CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU"

Transkript

1 Zeměměřický úřad P. O. Box 21, Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8 IČ: CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ze dne Schválil ředitel úřadu Ing. Karel Brázdil, CSc., č j. ZÚ /

2 Obsah A. Všeobecné a obchodní podmínky Zeměměřického úřadu Všeobecné podmínky Obchodní podmínky pro digitální a tištěné produkty Způsob objednání produktů Smluvní ujednání o poskytnutí produktů Vydávání produktů Stanovení ceny objednávky Platební podmínky Podmínky bezplatného poskytnutí digitálních produktů Poskytování aktualizovaných dat Poskytování dat studentům Podmínky užití produktu (s výjimkou dat Soubor hranic ČR) Obchodní podmínky pro služby a produkty CZEPOS Podmínky poskytnutí služeb a produktů CZEPOS Stanovení ceny služeb a produktů CZEPOS Platební podmínky Podmínky bezplatného poskytnutí služeb a produktů CZEPOS Podmínky užití služeb a produktů CZEPOS Podmínky poskytování a užití prohlížecích služeb B. Ceny produktů Údaje o bodech a údaje z dokumentačních fondů Státní mapová díla Užití výtisků map Digitální mapy Státní mapa 1 : Základní mapa České republiky 1 : Základní mapa České republiky 1 : Základní mapa České republiky 1 : Základní mapa České republiky 1 : Mapa České republiky 1 : Mapa České republiky 1 : Tištěné produkty Mapy Publikace Tisk Ortofot Tisk archiválií Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED ) Topografická databáze České republiky (Data200) Ortofoto České republiky (dále jen Ortofoto ) Soubor hranic České republiky Soubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR Síťové služby

3 8.1. Prohlížecí služby WMS, WMTS a AGS Stahovací služby WFS Geonames Data ze skenování ÚAZK Služby a produkty CZEPOS Výškopis Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G) Kvazigeoid Ostatní činnosti podle statutu ZÚ a) Ústřední archiv zeměměřictví a katastru b) Program ETJTZU 2013 pro zpřesněnou globální transformaci souřadnic bodů mezi systémy ETRS89 a S-JTSK c) Ostatní fakturované práce Letecký měřický snímek (dále jen LMS ) Reprografické kopie map a dokumentů

4 A. Všeobecné a obchodní podmínky Zeměměřického úřadu 1. Všeobecné podmínky 1.1. Ceník produktů a výkonů (dále jen Ceník ) vydává Zeměměřický úřad (dále jen ZÚ ) podle 13, odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ZÚ spravuje ZABAGED České republiky podle zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, je pověřen správou státního mapového díla a dalších výsledků zeměměřických činností ve veřejném zájmu Opatřením předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. j. 1847/ ze dne a je zřizovatelem Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, který je veřejným specializovaným archivem ve smyslu 80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru spravuje a veřejnosti poskytuje archiválie ve smyslu tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů Ceník je přehled digitálních a tištěných produktů a služeb se všemi základními cenami. Při dodržení určených kvalitativních a dodacích podmínek je podkladem pro dohodu o cenách produktů a výkonů podle 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, mezi ZÚ jako prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím Dohoda o ceně zakázky se sjednává mezi prodávajícím a kupujícím písemnou formou při uzavírání smlouvy, příp. dohody ZÚ není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny uvedené v Ceníku jsou konečné. Sankce, penále a další příslušenství je stanoveno v konečné výši Ceny produktů a výkonů, které nejsou v Ceníku uvedeny, jsou stanoveny podle počtu hodin potřebných pro zpracování zakázky podle Ostatní fakturované práce části B Ceníku Kupující, který má nevyřízenou pohledávku u ZÚ, nemá nárok na další poskytování služeb ZÚ, a to až do vyrovnání pohledávky Sazby cen za služby a data Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (dále jen ÚAZK ), uvedené v Ceníku, vycházejí ze Sazebníku maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb veřejnými archivy, Příloha č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb., v platném znění Uplatnění práv nabyvatele z vadného plnění poskytovatele je zakotveno v dokumentu Práva vznikající z vadného plnění č. j.: ZÚ-01362/ , ze dne (http://www.cuzk.cz/urady/zememericky-urad/casto-hledane-informace). zpět 4

5 2. Obchodní podmínky pro digitální a tištěné produkty Digitálními produkty se zde rozumí datové sady, dále data (odst. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 části B Ceníku) a stahovací služby WFS (odst. 8.2 části B Ceníku). Tištěnými produkty se zde rozumí mapy, publikace a tisk z dat (odst. 3 části B Ceníku) Způsob objednání produktů Digitální a tištěné produkty se vybírají a objednávají prostřednictvím Internetového obchodu Geoportálu ČÚZK - (dále jen E-shop ). Výběr produktu lze provést bez přihlášení do aplikace, ale sestavení a odeslání objednávky může provést pouze zaregistrovaný a přihlášený kupující. Objednávka tak obsahuje údaje nezbytné pro vytvoření smlouvy, resp. dohody, o užití dat - jméno a adresu, telefonní, ové a bankovní spojení, název objednávaného produktu, vymezení výdejních jednotek a účel užití Zákazník, který objednává produkt bezplatně podle odstavce 2.6. Obchodních podmínek ZÚ, nevolí v objednávce vlastní potřebu Tištěné produkty lze také objednat: písemně Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, Praha 8, faxem , em - on-line objednávkový formulář - datovou schránkou ZÚ - ID datové schránky: 6yvadsa Smluvní ujednání o poskytnutí produktů Digitální produkty se poskytují buď na základě klikem odsouhlasené dohody o užití dat nebo stahovacích služeb WFS on-line v E-shop (dále jen Dohoda ), která se tím považuje za závaznou a nelze poté její údaje měnit, nebo na základě podepsané smlouvy o užití dat nebo stahovacích služeb WFS (dále jen Smlouva ) po zaplacení platební kartou, resp. po připsání platby kupujícího na účet ZÚ, v případě bezplatného výdeje po obdržení smlouvy podepsané oběma stranami. Dohoda se kupujícímu vygeneruje k odsouhlasení ihned po odeslání objednávky v E-shop Geoportálu ČÚZK, pokud jsou digitální produkty objednány pouze pro vlastní potřebu (vlastní potřeba viz odst části A Ceníku). Odsouhlasenou Dohodu nelze doplňovat dodatky, to znamená, že dodatečně nelze upravovat ani rozšiřovat účel užití poskytnutých dat. Smlouva (ve formě návrhu) je zaslána kupujícímu em, pokud není objednán digitální produkt pouze pro vlastní potřebu (vlastní potřeba viz odst části A Ceníku). Smlouva je zaslána i v případě, že objednávka zákazníka obsahuje alespoň jeden produkt poskytnutý bezplatně podle odstavce 2.6. Obchodních podmínek ZÚ. Po odsouhlasení textu Smlouvy kupujícím musí být Smlouva vytištěna a podepsána nejdříve v ZÚ a pak je odeslána poštou k podpisu kupujícímu. Jakékoliv dodatky a změny Smlouvy musí být provedeny formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné. 5

