Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví TEORIE TURISMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví TEORIE TURISMU"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví TEORIE TURISMU Učební texty pro 1. ročník oboru Geovědní a montánní turismus Doc. Ing. Emil Gavlovský, CSc. Ostrava

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 1 1. POČÁTKY CESTOVÁNÍ 4 2. JEDNOTNÉ POJMY A DEFINICE 7 3. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Faktory ekonomické Faktory sociální Faktory psychologické Kulturní faktory Demografické faktory Ekologické faktory Technické faktory Politické faktory Administrativní faktory TRH V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU POTŘEBA A SPOTŘEBA V CESTOVNÍM RUCHU FORMY CESTOVNÍHO RUCHU Kulturní a vzdělávací cestovní ruch Zábavní a atrakční cestovní ruch Sportovní cestovní ruch Zdravotní cestovní ruch Gurmánský cestovní ruch Kongresový cestovní ruch Incentivní cestovní ruh Městský cestovní ruch Venkovský cestovní ruch (agroturismus) Náboženský cestovní ruch Cestovní ruch seniorů Cestovní ruch mládeže Cestovní ruch zdravotně postižených Lovecký cestovní ruch ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A CESTOVNÍ RUCH ÚZEMÍ VHODNÁ PRO CESTOVNÍ RUCH Území vhodná pro cestovní ruch Území z cestovního ruchu vyloučená z důvodů jejich ochrany Území z cestovního ruchu vyloučená z důvodů jejich znehodnocení Území omezující cestovní ruch REKREAČNÍ KAPACITA KRAJINY Fyzická kapacita Schopnost krajiny přijímat rekreanty Ekologická kapacita Sociálně psychologická kapacita Kapacita okolí VLIV CESTOVNÍHO RUCHU NA KRAJINU Negativní vliv cestovního ruchu na krajinu Pozitivní vliv cestovního ruchu na krajinu RAJONIZACE ÚZEMÍ V ČR VYUŽITÍ PAMÁTEK V CESTOVNÍM RUCHU MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ ZÁKLADNA CESTOVNÍHO RUCHU 28 2

3 ÚVODNÍ SLOVO Tento učební text je určen pro posluchače 1. ročníku tříletého bakalářského studia oboru Geovědní a montánní turismus. V předmětu jsou stručnou formou obsaženy informace o zákonitostech rozvoje a realizace cestovního ruchu v různých přírodních, společenských, politických a ekonomických podmínkách. Koncentrovaná forma učebního textu tvoří kostru přednášek a vyžaduje doplnění a rozšíření o informace a praktické příklady, které jsou obsahem přednášek. Sylabus byl zpracován v rámci grantu FRVŠ č

4 TEORIE TURISMU 1. POČÁTKY CESTOVÁNÍ Starověk - První historicky doložené popisy cest kolem Středozemního moře, popisy zajímavostí a památek, obyvatel, gastronomie apod. z let před naším letopočtem. - Itinerárium popis vodních i suchozemských cest císaře římského Diokleciána ( ). Uvedeny jsou i výdaje. Středověk - Cestování patří k výchově a bontonu mladých šlechticů, doprovází je studenti. Cíl je poznávání jiných krajů, kultury a výuka cizích řečí. Cestují i obchodníci a umělci. - Ve 13. stol. obchodní cesty do Asie. Marco Polo ( ) žije 11 let v Číně na dvoře Kublajchána, o čemž napsal knihu Milion. - V 15. stol. velké námořní cesty 1492 objevení Ameriky Cristophori Columbus (Janov ) ve službách Španělského krále celkem 4 výpravy. Amerigo Vespuci ( ) popsal přírodu a obyvatele a dle něho má Amerika název zakládání koloniálních osad Motivy cest jsou obchod (koření, drahé kovy a nerosty) a kolonizace. Novodobý cestovní ruch stol. v Anglii se rozvíjí průmysl, nastává volnost pohybu pracovní síly do Evropy vycestovalo Angličanů. Začíná období zvané Grand Tours. V Evropě vzniká systém ubytování a stravování dle anglického vzoru Thomas Cook organizuje první hromadný výlet 570 osob z Leincasteru do Loughborough při příležitosti otevření železniční tratě z Derby do Roughby. Thomas Cook ( ) zakládá první cestovní kancelář na světě T. Cook organizuje první zahraniční zájezd na Světovou výstavu do Paříže. Jeho organizační prvky jsou používány dodnes: - vydává tzv. blanketové lístky - používá rooming listy - sestavuje popis trasy, časový harmonogram (itinerář) - uzavírá smlouvu s železničními dopravci 4

