Název časopisu Číslo Strana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název časopisu Číslo Strana"

Transkript

1 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n OBSAH Název časopisu Číslo Strana Bauen mit Holz č. 3 / Building č. 6 / Building č. 7 / Building č. 8 / Building č. 10 / Concrete Quarterly jaro Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / Enginering News Record č. 4 / Engineering News Reord č. 5 / Engineering News Reord č. 6 / Engineering News Reord č. 8 / Travaux č. 904 / Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 1

2 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Výtahy zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT ze zahraničních odborných stavebních časopisů a z časopisů příbuzných oborů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: název článku (příspěvku) překlad názvu do češtiny bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě: název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Výtahy ze zahraničních časopisů jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 2

3 Bauen mit Holz...č. 3 / 2014 Stabilizovaná úroveň Niveau stabilisiert Bauen mit Holz č. 3 / 2014, str. 8 Podle údajů Spolkového statistického úřadu byl koncem roku 2013 počet zaměstnaných ve stavebnictví osob. To znamená stabilní počet od roku 2006, avšak daleko od počtu v letech koncem minulého století kdy bylo pracovníků ve stavebnictví1,4 milionu. Nejvíce se snížil stav v nových spolkových zemích v bývalé NDR. Obor prošel dramatickým obdobím, které již končí a nyní je kapacita pracovníků ustálená ve starých i nových spolkových zemích (573 tis. a 183 tis.). Údaje jsou zpracovány pro hlavní stavební výrobu. Lepení v inženýrských dřevěných stavbách Kleben im Ingenieurholzbau Bauen mit Holz č. 3 / 2014, str. 34 Lepené spoje jsou již v konstrukcích ze dřeva zaběhlou technologií. Přes toto konstatování přetrvává nedůvěra investorů i konstruktérů v lepené dřevěné nosné konstrukce a účelem článku je tuto nedůvěru zmírnit. Použitím lepidla lze spojovat konstrukční prvky i ty, které jsou nosné, časté zbytečné zesilování (předimenzování) hlavních míst konstrukce není u lepených konstrukcí potřebné. U spojů s materiálovou kombinací dřevo-sklo je nutno zpracovat přesné technické detaily spojení a posouzení zatížení spoje. Švédský ústav provedl řadu šetření o spojení dřevo sklo a dospěl ke kladným výsledkům tohoto spojení s tím, že menší spoje zvyšují odolnost konstrukce proti protažení z vlhkosti. Dosavadní stav, že lepení jako technologie je vyvíjena chemiky, kteří nejsou orientováni na mechaniku, vede k tomu, že lepení není dosud zcela v popředí zájmu konstruktérů. Potrvá jistý čas, než se realizované lepené nosné konstrukce osvědčí v provozu, nedojde k zásadním chybám při jejich uplatnění a po jisté době se potvrdí všechny vlastnosti, vtělené kdysi do Vitruviových požadavků na konstrukce estetika, funkčnost, únosnost. Autoři článku v příloze článku uvádějí řadu zpracovaných odborných spisů, které ukazují na technicky připravenou variantu spojování nosných konstrukcí pomocí lepení. Dobrá nálada v oboru Gute Stimmung in der Branche Bauen mit Holz č. 3 / 2014, str. 50 Každé dva roky se koná mezinárodní výstava DACH+HOLZ, na níž se předvádějí veřejnosti výsledky výroby dřevěných prvků. V únoru 2014 v Kolíně nad Rýnem bylo 575 vystavovatelů a návštěvníci byli převážně z řad odborníků. Ukázala se vysoká kvalita všech vystavených výrobků i z ciziny (99 firem z 27 zemí) a široká nabídka všeho, co je potřebné pro stavby ze dřeva, zejména pak pro střešní konstrukce, ale také pro kombinaci dřeva s kovovými prvky. Samozřejmostí byly ukázky řešení pro energetickou úspornost provozu staveb a snižování emisí oxidu uhlíku. Potěšitelný byl zájem architektů, kteří ocenili vlastnosti dřeva pro řadu zajímavých projektů pozemních staveb. Švýcaři se informují Die Schweizer informierten sich Bauen mit Holz č. 3 / 2014, str. 55 Stavební veletrh a výstava Swissbau se konala v Basileji v lednu Této akce se zúčastnilo přibližně návštěvníků. Velkou část exponátů a přednáškového času zabraly výrobky a referáty z oblasti rekonstrukcí a modernizací staveb a uplatnění dřeva ve výstavbě. Ve Švýcarsku je toto spojení velmi časté, a proto se návštěvníkům předkládají nové technické a technologické výrobky a postupy. Jde Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 3

4 zejména o konstrukční prvky pro zvýšené zateplení domů, které se dobře provádějí ve spojení s dřevěnými stavbami. Také architekti prezentují své návrhy na uplatnění dřeva i v nových stavbách. Tomuto trendu se přikládá velký význam i v souvislosti s předpisy, zabezpečujícími vyšší ochranu životů a majetku v případě požáru a zvýšení hlukové pohody a kvality interiérů domů. Pracovat, jednoduše pracovat Machen, einfach machen Bauen mit Holz č. 3 / 2014, str. 60 Obliba dřevěných vícepodlažních staveb v Německu stoupá. Je již k dispozici řada staveb po celém území státu, které vykazují velmi dobré vlastnosti, nezbytné pro spokojenost investorů. Uplatňuje se dřevěná nosná konstrukce z masivního dřeva, jak o tom svědčí dům Woodcube v Hamburku, oceněný zvláštní cenou Top 3 Nachhaltiges Bauen. Předem vyrobené části konstrukce byly na staveništi smontovány v krátkém čase, snížil se tím počet řemesel, a klesly i celkové náklady na stavbu. Odstranila se tak námitka, že dřevěné stavby z masivu jsou dražší. Je rozdíl, zda se stejný objekt postaví za šest měsíců nebo za 24 měsíců. Návratnost investice v podobě nájmu je mnohem rychlejší a tedy výhodnější. Na drobných nedostatcích je nutno dále pracovat, avšak hlavní směr komplexní výstavby z masivního dřeva je zajímavý, vzhledem k požadavkům na dlouhověkost nesporně výhodný a po stránce vnitřního klimatu srozumitelný uživatelům. Building...č. 6 / 2014 Výstavba ve Velké Británii Ministři jsou žádáni podpořit příchod zahraničních konzultantů Minsters told to open doors to foreign consultants Building č. 6 / 2014, str. 10 Výbor stavebního průmyslu požádal ministry, aby umožnili vstup zahraničním konzultantům do země, zejména pak architektům, inženýrům a rozpočtářům, kterých je ve Velké Británii nedostatek. Povolení vstupu by značně usnadnilo organizacím možnost najímat tyto odborníky. Tito pracovníci by byli zařazeni do seznamu, jenž obsahuje obory, kde není dost domácích nebo evropských pracovníků. Stává se tak přesto, že v zemi je 460 registrovaných nezaměstnaných architektů (prosinec 2013). Experti varují vládu, že v roce 2016 nebude BIM plošně zaveden Experts warn government will miss key 2016 BIM target Building č. 6 / 2014, str. 12 Téměř dvě třetiny dotázaných odborníků ze stavebních organizací varuje, že podle současného stavu přípravy nebude do roku 2016 systém BIM plošně zaveden. Až 94 % respondentů se domnívá, že musí nastat mnohem těsnější spolupráce mezi klientem a dodavatelem stavby a více než čtvrtina uvádí dosavadní naprostý nedostatek spolupráce k dosažení předpokládaného Level 2 BIM. Nynější způsob uzavírání smluv v průmyslu neumožňuje použít principy BIM. Vládní zásah v podobě výnosu by věci značně pomohl. Crossrail razí cestu k posouzení projektů stanic Crossrail paves way for station design review Building č. 6/ 2014, str. 13 Po stížnostech na projekty některých stanic páteřního systému dopravy Crossrail v Londýně požaduje vedení tohoto díla, aby byly nezávislým orgánem prověřeny projekty všech stanic na celé soustavě Crossrail. Týkalo by se to všech 27 pozemních stanic. Řada z nich byla podrobena kritice co do nákladů nebo co do uplatnění nevhodných materiálů. Někteří odborníci se domnívají, že důležité slovo v řešení by měly mít místní obvodní správy, v jejichž kompetenci je péče o výstavbu v místě. Významný britský Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 4

