Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví TEORIE TURISMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví TEORIE TURISMU"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví TEORIE TURISMU Učební texty pro 1. ročník oboru Geovědní a montánní turismus Doc. Ing. Emil Gavlovský, CSc. Ostrava

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 1 1. POČÁTKY CESTOVÁNÍ 4 2. JEDNOTNÉ POJMY A DEFINICE 7 3. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Faktory ekonomické Faktory sociální Faktory psychologické Kulturní faktory Demografické faktory Ekologické faktory Technické faktory Politické faktory Administrativní faktory TRH V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU POTŘEBA A SPOTŘEBA V CESTOVNÍM RUCHU FORMY CESTOVNÍHO RUCHU Kulturní a vzdělávací cestovní ruch Zábavní a atrakční cestovní ruch Sportovní cestovní ruch Zdravotní cestovní ruch Gurmánský cestovní ruch Kongresový cestovní ruch Incentivní cestovní ruh Městský cestovní ruch Venkovský cestovní ruch (agroturismus) Náboženský cestovní ruch Cestovní ruch seniorů Cestovní ruch mládeže Cestovní ruch zdravotně postižených Lovecký cestovní ruch ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A CESTOVNÍ RUCH ÚZEMÍ VHODNÁ PRO CESTOVNÍ RUCH Území vhodná pro cestovní ruch Území z cestovního ruchu vyloučená z důvodů jejich ochrany Území z cestovního ruchu vyloučená z důvodů jejich znehodnocení Území omezující cestovní ruch REKREAČNÍ KAPACITA KRAJINY Fyzická kapacita Schopnost krajiny přijímat rekreanty Ekologická kapacita Sociálně psychologická kapacita Kapacita okolí VLIV CESTOVNÍHO RUCHU NA KRAJINU Negativní vliv cestovního ruchu na krajinu Pozitivní vliv cestovního ruchu na krajinu RAJONIZACE ÚZEMÍ V ČR VYUŽITÍ PAMÁTEK V CESTOVNÍM RUCHU MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ ZÁKLADNA CESTOVNÍHO RUCHU 28 2

3 ÚVODNÍ SLOVO Tento učební text je určen pro posluchače 1. ročníku tříletého bakalářského studia oboru Geovědní a montánní turismus. V předmětu jsou stručnou formou obsaženy informace o zákonitostech rozvoje a realizace cestovního ruchu v různých přírodních, společenských, politických a ekonomických podmínkách. Koncentrovaná forma učebního textu tvoří kostru přednášek a vyžaduje doplnění a rozšíření o informace a praktické příklady, které jsou obsahem přednášek. Sylabus byl zpracován v rámci grantu FRVŠ č

4 TEORIE TURISMU 1. POČÁTKY CESTOVÁNÍ Starověk - První historicky doložené popisy cest kolem Středozemního moře, popisy zajímavostí a památek, obyvatel, gastronomie apod. z let před naším letopočtem. - Itinerárium popis vodních i suchozemských cest císaře římského Diokleciána ( ). Uvedeny jsou i výdaje. Středověk - Cestování patří k výchově a bontonu mladých šlechticů, doprovází je studenti. Cíl je poznávání jiných krajů, kultury a výuka cizích řečí. Cestují i obchodníci a umělci. - Ve 13. stol. obchodní cesty do Asie. Marco Polo ( ) žije 11 let v Číně na dvoře Kublajchána, o čemž napsal knihu Milion. - V 15. stol. velké námořní cesty 1492 objevení Ameriky Cristophori Columbus (Janov ) ve službách Španělského krále celkem 4 výpravy. Amerigo Vespuci ( ) popsal přírodu a obyvatele a dle něho má Amerika název zakládání koloniálních osad Motivy cest jsou obchod (koření, drahé kovy a nerosty) a kolonizace. Novodobý cestovní ruch stol. v Anglii se rozvíjí průmysl, nastává volnost pohybu pracovní síly do Evropy vycestovalo Angličanů. Začíná období zvané Grand Tours. V Evropě vzniká systém ubytování a stravování dle anglického vzoru Thomas Cook organizuje první hromadný výlet 570 osob z Leincasteru do Loughborough při příležitosti otevření železniční tratě z Derby do Roughby. Thomas Cook ( ) zakládá první cestovní kancelář na světě T. Cook organizuje první zahraniční zájezd na Světovou výstavu do Paříže. Jeho organizační prvky jsou používány dodnes: - vydává tzv. blanketové lístky - používá rooming listy - sestavuje popis trasy, časový harmonogram (itinerář) - uzavírá smlouvu s železničními dopravci 4

