Modlitby matek. Součást Komunity SOLACE. Zpravodaj pro ČR prosinec 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modlitby matek. Součást Komunity SOLACE. Zpravodaj pro ČR prosinec 2014"

Transkript

1 Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR prosinec 2014 Maria řekla: Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova. (Lukáš 1, 38) 71

2 Modlitby matek Milé sestry v Kristu, pokoj a radost! Ať už se nacházíme v kterékoliv části roku, ale před Vánocemi zvláště, nenechme si vnutit, co a jak ještě musíme udělat, abychom byly dokonalé. Dokonalá matka reálně neexistuje. Naštěstí dokonalost matky před Bohem se měří jinými mírami než prototyp dokonalé ženy dnešního světa. Dovolme si být něžnými, milujícími a nemoderními ženami. I když se nám může zdát, že na nás dotírají povinnosti ze všech stran. Zkusme se upřímně zamyslet, kolik povinností jsme si naordinovaly samy za účelem spokojenosti někoho a kolik jich je skutečně nutné udělat. Když se upřímně zamyslíte, musíte přiznat, že jde v mnoha případech spíše o naši osobní spokojenost. Je skutečně nutné, aby bylo napečeno tolik druhů cukroví? Je nezbytné vidět díl dalšího nesmyslu nabízeného v TV? Je potřeba, aby bylo beze zbytku uklizeno nebo zkrátka jen uklizeno? Kolik času zabere přehnané nakupování dárků, výzdoba a jiné nutné nezbytnosti? Největším darem od nás pro naše rodiny je teplo domácího krbu, které sálá, i když není dřevo a venku je zima. Maminky, dobíjejme své baterie tak, abychom byly připraveny dávat především jako ženy a matky. Posilujme naše mateřství a ženství. V čem je naše síla? V důvěře v Boha! Odevzdání je vhodným prostředkem k tomu, aby se z nás staly ženy usměvavé, a ne uštvané, radostné, a ne naštvané, svobodné, a ne svázané a také schopné prvotní lásky, a ne zahořklé. Zkusme v duchu nabídnout dvě tyto ženy našim mužům a dětem. Kterou by si asi vybrali? A co víc, jak je leká a mnohdy i zraňuje ta druhá varianta. Maminky duchovní i fyzické, prožijte s Marií o těchto Vánocích hloubku skutečného odevzdání. Maria řekla tolik známé Jsem služebnice. Být služebnicí není být nesvéprávnou bytostí, které dělá, co může, a stejně to stále není dost. Být služebnicí je svobodné rozhodnutí zralé ženy, která poznala svou cestu. Vy, které máte radost z toho, že z vás Bůh učinil svůj nástroj podle své, nikoliv podle vaší vůle, děkujte mu stále za to, že to víte, že jste poznaly, kde je vaše pravá cesta. Vy, které toto poznání nemáte, jednoduše se modlete, aby vám Duch svatý vnuknul touhu po úplném odevzdání. Veronika nám při setkání v Anglii řekla: Když jsme 100% odevzdané Bohu, Duch svatý v nás způsobí, že obyčejní lidé mohou dělat neobyčejné věci. Bůh si vybírá mezi obyčejnými lidmi, mezi těmi, jejichž srdce je otevřené. Nesnažme se být komplikované, ať nás může Bůh utvářet a měnit. Tak skrze nás změní i to, co jsme pokazily, nedokázaly či neučinily. Může pak změnit ty, o jejichž spásu nám jde především, ale bude měnit i ty, kteří jsou kolem nás 2

3 Úvod v každodenním kontaktu a s kterými máme třeba nějaký nevyřešený problém. My některé věci neumíme vyřešit. Spravedlnost je v tomto světě těžko dosažitelná, ale budeme-li Bohem proměněni, pak On skrze nás bude proměňovat svět. Bůh nás uschopní pro evangelizaci. A spiritualita odevzdání evangelizační je. Reálná válka ve světě skutečně začíná nepokojem v našich rodinách. Přijměme o těchto Vánocích dar od samotného Boha. Jsem přesvědčena, že bude velmi potěšen. Tím darem je proměna nás samotných. Přijetí daru znamená otevřít svá srdce v prostotě a jednoduchosti. Nic neplánujte, jen se nechte krok za krokem v trpělivosti vést. Chudoba není na překážku, naopak Betlém je toho důkazem. V 1. listě Timoteovi se píše o ženě: Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti. Ať se tak stane i vám! V modlitbě zůstávám Markéta *Na titulní straně je Milostný obraz Panny Marie z roku 1710 v Provodově u Zlína 3

4 Modlitby matek Bůh na mne myslí, je na cestě ke mně... Bůh na mne myslí. Bůh mě hledá. Bůh je na cestě ke mně Cesta je dlouhá. Bůh vyšel ze svého nedosažitelného světla. Šel k prorokům a vešel do jejich slov Vešel do života vyvoleného národa. Šel do základu lidské přirozenosti a vešel do lůna Panny: stal se člověkem v Ježíši Kristu. Přišel na tento svět. To není obraz. Za tím je dlouhá cesta. Tato celá cesta nebyla jen k lidem, nýbrž ke mně. Proroci, židovský národ, dějiny od pádu Adamova až k plnosti časů - těmi všemi přichází Bůh až ke mně. Na mě hledí Kristus. Přichází za mnou skrze své zjevení, skrze svou činnost, skrze své slovo. A tím to ještě nekončí Pane, nedopusť, abys šel za mnou nekonečnou cestou až z hlubin své nedosažitelnosti, celým stvořením a svatým Písmem. A když už zbývá jen jeden krok, že by tento poslední krok nenastal... Co by mi prospělo, že ses mi otevřel, kdybys ale nedošel? Pro svoji lásku nenech můj život dojít do konce, dokud se toto nestane. (Romano Guardini, Světlo) 4

