učebnice ČLOVĚK a ZDRAVÍ zpracovala Lenka Soumarová Pavlína Cholopovová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "učebnice ČLOVĚK a ZDRAVÍ zpracovala Lenka Soumarová Pavlína Cholopovová"

Transkript

1 učebnice ČLOVĚK a ZDRAVÍ zpracovala Lenka Soumarová Pavlína Cholopovová

2 OBSAH 1. Cykloturistika Zásady bezpečnosti Pravidla chování při jízdě na kole Zdravověda první pomoc při úrazech na kole Výbava cykloturisty Pěší turistika Bezpečnost Turistické značení Turistické vybavení Pravidla pohybu v přírodě Doporučený turistický výlet Sportovní hry Volejbal (plážový) Fotbal trochu jinak (pouliční verze) Stolní tenis ping-pong Vodní turistika Rafting a sjíždění řek Zásady bezpečnosti a zdravověda při sjíždění řek Zásady bezpečnosti při sjíždění řeky Zdravověda

3 1. CYKLOTURISTIKA 1.1 Zásady bezpečnosti na výlety, vícedenní putování na kolech se nevydáváme sami. Je lepší jezdit alespoň ve dvou a nejlépe ve skupince více osob naplánujeme si vždy předem trasu jízdy a určíme cíl naší cesty určíme si také čas strávený na cestě (zda vyjedeme na 1 den nebo více dní) kromě správného jízdního kola, které si zakoupíme nebo jen vypůjčíme, nezapomeneme na další výbavu (správný oděv dle počasí, při delším putování i náhradní oblečení, boty na kolo, přilbu, batoh, láhev s pitím, svačinu, základní nářadí na kolo, lékárničku pro cyklisty, mapu, drobné peníze, mobil) před jízdou u jízdního kola zkontrolujeme: utažení matic a šroubů u kol, stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd, funkční osvětlení, čisté odrazky a zvonící zvonek. 1.2 Pravidla chování při jízdě na kole Jezdíme jen na povolených cestách. Respektujeme omezení u označených cest. Je-li cesta zakázaná, nepoužíváme ji. I cyklista je řidič, proto: dodržujeme pravidla silničního provozu, při jízdě nejíme, nepijeme, netelefonujeme a plně se věnujeme řízení. Ovládáme své kolo. Platí jako na silnici: jezdíme tak, abychom mohli zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeme někoho potkat. Nepřeceňujeme svou technickou zdatnost. Dáváme přednost ostatním. Upozorníme ostatní, že kolem nich projíždíme. Při míjení dostatečně zpomalíme, a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastavíme. Předvídáme. Jezdíme s takovým vybavením, abychom byli soběstační. Předvídáme nebezpečné situace a změny počasí. Vždy používáme přilbu. CITACE NĚKOLIKA BODŮ ZE ZÁKONA Č. 361/2000 SB. O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 57 Jízda na jízdním kole (1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít. 2

4 (2) Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. (3) Za sebou Cyklisté smějí jet jen jednotlivě. (4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. (5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou Stezka pro chodce a cyklisty, nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce atd. Vyhláška č.341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů technické požadavky na jízdní kola: Jízdní kolo musí být vybaveno: a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným ovládáním brzdného účinku, b) jasně znějícím zvonkem nebo obdobným zařízením, c) přední odrazkou bílé barvy, zadní odrazkou červené barvy a odrazkami oranžové barvy na šlapadlech a v paprscích kol; tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály obdobných vlastností a mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty, d) za snížené viditelnosti světlometem svítícím dopředu bílým světlem a svítilnou svítící dozadu stálým nebo přerušovaným světlem červené barvy, e) cyklista mladší 15 let povinen použít ochrannou přílbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě, a to za jízdy v provozu i mimo něj. 1.3 Zdravověda první pomoc při úrazech na kole Statistiky mluví jasně. Letní měsíce vedou v počtu úrazů. Nejčastějšími potížemi cyklistů jsou problémy ze slunce a odřeniny. Jak je ošetřit? Úpal tělo je přehřáté, nemusí to být jen od slunce a není schopno vylučovat pot. Kůže zrudne, postiženého bolí hlava, je mu nevolno. Může i omdlít. Je proto důležité jednat rychle: dostaňte člověka s úpalem z dosahu slunce, třeba do stínu pod strom 3

5 a začněte jej ochlazovat. Namočte třeba ručník, tričko, to co máte při ruce. Sledujte, zda teplota klesá. Nikdy neponořujte postiženého do vody celého, mohlo by dojít k zástavě srdce, ohroženi jsou zejména starší lidé. V případě úpalu je nutné přivolat lékařskou pomoc. Úžeh Po pobytu na přímém slunci můžete dostat úžeh. Příznaky se projevují třeba až večer po výletě. Nemocnému ztuhne šíje, je malátný, nemůže se soustředit, zvrací. V méně závažných případech postačí studené obklady na hlavu. Pokud jsou potíže velké, přivolejte lékaře, u nemocného může vzniknout otok mozku nebo se rozvinout meningitida. Jako prevence proti úpalu i úžehu je dobré nosit pokrývku hlavy a oblékat se přiměřeně tělesné aktivitě a počasí. Při jízdě na kole nezapomínejte pravidelně pít, při delších výletech se doporučuje usrkávat z lahve každých deset až patnáct minut. Odřeniny po pádu z kola odřeniny omyjte pitnou studenou vodou. Je to důležitý detail, protože teplá voda rozšiřuje cévy a obnoví krvácení. Zkontrolujte, zda se do rány nedostaly například kousky škváry nebo jiná nečistota. Tu je třeba odstranit, například pinzetou. Poté postižené místo vydezinfikujte a případně zalepte či obvažte. Úrazy hlavy pád z kola na hlavu. Pokud poraněný mluví a chová se zmateně, neváhejte a volejte záchranku. Může jít o obyčejný otřes mozku, ale zejména v případech, kdy cyklista neměl helmu, byste neměli situaci podcenit. Helma je důležitá, zabrání téměř devadesáti procentům úrazů hlavy a výrazně tlumí nárazy. Je-li postižený při vědomí, uložíme jej do vodorovné polohy na záda, jeho hlavu se mírně zakloníme a podložíme. Na postiženého neustále mluvíme, aby neztrácel vědomí. Krvácející poranění zakryjeme obvazem. Postiženému nepodáváme jídlo ani pití, jeho bolest netlumíme léky. Při bezvědomí nejprve zjistíme, zda dotyčný dýchá. Pokud ano, uložíme ho do stabilizované polohy na méně zraněné straně. Jestliže máme podezření, že dotyčný má zraněnou páteř, dýchací cesty neuvolňujeme záklonem hlavy, jak se běžně dělá, ale pouze předsuneme čelist. Po poskytnutí první pomoci zavoláme záchranku. Když si nebudete vědět rady, na čísle 155 vám budou přesně říkat, co máte dělat. 4

