JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU"

Transkript

1 JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2013 Dotazníkového šetření v listopadu 2013 se zúčastnilo 165 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2014

2 V listopadu 2013 již potřetí hodnotili žáci sedmého a devátého ročníku, jak vidí život v naší škole. Pro srovnání jsou v grafech uvedeny výsledky od roku 2011, kdy toto hodnocení našimi žáky proběhlo poprvé. Z prvního grafu vidíme, že většina dětí hodnotí vztah učitelů k žákům jako dobrý. Oproti minulým letům se dokonce zvýšil počet kladných hodnocení u žáků z devátých tříd. Z následujícího grafu číslo dvě lze vyčíst, že pokud se žáci ptají učitelů, nebo mají připomínky, učitelé na tyto podněty většinou reagují. Z třetího grafu je vidět, že se děti učitelům se svými problémy moc nesvěřují, žáci devátých ročníků téměř vůbec, což je velký pokles proti roku Ale jak je patrno z následujícího grafu, když už se žáci se svými problémy svěří svým učitelům, tak se jim učitelé snaží pomoci je vyřešit. Tento názor je u dětí téměř neměnný po celou dobu sledování tohoto jevu, tj. v letech I pátý graf je velmi zajímavý. Zde vidíme, že dlouhodobě má většina žáků z obou ročníků pocit, že mohou prožít pocit úspěchu. Jinými slovy se učitelé snaží, aby žáci mohli zažít úspěch při výuce. Následující tři grafy se týkají kontroly domácích úkolů v předmětech český jazyk, matematika a v cizím jazyce. Z grafů vidíme, že kontroly domácích úkolů jsou v hodinách s učiteli prováděny. I zde jsou údaje po tři roky víceméně stejné. Devátý graf s předchozími též souvisí a to tím, že se ptá na dostatečný čas na vypracování domácích prací. Říká nám, že zhruba stále stejné množství žáků má dostatek času na jejich vypracování. V grafu číslo deset vidíme, že i doba věnovaná domácí přípravě je víceméně stále stejná. Z jedenáctého grafu lze vyčíst, že více žáků devátých tříd než dříve si myslí, že třídní učitelé s nimi hovoří o problémech ve třídě. U sedmáků je tato situace hodnocena skoro stejně jako v předešlých letech. V letošním školním roce (ve srovnání s loňským a předloňským rokem) více žáků sedmého i devátého ročníku myslí, že s nimi třídní učitel pracuje i mimo školu. U deváťáků je tento nárůst téměř stoprocentní. S tím, jak si umí učitelé poradit se špatným chováním některých dětí, se hodně liší názor žáků devátých tříd od žáků sedmých tříd. Sedmáci si myslí, že si učitelé vědí rady, starší žáci si myslí, že jen někdy. V následujících dvou grafech můžeme vyčíst, jak děti hodnotí vztahy mezi sebou jak ve škole, tak ve třídě. Podle žáků je celková atmosféra vztahů mezi nimi na dobré úrovni. V negativním hodnocení není patrný žádný velký výkyv. Taktéž se více než polovina žáků dlouhodobě domnívá, že i vztahy mezi dětmi ve třídě jsou na dobré úrovni. Další dva grafy vypovídají o tom, co si žáci myslí o fyzickém ubližování ve škole a ve třídě. Dvě třetiny deváťáků se domnívají, že si děti ve škole fyzicky neubližují. U sedmáků si to myslí jen polovina z nich, což je pokles proti roku Závažnější je, že stoupl počet žáků, především sedmého ročníku, kteří vědí o fyzickém ubližování ve třídě. S touto informací budou třídní učitelé nadále pracovat. V osmnáctém grafu vidíme, že se podle žáků škola zajímá o jejich názory jak zlepšit práci školy. Škola v tomto ohledu velmi spolupracuje s parlamentem školy. Jiná situace je ovšem v otázce spolurozhodování žáků o úpravě kmenových tříd. Zde mají děti pocit, že nemohou do úpravy a výzdoby svých tříd moc hovořit, jak lze vidět z poklesu kladných odpovědí u grafu devatenáct. S touto otázkou svým způsobem souvisí i následující 2 FZŠ Brdičkova 1878

