Historické středoškolské učebnice českého jazyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historické středoškolské učebnice českého jazyka"

Transkript

1 1. polovina 19. století. Po dvacetiletí svépomocných a víceméně neoficiálních aktivit byl v roce 1816 vydán výnos, který stanovil, že čeští žáci gymnázií se mají v českém překládání a spisování cvičiti. Čeští vlastenečtí učitelé v reakci na něj okamžitě přistoupili chutě k dílu. Čeština se na gymnáziích vyučovala např. podle slavného Václava Hanky, který přepracoval gramatiku svého ještě slavnějšího učitele Josefa Dobrovského, mimořádně populární byla i Slovesnost Josefa Jungmanna. Čeština zatím neexistuje jako povinný vyučovací předmět a její pěstování se stále potýká s mocenskými překážkami. 1. [Č.záznamu: [ ] Hanka, Václav, Prawopis český podlé Základu Gramatyky Dobrowského od geho žáka Wáclawa Hanky. -- Praha : Háze, s., [2] listy tab. ; 21 x 14,4 cm F [Č.záznamu: [ ] Dobrovský, Josef, Grammatika, čili, Mluwnice Českého Gazyka podlé Dobrowského / djlem skrácena, djlem rozmnožena od Wáclawa Hanky. -- Praha : Pospíšil, XXVI, 287 s. F [Č.záznamu: [ ] Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Slowesnost, aneb, Náuka o wýmluwnosti prosaické, básnické i řečnické se sbírkau příkladů w newázané i wázané řeči opr. a rozmn. wyd.. -- Praha : Kronbergr i Řiwnáč, XXX, 836 s.. -- (Nowočeská bibliothéka ; č. 5) - Rejstř. F5663c 4. Č.záznamu: [ ] Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Slowesnost, aneb, Náuka o wýmluwnosti básnické i řečnické se sbírkau příkladů w newázané i wázané řeči wyd.. -- Praha : Kronbergr i Řiwnáč, XIX, 834 s.. -- (Nowočeská bibliothéka ; č. 5) (Spisy musejní ; č. 18)- Registřík. F5663

2 Po roce Od školního roku je zaveden český jazyk jako obligátní předmět na českých gymnáziích v Praze, Hradci Králové, Jičíně, Jindřichově Hradci, Písku, Mladé Boleslavi, Německém Brodě, Klatovech, Litomyšli a Rychnově. Jako vyučovací jazyk byl jazyk český zaveden do vyučování náboženství, zeměpisu, dějepisu a přírodopisu. V reakci na to vzniká množství učebnic českého jazyka, a to jak mluvnic, tak tzv. slovesností učebnic pro vyučování slohu. Na dlouhou dobu ovlivnily vyučování prvořadě učebnice Jana Gebauera ( ), dalšími výraznými autory jsou moravští středoškolští učitelé a bohemisté František Bartoš ( ) a jeho žák František Bílý ( ). Učebnice češtiny-mluvnice mají stále podobu zjednodušených vědeckých gramatik. 5. Formánek, J.Č. Mluvnice česká pro žáky nižších tříd na středních školách. 4. Vydání. V Českých Budějovicích : L-E- Hansen s. 6. Kovář, Matěj, Mluvnice česká pro nižší třídy středních škol / sepsal M. Kovář vyd.. -- Praha : Mourek, s. 7. Č.záznamu: [ ] Kunz, Karel, Česká mluvnice pro nižší třídy gymnasialních a realních škol / Karel Kunz opr. vyd.. -- Praha : Kober, s. F Č.záznamu: [ ] Česká čítací kniha : pro druhou třídu nižšího gymnasia / sestavil F.L. Čelakovský. -- Vyd Praha : Tempský, s. 9. Blažek, Matyáš, Mluvnice jazyka českého. Díl 1, Nauka o slově (Tvarosloví) / Matiáš Blažek. 2.vyd. -- Brno : Winkler, s. : tab.. Nezměněný otisk prvního vydání. -- (Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské) 10. [Č.záznamu: [ ] Bartoš, František, Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské. Díl 2, Skladba / sepsal František Bartoš přehlédnuté vyd.. -- Brno : Winiker, viii, 196 s. Rejstř. Přívazek k: Česká mluvnice pro školy střední a ústavy učitelské. Nauka o slově. F [Č.záznamu: [ ] Gebauer, Jan Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. 2, Skladba / J. Gebauer. -- Vyd. 2., poopr.. -- Praha : Tempský, s. F7903/2

