíte s používáním zvířat pro pitvy v rámci vzdělávání? Studenti jasně preferují možnost využití zvířete pro účely pitvy pouze tehdy, pokud zvíře bylo usmrceno přímo pro tento účel (tedy v případě, že například uhynulo přirozeně bo muselo být utraceno kvůli moci, úrazu atp.). Tuto 8

9 odpověď zvolilo celkem 57 respondentů. Celkově tedy studenti s pitvami v rámci vzdělávání souhlasí (79,4 ), ovšem záleží jim na tom, jaké zvíře se pro pitvu používá. Valid vzdy 22,4, ale jen kdyz jsou zvirata zabita primo kvuli pitve 57 6,2 vim, umim se rozhodnout 5,5 vim, mam dost info 8,9 Total 100,0 Otázka č. 5 Souhlas s výrokem Pitvy zvířat, která jsou usmrcena přímo pro tento účel, jsou dobrým vzdělávacím prostředkem. Z rozložení odpovědí je patrné, že studenti se přiklánějí spíše k souhlasu s tímto výrokem. Dá se říci, že podle studentů pitvy zvířat, která byla usmrcena přímo za tímto účelem, jsou dobrým vzdělávacím prostředkem. Valid rozhod souhlasim 8,5 spise souhlasim 25,4 spise souhlasim 29,9 rozhod souhlasim 31,7 vim 4,5 Total 100,0 Pitvy zvířat za tímto účelem usmrcených jsou dobrým vzděl. prostředkem Otázka č. 6 Souhlas s výrokem Pitvy zvířat, která jsou usmrcena přímo pro tento účel, jsou zbytně nutným vzdělávacím prostředkem. U této otázky se souhlas s výrokem ještě o něco zesiluje ž u otázky předchozí. Více respondentů se kloní k odpovědi rozhodně. Celkem 77,1 studentů 9

10 souhlasí s tím, že by pitvy zvířat usmrcených přímo za tímto účelem byly zbytně nutným vzdělávacím prostředkem. Pitvy zvířat za tímto účelem usmrcených jsou zbytným vzděl. prostředkem ,5 rozhodně souhlasím 14,8 spíše souhlasím 37,2 spíše souhlasím 39,9 rozhodně souhlasím 3,6 vím Otázka č. 7 Souhlas s výrokem Pitvy zvířat, která zemřela přirozenou cestou, jsou dobrým vzdělávacím prostředkem. Opět se zde potvrzuje výsledek, ke kterému jsme dospěli již u otázky č. 4. Studenti většinou s pitvami souhlasí a myslí si, že jsou dobrým vzdělávacím prostředkem ovšem pod podmínkou, že zvířata zemřela přirozenou cestou (celých 85!): Pitvy zvířat uhynulých přirozenou cestou jsou dobrým vzdělávacím prostředkem 11 4 vím 85 Podrobnější rozlišení odpovědí: 10

11 Absolutní četnost Valid rozhod souhlasim ,2 spise souhlasim ,1 spise souhlasim 43 7,8 rozhod souhlasim 18 3,3 vim 20 3,6 Total ,0 Otázka č. 8 Souhlas s výrokem Pitvy zvířat, která musela být utracena kvůli moci bo úrazu, jsou dobrým vzdělávacím prostředkem. Dotaz na jiný důvod uhynutí zvířete v tomto případě změnila odpovědi o přibližně 7 a na hladině významnosti 0,05 bylo prokázáno, že otázky 7 a 8 spolu silně souvisejí. Výsledky shrnout asi tak, že zemře-li zvíře přímo kvůli pitvě, pak je pitva zvířete pro dotázané studenty dobrým vzdělávacím prostředkem. Pitvy nuceně utracených zvířat jsou dobrým vzdělávacím prostředkem 18 4 vím 78 Abs. četnosti Valid rozhod souhlasim ,8 spise souhlasim ,5 spise souhlasim 69 12,5 rozhod souhlasim 29 5,3 vim 22 4,0 Total ,0 Otázka č. 9 Souhlas s výrokem Pitvy zvířat by měly být až součástí studia na VŠ, na střední školy by se provádět měly. 11

