HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013"

Transkript

1 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK Zamotánek Mezigalaktické platidlo volně směnitelné na všech planetách, členech galaktické federace. Pamětní ražba Planetárium Praha Autor. Ing. Antonín Rükl Určeno pro vnitřní potřebu organizace a účely zřizovatele. Š T E F Á N I K O V A H V Ě Z D Á R N A P L A N E T Á R I U M P R A H A H V Ě Z D Á R N A Ď Á B L I C E P E T Ř Í N 2 0 5, P R A H A 1 K R Á L O V S K Á O B O R A 2 3 3, P R A H A 7 P O D H V Ě Z D Á R N O U 7 6 8, T E L T E L , P R A H A 8 I Č O F A X F A X T E L D I Č C Z E - m a i l i n f o r m a c o b s e r v a t o r y. c z E - m a i l p l a n e t a r i u p l a n e t a r i u m. c z E - m a i l d a b l i c e o b p l a n e t a r i u m. c z

2 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy v roce 2013 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy je největší institucí svého druhu v ČR a pražské Planetárium patří mezi největší a nejmodernější zařízení na světě. Posláním instituce je především seznamovat širokou veřejnost s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami. Je organickou částí pražské kultury a v současné době provozuje svoji činnost ve čtyřech objektech: Štefánikově hvězdárně na Petříně, Planetáriu Praha, Ďáblické hvězdárně a Koperníkově kopuli na Kleti (společné pracoviště s HaP České Budějovice). Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy vydala vlastní měnu jednotkou je jeden Zamotánek I ve složitých podmínkách se nám podařilo udržet stejnou návštěvnost jako v roce 2013, tržby vzrostly ve srovnání s rokem 2012 o 8,37%. Úspěšně jsme se vyrovnali s červnovými záplavami i následným uzavřením pražských parků. Návštěvníci: Všechna střediska Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy navštívilo v roce 2013 přes 128 tisíc osob, oproti roku 2012 se počet návštěvníků téměř nezměnil. Pokles počtu návštěvníků obou hvězdáren byl kompenzován vyšším počtem návštěvníků v Planetáriu. Nejvíce osob navštívilo Planetárium návštěvníků (70,87 %); na Štefánikovu hvězdárnu se přišlo podívat návštěvníků (25,58 %) a hvězdárnu v Ďáblicích navštívilo osob (3,55 %). Zhruba 51 % návštěvníků tvořily organizované školní skupiny, zbytek individuální návštěvníci. Více na straně 5 Programy pro školy: Programy HaP pokrývají všechny věkové kategorie, od pohádek s astronomickou tématikou pro předškolní děti, přes pořady pro žáky základních a středních škol až po specializované přednášky pro vysokoškolské studenty. V nabídce výukových pořadů je vždy alespoň jeden pořad pro konkrétní ročník základních i středních škol, což je mimořádné nejenom v českém, ale i celosvětovém měřítku. Programy pro veřejnost: Pořady pro veřejnost byly uváděny především o sobotách a nedělích, ve všední dny večer a během školních prázdnin. Kromě pořadů a přednášek v sálech Starvid a Cosmorama v Planetáriu a v promítacích sálech na Štefánikově hvězdárně a na hvězdárně v Ďáblicích se na obou hvězdárnách uskutečňovala denní i noční pozorování oblohy. Na hvězdárnách je nabízena zájemcům také možnost individuálního astronomického pozorování. V roce 2013 tvořila veřejnost 49% návštěvníků (Planetárium 38,31%, Štefánikova hvězdárna 81,41% a hvězdárna Ďáblice 27,36%). Kurzy a kroužky: V roce 2013 probíhaly astronomické kroužky a astronomické kurzy podobně jako v uplynulých letech. Kroužky jsou zaměřeny především na školní mládež, kurzy předpokládají základní středoškolské znalosti a účastní se jich jak studenti, tak dospělí zájemci o astronomii. Více na straně 19 2

3 Mimořádné akce: V roce 2013 bylo realizováno ve všech střediscích 6 mimořádných akcí. Ať už to bylo vystavení téměř tunového meteoritu MUONIONALUSTA v Planetáriu při příležitosti premiéry pořadu Nezvaní hosté, plakátová kampaň Planetárium Vaše okno do vesmíru nebo účast na projektu Noc vědců, vždy se setkaly s mimořádným ohlasem. Více na straně 21 Výstavy: Kromě stálých astronomických výstav ve všech střediscích proběhlo v průběhu roku v Planetáriu a na Štefánikově hvězdárně devět krátkodobých výstav. Více na straně 23 Odborná činnost: Odbornou činnost Hvězdárny a Planetária hl. m. Prahy v roce 2013 tvořila vlastní vědecká činnost a odborné aktivity zaměstnanců a zejména demonstrátorů v rámci odborných pozorovacích projektů a sekcí. Pokračovalo zejména pozorování zákrytů kosmických těles a pozorování proměnných hvězd. Přesně vymezené pozorovací projekty byly garantovány odbornými pracovníky HaP. Více na straně 27 Vydavatelská činnost: Hvězdárna a planetárium vydala vlastním nákladem 3 tituly s astronomickou tématikou. Z převážné části se jednalo o dotisky oblíbených publikací, část publikací byla aktualizována. Současná ediční politika naší organizace je zaměřená na velmi kvalitní, avšak rychle prodejné publikace snadno dostupné i dětem a mládeži. Stále více je využívána rozšiřující se nabídka externích dodavatelů (knihy, 3D pohledy, magnetky, DVD, hry, stavebnice). Více na straně 31 Komerční aktivity: Doplňkovou činnost v roce 2013 tvořilo především pořádání mimořádných společenských akcí v prostorách Planetária a prodej publikací a předmětů s astronomickou tématikou vymezených zřizovací listinou. V roce 2013 bylo realizováno celkem 6 akcí. Na tomto typu doplňkové činnosti se podílelo pouze Planetárium Praha. Celkové tržby činily tis. Kč, náklady tis. Kč. Více na straně 31 Údržba a technický rozvoj: Rok 2013 byl v pravém smyslu slova rokem udržovacím nebyly zahajovány žádné velké investiční akce jako v uplynulých letech. Probíhaly především drobnější akce, jejichž cílem bylo především udržet úroveň a technickou funkčnost všech středisek. Na Štefánikově hvězdárně byla provedena výměna oken, modernizovány výstavní expozice, v Planetáriu byla realizována modernizace Slunečního dalekohledu a radiometru. Více na straně 32 Mezinárodní spolupráce: Byly udržovány rozsáhlé kontakty jak s profesními a zájmovými organizacemi podobného zaměření, tak hvězdárnami a planetárii po celém světě. Více na straně 37 Handicapované osoby: Systém bezbariérového přístupu v Planetáriu je využíván jednotlivci i objednanými skupinami; celkem bylo přepraveno přes 300 osob a uskutečněno několik samostatných představení pro skupiny handicapovaných osob. Využití bezbariérového přístupu na Štefánikově hvězdárně limituje zejména neexistující bezbariérová úprava pozorovacích stanovišť (hlavní kopule). Více na straně 39 3