5 architekt sir Rogers upozornil na skutečnost, že stanice budou mnoho let vizitkou úrovně výstavby v zemi a přejdou do dědictví pro příští generace. Investor hotelu Shard potvrdil otevření na květen 2014 Shangri-La sets date for opening of Shard-hotel Building č. 6 / 2014, str 14 Investor výškové stavby hotelu Shard, společnost Shangri-La, potvrdil vícekrát odkládané otevření hotelu na květen Hotel bude nejvyšší hotelovou stavbou v západní Evropě se72 podlažími a také prvním výškovým hotelem v Londýně. Společnost Shangri-La si nárokuje v hotelu podlaží od 34 do 52 pro vlastní řídící činnosti V době uveřejnění této zprávy v České republice bude možno zjistit, zda byl uvedený termín otevření dodržen. Velká Británie se opožďuje za Evropou ve věci poplatků za emise uhlíku UK ĺags behind Europe in reinvesting Lb. 600 mld. carbon tax cash Building č. 6 / 2014, str. 15 Devět států Evropské unie využilo příjmů z European Emissions Trading Scheme k podpoře energeticky efektivních programů, avšak Velká Británie nikoliv. Ministerstvo financí plánuje získat na poplatcích v příštích 15 letech až 60 mld. liber jako trvalý příliv prostředků pro podporu dlouhodobých programů v infrastruktuře v zájmu tvorby vysoce energeticky efektivních domů. Jiné poplatky, např. ze zemědělského hospodářství, budou určeny na zkvalitnění životního prostředí. Globální růst žene vzhůru Zaha Hadid Global growth boosts Zaha Hadid Building č. 6 / 2014, str. 17 Díky celosvětovému ekonomickému růstu má také ateliér architekty Zaha Hadid vyšší obrat, celkem 37 mil. liber v roce Ten za projekty pro Severní Afriku, Spojené státy a zbytek světa stoupl ze 482 tis. liber na 4,2 mil. liber. Ve Velké Británii se naopak snížil obrat ze 4 na 1,5 mil. liber Hrubý zisk před zdaněním je 4,1 mil. liber. Ateliér zaměstnává 340 osob. Building...č. 7 / 2014 Number 10 calls in industry experts to tackle flooding risk Skupina Number 10 vyzývá odborníky ke stanovení nebezpečí povodní Building č. 7 / 2014, str. 9 Skupina Number 10 byla jmenována v zájmu stanovení hlavních faktorů pro opatření na zabránění škod ze záplav v národním hospodářství. Vláda tuto skupinu pověřila zpracováním podkladů pro rozhodování o opatřeních, která musí být učiněna ve finančním zabezpečení, v časovém harmonogramu a v úkolech dalších partnerů při provádění přijatých zásahů. Je nebezpečí, že bez účinného řešení může být v roce 2035 ohroženo na domů zaplavením. Po první analýze lze předpokládat, že za každou jednu miliardu liber prostředků, vložených do programu na ochranu před záplavami, bude uspořeno až 6-8 mld. liber na odstranění škod. Dnes plánované prostředky ve výši 1,5 mld. liber však bude nutno nejméně zdvojnásobit. Startuje závod o částku 120 mil. liber na výstavbu škol Race starts for Lb.120 mil. batch of PF2 schools Building č. 7 / 2014, str. 14 Agentura pro školské fondy (EFA) zahájila hledání hlavních dodavatelů na čtyři skupiny výstavby škol za účasti soukromého kapitálu v rámci vládního školského programu. První skupina obsahuje výstavbu osmi škol v hrabství Yorkshire za 120 mil. liber. Vítěz zadávacího řízení zpracuje projekt, postaví školu, Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 5

6 zabezpečí financování a údržbu provozu školy v rámci modelu PF 2. Agentura EFA zřídila agregační model na základě snahy zvýšit podporu dlouhodobého úvěru pro PF 2 program. Výstavba v Yorkshiru je již čtvrtým pokračováním programu, v srpnu 2013 byl proveden výběr pro výstavbu v Hertfordshiru za 150 mil. liber, v září 2013 totéž v severovýchodní Anglii za 120 mil. liber v prosinci byl zpracován blok pro výstavbu škol severozápadní Anglii za 93 mil. liber. Vyslanci na globálním trhu Ambassadors in a global market Building č. 7 / 2014, str. 26 Po příchodu značného počtu polských instalatérů a tesařů do Velké Británie a jejich dobrém zařazení do pracovního procesu je nyní nově diskutován příchod pracovníků odborníků ze zemí jako je Austrálie nebo Jižní Afrika. Velká Británie je jednou ze zemí, která má nedostatek některých odborníků a vydává pro ně povolení pracovat, jak tomu nasvědčuje řada článků v odborném tisku. Tento článek nazývá příchozí pracovníky vyslanci, kteří pomáhají svou činností v podstatě celému světu. Building...č. 8 / 2014 Odhaleno: nové byty s vysokým rizikem přehřátí Revealed: New - build flats at high risk of overheating Building č. 8 / 2014, str. 9 Zpráva Společnosti Good Homes Alliance ukázala, že byty, stavěné po roce 2000, mohou mít parametry, vedoucí k přehřátí interiérů. Týká se to až 30 % těchto bytů a také domů pro staré občany. Příčiny přehřátí jsou v nesprávném větracím systému, v projektech jednotlivých bytů, v plném zasklení s pevnými okny. Během roku 2003 nastala u 700 nemocných uživatelů bytů smrt z důvodů přehřátí. V bytech dosahovaly teploty výjimečně až 36 C a na chodbách i 30 C. Orgány, odpovědné za výstavbu, se musí zabývat kvalitou projektů pro bydlení stejně, jako tomu je u obchodních jednotek. Část L stavebního zákona, uvádějící potřebu utěsnění bytů, je jedním z důvodů vytváření přehřátí interiérů. To je nutno upravit a domy musí dýchat. Využití přebytku Using up leftovers Building č. 8 / 2014, str. 19 Časopis Building se zamýšlí nad budoucností obrovského komplexu, postaveného pro Zimní olympijské hry v Soči. Rusko do výstavby celého areálu sportovišť, hotelů, bydlení a infrastruktury investovalo 31 mld. liber a překonalo náklady, vynaložené v Číně za Letní olympijské hry v roce 2008 (24 mld. liber). Areál v Soči má lůžek v hotelích, pět velkých sportovních staveb, velký stadion, čtyři venkovní závodní soubory, desítky restaurací a obchodů, silnice a železniční trati pro návštěvnost osob za hod. Původně bylo Soči uvažováno jako hlavní středisko jižního Ruska. Potom se měla všechna zařízení demontovat a odstěhovat dál na sever země. Předseda vlády navrhoval učinit z areálu kasino a středisko zábavy. Dosud žádné rozhodnutí nepadlo a nesporně musí být velmi odpovědné. Kde se budou vydávat peníze? Where to spent it? Building č. 8 / 2014, str. 34 Kampaň Agenda 15, která byla zahájena v časopisu Building, směřuje k volbám v roce 2015, kdy se případně očekává jiná vláda a k ní směřují otázky na hlavní problémy výstavby v dalších letech. V letech se vydalo na výstavbu 56 mld. liber, v letech byl pokles na 36 mld. liber. Nyní se předpokládá, že opět nastane růst ekonomiky a objem vydaných prostředků na výstavbu vzroste na 50 mld. liber. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 6

