Název časopisu Číslo Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název časopisu Číslo Strana"

Transkript

1 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n OBSAH Název časopisu Číslo Strana Bauen mit Holz č. 3 / Building č. 6 / Building č. 7 / Building č. 8 / Building č. 10 / Concrete Quarterly jaro Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / Enginering News Record č. 4 / Engineering News Reord č. 5 / Engineering News Reord č. 6 / Engineering News Reord č. 8 / Travaux č. 904 / Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 1

2 VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Výtahy zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT ze zahraničních odborných stavebních časopisů a z časopisů příbuzných oborů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: název článku (příspěvku) překlad názvu do češtiny bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě: název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Výtahy ze zahraničních časopisů jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 2

3 Bauen mit Holz...č. 3 / 2014 Stabilizovaná úroveň Niveau stabilisiert Bauen mit Holz č. 3 / 2014, str. 8 Podle údajů Spolkového statistického úřadu byl koncem roku 2013 počet zaměstnaných ve stavebnictví osob. To znamená stabilní počet od roku 2006, avšak daleko od počtu v letech koncem minulého století kdy bylo pracovníků ve stavebnictví1,4 milionu. Nejvíce se snížil stav v nových spolkových zemích v bývalé NDR. Obor prošel dramatickým obdobím, které již končí a nyní je kapacita pracovníků ustálená ve starých i nových spolkových zemích (573 tis. a 183 tis.). Údaje jsou zpracovány pro hlavní stavební výrobu. Lepení v inženýrských dřevěných stavbách Kleben im Ingenieurholzbau Bauen mit Holz č. 3 / 2014, str. 34 Lepené spoje jsou již v konstrukcích ze dřeva zaběhlou technologií. Přes toto konstatování přetrvává nedůvěra investorů i konstruktérů v lepené dřevěné nosné konstrukce a účelem článku je tuto nedůvěru zmírnit. Použitím lepidla lze spojovat konstrukční prvky i ty, které jsou nosné, časté zbytečné zesilování (předimenzování) hlavních míst konstrukce není u lepených konstrukcí potřebné. U spojů s materiálovou kombinací dřevo-sklo je nutno zpracovat přesné technické detaily spojení a posouzení zatížení spoje. Švédský ústav provedl řadu šetření o spojení dřevo sklo a dospěl ke kladným výsledkům tohoto spojení s tím, že menší spoje zvyšují odolnost konstrukce proti protažení z vlhkosti. Dosavadní stav, že lepení jako technologie je vyvíjena chemiky, kteří nejsou orientováni na mechaniku, vede k tomu, že lepení není dosud zcela v popředí zájmu konstruktérů. Potrvá jistý čas, než se realizované lepené nosné konstrukce osvědčí v provozu, nedojde k zásadním chybám při jejich uplatnění a po jisté době se potvrdí všechny vlastnosti, vtělené kdysi do Vitruviových požadavků na konstrukce estetika, funkčnost, únosnost. Autoři článku v příloze článku uvádějí řadu zpracovaných odborných spisů, které ukazují na technicky připravenou variantu spojování nosných konstrukcí pomocí lepení. Dobrá nálada v oboru Gute Stimmung in der Branche Bauen mit Holz č. 3 / 2014, str. 50 Každé dva roky se koná mezinárodní výstava DACH+HOLZ, na níž se předvádějí veřejnosti výsledky výroby dřevěných prvků. V únoru 2014 v Kolíně nad Rýnem bylo 575 vystavovatelů a návštěvníci byli převážně z řad odborníků. Ukázala se vysoká kvalita všech vystavených výrobků i z ciziny (99 firem z 27 zemí) a široká nabídka všeho, co je potřebné pro stavby ze dřeva, zejména pak pro střešní konstrukce, ale také pro kombinaci dřeva s kovovými prvky. Samozřejmostí byly ukázky řešení pro energetickou úspornost provozu staveb a snižování emisí oxidu uhlíku. Potěšitelný byl zájem architektů, kteří ocenili vlastnosti dřeva pro řadu zajímavých projektů pozemních staveb. Švýcaři se informují Die Schweizer informierten sich Bauen mit Holz č. 3 / 2014, str. 55 Stavební veletrh a výstava Swissbau se konala v Basileji v lednu Této akce se zúčastnilo přibližně návštěvníků. Velkou část exponátů a přednáškového času zabraly výrobky a referáty z oblasti rekonstrukcí a modernizací staveb a uplatnění dřeva ve výstavbě. Ve Švýcarsku je toto spojení velmi časté, a proto se návštěvníkům předkládají nové technické a technologické výrobky a postupy. Jde Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 3