5 - Karl Baedecker ( ) vydává první knižní průvodce v roce Popisuje nejen pamětihodnosti, ale i možnosti ubytování, stravování, dopravy a uvádí i ceny. Umožňuje cestování i středních vrstev a bez průvodců století lázeňské cesty bohatých i středních vrstev do lázní a alpských oblastí. Začínají cesty dělnictva za přírodou (dělnický spolek Naturfreunde v Rakousku Uhersku). Zkracování pracovní doby. Období do 1. světové války - Cestují bohatí a střední vrstvy s celými rodinami a služebnictvem. Rozvíjí se hotelnictví. Období po 1. světové válce - Rozvíjí se hromadný cestovní ruch. Statisticky se podchycuje, zkoumají se zákonitosti rozvoje cestovního ruchu. Další zkracování pracovní doby až na 8 hodin znamená prodlužování volného času. - Vznik velkých cestovních kanceláří, další rozvoj služeb v cestovním ruchu. - Světová hospodářská krize ve 30. letech znamená útlum cestovního ruchu. - V Čechách v té době vzniká hnutí zvané tramping se speciálně trampskou hudbou a oblékáním. Období po 2. světové válce - Rekonstrukce ekonomiky v Evropě i ve světě. - Rozpad světa na dvě politické a ekonomické soustavy. - Vznik studené války (1948). - Cestovní ruch se v obou soustavách rozvíjí různým způsobem. V zemích západního bloku především individuální cestovní ruch (motorismus), v zemích východního bloku především hromadný cestovní ruch uvnitř bloku s výraznou regulací cest za železnou oponu. V Československu jen 7 cestovních kanceláří: Čedok, Sport-Turist, CKM, Autoturist, Balnea, Slovakotour, Tatratour. - Možnost výjezdu z ČSR do západních zemí : s cestovní kanceláří na devizový příslib (100 USD) na pozvání blízkých příbuzných (5 USD) služebně 5

6 - Nutné doklady : pas (do Jugoslávie byl nutný zvláštní šedý pas) vízum (kromě Finska) výjezdní doložka celní a devizové prohlášení potvrzení o odevzdání vojenské knížky Vícenásobné vycestování (kromě služebních cest) nebylo v souladu se státními zájmy. - Vycestování do zemí východního bloku bylo možné i na přílohu k občanskému průkazu. I tam byla regulace množství výměny zahraniční měny (na osobu a den). Soukromé cesty do SSSR jen na pozvání. - Omezeni cestování vede k rozvoji chataření a chalupaření v ČSSR. Levné pozemky, opuštěné pohraniční oblasti, kutilská povaha Čechů. - Dočasné uvolnění cestování do zemí západního bloku v roce Vývoj v ČSFR po roce V ČSFR nastává turistická exploze. Vzniká přes 3000 cestovních kanceláří. - Krátkodobé cesty (3-4 dny) Paříž, Londýn, Benátky, Vídeň apod. - Časem stoupá zájem o kvalitu, klesá počet cestovních kanceláří (v roce 2001 asi 780 cestovní kanceláří). Vznikají odborné školy pro cestovní ruch. - Po rozdělení ČSFR v roce 1993 se i cestovní ruch vyvíjí v ČR a SR odděleně. Charakteristika současného vývoje cestovního ruchu v České republice a ve světě - Rozvoj marketingu pro potřeby cestovního ruchu. - Zvyšování kvality, konkurenční prostředí. - Poptávka po kvalifikovaném personálu. - Prudký rozvoj cestovního ruchu v Asii (Čína, Střední Asie, Jižní Amerika) a v odlehlých oblastech (Antarktida, Afrika). - Průměrný nárůst cestovního ruchu ve světě ročně o 3,7 %. - Rozvoj cestovního ruchu je urychlován novými informačními technologiemi (Internet). - Vznik nadnárodních organizací pro cestovní ruch : Společenství volného obchodu EFTA (1993) zakládá 12 zemí EU + 7 dalších zemí. V oblasti cestovního ruchu to znamená snadnější přístup k informacím a jednodušší možnosti nabídky, objednávání i poskytování služeb. Zvyšuje se zároveň konkurenční tlak, náročnost zákazníka, vliv techniky. 6

