Pomáháme dětem vkročit do života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomáháme dětem vkročit do života"

Transkript

1 Pomáháme dětem vkročit do života VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 Úvodní slovo Milé čtenářky a čtenáři naší výroční zprávy, další rok naší činnosti je za námi a nastal opět tradiční lednový čas na bilancování roku předchozího. Barevný svět dětí završil již osmý rok svého fungování. Budeme rádi, když si spolu s námi na následujících stránkách připomenete, jaký rok 2011 pro nás v Barevném světě dětí a pro všechny ostatní, kterých se naše činnost dotýká, byl. Aktivity naší organizace i v roce 2011 směřovaly do 3 hlavních oblastí prorodinné aktivity, vzdělávací a výchovné aktivity pro děti a mládež a konečně vzdělávací aktivity pro dospělé. Podpůrnou aktivitou pak byly aktivity PR. Hlavním projektem, který jsme v uplynulém roce realizovali, byl projekt Kámoš, který se během roku 2011 opět rozšířil. Zapojilo se do něj zase o něco více rodin, dětí a osobních asistentů; rodinám byl poskytnut větší počet odborných konzultací, poradenství, terapií a mediací. V prosinci 2011 jsme oficiálně spustili podpůrný finanční projekt Staň se Kámošem, který jsme po celý rok připravovali a dolaďovali. I v roce 2011 probíhali tradiční odborné semináře, semináře profesního vzdělávání, setkávání Mezioborové skupiny a festival Tanec v srdci pro děti z dětských domovů.

3 Na tomto místě bychom chtěli tradičně ze srdce poděkovat našim odborníkům, asistentům, sponzorům a vůbec všem lidem, kteří se podílejí na tom, aby naše sdružení mohlo stále naplňovat své vize a cíle. Přejeme pohodové čtení! Tým Barevného světa dětí O nás Právní forma: Občanské sdružení IČO: Číslo účtu: /0300 Sídlo: Na Pecích 23, Praha 8 Kobylisy, Adresa: Belgická 16, Praha 2, Motto: Nejpřirozenějším prostředím pro dítě je rodina. Jsme je nezisková organizace s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb., která vznikla v roce Naším cílem je předcházet umisťování dětí do dětských domovů a zamezit tak jejich sociálnímu vyloučení spolu s dalšími negativními efekty. Naše činnost se zaměřuje na podporu ohrožené rodiny a nalezení východiska ze složité životní situace tak, aby nemusela být rešena nařízením ústavní péče. Naše aktivity Prorodinné aktivity Cílem je podpora ohrožených dětí a jejich rodiny formou přímé práce s klientem v rámci projektu Kámoš. Ta spočívá v osobní asistenci pro dítě při doučování, přípravě na život a

4 volnočasových aktivitách. A dále v prorodinných službách zahrnujících rodinné konzultace včetně diagnostiky rodiny, rodinné terapie, párové terapie a mediace. Vzdělávací a výchovné programy pro děti Jedná se o programy zaměřené na zvyšování právního vědomí dětí, na snižování sociálněpatologických jevů, na sebezkušenost a seberozvoj dítěte. Vzdělávání dospělých Pořádáme odborné a vzdělávací semináře pro odbornou i laickou veřejnost. PR aktivity Souvisí s tvorbou dokumentů spojených s danou problematikou, mediální prezentací organizace a propagace dané problematiky směrem k veřejnosti. Prorodinné aktivity Projekt Kámoš Projektu Kámoš je stěžejním projektem našeho sdružení a funguje od roku Jeho cílem je pomáhat dětem z dětských domovů a dětem z ohrožených rodin a jejich rodinám v obtížné životní situaci a předcházet tak zbytečnému umísťování dětí do ústavní péče. Je založen na vrstevnickém modelu, na pozitivním vzoru, což často dětem zapojeným do projektu chybí. Pomoc spočívá v tom, že dítěti je vybrán odborně vyškolený asistent - kamarád na pomoc, který dítě podporuje především v následujících oblastech: a) Vzdělávání pravidelně doučuje potřebné předměty na základě individuálního plánu vytvořeného ve spolupráci s třídním učitelem dítěte, připravuje dítě na střední školu, pružně reaguje na specifické potřeby dítěte, má kamarádský přístup k dítěti, doučování vede hravou a nenásilnou formou b) Přípravy na život podporuje dítě v osamostatňování a připravuje jej na reálný život,