4 zejména o konstrukční prvky pro zvýšené zateplení domů, které se dobře provádějí ve spojení s dřevěnými stavbami. Také architekti prezentují své návrhy na uplatnění dřeva i v nových stavbách. Tomuto trendu se přikládá velký význam i v souvislosti s předpisy, zabezpečujícími vyšší ochranu životů a majetku v případě požáru a zvýšení hlukové pohody a kvality interiérů domů. Pracovat, jednoduše pracovat Machen, einfach machen Bauen mit Holz č. 3 / 2014, str. 60 Obliba dřevěných vícepodlažních staveb v Německu stoupá. Je již k dispozici řada staveb po celém území státu, které vykazují velmi dobré vlastnosti, nezbytné pro spokojenost investorů. Uplatňuje se dřevěná nosná konstrukce z masivního dřeva, jak o tom svědčí dům Woodcube v Hamburku, oceněný zvláštní cenou Top 3 Nachhaltiges Bauen. Předem vyrobené části konstrukce byly na staveništi smontovány v krátkém čase, snížil se tím počet řemesel, a klesly i celkové náklady na stavbu. Odstranila se tak námitka, že dřevěné stavby z masivu jsou dražší. Je rozdíl, zda se stejný objekt postaví za šest měsíců nebo za 24 měsíců. Návratnost investice v podobě nájmu je mnohem rychlejší a tedy výhodnější. Na drobných nedostatcích je nutno dále pracovat, avšak hlavní směr komplexní výstavby z masivního dřeva je zajímavý, vzhledem k požadavkům na dlouhověkost nesporně výhodný a po stránce vnitřního klimatu srozumitelný uživatelům. Building...č. 6 / 2014 Výstavba ve Velké Británii Ministři jsou žádáni podpořit příchod zahraničních konzultantů Minsters told to open doors to foreign consultants Building č. 6 / 2014, str. 10 Výbor stavebního průmyslu požádal ministry, aby umožnili vstup zahraničním konzultantům do země, zejména pak architektům, inženýrům a rozpočtářům, kterých je ve Velké Británii nedostatek. Povolení vstupu by značně usnadnilo organizacím možnost najímat tyto odborníky. Tito pracovníci by byli zařazeni do seznamu, jenž obsahuje obory, kde není dost domácích nebo evropských pracovníků. Stává se tak přesto, že v zemi je 460 registrovaných nezaměstnaných architektů (prosinec 2013). Experti varují vládu, že v roce 2016 nebude BIM plošně zaveden Experts warn government will miss key 2016 BIM target Building č. 6 / 2014, str. 12 Téměř dvě třetiny dotázaných odborníků ze stavebních organizací varuje, že podle současného stavu přípravy nebude do roku 2016 systém BIM plošně zaveden. Až 94 % respondentů se domnívá, že musí nastat mnohem těsnější spolupráce mezi klientem a dodavatelem stavby a více než čtvrtina uvádí dosavadní naprostý nedostatek spolupráce k dosažení předpokládaného Level 2 BIM. Nynější způsob uzavírání smluv v průmyslu neumožňuje použít principy BIM. Vládní zásah v podobě výnosu by věci značně pomohl. Crossrail razí cestu k posouzení projektů stanic Crossrail paves way for station design review Building č. 6/ 2014, str. 13 Po stížnostech na projekty některých stanic páteřního systému dopravy Crossrail v Londýně požaduje vedení tohoto díla, aby byly nezávislým orgánem prověřeny projekty všech stanic na celé soustavě Crossrail. Týkalo by se to všech 27 pozemních stanic. Řada z nich byla podrobena kritice co do nákladů nebo co do uplatnění nevhodných materiálů. Někteří odborníci se domnívají, že důležité slovo v řešení by měly mít místní obvodní správy, v jejichž kompetenci je péče o výstavbu v místě. Významný britský Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 4

5 architekt sir Rogers upozornil na skutečnost, že stanice budou mnoho let vizitkou úrovně výstavby v zemi a přejdou do dědictví pro příští generace. Investor hotelu Shard potvrdil otevření na květen 2014 Shangri-La sets date for opening of Shard-hotel Building č. 6 / 2014, str 14 Investor výškové stavby hotelu Shard, společnost Shangri-La, potvrdil vícekrát odkládané otevření hotelu na květen Hotel bude nejvyšší hotelovou stavbou v západní Evropě se72 podlažími a také prvním výškovým hotelem v Londýně. Společnost Shangri-La si nárokuje v hotelu podlaží od 34 do 52 pro vlastní řídící činnosti V době uveřejnění této zprávy v České republice bude možno zjistit, zda byl uvedený termín otevření dodržen. Velká Británie se opožďuje za Evropou ve věci poplatků za emise uhlíku UK ĺags behind Europe in reinvesting Lb. 600 mld. carbon tax cash Building č. 6 / 2014, str. 15 Devět států Evropské unie využilo příjmů z European Emissions Trading Scheme k podpoře energeticky efektivních programů, avšak Velká Británie nikoliv. Ministerstvo financí plánuje získat na poplatcích v příštích 15 letech až 60 mld. liber jako trvalý příliv prostředků pro podporu dlouhodobých programů v infrastruktuře v zájmu tvorby vysoce energeticky efektivních domů. Jiné poplatky, např. ze zemědělského hospodářství, budou určeny na zkvalitnění životního prostředí. Globální růst žene vzhůru Zaha Hadid Global growth boosts Zaha Hadid Building č. 6 / 2014, str. 17 Díky celosvětovému ekonomickému růstu má také ateliér architekty Zaha Hadid vyšší obrat, celkem 37 mil. liber v roce Ten za projekty pro Severní Afriku, Spojené státy a zbytek světa stoupl ze 482 tis. liber na 4,2 mil. liber. Ve Velké Británii se naopak snížil obrat ze 4 na 1,5 mil. liber Hrubý zisk před zdaněním je 4,1 mil. liber. Ateliér zaměstnává 340 osob. Building...č. 7 / 2014 Number 10 calls in industry experts to tackle flooding risk Skupina Number 10 vyzývá odborníky ke stanovení nebezpečí povodní Building č. 7 / 2014, str. 9 Skupina Number 10 byla jmenována v zájmu stanovení hlavních faktorů pro opatření na zabránění škod ze záplav v národním hospodářství. Vláda tuto skupinu pověřila zpracováním podkladů pro rozhodování o opatřeních, která musí být učiněna ve finančním zabezpečení, v časovém harmonogramu a v úkolech dalších partnerů při provádění přijatých zásahů. Je nebezpečí, že bez účinného řešení může být v roce 2035 ohroženo na domů zaplavením. Po první analýze lze předpokládat, že za každou jednu miliardu liber prostředků, vložených do programu na ochranu před záplavami, bude uspořeno až 6-8 mld. liber na odstranění škod. Dnes plánované prostředky ve výši 1,5 mld. liber však bude nutno nejméně zdvojnásobit. Startuje závod o částku 120 mil. liber na výstavbu škol Race starts for Lb.120 mil. batch of PF2 schools Building č. 7 / 2014, str. 14 Agentura pro školské fondy (EFA) zahájila hledání hlavních dodavatelů na čtyři skupiny výstavby škol za účasti soukromého kapitálu v rámci vládního školského programu. První skupina obsahuje výstavbu osmi škol v hrabství Yorkshire za 120 mil. liber. Vítěz zadávacího řízení zpracuje projekt, postaví školu, Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 5

