Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví TEORIE TURISMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví TEORIE TURISMU"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví TEORIE TURISMU Učební texty pro 1. ročník oboru Geovědní a montánní turismus Doc. Ing. Emil Gavlovský, CSc. Ostrava

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 1 1. POČÁTKY CESTOVÁNÍ 4 2. JEDNOTNÉ POJMY A DEFINICE 7 3. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Faktory ekonomické Faktory sociální Faktory psychologické Kulturní faktory Demografické faktory Ekologické faktory Technické faktory Politické faktory Administrativní faktory TRH V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU POTŘEBA A SPOTŘEBA V CESTOVNÍM RUCHU FORMY CESTOVNÍHO RUCHU Kulturní a vzdělávací cestovní ruch Zábavní a atrakční cestovní ruch Sportovní cestovní ruch Zdravotní cestovní ruch Gurmánský cestovní ruch Kongresový cestovní ruch Incentivní cestovní ruh Městský cestovní ruch Venkovský cestovní ruch (agroturismus) Náboženský cestovní ruch Cestovní ruch seniorů Cestovní ruch mládeže Cestovní ruch zdravotně postižených Lovecký cestovní ruch ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A CESTOVNÍ RUCH ÚZEMÍ VHODNÁ PRO CESTOVNÍ RUCH Území vhodná pro cestovní ruch Území z cestovního ruchu vyloučená z důvodů jejich ochrany Území z cestovního ruchu vyloučená z důvodů jejich znehodnocení Území omezující cestovní ruch REKREAČNÍ KAPACITA KRAJINY Fyzická kapacita Schopnost krajiny přijímat rekreanty Ekologická kapacita Sociálně psychologická kapacita Kapacita okolí VLIV CESTOVNÍHO RUCHU NA KRAJINU Negativní vliv cestovního ruchu na krajinu Pozitivní vliv cestovního ruchu na krajinu RAJONIZACE ÚZEMÍ V ČR VYUŽITÍ PAMÁTEK V CESTOVNÍM RUCHU MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ ZÁKLADNA CESTOVNÍHO RUCHU 28 2

3 ÚVODNÍ SLOVO Tento učební text je určen pro posluchače 1. ročníku tříletého bakalářského studia oboru Geovědní a montánní turismus. V předmětu jsou stručnou formou obsaženy informace o zákonitostech rozvoje a realizace cestovního ruchu v různých přírodních, společenských, politických a ekonomických podmínkách. Koncentrovaná forma učebního textu tvoří kostru přednášek a vyžaduje doplnění a rozšíření o informace a praktické příklady, které jsou obsahem přednášek. Sylabus byl zpracován v rámci grantu FRVŠ č

4 TEORIE TURISMU 1. POČÁTKY CESTOVÁNÍ Starověk - První historicky doložené popisy cest kolem Středozemního moře, popisy zajímavostí a památek, obyvatel, gastronomie apod. z let před naším letopočtem. - Itinerárium popis vodních i suchozemských cest císaře římského Diokleciána ( ). Uvedeny jsou i výdaje. Středověk - Cestování patří k výchově a bontonu mladých šlechticů, doprovází je studenti. Cíl je poznávání jiných krajů, kultury a výuka cizích řečí. Cestují i obchodníci a umělci. - Ve 13. stol. obchodní cesty do Asie. Marco Polo ( ) žije 11 let v Číně na dvoře Kublajchána, o čemž napsal knihu Milion. - V 15. stol. velké námořní cesty 1492 objevení Ameriky Cristophori Columbus (Janov ) ve službách Španělského krále celkem 4 výpravy. Amerigo Vespuci ( ) popsal přírodu a obyvatele a dle něho má Amerika název zakládání koloniálních osad Motivy cest jsou obchod (koření, drahé kovy a nerosty) a kolonizace. Novodobý cestovní ruch stol. v Anglii se rozvíjí průmysl, nastává volnost pohybu pracovní síly do Evropy vycestovalo Angličanů. Začíná období zvané Grand Tours. V Evropě vzniká systém ubytování a stravování dle anglického vzoru Thomas Cook organizuje první hromadný výlet 570 osob z Leincasteru do Loughborough při příležitosti otevření železniční tratě z Derby do Roughby. Thomas Cook ( ) zakládá první cestovní kancelář na světě T. Cook organizuje první zahraniční zájezd na Světovou výstavu do Paříže. Jeho organizační prvky jsou používány dodnes: - vydává tzv. blanketové lístky - používá rooming listy - sestavuje popis trasy, časový harmonogram (itinerář) - uzavírá smlouvu s železničními dopravci 4

