Pomáháme dětem vkročit do života

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomáháme dětem vkročit do života"

Transkript

1 Pomáháme dětem vkročit do života VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 Úvodní slovo Milé čtenářky a čtenáři naší výroční zprávy, další rok naší činnosti je za námi a nastal opět tradiční lednový čas na bilancování roku předchozího. Barevný svět dětí završil již osmý rok svého fungování. Budeme rádi, když si spolu s námi na následujících stránkách připomenete, jaký rok 2011 pro nás v Barevném světě dětí a pro všechny ostatní, kterých se naše činnost dotýká, byl. Aktivity naší organizace i v roce 2011 směřovaly do 3 hlavních oblastí prorodinné aktivity, vzdělávací a výchovné aktivity pro děti a mládež a konečně vzdělávací aktivity pro dospělé. Podpůrnou aktivitou pak byly aktivity PR. Hlavním projektem, který jsme v uplynulém roce realizovali, byl projekt Kámoš, který se během roku 2011 opět rozšířil. Zapojilo se do něj zase o něco více rodin, dětí a osobních asistentů; rodinám byl poskytnut větší počet odborných konzultací, poradenství, terapií a mediací. V prosinci 2011 jsme oficiálně spustili podpůrný finanční projekt Staň se Kámošem, který jsme po celý rok připravovali a dolaďovali. I v roce 2011 probíhali tradiční odborné semináře, semináře profesního vzdělávání, setkávání Mezioborové skupiny a festival Tanec v srdci pro děti z dětských domovů.

3 Na tomto místě bychom chtěli tradičně ze srdce poděkovat našim odborníkům, asistentům, sponzorům a vůbec všem lidem, kteří se podílejí na tom, aby naše sdružení mohlo stále naplňovat své vize a cíle. Přejeme pohodové čtení! Tým Barevného světa dětí O nás Právní forma: Občanské sdružení IČO: Číslo účtu: /0300 Sídlo: Na Pecích 23, Praha 8 Kobylisy, Adresa: Belgická 16, Praha 2, Motto: Nejpřirozenějším prostředím pro dítě je rodina. Jsme je nezisková organizace s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb., která vznikla v roce Naším cílem je předcházet umisťování dětí do dětských domovů a zamezit tak jejich sociálnímu vyloučení spolu s dalšími negativními efekty. Naše činnost se zaměřuje na podporu ohrožené rodiny a nalezení východiska ze složité životní situace tak, aby nemusela být rešena nařízením ústavní péče. Naše aktivity Prorodinné aktivity Cílem je podpora ohrožených dětí a jejich rodiny formou přímé práce s klientem v rámci projektu Kámoš. Ta spočívá v osobní asistenci pro dítě při doučování, přípravě na život a

4 volnočasových aktivitách. A dále v prorodinných službách zahrnujících rodinné konzultace včetně diagnostiky rodiny, rodinné terapie, párové terapie a mediace. Vzdělávací a výchovné programy pro děti Jedná se o programy zaměřené na zvyšování právního vědomí dětí, na snižování sociálněpatologických jevů, na sebezkušenost a seberozvoj dítěte. Vzdělávání dospělých Pořádáme odborné a vzdělávací semináře pro odbornou i laickou veřejnost. PR aktivity Souvisí s tvorbou dokumentů spojených s danou problematikou, mediální prezentací organizace a propagace dané problematiky směrem k veřejnosti. Prorodinné aktivity Projekt Kámoš Projektu Kámoš je stěžejním projektem našeho sdružení a funguje od roku Jeho cílem je pomáhat dětem z dětských domovů a dětem z ohrožených rodin a jejich rodinám v obtížné životní situaci a předcházet tak zbytečnému umísťování dětí do ústavní péče. Je založen na vrstevnickém modelu, na pozitivním vzoru, což často dětem zapojeným do projektu chybí. Pomoc spočívá v tom, že dítěti je vybrán odborně vyškolený asistent - kamarád na pomoc, který dítě podporuje především v následujících oblastech: a) Vzdělávání pravidelně doučuje potřebné předměty na základě individuálního plánu vytvořeného ve spolupráci s třídním učitelem dítěte, připravuje dítě na střední školu, pružně reaguje na specifické potřeby dítěte, má kamarádský přístup k dítěti, doučování vede hravou a nenásilnou formou b) Přípravy na život podporuje dítě v osamostatňování a připravuje jej na reálný život,