5 připravuje dítě na volbu povolání, pomáhá v otázkách bydlení, zaměstnání a hospodaření s finančními prostředky, zaměřuje se na nácvik praktických situací každodenního života c) Trávení volného času aktivně tráví volný čas s dítětem, tým si může vybrat aktivity z nabídky nejrůznějších kulturních či sportovních center. Kámoš je doplněn o celkovou podporu rodiny zejména ve formě doprovodných terapeutických služeb - rodinného konzultanta, rodinného terapeuta, párového konzultanta a mediátorů. V roce 2011 bylo do projektu Kámoš zapojeno 56 dětí a 31 asistentů. Asistenti projektu Kámoš v roce 2011 Kateřina Benáková, Alena Buštová, Veronika Ešnerová, Kristýna Greplová, Lada Hajdíková, Barbora Chvátalová, Michaela Kasalická, Jakub Ort, Jan Ort, Pavlína Vencovská, Jan Černoch, Iveta Forštová, Lada Hanlová, Veronika Hrdličková, Marie Palečková, Veronika Sochorová, Tomáš Stuchlík, Petra Šimková, Miroslav Šubrt, Pavel Čipera, Cyril Figmík, Ivana Köhlerová, Adéla Truxová, Marek Janda, Tomáš Brolík, Martina Masopustová, Petra Kuchaříková, Kamila Volfová, Ondřej Zikmund, Jan Žoha, Lucie Bulková Projekt Staň se kámošem Projekt Staň se kámošem vznikl na podporu dlouhodobě fungujícího projektu Kámoš. Jedná se o finanční nástroj, jehož smyslem je právě projekt Kámoš finančně podporovat. Vzhledem k tomu, že jde o plně neziskový projekt, kde veškeré služby pro děti a jejich rodiny poskytujeme zdarma, je nesmírně obtížné jej plně financovat. Snažíme se, aby projekt každý rok plně fungoval, proto jsme přistoupili k jeho financování i touto podpůrnou cestou. Staň se Kámošem je určen všem, kteří se chtějí stát součástí smysluplného projektu a pomoci tak dětem, které neměly v životě takové štěstí. Projekt Staň se Kámošem byl oficiálně spuštěn k 1. prosinci Jeho patronem se stal oblíbený a úspěšný hokejista Jaromír Jágr, který se zároveň stal kapitánem jednoho z týmů. Jedná se o tým Harry Potter. Smyslem projektu Staň se Kámošem je stát se kapitánem svého vybraného týmu a finančně jej podpořit částkou Kč ,--, která je určena fungování týmu (dítě a asistent) na jeden

6 kalendářní rok. Kapitán týmu je posléze přivítán do mužstva Kámošů a je mu předán certifikát osobně podepsaný Jaromírem Jágrem. Kapitánem týmu se může stát jak fyzická, tak právnická osoba. Součástí účasti v projektu je i prezentace kaitána na webu a to formou fotografie, loga a motta dle jeho fantazie. Dále kapitán získává šanci účastnit se sportovní akce Ligy kámošů, na které se bude mít možnost setkat s dětmi, kámoši na pomoc, ostatními kapitány a samotným patronem projektu Jaromírem Jágrem. Dalšími kapitány jsou Martin Urban a jeho rodina podporující tým Tygří čelist, advokátní kancelář Allen & Overy, která podporuje hned 2 týmy, a to tým Kamarádi a Oříšek. Firma Střída sport podporuje tým Myší sportovci, golfistka Sandra Gal si vybrala pro svoji podporu tým Afričtí šnečci a konečně tým Skřetíci si pod svoji ochranu vzal trenér české hokejové reprezentace Alois Hadamczik.

