- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1689-275/2014"

Transkript

1 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č /2014 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti 196/1000 na nemovité věci bytovém domě č. p na ul. Těšínská, katastrální území Opava - Předměstí, obec a okres Opava (LV č. 5134). Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský Exekutorský úřad Frýdek - Místek Farní Frýdek - Místek Účel posudku: Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00003/14 Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. René Butkov, Ph.D., MBA Foerstrova Ostrava Posudek obsahuje včetně titulního listu a příloh 16 stran. Objednateli se předává v 5 vyhotoveních. V Ostravě

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Ocenit nemovitou věc (spoluvlastnický podíl) včetně součástí a příslušenství, ocenit jednotlivá práva a závady, ocenit závady, které prodejem z dražby nezaniknou a odhadnout cenu obvyklou 2. Informace o nemovité věci Název nemovité věci: Bytový dům č.p Adresa nemovité věci: Těšínská 2163/57a, Opava Předměstí Okres: Opava Obec: Opava Katastrální území: Opava Předměstí 3. Prohlídka a zaměření nemovité věci Prohlídka nemovité věci byla provedena dne za účasti spoluvlastníka nemovité věci a znalce. Znalci nebyly předloženy žádné smlouvy mající vztah nebo zatěžující nemovitou věc. 4. Podklady pro vypracování posudku Výpis z katastru nemovitostí LV č pro k.ú. Opava - Předměstí ze dne Kopie katastrální mapy. Usnesení Soudního exekutora JUDr. Jiřího Trojanovského sp.zn. 143 EX 00003/ o ustanovení znalce ze dne Vlastnické a evidenční údaje Jako spoluvlastníci nemovité věci jsou v KN na LV č zapsáni: Vlastnické právo Podíl Buriánová Šárka, Těšínská 2163/57a, Předměstí, Opava 103/1000 Fitzek Pavel, Těšínská 2163/57a, Předměstí, Opava (povinný) 196/1000 Golobová Olga, Těšínská 2163/57a, Předměstí, Opava 103/1000 Horáková Alena, Těšínská 2163/57a, Předměstí, Opava 236/1000 Kuča Lubomír Bc., Těšínská 2163/57a, Předměstí, Opava 110/1000 SJM Majewski Jan a Majewská Greta, Těšínská 2163/57a, Předměstí, Opava 108/1000 SJM Vaněk Kamil a Vaňková Eva, Těšínská 2163/57a, Předměstí, Opava 144/1000 Omezení vlastnického práva: Zástavní právo exekutorské k id. 196/1000 Zástavní právo smluvní k id. 196/1000 Zahájení exekuce Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k id.196/1000 blíže viz LV v příloze

3 Celkový popis nemovité věci Oceňovaná nemovitá věc se nachází ve statutárním městě Opava, při ul. Těšínská, naproti obchodního centra OC Silesia. Okolní zástavbu tvoří objekty hromadného bydlení, občanské vybavenosti a průmyslových či výrobních areálů. Ve městě se nachází veškerá občanská vybavenost v dosahu pěší chůze, osobní či hromadné dopravy. Nemovitá věc je tvořena spoluvlastnickým podílem o velikosti 196/1000 na bytovém domě č.p.2163 na pozemku parc.č. 2890/151 jiného vlastníka. Ke spoluvlastnickému podílu náleží právo užívat dvě bytové jednotky nacházející se ve 2.NP o velikosti 2+1 a 1+1, vše v k.ú. Opava Předměstí. Pozitiva oceňované nemovité věci: - dobrá dopravní dostupnost centra města - bytový dům prošel revitalizací Negativa oceňované nemovité věci: - velká hlučnost a prašnost z ulice Těšínská, která tvoří hlavní dopravní tepnu mezi Ostravou a Opavou 7. Obsah posudku I) Odhad ceny obvyklé Přílohy: - Fotodokumentace - Mapa širších souvislostí - Srovnávané nemovité věci - Výpis z Katastru nemovitostí

