Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA"

Transkript

1 Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA 1/83

2 Obsah Lekce 1: Úvod... 5 Lekce 2: Úvod do problematiky schengenského prostoru... 9 Lekce 3: Kompenzační opatření: Zavádění ě schengenského acquis Lekce 4: Zavádění ustanovení 2.2 na NÁRODNÍ ÚROVNI Lekce 5: Case study Případová studie: O znovu zřízení kontroly na vnitřních hranicích v schengenském prostoru a skupinová diskuze Lekce 6: Spolupráce policie na hranicích schengenského prostoru - případová studie. 72 Lekce 7: Komentáře, otázky a vědomostní test Lekce 8: Zakončení & dotazník zpětné vazby a hodnocení Tento materiál vznikl pro účely projektu Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky: ř pokračování ve společném vzdělávání a je možné ho přizpůsobit vzdělávacím ě potřebám cílových skupin. 2/83

3 Základní myšlenka modulu Hlavní součásti č vzdělávacího kurzu Název vzdělávacího kurzu Ochrana hranic v Schengenském prostoru Délka 8 hodin Cílová skupina Hlavní cíle Shrnutí Úředníci ř nepřímo se zabývající Schengenskou problematikou, např. na krajských a městských úřadech, ř úřadech ř práce, informačních turistických kancelářích apod. Osoby mající zájem se blíže seznámit s problematikou Schengenu. Pochopení problematiky Schengenu a Schengenského acquis Modul slouží jako úvod do problematiky Schengenské spolupráce pro osoby s žádnými nebo limitovanými předchozími znalostmi tématu. Modul se zaměřuje na kompenzační opatření a principy udržitelnosti bezpečnosti v oblasti Schengenského prostoru. Modul také přispívá ř k porozumění ě přímých a nepřímých důsledků ů ů Schengenské kooperace a také k použití kompenzačních opatření. Cíle - znalosti a dovednosti Poznat kritéria efektivního jednání, poznat kritéria efektivní komunikace, poskytnout účastníkům ů nástroje pro lepší výběr/analýzu/využití dat a informací, pomoci účastníkům č v rozvoji rozhodování, povzbudit účastníky v řešení problémů 3/83

4 Strukturovaný rozpis školení Strukturovaný rozpis školení Modul: Ochrana hranic v schengenském prostoru Čas Den 1 09:0 0 L1 - Úvod: Program, Úvod do vzdělávacího modulu : : : : : : : L7 - Komentáře, ř otázky a vědomostní.45 test 17:0 0 L8 - Konec školení, test zpětné vazby a hodnocení.15 Přestávka na kávu Oběd L5 - Případová studie: O znovuzavedení ochrany vnitnřích hranic v schengenském prostoru L5 - Případová studie: skupinová diskuse Přestávka na kávu L6 - Případová studie: Spolupráce policie a soudů L6 - Případová studie: úkoly, skupinová diskuse L2 - Lekce: Úvod do problematiky schengenského prostoru L3 - Lekce: Kompenzační opatření: Zavádění schengenského acquis L4 - Lekce: Provádění na NÁRODNÍ ÚROVNI 4/83

5 .30 Konec Lekce 1: Úvod Vzdělávací kurz Ochrana hranic v schengenském prostoru Výuková lekce L1 - Úvod - Program Čas Délka 30 min Č. Činnost Délka 1 Školitel představí sebe a vzdělávací modul 10 min X Cíle 2 Program 5 min X Program dne 3 Představení účastníků a jejich očekávání Úkoly Školitel Účastníci 15 min X Flipchart Pomůcky Poznámky Lekce 1 - program dne + prezentace Lekce1 Školitel rychle projde program dne a seznámí s ním účastníky V případě ř ě potřeby může ů školitel sepsat očekávání účastníků ů na flipchart 5/83

6 Ochrana hranic v Schengenském prostoru Program školení Modul slouží jako úvod do problematiky Schengenské spolupráce pro osoby s žádnými nebo limitovanými předchozími ř znalostmi tématu. Modul se zaměřuje na kompenzační č opatření a principy udržitelnosti bezpečnosti v oblasti Schengenského prostoru. Modul také přispívá k porozumění ě přímých ř a nepřímých ř důsledků ů ů Schengenské kooperace a také k použití kompenzančích opatření. Obecné cíle Porozumět problematice Schengenu a schengenského acquis Poskytnout účastníkům nástroje pro lepší výběr/analýzu/využití údajů a informací Pomoci účastníkům při rozvoji rozhodování Podpořit účastníky při řešení problémů Znalosti Na konci školení budou mít účastníci informace o: Národní a evropské legislativě související s volným pohybem: Schengenském acquis Praktických aspektech ochrany hranic v rámci Schengenského prostoru Dovednosti Na konci školení budou účastníci schopni: Poznat kritéria efektivního jednání Poznat kritéria efektivní komunikace Metodika školení Navrhovaný postup školení vychází z vysoké úrovně zapojení účastníků; téma se rozvíjí pomocí informací poskytovaných v různých fázích, pomocí analýzy případových studií a práce ve skupinách, zpětné vazby a diskuzí, otázek a znalostního testu. Školení zaručuje účastníkům získání znalostí a dovedností častým užíváním zpětné vazby, kontroly a hodnocení ze strany školitele. 6/83