3 12. [Č.záznamu: [ ] Gebauer, Jan Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. 1, Nauka o slově / J. Gebauer. -- Vyd. 2., poopr.. -- Praha : Tempský, s. F7903/1 13. Novák, Karel, Cvičebnice jazyka českého. K 3. Vydání Krátké mluvnice české Dra. J. Gebauera sestavil Karel Novák. Praha : Nákladem české grafické akc. společnosti Unie, s. 14. [Č.záznamu: [ ] Bartoš, František, Malá Slovesnost, kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních sestavili Fr. Bartoš, Fr. Bílý a Leandr Čech vyd., zcela přepr.. -- Brno : Winiker, VIII, 445 s. Schváleno ku všeobecné potřebě na školách středních... Ar Č.záznamu: [ ] Gebauer, Jan, Krátká mluvnice česká / Jan Gebauer. -- Vyd. 4., poopravené. -- V Praze : Nákladem české grafické akc. společnosti Unie, s. ; 8 -- Výnosem c.k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 8. října 1906, č všeobecně schváleno. F41994

4 Období mezi válkami I. Vznik samostatného Československa je spjat s konceptem československého národa a společného československého jazyka. Pro školy je proto napsána např. Stručná mluvnice česko-slovenská, kterou sepsal významný bohemista, později vedoucí redaktor časopisu Naše řeč, původně též učitel Václav Ertl ( ). Tentýž autor zároveň pro školy přepracoval učebnice Jana Gebauera. Ty byly do roku 1926 bezkonkurenčně nejpoužívanější a dodnes se z lingvistického hlediska pokládají za velmi kvalitní. Metodickou stránku učení však na zřeteli dosud neměly. K tomuto období se vztahují také učebnice českého jazyka pro studenty středních škol s jiným vyučovacím jazykem než československým, které představují unikátní typ učebnice češtiny jako jazyka cizího. V katalogu UK PedF tyto vzácné dokumenty bohužel chybějí, přinášíme proto alespoň kopie příslušných částí výročních zpráv z olomouckého gymnázia výběrově od roku 1923 do roku [Č.záznamu: [ ] Stručná mluvnice česko-slovenská / sestavil Václav Ertl. -- Praha : Ústřední nakladatelství, knihkupectví a papírnictví učitelstva českoslovanského, s. F [Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Gebauerova Krátká mluvnice česká / nově zpracoval Václav Ertl vyd., nezm.. -- Praha : Česká grafická Unie, s. F3329b Kopie výročních zpráv 18. Jahresbericht des Deutschen Staatsgymnasiums in Olmutz 1923/24 Jahresbericht des deutschen Staatsrealgymnasiums in Olmutz 1930/31 Jahresbericht des deutschen Staatsrealgymnasiums in Olmutz 1933/34 Jahresbericht des deutschen Staatsrealgymnasiums in Olmutz 1937/38

5 Období mezi válkami II. Četně byly vydávány učebnice, které se neodchylovaly od autority Jana Gebauera, resp. Václava Ertla. První vlaštovkou v učebnicové literatuře, signalizující odklon od dosavadní koncepce výkladového textu, byla učebnice Jana Mašína ( ) z roku 1926, která kombinovala učebnici s cvičebnicí, a snažila se tak více zdůraznit metodický aspekt. Okamžitě byla kritikou na stránkách odborného tisku takřka rozmetána. Učitelé a studenti ji však měli v oblibě. Přelomová byla až učebnice dnes už legendární čtveřice Bohuslav Havránek ( ) Leontij Kopecký ( ) Eduard Starý (1877?) Alois Získal ( ). Reflektovala zásady Pražského lingvistického kroužku a představuje typ učebnice, z něhož ve velké míře vycházíme dodnes. Také ona zpočátku nebyla odbornou veřejností přijímána s pochopením. 19. Č.záznamu: [ ] Stručná poetika a stilistika se zřetelem k čítankám pro ústavy učitelské / původně složil Karel Vorovka; 4. vyd. upravil Josef Holub dopl. vyd.. -- Praha : Státní nakladatelství, s. Schvál.... jako učebnice pro ústavy učitelské s českou řečí vyučovací... F Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Gebauerova Krátká mluvn ice česká / nově zpracoval Václav Ertl vyd., nezm.. -- Praha : Česká grafická Unie, s. F Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Gebauerova Krátká mluvnice česká pro nižší třídy středních škol / nově zpracoval Václav Ertl. -- Vyd. 11., přepracované. -- V Praze : Nákladem České grafické unie, s. Schvál.... jako učebnice pro střední školy... F3329c 22. [Č.záznamu: [ ] Novák, Karel, Cvičebnice a mluvnice jazyka českého pro třetí až osmou třídu škol středních. [II], podle mluvnic Dra Jana Gebauera složili Karel Novák a Josef Jirásek. -- V Praze : Nákladem České grafické unie, s. ; 8 F Cvičebnice jazyka českého pro první třídu středních škol / za vedení B. Havránka sestavili podle nových osnov L. Kopecký, Ed. Starý, Al. Získal vyd.. -- Praha : Česká grafická unie, s. : obr. Schváleno obecně výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 19. Srpna 1933 č /33-II/1, jako Učebnice pro střední školy s vyučovacím jazykem českým. U III-963