7 2. JEDNOTNÉ POJMY A DEFINICE Jednotné pojmy a definice jsou nutné pro získání jednotných statistických údajů jako výchozích hodnot pro účely evidence cestovního ruchu a pro vypracování prognóz jeho dalšího rozvoje se v Ottavě v Kanadě sešlo 250 představitelů vládních organizací a cestovních kanceláří a vypracovalo definice: Cestovní ruch (Tourism) Je to činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa ležícího mimo její běžné prostředí. Hlavní účel cesty je jiný než výkon placené činnosti v navštíveném místě. Vnitřní cestovní ruch (Domestic tourism) zahrnuje: - domácí cestovní ruch (Internal tourism) tj. cesty občanů po vlastní zemi - aktivní cestovní ruch (Inbaund tourism) tj. příjezdový cestovní ruch cizinců Národní cestovní ruch (National tourism) zahrnuje - domácí cestovní ruch (Internal tourism) tj. cesty občanů po vlastní zemi - pasivní cestovní ruch (Outbound tourism) tj. výjezdový cestovní ruch občanů do jiných zemí Mezinárodní cestovní ruch (International tourism) zahrnuje: - aktivní cestovní ruch (Inbaund tourism) - pasivní cestovní ruch (Outbound tourism) Rezident v mezinárodním cestovním ruchu je osoba, která žije v zemi alespoň 1 rok před příjezdem do jiné země na dobu kratší jak 1 rok. Rezident v domácím cestovním ruchu je osoba, která žije v určitém místě alespoň 6 měsíců po sobě jdoucích před příjezdem do jiného místa v téže zemi na dobu kratší jak 6 měsíců. Návštěvník (Visitor) - v mezinárodním cestovním ruchu je osoba cestující do jiné země na dobu kratší jak 1 rok, přičemž hlavní účel cesty je jiný než výkon placené činnosti v navštívené zemi - v domácím cestovním ruchu je osoba cestující do jiného místa v téže zemi na dobu kratší jak 6 měsíců, přičemž hlavní účel cesty je jiný než výkon placené činnosti v navštíveném místě. Turista (Tourist) - v mezinárodním cestovním ruchu je návštěvník cestující do jiné země na dobu zahrnující alespoň jedno přenocování, ale ne delší jak 1 rok a hlavní účel cesty je jiná než výkon placené činnosti v navštívené zemi 7

8 - v domácím cestovním ruchu je návštěvník usedlý v místě, který cestuje do jiného místa v téže zemi na dobu zahrnující alespoň jedno přenocování, ale ne delší jak 6 měsíců a hlavní účel cesty je jiný než výkon placené činnosti v navštíveném místě. Turista na dovolené (Holiday maker), který setrvá na místě více než určitý počet dnů. Turista krátkodobý (Short-term tourist), který cestuje na dobu nepřekračující určitý počet dnů, ale zahrnující alespoň jedno přenocování a trvající alespoň 24 hodin. Výletník (Excursionist, též Same-day visitor) - v mezinárodním cestovním ruchu je návštěvník cestující do jiné země na dobu kratší jak 24 hodin bez přenocování, přičemž hlavní účel cesty je jiný než výkon placené činnosti v navštívené zemi. Rozdělení cest podle účelu : - cesty za zábavou (kultura, sport, návštěva příbuzných) - profesní cesty (obchod, služební cesty, konference) - ostatní cesty (studium, zdraví, transit). Výdaje na cestovní ruch (Tourist expenditure) jsou jakékoliv výdaje návštěvníka nebo pro návštěvníka na jeho cestu. Příjmy z mezinárodního cestovního ruchu (International tourism receipts) jsou příjmy země z výdajů zahraničních návštěvníků. Výdaje na mezinárodní cestovní ruch (International tourism expenditure) jsou výdaje vlastních občanů (rezidentů) cestujících do zahraničí jako návštěvníci. 3. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Cestovní ruch je činnost se zásadním významem pro život národů, protože má přímý účinek na sociální, kulturní, výchovně a ekonomické stránky života národů a jejich mezinárodní vztahy. Cestovní ruch je neoddělitelně spjat se společenským a ekonomickým rozvojem národa. 3.1 Faktory ekonomické Růst ekonomiky růst národního důchodu růst fondu spotřeby růst poptávky po službách a tedy i po cestovním ruchu. - Hrubý národní produkt je celková hodnota všech statků a služeb vyrobených za 1 rok. - Hrubý národní produkt nominální je hrubý národní produkt vyjádřený v tržních cenách. - Reálný hrubý národní produkt je hrubý národní produkt očištěný o inflaci. 8

9 cenová hladina roku (t) - cenová hladina roku (t -1) - Míra inflace =. cenová hladina roku (t -1) - Výdaje na cestovní ruch jsou závislé na výši příjmů obyvatelstva. U jednotlivců jsou ovlivněny též povahovým založením, vzděláním, životním a pracovním prostředím, znalostí cizích jazyků, apod. Výdaje na cestovní ruch je obtížné přesně zjistit (ankety, evidence cestovních kanceláří, dopravců, bank). - Úspory jsou nerealizovatelná kupní síla obyvatelstva, která podstatně ovlivňuje poptávku po cestovním ruchu. - Ve vyspělých zemích činí výdaje na cestovní ruch více jak 11 % z příjmu obyvatelstva. Žebříček výdajů: 1. strava 2. bydlení 3. cestovní ruch 3.2 Faktory sociální Cestovní ruch se realizuje mimo trvalé bydliště a zpravidla ve volném čase. - Míra volného času je dalším rozhodujícím faktorem důležitým pro rozvoj cestovního ruchu. Volný čas je nezbytný pro obnovu fyzických i duševních sil. - Cestovní ruch umožňuje relaxaci: únikem od stereotypu života (změna prostředí) únik před stresy z pracovního prostředí únik před přelidněným pracovním i obytným prostředím odpočinek, ale i aktivní tělesnou i duševní činnost poznávání nových krajů, kultury, gastronomie, památek a přírodních zajímavostí. Proces poznávání je průvodním jevem všech forem cestovního ruchu. Cestovní ruch je ušlechtilou formou vyplnění volného času. - Fond volného času tvoří asi 25% bdělého stavu člověka, z toho je 6% denní volný čas, 12% víkendový čas, 7% čas dovolené. - Ve vyspělých zemí má člověk právo na volný čas. - Stále více populace považuje volný čas za důležitější než pracovní činnost. - Rozvoj služeb je další podmínkou pro růst míry volného času. 3.3 Faktory psychologické - Psychologie je nástroj, který pomáhá odhalit příčiny chování lidí a umožňuje na ně působit a usměrňovat jejich chování. Pomáhá rozvíjet nové psychologické vlastnosti osoby. - Psychologické vlastnosti jsou podstatné a poměrně trvalé znaky duševního života. Tvoří osobnost a ovlivňuje jeho chování a reakce na vnější podněty. 9

