Tab. Objem tržeb a podíl jednotlivých oborů na celkové produkci leden - prosinec 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tab. Objem tržeb a podíl jednotlivých oborů na celkové produkci leden - prosinec 2013"

Transkript

1 Průmysl výroby stavebních hmot a řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí EU Ing. Pavel Malinský, MPO Průmyslová výroba stavebních hmot v ČR 1. Produkce průmyslové výroby stavebních hmot v roce 2013 Tab. Objem tržeb a podíl jednotlivých oborů na celkové produkci leden - prosinec 2013 NACE Obor Podíl Objem tržeb v b.c./ na celkové v 2013 mil.kč/ 2012 % 0800 ostatní těžba a dobývání produkci 17, , výroba žáruvzdorných výrobků 7, , výroba keramických obkladaček a dlaždic * * * * 2332 výroba pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic 4, , podobných výroba cementu výrobků 10, , výroba vápna a sádry 4, , výroba betonových výrobků pro stavební účely 15, , výroba betonu připraveného k lití 12, , výroba malt 10, , výroba ostatních betonových, cementových a sádrových 2, , výrobků řezání, tvarování a konečná úprava kamenů 0, , výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j.n. 13, ,9 Celkem ,6 za organizace s 50 a více zaměstnanci Zdroj: ČSÚ 9 5 * pro nedostatečný počet respondentů údaje neuváděny Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2013 proti předchozímu roku 2012 byl nižší o 1,4 procenta (resp. 836 mil. Kč). Nárůst byl zaznamenán jen u 4 oborů, z toho největší ve výrobě pálených zdících materiálů (11 %, resp mil. Kč). U 8 zbývajících oborů byl zaznamenán pokles, z toho největší ve výrobě cementu (cca 8,6 %, resp. 564 mil. Kč). Při hodnocení vývoje průmyslu výroby stavebních hmot za rok 2013 je potřeba mít na zřeteli jeho bezprostřední vazbu na sektor stavebnictví. Propad stavební výroby se v roce 2013 zatím nezastavil. Stavební produkce klesla meziročně reálně o 8,3 %. Produkce pozemního stavitelství meziročně klesla o 8,1 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 8,8 %. Stavební produkce za rok 2013 klesla ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 o 25,1 %. Počet vydaných stavebních povolení v roce 2013 meziročně klesl o 13,2 %, stavební úřady jich vydaly Orientační hodnota těchto staveb činila 257,7 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 19,1 %.

2 Počet zahájených bytů v roce 2013 se meziročně snížil o 7,3 % a činil bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 20,8 %, v rodinných domech nastal pokles o 13,3 %. Počet dokončených bytů v roce 2013 meziročně klesl o 14,3 % a činil bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 14,7 %, v domech rodinných klesl o 11,3 %. Zatím proto nelze s určitostí tvrdit, že stavebnictví a průmysl stavebních hmot mají již krizi plně za s sebou. PROJEVY A PŘÍČINY KRIZE VE STAVEBNICTVÍ V loňském roce ve stavebnictví již pátým rokem klesala poptávka po jeho produkci, rentabilita podnikání se snižovala, zvyšoval se převis nabídky nad poptávkou. Pokračoval tak trend, kdy stavební firmy ztrácely zásobu práce v důsledku poklesu zakázek. Spotřeba stavebních hmot není ale závislá jen na finančních objemech stavebních prací, nýbrž také především na věcné náplni prací, fyzických objemech staveb a použité technologii. Nejmarkantněji je tato závislost zřejmá u spotřeby cementu, která je takovým nepsaným barometrem o vývoji stavebnictví a investiční výstavby. Z nejnovějších údajů Svazu výrobců cementu ČR vyplývá, že pokles ve výrobě cementu se v roce 2013 nezastavil a že zatím významně zaostává za nejúspěšnějšími roky 2007 a Tab. 2 Výroba cementu v ČR v letech 2007 až 2013 Rok Výroba v mil. tun , , , , , , ,211 Zdroj: Svaz výrobců cementu ČR Dosažené hospodářské výsledky stavebního průmyslu nejsou dobré a výrobci stavebních materiálů v ČR musí reagovat nejen na zpomalení ekonomického růstu, ale zároveň reagovat i na další rizika. Mezi ně patří zvyšující se cena lidské práce, vysoká energetická náročnost, často absence silné značky a slabá vyjednávací pozice vůči odběratelům, když propad stavebnictví zatím stále pokračuje. Úpadek stavebnictví má velmi nepříznivé důsledky pro ekonomiku státu. Oživení investic by prokazatelně mělo bezprostřední vliv na příjmovou stránku státního rozpočtu a samozřejmě i na celkové zlepšení ukazatele zaměstnanosti.