12 S tímto výrokem studenti spíše souhlasí. Spíše se tedy kloní k tomu, že pitvy by se měly dělat již na středních školách. Pitvy by měly být součástí studia až na VŠ ,8 34, , ,9 8,5 5 0 rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše souhlasím rozhodně souhlasím vím Pitvy by měly být prováděny až na VŠ 9 40 vím 51 Rozdělíme-li respondenty do skupin podle toho, zda chodí na střední či vysokou školu, zjistíme, že vysokoškoláci s výrokem souhlasí častěji (celkem 44,9 ) ž středoškoláci (celkem 22,1 ). Souvislost mezi typem školy a odpověďmi na tuto otázku se ukázalo jako statisticky významná (na hladině významnosti 0,05). Z odpovědí je patrně vcelku logicky vidět obavu středoškoláků, aby byli o pitvy ochuzeny. Jinou možností, která by tento rozdíl vysvětlila, může být, že vysokoškolští studenti mají nad problematikou větší nadhled a měli by tak umět lépe posoudit potřebu provádění pitev na obou úrovních škol. 12

13 Pitvy by se měly dělat až na VŠ rozhodně spíše spíše rozhodně vím VŠ 12, , , , , SŠ 6, , , , , VŠ SŠ Otázka č. 10 Souhlas s výrokem Pokud je pitva na zvířeti součástí praktické výuky, mám (ze zákona) právo odmítnout účast. Většina studentů se domnívá, že má právo odmítnou účast, pokud je pitva na zvířeti součástí praktické výuky. Ovšem je důležité vzít na vědomí, že téměř pětina studentů vybrala odpověď vím. Právo odmítnout pitvu vím Provedeme-li srovnání odpovědí podle školy, na kterou studenti docházejí, zjistíme, že na VŠ si celkem 64,2 studentů myslí, že má právo odmítnout pitvu, což si myslí téměř stejné procento středoškoláků (65,7 ). 1 I v tomto případě jsou rozdíly mezi odpověďmi statisticky významné (záleží na typu školy). 1 Při tomto srovnávání je třeba mít na zřeteli, že soubor odpovídajících vysokoškoláků (celkem 419 respondentů) je téměř 4 x větši ž soubor středoškoláků (celkem 131 respondentů). 13

14 Právo odmítnout pitvu ve výuce rozhodně spíše rozhodně spíše vím VŠ 32,6 31,6 13,2 4,8 17,8 SŠ 44,3 21,4 9 2,3 23 Otázka č. 11 Souhlas s výrokem Pokud je pitva zvířete součástí praktické výuky, jsem povin/povinna se toho zúčastnit. Odpovědi v této otázce potvrzují závěry, ke kterým jsme dospěli v otázce předchozí. Většina studentů (56,6 ) se domnívá, že mají povinnost účastnit se pitvy, pokud je součástí výuky. Nastal patrný pokles studentů, kteří zvolili odpověď vím ten může být dán například sílou výroku, kdy výrok v otázce 10, v němž je použito slovo ze zákona, mohl studenty o něco více zjistit. Povinnost účastnit se pitvy ve výuce ,7 27,2 29, ,4 11,3 5 0 rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše souhlasím rozhodně souhlasím vím Otázka č. 12 Domníváte se, že jsou pro Vaše současné studium pitvy zvířat zbytně nutné? Odpovědi na tuto klíčovou otázku nalezme níže: 14

15 Absolutní četnosti Kumulativní, zvire musi byt usmrceno za ucelem pitvy 24 4,4 4,4, zvire musi byt usmrceno za ucelem pitvy" 97 17,7 22,1, ale prijatel jsou pouze pitvy priroze zemrelych zvirat ,3 42,4, ale staci mi jen prihlizet ,6 64,0, pitvy potrebuji vubec ,0 94,0 vim 33 6,0 100,0 Total ,0 V podstatě se opět potvrzují výsledky, které známe z první části výzkumu studenti se domnívají, že pro své současné studium jsou pitvy na zvířatech nutné, ovšem ní jim lhostejný způsob či okolnosti pitvy zvířete. Pitvy, kdy je zvíře přímo usmrceno za tímto účelem, považuje za zbytně nutné pouze 24 respondentů (4,4 ). 30 respondentů si myslí, že pitvy na zvířatech vůbec potřebují. Níže nalezme srovnání odpovědí ve skupinách podle typu škol. Rozdíly mezi odpověďmi jsou statisticky významné (Sig. 0,05)., zvire musi byt usmrceno za ucelem pitvy, zvire musi byt usmrceno za ucelem pitvy" Jsou pro Vase studium pitvy zbyt nut?, ale prijatel jsou pouze pitvy priroze, ale staci zemrelych mi jen zvirat prihlizet, pitvy potrebuji vubec vim Celkem VŠ 4,4 18,9 19,7 25,0 25,2 6,8 100,0 SŠ 4,6 13,7 21,4 11,5 45,0 3,8 100,0 Otázka č. 13 Znáte nějaké metody, které by se daly zařadit mezi alternativy k pitvám zvířat? Studenti měli v této otázce za úkol sami vymyslet/vzpomenout si a vypsat alternativy k pitvám, které znají. Tabulka níže tedy uvádí spontánní odpovědi studentů. Celkem si na nějaké možnosti vzpomnělo 341 studentů: Odpovědi 15