6 zabezpečí financování a údržbu provozu školy v rámci modelu PF 2. Agentura EFA zřídila agregační model na základě snahy zvýšit podporu dlouhodobého úvěru pro PF 2 program. Výstavba v Yorkshiru je již čtvrtým pokračováním programu, v srpnu 2013 byl proveden výběr pro výstavbu v Hertfordshiru za 150 mil. liber, v září 2013 totéž v severovýchodní Anglii za 120 mil. liber v prosinci byl zpracován blok pro výstavbu škol severozápadní Anglii za 93 mil. liber. Vyslanci na globálním trhu Ambassadors in a global market Building č. 7 / 2014, str. 26 Po příchodu značného počtu polských instalatérů a tesařů do Velké Británie a jejich dobrém zařazení do pracovního procesu je nyní nově diskutován příchod pracovníků odborníků ze zemí jako je Austrálie nebo Jižní Afrika. Velká Británie je jednou ze zemí, která má nedostatek některých odborníků a vydává pro ně povolení pracovat, jak tomu nasvědčuje řada článků v odborném tisku. Tento článek nazývá příchozí pracovníky vyslanci, kteří pomáhají svou činností v podstatě celému světu. Building...č. 8 / 2014 Odhaleno: nové byty s vysokým rizikem přehřátí Revealed: New - build flats at high risk of overheating Building č. 8 / 2014, str. 9 Zpráva Společnosti Good Homes Alliance ukázala, že byty, stavěné po roce 2000, mohou mít parametry, vedoucí k přehřátí interiérů. Týká se to až 30 % těchto bytů a také domů pro staré občany. Příčiny přehřátí jsou v nesprávném větracím systému, v projektech jednotlivých bytů, v plném zasklení s pevnými okny. Během roku 2003 nastala u 700 nemocných uživatelů bytů smrt z důvodů přehřátí. V bytech dosahovaly teploty výjimečně až 36 C a na chodbách i 30 C. Orgány, odpovědné za výstavbu, se musí zabývat kvalitou projektů pro bydlení stejně, jako tomu je u obchodních jednotek. Část L stavebního zákona, uvádějící potřebu utěsnění bytů, je jedním z důvodů vytváření přehřátí interiérů. To je nutno upravit a domy musí dýchat. Využití přebytku Using up leftovers Building č. 8 / 2014, str. 19 Časopis Building se zamýšlí nad budoucností obrovského komplexu, postaveného pro Zimní olympijské hry v Soči. Rusko do výstavby celého areálu sportovišť, hotelů, bydlení a infrastruktury investovalo 31 mld. liber a překonalo náklady, vynaložené v Číně za Letní olympijské hry v roce 2008 (24 mld. liber). Areál v Soči má lůžek v hotelích, pět velkých sportovních staveb, velký stadion, čtyři venkovní závodní soubory, desítky restaurací a obchodů, silnice a železniční trati pro návštěvnost osob za hod. Původně bylo Soči uvažováno jako hlavní středisko jižního Ruska. Potom se měla všechna zařízení demontovat a odstěhovat dál na sever země. Předseda vlády navrhoval učinit z areálu kasino a středisko zábavy. Dosud žádné rozhodnutí nepadlo a nesporně musí být velmi odpovědné. Kde se budou vydávat peníze? Where to spent it? Building č. 8 / 2014, str. 34 Kampaň Agenda 15, která byla zahájena v časopisu Building, směřuje k volbám v roce 2015, kdy se případně očekává jiná vláda a k ní směřují otázky na hlavní problémy výstavby v dalších letech. V letech se vydalo na výstavbu 56 mld. liber, v letech byl pokles na 36 mld. liber. Nyní se předpokládá, že opět nastane růst ekonomiky a objem vydaných prostředků na výstavbu vzroste na 50 mld. liber. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 6

7 Jedna z hlavních otázek na budoucí vládu je tato: Co je nejdůležitějším opatřením ve vydávání finančních prostředků a proč? Tato otázka směřuje na dílčí programy resortů zdravotnictví, místního hospodářství, vládních výdajů, dopravy, výchovy, energetiky a změny klimatu. Podotázky pro všechny uvedené resorty jsou: Které budou nejvíce podporované programy? Jaká opatření musí učinit politici? Odpovědi musí vždy zahrnout představu o případně účasti státu v jednotlivých plánech uvedených resortů, zohlednění potřeb obyvatel se zahrnutím problémů jejich růstu, postoj vlády k dopravní a energetické politice v budoucnu, stanovení priorit v programech atd. Ke kampani Agenda 15 se časopis bude trvale vracet až do voleb. První švédský projekt PPP Sweden s first PPP project Building č. 8 / 2014, str. 58 Velká nemocnice New Karolinska Solna ve Stockholmu za 1,3 mld. liber se dokončuje jako nejzelenější stavba svého druhu v Evropě. Bude to první univerzitní nemocnice, která obdrží hodnocení Zlatá medaile LEED. Staví se z veřejných a soukromých finančních prostředků způsobem PPP, v němž se účastní mimo jiné také velká stavební společnost Skanska a britská skupina Innisfree. Nemocnice bude mít m 2 plochy, lůžka pro ošetření až pacientů denně, 125 lůžek intenzivní péče, 100 pokojů jako hotel, 36 operačních prostorů a 12 podlaží se dvěma přistávacími plochami pro vrtulníky. Až 65 % potřebné energie vyrobí vlastní obnovitelné zdroje s poloviční potřebou než dosavadní nemocnice, částečně z 220 m hlubokých vrtů s termální vodou. Způsob financování PPP vyžadoval od počátku dokonalou přípravu všech partnerů a všechny ujednané záležitosti byly bez problému plněny. Building...č. 10 / 2014 Investoři vkládají do evropské infrastruktury 600 mld. liber Investors set to pump lb. 600 mld. into European infrastructure Building č. 10 / 2014, str. 16 Globální investorské společnosti vloží 600 mld. liber do projektů infrastruktury v Evropě v období příštích deseti let. Jedná se o společnosti z Kanady, z Dálného a Středního východu; tím se zvýší hrubý domácí produkt Evropy zhruba o 1,4 % ročně. Velká část investic jde do výstavby silnic, mostů a letišť, částečně do jaderné energie. Evropa se ukazuje jako stabilní trh, do kterého lze bez obav investovat, na druhé straně to vyžaduje dodržovat danou kvalitu staveb podle předpisů a ekonomické parametry. Filipiny stavební trh The Philippines construction market Building č. 10 / 2014, str. 44 Poznámky ke stavebnímu trhu na Filipínách se neobejdou bez odkazu na řádění tajfunu, který značně ovlivnil současné plány na výstavbu a převážné investice do obnovy národního hospodářství. Pomoci překonat problémy v investicích má sdružené financování PPP ve výši nyní 19,5 mld. dolarů. Investování v infrastruktuře se odhaduje nyní na % ročně (s vládní účastí až 19 mld. dolarů v roce 2016), má-li se v krátké době nahradit všechno, co bylo zničeno. K překonání problémů se však musí vytvořit prostředí ve struktuře odborných profesí, projektantů, řemesel, odstranit překážky mezi institucemi, čemuž brání nedostatek zkušeností s obdobnými situacemi a také neúplný soubor předpisů. V zemi je pouze 20 % dlážděných cest, železniční síť je málo rozvinutá, většina přístavů byla tajfunem poškozena do úrovně úplné rekonstrukce, z 247 letišť má pouze 83 rozjezdovou dráhu a jen čtyři mají mezinárodní úroveň. Země má zásoby ropy, zemního plynu a uhlí na poměrně dlouhé období, stoupající křivka populace a průmyslový rozvoj však vyžaduje i dovoz těchto komodit. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 7

