Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz."

Transkript

1 Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/ Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor Cestovní kancelář a cestovní agentura druhý Mgr. Zuzana Pauserová Datum výroby Anotace DUM slouží k výuce žáků 2. ročníku v oblasti Technika cestovního ruchu. Výklad formou prezentace pracující s pojmy historie a současnost cestovních kanceláří, dělení cestovních kanceláří, organizační struktura podnikatelského subjektu, členění podniku CK, požadavky na pracovníky, produkt cestovní kanceláře a cestovní agentury, informace, balíčky služeb cestovní kanceláře, nabídka a prodej produktu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z

2 Cestovní kancelář a cestovní agentura - dělení a organizační struktura

3 Historie předchůdci cestovních kanceláří už v době římské říše konec 16. a 17. století: Theophraste Renadout Francouz průkopník v činnosti CK počátek 19. století: Thomas Cook Angličan zakladatel první moderní cestovní kanceláře

4 Zrod organizovaného cestovního ruchu Thomas Cook 1841: první hromadný organizovaný výlet vlakem 1845: zřízení první cestovní kanceláře 1851: organizace návštěvy Velké průmyslové výstavy (Liverpool, návštěvníků) 1855: první zahraniční zájezd (Světová výstava Paříž) 1865: cestovní kancelář v Londýně 1877: cestovní kanceláře - Evropa, Amerika, Austrálie, Střední východ, Indie

5 Prvky převzaté od Thomase Cooka voucher: oprávnění pro držitele k ubytování, stravování a dalším službám v hotelech smluvních partnerů rooming list: list dostává hotel před příjezdem hosta rezervace předem zaplaceného ubytování popisy: trasy, časové harmonogramy, programy včetně služeb

6 bezhotovostní platby, využití cestovních šeků: ochrana před krádeží peněz v hotovosti dohody s železničními společnostmi: jízdenky na určité tratě za smluvní ceny katalog: produkt CK

7 Současnost hlavní funkce cestovní kanceláře (CK) a cestovní agentury (CA): obstarávání a zprostředkovávání služeb cestovního ruchu k uspokojování potřeb účastníků rozdíly mezi CK a CA: CK: živnost koncesovaná CA: živnost ohlašovací volná CK: musí mít pojistnou smlouvu proti úpadku CA: nemusí mít pojistnou smlouvu proti úpadku CK: organizace zájezdů CA: neorganizuje zájezdy

8 CK: prodej vlastních zájezdů (cestovní smlouva pod vlastním jménem) a zprostředkování prodeje zájezdů pro jiné CK (pod jejich jménem) CA: zprostředkování prodeje zájezdů pro CK (cestovní smlouva uzavřena jménem CK ne CA) CK: nabídka, prodej, zprostředkování prodeje jednotlivých služeb CR CA: nabídka, prodej, zprostředkování prodeje jednotlivých služeb CR CK: organizace, nabídka, prodej a zprostředkování prodeje kombinací jednotlivých služeb CR CA: organizace, nabídka, prodej a zprostředkování prodeje kombinací jednotlivých služeb CR CK: prodej věcí, které souvisejí s CR CA: prodej věcí, které souvisejí s CR

9 Dělení cestovních kanceláří a cestovních agentur podle předmětu činnosti a postavení v distribučním procesu podle zaměření nabízených zájezdů podle klientely podle územní působnosti podle velikosti podle doby provozu podle formy vlastnictví podle systému prodeje zájezdů a pobytů

10 CK a CA podle předmětu činnosti a postavení v distribučním procesu a) organizátoři cest, nebo služeb CR - pouze CK - v praxi tzv. touroperátoři b) zprostředkovatelé - v praxi tzv. prodejci - prodej a zprostředkování služeb CR - prodej produktu touroperátorů

11 CK a CA podle zaměření nabízených zájezdů a) základní (všeobecné) - poskytování služeb v plném rozsahu b) specializované - specializace na určitý druh a rozsah služeb nebo na určitou klientelu, sport, vodní turistiku, dobrodružný cestovní ruch, Chorvatsko, Řecko,

12 CK a CA podle klientely a) příjezdové - služby zahraničním návštěvníkům - umístěny hlavně ve střediscích CR, zde jsou nakupovány služby a prodávány do zahraničí touroperátorům (ubytování, stravování, ) b) výjezdové - služby našim občanům zabezpečovány v jiném místě než v místě bydliště c) zaměřené na domácí CR