7 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky: Pokračování ve společném vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Ochran hranic v schengenském prostoru Lekce 1 Úvod 1 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky: Pokračování ve společném vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Obecné cíle a cílová skupina Poskytnout účastníkům ů nástroje pro lepší výběr/analýzu/využití ě údajů ů a informací Pomoci účastníkům při ř rozvoji rozhodování Podpořit ř účastníky při řešení problémůů 2 7/83

8 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky: Pokračování ve společném vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Cíle Pochopení Schengenu a schengenského aquis Znalosti Na konci školení budou mít účastníci informace o: Národní a evropské legislativě související s volným pohybem: Schengenském acquis Praktických aspektech ochrany hranic v rámci schengenského prostoru Dovednosti Na konci školení budou účastníci schopni: Poznat kritéria efektivního jednání Poznat kritéria efektivní komunikace 3 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky: Pokračování ve společném vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Program školení Úvodní lekce Úvod do problematiky Schengenu Přestávka na kávu Kompenzační opatření: ř Zavádění ě schengenského acquis Zavádění schengenského acquis na NÁRODNÍ ÚROVNI Oběd Případová studie a skupinová diskuse Přestávka na kávu Spolupráce policie a soudů (případová ř studie) Komentáře a otázky & Zpětná vazba a hodnocení Zakončení 4 8/83

9 Lekce 2: Úvod do problematiky schengenského prostoru Vzdělávací kurz Výuková lekce Cíl Ochrana hranic v schengenském prostoru L2 - Lekce: Úvod do problematiky schengenského prostoru vysvětlit ě potřebu Schengenské dohody a jak zapadá do širšího rámce integrace Čas Délka 60 min Č. Činnost Délka 1 Lekci vedená školitelem na následující témata: A - myšlenka volného pohybu, Římská smlouva (TEC): volný pohyb podle TEC, čl. 14; volný pohyb na individuálním základě: směrnice ; čl.27 B - Schengenská dohoda: kde, co a proč - Přehled schengenského aquis: 1)SIS 2)Hranice 3)Spolupráce policie a soudů 4)Ochrana údajů Společná vízová politika Schengenský hraniční kodex nařízení min X Úkoly ŠkolitelÚčastníci Pomůcky Lekce2.ppt - prezentace, Lekce2_osnova Poznámky Účastníci mohou sledovat lekci vedenou školitelem pomocí vytištěné prezentace 9/83

10 Snímek 1 Úvod do problematiky Schengenu Lekce /83

11 Snímek 2 Schengen a evropská integrace Evropská legislativa související s volným pohybem: Schengenské acquis 2 Během 80. let minulého století se otevřela debata o významu pojmu volný pohyb osob. Některé ě členské státy měly pocit, že volný pohyb by se měl vztahovat pouze na občany EU, což by znamenalo zachování kontrol na hranicích, aby bylo možné rozlišit mezi občany EU a občany č třetích ř zemí. Jiné členské státy argumentovaly ve prospěch volného pohybu pro všechny, což by znamenalo úplný konec ochrany vnitřních hranic. Vzhledem k tomu, členské státy považovaly za nemožné dosáhnout dohody, Francie, Německo, Belgie, Lucembursko a Nizozemí se v roce 1985 rozhodly vytvořit ř území bez vnitřních ř hranic. Tomuto území se začalo č říkat "schengenský prostor". Název pochází z názvu města v Lucembursku, kde byly podepsány první smlouvy. Tato mezivládní spolupráce se v roce 1997 rozšířila na dalších 13 zemí po podepsání Amsterodamské smlouvy, která dne 1. května ě 1999 začlenila do práva EU rozhodnutí přijatá od roku 1985 členy schengenské skupiny a souvisejících pracovních struktur. První dohoda mezi pěti ě původními ů členy skupiny byla podepsána dne 14. června Další úmluva byla sepsána a podepsána dne 19.června Když vstoupila v roce 1995 v platnost, zrušila vnitřní hranice mezi signatářskými ř státy a vytvořila ř jednu vnější hranici, kde jsou prováděny ě kontroly přistěhovalců ř ě ů pro schengenskou oblast v souladu s jednotnou sadou pravidel. Společná pravidla týkající se víz, azylových práv a kontrol na vnějších hranicích byla přijata, aby umožnila volný pohyb osob v rámci signatářských států ů bez narušení práva a pořádku. ř 11/83

12 Snímek 3 Výhody schengenského prostoru Snazší cestování osob v Evropě díky zrušení kontrol na vnitřních hranicích Všichni zahraniční návštěvníci ě mohou cestovat do všech zemí schengenského prostoru na základě jednoho víza. 3 Schengenská spolupráce má za cíl chránit práva občanů č ů vytvářením ř a zlepšováním spolupráce mezi policejními silami, celními úřady ř a orgány kontroly na vnějších hranicích ve všech členských státech. Tyto formy spolupráce byly zavedeny kvůli ů potřebě ř ě snížit riziko nedostatečné č bezpečnosti č v souvislosti se zrušením hraničních kontrol na vnitřních hranicích. V kontextu tu spolupráce policie poskytuje schengenské acquis lepší systémy komunikace mezi policejními silami, okamžité stíhání zločinců č ů a přeshraniční ř č dozor nad podezřelými, ř vzájemnou operační č spolupráci a přímou ř výměnu informací mezi policejními orgány. To přináší ř obrovské výhody v boji s organizovaným zločinem, terorismem, obchodem s lidmi a nelegální imigrací. Přísná ř jednotná pravidla přijatá ř v rámci schengenských dohod zajišťují ochranu dat a chrání občany č před jakýmkoliv porušením jejich základních práv. 12/83