5 připravuje dítě na volbu povolání, pomáhá v otázkách bydlení, zaměstnání a hospodaření s finančními prostředky, zaměřuje se na nácvik praktických situací každodenního života c) Trávení volného času aktivně tráví volný čas s dítětem, tým si může vybrat aktivity z nabídky nejrůznějších kulturních či sportovních center. Kámoš je doplněn o celkovou podporu rodiny zejména ve formě doprovodných terapeutických služeb - rodinného konzultanta, rodinného terapeuta, párového konzultanta a mediátorů. V roce 2011 bylo do projektu Kámoš zapojeno 56 dětí a 31 asistentů. Asistenti projektu Kámoš v roce 2011 Kateřina Benáková, Alena Buštová, Veronika Ešnerová, Kristýna Greplová, Lada Hajdíková, Barbora Chvátalová, Michaela Kasalická, Jakub Ort, Jan Ort, Pavlína Vencovská, Jan Černoch, Iveta Forštová, Lada Hanlová, Veronika Hrdličková, Marie Palečková, Veronika Sochorová, Tomáš Stuchlík, Petra Šimková, Miroslav Šubrt, Pavel Čipera, Cyril Figmík, Ivana Köhlerová, Adéla Truxová, Marek Janda, Tomáš Brolík, Martina Masopustová, Petra Kuchaříková, Kamila Volfová, Ondřej Zikmund, Jan Žoha, Lucie Bulková Projekt Staň se kámošem Projekt Staň se kámošem vznikl na podporu dlouhodobě fungujícího projektu Kámoš. Jedná se o finanční nástroj, jehož smyslem je právě projekt Kámoš finančně podporovat. Vzhledem k tomu, že jde o plně neziskový projekt, kde veškeré služby pro děti a jejich rodiny poskytujeme zdarma, je nesmírně obtížné jej plně financovat. Snažíme se, aby projekt každý rok plně fungoval, proto jsme přistoupili k jeho financování i touto podpůrnou cestou. Staň se Kámošem je určen všem, kteří se chtějí stát součástí smysluplného projektu a pomoci tak dětem, které neměly v životě takové štěstí. Projekt Staň se Kámošem byl oficiálně spuštěn k 1. prosinci Jeho patronem se stal oblíbený a úspěšný hokejista Jaromír Jágr, který se zároveň stal kapitánem jednoho z týmů. Jedná se o tým Harry Potter. Smyslem projektu Staň se Kámošem je stát se kapitánem svého vybraného týmu a finančně jej podpořit částkou Kč ,--, která je určena fungování týmu (dítě a asistent) na jeden

6 kalendářní rok. Kapitán týmu je posléze přivítán do mužstva Kámošů a je mu předán certifikát osobně podepsaný Jaromírem Jágrem. Kapitánem týmu se může stát jak fyzická, tak právnická osoba. Součástí účasti v projektu je i prezentace kaitána na webu a to formou fotografie, loga a motta dle jeho fantazie. Dále kapitán získává šanci účastnit se sportovní akce Ligy kámošů, na které se bude mít možnost setkat s dětmi, kámoši na pomoc, ostatními kapitány a samotným patronem projektu Jaromírem Jágrem. Dalšími kapitány jsou Martin Urban a jeho rodina podporující tým Tygří čelist, advokátní kancelář Allen & Overy, která podporuje hned 2 týmy, a to tým Kamarádi a Oříšek. Firma Střída sport podporuje tým Myší sportovci, golfistka Sandra Gal si vybrala pro svoji podporu tým Afričtí šnečci a konečně tým Skřetíci si pod svoji ochranu vzal trenér české hokejové reprezentace Alois Hadamczik.

