Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační příručka SENIOŘI A FINANCE"

Transkript

1 Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

2 FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty 4 Závěrem 2

3 1 Základní informace z oblasti financí TOP Bankovní subjekty: - Česká spořitelna - Komerční banka - ČSOB - UniCredit bank TOP Nabízené produkty: - Stavební spoření - Spořící účet - Běţný účet - Termínovaný účet - Podílové fondy Porovnání výnosnosti - předpoklad: vklad CZK na dobu 1 roku Analýza produktu CZK CZK CZK Výnos/ztráta CZK CZK CZK CZK CZK 0 CZK CZK banky Peníze doma Peníze na BU Spořící účet Termínovaný účet Pod. fondy - nízká volatilita Pod. fondy - střední volatilita Pod. fondy - vysoká volatilita Nejvýhodnější produkt pro dlouhodobější investice: - podílové fondy - termínované v klady 3

4 2 TOP bankovní subjekty ČESKÁ SPOŘITELNA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ státní příspěvek až 150 Kč měsíčně (až 1800 Kč ročně) možnost uplatnění daňového zvýhodnění až 12 tis. Kč ročně nulové vstupní a výstupní poplatky, bezplatné uzavření smlouvy, vedení osobního účtu a zasílání ročních výpisů z osobního účtu komplexní servis a bezplatné poradenství v široké síti poboček České spořitelny internetové bankovnictví ovládání účtu penzijního připojištění pomocí služby SERVIS 24 SPOŘICÍ ÚČET Vkladní kníţka bez výpovědní lhůty snadný přístup k hotovosti žádné poplatky za zřízení a vedení vkladní knížky možnost výběrů a vkladů i na pobočkách České spořitelny, které nevedou vkladní knížku možnost vinkulace vkladu výši uložených prostředků a o připisovaných úrocích je veden záznam v tiskopisu - vkladní knížce jistota uložení - vklady na vkladní knížce jsou ze zákona pojištěné možnost udělení dispozice ke vkladní knížce další osobě Vkladní kníţka s výpovědní lhůtou žádné poplatky za založení a vedení vkladní knížky možnost výběrů a vkladů na kterékoliv pobočce České spořitelny možnost vinkulace vkladu výši uložených prostředků a připisovaných úrocích je veden záznam v tiskopisu vkladní knížky jistota vkladu - vklady na vkladních knížkách jsou ze zákona pojištěny možnost udělení dispozice s vkladní knížkou jiné osobě 4

5 TOP bankovní subjekty ČSOB PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ státní příspěvek až 150 Kč měsíčně (až 1800 Kč ročně), daňové úlevy až Kč ročně vedení účtu penzijního připojištění a zasílání výpisů zdarma možnost snížení základu daně z příjmu až o Kč za rok (při souběhu se životním pojištěním až o Kč za rok) 5% sleva z pojistného u ČSOB Pojišťovny - pojištění domácností, rodinných domků a rekreačních objektů, 7% slevy na vybrané zájezdy u cestovní kanceláře ČEDOK SPOŘICÍ ÚČET ČSOB Spořicí účet bezpečné uložení finančních prostředků, vedení účtu zdarma (vč. zasílání výpisů), možnost vkládání peněz kdykoliv a v libovolné výši, možnost vedení účtu v cizích měnách. dostupnost peněz v případě potřeby, měsíční nebo čtvrtletní připisování úroků podle délky výpovědní lhůty. PODÍLOVÉ FONDY Možnosti investovat do fondů: o zajištěné fondy, fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy, akciové fondy, smíšené fondy snadná a rychlá dostupnost investovaných prostředků, možnost jednoduše investovat již od 500 Kč, pomoc zkušených poradců s výběrem nejvhodnějšího fondu právě pro vás, úspora na daních po 6 měsících trvání investice neplatíte žádnou daň z výnosu (platí pro občany podle současných daňových pravidel), možnost jednorázových i pravidelných investic po menších částkách. více než 230 fondům spravovaných celosvětovou finanční skupinou ČSOB/KBC 5