7 A další týmy netrpělivě čekají na své kapitány, kteří je finančně podpoří. Mezioborová skupina Od února 2010 u nás v zázemí Barevného světa dětí, o.s. pořádáme každé 3 měsíce setkání členů multidisciplinární skupiny, tzn. mezioborovou skupinu. Setkání jsou určena pro pracovníky pomáhajících profesí, především se zaměřením na práci s ohroženou mládeží. Cílem tohoto projektu je podpora komunikace mezi odborníky z různých oblastí, podpora multidisciplinární spolupráce, předávání zkušeností mezi účastníky, vyjasnění kompetencí a hranic a vytváření případů dobré praxe. Od roku 2011 se tato setkání konají pod záštitou paní senátorky Ing. arch. Daniely Filipiové. V roce 2011 se konala 4 setkání v lednu, v dubnu, v červnu a v říjnu. Setkání členů mezioborové skupiny v červnu se stalo výjimečné tím, že se neuskutečnilo v našich prostorách, ale v prostorách Úřady služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, jejíž zaměstnanci jsou také členy mezioborové skupiny. Na každém setkání představují jednotliví členové svá pracoviště, na kterých působí. V roce 2011 tak došlo na představení Základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování v Praze 5 Na Zlíchově, 3. oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy a vazební věznice pro ženy Ruzyně. Vzdělávací a výukové programy pro děti Právní a občanské minimum pro školáky Jedná se o ucelený vzdělávací program pro žáky 7., 8. a 9 tříd, který je zaměřen na praktickou znalost základních právních norem. Informace jsou podávány zábavnou a interaktivní formou, která je přizpůsobena věku dětí. Program obsahuje šest modulů, které se

8 věnují rodinnému právu, trestnímu právu, kriminalitě mládeže, diskriminaci a menšinám a diskriminaci v pracovně právních vztazích. V roce 2010 se realizovaly tyto moduly: 1) Rodinné právo I 7., 8., a 9. třída 2) Rodinné právo II 7., 8., a 9. třída 3) Trestní právo 9. třída 4) Kriminalita mládeže 7., 8., a 9. třída 5) Diskriminace, menšiny - 9. třída 6) Diskriminace v pracovně právních vztazích - 9. třída Lektoři Právního a občanského minima pro školáky Lukáš Bohuslav, Lenka Klimešová, Michal Maštalíř, Zuzana Sůvová, Adéla Truxová, Barbora Stehlíková Šikana Jedná se o preventivní program zaměřený na harmonizaci vztahů ve třídních kolektivech, které bývají mnohdy narušeny a stoupá všeobecná potřeba danou situaci řešit. Ve třídě je provedena depistáž formou dotazníkového šetření mezi žáky. Minimální počet žáků při depistáži musí být nad 80 % z celkového počtu. Na vlastní realizaci je potřeba, aby měly děti zajištěné soukromí a bezpečí. Dotazník dětem zadává lektor. Vyhodnocení depistáže je prodiskutováno s vedením školy a na jeho základě je připraven Program pro žáky šitý přímo na míru daného třídního kolektivu. Program pro učitele začíná paralelně s programem pro žáky a jeho cílem je naladění pedagogů na spolupráci při léčbě daného kolektivu, seznámení učitele s problematikou v dané třídě v kontextu skrytého světa šikany a jeho vývoje, seznámení s programem v daném třídním kolektivu, příprava na změny v daném kolektivu a prevence recidivy nezdravých vztahů v daném kolektivu ze strany učitelů. Vzdělávání dospělých Odborné semináře Primárním cílem projektu odborných seminářů je nabízet zájemcům stále aktuální a živá témata týkající se především problematiky ohrožených dětí, kterou naše občanské sdružení