5 Slovo kněze Slovo kněze Mama je chlieb, ktorý sa láme pre deti. Milé mamy! Určite vy najlepšie viete, čo to znamená byť lámaná pre svoje deti: cez riziká a nepríjemnosti tehotenstva, bolesti pôrodu, prebdené noci až po bezmocnosť z výberu životných hodnôt vašich dospelých detí a ich detí. Každá s vás by ste dokázali porozprávať príbeh svojho lámania, keď ste sa cítili na dne, bez pochopenia najbližších a s otázkou, kde som urobila chyby a som vôbec dobrou mamou? Pocit, keď už nič nie je jasné a človek stráca pevný bod pod nohami, keď sa cíti celkom zlomený, zranený a bezmocný, vie poriadne zatriasť naším životom. Je prirodzené, že v takomto vnútornom prežívaní by sme najradšej ušli pred sebou a svojimi problémami. Ale kam môže ujsť matka viacerých malých detí? Snáď od vysávača k žehličke, alebo od varenia k praniu... A predsa, práve takéto náročné chvíle lámania môžu byť zlomové. Henri Nouwen kdesi píše, že Kristus robí s každým z nás podobne, ako robil s chlebom: každého z nás berie do svojich rúk, požehnáva nás, každého z nás láme, aby nás po kúštiku rozdával. Skúsme optikou tejto vzácnej myšlienky vnímať ako požehnanie všetky tie momenty, keď sme boli v živote zlomení od svojich detí či najbližších. Celý náš život a život našej rodiny je ukrytý v Božom náručí, z ktorého nemôžeme vypadnúť ani vtedy, keď sme sa zašpinili hriechom alebo sa ocitli v neriešiteľných konfliktoch a vzájomnom odcudzení s najbližšími. Boh v Ježišovi Kristovi nás berie do svojich prebodnutých rúk a chce nás požehnať, ale v znamení svojho kríža. Požehnanie prichádza a dáva sa v znamení kríža. Ježiš sa totiž zjavuje ako Boh práve vo vyliatí krvi a v rozlámanom tele na dreve kríža. Náš Boh nie je len milujúci Boh, ale aj Boh trpiaci. Nie je len Bohom trpiacich, ale Bohom, ktorý sám trpí a stáva sa trpiacou láskou. Láska Ježiša Krista dáva utrpeniu nový zmysel, ktorý nespočíva iba v bolesti a v preliatí krvi. Bolesť sa stáva vyjadrením a komunikovaním lásky, ktorá dokáže premeniť utrpenie z bolestnej a nešťastnej udalosti na dôkaz a zjavenie najväčšej lásky... Takto sa utrpenie v akejkoľvek forme a podobe ocitá v strede všetkého, v najhlbšom jadre významu všetkých vecí. 5

6 Modlitby matek Milé mamy, nedajte si ukradnúť nádej pri pohľade na svoje deti! Aj keď ste niekedy zlomené, nešťastné, vyčerpané a znechutené, keď nevládzete a neviete, ako ďalej, nedajte si ukradnúť dôveru, že vaše utrpenie prijaté s láskou má svoj zmysel. Majte odvahu stať sa v Božích rukách polámaným chlebom, ktorý láskou sýti svoje deti. Nezabudnite! Láska matiek (každej jednej z vás, takej zlomenej, zranenej, nedokonalej a slabej) premáha svet! V modlitbe vám všetkým vyprosujem veľa odvahy nechať sa lámať pre iných a žehnám vás. otec Marián (duchovní otec MM na Slovensku) 6

7 Duchovní okénko Duchovní okénko Milé maminky, rády bychom vám v této kapitole postupně přibližovaly témata ze spirituality Modliteb matek. Nechť jsou vám tato slova povzbuzením ve vašich modlitebních společenstvích. Minule jsme psaly o třech zásadách našeho hnutí: Neradíme si, Pán Ježíš ví nejlépe, co která z nás potřebuje. Nepomlouváme se, ale prosíme pána Ježíše, abychom mohly vidět lidi kolem jeho očima. Nevynášíme ze skupinky věci, s kterými se maminky svěřily v modlitbě. Buďme velmi citlivé. Prosby Prosby zařazujeme až na závěr MM, po odevzdání. Právě tady je prostor prosit za ty, kdo nás o modlitbu prosili, ale i za vše ostatní, co nám leží na srdci a ne- bylo vloženo do košíčku při odevzdávání. Již neopakujeme prosby např. za děti nebo za ty, které jsme před chvílí s důvěrou odevzdaly. Také je napíšeme do sešitku k tomu určenému. Celý sešitek pak po odevzdání pozvedneme ke kříži a krátce se pomodlíme o to, o co nás druzí prosili. Nemusíme pak při dalších setkáních vždy všechny prosby ze sešitku číst (postupně jich tam může být velké množství) a jen příležitostně je znovu společně projdeme. Budete překvapeny, až zjistíte, že již mnoho z toho, za co se společně modlíte, je Bohem vyslyšeno, ošetřeno či jinak vyřešeno. Budete číst s vděčností. Zatímco my prosíme často jak na kolovrátku, mnohdy si nestačíme hned povšimnout, že Pán koná a koná velké věci. Maminky, mějte důvěru, že prosby a přímluvné modlitby uvnitř vašich skupinek mají velkou váhu. Nejsou o nic menší či méně důrazné než kterékoliv jiné modlitby. Bůh je slyší stejně. Mohou se však vyskytnout případy modlitby urgentní, např. při autonehodě, úrazech či jiných akutních událostech. Tady nabízíme modlitbu žen v pohotovostní skupině. Kontakty najdete vždy na poslední straně Zpravodaje. Také se může stát, že některé maminky mohou mít problém, který nechtějí před skupinou ventilovat, či potřebují modlitebně povzbudit, protože jim z různých důvodů docházejí síly. V MM máme skupinu žen, sloužících jako přímluvkyně právě pro tyto situace. Není nutné, abychom všechny tyto prosby tiskly ve Zpravodaji. Jednak zdaleka ne všechny maminky mají kapacitu na to, 7

