Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA"

Transkript

1 Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA 1/83

2 Obsah Lekce 1: Úvod... 5 Lekce 2: Úvod do problematiky schengenského prostoru... 9 Lekce 3: Kompenzační opatření: Zavádění ě schengenského acquis Lekce 4: Zavádění ustanovení 2.2 na NÁRODNÍ ÚROVNI Lekce 5: Case study Případová studie: O znovu zřízení kontroly na vnitřních hranicích v schengenském prostoru a skupinová diskuze Lekce 6: Spolupráce policie na hranicích schengenského prostoru - případová studie. 72 Lekce 7: Komentáře, otázky a vědomostní test Lekce 8: Zakončení & dotazník zpětné vazby a hodnocení Tento materiál vznikl pro účely projektu Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky: ř pokračování ve společném vzdělávání a je možné ho přizpůsobit vzdělávacím ě potřebám cílových skupin. 2/83

3 Základní myšlenka modulu Hlavní součásti č vzdělávacího kurzu Název vzdělávacího kurzu Ochrana hranic v Schengenském prostoru Délka 8 hodin Cílová skupina Hlavní cíle Shrnutí Úředníci ř nepřímo se zabývající Schengenskou problematikou, např. na krajských a městských úřadech, ř úřadech ř práce, informačních turistických kancelářích apod. Osoby mající zájem se blíže seznámit s problematikou Schengenu. Pochopení problematiky Schengenu a Schengenského acquis Modul slouží jako úvod do problematiky Schengenské spolupráce pro osoby s žádnými nebo limitovanými předchozími znalostmi tématu. Modul se zaměřuje na kompenzační opatření a principy udržitelnosti bezpečnosti v oblasti Schengenského prostoru. Modul také přispívá ř k porozumění ě přímých a nepřímých důsledků ů ů Schengenské kooperace a také k použití kompenzačních opatření. Cíle - znalosti a dovednosti Poznat kritéria efektivního jednání, poznat kritéria efektivní komunikace, poskytnout účastníkům ů nástroje pro lepší výběr/analýzu/využití dat a informací, pomoci účastníkům č v rozvoji rozhodování, povzbudit účastníky v řešení problémů 3/83

4 Strukturovaný rozpis školení Strukturovaný rozpis školení Modul: Ochrana hranic v schengenském prostoru Čas Den 1 09:0 0 L1 - Úvod: Program, Úvod do vzdělávacího modulu : : : : : : : L7 - Komentáře, ř otázky a vědomostní.45 test 17:0 0 L8 - Konec školení, test zpětné vazby a hodnocení.15 Přestávka na kávu Oběd L5 - Případová studie: O znovuzavedení ochrany vnitnřích hranic v schengenském prostoru L5 - Případová studie: skupinová diskuse Přestávka na kávu L6 - Případová studie: Spolupráce policie a soudů L6 - Případová studie: úkoly, skupinová diskuse L2 - Lekce: Úvod do problematiky schengenského prostoru L3 - Lekce: Kompenzační opatření: Zavádění schengenského acquis L4 - Lekce: Provádění na NÁRODNÍ ÚROVNI 4/83

5 .30 Konec Lekce 1: Úvod Vzdělávací kurz Ochrana hranic v schengenském prostoru Výuková lekce L1 - Úvod - Program Čas Délka 30 min Č. Činnost Délka 1 Školitel představí sebe a vzdělávací modul 10 min X Cíle 2 Program 5 min X Program dne 3 Představení účastníků a jejich očekávání Úkoly Školitel Účastníci 15 min X Flipchart Pomůcky Poznámky Lekce 1 - program dne + prezentace Lekce1 Školitel rychle projde program dne a seznámí s ním účastníky V případě ř ě potřeby může ů školitel sepsat očekávání účastníků ů na flipchart 5/83

6 Ochrana hranic v Schengenském prostoru Program školení Modul slouží jako úvod do problematiky Schengenské spolupráce pro osoby s žádnými nebo limitovanými předchozími ř znalostmi tématu. Modul se zaměřuje na kompenzační č opatření a principy udržitelnosti bezpečnosti v oblasti Schengenského prostoru. Modul také přispívá k porozumění ě přímých ř a nepřímých ř důsledků ů ů Schengenské kooperace a také k použití kompenzančích opatření. Obecné cíle Porozumět problematice Schengenu a schengenského acquis Poskytnout účastníkům nástroje pro lepší výběr/analýzu/využití údajů a informací Pomoci účastníkům při rozvoji rozhodování Podpořit účastníky při řešení problémů Znalosti Na konci školení budou mít účastníci informace o: Národní a evropské legislativě související s volným pohybem: Schengenském acquis Praktických aspektech ochrany hranic v rámci Schengenského prostoru Dovednosti Na konci školení budou účastníci schopni: Poznat kritéria efektivního jednání Poznat kritéria efektivní komunikace Metodika školení Navrhovaný postup školení vychází z vysoké úrovně zapojení účastníků; téma se rozvíjí pomocí informací poskytovaných v různých fázích, pomocí analýzy případových studií a práce ve skupinách, zpětné vazby a diskuzí, otázek a znalostního testu. Školení zaručuje účastníkům získání znalostí a dovedností častým užíváním zpětné vazby, kontroly a hodnocení ze strany školitele. 6/83