7 Jedna z hlavních otázek na budoucí vládu je tato: Co je nejdůležitějším opatřením ve vydávání finančních prostředků a proč? Tato otázka směřuje na dílčí programy resortů zdravotnictví, místního hospodářství, vládních výdajů, dopravy, výchovy, energetiky a změny klimatu. Podotázky pro všechny uvedené resorty jsou: Které budou nejvíce podporované programy? Jaká opatření musí učinit politici? Odpovědi musí vždy zahrnout představu o případně účasti státu v jednotlivých plánech uvedených resortů, zohlednění potřeb obyvatel se zahrnutím problémů jejich růstu, postoj vlády k dopravní a energetické politice v budoucnu, stanovení priorit v programech atd. Ke kampani Agenda 15 se časopis bude trvale vracet až do voleb. První švédský projekt PPP Sweden s first PPP project Building č. 8 / 2014, str. 58 Velká nemocnice New Karolinska Solna ve Stockholmu za 1,3 mld. liber se dokončuje jako nejzelenější stavba svého druhu v Evropě. Bude to první univerzitní nemocnice, která obdrží hodnocení Zlatá medaile LEED. Staví se z veřejných a soukromých finančních prostředků způsobem PPP, v němž se účastní mimo jiné také velká stavební společnost Skanska a britská skupina Innisfree. Nemocnice bude mít m 2 plochy, lůžka pro ošetření až pacientů denně, 125 lůžek intenzivní péče, 100 pokojů jako hotel, 36 operačních prostorů a 12 podlaží se dvěma přistávacími plochami pro vrtulníky. Až 65 % potřebné energie vyrobí vlastní obnovitelné zdroje s poloviční potřebou než dosavadní nemocnice, částečně z 220 m hlubokých vrtů s termální vodou. Způsob financování PPP vyžadoval od počátku dokonalou přípravu všech partnerů a všechny ujednané záležitosti byly bez problému plněny. Building...č. 10 / 2014 Investoři vkládají do evropské infrastruktury 600 mld. liber Investors set to pump lb. 600 mld. into European infrastructure Building č. 10 / 2014, str. 16 Globální investorské společnosti vloží 600 mld. liber do projektů infrastruktury v Evropě v období příštích deseti let. Jedná se o společnosti z Kanady, z Dálného a Středního východu; tím se zvýší hrubý domácí produkt Evropy zhruba o 1,4 % ročně. Velká část investic jde do výstavby silnic, mostů a letišť, částečně do jaderné energie. Evropa se ukazuje jako stabilní trh, do kterého lze bez obav investovat, na druhé straně to vyžaduje dodržovat danou kvalitu staveb podle předpisů a ekonomické parametry. Filipiny stavební trh The Philippines construction market Building č. 10 / 2014, str. 44 Poznámky ke stavebnímu trhu na Filipínách se neobejdou bez odkazu na řádění tajfunu, který značně ovlivnil současné plány na výstavbu a převážné investice do obnovy národního hospodářství. Pomoci překonat problémy v investicích má sdružené financování PPP ve výši nyní 19,5 mld. dolarů. Investování v infrastruktuře se odhaduje nyní na % ročně (s vládní účastí až 19 mld. dolarů v roce 2016), má-li se v krátké době nahradit všechno, co bylo zničeno. K překonání problémů se však musí vytvořit prostředí ve struktuře odborných profesí, projektantů, řemesel, odstranit překážky mezi institucemi, čemuž brání nedostatek zkušeností s obdobnými situacemi a také neúplný soubor předpisů. V zemi je pouze 20 % dlážděných cest, železniční síť je málo rozvinutá, většina přístavů byla tajfunem poškozena do úrovně úplné rekonstrukce, z 247 letišť má pouze 83 rozjezdovou dráhu a jen čtyři mají mezinárodní úroveň. Země má zásoby ropy, zemního plynu a uhlí na poměrně dlouhé období, stoupající křivka populace a průmyslový rozvoj však vyžaduje i dovoz těchto komodit. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 7