6 Doba platnosti Dohody, resp. Smlouvy na užití dat nebo stahovacích služeb WFS je 4 roky od registrace objednávky, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Po uplynutí této doby lze používat data (poskytnutá ve formě souborů, nebo stažená pomocí WFS služby) pasivně jako součást archivované dokumentace nebo jako dokument vztahující se vždy k době svého vzniku Smluvní ujednání o poskytnutí produktu není potřeba, pokud jsou předmětem objednávky pouze data Soubor hranic ČR nebo Stahovací služba WFS-Správní hranice. Pokud jsou tato data hranic v objednávce s jinými produkty, nezahrnují se do smlouvy Tištěné produkty se poskytují na základě objednávky podle a podle Obchodních podmínek ZÚ Vydávání produktů Data se vydávají po zaplacení kartou, resp. po připsání platby kupujícího na účet ZÚ, v případě bezplatného výdeje po obdržení podepsané Smlouvy. Způsob výdeje dat je určen volbou kupujícího v objednávce takto: stažením ze serveru pro data do velikosti 500 MB (data jsou pak přístupná v E-shop v sekci Mé objednávky po kliknutí na odkaz v kolonce Data), elektronickou poštou nebo datovou schránkou pro data do velikosti 2 MB, zasláním doporučeně poštovní zásilkou (poštovné bude účtováno ve výši 65 Kč), osobním odběrem v budově ZÚ, které je nutné dohodnout s administrátorkou předem Stahovací služby WFS se kupujícímu zpřístupňují (odkazem na službu v oddíle Mé služby ) nejdéle do 2 pracovních dnů po připsání jeho platby na účet ZÚ, Stahovací služba WFS-Správní hranice do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky kupujícího v E-shop ZÚ Tištěné produkty se na základě objednávky předávají těmito způsoby: osobním odběrem v budově ZÚ, poštou jako balík (poštovné bude účtováno ve výši 65 Kč, balné se neúčtuje), poštou s dobírkou pouze pro způsob platby dobírkou (dobírka bude účtována částkou 146 Kč). Cena digitálních produktů včetně částky za dobírku bude zaplacena kupujícím až při převzetí zásilky dodané Českou poštou Stanovení ceny objednávky Základní sazba ceny se vztahuje k výdejní jednotce příslušného digitálního produktu a jednomu zvolenému datovému formátu Cena výdejní jednotky, která přesahuje hranice ČR, je přímo úměrná velikosti území ČR zobrazenému ve výdejní jednotce Objednávka stahovacích služeb je v E-shop nastavena tak, aby odpovídala ceně minimálně 20 Kč, protože ZÚ nevystavuje faktury na digitální a tištěné produkty pro platby nižší než 20 Kč Digitální produkty se poskytují pro neomezený počet instalací nebo pro neomezený počet uživatelů na jednom serveru intranetu kupujícího. Při užití dat ve vícestupňové organizační struktuře kupujícího se každá úroveň oceňuje přirážkou 10 % k základní ceně Pro obchodní šíření produktů, jejich aplikací nebo modifikací, pro komerční prezentaci produktů na internetu nebo při užití produktů k vytvoření kartografického díla se základní sazba ceny zvyšuje podle podmínek uvedených u jednotlivých produktů Ceníku. 6

7 Možnost nekomerční prezentace obrazů souborových dat na internetu (kromě dat ze skenování ÚAZK) se poskytuje kupujícímu bez přirážky k základní ceně. V případě komerční prezentace se stanoví přirážka dohodou s přihlédnutím k rozsahu a počtu pravděpodobných přístupů k prezentaci (s výjimkou dat Soubor hranic ČR) Aktualizovaná data se poskytují za 50 % aktuální ceny podle druhu produktu za podmínek uvedených v odst části A Ceníku Pro platbu kartou je stanovena výše transakčního poplatku za provedení on-line platby následovně: Výše platby za produkty Transakční poplatek 10 Kč až 200 Kč 10 Kč 201 Kč až Kč 20 Kč Kč až Kč 110 Kč Transakční poplatek se připočítává k ceně objednávky a je uhrazen v rámci téže on-line platby. Transakční poplatek je z celkové výše on-line platby strháván bankou a nejedná se tedy o příjem ZÚ. Úřad nevystavuje doklad o zaplacení transakčního poplatku Zaslání tištěných produktů na dobírku se účtuje částkou 146 Kč, pro zaslání tištěných produktů poštou jako balík se účtuje poštovné ve výši 65 Kč, k ceně dat zaslaných doporučeně účtujeme jednotné poštovné ve výši 65 Kč. Poštovné do zahraničí se účtuje v Kč podle platných poštovních sazeb. Balné se neúčtuje. Pro výdej dat poskytuje ZÚ vlastní média (CD, DVD) Platební podmínky Platba digitálního produktu je vázána vždy na vystavení faktury. Při platbě kartou bude vygenerována ihned po odeslání objednávky a kupující si ji bude moci stáhnout nebo vytisknout. V případě uzavření Smlouvy bude faktura vyhotovena do 2 pracovních dnů od obdržení Smlouvy podepsané kupujícím, a týž den odeslána kupujícímu em, na vyžádání datovou schránkou Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího vystavení Pokud kupující neuhradí sjednanou cenu nejdéle do 3 měsíců ode dne vystavení faktury, ZÚ považuje takovou objednávku za neuzavřenou a vystavenou fakturu stornuje Platbu dat lze provést: platební kartou jen do výše Kč. Za platební styk bude bankou účtován poplatek úměrný výši platby za produkty (max. 110 Kč), v souladu s odst části A Ceníku a zákonem č. 284/2009 Sb. převodem na účet na základě vystavené faktury, hotově v budově ZÚ jen do Kč (platbu je třeba předem dohodnout, váže se na úřední hodiny a na vyhotovení faktury předem) Platbu stahovacích služeb WFS lze provést: platební kartou jen do výše Kč. Za platební styk bude bankou účtován poplatek úměrný výši platby za produkty (max. 110 Kč), v souladu s odst části A Ceníku a zákonem č. 284/2009 Sb. převodem na účet na základě vystavené faktury, Platbu tištěných produktů lze provést: 7

