on Sunday? - V deset hodin místního času. - At ten o clock of the local time.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "on Sunday? - V deset hodin místního času. - At ten o clock of the local time."

Transkript

1 TRAVELLING TRAVELLING BY PLANE Informace o letu V kolik hodin letí letadlo do Prahy? Kdy letí v neděli letadla do Prahy? Ve které dny létá letadlo do Prahy? Ve které dny létají letadla Britských Flight Information What time does the Prague plane leave? What times do the planes fly to Prague on Sunday? What days does the Prague plane fly? What days do British Airlines operate Aerolinií do Toronta? services to Toronto? Je to přímý let? Is it a nonstop flight? Je to s mezipřistáním? Is there any intermediate landing? Jak dlouho trvá let? How long does the flight take? - Asi sedmdesát minut. - About seventy minutes. Kdy má letadlo přílet do Prahy? What time does the plane arrive in Prague? - V deset hodin místního času. - At ten o clock of the local time. Rezervace letenek Booking Air-Tickets Chtěl bych si rezervovat dvě místa I would like to book two seats on v letadle do Prahy the Prague plane. - na dnes. - for today. - na příští pondělí. - for next Monday. - na pozítří. - for the day after tomorrow. - na příští týden. - for next week. Chtěl bych si rezervovat místa na I would like to book some seats on the zítřejší letadlo do Londýna v pět hodin. London plane for tomorrow morning at five. - Kolik letenek potřebujete? - How many seats do you need? - Tři. - Three. - Jakou třídu chcete? - What class would you like? - Chtěl bych turistickou třídu. - I would like tourist class. - Obyčejné nebo zpáteční? - Single or return? - Obyčejné, prosím. - Single, please. - Pro dospělé nebo pro děti? - For adults or for children? - Prosím jednu letenku pro dospělé - One air-ticket for adults and two for children. a dvě pro děti. - Jak se jmenujete? - What is your name, please? - Můžete mi to hláskovat? - Could you spell it for me? - Jakou máte adresu? - What is your address? - Jaké je vaše telefonní číslo? - What is your telephone number? Kde mohu koupit letenky? Where can I buy (get) air-tickets? Prosím, dvě letenky na letadlo do Please, book two air-tickets for the London Londýna, vyzvednu si je zítra. plane for me. I will call for them tomorrow. Máte ještě volná místa na dnešek? Are there any seats for today s flight? - Lituji, linka je už obsazena. - Sorry, the flight is fully booked. - Hlaste se v kanceláři aerolinií. - Will you please report at the air-line office. - Mohu vás zařadit na čekací listinu. - I can put you (your name) on the waiting list. Je nějaká jiná možnost? Is there any alternative? Kolik stojí letenka turistické třídy? How much is an air-ticket, tourist class, please? Zaplatím při vyzvednutí letenek. I will pay when I collect the tickets. V kolik hodin musím být odbaven? What time do I have to check-in at the airport? - Hodinu před odletem. - An hour before your plane leaves.

2 Odbavení Kde jsou odbavovací přepážky? Mám tento kufřík. Máme s sebou tato zavazadla. Jaká je povolená hmotnost zavazadla? Co se platí za nadváhu? Kolik to váží? Máte pět kilo nadváhy. Tady jsou přívěšky na zavazadla a tady je vaše palubní vstupenka. boarding card, please. Vyplňte tento formulář. Máte nějaké příruční zavazadlo? Chci si to vzít s sebou jako příruční zavazadlo. Cena tohoto zavazadla je 40 liber. Check-in Where are check-in counters? I have got this suitcase. We have got this luggage. What is the allowed weight for luggage? What si the charge for excess weight? How much does it weight? There is five kilograms overweight. There are the luggage tags and your Fill in this form, please. Have you any hand luggage? I want to take it with me as a hand luggage. This luggage is worth forty pounds. EXAMPLE A: Good morning. This is the PANAM booking office. What can I do for you? B: I would like to book seats on the New York plane for tomorrow. A: What is your name, sir? B: My name is A: Will you spell it for me, please? And what is your address? B: 2548, Hillary Street, Prague. A: How many tickets would you like? B: Two. A: For adults or for children? B: For adults only. A: What class? B: I would like the tourist class, nonsmokers. How much is it? A: 25,000 crowns the return ticket and the single one. B: Thank you, I ll take two single tickets. I ll collect them and pay tomorrow.