8 Concrete Quarterly... jaro 2014 Přeměna čtvrti King s Cross v Londýně The transformation of King s Cross in London Concrete Quarterly, jaro 2014, č. 147, str. 5 Přeměna čtvrti King s Cross v Londýně na největší soubor staveb se značkou trvale udržitelné kvality, zahrnuje na ploše 30 ha 50 nových budov, nových bytů, 20 nových ulic a 10 náměstí. Řada budov bude mít hnědé střechy pro ozelenění trávníky, stromy, květy, doprava bude navazovat na stávající a nové trati pozemní i podzemní sítě. Budovy obdrží známku kvality excelentní od Britského ústavu pro hodnocení environmetalní úrovně (BREAM). Všechny vícepodlažní budovy mají skeletovou železobetonovou konstrukci s dodatečně předpjatými stropními panely a standardní světlou výškou podlaží 2,7 m, což je umožněno tenčími stropními panely. Územní plán omezil výšku většiny jednotlivých budov na 9 nejvýše 13 nadzemních podlaží. Článek popisuje další konstrukční prvky fasád, kterými se odlišují jednotlivé budovy a zabudované díly z oceli, skla a mramoru. Skok do slávy Bound for glory Concrete Quarterly 247 jaro 2014, str. 11 Australský výzkumný ústav v Brisbane postavil univerzitní kampus jako stavbu s nulovou energetickou bilancí. Instalovalo se 479 fotovoltaických panelů s kapacitou kwh/rok. V zinko-bromidových bateriích s kapacitou 40 kwh se uskladňuje energie, ostatní vyrobená elektřina jde do veřejné sítě. Jsou řešeny problémy přirozeného větrání a skladování dešťové vody. Hlavní pozornost se však věnuje konstrukcím bez použití cementu a místo něj s geopolymerem podle vyvinuté receptury na základě chemické aktivace dvou průmyslových odpadů vysokopecní strusky z výroby oceli a polétavého popílku z uhelné elektrárny. Tím se sníží množství uhlíku o 80%. První zdařilé konstrukce z tohoto materiálu, 33 prefabrikovaných trámů, daly naději, že se uvedená směs dobře uplatní i v jiných konstrukcích. Deutsches Ingenieur Blatt...č. 3 / 2014 Z německé výstavby Cena Baltazar - Neumann 2014 Balthasar-Neumann-Preis 2014 Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 9 Svaz německých stavitelů, architektů a inženýrů dotoval částkou euro Cenu Baltazar Neumann pro rok 2014 pro architektonická a inženýrská díla v Německu. Do soutěže se přihlásilo 60 zájemců z pěti zemí, jejichž realizace byla dokončena nejpozději před dvěma roky. Jsou posuzovány technické inovace v různých pracovních oborech, jejich kvalita a výsledek spolupráce mezi architekty a prováděcími podniky. Vyhlašování výsledků se koná 25. června 2014 v knížecím sále rezidence ve Würzburgu. Kvalifikace odborníků Fachkräfte Qualifizierung Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 17 Pravidelně se v Gelsenkirchenu koná seminář, zaměřený na praktické seznámení se spojovací technikou u montovaných ocelových konstrukcí. Program je zaměřen na hospodárnost spojovací techniky na stavbě, vysoce předpjaté šroubové spoje podle normy DIN EN a na svařování a ochranu proti korozi. Podrobnosti na Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 8

9 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 9

10 Pozor při elektrickém vytápění Vorsicht bei Elektroheizung Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 17 V bytových domech používané elektrické vytápění může být ekologicky problematické a ekonomicky nesmyslné. Zemský program ministerstva země Badensko-Württembersko radí uživatelům tohoto vytápění, aby ověřili, zda skutečně výroba tepla pro interiér dává požadovanou kvalitu. Do elektrického vytápění náleží noční vytápění, s denním proudem to jsou systémy přímého elektrického vytápění. V Německu existuje asi 1,4 miliony instalací převážně v nesanovaných budovách. Náklady na toto vytápění jsou dva až třikrát vyšší než olejové nebo plynové vytápění. Pro plochu 120 m 2 bytu ve starém domě činí tento rozdíl až euro ročně. Odborníci se shodují, že elektrické vytápění se hodí jen do prostorů, které se používají v zimě jen málo dní. Eurokod EN : Zatížení sněhem Euurocode EN : Schneelasten Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 18 Určování zátěže budov sněhem se zavedením DIN zásadně změnilo. Související normy se analogicky k ostatním částem normy nově zpracovaly v zájmu pozdějšího přechodu na evropské normy. Mimo jiné byly zapracovány nové meteorologické údaje. V normě se také promítly desetileté zkušenosti s různými variantami zatížení sněhem v praktických podmínkách. Bavorská inženýrská komora spolupracuje v rámci iniciativy Praxis Regeln Bau s experty na úkolu zjednodušení pravidel pro výpočty zatížení sněhem s dosahem na celou Evropu. Uplatnění posuzovací matice Anwendung einer Beurteilungsmatrix Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 34 Článek se zabývá výhodami doprovodného přezkoušení stavebních děl. K tomu účelu byla pořízena dlouhodobě ověřená posuzovací matice pro dřevěné konstrukce, kterou lze uplatnit i u jiných stavebních materiálů. Na prvním místě je posuzování bezpečnosti uživatele. To se ukázalo při působení přírodních vlivů (orkány, mimořádné zimy, zemětřesení apod.) v minulém období, což přispělo k vyššímu povědomí občanů o užitečnosti tohoto posouzení. Vydaná směrnice k tomuto problému uvádí, kdy, jak a kým má být dům posuzován. K tomu se vytváří celostátní statistika o kvalitě stavebního fondu, zpracovávaná ověřenými stavebními znalci. Téma: Odpovědnost Klar im Blick: Das thema Verantwortung Deutsches Ingenieur Blatt, č. 3 / 2014, str. 41 Na svém výročním zasedání zdůraznili představitelé Inženýrské komory země Dolní Sasko odpovědnost, kterou na sebe musí vzít inženýr, pokud chce uspět ve snaze po kvalitním odborném výkonu. Tuto povinnost vůči sobě i společnosti musí udržet po celou dobu svého pracovního života a s tím souvisí i trvalé sledování vývojových tendencí uvnitř oboru a celoživotní vzdělávání, aby inženýr byl schopen podávat vyrovnané výkony ve své činnosti po celou uvedenou dobu. To bylo hlavním tématem setkání, kterého se zúčastnil také prezident Spolkové inženýrské komory Hans-Ulrich Kammeyer. Byla vznesena kritika na stav provádění velkých staveb v Německu. Za příklad kritického přístupu k úkolu byla označena činnost při výstavbě Elbphilharmonie v Hamburku nebo letiště Berlin-Brandenburg. Kritika má pomoci zvýšit úsilí při přípravě a realizaci velkých projektů výstavby po celém území státu v kvalitě, managementu, v okamžitém řešení nastalé problematiky a s požadavkem na trvale udržitelný provoz staveb. Na současném stavu věci je co zlepšovat. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