8 platební kartou jen do výše Kč. Za platební styk bude bankou účtován poplatek úměrný výši platby za produkty (max. 110 Kč), v souladu s odst části A Ceníku a zákonem č. 284/2009 Sb. převodem na účet na základě vystavené faktury, dobírkou - pouze pro způsob předání dobírkou (dobírka bude účtována částkou 146 Kč, která se připočte k ceně objednaných produktů až na faktuře, balné se neúčtuje). Cena digitálních produktů včetně částky za dobírku bude zaplacena kupujícím až při převzetí zásilky dodané Českou poštou, hotově při osobním odběru v prodejně map v budově ZÚ Podmínky bezplatného poskytnutí digitálních produktů Orgánům státní správy a územní samosprávy se pro výkon jejich působnosti v územním rozsahu jim příslušném, podle zák. č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě podepsané Smlouvy, poskytují Data ZABAGED ve vybraném formátu a stahovací služba WFS - ZABAGED bezplatně Orgánům státní správy a územní samosprávy pro výkon jejich působnosti v územním rozsahu jim příslušném poskytuje ZÚ, na základě podepsané Smlouvy, bezplatně: data výškopisu: - Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G), - Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G), - Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G), Ortofoto, INSPIRE datové sady pro téma Vodstvo (HY), Zeměpisná jména (GN), Dopravní sítě (TN) a Ortofoto (OI), Stahovací službu WFS INSPIRE pro téma Vodstvo (HY) a Zeměpisná jména (GN), Data Orgánům územní samosprávy pro územně plánovací činnost a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie, v územním rozsahu jim příslušném, poskytuje ZÚ, na základě podepsané Smlouvy, data Geonames a stahovací službu WFS - Geonames ve vybraném formátu, bezplatně Státnímu pozemkovému úřadu poskytuje ZÚ veškeré údaje a podklady bezplatně, kromě dat ze skenování ÚAZK, vyžadované v řízení o pozemkových úpravách a pro činnost podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů a podle 20 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, v platném znění, na základě podepsané Smlouvy Školám, registrovaným v České republice podle 186, zákona č. 561/2004 Sb., pro výuku studentů poskytuje ZÚ data v přiměřeném rozsahu bezplatně, na základě Smlouvy uzavřené s vedením školy, katedry nebo příslušné fakulty vysoké školy, s výjimkou dat ze skenování ÚAZK. 8

9 2.7. Poskytování aktualizovaných dat Nárok na aktualizovaná data (podle části A Ceníku), pokud jsou objednána na stejnou registraci kupujícího jako původní objednávka, trvá jen po dobu platnosti smluvního vztahu Data obsahující části aktualizované v předcházejícím roce jsou k dispozici v běžném roce, v těchto termínech: Státní mapová díla... od ZABAGED... od ZABAGED GRID3D... od Data od Ortofoto... od Datové soubory hranic... od 1. 1., 1. 4., a Geonames... od Poskytování dat studentům Zapůjčení dat: Studentům škol, registrovaným v České republice podle 186, zákona č. 561/2004 Sb., pro účely vyhotovení školní, diplomové, bakalářské nebo semestrální práce, zapůjčuje ZÚ vybraná data ve zvoleném formátu jen v omezeném množství (v max. limitu daném velikostí území 10 mapových listů měřítka 1 : pro produkt, území 1 Kraje pro Data200 a max. 10 m. l. pro císařské povinné otisky stabilního katastru), na základě objednávky dat v E-shop a vyplněné Žádosti o zapůjčení dat (vzor vyplněné žádosti). Zapůjčení dat je zpoplatněno částkou 500 Kč za objednávku. Podrobné informace pro zapůjčení dat a návod jsou uvedeny v Zapůjčení dat k diplomové, bakalářské nebo semestrální práci (na Pokud student potřebuje ke zpracování své práce jen malé množství dat, jejichž cena bude menší než poplatek 500 Kč za zapůjčení dat, pak je pro něj výhodnější a snazší, aby si data zakoupil standardní objednávkou v E-shop, s registrací na fyzickou osobu, pro vlastní potřebu Užití WMS: Při užití WMS pro účely vyhotovení školní, diplomové, bakalářské nebo semestrální práce je student povinen uvést v této práci zdroj dat: Mapový podklad Český úřad zeměměřický a katastrální, Podmínky užití produktu (s výjimkou dat Soubor hranic ČR) Užitím digitálního produktu pro osobní potřebu fyzické osoby, vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (dále vlastní potřeba ) se rozumí užití, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Za vlastní potřebu lze též považovat, pokud data kupující zpracuje a použije je jen jednou pouze pro jednoho svého zákazníka (podle ). Zpracovaná data smí předat kupující svému zákazníkovi jen v tištěné podobě, nebo v podobě tiskového souboru. 9

10 Vlastní potřebou není: obchodní šíření digitálních produktů nebo jejich aplikací a modifikací, komerční prezentace digitálních produktů na internetu nebo užití digitálních produktů k vytvoření jiného kartografického díla, další užití digitálních produktů třetí osobou se samostatnou právní subjektivitou než je kupující, pokud je kupujícím zpracovatel digitálních produktů, který dále předává zpracovaná data v digitální formě, užití dat ze skenování ÚAZK k jakékoliv publikaci reprodukce (týká se i nekomerčního zveřejnění na internetu nebo nezpoplatněné reprodukce v případě nekomerčního užití) Kupující je povinen: zavázat své pracovníky (zúčastněné uživatele) k ochraně dat, zamezit užití dat dalšími osobami, pokud toto užití smluvní podmínky nepřipouštějí, zamezit nepovolenému přístupu k poskytnutým stahovacím službám WFS dalším osobám. Jestliže toto kupující neučiní, bude za případné zneužití sám právně zodpovědný Kupující je oprávněn: poskytnout nezbytnou část digitálního produktu třetí straně za účelem vyhotovení tisků, tematické dokumentace, studií, projektů apod. realizovaných kupujícím prostřednictvím externího subjektu zpracovatele (dále jen zpracovatel ) pro potřeby kupujícího. Digitální produkt je v těchto případech součástí podkladů či zadávací dokumentace. O velikosti nezbytné části poskytnutého digitálního produktu zpracovateli, rozhoduje kupující, který je povinen vždy zpracovatele smluvně zavázat: a) k užití digitálního produktu pouze pro zadaný účel, b) ke vrácení digitálního produktu a nevratnému vymazání ze všech svých paměťových nosičů po skončení prací pro kupujícího, jedinou přípustnou výjimkou jsou neaktivní datové nosiče k archivaci zakázky, c) k nepředání digitálního produktu třetí osobě. Kupující má povinnost písemně ohlásit ZÚ poskytnutí digitálního produktu třetí straně (ve smyslu tohoto odstavce) a to nejpozději 15 pracovních dnů po jeho uskutečnění. užít digitální produkt za účelem obchodního šíření jeho aplikace, případně modifikace, pro komerční prezentaci digitálního produktu na internetu nebo k vytvoření kartografického díla, jen podle podmínek uvedených ve Smlouvě Kupující není oprávněn: postoupit třetí osobě oprávnění k jakémukoli užití získaných dat, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, postoupit třetí osobě oprávnění k přístupu ke stahovacím službám WFS Pokud Smlouva umožňuje publikování, příp. obchodní šíření digitálního produktu, pak je kupující zavázán, že: v každé rozmnoženině vytvořeného kartografického díla nebo jiného produktu bude uveden zdroj dat podle podmínek stanovených ve Smlouvě, odevzdá ZÚ bezplatně a na svůj náklad jednu obchodně šířenou rozmnoženinu kartografického díla Kupující je oprávněn nekomerčně prezentovat digitální produkt, kromě dat ze skenování ÚAZK, na internetu. Prezentací se rozumí vždy jen zprostředkování nahlížení dat na internetových 10