6 TOP bankovní subjekty KOMERČNÍ BANKA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ snížení základu pro výpočet daně z příjmu až o Kč za rok každoroční vysoké zhodnocení Vašich příspěvků (4 % ročně - průměr za posledních 7 let) státní příspěvek až 150 Kč na 500 Kč Vámi vložených prostředků vedení účtu penzijního připojištění a zasílání výpisů zdarma SPOŘICÍ ÚČET KB Spořicí konto vyšší úrokové zhodnocení než na běžných účtech maximální možné zhodnocení již při minimálním vkladu 5000 Kč možnost okamžitého přístupu ke svým penězům elektronické výpisy zdarma minimalizace rizika PODÍLOVÉ FONDY KB fondy Možnosti investovat do fondů: o KB Peněžní trh o KB Dluhopisový o KB Akciový o KB Realitních společností možnost získat zajímavý výnos rychlý přístup k investovaným penězům, obvykle do týdne daňové zvýhodnění investice trvající déle než šest měsíců jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob investor si sám může určit míru rizika, a tedy i potenciálních výnosů možnost investovat na kapitálových trzích i s malou částkou 6

7 3 Přehled produktů - STAVEBNÍ SPOŘENÍ STAVEBNÍ SPOŘENÍ Stavební spoření v České republice vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Jedná se o komplexní finanční produkt poskytovaný stavebními spořitelnami. V jeho rámci se můžete spořit, žádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a může se také využívat státem poskytované podpory stavebního spoření. Stavební spoření je výhodnou formou uložení úspor. Vedle výhodné úrokové sazby, která je vyšší než na jiných spořících produktech, je navíc podpořeno 15% státní podporou a úrokové výnosy jsou osvobozeny od daně. Úspory jsou pojištěny a po 6 letech jich můžete využít k libovolnému účelu. Systém stavebního spoření nabízí možnost výhodných úvěrů, které představují dostupný nástroj k pořízení vlastního bydlení. Úroky zaplacené při splácení úvěrů ze stavebního spoření jsou přitom odečitatelné z daní. Pro zřízení stavebního spoření, se musí se spořitelnou nejprve uzavřít smlouva o stavebním spoření. Ta se sepisuje na určitou cílovou částku a obsahuje předem sjednané podmínky spoření. Poté, co je uhrazen poplatek za uzavření smlouvy, vstupuje se do první fáze celého procesu - do fáze spoření. FÁZE SPOŘENÍ V tomto období jsou na účet u spořitelny pravidelně (např. měsíčně, půlročně, ročně apod.) nebo nepravidelně (na účet lze kdykoliv vložit jakoukoliv částku) ukládány smluvené částky. Tyto částky jsou průběžně úročeny úrokovou sazbou z vkladů a jednou ročně k nim je připisována státní podpora. Doba spoření není nijak maximálně omezena. Pokud však zákazník nepožádá o úvěr a nechce přijít o státní podporu, musí vklady ve spořitelně nechat nejméně po dobu 6 let. Po šesti letech může být smlouva buď vypovězena a uspořené peníze použity na jakýkoliv účel (mimo jiné také na uzavření nové smlouvy o stavebním spoření) nebo může být na stejnou smlouvu a za stejných podmínek spořeno i nadále, do doby dosažení cílové částky. FÁZE ÚVĚRU Se stavebním spořením se však nemusí jenom spořit, ale může být také žádáno o úvěr. Pokud má zákazník zájem o klasický úvěr ze stavebního spoření, musí ze zákona nejprve projít minimálně dvouletou fází spoření. Pro přidělení úvěru pak musí být splněny i další podmínky, které si každá spořitelna stanovuje individuálně. Jde především o naspoření určitého procenta cílové částky, dosažení určité hodnoty hodnotícího čísla a předložení důkazů o dostatečné bonitě klienta, příp. zajištění úvěru. Úvěr může být (na rozdíl od částky získané pouze spořením) použit pouze na bytové potřeby a toto použití musí být řádně prokázáno. Pokud není splněna některá z podmínek pro přidělení úvěru ze stavebního spoření, může zákazník požádat o překlenovací úvěr. Ten může být přidělen prakticky ihned po založení smlouvy a slouží k překlenutí doby do přidělení klasického úvěru. Se splácením úroků z překlenovacího úvěru se zároveň spoří na účet u stavební spořitelny až do doby, kdy je přidělen řádný úvěr ze stavebního spoření, kterým se splatí úvěr překlenovací. Stavební spoření končí výpovědí smlouvy nebo splacením úvěru. 7