5 - Karl Baedecker ( ) vydává první knižní průvodce v roce Popisuje nejen pamětihodnosti, ale i možnosti ubytování, stravování, dopravy a uvádí i ceny. Umožňuje cestování i středních vrstev a bez průvodců století lázeňské cesty bohatých i středních vrstev do lázní a alpských oblastí. Začínají cesty dělnictva za přírodou (dělnický spolek Naturfreunde v Rakousku Uhersku). Zkracování pracovní doby. Období do 1. světové války - Cestují bohatí a střední vrstvy s celými rodinami a služebnictvem. Rozvíjí se hotelnictví. Období po 1. světové válce - Rozvíjí se hromadný cestovní ruch. Statisticky se podchycuje, zkoumají se zákonitosti rozvoje cestovního ruchu. Další zkracování pracovní doby až na 8 hodin znamená prodlužování volného času. - Vznik velkých cestovních kanceláří, další rozvoj služeb v cestovním ruchu. - Světová hospodářská krize ve 30. letech znamená útlum cestovního ruchu. - V Čechách v té době vzniká hnutí zvané tramping se speciálně trampskou hudbou a oblékáním. Období po 2. světové válce - Rekonstrukce ekonomiky v Evropě i ve světě. - Rozpad světa na dvě politické a ekonomické soustavy. - Vznik studené války (1948). - Cestovní ruch se v obou soustavách rozvíjí různým způsobem. V zemích západního bloku především individuální cestovní ruch (motorismus), v zemích východního bloku především hromadný cestovní ruch uvnitř bloku s výraznou regulací cest za železnou oponu. V Československu jen 7 cestovních kanceláří: Čedok, Sport-Turist, CKM, Autoturist, Balnea, Slovakotour, Tatratour. - Možnost výjezdu z ČSR do západních zemí : s cestovní kanceláří na devizový příslib (100 USD) na pozvání blízkých příbuzných (5 USD) služebně 5

6 - Nutné doklady : pas (do Jugoslávie byl nutný zvláštní šedý pas) vízum (kromě Finska) výjezdní doložka celní a devizové prohlášení potvrzení o odevzdání vojenské knížky Vícenásobné vycestování (kromě služebních cest) nebylo v souladu se státními zájmy. - Vycestování do zemí východního bloku bylo možné i na přílohu k občanskému průkazu. I tam byla regulace množství výměny zahraniční měny (na osobu a den). Soukromé cesty do SSSR jen na pozvání. - Omezeni cestování vede k rozvoji chataření a chalupaření v ČSSR. Levné pozemky, opuštěné pohraniční oblasti, kutilská povaha Čechů. - Dočasné uvolnění cestování do zemí západního bloku v roce Vývoj v ČSFR po roce V ČSFR nastává turistická exploze. Vzniká přes 3000 cestovních kanceláří. - Krátkodobé cesty (3-4 dny) Paříž, Londýn, Benátky, Vídeň apod. - Časem stoupá zájem o kvalitu, klesá počet cestovních kanceláří (v roce 2001 asi 780 cestovní kanceláří). Vznikají odborné školy pro cestovní ruch. - Po rozdělení ČSFR v roce 1993 se i cestovní ruch vyvíjí v ČR a SR odděleně. Charakteristika současného vývoje cestovního ruchu v České republice a ve světě - Rozvoj marketingu pro potřeby cestovního ruchu. - Zvyšování kvality, konkurenční prostředí. - Poptávka po kvalifikovaném personálu. - Prudký rozvoj cestovního ruchu v Asii (Čína, Střední Asie, Jižní Amerika) a v odlehlých oblastech (Antarktida, Afrika). - Průměrný nárůst cestovního ruchu ve světě ročně o 3,7 %. - Rozvoj cestovního ruchu je urychlován novými informačními technologiemi (Internet). - Vznik nadnárodních organizací pro cestovní ruch : Společenství volného obchodu EFTA (1993) zakládá 12 zemí EU + 7 dalších zemí. V oblasti cestovního ruchu to znamená snadnější přístup k informacím a jednodušší možnosti nabídky, objednávání i poskytování služeb. Zvyšuje se zároveň konkurenční tlak, náročnost zákazníka, vliv techniky. 6