13 Snímek 4 Původy (funkční pohled) Volný pohyb Pracovníků Občanů Osob Mimo rámec společenství: Skupina Trevi Schengenská dohoda 4 Věcný obsah schengenského acquis: Odstranění ě vnitřních hranic (skutečné odstranění ě hranic v r.1995) Společné definování pravidel a postupů pro přijetí ř Koordinace mezi národními správami Schengenský sekretariát Protokol připojený ř k Amsterodamské smlouvě ě začleňuje č ň vývoj, který přinesla ř Schengenská dohoda, do rámce Evropské unie. Schengenský prostor, který je prvním konkrétním případem posílené spolupráce mezi třinácti ř členskými zeměmi, je nyní součástí č právního a institucionálního rámce EU, a stává se tedy předmětem ř parlamentního a soudního zkoumání a dosahuje cíle volného pohybu osob, který je zakotvený v Jednotném evropském aktu z roku 1986, přičemž ř č zajišťuje ť demokratickou parlamentní kontrolu a poskytuje občanům ů dostupné opravné prostředky v případě, ř ě že jsou zpochybněna ě jejich práva (Soudní dvůr a/nebo národní soudy v závislosti na oblasti práva). Aby byla tato integrace možná, přijala ř Rada Evropské unie rozhodnutí. Ze všeho nejdříve, ř jak stanoví Amsterodamská smlouva, převzala Rada roli výkonného výboru vytvořeného ř podle Schengenské dohody. Dne 1. května ě 1999 zavedla postup pro začleňování č ň Schengenského sekretariátu do Generálního sekretariátu Rady, včetně č ě opatření ř týkajících se zaměstnanců ě ů Schengenského sekretariátu [Úřední ř věstník L 119 ze dne ]. Následně ě byly vytvořeny ř nové pracovní skupiny, které pomáhají Radě řídit tuto činnost. 13/83

14 Snímek 5 Rozvoj schengenského prostoru Schengenská dohoda Schengenská prováděcí úmluva Maastrichtská smlouva Amsterodamská reforma Smlouva z Prümu Lisabonská smlouva 5 Dánsko podepsalo Schengenskou dohodu, může si ale v rámci EU vybrat, zda bude aplikovat nová rozhodnutí přijatá ř podle hlavy IV Smlouvy o Evropském společenství nebo ne; Dánsko - vázané opatřeními ř podle společné vízové politiky. Dohoda podepsaná mezi Islandem, Norskem a EU v roce 1999 [Úř. ř věst. ě L176/ ] - sdružení ve formě ě společného č výboru mimo rámec EU, složené ze zástupců ů islandské a norské vlády a členů č ů Rady a Komise EU; postupy pro ohlašování a přijímání budoucích opatření ř nebo právních aktů; dohoda schválená Radou dne 28. června 1999 se týká vztahů ů mezi Islandem a Norskem na straně jedné a Spojeným královstvím na straně ě druhé v oblasti schengenského acquis, vtahujícího se na Island a Norsko [Úř. ř věst. L 15/ ]. Žádost o azyl (dublinské acquis) [Úř. věst. ě L 93 ze dne ] - dohoda mezi ES a Norskem a Islandem; Skandinávská pasová unie [Úř. ř věst. ě L 309/ ]; ujednání o SIS a skandinávské státy; Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o asociaci Švýcarské konfederace v souvislosti se zaváděním, uplatněním ě a rozvojem schengenského acquis [Úřední ř věstník L 370 ze dne ] Smlouva z Prümu vstoupila v platnost 31. prosince Tato smlouva je klíčová pro politickou spolupráci. Jejím cílem je rozšířit ř přeshraniční ř č spolupráci, zejména za účelem č boje proti terorismu, přeshraničnímu ř č zločinu a ilegální migraci. Reformní Lisabonská smlouva byla schválená Radou dne 19. ř října Tato smlouva posílila prostředky ř pro akci v oblasti bezpečnosti. Všechny aspekty oblasti svobody, bezpečnosti č a spravedlnosti jsou kompetencemi Evropské unie. Pokud jde o přistěhovalectví, ř ě smlouva zmiňuje ň zavedení integrovaného systému vnějších ě hranic. stát musí být schopen prokázat svoji technickou a personální kapacitu pro efektivní splnění kritérií schengenského acquis, která mají být přijata ř v schengenské oblasti tak, aby nadále neexistovaly hraniční kontroly. Musí být také napojeny na Schengenský informační systém (SIS). 14/83