6 Stabilizovaná poloha udržuje volné dýchací cesty a brání vdechnutí krve nebo žaludečního obsahu při zvracení. Při ukládání postiženého do této polohy postupujete takto: Přistupte k boku ležícího poraněného a jeho nohu, která je k vám blíže, ohněte v koleně do ostrého úhlu viz obr. A. Vzdálenější ruku poraněného uchopte za paži a převalte ho na bok k sobě druhou rukou si pomáháte za pánev (kyčel) viz obr. B. Nyní upravte polohu poraněného tak, aby měl hlavu v záklonu a ústa směřovala dolů. Ruka poraněného přitom podpírá obličej, aby nedošlo k jeho stočení dolů viz obr. C. Nyní přikryjte poraněného, sledujte jeho stav, pokud by krvácel z oblasti obličeje, podložte mu horní část trupu. Věděli jste, že Neposkytnutí první pomoci je trestným činem, dle zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 150 a 151 sankce za neposkytnutí pomoci. 5

7 1.4 Výbava cykloturisty: správné jízdní kolo buď ho zakoupíme, nebo si můžeme vypůjčit správný oděv (dle počasí), boty, přilbu, batoh, láhev na pití, atd. k naplánování trasy pořídit si cyklomapu nebo si najít trasu cyklostezky (je dobré nevyjíždět sami, lepší je ve dvojici či ve skupince) AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ Příklad značky na cyklostezce: AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ Cyklostezka Ohře je páteřní cyklostezkou protínající podél toku řeky Ohře Karlovarský kraj od hranice s Německem až po hranice s Ústeckým krajem. Je zařazena do sítě nejvýznamnějších cyklotras ČR, pod číslem 6. Celková délka činí 110 km. 6

8 Zdroje: NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MARKOVÁ, MARIE A MARTIN MAREK. OSVĚTIMANY. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: OSVETIMANY.CZ/INDEX.PHP?U= AION CS ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: BVU.CZ. BESIP. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: -SPRAVNE-VYBAVENE-JIZDNI-KOLO.HTML MINET S.R.O. PRVNÍ POMOC - STABILIZOVANÁ POLOHA. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: STRIPKY.CZ/436-STABILIZOVANA-POLOHA.HTML 2. PĚŠÍ TURISTIKA 2.1 Bezpečnost 1. Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenout na léky). Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny. 2. S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí. 3. Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu. Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny. 4. Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří. 5. Znát typy výstražných značek, tabulí a jejich význam. 6. Nepohybovat se mimo značené cesty. 7. Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc. 8. Znát kontakty na Zdravotní záchrannou službu. Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon. 9. Znát zásady chování pro případ zabloudění, pádu, nebo zřícení v exponovaném terénu. 10. Nikdy nepodceňovat terén a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní. 7

9 2.2 Turistické značení Turistické značení slouží pouze pro pěší turistiku. Turistické trasy jsou značeny v obou směrech. Ve městě je značení zásadně na jedné straně ulice na chodníku. Na křižovatkách cest musí být značka tzv. naváděcí i potvrzovací, tzn. celkem dvě na každé straně křižovatky. Při značení volně lesem musí být od jedné značky vidět další, na rovných úsecích cest jsou značky od sebe vzdáleny nejvýše 250 m. Ve volném terénu bez stromů a sloupů jsou používány značkařské kolíky a na nejbližší možný objekt ve směru cesty se malují tzv. volavky velké pásové značky. Pěší turistické značky mají čtyři základní barvy dle pořadí důležitosti to jsou: červená, modrá, zelená a žlutá Pásová Místní značení Lázeňské značení Čtverec o straně 10 cm s pestrým pruhem vedoucí barvy mezi dvěma upozorňovacími bílými pásy jsou vodorovné, rovnoběžné se směrem značené trasy. Prochází-li určitým úsekem několik značených tras různých vedoucích barev, jsou umístěny společně na jednom objektu všechny procházející značky v závazném barevném a druhovém pořadí. Hrot šipky ukazuje směr trasy. Zpravidla značí kratší vycházkové okružní trasy v blízkosti velkých měst, rekreačních nebo turistických středisek a kempinků. Okružní vycházkové trasy v okolí lázní. Naučné stezky Většinou jsou okružní, na zastávkách jsou umístěny informační tabule. Vyznačkování naučné stezky touto značkou však není vždy podmínkou. Charakter naučných stezek jim dává pouze jejich vybavení informačními panely. 8

10 Tvarové významové značení umisťuje se na značených trasách na odbočkách od pásových značených tras k turisticky významným místům, kterými nelze vést průběžné značené trasy. Délka této odbočky je nejvýše 1 km. Koncovka Odbočka Odbočka Odbočka Odbočka značí konec k vrcholu ke zřícenině ke studánce k jinému trasy nebo s rozhledem hradu významnému konec nebo nebo jinému místu odbočky k vyhlídce historickému objektu 2.3 Turistické vybavení Obuv Obuv na pěší turistiku by měla být pohodlná, dostatečně široká a kvalitní. Pata by měla být odpružená, noha by v botě měla dobře sedět a nikde netlačit. Obuv má být vyrobena z prodyšných materiálů, ale neměla by propouštět vodu. Rozlišují se základní dva druhy turistické obuvi: Trekingové pohorky lehká kotníková obuv vhodná pro jednodušší terén a méně až středně náročnou turistiku a outdoorové aktivity, kde je kladen důraz na rychlost pohybu. Tato obuv bývá vyrobena z kombinace kůže a textilu. Hmotnost mezi 0,9 1,7 kg. Pohorky pevná, vysoká obuv pro turistiku v terénu, se zátěží, pro vícedenní akce a náročnější turisty. Nejlépe celokožená obuv, která je více odolná proti vlhkosti a uzpůsobená pro náročnější terénní podmínky. Vhodné pro pěší i vysokohorskou turistiku po celý rok, tedy i na sněhu a ledu. Nejvíce využívaná. Hmotnost mezi 1,5 2,2kg. Před delšími výlety je vhodné novou obuv nejdříve několikrát použít na kratší vycházky. Bota se přizpůsobí tvaru nohy a nezpůsobí při delším používání puchýře či oděrky. 9