11 stránkách kupujícího. Kupující není oprávněn poskytnout zprostředkování nahlížení dat na internetových stránkách jiných subjektů ani poskytnout těmto subjektům obrazy dat jiným způsobem (např. pomocí svých prohlížecích služeb), pokud není uvedeno ve smlouvě jinak. Při veřejném publikování obrazů dat na Internetu je nutno vždy dodržet tyto podmínky ochrany dat: Kupující je povinen zajistit zakreslení textu ČÚZK přímo do rastrového souboru neoddělitelným způsobem, a to tak, aby při každém posunu obrazu v mapovém okně aplikace byl viditelný a dobře čitelný alespoň jeden tento text, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Barevné provedení textu musí zajistit viditelné poškození publikovaných dat. Na stránce zobrazující data a na stránce popisu připojení dalších klientů mapového serveru (pokud existuje) musí být zřetelně uveden text Podkladová data ČÚZK s doplňkovým textem: Podkladová data (ZABAGED, SM 5, ZM 10, ZM 25, ZM 50, ZM 200, MČR 500, MČR 1M, Data200, Ortofoto, Geonames, LMS, INSPIRE GN, INSPIRE HY, OI, TN) ČÚZK (dále jen data ) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: Uvedený doplňkový text může být variantně zobrazen i v novém okně po kliknutí na odkaz: Podkladová data ČÚZK Prezentace, resp. publikace obrazů dat ze skenování ÚAZK je vždy podmíněna souhlasem ředitele ZÚ ve Smlouvě, eventuálně i zpoplatněním, podle obchodních podmínek ZÚ Kupujícím, kteří jsou zároveň zpracovateli díla (projektu apod.) pro svého jediného zákazníka, jsou poskytnuty digitální produkty za základní cenu, pokud kupující předá svému zákazníkovi zpracovaná data jen v tištěné podobě nebo v podobě tiskového souboru Pro případ prokázaného porušení Dohody resp. Smlouvy se kupující zavazuje zaplatit ZÚ smluvní pokutu ve výši až Kč, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Tato smluvní pokuta neomezuje, co do důvodu a výše, nárok ZÚ na náhradu škody, vzniklý v souvislosti s porušením některé z povinností na kterou je vázán nárok na smluvní pokutu Neoprávněné užití nebo rozšiřování digitálního produktu kupujícím je porušením pořádku na úseku zeměměřictví podle 17a odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, porušením zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), případně může být posuzováno podle trestního zákona a dalších obecně závazných právních předpisů Užití digitálního produktu na základě licenční smlouvy: užití státních mapových děl spravovaných ZÚ a databáze ZABAGED podléhají současně ochraně zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (dále jen autorský zákon ), v platném znění, jejich jakékoliv zpracování je možné pouze se souhlasem ZÚ, oprávnění licenci k výkonu práva užít digitální produkt k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, poskytuje ZÚ licenční smlouvou, která omezí způsoby užití produktu a stanoví časový rozsah licence na dobu trvání 4 roků. zpět 11

12 3. Obchodní podmínky pro služby a produkty CZEPOS 3.1. Podmínky poskytnutí služeb a produktů CZEPOS Služby a produkty CZEPOS poskytuje ZÚ pouze registrovaným uživatelům na základě žádosti o poskytování dat Sítě permanentních stanic GNSS České republiky (CZEPOS), (jen Žádost ), pokud uživatel objednává služby a produkty CZEPOS pouze pro vlastní potřebu (vlastní potřeba viz odst části A Ceníku). Formulář Žádosti je dostupný ke stažení na internetových stránkách CZEPOS (http://czepos.cuzk.cz). ZÚ umožní přístup ke službám a produktům CZEPOS po obdržení dvou vyhotovení tisku Žádosti podepsané žadatelem. Rozsah poskytovaných služeb a produktů je dán typem zákaznického účtu, ke kterému se zákazník v žádosti registruje viz také kapitola Služby a produkty CZEPOS části B Ceníku. Jedno vyhotovení Žádosti podepsané zástupcem ZÚ zašle zpět žadateli. na základě smlouvy o poskytování služeb a produktů CZEPOS k nově zakoupené aparatuře GNSS (dále jen Smlouva CZEPOS ) s uživatelem, který je současně prodejcem GNSS aparatur v České republice, pokud uživatel neobjednává služby a produkty CZEPOS pouze pro vlastní potřebu (vlastní potřeba viz odst části A Ceníku), ale umožňuje jejich užití uživateli nově zakoupené aparatury GNSS, v takovém případě neplatí ceny za užívání služeb, jak je uvedeno v Ceníku (interní kód produktu 63900), ale po dobu jednoho roku jsou pro tyto uživatele sníženy o 50 %. Na základě této smlouvy lze uživatele registrovat pouze k uživatelskému účtu s účtováním po vteřinách viz také kapitola Služby a produkty CZEPOS. Návrh Smlouvy CZEPOS obdrží uživatel em. Po odsouhlasení textu Smlouvy CZEPOS uživatelem je Smlouva CZEPOS vytištěna a podepsána v ZÚ a odeslána k podpisu uživateli. ZÚ umožní přístup ke službám a produktům CZEPOS po obdržení podepsané Smlouvy CZEPOS uživatelem Stanovení ceny služeb a produktů CZEPOS Měrná jednotka pro výpočet ceny závisí na typu uživatelského účtu, ke kterému je uživatel registrován viz také kapitola Služby a produkty CZEPOS části B Ceníku: v případě uživatelského účtu s účtováním po vteřinách je měrnou jednotkou pro výpočet ceny časová délka odebraných korekčních dat. Délka se měří v případě produktů na celé minuty, v případě služeb na celé vteřiny. Cena se uvádí jako cena za 1 hodinu odebraných dat, přepočítává se však na skutečnou délku odebraných dat dle počtu výdejních jednotek, tj. na skutečný počet odebraných vteřin. Výpočetní služba CZEPOS je v rámci uvedeného uživatelského účtu poskytována bezplatně. v případě uživatelského účtu s pevnou roční platbou je měrnou jednotkou časové období o délce 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, které začíná kalendářním měsícem, ve kterém uživatel odběr služeb zahájil. V případě uživatelského účtu s pevnou měsíční platbou je měrnou jednotkou časové období vymezené kalendářním měsícem, v průběhu kterého uživatel služby odebral Platební podmínky Platba za užití služeb a produktů CZEPOS je vázána vždy na vystavení faktury, kterou ZÚ zašle uživateli následujícím způsobem: 12