7 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky: Pokračování ve společném vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Ochran hranic v schengenském prostoru Lekce 1 Úvod 1 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky: Pokračování ve společném vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Obecné cíle a cílová skupina Poskytnout účastníkům ů nástroje pro lepší výběr/analýzu/využití ě údajů ů a informací Pomoci účastníkům při ř rozvoji rozhodování Podpořit ř účastníky při řešení problémůů 2 7/83

8 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky: Pokračování ve společném vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Cíle Pochopení Schengenu a schengenského aquis Znalosti Na konci školení budou mít účastníci informace o: Národní a evropské legislativě související s volným pohybem: Schengenském acquis Praktických aspektech ochrany hranic v rámci schengenského prostoru Dovednosti Na konci školení budou účastníci schopni: Poznat kritéria efektivního jednání Poznat kritéria efektivní komunikace 3 PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PŘENOS INOVACÍ Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky: Pokračování ve společném vzdělávání CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Program školení Úvodní lekce Úvod do problematiky Schengenu Přestávka na kávu Kompenzační opatření: ř Zavádění ě schengenského acquis Zavádění schengenského acquis na NÁRODNÍ ÚROVNI Oběd Případová studie a skupinová diskuse Přestávka na kávu Spolupráce policie a soudů (případová ř studie) Komentáře a otázky & Zpětná vazba a hodnocení Zakončení 4 8/83

9 Lekce 2: Úvod do problematiky schengenského prostoru Vzdělávací kurz Výuková lekce Cíl Ochrana hranic v schengenském prostoru L2 - Lekce: Úvod do problematiky schengenského prostoru vysvětlit ě potřebu Schengenské dohody a jak zapadá do širšího rámce integrace Čas Délka 60 min Č. Činnost Délka 1 Lekci vedená školitelem na následující témata: A - myšlenka volného pohybu, Římská smlouva (TEC): volný pohyb podle TEC, čl. 14; volný pohyb na individuálním základě: směrnice ; čl.27 B - Schengenská dohoda: kde, co a proč - Přehled schengenského aquis: 1)SIS 2)Hranice 3)Spolupráce policie a soudů 4)Ochrana údajů Společná vízová politika Schengenský hraniční kodex nařízení min X Úkoly ŠkolitelÚčastníci Pomůcky Lekce2.ppt - prezentace, Lekce2_osnova Poznámky Účastníci mohou sledovat lekci vedenou školitelem pomocí vytištěné prezentace 9/83

10 Snímek 1 Úvod do problematiky Schengenu Lekce /83

11 Snímek 2 Schengen a evropská integrace Evropská legislativa související s volným pohybem: Schengenské acquis 2 Během 80. let minulého století se otevřela debata o významu pojmu volný pohyb osob. Některé ě členské státy měly pocit, že volný pohyb by se měl vztahovat pouze na občany EU, což by znamenalo zachování kontrol na hranicích, aby bylo možné rozlišit mezi občany EU a občany č třetích ř zemí. Jiné členské státy argumentovaly ve prospěch volného pohybu pro všechny, což by znamenalo úplný konec ochrany vnitřních hranic. Vzhledem k tomu, členské státy považovaly za nemožné dosáhnout dohody, Francie, Německo, Belgie, Lucembursko a Nizozemí se v roce 1985 rozhodly vytvořit ř území bez vnitřních ř hranic. Tomuto území se začalo č říkat "schengenský prostor". Název pochází z názvu města v Lucembursku, kde byly podepsány první smlouvy. Tato mezivládní spolupráce se v roce 1997 rozšířila na dalších 13 zemí po podepsání Amsterodamské smlouvy, která dne 1. května ě 1999 začlenila do práva EU rozhodnutí přijatá od roku 1985 členy schengenské skupiny a souvisejících pracovních struktur. První dohoda mezi pěti ě původními ů členy skupiny byla podepsána dne 14. června Další úmluva byla sepsána a podepsána dne 19.června Když vstoupila v roce 1995 v platnost, zrušila vnitřní hranice mezi signatářskými ř státy a vytvořila ř jednu vnější hranici, kde jsou prováděny ě kontroly přistěhovalců ř ě ů pro schengenskou oblast v souladu s jednotnou sadou pravidel. Společná pravidla týkající se víz, azylových práv a kontrol na vnějších hranicích byla přijata, aby umožnila volný pohyb osob v rámci signatářských států ů bez narušení práva a pořádku. ř 11/83