16 Abs. četnosti video - znalost alternativ ,8 PC animace - znalost alternativ 45 13,2 multimediální pitva - znalost alternativ - pitvy 8 2,3 modely - znalost alternativ - pitvy 44 12,9 názorná schémata - pitvy - znalost alternativ 1,3 pocitacova simulace - znalost alternativ - pitvy 50 14,7 modely zvirat - znalost alternativ - pitvy 34 10,0 ucebnice - znalost alternativ - pitvy 26 7,6 tkve kulturz -znalost 4 1,2 alternativ - pitvy Total ,0 Otázka č. 14 Viděl/a jste někdy, jak vypadá virtuální pitva na počítači? Většina studentů se s virtuální pitvou na počítači ještě setkala: Viděl/a, jak vypadá virtuální pitva na počítači 1 22 vím 77 Podle typů škol: 16

17 Viděl/a, jak vypadá virtuální pitva na počítači vím VŠ 25,1 74,2 0,7 SŠ 11,5 88,5 0 Podle očekávání jsou na vysokých školách (25,1 ) zkušenosti s alternativní metodou virtuální pitvy na počítači větši ž na školách středních (11,5 ). Existuje zde statisticky významná závislost mezi odpověďmi na otázku a příslušností ke skupin SŠ/VŠ. Otázka č. 15 Zkoušel/a jste již někdy, provádět virtuální pitvu na počítači? Přímou zkušenost s virtuální pitvou však ze studentů má jen málo studentů (9,9 ). Tito studenti navštěvují v současné době spíše vysoké školy: Zkušenost s virtuální pitvou na počítači vím VŠ 11,4 88,4 0,2 SŠ 5,4 94,6 0 Rozdíly v odpovědích na otázku č. 15 jsou statisticky významné. Otázka č. 15a) Domníváte se, že tento typ pitvy dokáže nahradit pitvy na zvířatech? 17

18 (POZN. Na tuto otázku odpovídali pouze ti studenti, kteří v předchozí otázce uvedli, že již mají zkušenosti s virtuální pitvou na počítači, tedy pouze celá desetina všech respondentů.) 47,1 se domnívá, že, zbytek studentů (52,9 ) se domnívá, že virtuální pitva na počítači dokáže nahradit pitvy na zvířatech. Nesmíme ale zapomenout, že v tomto případě odpovídalo jen malé procento dotázaných. Otázka č. 16 Sledoval/a jste někdy v rámci výuky videozáznam pitvy zvířete prováděný odborníkem? Většina studentů (59 ) odpověděla, že videozáznam pitvy zvířete v rámci výuky sledovala. 34,4 studentů uvádí, že takový videozáznam v rámci výuky sledovalo a 6,6 ví. Zdá se, že s tímto typem alternativy mají zkušenosti spíše na střední škole (rozdíly mezi odpověďmi u příslušníků různých typů škol jsou statisticky významné): Sledoval/a někdy videozáznam pitvy ve výuce? vím SŠ 40,3 54,4 5,3 VŠ 16,9 72,3 10,8 Výsledky 2. části dotazníku POKUSY NA ZVÍŘATECH Otázka č. 17 Provádíte v rámci výuky pokusy na zvířatech? Z odpovědí vyplývá, že pokusy se na zkoumaných školách v rámci výuky spíše provádějí (64,4 ). 31,5 respondentů uvádí, že pokusy se pokusy na škole min. jednou prováděly. Abs. četnost Kumulativní, casto 22 4,0 4,0, jen zridka ,2 23,1 18