8 Modlitby matek 8 aby se na těchto modlitebních intencích podílely. A ty, které tuto službu mají ve svém srdci, mohou díky elektronické poště relativně rychle tuto službu plnit. Dalším argumentem, proč již netiskneme přímluvy, je i to, že prosby v době vytištění Zpravodaje mnohdy pozbývaly aktuálnosti. Maminky, uvědomme si, že síla našich modliteb spočívá v tom, že matky celého světa, které jsou zapojeny do našeho hnutí, se modlí za naše děti to by pro nás měla být v těch těžkých chvílích největší posila. Problémy nemusí být ani vysloveny, Pán je zná, je třeba důvěřovat a nechat se posílit společnou modlitbou v mateřské skupince. To by nás mělo vést k tomu, abychom chodily na skupinku pravidelně a nevynechávaly. Modlitba ve skupinkách Maminky, věřte, že MM utváří sám Pán Ježíš. On si vás povolal k mateřství stejně tak jako k této modlitbě. Nedělejte si starosti, jak pravidelně kdo chodí na modlitbu do skupinky, zda-li jsou ostatní maminky ochotné jezdit na další aktivity pořádané MM nebo jak prožívají odevzdání. Která maminka se chce skutečně upřímně modlit za svoje děti, jistě přijde vždy, když bude moci. Bude také ochotná dodržovat všechna doporučená pravidla, která nám dala naše zakladatelka Veronika a které vám zprostředkovává vaše národní koordinátorka. Toto jsou maminky, které jsou srdcem v MM. Potom potkáme i maminky, které se sice v MM modlí, ale MM nejsou jejich prioritou. A pak poznáme i maminky, které skupinou jen prošly. Rozhodně není našim úkolem je násilím udržet ve skupince, tím bychom samy mohly lehce porušit to, co nám Pán nabídl v MM. Setkání má být jednou týdně, ne jednou za dva týdny. Vždy ve stejný den a hodinu. Pokud se nemůžeme všechny sejít, spojme se alespoň duchovně. To, co budeme muset dělat v ten čas, kdy jsou MM, pak můžeme přinést Pánu Ježíši jako oběť. Nic si nenahrazujeme. Setkání trvá obvykle hodinu až hodinu a půl. Nemusíme se nikomu omlouvat a nic zdůvodňovat, buďme svobodné. Za maminku, která není přítomna na MM pak ta, která ten den vede modlitbu, odevzdá hromadně její kolečka do košíčku společně s ní samotnou. Ve vedení modlitby se střídáme. Maminky, pokud vám cokoliv kolem modlitby ve skupince není jasné, obraťte se na nás, rády vám poradíme. Je také možné domluvit si návštěvu koordinátorky. Při setkání společně s vámi povede Modlitbu matek a zodpoví vám vaše otázky. Připomínám, že je dobré přečíst si knihu Veroniky Radost z odevzdání, pokud ji nemáte, napište si o ni, rádi vám ji pošleme. Společně s knihou je možné poslat také DVD, kde Veronika mluví o odevzdání a modlitbě.

9 Ohlédnutí Ohlédnutí Milé maminky, celý pracovní rok 2014 je již za námi. Nesl se v duchu velké změny spojené s odchodem Růženky ze služby národní koordinátorky. Některé jste však měly štěstí a mohly se s ní ještě osobně setkat na některých z výjezdů. Zvláště tehdy, když není nikdo, kdo by mě doprovodil, stále mi je po boku. Pro ty, kdo by chtěl vědět více, tak snad jen to, že se těší dobrému zdraví a věnuje se vnoučatům. Hned začátkem roku jsme mohly absolvovat duchovní obnovu na Sv. Hostýně s duchovním otcem hnutí. Zájem o toto setkání byl velký a nemohly jsme všechny uspokojit. Zúčastnilo se jí kolem 114 žen. Proto i letos počátkem roku tuto duchovní obnovu znovu pořádáme. Každoroční únorová Hromniční pouť matek ve Šternberku se stala již tradicí. Pro příští rok zřejmě projde tato pouť změnami, jejichž důvodem je především přestavba místního kulturního sálu. Vše se jistě včas dozvíte na stránkách farnosti Šternberk, která je pořadatelem této akce. Poté v březnu následovala rekolekce pořádaná pro Modlitby matek a Modlitby otců v Kroměříži otcem J. Červenkou. Sešlo se zde kolem 150 matek i otců. Měly jsme celkem 7 diecézních setkání, každé jiné a každé požehnané. Konferenci jsme poprvé pořádaly v Praze. V úžasném zázemí Komunitního centra Matky Terezy vhodném pro naši konferenci, jemuž podobné v Brně zatím nenajdeme. Přijelo sem mnoho desítek maminek, které se zúčastnily konference vůbec poprvé, a to nám bylo velkou radostí. V závěru roku jsme pak navštívily Star House v Anglii, kde jsme zažily neopakovatelné chvíle nejen s Veronikou, ale s celým jejím týmem, i mezi sebou navzájem. Vyjely jsme na pracovní setkání koordinátorek do Volfířova, které bylo pro naši službu potřebným povzbuzením. Také proběhlo první setkání organizátorů Dětí víry. Vzniklo mnoho nových skupinek po celé zemi. Roztočené kolo setkání, sdílení, svědectví, modliteb, adorací, odevzdání, agapé, slz bolesti, ale i těch radostných, údiv nad zázraky, které Bůh konal, když jsme mu nestály v cestě zkrátka mnoho pohybu, který stál jistě za to. V závěru roku jsme od Pána dostaly také nové krásné prostory pro kancelář a scházení v Brně. Bohu díky za všechno! 9