12 Snímek 3 Výhody schengenského prostoru Snazší cestování osob v Evropě díky zrušení kontrol na vnitřních hranicích Všichni zahraniční návštěvníci ě mohou cestovat do všech zemí schengenského prostoru na základě jednoho víza. 3 Schengenská spolupráce má za cíl chránit práva občanů č ů vytvářením ř a zlepšováním spolupráce mezi policejními silami, celními úřady ř a orgány kontroly na vnějších hranicích ve všech členských státech. Tyto formy spolupráce byly zavedeny kvůli ů potřebě ř ě snížit riziko nedostatečné č bezpečnosti č v souvislosti se zrušením hraničních kontrol na vnitřních hranicích. V kontextu tu spolupráce policie poskytuje schengenské acquis lepší systémy komunikace mezi policejními silami, okamžité stíhání zločinců č ů a přeshraniční ř č dozor nad podezřelými, ř vzájemnou operační č spolupráci a přímou ř výměnu informací mezi policejními orgány. To přináší ř obrovské výhody v boji s organizovaným zločinem, terorismem, obchodem s lidmi a nelegální imigrací. Přísná ř jednotná pravidla přijatá ř v rámci schengenských dohod zajišťují ochranu dat a chrání občany č před jakýmkoliv porušením jejich základních práv. 12/83

13 Snímek 4 Původy (funkční pohled) Volný pohyb Pracovníků Občanů Osob Mimo rámec společenství: Skupina Trevi Schengenská dohoda 4 Věcný obsah schengenského acquis: Odstranění ě vnitřních hranic (skutečné odstranění ě hranic v r.1995) Společné definování pravidel a postupů pro přijetí ř Koordinace mezi národními správami Schengenský sekretariát Protokol připojený ř k Amsterodamské smlouvě ě začleňuje č ň vývoj, který přinesla ř Schengenská dohoda, do rámce Evropské unie. Schengenský prostor, který je prvním konkrétním případem posílené spolupráce mezi třinácti ř členskými zeměmi, je nyní součástí č právního a institucionálního rámce EU, a stává se tedy předmětem ř parlamentního a soudního zkoumání a dosahuje cíle volného pohybu osob, který je zakotvený v Jednotném evropském aktu z roku 1986, přičemž ř č zajišťuje ť demokratickou parlamentní kontrolu a poskytuje občanům ů dostupné opravné prostředky v případě, ř ě že jsou zpochybněna ě jejich práva (Soudní dvůr a/nebo národní soudy v závislosti na oblasti práva). Aby byla tato integrace možná, přijala ř Rada Evropské unie rozhodnutí. Ze všeho nejdříve, ř jak stanoví Amsterodamská smlouva, převzala Rada roli výkonného výboru vytvořeného ř podle Schengenské dohody. Dne 1. května ě 1999 zavedla postup pro začleňování č ň Schengenského sekretariátu do Generálního sekretariátu Rady, včetně č ě opatření ř týkajících se zaměstnanců ě ů Schengenského sekretariátu [Úřední ř věstník L 119 ze dne ]. Následně ě byly vytvořeny ř nové pracovní skupiny, které pomáhají Radě řídit tuto činnost. 13/83

14 Snímek 5 Rozvoj schengenského prostoru Schengenská dohoda Schengenská prováděcí úmluva Maastrichtská smlouva Amsterodamská reforma Smlouva z Prümu Lisabonská smlouva 5 Dánsko podepsalo Schengenskou dohodu, může si ale v rámci EU vybrat, zda bude aplikovat nová rozhodnutí přijatá ř podle hlavy IV Smlouvy o Evropském společenství nebo ne; Dánsko - vázané opatřeními ř podle společné vízové politiky. Dohoda podepsaná mezi Islandem, Norskem a EU v roce 1999 [Úř. ř věst. ě L176/ ] - sdružení ve formě ě společného č výboru mimo rámec EU, složené ze zástupců ů islandské a norské vlády a členů č ů Rady a Komise EU; postupy pro ohlašování a přijímání budoucích opatření ř nebo právních aktů; dohoda schválená Radou dne 28. června 1999 se týká vztahů ů mezi Islandem a Norskem na straně jedné a Spojeným královstvím na straně ě druhé v oblasti schengenského acquis, vtahujícího se na Island a Norsko [Úř. ř věst. L 15/ ]. Žádost o azyl (dublinské acquis) [Úř. věst. ě L 93 ze dne ] - dohoda mezi ES a Norskem a Islandem; Skandinávská pasová unie [Úř. ř věst. ě L 309/ ]; ujednání o SIS a skandinávské státy; Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o asociaci Švýcarské konfederace v souvislosti se zaváděním, uplatněním ě a rozvojem schengenského acquis [Úřední ř věstník L 370 ze dne ] Smlouva z Prümu vstoupila v platnost 31. prosince Tato smlouva je klíčová pro politickou spolupráci. Jejím cílem je rozšířit ř přeshraniční ř č spolupráci, zejména za účelem č boje proti terorismu, přeshraničnímu ř č zločinu a ilegální migraci. Reformní Lisabonská smlouva byla schválená Radou dne 19. ř října Tato smlouva posílila prostředky ř pro akci v oblasti bezpečnosti. Všechny aspekty oblasti svobody, bezpečnosti č a spravedlnosti jsou kompetencemi Evropské unie. Pokud jde o přistěhovalectví, ř ě smlouva zmiňuje ň zavedení integrovaného systému vnějších ě hranic. stát musí být schopen prokázat svoji technickou a personální kapacitu pro efektivní splnění kritérií schengenského acquis, která mají být přijata ř v schengenské oblasti tak, aby nadále neexistovaly hraniční kontroly. Musí být také napojeny na Schengenský informační systém (SIS). 14/83

