SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU"

Transkript

1 SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU

2 Úvod do skautingu Založen roku 1907 generálem Robertem Baden-Powellem v Anglii,dnes má celkem téměř 40 milionů členů ve 214 státech světa (kromě některých totalitních států - Afghánistán, Andorra, Čína, Kuba, Severní Korea, Laos a Barma) Do České republiky se dostal zásluhou Antonína Benjamina Svojsíka. Roku 1910 se setkal v Anglii s R. Baden-Powellem a o rok později založil u nás první skautský oddíl. Pro spolupráci získal i mnoho významných osobností jako T. G. Masaryka, nebo Karla Kramáře. Svojsík se nejprve pokusil začlenit vznikající skautské oddíly do Sokola, kde ale neuspěl. Založil tedy 15. června 1914 samostatný skautský spolek Junák český skaut.

3 Sotva se stačil po válce zotavit z ran, jež mu zasadila nacistická okupace, stal se český skauting obětí rozsáhlého tažení proti všem složkám občanské společnosti, započatého záhy po únoru Zásady skautského hnutí a jeho postoje pociťoval komunistický režim jako bytostně nepřátelský. Byly protichůdné komunistické ideologii, jejíž šíření muselo být znemožněno, museli být zneškodněni ti, kdo byli ocejchováni jako protivníci, ti, kteří nebyli ochotní se podrobit komunismu. Vilém Prečan

4 Předúnorová doba Již od roku 1945 byla skautská organizace sledována bezpečnostními složkami a KSČ se ji snažila začlenit do SČM. Sledovány byly návštěvy zahraničních skautů a skautek. Byl zdokumentován celý jejich program. Svého člověka mělo ministerstvo vnitra i v Československé skautské výpravě na prvním poválečném mezinárodním skautském setkání: na Jamboree míru ve Francii 1947.

5 Účast StB na pronásledování skautů Před únorem 1948 byl vytvořen speciální oddíl StB, pro který si vypůjčili název Skaut. Jeho úkolem bylo proniknout do různých ilegálních skupin, zevnitř na ně působit a posléze je zlikvidovat. Zásadní rozhodnutí o osudu skautského hnutí v Československu měla komunistická strana rozmyšlené už před únorem Názor státní bezpečnosti na skauting je vyjádřen v řadě jejich dokumentů. V jednom je to formulováno takto: třemi cestami skauting vnášel svůj neblahý vliv do naší mládeže a ve spojení s dalšími okolnostmi vytvořil vlastně řadu mladých protistátních zločinců, svedených a neuvědomělých, avšak někdy velmi nebezpečných: ideologii, výchovou a přímou zločinnou činností reakčních skautských vůdců.

6 Skautský protikomunistický odboj Na území československé republiky byly vybudovány rozsáhlé protistátní buňky z řad bývalých funkcionářů Junáka za účelem uspíšení politického zvratu v ČSR. Dochází k jejich propojování a hledání napojení na odbojové skupiny vedené vojáky i civilisty (pomoc pronásledovaným osobám, převaděčská činnost, zpravodajská činnost, shromažďování zbraní).

7 Státní bezpečnost zachytila pokusy skautů proniknout do organizací řízených KSČ. Skauti byli díky svému výchovnému systému a vysoké morálce značně imunní proti pokusům o ovlivnění či zastrašení.

8 Snaha o udržení činnosti Značná část skautského výboru Junák se snažila o jeho postupnou přeměnu v organizaci pionýrského typu a zachování názvu Junák. Dále bylo roku 1951 vytvořeno ilegální ústředí, to pracovalo na přípravě a obnově činnosti Junáka.

9 Postup státních složek proti Junáku Komunistický režim využíval při trestním pronásledování skautingu různých druhů provokací. Do hnutí dosazoval svoje agenty a neváhal rozvracet hnutí i zevnitř, pověřováním členů strany zvláštními úkoly. V obžalobách často sdružoval do protistátních skupin lidi, kteří se nikdy neviděly. Pronásledování bylo vlastně preventivním terorem proti možným odpůrcům. Nikdo ze státního aparátu se nepozastavoval nad tím, že byly porušovány veškeré předpisy o uvalení vazby a o dodržování zákonných lhůt k realizaci obhajovacího procesu. Řada soudců byla přímo agenty, důstojníky STB. Pravda je jenom jedna - a tu máme jedině my. Toto poučení bylo zaklínací formulkou pro každého vyšetřovatele. Po roce 1948 docházelo k násilnému obsazování skautských kluboven, zabírání majetku, rozpouštění oddílů, či nedobrovolné převádění do svazu mládeže.

10 Procesy Politické procesy 50. let tvrdě zasáhly i český skauting. Proti skautingu se postavili i na konferenci mládežnických organizací, členů Informbyra v Budapešti. Maďaři, určující výsledky konference, byli toho názoru, že je skauting pro výchovu dětí nepřijatelný. Díky tomu přestal Junák za půl roku prakticky existovat. V roce 1952 byla zkonstruována organizace protistátních rozvratných buněk ze skautských funkcionářů. Obžalovací spis proti vedoucí skupině hovořil o nepřátelství Baden- Powellovy ideologie. Žaloba však mluvila hlavně o přípravě skautských oddílů, které měli zahájit svou činnost při vypuknutí očekávané světové války. Počet všech skautských politických procesů, stejně jako jimi postižených jednotlivců nebude nikdy zcela dohledán.