3 2. Úspory energií Budovy (veřejné, soukromé, obytné, kancelářské atd.) patří k největším spotřebitelům energie. Spotřebují až 40 % celkové spotřeby energie a produkují 36 % objemu emisí CO2. Proto přitahují největší pozornost při úvahách o snižování energetické náročnosti. Odhaduje se, že v sektoru budov existuje až 28 % potenciálu k úsporám energie do roku Proto byl při přípravě 7. rámcového programu EU vytvořen akční program, nazvaný Inteligent Energy Europe. V rámci tohoto programu přijala většina evropských zemí plán, ve kterém se země zavazují při výstavbě nových budov od roku 2019 stavět s "téměř nulovou spotřebou energie". Program je také prezentován jako program Tj. do roku 2020 snížení spotřeby energie (nejenom na vytápění, jak je někdy mylně chápáno, ale i na větrání, chlazení, osvětlení a teplou vodu) v budovách o 20 %, o 20 % snížení emisí skleníkových plynů a o 20 % zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v porovnání s rokem Evropská komise předpokládá, že většina zemí EU bude mít v letech 2015 až 2020 přijata pravidla pro výstavbu nových budov s "téměř nulovou spotřebu energie". Koncepce byla schválena evropským parlamentem a publikována v Úředním věstníku Evropské unie pod názvem "Směrnice evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov", známá jako EPBD II. Uvedená směrnice zavazuje členské státy převést tuto koncepci do národních právních řádů do s tím, že všechny veřejné budovy (lepší je asi říci budovy vlastněné státem, kraji a obcemi) stavěné po mají být s téměř nulovou spotřebou energie. Principy udržitelné výstavby však neznamenají pouze zaměření na výstavbu nízkoenergetických nebo pasivních budov. Udržitelná výstavba má představovat optimální spojení ekonomických, ekologických, sociálně-kulturních, technických a procesních (tedy výrobních) parametrů, navíc ve spojení s parametry kvality místa stavby. Kvalitu budov v souladu s principy udržitelné výstavby vyjadřují i nové certifikační nástroje, vyvíjené v mezinárodním i v národním měřítku. 3. Evropa jde ještě dál v návrzích Evropské komise, týkající se klimatického rámce do roku 2030 V Bruselu bylo navrženo další navýšení klíčového cíle klimatické politiky a to redukce emisí skleníkových plynů oproti roku 1990 o 40 procent a také navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE) na 27 procent, oboje do roku EU však vyhlašuje své cíle bez součinnosti s ostatními globálními emitenty. A stanovení si několika celoevropských cílů (emise CO 2 a navýšení podílu OZE) povede, podle našeho názoru, k jejich vzájemnému protipůsobení. Podporu OZE nelze vnímat jako cíl sám o sobě, je to pouze jeden z možných nástrojů pro podporu dekarbonizace. Svaz chemického průmyslu ČR dlouhodobě prohlašuje, že ambiciózní snižování emisí CO 2 nesmí vést k nadměrné zátěži pro evropské obyvatelstvo zhoršováním konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Evropská unie s méně významným podílem na světových emisích skleníkových plynů, avšak nákladnou cestou snižování emisí skleníkových plynů, konkurenceschopnost průmyslu snižuje a napomáhá tím jeho přesunu do rozvíjejících se zemí s výrazně vyššími emisemi na jednotku produkce. To ve svém důsledku celkové světové emise paradoxně navyšuje. Návrhy Komise k průmyslové politice a požadavky na její posílení nepřináší dostatečně jasné impulsy, tím tak skutečná podpora průmyslu a vize reindustrializace evropského prostoru zůstává spíše na papíře.