15 Snímek 6 Schengenské acquis Článek 2 1. Překročení vnitřních ř hranic 2. Jsou prováděné kontroly na vnitřních ř hranicích 6 Článek 2 Vnitřní ř hranice lze překročit ř v jakémkoli místě bez kontroly osob. Avšak v případech, kdy to vyžaduje veřejný pořádek a národní bezpečnost, může se smluvní strana po konzultaci s ostatními smluvními stranami rozhodnout, že po omezenou dobu budou prováděny národní hraniční kontroly na vnitřních hranicích v souladu s danou situací. Pokud veřejný pořádek ř a národní bezpečnost č vyžadují okamžitý zásah, dotčená č smluvní strana přijme ř veškerá opatření ř a při ř nejbližší možné příležitosti bude informovat ostatní smluvní strany. 15/83

16 Snímek 7 Základní princip Každý občan EU má právo na volný pohyb a pobyt na území členského státu s výjimkou omezení a podmínek stanovených touto smlouvou a opatřeními přijatými, ř kterými vstupují v platnost /čl. 18 / Omezení na základě VEŘEJNÉHO POŘÁDKU Ř NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 7 Princip odstranění kontrol (nikoli hranic!) - součást volného pohybu Výjimka opakované zavedení ochrany hranic ve zvláštních případech HLAVA II ZRUŠENÍ KONTROL NA VNITŘNÍCH HRANICÍCH A POHYB OSOB KAPITOLA 1 PŘEKROČENÍ Ř VNITŘNÍCH HRANIC Test vhodnosti přiměřenost ř jinými slovy? 16/83

17 Snímek 8 Schengenská dohoda a nařízení EU č. 562/2006 Zavádí kodex Společenství týkající se pravidel pohybu osob přes hranice (Schengenský hraniční č kodex) 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 562/2006 (ES) ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční ř č pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) a které vstoupilo v platnost dne 13. října 2006, bylo publikováno v Úředním věstníku č. 44 ze dne 8. června speciální vydání - Evropská společenství. Toto zařízení ř mimo jiné stanoví absenci hraničních č kontrol osob překračujících ř č vnější ě hranice mezi členskými č státy (čl.1). č Týká se všech osob, které překračují ř č vnitřní ř nebo vnější ě hranice členských států, aniž tím jsou dotčena práva osob využívajících právo Společenství na volný pohyb a práva uprchlíků ů a osob týkající se mezinárodní ochrany (čl.3). 17/83

18 Snímek 9 Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic Článek 23 Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních ř hranic 9 1. V případě ř ě závažné hrozby pro veřejný ř pořádek ř nebo vnitřní ř bezpečnost č může ů členský stát výjimečně č ě znovu zavést ochranu svých vnitřních hranic po omezenou dobu nepřesahující ř 30 dní nebo po předvídatelnou dobu trvání závažné hrozby, pokud tato doba přesahuje 30 dní, a to postupem podle článku č 24 nebo v naléhavých případech ř postupem podle článku č 25. Rozsah a doba trvání dočasného č znovuzavedení ochrany vnitřních ř hranic nepřekročí ř č míru, která je nezbytně ě nutná jako reakce na tuto závažnou hrozbu. 2. Jestliže závažná hrozba pro veřejný ř pořádek ř nebo vnitřní ř bezpečnost č trvá déle než po dobu stanovenou v odstavci 1, může ů č členský stát postupem podle článku č 26 ze stejných důvodů, ů ů jaké jsou uvedeny v odstavci 1, a s ohledem na případná nová hlediska ochranu hranic prodlužovat vždy nejvýše o 30 dní. 18/83