11 Parlamentní večer Spolkové inženýrské komory Parlamentarisches Abend der Bundesingenieurkammer Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 42 Na pozvání předsednictva Spolkové inženýrské komory se konalo setkání vedení komory se zástupci parlamentu jako každoroční bilancování spolupráce a jako informační fórum o činnosti komory. Prezident komory Hans Ulrich Kammeyer zdůraznil, že všechny zemské komory i Spolková komora jsou si vědomy své odpovědnosti vůči veřejnosti za prováděnou odbornou činnost a označil vyhlídky práce na rok 2014 za nadějné. Členové inženýrských komor jsou kvalitní a komory zaručují tuto kvalitu pořádáním seminářů, předáváním zkušeností, výchovou mladých adeptů na členství a také dbají o nábor ve školách pro práci budoucí generace v oborech, souvisejících s výstavbou. Svobodná inženýrská povolání tím více nutí své odborníky, aby dodržovali kodex inženýra po celou dobu své činnosti. Prezident se zmínil také o zákonu na odměňování inženýrské práce, kde podle něj chybí některá důležitá ustanovení, komorou připravená k projednání s příslušnými činiteli. Podle dosavadního dělení spadá agenda výstavby do resortu více ministerstev, na příklad energetické otázky, dopravní sítě, rozvoj měst, demografické záležitosti, což ji činí složitější. Zástupce státu státní sekretář Rainer Bomba se připojil k vyřčeným problémům, pochválil činnost inženýrských komor a vyzval ke společnému postupu v řadě zásadních problémů výstavby. Německo má nejlepší inženýry na světě bylo vysloveno a tak to musí zůstat. Jedním z hlavních úkolů na rok 2014 a dále bude dobudovat dokonalou celostátní dopravní strukturu a zahájit náročnou, ale nezbytnou rekonstrukci mnoha mostů, které jsou na konci své životnosti. Celé setkání lze hodnotit jako úspěšné, přátelské a konstruktivní. Sanace betonu v památkových objektech Denkmalgerechte Betonsanierung Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 60 Beton je mnohostranně uplatňovaný materiál, který ve výstavbě vykazuje vysokou pevnost, trvanlivost a hutnost. Jeho limitním prvkem je proces stárnutí a omezená odolnost vůči povětrnosti. Důsledkem toho je koroze výztuže betonových prvků a odlupování kusů betonu, což snižuje statickou bezpečnost. Článek popisuje jednotlivé varianty odstraňování poškozených betonových dílů konstrukcí, volbu prostředků pro tyto práce, použité technologie, materiály a vhodné nářadí, případné pomocné prostředky. Zvláštní pozornost je věnována opravám pohledového betonu. Pro více elánu u ocelových staveb Für mehr Schwung im Stahlbau Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 19 příl. Bauplaner 1 K moderní architektuře patří návrhy elegantních konstrukcí a pro jejich navrhování přestávají platit projekty provádění ve dvourozměrném pojetí. Software Advance Steel nabízí snadno ovladatelnou nově zpracovanou pomůcku 3D-CAD s uplatněním metody BIM v automatizovaném pojetí celého procesu vytváření konstrukce od modelu přes výkresovou část po zpracování kusových a materiálových listů. Software umožňuje efektivní pořízení výkresů různých projektů. Urychluje jejich zpracování použitím vhodných prvků profily, spoje, šrouby, svary automatizací rutinních kroků a využitím nástrojů managementu. Enginering News Record...č. 4 / 2014 Krátce ze světa Kanadský ropovod Keystone XL - otazníky Keystone XL clears another hurdle Enginering News Record č. 4 / 2014, str. 7 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

12 Ropovod Keystone XL, který má dodávat svou severní sekcí přírodní ropu z kanadské provincie Alberta od města Hardisty do města Steel City státu Nebraska ve Spojených státech je stále předmětem sporů o jeho efektivnosti a dopadech na životní prostředí. Výstavba této sekce ropovodu během dvou let bude stát 3,3 mld. dolarů a v potrubí o průměru 90 cm má protéct denně barelů ropy. Obhájci výstavby již dosáhli stadia schvalování projektu a nevidí důvod pro zdržování výstavby. Odpůrci tvrdí, že ropovod vytvoří stejně nepříznivý dopad do zamoření životního prostředí za rok jako 6 mil. vozidel a ekonomicky nepřinese mnoho výhod. Není v zájmu státu takový projekt povolit. Kanadská strana se domnívá, že obavy odpůrců jsou zbytečné a věří v konečné kladné stanovisko vlády USA. Republikáni souhlasí s návrhem plánu pro imigranty Republican party releases immigration plan Engineering News Reord č. 4 / 2014, str. 7 Skupiny stavebních firem vítají souhlas republikánské strany s novým uspořádáním plánu na řízenou imigraci pracovníků ze zahraničí, což je pro stavební průmysl značnou pomocí. Souhlas je podmíněn legalizací způsobu přistěhování a pobyt takových osob bude platit i pro jejich děti. Je tak dán základ pro vypracování celého legislativního systému pro příliv pracovníků ze zahraničí. Značně se tím oslabí nelegální příchody a zaměstnání. Další legislativní postup bude prováděn podle odborníků krok za krokem. Vhodný čas pro teplé směsi Hot times for warm mixes Engineering News Record č. 4 / 2014, str. 15 Teplé asfaltové směsi a recyklované materiály v asfaltu budou nejdůležitější pro výstavbu vozovek v budoucnu. Podle odhadu se teplých směsí vyrobilo 70 mil. tun, z toho bylo použito 1,86 mil. tun asfaltu ze šindelů. Teplé směsi vyžadují při výrobě méně energie, snižují se emise, zlepšuje se bezpečnost pracovníků a pro prováděcí podniky se zvyšuje zisk. Odhadem se uspoří 3,6 mld. dolarů za energii a nepoužije se 21,2 mil. barelů tekutého asfaltu, což bude úspora 2,2 mld. dolarů na poplatcích. Náklady na výstavbu Panamského kanálu The costs of a canal dispute Engineering News Record č. 4 / 2014, str. 52 Koncem 19. století dokázal slavný francouzský inženýr Lesseps prokopat Suezský kanál a pět let poté se pokusil o prokopání kanálu ve Střední Americe v Panamě. Neuspěl proto, že byly podceněny místní geologické poměry i nákladovost projektu a celý projekt se uskutečnil až po dalších třiceti letech. Nyní je v běhu výstavba třetí trati Panamského kanálu za 5,2 mld. dolarů a nastávají obdobné finanční problémy jako kdysi. Investor Autoridad del Canal de Panama (ACP) navrhuje spojené financování se stavební firmou Grupo Unidos Por el Canal, která by měla uhradit 283 mil. dolarů v zájmu pokračování prací. Její odmítnutí zastavilo výstavbu možná na velmi dlouhou dobu. Loďaři, kteří netrpělivě čekají na dokončení splavnosti třetího kanálu, investovali mnoho finančních prostředků do nákupu nových lodí. Energetické a obchodní společnosti i zemědělské organizace již provedly přípravu na zahájení provozu, a tím i obchodování. Stále doufají, že se dodrží termín v roce Často se vrací myšlenka na nezdařený projekt z doby inženýra Lessepse. Záchranou je pouze podrobný rozbor situace a diskuze, která musí přinést oboustranně vyhovující řešení včetně záruk. Asociace betonových potrubí rozšiřuje program certifikace Concrete Pipe Association upgrades certification program Engineering News Record č. 4 / 2014, str W 6 Americká asociace betonových potrubí rozšiřuje svůj program certifikace a výuky i pro nečleny. Cílem je provádět inspekci kvality betonářských výrobků v provozu ve stokách, ve skladech a také ověřování výrobní dokumentace. Za tím účelem se bude provádět výuka odborníků, kteří v oboru pracují, budou se certifikovat výrobky, a tím zaručovat jejich kvalita. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