11 Vhodné jsou ponožky s měkkým došlapem, které přesahují okraj boty o několik centimetrů. Předejde se tak shrnování ponožky. Na trhu jsou nyní ponožky s vlákny odvádějícími vlhkost od nohy do horního lemu, což pomůže vytvořit lepší pohodu uvnitř boty. Oblečení Oblečení pro pohyb ve volné přírodě s proměnlivými podmínkami by mělo být vyrobeno z funkčních materiálů. Vhodná je skladba oblečení ze dvou a více vrstev, které je možné dle počasí obléct nebo svléct. Zejména platí, že oblečení musí být pohodlné. První vrstva oblečení se obléká přímo na tělo, tedy spodní prádlo, ponožky. Funkcí první vrstvy je odvádět pot, proto by se mělo jednat o přiléhavé oblečení, které však není těsné a neomezuje v pohybu. Nemělo by to také být bavlněné spodní prádlo, které pot naopak zadržuje, a ten následně studí. Druhá vrstva, kterou tvoří trika, mikiny a kalhoty, by měla být lehká, prodyšná a rychleschnoucí. Obecně se nechodí v první nebo ve třetí vrstvě, proto je druhá vrstva považována za vrstvu civilní. Následné vrstvy kromě toho, že odvádějí pot, také zajišťují tepelný komfort a tepelně izolují. Vhodné jsou fleecové nebo softshellové bundy. Materiál je lehký, tvarově stálý a ven odvádí pouze vlhkost. Dobře schne, ale není odolný proti větru. Poslední vrstva by měla ochránit před nepříjemnými výkyvy počasí, jako jsou vítr, déšť či sníh. Sem patří větrovky a bundy ze speciálních materiálů (Windstopper, Windbloc, aj.). V nejzazším případě gumové pláštěnky, jejichž nevýhodou je, že nepropustí vlhkost od těla ven. V případě deště je však dobré řídit se zásadou lepší něco než nic. Batoh Batoh je neodmyslitelnou součástí vybavení každého turisty. Rozlišují se typy batohů podle různých kritérií, která však nejsou závazná ani nijak přesně vymezena. Záleží vždy na uvážení turisty a typu aktivity, který hodlá provozovat. Batohy dělíme podle objemu na: Malé batohy s objemem do 30 litrů jsou určené pro méně náročné výlety, jednodenní vycházky, jednoduchou víkendovou turistiku či denní používání. Jedná se o městské batohy určené pro každodenní život (oproti turistickým batohům mají množství kapes na dokumenty, tužky či jiné drobnosti), dále pak cyklistické batohy, 10

12 které jsou specifické svými doplňky (upevňovací systém na přilbu, reflexní nášivky, integrovaná pláštěnka přes batoh, kapsa a vývod na vodní rezervoár, lehký zádový systém dobře odvádějící vlhkost, lehký bederní pás). Pro pěší turisty jsou nejvhodnější turistické batohy s univerzálním použitím pro všechny aktivity v přírodě. Jedná se o jedno- nebo dvoukomorové batohy s pokročilejším zádovým systémem vyrobeným např. ze síťoviny pro lepší odvod vlhkosti. Tento typ batohů má po stranách kapsy na vybavení, kompresní popruhy a nastavitelný bederní pás. Střední batohy s objemem litrů určené pro náročnější víkendové až týdenní akce, kde je nutné přibalit další vybavení jako je např. stan a spacák. Do této kategorie spadají lezecké a speciální batohy splňující všechna kritéria náročného používání při všech horských aktivitách. Jedná se o jedno- nebo dvoukomorové batohy s pevnými zády, tvarovanými ramenními popruhy, popruhy na upínání materiálu a vybavení, stavitelné víko, kompresní popruhy, anatomický tvar. Větší objem batohů jde ruku v ruce s větší zátěží, kterou nese turista na zádech. Proto je kladen větší důraz na kvalitní nosný systém, který musí vyhovovat individuálním požadavkům a nesmí omezovat komfort. Velké batohy s objemem litrů určené pro vícedenní náročnější akce mimo civilizaci, pro zimní akce či expedice, kdy je nutné nosit více než 25 kg. Do této kategorie spadají expediční batohy s nastavitelnými zády, tvarovaným bederním pásem, tvarovanými popruhy. Vnitřní prostor bývá rozdělen na dvě části, součástí batohu jsou integrované postranní kapsy nebo možnost nastavení přídavných kapes, stavitelné víko se dvěma kapsami či vnitřní kapsa na hydrosystém. 2.4 Pravidla pohybu v přírodě V přírodě se pohybujeme tak, abychom ji nepoškodili a zároveň se chováme ohleduplně k jiným návštěvníkům. Délku a náročnost tras volíme úměrně svému věku, zdravotnímu stavu, fyzické zdatnosti a terénním a povětrnostním podmínkám. Turistickou výstroj a vybavení máme vždy v dobrém stavu a takovou, aby odpovídala druhu pohybu, terénním a povětrnostním podmínkám. Dbáme na svoji osobní bezpečnost (přilba, brýle, krémy s UV filtrem), máme vždy při sobě základní potřeby pro poskytnutí první pomoci i dostatečné množství tekutin a jídla. 11

13 Ke svému pohybu v přírodě využívejme přednostně vyznačené trasy pro vámi zvolený druh přesunu, na značených trasách jiného přesunu respektujme absolutní přednost tohoto přesunu před ostatními. Na nevyznačených trasách má vždy přednost ten zranitelnější (sjíždějící lyžař před pěším, pěší před cyklistou apod.). Nikdy nevcházejme nebo nevjíždějte na trasy nebo jejich úseky, které jsou pro Vámi používaný druh přesunu zakázány. Dodržujme pravidla pro provozování daného druhu přesunu (pěší, lyže, cyklo), pravidla ochrany přírody, pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích i další pravidla, platná pro pohyb v daném území. I v případě, že není zakázána chůze v souběhu s lyžařskou trasou, nechoďme nikdy v lyžařských stopách ani v pásu 0,5 m na každé straně od nich. V úsecích, kde pěší značená trasa vede v souběhu s vyznačenou cyklotrasou, se pohybujme v pravé polovině cesty tak, aby nás cyklisté mohli vlevo předjet nebo minout. Na ostatních pěších značených trasách, kde není zakázán provoz cyklistů, umožněme cyklistům, aby vás pomalou jízdou mohli předjet nebo minout. Máme-li s sebou psa, musí být na soubězích pěší a cyklistické značené trasy a na soubězích pěší a lyžařské značené trasy držen na vodítku, a to tak, aby neohrožoval projíždějící cyklisty nebo lyžaře. 2.5 Doporučený turistický výlet Svatošské skály Národní přírodní památku Svatošské skály najdeme na levém břehu řeky Ohře, v CHKO Slavkovský les a jihovýchodně od obce Hory. Toto území bylo vyhlášeno Národní přírodní památkou v roce 1933, zaujímá rozlohu 2 ha a je v nadmořské výšce m. Národní přírodní památku Svatošské skály tvoří žulové skalní útvary s pozůstatky reliktních borů a s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Skupina těchto mohutných žulových skal byla vyhlášena chráněnou rezervací již v roce 1933 a pod názvem Jan Svatoš. Pozoruhodné skalní útvary byly vytvořeny postupným zvě- 12