8 Concrete Quarterly... jaro 2014 Přeměna čtvrti King s Cross v Londýně The transformation of King s Cross in London Concrete Quarterly, jaro 2014, č. 147, str. 5 Přeměna čtvrti King s Cross v Londýně na největší soubor staveb se značkou trvale udržitelné kvality, zahrnuje na ploše 30 ha 50 nových budov, nových bytů, 20 nových ulic a 10 náměstí. Řada budov bude mít hnědé střechy pro ozelenění trávníky, stromy, květy, doprava bude navazovat na stávající a nové trati pozemní i podzemní sítě. Budovy obdrží známku kvality excelentní od Britského ústavu pro hodnocení environmetalní úrovně (BREAM). Všechny vícepodlažní budovy mají skeletovou železobetonovou konstrukci s dodatečně předpjatými stropními panely a standardní světlou výškou podlaží 2,7 m, což je umožněno tenčími stropními panely. Územní plán omezil výšku většiny jednotlivých budov na 9 nejvýše 13 nadzemních podlaží. Článek popisuje další konstrukční prvky fasád, kterými se odlišují jednotlivé budovy a zabudované díly z oceli, skla a mramoru. Skok do slávy Bound for glory Concrete Quarterly 247 jaro 2014, str. 11 Australský výzkumný ústav v Brisbane postavil univerzitní kampus jako stavbu s nulovou energetickou bilancí. Instalovalo se 479 fotovoltaických panelů s kapacitou kwh/rok. V zinko-bromidových bateriích s kapacitou 40 kwh se uskladňuje energie, ostatní vyrobená elektřina jde do veřejné sítě. Jsou řešeny problémy přirozeného větrání a skladování dešťové vody. Hlavní pozornost se však věnuje konstrukcím bez použití cementu a místo něj s geopolymerem podle vyvinuté receptury na základě chemické aktivace dvou průmyslových odpadů vysokopecní strusky z výroby oceli a polétavého popílku z uhelné elektrárny. Tím se sníží množství uhlíku o 80%. První zdařilé konstrukce z tohoto materiálu, 33 prefabrikovaných trámů, daly naději, že se uvedená směs dobře uplatní i v jiných konstrukcích. Deutsches Ingenieur Blatt...č. 3 / 2014 Z německé výstavby Cena Baltazar - Neumann 2014 Balthasar-Neumann-Preis 2014 Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 9 Svaz německých stavitelů, architektů a inženýrů dotoval částkou euro Cenu Baltazar Neumann pro rok 2014 pro architektonická a inženýrská díla v Německu. Do soutěže se přihlásilo 60 zájemců z pěti zemí, jejichž realizace byla dokončena nejpozději před dvěma roky. Jsou posuzovány technické inovace v různých pracovních oborech, jejich kvalita a výsledek spolupráce mezi architekty a prováděcími podniky. Vyhlašování výsledků se koná 25. června 2014 v knížecím sále rezidence ve Würzburgu. Kvalifikace odborníků Fachkräfte Qualifizierung Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 17 Pravidelně se v Gelsenkirchenu koná seminář, zaměřený na praktické seznámení se spojovací technikou u montovaných ocelových konstrukcí. Program je zaměřen na hospodárnost spojovací techniky na stavbě, vysoce předpjaté šroubové spoje podle normy DIN EN a na svařování a ochranu proti korozi. Podrobnosti na Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 8

9 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/2014 9

10 Pozor při elektrickém vytápění Vorsicht bei Elektroheizung Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 17 V bytových domech používané elektrické vytápění může být ekologicky problematické a ekonomicky nesmyslné. Zemský program ministerstva země Badensko-Württembersko radí uživatelům tohoto vytápění, aby ověřili, zda skutečně výroba tepla pro interiér dává požadovanou kvalitu. Do elektrického vytápění náleží noční vytápění, s denním proudem to jsou systémy přímého elektrického vytápění. V Německu existuje asi 1,4 miliony instalací převážně v nesanovaných budovách. Náklady na toto vytápění jsou dva až třikrát vyšší než olejové nebo plynové vytápění. Pro plochu 120 m 2 bytu ve starém domě činí tento rozdíl až euro ročně. Odborníci se shodují, že elektrické vytápění se hodí jen do prostorů, které se používají v zimě jen málo dní. Eurokod EN : Zatížení sněhem Euurocode EN : Schneelasten Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 18 Určování zátěže budov sněhem se zavedením DIN zásadně změnilo. Související normy se analogicky k ostatním částem normy nově zpracovaly v zájmu pozdějšího přechodu na evropské normy. Mimo jiné byly zapracovány nové meteorologické údaje. V normě se také promítly desetileté zkušenosti s různými variantami zatížení sněhem v praktických podmínkách. Bavorská inženýrská komora spolupracuje v rámci iniciativy Praxis Regeln Bau s experty na úkolu zjednodušení pravidel pro výpočty zatížení sněhem s dosahem na celou Evropu. Uplatnění posuzovací matice Anwendung einer Beurteilungsmatrix Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 34 Článek se zabývá výhodami doprovodného přezkoušení stavebních děl. K tomu účelu byla pořízena dlouhodobě ověřená posuzovací matice pro dřevěné konstrukce, kterou lze uplatnit i u jiných stavebních materiálů. Na prvním místě je posuzování bezpečnosti uživatele. To se ukázalo při působení přírodních vlivů (orkány, mimořádné zimy, zemětřesení apod.) v minulém období, což přispělo k vyššímu povědomí občanů o užitečnosti tohoto posouzení. Vydaná směrnice k tomuto problému uvádí, kdy, jak a kým má být dům posuzován. K tomu se vytváří celostátní statistika o kvalitě stavebního fondu, zpracovávaná ověřenými stavebními znalci. Téma: Odpovědnost Klar im Blick: Das thema Verantwortung Deutsches Ingenieur Blatt, č. 3 / 2014, str. 41 Na svém výročním zasedání zdůraznili představitelé Inženýrské komory země Dolní Sasko odpovědnost, kterou na sebe musí vzít inženýr, pokud chce uspět ve snaze po kvalitním odborném výkonu. Tuto povinnost vůči sobě i společnosti musí udržet po celou dobu svého pracovního života a s tím souvisí i trvalé sledování vývojových tendencí uvnitř oboru a celoživotní vzdělávání, aby inženýr byl schopen podávat vyrovnané výkony ve své činnosti po celou uvedenou dobu. To bylo hlavním tématem setkání, kterého se zúčastnil také prezident Spolkové inženýrské komory Hans-Ulrich Kammeyer. Byla vznesena kritika na stav provádění velkých staveb v Německu. Za příklad kritického přístupu k úkolu byla označena činnost při výstavbě Elbphilharmonie v Hamburku nebo letiště Berlin-Brandenburg. Kritika má pomoci zvýšit úsilí při přípravě a realizaci velkých projektů výstavby po celém území státu v kvalitě, managementu, v okamžitém řešení nastalé problematiky a s požadavkem na trvale udržitelný provoz staveb. Na současném stavu věci je co zlepšovat. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