10 - Psychologické vlastnosti jsou dvojí: vrozené (talent, temperament, fyzická zdatnost apod.), je nutno je rozvíjet, jinak zakrní získané (výchovou, vlivem prostředí apod.) - Vlastnosti osobnosti: schopnosti (dovednost, pracovitost) temperament (sangvinik, cholerik, melancholik) zájmy charakter Člověk jako jednotlivec (individuum) žije ve skupině a ovlivňuje ji a ona jeho. Skupiny tvoří společnost. - Skupina je tvořena dvěma a více osobami. - Skupina má společný soubor názorů (ideologií). - Člověk může být zároveň členem i více skupin. - Společný zájem může vytvořit skupinu jen na určitou dobu (skupiny v cestovním ruchu). - Skupiny v cestovním ruchu jsou malé (do 10), velké (více jak 10, ale zpravidla 30 až 40 i větší). - Skupiny v cestovním ruchu se mohou lišit: mírou důvěry (v cestovních kancelářích, dopravce, průvodce apod.) stejnorodostí (věkové, profesní, intelektuální apod.) mírou náročnosti (skromností, přehnanou náročností, přizpůsobivostí) vztahem k cíli (více nebo méně vyhraněný zájem o konkrétní cíl, zemi, památky, horu, zážitek apod.) mírou tolerance k ostatním členům skupiny. Pro zdárný průběh akce cestovního ruchu je nutno rozpoznat vlastnosti skupiny a umět s ní pracovat a působit na ni jak ve fázi přípravy, tak v průběhu akce (důležitá role pracovníků cestovních kanceláří a průvodce). 3.4 Kulturní faktory - Kultura je na rozdíl od přírody prostředí vědomě člověkem vytvářené. Pojem kultura je souhrn hodnot, myšlenek a postojů, které jsou přijímány určitou homogenní skupinou a jsou přenášeny často jen ústní formou a přímým kontaktem na další generace. - Kultura v sobě zahrnuje nejen všechny druhy umění, ale i právo, politiku, náboženství, technologii výroby, úroveň vzájemných vztahů mezi členy skupiny, způsob stolování apod. - Společnost lidí je skupina, která má společnou kulturu. - Kultura skupiny ovlivňuje chování jednotlivce i skupiny ve styku s jinými skupinami. 10

11 - Kulturní úroveň skupiny přímo ovlivňuje řešení konkrétních situací (krizové situace, konflikty apod.). - Pro rozvoj kulturní úrovně členů skupiny jsou velmi důležité vzory vůdčích členů skupiny (rodiče, učitel, umělci, sportovci). - Poznáváním kultury jiných skupin (národů) se rozvíjí i kultura vlastní skupiny (národa). Příklady : Pořádkumilovnost, serióznost, poctivost, ohleduplnost, kultura stolování a oblékání apod. - Při kontaktu s jinými skupinami v jejich prostředí je vhodné jejich kulturu respektovat, nemusíme ji však přijímat za svou. Příklady : sedět na zemi a jíst tyčinkami, způsob oblékání či chování při jídle. - Nejsou kultury horší a lepší, jsou pouze kultury jiné. 3.5 Demografické faktory - Hustota obyvatel má přímý vliv na poptávku po cestovním ruchu v zemi (ČR 134 os/km 2, Monaco os/km 2 ) ve městech ( os/km 2 ) v obytném a pracovním prostředí - Růst světové populace (odhady) Rok mil mil mil mil mil mil mil mil. - Únosnost planety Země se odhaduje na 20 mld. - Současné demografické trendy: obyvatelstvo stárne prodlužuje se délka života zvyšuje se počet svobodných lidí (rychlý růst úspor) manželství jsou uzavírána ve vyšším věku děti se rodí manželům starším zvyšuje se počet zaměstnaných žen prodlužuje se hranice odchodu do důchodu 11