8 Přehled produktů SPOŘICÍ ÚČET SPOŘICÍ ÚČET Spořící účet v sobě spojuje výhody dvou finančních produktů termínovaného vkladu a běžného účtu. Z jednoho si bere zajímavé zhodnocení, z toho druhého pak likviditu vložených prostředků. Navíc si za něj banky neúčtují žádné poplatky. Držet větší finanční částky na běžném účtu není právě výhodné, naopak díky poplatkům se takové peníze spíše znehodnocují, než aby přinášely nějaký výnos. Způsobů jak volné finanční prostředky zhodnotit je celá řada. Jedním z nich je i spořící účet. Faktem je, že tento finanční produkt nenabízí extra výhodné zhodnocení vložených prostředků, nicméně má i své výhody. Těmi je především prakticky nulové riziko takové investice a vysoká likvidita vložených prostředků. Navíc banky si většinou za vedení spořicího účtu a s ním spojené služby a transakce neúčtují žádné poplatky. Spořicí účet je zpravidla zakládán na dobu neurčitou a slouží ke zhodnocení volných finančních prostředků. Finanční prostředky jsou na něm zhodnocovány vyšší úrokovou sazbou než na běžném účtu. Velice často je zakládán jako doplněk k běžnému účtu, k němuž je vázán. Řada bank však nabízí spořící účet jako zcela nezávislý finanční produkt. Bezpečnost spořícího účtu je velmi vysoká, jelikož je stejně jako běžný účet ze zákona pojištěn do výše 100%. Spořící účty nabízí takřka všechny banky a řada družstevních záložen. Výše úrokové sazby je však značně rozdílná a závisí na délce výpovědní lhůty a výši zůstatku. Zatímco některé banky nabízejí zhodnocení v řádu desetin procenta, jiné nabízejí již bezesporu zajímavý úrok kolem 2 % p.a. a navíc bez výpovědní lhůty. Prim pak hrají družstevní záložny, které nabízejí při delších výpovědních lhůtách a vyšších vkladech zhodnocení až kolem 5 % p.a. Některé banky vyžadují minimální zůstatek na spořícím účtu, jiné nikoliv. Výše minimálního zůstatku je značně rozdílná, někdy může jít až o desítky tisíc korun. Vzhledem k tomu, že za vedení spořícího účtu si banky neúčtují žádné poplatky, není na škodu mít spořící účet v některé z bank otevřen, a tak ho mít k dispozici k uložení dočasně volných finančních prostředků. Pozor ovšem na minimální vklad. Spořící účet je výhodný především pro ty, kteří mají volné prostředky k dispozici a z nějakého důvodu je nemohou investovat dlouhodobě, nebo nechtějí jít do vyššího rizika a tím dosáhnout i vyššího zhodnocení. SPOŘÍCÍ ÚČET MŮŢE BÝT VEDEN VE DVOU FORMÁCH: 1. Spořicí účet s výpovědní lhůtou výpovědní lhůta mívá délku od několika dní či týdnů až po jeden rok. Pokud majitel spořicího účtu sáhne na vložené prostředky před uplynutím výpovědní lhůty, musí počítat s nemalými sankčními poplatky. 2. Spořící účet bez výpovědní lhůty u tohoto typu spořícího účtu je možné vybrat peníze z účtu okamžitě, a to bez jakýchkoliv sankcí. Jeho výhodou je vysoká likvidita vložených prostředků. 8