5 - Karl Baedecker ( ) vydává první knižní průvodce v roce Popisuje nejen pamětihodnosti, ale i možnosti ubytování, stravování, dopravy a uvádí i ceny. Umožňuje cestování i středních vrstev a bez průvodců století lázeňské cesty bohatých i středních vrstev do lázní a alpských oblastí. Začínají cesty dělnictva za přírodou (dělnický spolek Naturfreunde v Rakousku Uhersku). Zkracování pracovní doby. Období do 1. světové války - Cestují bohatí a střední vrstvy s celými rodinami a služebnictvem. Rozvíjí se hotelnictví. Období po 1. světové válce - Rozvíjí se hromadný cestovní ruch. Statisticky se podchycuje, zkoumají se zákonitosti rozvoje cestovního ruchu. Další zkracování pracovní doby až na 8 hodin znamená prodlužování volného času. - Vznik velkých cestovních kanceláří, další rozvoj služeb v cestovním ruchu. - Světová hospodářská krize ve 30. letech znamená útlum cestovního ruchu. - V Čechách v té době vzniká hnutí zvané tramping se speciálně trampskou hudbou a oblékáním. Období po 2. světové válce - Rekonstrukce ekonomiky v Evropě i ve světě. - Rozpad světa na dvě politické a ekonomické soustavy. - Vznik studené války (1948). - Cestovní ruch se v obou soustavách rozvíjí různým způsobem. V zemích západního bloku především individuální cestovní ruch (motorismus), v zemích východního bloku především hromadný cestovní ruch uvnitř bloku s výraznou regulací cest za železnou oponu. V Československu jen 7 cestovních kanceláří: Čedok, Sport-Turist, CKM, Autoturist, Balnea, Slovakotour, Tatratour. - Možnost výjezdu z ČSR do západních zemí : s cestovní kanceláří na devizový příslib (100 USD) na pozvání blízkých příbuzných (5 USD) služebně 5

6 - Nutné doklady : pas (do Jugoslávie byl nutný zvláštní šedý pas) vízum (kromě Finska) výjezdní doložka celní a devizové prohlášení potvrzení o odevzdání vojenské knížky Vícenásobné vycestování (kromě služebních cest) nebylo v souladu se státními zájmy. - Vycestování do zemí východního bloku bylo možné i na přílohu k občanskému průkazu. I tam byla regulace množství výměny zahraniční měny (na osobu a den). Soukromé cesty do SSSR jen na pozvání. - Omezeni cestování vede k rozvoji chataření a chalupaření v ČSSR. Levné pozemky, opuštěné pohraniční oblasti, kutilská povaha Čechů. - Dočasné uvolnění cestování do zemí západního bloku v roce Vývoj v ČSFR po roce V ČSFR nastává turistická exploze. Vzniká přes 3000 cestovních kanceláří. - Krátkodobé cesty (3-4 dny) Paříž, Londýn, Benátky, Vídeň apod. - Časem stoupá zájem o kvalitu, klesá počet cestovních kanceláří (v roce 2001 asi 780 cestovní kanceláří). Vznikají odborné školy pro cestovní ruch. - Po rozdělení ČSFR v roce 1993 se i cestovní ruch vyvíjí v ČR a SR odděleně. Charakteristika současného vývoje cestovního ruchu v České republice a ve světě - Rozvoj marketingu pro potřeby cestovního ruchu. - Zvyšování kvality, konkurenční prostředí. - Poptávka po kvalifikovaném personálu. - Prudký rozvoj cestovního ruchu v Asii (Čína, Střední Asie, Jižní Amerika) a v odlehlých oblastech (Antarktida, Afrika). - Průměrný nárůst cestovního ruchu ve světě ročně o 3,7 %. - Rozvoj cestovního ruchu je urychlován novými informačními technologiemi (Internet). - Vznik nadnárodních organizací pro cestovní ruch : Společenství volného obchodu EFTA (1993) zakládá 12 zemí EU + 7 dalších zemí. V oblasti cestovního ruchu to znamená snadnější přístup k informacím a jednodušší možnosti nabídky, objednávání i poskytování služeb. Zvyšuje se zároveň konkurenční tlak, náročnost zákazníka, vliv techniky. 6