4 Rozbor hospodaření: Hvězdárna a Planetárium hl. m. Prahy měla pro rok 2013 schválený neinvestiční příspěvek ve výši tis. Kč, který byl na základě usnesení RHMP č ze dne navýšen na tis. Kč (krytí provozních nákladů v době červnových povodní uzavření Stromovky a Petřína). I přes vyšší výdaje (103,91% plánovaných) se podařilo udržet vyrovnaný rozpočet hospodářský výsledek by +4 tis. Kč. Tento výsledek byl možný jednak díky velmi dobrým tržbám a jednak díky již zmiňovanému navýšení neinvestičního příspěvku. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti po zdanění činil 192 tis. Kč. Celkové výnosy v hlavní činnosti byly splněny na 124% a náklady na 104%, ve vedlejší činnosti byly výnosy splněny na 190% a náklady na 851%. Celkově jsou výnosy roku 2013 o 652 tis. Kč lepší než v roce Je ovšem nutno poznamenat, že v roce 2013 bylo o 402 tis. Kč vyšší i čerpání fondů (rezervní fond, fond odměn), takže výsledný reálný nárůst tržeb představuje 250 tis. Kč. I tak je to ale ve ztížených podmínkách, které byly v roce 2013, obrovský úspěch. Na dobrém výsledku se podílelo především Planetárium, ale i ostatní střediska splnila plánované úkoly. Tržby ze vstupného tvoří 84,4%. Prodej zboží představuje 5,6% a ostatní výnosy 9,9%. Poměr mezi neinvestičním příspěvkem a tržbami z hlavní činnosti byl 0,39, což je o dvě setiny lepší výsledek než v loňském roce a výrazně převyšuje běžné hodnoty tohoto koeficientu pro obdobné hvězdárny a planetária. U obdobných zahraničních institucí je tento koeficient mezi 0,2 0,3 (v ČR neexistuje srovnatelné zařízení). Více na straně 40 4

5 1. NÁVŠTĚVNÍCI, PROGRAMOVÁ TVORBA Všechna střediska Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy navštívilo v roce 2013 přes 128 tisíc osob, oproti roku 2012 se počet návštěvníků téměř nezměnil. Pokles počtu návštěvníků obou hvězdáren byl kompenzován vyšším počtem návštěvníků v Planetáriu. Nejvíce osob navštívilo Planetárium návštěvníků (70,87 %); na Štefánikovu hvězdárnu se přišlo podívat návštěvníků (25,58 %) a hvězdárnu v Ďáblicích navštívilo osob (3,55 %). Zhruba 51 % návštěvníků tvořily organizované školní skupiny, zbytek individuální návštěvníci. 1.1 PROGRAMOVÁ TVORBA V rámci HaP bylo v roce 2012 připraveno a uvedeno 7 nových pořadů, z toho 4 v Planetáriu, 2 na Štefánikově hvězdárně a 1 na Hvězdárně v Ďáblicích. Planetárium: Vesmír kolem nás (Sky-Skan Definiti) premiéra leden 2013 nová verze pro celooblohový projekční digitální systém Sky-Skan Definiti Výukový pořad určený pro žáky tříd základních škol přehledně vysvětluje základní znalosti o vesmíru. Země je modrá a kulatá, žhavé Slunce vidíme jako žlutě svítící kotouček. V noci nad námi září množství svítících těles. To vše je vesmír. Co se v něm všechno skrývá? Děti se seznámí s jednotlivými tělesy sluneční soustavy a to nejen z pohledu pozorovatele na Zemi. Digitální planetárium umožňuje sledovat vše i v prostoru a čase mimo Zemi. Srozumitelnou formou jsou vysvětleny pojmy planety, planetky a trpasličí planety; gravitace; střídání dne a noci; meteory a meteority; komety a mnoho dalších. V závěru pořadu jsou v přehledu představena vybraná souhvězdí. Nezvaní hosté z vesmíru (Sky-Skan Definiti) premiéra duben 2013 nový program pro celooblohový projekční digitální systém Sky-Skan Definiti Pořad byl připraven u příležitosti přiblížení se tělesa DA14 a současného dopadu Čeljabinského meteoritu. Sluneční soustavou se pohybuje obrovské množství větších i menších těles planetek. Kde jsou? Jaké jsou jejich dráhy? Mohly by Zemi také ohrozit? Uměli bychom se v případě hrozící srážky tomuto nebezpečí postavit a ochránit svou planetu i život na ní? 5

6 Jižní Amerikou (Digistar3) premiéra listopad 2013 nový program pro projekční digitální systém Digistar3 Pomocí krásných fotografií procestujeme Jižní Amerikou od Karibiku po Patagonii, nahlédneme do všech zemí, poznáme nejrůznější scenérie od divočiny po velkoměsta, ale hlavně se seznámíme se všemi přírodními prostředími či pozoruhodnostmi kontinentu: s horami, pouštěmi, pralesy, řekami, vodopády, ledovci, či největší solnou plání na světě. Vzdělávací pořad určený pro školy jistě zaujme svým záběrem i všechny ostatní zájemce o Jižní Ameriku či poznávání krás našeho světa. Autor Martin Mykiska strávil na cestách po Jižní Americe přes 2,5 roku. Komety (Sky-Skan Definiti) premiéra listopad 2013 nový program pro celooblohový projekční digitální systém Sky-Skan Definiti Jejich efektní vzhled začíná malým ledovým objektem obíhajícím kolem Slunce Jako tlustá slupka obklopuje sluneční soustavu obrovské mračno. Tvoří jej úlomky hornin a ledu, které se pohybují prostorem už nejméně čtyři miliardy let. Čas od času jsou některá tělesa vtažena do nitra sluneční soustavy, kde se promění v zářící poutníky. Nazýváme je KOMETY. Co jsou a odkud přilétají? Štefánikova hvězdárna: Hvězda života a smrti premiéra září 2013 Slunce je hvězdou, bez které by neexistoval na Zemi život přesto nás ohrožuje. Kvůli sluneční aktivitě padají družice, dochází k výpadkům elektrické energie, probíhá oteplování povrchu Země. Před 4,5 miliardy roků nás Slunce stvořilo. Kdy nás zahubí? Hvězdičky premiéra říjen 2013 Mirek, kterému se ale říkalo Ťulda, byl obyčejný kluk s neobyčejnou pastelkou. Tu pastelku kdysi dávno stvořil kouzelník Sylván, proto vše, 6

7 co pastelka nakreslila, se na jeden den stalo skutečným. Ťulda byl zvídavý kluk a tahle pastelka mu dokázala splnit spoustu snů a přání. Tak třeba Ťuldu zajímalo z čeho jsou hvězdy, proč svítí, jak jsou daleko a spoustu dalších věcí. Tak si nakreslil raketu a v ní letěl do vesmíru. A jak to všechno dopadlo a jestli Ťulda překonal všechny nástrahy a stačil se vrátit zpět na zem, to vypráví příběh Hvězdičky. Hvězdárna Ďáblice: Člověk a Měsíc Premiéra prosinec 2013 Pořad představuje historické názory na Měsíc (vznik měsíčních fází, jak Měsíc vznikl), popisuje povrchové útvary, oběžné periody odvozené z pohybu Měsíce a končí historií letů na Měsíc. 1.2 PLANETÁRIUM PRAHA Planetárium bylo otevřeno denně kromě pátků, které jsou vyhrazeny pro technickou údržbu. V pátek je otevřeno ve výjimečných případech během pololetních, velikonočních a vánočních prázdnin. Pokud je zájem ze strany škol, jsou pořádána představení i v pátečních termínech a údržba se přesouvá na odpolední a noční hodiny. Pro objednané školní skupiny byly nabízeny termíny od pondělí do čtvrtka od 8.45 do 15 hodin, v případě zájmu mohly školy navštívit Planetárium i mimo tuto dobu. Pro veřejnost bylo Planetárium otevřeno v pondělí do 18 hodin, v úterý až čtvrtek do 20 hodin. Obvykle probíhá 1-2 představení pro veřejnost a je možné prohlížet astronomickou výstavu. V prvním pololetí roku 2013 bylo o víkendech a svátcích otevřeno od 9.30 do 20 hodin. Počínaje pololetními prázdninami byl začátek otevírací doby posunut na hodin a byla zrušena polední pauza, čímž se otevírací doba přizpůsobila požadavkům návštěvníků a zároveň byla optimalizována pracovní doba. Během víkendů a prázdnin probíhalo 4-5 představení denně pro veřejnost, z toho vždy minimálně jedno dětské představení. Pořady jsou uváděny v sálech Cosmorama a Starvid, pro školní skupiny je navíc využívána i učebna. Součástí návštěvy pořadů je i prohlídka výstavních prostor Planetária. Moderní výstava ve foyeru Planetária si již vydobyla dostatečnou prestiž, takže řada návštěvníků přichází do Planetária pouze na prohlídku výstavy. Planetárium Praha navštívilo v roce 2013 přes 91 tisíc návštěvníků, z toho více jak 56 tisíc žáků a studentů v rámci školních výprav. 7