6 24. [Č.záznamu: [ ] Mašín, Jan, Česká cvičebnice a mluvnice pro 1. a 2. třídu středních škol. Díl 1 / složil Jan Mašín vyd., upr. podle nových osnov.. -- Praha : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, s. Schválena výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 16. dubna F23210/1 25. Haller, Jiří, Slohová čítanka pro vyšší třídy středních škol. 1. část, Pro V. a VI. třídu / sestavil Jiří Haller. -V Praze : Bursík & Kohout, s. 26. Č.záznamu: [ ] Mašín, Jan, Česká cvičebnice a mluvnice. Díl třetí, Pro IV. třídu středních škol / složil Jan Mašín. -- Třetí vydání, upravené podle učebných osnov z roku V Praze : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, s. ; 8 F41996/3 27. [Č.záznamu: [ ] Gregor, Alois, Mluvnice jazyka českého pro vyšší třídy středních škol / napsal Al. Gregor vyd., upravené podle Návrhu učebních osnov z r Praha : Bursík & Kohout, s. : 8 obr. Schváleno vynesením ministerstva školství a národní osvěty ze dne 8. srpna 1936, č.j /36-II/1, jako učebnice pro vyšší třídy středních škol s vyučov. jazykem československým ve znění českém -- Rejstřík: s. [335]-367 Bibliografie: s. [331]-334 F41813 Historické středoškolské učebnice českého jazyka Válečné období 28. Č.záznamu: [ ] Nová čítanka. II. -- V Praze : Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, s. : il. Ar Vítek, František Česká mluvnice pro hlavní školy. S 15 obrázky, 32 diagramy a mapkou nářečí v textu Vyd. Praha : Školní Nakladatelství pro Čechy a Moravu v Praze, s. Rejstř. Schváleno výnosem ministrestva školství ze dne 28. Dubna 1944, čís /44-I/2K. 30. Vítek, František Česká mluvnice pro měšťanské školy a pro nižší školy střední. S 15 obrázky, 23 diagramy a mapkou nářečí V textu. 1. Vyd. Praha: Česká grafická unie a.s. v Praze, s. II-14705,1764/47