11 Parlamentní večer Spolkové inženýrské komory Parlamentarisches Abend der Bundesingenieurkammer Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 42 Na pozvání předsednictva Spolkové inženýrské komory se konalo setkání vedení komory se zástupci parlamentu jako každoroční bilancování spolupráce a jako informační fórum o činnosti komory. Prezident komory Hans Ulrich Kammeyer zdůraznil, že všechny zemské komory i Spolková komora jsou si vědomy své odpovědnosti vůči veřejnosti za prováděnou odbornou činnost a označil vyhlídky práce na rok 2014 za nadějné. Členové inženýrských komor jsou kvalitní a komory zaručují tuto kvalitu pořádáním seminářů, předáváním zkušeností, výchovou mladých adeptů na členství a také dbají o nábor ve školách pro práci budoucí generace v oborech, souvisejících s výstavbou. Svobodná inženýrská povolání tím více nutí své odborníky, aby dodržovali kodex inženýra po celou dobu své činnosti. Prezident se zmínil také o zákonu na odměňování inženýrské práce, kde podle něj chybí některá důležitá ustanovení, komorou připravená k projednání s příslušnými činiteli. Podle dosavadního dělení spadá agenda výstavby do resortu více ministerstev, na příklad energetické otázky, dopravní sítě, rozvoj měst, demografické záležitosti, což ji činí složitější. Zástupce státu státní sekretář Rainer Bomba se připojil k vyřčeným problémům, pochválil činnost inženýrských komor a vyzval ke společnému postupu v řadě zásadních problémů výstavby. Německo má nejlepší inženýry na světě bylo vysloveno a tak to musí zůstat. Jedním z hlavních úkolů na rok 2014 a dále bude dobudovat dokonalou celostátní dopravní strukturu a zahájit náročnou, ale nezbytnou rekonstrukci mnoha mostů, které jsou na konci své životnosti. Celé setkání lze hodnotit jako úspěšné, přátelské a konstruktivní. Sanace betonu v památkových objektech Denkmalgerechte Betonsanierung Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 60 Beton je mnohostranně uplatňovaný materiál, který ve výstavbě vykazuje vysokou pevnost, trvanlivost a hutnost. Jeho limitním prvkem je proces stárnutí a omezená odolnost vůči povětrnosti. Důsledkem toho je koroze výztuže betonových prvků a odlupování kusů betonu, což snižuje statickou bezpečnost. Článek popisuje jednotlivé varianty odstraňování poškozených betonových dílů konstrukcí, volbu prostředků pro tyto práce, použité technologie, materiály a vhodné nářadí, případné pomocné prostředky. Zvláštní pozornost je věnována opravám pohledového betonu. Pro více elánu u ocelových staveb Für mehr Schwung im Stahlbau Deutsches Ingenieur Blatt č. 3 / 2014, str. 19 příl. Bauplaner 1 K moderní architektuře patří návrhy elegantních konstrukcí a pro jejich navrhování přestávají platit projekty provádění ve dvourozměrném pojetí. Software Advance Steel nabízí snadno ovladatelnou nově zpracovanou pomůcku 3D-CAD s uplatněním metody BIM v automatizovaném pojetí celého procesu vytváření konstrukce od modelu přes výkresovou část po zpracování kusových a materiálových listů. Software umožňuje efektivní pořízení výkresů různých projektů. Urychluje jejich zpracování použitím vhodných prvků profily, spoje, šrouby, svary automatizací rutinních kroků a využitím nástrojů managementu. Enginering News Record...č. 4 / 2014 Krátce ze světa Kanadský ropovod Keystone XL - otazníky Keystone XL clears another hurdle Enginering News Record č. 4 / 2014, str. 7 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