15 Snímek 6 Schengenské acquis Článek 2 1. Překročení vnitřních ř hranic 2. Jsou prováděné kontroly na vnitřních ř hranicích 6 Článek 2 Vnitřní ř hranice lze překročit ř v jakémkoli místě bez kontroly osob. Avšak v případech, kdy to vyžaduje veřejný pořádek a národní bezpečnost, může se smluvní strana po konzultaci s ostatními smluvními stranami rozhodnout, že po omezenou dobu budou prováděny národní hraniční kontroly na vnitřních hranicích v souladu s danou situací. Pokud veřejný pořádek ř a národní bezpečnost č vyžadují okamžitý zásah, dotčená č smluvní strana přijme ř veškerá opatření ř a při ř nejbližší možné příležitosti bude informovat ostatní smluvní strany. 15/83

16 Snímek 7 Základní princip Každý občan EU má právo na volný pohyb a pobyt na území členského státu s výjimkou omezení a podmínek stanovených touto smlouvou a opatřeními přijatými, ř kterými vstupují v platnost /čl. 18 / Omezení na základě VEŘEJNÉHO POŘÁDKU Ř NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 7 Princip odstranění kontrol (nikoli hranic!) - součást volného pohybu Výjimka opakované zavedení ochrany hranic ve zvláštních případech HLAVA II ZRUŠENÍ KONTROL NA VNITŘNÍCH HRANICÍCH A POHYB OSOB KAPITOLA 1 PŘEKROČENÍ Ř VNITŘNÍCH HRANIC Test vhodnosti přiměřenost ř jinými slovy? 16/83

17 Snímek 8 Schengenská dohoda a nařízení EU č. 562/2006 Zavádí kodex Společenství týkající se pravidel pohybu osob přes hranice (Schengenský hraniční č kodex) 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 562/2006 (ES) ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční ř č pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) a které vstoupilo v platnost dne 13. října 2006, bylo publikováno v Úředním věstníku č. 44 ze dne 8. června speciální vydání - Evropská společenství. Toto zařízení ř mimo jiné stanoví absenci hraničních č kontrol osob překračujících ř č vnější ě hranice mezi členskými č státy (čl.1). č Týká se všech osob, které překračují ř č vnitřní ř nebo vnější ě hranice členských států, aniž tím jsou dotčena práva osob využívajících právo Společenství na volný pohyb a práva uprchlíků ů a osob týkající se mezinárodní ochrany (čl.3). 17/83

18 Snímek 9 Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic Článek 23 Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních ř hranic 9 1. V případě ř ě závažné hrozby pro veřejný ř pořádek ř nebo vnitřní ř bezpečnost č může ů členský stát výjimečně č ě znovu zavést ochranu svých vnitřních hranic po omezenou dobu nepřesahující ř 30 dní nebo po předvídatelnou dobu trvání závažné hrozby, pokud tato doba přesahuje 30 dní, a to postupem podle článku č 24 nebo v naléhavých případech ř postupem podle článku č 25. Rozsah a doba trvání dočasného č znovuzavedení ochrany vnitřních ř hranic nepřekročí ř č míru, která je nezbytně ě nutná jako reakce na tuto závažnou hrozbu. 2. Jestliže závažná hrozba pro veřejný ř pořádek ř nebo vnitřní ř bezpečnost č trvá déle než po dobu stanovenou v odstavci 1, může ů č členský stát postupem podle článku č 26 ze stejných důvodů, ů ů jaké jsou uvedeny v odstavci 1, a s ohledem na případná nová hlediska ochranu hranic prodlužovat vždy nejvýše o 30 dní. 18/83

19 Snímek 10 Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic Článek 24 Postup v případě ě předvídatelných ř událostí Jestliže členský č stát plánuje znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v souladu s čl. 23 odst. 1, oznámí to co nejdříve ř ostatním č členským státům a Komisi, a jakmile je bude mít k dispozici, poskytne následující informace: (a) důvody ů navrhovaného znovuzavedení s uvedením událostí, které představují závažnou hrozbu pro veřejný ř pořádek ř nebo vnitřní bezpečnost; (b) rozsah navrhovaného znovuzavedení s upřesněním, ř ě kde má být ochrana hranic znovu zavedena; (c) názvy určených přechodů,; (d) datum a dobu trvání navrhovaného znovuzavedení; (e) případně ř ě opatření, která mají přijmout ostatní členské státy. 2. Poté, co dotyčný č členský č stát učiní č oznámení, může ů Komise s ohledem na konzultace podle odstavce 3 vydat stanovisko, aniž je dotčen čl. 64 odst. 1 Smlouvy. 3. Informace podle odstavce 1, jakož i stanovisko, které může Komise vydat podle odstavce 2, jsou předmětem ě konzultací mezi členským státem, který plánuje znovuzavedení ochrany hranic, ostatními členskými č státy a Komisí za účelem č uspořádání ř případné ř vzájemné spolupráce mezi členskými č státy a přezkoumání ř proporcionality opatření ve vztahu k událostem vedoucím ke znovuzavedení ochrany hranic a k hrozbám pro veřejný ř pořádek ř nebo vnitřní ř bezpečnost. č 4. Konzultace podle odstavce 3 se uskuteční č nejpozději ě patnáct dní před ř plánovaným dnem znovuzavedení ochrany hranic. 19/83