13 v případě uživatelského účtu s účtováním po vteřinách vždy do 30 dnů od ukončení kalendářního měsíce. Minimální plnění fakturou je 500 Kč, platby menší než 500 Kč jsou automaticky připočteny k plnění za následující kalendářní měsíc. Služby jsou zúčtovány vždy ke konci každého kalendářního roku, přičemž ZÚ nevystavuje faktury na užití služeb a produktů CZEPOS pro platby nižší než 50 Kč. v případě uživatelského účtu s pevnou roční platbou a též v případě uživatelského účtu s pevnou měsíční platbou vždy do 30 dnů po prvním čerpání služby během časového období, které vymezuje měrnou jednotku příslušného typu uživatelského účtu (viz kap. 3.2) Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího vystavení V případě, že dojde k prodlení se splněním tohoto peněžního závazku nebo jeho části, zavazuje se uživatel, že zaplatí věřiteli ZÚ, vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené splatné částky za každý den prodlení. Do okamžiku uhrazení dluhu je ZÚ oprávněn uživateli zamezit přístup k službám a produktům CZEPOS Platbu služeb a produktů CZEPOS lze provést: převodem na účet na základě vystavené faktury, převodem na účet poštovní poukázkou ZÚ nevystavuje faktury na užití služeb a produktů CZEPOS pro platby nižší než 50 Kč Podmínky bezplatného poskytnutí služeb a produktů CZEPOS Školám, registrovaným v České republice podle 186, zákona č. 561/2004 Sb., se pro výuku studentů, resp. pro účely vyhotovení školní práce, diplomové, bakalářské nebo semestrální práce, mohou zpřístupnit služby a produkty CZEPOS bezplatně, na základě Žádosti (viz odst části A Ceníku) podané vedením školy, katedry nebo příslušné fakulty vysoké školy Podmínky užití služeb a produktů CZEPOS Užitím služeb CZEPOS pro osobní potřebu fyzické osoby, vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (dále vlastní potřeba ) se rozumí užití, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Vlastní potřebou není obchodní šíření služeb a produktů CZEPOS, jejich modifikací, nebo komerční prezentace služeb a produktů CZEPOS na internetu. Uživatel zamezí nepovolenému přístupu k poskytnutým službám a produktům CZEPOS dalším osobám. Jestliže toto žadatel neučiní, bude za případné zneužití právně zodpovědný Uživatel není oprávněn postoupit třetí osobě oprávnění k přístupu ke službám a produktům CZEPOS Veškeré užití služeb a produktů CZEPOS, které spravuje ZÚ a se kterými je oprávněn nakládat svým jménem, podléhají ochraně zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů Pro případ prokázaného porušení smluvního vztahu se uživatel zavazuje zaplatit ZÚ smluvní pokutu ve výši až Kč, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Tato smluvní pokuta neomezuje co do důvodu a výše nárok ZÚ na náhradu škody vzniklý v souvislosti s porušením některé z povinností, na kterou je vázán nárok na smluvní pokutu. zpět 13

14 4. Podmínky poskytování a užití prohlížecích služeb 4.1. Bezplatně poskytované prohlížecí služby nejsou určeny ke komerčnímu užití a podléhají autorskoprávní ochraně zákona č. 121/2000 Sb. Pro jejich šíření, reprodukci v původní či pozměněné podobě i nekomerčního charakteru, je nutný písemný souhlas ZÚ ZÚ poskytne tyto služby s technickými parametry, které jsou v souladu se směrnicí INSPIRE 2007/2/ES a jejími prováděcími pravidly (Nařízení komise 976/2010/ES, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby) a technickými pokyny dle 11a odst. 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Služby lze užívat pouze v souladu se zákonem a podmínkami stanovenými ve vyhlášce č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí V případě nepřiměřeného přetěžování služeb uživatelem může ZÚ zamezit tomuto jednání technickými prostředky ZÚ nenese odpovědnost za škodu způsobenou nevhodným použitím služeb ani za jakékoli škody, které mohou být způsobeny přenosem počítačového viru, červa nebo jiného škodlivého počítačového programu ZÚ nezaručuje, že služby budou splňovat všechny požadavky a očekávání uživatele Prohlížecí služby, s výjimkou garantování parametrů kvality, jsou poskytovány bez dalších záruk jakéhokoli druhu (ať výslovné nebo zahrnuté). Žádné ústní nebo písemné informace sdělené zaměstnanci ZÚ uživateli nevytvářejí nové záruky nebo jakýmkoliv způsobem nezvyšují odpovědnost ZÚ ZÚ není odpovědný za případné selhání služeb způsobené vyšší mocí Pokud uživatel služby dále zveřejňuje, je přitom povinen uvádět odpovídající metainformace, vytvořené poskytovatelem služby. zpět 14

15 B. Ceny produktů Interní kód produktu 1. Údaje o bodech a údaje z dokumentačních fondů Dodací podmínky: Měrná jednotka: číselné nebo grafické údaje bod, hodina Pol. Poskytované údaje MJ Kč Bodová pole 1 Geodetické údaje bodu základního polohového bodového pole kopie bod 70 2 Souřadnice bodu základního polohového bodového pole bod 20 3 Souřadnice bodu základního polohového bodového pole doplněné bod 25 nadmořskou výškou 4 Geodetické údaje o zhušťovacím bodu - kopie bod 35 5 Nivelační údaje bodu základního výškového bodového pole - kopie bod 70 6 Nadmořská výška bodu základního výškového bodového pole bod 20 7 Údaje o bodu základního tíhového bodového pole - kopie bod 70 8 Souřadnice rohů a průsečíků stran mapových listů bod 15 9 Sestavení nebo vyhledání nestandardních údajů hod 300 Poznámka: V cenách není započtena cena technického nosiče dat. zpět 15

16 Interní kód produktu 2. Státní mapová díla Užití výtisků map Měrná jednotka: 1 dm 2 výtisku mapy název mapy: Kč: Státní mapa 1 : Základní mapa České republiky 1 : Základní mapa České republiky 1 : Základní mapa České republiky 1 : Základní mapa České republiky 1 : Základní mapa České republiky 1 : Mapa obcí s rozšířenou působností 1 : Mapa okresů České republiky 1 : Mapa krajů České republiky 1 : Mapa České republiky 1 : Česká republika Fyzickogeografická mapa 1 : Mapa České republiky 1 : Mapa správního rozdělení České republiky 1 : Česká republika Mapa správního rozdělení 1 : Česká republika Mapa správního rozdělení 1 : Česká republika Mapa správního rozdělení 1 : Přehled výškové (nivelační) sítě 1 : Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů 1 : Poznámky k užití výtisků map: a) Do počtu měrných jednotek se započítává využitá plocha výtisku mapy zaokrouhlená na celou měrnou jednotku směrem nahoru. zpět b) Výtisk mapy si zakoupí uživatel v prodejně map. c) Při obchodním užití výtisku se základní sazba ceny zvyšuje: 1. Pro vydání kartografického díla v nákladu do 200 výtisků o 10 %, od 200 do výtisků o 20 %, od do výtisků o 50 %, od do výtisků o 100 %, od do výtisků o 150 %, od do výtisků o 200 %, nad o 250 %. 2. Pro obchodní šíření aplikace nebo modifikace jiného výsledného produktu se k základní sazbě smluvně stanoví poplatky, které odráží předpokládaný rozsah prodeje výrobku a rozsah uplatnění podkladu. 16