13 CK a CA podle územní působnosti a) mezinárodní b) celostátní c) regionální d) místní

14 CK a CA podle velikosti počet pracovníků, objem služeb, počet odbavených osob a) velké: nad 50 zaměstnanců b) střední: 6 50 zaměstnanců c) malé: do 5 zaměstnanců největší CK: Čedok, EXIM TOURS, FIRO-tour největší CA: Asiana, INVIA, EURO Agentur Hotels & Travel

15 CK a CA podle doby provozu a) celoroční b) sezónní: zima nebo léto

16 CK a CA podle formy vlastnictví a) soukromé b) družstevní c) města nebo obce (municipální vlastnictví) - některé turistické informační kanceláře - zřizovatelem je město nebo obec

17 CK a CA podle systému prodeje zájezdů a pobytů a) klasické - kamenné b) virtuální - komunikace prostřednictvím počítačových technologií

18 závisí: Organizační struktura podnikatelského subjektu v CR 1. na velikosti podnikatelského subjektu (velikost odpovídá rozsahu jeho činnosti) 2. na charakteru podnikatelského subjektu (samostatná provozní jednotka nebo součást větší organizační struktury) slouží k vyjádření dělby práce v řízení podniku CK určována organizačním řádem (zásady, pravidla, členění podniku, odpovědnost pracovníků)

19 Členění podniku CK členění podniku napomáhá specializaci pracovníků a dělbě práce části podniku CK: a) podnikové centrum: soustředěny řídící činnosti zastupování podniku ve vztahu k okolí b) provozní jednotky: výkonné složky, plnění úkolů ve vymezeném rozsahu odpovědnost: vedoucí (ředitel, manažer) rozdělení na pracovní úseky (úsek domácího, odjezdového, příjezdového CR) řízení: vedoucí úseku

20 Požadavky na pracovníky zvýšené nároky na vystupování ve vztahu k zákazníkům odborná kvalifikace jazykové schopnosti morálně-volní vlastnosti úprava zevnějšku přiměřené oblečení pro vedoucí funkce: výrazné manažerské, odborné, jazykové předpoklady pro provozní funkce: schopnost komunikace se zákazníkem v různých jazycích

21 Produkt cestovní kanceláře a cestovní agentury

22 Produkt CK a CA produktem: různé služby: a) poskytování informací b) zprostředkování různých služeb c) organizování balíčků služeb (organizace programů zájezdů) druhy služeb: a) placené b) neplacené: pouze informační služby

23 Poskytování informací často se mění na poradenskou činnost (poskytnutí rady o koupi) kvalita informací závisí na pracovníkovi a na jeho: všeobecném přehledu schopnostech a talentu znalosti nabídky CK (zaškolení, semináře, studijní cesty do středisek CR, studium prospektů a katalogů) vlastních zkušenostech získaných prodejem

24 Druhy informací poskytování informací z mnoha oblastí, např.: o cílové zemi, destinaci o celních, vízových, pasových, devizových, zdravotních předpisech o dopravních trasách o možnosti ubytování, stravování o výletech

25 Balíčky služeb CK - zájezdy organizace programů zájezdů je vlastní činností CK, proto se zájezdy označují jako vlastní produkt CK nebo vlastní služby CK zájezdy děleny podle různých hledisek: podle geografického hlediska: a) domácí: na území ČR všemi druhy dopravních prostředků se zajištěnými službami b) zahraniční: - mimo území ČR (výjezdový CR, součástí pasivního CR) - návštěvníci ze zahraničí v ČR (příjezdový CR, součástí aktivního CR)

26 podle druhů přepravy: a) autokarový b) vlakový c) letecký d) lodní e) kombinovaný f) vlastní přeprava podle ročního období: a) v letní sezóně b) v zimní sezóně c) mimo sezónu

27 podle tematického zaměření: a) rekreačně-pobytový b) kulturně-poznávací c) sportovní a turistický d) speciální tematické zájezdy e) lázeňské pobyty f) incentivní pobyty g) kongresové akce h) pobyty na venkově i) lovecké zájezdy

28 podle délky trvání: a) krátkodobý: maximálně tři dny b) dlouhodobý: více než tři dny podle sociologického hlediska: a) pro rodiny s dětmi b) pro mládež c) pro seniory podle hlediska přípravy: a) standardní: pro anonymní zákazníky, publikovány v katalogu b) forfaitové: na míru