12 Ropovod Keystone XL, který má dodávat svou severní sekcí přírodní ropu z kanadské provincie Alberta od města Hardisty do města Steel City státu Nebraska ve Spojených státech je stále předmětem sporů o jeho efektivnosti a dopadech na životní prostředí. Výstavba této sekce ropovodu během dvou let bude stát 3,3 mld. dolarů a v potrubí o průměru 90 cm má protéct denně barelů ropy. Obhájci výstavby již dosáhli stadia schvalování projektu a nevidí důvod pro zdržování výstavby. Odpůrci tvrdí, že ropovod vytvoří stejně nepříznivý dopad do zamoření životního prostředí za rok jako 6 mil. vozidel a ekonomicky nepřinese mnoho výhod. Není v zájmu státu takový projekt povolit. Kanadská strana se domnívá, že obavy odpůrců jsou zbytečné a věří v konečné kladné stanovisko vlády USA. Republikáni souhlasí s návrhem plánu pro imigranty Republican party releases immigration plan Engineering News Reord č. 4 / 2014, str. 7 Skupiny stavebních firem vítají souhlas republikánské strany s novým uspořádáním plánu na řízenou imigraci pracovníků ze zahraničí, což je pro stavební průmysl značnou pomocí. Souhlas je podmíněn legalizací způsobu přistěhování a pobyt takových osob bude platit i pro jejich děti. Je tak dán základ pro vypracování celého legislativního systému pro příliv pracovníků ze zahraničí. Značně se tím oslabí nelegální příchody a zaměstnání. Další legislativní postup bude prováděn podle odborníků krok za krokem. Vhodný čas pro teplé směsi Hot times for warm mixes Engineering News Record č. 4 / 2014, str. 15 Teplé asfaltové směsi a recyklované materiály v asfaltu budou nejdůležitější pro výstavbu vozovek v budoucnu. Podle odhadu se teplých směsí vyrobilo 70 mil. tun, z toho bylo použito 1,86 mil. tun asfaltu ze šindelů. Teplé směsi vyžadují při výrobě méně energie, snižují se emise, zlepšuje se bezpečnost pracovníků a pro prováděcí podniky se zvyšuje zisk. Odhadem se uspoří 3,6 mld. dolarů za energii a nepoužije se 21,2 mil. barelů tekutého asfaltu, což bude úspora 2,2 mld. dolarů na poplatcích. Náklady na výstavbu Panamského kanálu The costs of a canal dispute Engineering News Record č. 4 / 2014, str. 52 Koncem 19. století dokázal slavný francouzský inženýr Lesseps prokopat Suezský kanál a pět let poté se pokusil o prokopání kanálu ve Střední Americe v Panamě. Neuspěl proto, že byly podceněny místní geologické poměry i nákladovost projektu a celý projekt se uskutečnil až po dalších třiceti letech. Nyní je v běhu výstavba třetí trati Panamského kanálu za 5,2 mld. dolarů a nastávají obdobné finanční problémy jako kdysi. Investor Autoridad del Canal de Panama (ACP) navrhuje spojené financování se stavební firmou Grupo Unidos Por el Canal, která by měla uhradit 283 mil. dolarů v zájmu pokračování prací. Její odmítnutí zastavilo výstavbu možná na velmi dlouhou dobu. Loďaři, kteří netrpělivě čekají na dokončení splavnosti třetího kanálu, investovali mnoho finančních prostředků do nákupu nových lodí. Energetické a obchodní společnosti i zemědělské organizace již provedly přípravu na zahájení provozu, a tím i obchodování. Stále doufají, že se dodrží termín v roce Často se vrací myšlenka na nezdařený projekt z doby inženýra Lessepse. Záchranou je pouze podrobný rozbor situace a diskuze, která musí přinést oboustranně vyhovující řešení včetně záruk. Asociace betonových potrubí rozšiřuje program certifikace Concrete Pipe Association upgrades certification program Engineering News Record č. 4 / 2014, str W 6 Americká asociace betonových potrubí rozšiřuje svůj program certifikace a výuky i pro nečleny. Cílem je provádět inspekci kvality betonářských výrobků v provozu ve stokách, ve skladech a také ověřování výrobní dokumentace. Za tím účelem se bude provádět výuka odborníků, kteří v oboru pracují, budou se certifikovat výrobky, a tím zaručovat jejich kvalita. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

13 Nové reality o vodě v teplejším světě The new realities of water in a hotter world Engineering News Record č. 4 / 2014, str.w 9 Klimatické změny přinášejí mnohé problémy také do oblasti péče o vodu. Jsou to zkušenosti z velkých bouří, které se nedávno vyskytly, dále obavy o stoupání moří v důsledku oteplení planety, při pravděpodobném růstu populace Země v roce 2050 na 9 miliard bude existovat kritický nedostatek pitné vody, zejména v rozvojových oblastech. Udržet úroveň dodávky pitné vody je úkolem výzkumu, který již zná technologie k využití odpadových vod na přeměnu ve vodu pitnou a zejména pro velké územní celky (velkoměsta) bude zásobování vodu naléhavé. Je nutno zabránit možné válce o vodu, která by mohla vzniknout v některých oblastech s nedozírnými sociálními a ekologickými důsledky. Engineering News Reord...č. 5 / 2014 Ghicagská věžová stavba Chicago Spire má druhou šanci Chicago Spire gets second chance Engineering News Record č. 5 / 2014, str. 5 V Chicagu byla v roce 2008 zastavena projektovaná výstavba věže Spire téměř na počátku stavby z důvodů finančních potíží (dluhy) dodavatele společnosti Shelbourne. Byla pouze vyhloubena základová jáma hluboká 23 m. Po osmi letech byl problém hrozícího bankrotu společnosti odstraněn a stavba věže o 150 podlažích může pokračovat. Podle projektu architekta Santiaga Calatravy bude Chicago Spire po dokončení s výškou přes 600 m nejvyšší stavbou západní polokoule. Odměna technickým inovacím Law rewards some Tech innovations Engineering News Record č. 5 / 2014, str. 9 Federální správa dálnic vydala stanovisko, že podporuje zavádění nové techniky do projektů federálního dopravního systému, zejména využití modelu 3D, a tím zvýší i státní příspěvek na výstavbu z 95 % na celých 100 %. Uplatněním modelu 3D se zvýší kvalita projektu, soubor parametrů staveb, bezpečnost provozu a také zrychlí příprava staveb. Obdobně by měly postupovat i jednotlivé státy USA při výstavbě vlastní dopravní sítě. Budou také uznávána jiná inovační opatření, jako je elektronická stabilita řídicích systémů dopravy, kontrolní systémy těžkých vozidel a další, jejichž užití povede k snížení nehodovosti, vyšší bezpečnosti a snížení rozsahu škod v provozu dopravních sítí. Odhaduje se, že by se tím snížil počet obětí provozu a uspořila nejméně jedna třetina výdajů, spojených s náklady na odstranění škod. Vkládání klíčových prvků s úsporou času Putting the key pieces together, ahead of time Engineering News Record č. 5 / 2014, str. CBQ 17 V roce 1960 postavil dodavatel v San Antoniu hotel s 500 pokoji a 21 podlažími způsobem, který zahájil éru modulových konstrukcí. Do ocelového skeletu vkládal prefabrikované pokojové buňky, vyrobené mimo staveniště, které byly již vybaveny osvětlením, instalacemi, postelemi, televizí a dokonce i popelníčky. Celý hotel byl postaven za 202 pracovní dny. Dnešní vývoj výstavby se v oblasti prefabrikace poněkud zastavil i přes prokazatelné časové a ekonomické klady a to pro nedůvěru v rozmanitost objektů z hlediska standardu a architektury. Pro další období se však situace mění, 61 % respondentů z řad stavebního průmyslu počítá s růstem prefabrikovaných staveb ročně o + 5 %, až 80 % odpovědí z řad dodavatelů mechanických a elektrických systémů plánuje vlastní výrobu prefabrikovaných modulů. Zatím však dodavatelé stavebních částí váhají, pouze 40 % odpovědí uvažuje s prefabrikací jako strategickou technologií. Čekají, kdo začne jako první. Cesta ke zvýšení podílu prefabrikovaných staveb vede přes dobrou normativní přípravu, větší informovanost o ekonomických výhodách s přihlédnutím k úsporám Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