8 pořady pro veřejnost 32% prohlídka výstavy 6% školní akce 62% Graf 1: Rozložení návštěvnosti podle zájmových skupin v roce 2013 Podařilo se zastavit klesající trend v návštěvnosti. Oproti loňskému roku stoupla meziročně návštěvnost o 3,8 %, a současně vzrostly i tržby ze vstupného o 7,5 %. Tento nesoulad je způsoben nárůstem počtu návštěvníků z řad veřejnosti. Vstupné pro školní skupiny se snažíme držet na úrovni únosné i pro sociálně slabší žáky. Podíl škol na tržbách tak tvořil v roce 2012 jen 48 %, i když se na celkové návštěvnosti podílely 62 %. V ceně vstupenky na jakékoliv představení je i možnost prohlídky stálé astronomické výstavy. V roce 2013 navštívilo samostatně pouze výstavu téměř 6 tisíc návštěvníků. Více jak návštěvníků si během návštěvy dokoupilo samostatnou jízdu na 4D simulátory jízdy po povrchu Měsíce a Marsu. Podíl návštěvníků samostatné výstavy byl v roce %. Hlavním cílem návštěv Planetária stále zůstává sál Cosmorama. Pořady v tomto sále shlédlo 88 % návštěvníků, v sále Starvid 5 % návštěvníků a přednášky v učebně 1 % z celkového počtu návštěvníků. Pokračuje snižující se zájem o sál Starvid. Naopak zvýšená návštěvnost Planetária se promítá především do zájmu o sál Cosmorama a samostatnou prohlídku výstavního prostoru. Starvid 5% Učebna 1% Výstava 6% Cosmorama 88% Graf 2: Rozložení návštěvnosti podle jednotlivých sálů Planetária v roce 2013 V sále Cosmorama byly uváděny pořady pro opticko-mechanické planetárium Cosmorama a průběžně byly do nabídky přidávány další pořady pro digitální planetárium 8

9 počet představení obsazenost návštěvnost tržba Sky-Skan Definiti. V roce 2013 byly uvedeny tři nové nebo zásadním způsobem modernizované pořady pro tento systém. V sále Starvid byly promítány pořady s astronomickou, kosmonautickou a zeměpisnou tématikou. Geografické pořady byly ponechány v nabídce pouze pro předem objednané skupiny. O víkendech a o prázdninách byly pro veřejnost uváděny pořady plně využívající možností digitálního planetária Digistar3. V prvním pololetí roku 2013 probíhal závěr cyklu astronomických přednášek. V roce 2013 byl v tomto sále uveden jeden nový pořad. Učebna sloužila především k zajištění speciálních přednášek pro školní skupiny. V čtvrtém čtvrtletí roku 2013 byl spuštěn internetový prodej vstupenek na pořady pro veřejnost. Počet zakoupených vstupenek přes internet má vzestupný trend, od zahájení v říjnu byl zaznamenán 15ti násobný nárůst v prosinci. Celkové tržby za vstupné přesáhly tis. Kč, což je o 8 % víc než v roce Graf 3: Vývoj návštěvnosti a tržeb Planetária Praha v letech Programy pro školy Školní pořady byly nabízeny od pondělí do čtvrtka ve třech sálech Planetária. Přestávky mezi pořady byly minimalizovány na 15 minut. Díky posunu začátků programů u jednotlivých sálů je tak pro školní skupiny k dispozici jedenáct termínů denně. Jak je patrné z následujícího grafu pořadů v sále Cosmorama, zájem ze strany škol je především o dopolední termíny. Představení se začátkem po jedenácté hodině jsou školami objednávány výrazně méně a v případě konání těchto představení je dosaženo pouze poloviční obsazenosti sálu oproti představením začínajícím v 9 nebo v 10:15 hodin. Oproti loňskému roku byly objednávány více pořady v 15 hodin školními družinami :00 10:15 11:30 13:30 15:00 Počet představení 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Průměrná obsazenost sálu Graf 4: Počty objednaných školních představení v sále Cosmorama ve vazbě na obsazenost sálu v roce

10 V roce 2013 navštívily Planetárium skupiny z 815 školských zařízení, z toho 322 s působností na území hl. m. Prahy. celá ČR Praha MŠ ZŠ SŠ Graf 5: Počty škol, které navštívili alespoň jednou Planetárium v roce 2013 Stejně jako v předchozích letech představují skupiny ze základních škol více jak polovinu všech škol (63 %). Z hlediska počtu návštěvníků je podíl základních škol ještě vyšší 72 %, a to především z důvodu opakovaných návštěv dané školy různými ročníky. Oproti loňskému roku opět posílily svůj podíl mateřské školy 26 % všech škol. Nejmenší část představují skupiny středních škol a gymnázií (11 %). Odpolední termíny využívají především mimopražské školy v rámci celodenních výletů, popřípadě školní družiny. V těchto případech ale není reálné využít plnou kapacitu sálů. V odpoledních termínech bylo objednáno v jednotlivých časech pouze okolo 30ti představení s průměrnou obsazeností 30 %. U představení v dopoledních termínech je možné definovat tři nejčastější důvody nízké obsazenosti sálu. U čtyř představení se jednalo o cizojazyčné mutace pro anglicky hovořící skupiny studentů, u kterých není možné optimálně naplnit kapacitu sálu. Čtyři představení byla uspořádána ve speciálních termínech pro skupiny vyžadující speciální zacházení (např. třídy handicapovaných žáků Jedličkova ústavu). Nejvýznamnějším a ze strany Planetária nejméně ovlivnitelným důvodem je zrušení rezervace školou. Pokud škola zruší svou rezervaci v termínu kratším jak 2 týdny před konáním představení, výrazně snižuje možnost Planetária toto představení doobsadit jinou skupinou. V roce 2013 byla tímto způsobem zrušena rezervace pro osob, z toho 20 % představovaly rezervace zrušené až v den konání představení. V roce 2013 navštívily Planetárium skupiny z 815 školských zařízení, z toho 322 s působností na území hl. m. Prahy. Především u mimopražských škol je frekvence návštěv jednou za několik let. Díky cílené reklamě se stále daří oslovovat další školská zařízení. V roce 2013 se podařilo oslovit dalších 125 subjektů, kteří za posledních 10 let nenavštívili Planetárium. Tento cíl se daří naplňovat i mezi školami na území hl. m. Prahy, ze skupiny zcela nově oslovených subjektů má 55 sídlo na území Prahy. Téměř dvě třetiny představují mateřské školy. 10

11 Pha 1 Pha 2 Pha 3 Pha 4 Pha 5 Pha 6 Pha 7 Pha 8 Pha 9 Pha 10 38% 39% 31% 44% 42% 35% 28% 36% 53% 64% Při pohledu na mapu Prahy je patrné, že největší zastoupení mají školská zařízení Prahy 4. S mírným odstupem je následují školy Prahy 5 a Prahy 6. Opakované návštěvy jsou nejčastěji evidovány u velkých sídlištních škol Prahy 4 a Prahy 9. Graf 6: Počet školských zařízení a počet žáků, kteří navštívili Planetárium v roce 2013, ve třídění podle PSČ jednotlivých městských částí hl. m. Prahy Z následujícího grafu je patrné, že bez ohledu na rozlohu jednotlivých částí, a tím odpovídající počet školských zařízení je návštěvnost závislá především na dopravní dostupnosti Planetária pro školy. Dopravní dostupnost je dána především vzdáleností, což platí pro Prahu 7 a Prahu 6; ale také přímou dopravou bez přestupů, což platí pro Prahu 4. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Graf 7: Počet školských zařízení na území jednotlivých městských částí hl. m. Prahy vyjádřený procentickým zastoupením ze všech školských zařízení na daném území Při vyhodnocení návštěvnosti školních skupin z regionů celé republiky mimo hlavní město Prahu je patrná výrazná vazba nejen na dopravní dostupnost, ale také například na přítomnost technických škol (Mladá Boleslav, Liberec) Ze vzdálenějších regionů se často jedná o návštěvy jednotlivých tříd, které v rámci exkurze do Prahy navštíví také pražské Planetárium. Úbytek školních exkurzí ze západu Čech je možné vysvětlit otevřením digitálního planetária v Plzni na podzim roku