7 A další týmy netrpělivě čekají na své kapitány, kteří je finančně podpoří. Mezioborová skupina Od února 2010 u nás v zázemí Barevného světa dětí, o.s. pořádáme každé 3 měsíce setkání členů multidisciplinární skupiny, tzn. mezioborovou skupinu. Setkání jsou určena pro pracovníky pomáhajících profesí, především se zaměřením na práci s ohroženou mládeží. Cílem tohoto projektu je podpora komunikace mezi odborníky z různých oblastí, podpora multidisciplinární spolupráce, předávání zkušeností mezi účastníky, vyjasnění kompetencí a hranic a vytváření případů dobré praxe. Od roku 2011 se tato setkání konají pod záštitou paní senátorky Ing. arch. Daniely Filipiové. V roce 2011 se konala 4 setkání v lednu, v dubnu, v červnu a v říjnu. Setkání členů mezioborové skupiny v červnu se stalo výjimečné tím, že se neuskutečnilo v našich prostorách, ale v prostorách Úřady služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, jejíž zaměstnanci jsou také členy mezioborové skupiny. Na každém setkání představují jednotliví členové svá pracoviště, na kterých působí. V roce 2011 tak došlo na představení Základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování v Praze 5 Na Zlíchově, 3. oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy a vazební věznice pro ženy Ruzyně. Vzdělávací a výukové programy pro děti Právní a občanské minimum pro školáky Jedná se o ucelený vzdělávací program pro žáky 7., 8. a 9 tříd, který je zaměřen na praktickou znalost základních právních norem. Informace jsou podávány zábavnou a interaktivní formou, která je přizpůsobena věku dětí. Program obsahuje šest modulů, které se

8 věnují rodinnému právu, trestnímu právu, kriminalitě mládeže, diskriminaci a menšinám a diskriminaci v pracovně právních vztazích. V roce 2010 se realizovaly tyto moduly: 1) Rodinné právo I 7., 8., a 9. třída 2) Rodinné právo II 7., 8., a 9. třída 3) Trestní právo 9. třída 4) Kriminalita mládeže 7., 8., a 9. třída 5) Diskriminace, menšiny - 9. třída 6) Diskriminace v pracovně právních vztazích - 9. třída Lektoři Právního a občanského minima pro školáky Lukáš Bohuslav, Lenka Klimešová, Michal Maštalíř, Zuzana Sůvová, Adéla Truxová, Barbora Stehlíková Šikana Jedná se o preventivní program zaměřený na harmonizaci vztahů ve třídních kolektivech, které bývají mnohdy narušeny a stoupá všeobecná potřeba danou situaci řešit. Ve třídě je provedena depistáž formou dotazníkového šetření mezi žáky. Minimální počet žáků při depistáži musí být nad 80 % z celkového počtu. Na vlastní realizaci je potřeba, aby měly děti zajištěné soukromí a bezpečí. Dotazník dětem zadává lektor. Vyhodnocení depistáže je prodiskutováno s vedením školy a na jeho základě je připraven Program pro žáky šitý přímo na míru daného třídního kolektivu. Program pro učitele začíná paralelně s programem pro žáky a jeho cílem je naladění pedagogů na spolupráci při léčbě daného kolektivu, seznámení učitele s problematikou v dané třídě v kontextu skrytého světa šikany a jeho vývoje, seznámení s programem v daném třídním kolektivu, příprava na změny v daném kolektivu a prevence recidivy nezdravých vztahů v daném kolektivu ze strany učitelů. Vzdělávání dospělých Odborné semináře Primárním cílem projektu odborných seminářů je nabízet zájemcům stále aktuální a živá témata týkající se především problematiky ohrožených dětí, kterou naše občanské sdružení

