Pomáháme dětem vkročit do života

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomáháme dětem vkročit do života"

Transkript

1 Pomáháme dětem vkročit do života VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 Úvodní slovo Milé čtenářky a čtenáři naší výroční zprávy, další rok naší činnosti je za námi a nastal opět tradiční lednový čas na bilancování roku předchozího. Barevný svět dětí završil již osmý rok svého fungování. Budeme rádi, když si spolu s námi na následujících stránkách připomenete, jaký rok 2011 pro nás v Barevném světě dětí a pro všechny ostatní, kterých se naše činnost dotýká, byl. Aktivity naší organizace i v roce 2011 směřovaly do 3 hlavních oblastí prorodinné aktivity, vzdělávací a výchovné aktivity pro děti a mládež a konečně vzdělávací aktivity pro dospělé. Podpůrnou aktivitou pak byly aktivity PR. Hlavním projektem, který jsme v uplynulém roce realizovali, byl projekt Kámoš, který se během roku 2011 opět rozšířil. Zapojilo se do něj zase o něco více rodin, dětí a osobních asistentů; rodinám byl poskytnut větší počet odborných konzultací, poradenství, terapií a mediací. V prosinci 2011 jsme oficiálně spustili podpůrný finanční projekt Staň se Kámošem, který jsme po celý rok připravovali a dolaďovali. I v roce 2011 probíhali tradiční odborné semináře, semináře profesního vzdělávání, setkávání Mezioborové skupiny a festival Tanec v srdci pro děti z dětských domovů.

3 Na tomto místě bychom chtěli tradičně ze srdce poděkovat našim odborníkům, asistentům, sponzorům a vůbec všem lidem, kteří se podílejí na tom, aby naše sdružení mohlo stále naplňovat své vize a cíle. Přejeme pohodové čtení! Tým Barevného světa dětí O nás Právní forma: Občanské sdružení IČO: Číslo účtu: /0300 Sídlo: Na Pecích 23, Praha 8 Kobylisy, Adresa: Belgická 16, Praha 2, Motto: Nejpřirozenějším prostředím pro dítě je rodina. Jsme je nezisková organizace s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb., která vznikla v roce Naším cílem je předcházet umisťování dětí do dětských domovů a zamezit tak jejich sociálnímu vyloučení spolu s dalšími negativními efekty. Naše činnost se zaměřuje na podporu ohrožené rodiny a nalezení východiska ze složité životní situace tak, aby nemusela být rešena nařízením ústavní péče. Naše aktivity Prorodinné aktivity Cílem je podpora ohrožených dětí a jejich rodiny formou přímé práce s klientem v rámci projektu Kámoš. Ta spočívá v osobní asistenci pro dítě při doučování, přípravě na život a

4 volnočasových aktivitách. A dále v prorodinných službách zahrnujících rodinné konzultace včetně diagnostiky rodiny, rodinné terapie, párové terapie a mediace. Vzdělávací a výchovné programy pro děti Jedná se o programy zaměřené na zvyšování právního vědomí dětí, na snižování sociálněpatologických jevů, na sebezkušenost a seberozvoj dítěte. Vzdělávání dospělých Pořádáme odborné a vzdělávací semináře pro odbornou i laickou veřejnost. PR aktivity Souvisí s tvorbou dokumentů spojených s danou problematikou, mediální prezentací organizace a propagace dané problematiky směrem k veřejnosti. Prorodinné aktivity Projekt Kámoš Projektu Kámoš je stěžejním projektem našeho sdružení a funguje od roku Jeho cílem je pomáhat dětem z dětských domovů a dětem z ohrožených rodin a jejich rodinám v obtížné životní situaci a předcházet tak zbytečnému umísťování dětí do ústavní péče. Je založen na vrstevnickém modelu, na pozitivním vzoru, což často dětem zapojeným do projektu chybí. Pomoc spočívá v tom, že dítěti je vybrán odborně vyškolený asistent - kamarád na pomoc, který dítě podporuje především v následujících oblastech: a) Vzdělávání pravidelně doučuje potřebné předměty na základě individuálního plánu vytvořeného ve spolupráci s třídním učitelem dítěte, připravuje dítě na střední školu, pružně reaguje na specifické potřeby dítěte, má kamarádský přístup k dítěti, doučování vede hravou a nenásilnou formou b) Přípravy na život podporuje dítě v osamostatňování a připravuje jej na reálný život,