3 BOARDING CARD AND LANDING CARD

4 TRAVELLING BY TRAIN Promiňte, kde je tu nádraží? Promiňte, jak se dostanu na nádraží? Z kterého nádraží jedou vlaky do Bristolu? Informace Osobní vlak. Rychlík. Nákladní vlak. Excuse me, where is the railway station? Excuse me, how can I get to the railway station? Which railway station do the trains for Bristol depart from? Information Passenger train. Slow train. Express train. Fast train. Goods train. Kdy jede vlak do Londýna? What time does the London train leave? - Rychlík odjíždí v pět ráno. - The express train leaves at five a.m. - Vlak do Londýna jezdí každých - The train to London runs every dvacet minut. - Vlak do Londýna má deset minut zpoždění. - The train to London is ten minutes delayed. - Vlak do Londýna odjíždí v deset - Departure of the London train is hodin dvacet pět minut. scheduled for ten o clock twenty-five minutes. Kdy jede první ranní vlak do Bristolu? What time does the first morning train leave for Bristol? Kdy jede poslední rychlík zpět do Londýna? When is the last express train back to London? Ujel mi vlak. I have missed my train. Kdy odjíždí příští vlak do Londýna? When does the next train for London leave? Je to přímý vlak? Is it a through train? Kde musím přestupovat? Where do I have to change? Zastavuje ten vlak v? Does the train call at? Jak dlouho tam vlak stojí? How long does the train stop there? Máme v Londýně přímé spojení do? Is in London an immediate connection for? Jak dlouho tam musíme čekat? How long do we have to wait there? Jsou v tom vlaku? Are there on this train? - spací vagóny - sleeping cars - lehátkové vozy - couchette cars Je tam jídelní vůz? Is there a dinning car (restaurant) on the train? Má rychlík v pět hodin přímé vagóny Are there through carriages to Bristol on do Bristolu? the five o clock express? Kupování jízdenky Buying a Ticket Kde se prodávají jízdenky? Where is the booking-office, please? Kde je pokladna číslo dvacet? Where is the booking-office number twenty? Kde si mohu koupit jízdenky? Where can I get tickets, please? Prosím jednu. do Oxfordu. I would like. to Oxford. - obyčejnou jízdenku první třídy - a first class single ticket - dvě jízdenky druhé třídy - two second class single tickets - dvě zpáteční jízdenky - two return tickets (returns) - obyčejnou jízdenku - a single ticket - poloviční jízdenku - a half ticket - tři jízdenky druhé třídy s místenkami - three tickets and seat reservations for the second class - jednu místenku první třídy - one first-class seat reservation Kolik stojí první třída do Londýna? How much is the first class to London? Mohu dostat nějakou levnější jízdenku? Can I get a cheaper ticket? Musím mít místenku na vlak 446 do Must I have a seat reservation for the eight Londýna v osm hodin? o clock train number 446 to London? Kde je tady místenková kancelář? Where is the seat reservation office? Mohu tady dostat místenky? Can I get seat reservations here? Chtěl bych čtyři místenky na rychlík do I would like four seats on the five o clock