7 2. JEDNOTNÉ POJMY A DEFINICE Jednotné pojmy a definice jsou nutné pro získání jednotných statistických údajů jako výchozích hodnot pro účely evidence cestovního ruchu a pro vypracování prognóz jeho dalšího rozvoje se v Ottavě v Kanadě sešlo 250 představitelů vládních organizací a cestovních kanceláří a vypracovalo definice: Cestovní ruch (Tourism) Je to činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa ležícího mimo její běžné prostředí. Hlavní účel cesty je jiný než výkon placené činnosti v navštíveném místě. Vnitřní cestovní ruch (Domestic tourism) zahrnuje: - domácí cestovní ruch (Internal tourism) tj. cesty občanů po vlastní zemi - aktivní cestovní ruch (Inbaund tourism) tj. příjezdový cestovní ruch cizinců Národní cestovní ruch (National tourism) zahrnuje - domácí cestovní ruch (Internal tourism) tj. cesty občanů po vlastní zemi - pasivní cestovní ruch (Outbound tourism) tj. výjezdový cestovní ruch občanů do jiných zemí Mezinárodní cestovní ruch (International tourism) zahrnuje: - aktivní cestovní ruch (Inbaund tourism) - pasivní cestovní ruch (Outbound tourism) Rezident v mezinárodním cestovním ruchu je osoba, která žije v zemi alespoň 1 rok před příjezdem do jiné země na dobu kratší jak 1 rok. Rezident v domácím cestovním ruchu je osoba, která žije v určitém místě alespoň 6 měsíců po sobě jdoucích před příjezdem do jiného místa v téže zemi na dobu kratší jak 6 měsíců. Návštěvník (Visitor) - v mezinárodním cestovním ruchu je osoba cestující do jiné země na dobu kratší jak 1 rok, přičemž hlavní účel cesty je jiný než výkon placené činnosti v navštívené zemi - v domácím cestovním ruchu je osoba cestující do jiného místa v téže zemi na dobu kratší jak 6 měsíců, přičemž hlavní účel cesty je jiný než výkon placené činnosti v navštíveném místě. Turista (Tourist) - v mezinárodním cestovním ruchu je návštěvník cestující do jiné země na dobu zahrnující alespoň jedno přenocování, ale ne delší jak 1 rok a hlavní účel cesty je jiná než výkon placené činnosti v navštívené zemi 7

8 - v domácím cestovním ruchu je návštěvník usedlý v místě, který cestuje do jiného místa v téže zemi na dobu zahrnující alespoň jedno přenocování, ale ne delší jak 6 měsíců a hlavní účel cesty je jiný než výkon placené činnosti v navštíveném místě. Turista na dovolené (Holiday maker), který setrvá na místě více než určitý počet dnů. Turista krátkodobý (Short-term tourist), který cestuje na dobu nepřekračující určitý počet dnů, ale zahrnující alespoň jedno přenocování a trvající alespoň 24 hodin. Výletník (Excursionist, též Same-day visitor) - v mezinárodním cestovním ruchu je návštěvník cestující do jiné země na dobu kratší jak 24 hodin bez přenocování, přičemž hlavní účel cesty je jiný než výkon placené činnosti v navštívené zemi. Rozdělení cest podle účelu : - cesty za zábavou (kultura, sport, návštěva příbuzných) - profesní cesty (obchod, služební cesty, konference) - ostatní cesty (studium, zdraví, transit). Výdaje na cestovní ruch (Tourist expenditure) jsou jakékoliv výdaje návštěvníka nebo pro návštěvníka na jeho cestu. Příjmy z mezinárodního cestovního ruchu (International tourism receipts) jsou příjmy země z výdajů zahraničních návštěvníků. Výdaje na mezinárodní cestovní ruch (International tourism expenditure) jsou výdaje vlastních občanů (rezidentů) cestujících do zahraničí jako návštěvníci. 3. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Cestovní ruch je činnost se zásadním významem pro život národů, protože má přímý účinek na sociální, kulturní, výchovně a ekonomické stránky života národů a jejich mezinárodní vztahy. Cestovní ruch je neoddělitelně spjat se společenským a ekonomickým rozvojem národa. 3.1 Faktory ekonomické Růst ekonomiky růst národního důchodu růst fondu spotřeby růst poptávky po službách a tedy i po cestovním ruchu. - Hrubý národní produkt je celková hodnota všech statků a služeb vyrobených za 1 rok. - Hrubý národní produkt nominální je hrubý národní produkt vyjádřený v tržních cenách. - Reálný hrubý národní produkt je hrubý národní produkt očištěný o inflaci. 8