7 Odborné školy. Tyto učebnice dokumentují bohatou tradici didaktiky českého jazyka pro odborné školy. Kvalitní jazykové vyučování na meziválečných obchodních akademiích je prezentováno jmény Jan Kaňka ( ) a Josef Vachek ( ). Po 2. světové válce se tvorba vzdělávacích koncepcí, učebních osnov a učebnic soustředí do nově založeného Studijního a informačního ústavu odborného školství (později Výzkumný ústav odborného školství). Výraznými osobnostmi v tomto oboru byli zejména Eduard Čech ( ) a Naděžda Kvítková, pozdější pracovnice katedry českého jazyka naší fakulty. Koncem 70. let jsou založeny tzv. studijní učební obory. Byla jim věnována soustředěná pozornost, protože, slovy tehdejšího místopředsedy vlády ČSSR M. Lúčana, bylo třeba skoncovat s častým podceňováním všeobecného a teoretického vzdělání, neboť co dělníkům stačilo včera, dnes už nestačí. Tato primárně politická motivace by však neměla zastínit skutečnost, že díky ní byly vytvořeny podmínky pro soustředěnou badatelskou a metodickou činnost, usilující o zvyšování kvality všeobecného vzdělávání učňů a jejich vzdělávání v českém jazyce. S učebnicemi pro SOU bylo spjato zejména jméno Antonína Tejnora ( ). 31. Bernášek, Antonín, Přehled československého písemnictví v rámci světových literatur pro obchodní akademie. Díl 3, Pro ctvrtý ročník / Antonín Bernášek, Jan Kaňka, Karel Polák. -- Praha : Československá grafická Unie, s. - Jmený a věcný rejstřík. 32. [Č.záznamu: [ ] Česká mluvnice a cvičebnice pro obchodní akademie a pro obchodní školy / sestavili Jan Kaňka a Jos. Vachek vyd.. -- Praha : Česká grafická Unie, s. Ukazatel jmený a věcný F [Č.záznamu: [ ] Učebnice jazyka českého pro zdravotnické školy a pro dvouleté školy hospodářské a průmyslové / [zpracovali Eduard Čech... et al.] vyd.. -- Praha : SPN, s. ; 8 U [Č.záznamu: [ ] Čech, Eduard, Učebnice českého jazyka pro studium při zaměstnání na odborných školách a pro ekonomické školy / Eduad Čech, Josef V. Bečka, Jan Kaňka nezměn. vyd.. -- Praha, SPN, s.. -- (Učebnice pro odborné školy) U Č.záznamu: [ ] Čech, Eduard, Český jazyk pro střední odborná učiliště / Eduard Čech, Antonín Tejnor vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro střední školy) Schvál.... jako učebnici pro odborná učiliště a učňovské školy. U1256a 36. Čech, Eduard Český jazyk pro experimentální obory SOŠ III (IV. Ročník)/ E.Čech, N. Kvítková, J. Uhlíř. Praha: SPN, s.

8 Středoškolské učitelské vzdělávání. Učitelé nižších stupňů se do roku 1946 vzdělávali v tzv. učitelských ústavech. O požadavcích kladených na uchazeče si můžeme udělat představu z Rukověti českého jazyka studijní pomůcky pro kandidáty učitelství Tomáše Glose ( ), později několikrát přepracované Aloisem Gregorem ( ), ale i z České mluvnice Jana Gebauera Václava Ertla, která se na učitelských ústavech jako prakticky výhradní učebnice používala až do roku Po 2. světové válce potom středoškolské vzdělávání učitelů procházelo četnými reformami, ale učebnice českého jazyka stále vytvářeli přední bohemisté. 37. [Č.záznamu: [ ] Gebauer, Jan Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé / Jan Gebauer. -- Praha : Tempský, s. F Č.záznamu: [ ] Speciální methodika jazykového vyučování : pro kandidáty učitelství / Uprav. Engelbert Rufer vyd.. -- Kutná Hora : Holan, s. F Novák, Karel, Základy methodiky jazyka českého na českých školách národních : pro kandidáty učitelství / Karel Novák. -- Praha : Česká grafická Unie, s. 40. Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Rukověť dějin české literatury : pro vyšší třídy škol středních. Díl 1, Doba stará / napsal Václav Ertl. -- Praha : Bursík & Kohout, iii, 58 s. F4431/1 41. Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Rukověť dějin české literatury : pro vyšší třídy škol středních. Díl 2, Doba střední / napsal Václav Ertl. -- Praha : Bursík & Kohout, , iv s. F4431/2 42. Pražák, Albert, Rukověť dějin české literatry. Díl 3, Doba nová : pro vyšší třídy škol středních a obchodní akademie / Albert Pražák opr. vyd.. -- Praha : Bursík & Kohout, s. -- Rejstř. -- Schvál.... pro vyšší školy střední a pro obch. akademie. 43. [Č.záznamu: [ ] Glos, Tomáš, Rukověť českého jazyka : Přehled pravopisu, mluvnice, stilistiky, metriky, poetiky a literatury české : studijní pomůcka pro kandidáty učitelství škol obecných, měšťanských i středních (ke zkoušce z jazyka vyučovacího), jakož i pro maturanty a studující všech škol / zpracovali T. Glos a Al. Gregor vyd., podstatně změněné. -- V Praze :