5 Londýna v pět hodin. express train to London. Chtěl bych si rezervovat místo I would like to reserve - u okna. - a window seat. - u dveří. - a corridor seat. - ve směru jízdy. - a seat facing the engine. - v oddělení pro nekuřáky. - a seat in a nonsmoker. - v oddělení pro kuřáky. - a seat in a smoking compartment. - horní lůžko. - an upper berth. - dolní lůžko. - a lower berth. - lehátko. - a couchette. Chtěl bych si rezervovat lístek na jméno I d like to make a reservation for a ticket in the name of. Chtěl bych si rezervovat jedno lůžko na I d like to book a berth for Monday express pondělní rychlík do Londýna. train to London. Je nějaká sleva pro děti? Is there any discount for children? TRAIN TICKET EXAMPLE A: Good afternoon, madam. Can I help you? B: When does next train to London leave? A: At three fifteen, it s in two hours. B: I would like two tickets then. A: Single or return? B: Single. First class. A: Would you like the window or corridor seats, please? B: The window ones, please. I think they are better and we like to admire the country. A: Here you are. B: How much are they? A: 55 pounds 48 pence. B: Thank you. Good bye. A: Good bye.

6 Na nástupišti Na které nástupiště přijede rychlík z Birminghamu? Ze kterého nástupiště jede vlak do Londýna? Je tohle vlak do Londýna? Promiňte, jak se dostanu na nástupiště číslo dvacet? Promiňte, kde jsou přímé vozy do Bathu? - Vpředu. - In front. - Vzadu. - At the back. - Uprostřed. - In the middle. Vlak mi jede za pět minut. Ujel mi vlak. Kdy jede další vlak do Londýna? Jak dlouho tu vlak stojí? Vlak čeká na připojení do Liverpoolu. Vlak do Readingu stojí na prvním nástupišti a je připraven k odjezdu. Na druhé nástupiště přijede rychlík do Londýna, pravidelný odjezd v osm hodin. Vlak zastavuje v Vlak z Londýna, pravidelný příjezd v osm hodin dvacet minut bude asi pět minut opožděn. On the platform Which platform for the express train from Birmingham? Which platform does the London train leave from? Is this the London train? Excuse me, how can I get to platform number twenty? Excuse me, where are the through carriages to Bath? My train leaves in five minutes. I have missed my train. When is the next train to London? How long does the train stop here? The train waits for the Liverpool connection. The Reading train is standing at platform one and is ready to depart. The next arrival at platform two will be the eight o clock London express train calling at The London train scheduled for eight o clock twenty minutes will be about five minutes delayed. On a train Ve vlaku Promiňte, je tu volné místo? Excuse me, is there a free seat here? - Myslim, že to místo v rohu je volné. - The corner seat is free, I think. Promiňte, je to místo u okna volné? Excuse me, is that window seat free? - Obávám se, že ne. - I m afraid, it isn t. - To místo vedle je volné. - But the next seat is free. Je to místo obsazené? Is this seat taken? Promiňte, toto je moje místo, mám Excuse me, this is my seat, I have got místenku. a seat reservation. - Omlouvám se, já mám číslo - Oh, I am sorry. I have got number Je to oddělení pro nekuřáky? Is this a nonsmoker compartment? Tady je oddělení pro kuřáky. This is a smoking compartment. Mohu tady kouřit? May I smoke here? Kde je můj lůžkový vůz? Which is my sleeper? Pomohl byste mi, prosím, s touto taškou? Would you please help me with this bag? - Samozřejmě, rád. - Of course, with pleasure. Prosím vás, pomohl byste mi zvednout Will you please help me to lift up my zavazadla nahoru? luggage on the rack? - Ano, samozřejmě. - Yes, of course. Mohu strčit tu tašku pod sedado. May I shove the bag under the seat? Mohu položit svůj kufr na váš? My I put my suitcase on top of yours? Nevadilo by vám, kdybych Would you mind if I. - otevřel okno? - opened the window? - zavřel okno? - closed the window? - zapnul topení? - turned on the heating? - vypnul topení? - turned off the heating? - na chvíli otevřel dveře? - opened the door for a while? - odešel na chvíli? - went out for a while? - si zakouřil? - had a smoke?