7 2. JEDNOTNÉ POJMY A DEFINICE Jednotné pojmy a definice jsou nutné pro získání jednotných statistických údajů jako výchozích hodnot pro účely evidence cestovního ruchu a pro vypracování prognóz jeho dalšího rozvoje se v Ottavě v Kanadě sešlo 250 představitelů vládních organizací a cestovních kanceláří a vypracovalo definice: Cestovní ruch (Tourism) Je to činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa ležícího mimo její běžné prostředí. Hlavní účel cesty je jiný než výkon placené činnosti v navštíveném místě. Vnitřní cestovní ruch (Domestic tourism) zahrnuje: - domácí cestovní ruch (Internal tourism) tj. cesty občanů po vlastní zemi - aktivní cestovní ruch (Inbaund tourism) tj. příjezdový cestovní ruch cizinců Národní cestovní ruch (National tourism) zahrnuje - domácí cestovní ruch (Internal tourism) tj. cesty občanů po vlastní zemi - pasivní cestovní ruch (Outbound tourism) tj. výjezdový cestovní ruch občanů do jiných zemí Mezinárodní cestovní ruch (International tourism) zahrnuje: - aktivní cestovní ruch (Inbaund tourism) - pasivní cestovní ruch (Outbound tourism) Rezident v mezinárodním cestovním ruchu je osoba, která žije v zemi alespoň 1 rok před příjezdem do jiné země na dobu kratší jak 1 rok. Rezident v domácím cestovním ruchu je osoba, která žije v určitém místě alespoň 6 měsíců po sobě jdoucích před příjezdem do jiného místa v téže zemi na dobu kratší jak 6 měsíců. Návštěvník (Visitor) - v mezinárodním cestovním ruchu je osoba cestující do jiné země na dobu kratší jak 1 rok, přičemž hlavní účel cesty je jiný než výkon placené činnosti v navštívené zemi - v domácím cestovním ruchu je osoba cestující do jiného místa v téže zemi na dobu kratší jak 6 měsíců, přičemž hlavní účel cesty je jiný než výkon placené činnosti v navštíveném místě. Turista (Tourist) - v mezinárodním cestovním ruchu je návštěvník cestující do jiné země na dobu zahrnující alespoň jedno přenocování, ale ne delší jak 1 rok a hlavní účel cesty je jiná než výkon placené činnosti v navštívené zemi 7

8 - v domácím cestovním ruchu je návštěvník usedlý v místě, který cestuje do jiného místa v téže zemi na dobu zahrnující alespoň jedno přenocování, ale ne delší jak 6 měsíců a hlavní účel cesty je jiný než výkon placené činnosti v navštíveném místě. Turista na dovolené (Holiday maker), který setrvá na místě více než určitý počet dnů. Turista krátkodobý (Short-term tourist), který cestuje na dobu nepřekračující určitý počet dnů, ale zahrnující alespoň jedno přenocování a trvající alespoň 24 hodin. Výletník (Excursionist, též Same-day visitor) - v mezinárodním cestovním ruchu je návštěvník cestující do jiné země na dobu kratší jak 24 hodin bez přenocování, přičemž hlavní účel cesty je jiný než výkon placené činnosti v navštívené zemi. Rozdělení cest podle účelu : - cesty za zábavou (kultura, sport, návštěva příbuzných) - profesní cesty (obchod, služební cesty, konference) - ostatní cesty (studium, zdraví, transit). Výdaje na cestovní ruch (Tourist expenditure) jsou jakékoliv výdaje návštěvníka nebo pro návštěvníka na jeho cestu. Příjmy z mezinárodního cestovního ruchu (International tourism receipts) jsou příjmy země z výdajů zahraničních návštěvníků. Výdaje na mezinárodní cestovní ruch (International tourism expenditure) jsou výdaje vlastních občanů (rezidentů) cestujících do zahraničí jako návštěvníci. 3. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Cestovní ruch je činnost se zásadním významem pro život národů, protože má přímý účinek na sociální, kulturní, výchovně a ekonomické stránky života národů a jejich mezinárodní vztahy. Cestovní ruch je neoddělitelně spjat se společenským a ekonomickým rozvojem národa. 3.1 Faktory ekonomické Růst ekonomiky růst národního důchodu růst fondu spotřeby růst poptávky po službách a tedy i po cestovním ruchu. - Hrubý národní produkt je celková hodnota všech statků a služeb vyrobených za 1 rok. - Hrubý národní produkt nominální je hrubý národní produkt vyjádřený v tržních cenách. - Reálný hrubý národní produkt je hrubý národní produkt očištěný o inflaci. 8