3 otázka, která se týká vztahu žáků k zařízení školy. Více než polovina dětí si myslí, že žáci mají stále dobrý vztah k zařízení školy; více si to myslí děti ze sedmých tříd. Většina dětí obou ročníků se domnívá, že škola řeší šikanu a problémy s ní spojené. Počet dětí, které si to myslí, je stejný po celou dobu hodnocení tohoto jevu, tj. od roku Z grafu dvacet dva vidíme, že víceméně stejné procento dětí jako v letech 2011 a 2012 doma hovoří s rodiči o své práci ve škole. V následujícím grafu žáci posuzovali výzdobu školy. Ta se líbí více žákům sedmého ročníku. Domníváme se, že žákům z devátých tříd se již mění vkus a pohled na výzdobu školy a třídy. Grafy dvacet čtyři a dvacet devět svým způsobem spolu souvisejí. V prvním případě jsme se dětí ptali na to, jestli jsou hrdé na svou školu, ve druhém, zda má naše škola v okolí dobré jméno. Na obě otázky kladně odpověděla většina žáků. Pokud porovnáme procenta odpovědí za tři roky, jsou téměř stejné. Žáci hodnotili též úroveň stravování ve školní jídelně. Zatímco u deváťáků jsou odpovědi po tři roky víceméně na stejné úrovni u všech hodnocení, u sedmáků kleslo hodnocení z velmi dobré úrovně a dobré úrovně stravování a naopak stouplo hodnocení záporné, než tomu bylo v dřívějších letech. Kladně hodnotily děti i nabídku kurzů ve škole. Je to také setrvalý stav odpovědí z minulých let. Pokud se podíváme na využití nabídky kurzů pořádaných školou, více ji využívají žáci z devátých tříd, u nichž je patrný velký nárůst v posledních dvou letech oproti roku Co se mimoškolních akcí pořádaných školou týká, vzrostl počet kladných odpovědí u žáků devátých ročníků, u žáků sedmých ročníků je stále stejný. Avšak většina všech žáků se domnívá, že škola nepořádá dost mimoškolních akcí. Z třicátého grafu můžeme vyčíst, že jsou žáci informováni svými zástupci o dění ve školním parlamentu. Kladné odpovědi jsou po všechna tři léta zhruba stejně četné. Dvě třetiny dětí využívají internetové stránky naší školy, kde jsou dostupné informace k suplování, rozvrhy tříd, aktuální dění i studijní materiály k srovnávacím pracím. Toto číslo je stejné po celé sledované období pro žáky sedmých i devátých tříd. Poslední dva grafy se zabývají tím, jak se žákům pracuje v jednotlivých předmětech. Za každým z grafů jsou ještě tabulky, které vysvětlují hodnoty v grafech. Posuny procent nejsou nikterak veliké, spíše je dobré sledovat vývoj v názorech dětí ze sedmého ročníku v roce 2011, což jsou současní žáci devátých tříd. Dále se tam objevují předměty, které se v minulých letech v hodnocení dětmi neobjevily německý jazyk (nově v sedmém ročníku od září 2013), pracovní výchova a chemie (jen devátý ročník) a informatika. Jak bylo popsáno výše, kromě sledování vývoje odpovědí vždy jen v sedmém nebo jen v devátém ročníku, je velmi zajímavý vývoj odpovědí žáků sedmého ročníku z roku 2011, což jsou současní žáci deváté třídy. 3 FZŠ Brdičkova 1878

4 Vztah učitelů k žákům 10 15,0 55,0 21,25% 1,25% 2,17% 0,0 3,75% 6,52% 46,74% 41,3 3,75% ,12% 8,0 50,0 49,41% 42,0 9,41% 1,09% 0,0 3,53% 2 8,11% 12,16% 63,51% 64,86% 22,35% 20,27% 21,62% 1,35% 5,41% 2,17% 0,0 1,18% 0,0 0,0 velmi dobrá úroveň dosti dobrá úroveň průměrná úroveň horší úroveň velmi špatná úroveň nemohu posoudit 2,7 0,0 4 FZŠ Brdičkova 1878

5 Reagují učitelé na tvé dotazy, připomínky? 10 45,0 51,25% 3,75% 31,52% 63,04% 5,43% 46, ,12% 52,0 44,71% 2,0 1,18% 2,7 56,76% 40,54% 2 6,76% 45,95% 47,3 někdy ne 5 FZŠ Brdičkova 1878

6 Svěřuješ se učitelům se svými problémy? ,7 5,43% 30,86% 65,43% 40,22% 54,35% ,0 30,0 41,18% 40,0 50,59% 3 8,24% 43,24% 48,65% 2 1 8,11% 2,7 41,89% 55,41% někdy ne 6 FZŠ Brdičkova 1878

7 Dokáží ti učitelé pomoci s řešením tvých problémů? ,5 48,75% 23,75% 22,83% 55,43% 7 24,0 21,74% ,94% 33,78% 54,0 52,94% 22,0 14,12% ,1 54,05% 43,84% 12,16% 15,07% někdy ne 7 FZŠ Brdičkova 1878

8 Umožňuje klasifikace učitelů to, aby žák prožil pocit úspěchu? 10 43,04% 51,9 5,06% 48,91% 43,48% 7,61% ,0 36,9 42,0 58,33% 8,0 4,76% 45,95% 48,65% 5,41% 2 44,44% 51,39% 4,17% někdy ne 8 FZŠ Brdičkova 1878

9 Provádíte s učiteli kontrolu domácích prací v českém jazyce? 10 60,76% 9 61,96% 25,32% 13,92% 7 86,0 23,91% ,59% 98,65% 14,0 24,71% 14,13% 0,0 4,71% 2 1,35% 0,0 1 73,97% 17,81% 8,22% někdy ne 9 FZŠ Brdičkova 1878