7 Dovolíte, zavřu to okno. Mohu otevřít okno? Je tu silný průvan. Let me close the window. May I open the window? It is rather draughty in here. Smím si půjčit vaše noviny? May I borrow your newspaper? Půjčil byste mi na chvíli vaše noviny? May I borrow your newspaper for a while? - Děkuji. - Thank you. - Prosím. - You are welcome. Prosím vás, mohl byste mi podržet místo? Would you keep the seat for me, please? Mohl byste mi na chvíli pohlídat tašku? Would you keep an eye on my bag for a few minutes? Jdu si zakouřit na chodbu. I will have a smoke in the corridor. Hned jsme zpátky. I will be back in no time. Jdu něco sníst do jídelního vozu. I m going to the dining car for a snack. Kde je jídelní vůz? Where is the restaurant car? - V zadní části vlaku. - In the rear part of the train. - Je to čtvrtý vagón směrem dozadu/ dopředu. - It is four carriages back/up. Podávají teď nějaké jídlo? Do they serve any meal now? V kolik hodin začínají podávat oběd? What time do they start to serve lunch? Oběd se podává od do. Dinner is being served from to Je možnost obsluhy v kupé. The tray service is possible. Jízdenky, prosím? Tickets, please. - Zde, prosím. - Here you are. Přistoupil někdo? Any more tickets, please? Kde jsme teď? Where are we now? Kdy budeme v? When do we arrive in? Zastavuje ten vlak v? Does this train stop at? Jak dlouho tam budeme stát? How long will we stay here? Jak dlouho budeme stát v? How long will we stay at? Jedeme na čas? Are we on time? Co je to za stanice? What station is this? Máme zpoždění? Are we late? Doženeme zpoždění? Will we make up for the delay? Ve které stanici vystupujete? Já budu vystupovat v Neopírejte se o dveře. Nevyklánějte se z okna. Which stop are you getting off? I will get off at Do not lean against the door. Do not lean out of the window. HITCH-HIKING CESTOVÁNÍ STOPEM Kam jedete? Where are you going? Jedete směrem na Dover? Are you going in the direction for Dover? Vzal byste mě do Doveru? Can you give me a lift to Dover? - Prosím, nastupte si. - Get in, please. - Sedněte si vedle mě. - Sit by me. - Sedněte si dozadu. - Sit at the back. - Položte si to na zadní sedadlo. - Put it on the back seat. - Kde vám mám zastavit? - Where shall I drop you? Nechte mě vystoupit na. Please drop me where (at, in) Zastavte mi tu. Pull up, I ll get out here. Děkuji za svezení. Thanks for the lift.

8 BORDER CROSSING Pasová kontrola Připravte si pas ke kontrole. Mohu vidět váš pas? Passport Inspection Prepare your passport for inspection. May I see your passport? Zde jsou mé cestovní doklady. Here are my travel documents. Zde jsou mé doklady. Here are my papers. Zde je můj Here is my. - pas - passport. - vstupní vízum. - entry visa. - tranzitní vízum. - transit visa. - výjezdní doložka. - exit visa. - očkovací průkaz. - vaccination certificate. - mezinárodní osvědčení pro motorová vozidla. - international certificate for motor vehicles. Mluvíte anglicky, Do you speak English? - Ano, trochu. - Yes, a little. Proč jste přijel do Velké Británie? What is the purpose of your visit to GB? - Je to služební cesta. - It s a business trip. - Jsem tady služebně (obchodně). - I am here on business. - Individuální turistika. - Independent travel. - Byl jsem pozván k návštěvě mého přítele. - I have been invited to stay with my friend. Cestujete sám? Are you travelling alone? - Ne, s manželkou. - No, with my wife. Jak dlouho se zdržíte? How long are you going to stay? - Jen šest dnů. - For six days only. - Asi čtrnáct dnů. - For about fortnight. Už jste byl ve Velké Británii? Have you been to Great Britain before? - Ne, nikdy. - No, never. - Ne, dosud ne. - No, not yet. - Ano, byl. - Yes, I have. - Ano, před dvěma roky. - Yes, two years ago. Povolení vám končí za dva týdny. Vaše vízum ztrácí platnost za měsíc. Chcete-li zůstat déle, musíte požádat o prodloužení. Nesmíte přijmout žádné zaměstnání ve Spojeném království. Váš pas je v pořádku. Doufám, že se vám bude u nás líbit. Your permit expires in two weeks. Your visa expires in a month. If you want to stay longer you must apply for an extension. You are not allowed to take up any employment in the U.K. Your passport is in order. I hope you will enjoy your stay here.