17 2.2. Digitální mapy Státní mapa 1 : Výdejní jednotka: 1 mapový list (5 km 2 ) Vektorová data katastrální složky SM 1 : ve formátu DGN ve formátu DXF (zákl. cena je navýšena o 10 % - poplatek za převod formátu) 1 m. l. 250 Kč Vektorová data výškopisné složky SM 1 : ve formátu DGN ve formátu DXF (zákl. cena je navýšena o 10 % - poplatek za převod formátu) 1 m. l. 62 Kč Vektorová data nové podoby Státní mapy 1 : ve formátu SHP ve formátu DGN7 ve formátu GML 1 m. l. 312 Kč Rastrová data katastrální složky SM 1 : ve formátu TIFF(+TFW) 1 m. l. 125 Kč Rastrová data výškopisné složky SM 1 : ve formátu TIFF(+TFW) 1 m. l. 31 Kč Rastrová data nové podoby Státní mapy 1 : ve formátu TIFF(+TFW) 1 m. l. 156 Kč Základní mapa České republiky 1 : Základní mapa ČR 1 : barevná bezešvá Výdejní jednotka: 1 čtvercový segment (4 km 2 ) Barevný rastrový formát: Hustota: TIFF (+TFW) 800 dpi 1 čtvercový segment 81 Kč Základní mapa České republiky 1 : Základní mapa ČR 1 : barevná bezešvá Výdejní jednotka: 1 čtvercový segment (25 km 2 ) Barevný rastrový formát: TIFF (+TFW), Hustota: 800 dpi 1 čtvercový segment 133 Kč

18 Základní mapa České republiky 1 : Základní mapa ČR 1 : barevná bezešvá Výdejní jednotka: 1 čtvercový segment (100 km 2 ) Barevný rastrový formát: TIFF (+TFW), Hustota: 800 dpi 1 čtvercový segment 157 Kč Základní mapa České republiky 1 : Základní mapa ČR 1 : barevná bezešvá Výdejní jednotka: 1 čtvercový segment (2 500 km 2 ) Barevný rastrový formát: TIFF (+TFW), Hustota: 800 dpi 1 čtvercový segment 500 Kč Mapa České republiky 1 : Mapa ČR 1 : barevná bezešvá Výdejní jednotka: Rastrový formát: Hustota: ČR TIFF(+TFW), 508 dpi ČR Kč Mapa České republiky 1 : Mapa ČR 1 : barevná bezešvá Výdejní jednotka: Rastrový formát: Hustota: ČR TIFF(+TFW), 500 dpi ČR Kč Poznámky k poskytování digitálních map: a) Data se poskytují v jednom vybraném formátu, základní sazba ceny za užití dat se stanoví podle výdejních jednotek, které jsou uvedeny u každého produktu. ZÚ si vyhrazuje právo výjimečně stanovit nižší cenu zakázky podle skutečně využitého území (v km 2 ) pro územní plán, projektové účely, kartografické dílo apod. b) Odběr současně druhého formátu dat je třeba uvést do poznámky objednávky, základní cena pak bude navýšena o 10 %. c) ZÚ nabízí, v případě volných kapacit, na žádost kupujícího možnost úpravy dat - spojování jednotlivých rastrových souborů do větších celků, tzv. mozaikování. Celková cena zakázky se pak skládá ze základní ceny dat a ceny za odpovídající počet hodin pro zpracování zakázky podle položky části B Ceníku. d) Cena výdejní jednotky, která přesahuje hranice ČR, je přímo úměrná velikosti území ČR zobrazenému ve výdejní jednotce, kromě ZM

19 e) Při obchodním užití dat se základní sazba ceny zvyšuje: 1. Pro vydání kartografického díla v nákladu do 200 výtisků o 10 %, od 201 do výtisků o 20 %, od do výtisků o 50 %, od do výtisků o 100 %, od do výtisků o 150 %, od do výtisků o 200 %, nad výtisků o 250 %. 2. Pro obchodní šíření aplikace nebo modifikace dat se k základní sazbě smluvně stanoví poplatky, které odráží předpokládaný rozsah prodeje výrobku a rozsah uplatnění podkladu. f) Tvorba aktualizovaných souborů ZM 10, ZM 25 a ZM 50 probíhá průběžně dle plánu uveřejněném na Perioda aktualizace celého území ČR je 3 roky u ZM 10, u ostatních dat dle edičního plánu. g) Vektorová data SM 5 se poskytují pouze v souřadnicovém systému S-JTSK. Rastrová data státního mapového díla jsou natransformována do souřadnicového systému S-JTSK. Tyto původní segmenty rastrových dat jsou však doplněny umísťovacími soubory pro oba systémy S-JTSK i WGS 84, tedy pro zobrazení Křovákovo a UTM. h) Parametry obsahu digitálního produktu jsou uvedeny v metadatech, jež jsou nedílnou součástí informací o produktu v E-shop Geoportálu ČÚZK na zpět 19

20 Interní kód produktu 3. Tištěné produkty Ceny jsou uvedeny v Kč Mapy Výdejní jednotka 1 mapový list Státní mapa 1 : Tiskový výstup katastrální složky Tiskový výstup výškopisné složky Tiskový výstup katastrální a výškopisné složky Tiskový výstup katastrální a výškopisné složky a Ortofota Tiskový výstup nové podoby Státní mapy 1 : bez výplní ploch Tiskový výstup nové podoby Státní mapy 1 : s výplněmi ploch Základní mapy středních měřítek Základní mapa České republiky 1 : *) Základní mapa České republiky 1 : *) Základní mapa České republiky 1 : *) Základní mapa České republiky 1 : Základní mapa České republiky 1 : Mapy územních celků Mapa krajů České republiky 1 : *) Soubor Map krajů České republiky 1 : (13 map. listů) *) Mapa České republiky 1 : *) Fyzickogeografická mapa České republiky 1 : *) Mapa České republiky 1 : Mapa obcí s rozšířenou působností 1 : Mapy správního rozdělení Mapa správního rozdělení České republiky 1 : *) Soubor map Mapa správního rozdělení České republiky 1 : (13 map. listů) *) Mapa správního rozdělení České republiky 1 : *) Mapa správního rozdělení České republiky 1 : Mapa správního rozdělení České republiky 1 : Přehledy kladů mapových listů státních mapových děl Klad listů Státní mapy 1 : odvozené v měřítku 1 : *)