19 Snímek 10 Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic Článek 24 Postup v případě ě předvídatelných ř událostí Jestliže členský č stát plánuje znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v souladu s čl. 23 odst. 1, oznámí to co nejdříve ř ostatním č členským státům a Komisi, a jakmile je bude mít k dispozici, poskytne následující informace: (a) důvody ů navrhovaného znovuzavedení s uvedením událostí, které představují závažnou hrozbu pro veřejný ř pořádek ř nebo vnitřní bezpečnost; (b) rozsah navrhovaného znovuzavedení s upřesněním, ř ě kde má být ochrana hranic znovu zavedena; (c) názvy určených přechodů,; (d) datum a dobu trvání navrhovaného znovuzavedení; (e) případně ř ě opatření, která mají přijmout ostatní členské státy. 2. Poté, co dotyčný č členský č stát učiní č oznámení, může ů Komise s ohledem na konzultace podle odstavce 3 vydat stanovisko, aniž je dotčen čl. 64 odst. 1 Smlouvy. 3. Informace podle odstavce 1, jakož i stanovisko, které může Komise vydat podle odstavce 2, jsou předmětem ě konzultací mezi členským státem, který plánuje znovuzavedení ochrany hranic, ostatními členskými č státy a Komisí za účelem č uspořádání ř případné ř vzájemné spolupráce mezi členskými č státy a přezkoumání ř proporcionality opatření ve vztahu k událostem vedoucím ke znovuzavedení ochrany hranic a k hrozbám pro veřejný ř pořádek ř nebo vnitřní ř bezpečnost. č 4. Konzultace podle odstavce 3 se uskuteční č nejpozději ě patnáct dní před ř plánovaným dnem znovuzavedení ochrany hranic. 19/83

20 Snímek 11 Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic Článek 25 Postupy v případech, které vyžadují naléhavá opatřeníř Článek 26 Postup při prodloužení ochrany vnitřních ř hranic 11 Čl Jestliže je z hlediska veřejného ř pořádku ř nebo vnitřní ř bezpečnosti č v členském č státě ě nezbytné přijmout ř naléhavá opatření, ř může ů dotyčný č č členský stát výjimečně č ě a okamžitě ě znovu zavést ochranu vnitřních hranic. 2. Členský stát, který znovuzavádí ochranu svých vnitřních hranic, to oznámí ostatním členským státům ů a Komisi a poskytne informace uvedené v čl. č 24 odst. 1 a uvede důvody, ů které použití tohoto postupu ospravedlňují. Čl Členské státy mohou prodloužit ochranu vnitřních hranic podle čl. 23 odst. 2 až poté, co o tom uvědomí ě ostatní členské státy a Komisi. 2. Členský Č stát plánující prodloužit ochranu hranic poskytne ostatním č členským státům ů a Komisi veškeré důležité ů informace o důvodech ů prodloužení ochrany vnitřních hranic. Použijí se ustanovení čl. 24 odst /83

21 Snímek 12 Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic Článek 27 Informování Evropského parlamentu Článek 28 Ustanovení, která se použijí v případě ě znovuzavedení ochrany vnitřních hranic 12 Čl. 27 Dotyčný č členský stát nebo případně ř ě Rada informuje Evropský parlament o opatřeních ř přijatých ř v souladu s články 24, 25 a 26 co nejdříve. Po třetím ř po sobě ě jdoucím prodloužení podle článku 26 podá dotyčný č členský č stát Evropskému parlamentu na žádost zprávu o potřebě ě ochrany vnitřních ř hranic. Čl. 28 Je-li znovu zavedena ochrana vnitřních ř hranic, použijí se obdobně ě příslušná ř ustanovení hlavy II. 21/83

22 Snímek 13 Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic Článek 29 Zpráva o znovuzavedení ochrany vnitřních hranic Článek 30 Informování veřejnosti Článek 31 Důvěrnost 13 Čl. 29 Členský Č stát, který znovu zavedl ochranu vnitřních ř hranic podle 23, potvrdí datum, ke kterému je tato ochrana zrušena, a zároveň ň nebo krátce poté předloží ř Evropskému parlamentu, Radě ě a Komisi i zprávu o znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, kde zejména popíše provádění ě kontrol a účinnost znovuzavedení ochrany hranic. Čl. 30 Rozhodnutí o znovuzavedení ochrany vnitřních ř hranic se přijme ř průhledným ů způsobem ů a veřejnost ř o něm bude plně informována, pokud tomu nebrání nadřazené ř bezpečnostní č důvody. ů Čl. 31 Na žádost dotyčného č členského č státu zachovávají ostatní členské č státy, Evropský parlament a Komise důvěrnost ů informací poskytnutých v souvislosti se znovuzavedením a prodloužením ochrany hranic a zprávy vypracované podle článku /83

23 Snímek 14 Postupy hraničních kontrol 1. Kontroly na hraničních přechodechř 2. Vyhledávání s Schengenském informačním systému 14 Viz dodatečné materiály 23/83