9 dennodenně řeší v rámci svých programů a projektů. Odborné semináře jsou nabízeny zdarma, resp. jsou postaveny na základě dobrovolného vstupného. Konají se vždy první čtvrtek v měsíci. Seznam realizovaných seminářů a přednášejících v roce 2011 : Odhlašte si dítě z kroužků aneb jak se taky dítě může ocitnout v ústavu o Mgr. Veronika Andrtová (odbor rodiny a dávkových systémů, MPSV ČR) o JUDr. Marie Vodičková (ředitelka Fondu ohrožených dětí, o. s.) Práce s rodinou s nařízenou ústavní výchovou o Bc. Marta Zhořová (vedoucí programu sanace rodiny, Amalthea, o. s.) o Mgr. Alžběta Benčová (koordinátora projektu, HoST, o. s.) o Hana Vitnerová (kurátorka pro mládež, Úřad městské části Praha 1 Děti vězněných rodičů o Dana Vrabcová (Český helsinský výbor, AMČR, o. s.) o Mgr. Markéta Kovaříková (Český helsinský výbor) o Mgr. Aleš Jaluška (farář CČSH Lomnice nad Popelkou, kaplan věznice Valdice) Děti a virtuální svět o Mgr. Lucia Černá (dětský psycholog) o pplk. Mgr. Pavel Tulej (Policejní prezidium, Úřad služby Kriminální policie a vyšetřování, odbor informační kriminality) o Barbora Krčmářová (Sdružení linka bezpečí) Děti a rozvod (Střídavá péče) o PhDr. Karel Humhal (klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec) o Ing. Aleš Hodina (Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť) o Dana Vrabcová (akreditovaná mediátorka, lektorka a facilitátorky AMČR, o. s.) o Bc. Jitka Řezaninová (akreditovaná mediátorka, lektorka a facilitátorky AMČR, o. s.) Oddělení ústavní a ochranné výchovy o Mgr. Ferdinand Raditsch (odbor prevence kriminality, MVČR o Mgr. Pavel Vítkovský (ředitel VÚ, SŠ a ŠJ Jindřichův Hradec) o Mgr. Marie Lukasová (kancelář veřejného ochránce práv, Brno) Drogy v ústavních zařízeních o MUDr. Marian Koranda (primář oddělení detoxu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze) o Mgr. Pavel Vítkovský (ředitel VÚ, SŠ a ŠJ Jindřichův Hradec) o JUDr. Alexandr Sotolář (Městský soud Praha) Semináře profesního vzdělávání Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí pracovníků neziskových organizací, pracovníků OSPOD, soudců, pedagogických pracovníků a pracovníků dalších pomáhajících profesí. Semináře jsou zpoplatněny a probíhají převážně formou příkladů dobré praxe nebo formou workshopů. Seznam realizovaných profesních seminářů a přednášejících v roce 2011: Individuální plán pomoci

10 o PhDr. Ludmila Boková (metodička sociálních služeb, videotrenérka a supervizorka VTI) Práce s týraným dítětem o PhDr. Alexandra Fraňková (klinický psycholog, Dětské krizové centrum) Šikana z pohledu akcentace metodiky vyšetřování a vyjevení možných rizik o PhDr. Miloslav Čedík (speciální pedagog etoped, psychoterapeut, akreditovaný VTI trenér) o Petra Hončíková (předsedkyně Barevného světa dětí, o. s.) Jak reagovat na agresivního a drzého žáka o PhDr. Miloslav Čedík (speciální pedagog etoped, psychoterapeut, akreditovaný VTI trenér) Práce s nemotivovaným klientem o Mgr. Michal Petr (psycholog, konzultant a terapeut, lektor rozvoje osobnosti) Nebojme se případovky o Mgr. Petra Krupičková (externí spolupracovnice Rozum a Cit, o. s.) Práce s týraným dítětem II. o PhDr. Alexandra Fraňková (klinický psycholog, Dětské krizové centrum) Krizová intervence o Bc. Lucie Hermánková (lektorka, konzultantka a supervizorka zaměřená na problematiku krizové intervence) Akce Barevného světa dětí Tanec v srdci V sobotu proběhl další ročník tradičního tanečního festivalu Tanec v srdci pro děti z dětských domovů a

11 obdobných zařízení z celé České republiky. Tento multižánrový festival se opět konal v klubu Retro Music Hall v Praze. V rámci celé akce jsme připravili jednak taneční soutěž, kde mohly ti, kteří se aktivně do soutěže zapojili vyhrát spoustu zajímavých cen. A také taneční workshop, ve kterém se děti mohly učit tančit pod vedením profesionálů. Zúčastnilo se celkem 11 dětských domovů - DD Vrchlabí, DD Mikulov, DD Žatec, DD Lipová, DD Planá, Nízkoprahové centrum dětí Neratovice, DDŠ Bystřice pod Hostýnem, VÚ Boletice, DÚ Hodkovičky, DD Dlažkovice, DDŠ Slaný. Tradičním zpestřením celého festivalu byla vystoupení profesionálních tanečníků - TiDiTaDe, 4Dance, Baby IF a Junior IF, Justincredible Team, Pentifull a A-FORCE. Na akci se spolupodíleli Retro Music Hall, Centrum Tance, Qeens, Divadlo Ponec, Allen&Overy, Prague City cake a Hornschuch. Všichni zúčastnění se na akci opět podíleli bez nároku na honorář. Kde domov můj Kde Domov Můj je interaktivní projekt sledující osudy mladých lidí, kteří prošli dětským domovem a poukazující, jak se těmto lidem žije po opuštění domova. Dokument vznikl ve spolupráci s redakcí Futuroom v návaznosti na naprosto alarmující situaci v péči o ohrožené