10 Provádíte s učiteli kontrolu domácích prací v matematice? 10 57,5 21,25% 9 21,25% 54,35% 41,3 7 60,0 4,35% ,14% 71,62% 30,0 14,29% 16,22% 10,0 3,57% 12,16% ,01% 23,29% 13,7 někdy ne 10 FZŠ Brdičkova 1878

11 Provádíte s učiteli kontrolu domácích prací v cizím jazyce? ,75% 23,75% 2,5 1,09% 82,61% 16,3 2, ,0 69,09% 14,0 25,45% 5,45% 6,41% 3 66,67% 26,92% ,68% 20,27% 4,05% někdy ne 11 FZŠ Brdičkova 1878

12 Máš dostatek času na vypracování domácí práce? ,25% 47,5 11,25% 44,57% 36,96% 18,48% ,0 50,6 42,0 42,17% 22,0 3 45,95% 48,65% 7,23% 2 5,41% 1 54,05% 36,49% 9,46% někdy ne 12 FZŠ Brdičkova 1878

13 Kolik minut denně v průměru věnuješ domácí přípravě? 10 8,75% 31,25% 25,0 16,25% 12,5 6,25% 27,11% 16,87% 7,23% 7,23% 30,12% 11,45% 0, ,0 5,88% 20,0 28,24% 40,0 40,0 30,0 12,94% 4,0 5,88% 12,16% 7,06% 12,16% 16,22% 2 4,05% 6,76% 33,78% 17,57% 21,62% 24,32% 24,32% 17,57% 9,46% více než 60 minut 13 FZŠ Brdičkova 1878

14 Hovoří se žáky třídní učitel o problémech ve třídě? ,25% 23,75% 5,0 52,17% 30,43% ,24% 60,0 34,0 30,59% 17,39% 3 70,27% 28,38% 6, ,27% 27,03% 1,18% 1,35% 2,7 někdy ne 14 FZŠ Brdičkova 1878

15 Pracuje s vámi třídní učitel i mimo školu? 10 27,5 35,0 9 37,5 28,26% 64,13% 7 7,61% ,0 8,54% 13,51% 36,0 43,9 46,0 47,56% 3 20,27% 66,22% 2 33,78% 1 31,08% 35,14% někdy ne 15 FZŠ Brdičkova 1878

16 Umějí si učitelé poradit se špatným chováním některých dětí? ,0 21,74% 65,0 10,0 30,0 10,87% 7 67,39% ,06% 59,46% 48,0 44,71% 22, ,35% 36,49% 8,24% 4,05% 1 41,89% 6,76% někdy ne 16 FZŠ Brdičkova 1878

17 Jak hodnotíš celkovou atmosféru vztahů mezi žáky ve škole? ,88% 43,21% 37,04% 7,41% 1,23% 1,23% 1,09% 7,61% 30,43% 47,83% 11,96% 1,09% 0,0 2,04% ,71% 10,2 40,82% 36,47% 40,82% 41,18% 6,12% 7,06% 4,71% 5,88% ,79% 38,16% 30,26% 13,16% 1,32% 1,32% 1 6,76% 39,19% 41,89% 8,11% 1,35% 2,7 velmi dobrá úroveň dosti dobrá úroveň průměrná úroveň horší úroveň velmi špatná úroveň nemohu posoudit 17 FZŠ Brdičkova 1878

18 Jak hodnotíš vztahy mezi žáky ve vaší třídě? 10 27,85% 43,04% 22,78% 3, 2,53% 0,0 2,17% 40,22% 36,96% 14,13% 6,52% 0,0 0,0 4,71% 2, ,0 8,24% 34,0 50,59% 28,0 29,41% 14,0 2,7 1,18% 1,35% 2 33,78% 40,54% 18,92% 5,88% 2,7 5,41% 5,41% 25,68% 35,14% 24,32% 4,05% velmi dobrá úroveň dosti dobrá úroveň průměrná úroveň horší úroveň velmi špatná úroveň nemohu posoudit 18 FZŠ Brdičkova 1878

19 Myslíš si, že si žáci ve škole fyzicky ubližují? 10 32,5 67,5 9 35,87% 64,13% ,0 49,41% 70,0 50,59% 3 24,32% 75,68% 2 33,78% 66,22% 1 ne 19 FZŠ Brdičkova 1878

20 Znáš případy, kdy si žáci ve třídě fyzicky ubližují? 10 41,25% 58,75% 9 36,96% 63,04% 7 24, ,35% 35,9 76,0 37,65% 64,1 2 40,54% 59,46% 1 ne 20 FZŠ Brdičkova 1878

21 Zajímá se škola o názory žáků na zlepšování práce školy? ,14% 52,22% 30,86% ,0 80,0 87,84% 47,78% 16,0 3 20,0 2 91,67% 12,16% 1 8,33% ne 21 FZŠ Brdičkova 1878