10 Modlitby matek Služba to byla naplněná a vnímám, že i požehnaná, mnoho se za ten rok událo a věřím, že mnoho věci posunulo tam, kam všechno naše snažení spěje - k našemu Otci v nebi. Děkuji vám za modlitby, povzbuzení, finanční podporu, všechny upečené buchty či službu v jakékoliv podobě. Děkuji za to, že jste přišly, když bylo třeba. Děkuji, že pracujete na svém odevzdání, že se měníte a umožňujete tak proměnu vašich dětí, protože o ně jde především. Markéta 10 Setkání českobudějovické diecéze v Písku, V jihočeském Písku se konalo první diecézní setkání hnutí MM v českobudějovické diecézi. Při přípravách jsme vůbec netušily, kolik maminek přijede. Snažily jsme se především vše odevzdávat v modlitbě a důvěřovat, že Pán nám v tomto konání požehná. Moc děkujeme touto cestou všem, kdo se na přípravě setkání podílely především píseckým ženám, které připravily konírnu a nachystaly dobroty, hudební skupince a všem za modlitby za setkání. Velký dík patří i otci Janu Doležalovi za duchovní podporu a sloužení mše svaté. Sešlo se nás přes 60 maminek z různých koutů diecéze. Těšíme se na další setkání a věříme, že se setkáme nejen se známými tvářemi, ale i s novými... Máme velkou radost z toho, že za poslední měsíc vznikly v naší diecézi tři nové skupinky MM. diecézní ČB koordinátorky Eva a Katka Chvála Kristu, dostalo se mi té cti, že mohu něco napsat o diecézním setkání v Písku. Ráda bych začala tím, co pro mě to, že mohu být ve společenství tak milého hnutí jako jsou Modlitby matek, znamená. Je to něco úžasného. Vždyť jenom naše skupinka, která se schází jednou za týden na faře v Trhových Svinech, je posílená silou Ducha sv., a to jistě každá z vás již pocítila. Můžeme si být jisté, že naše modlitby jsou a budou vyslyšeny, musíme nechat na Pánu Bohu, kdy se tak stane, někdy je to pro nás těžké. Vzpomínám si, že mě velmi potěšila přítomnost tolika maminek z naší českobudějovické diecéze, a zvláště mladých maminek, to je pro mě velká naděje do budoucna. Toto setkání bylo díky našim diecézním koordinátorkám skvěle připravené. Přestože mají obě děvčata malá miminka, zvládla to na jedničku. Díky všem, kdo se zasloužili o krásný průběh tohoto setkání. Písek je moc krásné město, na člověka tam dýchá dobrý duch minulosti. Jsem ráda, že jsem tam byla, myslím, že mohu za obě maminky Marušku a Renču, které byly se mnou, říci Díky Bohu a vám všem, že jste. Věra H.

11 Ohlédnutí Setkání litoměřické diecéze v Liberci, V sobotu 20. září se uskutečnilo diecézní setkání hnutí MM v Liberci. Na setkání přijela Markéta s Růženkou a také Klára Hrušovská. Vzhledem k tomu, že náš kraj bývá označován jako misijní oblast, nečekala jsem příliš velkou účast a doufala jsem, že se nás sejde alespoň tolik, abychom daly dohromady jednu skupinku matek. Prvním překvapením byl počet příchozích. Sešlo se nás asi dvacet pět, většina z nás byla místních. Dvě paní přijely ovšem až ze vzdálené Bíliny jejich obětavý pan farář je dovezl do Liberce a po skončení zase vyzvedl a vezl takovou dálku zpět. Atmosféra setkání byla přátelská, svědectví, která jsme slyšely, nás povzbudila a upevnila nás v úmyslu se za své děti vytrvale modlit. Vlastní modlitba na nás svou silou a opravdovostí mocně zapůsobila. Podle slov několika účastnic bylo toto setkání pro ně doslova peckou, podnětem, který je vyburcoval z nečinnosti. Některé šly na setkání jen proto, že slíbily pomoc při organizaci či ze zvědavosti a jejich radost a nadšení po skončení modlitby byly úplně dojemné. Více než dva roky jsme se scházely tak dvě, někdy tři matky, a teď najednou máme dvě tak naplněné skupinky, že se asi budeme muset ještě rozdělit. Prosily jsme Pána Ježíše o dvě či tři maminky a dostaly jsme dvě, tři skupinky Mé díky patří organizátorkám, zúčastněným maminkám, těm, kdo pomáhali a všem, kdo se za naše setkání modlili. Děkuji našemu panu arciděkanovi Radkovi Jurnečkovi za možnost uspořádat setkání na arciděkanství na faře a také otci Ignáci Majvaldovi OFM, který nám sloužil mši svatou. Jsem Pánu Ježíši velmi vděčná, že vše, co nás trápí při výchově dětí, mu můžeme v modlitbě svěřovat do rukou. Děkuji Bohu a také Matce Boží Panně Marii za jejich ochranu a péči o nás a naše rodiny. Prosím všechny, kdo budete tyto řádky číst, o modlitbu za naše nově vzniklé skupinky u nás v Liberci. Jolana Těmínová, Liberec Národní konference MM v Praze, Dlouho jsme v týmu národní koordinátorky zvažovaly (a modlily se za to), zda uspořádat národní konferenci v Praze. Nakonec jsme se pro to rozhodly a průběh ukázal, že to bylo dobré rozhodnutí. Účast byla, pravda, trochu nižší (asi 240 maminek), než bývá v Brně, ale zase to měly blíž maminky ze západních a severních Čech. Mnohé se s Modlitbami matek teprve seznamovaly a na podobné akci byly poprvé. Bylo dobře takto jim vyjít vstříc. Úvodní mše svatá v pátek večer v Komunitním centru Matky Terezy začala o půl hodiny později (ne náhodou, jak jsme se dozvěděly později od sloužícího otce), 11