5 připravuje dítě na volbu povolání, pomáhá v otázkách bydlení, zaměstnání a hospodaření s finančními prostředky, zaměřuje se na nácvik praktických situací každodenního života c) Trávení volného času aktivně tráví volný čas s dítětem, tým si může vybrat aktivity z nabídky nejrůznějších kulturních či sportovních center. Kámoš je doplněn o celkovou podporu rodiny zejména ve formě doprovodných terapeutických služeb - rodinného konzultanta, rodinného terapeuta, párového konzultanta a mediátorů. V roce 2011 bylo do projektu Kámoš zapojeno 56 dětí a 31 asistentů. Asistenti projektu Kámoš v roce 2011 Kateřina Benáková, Alena Buštová, Veronika Ešnerová, Kristýna Greplová, Lada Hajdíková, Barbora Chvátalová, Michaela Kasalická, Jakub Ort, Jan Ort, Pavlína Vencovská, Jan Černoch, Iveta Forštová, Lada Hanlová, Veronika Hrdličková, Marie Palečková, Veronika Sochorová, Tomáš Stuchlík, Petra Šimková, Miroslav Šubrt, Pavel Čipera, Cyril Figmík, Ivana Köhlerová, Adéla Truxová, Marek Janda, Tomáš Brolík, Martina Masopustová, Petra Kuchaříková, Kamila Volfová, Ondřej Zikmund, Jan Žoha, Lucie Bulková Projekt Staň se kámošem Projekt Staň se kámošem vznikl na podporu dlouhodobě fungujícího projektu Kámoš. Jedná se o finanční nástroj, jehož smyslem je právě projekt Kámoš finančně podporovat. Vzhledem k tomu, že jde o plně neziskový projekt, kde veškeré služby pro děti a jejich rodiny poskytujeme zdarma, je nesmírně obtížné jej plně financovat. Snažíme se, aby projekt každý rok plně fungoval, proto jsme přistoupili k jeho financování i touto podpůrnou cestou. Staň se Kámošem je určen všem, kteří se chtějí stát součástí smysluplného projektu a pomoci tak dětem, které neměly v životě takové štěstí. Projekt Staň se Kámošem byl oficiálně spuštěn k 1. prosinci Jeho patronem se stal oblíbený a úspěšný hokejista Jaromír Jágr, který se zároveň stal kapitánem jednoho z týmů. Jedná se o tým Harry Potter. Smyslem projektu Staň se Kámošem je stát se kapitánem svého vybraného týmu a finančně jej podpořit částkou Kč ,--, která je určena fungování týmu (dítě a asistent) na jeden

6 kalendářní rok. Kapitán týmu je posléze přivítán do mužstva Kámošů a je mu předán certifikát osobně podepsaný Jaromírem Jágrem. Kapitánem týmu se může stát jak fyzická, tak právnická osoba. Součástí účasti v projektu je i prezentace kaitána na webu a to formou fotografie, loga a motta dle jeho fantazie. Dále kapitán získává šanci účastnit se sportovní akce Ligy kámošů, na které se bude mít možnost setkat s dětmi, kámoši na pomoc, ostatními kapitány a samotným patronem projektu Jaromírem Jágrem. Dalšími kapitány jsou Martin Urban a jeho rodina podporující tým Tygří čelist, advokátní kancelář Allen & Overy, která podporuje hned 2 týmy, a to tým Kamarádi a Oříšek. Firma Střída sport podporuje tým Myší sportovci, golfistka Sandra Gal si vybrala pro svoji podporu tým Afričtí šnečci a konečně tým Skřetíci si pod svoji ochranu vzal trenér české hokejové reprezentace Alois Hadamczik.