9 cenová hladina roku (t) - cenová hladina roku (t -1) - Míra inflace =. cenová hladina roku (t -1) - Výdaje na cestovní ruch jsou závislé na výši příjmů obyvatelstva. U jednotlivců jsou ovlivněny též povahovým založením, vzděláním, životním a pracovním prostředím, znalostí cizích jazyků, apod. Výdaje na cestovní ruch je obtížné přesně zjistit (ankety, evidence cestovních kanceláří, dopravců, bank). - Úspory jsou nerealizovatelná kupní síla obyvatelstva, která podstatně ovlivňuje poptávku po cestovním ruchu. - Ve vyspělých zemích činí výdaje na cestovní ruch více jak 11 % z příjmu obyvatelstva. Žebříček výdajů: 1. strava 2. bydlení 3. cestovní ruch 3.2 Faktory sociální Cestovní ruch se realizuje mimo trvalé bydliště a zpravidla ve volném čase. - Míra volného času je dalším rozhodujícím faktorem důležitým pro rozvoj cestovního ruchu. Volný čas je nezbytný pro obnovu fyzických i duševních sil. - Cestovní ruch umožňuje relaxaci: únikem od stereotypu života (změna prostředí) únik před stresy z pracovního prostředí únik před přelidněným pracovním i obytným prostředím odpočinek, ale i aktivní tělesnou i duševní činnost poznávání nových krajů, kultury, gastronomie, památek a přírodních zajímavostí. Proces poznávání je průvodním jevem všech forem cestovního ruchu. Cestovní ruch je ušlechtilou formou vyplnění volného času. - Fond volného času tvoří asi 25% bdělého stavu člověka, z toho je 6% denní volný čas, 12% víkendový čas, 7% čas dovolené. - Ve vyspělých zemí má člověk právo na volný čas. - Stále více populace považuje volný čas za důležitější než pracovní činnost. - Rozvoj služeb je další podmínkou pro růst míry volného času. 3.3 Faktory psychologické - Psychologie je nástroj, který pomáhá odhalit příčiny chování lidí a umožňuje na ně působit a usměrňovat jejich chování. Pomáhá rozvíjet nové psychologické vlastnosti osoby. - Psychologické vlastnosti jsou podstatné a poměrně trvalé znaky duševního života. Tvoří osobnost a ovlivňuje jeho chování a reakce na vnější podněty. 9

10 - Psychologické vlastnosti jsou dvojí: vrozené (talent, temperament, fyzická zdatnost apod.), je nutno je rozvíjet, jinak zakrní získané (výchovou, vlivem prostředí apod.) - Vlastnosti osobnosti: schopnosti (dovednost, pracovitost) temperament (sangvinik, cholerik, melancholik) zájmy charakter Člověk jako jednotlivec (individuum) žije ve skupině a ovlivňuje ji a ona jeho. Skupiny tvoří společnost. - Skupina je tvořena dvěma a více osobami. - Skupina má společný soubor názorů (ideologií). - Člověk může být zároveň členem i více skupin. - Společný zájem může vytvořit skupinu jen na určitou dobu (skupiny v cestovním ruchu). - Skupiny v cestovním ruchu jsou malé (do 10), velké (více jak 10, ale zpravidla 30 až 40 i větší). - Skupiny v cestovním ruchu se mohou lišit: mírou důvěry (v cestovních kancelářích, dopravce, průvodce apod.) stejnorodostí (věkové, profesní, intelektuální apod.) mírou náročnosti (skromností, přehnanou náročností, přizpůsobivostí) vztahem k cíli (více nebo méně vyhraněný zájem o konkrétní cíl, zemi, památky, horu, zážitek apod.) mírou tolerance k ostatním členům skupiny. Pro zdárný průběh akce cestovního ruchu je nutno rozpoznat vlastnosti skupiny a umět s ní pracovat a působit na ni jak ve fázi přípravy, tak v průběhu akce (důležitá role pracovníků cestovních kanceláří a průvodce). 3.4 Kulturní faktory - Kultura je na rozdíl od přírody prostředí vědomě člověkem vytvářené. Pojem kultura je souhrn hodnot, myšlenek a postojů, které jsou přijímány určitou homogenní skupinou a jsou přenášeny často jen ústní formou a přímým kontaktem na další generace. - Kultura v sobě zahrnuje nejen všechny druhy umění, ale i právo, politiku, náboženství, technologii výroby, úroveň vzájemných vztahů mezi členy skupiny, způsob stolování apod. - Společnost lidí je skupina, která má společnou kulturu. - Kultura skupiny ovlivňuje chování jednotlivce i skupiny ve styku s jinými skupinami. 10

11 - Kulturní úroveň skupiny přímo ovlivňuje řešení konkrétních situací (krizové situace, konflikty apod.). - Pro rozvoj kulturní úrovně členů skupiny jsou velmi důležité vzory vůdčích členů skupiny (rodiče, učitel, umělci, sportovci). - Poznáváním kultury jiných skupin (národů) se rozvíjí i kultura vlastní skupiny (národa). Příklady : Pořádkumilovnost, serióznost, poctivost, ohleduplnost, kultura stolování a oblékání apod. - Při kontaktu s jinými skupinami v jejich prostředí je vhodné jejich kulturu respektovat, nemusíme ji však přijímat za svou. Příklady : sedět na zemi a jíst tyčinkami, způsob oblékání či chování při jídle. - Nejsou kultury horší a lepší, jsou pouze kultury jiné. 3.5 Demografické faktory - Hustota obyvatel má přímý vliv na poptávku po cestovním ruchu v zemi (ČR 134 os/km 2, Monaco os/km 2 ) ve městech ( os/km 2 ) v obytném a pracovním prostředí - Růst světové populace (odhady) Rok mil mil mil mil mil mil mil mil. - Únosnost planety Země se odhaduje na 20 mld. - Současné demografické trendy: obyvatelstvo stárne prodlužuje se délka života zvyšuje se počet svobodných lidí (rychlý růst úspor) manželství jsou uzavírána ve vyšším věku děti se rodí manželům starším zvyšuje se počet zaměstnaných žen prodlužuje se hranice odchodu do důchodu 11