4 4. Vývoj stavebního průmyslu v r Z výše uvedeného je zřejmé, že průmysl včetně stavebního prochází bouřlivým rozvojem. S tím souvisí řada nových trendů. Vznikají výrobci i stavební společnosti zaměřující se na nezvyklé a inovované produkty. Využívají se nové materiály, technologie a stavební postupy. Trendem je stavba zařízení pro vlastní výrobu energie, nízkoenergetické stavby, zařízení na zpracování odpadu a další ekologicky orientované projekty. Zvyšuje se rychlost výstavby prostřednictvím již připravených dílů. Mezi trendy také nesmí chybět vývoj nových materiálů s funkční i estetickou hodnotou. V oblasti estetiky se prosazují snad všechny myslitelné styly. S rozvojem stavebnictví vznikají nové specializované firmy nabízející jedinečná, na míru připravená řešení. To je dobrá zpráva především pro ty, kteří musí řešit nestandardní situaci. Funkční krása Stále více lidí i firem si začíná uvědomovat, že nestačí postavit dům. Je třeba ho především navrhnout a doladit detaily. K tomu je třeba fantazie i zkušenosti, v mnohém pomůže i správný software. Příprava se nesmí podcenit a uspěchat. Výsledkem je esteticky vyladěný, funkční objekt, který bude mnoho let sloužit. Velká stavebnice Jedním z trendů je urychlení výstavby domu. Tomu napomáhá řada technologií i materiálů. Nejvýraznějším způsobem, jak zrychlit celý proces, je použití již hotových dílů. Díly tvoři stěny i stropy a za jejich pomoci se dům postaví doslova jako z velké stavebnice. Tím se výrazně sníží doba potřebná k postavení domu. V mnohém to připomíná americký typ rodinných domků, avšak použité materiály jsou velmi odolné a kvalitní. Obyvatelé takového domu prakticky nepocítí žádný rozdíl od běžného postupu a rozhodně se nemusí bát, že by jejich domek nedopadl dobře. Stavební průmysl a krize Snad každý obor má strach z přicházející krize. Výjimkou je však právě stavební průmysl. Tomu krize nezpůsobuje rány, často právě naopak přináší období pilné práce a hlídání termínů. Samozřejmě tento fenomén není obecně platný. Právě v období krize se trh pročišťuje a z krize vycházejí jen ti silnější a konkurenceschopnější. I v době krize jsou developeři, kteří mají zájem o výstavbu. Pokud jsou dostatečně likvidní, jsou dobrými klienty, i když požadují přirozeně nižší ceny. Běžní lidé se mohou v období krize setkávat s problémy v komunikaci s bankami. Některé banky totiž zpřísňují pravidla pro poskytování úvěrů, a tak na něj mnoho lidí nedosáhne. 5. Závěr V přijetí návrhů Evropské komise, týkající se klimatického rámce do roku 2030 vidí některé průmyslové svazy v ČR, snahu Evropské unie o definitivní vytěsnění průmyslu mimo Evropskou unii. Spolu se zvyšováním stupně urbanizace rostou celosvětové požadavky na bydlení a infrastrukturu. Stavebnictví se významně podílí na emisích CO2. Ve výrobním cyklu počínaje výrobou stavebních dílců, výstavbou, provozem a konče demolicí a recyklací spotřebovává velké množství energie. Důležité je pokračovat ve stavění, ale činit tak efektivně.