19 , jednou jsme jiz pokus provadeli 46 8,3 31, ,4 95,8 vim 23 4,2 100,0 Total ,0 Srovnání odpovědí pro střední a vysoké školy poskytuje následující graf s tabulkou (existuje zde statisticky významná závislost mezi typem školy a odpovědí na tuto otázku): Provádíte v rámci výuky pokusy? vím, jednou jsme již pokus prováděli, jen zřídka, často , často, jen zřídka, jednou SŠ 0,8 9,2 7,6 77,1 5,3 VŠ 5 22,5 8,6 60,1 3,8 vím Otázka č. 18 Účastnil/a jste se v rámci Vašeho vzdělávání pokusů na zvířatech? (POZN. U této otázky chybí vcelku vysoké procento odpovědí 8,1.) Celkem se již někdy pokusů zúčastnilo 33,4 respondentů. 12,2 studentů uvedlo, že se pokusů zúčastnili, jelikož to odmítli. Dalších 10,2 se účastnilo, protože zrovna byli ve škole, a posledních 12,2 uvádí důvody účasti. Celkem se tedy pokusů účastnilo 34,6. Téměř stejná část studentů (32 ) si na tuto skutečnost pamatuje. Abs. četnost Kumulativní vzdy 78 15,3 15,3 19

20 , jen kterych 92 18,1 33,4, odmitl/a jsem 62 12,2 45,6, byl/a jsem ve skole 52 10,2 55, ,2 68,0 vim, pamatuji si ,0 100,0 Total ,0 Účast na pokusech v rámci vzdělávání vím, pamatuji si, byl/a jsem ve škole, odmítl/a jsem, jen některých vždy vždy, jen některýc, odmítl/a SŠ 7, ,3 33,1 VŠ 17,8 20,4 9, ,5, byl/a vím, pamat (existuje zde statisticky významná závislost mezi typem školy a odpovědí na tuto otázku) Otázka č. 19 Souhlas s výrokem Pokusy na zvířatech by měly být součástí přírodovědného vzdělání Data ukazují, že podle studentů pokusy na zvířatech musí být součástí přírodovědného vzdělání. Myslí si to přibližně 50,6 studentů oproti 41,6, kteří jsou přesvědčeni o opaku. Pouhých 7,8 respondentů zvolilo odpověď vím. Cumulative Valid Percent Percent Valid rozhod souhlasim 10,0 10,0 spise souhlasim 31,6 41,6 spise souhlasim 31,4 73,0 rozhod souhlasim 19,2 92,2 vim 7,8 100,0 Total 100,0 20

21 Struktura odpovědí podle typu školy, kterou student navštěvuje: Pokusy by měly být součástí přír. vzdělání ,7 8,5 48,4 58,1 43,9 33,3 VŠ SŠ vím (odpovědi podle typů škol se v tomto případě statisticky významně liší) Otázka č. 20 Souhlas s výrokem Pokusy na zvířatech by měly být součástí medicínského (medicína humánní i veterinární, farmakologie) vzdělání V případě medicínského vzdělání přesvědčení o zbytnosti pokusů na zvířatech (oproti přírodovědnému vzdělání) o hodně vzrostlo. V tomto případě je drtivá většina studentů přesvědčena, že pokusy na zvířatech by měly být součástí medicínského vzdělání celých 71,4 dotázaných. Pouhých 23 s tímto výrokem souhlasí a 5,7 respondentů ví. Cumulative Frequency Valid Percent Percent rozhod souhlasim ,7 27,7 spise souhlasim ,6 71,4 spise souhlasim 85 15,5 86,9 rozhod souhlasim 41 7,5 94,3 vim 31 5,7 100,0 Total ,0 Struktura odpovědí podle typu školy, kterou student navštěvuje: 21