12 Z toho všeho vyplývá, že roste počet obyvatel, kteří jsou nositeli poptávky po cestovním ruchu. - V ČR se od roku 1990 stále zvyšuje průměrný věk, kterého se lidé dožívají rok 1990 muži 67,5 ženy 76, ,5 77,5 - V Evropě se nejdelšího průměrného věku dožívají muži ve Švédsku (77) a ženy ve Švýcarsku (82). - Příčiny ovlivňující délku života: vzduch, voda, strava, nemocnost, způsob života, lékařská péče, kouření, rodové dispozice, zaměstnání. 3.6 Ekologické faktory Životní prostředí ovlivňuje cestovní ruch a opačně. - Životní prostředí vytváří 3 typy prostředí: Obytné prostředí (město, vesnice, dům, byt). Člověk tráví ¾ života v obytném prostředí. - Město hluk, prach, exhalace, umělci vytvořené prostředí - člověk musí vyhledávat přírodu. - Vesnice nevyvolává zpravidla touhu po přírodním prostředí. Pracovní prostředí, zde tráví člověk ¼ produktivního života. Vlivy: hluk, prašnost, teplota, napětí, zodpovědnost, stresy, přelidněnost, nutnost společenského chování, oblečení apod. Rekreační prostředí příroda (les, hory, vodní toky a plochy), sportoviště, lázně. Rekreační prostředí působí na návštěvníka příznivě, může však též být nositelem určitých rizik. - Les je nejvyhledávanějším rekreačním prostředím. Příznivé působení lesa: - příznivé mikroklima, vyrovnává klimatické výkyvy, vyšší procento kyslíku, vylučování silic a vůní, větší množství záporných iontů - snižování hlučnosti - příznivá zvuková kulisa (šumění) - snížená úroveň patogenních bakterií - pohlcování prachu a smogu - příznivé působení zeleně na zrak - celkové estetické účinky 12

13 Rizika lesního prostředí: - možnost zabloudění - nebezpečí pádu větví a kmenů v silném větru - možný výskyt člověku nebezpečných zvířat a hmyzu - možnost úrazu v neschůdném terénu - Hory Příznivé působení horského prostředí - čistý vzduch - příznivý vliv přiměřené námahy - klid a estetické působení Rizika horského prostředí - nutnost dostatečné fyzické kondice a vybavení - potřebná obratnost pro pohyb v horském terénu (strmost, sníh) - potřebná znalost orientace - možné zvraty počasí - pokles teploty s nadmořskou výškou - možnost pádu ve strmém terénu - vysoká intenzita slunečního záření - ve vysokých polohách pokles hustoty vzduchu - Řeky, jezera, moře příznivé působení vodního prostředí - plavání je intenzivní pohyb bez zatěžování kloubů - osvěžující vliv na človděka - působení Slunce - příznivá vlhkost vzduchu - příznivé působení mořské vody na kůži rizika vodního prostředí - nutná znalost plavání a fyzická zdatnost - nutná zdatnost při provozování vodních sportů (rafting, surfing, potápění) a patřičné vybavení - možnost náhlé změny výšky hladiny pod přehradami - nebezpečí přílivu a odlivů u břehů oceánu, vlny, spodní proudění - vysoká intenzita slunečního záření - existence nepříjemných a nebezpečných živočichů a rostlin - vítr vanoucí od pevniny na volné moře 13

14 Všechny rizikové faktory rekreačního prostředí, zejména v cizích zemích, na které není účastník cestovního ruchu zvyklý a jsou mu neznámy znamenají často značné nebezpečí. Informace o nich a způsob jak jim čelit musí být vhodnou formou zahrnuty do informačních materiálů pro účastníky CR. Při využívání rekreačního prostředí musí být vždy nalezena rovnováha mezi stupněm využití a ochrany, jinak dojde k jeho znehodnocení (viz kapitola Kapacita krajiny). 3.7 Technické faktory - Moderní cestovní ruch je do značné míry závislý na technickém zabezpečení : dopravy, výstavby objektů, spojovacích zařízení, sportovních zařízení, informačních prostředků, likvidaci odpadů. - Při provozování moderních sportů se běžně využívá nejmodernějších technologií a materiálů ( lyžování, paragliding, deltaplány, jumping, horolezectví, potápění ). - Na moderních technologiích je do značné míry závislá i bezpečnost účastníků cestovního ruchu (zdravotní zajištění, záchranná služba v horách a na mořském pobřeží). - Na moderních technických prostředcích je závislý i cestovní ruch zdravotně postižených. 3.8 Politické faktory Základní politickou podmínkou rozvoje cestovního ruchu je mír. Od politické stability země se odvíjejí další faktory působící na rozvoj nebo útlum cestovního ruchu. Z hlediska stability dělí se země na : 1) Politicky stabilní 2) Relativně klidné 3) Neklidné 4) Před politickým převratem 5) Ve válečném stavu Indikátory politického stavu : 1) Systém politických stran 2) Rozsah verbálních útoků ve sdělovacích prostředcích 3) Frekvence střídání vlád 4) Neklid na univerzitách 5) Projevy násilí a teroru Období politicky odlišná v Evropě: 1) Do 1. světové války 2) Po 1. světové válce (nově uspořádané hranice států) 14