12 Graf 8: Počty návštěvníků školních skupin, které navštívily Planetárium v roce 2013, ve třídění podle PSČ Základem programové nabídky pro školy je ucelená řada výukových pořadů, plně respektujících osnovy základních a středních škol v oblasti přírodních věd (fyzika, zeměpis, biologie). Školám jsou nabízeny 3 skupiny pořadů. Pro první seznámení dětí předškolního věku a dětí z prvních stupňů základních škol s vesmírem jsou určeny pohádky s astronomickou tématikou. Ty slouží nejen pro výklad základních astronomických pojmů, ale především jako první kontakt s projekčním sálem a jeho atmosférou. Další skupinu tvoří výukové pořady, vždy alespoň jeden pořad pro konkrétní ročník základních i středních škol. Třetí skupinou jsou doplňkové pořady, které rozšiřují výuku. V roce 2013 se konalo ve všech sálech celkem 417 výukových představení (o 14 více než loni) pro více jak 40 tisíc žáků. Pro mateřské školy bylo uspořádáno 83 představení (o 7 více než loni) pro téměř 10 tisíc osob. Zbylých 57 představení pro více jak 5 tisíc žáků představovaly doplňkové pořady (pohádky a pořady ne přímo vázané na rámcové vzdělávací plány) Programy v sále Cosmorama pro školy V sále Cosmorama jsou využívány dva na sobě nezávislé projekční systémy. V roce 2013 pokračoval postupný přechod od opticko-mechanického planetária Cosmorama s přídavnými systémy na digitální planetárium Sky-Skan Definiti. Pro zachování kontinuity programové nabídky jsou oba systémy používány souběžně. 12

13 Programy v sále Cosmorama jsou plně automatizovány, komentář čtou ze záznamu známí herci. Pouze několik programů pro menší děti je přednášeno živě. Umožňuje to lepší kontakt s dětmi, který je v tomto věku nutný. Pro mateřské školy jsou určeny vybrané pohádkové příběhy s astronomickou tématikou. Pohádky mají sice astronomický námět, ale současně si zachovávají pohádkový ráz. Přestože doporučujeme návštěvu pohádek v Planetáriu dětem od 4 let, ve skupinách mateřských škol přicházejí i děti mladší. Pro skupiny dětí z mateřských škol jsou přednostně rezervovány speciální termíny tak, aby bylo možno respektovat jejich pedagogická a další specifika. V těchto pevně stanovených termínech, případně i mimo ně (na základě požadavků mateřských škol), bylo nabízeno 11 různých pohádek s astronomickými motivy. Během roku bylo uspořádáno 83 představení pro celkem osob. Při nižším počtu uskutečněných představení se opět podařilo zvýšit návštěvnost a tedy i obsazenost představení pro mateřské školky. Průměrná obsazenost představení 75 % pro mateřské školky v roce Je ovšem třeba vzít v úvahu fakt, že kapacita sálu pro mateřské školky je vzhledem k věku dětí administrativně omezena na cca 70 % celkové kapacity (z 213 míst na 157 reálně odbavitelných míst). Takto vysoká obsazenost se podařila udržet i přesto, že čtyři uskutečněná představení měla návštěvnost nižší jak 50 osob. Základním školám je nabízeno osm výukových pořadů. 277 představení shlédlo více než 33 tisíc žáků. Po uvedení nové verze pořadu Vesmír kolem nás pro celooblohový digitální systém na začátku roku 2013, se tento pořad zařadil na špici objednávaných pořadů. Vesmír kolem nás byl uveden 84krát pro více jak 11 tisíc osob. Dalšími nejvíce žádanými pořady jsou Pohyby Země a Kde začíná vesmír. Oba tyto pořady jsou určeny pro 5. a 6. ročníky. Oproti roku 2012 bylo uskutečněno více představení při zachování vysoké obsazenosti sálu. Průměrná obsazenost sálu při výukových pořadech pro základní školy se udržuje na 50 %. Výukové pořady doplnilo deset pohádkových příběhů, které na 32 představeních navštívilo dětí ze základních škol. Průměrná obsazenost pohádek je 51 %. Pro střední školy byl v sále Cosmorama v roce 2013 uváděn pouze jeden výukový pořad Astrofyzika, který shlédlo při 15 představeních studentů. Střední školy dále navštěvují v sále Cosmorama především doplňkové pořady o hvězdné obloze. Doplňkové programy rozšiřující výuku jsou objednávány převážně pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol. Mezi nejnavštěvovanější patří pořad Noční obloha (uváděný 23krát pro více jak 2 tisíce osob), věnovaný hvězdné obloze. Z celkové nabídky 12ti doplňkových pořadů bylo školami objednáno 5 doplňkových pořadů, které byly uváděny v průběhu roku většinou jednou až dvakrát. Celkem navštívilo 18 představení více jak osob. Mimo české verze doplňkových pořadů bylo uspořádáno také 9 představení v anglické verzi pro 308 osob. Obsazenost těchto anglických verzí je velmi nízká, proto musí být výše vstupného většinou řešena limitem za představení, kdy je vybírána částka 4 000,- Kč za jedno představení i při nižším počtu návštěvníků. Průměrná obsazenost doplňkových pořadů je 39 %, což je výrazně nižší než u pořadů výukových. To je dáno tím, že si tyto pořady objednávají většinou jednotlivé třídy Programy v sále Starvid pro školy V sále Starvid je nabízeno 6 výukových pořadů pro druhý stupeň základních škol a pro střední školy. Tři pořady s astronomickou tématikou využívají digitálního planetária, tři pořady souhrnně zpracovávají téma jednotlivých kontinentů. Celkem se v roce 2013 konalo 13

14 68 představení pro více jak 3 tisíce osob. Průměrná návštěvnost těchto představení byla 45 %. Ze šesti doplňkových programů rozšiřujících výuku jsou 3 astronomické a 3 geografické pořady. V roce 2013 si školy objednávaly 1 doplňkový pořad s astronomickou tématikou a 3 s geografickou tématikou. Konalo se 7 představení pro 248 osob. Průměrná návštěvnost těchto pořadů činila 39 % Pořady v učebně pro školy V roce 2013 bylo uváděno 5 tematických přednášek z oblasti ochrany přírody a geografie v 34 termínech pro téměř 800 osob. Nejčastěji (21krát) byla uváděna přednáška Naší přírodou, která je přednášena ve dvou verzích, pro první a druhý stupeň základních škol. Ostatní přednášky si během roku 2013 objednalo pouze několik školních skupin Audiovizuální programy a přednášky pro veřejnost V roce 2013 bylo Planetárium v provozu celoročně, údržba aparatur a instalace nových systémů byly naplánovány tak, aby omezovaly provoz minimálním způsobem. Především během pololetních, velikonočních a vánočních prázdnin bylo otevřeno i v pátky, které jsou během roku určeny pro technickou údržbu systémů. V prvním pololetí roku 2013 probíhal cyklus Astronomických přednášek. V druhém pololetí roku 2013, po vyhodnocení návštěvnosti přednášek a kapacit jednotlivých sálů, byly veškeré přednášky přesunuty na obě hvězdárny. Ve všedních dnech během roku s výjimkou pondělí a pátku byly uváděny 1-2 pořady pro veřejnost v odpoledních a večerních hodinách, o víkendech pak 4-5 pořadů denně. O prázdninách byly uváděny 2-4 pořady denně. V druhém pololetí roku 2013 byla nabídka pořadů pro veřejnost rozšířena o pořady se začátkem v hodin ve všedních dnech průměr Graf 9: Počet návštěvníků Planetária z řad veřejnosti Rok 2013 byl z hlediska návštěvnosti z řad veřejnosti velmi úspěšný. Došlo k výraznému nárůstu počtu návštěvníků z řad veřejnosti, a to nejen oproti roku 2012, ale i oproti dlouhodobému průměru za posledních deset let. V roce 2013 navštívilo Planetárium návštěvníků z řad veřejnosti, tedy o více než v loňském roce. Tento nárůst je o 14