22 Pokusy by měly být součístí medicínského vzdělání ,8 8,5 23,3 22,5 71,9 69 VŠ SŠ vím Na této skutečnosti se vcelku shodnou jak studenti středních, tak studenti vysokých škol (což potvrzuje i statistika odpovědi se podle typů škol významně liší). Otázka č. 21 Souhlas s výrokem Kdybych byl/a nucen/a provádět pokusy na zvířatech, raději změní obor Pokud by studenti byli nuceni provádět pokusy na zvířatech, rozhodně by kvůli tomu změnili studijní obor. Obor by pravděpodobně změnilo 24 respondentů. "Kdybych musela delat pokusy, radeji zmenim obor." Cumulative Frequency Valid Percent Percent rozhod souhlasim 43 7,8 7,8 spise souhlasim 89 16,2 24,0 spise souhlasim ,7 61,7 rozhod souhlasim ,3 89,1 vim 60 10,9 100,0 Total ,0 Struktura odpovědí podle typu školy, kterou student navštěvuje: 22

23 Změna oboru kvůli pokusům na zvířatech ,3 10, ,3 50,8 vím ,4 VŠ 39 SŠ Zdá se, že vysokoškoláci jsou si svým oborem více jisti, což je asi logické. Středoškoláci jsou v tomto ohledu možná o něco naivnější? (existuje zde statisticky významná závislost mezi typem školy a odpovědí na tuto otázku = odpovědi se opravdu liší, ní to dáno pouze náhodou) Otázka č. 22 Souhlas s výrokem Pokud je pokus na zvířeti součástí praktické výuky, mám (ze zákona) právo odmítnout účast Zdá se, že studenti spíše vědí o tom, že mají právo odmítnout účast na pokusy na zvířeti je o tom přesvědčeno 64,3. 19,1 studentů si v tomto ohledu ní jistá a 16,6 studentů se domnívá, že mají právo odmítnout pokusy na zvířeti. Cumulative Frequency Valid Percent Percent rozhod souhlasim ,8 32,8 spise souhlasim ,5 64,3 spise souhlasim 73 13,3 77,6 rozhod souhlasim 18 3,3 80,9 vim ,1 100,0 Total ,0 Struktura odpovědí podle typu školy, kterou student navštěvuje: 23

24 Právo odmítnout pokus na zvířeti ,2 18,6 17,8 13, ,2 VŠ SŠ vím (odpovědi se v tomto případě statisticky významně liší) Otázka č. 23 Souhlas s výrokem Pokud je pokus na zvířeti součástí praktické výuky, jsem povin/povinna se tohoto zúčastnit Studenti si spíše myslí (56,9 ), že je jejich povinností účastnit se pokusu na zvířeti, pokud je součástí praktické výuky. 29,6 studentů je přesvědčena o opaku a 13,5 ví. Cumulative Frequency Valid Percent Percent rozhod souhlasim 29 5,3 5,3 spise souhlasim ,3 29,6 spise souhlasim ,1 56,7 rozhod souhlasim ,8 86,5 vim 74 13,5 100,0 Total ,0 Struktura odpovědí podle typu školy, kterou student navštěvuje: 24

25 Povinnost účastnit se pokusu na zvířeti ,7 13,2 53,8 66,7 32,5 20,1 VŠ SŠ vím (ani tyto odpovědi jsou závislé na typu školy = rozdíly mezi odpověďmi jsou pouze dílem náhody) Otázka č. 24 Znáte nějaké metody, které by se daly zařadit mezi alternativy k pokusům na zvířatech? Studenti měli v této otázce za úkol sami vymyslet/vzpomenout si a vypsat alternativy k pokusům, které znají. Tabulka níže tedy uvádí spontánní odpovědi studentů. Celkem si na nějaké možnosti - alternativy vzpomnělo jen 164 studentů (29,6 ): Znalost alternativ k pokusum(a) Responses z těch, kteří N odpověděli N pokusy na orgach - znalost alternativ - pokusy 1,4,6 pokusy na dobrovolnicich - znalost alternativ - pokusy 18 6,9 11,0 videa - znalost alternativ - pokusy 60 23,1 36,6 animace na PC - znalost alternativ - pokusy 38 14,6 23,2 tkve kultury - znalost alternativ - pokusy 34 13,1 20,7 in vitro - znalost alternativ - pokusy 18 6,9 11,0 pocitacova simulace - znalost alternativ - pokusy 57 21,9 34,8 modely zvirat - znalost alternativ - pokusy 30 11,5 18,3 ucebnice - znalost alternativ - pokusy 4 1,5 2,4 25