7 A další týmy netrpělivě čekají na své kapitány, kteří je finančně podpoří. Mezioborová skupina Od února 2010 u nás v zázemí Barevného světa dětí, o.s. pořádáme každé 3 měsíce setkání členů multidisciplinární skupiny, tzn. mezioborovou skupinu. Setkání jsou určena pro pracovníky pomáhajících profesí, především se zaměřením na práci s ohroženou mládeží. Cílem tohoto projektu je podpora komunikace mezi odborníky z různých oblastí, podpora multidisciplinární spolupráce, předávání zkušeností mezi účastníky, vyjasnění kompetencí a hranic a vytváření případů dobré praxe. Od roku 2011 se tato setkání konají pod záštitou paní senátorky Ing. arch. Daniely Filipiové. V roce 2011 se konala 4 setkání v lednu, v dubnu, v červnu a v říjnu. Setkání členů mezioborové skupiny v červnu se stalo výjimečné tím, že se neuskutečnilo v našich prostorách, ale v prostorách Úřady služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, jejíž zaměstnanci jsou také členy mezioborové skupiny. Na každém setkání představují jednotliví členové svá pracoviště, na kterých působí. V roce 2011 tak došlo na představení Základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování v Praze 5 Na Zlíchově, 3. oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy a vazební věznice pro ženy Ruzyně. Vzdělávací a výukové programy pro děti Právní a občanské minimum pro školáky Jedná se o ucelený vzdělávací program pro žáky 7., 8. a 9 tříd, který je zaměřen na praktickou znalost základních právních norem. Informace jsou podávány zábavnou a interaktivní formou, která je přizpůsobena věku dětí. Program obsahuje šest modulů, které se

8 věnují rodinnému právu, trestnímu právu, kriminalitě mládeže, diskriminaci a menšinám a diskriminaci v pracovně právních vztazích. V roce 2010 se realizovaly tyto moduly: 1) Rodinné právo I 7., 8., a 9. třída 2) Rodinné právo II 7., 8., a 9. třída 3) Trestní právo 9. třída 4) Kriminalita mládeže 7., 8., a 9. třída 5) Diskriminace, menšiny - 9. třída 6) Diskriminace v pracovně právních vztazích - 9. třída Lektoři Právního a občanského minima pro školáky Lukáš Bohuslav, Lenka Klimešová, Michal Maštalíř, Zuzana Sůvová, Adéla Truxová, Barbora Stehlíková Šikana Jedná se o preventivní program zaměřený na harmonizaci vztahů ve třídních kolektivech, které bývají mnohdy narušeny a stoupá všeobecná potřeba danou situaci řešit. Ve třídě je provedena depistáž formou dotazníkového šetření mezi žáky. Minimální počet žáků při depistáži musí být nad 80 % z celkového počtu. Na vlastní realizaci je potřeba, aby měly děti zajištěné soukromí a bezpečí. Dotazník dětem zadává lektor. Vyhodnocení depistáže je prodiskutováno s vedením školy a na jeho základě je připraven Program pro žáky šitý přímo na míru daného třídního kolektivu. Program pro učitele začíná paralelně s programem pro žáky a jeho cílem je naladění pedagogů na spolupráci při léčbě daného kolektivu, seznámení učitele s problematikou v dané třídě v kontextu skrytého světa šikany a jeho vývoje, seznámení s programem v daném třídním kolektivu, příprava na změny v daném kolektivu a prevence recidivy nezdravých vztahů v daném kolektivu ze strany učitelů. Vzdělávání dospělých Odborné semináře Primárním cílem projektu odborných seminářů je nabízet zájemcům stále aktuální a živá témata týkající se především problematiky ohrožených dětí, kterou naše občanské sdružení