22 Mohou žáci spolurozhodovat o úpravě svých kmenových učeben? 10 39,74% 9 55,43% 60,26% 7 56,0 44,57% ,82% 44,0 4 71,23% 41,18% 3 28,77% ,92% 31,08% ne 22 FZŠ Brdičkova 1878

23 Myslíš si, že žáci mají dobrý vztah k zařízení školy? 10 48,1 51,9 60,87% 39,13% 54,0 6 68,24% 46,0 4 69,86% 31,76% 30,14% 2 67,57% 32,43% ne 23 FZŠ Brdičkova 1878

24 Řeší škola problémy šikany? 10 88,46% 11,54% 89,13% 10,87% ,0 96,47% 92,21% 12,0 3,53% 7,79% 2 91,78% 8,22% ne 24 FZŠ Brdičkova 1878

25 Hovoříte doma s rodiči o vaší práci ve škole? 10 81,25% 18,75% 9 85,87% 14,13% ,0 89,29% 26, ,87% 10,71% 10,13% 2 86,49% 13,51% 1 ne 25 FZŠ Brdičkova 1878

26 Líbí se ti výzdoba školy? 10 53,85% 9 47,83% 46,15% 7 72,0 52,17% ,0 28, ,38% 25,0 21,62% 2 79,73% 20,27% 1 ne 26 FZŠ Brdičkova 1878

27 Jsi hrdý(á) na svou školu? ,23% 68,48% 30,77% 7 74,0 31,52% ,54% 26, ,24% 14,46% 6,76% 2 82,43% 17,57% 1 ne 27 FZŠ Brdičkova 1878

28 Úroveň stravování ve školní jídelně hodnotím ,72% 16,47% 17,39% 18,0 48,65% 24,32% 34,18% 29,35% 34,0 32,94% 28,38% 41,89% 22,78% 26,0 25,88% 13,51% 17,57% 22,83% 17,72% 16,3 6,0 9,41% 2,7 12,16% 1,27% 5,43% 2,0 9,41% 1,35% 1,35% 6,33% 14,0 velmi dobrá úroveň dosti dobrá úroveň průměrná úroveň horší úroveň velmi špatná úroveň nemohu posoudit 5,88% 5,41% 2,7 8,7 28 FZŠ Brdičkova 1878

29 Nabídku kurzů ve škole hodnotím ,1 10,87% 14,0 33,33% 27,17% 20,51% 29,35% 8,97% 4,35% 6,41% 16,67% 27,17% ,47% 25,68% 26,0 34,12% 36,49% 20,0 21,18% 16,22% 8,0 2,35% 6,76% 1,09% 0,0 4,71% 1,35% 32,0 21,18% 13,51% 1 27,4 28,77% 20,55% 2,74% 2,74% 17,81% velmi dobrá úroveň dosti dobrá úroveň průměrná úroveň horší úroveň velmi špatná úroveň nemohu posoudit 29 FZŠ Brdičkova 1878

30 Využíváš nabídku kurzů organizovaných školou? 10 51,9 9 48,1 58,7 7 41,3 78, ,0 77,65% 4 22,35% 87,84% 3 12,16% 2 28,38% 71,62% 1 ne 30 FZŠ Brdičkova 1878

31 Myslíš si, že škola pořádá dost mimoškolních akcí? 10 51,9 9 48,1 58,7 7 41,3 78, ,0 77,65% 4 22,35% 87,84% 3 12,16% 2 28,38% 71,62% 1 ne 31 FZŠ Brdičkova 1878

32 Myslíš si, že má naše škola v okolí dobré jméno? 10 88,14% 11,86% 9 76,09% 7 92,0 23,91% ,24% 8, ,95% 11,76% ,24% 4,05% 6,76% ne 32 FZŠ Brdičkova 1878

33 Informují žáci třídu o závěrech ze setkání školního parlamentu? 10 96,25% 3,75% 9 92,39% 7,61% ,0 97,65% 2,0 2,35% 4,05% ,95% 91,78% 8,22% 1 ne 33 FZŠ Brdičkova 1878

34 Využíváš internetové stránky naší školy? 10 75,0 25,0 9 65,85% 34,15% ,35% 70,0 30,0 17,65% 3 70,27% 29,73% 2 72,6 27,4 1 ne 34 FZŠ Brdičkova 1878

35 Dobře se mi pracuje v hodinách , 13,9% 33,3% 13,3% 21,6% 14,7% 13,2% 8, 18,1% 11,8% 10,1% 11,7% 16,2% 18,7% 22,2% 10,8% 14,2% 10,4% 12,6% 8,6% 5,6% 5,6% 6,8% 9,8% 5,4% 5,3% 0, 6,2% 4,1% 5,5% 9, 16, 13,9% 11,3% 14,9% 12,9% 4,8% 4,8% 0, 2,6% 5,4% 4,3% 3, 6,4% 4,2% 2,6% 2,7% 3,7% Ma Čj Aj Z Fy Dě VKO VKZ Př Tv FJ, NJ Vv Hv inf Pvých Ch 9,6% 5,3% 0, 3,6% 3,4% 10,4% 10,2% 9,6% 0, 12,8% 7,4% 3,7% 1,2% 0, 7,2% 0, 1,8% 2,1% 2,8% 8,7% 3,4% 9,2% 3,6% 1,1% 0, 3,6% 6,1% 3,7% 1,8% 0, 1,2% 0, 0, 35 FZŠ Brdičkova 1878