9 EXAMPLE A: Good morning, sir. Fill in your landing card, please. What is the purpose of your visit to our country? B: I want to spend some time here. A: Have you got a work permit? B: No, I haven t. I just want to spend my holidays here. I am a tourist. A: How long do you intend to stay here? B: Two weeks. A: Have you been here before? B: No, not yet. (No, never. Yes, I have. Yes, three years ago.) A: May I see your passport? B: Here it is. A: Thank you, sir. I hope you ll enjoy your stay here. Good bye. B: Good bye. Celní prohlídka Customs Examination Čí je ten velký kufr? Whose is this large suitcase? Která zavazadla jsou vaše? Which is your luggage? Vezete nějaké dárky? Are you bringing any gifts? Máte něco k proclení? Have you got anything to declare? Mám jen věci osobní potřeby. I have only personal effects. - Ne, nic. - No, nothing. - Ano, mám. Tohle je dárek. - Yes, I have. This is a gift. - Mám několik dárků pro přátelé. - I have got several gifts for my friends. - Platí se za to? - Do I have to pay duty on it? Co máte v té kabele? What is in that bag? - Mám ji otevřít? - Shall I open it? - Chcete, abych ji otevřel? - Do you want me to open it? - Pouze své osobní věci. - Nothing but my personal belongings. - To je vše pro mou osobní potřebu. - Everything is for my personal use. Vezete nějaké cizí valuty? Have you got any foreign currency? - Ano, asi padesát liber. - Yes, about fifty pounds. - Mám pouze tisíc českých korun. - I have only 1000 Czech crowns. Tohle jsou všechna vaše zavazadla? Is this all your luggage? - Ano, to je všechno, co mám. - Yes, that s all I have. Otevřete zavazadlový prostor. Open the boot, please. To je bez cla. That s duty-free. Dobrá. Well. To je všechno, pane. Děkuji. Well, that s all, sir. Thank you. EXAMPLE A: Good morning, sir. Customs examination here. Will you read this list, please? Have you got anything to declare? B: No, nothing. A: Any cigarettes or spirits? B: Only for my own use. A: Is this all your luggage? Please, open this black suitcase. B: Yes, it is. There are just presents for my family here. A: That s allright. Thank you.