13 Nové reality o vodě v teplejším světě The new realities of water in a hotter world Engineering News Record č. 4 / 2014, str.w 9 Klimatické změny přinášejí mnohé problémy také do oblasti péče o vodu. Jsou to zkušenosti z velkých bouří, které se nedávno vyskytly, dále obavy o stoupání moří v důsledku oteplení planety, při pravděpodobném růstu populace Země v roce 2050 na 9 miliard bude existovat kritický nedostatek pitné vody, zejména v rozvojových oblastech. Udržet úroveň dodávky pitné vody je úkolem výzkumu, který již zná technologie k využití odpadových vod na přeměnu ve vodu pitnou a zejména pro velké územní celky (velkoměsta) bude zásobování vodu naléhavé. Je nutno zabránit možné válce o vodu, která by mohla vzniknout v některých oblastech s nedozírnými sociálními a ekologickými důsledky. Engineering News Reord...č. 5 / 2014 Ghicagská věžová stavba Chicago Spire má druhou šanci Chicago Spire gets second chance Engineering News Record č. 5 / 2014, str. 5 V Chicagu byla v roce 2008 zastavena projektovaná výstavba věže Spire téměř na počátku stavby z důvodů finančních potíží (dluhy) dodavatele společnosti Shelbourne. Byla pouze vyhloubena základová jáma hluboká 23 m. Po osmi letech byl problém hrozícího bankrotu společnosti odstraněn a stavba věže o 150 podlažích může pokračovat. Podle projektu architekta Santiaga Calatravy bude Chicago Spire po dokončení s výškou přes 600 m nejvyšší stavbou západní polokoule. Odměna technickým inovacím Law rewards some Tech innovations Engineering News Record č. 5 / 2014, str. 9 Federální správa dálnic vydala stanovisko, že podporuje zavádění nové techniky do projektů federálního dopravního systému, zejména využití modelu 3D, a tím zvýší i státní příspěvek na výstavbu z 95 % na celých 100 %. Uplatněním modelu 3D se zvýší kvalita projektu, soubor parametrů staveb, bezpečnost provozu a také zrychlí příprava staveb. Obdobně by měly postupovat i jednotlivé státy USA při výstavbě vlastní dopravní sítě. Budou také uznávána jiná inovační opatření, jako je elektronická stabilita řídicích systémů dopravy, kontrolní systémy těžkých vozidel a další, jejichž užití povede k snížení nehodovosti, vyšší bezpečnosti a snížení rozsahu škod v provozu dopravních sítí. Odhaduje se, že by se tím snížil počet obětí provozu a uspořila nejméně jedna třetina výdajů, spojených s náklady na odstranění škod. Vkládání klíčových prvků s úsporou času Putting the key pieces together, ahead of time Engineering News Record č. 5 / 2014, str. CBQ 17 V roce 1960 postavil dodavatel v San Antoniu hotel s 500 pokoji a 21 podlažími způsobem, který zahájil éru modulových konstrukcí. Do ocelového skeletu vkládal prefabrikované pokojové buňky, vyrobené mimo staveniště, které byly již vybaveny osvětlením, instalacemi, postelemi, televizí a dokonce i popelníčky. Celý hotel byl postaven za 202 pracovní dny. Dnešní vývoj výstavby se v oblasti prefabrikace poněkud zastavil i přes prokazatelné časové a ekonomické klady a to pro nedůvěru v rozmanitost objektů z hlediska standardu a architektury. Pro další období se však situace mění, 61 % respondentů z řad stavebního průmyslu počítá s růstem prefabrikovaných staveb ročně o + 5 %, až 80 % odpovědí z řad dodavatelů mechanických a elektrických systémů plánuje vlastní výrobu prefabrikovaných modulů. Zatím však dodavatelé stavebních částí váhají, pouze 40 % odpovědí uvažuje s prefabrikací jako strategickou technologií. Čekají, kdo začne jako první. Cesta ke zvýšení podílu prefabrikovaných staveb vede přes dobrou normativní přípravu, větší informovanost o ekonomických výhodách s přihlédnutím k úsporám Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

14 času a k řešení problému s nedostatkem odborných stavebních dělníků. Rozhodující může být vyšší kvalita dodávaných prvků z kontrolované tovární výroby než by se dosáhlo na stavbě. Geo-projekty s užitím kombinace BIM a GIS Geodesign combines strengths of GIS, BIM Engineering News Record č. 5 / 2014, str. CBQ 21 Oba systémy, Building information Modeling (BIM) a Geographic Information Systems (GIS) by měly být partnery. Uplatňují však různé technologie, standardy a skladby a tím znesnadňují uživateli orientaci při použití. BIM kombinuje parametry, tabulková vyjádření a jiné prvky s fyzikální geometrií, GIS analyzuje prostorové relace uvnitř přírodního a stavebního prostředí. Spolu vytvářejí silný základ pro rozhodování o konkrétních projektech v oblasti geodézie. Uživatelé, přicházející k projednání s jedním z obou systémů, musí nalézt společný postup, zvýhodňující obě strany v zájmu tvorby kvalitního geo-projektu. Ten je důležitý hlavně u velkých průmyslových celků. Engineering News Reord...č. 6 / 2014 Zelené stavění Green building Engineering News Record č. 6 / 2014, str. 16 Iniciativa Green Building z Portlandu vydala novou příručku, která pomůže federální agenturám pro nové projekty lépe řídit proces trvalé udržitelnosti. Bylo certifikováno okolo 250 projektů objektů se standardem trvalé udržitelnosti, který byl vyhlášen v roce 2009 v rámci vládní směrnice Principy pro řízení vládních staveb s vysokými kvalitativními parametry a trvalou udržitelností. Na tomto základě musí alespoň 15 % existujících vládních budov a pronájmů o výměře přes 500 m 2 plochy v roce 2015 splňovat požadavky směrnice a všechny nové vládní budovy dosáhnout v roce 2030 nulové potřeby energie. Pro hodnocení úkolu lze použít metody LEED (Směrnice pro energetický a environmentální projekt) nebo Green Globes Rating podle volby orgánu, který bude hodnocení provádět. Konjunktura známkou výstavy CONEXPO 2014 Booms go to battle for CONEXPO 2014 Engineering News Record č. 6 / 2014, str. 28 Výstava CONEXPO 2014 se po dvou letech konala v březnu 2014 v Las Vegas a přilákala zájemce zejména o velké stavební mechanismy. Bylo předvedeno na nových výrobků, řada z nich s progresivní technologií, u stavebních jeřábů s vysokou nosností břemene až tun a více. Vedle výrobců velkých strojů byli přítomni také dodavatelé technických novinek pro stavební procesy a jejich vybavenost, výtahy, konstrukce pro větrné jednotky, pro dálkové ovládání procesů, kontrolu a bezpečnost. Návštěvnost dosáhla přes osob, což bylo značným úspěchem, i když se nedosáhl počet z roku 2008 ( ). Engineering News Reord...č. 8 / 2014 Zachování energie Energy conservation Engineering News Record č. 8 / 2014, str. 4 Ministerstvo energetiky USA založilo fond s kapitálem 10 mil. dolarů pro předvádění energeticky efektivních technologií pro obchodní budovy. Poskytnutím peněz z fondu se má dosáhnout o 20 % vyšší energetické efektivnosti v obchodních domech, které spotřebují asi 18 % energie z celku. Z fondu budou hrazeny testy a hodnocení technologických parametrů v postavených budovách a úhrady za nová technická a materiálová řešení. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