12 Modlitby matek takže i ty, které kvůli volbám nestíhaly, přišly většinou včas. Mši svatou sloužil P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM. Z jeho promluvy, která navazovala na evangelium (Lk 11, 15-26), cituji: Když náš vztah k Bohu zvlažní, když v rodinách nestojíme o to, abychom se společně modlili, abychom žili z Božího slova, přenáší se náš chladný vztah k Bohu na manžela, na děti. ( ) Chtějte prožít tyto dny v obnově vztahu k Bohu, k Ježíši, k církvi, k sobě navzájem. 12 Františkáni P. Jan Maria Vianney Dohnal a Pavel Šebestián Smrčina při páteční bohoslužbě

13 Ohlédnutí Večerní program pak pokračoval sliby diecézních koordinátorek a těch, kdo slouží v týmu národní koordinátorky a kdo se za ni a za hnutí MM modlí. Nejdříve ale promluvil otec Šebestián o službě: Ušetřeme si prohlášení: nebudu sloužit. Tento postoj nebezpečně rychle prosákne do naší mysli, našich postojů a reakcí Jsme stvořeni k tomu, abychom sloužili. Když člověk řekne: já si velím, já jsem pánem svého srdce, Hospodin nás nechá. Skončí to ale tak, že se staneme otroky, protože my neumíme vládnout, nejsme na to vybaveni a když se zřekneme vlády Toho, který je nade vším, který v nás dokáže všechno harmonicky uspořádat, začnou nám vládnout sobectví, lenost, emoce, strach, hněv, zášť, žárlivost Do našeho srdce plíživě vstoupí temné království, které nám maximálně ponechá pocit, že vládneme, ale ve skutečnosti jsme totálními otroky Skutečná služba Bohu je v duchu a v pravdě. Znamená to, že ukázním své srdce, otevřu ho tomu, který je mým pánem, abych sloužil v jeho duchu, jeho láskou, abych projevoval, že nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Můžeme sloužit obětí, všechny své dobré kříže můžeme nabídnout Bohu jako celopal pro záchranu duší. Místo toho necháváme tuto možnost propadnout do ztracena, vršíme své sebelítosti. Ohromná služba je stávat se obětí úplnou a ustavičnou. Takovou obětí se mohu stát pouze tehdy, když mám v sobě lásku. Bůh po nás nechce, abychom si přidávali další služby, ale chce, abychom to, co žijeme - okolnosti, vztahy -, abychom proměňovali láskou, prosvětlovali Božím postojem. To je pravá Skládání slibů do komunity Solace 13

14 Modlitby matek služba. Když o toto budeme usilovat, budeme služebníky Nejvyššího a můžeme dál pokračovat v každodenních činnostech tak jako Panna Maria, která všechno uchovávala ve svém srdci. Přeji vám, abyste objevily krásu služby Bohu, protože v té službě si ohromně odpočinete. Za sebe mohu říct, že když na mě dopadá přemíra úkolů a starostí a já přitom dokážu v odevzdanosti říct: Pane, já jsem Tvůj služebník, vládni mi, já se vzdávám práva Ti do toho mluvit, najednou ze mě tíha spadne, mám radost, svěžest a když se ohlédnu, vidím, že události mají logiku. Přeji vám, abyste objevily lehkost služby Duchu svatému. Když začnete sloužit ďáblu, je to dřina. Tak si vyberme dobře. Slavnostními sliby večerní program končil. V sobotu ráno jsme začínaly ranními modlitbami chval. Poté nás v krátkém proslovu pozdravil otec biskup Václav Malý. Na úvod vyjádřil radost z toho, že může pohlédnout do tváře tolika ženám-matkám, které mají účast na stvořitelském díle Božím a které se modlí za své děti. Toho si chceme vážit, to je třeba zdůrazňovat zvláště v dnešní době, kdy role matky je tak nějak upozaděna a chápe se jako nějaké břímě, jako něco, co si člověk naplánuje vedle dalších plánů. Vy vytváříte duši domova Často toho máte na svých bedrech mnoho. Musíte Otec biskup Václav Malý při zahajovacím vstupu leccos rozhodovat, navíc každý partnerský vztah i v manželství může zevšednět, někdy máte pocit, že dobrá snaha o výchovu potomstva se vám vymyká z rukou Tak bych vás chtěl povzbudit, abyste vytrvaly, abyste to nevzdávaly, i když je to každodenní lopota A zároveň abyste vnášely do této doby něhu. Papež František dost často mluví o něze. To se jakoby dnes nepatří. Dnes se cení síla, rozhodnost, svaly, okamžitě to vyřeš, okamžitě najdi cestu A cesta je často temná, člověk nedohlédne, nevidí a stojí rozpačitě A já myslím, že před Pánem Bohem nemusíme nic předstírat, můžeme i toto přijmout. A vy ženy můžete něco, co my, muži, nemůžeme - můžete do této doby vnášet něžnost, něhu Děkuji vám za to, že se modlíte, že se takto scházíte... Vždycky zdůrazňuji, že když se mluví o nových svatořečeních, tak tam chybí ženy-matky, ale také otcové, že pořád převažují tzv. duchovní osoby, ale vy jste také duchovní osoby Měl bych toho na srdci více. Ale, jak jsem řekl, nechci vás ani poučovat, ani nechci vyslovovat nějaké veliké ideály, ale přicházím spíš jako bratr, který vám chce upřímně poděkovat. Chci vám říct, že si obrovsky vážím i toho, že věnujete tento čas, vážím si toho, že jste otevřeny možnosti zázraku života. Buďte hrdé na to, že jste matkami, i když to dnes není společensky příliš uznáváno, je to obrovské vyznamenání. 14