11 Alois Pokorný( ) Vlastimil Železný( ) Emanuel Čančík( ) Jaroslav Borkovec( ) Vratislav Polesný( ) Květen 1949 Proces s Dr. Jaroslavem Borkovcem a spol. Prostřednictvím V. Polesného a E. Čančíka byli napojeni na organizaci, která připravovala státní převrat. Skauti byli označeni za vůbec nejnebezpečnější skupinu. Podařilo se přitom utajit většinu zapojených dospělých skautů a skautek, kterých bylo přes 200. Před soudem se jich ocitlo pouhých dvacet. Tresty byly velice vysoké, 20,30 let i doživotí. Červen 1952 Proces s tišnovskými katolickými skauty. Vedle dlouhých trestů 14 let až doživotí byli V. Železný a A. Pokorný odsouzeni k trestu smrti oběšením.

12 Monsterprocesy V roce 1952 uspořádal komunistický režim monstrózní protiskautská představení. StB přivedla před soud 2 skupiny skautů. Na jedné straně šlo o známé osobnosti českého skautingu, v druhém případě se jednalo o mladé odchovance. Obě skupiny byly obviněny z nejtěžších úkladů proti režimu. Od vlastizrady, plánování násilného zvratu režimu až po špionáž. Do čela první skupiny byl postaven Karel Průcha, do čela druhé Pavel Křivský. V průběhu soudního řízení a jistý čas po něm byl veřejnosti předkládán skauting jako zcela jiné hnutí, než jak jej dosud znala a vnímala. Proces byl široce medializován. Junák dostal nálepku agentury zrádců, špionů a zaprodanců politické emigrace. Režimu šlo o zlomení vlivu a obliby skautingu u mladé generace. Silná mediální kampaň měla vyvolat strach a nejistotu a měla ukončit tajné skautské aktivity. Vyvolal však pravý opak

13 Karel Průcha Narodil se 3. dubna 1908 v Klatovech. Zde v oddíle Baden-Powellových skautů poznával nové výchovné hnutí-skauting. Studoval na Karlově univerzitě francouzšinu a tělesnou výchovu. Setkává se s A.B. Svojsíkem, který přednášel brannou výchovu a skauting. Společný zájem o skauting a tělesnou výchovu je sblížil. V r 1931 byl vyslán na universitu do Lyonu ve FRA. Nedlouho po r 1935 byl zvolen poprvé do náčelnictva Svazu. V roce 1936 je promován doktorem filosofie. V roce 1936 založil první vodní oddíl. Průcha byl zatčen roku 28.září 1951.

14 Komunisti v řadách Junáka V roce 1948 byl Karel Průcha vyobcován z Junáka a byl vytvořen ústřední akční výbor Junáka složen převážně z komunistů a jejich sympatizantů. Jeho prvním krokem bylo vypracovat a uveřejnit prohlášení věrnosti vládě Klementa Gottwalda. Prohlášení dále ujišťovalo, že příští cesta Junáka je možná pouze v pevném spojení s SČM.

15 Druhé obnovení Junáka V roce 1968 se velká většina skupiny Dr. Karla Průchy dočkala významného politického uvolnění. Dostala také možnost k obnovení skautské organizace. Karel Průcha byl u většiny jednání, která vedla středisková rada pražského junáckého klubu-psohlavci se zástupci ÚV ČSM. Ministerstvo vnitra se nemělo příliš ke schválení stanov Junáka, ale F. Němec ve funkci tajemníka toho nakonec dosáhl v polovině listopadu Ivan Mikšovič se stal tiskovým zpravodajem Junáka. Náčelnictvu sloužil i F. Jandus, K. Průcha a M. Stržinek a ke skautské činnosti se vrátil také Jaroslav Tomsa.

16 Druhé rozpuštění Junáka Roku 1970 je československý skauting opět zrušen, tentokrát se jeho likvidaci říká integrace. Junák byl sjednocen s Pionýrem, a tak vznikla pionýrská organizace SSM. A to všechno za pomoci osob i ze skautských řad, byli to ti, kteří měli marxistické přesvědčení. Postupně sílil i vliv stranické skupiny v Junáku, nakonec se i nejvyšší představitelé organizace stali poslušnými loutkami. Skauting byl v roce 1970 opět zakázán.

17 Třetí obnovení Junáka Dr. Karlu Průchovi bylo v roce 1989 v době 3. obnovy českého skautingu 81 let. Ústřední orgány Junáka obsazují stejné osoby, které se opakovaně podílely na jeho obou likvidacích. Průcha vystoupil z Junáka a založil se stejně smýšlejícími skauty Svaz skautů a skautek České republiky. Dr. Karel Průcha zemřel 22. července 1991.

Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Podkopávej ze všech sil dnešní režim! ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové

Více

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Emancipace shora Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Květa Jechová Ženy v Československu dosáhly v letech 1948 1989 řady úspěchů v procesu zrovnoprávnění, ačkoliv právě v té

Více

Je vhodná doba se s nimi vypořádat

Je vhodná doba se s nimi vypořádat Je vhodná doba se s nimi vypořádat Úloha církevních oddělení Krajského národního výboru Jihlava a Okresního národního výboru Moravské Budějovice v případu Babice v roce 1951 MICHAL STEHLÍK Jihlavský kraj

Více

SECURITAS IMPERII 11

SECURITAS IMPERII 11 SECURITAS IMPERII 11 Oprava Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu se tímto omlouvá p. Jaroslavu Melkusovi, který byl v publikaci ÚDV Československá justice v letech 1948 1953 v dokumentech,

Více

62 Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy

62 Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy JAN RYCHLÍK ČESKÁ A SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIE O OBDOBÍ KOMUNISMU V ČESKOSLOVENSKU ČESKÁ A SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIE O DěJINÁCH KOMUNISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA PřED ROKEM 1989 Oficiální marxisticko-leninská

Více

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku Přehled organizačního vývoje SNB v letech 19451950... Internetová verze Sborníku AMV 1/2003 Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 19451950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

www.komunistickepravo.cz

www.komunistickepravo.cz Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.) KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU Kapitoly z dějin bezpráví Vzor citace: Anna Šabatová OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD V TEORII A V PRAXI (1945 1989) Šabatová,

Více

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 PAVEL ŽÁČEK Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. února 1920 v 113 mj. upravovala svobodu tisku a

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Praha, březen 2014 2 PŘEDMLUVA Ministerstvo zahraničních věcí ČR předkládá veřejnosti

Více

Páni a otroci 20. století

Páni a otroci 20. století Traian Romanescu Páni a otroci 20. století Světová židovská konspirace PRO FIDE CATHOLICA Titul španělského vydání: Amos y esclavos del siglo XX Por qué avanzna el communismo Buenos Aires 1983 (převzato

Více

obtížnost: 2 způoby zjištění: způsob doručení:

obtížnost: 2 způoby zjištění: způsob doručení: 1 č.úkolu: 1 hlídka (kdo řešil), doporučujeme odborníka dle libosti (vyber si sám/sama) úkol: Gestapo bylo jednou ze složek represivního nátlaku okupantů za II.světové války. Bylo zařazeno do tzv. Hlavního

Více

Všechno bylo zakázáno, a přesto se toho dalo tolik dělat

Všechno bylo zakázáno, a přesto se toho dalo tolik dělat příběh 20. století Všechno bylo zakázáno, a přesto se toho dalo tolik dělat Devadesátiletá pouť P. Bohumila Koláře Stanislava Vodičková Pater Bohumil Kolář patří ke generaci duchovních, jejichž životní

Více

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008 číslo 8 2008 28. října 1918 den vzniku samostatného Československa V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) www.politicti-vezni.cz 2008 Téma měsíce Vznik Československa SOUVISLOSTI

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ.

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. 1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. Ústřední výbor KSČ, vědom si svého závazku k tradicím komunistického hnutí, předkládá straně a všem pracujícím naší socialistické vlasti program své politické

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

Frýdek-Místek. místo posledního vzdoru. Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek

Frýdek-Místek. místo posledního vzdoru. Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek Frýdek-Místek místo posledního vzdoru Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek 1 Úvod Událost, která se významně zapsala do našich dějin, letos 14. března 1939 oslavila své sedmdesáté

Více

Slovo na začátek 3. Prameny (přehled použité literatury) 122. Seznam příloh: 123

Slovo na začátek 3. Prameny (přehled použité literatury) 122. Seznam příloh: 123 Obsah: Strana Slovo na začátek 3 1. Všechno je jinak (propagandistická lavina a démonizace komunismu) 4 2. Byl hospodářský zázrak a přišel bankrot (promarnění komunistického dědictví) 9 3. Jak jsme žili

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her. Nadační fond proti korupci

Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her. Nadační fond proti korupci Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her Nadační fond proti korupci Obsah Prolog 2 Předmluva 3 Úvod 4 1 Zlatá 90. léta 7 1.1 Jak to bylo s padáky?............................. 8 1.2

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV VE SVĚTĚ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV VE SVĚTĚ ZA ROK 2007 ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV VE SVĚTĚ ZA ROK 2007 Předmluva Zpráva o stavu lidských práv v jednotlivých zemích světa 2007 Zpracoval Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti 11. března 2008

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2011 Český helsinský výbor Praha červen 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Diskriminace... 6 Vězeňství... 10 Policie... 16 Svoboda slova... 20 Sociální zabezpečení...

Více

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně červen / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER červen /2014 Jiří Weigl: Dialog vlády a neziskového sektoru Václav Klaus: Evropské volby vyhráli nevoliči Václav Tomek: Michail Bakunin 200 let od narození Václav Klaus:

Více