9 dennodenně řeší v rámci svých programů a projektů. Odborné semináře jsou nabízeny zdarma, resp. jsou postaveny na základě dobrovolného vstupného. Konají se vždy první čtvrtek v měsíci. Seznam realizovaných seminářů a přednášejících v roce 2011 : Odhlašte si dítě z kroužků aneb jak se taky dítě může ocitnout v ústavu o Mgr. Veronika Andrtová (odbor rodiny a dávkových systémů, MPSV ČR) o JUDr. Marie Vodičková (ředitelka Fondu ohrožených dětí, o. s.) Práce s rodinou s nařízenou ústavní výchovou o Bc. Marta Zhořová (vedoucí programu sanace rodiny, Amalthea, o. s.) o Mgr. Alžběta Benčová (koordinátora projektu, HoST, o. s.) o Hana Vitnerová (kurátorka pro mládež, Úřad městské části Praha 1 Děti vězněných rodičů o Dana Vrabcová (Český helsinský výbor, AMČR, o. s.) o Mgr. Markéta Kovaříková (Český helsinský výbor) o Mgr. Aleš Jaluška (farář CČSH Lomnice nad Popelkou, kaplan věznice Valdice) Děti a virtuální svět o Mgr. Lucia Černá (dětský psycholog) o pplk. Mgr. Pavel Tulej (Policejní prezidium, Úřad služby Kriminální policie a vyšetřování, odbor informační kriminality) o Barbora Krčmářová (Sdružení linka bezpečí) Děti a rozvod (Střídavá péče) o PhDr. Karel Humhal (klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec) o Ing. Aleš Hodina (Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť) o Dana Vrabcová (akreditovaná mediátorka, lektorka a facilitátorky AMČR, o. s.) o Bc. Jitka Řezaninová (akreditovaná mediátorka, lektorka a facilitátorky AMČR, o. s.) Oddělení ústavní a ochranné výchovy o Mgr. Ferdinand Raditsch (odbor prevence kriminality, MVČR o Mgr. Pavel Vítkovský (ředitel VÚ, SŠ a ŠJ Jindřichův Hradec) o Mgr. Marie Lukasová (kancelář veřejného ochránce práv, Brno) Drogy v ústavních zařízeních o MUDr. Marian Koranda (primář oddělení detoxu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze) o Mgr. Pavel Vítkovský (ředitel VÚ, SŠ a ŠJ Jindřichův Hradec) o JUDr. Alexandr Sotolář (Městský soud Praha) Semináře profesního vzdělávání Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí pracovníků neziskových organizací, pracovníků OSPOD, soudců, pedagogických pracovníků a pracovníků dalších pomáhajících profesí. Semináře jsou zpoplatněny a probíhají převážně formou příkladů dobré praxe nebo formou workshopů. Seznam realizovaných profesních seminářů a přednášejících v roce 2011: Individuální plán pomoci

10 o PhDr. Ludmila Boková (metodička sociálních služeb, videotrenérka a supervizorka VTI) Práce s týraným dítětem o PhDr. Alexandra Fraňková (klinický psycholog, Dětské krizové centrum) Šikana z pohledu akcentace metodiky vyšetřování a vyjevení možných rizik o PhDr. Miloslav Čedík (speciální pedagog etoped, psychoterapeut, akreditovaný VTI trenér) o Petra Hončíková (předsedkyně Barevného světa dětí, o. s.) Jak reagovat na agresivního a drzého žáka o PhDr. Miloslav Čedík (speciální pedagog etoped, psychoterapeut, akreditovaný VTI trenér) Práce s nemotivovaným klientem o Mgr. Michal Petr (psycholog, konzultant a terapeut, lektor rozvoje osobnosti) Nebojme se případovky o Mgr. Petra Krupičková (externí spolupracovnice Rozum a Cit, o. s.) Práce s týraným dítětem II. o PhDr. Alexandra Fraňková (klinický psycholog, Dětské krizové centrum) Krizová intervence o Bc. Lucie Hermánková (lektorka, konzultantka a supervizorka zaměřená na problematiku krizové intervence) Akce Barevného světa dětí Tanec v srdci V sobotu proběhl další ročník tradičního tanečního festivalu Tanec v srdci pro děti z dětských domovů a