24 Lekce 2: Podklad - Omezení volného pohybu v schengenském acquis: EVROPSKÁ ÚROVEŇ Část 1 Nařízení ř EU č. 562/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č č. 562/2006 ze dne 15. března ř 2006, kterým se stanoví kodex Společenství č o pravidlech upravujících přeshraniční ř č pohyb osob (Schengenský hraniční č kodex) a které nabylo účinnosti č dne 13. října ř 2006, bylo vydáno v Úředním ř věstníku ě č. 44 ze dne 8. června 2006 druhé zvláštní vydání Evropská společenství. Toto nařízení ř mimo jiné stanoví, že osoby při ř překračování ř č vnějších ě hranic mezi členskými státy nejsou kontrolovány (článek č 1). Toto nařízení se vztahuje na všechny osoby překračující ř vnitřní nebo vnější ě hranice členských č států, ů aniž jsou tím dotčena č práva osob požívajících právo Společenství č na volný pohyb a práva uprchlíků ů a osob žádajících o mezinárodní ochranu (článek č 3). Níže jsou uvedeny některé z nejdůležitějších ě pasáží tohoto nařízení. Pro pobyty, jejichž délka nepřekročí ř č za období šesti měsíců ě ů dobu delší než tři ř měsíce, ě musí mít občané č třetích ř zemí platný cestovní doklad a platné vízum, musí zdůvodnit účel č a podmínky předpokládaného pobytu a prokázat, že mají zajištěny ě dostatečné č prostředky pro obživu, nesmí být považovány za hrozbu pro veřejný ř pořádek, ř vnitřní ř bezpečnost, č veřejné ř zdraví nebo mezinárodní vztahy kteréhokoliv z členských č států, zejména nesmí být osobami, jimž má být podle vnitrostátních databází členských států ů odepřen ř vstup ze stejných důvodů ů ů (článek č 5). Příslušníci ř pohraniční č stráže při ř plnění ě svých úkolů ů plně ě ctí lidskou důstojnost ů (článek č 6). Přeshraniční ř č pohyb na vnějších ě hranicích podléhá kontrolám, které provádějí příslušníci ř pohraniční č stráže. Kontroly se též mohou týkat dopravních prostředků ř ů a předmětů ř ě ů v držení osob překračujících ř č hranice. Občané č třetích ř zemí, kteří ř jsou podrobeni důkladné kontrole ve druhé linii, jsou o účelu č a postupu takové kontroly informováni. Tyto informace jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Unie a v jazyce nebo jazycích země ě nebo zemí, které hraničí č s dotyčným členským státem. Provádějí-li se prohlídky, použijí se na ně ě právní předpisy ř dotyčného č státu (článek č 7). Není-li cestovní doklad občana třetí ř země ě opatřen otiskem vstupního razítka, mohou se příslušné vnitrostátní orgány domnívat, že držitel nesplňuje ň nebo přestal ř splňovat ň podmínky délky pobytu použitelné v dotyčném č členském státě. Tuto domněnku je možné vyvrátit, pokud občan třetí ř země ě jakýmkoli způsobem předloží věrohodné ě důkazy ů (například ř v podobě ě jízdenky č či letenky nebo svědectví ě o své přítomnosti ř mimo území členských č států) o tom, že podmínky týkající se délky krátkodobého pobytu dodržel. Není-li 24/83

25 domněnka vyvrácena, mohou příslušné orgány občana č třetí ř země ě z území dotyčných členských států vyhostit (článek 11). Vstup lze odepřít ř pouze na základě ě zdůvodněného ů ě rozhodnutí, které uvádí přesné ř důvody ů odepření. ř Rozhodnutí přijímá ř orgán, který je k tomuto účelu č zmocněn ě vnitrostátními právními předpisy. Osoby, jimž byl odepřen vstup, mají právo na odvolání. Odvolání se podávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Podání odvolání nemá s ohledem na výkon rozhodnutí o odepření vstupu odkladný účinek. Dotyčný č občan č třetí ř země ě má nárok na opravu zrušeného vstupního razítka ze strany členského státu, který mu odepřel ř vstup, pokud bylo v odvolacím řízení ř shledáno, že rozhodnutí o odepření ř vstupu bylo nepodložené (článek 13). Členské Č státy si vzájemně ě pomáhají a udržují úzkou a stálou spolupráci práci s cílem účinného zajišťování ť ochrany hranic. Operativní spolupráci mezi členskými č státy v oblasti řízení vnějších ě hranic koordinuje Evropská agentura pro ř řízení operativní spolupráce na vnějších ě hranicích členských č států ů zřízená ř nařízením (ES) č. 2007/2004. Členské Č státy se zdrží jakékoliv činnosti, č která by mohla ohrozit fungování agentury nebo dosahování jejích cílů. ů Členské Č státy zajistí vzdělávání ě a odbornou přípravu ř v oblasti přepisů ř ů pro ochranu hranic a v oblasti základních práv (článek 16). Aniž je dotčena č odpovědnost ě jednotlivých č členských států, ů členské č státy mohou kontrolovat společné č hranice společně, č ě přičemž ř č v takovém případě ř ě lze pro účely č provádění ě vstupní nebo výstupní kontroly zastavit určitou osobu pouze jednou. K tomuto účelu mohou členské státy mezi sebou uzavírat dvoustranné dohody. Členské Č státy uvědomí ě o uzavřených dohodách Komisi (článek 17). V případě ř ě závažné hrozby pro veřejný ř pořádek ř nebo vnitřní ř bezpečnost č může ů členský stát výjimečně č ě znovu zavést ochranu svých vnitřních hranic po omezenou dobu nepřesahující 30 dní, nebo po předvídatelnou ř dobu trvání závažné hrozby, pokud tato doba přesahuje 30 dní (článek č 23). Jestliže je z hlediska veřejného ř pořádku ř nebo vnitřní ř bezpečnosti č v členském č státě ě nezbytné přijmout naléhavá opatření, může ů dotyčný č č členský stát výjimečně č ě a okamžitě ě znovu zavést ochranu vnitřních ř hranic, přičemž ř č tuto skutečnost č musí bezodkladně ě oznámit ostatním členským státům ů a Komisi a poskytnout informace a důvody, které použití tohoto postupu ospravedlňují ň (článek č 25). Rozhodnutí o znovuzavedení ochrany vnitřních ř hranic se přijme ř transparentním způsobem ů a veřejnost ř o něm ě bude plně ě informována, pokud tomu nebrání nadřazené bezpečnostní č důvody ů (článek 30). 25/83