12 Z toho všeho vyplývá, že roste počet obyvatel, kteří jsou nositeli poptávky po cestovním ruchu. - V ČR se od roku 1990 stále zvyšuje průměrný věk, kterého se lidé dožívají rok 1990 muži 67,5 ženy 76, ,5 77,5 - V Evropě se nejdelšího průměrného věku dožívají muži ve Švédsku (77) a ženy ve Švýcarsku (82). - Příčiny ovlivňující délku života: vzduch, voda, strava, nemocnost, způsob života, lékařská péče, kouření, rodové dispozice, zaměstnání. 3.6 Ekologické faktory Životní prostředí ovlivňuje cestovní ruch a opačně. - Životní prostředí vytváří 3 typy prostředí: Obytné prostředí (město, vesnice, dům, byt). Člověk tráví ¾ života v obytném prostředí. - Město hluk, prach, exhalace, umělci vytvořené prostředí - člověk musí vyhledávat přírodu. - Vesnice nevyvolává zpravidla touhu po přírodním prostředí. Pracovní prostředí, zde tráví člověk ¼ produktivního života. Vlivy: hluk, prašnost, teplota, napětí, zodpovědnost, stresy, přelidněnost, nutnost společenského chování, oblečení apod. Rekreační prostředí příroda (les, hory, vodní toky a plochy), sportoviště, lázně. Rekreační prostředí působí na návštěvníka příznivě, může však též být nositelem určitých rizik. - Les je nejvyhledávanějším rekreačním prostředím. Příznivé působení lesa: - příznivé mikroklima, vyrovnává klimatické výkyvy, vyšší procento kyslíku, vylučování silic a vůní, větší množství záporných iontů - snižování hlučnosti - příznivá zvuková kulisa (šumění) - snížená úroveň patogenních bakterií - pohlcování prachu a smogu - příznivé působení zeleně na zrak - celkové estetické účinky 12

13 Rizika lesního prostředí: - možnost zabloudění - nebezpečí pádu větví a kmenů v silném větru - možný výskyt člověku nebezpečných zvířat a hmyzu - možnost úrazu v neschůdném terénu - Hory Příznivé působení horského prostředí - čistý vzduch - příznivý vliv přiměřené námahy - klid a estetické působení Rizika horského prostředí - nutnost dostatečné fyzické kondice a vybavení - potřebná obratnost pro pohyb v horském terénu (strmost, sníh) - potřebná znalost orientace - možné zvraty počasí - pokles teploty s nadmořskou výškou - možnost pádu ve strmém terénu - vysoká intenzita slunečního záření - ve vysokých polohách pokles hustoty vzduchu - Řeky, jezera, moře příznivé působení vodního prostředí - plavání je intenzivní pohyb bez zatěžování kloubů - osvěžující vliv na človděka - působení Slunce - příznivá vlhkost vzduchu - příznivé působení mořské vody na kůži rizika vodního prostředí - nutná znalost plavání a fyzická zdatnost - nutná zdatnost při provozování vodních sportů (rafting, surfing, potápění) a patřičné vybavení - možnost náhlé změny výšky hladiny pod přehradami - nebezpečí přílivu a odlivů u břehů oceánu, vlny, spodní proudění - vysoká intenzita slunečního záření - existence nepříjemných a nebezpečných živočichů a rostlin - vítr vanoucí od pevniny na volné moře 13

14 Všechny rizikové faktory rekreačního prostředí, zejména v cizích zemích, na které není účastník cestovního ruchu zvyklý a jsou mu neznámy znamenají často značné nebezpečí. Informace o nich a způsob jak jim čelit musí být vhodnou formou zahrnuty do informačních materiálů pro účastníky CR. Při využívání rekreačního prostředí musí být vždy nalezena rovnováha mezi stupněm využití a ochrany, jinak dojde k jeho znehodnocení (viz kapitola Kapacita krajiny). 3.7 Technické faktory - Moderní cestovní ruch je do značné míry závislý na technickém zabezpečení : dopravy, výstavby objektů, spojovacích zařízení, sportovních zařízení, informačních prostředků, likvidaci odpadů. - Při provozování moderních sportů se běžně využívá nejmodernějších technologií a materiálů ( lyžování, paragliding, deltaplány, jumping, horolezectví, potápění ). - Na moderních technologiích je do značné míry závislá i bezpečnost účastníků cestovního ruchu (zdravotní zajištění, záchranná služba v horách a na mořském pobřeží). - Na moderních technických prostředcích je závislý i cestovní ruch zdravotně postižených. 3.8 Politické faktory Základní politickou podmínkou rozvoje cestovního ruchu je mír. Od politické stability země se odvíjejí další faktory působící na rozvoj nebo útlum cestovního ruchu. Z hlediska stability dělí se země na : 1) Politicky stabilní 2) Relativně klidné 3) Neklidné 4) Před politickým převratem 5) Ve válečném stavu Indikátory politického stavu : 1) Systém politických stran 2) Rozsah verbálních útoků ve sdělovacích prostředcích 3) Frekvence střídání vlád 4) Neklid na univerzitách 5) Projevy násilí a teroru Období politicky odlišná v Evropě: 1) Do 1. světové války 2) Po 1. světové válce (nově uspořádané hranice států) 14