29 Nabídka produktu přímé metody propagace: zaměřeny na konkrétního zákazníka propagační dopis osobní jednání v prostoru CK prostřednictvím průvodců při zájezdu nepřímé metody propagace: zaměřeny na skupinu zákazníků prodejní katalog prospekt plakát propagace ve sdělovacích prostředcích (různé formy) CD, DVD výkladní skříň CK vitríny v prostorách CK

30 Prodejní katalog prodejní katalog CK = katalog zájezdů základní forma prezentace standardního produktu obsah: základní údaje o zájezdech, popis náplně zájezdů, popis destinací, rozsah služeb, ceny, podmínky rezervace, všestranné podmínky účasti, fakultativní výlety moderní forma katalogu: elektronická podoba

31 Prospekt podpůrný charakter nejčastěji používaný propagační prostředek a) jednoduchý: účel: vzbuzení pozornosti (fotografie + popis) b) rozsáhlejší: účel: zprostředkování nabídky (podrobnější informace ubytování, stravování, doprava, ceny služeb) c) informační: podrobné informace pro rozhodnuté klienty (trasa, pobytové místo, pamětihodnosti)

32 Plakát podpůrný charakter účel: upoutání pozornosti pomocí obrazu a stručného textu pouze jeden obraz (fotografie)

33 Prodej produktu CK nepřímý prodej: prodej konečnému spotřebiteli přes jeden nebo více mezičlánků (CA jako zprostředkovatelé) přímý prodej: prodej přímo konečnému spotřebiteli: vyvolání zájmu zákazníků o služby CK podání informací o nabídce zjištění zájmu zákazníka seznámení zákazníka s konkrétní nabídkou

34 Postup při prodeji produktu 1. poskytnutí informací o podmínkách účasti na zájezdu 2. vyplnění objednávky účasti na zájezdu 3. kontrola objednávky pracovníkem CK 4. vyžádání úhrady zálohy, vydání stvrzenky o jejím převzetí a oznámení termínu doplatku 5. převzetí a potvrzení objednávky 6. zápis do knihy objednávek (knihy zájezdů) 7. přidělení identifikačního čísla (bude uváděno při korespondenci)

35 8. založení pořadače nebo obálky zájezdu 9. vedení obsazovacího diagramu zájezdu dopravního prostředku, ubytovacího zařízení 10. vedení evidence náhradníků 11. rozhodnutí o uskutečnění zájezdu na základě počtu účastníků 12. upřesnění rozsahu služeb CK u dodavatelů 13. informování zákazníků o případných změnách 14. evidence doplatků ceny zájezdů 15. zaslání pokynů zákazníkovi 16. průběžná příprava dokladů pro průvodce CR 17. odevzdání dokladové agendy průvodci

36 Činnost pracovníka CK po skončení zájezdu od průvodce převzetí vyhodnocení a vyúčtování zájezdu vyřízení reklamací odevzdání pojistných případů smluvní pojišťovně odběratelům vyfakturování služeb poskytnutých na úvěr vyúčtování zájezdu

37 Zdroje: ORIEŠKA, J. Technika služeb cestovního ruchu. 1. vyd. Praha : Idea servis, DROBNÁ, D. MORÁVKOVÁ, E. Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. 2. upravené vyd. Olomouc: Fortuna, ORIEŠKA, J. Služby v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha : Idea servis, 2010.

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU sylabus učební text Ing. Hana Štěpánková 2010 1 Doporučená studijní literatura : Drobná, Morávková : Cestovní ruch. Fortuna 2004 Orieška J. : Technika služeb cestovního

Více

Management. kanceláří a agentur

Management. kanceláří a agentur M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták Management kanceláří a agentur legislativní úprava činnosti cestovních kanceláří a agentur a ochrana spotřebitele funkční a procesní management

Více

PROVOZ A ČINNOST CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

PROVOZ A ČINNOST CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra regionální ekonomie a správy PROVOZ A ČINNOST CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ Alexander Hampel 2005 RNDr. Alexander Hampel Tento studijní text byl vypracován

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Metodika průvodcovské činnosti

Metodika průvodcovské činnosti Metodika průvodcovské činnosti RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, Csc. Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Metodika průvodcovské činnosti Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské

Více

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch.

Více

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

Analýza produktu Eurovíkend

Analýza produktu Eurovíkend Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza produktu Eurovíkend BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lukáš TKANÝ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo,

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Fiktivní firma Ing. Anna Říhová, JUDr. František Čančík,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011.

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TopFly s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00 (dále jen TopFly

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více