14 času a k řešení problému s nedostatkem odborných stavebních dělníků. Rozhodující může být vyšší kvalita dodávaných prvků z kontrolované tovární výroby než by se dosáhlo na stavbě. Geo-projekty s užitím kombinace BIM a GIS Geodesign combines strengths of GIS, BIM Engineering News Record č. 5 / 2014, str. CBQ 21 Oba systémy, Building information Modeling (BIM) a Geographic Information Systems (GIS) by měly být partnery. Uplatňují však různé technologie, standardy a skladby a tím znesnadňují uživateli orientaci při použití. BIM kombinuje parametry, tabulková vyjádření a jiné prvky s fyzikální geometrií, GIS analyzuje prostorové relace uvnitř přírodního a stavebního prostředí. Spolu vytvářejí silný základ pro rozhodování o konkrétních projektech v oblasti geodézie. Uživatelé, přicházející k projednání s jedním z obou systémů, musí nalézt společný postup, zvýhodňující obě strany v zájmu tvorby kvalitního geo-projektu. Ten je důležitý hlavně u velkých průmyslových celků. Engineering News Reord...č. 6 / 2014 Zelené stavění Green building Engineering News Record č. 6 / 2014, str. 16 Iniciativa Green Building z Portlandu vydala novou příručku, která pomůže federální agenturám pro nové projekty lépe řídit proces trvalé udržitelnosti. Bylo certifikováno okolo 250 projektů objektů se standardem trvalé udržitelnosti, který byl vyhlášen v roce 2009 v rámci vládní směrnice Principy pro řízení vládních staveb s vysokými kvalitativními parametry a trvalou udržitelností. Na tomto základě musí alespoň 15 % existujících vládních budov a pronájmů o výměře přes 500 m 2 plochy v roce 2015 splňovat požadavky směrnice a všechny nové vládní budovy dosáhnout v roce 2030 nulové potřeby energie. Pro hodnocení úkolu lze použít metody LEED (Směrnice pro energetický a environmentální projekt) nebo Green Globes Rating podle volby orgánu, který bude hodnocení provádět. Konjunktura známkou výstavy CONEXPO 2014 Booms go to battle for CONEXPO 2014 Engineering News Record č. 6 / 2014, str. 28 Výstava CONEXPO 2014 se po dvou letech konala v březnu 2014 v Las Vegas a přilákala zájemce zejména o velké stavební mechanismy. Bylo předvedeno na nových výrobků, řada z nich s progresivní technologií, u stavebních jeřábů s vysokou nosností břemene až tun a více. Vedle výrobců velkých strojů byli přítomni také dodavatelé technických novinek pro stavební procesy a jejich vybavenost, výtahy, konstrukce pro větrné jednotky, pro dálkové ovládání procesů, kontrolu a bezpečnost. Návštěvnost dosáhla přes osob, což bylo značným úspěchem, i když se nedosáhl počet z roku 2008 ( ). Engineering News Reord...č. 8 / 2014 Zachování energie Energy conservation Engineering News Record č. 8 / 2014, str. 4 Ministerstvo energetiky USA založilo fond s kapitálem 10 mil. dolarů pro předvádění energeticky efektivních technologií pro obchodní budovy. Poskytnutím peněz z fondu se má dosáhnout o 20 % vyšší energetické efektivnosti v obchodních domech, které spotřebují asi 18 % energie z celku. Z fondu budou hrazeny testy a hodnocení technologických parametrů v postavených budovách a úhrady za nová technická a materiálová řešení. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

15 Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

16 Získání souboru moderních ulic Gaining complete street smarts Engineering News Record č. 8 / 2014, str. 36 Národní asociace pro městskou dopravu (NACTO) požaduje zpracovat projekt dopravy ve městech na úrovni správ nebo států, nikoliv na federální úrovni. Vzniká skupina pro tvorbu směrnice pro Projekt městských ulic, jež bude zahrnovat pohled na ulici jako na fyzické místo s reálným životem a dopadem na projekt prostoru. Ten musí odpovídat konkrétním požadavkům obyvatelstva, které každodenně používá ulici jako součást svého života, avšak v rámci obecného šetření by měl mít společné prvky pro většinu amerických měst. Komplexnost projektu spočívá v tom, že zahrnuje vedle technických daností také optimální podmínky bezpečnosti a sociální a ekonomické zřetele. Nejedná se především o řešení automobilové dopravy, provozu aut, nýbrž je zaměřen na existenci lidí v prostoru. Myšlenka není nová, byla uplatněna již v 90. létech 20. století. V technické oblasti jsou v projektu řešeny důležité parametry prostoru, přímost ulic, vybavení, rozměry jednotlivých prvků skladby ulice, urbanistické a krajinářské požadavky, ve zkratce jde o holistický program pro moderní pojetí ulice jako systému. Růst kreativních metod projektování Rise of creative project delivery methods Engineering News Record č. 8 / 2014, str. 34 Budoucí nutnost zlepšit celé spektrum staveb infrastruktury v USA vyžaduje přistoupit k novým metodám projektování včetně jejich legislativního a ekonomického zázemí s využitím tomu odpovídajících vztahů mezi partnery výstavby. Musí růst užití metody financování 3P, které se postupně provádí v některých státech, kde se vytvářejí fondy pro dopravní stavby a musí se zavádět nové způsoby projektování (BIM Building Information Modeling) jako přínos pro řízení procesů. Akce v rámci infrastruktury musí být vedeny holisticky, to znamená jako celek se všemi atributy, stát musí pro tento program vytvářet předpoklady v oblasti legislativy, ve vytváření fondů, grantů, v dohledu nad úvěrováním. Dosud tento trend není ucelený, stát je pozadu proti trvale se zlepšující situaci pružnějšího soukromého sektoru. Na úrovni veřejných prostředků není zatím vždy zabezpečena efektivnost investic, v mnoha státech a regionech se investuje do dopravních sítí postaru, chybí celostátní strategie rozhodování. Zvýšený počet států, které řeší své rozpočty zlepšeným plánováním příjmů do svých rozpočtů je správnou cestou a při promyšlené politice investování se zlepší situace i v projektování nezbytných investičních akcí. Nastává nová éra projektování, která si vyžádá nové přístupy a v širším slova smyslu novou generaci odborníků. Ambice letišť Airport ambitions Engineering News Record č. 8 / 2014, str. 39 Také v rozvoji letištní struktury v USA dochází k novým trendům, které mění dosavadní způsoby projektování a vlastní výstavby. Přichází éra jednotného postupu všech partnerů k řešení výstavby, vyvstávají nové požadavky oblast životního prostředí, nové standardy vybavení letišť, trvale udržitelné stavění což přináší nový pohled na celkovou politiku výstavby. Nestačí řešit pouze jeden problém, např. úsporu energie, nýbrž celý soubor vyšší bezpečnost provozu letiště, sociální a kulturní požadavky a pohodlí cestujících. Uplatňují se postupně metody BIM a GIS (Geografic Information System) v zájmu zlepšení provozních služeb, odbavování cestujících, zboží, zavazadel, poskytování dalších koncesí občerstvení, restaurace, hygienická zařízení. K tomu je nezbytná užší spolupráce projektantů a inženýrů než dosud. Stavební podniky se vybavují novou technikou a technologiemi, které neumožňují stavět podle mnoho let platných projektů a musí být zpracovány nové, zásadně na podkladě nově stanovených celostátních standardů. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