10 HOTEL Můžete mi říct, kudy se jde k hotelu Star? Kde je hotel International? Můžete mi doporučit nějaký levný hotel blízko centra? Můžete mi doporučit nějaký jiný hotel? Je hotel International drahý? Can you tell me the way to the Star Hotel? Where is the International Hotel? Can you recommend me a cheap hotel near the centre? Can you recommend me some other hotel? Is the International (hotel) expensive? Objednávání pokoje Objednal jsem si tu pokoj na jméno Zamluvil jsem si u vás pokoj na jméno Objednal jsem si telefonicky jednolůžkový pokoj na jméno - telegraficky. - by wire. - doporučeným dopisem. - by registered letter. - faxem, em. - by fax, by . Booking the room I have made a reservation here in the name of I have booked a room at your hotel in the name of I have made a reservation by phone for a single room in the name of Rád bych si objednal pokoj. I would like to book a room at your hotel. Ubytování bylo objednáno dopisem. Accommodation was reserved by letter. Rezervovali jsme vám pokoj číslo 125. We have reserved for you room number 125. Máte volné pokoje? Have you got any vacancies? - Jsme zcela obsazeni. - We are fully booked up. - Všechny pokoje jsou obsazené. - All rooms are occupied. - Lituji, máme všechno obsazeno. - Sorry, we are full up. Jaký pokoj byste si přál? What kind of room would you like? Jaký pokoj si přejete? What room would you like? Chtěl bych. I would like. Mohu dostat Can I have - pokoj s kouplenou? - a room with a bath? - pokoj bez koupelny? - a room without a bath? - pokoj se sprchou? - a room with a shower? - jeden jednolůžkový s příslušenstvím? - one single room with bathroom and lavatory? - jednolůžkový pokoj? - a single room? - dvoulůžkový pokoj? - a double room? - pokoj s přistýlkou? - a room with an extra bed? - pokoj s dětskou přistýlkou? - a room with a child s cot? - apartmá? - a suite? - sousedící pokoje? - adjoining rooms? - propojené pokoje? - communicating rooms? Mohu si ten pokoj prohlédnout? May I see the room? Ano, líbí se mi, vezmu si ho. Yes, I like it, I will take it. Ten pokoj se mi nelíbí, chtěl bych I don t like the room, I d like - větší pokoj. - a larger room. - menší pokoj. - a smaller room. - světlejší pokoj. - a room with more light. - pokoj s balkónem. - a room with a balcony. - pokoj ve vyšším patře. - a room on a higher floor. - pokoj v nižším patře. - a room on a lower floor. - levnější pokoj. - a cheaper room. - pokoj s vyhlídkou na město. - a room with the view of the city/town. - pokoj s vyhlídkou na jezero. - a room with the view of the lake. - pokoj s vyhlídkou na hory. - a room with the view of the mountains. - pokoj s vyhlídkou na moře. - a room looking out on the sea. - pokoj s vyhlídkou do parku. - a room facing the park. Na jak dlouho? For how long?

11 - Na jednu noc. - For one night. - Na dva dny. - For two days. - Do soboty. - Till Saturday. - Do zítřka. - Till tomorrow. Váš pas, prosím. Your passport, please. Vyplňte, prosím, tento formulář. Will you fill in this form, please? Vyplňte tento registrační formulář. Will you fill in this registration form? Vyplňte prázdná místa. Fill in the blanks. Ubytování Váš pokoj je v pátém patře. Cena pokoje je bez snídaně. Snídaně je zahrnuta v ceně pokoje. Prosím si klíč od pokoje číslo Tady máte klíč. Je zde výtah? Výtah je vpravo / vlevo. Zavazadla mám v autě. Prosím, dejte mi je odnést do pokoje číslo pět. Přejete si ráno vzbudit? Vzbuďte mne prosím v šest hodin. Accommodation Your room is on the fifth floor. The price of the room doesn t include breakfast. Breakfast is included in the price of the room. May I have the key to the room number Here is your key. Is there a lift here? The lift is to the right / left. I have my luggage in the car. Will you have my luggage sent up to room number five, please? Would you like to be called in the morning? Wake me up at six o clock, please. Služby Services Mohu si objednat do pokoje snídani? May I order breakfast to my room? Kde se podávají jídla? Where do you serve meals? Odkdy se podává snídaně? From what time is breakfast served? Kde je tu restaurace? Where is the restaurant here? - bar (noční bar). - the bar (night bar)? - vinárna? - the winebar? - sauna? - the sauna? - bazén? - the swimming pool? - fitnes centrum? - the fitness center? Mohu odtud poslat dopis? May I leave a letter here? Můžete poslat tenhle telegram? Will you send off this telegram for me, please? Máte pro mě nějaké dopisy? Any mail for me, please? Je tu nějaká směnárna? Is there an exchange office here? Chtěl bych si vyměnit dolary. I would like to change dollars, please. Chtěl bych telefonovat na číslo I would like to ring up the number Dovolíte, abych si odtud zatelefonoval? May I use your phone? Netelefonoval mi někdo? Any calls for me? Mohl bych si dát vyprat košili? Mohl bych si dát vyžehlit kalhoty? Potřebuji vyčistit oblek. Potřebuji vyleštit boty. Stížnosti Promiňte, dala jste mi špatný klíč, nejdou otevřít dveře. Could I have my shirt laundered? Could I have my trousers pressed? My suit needs brushing. My shoes need polishing. Complaints Excuse me, you have given me a wrong key, I can t open the door. V mém pokoji nefunguje topení. The heating in my room is out of order. - nefunguje televize. The TV in my room doesn t work. - nejsou žádné ručníky. There are no towels in my room. - nefunguje klimatizace. The airconditioning in my room doesn t work. - nejdou zavřít dveře. The door in my room doesn t close. - nejde dobře zavřít okno. The window in my room doesn t close properly. - neteče teplá voda. There is no hot water in my room. - kape kohoutek. The water tap in my room is dripping. - je ucpané umyvadlo. The wash-basin is blocked.