20 Snímek 11 Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic Článek 25 Postupy v případech, které vyžadují naléhavá opatřeníř Článek 26 Postup při prodloužení ochrany vnitřních ř hranic 11 Čl Jestliže je z hlediska veřejného ř pořádku ř nebo vnitřní ř bezpečnosti č v členském č státě ě nezbytné přijmout ř naléhavá opatření, ř může ů dotyčný č č členský stát výjimečně č ě a okamžitě ě znovu zavést ochranu vnitřních hranic. 2. Členský stát, který znovuzavádí ochranu svých vnitřních hranic, to oznámí ostatním členským státům ů a Komisi a poskytne informace uvedené v čl. č 24 odst. 1 a uvede důvody, ů které použití tohoto postupu ospravedlňují. Čl Členské státy mohou prodloužit ochranu vnitřních hranic podle čl. 23 odst. 2 až poté, co o tom uvědomí ě ostatní členské státy a Komisi. 2. Členský Č stát plánující prodloužit ochranu hranic poskytne ostatním č členským státům ů a Komisi veškeré důležité ů informace o důvodech ů prodloužení ochrany vnitřních hranic. Použijí se ustanovení čl. 24 odst /83

21 Snímek 12 Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic Článek 27 Informování Evropského parlamentu Článek 28 Ustanovení, která se použijí v případě ě znovuzavedení ochrany vnitřních hranic 12 Čl. 27 Dotyčný č členský stát nebo případně ř ě Rada informuje Evropský parlament o opatřeních ř přijatých ř v souladu s články 24, 25 a 26 co nejdříve. Po třetím ř po sobě ě jdoucím prodloužení podle článku 26 podá dotyčný č členský č stát Evropskému parlamentu na žádost zprávu o potřebě ě ochrany vnitřních ř hranic. Čl. 28 Je-li znovu zavedena ochrana vnitřních ř hranic, použijí se obdobně ě příslušná ř ustanovení hlavy II. 21/83

22 Snímek 13 Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic Článek 29 Zpráva o znovuzavedení ochrany vnitřních hranic Článek 30 Informování veřejnosti Článek 31 Důvěrnost 13 Čl. 29 Členský Č stát, který znovu zavedl ochranu vnitřních ř hranic podle 23, potvrdí datum, ke kterému je tato ochrana zrušena, a zároveň ň nebo krátce poté předloží ř Evropskému parlamentu, Radě ě a Komisi i zprávu o znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, kde zejména popíše provádění ě kontrol a účinnost znovuzavedení ochrany hranic. Čl. 30 Rozhodnutí o znovuzavedení ochrany vnitřních ř hranic se přijme ř průhledným ů způsobem ů a veřejnost ř o něm bude plně informována, pokud tomu nebrání nadřazené ř bezpečnostní č důvody. ů Čl. 31 Na žádost dotyčného č členského č státu zachovávají ostatní členské č státy, Evropský parlament a Komise důvěrnost ů informací poskytnutých v souvislosti se znovuzavedením a prodloužením ochrany hranic a zprávy vypracované podle článku /83

23 Snímek 14 Postupy hraničních kontrol 1. Kontroly na hraničních přechodechř 2. Vyhledávání s Schengenském informačním systému 14 Viz dodatečné materiály 23/83

24 Lekce 2: Podklad - Omezení volného pohybu v schengenském acquis: EVROPSKÁ ÚROVEŇ Část 1 Nařízení ř EU č. 562/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č č. 562/2006 ze dne 15. března ř 2006, kterým se stanoví kodex Společenství č o pravidlech upravujících přeshraniční ř č pohyb osob (Schengenský hraniční č kodex) a které nabylo účinnosti č dne 13. října ř 2006, bylo vydáno v Úředním ř věstníku ě č. 44 ze dne 8. června 2006 druhé zvláštní vydání Evropská společenství. Toto nařízení ř mimo jiné stanoví, že osoby při ř překračování ř č vnějších ě hranic mezi členskými státy nejsou kontrolovány (článek č 1). Toto nařízení se vztahuje na všechny osoby překračující ř vnitřní nebo vnější ě hranice členských č států, ů aniž jsou tím dotčena č práva osob požívajících právo Společenství č na volný pohyb a práva uprchlíků ů a osob žádajících o mezinárodní ochranu (článek č 3). Níže jsou uvedeny některé z nejdůležitějších ě pasáží tohoto nařízení. Pro pobyty, jejichž délka nepřekročí ř č za období šesti měsíců ě ů dobu delší než tři ř měsíce, ě musí mít občané č třetích ř zemí platný cestovní doklad a platné vízum, musí zdůvodnit účel č a podmínky předpokládaného pobytu a prokázat, že mají zajištěny ě dostatečné č prostředky pro obživu, nesmí být považovány za hrozbu pro veřejný ř pořádek, ř vnitřní ř bezpečnost, č veřejné ř zdraví nebo mezinárodní vztahy kteréhokoliv z členských č států, zejména nesmí být osobami, jimž má být podle vnitrostátních databází členských států ů odepřen ř vstup ze stejných důvodů ů ů (článek č 5). Příslušníci ř pohraniční č stráže při ř plnění ě svých úkolů ů plně ě ctí lidskou důstojnost ů (článek č 6). Přeshraniční ř č pohyb na vnějších ě hranicích podléhá kontrolám, které provádějí příslušníci ř pohraniční č stráže. Kontroly se též mohou týkat dopravních prostředků ř ů a předmětů ř ě ů v držení osob překračujících ř č hranice. Občané č třetích ř zemí, kteří ř jsou podrobeni důkladné kontrole ve druhé linii, jsou o účelu č a postupu takové kontroly informováni. Tyto informace jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Unie a v jazyce nebo jazycích země ě nebo zemí, které hraničí č s dotyčným členským státem. Provádějí-li se prohlídky, použijí se na ně ě právní předpisy ř dotyčného č státu (článek č 7). Není-li cestovní doklad občana třetí ř země ě opatřen otiskem vstupního razítka, mohou se příslušné vnitrostátní orgány domnívat, že držitel nesplňuje ň nebo přestal ř splňovat ň podmínky délky pobytu použitelné v dotyčném č členském státě. Tuto domněnku je možné vyvrátit, pokud občan třetí ř země ě jakýmkoli způsobem předloží věrohodné ě důkazy ů (například ř v podobě ě jízdenky č či letenky nebo svědectví ě o své přítomnosti ř mimo území členských č států) o tom, že podmínky týkající se délky krátkodobého pobytu dodržel. Není-li 24/83