36 Dobře se mi pracuje v hodinách předměty 7. A 7. B 7. C 9. A 9. B 9. C 9. DE Ma Čj Aj Z Fy Dě V. k občanství V. ke zdraví Př Tv NJ, FJ Vv Hv inf 2 4 Pvých 4 Ch 1 7 důvody klid v hodině možnost soustředit se dobré vysvětlení zajímavé vysvětlení možnost zeptat se zajímavý obsah baví mě předmět možnost říci názor učitel hodně naučí milá učitelka malý počet žáků učitel dobře vysvětlí rozumím předmětu osoba učitele je sympatická přístup učitele k žákům zajímavý předmět dobrý učitel 36 FZŠ Brdičkova 1878

37 Špatně se mi pracuje v hodinách ,5% 16,3% 2,6% 3,9% 18,6% 20,4% 5,9% 29,6% 0, 13,6% 15,7% 7,5% 15,7% 7,4% 0, 25,2% 14,3% 8,6% 1, 11,9% 2,6% 9,7% 11,4% 5,4% 20,6% 9,6% 23,1% 17,5% 14,3% 37,6% 17,7% 14,1% 0, 1,9% 1,4% 6,5% 2, 0,7% 0, 7,8% 0, 4,3% 0, 3,9% 7,1% 1,1% 2,9% 6,7% 51,3% 12,3% 4,3% 2,2% 2, 0, 2,6% 0,7% 1,4% 5,4% 0,9% 2,2% 0, 11,4% 0, 4,9% 1,5% 17,9% 2,9% 0, 1,1% 1, 0, 0, Ma Čj Aj Z Fy Dě VKO VKZ Př Tv Vv Hv NJ Ch 37 FZŠ Brdičkova 1878

38 Špatně se mi pracuje v hodinách předměty 7. A 7. B 7. C 9. A 9. B 9. C 9. DE Ma Čj Aj Z Fy Dě V. k občanství V. ke zdraví Př Tv Vv Hv NJ 1 3 Ch důvody špatné vysvětlení nekázeň druhé třídy v TV špatný učitel rychlé tempo netolerantní učitel nekázeň těžké předměty nepochopení fyz. stále píšeme nesrozumitelný výklad mnoho hodin odpadá nepochopení učiva nesympatická osoba učitele Fy - těžký předmět, náročný Aj - učitel AJ - nespravedlivé hodnocení testů Fy - učitel předmět mě nebaví, nezajímám se o něj, nudí mě 38 FZŠ Brdičkova 1878

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2014 Dotazníkového šetření v listopadu 2014 se zúčastnilo 116 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2015 V listopadu 2014 již počtvrté hodnotili

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj Rozvrh třídy I. A ve škol. roce 2014/15 Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj Út Čj M Čj Tv Čajs St Čj M Čj Vv Čt Tv Čj Časp Čj Pá Čj M Čajs Čj Český jazyk 9 Anglický jazyk 1 (N) Člověk a jeho svět 2 Matematika 4 Výtvarná

Více

Po Čj M Časp Čj Hv. Út Čj Aj Tv Čajs. St Čj M Hv Čj. Čt Čj M Tv Čj. Pá Čj M Čajs Hv

Po Čj M Časp Čj Hv. Út Čj Aj Tv Čajs. St Čj M Hv Čj. Čt Čj M Tv Čj. Pá Čj M Čajs Hv Rozvrh třídy I. A ve škol. roce 2013/14 Po Čj M Časp Čj Hv Út Čj Aj Tv Čajs St Čj M Hv Čj Čt Čj M Tv Čj Pá Čj M Čajs Hv Český jazyk 8 Anglický jazyk 1 (N) Člověk a jeho svět 2 Matematika 4 Hudební výchova

Více

Po Čj Tv M Čj. Út Čj M Čj Čajs. St Čj Tv M. Čt Čj Aj M Čj. Pá Čj Čajs Čj Hv. Vv Vv Časp Časp --------- ---

Po Čj Tv M Čj. Út Čj M Čj Čajs. St Čj Tv M. Čt Čj Aj M Čj. Pá Čj Čajs Čj Hv. Vv Vv Časp Časp --------- --- Rozvrh třídy I. A ve škol. roce 2015/16 Po Čj Tv M Čj Út Čj M Čj Čajs St Čj Tv M Český jazyk 9 Anglický jazyk 1 (N) Člověk a jeho svět 2 Matematika 4 Výtvarná výchova 1 Vv Vv Časp Časp Čt Čj Aj M Čj Pá