9 Šolc a Šimáček, s. ; 8 F Novák, Karel, Základy methodiky jazyka českého na českých školách národních : pro kandidáty učitelství / Karel Novák. 4. Vyd., opravené. -- Praha : Česká grafická Unie, s. 45. Č.záznamu: [ ] Ertl, Václav, Gebauerova Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. I, Hláskosloví - nauka o slově / nově zpracoval Václav Ertl. -- Vyd. 8., nezměněné. -- V Praze : Nákladem České grafické unie, s. F41811/1 46. Č.záznamu: [ ] Janáček, Gustav, Obecná didaktika mateřského jazyka / Gustav Janáček vyd.. -- Praha : státní nakladatelství, s. Lit. -- Jmený a věcný rejstřík. F [Č.záznamu: [ ] Učebnice jazyka českého pro pedagogické školy. Díl 1 / red. Bohuslav Havránek, Alois Jedlička vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro pedagogické školy) - Rejstř. F9992/1a 48. Č.záznamu: [ ] Učebnice jazyka českého pro pedagogické školy. Díl vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro pedagogické školy). - Rejstř. F9992/2a 49. [Č.záznamu: [ ] Cvičebnice českého jazyka pro 1. a 2. ročník pedagogických institutů / [P. Hauser, V. Formánková, L. Klimeš, B. Rulíková, J. Veselková]. -- Vyd Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro pedagogické instituty) F10149b

10 Středoškolské učitelské vzdělávání. Po roce Učebnice českého jazyka vzniklé po roce 1948 dobře vystihují střídání koncepcí a školských zákonů v následujícím čtyřicetiletí. V poválečném období byla vydána učebnice Mateřský jazyk Jiřího Hallera ( ) a Jaroslava Jelínka ( ), pozdějšího propagátora vědecké disciplíny teorie vyučování českému jazyku. I to je pro období po roce 1948 typické, že tento titul byl počátkem 50. let zastaven. Nalezneme zde učebnice pro dobíhající gymnázia počátku 50. let, pro tzv. střední školu z roku 1950, pokusné učebnice konce 50. let pro tzv. jedenáctiletky a konečně Český jazyk pro střední všeobecně vzdělávací školy a pro střední odborné školy výtečných bohemistů a didaktiků Karla Svobody ( ), Eduarda Čecha ( ) a Karla Hausenblase ( ) z roku Z této učebnice se učilo téměř pět generací středoškolských studentů a učitelé na ni dodnes rádi vzpomínají. Její postupné nahrazování je dokumentováno tzv. pokusnou učebnicí Český jazyk (1. díl z roku 1979), mezi jejímiž autory se nově objevuje jméno Marie Čechové. Kruh se uzavírá tzv. integrovanou učebnicí, která vznikla na podkladě nové koncepce Český jazyk 1-4 pro střední školy Antonína Tejnora a kolektivu. Zde vystavený exemplář je autentická učební pomůcka autorky výstavy. Metodické příručky. Pro střední školy se začaly vydávat až v 50. letech, neboť do té doby by byly pokládány za hrubé podcenění znalostí a dovedností středoškolských profesorů češtiny. Metodický průvodce k učebnici Český jazyk pro 9. až 11. postupný ročník z roku 1956 je vůbec první z nich. 50. Jelínek, Jaroslav Jazyk mateřský: vydání čtyřdílné: díl. 1., pro první třídu/ napsal Jaroslav Jelínek za spolupráce Jiřího Hallera. Praha: Státní nakladatelství v Praze, s. Scuváleno ministerstvem školství a osvěty ze dne 18. Února 1946, č. A-68547/46-II-1, jako učebnice pro 1. Třídu měšťanských škol a výnosem ze dne 14. Června 1946, č. A /46-III/2, jako učebnice pro 1. Třídu škol středních. 51. Český jazyk : cvičebnice českého jazyka pro I. třídu škol středních / Bohuslav Havránek... [et al.] vyd.. -- Praha : Státní nakladatelství s. : tab. Další var.název: Český jazyk : cvičebnice českého jazyka pro 1. třídu škol středních 52. Č.záznamu: [ ] Český jazyk : cvičebnice českého jazyka pro II. třídu škol středních / Bohuslav Havránek... [et al.] vyd. -- Praha : Státní nakladatelství s. : il. Další var.název: Český jazyk : cvičebnice českého jazyka pro 2. třídu škol středních Ar Učebnice jazyka českého pro II. Třídu gymnasií / B. Havránek, J.V. Bečka, M. Dokulil [et al.]. 2.vyd. -- Praha: Státní pedagogické nykladatelství, s. Schváleno výnosem monistrestva školství, věd a umění ze dne 19- listopadu 1952, č /52-III-1, v druhém vydání jako učebnice pro gymnasia Č.záznamu: [ ] Helcl, Miloš,