15 Ohlédnutí Hlavní přednáška sobotního programu byla sestry Veroniky Barátové z komunity Blahoslavenství. Téma tvořilo motto letošní konference: Nepřizpůsobujte se tomuto světu, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste rozsuzovali, co je vůle Boží. Ř 12, 1. Je to závažné téma. Na svůj dotaz dostala sestra Veronika upřesnění z Jer (kap. 11, kde se mluví proti modlářství) a Sír (kap. 34, kde je řeč proti snům, věštbám a podobným záležitostem). Sestra Veronika Barátová z komunity Blahoslavenství Modla je to, co považuji za nejvyšší hodnotu svého života místo Boha Ježíše Krista. Je to dobro, které povýším na nejvyšší dobro a chci, aby i můj Bůh sloužil tomuto mému nejvyššímu dobru. První je nutno vzpomenout zdraví. Jsme ochotni udělat všechno, někdy i za cenu ztráty vlastní duše, jen abychom dosáhli zdraví. Je to modla stejně jako vnitřní harmonie, úspěch, seberealizace. Druhou oblastí jsou lidé kolem mě, mé vztahy. Maminkám se někdy děti mohou stát modlou. Samy se vzdají všeho a všechno dělají pro své děti. Může to tak být i v jiných vztazích, třeba k manželovi. Je pro mě vším a chci, aby i Bůh tomu sloužil. Nabízí se nám spousta seminářů, technik, cest, jak dosáhnout absolutního a plného rozvoje své osobnosti: rozšířené vědomí, vedení duchovními vesmírnými bytostmi Tato mentalita má jeden cíl: aby si člověk uvědomil, že on sám je Bohem a jiného Boha nepotřebuje. Nepotřebuje Ježíše Krista, nepotřebuje odpuštění a už vůbec mu nemá co do života mluvit nějaký kříž. Kříž se musí negovat, všecko se dá zařídit jinak. Když se setkáme s nějakým směrem, který hovoří o vesmírných si- 15

16 Modlitby matek lách, duchovních silách o kosmickém Kristu, který nemá nic společného s Ježíšem z Nazareta,v takovém případě musíme být velmi opatrní. Nemáme co do činění s Ježíšem ani s Duchem svatým. Sám Ježíš nás varuje. Říká: přijde čas, kdy mnozí povstanou a řeknou tady je Kristus, tam je Pán Ježíš říká: nevěřte jim, budou dělat velká znamení, zázraky, budou uzdravovat, aby podle možností svedli vyvolené, tedy nás, křesťany. My se někdy necháme nachytat na zdánlivě křesťanský slovník. Např. terapie reiki bude stále operovat Kristem, Bohem, odpuštěním, láskou, ale nic z toho neodpovídá křesťanské víře. Právě naopak, protože vám nakonec řeknou, že je jedno, v co věříte, zda v Ježíše, Krišnu, Buddhu Není to jedno! Protože ten, v koho já věřím, ten je cílem mého života a určuje hodnoty mého života. Takže Ježíš nás varuje. Varuje nás i učení církve, např. KKC 675, kde se mluví o náboženském podvodu, který bude lidem přinášet zdánlivé řešení jejich problémů za cenu odpadnutí od pravdy. Takže ďábel dosáhne svého. Jeho taktika je táhnout nás na zlatých nitkách harmonie osobnosti, úspěchu a dotáhnout nás tam, kam chce. Jeho strategie je oddělit nás od Ježíše Krista, cílem je oddělit nás od skutečné spásy. A Pán Ježíš nás varuje: Můžete získat všechno na tomto světě, ale můžete tím ztratit duši. A když chcete všeho dosáhnout na tomto světě, je to jenom díky tomu, že máte strach z kříže. Pán Ježíš říká: Kdo nebere na sebe svůj kříž, nemůže mě následovat. Jako křesťané žijeme v tomto světě, žijeme ve vztazích, jsme povoláni, abychom dávali život, děti patří do našeho života. Bůh ví, co všechno potřebujeme, ví, že zápasíme o život, o živobytí, že potřebujeme světlo, sílu. Pán Ježíš říká: Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti (J 10,10). Život v hojnosti chápeme podle mentality světa. Ježíš však mluví o životě v plném smyslu slova, o životě, který začal mým početím a nikdy neskončí. Cíl našeho života je nebe. Svou věčnost si budujeme už teď. Ježíš chce, abychom žili už teď. Přišel, aby nás učil žít, aby nás pozvedal, když padáme, aby nás vytahoval ze všech stínů smrti znovu do života. Abychom netrpěli kvůli svým hříchům, abychom se neobviňovali, neodsuzovali, neodsuzovali druhé, nežili ve výčitkách, sebeobviňování. Častokrát si ubližujeme, protože jsme zraněni a Ježíš přišel, aby se dotkl toho zranění v nás, aby nás postavil do světla, aby nám byl odpuštěním, aby nás uzdravoval Opakovaně nám říká: Já jsem stále s tebou po všechny dny tvého života. Já tě miluji až po tu totální propast, která se zjevila na kříži. Kříž je symbol zatracenců, těch, kteří už ani nebyli považováni za lidi. A Ježíš na sebe vezme tuto podobu, tento úděl. Protože Bůh Otec a Duch svatý viděli, že toto je jediné místo záchrany pro člověka. Co mám dělat, když chci, aby mou nejvyšší autoritou byl Bůh? Pán Ježíš nám říká (Lk 14, 26-27): Kdo přichází ke mně a nemá v nenávisti otce, matku, muže, 16