14 tráváním a odnosem granitových bloků, činností řeky i erozivním působením mrazu. Skály tvoří řadu skalních pilířů a sloupů, jež jsou opředeny mnoha pověstmi. Podle jedné představují zkamenělý svatební průvod zhrzená víla proklela svého lidského milence, který ji zradil a oženil se s jinou. K Svatošským skalám dojdeme z Karlových Varů po modré turistické značce, oblasti prochází trasa naučné stezky Doubí Svatošské skály. MEJDLOWIKI. FILE:SVATOŠ- SKÉ SKÁLY(2).JPG. [ONLINE]. [CIT ]. DO- STUPNÉ Z: WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:SVA- TO%C5%A1SK%C3%A9 _ SK%C3%A1LY(2).JPG Statek Bernard AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ Od srpna 2011 je na statku Bernard novinkou ojedinělá expozice Zábavně naučného centra řeky Ohře. Ta pomocí interaktivních modelů představuje návštěvníkům zajímavosti z celého toku řeky, tedy od jejího pramene v bavorských Smrčinách až po Litoměřice, kde se pak vlévá do Labe. Dominantou výstavy je obří model Ohře. Na něm jsou umístěny dotykové obrazovky s videospoty, na kterých zhlédnete více než 13

15 80 zajímavostí jak z německé, tak z české strany, kterými Vás svým nezaměnitelným způsobem provede Vladimír Čech. To vše v německém i českém jazyce. Expozice je inspirativním zdrojem informací také pro děti, neboť o zajímavostech z regionu pojednává přístupnou a zábavnou formou. Jednou z obcí, která v letech zrealizovala výstavbu protipovodňového opatření (PPO) pomocí protipovodňové hráze je obec Královské Poříčí v okrese Sokolov v Karlovarském kraji. Protipovodňová hráz chrání nejníže položenou historicky zastavěnou část obce Královské Poříčí před povodněmi, především před povodní na řece Ohři. Protipovodňová hráz se nachází mezi zastavěnou částí obce a řekou Ohře v celkové délce 747 m. Královské Poříčí chrání dokončená hráz před stoletou vodou AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ ZDROJE: MAREŠ, JIŘÍ, JIŘÍ ZÁPOTOCKÝ A JAROSLAVA KUČEROVÁ. METODIKA ZNAČENÍ TURISTICKÝCH TRAS. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: KLUB ČESKÝCH TURISTŮ A MICHAEL STANOVSKÝ. PRAVIDLA POHYBU V PŘÍRODĚ. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: STATEK BERNARD CENTRUM ŘEKY OHŘE. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: STATEK-BERNARD.CZ/CENTRUM-REKY-OHRE 2011 REGIONÁLNÍ STAVEBNÍ SDRUŽENÍ KARLOVY VARY. PROTIPOVODŇOVÁ HRÁZ KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: -HRAZ-KRALOVSKE-PORICI-94 14

16 3. SPORTOVNÍ HRY Pravidla sportovních her: 1. Volejbal plážový volejbal 2. Fotbal street (pouliční) 3. Stolní tenis 3.1 Volejbal (plážový) Plážový volejbal nebo také beach volejbal je jedinečnou kombinací pohybu, léta a zábavy, kterou si jistě každý chce dopřát v co největší možné míře. Jednoduchá pravidla tvoří z tohoto míčového sportu zábavnou hru, při které se snaží tým na jedné straně pomocí rukou a nohou přehodit míč k soupeři na stranu druhou, přičemž se míč za žádnou cenu nesmí dotknout země, v opačném případě soupeř získává bod. Většina pravidel je převzata z pravidel klasického volejbalu, objevují se zde ale některé odlišnosti. Např. družstvo je tvořeno pouze dvěma hráči a velikost hřiště je menší (8 x16 místo 9 x18). Hráči hrají na písku a bez bot naboso. BYJ. FILE:VPLAREDO2004M. JPG: VOLNÉ DÍLO. [ONLINE]. [CIT ]. DO- STUPNÉ Z: WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:- VPLAREDO2004M.JPG?USE- LANG=CS 3.2 Fotbal trochu jinak (pouliční verze) Zkrácená pravidla pouličního fotbalu pro toleranci Fotbal na malém hřišti: Hraje se na malém hřišti /cca 10 15m/ s malými brankami, délka hry 7 minut (Soupeři se můžou dohodnout na délce hry). 15

17 AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ Týmy: Týmy jsou složeny až ze šesti hráčů/dva náhradníci/. Každý tým zastupují na hřišti čtyři hráči. Týmy jsou smíšené. Hraje se bez brankáře. V průběhu hry jsou možné výměny. Role dívek: Na hřišti musí být dvě dívky. Dívka z týmu musí v průběhu hry dát gól. Tím se počítají také všechny ostatní vstřelené góly. Toto pravidlo je stěžejní v kontextu sociálního soužití týmu. Poradci týmu: Rozhodčí tu nejsou. Jsou nahrazeni tzv. poradci týmu. Poradci hrají rovněž zásadní roli v celkovém konceptu. Mohou zprostředkovat rozhovory a doprovázet diskuse. Hru pozorují, aktivně se do ní nezapojují. Rozhovory: Před začátkem hry se družstva sejdou a shodnou se na třech pravidlech fair-play, třech dodatečných pravidlech, která chtějí během hry dodržovat. Po ukončení hry se týmy opět sejdou a krátce diskutují o tom, do jaké míry tato pravidla dodržela. Poradce týmu je zde může podpořit a upozornit na herní situace. Rozdělení bodů: Vítěz obdrží dle počtu vstřelených gólů tři body, poražený dostane jeden bod. Pokud je hra nerozhodná, obě družstva obdrží po dvou bodech. Oba týmy mohou ještě dostat až tři další body za fair-play. Zvláště se cení následující jednání: Tři fair-play body dostane tým, který dodržel všechna tři smluvená pravidla a hrál čestnou hru /žádné rvačky, nevhodné projevy atd./ Dva fair-play body se udělí, pokud byla dodržena všechna smluvená pravidla, hra však nebyla zcela férová /hrubé fauly, urážení protivníka nebo spoluhráčů/. Tým obdrží jeden fair-play bod, pokud dodržel pouze část smluvených pravidel. 16