25 domněnka vyvrácena, mohou příslušné orgány občana č třetí ř země ě z území dotyčných členských států vyhostit (článek 11). Vstup lze odepřít ř pouze na základě ě zdůvodněného ů ě rozhodnutí, které uvádí přesné ř důvody ů odepření. ř Rozhodnutí přijímá ř orgán, který je k tomuto účelu č zmocněn ě vnitrostátními právními předpisy. Osoby, jimž byl odepřen vstup, mají právo na odvolání. Odvolání se podávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Podání odvolání nemá s ohledem na výkon rozhodnutí o odepření vstupu odkladný účinek. Dotyčný č občan č třetí ř země ě má nárok na opravu zrušeného vstupního razítka ze strany členského státu, který mu odepřel ř vstup, pokud bylo v odvolacím řízení ř shledáno, že rozhodnutí o odepření ř vstupu bylo nepodložené (článek 13). Členské Č státy si vzájemně ě pomáhají a udržují úzkou a stálou spolupráci práci s cílem účinného zajišťování ť ochrany hranic. Operativní spolupráci mezi členskými č státy v oblasti řízení vnějších ě hranic koordinuje Evropská agentura pro ř řízení operativní spolupráce na vnějších ě hranicích členských č států ů zřízená ř nařízením (ES) č. 2007/2004. Členské Č státy se zdrží jakékoliv činnosti, č která by mohla ohrozit fungování agentury nebo dosahování jejích cílů. ů Členské Č státy zajistí vzdělávání ě a odbornou přípravu ř v oblasti přepisů ř ů pro ochranu hranic a v oblasti základních práv (článek 16). Aniž je dotčena č odpovědnost ě jednotlivých č členských států, ů členské č státy mohou kontrolovat společné č hranice společně, č ě přičemž ř č v takovém případě ř ě lze pro účely č provádění ě vstupní nebo výstupní kontroly zastavit určitou osobu pouze jednou. K tomuto účelu mohou členské státy mezi sebou uzavírat dvoustranné dohody. Členské Č státy uvědomí ě o uzavřených dohodách Komisi (článek 17). V případě ř ě závažné hrozby pro veřejný ř pořádek ř nebo vnitřní ř bezpečnost č může ů členský stát výjimečně č ě znovu zavést ochranu svých vnitřních hranic po omezenou dobu nepřesahující 30 dní, nebo po předvídatelnou ř dobu trvání závažné hrozby, pokud tato doba přesahuje 30 dní (článek č 23). Jestliže je z hlediska veřejného ř pořádku ř nebo vnitřní ř bezpečnosti č v členském č státě ě nezbytné přijmout naléhavá opatření, může ů dotyčný č č členský stát výjimečně č ě a okamžitě ě znovu zavést ochranu vnitřních ř hranic, přičemž ř č tuto skutečnost č musí bezodkladně ě oznámit ostatním členským státům ů a Komisi a poskytnout informace a důvody, které použití tohoto postupu ospravedlňují ň (článek č 25). Rozhodnutí o znovuzavedení ochrany vnitřních ř hranic se přijme ř transparentním způsobem ů a veřejnost ř o něm ě bude plně ě informována, pokud tomu nebrání nadřazené bezpečnostní č důvody ů (článek 30). 25/83