15 to významnější, že v roce 2013 byl omezen provoz Planetária z důvodu povodní v červnu a následně ještě na podzim z důvodu technické závady na projekčních systémech Programy v sále Cosmorama pro veřejnost V roce 2013 bylo v sále Cosmorama kromě speciálních přednášek uváděno pro veřejnost 31 audiovizuálních pořadů; proběhlo 707 představení pro více jak 26 tisíc návštěvníků. V nabídce bylo 17 pořadů pro nový systém Sky-Skan Definiti. Programy pro děti byly uváděny vždy o víkendech od 10 hodin (resp. od 11 hodin v druhém pololetí), o letních a vánočních prázdninách pak v průběhu celého týdne v kombinaci od 11 a hodin. Výjimkou byly jarní prázdniny, kdy byl zachován režim z běžného školního roku, protože se prázdniny týkají vždy jen části škol. V roce 2013 bylo nabízeno 11 pohádek, o víkendech a prázdninách se konalo celkem 188 představení pro více jak 11 tisíc osob. Kromě jedenácti pohádek s astronomickou tématikou byla první neděli v každém měsíci (s výjimkou prázdnin) uváděna přednáška Pro zvídavé děti, ve které se děti mohly seznámit se základními údaji o vesmíru a také s aktuálním děním na obloze i zajímavostmi z kosmického výzkumu. Tento pořad uvádí Planetárium střídavě ve verzi Obloha pro zvídavé děti pro opticko-mechanické planetárium Cosmorama a ve verzi Povídání pro zvídavé děti pro digitální planetárium Sky-Skan Definiti. V roce 2013 se konalo 8 představení pro celkem 732 návštěvníků. V roce 2013 bylo uváděno v sále Cosmorama pro veřejnost kromě pohádek 20 pořadů, z toho byly 2 premiérové. V odpoledních termínech se uskutečnilo 315 představení pro více než 11,5 tisíce osob. Ve večerních termínech bylo uváděno 11 pořadů a uskutečnilo se 204 představení pro téměř 3,5 tisíce osob Programy v sále Starvid pro veřejnost V roce 2013 bylo o víkendech, svátcích a prázdninách uváděno 5 plně automatizovaných audiovizuálních pořadů využívajících digitálního planetária, z toho jeden premiérový. V době letních prázdnin nebyly pořady v sále Starvid zařazeny do programu. V roce 2013 se uskutečnila projekce 82 audiovizuálních pořadů pro 1110 návštěvníků. V první polovině roku 2013 pokračoval cyklus astronomických přednášek. V období od ledna do května se uskutečnily tři přednášky pro celkem 66 osob. Relativně nízká návštěvnost vzhledem ke kapacitě sálu vedla k rozhodnutí přesunout veškeré přednášky na jednotlivé hvězdárny. 1.3 ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA Štefánikovu hvězdárnu navštívilo v roce 2013 téměř 33 tisíc návštěvníků, z toho 6000 žáků a studentů v rámci školních výprav. Ve srovnání s rokem 2012 se jedná o zhruba 6 % pokles návštěvnosti. Ten byl způsoben zejména meteorologickými faktory zatímco v prvním pololetí 2012 byl počet hodin slunečního svitu 1017, dosáhla za stejné období roku 2013 hodnota této veličiny pouze 617 hodin (podle dat z ČHMÚ). Špatné počasí v prvním pololetí vyústilo povodněmi a sesuvy půdy v petřínských parcích, které byly uzavřeny ze stejného důvodu byla v období uzavřena i Štefánikova hvězdárna. Vzhledem k horší návštěvnosti hvězdárny v 1. pololetí 2013 byla s účinností od prodloužena otevírací doba hvězdárny, kdy byla hvězdárna otevřena i v pondělí, které je normálně zavíracím dnem, a v červenci a srpnu byla denní otevírací doba prodloužena o 3 hodiny (11 19 a hodin). Díky tomuto rozšíření se podařilo nepříznivý vývoj návštěvnosti částečně zvrátit. 15

16 Mimořádně byla hvězdárna otevřena, resp. otevírací doba byla rozšířena, u příležitosti Noci vědců ( ). Graf 10: Srovnání návštěvnosti Štefánikovy hvězdárny v letech V roce 2013 pokračoval převod programů na nový HDV projekční sytém, pořízený v roce Převod stávajících pořadů do filmové podoby byl spojen s jejich aktualizací. Na Štefánikově hvězdárně byly v roce 2013 vyrobeny a uvedeny 2 nové pořady pro veřejnost Programy pro školy V roce 2013 probíhal provoz pro školy ve standardním rozšířeném režimu, tj. 3 dopolední a 2 odpolední termíny od pondělí do pátku. Hvězdárnu navštívilo celkem 253 školních výprav, čítajících celkem 6042 žáků a studentů mateřských základních a středních škol. Ve srovnání s rokem 2012 se jedná o 4 % pokles u počtu výprav, ale o 2 % nárůst v počtu žáků a studentů. Tyto odchylky nejsou statisticky významné, jak dokumentuje graf 10. Školní skupiny si vybíraly z nabídky 23 pořadů a 5 živých přednášek. Nejnavštěvovanějšími pořady byly tradičně Země jako planeta pro 5. ročník ZŠ, který navštívilo 16 % výprav, Na výlet do vesmíru pro ročník ZŠ, který navštívilo 14 % výprav. Stále stoupající tendenci má zájem o program Povídání o Sluníčku, který je určen mateřským školám a prvnímu ročníku ZŠ. Tento pořad si objednalo 14 % výprav Audiovizuální programy, přednášky a další akce pro veřejnost Astronomické přednášky pořádala Štefánikova hvězdárna v roce 2013 stejně jako v letech předchozích, tj. s výjimkou prázdninových měsíců a mimořádných akcí jednou měsíčně, astronomické pořady pro děti i dospělé byly uváděny jednak jako pravidelný doplněk sobotní a nedělní prohlídky hvězdárny, jednak byly v letních měsících operativně zařazovány do programové nabídky pro nejširší domácí i zahraniční veřejnost. V období školního roku se též dvakrát měsíčně konaly přednášky pro demonstrátory a zaměstnance HaP. V roce 2013 byly do programové nabídky pro děti a dospělé nově zařazeny pořady Hvězda života a Hvězdičky, viz kap