9 cenová hladina roku (t) - cenová hladina roku (t -1) - Míra inflace =. cenová hladina roku (t -1) - Výdaje na cestovní ruch jsou závislé na výši příjmů obyvatelstva. U jednotlivců jsou ovlivněny též povahovým založením, vzděláním, životním a pracovním prostředím, znalostí cizích jazyků, apod. Výdaje na cestovní ruch je obtížné přesně zjistit (ankety, evidence cestovních kanceláří, dopravců, bank). - Úspory jsou nerealizovatelná kupní síla obyvatelstva, která podstatně ovlivňuje poptávku po cestovním ruchu. - Ve vyspělých zemích činí výdaje na cestovní ruch více jak 11 % z příjmu obyvatelstva. Žebříček výdajů: 1. strava 2. bydlení 3. cestovní ruch 3.2 Faktory sociální Cestovní ruch se realizuje mimo trvalé bydliště a zpravidla ve volném čase. - Míra volného času je dalším rozhodujícím faktorem důležitým pro rozvoj cestovního ruchu. Volný čas je nezbytný pro obnovu fyzických i duševních sil. - Cestovní ruch umožňuje relaxaci: únikem od stereotypu života (změna prostředí) únik před stresy z pracovního prostředí únik před přelidněným pracovním i obytným prostředím odpočinek, ale i aktivní tělesnou i duševní činnost poznávání nových krajů, kultury, gastronomie, památek a přírodních zajímavostí. Proces poznávání je průvodním jevem všech forem cestovního ruchu. Cestovní ruch je ušlechtilou formou vyplnění volného času. - Fond volného času tvoří asi 25% bdělého stavu člověka, z toho je 6% denní volný čas, 12% víkendový čas, 7% čas dovolené. - Ve vyspělých zemí má člověk právo na volný čas. - Stále více populace považuje volný čas za důležitější než pracovní činnost. - Rozvoj služeb je další podmínkou pro růst míry volného času. 3.3 Faktory psychologické - Psychologie je nástroj, který pomáhá odhalit příčiny chování lidí a umožňuje na ně působit a usměrňovat jejich chování. Pomáhá rozvíjet nové psychologické vlastnosti osoby. - Psychologické vlastnosti jsou podstatné a poměrně trvalé znaky duševního života. Tvoří osobnost a ovlivňuje jeho chování a reakce na vnější podněty. 9

10 - Psychologické vlastnosti jsou dvojí: vrozené (talent, temperament, fyzická zdatnost apod.), je nutno je rozvíjet, jinak zakrní získané (výchovou, vlivem prostředí apod.) - Vlastnosti osobnosti: schopnosti (dovednost, pracovitost) temperament (sangvinik, cholerik, melancholik) zájmy charakter Člověk jako jednotlivec (individuum) žije ve skupině a ovlivňuje ji a ona jeho. Skupiny tvoří společnost. - Skupina je tvořena dvěma a více osobami. - Skupina má společný soubor názorů (ideologií). - Člověk může být zároveň členem i více skupin. - Společný zájem může vytvořit skupinu jen na určitou dobu (skupiny v cestovním ruchu). - Skupiny v cestovním ruchu jsou malé (do 10), velké (více jak 10, ale zpravidla 30 až 40 i větší). - Skupiny v cestovním ruchu se mohou lišit: mírou důvěry (v cestovních kancelářích, dopravce, průvodce apod.) stejnorodostí (věkové, profesní, intelektuální apod.) mírou náročnosti (skromností, přehnanou náročností, přizpůsobivostí) vztahem k cíli (více nebo méně vyhraněný zájem o konkrétní cíl, zemi, památky, horu, zážitek apod.) mírou tolerance k ostatním členům skupiny. Pro zdárný průběh akce cestovního ruchu je nutno rozpoznat vlastnosti skupiny a umět s ní pracovat a působit na ni jak ve fázi přípravy, tak v průběhu akce (důležitá role pracovníků cestovních kanceláří a průvodce). 3.4 Kulturní faktory - Kultura je na rozdíl od přírody prostředí vědomě člověkem vytvářené. Pojem kultura je souhrn hodnot, myšlenek a postojů, které jsou přijímány určitou homogenní skupinou a jsou přenášeny často jen ústní formou a přímým kontaktem na další generace. - Kultura v sobě zahrnuje nejen všechny druhy umění, ale i právo, politiku, náboženství, technologii výroby, úroveň vzájemných vztahů mezi členy skupiny, způsob stolování apod. - Společnost lidí je skupina, která má společnou kulturu. - Kultura skupiny ovlivňuje chování jednotlivce i skupiny ve styku s jinými skupinami. 10

11 - Kulturní úroveň skupiny přímo ovlivňuje řešení konkrétních situací (krizové situace, konflikty apod.). - Pro rozvoj kulturní úrovně členů skupiny jsou velmi důležité vzory vůdčích členů skupiny (rodiče, učitel, umělci, sportovci). - Poznáváním kultury jiných skupin (národů) se rozvíjí i kultura vlastní skupiny (národa). Příklady : Pořádkumilovnost, serióznost, poctivost, ohleduplnost, kultura stolování a oblékání apod. - Při kontaktu s jinými skupinami v jejich prostředí je vhodné jejich kulturu respektovat, nemusíme ji však přijímat za svou. Příklady : sedět na zemi a jíst tyčinkami, způsob oblékání či chování při jídle. - Nejsou kultury horší a lepší, jsou pouze kultury jiné. 3.5 Demografické faktory - Hustota obyvatel má přímý vliv na poptávku po cestovním ruchu v zemi (ČR 134 os/km 2, Monaco os/km 2 ) ve městech ( os/km 2 ) v obytném a pracovním prostředí - Růst světové populace (odhady) Rok mil mil mil mil mil mil mil mil. - Únosnost planety Země se odhaduje na 20 mld. - Současné demografické trendy: obyvatelstvo stárne prodlužuje se délka života zvyšuje se počet svobodných lidí (rychlý růst úspor) manželství jsou uzavírána ve vyšším věku děti se rodí manželům starším zvyšuje se počet zaměstnaných žen prodlužuje se hranice odchodu do důchodu 11