12 děti. Česká republika se řadí na třetí místo v počtu dětí umísťovaných do ústavní péče v Evropě, přestože trendy evropských států směřují zcela opačným směrem, k deinstitucionalizaci. Bohužel naše země je stále v tomto ohledu na počátku. Dopady ústavní péče jsou ve většině případů negativní: nízká adaptabilita na život venku, citová deprivace, nízké sebevědomí, kriminalita aj..o kritické situaci svědčí i skutečnost, že z celkového počtu dětí, které opustilo institucionální péči v průběhu let odešlo zpět do původní rodiny dětí, přičemž s těmito rodinami nikdo po celou dobu nepracoval. Tímto unikátním dokumentem chceme přiblížit individuální osudy dětí a nastínit složitost řešení tohoto problému. Podívat se na něj můžete zde: Gastroterapie Dne 8. prosince 2011 se konala již tradiční předvánoční Gastroterapeutická party, tentokráte na téma S česnekem až za hrob aneb kdo česnek jí, k tomu nikdo nechodí. Akce proběhla v příjemné česnekové atmosféře s hojným počtem účastníků. Nabídka pokrmů, které účastníci sami vyrobili a přinesli, byla originální a chutná, proto měla tříčlenná porota nelehký úkol při výběru vítěze. 1. místo nakonec vyhrála paní Ludmila Boková, která připravila vynikající zeleninový salát. Pro účastníky byl připraven také česnekový kvíz, tipovací česneková soutěž a soutěž vědomostní jak jinak než o česneku. Lidé za Barevným světem dětí

13 Náš tým Petra Hončíková, předsedkyně a zakladatelka sdružení Mgr. Zuzana Cesneková, koordinátorka vzdělávacích aktivit pro dospělé Mgr. Barbora Jirsová, koordinátorka projektu Kámoš Bc. Martina Tomanová, DiS. koordinátora projektu Kámoš (od října 2011) Marta Vaculová, PR aktivity Milena Petrtýlová, účetnictví Eva Jelenová, podpora týmu Rada sdružení Petra Hončíková, Hana Žatečková, Eva Kantová Odborná podpora PhDr. Miloslav Čedík, speciální pedagog, etoped, supervizor Mgr. Lada Chaloupková, VTI trenérka, supervizorka PhDr. Ludmila Boková, rodinná konzultantka Vít Hrbáček, lektor programů zaměřených na šikanu Mgr. Jana Kornacki, rodinná terapeutka Mgr. Michal Petr, párové a rozvodové poradenství JUDr. Simona Bílá Srníková, mediátorka Mgr. Andrea Vyskočilová, mediátorka Mgr. Lucia Černá, dětský terapeut Mgr. Hana Dobešová, psycholožka, lektorka odborného vzdělávání asistentů Spolupracující instituce DDŠ Bystřice pod Hostýnem, DD Most, DD Tuchlov, DD Ústní nad Labem, DD Hamr na Jezeře, VÚ, DDŠ Místo, VLO Přestavlky, DD Pyšely, DD Hrochův Týnec, DD Zruč nad Sázavou, VÚ, SVP Střílky, DD Klánovice, DD Kralupy, DD Potštejn, DD Žatec, DD Most, DD Senožaty, DD Planá, DD Ledce, VÚ Buškovice, DD Žíchovec, DDŠ Slaný, DÚ a SVP Hodkovičky, DD Pepa, DDŠ Šindlovy Dvory Fakultní ZŠ P13, ZŠ Úvaly, Waldorfská ZŠ P4, ZŠ Londýnská, ZŠ Dolní Počernice, ZŠ Jandusů, ZŠ Na Balabence, ZŠ Smolkova, ZŠ Ružinovská, ZŠ Štěpánská, ZŠ Vodičkova, ZŠ U školské zahrady, ZŠ Sázavská, ZŠ U Krčského lesa, ZŠ Plamínkové, ZŠ Gutha Jarkovského, ZŠ Ohradní, ZŠ Vojtěšská, ZŠ Vybíralova, ZvŠ Josefská, ZŠ Jana Masaryka, ZŠ Na Smetance, ZŠ Uhelný trh OSPOD Praha 1, OSPOD Praha 2, OSPOD Praha 3, OSPOD Praha 4, OSPOD Praha 8, OSPOD Praha 10, OSPOD Praha 12, OSPOD Praha 13 Rozpočet