11 Český jazyk pro jedenáctý postupný ročník / Miloš Helcl... [et al.] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy) - Rejstřík Ar Č.záznamu: [ ] Český jazyk pro devátý ročník : pokusná učebnice. Část 1 / zpracovali Vladimír Ženatý, Milada Brümerová, František Cuřín... [et al.]. -- Vyd Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy) Schvál.... jako 1. část pokusné učebnice Český jazyk pro 9. ročník všeobecně vzdělávacích škol Ar23/1 56. Český jazyk pro devátý ročník : pokusná učebnice. Část 2 / zpracovali Vladimír Ženatý, Milada Brümerová, Miloš Dokulil... [et al.]. -- Vyd Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy) Schvál.... jako 2. část pokusné učebnice Český jazyk pro 9. ročník všeobecně vzdělávacích škol 57. C.zaznamu: [ ] Cesky jazyk pro jedenacty rocnik : pokusna ucebnice / [zpracovali Vladimir Zenaty, Milada Brumerova, Frantisek Curin... [et al.]]. -- Vyd Praha : Statni pedagogicke nakladatelstvi, s.. -- (Ucebnice pro vseobecne vzdelavaci skoly) Vydano se souhlasem... v prvnim vydani jako pokusna ucebnice pro 11. rocnik vseobecne vzdelavacich skol. Ar Č.záznamu: [ ] Svoboda, Karel, Český jazyk pro střední všeobecně vzdělávací školy a pro střední odborné školy / Karel Svoboda, Eduard Čech, Karel Hausenblas vyd.. -- Praha : SPN, , [1] s. : il. ; (Učebnice pro školy střední všeobecně vzdělávací a střední odborné) - Obálka: Mirek Juna -- Pozn. Odkazy na lit. Ar Svoboda, Karel Český jazyk : pro 1. ročník gymnázií / Karel Svoboda, Marie Čechová, František Daneš [et al.]. 1. Vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 60. Č.záznamu: [ ] Český jazyk 1-4 pro střední školy / [Antonín Tejnor, Marie Čechová, František Daneš... [et al.]] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učebnice pro střední školy) Schvál.... jako učebnici českého jazyka pro ročník gymnázií, středních odborných škol [Č.záznamu: [ ] Metodický průvodce k učebnici Český jazyk pro 9. až 11. post. ročník / Jaromír Spal, Marie Bergmannová, Milada Brümerová... [et al.] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Pomocné knihy pro učitele) - Schvál.... jako pomocná kniha pro učitele. Ar Č.záznamu: [ ] Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro střední školy. Díl 1 / [Karel Svoboda, Marie Čechová, Eva Hlaváčová... [et al.]] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. : tab.. -- (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Metodické příručky k učebnicím)

12 Schvál.... jako metodickou příručku k učebnici pro gymnázia, střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť - pro 1. ročník. U780/1b 63. Č. záznamu: [ ] Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro střední školy. Díl 2 / [Karel Svoboda, Marie Čechová, Karel Hausenblas... [et al.]] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. : tab.. -- (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Metodické příručky k učebnicím) Schvál.... jako metodickou příručku - 2. díl k učebnici Český jazyk pro gymnázia, střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť. -- Dotisk U780/2b 64. Č.záznamu: [ ] Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro střední školy. Díl 3 / [Karel Svoboda, Marie Čechová, Eva Hlaváčová... [et al.]] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. : tab.. -- (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Český jazyk 1-4 pro střední školy) (Metodické příručky k učebnicím) Schvál.... jako metodickou příručku k učebnici Český jazyk pro gymnázia, střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť - 3. díl. U780/3b