17 Graf 11: Srovnání návštěvnosti astronomických pořadů Štefánikovy hvězdárny v letech Rok 2013 potvrdil dlouhodobě rostoucí trend návštěvnosti astronomických pořadů. Astronomické přednášky a pořady navštívilo v roce 2013 celkem 4857 návštěvníků. To je sice oproti roku 2012 pokles o cca 20 %, ale oproti roku % nárůst. Roku 2012 byla návštěvnost astronomických pořadů navýšena velkým zájmem o instalaci Konec světa - viz graf Astronomická pozorování pro veřejnost Astronomická pozorování se konala pravidelně v otevírací době, tj. denně kromě pondělí, od června do září, tzn. v době největší návštěvnosti hvězdárny, byla hvězdárna otevřena 7 dní v týdnu. Objednané exkurze a tzv. individuální prohlídky byly přijímány i mimo otevírací hodiny. Celková délka otevírací doby pro veřejnost dosáhla v roce 2013 téměř 2200 hodin. Hvězdárna patří s tímto rozsahem otevírací doby k veřejnosti nejpřístupnějším hvězdárnám na světě. Dvakrát byla hvězdárna mimořádně otevřena i mimo otevírací dobu. Jednalo se o Dětský den ( ) a Noc vědců ( ). V mimořádném režimu navštívilo hvězdárnu přes 2000 návštěvníků. Vzhledem k tomu, že návštěvníci Noci vědců neplatí vstupné, resp. náklady na vstupné jsou hrazeny třetí stranou, nejsou jejich počty zahrnuty ve statistických výkazech, aby nenarušovaly jednotnou metodiku umožňující sledování trendů návštěvnosti Astrobus (astronomická pozorování na letních táborech a školách v přírodě) Nabídky programu Astrobusu, tradiční akce výjezdů mobilní observatoře s projekční technikou, využilo v průběhu roku 2013 celkem 9 škol v přírodě (479 dětí) a o prázdninách 10 letních táborů (475 dětí). Zájem o Astrobus byl z důvodu vyšší ceny zhruba o 30 % nižší, tržby však zůstaly na stejné úrovni, takže provedená cenová optimalizace se ukázala být správným krokem. 17

18 1.4 HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE Návštěvnost hvězdárny oproti minulému roku mírně poklesla. Navštívilo ji celkem 4489 osob, z toho veřejnost 1227 a školy Organizované školní výpravy tvořily 72,64%. Jedním z důvodů nízké návštěvnosti ve srovnání s ostatními středisky je velmi špatná dopravní obslužnost. Bohužel veškerá jednání s úřadem MČ Praha Ďáblice o výstavbě příjezdové komunikace byla neúspěšná a sliby zůstaly nenaplněny Přednášky pro školy Pro školy bylo uvedeno 13 pořadů z 20 nabízených. 111 představení shlédlo 3262 žáků včetně pedagogického doprovodu. Samozřejmou součástí pořadů je prohlídka přístrojového vybavení hvězdárny a za příznivého počasí i pozorování denní oblohy (Slunce, Venuše, Jupiter a Měsíc) Pořady pro veřejnost Uskutečnilo se celkem 63 akcí. Z toho bylo 19 specializovaných přednášek s astronomickou, kosmonautickou a přírodovědně cestopisnou tématikou; 22 pořadů o letních prázdninách (největší zájem byl o pohádky), zbytek potom pořady nebo filmové večery pro veřejnost s podobnou náplní Astronomická pozorování pro veřejnost Pozorování se konala vždy ve středu a ve čtvrtek večer a každou neděli odpoledne. Celkem se uskutečnilo, vzhledem k počasí, 74 pozorování. 18

19 2. KURZY A KROUŽKY, ZÁJMOVÁ ČINNOST V roce 2013 probíhaly astronomické kroužky a astronomické kurzy podobně jako v uplynulých letech. Kroužky jsou zaměřeny především na školní mládež, kurzy předpokládají základní středoškolské znalosti a účastní se jich jak studenti, tak dospělí zájemci o astronomii. 2.1 KURZY A KROUŽKY Astronomický kroužek mládeže (Štefánikova hvězdárna) V první polovině roku, kdy dobíhal kroužek AVC 2012/2013, chodilo do kroužku 23 dětí. Lekcí proběhlo 24. Část lekcí byla za jasného počasí věnována pozorování dalekohledy v kopulích. V rámci kroužku se uskutečnily exkurze do Planetária a na hvězdárnu v Ondřejově. Na jaře proběhla exkurze do plzeňské Techmánie, na podzim frekventanti nového běhu navštívili IQpark v Liberci. O tyto aktivity byl, jako obvykle, ze strany dětí veliký zájem. V létě se pak uskutečnilo praktikum Prázdniny pod hvězdami. Od října 2013 začal nový běh Akademie vesmírných cestovatelů, do kterého je zapsáno 24 dětí. Zhruba polovina dětí jsou nováčci, zbytek do kroužku chodí druhým, případně i třetím rokem. Do konce roku 2013 proběhlo 12 lekcí. Všichni účastníci v rámci kroužku vyplnili a odevzdali školní kolo Astronomické olympiády Astronomický kurz I. ročník (Planetárium Praha) Počínaje únorem 2013 byl zahájen letní semestr ročníku 2012/2013, v říjnu 2013 byl zahájen zimní semestr ročníku 2013/2014. Jednotlivé lekce jsou ve formě prezentací přístupné posluchačům on-line na webových stránkách hvězdárny. Závěrečné zkoušky I. ročníku 2012/2013 úspěšně složilo 81 posluchačů, tedy zhruba 63 % zapsaných posluchačů, kteří získali možnost postupu do II. Ročníku. Tento historicky největší počet zájemců o druhý ročník si vynutil potřebu otevření dvou paralelek, viz kapitola Kromě klasických výkladových lekcí byly do náplně zařazeny i praktické lekce simulace pořizování astronomických dat velkými přístroji a jejich následné zpracování. Součástí lekcí v letním semestru byly rovněž referáty posluchačů na zvolená témata. Do zimního semestru 2013/2014 se zapsalo celkem 110 posluchačů Astronomický kurz II. ročník (Štefánikova hvězdárna) V květnu 2013 byl ukončen další běh II. ročníku dvouletého Základního astronomického kursu 12/13, po kterém pro úspěšné absolventy kursu následovaly teoretické, přístrojové a demostrátorské zkoušky, po jejichž úspěšném složení se může frekventant stát členem Astronomického klubu, pracovat samostatně s pozorovací technikou v rámci schválených projektů a provádět návštěvníky po Štefánikově hvězdárně. V říjnu byl pak zahájen běh II. ročníku 13/14. V důsledku velkého zájmu absolventů I. ročníku Základního astronomického kursu museli být frekventanti II. ročníku rozděleni do dvou paralelních skupin a přednášky tak probíhají zdvojeně, tedy pro každou paralelku v jiném čase. I v tomto případě po každé lekci Základního astronomického kursu II. následují praktika, v nichž si frekventanti osvojují zacházení s přístroji a zásady bezpečnosti práce se speciální pozorovací technikou. Absolvování určitého množství praktik je nezbytnou podmínkou pro úspěšné absolvování celého kursu. Výkladové lekce samozřejmě využívají audiovizuální a výpočetní techniku. Astronomický kurs 13/14 navštěvuje 66 frekventantů, nejvíce za dobu existence kursu. 19