9 dennodenně řeší v rámci svých programů a projektů. Odborné semináře jsou nabízeny zdarma, resp. jsou postaveny na základě dobrovolného vstupného. Konají se vždy první čtvrtek v měsíci. Seznam realizovaných seminářů a přednášejících v roce 2011 : Odhlašte si dítě z kroužků aneb jak se taky dítě může ocitnout v ústavu o Mgr. Veronika Andrtová (odbor rodiny a dávkových systémů, MPSV ČR) o JUDr. Marie Vodičková (ředitelka Fondu ohrožených dětí, o. s.) Práce s rodinou s nařízenou ústavní výchovou o Bc. Marta Zhořová (vedoucí programu sanace rodiny, Amalthea, o. s.) o Mgr. Alžběta Benčová (koordinátora projektu, HoST, o. s.) o Hana Vitnerová (kurátorka pro mládež, Úřad městské části Praha 1 Děti vězněných rodičů o Dana Vrabcová (Český helsinský výbor, AMČR, o. s.) o Mgr. Markéta Kovaříková (Český helsinský výbor) o Mgr. Aleš Jaluška (farář CČSH Lomnice nad Popelkou, kaplan věznice Valdice) Děti a virtuální svět o Mgr. Lucia Černá (dětský psycholog) o pplk. Mgr. Pavel Tulej (Policejní prezidium, Úřad služby Kriminální policie a vyšetřování, odbor informační kriminality) o Barbora Krčmářová (Sdružení linka bezpečí) Děti a rozvod (Střídavá péče) o PhDr. Karel Humhal (klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec) o Ing. Aleš Hodina (Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť) o Dana Vrabcová (akreditovaná mediátorka, lektorka a facilitátorky AMČR, o. s.) o Bc. Jitka Řezaninová (akreditovaná mediátorka, lektorka a facilitátorky AMČR, o. s.) Oddělení ústavní a ochranné výchovy o Mgr. Ferdinand Raditsch (odbor prevence kriminality, MVČR o Mgr. Pavel Vítkovský (ředitel VÚ, SŠ a ŠJ Jindřichův Hradec) o Mgr. Marie Lukasová (kancelář veřejného ochránce práv, Brno) Drogy v ústavních zařízeních o MUDr. Marian Koranda (primář oddělení detoxu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze) o Mgr. Pavel Vítkovský (ředitel VÚ, SŠ a ŠJ Jindřichův Hradec) o JUDr. Alexandr Sotolář (Městský soud Praha) Semináře profesního vzdělávání Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí pracovníků neziskových organizací, pracovníků OSPOD, soudců, pedagogických pracovníků a pracovníků dalších pomáhajících profesí. Semináře jsou zpoplatněny a probíhají převážně formou příkladů dobré praxe nebo formou workshopů. Seznam realizovaných profesních seminářů a přednášejících v roce 2011: Individuální plán pomoci

10 o PhDr. Ludmila Boková (metodička sociálních služeb, videotrenérka a supervizorka VTI) Práce s týraným dítětem o PhDr. Alexandra Fraňková (klinický psycholog, Dětské krizové centrum) Šikana z pohledu akcentace metodiky vyšetřování a vyjevení možných rizik o PhDr. Miloslav Čedík (speciální pedagog etoped, psychoterapeut, akreditovaný VTI trenér) o Petra Hončíková (předsedkyně Barevného světa dětí, o. s.) Jak reagovat na agresivního a drzého žáka o PhDr. Miloslav Čedík (speciální pedagog etoped, psychoterapeut, akreditovaný VTI trenér) Práce s nemotivovaným klientem o Mgr. Michal Petr (psycholog, konzultant a terapeut, lektor rozvoje osobnosti) Nebojme se případovky o Mgr. Petra Krupičková (externí spolupracovnice Rozum a Cit, o. s.) Práce s týraným dítětem II. o PhDr. Alexandra Fraňková (klinický psycholog, Dětské krizové centrum) Krizová intervence o Bc. Lucie Hermánková (lektorka, konzultantka a supervizorka zaměřená na problematiku krizové intervence) Akce Barevného světa dětí Tanec v srdci V sobotu proběhl další ročník tradičního tanečního festivalu Tanec v srdci pro děti z dětských domovů a

11 obdobných zařízení z celé České republiky. Tento multižánrový festival se opět konal v klubu Retro Music Hall v Praze. V rámci celé akce jsme připravili jednak taneční soutěž, kde mohly ti, kteří se aktivně do soutěže zapojili vyhrát spoustu zajímavých cen. A také taneční workshop, ve kterém se děti mohly učit tančit pod vedením profesionálů. Zúčastnilo se celkem 11 dětských domovů - DD Vrchlabí, DD Mikulov, DD Žatec, DD Lipová, DD Planá, Nízkoprahové centrum dětí Neratovice, DDŠ Bystřice pod Hostýnem, VÚ Boletice, DÚ Hodkovičky, DD Dlažkovice, DDŠ Slaný. Tradičním zpestřením celého festivalu byla vystoupení profesionálních tanečníků - TiDiTaDe, 4Dance, Baby IF a Junior IF, Justincredible Team, Pentifull a A-FORCE. Na akci se spolupodíleli Retro Music Hall, Centrum Tance, Qeens, Divadlo Ponec, Allen&Overy, Prague City cake a Hornschuch. Všichni zúčastnění se na akci opět podíleli bez nároku na honorář. Kde domov můj Kde Domov Můj je interaktivní projekt sledující osudy mladých lidí, kteří prošli dětským domovem a poukazující, jak se těmto lidem žije po opuštění domova. Dokument vznikl ve spolupráci s redakcí Futuroom v návaznosti na naprosto alarmující situaci v péči o ohrožené