18 3.3 Stolní tenis ping-pong Odehrání míčku Míček je odehráván výhradně pálkou a to kteroukoliv její částí. Za součást pálky se považuje i ruka odehrávajícího, která drží pálku, a to až po zápěstí. Správně odehraný míček se musí alespoň jednou dotknout hrací plochy stolu na soupeřově straně. Předtím se nesmí (kromě podání) dotknout žádného jiného předmětu kromě síťky. Za součást síťky se považuje i konstrukce pro její upevnění ke stolu. Za součást hrací plochy stolu se považují i horní hrany desky stolu, nikoliv však bok nebo spodní hrany desky stolu. Odehraný míček nemusí nutně letět nad síťkou v případě odehrání daleko bokem od stolu může letět i zcela mimo síťku přímo na soupeřovu polovinu stolu. Podání Při podání (uvedení míčku do hry) se míček musí po odehrání nejprve dotknout přesně jednou hrací plochy stolu na straně odehrávajícího, pak alespoň jednou na straně soupeře. Pokud se míček při podání mezi oběma doteky stolu dotkne také síťky (nets), podání se opakuje. Při podání musí být míček po celou dobu, od chvíle, kdy opustí ruku podávajícího, do chvíle, kdy dojde k odehrání pálkou, viditelný pro soupeře. Podávající musí míček nadhazovat z otevřené dlaně nad úrovní stolu, za rovinou danou zadním bokem desky stolu a mezi rovinami danými bočními boky desky stolu. Míček musí z ruky vystoupat před odehráním alespoň do výšky šestnáct centimetrů. Vítězný míček zisk jednoho bodu Hráč získává bod za vítězný míček v těchto případech: soupeř neodehrál míček správně podle kapitoly o odehrání míčku a o podání hráč odehrál míček správně a ten se po dopadu na soupeřovu stranu stolu dotknul následně čehokoliv jiného než soupeřovy pálky, soupeř se jakoukoliv svou částí těla (kromě pálky) dotknul stolu, soupeř se dotknul jakoukoliv částí těla nebo pálkou odehraného míčku dříve, než mohl dopadnout na soupeřovu polovinu hrací desky stolu. Bodování a střídání podání Utkání se skládá z jednotlivých sad (setů) a končí ve chvíli, kdy jeden ze soupeřů vyhraje předem určený počet sad (obvykle dvě až čtyři). Každá sada se hraje do jedenácti vítězných míčků dosažených jedním hráčem, hráč musí navíc zvítězit o dva míčky za 17

19 stavu 10:10 pokračuje sada do chvíle, kdy jeden z hráčů nevede o dva vítězné míčky. Podání se v sadě střídá až do stavu 10:10 po dvou na každé straně, od stavu 10:10 po jednom na každé straně. První sadu zahajuje podáním vylosovaný hráč, každou další hráč, který nezahajoval předchozí sadu. Střídání stran Hráči si na začátku každé sady vymění strany. Pokud se hraje sada, po které již nemůže následovat další (pátá sada při hře na tři vítězné, sedmá sada při hře na čtyři vítězné), hráči si znovu vymění strany ve chvíli, kdy jeden z nich dosáhne v sadě pátého vítězného míčku. ZDROJE: NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH IP SPORT PLÁŽOVÝ VOLEJBAL. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: SPORT/PLAZOVY-BEACH-VOLEJBAL-BRNO/ KOMPLETSPORT.CZ. PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: KOMPLETSPORT.CZ/PRAVIDLA-STOLNIHO-TENISU/ 4. VODNÍ TURISTIKA 4.1 Rafting a sjíždění řek Popis řeky Řeka Ohře je čtvrtou nejdelší řekou na našem území, pramení však v Německu ve Smrčinách, nedaleko města Weissenstadt (přírodní park Fichtelgebirge). Do Čech vstupuje nedaleko hraničního přechodu Pomezí nad Ohří a těsně za hranicemi již napájí vodní nádrž Skalka. Pod nádrží protéká historickou částí města Cheb a chebskou pánví pokračuje v meandrech až do Kynšperka nad Ohří. Pod Sokolovem začíná asi nejzajímavější úsek řeky. Ohře obtéká obloukem hrad Loket a vtéká do CHKO Slavkovský les. Poměrně rychle se dostává do soutěsky Svatošských skal a krátce na to do Karlových Varů. Stranou lázeňské části překoná Ohře několik jezů a znovu zrychluje svůj tok kamenitým korytem na hranici Doupovských hor. Protéká bývalými lázněmi Kyselka a postupně svůj tok zpomaluje až do Klášterce nad Ohří, kde začíná vzdutí 18

20 Kadaňského stupně. Pod ním ještě napájí vodní nádrž Nechranice, na jejímž dně zmizel nejkrásnější úsek Ohře, tzv. Kadaňský oblouk, a dále je tok už úplně klidný a spád malý. Řeka se klikatí krajinou Českého středohoří, protéká Žatcem, Louny, Libochovicemi a kolem Terezína, kde se vlévá do Labe. Podél svého toku odvodňuje Ohře jižní stranu Krušných hor, severní část Doupovských hor a oblast Českého středohoří. Celková plocha povodí je 5620 km 2. Sjízdné úseky Cheb Karlovy Vary 63,9 km 4,0 ZW (WW I) Karlovy Vary Klášterec n. O. 42,9 km 6,0 WWI+, ZW Klášterec nad Ohří Ústí 133,2 km 1,5 ZW Splavnost úseků lze určit podle vodočtu v Karlových Varech (ř. km 174,4), kde je potřeba alespoň 60 cm. Pro sjízdnost dolního úseku je třeba alespoň 70 cm na vodočtu v Žatci (ř. km 87,7). V současnosti nejvyhledávanější úsek řeky je z Lokte do Klášterce nad Ohří, který lze zvládnout za 2 3 dny. Začít lze ale i v Tršnici, Chebu, Sokolově a pohodlně skončit například v Karlových Varech, Vojkovicích nebo Kadani. Vzhledem k tomu, že řeka protéká CHKO Slavkovský les, CHKO Střední Poohří a přírodním parkem Stráž nad Ohří, je volné táboření po většinu toku zakázáno. Využít lze jen tábořiště v Lokti (přístupné i automobily), Karlových Varech (u loděnice), Hubertusu (přístupné na lodi z druhého břehu), Radošově (u jezu), Vojkovicích (na fotbalovém hřišti) a Klášterci nad Ohří. Ubytování v pensionech lze najít již v podstatě v každé větší vesnici, kterou řeka protéká. V Karlových Varech je možné využít vodácké ubytovny (u loděnice). Sezonní kemp v Královském Poříčí AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ 19