Více

Výsledky projektu Vektor 2008

Výsledky projektu Vektor 2008 Výsledky projektu Vektor 2008 Projekt Vektor firmy SCIO hodnotí vědomosti studentů v jedenácti předmětech a posun znalostí studentů za dobu studia na střední škole. Studenti jsou testováni na začátku studia

Více

Třídní učitel : Mgr.M.Petr VI.A šk.rok: 2016 / 2017

Třídní učitel : Mgr.M.Petr VI.A šk.rok: 2016 / 2017 Třídní učitel : Mgr.M.Petr VI.A šk.rok: 2016 / 2017 Český jazyk 4 Po ˇ ČJ M Vv Vv Tv Inf 1 Anglický jazyk 4 Mat Du Bo Bo Pz,Kr Mo Německý jazyk Matematika 4 Informatika 1 Út ČJ AJ M Dě Inf 2 Z Dějepis

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled 1. ročníku 2. pololetí školního roku 215/16 zpracováno dne: 8. 9. 216 1.A 1.B 1.C Chv Chování 55 - - - - 55 1. Cj Český jazyk a literatura 53 2 - - - 55 1.36 M Matematika 53 2 - - - 55 1.36 Hv

Více

ROZVRH HODIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ROZVRH HODIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I. třída, 1. ročník Školní rok 01/016 1.. 3. 4.. 6. 7. 8. 7.0-8.3 8.4-9.30 9.0-10.3 10.4-11.30 11.40-1. 1.30-13.1 13. - 14.10 14.0-1.0 plánu ČJ M TV ČJ Český jazyk a literatura 9 Anglický jazyk Bauerová

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Tv Čt/Ps Ma Čt. Čt Ma Čt/Ps Prv. Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps. Prv Tv Čt Čt/Ps. Hv Ma Čt/Ps Vv

Tv Čt/Ps Ma Čt. Čt Ma Čt/Ps Prv. Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps. Prv Tv Čt Čt/Ps. Hv Ma Čt/Ps Vv Třída: 1.A Čt/Ps Ma Čt Čt Ma Čt/Ps Prv Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps Český jazyk 9 Prvouka 2 Tělesná výchova 2 Prv Čt Čt/Ps Hv Ma Čt/Ps Vv Celkem 20 Mgr. Vlasta Šolcová Třída: 2.A Ma Čt/Ps Ma Prv Čt/Ps Ma Pč Čt/Ps

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Líbí se mi výzdoba školy. Ve škole je vždy uklizeno. Stav hygienických zařízení je vyhovující. Vybavení školy pokládám za vyhovující PDF

Líbí se mi výzdoba školy. Ve škole je vždy uklizeno. Stav hygienických zařízení je vyhovující. Vybavení školy pokládám za vyhovující PDF Rozdáno 181 dotazníků odevzdáno 61 dotazníků návratnost: 34% Líbí se mi výzdoba školy o5 absolutní relativní Zcela souhlasím 33 55,9% Spíše souhlasím 24 40,7% 96,6% Souhlas Spíše nesouhlasím 2 3,4% 3,4%

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

ROZVRH HODIN. Předměty 08:00 Od 08:55 Od 10:00 Od 10:55 Od 11:50 Od 12:45 Od Od 14:00 Od 14:55 Od Od

ROZVRH HODIN. Předměty 08:00 Od 08:55 Od 10:00 Od 10:55 Od 11:50 Od 12:45 Od Od 14:00 Od 14:55 Od Od Škola: ZŠ Truhlářská 9, Karlovy Vary 6. A borná pracovna: Školní rok: 0/0.... 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 08:00 08:55 0:00 0:55 :50 :5 :00 :55 08:5 09:0 0:5 :0 :5 :0 :5 5:0 učebního plánu VkZ M D Kt Tv VkO Gavlasová

Více

DOTAZNÍK STUDENT 2014

DOTAZNÍK STUDENT 2014 DOTAZNÍK STUDENT 214 213/214 odevzdalo 267 studentů (z 386) - 15 ; 159 ; 3 podzim 27 odevzdalo 34 studentů 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C 29 25 26 27 24 28 1 11 1 25 19 14 19 Splnilo

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 25/6 zpracováno dne: 28..26. Chv Chování 25 - - - - 25. Čj Český jazyk a literatura 23 2 - - - 25.8 Pu Prvouka 25 - - - - 25. M Matematika 23 2 - - - 25.8 Hv Hudební

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

Výsledky hodnocení školy žáky 1. stupně

Výsledky hodnocení školy žáky 1. stupně Výsledky hodnocení školy žáky. stupně. Jsi kluk 0 holka 50. Do školy chodíš rád? ANO, vždy7 Většinou ANO8 Většinou NE NE, nikdy7. Každý ve tvé třídě má svého kamaráda ( kamarády)? ANO 66 NE. Máš na výběr

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +0 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů

Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů Navazující magisterská studia (e-přihlášky od 1. 2. 2011 do 30. 4. 2011) (PS = prezenční forma studia, KS = kombinovaná forma studia) Studijní program:

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Na počátku jsme si stanovili několik okruhů otázek, na které jsme pomocí dotazníkového šetření chtěli získat odpověď: 1.