12 Z toho všeho vyplývá, že roste počet obyvatel, kteří jsou nositeli poptávky po cestovním ruchu. - V ČR se od roku 1990 stále zvyšuje průměrný věk, kterého se lidé dožívají rok 1990 muži 67,5 ženy 76, ,5 77,5 - V Evropě se nejdelšího průměrného věku dožívají muži ve Švédsku (77) a ženy ve Švýcarsku (82). - Příčiny ovlivňující délku života: vzduch, voda, strava, nemocnost, způsob života, lékařská péče, kouření, rodové dispozice, zaměstnání. 3.6 Ekologické faktory Životní prostředí ovlivňuje cestovní ruch a opačně. - Životní prostředí vytváří 3 typy prostředí: Obytné prostředí (město, vesnice, dům, byt). Člověk tráví ¾ života v obytném prostředí. - Město hluk, prach, exhalace, umělci vytvořené prostředí - člověk musí vyhledávat přírodu. - Vesnice nevyvolává zpravidla touhu po přírodním prostředí. Pracovní prostředí, zde tráví člověk ¼ produktivního života. Vlivy: hluk, prašnost, teplota, napětí, zodpovědnost, stresy, přelidněnost, nutnost společenského chování, oblečení apod. Rekreační prostředí příroda (les, hory, vodní toky a plochy), sportoviště, lázně. Rekreační prostředí působí na návštěvníka příznivě, může však též být nositelem určitých rizik. - Les je nejvyhledávanějším rekreačním prostředím. Příznivé působení lesa: - příznivé mikroklima, vyrovnává klimatické výkyvy, vyšší procento kyslíku, vylučování silic a vůní, větší množství záporných iontů - snižování hlučnosti - příznivá zvuková kulisa (šumění) - snížená úroveň patogenních bakterií - pohlcování prachu a smogu - příznivé působení zeleně na zrak - celkové estetické účinky 12

13 Rizika lesního prostředí: - možnost zabloudění - nebezpečí pádu větví a kmenů v silném větru - možný výskyt člověku nebezpečných zvířat a hmyzu - možnost úrazu v neschůdném terénu - Hory Příznivé působení horského prostředí - čistý vzduch - příznivý vliv přiměřené námahy - klid a estetické působení Rizika horského prostředí - nutnost dostatečné fyzické kondice a vybavení - potřebná obratnost pro pohyb v horském terénu (strmost, sníh) - potřebná znalost orientace - možné zvraty počasí - pokles teploty s nadmořskou výškou - možnost pádu ve strmém terénu - vysoká intenzita slunečního záření - ve vysokých polohách pokles hustoty vzduchu - Řeky, jezera, moře příznivé působení vodního prostředí - plavání je intenzivní pohyb bez zatěžování kloubů - osvěžující vliv na človděka - působení Slunce - příznivá vlhkost vzduchu - příznivé působení mořské vody na kůži rizika vodního prostředí - nutná znalost plavání a fyzická zdatnost - nutná zdatnost při provozování vodních sportů (rafting, surfing, potápění) a patřičné vybavení - možnost náhlé změny výšky hladiny pod přehradami - nebezpečí přílivu a odlivů u břehů oceánu, vlny, spodní proudění - vysoká intenzita slunečního záření - existence nepříjemných a nebezpečných živočichů a rostlin - vítr vanoucí od pevniny na volné moře 13

14 Všechny rizikové faktory rekreačního prostředí, zejména v cizích zemích, na které není účastník cestovního ruchu zvyklý a jsou mu neznámy znamenají často značné nebezpečí. Informace o nich a způsob jak jim čelit musí být vhodnou formou zahrnuty do informačních materiálů pro účastníky CR. Při využívání rekreačního prostředí musí být vždy nalezena rovnováha mezi stupněm využití a ochrany, jinak dojde k jeho znehodnocení (viz kapitola Kapacita krajiny). 3.7 Technické faktory - Moderní cestovní ruch je do značné míry závislý na technickém zabezpečení : dopravy, výstavby objektů, spojovacích zařízení, sportovních zařízení, informačních prostředků, likvidaci odpadů. - Při provozování moderních sportů se běžně využívá nejmodernějších technologií a materiálů ( lyžování, paragliding, deltaplány, jumping, horolezectví, potápění ). - Na moderních technologiích je do značné míry závislá i bezpečnost účastníků cestovního ruchu (zdravotní zajištění, záchranná služba v horách a na mořském pobřeží). - Na moderních technických prostředcích je závislý i cestovní ruch zdravotně postižených. 3.8 Politické faktory Základní politickou podmínkou rozvoje cestovního ruchu je mír. Od politické stability země se odvíjejí další faktory působící na rozvoj nebo útlum cestovního ruchu. Z hlediska stability dělí se země na : 1) Politicky stabilní 2) Relativně klidné 3) Neklidné 4) Před politickým převratem 5) Ve válečném stavu Indikátory politického stavu : 1) Systém politických stran 2) Rozsah verbálních útoků ve sdělovacích prostředcích 3) Frekvence střídání vlád 4) Neklid na univerzitách 5) Projevy násilí a teroru Období politicky odlišná v Evropě: 1) Do 1. světové války 2) Po 1. světové válce (nově uspořádané hranice států) 14