12 - nefunguje elektrická zásuvka. The plug in my room is broken. - je ucpaný klozet. The toilet in my room is blocked. - nefunguje sprcha. The shower in my room is out of order. - nesvítí noční lampa. The bed-side lamp in my room is out of order. - nesvítí světlo. The light in my room isn t working. - nejde zavřít skříň. The wardrobe in my room won t shut. - nefunguje telefon. The telephone in my room isn t working. - je takový hluk, že nemůžu spát. There is such a noise in my room that I can t slep. Můžete mě přestěhovat do jiného pokoje. Can you transfer me to another room? Můj pokoj není v pořádku. My room is not in good condition. Odchod z hotelu Odjíždím zítra ráno. Rád bych se odhlásil z pobytu a vyrovnal svůj hotelový účet. Do které hodiny mám uvolnit pokoj? Připravte mi účet. Mohu zaplatit účet? Spočítala byste mi můj účet? Chtěl jsem platit v hotovosti, ale nemám u sebe dost peněz. Je započtena obsluha? Jsou započteny všechny poplatky? Tato částka je za jídlo, na které jste podepsal účty. Tato částka je za mezinárodní telefonické hovory, které jste měl z pokoje. Mohu platit turistickým šekem? Můžete mi zavolat taxi? Prosím vás, zavolejte mi taxi. Mohla byste poslat pro má zavazadla? Nechal jsem je ve svém pokoji. Leaving the Hotel I m leaving tomorrow morning. I would like to check out and settle my account. By what time do I have to check out? Prepare the bill for me. May I settle the account? Would you make out my bill, please? I wanted to pay in cash but I haven t got enough money on me. Is service included? Are all extras included? This amount is for the meals you signed for. That s for the international calls that you made from your room. Will traveller s cheques be all right? Can you arrange a taxi for me? Would you call a taxi for me, please? Will you have my luggage sent down for, please? I have left it in my room. EXAMPLES A: Can I have a single room with a shower, please? B: Certainly, sir. How long will you be staying? A: Only the night. A: Good morning, Hilton Hotel here. What can I do for you? B: I would like to book a room for my holidays at your hotel. A: What is your name, please? B: My name is Newton. A: Will you spell it for me, please? B: Yes, of course.. A: What is your address? B: 1234 Mississippi Street, Beverly Hills, WRF675 Los Angeles. A: What date do you want the room for? B: I would like to go to you on July 15 th and stay for two weeks. A: That s O.K. We have free rooms. Single or double? B: A double room with a bath if possible. And with a view of the sea. A: Yes, it s possible. A am booking the room number 205 for you. It s on the second floor. B: It would be wonderful. And how much is that room? A: Fifty pounds for bed and breakfast. B: Thank you very much. A: You were welcome. A: I want a single room for the night. B: Have you booked it, sir? A: No, I haven t. B: I m sorry, sir, but we are full up now.