15 3) Po 2. světové válce (rozpad kolonií, rozdělení světa na politicko-hospodářská a vojenská seskupení, studená válka) 4) Po roce 1980 (politická krize zemí východního bloku) 5) Po roce 1989 (politické převraty v zemích východního bloku, rozpad SSSR). Politické změny a nové dělení států je často doprovázeno válečnými konflikty (Jugoslávie, Čečensko) 6) Po roce 2001 (celosvětové rozšíření turistických akcí) 3.9 Administrativní faktory Administrativní vlivy (zákony, nařízení, předpisy apod.) týkající se cestovního ruchu jsou vždy odrazem politické a hospodářské situace v dané zemi. Jsou to především: 1) Občanský zákoník (práva a povinnosti občana týkající se i cizinců) 2) Zákony a nařízení pro provoz zařízení cestovního ruchu (obchodní zákoník) 3) V některých zemích jsou to zákony o cestovním ruchu 4) Pasové a vízové povinnosti 5) Celní předpisy 6) Devizové zákony a předpisy 7) Zdravotní předpisy pro lidi a zvířata (povinnost očkování) 8) Osvědčení o úhradě pojištění osob a majetku, o výměně valut 9) Předpisy pro motorová vozidla 10) Dopravní předpisy. Informace o administrativních předpisech je nutno zahrnout do informačních materiálů cestovního ruchu. 4. TRH V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Obecně platí, že trh je místo, kde se uskutečňuje koupě a prodej zboží nebo služeb. Podstata trhu spočívá v pravidelném a opakovaném reagování na všechny podněty, které jsou vlastní výrobě a produkci služeb. Základní tržní kategorie jsou nabídka a poptávka. Jejich vztah je nejvýznamněji ovlivněn tržní cenou. Cena výrobní je tvořena souhrnem nákladů na materiál, zpracování, dopravu, skladování Cena tržní závisí na ceně výrobní, ale též na stavu nabídky a poptávky apod. Marketing je proces získávání informací o stavu na trhu s cílem předvídat jeho vývoj. 15

16 Zvláštnosti trhu v oblasti cestovního ruchu. - Předmětem prodeje jsou především služby, jen menší část připadá na zboží. - Jedna část služeb a zboží se realizuje výlučně na trhu cestovního ruchu a nabízí je specializované podniky cestovního ruchu (cestovní kanceláře) Např. : doprava, ubytování, stravování. - Druhá část služeb a zboží, které se spotřebovávají v souvislosti s cestovním ruchem se realizují na trhu obecně (komunální služby, servis, nákup sportovních potřeb, kosmetiky, sportovního oblečení apod.) - S rozvojem mezinárodního cestovního ruchu dochází k propojování národních a zahraničních trhů s cestovním ruchem, ale i národních ekonomik. Tři základní vztahy nabídky a poptávky: 1) Poptávka se rovná nabídce. Je to stav spíše teoretický. 2) Poptávka je větší než nabídka. Kapacity služeb a zařízení cestovního ruchu jsou nedostatečné. Tržní ceny rostou, dochází k odlivu poptávky do jiné oblasti. 3) Poptávka je menší než nabídka. Nízké využívání kapacit cestovního ruchu, omezování činnosti nebo i rušení zařízení cestovního ruchu. Ceny klesají, klesá ale často i kvalita a rozsah služeb. - Nabídka musí respektovat vlastnosti zákazníka: kupní síla, věk, druh zájmu případně i další vlastnosti jako vzdělání, kulturní úroveň apod. - Změny v objemu a struktuře poptávky nastávají: změnami v příjmech obyvatelstva nárůstem nebo poklesem míry volného času změnami spotřebitelských preferencí (móda, prestižní hlediska) motivací účasti (zdravotní stav, studijní důvody) změnami ve způsobu života (věk, rodinný stav, změna zaměstnání, společenského postavení) cenovými změnami na trhu obecně i v oblasti cestovního ruchu - Charakteristické rysy poptávky v oblasti cestovního ruchu 1) Komplexnost poptávky kupuje a prodává se zpravidla více druhů služeb najednou (balík služeb). Nejčastěji je to doprava, ubytování a stravování. 2) Periodický charakter poptávky řídí se většinou ročním obdobím. 3) Pružnost poptávky poptávka se může měnit velmi rychle ve struktuře i v objemu (změna politické situace v cílové zemi). Nabídka nemůže 16