11 obdobných zařízení z celé České republiky. Tento multižánrový festival se opět konal v klubu Retro Music Hall v Praze. V rámci celé akce jsme připravili jednak taneční soutěž, kde mohly ti, kteří se aktivně do soutěže zapojili vyhrát spoustu zajímavých cen. A také taneční workshop, ve kterém se děti mohly učit tančit pod vedením profesionálů. Zúčastnilo se celkem 11 dětských domovů - DD Vrchlabí, DD Mikulov, DD Žatec, DD Lipová, DD Planá, Nízkoprahové centrum dětí Neratovice, DDŠ Bystřice pod Hostýnem, VÚ Boletice, DÚ Hodkovičky, DD Dlažkovice, DDŠ Slaný. Tradičním zpestřením celého festivalu byla vystoupení profesionálních tanečníků - TiDiTaDe, 4Dance, Baby IF a Junior IF, Justincredible Team, Pentifull a A-FORCE. Na akci se spolupodíleli Retro Music Hall, Centrum Tance, Qeens, Divadlo Ponec, Allen&Overy, Prague City cake a Hornschuch. Všichni zúčastnění se na akci opět podíleli bez nároku na honorář. Kde domov můj Kde Domov Můj je interaktivní projekt sledující osudy mladých lidí, kteří prošli dětským domovem a poukazující, jak se těmto lidem žije po opuštění domova. Dokument vznikl ve spolupráci s redakcí Futuroom v návaznosti na naprosto alarmující situaci v péči o ohrožené

12 děti. Česká republika se řadí na třetí místo v počtu dětí umísťovaných do ústavní péče v Evropě, přestože trendy evropských států směřují zcela opačným směrem, k deinstitucionalizaci. Bohužel naše země je stále v tomto ohledu na počátku. Dopady ústavní péče jsou ve většině případů negativní: nízká adaptabilita na život venku, citová deprivace, nízké sebevědomí, kriminalita aj..o kritické situaci svědčí i skutečnost, že z celkového počtu dětí, které opustilo institucionální péči v průběhu let odešlo zpět do původní rodiny dětí, přičemž s těmito rodinami nikdo po celou dobu nepracoval. Tímto unikátním dokumentem chceme přiblížit individuální osudy dětí a nastínit složitost řešení tohoto problému. Podívat se na něj můžete zde: Gastroterapie Dne 8. prosince 2011 se konala již tradiční předvánoční Gastroterapeutická party, tentokráte na téma S česnekem až za hrob aneb kdo česnek jí, k tomu nikdo nechodí. Akce proběhla v příjemné česnekové atmosféře s hojným počtem účastníků. Nabídka pokrmů, které účastníci sami vyrobili a přinesli, byla originální a chutná, proto měla tříčlenná porota nelehký úkol při výběru vítěze. 1. místo nakonec vyhrála paní Ludmila Boková, která připravila vynikající zeleninový salát. Pro účastníky byl připraven také česnekový kvíz, tipovací česneková soutěž a soutěž vědomostní jak jinak než o česneku. Lidé za Barevným světem dětí