12 děti. Česká republika se řadí na třetí místo v počtu dětí umísťovaných do ústavní péče v Evropě, přestože trendy evropských států směřují zcela opačným směrem, k deinstitucionalizaci. Bohužel naše země je stále v tomto ohledu na počátku. Dopady ústavní péče jsou ve většině případů negativní: nízká adaptabilita na život venku, citová deprivace, nízké sebevědomí, kriminalita aj..o kritické situaci svědčí i skutečnost, že z celkového počtu dětí, které opustilo institucionální péči v průběhu let odešlo zpět do původní rodiny dětí, přičemž s těmito rodinami nikdo po celou dobu nepracoval. Tímto unikátním dokumentem chceme přiblížit individuální osudy dětí a nastínit složitost řešení tohoto problému. Podívat se na něj můžete zde: Gastroterapie Dne 8. prosince 2011 se konala již tradiční předvánoční Gastroterapeutická party, tentokráte na téma S česnekem až za hrob aneb kdo česnek jí, k tomu nikdo nechodí. Akce proběhla v příjemné česnekové atmosféře s hojným počtem účastníků. Nabídka pokrmů, které účastníci sami vyrobili a přinesli, byla originální a chutná, proto měla tříčlenná porota nelehký úkol při výběru vítěze. 1. místo nakonec vyhrála paní Ludmila Boková, která připravila vynikající zeleninový salát. Pro účastníky byl připraven také česnekový kvíz, tipovací česneková soutěž a soutěž vědomostní jak jinak než o česneku. Lidé za Barevným světem dětí

13 Náš tým Petra Hončíková, předsedkyně a zakladatelka sdružení Mgr. Zuzana Cesneková, koordinátorka vzdělávacích aktivit pro dospělé Mgr. Barbora Jirsová, koordinátorka projektu Kámoš Bc. Martina Tomanová, DiS. koordinátora projektu Kámoš (od října 2011) Marta Vaculová, PR aktivity Milena Petrtýlová, účetnictví Eva Jelenová, podpora týmu Rada sdružení Petra Hončíková, Hana Žatečková, Eva Kantová Odborná podpora PhDr. Miloslav Čedík, speciální pedagog, etoped, supervizor Mgr. Lada Chaloupková, VTI trenérka, supervizorka PhDr. Ludmila Boková, rodinná konzultantka Vít Hrbáček, lektor programů zaměřených na šikanu Mgr. Jana Kornacki, rodinná terapeutka Mgr. Michal Petr, párové a rozvodové poradenství JUDr. Simona Bílá Srníková, mediátorka Mgr. Andrea Vyskočilová, mediátorka Mgr. Lucia Černá, dětský terapeut Mgr. Hana Dobešová, psycholožka, lektorka odborného vzdělávání asistentů Spolupracující instituce DDŠ Bystřice pod Hostýnem, DD Most, DD Tuchlov, DD Ústní nad Labem, DD Hamr na Jezeře, VÚ, DDŠ Místo, VLO Přestavlky, DD Pyšely, DD Hrochův Týnec, DD Zruč nad Sázavou, VÚ, SVP Střílky, DD Klánovice, DD Kralupy, DD Potštejn, DD Žatec, DD Most, DD Senožaty, DD Planá, DD Ledce, VÚ Buškovice, DD Žíchovec, DDŠ Slaný, DÚ a SVP Hodkovičky, DD Pepa, DDŠ Šindlovy Dvory Fakultní ZŠ P13, ZŠ Úvaly, Waldorfská ZŠ P4, ZŠ Londýnská, ZŠ Dolní Počernice, ZŠ Jandusů, ZŠ Na Balabence, ZŠ Smolkova, ZŠ Ružinovská, ZŠ Štěpánská, ZŠ Vodičkova, ZŠ U školské zahrady, ZŠ Sázavská, ZŠ U Krčského lesa, ZŠ Plamínkové, ZŠ Gutha Jarkovského, ZŠ Ohradní, ZŠ Vojtěšská, ZŠ Vybíralova, ZvŠ Josefská, ZŠ Jana Masaryka, ZŠ Na Smetance, ZŠ Uhelný trh OSPOD Praha 1, OSPOD Praha 2, OSPOD Praha 3, OSPOD Praha 4, OSPOD Praha 8, OSPOD Praha 10, OSPOD Praha 12, OSPOD Praha 13 Rozpočet