13 Učební osnovy a plány. Také ony dokumentují historické zlomy a změny vzdělávacích koncepcí. Za pozornost stojí např. experimentální dvanáctileté střední školy, které byly koncem 50. let zřízeny v intencích usnesení ÚV KSČ o spojení školy se životem a s výrobní prací a představovaly typ všeobecně vzdělávací polytechnické školy spojené s výrobou. Vznikly i učební osnovy a učebnice, charakteristické zejména deintelektualizací výuky, projevující se mj. v úplném odstranění systematické výuky mluvnice. Z mladších dokumentů je důležitý projekt Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy, který v úplnosti ovlivnil výuku češtiny v 80. letech 20. století. 65. a /1929/ Č.záznamu: [ ] Věstník Ministerstva školství a národní osvěty / redakcí, administraci a nákladem Ministerstva školství a narodní osvěty. -- Praha : Ministerstvo školství a národní osvěty, 1919, 1929, 1x měsíčně Souběžný název: Zákony a nařízení : příloha k "Věstníku Ministerstva školství a národní osvěty", roč , sešitu A26 Dále jako: Věstník Ministerstva školství a osvěty Tiskem a expedicí školního nakladatelství. V r.1939 tiskem a expedicí školního nakladatelství pro Čechy a Moravu v Praze 67. [Č.záznamu: [ ] Čeněk, Jan, K reformě střední školy : návrh učebné osnovy jednotné střední školy v republice Československé / napsal Jan Čeněk ; za pomoci Přemysla Hájka. -- Praha : Státní nakladatelství, s. F Č.záznamu: [ ] Zatímní učebné osnovy českých veřejných obchodních učilišť podle výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 2. prosince 1939, čís /II a poznámky k učebným osnovám. -- Praha : Studijní ústav obchodního školství, s. - Rejstř. F Č.záznamu: [ ] Učební plán a učební osnovy pro gymnasia : výnos ministerstva školství, věd a umění ze dne 26. července Praha : Státní nakladatelství, s. F Návrh učebních osnov pro národní a střední školy : střední škola : jazyk český a ruský / kolektivy pracovníků a spolupracovníků výzkumných ústavů pedagogických vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Dědictví Komenského ; kn. 514) 71. Český jazyk: Učební osnovy pro 6. až 11. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol. 1.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství s. Výnos ministerstva školství ze dne , č. 4370/54-A-I/1 72.

14 Č.záznamu: [ ] Český jazyk : ročník vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učební osnovy všeobecně vzdělávacích škol) AOs Č.záznamu: [ ] Český jazyk : ročník / [vypracoval Výzkumný ústav pedagogický] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Pokusné a přechodné učební osnovy dvanáctileté střední školy) AOs [Č.záznamu: [ ] Český jazyk a literatura (povinný předmět) ; Seminář českého jazyka (volitelný předmět) ; Literární seminář (volitelný předmět) ; Umělecký přednes (nepovinný předmět) vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učební osnovy gymnasia) AOs5 75. [Č.záznamu: [ ] Český jazyk a literatura : učební osnovy pro 1. a 2. ročník gymnázia / Ministerstvo školství České socialistické republiky ; [vypracoval Výzkumný ústav pedagogický] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. - Schvál. ČSR. AOs Č.záznamu: [ ] Český jazyk a literatura : učební osnovy pro 3. a 4. ročník gymnázia / Ministerstvo školství České socialistické republiky ; [vypracoval Výzkumný ústav pedagogický] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Učební osnovy pro gymnázia) - Schvál. ČSR. AOs Č.záznamu: [ ] Český jazyk a literatura : učební osnovy pro 1. a 2. ročník gymnázia / Ministerstvo školství České socialistické republiky ; [vypracoval Výzkumný ústav pedagogický] vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. - Schvál. ČSR. AOs Č.záznamu: [ ] Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy : projekt a důvodová zpráva / Ministerstvo školství České socialistické republiky, Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. -- (Zájmové náklady) DT Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy : dílčí projekty / Ministerstvo školství České socialistické republiky, Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky vyd.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s.. pro vniřtní potřebu ministerstva školství ČSR.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Pardubice, Gorkého 867 Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek. Téma hodiny Předmět

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek. Téma hodiny Předmět Škola Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek Téma hodiny Předmět Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_14_ČJL_2.07_

Více

SEZNAM UČEBNIC PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

SEZNAM UČEBNIC PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. ROČNÍK OBCHODNÍ AKADEMIE DÁLKOVÁ FV Předmět Nakladatel Název učebnice Český jazyk pro SOŠ a studijní obory SOU SPN a. s. všech typů (autoři: Tejnor, Hlavsa a kol.) (bledě modrá učebnice!) Čítanka 1

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Seznam učebnic pro první ročník OA (dálková FV) Předmět Nakladatel Název učebnice SPN a. s. Český jazyk pro SOŠ a studijní obory SOU všech typů (autoři: Tejnor, Hlavsa a kol.) (bledě modrá učebnice!) Tripolia

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Všestranné jazykové rozbory Téma 1.2.3. Všestranné