26 Část 2 Postupy hraniční kontroly 1. Kontroly na hraničních č přechodech 1.1 Hlavním účelem hraničních kontrol je: - zjistit totožnost osob, které překračují ř č hranice, na základě ě jejich dokladů; ů - zkontrolovat, zda tyto osoby mají potřebné cestovní doklady a víza, jsou-li vyžadována; - předcházet ř nedovolenému přistěhovalectví ř ě ověřením skutečnosti, č zda jsou občané č třetích ř zemí schopni zdůvodnit ů účel č své cesty a doložit, že mají dostatečné č prostředky ř pro obživu po dobu jejich pobytu. 1.2 Všichni cestující mají právo na profesionální, přátelské a zdvořilé zacházení v souladu s platnými právními předpisy ř Společenství a vnitrostátního práva. Zejména platí, že příslušníci ř pohraniční č stráže musí při ř plnění ě svých úkolů ů plně ě respektovat lidskou důstojnost a nesmí nikoho diskriminovat na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, ů náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku ě nebo sexuální orientace. Veškerá opatření ř přijatá ř při ř plnění ě těchto ě úkolů ů musí být přiměřená ř cílům, které taková opatření sledují. 1.3 Příslušník pohraniční č stráže velící na daném hraničním č přechodu ř musí nasadit odpovídající personál v dostatečném č množství, aby byla zajištěna ě účinná č ochrana hranic. Příslušníci ř pohraniční č stráže musí vždy hledat rovnováhu mezi potřebou zajistit hladký přechod ř hranic osobami v dobré víře, ř které představují ř převážnou ř většinu ě cestujících (např. ř turisté, podnikatelé, studenti atd.) a potřebou zachovávat neustálou obezřetnost ř s cílem odhalit osoby, které představují ř riziko pro veřejný ř pořádek ř a vnitřní ř bezpečnosti, č jakož i potenciální nezákonné přistěhovalce. ě 1.4 Všechny osoby podléhají při vstupu a výstupu minimální kontrole, která zahrnuje ověření totožnosti osoby podle dokladů, ů na jejichž základě ě překračuje ř č hranici. Minimální kontrola obvykle spočívá v rychlém a jednoduchém ověření platnosti dokladu a v ověření výskytu známek pozměnění ě ění ě nebo padělání. ě Tato kontrola může ů zahrnovat nahlédnutí do příslušných databází k vyhledání informací o odcizených, neoprávněně ě užívaných, ztracených nebo neplatných dokladech. Minimální kontrola je pravidlem pro osoby požívající právo Společenství na volný pohyb ( 3.1). 1.5 Občan č třetí ř země ě podléhá důkladné kontrole, která se provádí níže popsaným způsobem. ů Na následující kategorie osob se však vztahují zvláštní pravidla a výjimky: - osoby požívající právo Společenství na volný pohyb ( 3.1); - hlavy států ů a členové jejich delegací ( 3.2); - piloti letadel a další členové posádky ( 3.3); - námořníci ( 3.4); - držitelé diplomatických, úředních ř nebo služebních pasů ů a mezinárodních organizací ( 3.5); - obyvatelé příhraničních ř oblastí využívající režim malého pohraničního styku ( 3.6); - nezletilí ( 3.7); 26/83

27 - žáci ze třetích ř zemí s bydlištěm ě v některém ě č členském státě ě nebo ve třetí ř zemi, která nepodléhá vízové povinnosti ( 3.8); - přeshraniční ř pracovníci ( 3.9); - v případě ř ě osob bez státní příslušnosti ř a uprchlíků ů se kontroly provádějí ě stejným způsobem, jako u občanů ů třetích ř zemí obecně. ě 1.6 Důkladná ů kontrola při vstupu zahrnuje: - ověření, zda má státní občan č země ě doklad, který je platný pro překročení ř č hranic a jemuž neskončila č doba platnosti, a zda je k dokladu případně ř ě připojeno ř požadované vízum (viz rámeček níže) nebo povolení k pobytu; - důkladnou prohlídku cestovního dokladu, zda nenese známky pozměňování nebo padělání. Kontrola cestovních dokladů, víz a povolení k pobytu se provádí pomocí porovnání se vzorky současných č dokumentů ů opravňujících ň k překročení ř č hranice a se vzorky vízových štítků, ů a to pomocí zařízení, ř jako jsou UV lampy, zvětšovací ě skla, čtecí č zařízení, ř mikroskopy, krabice na dokumenty, a v případě ě potřeby pokročilejší vybavení, jako například video spektrum atd.; - kontrolu vstupních a výstupních razítek v cestovním dokladu dotyčného občana č třetí ř země, ě aby se porovnáním data vstupu a výstupu ověřilo, zda již daná osoba nepřekročila ř maximální délku povoleného pobytu na území schengenských států, tj. tři ř měsíce ě během ě období šesti měsíců. ě ů Tříměsíční ř ě č období se počítá č od data prvního vstupu; - ověření místa odjezdu a cíle dotyčného č občana č třetí ř země ě a účelu č jeho zamýšleného pobytu, a v případě ř ě potřeby i kontrolu odpovídajících podkladů; - ověření, zda má dotyčný č občan č třetí ř země ě dostatečné č prostředky ř pro obživu vzhledem k délce a účelu č předpokládaného ř pobytu a na návrat do země ě původu ů nebo na průjezd ů do třetí ř země, ě anebo je schopen si tyto prostředky legálním způsobem ů opatřit. Za účelem posouzení prostředků ů pro obživu se berou v úvahu referenční částky stanovené jednotlivými schengenskými státy; - ověření dostatečných č prostředků ř ů pro obživu se může ů zakládat na hotovosti, cestovních šecích a kreditních kartách, které má občan č třetí ř země ě v držení. Důkazem o dostatečných č prostředcích pro obživu mohou být také sponzorská prohlášení, pokud jsou taková prohlášení upravena vnitrostátními právními předpisy, a pokud bude občan č třetí ř země ě pobývat u hostitele, rovněž záruky od hostitele tak, jak jsou upraveny vnitrostátními právními předpisy; - ověření, zda dotyčný č občan č třetí ř země, ě jeho dopravní prostředek ř a předměty, ř ě které převáží, ř pravděpodobně ě ě neohrozí veřejný ř pořádek, ř vnitřní ř bezpečnost, č veřejné ř zdraví nebo mezinárodní vztahy kteréhokoliv ze schengenských států. Takové ověření zahrnuje přímé ř zjišťování ť údajů ů a záznamů ů o osobách, a v případě ř ě potřeby ř i předmětech, ř ě vedených ve Schengenském informačním systému (SIS) a ve vnitrostátních souborech údajů, ů jakož i případné ř kroky, které mají být učiněny v důsledku existence záznamu. 1.7 Důkladná ů kontrola při výstupu zahrnuje: - ověření, že občan č třetí ř země ě má platný doklad k překročení ř č hranic; - ověření cestovního dokladu, zda nenese známky pozměňování nebo padělání; ě 27/83