15 3) Po 2. světové válce (rozpad kolonií, rozdělení světa na politicko-hospodářská a vojenská seskupení, studená válka) 4) Po roce 1980 (politická krize zemí východního bloku) 5) Po roce 1989 (politické převraty v zemích východního bloku, rozpad SSSR). Politické změny a nové dělení států je často doprovázeno válečnými konflikty (Jugoslávie, Čečensko) 6) Po roce 2001 (celosvětové rozšíření turistických akcí) 3.9 Administrativní faktory Administrativní vlivy (zákony, nařízení, předpisy apod.) týkající se cestovního ruchu jsou vždy odrazem politické a hospodářské situace v dané zemi. Jsou to především: 1) Občanský zákoník (práva a povinnosti občana týkající se i cizinců) 2) Zákony a nařízení pro provoz zařízení cestovního ruchu (obchodní zákoník) 3) V některých zemích jsou to zákony o cestovním ruchu 4) Pasové a vízové povinnosti 5) Celní předpisy 6) Devizové zákony a předpisy 7) Zdravotní předpisy pro lidi a zvířata (povinnost očkování) 8) Osvědčení o úhradě pojištění osob a majetku, o výměně valut 9) Předpisy pro motorová vozidla 10) Dopravní předpisy. Informace o administrativních předpisech je nutno zahrnout do informačních materiálů cestovního ruchu. 4. TRH V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Obecně platí, že trh je místo, kde se uskutečňuje koupě a prodej zboží nebo služeb. Podstata trhu spočívá v pravidelném a opakovaném reagování na všechny podněty, které jsou vlastní výrobě a produkci služeb. Základní tržní kategorie jsou nabídka a poptávka. Jejich vztah je nejvýznamněji ovlivněn tržní cenou. Cena výrobní je tvořena souhrnem nákladů na materiál, zpracování, dopravu, skladování Cena tržní závisí na ceně výrobní, ale též na stavu nabídky a poptávky apod. Marketing je proces získávání informací o stavu na trhu s cílem předvídat jeho vývoj. 15

16 Zvláštnosti trhu v oblasti cestovního ruchu. - Předmětem prodeje jsou především služby, jen menší část připadá na zboží. - Jedna část služeb a zboží se realizuje výlučně na trhu cestovního ruchu a nabízí je specializované podniky cestovního ruchu (cestovní kanceláře) Např. : doprava, ubytování, stravování. - Druhá část služeb a zboží, které se spotřebovávají v souvislosti s cestovním ruchem se realizují na trhu obecně (komunální služby, servis, nákup sportovních potřeb, kosmetiky, sportovního oblečení apod.) - S rozvojem mezinárodního cestovního ruchu dochází k propojování národních a zahraničních trhů s cestovním ruchem, ale i národních ekonomik. Tři základní vztahy nabídky a poptávky: 1) Poptávka se rovná nabídce. Je to stav spíše teoretický. 2) Poptávka je větší než nabídka. Kapacity služeb a zařízení cestovního ruchu jsou nedostatečné. Tržní ceny rostou, dochází k odlivu poptávky do jiné oblasti. 3) Poptávka je menší než nabídka. Nízké využívání kapacit cestovního ruchu, omezování činnosti nebo i rušení zařízení cestovního ruchu. Ceny klesají, klesá ale často i kvalita a rozsah služeb. - Nabídka musí respektovat vlastnosti zákazníka: kupní síla, věk, druh zájmu případně i další vlastnosti jako vzdělání, kulturní úroveň apod. - Změny v objemu a struktuře poptávky nastávají: změnami v příjmech obyvatelstva nárůstem nebo poklesem míry volného času změnami spotřebitelských preferencí (móda, prestižní hlediska) motivací účasti (zdravotní stav, studijní důvody) změnami ve způsobu života (věk, rodinný stav, změna zaměstnání, společenského postavení) cenovými změnami na trhu obecně i v oblasti cestovního ruchu - Charakteristické rysy poptávky v oblasti cestovního ruchu 1) Komplexnost poptávky kupuje a prodává se zpravidla více druhů služeb najednou (balík služeb). Nejčastěji je to doprava, ubytování a stravování. 2) Periodický charakter poptávky řídí se většinou ročním obdobím. 3) Pružnost poptávky poptávka se může měnit velmi rychle ve struktuře i v objemu (změna politické situace v cílové zemi). Nabídka nemůže 16