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz Osobní údaje: PaedDr. František Parkan, nar. 15. 10. 1944, Praha. Zaměstnavatel: Pedagogická fakulta UK, 116 39 Praha 1. M. D. Rettigové 4. Studium: 1958-1962

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

SEZNAM UČEBNIC PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

SEZNAM UČEBNIC PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. ROČNÍK OBCHODNÍ AKADEMIE DÁLKOVÁ FV Předmět Nakladatel Název učebnice Český a SPN a. s. Český pro SOŠ a studijní obory SOU všech typů (autoři: Tejnor, Hlavsa a kol.) (bledě modrá učebnice!) Český a

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Státní pedagogická knihovna Komenského Praha Ú V O D

Státní pedagogická knihovna Komenského Praha Ú V O D Ú V O D Bibliografie Historické učebnice hudební výchovy a zpěvníky ve fondu SPKK z let 1808 2001 je další z titulů Státní pedagogické knihovny Komenského při postupném zpřístupňování konzervačního fondu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

OBJEDNÁVKOVÝ LIST UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK

OBJEDNÁVKOVÝ LIST UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK Čas. ozn. Obch. číslo A* 52041 Titul, autor Cena Kč UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY UČÍME SE ČÍST UČEBNICE ČTENÍ pro 1. r. ZŠ J. Wagnerová A 52061 METODICKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

Mí Prima. Fyzika: žádná učebnice není potřeba

Mí Prima. Fyzika: žádná učebnice není potřeba Mí Prima Oxenden, C. et al. New English File Elementary MULTIPACK A, Oxford: OUP, 2005 Učebnici je třeba pořídit novou, nikoli z druhé ruky od starších studentů. Děkuji za pochopení, VN. Zatím nic nekupovat,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016. Prima

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016. Prima Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 Prima On: Ze: Český jazyk pro zákl. školu a víceletá gymnázia 6, Fraus 2003, Krausová, Teršová Čítanka školní materiály English Plus 1, 2 objednávka přes školu v

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

SEŠIT 7 VYDÁNO: ČERVENEC 2006 Cena: 8 Kč OBSAH

SEŠIT 7 VYDÁNO: ČERVENEC 2006 Cena: 8 Kč OBSAH SEŠIT 7 VYDÁNO: ČERVENEC 2006 Cena: 8 Kč OBSAH Část oznamovací Sdělení MŠMT k postupu podle ustanovení 78 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Seznam učebnic pro první ročník OA (dálková FV) Předmět Nakladatel Název učebnice SPN a. s. Český pro SOŠ a studijní obory SOU všech typů (autoři: Tejnor, Hlavsa a kol.) (bledě modrá učebnice!) Tripolia

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola

Obchodní akademie a Jazyková škola Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 telefon: 466 501 684 www.oapce.cz e-mail: oa@aopce.cz SEZNAM UČEBNIC PRO 2. ROČNÍK Školní rok 2012 2013 Způsob

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka.

Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka. ÚJOP UK středisko Krystal a Hochschule für angewandte Wissenschaften Amberg - Weiden ve spolupráci s Česko německým fondem budoucnosti pořádají Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka. Datum

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2014/2015. Prima

Seznam učebnic pro školní rok 2014/2015. Prima Seznam učebnic pro školní rok 2014/2015 Prima On: Ze: Český jazyk pro zákl. školu a víceletá gymnázia 6, Fraus 2003, Krausová, Teršová Čítanka 6, Soukal Josef, SPN Praha English Plus 1, 2 objednávka přes

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08 Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Výzva č. 08 V oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla 1. výzva s pořadovým číslem 08 pro žadatele individuálních projektů ostatních (IPo)

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Gorkého 867, Pardubice Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční,

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk.r. 2014/15 Obor: EKONOMICKÉ LYCEUM. Předmět Název učebnice Autor Pozn., např.

Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk.r. 2014/15 Obor: EKONOMICKÉ LYCEUM. Předmět Název učebnice Autor Pozn., např. Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk.r. 2014/15 Obor: EKONOMICKÉ LYCEUM Literatura pro 1. ročník středních škol Český jazyk pro SŠ - Mluvnice pro střední školy) New Headway Elementary 4th

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola:

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola: PŘÍSUDEK Předmět: český jazyk Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva syntaxe přísudek; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení Klíčová slova:

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Členění daní III/2 VY_32_INOVACE_31 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: 26 721/2007-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více