14 VÝDAJE Materiální náklady Spotřeba energie Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby: (telefon, nájem, internet, účetnictví, školení pořízení DNM, poštovné, tisk, kopírování) Daně a poplatky 1100 Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady celkem CELKEM VÝNOSY Přijaté dary celkem Tržby z prodeje služeb Úroky 724 Dotace CELKEM Sponzoři

15 Generalní partneři a sponzoři Impact-Corti generální sponzor Newton Media - monitoring médií Allen & Overy- podpora projektu kámoš Caledonian School - podpora projektu kámoš Leones Production, spol. s r.o. - PR podpora REMMARK, a. s. - kreativní a grafická podpora Aukro, s.r.o. - podpora v rámci charitativních aukcí Evo Creative - kreativní a grafická podpora Tiskárna Jiskra grafická podpora a tisk Bradáčovi Česká kancelář pojistitelů Elektrowin, a.s. Walmark, a.s. Software 602, a.s. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Lektoři odborných seminářů, kteří přednášeli bez nároku na honorář: Mgr. Veronika Andrtová, JUDr. Marie Vodičková, Bc. Marta Zhořová, Mgr. Alžběta Benčová, Hana Vitnerová, Dana Vrabcová, Mgr. Markéta Kovaříková, Mgr. Aleš Jaluška, Mgr. Lucia Černá, pplk. Mgr. Pavel Tulej, Barbora Krčmářová, PhDr. Karel Humhal, Ing. Aleš Hodina, Bc. Jitka Řezaninová, Mgr. Ferdinand Raditsch, Mgr. Pavel Vítkovský, Mgr. Marie Lukasová, MUDr. Marian Koranda, JUDr. Alexandr Sotolář Dárci: Vendula Bradáčová, Aleš Bárek, Hampshire Nový Hrádek, Martin Urban, Jagr Team s.r.o., Petra Hončíková Sponzoři volnočasových aktivit projektu Kámoš Výstavní síň Mánes lístky na výstavu Play Multikino Ládví lístky do kina

16 Kino Světozor lístky do kina Židovské muzeum vstup zdarma Petřínská rozhledna a bludiště vstup zdarma Posilovna a ping-pong v ZŠ Sázavská vstup zdarma Náprstkovo muzeum vstup zdarma Zoo Praha - vstup zdarma Botanická zahrada - vstup zdarma Centrum tance - vstup zdarma Divadlo Minor - vstup zdarma Karavanseráj klub cestovatelů - vstup zdarma Národní muzeum vstup zdarma České muzeum hudby vstup zdarma Musaion Národopisná expozice NM vstup zdarma Národní galerie v Praze vstup zdarma CINESTAR vstup zdarma Palaestra, o. s. BOX KLUB - vstup zdarma Dotace a granty MPSV ČR - odbor rodiny a dávkových systémů grant 2011 Městská část Praha 1 grant 2011 MČ Praha 10 dotace 2011

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Výroční zpráva 2005. Pomáháme dětem vkročit do života

Výroční zpráva 2005. Pomáháme dětem vkročit do života Výroční zpráva 2005 Pomáháme dětem vkročit do života Obsah O nás... 2 Úvodní slovo Hlavní ideje Cíle a vize Jak pomáháme Projekty... 3 Strktra projektů O projektech S kým spolpracjeme, kdo nám pomáhá...

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. I v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva / ANNUAL REPORT. www.barevnysvetdeti.cz

Výroční zpráva / ANNUAL REPORT. www.barevnysvetdeti.cz Výroční zpráva / ANNUAL REPORT www.barevnysvetdeti.cz Ahoj lidi! Chcete vědět něco o Barevném světě dětí (BSD)? Já vám vo něm něco povim. A docela rád, protože Barevnej svět dětí, je prostě super a zaslouží

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva zařízení byla projednána a schválena Školskou radou dne 8. 10. 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení... 4 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Očima předsedy správní rady

Očima předsedy správní rady Poslání Nadace O2 Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Dále chceme přispívat k rozvoji a ochraně

Více