SMLOUVA o užití digitálních ortofot

SMLOUVA o užití digitálních ortofot Číslo smlouvy ZÚ Značka, č.: 72488/14 Číslo smlouvy nabyvatele Značka, č. j.: CUZK_01_2014 SMLOUVA o užití digitálních ortofot Česká republika - Zeměměřický úřad se sídlem: Pod sídlištěm 9, P.O.Box 21,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a ÚP V Písku dne: 02.05.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nevýhradní licenční smlouva o užití základní báze geografických dat (ZABAGED ) NÁVRH

Více

CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad P. O. Box 21, Pod sídlištěm 1 800/9, 182 11 Praha 8 IČ: 60458500 CENÍK PRODUKTŮ A VÝKONŮ ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ve znění Dodatku č. 3, ze dne 22. 12. 2016 Schválil ředitel úřadu Ing. Karel

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Zeměměřický úřad ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. dubna 2013, Hradec Králové http://geoportal.cuzk.cz ČÚZK - jaké geografické informace poskytuje Informace z katastru

Více

PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Zeměměřický úřad PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 15. května 2014, Praha http://geoportal.cuzk.cz Prostorová data z produkce ZÚ Data z databáze

Více

Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODAT V REZORTU ČÚZK. Ing. Petr Dvořáček. Zeměměřický úřad. 9. září 2014, Praha.

Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODAT V REZORTU ČÚZK. Ing. Petr Dvořáček. Zeměměřický úřad. 9. září 2014, Praha. Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODT V REZORTU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. září 2014, Praha Jaká geodata ČÚZK poskytuje Data z databáze bodových polí Základní báze geografických dat (ZBGED

Více

NEVÝHRADNÍ LICENČNÍ SMLOUVA

NEVÝHRADNÍ LICENČNÍ SMLOUVA 'i 82 11 Praha 8 P.O. Box 21 Pod sídlištěm 9 ČíslcrMiouvy ZÚ: 76937/12 KUJCP00RU746 Číslo smlouvy nabyvatele: SL/OINF/007/12 Značka, č. j.: - NEVÝHRADNÍ LICENČNÍ SMLOUVA o užití Základní báze geografických

Více

Mapové produkty Zeměměřického úřadu

Mapové produkty Zeměměřického úřadu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Mapové produkty Zeměměřického úřadu semestrální práce Lucie Brejníková Darina Řičařová editor:

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK Petr Dvořáček Ústí nad Labem 25. 10. 2016 Formy poskytování geografických podkladů Tištěné mapy Data Mapové listy Souborová data Mapové služby WMS,

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK Krajský úřad Pardubického kraje 27. 4. 2017 Formy poskytování geografických podkladů Tištěné mapy Data Mapové listy Souborová data Mapové služby

Více

Mapové produkty Zeměměřického úřadu

Mapové produkty Zeměměřického úřadu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Mapové produkty Zeměměřického úřadu semestrální práce Lucie Brejníková Darina Řičařová editor:

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

Zeměměřický úřad v roce Ing. Danuše Svobodová

Zeměměřický úřad v roce Ing. Danuše Svobodová Zeměměřický úřad v roce 2011 Ing. Danuše Svobodová 11. listopad 2011 Věcná působnost Zeměměřického úřadu o správa geodetických základů ČR; o zeměměřické činnosti na státních hranicích; o správa ZABAGED

Více

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a rozvoje IS zeměměřictví 4. 5. 2015 Zeměměřický úřad - formy publikace produktů Tištěné mapy Data

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Představení produktů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Představení produktů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Představení produktů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Petr Dvořáček Odborný seminář pracovníků stavebních úřadů Královéhradeckého kraje Hradec Králové 30. 6. 2016 Přehled základních

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 KAREL BRÁZDIL CACIO fórum 2015, PRAHA 3. ČERVNA 2015 ÚVOD Zeměměřický úřad (ZÚ) je správní úřad s celostátní působností podřízený Českému

Více

ZABAGED Mgr. Petr Neckář

ZABAGED Mgr. Petr Neckář ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Mgr. Petr Neckář Zeměměřický úřad 27. 4. 2017, Pardubice ZABAGED ZÁKLADNÍ BÁZE GEOGRAFICKÝCH DAT digitální geografický model území České republiky, který je spravován Zeměměřickým

Více

Rada Jihomoravského kraje 105. schůze konaná dne

Rada Jihomoravského kraje 105. schůze konaná dne Rada Jihomoravského kraje 105. schůze konaná dne 4. 6. 2015 Materiál k bodu č. 11 programu: Uzavření bezplatné nevýhradní licenční smlouvy a smlouvy o užití digitálních ortofot Návrh na usnesení: (důvodová

Více

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu Ing. Danuše Svobodová 6. září 2013, Plzeň Obsah prezentace O státním mapovém díle Státní mapové dílo = tisíce mapových listů Klady mapových listů Obsah

Více

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ Ing. Danuše Svobodová, Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Geportál ČÚZK stručný přehled možností, jež

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

MAPOVÉ PODKLADY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ A ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD

MAPOVÉ PODKLADY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ A ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD MAPOVÉ PODKLADY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ A ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD Abstrakt Petr Dvořáček 27 Důležitými vstupními daty pro analýzu dopravních nehod jsou i vhodné mapové podklady. Ty umožňují zasadit řešenou událost

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne 1. 7. 2012, kterým se stanoví Sazebník služeb poskytovaných Státním oblastním archivem v Praze V souladu s vyhláškou č. 213/2012 Sb., kterou

Více

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu RNDr. Eva Kubátová, MV, odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Ing. Petr Dvořáček, ZÚ, vedoucí odboru správy a užití geoinformací Porada MV

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 KAREL BRÁZDIL NEMOFORUM 2015 16. ŘÍJNA 2015 1. SPRÁVA GEODETICKÝCH ZÁKLADŮ ČR 74 800 trigonometrických a zhušťovacích bodů 35 600 přidružených

Více

povinnosti ČÚZK Další Sídlo

povinnosti ČÚZK Další Sídlo ČÚZK DATA ČÚZK RNDr. Tomáš ŘEZNÍK, Ph.D. Mapové zdroje, podzim 2008 Český úřad zeměměřický a katastrální Ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze Zřízen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK Petr Dvořáček Hradec Králové 9. 6. 2015 Formy poskytování geografických podkladů Tištěné mapy Data Mapové listy Souborová data Mapové služby WMS,

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy platný od 17. 12. 2014

Ceník dat a výstupů z datových souborů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy platný od 17. 12. 2014 Útvar rozvoje hl. m.prahy Ceník dat a výstupů z datových souborů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy platný od 17. 12. 2014 1. Poskytování dat 2. Tiskové výstupy 3. Služby 4. Reprografie 5. Rozdělení odběratelů

Více

Pokyn ředitele č. 2/ 2009

Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku z 1. 7. 2009 Oddělení SOA a SOkA vykonávají zpoplatněné

Více

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA. Marcela Čapková Petra Havlíčková

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA. Marcela Čapková Petra Havlíčková KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA Marcela Čapková Petra Havlíčková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor geodézie a kartografie capkova.marcela@seznam.cz pettah@centrum.cz Klíčová slova: producenti,

Více

Nové služby geoportálu

Nové služby geoportálu Nové služby geoportálu Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 7.dubna 2009 Hradec Králové Rezort zeměměř ěřictví a katastru poskytuje: 1. Datové sady KN 1.1 Soubor popisných informací (SPI) 1.2 Soubor grafických

Více

Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU.

Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU. Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU www.cuzk.cz Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU 2017/2018 http://geoportal.cuzk.cz ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD (ZÚ), který byl zřízen s účinností od 1. 6. 1994 zák. č. 107/1994

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Poskytování prostorových dat resort ČÚZK a INSPIRE

Poskytování prostorových dat resort ČÚZK a INSPIRE Zeměměřický úřad Poskytování prostorových dat resort ČÚZK a INSPIRE Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Seminář Sdílení a předávání geodat 15.6.2011, Praha Obsah prezentace Data poskytovaná ČÚZK Aktuální

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Předmět díla

I. Úvodní ustanovení. II. Předmět díla Smlouva o dílo uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Číslo smlouvy : 15001 I. Úvodní ustanovení Objednatel: Město Manětín Manětín 89,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy. Všeobecná ustanovení

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy. Všeobecná ustanovení Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy I. Všeobecná ustanovení 1. Cílem tohoto dokumentu je stanovení pravidel (dále jen pravidla ) pro

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy platný od

Ceník dat a výstupů z datových souborů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy platný od Útvar rozvoje hl. m.prahy Ceník dat a výstupů z datových souborů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy platný od 8.9.2010 1. Poskytování dat 2. Tiskové výstupy 3. Služby 4. Reprografie 5. Rozdělení odběratelů Výdej

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. RNDr. Jana Pressová

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. RNDr. Jana Pressová ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Základní báze geografických dat RNDr. Jana Pressová Zeměměřický úřad Ústí nad Labem, 25. 10. 2016 ZABAGED - definice ZABAGED je digitální geografický model území České republiky,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU.

Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU. Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU www.cuzk.cz Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU 2016/2017 http://geoportal.cuzk.cz ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD (ZÚ), který byl zřízen s účinností od 1. 6. 1994 zák. č. 107/1994

Více

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD TVORBA ORTOFOT. Ing. Karel Brázdil, CSc

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD TVORBA ORTOFOT. Ing. Karel Brázdil, CSc ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD TVORBA ORTOFOT Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 21.10.2009 1 OBSAH PREZENTACE 1. Něco málo historie o leteckém měřickém snímkování 2.

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Formát: křídový papír, celobarevný tisk, formát A4 Náklad: minimálně 6 100 ks Distribuce: českokrumlovské domácnosti a podniky Web: www.ckrumlov.cz/noviny

Více

4.12.2012. Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN. Český úřad zeměměřický a katastrální

4.12.2012. Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN. Český úřad zeměměřický a katastrální 1. 2. 3. 4. 5. Jiří Poláček Ohlédnutí do minulosti Jak to funguje Právní předpisy Výstupy z ISKN Výstupy z RÚIAN Český úřad zeměměřický a katastrální 1 2 Ohlédnutí do minulosti 3 1. 1 On-line ETL Jak to

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI Účtování a placení PŘÍLOHA 6 Účtování a placení 1/6 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Obsah 1. Úvod... 3 2. Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 Obsah 1 Úvod... 3 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen... 3 3 Postup vyúčtování... 3 4 Placení... 4 5 Ručení... 5 2 / 5 1 Úvod Tato Příloha popisuje shromažďování

Více

ZDROJE ARCHIVNÍCH LETECKÝCH SNÍMKŮ

ZDROJE ARCHIVNÍCH LETECKÝCH SNÍMKŮ ZDROJE ARCHIVNÍCH LETECKÝCH SNÍMKŮ Kateřina Marková, Lenka Řechtáčková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Geodézie a kartografie lenka.rechtackova@fsv.cvut.cz Klíčová slova: referát, letecký snímek,

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY, vydané v souladu s ustanovením 273

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu

Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu Ing. Petr Dvořáček Konference Praha 19. listopadu 2008 internet interní síť databázové úložiště ZABAGED Geoportál ZÚ migrace GEONAMES SM-5

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Směrnice o službách poskytovaných Diecézním archivem Biskupství brněnského

Směrnice o službách poskytovaných Diecézním archivem Biskupství brněnského Směrnice o službách poskytovaných Diecézním archivem Biskupství brněnského 1. Služby poskytované Diecézním archivem Biskupství brněnského V souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Digitální forma státních mapových děl středních měřítek díla ČÚZK. Státní mapová díla (7)

Digitální forma státních mapových děl středních měřítek díla ČÚZK. Státní mapová díla (7) Digitální forma státních mapových děl středních měřítek díla ČÚZK Státní mapová díla (7) rastr X topologickovektorový model ZABAGED/2 dnes se takto neoznačuje ZABAGED/1 dnes se takto neoznačuje DATA 200

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

ČÚZK a INSPIRE. Jiří Poláček. Konference Inspirujme se..., Průhonice,

ČÚZK a INSPIRE. Jiří Poláček. Konference Inspirujme se..., Průhonice, ČÚZK a INSPIRE Jiří Poláček Konference Inspirujme se..., Obsah prezentace 1. Průběh prací při implementaci směrnice INSPIRE 2. Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) a INSPIRE

Více

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Spuštěna v roce 2004 Volně přístupná, bez registrace Umožňuje bezúplatné

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ VZ

Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ VZ Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ-2010-1900VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 05 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem,

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Poskytování údajů ČÚZK. Jiří Poláček

Poskytování údajů ČÚZK. Jiří Poláček Poskytování údajů ČÚZK Jiří Poláček Obsah prezentace Poskytování údajů v resortu ČÚZK Přehled resortních informačních systémů a jejich vazby Pohled do historie Poskytování údajů z KN - související právní

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, Plzeň Č.j /2008

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, Plzeň Č.j /2008 Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, Plzeň Č.j. 40001001-40-134/2008 Podmínky využití výsledků pozemkových úprav k obnově katastrálního operátu (2. aktualizované vydání) 1) Úvod Zpracovatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Autorské právo pro praxi

Autorské právo pro praxi Autorské právo pro praxi RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz Autorské právo a geoinformatika Co je to autorské právo? odvětví práva,

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více