17 Travaux...č. 904 / 2014 Víc investovat do dopravní infrastruktury Innover plus dans les infrastructures de transport Travaux č. 904 / 2014, str. 10 Předseda francouzského Ústavu pro silnice, ulice a infrastrukturu požaduje, aby se posílil rozpočet pro experimenty v oblasti přírody, laboratorní výzkum a testování v souladu s požadavky, které prosazují odborníci z řad veřejnosti nebo soukromé sféry pro tyto otázky. Jedním z cílů lepšího plánování dopravní infrastruktury je lepší rozmísťování průmyslových závodů, s tím související vznik a rozložení pracovních sil. Do celého programu nutno zapojit i inženýrské školy, které mohou přispět teoretickými znalostmi o rozvrstvení investic a při zpracovávání nabídkových dokumentů, jejich hodnocení a také při tvorbě následných projektů. Pro snižování s tím spojených rizik nutno vytvořit vhodné modely financování na všech úrovních řízení ekonomiky státu. Přehrady, hlídané optickými vlákny Digues surveillées par fibre optique Travaux č. 904 / 2014, str. 13 Nový systém dozoru nad stavem přehrad na řece Rýn byl dokončen. Bylo položeno 45 km optických vláken severně od města Štrasburk s cílem ověřovat bezpečnost dvou přehrad a vznik případných netěsností. Značný lodní provoz na řece velmi zatěžuje všechny technické provozní jednotky a i malé průsaky vody na hrázích mohou postupně narůst na větší kolaps. Vlákna byla položena do výkopků po délce hráze, získaný optický signál putuje ve svazku na frekvenci podle teploty vlákna. Změna teploty signalizuje změnu v chování hráze. Experimentálně byl systém ověřen na přehradách v Alpách a na kanálu Marne - Rhin. Jeho instalace stála 2,25 mil. euro včetně projektu a okolních prací. Fotovoltaika místo pro vlastní spotřebu Photovoltaique place a l ˇautoconsommation Travaux č. 904 / 2014, str. 14 Z logiky věci vyplývá, že nejlepším místem pro spotřebu energie vyrobené pomocí fotovoltaických panelů je místo získání. Odpadají tím ztráty, které vznikají přenosem energie jinam. Tím také značně klesne cena jedné kilowathodiny energie. Ve Francii dosud platí, že buď si výrobce energii, získanou s obnovitelných zdrojů, spotřebuje celou sám, nebo ji musí celou předat do sítě společnosti Electricité de France. V Německu je situace příznivější, výrobce si rozhoduje o optimální ekonomické variantě použití. Ve Francii se připravuje změna dosud existujících pravidel s tím, že by se 20 % vyrobené energie použilo na vlastní spotřebu a 80 % pro podniky za běžně existující cenu: s názvem L autoconsommation et l autoproduction d électricité renouvelable. Podzemní štoly a tunely čtyři akce Les galeries et tunnels quatre examples Travaux č. 904 / 2014, str. 26, 34, 44, 50 Číslo 904 časopisu Travaux přináší články, týkající se současně stavěných podzemních projektů ve Francii. První se týká výstavby technické chodby pro elektrické propojení mezi Francií a Španělskem podle smlouvy z roku 2008 v oblasti Pyrenejí mezi městy Baixas (Fr.) a Sant Llogaia (Šp.). Trasa chodby sleduje jednak směr dálnice, jednak železniční trať pro vlaky o vysoké rychlosti LGV, spojující obě země. Výstavba této trati umožnila seznámení s geologickými podmínkami pro stavbu chodby, neboť obě akce jsou velmi blízko sebe. Délka ražené chodby je 8,4 km. Druhý článek se zabývá raženou záchranou chodbou v souvislosti s požárem v silničním tunelu v roce 1999 mezi Francií a Itálií. Délka paralelní chodby je 13 km, průměr profilu chodby je 8 m. Na francouzském území v délce 650 m byl použit tradiční Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

18 způsob ražby pomocí výbušnin, přes 12 km se razilo tunelářským zařízením pro tvrdé horniny s délkou mechanizmu 170 m. Bylo vtvořeno 17 záchranných propojení se silničním tunelem. Třetí akce se týká třetího napájecího centra v podzemním tunelu pro budoucí zvýšené zásobování Monaka energií. K dosavadním dvěma podzemním systémům pro zásobování energiemi přibývá nový tunel a objekt pod hustě zalidněným územím města. Čtvrtý článek uvádí problematiku, spojenou s akcí Marseille, město evropské kultury 2013, kdy se musela provést modernizace silničního tunelu pod starým přístavem se zvýšenými prvky bezpečí provozu. Týká se to jak opatření ochrany proti ohni, tak i provedení únikových cest v případě nebezpečí a také zlepšení systému větrání v tunelu. Problémem byla nutnost zachovat ve dne v tunelu běžný provoz a práce přesunout do nočních kratších časů. Výtahy z odborných článků ze zahraničních časopisů VI/

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

Jaderná energetika s ručením omezeným

Jaderná energetika s ručením omezeným Jaderná energetika s ručením omezeným Pravidla odpovědnosti za škody při případné havárii atomových elektráren A Hnuti DUHA, Bratislavska 31, 602 00 Brno T 545 214 431 F 545 214 429 E info@hnutiduha.cz

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Odbor pro udržitelný rozvoj Zápis ze 6. jednání Výboru pro udržitelnou energetiku RVUR úterý 28. 4. 2015, 15:00-20:00, Úřad vlády, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha, tiskový sál

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více