17 zpravidla stejně rychle reagovat (nutnost smluvního zajištění služeb předem, ověření podmínek v nové oblasti). 4) Masovost poptávky v ČR velký podíl hromadného cestovního ruchu. 5) Priorita poptávky zvýšený zájem o určitý druh cestovního ruchu, který je dán přírodními podmínkami, politickou situací apod. Obsah nabídky tvoří: zboží, služby a jejich ceny distribuční a prodejní činitelé (cestovní kanceláře, agentury) komunikační prostředky (katalog, reklama, osobní kontakt) - Psychologický účinek nabídky musí být příznivý, ale nesmí být přehnaný. - Trh v oblasti cestovního ruchu je víc než obecný trh ovlivněn mimoekonomickými faktory jako jsou podmínky přírodní, politické, sociální, kulturní apod. Proces vytvoření nového trhu v oblasti cestovního ruchu je dlouhodobý (investice, dopravní infrastruktura, obchodní síť, komunální služby, zdravotní a bezpečnostní zařízení apod.) - Služby v cestovním ruchu nedají se skladovat jsou nehmotné jsou nerozlučně spojeny s osobou poskytovatele jsou pomíjivé (jejich existence končí v okamžiku jejich ukončení). 5. POTŘEBA A SPOTŘEBA V CESTOVNÍM RUCHU Obecná definice: Potřeba je psychická síla, která uvádí do činnosti konkrétní lidské chování. Tato síla může být pozitivní (tužba) nebo negativní (strach, odpor). Vnější projev potřeby je napětí, které vyvolává aktivitu a ta zajistí rovnováhu. Základní rozdělení: Potřeby biologické (nezbytné) souvisí s existencí člověka jako živočicha (jídlo, ochrana života, zachování rodu). Jsou ve své podstatě neměnné. Potřeby společenské (zbytné) souvisí s existencí člověka jako člena společnosti (potřeba vzdělání, seberealizace, společenského uplatnění, kultury, zábavy, sportu). Tyto potřeby se vyvíjejí a přeměňují s vývojem společnosti. 17

18 Další rozdělení potřeb v oblasti cestovního ruchu : Potřeby primární uspokojují základní motivace cestovního ruchu tj. poznávání, odpočinek, vzdělání, kultura, sport, změna prostředí. Potřeby sekundární nejsou cílem cestovního ruchu, ale jsou pro naplnění primárních potřeb nepostradatelné (doprava, ubytování, stravování, hygiena). Pro některé účastníky cestovního ruchu je kvalita uspokojení sekundárních potřeb důležitější než uspokojení potřeb primárních (cílová činnost). - Potřeby lidí nemají ve svém vývoji hranice. Úroveň spotřeby je však dána úrovní společenského a ekonomického vývoje skupiny nebo jednotlivce. Hranice potřeb jsou tak dány možnostmi jednotlivce, státu. I Země jako planeta má svoje hraniční možnosti. Omezení jsou dána možnostmi hmotného zabezpečení i energetickými možnostmi. Ani cestovní ruch se v konkrétní oblasti nemůže rozšiřovat bez omezení. Hranice jsou zde dány kapacitou daného prostředí. - Charakteristické znaky potřeb v cestovním ruchu potřeby jsou proměnlivé s časem, věkem, společenským postavením, módou apod. potřeby se vzájemně podmiňují. Potřeba rekreace vyvolá potřebu vhodného oblečení, sportovního vybavení, informací, dopravy apod. potřeby jsou vždy subjektivně podmíněné, jsou ovlivněny vkusem, vzděláním, fyzickými a zdravotními předpoklady. - Cestovní ruch je forma uspokojování potřeb reprodukce fyzických a duševních sil. K uspokojování dochází zpravidla ve volném čase a mimo trvalé bydliště (mimo běžné životní, pracovní a obytné prostředí). - V průběhu akcí cestovního ruchu dochází k uspokojování potřeb po: poznávání odpočinku, ale i aktivnímu pohybu a sportu vzdělávání kulturnímu vyžití změně prostředí. Tyto potřeby je však možno uspokojit jinak něž v cestovním ruchu. - Úroveň cestovního ruchu je významným indikátorem stupně rozvoje společnosti, způsobu života i životní úrovně. 18

19 Spotřeba v oblasti cestovního ruchu Obecně: spotřeba je realizovaná poptávka. Proces probíhá postupem: potřeba poptávka spotřeba. - Objem spotřeby se vyjadřuje výdaji na cestovní ruch: výdaje přímé bezprostředně souvisí s účastí na cestovním ruchu výdaje nepřímé (oblečení, sportovní potřeby, dopravní prostředky) Zjištění výdajů je však obtížné a nepřesné ze statistiky rodinných výdajů (ankety) z publikací bank, dopravců, cestovních kanceláří ze statistik celních a pasových úřadů. Podle odhadů světové turistické organizace WTO budou nominální výdaje na cestovní ruch do roku 2005 stoupat ve světovém měřítku o 4,6 % ročně. Největší rozvoj v současné době probíhá v zemích, které byly donedávna turisticky zaostalé (Tibet, Čína). 6. FORMY CESTOVNÍHO RUCHU Uvedené formy se často vzájemně prolínají 6.1 Kulturní a vzdělávací cestovní ruch - Účast na kulturních akcích (festivaly, výstavy, představení) - Studijní cesty a stáže 6.2 Zábavní a atrakční cestovní ruch - Zábavní centra se zpravidla budují tam, kde přírodní podmínky nejsou pro ostatní formy cestovního ruchu vhodné. - Zábavní parky (Pratr, Vidámpark, Tivoli, Disneyland, La Villette, Legolend). - Megaatrakce, světové výstavy, národní výstavy. - Stálé výstavy technických vymožeností a atrakcí (prostorová kina, trenažery). 6.3 Sportovní cestovní ruch - Aktivní sporty (plavání, turistika, lyžování, paragliding, jízda na koni, tenis, vodáctví, rafting, cyklistika). - Pasivní účast (diváci sportovních utkání). 6.4 Zdravotní cestovní ruch - Cestování na svatá místa s uzdravujícím účinkem. - Lázeňský cestovní ruch. - Též pobyt u moří s očekávaným účinkem Slunce a slané vody na kožní onemocnění. 19