4 - 4 - B. Posudek I) Odhad ceny obvyklé Použitá metodika ocenění Odhad ceny obvyklé srovnávací metodou Obvyklou cenu definuje 2 odst. 1 zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., a zákona č. 303/2013 Sb. Ten uvádí, že obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají vliv na cenu, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota, přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. Za metodu srovnávací se považuje hodnotové srovnání předmětných nemovitých věcí s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné minulosti na trhu realizovány. Tuto metodu lze v tomto případě použít rovněž v podobě vyhodnocení nabídek k prodeji obdobně situovaných nemovitých věcí. Tento způsob stanovení ceny se provádí na principu zejména vlastního sledování trhu nemovitých věcí, inzerovaných nabídek, vývěsek realitních kanceláří a konzultací s realitními kancelářemi. V zásadě se jedná o vyhodnocení cen realizovaných prodejů srovnatelných typů nemovitých věcí v dané lokalitě za určité období, které by nemělo přesáhnout délku 1 roku. Popis Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti 196/1000 na bytovém domě č.p K výše uvedenému spoluvlastnickému podílu náleží právo užívat dvě bytové jednotky o velikosti 2+1 a 1+1. A) bytová jednotka o velikosti 2+1 Oceňovaný byt o velikosti 2+1 se nachází v bytovém domě č.p v 2. NP. Plocha bytu je 43 m 2, byt sestává z chodby, koupelny s WC, kuchyně a 2 pokojů. Vybavení jednotky tvoří kuchyňská linka, plynový sporák, vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, vytápění etážové kotlem na zemní plyn umístěný v koupelně, listovní schránka, zvonek. Podlahy tvoří krytiny PVC. Okna dřevěná dvojitá a dveře hladké plné a prosklené. V koupelně a kuchyni provedeny keramické obklady. Dům, ve kterém se bytová jednotka nachází, je zděné konstrukce se sedlovou střechou. Dům prošel revitalizací, nová fasáda se zateplením a plastová okna, v domě není výtah. Dům je v užívání cca od roku Bytová jednotka je v původním stavu. Poslední dobou byla na bytě prováděna pouze minimální údržba. Opotřebení domu znalec odhaduje odborným odhadem na 60%.

5 - 5 - B) bytová jednotka o velikosti 1+1 Oceňovaný byt o velikosti 1+1 se nachází v bytovém domě č.p v 2. NP. Plocha bytu je 35 m 2, byt sestává z chodby, koupelny s WC, kuchyně a 1 pokoje. Vybavení jednotky tvoří kuchyňská linka, plynový sporák, sprchovací kout, umyvadlo, WC mísa s nádrží, vytápění etážové kotlem na zemní plyn umístěný v kuchyni, listovní schránka, zvonek. Podlahy tvoří krytiny PVC. Okna dřevěná dvojitá a dveře hladké plné a prosklené. V koupelně a kuchyni provedeny keramické obklady. Dům, ve kterém se bytová jednotka nachází, je zděné konstrukce se sedlovou střechou. Dům prošel revitalizací, nová fasáda se zateplením a plastová okna, v domě není výtah. Dům je v užívání cca od roku Bytová jednotka je v původním stavu. Poslední dobou byla na bytě prováděna pouze minimální údržba. Opotřebení domu znalec odhaduje odborným odhadem na 60%.

6 - 6 - Stanovení hodnoty srovnávací metodou Při použití srovnávací metody je nutno provést srovnání předmětných nemovitých věcí s obdobnými objekty, jejichž ceny byly v nedávné době na trhu realizovány. Tržní hodnota nemovitých věcí srovnávací metodou je zjišťována na základě srovnávací analýzy základních parametrů oceňované nemovité věci a ověřených informací ze stávajícího trhu nemovitých věcí. 1) Ocenění bytových jednotek V současné době se v této lokalitě běžně obchoduje s bytovými jednotkami. Nabídka je s poprávkou v rovnováze. V okolí nemovité věci se nabízí obdobné bytové jednotky o velikost 2+1 v rozmezí cca 800 tis. až tis. Kč a bytové jednotky o velikost 1+1 v rozmezí cca 600 tis. až 700 tis. Kč dle velikosti, technického stavu, umístění v lokalitě, velikosti bytové jednotky apod. Nutno podotknout, že se jedná o ceny nabídkové, které bývají od realizovaných cen vyšší cca o 10 až 15%. Příklady obdobných nemovitých věcí pro srovnání jsou uvedeny v příloze č. 3 Srovnávací analýza je provedena v následující tabulce. a) Bytová jednotka 2+1 srovnávané nemovité věci lokalita - Opava cena nabídková korekce ceny za pramen výměra užitné plochy bytu v m 2 redukovaná cena za m 2 korekce stavu korekce lokality výsledná cena za m 2 byt č.1 Kasárenská , ,00 0, byt č.2 A.Sovy , ,90 0, byt č.3 Na Rybníčku , ,00 1, byt č.4 Centurm , ,00 0, průměrná indexovaná hodnota Výměra bytu v m 2 průměrná indexovaná hodnota cena bytu zjištěná srovnáváním Cena nemovité věci bytové jednotky o velikosti 2+1zjištěna srovnáním (orientační): ,- Kč Po provedené celkové analýze nemovité věci, s přihlédnutím k současným podmínkám, aktuálním cenám na trhu nemovitých věcí a se zřetelem na výše uvedená zjištění, zejména na stav domu, velikost bytové jednotky, s přihlédnutím k místním podmínkám polohy, charakteru nemovité věci, nabídce a poptávce, odhaduji cenu obvyklou bytové jednotky 2+1 zjištěnou srovnávací metodou ve výši ,- Kč.