15 3) Po 2. světové válce (rozpad kolonií, rozdělení světa na politicko-hospodářská a vojenská seskupení, studená válka) 4) Po roce 1980 (politická krize zemí východního bloku) 5) Po roce 1989 (politické převraty v zemích východního bloku, rozpad SSSR). Politické změny a nové dělení států je často doprovázeno válečnými konflikty (Jugoslávie, Čečensko) 6) Po roce 2001 (celosvětové rozšíření turistických akcí) 3.9 Administrativní faktory Administrativní vlivy (zákony, nařízení, předpisy apod.) týkající se cestovního ruchu jsou vždy odrazem politické a hospodářské situace v dané zemi. Jsou to především: 1) Občanský zákoník (práva a povinnosti občana týkající se i cizinců) 2) Zákony a nařízení pro provoz zařízení cestovního ruchu (obchodní zákoník) 3) V některých zemích jsou to zákony o cestovním ruchu 4) Pasové a vízové povinnosti 5) Celní předpisy 6) Devizové zákony a předpisy 7) Zdravotní předpisy pro lidi a zvířata (povinnost očkování) 8) Osvědčení o úhradě pojištění osob a majetku, o výměně valut 9) Předpisy pro motorová vozidla 10) Dopravní předpisy. Informace o administrativních předpisech je nutno zahrnout do informačních materiálů cestovního ruchu. 4. TRH V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Obecně platí, že trh je místo, kde se uskutečňuje koupě a prodej zboží nebo služeb. Podstata trhu spočívá v pravidelném a opakovaném reagování na všechny podněty, které jsou vlastní výrobě a produkci služeb. Základní tržní kategorie jsou nabídka a poptávka. Jejich vztah je nejvýznamněji ovlivněn tržní cenou. Cena výrobní je tvořena souhrnem nákladů na materiál, zpracování, dopravu, skladování Cena tržní závisí na ceně výrobní, ale též na stavu nabídky a poptávky apod. Marketing je proces získávání informací o stavu na trhu s cílem předvídat jeho vývoj. 15

16 Zvláštnosti trhu v oblasti cestovního ruchu. - Předmětem prodeje jsou především služby, jen menší část připadá na zboží. - Jedna část služeb a zboží se realizuje výlučně na trhu cestovního ruchu a nabízí je specializované podniky cestovního ruchu (cestovní kanceláře) Např. : doprava, ubytování, stravování. - Druhá část služeb a zboží, které se spotřebovávají v souvislosti s cestovním ruchem se realizují na trhu obecně (komunální služby, servis, nákup sportovních potřeb, kosmetiky, sportovního oblečení apod.) - S rozvojem mezinárodního cestovního ruchu dochází k propojování národních a zahraničních trhů s cestovním ruchem, ale i národních ekonomik. Tři základní vztahy nabídky a poptávky: 1) Poptávka se rovná nabídce. Je to stav spíše teoretický. 2) Poptávka je větší než nabídka. Kapacity služeb a zařízení cestovního ruchu jsou nedostatečné. Tržní ceny rostou, dochází k odlivu poptávky do jiné oblasti. 3) Poptávka je menší než nabídka. Nízké využívání kapacit cestovního ruchu, omezování činnosti nebo i rušení zařízení cestovního ruchu. Ceny klesají, klesá ale často i kvalita a rozsah služeb. - Nabídka musí respektovat vlastnosti zákazníka: kupní síla, věk, druh zájmu případně i další vlastnosti jako vzdělání, kulturní úroveň apod. - Změny v objemu a struktuře poptávky nastávají: změnami v příjmech obyvatelstva nárůstem nebo poklesem míry volného času změnami spotřebitelských preferencí (móda, prestižní hlediska) motivací účasti (zdravotní stav, studijní důvody) změnami ve způsobu života (věk, rodinný stav, změna zaměstnání, společenského postavení) cenovými změnami na trhu obecně i v oblasti cestovního ruchu - Charakteristické rysy poptávky v oblasti cestovního ruchu 1) Komplexnost poptávky kupuje a prodává se zpravidla více druhů služeb najednou (balík služeb). Nejčastěji je to doprava, ubytování a stravování. 2) Periodický charakter poptávky řídí se většinou ročním obdobím. 3) Pružnost poptávky poptávka se může měnit velmi rychle ve struktuře i v objemu (změna politické situace v cílové zemi). Nabídka nemůže 16