Míčové hry - pravidla. Stolní tenis Badminton

Míčové hry - pravidla. Stolní tenis Badminton Míčové hry - pravidla Stolní tenis Badminton Pravidla stolního tenisu http://www.pingpongweb.cz/pingpong-na-olympijskych-hrach-12 Odehrání míčku Míček je odehráván výhradně pálkou, a to kteroukoliv její

Více

MATEMATIKA a JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA a JEJÍ APLIKACE pracovní listy MATEMATIKA a JEJÍ APLIKACE zpracoval Jiří Karas OBSAH PRACOVNÍ LIST č. 1............................................ 2 Výpočet plochy 6. ročník PRACOVNÍ LIST č. 2............................................

Více

ČLOVĚK a PŘÍRODA FYZIKA, CHEMIE

ČLOVĚK a PŘÍRODA FYZIKA, CHEMIE pracovní listy ČLOVĚK a PŘÍRODA FYZIKA, CHEMIE zpracoval Jiří Karas OBSAH Pracovní list č. 1 Výpočet dráhy rovnoměrného pohybu 6. ročník.................. 2 Pracovní list č. 2 Výpočet rychlosti toku řeky

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník. Příloha č. 4

SEZNAM PŘÍLOH. Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník. Příloha č. 4 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník Doplňující dotazník k cyklovýletům na Praze-západ Informační leták pro rodiče Příloha

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích.

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. S11A 1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. zadní brzdy zvonek zadní odrazka přední brzdy přední odrazka odrazky

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA Dopravní výchova Bezpečnost silničního provozu Cíl: - získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného chování v silničním provozu

Více

Dopravní značky 4. část

Dopravní značky 4. část Dopravní značky 4. část Příkazové značky (1) Příkazové značky jsou a) "Kruhový objezd" (č. C 1), která přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených; značka je

Více

Cyklisté. h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo,

Cyklisté. h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo, Cyklisté V tomto ročním období začíná sezóna cyklistů, kteří jako řidiči nemotorových vozidel musí dodržovat stanovená pravidla silničního provozu. Na druhé straně mají stejná práva, jako řidiči motorových

Více

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA:

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA: Seznam otázek dopravní soutěže KOLO 1. Otázka č.1: Jaká pravidla platí pro používání cyklistické přilby? -je povinná pro osoby do 15 let B- není povinná C- je povinná pro osoby v jakémkoliv věku D- je

Více

C06223 GALAXY-XT 3v1

C06223 GALAXY-XT 3v1 C06223 GALAXY-XT 3v1 Seznam dodaných dílů: 06-003K-1 kulečník 05-003-K2 pravá noha 05-003K-3 levá noha 06-003K-4 šroub 06-003K-5 podložka 06-003K-6 hrací plocha ping-pong/hokej 06-003K-7 puk na hokej 06-003K-8

Více

pracovní listy ČLOVĚK a JEHO SVĚT zpracovala Mgr. Lenka Lídlová Mgr. Eva Korbelová Jaroslava Kačírová Veronika Bulíková Lucie Turková

pracovní listy ČLOVĚK a JEHO SVĚT zpracovala Mgr. Lenka Lídlová Mgr. Eva Korbelová Jaroslava Kačírová Veronika Bulíková Lucie Turková ČLOVĚK a JEHO SVĚT pracovní listy zpracovala Mgr. Lenka Lídlová Mgr. Eva Korbelová Jaroslava Kačírová Veronika Bulíková Lucie Turková OBSAH Pracovní list č. 1 1. ročník.......................................

Více

ALARM TEST PRO CYKLISTY

ALARM TEST PRO CYKLISTY ALARM TEST PRO CYKLISTY Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová Spoluřešitelé:

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113149-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

pracovní listy ČLOVĚK a JEHO ZDRAVÍ zpracovala Mgr. Eva Korbelová Mgr. Lenka Lídlová Jitka Denglerová Jaroslava Kačírová

pracovní listy ČLOVĚK a JEHO ZDRAVÍ zpracovala Mgr. Eva Korbelová Mgr. Lenka Lídlová Jitka Denglerová Jaroslava Kačírová ČLOVĚK pracovní listy a JEHO ZDRAVÍ zpracovala Mgr. Eva Korbelová Mgr. Lenka Lídlová Jitka Denglerová Jaroslava Kačírová OBSAH PRACOVNÍ LIST č. 1 1. ročník Dopravní výchova.........................................

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne.

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. C-28082006-114316-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. 2) [2 b.] Řidič nesmí ohrozit chodce: a) Pouze při otáčení nebo couvání.

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

60a Užívání osobního přepravníku

60a Užívání osobního přepravníku 60a Užívání osobního přepravníku (1) Na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném technickém zařízení (dále jen osobní přepravník ) se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? D_E-28082006-115924-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D+E 1 z 7 1) [2 b.] Dát přednost v jízdě znamená: a) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak

Více

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? C_E-28082006-114430-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? a) Ne. b) Ano. 2) [2 b.] Řidič nesmí

Více

Výchova ke zdraví BESIP

Výchova ke zdraví BESIP VY III/2 INOVACE 63 Tělesná výchova Výchova ke zdraví BESIP Autor DUM Mgr. Jarmila Kesnerová, s využitím publikace Dopravní výchova pro 4. a 5. ročník ZŠ Datum (období) vzniku DUM Ročník a typ školy ŠVP

Více

o Doubí (most) Dvorský most o Interspar Kaufland Dalovice Boč - hranice s Ústeckým krajem (výhled)

o Doubí (most) Dvorský most o Interspar Kaufland Dalovice Boč - hranice s Ústeckým krajem (výhled) 5. Cyklistická cesta podél Ohře, aneb Cyklostezka Ohře v Karlovarském kraji Aktuální informace: 2010 Regionální Rada NUTS II Severovýchod přiznala v roce 2009 Karlovarskému kraji dotaci na realizaci projektu

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-04 První pomoc První pomoc Základní test Mgr. Vilém Nejezchleb 155, 112 Obecné informace 1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při

Více

Dopravní značky 10. část

Dopravní značky 10. část Dopravní značky 10. část SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ VOZIDEL A OSOB (1) Speciální označení vozidel jsou a) "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou" (č. O 1), O1 67