14 VÝDAJE Materiální náklady Spotřeba energie Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby: (telefon, nájem, internet, účetnictví, školení pořízení DNM, poštovné, tisk, kopírování) Daně a poplatky 1100 Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady celkem CELKEM VÝNOSY Přijaté dary celkem Tržby z prodeje služeb Úroky 724 Dotace CELKEM Sponzoři

15 Generalní partneři a sponzoři Impact-Corti generální sponzor Newton Media - monitoring médií Allen & Overy- podpora projektu kámoš Caledonian School - podpora projektu kámoš Leones Production, spol. s r.o. - PR podpora REMMARK, a. s. - kreativní a grafická podpora Aukro, s.r.o. - podpora v rámci charitativních aukcí Evo Creative - kreativní a grafická podpora Tiskárna Jiskra grafická podpora a tisk Bradáčovi Česká kancelář pojistitelů Elektrowin, a.s. Walmark, a.s. Software 602, a.s. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Lektoři odborných seminářů, kteří přednášeli bez nároku na honorář: Mgr. Veronika Andrtová, JUDr. Marie Vodičková, Bc. Marta Zhořová, Mgr. Alžběta Benčová, Hana Vitnerová, Dana Vrabcová, Mgr. Markéta Kovaříková, Mgr. Aleš Jaluška, Mgr. Lucia Černá, pplk. Mgr. Pavel Tulej, Barbora Krčmářová, PhDr. Karel Humhal, Ing. Aleš Hodina, Bc. Jitka Řezaninová, Mgr. Ferdinand Raditsch, Mgr. Pavel Vítkovský, Mgr. Marie Lukasová, MUDr. Marian Koranda, JUDr. Alexandr Sotolář Dárci: Vendula Bradáčová, Aleš Bárek, Hampshire Nový Hrádek, Martin Urban, Jagr Team s.r.o., Petra Hončíková Sponzoři volnočasových aktivit projektu Kámoš Výstavní síň Mánes lístky na výstavu Play Multikino Ládví lístky do kina

16 Kino Světozor lístky do kina Židovské muzeum vstup zdarma Petřínská rozhledna a bludiště vstup zdarma Posilovna a ping-pong v ZŠ Sázavská vstup zdarma Náprstkovo muzeum vstup zdarma Zoo Praha - vstup zdarma Botanická zahrada - vstup zdarma Centrum tance - vstup zdarma Divadlo Minor - vstup zdarma Karavanseráj klub cestovatelů - vstup zdarma Národní muzeum vstup zdarma České muzeum hudby vstup zdarma Musaion Národopisná expozice NM vstup zdarma Národní galerie v Praze vstup zdarma CINESTAR vstup zdarma Palaestra, o. s. BOX KLUB - vstup zdarma Dotace a granty MPSV ČR - odbor rodiny a dávkových systémů grant 2011 Městská část Praha 1 grant 2011 MČ Praha 10 dotace 2011

Úvodní slovo. Výroční zpráva 2010. ( Tě pic kámo, hele mám tady fakt zajímavý čtení o Barevným světe dětí. )

Úvodní slovo. Výroční zpráva 2010. ( Tě pic kámo, hele mám tady fakt zajímavý čtení o Barevným světe dětí. ) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Úvodní slovo Milí čtenáři a milé čtenářky naší výroční zprávy, rok se s rokem sešel a máme tady zase bilanci uplynulého roku. Barevný svět dětí má za sebou další, již sedmý úspěšný

Více

Výroční zpráva 2009. Pomáháme dětem vkročit do života

Výroční zpráva 2009. Pomáháme dětem vkročit do života Výroční zpráva 2009 Pomáháme dětem vkročit do života Právní forma: Občanské sdružení IČO: 26667665 Číslo účtu: 192025789/0300 Sídlo: Na Pecích 23, Praha 8 Kobylisy, 182 00 Adresa: Belgická 16, Praha 2,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH 1) Úvodní slovo 2) O nás 3) Služby pro ohrožené rodiny projekt Kámoš 4) Služby pro odborníky a laickou veřejnost 5) Služby pro pěstouny 6) Finanční nástroj Staň se Kámošem