17 zpravidla stejně rychle reagovat (nutnost smluvního zajištění služeb předem, ověření podmínek v nové oblasti). 4) Masovost poptávky v ČR velký podíl hromadného cestovního ruchu. 5) Priorita poptávky zvýšený zájem o určitý druh cestovního ruchu, který je dán přírodními podmínkami, politickou situací apod. Obsah nabídky tvoří: zboží, služby a jejich ceny distribuční a prodejní činitelé (cestovní kanceláře, agentury) komunikační prostředky (katalog, reklama, osobní kontakt) - Psychologický účinek nabídky musí být příznivý, ale nesmí být přehnaný. - Trh v oblasti cestovního ruchu je víc než obecný trh ovlivněn mimoekonomickými faktory jako jsou podmínky přírodní, politické, sociální, kulturní apod. Proces vytvoření nového trhu v oblasti cestovního ruchu je dlouhodobý (investice, dopravní infrastruktura, obchodní síť, komunální služby, zdravotní a bezpečnostní zařízení apod.) - Služby v cestovním ruchu nedají se skladovat jsou nehmotné jsou nerozlučně spojeny s osobou poskytovatele jsou pomíjivé (jejich existence končí v okamžiku jejich ukončení). 5. POTŘEBA A SPOTŘEBA V CESTOVNÍM RUCHU Obecná definice: Potřeba je psychická síla, která uvádí do činnosti konkrétní lidské chování. Tato síla může být pozitivní (tužba) nebo negativní (strach, odpor). Vnější projev potřeby je napětí, které vyvolává aktivitu a ta zajistí rovnováhu. Základní rozdělení: Potřeby biologické (nezbytné) souvisí s existencí člověka jako živočicha (jídlo, ochrana života, zachování rodu). Jsou ve své podstatě neměnné. Potřeby společenské (zbytné) souvisí s existencí člověka jako člena společnosti (potřeba vzdělání, seberealizace, společenského uplatnění, kultury, zábavy, sportu). Tyto potřeby se vyvíjejí a přeměňují s vývojem společnosti. 17

18 Další rozdělení potřeb v oblasti cestovního ruchu : Potřeby primární uspokojují základní motivace cestovního ruchu tj. poznávání, odpočinek, vzdělání, kultura, sport, změna prostředí. Potřeby sekundární nejsou cílem cestovního ruchu, ale jsou pro naplnění primárních potřeb nepostradatelné (doprava, ubytování, stravování, hygiena). Pro některé účastníky cestovního ruchu je kvalita uspokojení sekundárních potřeb důležitější než uspokojení potřeb primárních (cílová činnost). - Potřeby lidí nemají ve svém vývoji hranice. Úroveň spotřeby je však dána úrovní společenského a ekonomického vývoje skupiny nebo jednotlivce. Hranice potřeb jsou tak dány možnostmi jednotlivce, státu. I Země jako planeta má svoje hraniční možnosti. Omezení jsou dána možnostmi hmotného zabezpečení i energetickými možnostmi. Ani cestovní ruch se v konkrétní oblasti nemůže rozšiřovat bez omezení. Hranice jsou zde dány kapacitou daného prostředí. - Charakteristické znaky potřeb v cestovním ruchu potřeby jsou proměnlivé s časem, věkem, společenským postavením, módou apod. potřeby se vzájemně podmiňují. Potřeba rekreace vyvolá potřebu vhodného oblečení, sportovního vybavení, informací, dopravy apod. potřeby jsou vždy subjektivně podmíněné, jsou ovlivněny vkusem, vzděláním, fyzickými a zdravotními předpoklady. - Cestovní ruch je forma uspokojování potřeb reprodukce fyzických a duševních sil. K uspokojování dochází zpravidla ve volném čase a mimo trvalé bydliště (mimo běžné životní, pracovní a obytné prostředí). - V průběhu akcí cestovního ruchu dochází k uspokojování potřeb po: poznávání odpočinku, ale i aktivnímu pohybu a sportu vzdělávání kulturnímu vyžití změně prostředí. Tyto potřeby je však možno uspokojit jinak něž v cestovním ruchu. - Úroveň cestovního ruchu je významným indikátorem stupně rozvoje společnosti, způsobu života i životní úrovně. 18