5 Řešení problematiky recyklace plastů v EU Ačkoli si to možná neuvědomujeme, plasty jsou ve stavebnictví velmi důležitým materiálem. Přibližně 20% z celkového množství plastů se v Evropě spotřebuje na výrobky ve stavebním průmyslu. Nejvíce plastů je využito na obalové materiály, stavební sektor je hned na druhém místě! A na co všechno se tedy plasty ve stavebnictví používají? Na plastové trubky pro rozvod vody nebo odvádění vody a odpadů nebo plastová okna, díky kterým teplo či chlad neunikají z budov a chrání interiéry před hlukem zvenčí! Na plastové podlahové krytiny, plastovou pěnu využívanou v budovách jako izolační materiál a samozřejmě se plasty používají v nejrůznějších domácích přístrojích. Plasty najdete dokonce v základech domů a v nátěrech! Jelikož jsou plasty silné, pružné a odolné vodě i teplu, jsou ideálním materiálem pro stavby. Zároveň jsou velmi lehké a nevyžadují náročnou údržbu (nerezaví či nehnijí). Díky těmto svým kvalitám jsou ve stavebnictví velmi využívané. Existuje více než 50 skupin plastů, z nichž každá má v tomto oboru jiné využití. Proč jsou plasty tak důležité? V dnešním světě je energetická efektivita naprosto zásadní. Hned po dopravě je stavebnictví druhým největším spotřebitelem energie. Plasty fungují jako výborné izolační těsnící materiály, které výrazně zvyšují energetickou efektivnost a omezují vznik škodlivých emisí C0 2. Přesto velké množství plastů končí na divokých skládkách a na dně mořském, čemuž se EU /v důsledku ochrany životního prostředí /oprávněně snaží zabránit. Jaké je proto stanovisko Výboru regionů Zelená kniha Evropská strategie pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí. /Úřední věstník Evropské unie / VÝBOR REGIONŮ mimo jiné vyzývá Evropskou komisi, aby přijala zákaz ukládání plastů a vysoce hořlavého odpadu na skládky do roku 2020 a zavedla specifické a ambiciózní cíle v oblasti předcházení vzniku odpadu, přípravy na opětovné použití a recyklace plastového odpadu, které by byly harmonizovány ve všech příslušných směrnicích s ohledem na environmentální koeficienty materiálů; s členskými státy by mohly být dohodnuty a sjednány střednědobé cíle a přechodná období; žádá Evropskou komisi, aby zvážila financování budoucí infrastruktury, která bude recyklovat plasty efektivně, a přestala financovat skládkování a spalování; financování EU by mělo být určeno pouze pro zařízení k rekuperaci energie, jež patří do soudržného celku opatření pro nakládání s odpady, jehož součástí je dostatečná infrastruktura pro dřívější fáze postupu; vyzývá k plnému uplatnění zásady znečišťovatel platí a požaduje, aby Evropská komise prostudovala, jak lze v EU nejlépe uplatnit rozšířenou odpovědnost výrobců. Placení zálohy a povinný sběr výrobků po uplynutí jejich životnosti jsou způsoby, jež by pro určité plastové výrobky a výrobky obsahující plasty měly být zavedeny na úrovni Evropské unie. Režimy platby podle množství u objemného odpadu by měly být podpořeny se způsoby sběru stanovenými místními a regionálními orgány. Kromě