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru

Vstup ČR do schengenského prostoru Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 19.10.2006 1 Struktura prezentace! základní informace o schengenské spolupráci! příprava ČR na vstup do Schengenu konkrétní změny ve vybraných oblastech!

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

21. prosinec 2007. ČESKÁ REPUBLIKA V SCHENGENU - shrnutí a první zkušenosti po zrušení kontrol na pozemních hranicích. Historie schengenské spolupráce

21. prosinec 2007. ČESKÁ REPUBLIKA V SCHENGENU - shrnutí a první zkušenosti po zrušení kontrol na pozemních hranicích. Historie schengenské spolupráce ČESKÁ REPUBLIKA V SCHENGENU - shrnutí a první zkušenosti po zrušení kontrol na pozemních hranicích 21. prosinec 2007 historicky největší rozšíření schengenského prostoru zvýšení počtu schengenských států

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru

Vstup ČR do schengenského prostoru Vstup ČR do schengenského prostoru Ing. Jiří Čelikovský oddělení koordinace schengenské spolupráce odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR EUROCENTRUM PRAHA 25.5.2006 1 Struktura prezentace

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41)

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41) Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41) Schengen: volný pohyb osob bez kontrol na vnitřních hranicích 31. prosince 2007 1 by měly odpadnout kontroly při překračování hranic České republiky se všemi sousedními

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 27. března 2000. o zlepšení výměny informací k boji proti padělaným cestovním dokladům (2000/261/JVV)

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 27. března 2000. o zlepšení výměny informací k boji proti padělaným cestovním dokladům (2000/261/JVV) ROZHODNUTÍ RADY ze dne 27. března 2000 o zlepšení výměny informací k boji proti padělaným cestovním dokladům (2000/261/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 34

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 295 v konečném znění 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vydávání euromincí 2011/0131 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 9

BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 9 BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 9 Protokol k provádění Dohody mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní

Více

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Díl XII. vyšlo 12.12.2007 (č. 0) ČR v Schengenu: Cestování po Evropě volnou cestou Českou republiku dělí od vstupu do schengenského prostoru několik posledních dní. Již před Vánocemi bude možné překračovat

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 370 07/sv. 1 31992R0881 9.4.1992 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 95/1 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 12/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: PROTOKOL, PŘÍLOHA IX NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice. 31.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 29/45 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2009/5/ES ze dne 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 16.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 152/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 469/2009

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1.

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. ledna 2010 (22.01) (OR. en) 5323/1/10 REV 1 LIMITE FRONT 6 COMIX 46 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 5044/10

Více

DOHODA. mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky. o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)

DOHODA. mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky. o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda) BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 7 DOHODA mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda) Rakouská

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

170/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, ČÁST PRVNÍ. zrušena ČÁST DRUHÁ

170/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, ČÁST PRVNÍ. zrušena ČÁST DRUHÁ 170/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru Změna: 274/2008 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Informace k UCC IA a DA

Informace k UCC IA a DA Celní správa České republiky Informace k UCC IA a DA Ing. Michal Šedivý, Oddělení 211 GŘC m.sedivy@cs.mfcr.cz 14. 5. 2015 Obsah Celní kodex Unie (UCC) Obecné informace k UCC IA a DA Plánované změny v UCC

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č..../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, k návrhu rozhodnutí

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2009 2007/0248(COD) 16. 5. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12-24 Návrh stanoviska Manolis Mavrommatis (PE404.747v01-00) Návrh směrnice Evropského parlamentu

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 1958 byla v Ženevě na 41. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ 1

EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ 1 EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ 1 Tento zatýkací rozkaz byl vydán příslušným justičním orgánem. Žádám, aby níže uvedená osoba byla zatčena a předána za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více