17 Ohlédnutí děti, pole, majetek, kariéru, zdraví, i sebe sama, nemůže být mým učedníkem. Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Jsou to těžká slova, je třeba jim dobře porozumět, ale pak se nám stanou světlem, velkou pomocí. Nejvyšší lásku máme prožívat ve vztahu k tomu, kdo je nejvyšší, kdo je Láska sama. On je hodný té nejvyšší lásky člověka. Terezie z Lisieux nás učí, že na lásku se dá odpovídat jenom láskou. Když se Bůh v Ježíši Kristu ke mně sklání až na dno propasti mé bídy, mohu mu odpovědět jedině láskou. Ty jsi moje všechno (sv. Ter. z Lis.). Dokážeme to také tak Ježíšovi říct? Neříkáme to spíše dítěti, manželovi? Moje všechno, to je jedině Bůh, protože On je Cesta, Pravda a Život. Všechno pomine, jediné, co nám zůstane, je náš vztah s Bohem. Takže když je Ježíš v mém životě na prvním místě, je to otázka rozhodnutí, modlitby, formování víry na základě učení církve. Obnovte se proměnou své mysli metanoia, to je právě to, co jsme si řekli: dát Ježíše na první místo ve svém životě a ve světle evangelia spolu s Ježíšem žít všechno, co mi život přináší, v dobrých i zlých časech, v hojnosti i v nouzi. Vím, komu jsem uvěřil, kdo je mé první a nejvyšší dobro. Abychom rozsuzovali, co je vůle Boží Vůle Boží je vaše posvěcení (1Sol 4, 3). Boží vůle nemusí být vždycky mé zdraví, dokonalé vztahy Bůh touží žít s námi náš život, ať se nám vede jakkoliv. Víra není světlo, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale svítilna, jež vede naše kroky nocí a pro cestu nám to stačí (Lumen fidei). Bůh neposkytuje trpícímu člověku argumenty, které všechno vysvětlí, ale nabízí svou odpověď v podobě své doprovázející přítomnosti. V Kristu Ježíši sám Bůh sdílí s námi naši cestu a nabízí nám na ni svůj pohled. To je ta svítilna. Nejkrásnější modlitba a největší zápas je modlitba za spásu druhého člověka. Máme se modlit za svoji spásu a spásu svých nejbližších. Je to mnohem víc než modly tohoto světa a je s tím spojen zápas, zápas o skutečnou lásku. Po přednášce jsme na výzvu pražské koordinátorky Marušky provedly metanoiu, obrácení o sto osmdesát stupňů. Místo pódia jsme teď měly před sebou liturgický prostor, před kterým se otevřela posuvná stěna. Mši svatou sloužil otec Šebestián. Ve své promluvě, v návaznosti na úryvek z evangelia sv. Lukáše o tom, jak Panna Maria navštívila Alžbětu, nám otec Šebestián řekl: Panna Maria se setkala s Alžbětou. My jsme sem museli nějak doputovat a ona se také vydala na cestu, spěchala. Celý náš život je vlastně takové putování, někdy zapomínáme, že na tomto světě nejsme doma, jsme na cestě. Blaze člověku, který nezapomíná na to, že jsme poutníci, že někam směřujeme, že jsme lid, který je v pohybu. Není naším úkolem si to nějak zařídit a pak si ten život odžít. Ne, my jsme v pohybu, máme putovat, nezabydlet se třeba ve způsobu uvažování, v nějakých životních návycích. Je třeba si zachovat pohotovost, bdělost, tvárnost, 17

18 Modlitby matek svěžest Kdybyste všichni zůstali doma a řekli si: Já si pak o tom přečtu ve Zpravodaji, dobře, tak byste si přečetli ve Zpravodaji, ale nezažili byste to, co tady možná zažijete. A měl pravdu. Některé zážitky, jako třeba sdílení ve skupinkách a následné svědectví několika maminek, které následovalo po polední pauze, se na papír zachytit nedá. Konferenční kapela 18 Nedělní bohoslužba, celebruje P. Michael Špilar