20 2.1.4 Prázdniny pod hvězdami (Štefánikova hvězdárna) Soustředění posluchačů astronomického kroužku Prázdniny pod hvězdami proběhlo v termínu od do na hvězdárně v Rokycanech, která nabízí pro tyto akce vhodné zázemí a méně znečištěnou oblohu, než jaká je v hlavním městě. Hlavní náplní soustředění bylo pozorování noční oblohy dalekohledy. Další částí programu byly astronomické přednášky a praktická cvičení z astronomie, jako je nácvik složení a ustavení dalekohledu, osvojení základních pravidel při nočním pozorování, pozorování Slunce a základy navigace (určení geografických souřadnic s pomocí sextantu, hodinek a astronomických tabulek). Do programu byl také zařazen jeden celodenní výlet. Po dobu akce účastníci plnili astronomické úkoly, které byly pravidelně vyhodnocovány, a nejlepší účastníci byli nakonec odměněni. Letošní akce se zúčastnilo celkem 17 účastníků. 2.2 ZÁJMOVÁ ČINNOST Astronomický klub (Štefánikova hvězdárna) Astronomický klub je určen zaměstnancům HaP, vybraným úspěšným absolventům II. ročníku astronomického kurzu a demonstrátorům HaP. V roce 2013 probíhala činnost Astronomického klubu na úrovni tří sekcí sluneční, CCD a popularizační. Členové klubu mohou v rámci dalšího zvyšování své kvalifikace provádět návštěvníky Štefánikovy hvězdárny, mají možnost se zúčastnit pozorovacích projektů ve sluneční, CCD a popularizační sekci, a jsou pro ně pravidelně pořádány přednášky na různá astronomická a fyzikální témata. V roce 2013 bylo v rámci Astronomického klubu uspořádáno 15 přednášek z jednotlivých oborů astronomie Mobilní astronomická expedice (Štefánikova hvězdárna) 32. ročník Mobilní astronomické expedice (MAE2013) proběhl netradičně v termínu kvůli datu měsíčního úplňku, což s sebou neslo naději na delší pozorovací noc. Program 32. ročníku byl specifický velkým počtem účastníků z řad astronomického kursu, čemuž byl přizpůsoben i program akce. Důraz byl kladen především na osvojení si práce s dalekohledy různých typů (binar, dobson, go-to dalekohled) a na nácvik hledání základních objektů temného nebe vhodných k demonstrování v Praze. Tato aktivita na letošní expedici přirozeně převažovala. Pro pokročilejší pozorovatele byl připraven program vizuálního pozorování (identifikace) exotických deep-sky objektů: kompaktních kup galaxií, protohvězd, planetárních mlhovin atd. Pozorovací plán byl sestaven na základě publikací Reinera Vogela. Meteorická pozorování byla prováděna pouze jednu z pozorovacích nocí a to jednak s ohledem na vytíženost ostatních pozorovacích programů a také proto, že termín expedice nebyl v období maxima žádného z výrazných meteorických rojů. Speciálním testovacím pozorováním byl i pokus o detekci jasných meteorů pomocí rychloběžné (video) kamery. V rámci teoretického programu byl pro účastníky z řad astronomického kursu prezentován teoretický základ praktikovaných pozorovacích programů (J. Ebr, M. Fuchs, Z. Jindrová a další). V dalších večerech proběhla například přednáška na téma "Historie a výsledky částicové observatoře Pierre Auger" (J. Ebr). 20

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1. 9. 2014 se narodilo nové planetárium MODERNIZOVANÝ PROJEKČNÍ

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Určeno pro vnitřní potřebu organizace a účely zřizovatele.

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Určeno pro vnitřní potřebu organizace a účely zřizovatele.

Více

CENOVÝ VÝMĚR č.1/2012

CENOVÝ VÝMĚR č.1/2012 CENOVÝ VÝMĚR č.1/2012 VSTUPNÉ PLANETÁRIUM PRAHA (Královská obora 233, 17000 Praha 7) platnost tohoto cenového výměru - od 2.1.2012 tento cenový výměr se nevztahuje na speciální akce (mimořádné přednášky

Více

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy v roce 2016

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy v roce 2016 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy v roce 2016 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy je největší institucí svého druhu v ČR a pražské Planetárium patří mezi největší a nejmodernější zařízení na světě.

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Určeno pro vnitřní potřebu organizace a účely zřizovatele.

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz Akce realizované v roce 2009 17. prosince 2009: Astronomický klub JAS: Galaktická astronomie; od 17:00 hod. brána 4. prosince 2009: Besídka Jihlavské astronomické společnosti: Neveřejné, přístupné pouze

Více

Vlastníma očima Encyklopedie VESMÍRU Interaktivní průvodce vesmírem

Vlastníma očima Encyklopedie VESMÍRU Interaktivní průvodce vesmírem BSP Multimedia Český multimediální CD-ROM Vlastníma očima Encyklopedie VESMÍRU Interaktivní průvodce vesmírem Copyright Dorling Kindersley 2002 DSP Multimedia s.r.o. ANOTACE Multimediální CD-ROM zpracovává

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Na titulním obrázku byl použit motiv pamětní medaile k 55

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Určeno pro vnitřní potřebu organizace a účely zřizovatele.

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 téma přednášky časová dotace přednášející Zatmění Slunce a Měsíce 1 vyučovací hodina (45 minut) Lumír Honzík Podobnost trojúhelníků 2 v. h. Ivana Štejrová Keplerovy zákony

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Komu je kniha určena 7 Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 Čím se liší fotografování noční oblohy od běžného fotografování 10 Nejlepším prostředím je černočerná tma 10 I ta nejjasnější

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

PLANETÁRIUM PRAHA NABÍDKA PRO ŠKOLY 2013-2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY GYMNÁZIA. Hvězdárna a planetárium hl.m.prahy, p.o.

PLANETÁRIUM PRAHA NABÍDKA PRO ŠKOLY 2013-2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY GYMNÁZIA. Hvězdárna a planetárium hl.m.prahy, p.o. Hvězdárna a planetárium hl.m.prahy, p.o. HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M. PRAHY, p.o. KRÁLOVSKÁ OBORA 233 170 21 PRAHA 7 To je: Planetárium Praha Štefánikova hvězdárna Hvězdárna Ďáblice Pro přidělení zákaznického

Více

Bezbariérová hvězdárna

Bezbariérová hvězdárna HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, p.o. Zřizovatel: hlavní město Praha Bezbariérová hvězdárna Hvězdárna Ďáblice jako jediná v České republice, umožňuje přímé astronomické pozorování velkým dalekohledem

Více

Plán práce na rok 2008

Plán práce na rok 2008 Hvězdárna v Úpici Plán práce na rok 2008 Hlavní úkoly: 1. Přednášky pro veřejnost, exkurze, praktická pozorování na hvězdárně i mimo hvězdárnu, předávání informací široké veřejnosti. 2. Práce s mládeží

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Pozvánka na TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Milí přátelé, studenti, pedagogové, srdečně Vás zveme na zajímavé víkendové soustředění, které pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Ţiline

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Červen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Orientace na

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 6.1Slunce, planety a jejich pohyb, komety Vesmír - Slunce - planety a jejich pohyb, - komety, hvězdy a galaxie 2 Vesmír či kosmos (z

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

Mobilní astronomická expedice 2007

Mobilní astronomická expedice 2007 Mobilní astronomická expedice 2007 Závěrečná zpráva 27. ročník Mobilní astronomické expedice (MAE2007) proběhl ve dnech 12. srpna - 19. září na tradičním tábořišti - louce Tále nad obcí Zachotín v kraji

Více

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Ivana Marková Hvězdárna a planetárium J. Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava ivana.markova@vsb.cz 2. Česko-slovenská konference o vzdělávání v astronomii

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 23. září 2013 01 / 2013 Nepravidelný zpravodaj o činnosti Jihlavské astronomické společnosti. K odběru zpravodaje se lze přihlásit na www.jiast.cz nebo na mailu

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají Hvězdárna

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Objevena česká proměnná hvězda v naší Galaxii

Objevena česká proměnná hvězda v naší Galaxii ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST sekretariát: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Fričova 298, 251 65 Ondřejov tel. 775 388 400, info@astro.cz ASTRONOMICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Fričova 298, 251 65 Ondřejov

Více

Možnosti a perspektivy odborných pozorování nejen na hvězdárnách

Možnosti a perspektivy odborných pozorování nejen na hvězdárnách Možnosti a perspektivy odborných pozorování nejen na hvězdárnách Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. K jeho realizaci bylo využito prostředků fondu

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 Určeno pro vnitřní potřebu organizace a účely zřizovatele.

Více

Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o.

Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o. Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o. Úvod Intenzita dopravy (počet vozidel, která projedou příčným řezem

Více

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Mini projekt k tématu Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj Říjen listopad 2014 Foto č. 1: Zkusili jsme vyfotografovat Měsíc digitálním fotoaparátem

Více

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

VESMÍR. Prvouka 3. ročník VESMÍR Prvouka 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Vzdělávací materiál,,projektu pro školu výuky v ZŠ Tečovice Název vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_12 Anotace

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov za rok 2016

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov za rok 2016 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov za rok 2016 Astronomický klub Pelhřimov, z. s. (zapsaný spolek, dále jen AKP ) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ Severní obloha Jižní obloha Souhvězdí kolem severního pólu Jarní souhvězdí Letní souhvězdí Podzimní souhvězdí Zimní souhvězdí zápis Souhvězdí Severní hvězdná obloha

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Vážení čtenáři, Moderní astronomie: listopad 2014 1 / 8

Vážení čtenáři, Moderní astronomie: listopad 2014 1 / 8 Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo zpravodaje, který vychází v rámci realizace projektu Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje v operačním programu Vzdělávání

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Co dělat když: Ověřte si založení rezervace telefonicky na 220 999 001 nebo mailem na adrese skoly@planetarium.cz.