13 Náš tým Petra Hončíková, předsedkyně a zakladatelka sdružení Mgr. Zuzana Cesneková, koordinátorka vzdělávacích aktivit pro dospělé Mgr. Barbora Jirsová, koordinátorka projektu Kámoš Bc. Martina Tomanová, DiS. koordinátora projektu Kámoš (od října 2011) Marta Vaculová, PR aktivity Milena Petrtýlová, účetnictví Eva Jelenová, podpora týmu Rada sdružení Petra Hončíková, Hana Žatečková, Eva Kantová Odborná podpora PhDr. Miloslav Čedík, speciální pedagog, etoped, supervizor Mgr. Lada Chaloupková, VTI trenérka, supervizorka PhDr. Ludmila Boková, rodinná konzultantka Vít Hrbáček, lektor programů zaměřených na šikanu Mgr. Jana Kornacki, rodinná terapeutka Mgr. Michal Petr, párové a rozvodové poradenství JUDr. Simona Bílá Srníková, mediátorka Mgr. Andrea Vyskočilová, mediátorka Mgr. Lucia Černá, dětský terapeut Mgr. Hana Dobešová, psycholožka, lektorka odborného vzdělávání asistentů Spolupracující instituce DDŠ Bystřice pod Hostýnem, DD Most, DD Tuchlov, DD Ústní nad Labem, DD Hamr na Jezeře, VÚ, DDŠ Místo, VLO Přestavlky, DD Pyšely, DD Hrochův Týnec, DD Zruč nad Sázavou, VÚ, SVP Střílky, DD Klánovice, DD Kralupy, DD Potštejn, DD Žatec, DD Most, DD Senožaty, DD Planá, DD Ledce, VÚ Buškovice, DD Žíchovec, DDŠ Slaný, DÚ a SVP Hodkovičky, DD Pepa, DDŠ Šindlovy Dvory Fakultní ZŠ P13, ZŠ Úvaly, Waldorfská ZŠ P4, ZŠ Londýnská, ZŠ Dolní Počernice, ZŠ Jandusů, ZŠ Na Balabence, ZŠ Smolkova, ZŠ Ružinovská, ZŠ Štěpánská, ZŠ Vodičkova, ZŠ U školské zahrady, ZŠ Sázavská, ZŠ U Krčského lesa, ZŠ Plamínkové, ZŠ Gutha Jarkovského, ZŠ Ohradní, ZŠ Vojtěšská, ZŠ Vybíralova, ZvŠ Josefská, ZŠ Jana Masaryka, ZŠ Na Smetance, ZŠ Uhelný trh OSPOD Praha 1, OSPOD Praha 2, OSPOD Praha 3, OSPOD Praha 4, OSPOD Praha 8, OSPOD Praha 10, OSPOD Praha 12, OSPOD Praha 13 Rozpočet

14 VÝDAJE Materiální náklady Spotřeba energie Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby: (telefon, nájem, internet, účetnictví, školení pořízení DNM, poštovné, tisk, kopírování) Daně a poplatky 1100 Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady celkem CELKEM VÝNOSY Přijaté dary celkem Tržby z prodeje služeb Úroky 724 Dotace CELKEM Sponzoři

15 Generalní partneři a sponzoři Impact-Corti generální sponzor Newton Media - monitoring médií Allen & Overy- podpora projektu kámoš Caledonian School - podpora projektu kámoš Leones Production, spol. s r.o. - PR podpora REMMARK, a. s. - kreativní a grafická podpora Aukro, s.r.o. - podpora v rámci charitativních aukcí Evo Creative - kreativní a grafická podpora Tiskárna Jiskra grafická podpora a tisk Bradáčovi Česká kancelář pojistitelů Elektrowin, a.s. Walmark, a.s. Software 602, a.s. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Lektoři odborných seminářů, kteří přednášeli bez nároku na honorář: Mgr. Veronika Andrtová, JUDr. Marie Vodičková, Bc. Marta Zhořová, Mgr. Alžběta Benčová, Hana Vitnerová, Dana Vrabcová, Mgr. Markéta Kovaříková, Mgr. Aleš Jaluška, Mgr. Lucia Černá, pplk. Mgr. Pavel Tulej, Barbora Krčmářová, PhDr. Karel Humhal, Ing. Aleš Hodina, Bc. Jitka Řezaninová, Mgr. Ferdinand Raditsch, Mgr. Pavel Vítkovský, Mgr. Marie Lukasová, MUDr. Marian Koranda, JUDr. Alexandr Sotolář Dárci: Vendula Bradáčová, Aleš Bárek, Hampshire Nový Hrádek, Martin Urban, Jagr Team s.r.o., Petra Hončíková Sponzoři volnočasových aktivit projektu Kámoš Výstavní síň Mánes lístky na výstavu Play Multikino Ládví lístky do kina