19 Spotřeba v oblasti cestovního ruchu Obecně: spotřeba je realizovaná poptávka. Proces probíhá postupem: potřeba poptávka spotřeba. - Objem spotřeby se vyjadřuje výdaji na cestovní ruch: výdaje přímé bezprostředně souvisí s účastí na cestovním ruchu výdaje nepřímé (oblečení, sportovní potřeby, dopravní prostředky) Zjištění výdajů je však obtížné a nepřesné ze statistiky rodinných výdajů (ankety) z publikací bank, dopravců, cestovních kanceláří ze statistik celních a pasových úřadů. Podle odhadů světové turistické organizace WTO budou nominální výdaje na cestovní ruch do roku 2005 stoupat ve světovém měřítku o 4,6 % ročně. Největší rozvoj v současné době probíhá v zemích, které byly donedávna turisticky zaostalé (Tibet, Čína). 6. FORMY CESTOVNÍHO RUCHU Uvedené formy se často vzájemně prolínají 6.1 Kulturní a vzdělávací cestovní ruch - Účast na kulturních akcích (festivaly, výstavy, představení) - Studijní cesty a stáže 6.2 Zábavní a atrakční cestovní ruch - Zábavní centra se zpravidla budují tam, kde přírodní podmínky nejsou pro ostatní formy cestovního ruchu vhodné. - Zábavní parky (Pratr, Vidámpark, Tivoli, Disneyland, La Villette, Legolend). - Megaatrakce, světové výstavy, národní výstavy. - Stálé výstavy technických vymožeností a atrakcí (prostorová kina, trenažery). 6.3 Sportovní cestovní ruch - Aktivní sporty (plavání, turistika, lyžování, paragliding, jízda na koni, tenis, vodáctví, rafting, cyklistika). - Pasivní účast (diváci sportovních utkání). 6.4 Zdravotní cestovní ruch - Cestování na svatá místa s uzdravujícím účinkem. - Lázeňský cestovní ruch. - Též pobyt u moří s očekávaným účinkem Slunce a slané vody na kožní onemocnění. 19

20 6.5 Gurmánský cestovní ruch - Zaměřeno na poznávání jídel a nápojů v cizích zemích a krajích. V ČR : vepřové, zvěřinové hody, vinobraní. Exotická jídla v cizích zemích jsou často součástí poznávání místní kultury a životní úrovně. - Je to forma cestovního ruchu, kterou využívá spíše bohatší klientela. 6.6 Kongresový cestovní ruch Akce : konference, sympozia, kongresy mají dva cíle: a) Odborný cíl (referáty, vědecké a odborné diskuse) b) Společenský cíl (osobní kontakt odborníků a vědců). - Účastníci představují výběr odborníků v dané oblasti činnosti. Vysoká odbornost zajištění je samozřejmostí. - Zajišťované služby pro vlastní akci (platí organizátor akce z prostředků získaných z účastnických poplatků) : Pronájem jednacích místností Pronájem místností pro společenská setkání Tisk materiálů v přípravné fázi Tisk referátů (sborníků). Dnes často i na CD Překladatelské a tlumočnické služby Organizační zajištění (recepce) Odborné exkurze (doprava, průvodce) Ladyes program pro doprovázející osoby (doprava, průvodce) - Nepřímo poskytované služby (účastník platí sám) : Doprava účastníka do místa konání Ubytování účastníka Pokongresový program pro ty kdo v zemi stráví dalších několik dnů Nákup zboží (suvenýry) Kulturní doprovodné akce - Místo konání akce musí poskytovat dostatečné kapacitní zázemí ubytovací, stravovací, kulturní a musí mít vysokou estetickou úroveň. V ČR: Praha, lázně, horská střediska. - Vznikají i specializované kongresové agentury, které zajišťují akci tzv. na klíč. - Ve světě vznikají kongresová místa i v menších městech s pěkným prostředím a okolím vhodným pro exkurzi (Leoben, Vysoké Tatry, lázeňská léčba). 20

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Manuál pro učitele Kolektiv autorů 2010 www.czechtourism.cz/didaktika www.aholvos.cz Tato publikace byla vytvořena pro projekt

Více

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Ing. Monika Palatková, PhD. Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Praha, 2007 Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním

Více

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU sylabus učební text Ing. Hana Štěpánková 2010 1 Doporučená studijní literatura : Drobná, Morávková : Cestovní ruch. Fortuna 2004 Orieška J. : Technika služeb cestovního

Více

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU Iva Galvasová Jan Binek Jan Holeček Kateřina Chabičovská Zdeněk Szczyrba a kolektiv GaREP, spol. s r.o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Praha 2008 Průmysl cestovního

Více

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/02.0030 Přehled vzdělávacích aktivit/modulů 1) Udržitelný

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 Jiří Vystoupil, Josef Kunc, Martin Šauer, Petr Tonev Cestovní ruch a rekreace zaznamenaly v České republice za posledních dvacet

Více

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Oponovaná výzkumná zpráva pro veřejnou správu a další zainteresované subjekty Ing. Martin Musil Ing. Kateřina

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel listopad 2007 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území MAS... 4

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více

Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy

Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy Diplomová práce Bc. Sandra Khazri Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/231/001271 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "DESTINAČNÍ MANAGEMENT, MARKETING OBLASTI" TERMÍN KONÁNÍ: 18.2.2011 19.2.2011

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel aktualizace červen 2012 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území

Více