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Barevný svět dětí, z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři a čtenářky, s radostí Vám oznamujeme, že rok 2014, kterým Vás bude provázet tato výroční zpráva, byl pro nás rokem jubilejním

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. www.sebespolu.net. Zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda sdružení SES, Sebe-Spolu 10.2.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. www.sebespolu.net. Zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda sdružení SES, Sebe-Spolu 10.2.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda sdružení SES, Sebe-Spolu 10.2.2009 OBSAH ZPRÁVY: o sdružení členové sdružení a funkce akce roku 2008 správa sdružení 2008 hospodaření SDRUŽENÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Velký vůz Sever organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014 Výroční zpráva za rok 2013/2014 Středisko výchovné péče Slaný Ve Slaném dne 1.9.2014 Mgr. Blanka Kottenová vedoucí SVP Zpráva o činnosti Střediska výchovné péče Slaný za školní rok 2013/2014 Středisko

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BEZ NUDY ZA ROK 2008 BEZ NUDY 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BEZ NUDY Adresa: Jankovcova

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

závěrečná zpráva o činnosti

závěrečná zpráva o činnosti závěrečná zpráva o činnosti Název organizace: Občanské sdružení Ecce Homo Šternberk Sídlo: Masarykova 12, Šternberk 785 01 Statutární orgán: PaedDr. Eva Kráčmarová Vize organizace: Vizí našeho sdružení

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 Dětský domov Radost Čs. Tankistů 277, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy Radost dětský domov, o.p.s. Za Sadem 208, 182 00 Praha 8 IČ: 264 710 43, www.radost-ops.cz I. Úvod O společnosti:

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 9 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

O naší organizaci. Provozované činnosti a poskytované služby

O naší organizaci. Provozované činnosti a poskytované služby O naší organizaci Obecně prospěšná společnost Centrum inkluze o.p.s. se sídlem Velké Hoštice, Slezská 342, 747 31, je nově vzniklou organizací, která byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Zápis ze setkání Kulatého stolu Posílení spolupráce organizací poskytujících služby pro rodiny v okrese Kladno

Zápis ze setkání Kulatého stolu Posílení spolupráce organizací poskytujících služby pro rodiny v okrese Kladno Projektová dokumentace Zápis ze setkání Kulatého stolu Posílení spolupráce organizací poskytujících služby pro rodiny v okrese Kladno Název projektu: Téma kulatého stolu: Datum, místo: Projekt č. 3640069

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA PorCeTa, o.p.s. 2013 Vážení, předkládáme Vám výroční zprávu společnosti PorCeTa, o.p.s. za rok 2013, ve které bychom Vám chtěli přiblížit činnost naší společnosti v prvním roce jejího fungování.

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

SOCIÁLNÍ AGENTURA. Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008

SOCIÁLNÍ AGENTURA. Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 1. Poslání a cíle organizace Sociální agentura je nevládní nezisková organizace se statutem občanského sdružení, která byla založena v

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

NAŠE PROJEKTY PODPORUJE:

NAŠE PROJEKTY PODPORUJE: NAŠE PROJEKTY PODPORUJE: HESTIA PRAHA, NÁRODNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA ASOCIACE PROGRAMU PĚT P V ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany. Slavnostní večer pro příznivce a sponzory

Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany. Slavnostní večer pro příznivce a sponzory Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany Slavnostní večer pro příznivce a sponzory PROJEKT RPP A JEHO CÍLE O PROJEKTU Projektová příprava započala v roce 2008 Projektový záměr vycházel

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Výroční zpráva 2009. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2009. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2009 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2009 5. Finanční zpráva 2009 6. Záměry pro rok

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Motto: Odvaž se používat vlastní rozum. Immanuel Kant Charakteristika školy Gymnázium je od roku 2004 situováno ve dvou budovách. Hlavní pracoviště

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE Výroční zpráva 2010 Středisko náhradní rodinné péče o. s. se zabývá od 12. 9. 1994 problematikou dětí, které se ocitly ve zvláště obtížných životních situacích a dětí,

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více