7 - 7 - b) Bytová jednotka 1+1 srovnávané nemovité věci lokalita - Opava cena nabídková korekce ceny za pramen výměra užitné plochy bytu v m 2 redukovaná cena za m 2 korekce stavu korekce lokality výsledná cena za m 2 byt č.1 Holasická , ,95 1, byt č.2 Bochenkova , ,00 1, byt č.3 Zámecký okruh , ,05 1, byt č.4 H.Kvapilové , ,00 1, průměrná indexovaná hodnota Výměra bytu v m 2 průměrná indexovaná hodnota cena bytu zjištěná srovnáváním Cena nemovité věci bytové jednotky o velikosti 1+1 zjištěna srovnáním (orientační): ,- Kč Po provedené celkové analýze nemovité věci, s přihlédnutím k současným podmínkám, aktuálním cenám na trhu nemovitých věcí a se zřetelem na výše uvedená zjištění, zejména na stav domu, velikost bytové jednotky, s přihlédnutím k místním podmínkám polohy, charakteru nemovité věci, nabídce a poptávce, odhaduji cenu obvyklou bytové jednotky 1+1 zjištěnou srovnávací metodou ve výši ,- Kč. Závěr zdůvodnění obvyklé ceny: Obvyklá cena spoluvlastnického podílu o velikosti 196/1000 na nemovité věci bytovém domě č. p na ul. Těšínská, katastrální území Opava- Předměstí, obec a okres Opava (LV č. 5134), je stanovena ke dni Na základě zjištěných cen a na základě zjištěných údajů, se započtením a zvážením rozhodujících podmínek, majících vliv na konečnou hodnotu (velikost, poloha, umístění, nabídku a poptávku, apod.), stanovuji cenu obvyklou spoluvlastnického podílu 196/1000 k oceňované nemovité věci k datu ocenění ve výši ,- Kč.

8 - 8 - C. Rekapitulace 1) Cena obvyklá spoluvlastnického podílu o velikosti 196/1000 na nemovité věci bytovém domě č.p ,- Kč Slovy: jedenmiliontřistatřicetjedentisíc Kč 2) Ocenění práv a závad váznoucích na nemovité věci Slovy: nula Kč 3) Výsledná cena nemovité věci včetně příslušenství a součástí Slovy: jedenmiliontřistatřicetjedentisíc Kč 0,- Kč ,- Kč Znalci nejsou známy žádné právní vady, které by nezanikly prodejem nemovité věci z dražby. V Ostravě, Ing. René Butkov, Ph.D., MBA Foerstrova Ostrava D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. června 2009, č.j. Spr 1757/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2014 znaleckého deníku.

9 - 9 - Přílohy: Příloha č. 1: Fotodokumentace oceňované nemovité věci Příloha č. 2: Mapa širších souvislostí Příloha č. 3: Srovnávané nemovité věci Příloha č. 4: Výpis z katastru nemovitostí

10 Příloha č. 1: Fotodokumentace oceňované nemovité věci Přední pohled na bytový dům č.p.2163 Zadní pohled na bytový dům č.p.2163 Kuchyně bytové jednotky 2+1 Obývací pokoj bytové jednotky 2+1 Koupelna a WC bytové jednotky 2+1 Kuchyně bytové jednotky 1+1 Obývací pokoj bytové jednotky 1+1

11 Příloha č. 2: Mapa širších souvislostí

12 Příloha č. 3: Srovnávané nemovité věci 2+1 Nemovitá věc č. 1 Byt 2+1 ul. Kasárenská, Opava - Předměstí Cena: ,- Kč Užitná plocha: 57 m2 Byt 2+1 v OV. v blízkosti centra Opavy. Byt je po částečné rekonstrukci. V bytě je dlažba v předsíni, koupelně a WC. V koupelně je sprchový kout a umyvadlo, WC i koupelna jsou obloženy keramickým obkladem. Pokoje jsou neprůchozí, okna jsou směřována na jih. V pokojích jsou parkety. Po dohodě lze zanechat vybavení bytu. Dům je po kompletní rekonstrukci, zateplní fasády, plastová okna, nový vchod, střecha. Nemovitá věc č. 2 Byt 2+1 ul. Antonína Sovy, Opava - Kateřinky Cena: ,- Kč Užitná plocha: 44m2 Byt 2+1 o výměře 44 m2, osobní vlastnictví, 5 p. panelového bytového domu na ul. Antonína Sovy v Opavě - Kateřinkách. V bytě jsou plastová okna, koupelna po celkové renovaci - zděné jádro se sprchovým koutem a místo pro pračku. Kuchyně je rovněž po celkové rekonstrukci se zánovní kuchyňskou linkou, sklokeramickou varnou deskou a horkovzdušnou troubou. Na podlahách v pokojích jsou laminátové plovoucí podlahy, v chodbě a ložnici zůstávají vestavěné skříně..nemovitá věc č. 3 Byt 2+1 ul. Na Rybníčku, Opava - Předměstí Cena: ,- Kč Užitná plocha: 57 m2 Byt v centru o velikosti 2+1 v cihlovém domě v osobním vlastnictví, v původním stavu. Byt se nachází v 1. podlaží ze 4. Nemovitá věc č. 4 Byt 2+1 Opava - centrum Cena: ,- Kč Užitná plocha: 49 m2 Slunný byt 2+1 o výměře 49 m2 v původním, ale velice zachovalém stavu. Byt se nachází v cihlovém domě v samotném centru města. Byt se prodává nezařízen a náleží k němu sklep. Veškerá občanská vybavenost ve velice blízkém okolí.