6 podnětů k opětovnému používání by se měl zvážit zákaz bezplatného poskytování plastových tašek; zastává mínění, že je důležité v konstrukci využívat omezený počet jednotlivých plastů a nespojovat je s jinými materiály. Jasné označení typu plastu na obalech a výrobcích je důležité k usnadnění opětovného použití a recyklaci; prosazuje, aby se v budoucích konstrukcích povinně využíval určitý objem recyklátu; I. POLITICKÁ DOPORUČENÍ týkající se zejména recyklace plastů VÝBOR REGIONŮ mimo jiné je přesvědčen, že nové cíle zaměřené na plast by měly řešit otázku tonáže, která není vhodným měřicím nástrojem zejména u velmi lehké plastové fólie. V cílech by se měly odrážet environmentální koeficienty materiálů tak, aby bylo možné zvýšit důležitost plastů, které mají tendenci být přehlíženy ve prospěch těžších recyklovatelných materiálů; navíc je přesvědčen, že vzhledem k tomu, že plasty poskytují palivo vysoké výhřevnosti, by cíle pro recyklaci plastů měly být stanoveny zvlášť pro jednotlivé materiály na základě zpracovatelské kapacity, aby poptávka po palivech neměla za následek spalování cenných zdrojů; vedle toho se domnívá, že je třeba stimulovat vysoce kvalitní recyklaci aktivní podporou trhu s recyklovanými plasty a podporovat výrobu materiálů šetrných k životnímu prostředí, aby se snížil objem plastového odpadu v přírodě; je přesvědčen, že tato opatření posunou plastový odpad v hierarchii odpadů a podporuje požadavek Evropského parlamentu na zavedení zákazu skládkování veškerého recyklovatelného odpadu a bioodpadu do roku 2020, avšak varuje před rizikem nárůstu vývozu plastového odpadu mimo Evropu, pokud nedojde k dalšímu rozvoji recyklace plastů v EU; volá po vyšší podpoře recyklace plastů ve všech fázích pro stimulaci oběhového hospodářství. Při počátečním dimenzování by se měla zohlednit nejen recyklace po ukončení životnosti, ale i racionalizace polymerů použitých při výrobě a používání omezeného množství stejnorodých plastů nespojovaných s žádnými dalšími materiály, aby se usnadnilo třídění pro recyklování; souhlasí s tvrzením zelené knihy, že většinu odpadů nalézajících se v našich mořích a oceánech tvoří plasty a že to představuje vážný globální problém. Je přesvědčen, že snížení množství plastů vstupujících do mořského prostředí musí být prioritou všech subjektů aktivních v průběhu životního cyklu plastů; Domnívá se, že konkrétní cíl pro snížení mořského odpadu lze stanovit jedině tehdy, budou-li k dispozici přesné údaje o současném objemu odpadu v mořích; konstatuje, že rámcová směrnice EU o strategii pro mořské prostředí nastavuje cílové hodnoty pro mořský odpad a veškeré nové cíle by měly být v souladu s platnými cíli EU v oblasti odpadu. Mohlo by se uvažovat o specifických cílech pro plast, avšak každý cíl by měl být INTELIGENTNÍ a nikoli jen výzvou ke snížení dané hodnoty. Platné předpisy v oblasti odpadu a zdrojů podle MARPOL /Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí/ se v současnosti musejí lépe vymáhat;

7 Závěr: Výbor regiónů vyzývá všechny aktéry v rámci odvětví nakládání s odpady, aby spolupracovali na snižování výskytu plastů v životním prostředí a jejich dopadu na něj i na využívání surovin a uznali jejich potenciál coby cenného zdroje energie. Jde o výzvu, neboť plast je levný a univerzálně stále více využitelný v mnoha aplikacích, ovšem jeho trvanlivost vytváří dlouhodobý problém. Ač je stále rostoucí množství nahromaděného plastového odpadu v mořích varovným signálem, obecně se uznává, že většina tohoto nekontrolovaného odpadu pochází z pevniny. Plastový odpad je nepřijatelný v jakémkoli prostředí!

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace ve stavebnictví V roce 2010 vzrostlo HDP o 2,3%, ve stavebnictví pokračoval sestupný trend, logicky

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Odbor pro udržitelný rozvoj Zápis ze 6. jednání Výboru pro udržitelnou energetiku RVUR úterý 28. 4. 2015, 15:00-20:00, Úřad vlády, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha, tiskový sál

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více