Co dělat když: Ověřte si založení rezervace telefonicky na 220 999 001 nebo mailem na adrese skoly@planetarium.cz. Pro přidělení zákaznického čísla nás kontaktujte na tel. č. 220 999 001-3. Budete zařazeni do naší databáze. Bez zákaznického čísla není možné rezervovat Vámi vybraný pořad. Nevíte jak objednat pořad?

Více

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III POZVÁNKA NA WORKSHOP PROJEKTU SE SLUNCEM SPOLEČNĚ SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III 8. 10. listopadu 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí Milí přátelé, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Š T E F Á N I K O V A H V Ě Z D Á R N A P L A N E T Á R I U M P R A H A H V

Více

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE 11 3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE 3.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost

Více

Hvězdárna Ďáblice 60 let činnosti

Hvězdárna Ďáblice 60 let činnosti HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha Hvězdárna Ďáblice 60 let činnosti TISKOVÝ MATERIÁL Š T E F Á N I K O V A H V Ě Z D Á R N A P L A N E T

Více

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka Astronomie jednoduchými prostředky Miroslav Jagelka 20.10.2016 Když si vystačíte s kameny... Stonehenge (1600-3100 BC) Pyramidy v Gize (2550 BC) El Castilllo (1000 BC) ... nebo s hůlkou Gnomón (5000 BC)

Více

NABÍDKA PRO ŠKOLY 2015

NABÍDKA PRO ŠKOLY 2015 H V Ě Z D Á R N A A P L A N E T Á R I U M H L. M. P R A H Y, p. o. K R Á L O V S K Á O B O R A 2 3 3 1 7 0 2 1 P R A H A 7 Pro přidělení zákaznického čísla nás kontaktujte na tel. č. 220 999 001-3. Budete

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M. PRAHY, p.o. KRÁLOVSKÁ OBORA 233

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M. PRAHY, p.o. KRÁLOVSKÁ OBORA 233 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M. PRAHY, p.o. KRÁLOVSKÁ OBORA 233 170 21 PRAHA 7 Pro přidělení zákaznického čísla nás kontaktujte na tel. č. 220 999 001-3. Budete zařazeni do naší databáze. Bez zákaznického

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II

ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II Pozvánka na netradiční vzdělávací a poznávací akci ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční vzdělávací a poznávací akci, kterou pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou. Předmět: Přírodověda Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY

JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY METODICKÝ MATERIÁL URČENÝ STŘEDNÍM ŠKOLÁM KARLOVARSKÉHO KRAJE V ROCE 2014 VYDALA HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Modulární systém v astronomii

Modulární systém v astronomii astronomia.zcu.cz Modulární systém v astronomii Čeho kdo nezná, po tom nedychtí. Ota Kéhar 2. 10. 2010, Valašské Meziříčí kehar@kof.zcu.cz Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Trocha teorie

Více

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle pořadí,

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle pořadí, 2 Sňatečnost Obyvatelé ČR v roce 2012 uzavřeli 45,2 tisíce manželství, o 69 více než v roce předchozím. Intenzita sňatečnosti svobodných dále poklesla, průměrný věk při prvním sňatku se u žen nezměnil,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Určeno pro vnitřní potřebu a účely zřizovatele ŠTEFÁNIKOVA

Více

14. Srovnání údajů o sebevraždách v České republice se Slovenskou republikou

14. Srovnání údajů o sebevraždách v České republice se Slovenskou republikou 14. Srovnání údajů o sebevraždách v České republice se Slovenskou republikou Dlouhodobá existence ve společném státě a díky tomu stejná a tedy dobře srovnatelná datová základna umožnily porovnání údajů

Více

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014 1 2 SLUNCE V dávných dobách měli lidé představu, že Země je středem vesmíru. Pozorováním oblohy, zdokonalováním přístrojů pro zkoumání noční oblohy a zámořskými cestami postupně prosadili názor, že středem

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

V TOMTO ČÍSLE ŘÍJEN 2013. www.astropatrola.cz /astronomie-na-skolach /moodle /klub. 357 070 595 hvezdarna@astropatrola.cz

V TOMTO ČÍSLE ŘÍJEN 2013. www.astropatrola.cz /astronomie-na-skolach /moodle /klub. 357 070 595 hvezdarna@astropatrola.cz V TOMTO ČÍSLE ŘÍJEN 2013 2 Přístroje v projektu Teleskop VL-KVT Celooblohový monitor TV kamery 3 SID monitor Pozvánka na Astronomické středy na hvězdárně 4 Přednáškový cyklus v Krajské knihovně 6 Výuková

Více

C/2009 R1 McNaught. Maximální jasnosti by kometa m la dosáhnout na konci ervna, kdy ji nalezneme nízko nad se- verním obzorem.

C/2009 R1 McNaught. Maximální jasnosti by kometa m la dosáhnout na konci ervna, kdy ji nalezneme nízko nad se- verním obzorem. Baronesa čtvrtletník Hvězdárny barona Artura Krause DDM DELTA Pardubice, ul. Gorkého Podivný černobílý obrázek zachycuje v inverzních barvách blížící se vlasatici, kometu C/2009 R1 McNaught. Kometu objevil

Více

číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Planety sluneční soustavy VENUŠE

číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Planety sluneční soustavy VENUŠE Č. 20 číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd název materiálu téma VY_52_INOVACE_20_FY89_Venuše Planety sluneční soustavy VENUŠE anotace Seznámení s planetou

Více

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu - Prima Zeměpis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence pracovní Kompetence k učení postavení

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Zlínského kraje Co u nás najdete

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Zlínského kraje Co u nás najdete Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Zlínského kraje Co u nás najdete Geologická expozice Společná minulost aneb jak vznikaly Karpaty. Hvězdárna Valašské Meziříčí se představuje Moderní

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Překážky na cestě k objevům Pavel Cagaš Sekce artefaktů a falešných minim České astronomické společnosti Hodnověrnost

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď.

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Kdo je autorem výroku: Je to malý krok pro člověka, ale veliký skok pro lidstvo!? a) Isaac Newton b) Galileo

Více

Pro přidělení zákaznického čísla nás kontaktujte na tel. č Budete zařazeni do naší databáze. Bez zákaznického čísla není možné

Pro přidělení zákaznického čísla nás kontaktujte na tel. č Budete zařazeni do naší databáze. Bez zákaznického čísla není možné Pro přidělení zákaznického čísla nás kontaktujte na tel. č. 220 999 001-3. Budete zařazeni do naší databáze. Bez zákaznického čísla není možné rezervovat Vámi vybraný pořad. Nevíte jak objednat pořad?

Více

P12 Ukázka rozhovoru s podrobným kódováním. P14 Ukázka rozhovoru s barevným kódováním. P15 Internetové odkazy na muzea, projekty a vědecká pracoviště

P12 Ukázka rozhovoru s podrobným kódováním. P14 Ukázka rozhovoru s barevným kódováním. P15 Internetové odkazy na muzea, projekty a vědecká pracoviště Přílohy 1 Seznam příloh P1 Informační dopis pro rodiče P2 Obrázek vědce (Ivan) P3 Obrázek vědce (Karel) P4 Obrázek vědce (Anna) P5 Obrázek vědce (Bára) P6 Obrázek vědce (Cecil) P7 Obrázek vědce (David)

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více