9 Přehled produktů BĚŽNÝ ÚČET BĚŢNÝ ÚČET Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu financí. Jeho primárním účelem je umožnit hospodaření s peněžními prostředky prostřednictvím některého z bankovních domů tedy bezhotovostně. Neměl by jen sloužit k prostému skladování peněz, ale spíše přispět k snadnější manipulaci. Již snad všichni zaměstnavatelé vyžadují jeho číslo k zasílání výplat. Účet tedy slouží jako důležitá adresa, na kterou mohou peníze zasílat třetí osoby (přátelé, rodina, pracovní partneři). Samozřejmě i majitel účtu si může vkládat na BÚ své finance a zajistit tak jejich větší bezpečnost ať už z krátkodobého hlediska (ztráta hotovosti), tak i částečně z dlouhodobého (ztráta jejich hodnoty). SKRYTÁ FUNKCE BĚŢNÉHO ÚČTU Běžný účet je však v dnešní době vnímán především jako odrazový můstek pro mnoho dalších služeb. Počínaje elektronickým bankovnictvím, pokračuje lepším přístupem k dalším produktům a konče třeba platebními kartami. Je velmi důležité si vybrat vhodnou banku a účet, protože jeho následná změna není úplně jednoduchá. PRAKTICKÉ VYUŢITÍ BĚŢNÉHO ÚČTU Peníze mohou být na účet vkládány buď v hotovosti na přepážce banky, nebo převodem z jiného účtu. Prostředky lze obdobně z účtu získat zpět, existují v podstatě tři základní způsoby užití: výběr hotovosti z bankomatu či na přepážce platba kartou při nákupu a bezhotovostní převod na jiný účet (spořící účet, účet penzijního připojištění, účet podílového fondu, nebo třeba účet firmy, u které nakupujete po internetu) Z praktického hlediska jsou u běžných účtů využívány především platby kartami a zadávání příkazů k úhradě, inkasu, svolení k inkasu či SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatelstva) v rámci bezhotovostního platebního styku. Oblíbené je rovněž používání trvalých příkazů nebo i v případě potřeby zahraničního platebního styku. Samostatné běžné účty jsou dnes téměř na ústupu. Většina bank nabízí balíčky služeb, zvané často konta. V rámci těchto kont získá zákazník v závislosti na jejich ceně různé nadstandardní služby bez dalších poplatků nebo minimálně s cenovým zvýhodněním. Jedná se třeba o kreditní kartu, zvýhodněné úročení, výběry z bankomatu zdarma apod. V případě měsíčního paušálu je dobré si spočítat, zda se balíček vůbec vyplatí. Standardem všech účtů je některý produkt z oblasti přímého bankovnictví (telebanking, GSM banking, internet banking a homebanking). Právě díky přímému bankovnictví zákazník může svůj účet spravovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 9

10 4 Závěrem Závěrem Další informace lze získat na webu Pro bliţší informace je moţné kontaktovat sdruţení FRPR Osobně na adrese: Vysoká škola ekonomická v Praze Finanční rady pana Rady nám. W. Churchilla 4 Praha Telefonicky: Nebo mailem: 10

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Finanční služby v České republice:

Finanční služby v České republice: Základní tipy pro snadnou orientaci v této příručce 01 Elena Marushiakova and Veselin Popov Finanční služby v České republice: průvodce pro cizince Praha 2006 Finanční služby v České republice: průvodce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta Eva Borutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zmapovat současný stav hypotéčního trhu v České republice, srovnat

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

Spočítejte si splátku sami

Spočítejte si splátku sami ČSOB Program pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví Půjčky a úvěry v oblasti bydlení srovnání stavebního spoření a hypotečních úvěrů Loans and credits in the field of housing-comparison

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

K KOMAGAZÍN EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. SLOVO ÚVODEM. Tentokrát se zaměříme na několik aktuálních témat. Prvním z nich je povinné ručení.

K KOMAGAZÍN EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. SLOVO ÚVODEM. Tentokrát se zaměříme na několik aktuálních témat. Prvním z nich je povinné ručení. EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. K KOMAGAZÍN KOMAGAZÍN LISTOPAD 2011 SLOVO ÚVODEM Vážení klienti, do rukou se vám dostává druhé vydání Ekomagazínu. Také v tomto čísle naleznete množství rad, tipů, článků,

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank Michal Vlašín Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na poskytování hypotečních úvěrů, pomocí kterých

Více

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro fyzické osoby občany Česká republika, ve znění k 1. 8. 2013 Obsah A B C D E F G H Osobní konta Karty Elektronické

Více

RODINNÝ ROZPO ET. CO EKÁ KLIENTY ebanky? 7-8/07. Jak kupovat ojetý automobil. Zam stnanec nebo živnostník ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ

RODINNÝ ROZPO ET. CO EKÁ KLIENTY ebanky? 7-8/07. Jak kupovat ojetý automobil. Zam stnanec nebo živnostník ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ CO EKÁ KLIENTY ebanky? Vychází 2. července 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 7-8/07 RODINNÝ ROZPO ET Zacelte mezery mezi p íjmy a výdaji www.finexpert.cz

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Až budu mít po škole ANO NE. mají kam chodit love (a ať moc nesežerou bankovní poplatky)... chci si usmlouvat výhodný lízink na auto ANO NE

Až budu mít po škole ANO NE. mají kam chodit love (a ať moc nesežerou bankovní poplatky)... chci si usmlouvat výhodný lízink na auto ANO NE Finanční slovníček Až budu mít po škole chci neplatit vysoký daně (páč vím, že daně se bohužel platit musí, ne nadarmo se říká, že jistý jsou jen daně a smrt)... ANO NE chci znát rozdíl mezi čistou a hrubou

Více