13 REGISTRATION FORM

14 PICTURE DICTIONARY HOTEL * ** *** 1 reception 17 doorman 29 registration form 2 key, roomkey 18 receptionist 30 attaché case 3 passport 19 register, 31 page, bellboy 4 guest, hotel guest hotel register 32 banquet hall 5 suitcase 20 key rack 33 conference hall 6 porter 21 letter rack, 7 dining room, pigeon-holes restaurant 22 bill 8 armchair 23 travelling-bag 9 single bed 24 dressing-table 10 single bed 25 guide, guide book 11 bathroom 26 lobby, hotel lobby 12 bath 27 wardrobe 13 washbasin 28 writing desk 14 mirror 15 carpet 16 telephone

15 CAMPING * ** *** 1 tent 10 campsite 20 groundsheet 2 camper 11 rucksack 21 tentpole 3 camp chair 12 first-aid-kit 22 guy 4 camp bed 13 air mattress, air bed 23 peg 5 campfire 14 pump, inflator 24 canvas 6 sunglasses 15 cooler box 25 water-carrier, jerrycan 7 pot 16 sleeping bag 26 hurricane lamp 8 pan 17 camp stool 27 flask, thermos 9 caravan 18 torch 28 camp stove 29 billy 30 hammock

16 SEASIDE * ** *** 1 sea 16 seashore 35 promenade, seafront 2 beach 17 surf 36 seawall 3 sand 18 wave 37 beach mattress 4 swimmer, bather 19 shell 38 sunshade 5 ball, beachball 20 pebble 39 windbreak 6 tent, beach tent 21 deckchair 40 lifesaver, lifeguard 7 hotel 22 sandcastle 41 life belt 8 restaurant 23 bucket 42 goggles 9 surfing 24 spade 43 snorkel 10 water-ski 25 kite 44 flipper, pair of flippers 11 sailboat, sailingboat 26 lighthouse 45 cabin cruiser 12 motorboat 27 pier 46 outboard motor 13 fishingboat 28 bathing trunks 47 dinghy 14 ice cream swimming trunks 15 towel 29 bathing costume swimming costume 30 bikini 31 bathing cap 32 suntan lotion, suntan oil 33 cliff 34 chalet, bungalow

17 HOLIDAY POSTCARDS I am sending my warmest greetings from Italy to you and your family. We are having a good time here. Best wishes from Robert and Sue Many best greetings from our trip to the High Tatras. We are having a wonderful time here. The sun is shining all the time and the mountains are beautiful. Love, Margaret and Andrew

Základní anglické fráze: Angličtina na cesty

Základní anglické fráze: Angličtina na cesty Základní anglické fráze: Angličtina na cesty Cestování Nápisy Informační kancelář Úschovna zavazadel Ztráty a nálezy Čekárna Jízdenky Zastávka autobusů Autobusová stanice Železniční stanice Stanice metra

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD11C0T03 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

WORDBUILDER. kurz anglického jazyka (cvičení + klíč na konci kurzu)

WORDBUILDER. kurz anglického jazyka (cvičení + klíč na konci kurzu) WORDBUILDER kurz anglického jazyka (cvičení + klíč na konci kurzu) Kurzy angličtiny vysíláme v rámci pořadu Dobré ráno s BBC - před sedmou a osmou hodinou. Souhrn všech lekcí z uplynulého týdne zařazujeme

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

CONFUSING ENGLISH. kurz anglického jazyka

CONFUSING ENGLISH. kurz anglického jazyka CONFUSING ENGLISH kurz anglického jazyka Kurzy angličtiny vysíláme v rámci pořadu Dobré ráno s BBC - před sedmou a osmou hodinou. Souhrn všech lekcí z uplynulého týdne zařazujeme v sobotu v 13.30 a v neděli

Více

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04. Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Cestovní ruch Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_cr.rar

Více

Zélandu, magazine. Deset jedinečných zážitků na Novém. které si určitě nenechte ujít str. 13 17. Letní kurzy. Gabriela Gunčíková

Zélandu, magazine. Deset jedinečných zážitků na Novém. které si určitě nenechte ujít str. 13 17. Letní kurzy. Gabriela Gunčíková magazine Letní kurzy Extra silná dávka angličtiny str. 8 9 Gabriela Gunčíková Mluvit cizím jazykem je neskutečně osvobozující str. 6 7 Anglická slovíčka a fráze na dovolenou Lektor Jan Vašourek Deset jedinečných

Více