15 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

16 Získání souboru moderních ulic Gaining complete street smarts Engineering News Record č. 8 / 2014, str. 36 Národní asociace pro městskou dopravu (NACTO) požaduje zpracovat projekt dopravy ve městech na úrovni správ nebo států, nikoliv na federální úrovni. Vzniká skupina pro tvorbu směrnice pro Projekt městských ulic, jež bude zahrnovat pohled na ulici jako na fyzické místo s reálným životem a dopadem na projekt prostoru. Ten musí odpovídat konkrétním požadavkům obyvatelstva, které každodenně používá ulici jako součást svého života, avšak v rámci obecného šetření by měl mít společné prvky pro většinu amerických měst. Komplexnost projektu spočívá v tom, že zahrnuje vedle technických daností také optimální podmínky bezpečnosti a sociální a ekonomické zřetele. Nejedná se především o řešení automobilové dopravy, provozu aut, nýbrž je zaměřen na existenci lidí v prostoru. Myšlenka není nová, byla uplatněna již v 90. létech 20. století. V technické oblasti jsou v projektu řešeny důležité parametry prostoru, přímost ulic, vybavení, rozměry jednotlivých prvků skladby ulice, urbanistické a krajinářské požadavky, ve zkratce jde o holistický program pro moderní pojetí ulice jako systému. Růst kreativních metod projektování Rise of creative project delivery methods Engineering News Record č. 8 / 2014, str. 34 Budoucí nutnost zlepšit celé spektrum staveb infrastruktury v USA vyžaduje přistoupit k novým metodám projektování včetně jejich legislativního a ekonomického zázemí s využitím tomu odpovídajících vztahů mezi partnery výstavby. Musí růst užití metody financování 3P, které se postupně provádí v některých státech, kde se vytvářejí fondy pro dopravní stavby a musí se zavádět nové způsoby projektování (BIM Building Information Modeling) jako přínos pro řízení procesů. Akce v rámci infrastruktury musí být vedeny holisticky, to znamená jako celek se všemi atributy, stát musí pro tento program vytvářet předpoklady v oblasti legislativy, ve vytváření fondů, grantů, v dohledu nad úvěrováním. Dosud tento trend není ucelený, stát je pozadu proti trvale se zlepšující situaci pružnějšího soukromého sektoru. Na úrovni veřejných prostředků není zatím vždy zabezpečena efektivnost investic, v mnoha státech a regionech se investuje do dopravních sítí postaru, chybí celostátní strategie rozhodování. Zvýšený počet států, které řeší své rozpočty zlepšeným plánováním příjmů do svých rozpočtů je správnou cestou a při promyšlené politice investování se zlepší situace i v projektování nezbytných investičních akcí. Nastává nová éra projektování, která si vyžádá nové přístupy a v širším slova smyslu novou generaci odborníků. Ambice letišť Airport ambitions Engineering News Record č. 8 / 2014, str. 39 Také v rozvoji letištní struktury v USA dochází k novým trendům, které mění dosavadní způsoby projektování a vlastní výstavby. Přichází éra jednotného postupu všech partnerů k řešení výstavby, vyvstávají nové požadavky oblast životního prostředí, nové standardy vybavení letišť, trvale udržitelné stavění což přináší nový pohled na celkovou politiku výstavby. Nestačí řešit pouze jeden problém, např. úsporu energie, nýbrž celý soubor vyšší bezpečnost provozu letiště, sociální a kulturní požadavky a pohodlí cestujících. Uplatňují se postupně metody BIM a GIS (Geografic Information System) v zájmu zlepšení provozních služeb, odbavování cestujících, zboží, zavazadel, poskytování dalších koncesí občerstvení, restaurace, hygienická zařízení. K tomu je nezbytná užší spolupráce projektantů a inženýrů než dosud. Stavební podniky se vybavují novou technikou a technologiemi, které neumožňují stavět podle mnoho let platných projektů a musí být zpracovány nové, zásadně na podkladě nově stanovených celostátních standardů. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

17 Travaux...č. 904 / 2014 Víc investovat do dopravní infrastruktury Innover plus dans les infrastructures de transport Travaux č. 904 / 2014, str. 10 Předseda francouzského Ústavu pro silnice, ulice a infrastrukturu požaduje, aby se posílil rozpočet pro experimenty v oblasti přírody, laboratorní výzkum a testování v souladu s požadavky, které prosazují odborníci z řad veřejnosti nebo soukromé sféry pro tyto otázky. Jedním z cílů lepšího plánování dopravní infrastruktury je lepší rozmísťování průmyslových závodů, s tím související vznik a rozložení pracovních sil. Do celého programu nutno zapojit i inženýrské školy, které mohou přispět teoretickými znalostmi o rozvrstvení investic a při zpracovávání nabídkových dokumentů, jejich hodnocení a také při tvorbě následných projektů. Pro snižování s tím spojených rizik nutno vytvořit vhodné modely financování na všech úrovních řízení ekonomiky státu. Přehrady, hlídané optickými vlákny Digues surveillées par fibre optique Travaux č. 904 / 2014, str. 13 Nový systém dozoru nad stavem přehrad na řece Rýn byl dokončen. Bylo položeno 45 km optických vláken severně od města Štrasburk s cílem ověřovat bezpečnost dvou přehrad a vznik případných netěsností. Značný lodní provoz na řece velmi zatěžuje všechny technické provozní jednotky a i malé průsaky vody na hrázích mohou postupně narůst na větší kolaps. Vlákna byla položena do výkopků po délce hráze, získaný optický signál putuje ve svazku na frekvenci podle teploty vlákna. Změna teploty signalizuje změnu v chování hráze. Experimentálně byl systém ověřen na přehradách v Alpách a na kanálu Marne - Rhin. Jeho instalace stála 2,25 mil. euro včetně projektu a okolních prací. Fotovoltaika místo pro vlastní spotřebu Photovoltaique place a l ˇautoconsommation Travaux č. 904 / 2014, str. 14 Z logiky věci vyplývá, že nejlepším místem pro spotřebu energie vyrobené pomocí fotovoltaických panelů je místo získání. Odpadají tím ztráty, které vznikají přenosem energie jinam. Tím také značně klesne cena jedné kilowathodiny energie. Ve Francii dosud platí, že buď si výrobce energii, získanou s obnovitelných zdrojů, spotřebuje celou sám, nebo ji musí celou předat do sítě společnosti Electricité de France. V Německu je situace příznivější, výrobce si rozhoduje o optimální ekonomické variantě použití. Ve Francii se připravuje změna dosud existujících pravidel s tím, že by se 20 % vyrobené energie použilo na vlastní spotřebu a 80 % pro podniky za běžně existující cenu: s názvem L autoconsommation et l autoproduction d électricité renouvelable. Podzemní štoly a tunely čtyři akce Les galeries et tunnels quatre examples Travaux č. 904 / 2014, str. 26, 34, 44, 50 Číslo 904 časopisu Travaux přináší články, týkající se současně stavěných podzemních projektů ve Francii. První se týká výstavby technické chodby pro elektrické propojení mezi Francií a Španělskem podle smlouvy z roku 2008 v oblasti Pyrenejí mezi městy Baixas (Fr.) a Sant Llogaia (Šp.). Trasa chodby sleduje jednak směr dálnice, jednak železniční trať pro vlaky o vysoké rychlosti LGV, spojující obě země. Výstavba této trati umožnila seznámení s geologickými podmínkami pro stavbu chodby, neboť obě akce jsou velmi blízko sebe. Délka ražené chodby je 8,4 km. Druhý článek se zabývá raženou záchranou chodbou v souvislosti s požárem v silničním tunelu v roce 1999 mezi Francií a Itálií. Délka paralelní chodby je 13 km, průměr profilu chodby je 8 m. Na francouzském území v délce 650 m byl použit tradiční Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