Více

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla Míčové hry Přehazovaná - pravidla http://www.oknet.cz/jiki/sport/site/prehaz.htm Pravidla jsou stejná jako u volejbalu (počítání, střídání, změny postavení, hráči přední a zadní řady atd.), ale míč se

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113130-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních

Více

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí V minulém článku jsme se věnovali fenoménu nepřiměřené rychlosti, kterou s ohledem na statistiku dopravních nehod lze

Více

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Vozka, který řídí potahové vozidlo, je: a) Řidičem. b) Průvodcem vedených a hnaných zvířat. c) Jezdcem na zvířeti. 2) [2 b.] Řidič

Více

A ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7. 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je:

A ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7. 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: A-28082006-113010-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: a) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění. b) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 16. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vodorovné dopravní značky

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 16. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vodorovné dopravní značky VY_12_INOVACE_1JON14 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 16. 5. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

Bezpečnost jízdy na kole

Bezpečnost jízdy na kole Bezpečnost jízdy na kole 1. Bezpečnost jízdy na kole v silničním provozu a) dopravní předpisy mám už zpracované b) způsob jízdy Osoba mladší 10 let smí na silnici, s výjimkou polních, lesních cest a obytných

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_1.11

Více

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují.

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují. MOLDÁVIE Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jízda na pravé straně, předjíždění po levé straně. Předjíždění a míjení Všechna vozidla musí být předjížděna výhradně po levé straně vozovky,

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 301. Tato značka zakazuje: + a) Vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. b) Vjezd šestinápravovým

Více

II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě

II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 1) Na koloběžce a bruslích a) jsem cyklista, můžu jezdit jedině po silnici, na chodník nesmím, b) jsem chodec, můžu

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

Součástí všech kurzů je důraz na vedení skupiny a první pomoc v daném prostředí.

Součástí všech kurzů je důraz na vedení skupiny a první pomoc v daném prostředí. HORSKÝ PRŮVODCE Naše kurzy vám umožní získat kvalitní přípravu pro vykonávání průvodcovské činnosti a potřebnou kvalifikaci k vydání živnostenského listu - průvodcovská činnost horská nebo poskytování

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7 C-28082006-114337-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7 1) [2 b.] Nesmět omezit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby: a) Druhý řidič nemusel náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit. b) Jinému

Více

Vybavení. Barel Pádlo Vesta

Vybavení. Barel Pádlo Vesta O nás Půjčovna lodí a cestovní agentura Petr Putzer s. r. o., byla založena v roce 1994 ve Vyšším Brodě. V roce 2004 se firma rozrostla na 4 nezávislé divize, jenž zajišťují vodácký servis na nejatraktivnějších

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

Varianta II. 1. 8. 2008 Most 9:05 vlak Plzeň 11:54 12:03 vlak České Budějovice 13:56 14:09 BUS Rybník 14:52 15:12 vlak Vyšší Brod 15:34

Varianta II. 1. 8. 2008 Most 9:05 vlak Plzeň 11:54 12:03 vlak České Budějovice 13:56 14:09 BUS Rybník 14:52 15:12 vlak Vyšší Brod 15:34 Vltava 2008 Termín: pátek 1. 8. 2008 čtvrtek 7. 8. / pátek 8. 8. 2008 Plán etap: Kilometráž Kemp Délka etapy Den 318,9 km Vyšší Brod Pod Hrází 11,9 km Sobota 307,0 km Kemp U Nojdy 12,5 km Neděle 294,5

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

učebnice MATEMATIKA a JEJÍ APLIKACE zpracoval Jiří Karas

učebnice MATEMATIKA a JEJÍ APLIKACE zpracoval Jiří Karas MATEMATIKA učebnice a JEJÍ APLIKACE zpracoval Jiří Karas OBSAH Úvod...................................................... 2 1. Výpočet plochy, obvodu, objemu 6., 7. ročník....................... 5 2. Výpočet

Více

Okolí školy VY_12_INOVACE_PRV.123.03

Okolí školy VY_12_INOVACE_PRV.123.03 Okolí školy VY_12_INOVACE_PRV.123.03 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Okolí školy Podtéma: dopravní prostředky, bezpečnost na silnici, správné chování, vybavení

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR.

Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR. Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR. Kdy je třeba řidičský průkaz: a. Při běžném výkonu služby si naši dopravní policisté všimli nabízených motokol. Ačkoliv

Více

Název, význam a užití

Název, význam a užití Příloha č. 4 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Příkazové značky Číslo Cl C2a o Kruhový objezd Značka přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených. Je-li značka doplněna

Více

pracovní listy UMĚNÍ a KULTURA zpracovala Jaroslava Kačírová Mgr. Lenka Lídlová Mgr. Libuše Šťovíková

pracovní listy UMĚNÍ a KULTURA zpracovala Jaroslava Kačírová Mgr. Lenka Lídlová Mgr. Libuše Šťovíková pracovní listy UMĚNÍ a KULTURA zpracovala Jaroslava Kačírová Mgr. Lenka Lídlová Mgr. Libuše Šťovíková OBSAH PRACOVNÍ LIST č. 1 Jak šla barva na výlet....................................... 2 PRACOVNÍ LIST

Více

Tisková konference viditelnost chodců a cyklistů. plk. Ing. Leoš

Tisková konference viditelnost chodců a cyklistů. plk. Ing. Leoš Tisková konference..0 viditelnost chodců a cyklistů plk. Ing. Leoš Leoš Trž Tržil - ŘSDP PP ČR Počty usmrcených chodců po měsících 0 mes rok/měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

OTAZNÍKY ZDRAVÍ. Metodika 2

OTAZNÍKY ZDRAVÍ. Metodika 2 + OTAZNÍKY ZDRAVÍ MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační

Více

První pomoc při autonehodě. Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Autolékárnička (velikost I. - pro osobní automobily) :

První pomoc při autonehodě. Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Autolékárnička (velikost I. - pro osobní automobily) : 24b Pracovní list Téma: Bezpečnost vozidla Aktivita: První pomoc při autonehodě Časová náročnost: 45 minut Motivační úvod: Pomůcky: Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Zadání úkolu

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

KOLÍKY NA GOLFOVÉM HŘIŠTI

KOLÍKY NA GOLFOVÉM HŘIŠTI PŘÍPRAVNÝ TEST Z GOLFOVÝCH PRAVIDEL PRO ZISK GOLFOVÉ ZPŮSOBILOSTI (HCP 54) KOLÍKY NA GOLFOVÉM HŘIŠTI 1) K čemu slouží obecně barevné kolíky na golfovém hřišti? A. Slouží k vymezení herní dráhy B. Vyznačují

Více

LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích

LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích V Lotyšsku se jezdí vpravo. Předjíždění a míjení Předpisy jsou v souladu s Úmluvou o silničním provozu z roku 1968. Většina lotyšských komunikací

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích.