16 Kino Světozor lístky do kina Židovské muzeum vstup zdarma Petřínská rozhledna a bludiště vstup zdarma Posilovna a ping-pong v ZŠ Sázavská vstup zdarma Náprstkovo muzeum vstup zdarma Zoo Praha - vstup zdarma Botanická zahrada - vstup zdarma Centrum tance - vstup zdarma Divadlo Minor - vstup zdarma Karavanseráj klub cestovatelů - vstup zdarma Národní muzeum vstup zdarma České muzeum hudby vstup zdarma Musaion Národopisná expozice NM vstup zdarma Národní galerie v Praze vstup zdarma CINESTAR vstup zdarma Palaestra, o. s. BOX KLUB - vstup zdarma Dotace a granty MPSV ČR - odbor rodiny a dávkových systémů grant 2011 Městská část Praha 1 grant 2011 MČ Praha 10 dotace 2011

Úvodní slovo. Výroční zpráva 2010. ( Tě pic kámo, hele mám tady fakt zajímavý čtení o Barevným světe dětí. )

Úvodní slovo. Výroční zpráva 2010. ( Tě pic kámo, hele mám tady fakt zajímavý čtení o Barevným světe dětí. ) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Úvodní slovo Milí čtenáři a milé čtenářky naší výroční zprávy, rok se s rokem sešel a máme tady zase bilanci uplynulého roku. Barevný svět dětí má za sebou další, již sedmý úspěšný

Více

Výroční zpráva 2009. Pomáháme dětem vkročit do života

Výroční zpráva 2009. Pomáháme dětem vkročit do života Výroční zpráva 2009 Pomáháme dětem vkročit do života Právní forma: Občanské sdružení IČO: 26667665 Číslo účtu: 192025789/0300 Sídlo: Na Pecích 23, Praha 8 Kobylisy, 182 00 Adresa: Belgická 16, Praha 2,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH 1) Úvodní slovo 2) O nás 3) Služby pro ohrožené rodiny projekt Kámoš 4) Služby pro odborníky a laickou veřejnost 5) Služby pro pěstouny 6) Finanční nástroj Staň se Kámošem

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 PROSPE o.s. Biskupcova 39 Praha 3, 130 00 Vize a poslání Cílem sdružení je poskytovat služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi FOD

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi FOD Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi FOD PhDr. Lenka Poláková Bc. Tereza Dlouhá Fond ohrožených dětí pobočka Olomouc Mediační Centrum Olomouc FOD Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2020 Dne 30. 9. 2016 vypracoval Mgr. Jiří Daněk, školní metodik prevence Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 Školní

Více

Její možnosti a limity

Její možnosti a limity Její možnosti a limity Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zákon vymezuje okruh dětí, které zvláště potřebují ochranu. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, část druhá rodinné právo.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 MĚSTSKÁ PRAHA PRAHA 14 14 Představení městské části Praha 14 Městská část Praha 14 je jednou z 57 městských části

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Svitavy 2015 OBSAH 1 základní údaje o středisku... 3 2 přehled poskytovaných forem péče... 4 3 personální zabezpečení střediska... 5 4 provoz střediska (+ přijímání klientů, výsledky

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Zápis ze setkání Kulatého stolu Posílení spolupráce organizací poskytujících služby pro rodiny v okrese Kladno

Zápis ze setkání Kulatého stolu Posílení spolupráce organizací poskytujících služby pro rodiny v okrese Kladno Projektová dokumentace Zápis ze setkání Kulatého stolu Posílení spolupráce organizací poskytujících služby pro rodiny v okrese Kladno Název projektu: Téma kulatého stolu: Datum, místo: Projekt č. 3640069

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více