19 Ohlédnutí Sobotní program pak pokračoval plynule společnou modlitbou matek a den jsme zakončily agapé. Poslední společně slavenou bohoslužbou byla nedělní mše svatá v kostele sv. Františka z Assisi. Sloužil ji otec Michael Špilar, Ocarm. Promluva se vztahovala k evangelnímu úryvku z této neděle (Mt 22,1-14 pozvěte na svatbu, koho najdete). V evangelním příběhu je dvojí pozvání. Hosté nejprve odmítnou. Král ale není ten, kdo by házel flintu do žita po prvním nezdaru. Král Božího království je poměrně vytrvalý ve svém úsilí dostat na hostinu, koho jen jde. Dalším momentem příběhu je zvláštní lhostejnost, zvláštní nepřátelství pozvaných. Objevuje se jakýsi konkurent králova pozvání, který ohrožuje hostinu. Co to je? Co je protikladem, konkurentem hostiny, na kterou jsem pozvaný já? ( ) Ve svých farnostech jsme někdy tak zabydleni, že si všechno dokážeme ošéfovat. Hrozí nám, že se budeme věnovat svému namísto Božímu. Hrozí nám to jak v církvi, tak v osobním životě. A přitom se budeme tvářit strašně zbožně. Křtem jsme dostali pozvání na hostinu, která začíná už tady. Přichází do toho, co žijeme. Přijměme pozvání a opusťme to, čím si snažíme zajistit vlastní hostinu na vlastní náklady. A přitom na ni nemáme. Na hostinu, která je pořádná, má jenom Pán Bůh. Milé maminky, doufám, že těm z vás, které v Praze nebyly, přiblíží tento výběr z promluv a přednášek atmosféru první pražské konference. Byla to velmi vydařená událost a všem, kdo se na její organizaci podíleli, zejména pražským koordinátorkám a jejich týmu, patří veliký dík. Jana Šv. Přinášíme dvě reflexe z konference Ke konferenci pár slov napsal i otec Petr Bauchner: Osobně jsem na konferenci prožíval pokoj z toho, že organizátoři i zúčastnění na setkání vše vložili do Božích rukou. Vnímal jsem, jak celé setkání roste k určitému vrcholu, který jsem prožil ve chvíli, kdy maminky odevzdávaly na lístečcích své rodiny do Boží lásky. Naplňovalo mě to velkou úctou k poslání, které ženy v mateřství dostávají, co všechno je to stojí, jak tím zrcadlí Boží lásku. Bylo to pro mě jako muže hodně silné, nové, připomnělo mi to moji již nežijící maminku Míša se zamýšlí nad osobní svátostí smíření, k nim bylo během soboty mnoho prostoru Snad nejvíc na mě zapůsobila slova otce Šebestiána o svátosti smíření. O tom, jak je to s člověkem vážné, pokud si myslí, že nemá žádné závažné hříchy, samozřejmě kromě těžkých hříchů podle desatera a zpovídá se takovým tím dětským způsobem podle zpovědního zrcadla nebo horko těžko stvoří 19

20 Modlitby matek 20 nějaké věty vlastními slovy, které ani moc nedávají smysl. A potom pokud někdo upadne, ale dokáže se s upřímnou lítostí vyznat ze svých provinění - jak je najednou prozářený sluncem a plný Božího pokoje. Říkala jsem si v duchu, to jsem já (ta první varianta), ale bohužel nevím, co s tím a snad se mi podaří něco víc na konferenci k tomu načerpat. Byla jsem v tomto směru štědře obdarovaná. Děkuji tímto Bohu za světlo, otci Šebestiánovi za zprostředkování Boží blízkosti, lásky a pokoje. Děkuji koordinátorce Markétě i jejímu týmu za přípravu konference. Děkuji pražským koordinátorkám Marii a Janě. Marii za moderování konference, všechny krátké vstupy. Dokázala říci pár slovy vše potřebné (jedna z věcí, kterou obdivuji a snažím se k ní také propracovat). Janě, se kterou jsem mohla být v průběhu konference v užším kontaktu, za organizaci, zvládání nestandardních situací, ochotu přerušit činnost, naslouchat a poradit. Děkuji vedoucí naší skupinky za svědectví z Tišnova, za upozornění na Novénu k Panně Marii rozvazující uzly. Byl to první krok ještě před svátostí smíření, kdy ty nejhorší uzly Panna Maria rozvázala. maminka Michaela z Prahy Setkání koordinátorek s Veronikou ve Star House, V listopadu se několik diecézních koordinátorek a také některé členky týmu národní koordinátorky zúčastnily setkání s Veronikou ve Star House v Anglii. Celý čas byl vyplněn srdečnými rozhovory, modlitbou a nasloucháním naší zakladatelce. Během setkání jsme s Veronikou nesly náročnou situaci, protože jí hned po našem příjezdu zemřel bratr Peter. (Touto cestou vkládám do vašich modliteb i jeho duši). Veronika přesto, že byla velmi vyčerpaná, se nám věnovala s láskou a obětavostí. Celý dům s jeho obyvateli byl otevřen pohostinství naší návštěvě. My jsme pak mohly prožít tyto dny v duchovním odpočinku a radovat se ze společného sdílení. Během rozhovorů s Veronikou jsme vnímaly, jak velmi jí záleží na zachování spirituality MM. Znovu opakovala slova o tom, že modlitby v brožurce, ze které se modlíme, nejsou její (i když je napsala), nýbrž jsou dílem Ducha svatého. Proto jsou tak jednoduché, proto se je mohou modlit matky na celém světě, přestože jsou to ženy různého intelektu a vyznání. Veronika říká: Bůh je moudrý, ví, že skrze srdce matky může změnit svět. Matka to kvůli svému dítěti udělá Matka je ochotná se kvůli svému dítěti změnit a my musíme dovolit Bohu, aby nás přetvořil. Dále Veronika mluvila o odevzdání Do většiny věcí Boha pouštíme, ale někde ho vpustit nechceme. Bůh nás ale chce navštívit všude i tam, kde není uklizeno. 100% odevzdání znamená pustit Boha všude. Bůh nás miluje a miluje nás vášnivě. Pokud to tak necítíte, proste Ducha svatého, aby vám to dal poznat. Odevzdání je

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera.

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Nová Evangelizace Závěrečná práce Autor: Jonatan Kučera Třída: IX Vedoucí práce: P. Gorazd Krušina OPraem. Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD 3

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více