17 zpravidla stejně rychle reagovat (nutnost smluvního zajištění služeb předem, ověření podmínek v nové oblasti). 4) Masovost poptávky v ČR velký podíl hromadného cestovního ruchu. 5) Priorita poptávky zvýšený zájem o určitý druh cestovního ruchu, který je dán přírodními podmínkami, politickou situací apod. Obsah nabídky tvoří: zboží, služby a jejich ceny distribuční a prodejní činitelé (cestovní kanceláře, agentury) komunikační prostředky (katalog, reklama, osobní kontakt) - Psychologický účinek nabídky musí být příznivý, ale nesmí být přehnaný. - Trh v oblasti cestovního ruchu je víc než obecný trh ovlivněn mimoekonomickými faktory jako jsou podmínky přírodní, politické, sociální, kulturní apod. Proces vytvoření nového trhu v oblasti cestovního ruchu je dlouhodobý (investice, dopravní infrastruktura, obchodní síť, komunální služby, zdravotní a bezpečnostní zařízení apod.) - Služby v cestovním ruchu nedají se skladovat jsou nehmotné jsou nerozlučně spojeny s osobou poskytovatele jsou pomíjivé (jejich existence končí v okamžiku jejich ukončení). 5. POTŘEBA A SPOTŘEBA V CESTOVNÍM RUCHU Obecná definice: Potřeba je psychická síla, která uvádí do činnosti konkrétní lidské chování. Tato síla může být pozitivní (tužba) nebo negativní (strach, odpor). Vnější projev potřeby je napětí, které vyvolává aktivitu a ta zajistí rovnováhu. Základní rozdělení: Potřeby biologické (nezbytné) souvisí s existencí člověka jako živočicha (jídlo, ochrana života, zachování rodu). Jsou ve své podstatě neměnné. Potřeby společenské (zbytné) souvisí s existencí člověka jako člena společnosti (potřeba vzdělání, seberealizace, společenského uplatnění, kultury, zábavy, sportu). Tyto potřeby se vyvíjejí a přeměňují s vývojem společnosti. 17

18 Další rozdělení potřeb v oblasti cestovního ruchu : Potřeby primární uspokojují základní motivace cestovního ruchu tj. poznávání, odpočinek, vzdělání, kultura, sport, změna prostředí. Potřeby sekundární nejsou cílem cestovního ruchu, ale jsou pro naplnění primárních potřeb nepostradatelné (doprava, ubytování, stravování, hygiena). Pro některé účastníky cestovního ruchu je kvalita uspokojení sekundárních potřeb důležitější než uspokojení potřeb primárních (cílová činnost). - Potřeby lidí nemají ve svém vývoji hranice. Úroveň spotřeby je však dána úrovní společenského a ekonomického vývoje skupiny nebo jednotlivce. Hranice potřeb jsou tak dány možnostmi jednotlivce, státu. I Země jako planeta má svoje hraniční možnosti. Omezení jsou dána možnostmi hmotného zabezpečení i energetickými možnostmi. Ani cestovní ruch se v konkrétní oblasti nemůže rozšiřovat bez omezení. Hranice jsou zde dány kapacitou daného prostředí. - Charakteristické znaky potřeb v cestovním ruchu potřeby jsou proměnlivé s časem, věkem, společenským postavením, módou apod. potřeby se vzájemně podmiňují. Potřeba rekreace vyvolá potřebu vhodného oblečení, sportovního vybavení, informací, dopravy apod. potřeby jsou vždy subjektivně podmíněné, jsou ovlivněny vkusem, vzděláním, fyzickými a zdravotními předpoklady. - Cestovní ruch je forma uspokojování potřeb reprodukce fyzických a duševních sil. K uspokojování dochází zpravidla ve volném čase a mimo trvalé bydliště (mimo běžné životní, pracovní a obytné prostředí). - V průběhu akcí cestovního ruchu dochází k uspokojování potřeb po: poznávání odpočinku, ale i aktivnímu pohybu a sportu vzdělávání kulturnímu vyžití změně prostředí. Tyto potřeby je však možno uspokojit jinak něž v cestovním ruchu. - Úroveň cestovního ruchu je významným indikátorem stupně rozvoje společnosti, způsobu života i životní úrovně. 18