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. PEXESOVÁ LIGA Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. Děti se formou obrázkové hry PE-XE-SO seznámí s některými

Více

Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy MMO

Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy MMO Po celý měsíc duben 2012 probíhal 3. ročník internetové Dopravně znalostní soutěže, kterou připravil Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy MMO. Nyní máte možnost se seznámit se správnými odpověďmi

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: D-28082006-114939-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Český jazyk Klíčové Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová k učení k řešení sociální pracovní Žák vyznačí na

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy Obecní úřad Branka u Opavy Bezručovo nábř. 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO:478 123 03 tel.: 553787011, e-mail: starosta@branka.eu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka

Více

VARIABILITA PODMÍNEK A JÍZDA V RŮZNÝCH SNĚHOVÝCH A TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH

VARIABILITA PODMÍNEK A JÍZDA V RŮZNÝCH SNĚHOVÝCH A TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH VARIABILITA PODMÍNEK A JÍZDA V RŮZNÝCH SNĚHOVÝCH A TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH Ztížené podmínky: boulovaté svahy, obtížné sněhové podmínky, svahy s větším sklonem než 30 1. Jízda v boulovitém terénu: vhodný výběr

Více

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji Páteřní cyklistické trasy Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji NÁRODNÍ CYKLOKONFERENCE Velké Karlovice, 2.6.2011 1 Páteřní cyklistické trasy Obsah prezentace celková koncepce rozvoje páteřních tras

Více

Pomáhat a chránit (s passaty)

Pomáhat a chránit (s passaty) Pomáhat a chránit (s passaty) Začátkem roku policie s velkou slávou nasadila do provozu 16 nových policejních passatů R36. Všude demonstrovala výbavu vozidel a hlavně jejich zrychlení a maximální rychlost.

Více

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Vodorovné dopravní značky 1. Podélné čáry V la Vlb Podélná čára souvislá Značka se pouz1va zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011 Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě Slatina 26.10.2011 OBSAH PREZENTACE 1. CYKLISTIKA VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH KARLOVARSKÉHO KRAJE 2. FINANČNÍ ZDROJE A DOTAČNÍ POLITIKA 3. REKREAČNÍ CYKLISTIKA

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

Hvězda v kruhu, doporučení k použití identifikačních znaků

Hvězda v kruhu, doporučení k použití identifikačních znaků Hvězda v kruhu, doporučení k použití identifikačních znaků 1. Obsah HVĚZDA V KRUHU, DOPORUČENÍ K POUŽITÍ IDENTIFIKAČNÍCH ZNAKŮ... 1 1. OBSAH... 1 2. ÚČEL DOKUMENTU... 2 3. VIZUÁLNÍ PODOBA... 2 4. ZÁKLADNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Nemocní Předmět Zdravověda Téma / kapitola

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

Doplňkové služby klientům rekreačního ubytování Beranovec 5 k volnočasovým aktivitám (sport, rybaření).

Doplňkové služby klientům rekreačního ubytování Beranovec 5 k volnočasovým aktivitám (sport, rybaření). 1 Doplňkové služby klientům rekreačního ubytování Beranovec 5 k volnočasovým aktivitám (sport, rybaření). Na základě dotazů našich hostů na sportovní aktivity, včetně možnosti vypůjčení jízdních kol byla

Více

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Úvod Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdě d l ě á l vací c

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdě d l ě á l vací c OŽIVOVACÍ TECHNIKY AnotacePrezentace seznamuje žáky s oživovacími technikami, zjištěním životních funkcí, dále s první pomocí člověku v bezvědomí a uložením do stabilizované polohy. Autor Mgr. Ludmila

Více

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II 1) Cyklista odbočující vlevo, musí dát přednost v jízdě a) všem vozidlům jedoucím v obou směrech b) jen protijedoucím tramvajím a motorovým vozidlům c) všem protijedoucím

Více

LETNÍ CAMP HC LEDEČ n.s. 2014 CHŘENOVICE osada METEOR

LETNÍ CAMP HC LEDEČ n.s. 2014 CHŘENOVICE osada METEOR LETNÍ CAMP HC LEDEČ n.s. 2014 CHŘENOVICE osada METEOR Termín: Letní sportovní Camp proběhne od 16.6.2014 22.6.2013 Nástup : Pondělí - 16.6.2013 do 9:00 hod. Odjezd: Neděle - 22.6.2013 v 15:00 hod. Sraz

Více

Pořadatel: AKLVK ALPINE PRO ve spolupráci s HS Krkonoše, ČHS a městem Janské Lázně. Termín konání: sobota 7.1.2006, Janské Lázně kolonáda

Pořadatel: AKLVK ALPINE PRO ve spolupráci s HS Krkonoše, ČHS a městem Janské Lázně. Termín konání: sobota 7.1.2006, Janské Lázně kolonáda Pořadatel: AKLVK ALPINE PRO ve spolupráci s HS Krkonoše, ČHS a městem Termín konání: sobota 7.1.2006, kolonáda Kategorie: A - ženy od 21 let, muži 21 39 let, muži 40 a víc (od r.n.1966) - pro členy ČHS

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2016/2017 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Masarykovo náměstí 128 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Jakožto vlastník a správce komunikace vydává tento P R O V O Z N Í Ř Á D upravující v souladu se zák.č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

Turistické značení. Turistické značení KČT [1] Ke stažení. Historie značení. Publikováno z KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (http://www.kct.

Turistické značení. Turistické značení KČT [1] Ke stažení. Historie značení. Publikováno z KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (http://www.kct. 1 z 5 16.7.2014 20:19 Publikováno z KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (http://www.kct.cz/cms) Domů > Značení, mapy > Turistické značení Turistické značení KČT [1] Turistické značení Značení turistických tras a jejich

Více

Kurz č. 7 TaD cykloturistiky

Kurz č. 7 TaD cykloturistiky Kurz č. 7 TaD cykloturistiky Pokyny pro kurz Teorie a didaktika cykloturistiky - KTS/TDC Termín: 27. 5. 31. 5. 2013 Místo: Vedoucí kurzu: Instruktoři: Účastníci: Hranice penzion U Jiřího http://www.penzionujiriho.cz/

Více

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY ING. LUDĚK BARTOŠ, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: bartos@edip.cz; 1 ÚVOD Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Posledních několik let

Více