13 Srovnávané nemovité věci 1+1 Byt 1+1 ul. Holasická, Opava - Kateřinky Cena: ,- Kč Užitná plocha: 35 m2 Byt o dispozici 1+1 v rodinném domě v Opavě - Kateřinkách. Byt je umístěn v přízemí domu a jeho výměra je 35 m2. Je po částečné rekonstrukci. Má nová plastová okna. V současné chvíli nemá kuchyňskou linku ani koupelnu. Vytápění je zajištěno plynovým kotlem. K bytu patří také sklep a k využití je i část zahrady. Nemovitá věc č. 2 Byt 1+1 ul. Bochenkova, Opava - Předměstí Cena: ,- Kč Užitná plocha: 41m2 Byt v os.vl. v cihlovém domě v zajímavé lokalitě v Opavě. Jedná se o byt umístěný v přízemí domu s výměrou 41 m2. Je v původním stavu včetně vytápění topidly WAF, ale má nová plastová okna orientovaná do dvora domu - na západní stranu. K bytu patří také část půdy a zahrady před domem. Lokalita je velmi dobře dostupná k centru města, ale také k Městským sadům..nemovitá věc č. 3 Byt 1+1 ul. Zámecký okruh, Opava - Předměstí Cena: ,- Kč Užitná plocha: 40 m2 Byt 1+1, 40 m2 v osobním vlastnictví cihlového domu na ulici Zámecký okruh v Opavě. Byt je v udržovaném původním stavu. Je k dispozici kuchyňská linka a vestavěné skříně. Na podlaze jsou parkety, dlažba nebo linoleum. K bytu náleží sklepní kóje a je možno využít balkon v mezi patře. Parkování je možné u domu, který má dva vchody. V okolí je veškerá občanská vybavenost. Byt se nachází v pátém patře Nemovitá věc č. 4 Byt 1+1 ul. Hany Kvapilové, Opava - centrum Cena: ,- Kč Užitná plocha: 38 m2 Byt v osobním vlastnictví o dispozici 1+1 v cihlovém domě nedaleko centra Opavy. Byt se nachází ve 2.NP s balkónem a výhledem do zahrady. Klidné místo k bydlení. Jsou zde nová plastová okna. Na podlaze v pokoji zachovalé parkety, starší kuchyňská linka, koupelna a samostatné WC je zděné, lze jednoduše předělat na velmi prostornou koupelnu. Na chodbě vestavěná skříň. K bytu náleží zděný sklep, parkování za domem. Nízké náklady na bydlení. Veškerá občanská vybavenost v okolí, do centra města 3 min. chůze.

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2001-587/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci sestávající z : pozemku p.č. st. 25/3 jehož součástí je stavba č.p. 140, občanská vybavenost, pozemku p.č. st. 25/4, jehož součástí

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2256-213/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1916-502/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1916-502/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1916-502/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 stavby č.p. 6127 na pozemku parc.č. 3609/39, katastrální území Poruba-sever, obec Ostrava,

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti pozemku p.č.178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2, součástí je stavba Švábenice č.p. 215 bydlení, stavba na pozemku p.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1672-103/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitosti bytové jednotky č. 2743/8 na ul. Vrobelova č.or. 18, Kroměříž o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 156-69/2013 O ceně nebytového prostoru č. 193/1, LV 4439, v budově Staré Brno, č.p. 193, LV 3939, byt.dům, na pozemku p.č. 1281 a pozemků p.č. 1281 a 1282 v obci Brno, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b)

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru č. 341/37, c) spoluvlastnického

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3390/10/2015 o obvyklé ceně bytu č. 2274/8 včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 3737, 3924/4 a 3933 v katastrálním území Strašnice, městská část Praha 10, hlavní

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3586/206/2015 o obvyklé ceně bytu č. 3199/4 včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 5998 v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž. Objednatel

Více