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812 Mapa MŠ a ZŠ Počet respondentů školy: Počet škol / respondentů celkem: Mapa MŠ a ZŠ šetření klimatu školy MŠ a 1. až 9. ZŠ leden až březen 2013 žáci 1. stupně: 107 žáci 2. stupně: 77 rodiče: 181 učitelé:

Více

Základní škola Slušovice. 2. stupeň

Základní škola Slušovice. 2. stupeň Základní škola Slušovice Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 2. stupeň Duben 2 I. Informovanost Informuje vás škola dostatečně o svých aktivitách? 8 7 6 4 3 2 1 68 44 7 1 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Informuje

Více

Optimalizace 2007/2008-9. C

Optimalizace 2007/2008-9. C Průběh vzdělávání (kvalita výuky) 10 9 8 7 4 Odpovídá škola vašim potřebám (potřebám vašeho dítěte)? Jste spokojen/a s kvalitou výuky cizích jazyků? Jste spokojen/a s kvalitou výuky matematiky? Jste spokojen/a

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 29/ zpracováno dne: 28.. 2. Chv Chování 6 Čj Český jazyk a literatura 5 M Matematika 6.88 Tv Tělesná výchova 6 Pu Prvouka 6.25 Pc Pracovní činnosti 6 Vv Výtvarná

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ Autor: Mgr. Rostislav Gromnica 2014 Obsah Úvod... 3 1 Hodnocení oblastí... 4 2 Výsledky dotazníku č.1 - průběh vzdělávacího procesu...

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Gymnázium Václava Hlavatého Poděbradova 661, Louny, příspěvková organizace za školní rok 2008 2009 Dr. Milan Rieger ředitel školy Obsah 1. Komplexní evaluační analýza (KEA) pro

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Výsledky dotazníkového rodičů ve školním roce 2012 2013 1. a 2. stupeň OBLAST VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU ŠKOLY

Výsledky dotazníkového rodičů ve školním roce 2012 2013 1. a 2. stupeň OBLAST VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU ŠKOLY Výsledky dotazníkového rodičů ve školním roce 2012 2013 1. a 2. stupeň Počet zaslaných dotazníků: I. stupeň: 214 II. stupeň: 175 Celkový počet oslovených respondentů: 389 Návratnost dotazníků: I. stupeň:

Více

Seznam příloh. Příloha A: Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS) Příloha B: Dotazník vztahů ve třídě (B-3)

Seznam příloh. Příloha A: Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS) Příloha B: Dotazník vztahů ve třídě (B-3) Seznam příloh Příloha A: Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS) Příloha B: Dotazník vztahů ve třídě (B-3) Příloha C: Struktura pro rozhovor s Chlapcem 3 se specifickými poruchami učení Příloha

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

ne 22% 0% 0% 43% jen někdy 67% 0% 0% 51% Zaškrtni nejvíce 3 předměty, které patří mezi tvé oblíbené:

ne 22% 0% 0% 43% jen někdy 67% 0% 0% 51% Zaškrtni nejvíce 3 předměty, které patří mezi tvé oblíbené: škola ADHN . část žáci. stupně názorech respondentů v daném roce proti současnému (20) šetření. Pohledem do grafů Zaškrtni všechno, čeho se bojíš: 2008 2009 200 20 starších spolužáků 22% % jít na záchod

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, Masarova 11 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, Masarova 11 příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, Masarova 11 příspěvková organizace 544 321 200 Email: zs.masarova@bm.orgman.cz Email: zsmasarova@zsmasarova.cz www: http://www.zsmasarova.cz Bank. spojení: KB č. ú. 131639 621/0100

Více

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l.

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. 1. Jsi rád(a), že můžeš chodit právě do této školy? Ano 69 Spíše ano 54 Spíše ne 4 Ne 2 Je mi to jedno 15 2. Je ve škole důvěryhodná

Více

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků 27. 07. 2014 19:47:43 Statistika respondentů 448 442 2 4 Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení 98,66% Celková úspěšnost Historie návštěv (21. 05. 2014-01. 07. 2014) Počet

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV 2016 Škola pro Evropu

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV 2016 Škola pro Evropu list 1 /..1. UČEBNÍ LÁN TABULACE UČEBNÍHO LÁNU Učební plán zpřehledňuje odděleně pro I. stupeň a pro II. stupeň výčet a vymezení vyučovacích předmětů podle vzdělávacích oblastí a oborů RV ZV spolu s jejich

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Anketa pro rodiče administrovaná od do VYHODNOCENÍ

Anketa pro rodiče administrovaná od do VYHODNOCENÍ Anketa pro rodiče administrovaná od 13.4.2016 do 20.4.2016 VYHODNOCENÍ Jsou pro Vás dostačující informace, které dostáváte ze školy: 6 5 o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