26 Část 2 Postupy hraniční kontroly 1. Kontroly na hraničních č přechodech 1.1 Hlavním účelem hraničních kontrol je: - zjistit totožnost osob, které překračují ř č hranice, na základě ě jejich dokladů; ů - zkontrolovat, zda tyto osoby mají potřebné cestovní doklady a víza, jsou-li vyžadována; - předcházet ř nedovolenému přistěhovalectví ř ě ověřením skutečnosti, č zda jsou občané č třetích ř zemí schopni zdůvodnit ů účel č své cesty a doložit, že mají dostatečné č prostředky ř pro obživu po dobu jejich pobytu. 1.2 Všichni cestující mají právo na profesionální, přátelské a zdvořilé zacházení v souladu s platnými právními předpisy ř Společenství a vnitrostátního práva. Zejména platí, že příslušníci ř pohraniční č stráže musí při ř plnění ě svých úkolů ů plně ě respektovat lidskou důstojnost a nesmí nikoho diskriminovat na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, ů náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku ě nebo sexuální orientace. Veškerá opatření ř přijatá ř při ř plnění ě těchto ě úkolů ů musí být přiměřená ř cílům, které taková opatření sledují. 1.3 Příslušník pohraniční č stráže velící na daném hraničním č přechodu ř musí nasadit odpovídající personál v dostatečném č množství, aby byla zajištěna ě účinná č ochrana hranic. Příslušníci ř pohraniční č stráže musí vždy hledat rovnováhu mezi potřebou zajistit hladký přechod ř hranic osobami v dobré víře, ř které představují ř převážnou ř většinu ě cestujících (např. ř turisté, podnikatelé, studenti atd.) a potřebou zachovávat neustálou obezřetnost ř s cílem odhalit osoby, které představují ř riziko pro veřejný ř pořádek ř a vnitřní ř bezpečnosti, č jakož i potenciální nezákonné přistěhovalce. ě 1.4 Všechny osoby podléhají při vstupu a výstupu minimální kontrole, která zahrnuje ověření totožnosti osoby podle dokladů, ů na jejichž základě ě překračuje ř č hranici. Minimální kontrola obvykle spočívá v rychlém a jednoduchém ověření platnosti dokladu a v ověření výskytu známek pozměnění ě ění ě nebo padělání. ě Tato kontrola může ů zahrnovat nahlédnutí do příslušných databází k vyhledání informací o odcizených, neoprávněně ě užívaných, ztracených nebo neplatných dokladech. Minimální kontrola je pravidlem pro osoby požívající právo Společenství na volný pohyb ( 3.1). 1.5 Občan č třetí ř země ě podléhá důkladné kontrole, která se provádí níže popsaným způsobem. ů Na následující kategorie osob se však vztahují zvláštní pravidla a výjimky: - osoby požívající právo Společenství na volný pohyb ( 3.1); - hlavy států ů a členové jejich delegací ( 3.2); - piloti letadel a další členové posádky ( 3.3); - námořníci ( 3.4); - držitelé diplomatických, úředních ř nebo služebních pasů ů a mezinárodních organizací ( 3.5); - obyvatelé příhraničních ř oblastí využívající režim malého pohraničního styku ( 3.6); - nezletilí ( 3.7); 26/83