19 Spotřeba v oblasti cestovního ruchu Obecně: spotřeba je realizovaná poptávka. Proces probíhá postupem: potřeba poptávka spotřeba. - Objem spotřeby se vyjadřuje výdaji na cestovní ruch: výdaje přímé bezprostředně souvisí s účastí na cestovním ruchu výdaje nepřímé (oblečení, sportovní potřeby, dopravní prostředky) Zjištění výdajů je však obtížné a nepřesné ze statistiky rodinných výdajů (ankety) z publikací bank, dopravců, cestovních kanceláří ze statistik celních a pasových úřadů. Podle odhadů světové turistické organizace WTO budou nominální výdaje na cestovní ruch do roku 2005 stoupat ve světovém měřítku o 4,6 % ročně. Největší rozvoj v současné době probíhá v zemích, které byly donedávna turisticky zaostalé (Tibet, Čína). 6. FORMY CESTOVNÍHO RUCHU Uvedené formy se často vzájemně prolínají 6.1 Kulturní a vzdělávací cestovní ruch - Účast na kulturních akcích (festivaly, výstavy, představení) - Studijní cesty a stáže 6.2 Zábavní a atrakční cestovní ruch - Zábavní centra se zpravidla budují tam, kde přírodní podmínky nejsou pro ostatní formy cestovního ruchu vhodné. - Zábavní parky (Pratr, Vidámpark, Tivoli, Disneyland, La Villette, Legolend). - Megaatrakce, světové výstavy, národní výstavy. - Stálé výstavy technických vymožeností a atrakcí (prostorová kina, trenažery). 6.3 Sportovní cestovní ruch - Aktivní sporty (plavání, turistika, lyžování, paragliding, jízda na koni, tenis, vodáctví, rafting, cyklistika). - Pasivní účast (diváci sportovních utkání). 6.4 Zdravotní cestovní ruch - Cestování na svatá místa s uzdravujícím účinkem. - Lázeňský cestovní ruch. - Též pobyt u moří s očekávaným účinkem Slunce a slané vody na kožní onemocnění. 19

20 6.5 Gurmánský cestovní ruch - Zaměřeno na poznávání jídel a nápojů v cizích zemích a krajích. V ČR : vepřové, zvěřinové hody, vinobraní. Exotická jídla v cizích zemích jsou často součástí poznávání místní kultury a životní úrovně. - Je to forma cestovního ruchu, kterou využívá spíše bohatší klientela. 6.6 Kongresový cestovní ruch Akce : konference, sympozia, kongresy mají dva cíle: a) Odborný cíl (referáty, vědecké a odborné diskuse) b) Společenský cíl (osobní kontakt odborníků a vědců). - Účastníci představují výběr odborníků v dané oblasti činnosti. Vysoká odbornost zajištění je samozřejmostí. - Zajišťované služby pro vlastní akci (platí organizátor akce z prostředků získaných z účastnických poplatků) : Pronájem jednacích místností Pronájem místností pro společenská setkání Tisk materiálů v přípravné fázi Tisk referátů (sborníků). Dnes často i na CD Překladatelské a tlumočnické služby Organizační zajištění (recepce) Odborné exkurze (doprava, průvodce) Ladyes program pro doprovázející osoby (doprava, průvodce) - Nepřímo poskytované služby (účastník platí sám) : Doprava účastníka do místa konání Ubytování účastníka Pokongresový program pro ty kdo v zemi stráví dalších několik dnů Nákup zboží (suvenýry) Kulturní doprovodné akce - Místo konání akce musí poskytovat dostatečné kapacitní zázemí ubytovací, stravovací, kulturní a musí mít vysokou estetickou úroveň. V ČR: Praha, lázně, horská střediska. - Vznikají i specializované kongresové agentury, které zajišťují akci tzv. na klíč. - Ve světě vznikají kongresová místa i v menších městech s pěkným prostředím a okolím vhodným pro exkurzi (Leoben, Vysoké Tatry, lázeňská léčba). 20

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA Makroprostředí firmy Makroprostředí DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ POLITICKÉ FIRMA PŘÍRODNÍ KULTURNÍ TECHNOLOGICKÉ Demografické prostředí Firmy sledují demografický vývoj a tomuto vývoji přizpůsobují svůj výrobní

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Cestovní ruch Analýza cestovního ruchu Chorvatska Diplomová práce Autor: Bc. Petra Jelínková Vedoucí práce: Ing. Zdenka Petrů Prohlášení:

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE K DIPLOMOVÉ P R Á C I na téma Cestovní ruch a venkovská turistika ve vybraném regionu VEDOUCÍ

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Mgr. Petra Koprajdová E-mail: info@rozvoj-obce.cz Tel.: +420 595 136 023 Výstup z projektu Zájmová diferenciace a soudržnost

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Rizika v HK Bezpečnostní rizika se vyskytují v sociální, ekonomické,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2

O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2 O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2 ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST BRNĚNSKÁ PŘEHRADA --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů ABSOLUTORIUM Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů Předmět: Technika služeb cestovního ruchu Studijní skupina: 4. VOŠ ds Školní rok: 2014/2015 l. Význam ubytovacích služeb ve vztahu k CR.

Více