KEA 2007/2008-6. A. Analýza dovedností a tematických částí - ČJ

KEA 2007/2008-6. A. Analýza dovedností a tematických částí - ČJ Analýza dovedností a tematických částí - ČJ třída 6. A ZŠ 1 9 8 7 69 71 64 66 67 průměrný percentil 6 5 4 58 3 2 1 46 45 46 42 46 44 Celek Mluvnice Sloh a literatura Znalost Porozumění Aplikace Poznámka:

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

G RAF Č.1 SPOKOJENOST S PROSTŘEDÍM ŠKOLY

G RAF Č.1 SPOKOJENOST S PROSTŘEDÍM ŠKOLY Dotazníky ŽÁCI Dotazníkové šetření probíhalo dne 24. 9. 25. 9. 2015. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 84 žáků (39 dívek, 45 chlapců). Ne všichni žáci zodpověděli všechny otázky. Položky dotazníků byly

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola Slušovice. 1. stupeň

Základní škola Slušovice. 1. stupeň Základní škola Slušovice Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 1. stupeň Duben 29 I. Informovanost Informuje vás škola dostatečně o svých aktivitách? 12 1 8 6 4 2 114 61 6 1 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Informuje

Více

Mapa školy 2013 interpretace výsledků, porovnání s výsledky z roku 2009 a 2006

Mapa školy 2013 interpretace výsledků, porovnání s výsledky z roku 2009 a 2006 Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha východ Bezručova 346, 251 64 Mnichovice Mapa školy 2013 interpretace výsledků, porovnání s výsledky z roku 2009 a 2006 1) Cíle školy R: naučit se učit

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Minimální časová dotace dle RUP 1. 2. 3. 4. 5. Z toho DČD Český jazyk a literatura 35 Český jazyk 9 10 9 7 8 43 8 Anglický jazyk 9 Anglický jazyk -

Více

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 MČ Praha 20 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2016 Obsah

Více

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5)

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5) Přílohy Příloha č.1 - Dotazník Ahoj kluci a holky, prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník má šest stránek. U otázek zaškrtni vždy jen jednu variantu, pokud není uvedeno jinak. Dotazník je

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte Anketa pro rodiče Vážení rodiče, v zájmu zkvalitnění komunikace mezi vámi a školou vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Vámi vybru odpověď označte křížkem. Jsou pro Vás dostačující informace, které

Více

POSTOJE ŽÁKỦ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝSLEDKY PRŮZKUMU

POSTOJE ŽÁKỦ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝSLEDKY PRŮZKUMU POSTOJE ŽÁKỦ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výzkum byl proveden na Základní škole a mateřské škole Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 ve školním roce 2013-14 a cílem výzkumu bylo zjistit postoje žáků. Respondenti

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Učební plán pro ročník ZŠ Sever

Učební plán pro ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

OBSAH. R rodiče, U učitelé, Z1 žáci 1. stupně, Z2 žáci 2. stupně, P provozní zaměstnanci

OBSAH. R rodiče, U učitelé, Z1 žáci 1. stupně, Z2 žáci 2. stupně, P provozní zaměstnanci ACJT OBSAH Otázka Text otázky Strana. CÍLE ŠKOLY ŽÁDOUCÍ CÍLE ŠKOLY Z/ Co je podle tebe nejdůležitější se ve škole naučit? 0, 0 R/ Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy? 0, 0 U/ Co podle vás patří

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

Předměty podle Počet učebního plánu hodin Pondělí Český jazyk 9 ČJ ČJ M TV Matematika 4

Předměty podle Počet učebního plánu hodin Pondělí Český jazyk 9 ČJ ČJ M TV Matematika 4 I.A Pondělí Český jazyk 9 ČJ ČJ M TV Matematika 4 Člověk a jeho svět 2 Úterý Tělesná výchova 2 M ČJ ČAJS ČJ Hudební výchova 1 Středa ČJ M TV ČJ Výtvarné činnosti 2 Čtvrtek M ČJ ČJ HV Pátek ČJ VČ VČ ČAJS

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

Klima školy - Dotazník pro učitele

Klima školy - Dotazník pro učitele 7. 7. 4 9:55:5 Statistika respondentů 59 37 Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení 6,7% Celková úspěšnost Historie návštěv (8. 6. 4 -. 7. 4) Počet návštěv (59) Počet dokončených

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SCIO MAPA ŠKOLY 2016 ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření na základních školách v Chrudimi 6. 9. třídy Rok 2006 Vyhodnocení a zpracování dat provedl Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim Vyhodnocení průzkumu

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku únor 2015

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové!

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom se stali vašimi průvodci při interpretaci výsledků evaluačního nástroje Klima školy. Klima školy bylo zjišťováno prostřednictvím

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

G RAF Č. 1 SPOKOJENOST VE ŠKOLE

G RAF Č. 1 SPOKOJENOST VE ŠKOLE Dotazníky PEDAGOGOVÉ Dotazníkové šetření probíhalo dne 23. 9. 2015 během porady učitelů. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 16 pedagogů, z toho 3 učitelé nastoupili do pracovního procesu začátkem září

Více