27 - žáci ze třetích ř zemí s bydlištěm ě v některém ě č členském státě ě nebo ve třetí ř zemi, která nepodléhá vízové povinnosti ( 3.8); - přeshraniční ř pracovníci ( 3.9); - v případě ř ě osob bez státní příslušnosti ř a uprchlíků ů se kontroly provádějí ě stejným způsobem, jako u občanů ů třetích ř zemí obecně. ě 1.6 Důkladná ů kontrola při vstupu zahrnuje: - ověření, zda má státní občan č země ě doklad, který je platný pro překročení ř č hranic a jemuž neskončila č doba platnosti, a zda je k dokladu případně ř ě připojeno ř požadované vízum (viz rámeček níže) nebo povolení k pobytu; - důkladnou prohlídku cestovního dokladu, zda nenese známky pozměňování nebo padělání. Kontrola cestovních dokladů, víz a povolení k pobytu se provádí pomocí porovnání se vzorky současných č dokumentů ů opravňujících ň k překročení ř č hranice a se vzorky vízových štítků, ů a to pomocí zařízení, ř jako jsou UV lampy, zvětšovací ě skla, čtecí č zařízení, ř mikroskopy, krabice na dokumenty, a v případě ě potřeby pokročilejší vybavení, jako například video spektrum atd.; - kontrolu vstupních a výstupních razítek v cestovním dokladu dotyčného občana č třetí ř země, ě aby se porovnáním data vstupu a výstupu ověřilo, zda již daná osoba nepřekročila ř maximální délku povoleného pobytu na území schengenských států, tj. tři ř měsíce ě během ě období šesti měsíců. ě ů Tříměsíční ř ě č období se počítá č od data prvního vstupu; - ověření místa odjezdu a cíle dotyčného č občana č třetí ř země ě a účelu č jeho zamýšleného pobytu, a v případě ř ě potřeby i kontrolu odpovídajících podkladů; - ověření, zda má dotyčný č občan č třetí ř země ě dostatečné č prostředky ř pro obživu vzhledem k délce a účelu č předpokládaného ř pobytu a na návrat do země ě původu ů nebo na průjezd ů do třetí ř země, ě anebo je schopen si tyto prostředky legálním způsobem ů opatřit. Za účelem posouzení prostředků ů pro obživu se berou v úvahu referenční částky stanovené jednotlivými schengenskými státy; - ověření dostatečných č prostředků ř ů pro obživu se může ů zakládat na hotovosti, cestovních šecích a kreditních kartách, které má občan č třetí ř země ě v držení. Důkazem o dostatečných č prostředcích pro obživu mohou být také sponzorská prohlášení, pokud jsou taková prohlášení upravena vnitrostátními právními předpisy, a pokud bude občan č třetí ř země ě pobývat u hostitele, rovněž záruky od hostitele tak, jak jsou upraveny vnitrostátními právními předpisy; - ověření, zda dotyčný č občan č třetí ř země, ě jeho dopravní prostředek ř a předměty, ř ě které převáží, ř pravděpodobně ě ě neohrozí veřejný ř pořádek, ř vnitřní ř bezpečnost, č veřejné ř zdraví nebo mezinárodní vztahy kteréhokoliv ze schengenských států. Takové ověření zahrnuje přímé ř zjišťování ť údajů ů a záznamů ů o osobách, a v případě ř ě potřeby ř i předmětech, ř ě vedených ve Schengenském informačním systému (SIS) a ve vnitrostátních souborech údajů, ů jakož i případné ř kroky, které mají být učiněny v důsledku existence záznamu. 1.7 Důkladná ů kontrola při výstupu zahrnuje: - ověření, že občan č třetí ř země ě má platný doklad k překročení ř č hranic; - ověření cestovního dokladu, zda nenese známky pozměňování nebo padělání; ě 27/83

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Partneři: ILA INA SSAI - IPA 1/104 Příručka lektora Tento materiál vznikl pro účely projektu Přenos inovací v

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 240 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI CS CS

Více

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD)) P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Tento text je konsolidovanou verzí Smlouvy o založení Evropského společenství a byl vytvořen odborem komunitárního práva pro pracovní potřebu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za účelem zpřehlednění

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 12.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 268/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané

Více

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (VE ZNĚNÍ LISABONSKÉ SMLOUVY) Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny PI 1.189 LEDEN 2008 Dokument byl vytvořen na základě znění návrhu Lisabonské smlouvy,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII

SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII Tento text je konsolidovanou verzí Smlouvy o Evropské unii a byl vytvořen odborem komunitárního práva pro pracovní potřebu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za účelem zpřehlednění zakládajících

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : 127. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 8. volební období. červenec 2014

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 8. volební období. červenec 2014 Jednací řád 8. volební období červenec 2014 CS Jednotná v rozmanitosti CS Poznámka pro čtenáře: V souladu s rozhodnutími Parlamentu o používání rodově neutrálního jazyka v jeho dokumentech jednací řád

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. 2015) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

OBSAH. A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. 4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky

OBSAH. A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. 4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky OBSAH A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii 2. Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality. 3. Protokol o statutu

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více