18 způsob ražby pomocí výbušnin, přes 12 km se razilo tunelářským zařízením pro tvrdé horniny s délkou mechanizmu 170 m. Bylo vtvořeno 17 záchranných propojení se silničním tunelem. Třetí akce se týká třetího napájecího centra v podzemním tunelu pro budoucí zvýšené zásobování Monaka energií. K dosavadním dvěma podzemním systémům pro zásobování energiemi přibývá nový tunel a objekt pod hustě zalidněným územím města. Čtvrtý článek uvádí problematiku, spojenou s akcí Marseille, město evropské kultury 2013, kdy se musela provést modernizace silničního tunelu pod starým přístavem se zvýšenými prvky bezpečí provozu. Týká se to jak opatření ochrany proti ohni, tak i provedení únikových cest v případě nebezpečí a také zlepšení systému větrání v tunelu. Problémem byla nutnost zachovat ve dne v tunelu běžný provoz a práce přesunout do nočních kratších časů. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Montované stavby na bázi dřeva v bytové výstavbě

Montované stavby na bázi dřeva v bytové výstavbě 13.10.2010 Ostrava Montované stavby na bázi dřeva v bytové výstavbě Antonín Lokaj VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Obsah:

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1 PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE 1 1 ÚVOD 2 PROBLEMATIKA 3 VZTAH MEZI NOVĚ UVAŽOVANOU VÝSTAVBOU A STÁVAJÍCÍMI OBJEKTY 4 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PASIVNÍHO DOMU 5 SPOLEČNÉ JMENOVATELE PRO

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS Tisková konference ODS Praha, 7. května 2010 Výstavba dopravní infrastruktury v ČR V posledních letech se podařilo významně urychlit rozvoj sítě dálnic (D)

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby.

Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby. Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby. Pro certifikaci kvality budov neexistuje jednotná metoda. V USA, Francii, Velké Británii, Německu Japonsku a dalších

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Fórum českého stavebnictví 2008 Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Úvod do problematiky bytová výstavba a zateplení

Více

Fond Úspor města Litoměřice. Bratislava 24. března 2015

Fond Úspor města Litoměřice. Bratislava 24. března 2015 Fond Úspor města Litoměřice Bratislava 24. března 2015 Obsah prezentace Představení města Litoměřice Významné aktivity v energetice Podpora využití solární energie pro občany Důvody pro vznik Fondu úspor

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

Č.j. 26/ IZD/1

Č.j. 26/ IZD/1 Č.j. 26/2016-910-IZD/1 Prováděcí pokyny k Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility 15. 9. 2016 Dotační programy s podporou Fotovoltaiky Fotovoltaika jako součást komplexního projektu PODNIKATELÉ OP Podnikání

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Konference Inovace & Železnice 13. prosinec 2016, Praha Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Ing. Dan Ťok ministr dopravy Hlavní témata prezentace Základní cíle

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Energie prověřená časem. výstavba a provoz solárních elektráren

Energie prověřená časem. výstavba a provoz solárních elektráren Energie prověřená časem výstavba a provoz solárních elektráren HISTORIE SPOLEČNOSTI Základy investičních a developerských společností pod obchodním názvem SUNINVEST byly položeny v roce 2007, založením

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Energetický průkaz a certifikace budov

Energetický průkaz a certifikace budov Energetický průkaz a certifikace budov Ing. Jan Kárník, CITYPLAN spol. s r.o. Konference energetická náročnost staveb 22.září 2006, ForArch Praha CITYPLAN spol. s r.o. Středisko energetiky a životního

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Fond Úspor města Litoměřice. Bratislava 24. března 2015

Fond Úspor města Litoměřice. Bratislava 24. března 2015 Fond Úspor města Litoměřice Bratislava 24. března 2015 Obsah prezentace Představení města Litoměřice Významné aktivity v energetice Podpora využití solární energie pro občany Důvody pro vznik Fondu úspor

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Tomáš Čoček MDČR Jan Kroupa ŘSD Ivo Vykydal SFDI Tomáš Janeba ARI Lukáš Klee ARI Svend Poulsen FIDIC Ellis Baker White & Case Vít Stehlík White & Case 0 ARI je THINK-TANK

Více

Vysokorychlostní tratě v USA Kalifornie

Vysokorychlostní tratě v USA Kalifornie Vysokorychlostní tratě v USA Kalifornie Stát Kalifornie se nachází na západním pobřeží Spojených států amerických. Svojí rozlohou, která činí 411 047 km 2, zaujímá třetí pozici v rámci USA. Naproti tomu

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA Autoři: Francesca Visintin, Alessia Vecchiet, Elisa Tomasinsig CETA Konečná verze:

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 Jan Harnych 320a činnosti podporující vzájemná jednání sociálních partnerů na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů zaměstnavatelů

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Zhodnocení investice... 1 3. Prvky kvalitního

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE 18. 7. 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 0 Pro plnění akčního plánu na podporu hospodářského růstu

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů

Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů Ing. Jiří Rosický Želivská provozní s.r.o. VÝVOJ OBORU VAK PO ROCE 1989 Vývoj oboru v létech 1989 2011: Počet obyvatel zásobených

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. SOUČASNÉ TRENDY V ENERGETICE 20. 10. 2016 Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. BUDOUCNOST ENERGETIKY? 1 EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ CENY KOMODIT, POLITICKÁ

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY úvod / základní pojmy / přehled fází procesu výstavby Autor: Radim Kolář 5. října 2016 Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1 Kontaktní údaje Ing. Radim Kolář, Ph.D. Ústav pozemního stavitelství

Více

Pozměňovací návrh k návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (sněmovní tisk č. 772)

Pozměňovací návrh k návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (sněmovní tisk č. 772) Pozměňovací návrh k návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (sněmovní tisk č. 772) V 7 se na konec přidává odstavec následujícího znění: (8) Výdaje odpovídající

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Německu při energetické rekonstrukci domů

Německu při energetické rekonstrukci domů Zákonné předpoklady ř d a veřejné ř dotace v Německu při energetické rekonstrukci domů Dipl. Ing. (FH) Gerhard Brunner Poradce pro životní prostředí a energie při Komoře řemeslníků Niederbayern- Oberpfalz

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více