20 6.5 Gurmánský cestovní ruch - Zaměřeno na poznávání jídel a nápojů v cizích zemích a krajích. V ČR : vepřové, zvěřinové hody, vinobraní. Exotická jídla v cizích zemích jsou často součástí poznávání místní kultury a životní úrovně. - Je to forma cestovního ruchu, kterou využívá spíše bohatší klientela. 6.6 Kongresový cestovní ruch Akce : konference, sympozia, kongresy mají dva cíle: a) Odborný cíl (referáty, vědecké a odborné diskuse) b) Společenský cíl (osobní kontakt odborníků a vědců). - Účastníci představují výběr odborníků v dané oblasti činnosti. Vysoká odbornost zajištění je samozřejmostí. - Zajišťované služby pro vlastní akci (platí organizátor akce z prostředků získaných z účastnických poplatků) : Pronájem jednacích místností Pronájem místností pro společenská setkání Tisk materiálů v přípravné fázi Tisk referátů (sborníků). Dnes často i na CD Překladatelské a tlumočnické služby Organizační zajištění (recepce) Odborné exkurze (doprava, průvodce) Ladyes program pro doprovázející osoby (doprava, průvodce) - Nepřímo poskytované služby (účastník platí sám) : Doprava účastníka do místa konání Ubytování účastníka Pokongresový program pro ty kdo v zemi stráví dalších několik dnů Nákup zboží (suvenýry) Kulturní doprovodné akce - Místo konání akce musí poskytovat dostatečné kapacitní zázemí ubytovací, stravovací, kulturní a musí mít vysokou estetickou úroveň. V ČR: Praha, lázně, horská střediska. - Vznikají i specializované kongresové agentury, které zajišťují akci tzv. na klíč. - Ve světě vznikají kongresová místa i v menších městech s pěkným prostředím a okolím vhodným pro exkurzi (Leoben, Vysoké Tatry, lázeňská léčba). 20

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ Typy, definice, základní pojmy CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA /typy, definice, základní pojmy/ CESTOVNÍ RUCH Cestovní ruch: definice Typy, Cestovní definice, ruch:

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SSOŠ Prima s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu pro 1. ročník 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu

SSOŠ Prima s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu pro 1. ročník 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu Kapitola 5 Geografie zeměpis Jeden z nejstarších vědních oborů v historii lidstva, který studuje současně jevy a procesy fyzickogeografické

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Geografie cestovního ruchu

Geografie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Teoretická východiska čas: 9-10 Zahraniční návštěvníci v době krize čas: 9-10 Případová studie ze zahraničí bavorský lázeňský trojúhelník - čas: 10-11 Lázeňský cestovní ruch

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

TEORIE TURISMU S Y L A B U S

TEORIE TURISMU S Y L A B U S VŠB Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví TEORIE TURISMU S Y L A B U S Hana Štěpánková 2010 1 Literatura : - Jakubíková D., Ježek J., Pavlák M.:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Hlavní metody vyučování výklad slovní referát,rozhovor,diskuze problémové metody - situační a inscenační metody

Hlavní metody vyučování výklad slovní referát,rozhovor,diskuze problémové metody - situační a inscenační metody 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Služby cestovního Obecné cíle výuky vyučovacího předmětu Služby cestovního Cílem předmětu Služby cestovního je, aby žák pochopil jaké jsou požadavky na uspokojování potřeb

Více

Cestovní ruch Podklady do školy

Cestovní ruch Podklady do školy Cestovní ruch Podklady do školy 1 Politika cestovního ruchu v České republice 1.1 Přístupy k vymezení cestovního ruchu Lidé v průběhu celé své existence stále cestovali, hledali místa, která jim umožní

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec)

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Thajsko 1. Základní údaje o zemi 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Obyvatelstvo (mil.) 64,265 Přírůstek obyvatelstva 0,95 % Populace - 0-14 let 24,2 % - 15-64 let 68,8 % - 65 a více 7 %

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů ABSOLUTORIUM Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů Předmět: Technika služeb cestovního ruchu Studijní skupina: 4. VOŠ ds Školní rok: 2014/2015 l. Význam ubytovacích služeb ve vztahu k CR.

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více