26 Total ,0 158,5 Otázka č. 25 Vyberte prosím, s kterým alternativními metodami máte zkušenost Na tuto otázku odpovědělo 88,4 respondentů. Nejvíce respondentů zaškrtlo jako metodu, s kterou má jvíce zkušenost, video (64,9 ), terénní pozorovací studie (41,6 ) a pokusy na sobě (31,2 ). Zkusenost s alternativami k pokusum(a) Kladné odpovědi Absolutní četnost (kladné odpovědi) z kladných odpovědí N pocitacove programy ,5 29,2 modely a simulatory ,9 27,8 pokusy na uhynulych zviratech ,1 30,8 pokusy na sobe ,3 31,2 video ,6 64,9 in vitro ,1 28,2 terenni pozorovaci studie ,4 41,6 Total ,0 253,7 2 Otázka č. 25 Které z metod, s nimiž máte zkušenosti, podle Vás dokáží zcela nahradit pokusy na zvířatech? Nejvíce respondentů vybralo pokusy na uhynulých zvířatech (27,3 ), modely a simulátory (26 ) a počítačové programy (23,8 ) jako metody, které dokáží zcela nahradit pokusy na zvířatech. 2 Toto číslo je vyšší ž 100, protože respondenti mohli zaškrtnout více ž jednu položku a součet tohoto sloupečku má dávat dohromady 100. Pokud například 41,6 lidí zaškrtlo terénní pozorovací studie, znamená to, že 58,4 respondentů se pro tuto možnost rozhodlo. 26

27 Alternativy dobre nahrazujici pokusy(a) Kladné odpovědi z kladných N odpovědí N pocitacove programy ,1 23,8 modely a simulatory ,3 26,0 pokusy na uhynulych zviratech ,1 27,3 pokusy na sobe 47 5,1 9,2 video ,5 22,7 in vitro 48 5,2 9,4 terenni pozorovaci studie 83 8,9 16,2 zadna ,1 21,9 mam zad zkusenosti ,7 24,8 Total ,0 181,3 Které metody dokáží nahradit pokusy na zvířatech? pocitacove programy modely a simulatory pokusy na uhynulych zviratech pokusy na sobe video in vitro terenni pozorovaci studie zadna mam zad zkusenosti 27

28 Alternativy dobře nahrazující pokusy na zvířatech mam zad zkusenosti zadna terenni pozorovaci studie in vitro video pokusy na sobe pokusy na uhynulych zviratech modely a simulatory pocitacove programy

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO)

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (IPN PTPO) Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) Výsledky

Více

Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci 2 Název studie: Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci Zadavatel studie: Vědeckotechnický park Univerzity Palackého

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401 1 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Dotazníkové

Více

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010.

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010 zpracoval www.msmt.cz

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

Analýza Statistické ne/gramotnosti Českého národa

Analýza Statistické ne/gramotnosti Českého národa Analýza Statistické ne/gramotnosti Českého národa Součástí tohoto dokumentu je v prvé řadě analýza trhu, která se opírá mimo jiné o data Českého statistického úřadu. Výsledné zjištění, které bude uvedeno

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Motivace studentů učitelství odborných předmětů ke studiu České Budějovice 2013 Vedoucí

Více

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Analýza výsledků dotazníkového šetření žáků základních a středních škol Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Petra Drahoňovská

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol.

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. Praha, listopad 2013 1 Úvod Předkládaná zpráva přináší

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

Postavení lidí s PAS na trhu práce v České republice

Postavení lidí s PAS na trhu práce v České republice Postavení lidí s PAS na trhu práce v České republice František Špoutil Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, střední Čechy, o. s. 2014-1 - - 2 - Celý život bojujeme s větrnými mlýny vlastní

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Studie / Články Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Úvod Hodnotové orientace ve společnosti představují pro sociologa fenomén

Více

Motto: Handicap neznamená neschopnost

Motto: Handicap neznamená neschopnost č. jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání (zkrácený název ) reg. číslo : CZ.1.07/1..00/08.0110, OP VK září 010 Motto: Handicap neznamená neschopnost www.nejsmevsichnistejni.cz Místo úvodu Obsah

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová Životní situace vícedětných rodin Kamila Svobodová VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, počet stran 44

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více