VÝROČNÍ ZPRÁVA. Diakonie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Diakonie"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Diakonie Č á s l a v

2 Slovo úvodem V těchto dnech, kdy píši tyto řádky nás kromě psaní výroční zprávy zaměstnává také psaní žádosti o významný grant na rekonstrukci zchátralé budovy starého evangelického učitelského ústavu. Kdo nás zná a chodí k nám ví, o čem je řeč. Vedle naší budovy a zároveň uprostřed našeho zahradního areálu ční budova, jejíž bývalou krásu zahalila léta strádání a jejíž význam se propadl v minulosti pohnutých dějin. Učitelský ústav z roku 1872 je v troskách. Co s ním? Dnes už je na rekonstrukci takové budovy, a je to chráněná památka, třeba více než 25 milionů korun a najít grantovou příležitost pro tak velký investiční záměr není pro neziskové organizace snadné. Ale všichni se snažíme, tedy všichni předchozí ředitelé rovněž hledali, toužili a snažili se, aby budova mohla sloužit dobrému dílu Diakonie. Součástí tohoto projektu bude nejen rekonstrukce, ale uspořádání stálé expozice, která by dokumentovala novodobou historii sociální práce Diakonie a která by připomněla i stručné dějiny počátků církevního speciálního školství. Začala jsem hledat informace v dostupných historických pramenech a jen to málo, co jsem stihla vyčíst, ve mně vyvolává znovu hlubokou úctu k těm, kteří v minulosti položili základy diakonické práce i církevního školství. V jednom z článků je citován projev tehdejšího faráře sboru v Čáslavi Františka Kozáka při příležitosti otevření 2. Evangelického učitelského ústavu:.. Budiž škola tato, jak Komenský žádá, byla dílnou pravé lidskosti a zbožnosti. A pisatel článku Miroslav Frydrych v časopisu Český bratr v roce 2010 dodává: Reformovaný učitelský ústav vychovával učitele až do vzniku první republiky. Roku 1921 se stal ústavem státním. Dnes je budova užívána střediskem Diakonie, které se věnuje dětem a lidem s postižením. I dnes jsou tu dílny lidskosti, i dnes tu pomáhá láska lidskosti. Nezbývá než si přát, abychom uměli dnes, ale i v dalších letech navázat na odkaz našich předků. Ale zároveň si byli vědomi, že odkaz je to, co přetrvá v člověku, v jeho úsilí a snaze konat dobro. Ať už budovy stojí, nebo ne. Věřím, že naše středisko Diakonie ten správný odkaz minulosti nese a ponese dál ve prospěch těch, kteří to potřebují Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka 2

3 Kdo jsme historie a profil organizace Diakonie Čáslav je nestátní neziskovou organizací poskytující sociální služby, která patří do rodiny dalších 110 zařízení a speciálních škol v celé České republice. Služba Diakonie Českobratrské církve evangelické vychází z pověření církve a základních křesťanských hodnot. Její činnost je praktickým vyjádřením víry, naděje a lásky. Práce Diakonie byla znovu obnovena v roce 1989 a od té doby se datuje vznik mnohých středisek v blízkosti spolupracujících sborů evangelické církve. Diakonie Čáslav oslavila v roce výročí svého založení a působení v širokém regionu města Čáslavi. V současné době poskytuje naše středisko služby dětem a lidem s mentálním a kombinovaným postižením prostřednictvím denního a týdenního stacionáře, sociálně terapeutických dílen, sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a odlehčovacích služeb v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108 z roku V roce 2013 poskytovalo středisko v Čáslavi společně s detašovaným pracovištěm Diakonie v Kolíně v Kouřimské ulici služby více než 70 uživatelům a dalším osobám byla poskytnuta pomoc prostřednictvím odborného sociálního poradenství. Středisko poskytuje rovněž fakultativní a další služby jako je bezbariérová doprava, fyzioterapie a rehabilitace a v zahradních prostorách ve středisku v Čáslavi i Kolíně provozujeme sezónní kavárny. Naše středisko je místem pro poskytování pomoci a podpory, ale také místem pro setkávání všech bez rozdílu věku, pohlaví, zdravotního stavu i etnické příslušnosti nebo náboženské orientace. Poslání organizace Naším posláním je pomáhat, podporovat a provázet člověka znevýhodněného mentálním, tělesným a duševním postižením. Naše pomoc je založena na křesťanské lásce, lidském vztahu a vzájemném, oboustranném respektu. Ve své práci usilujeme o to, abychom poskytovali kvalitní sociální, ošetřovatelskou, terapeutickou a rehabilitační péči a přispěli ke zlepšení kvality života těch, kterým pomáháme. Podporovat samostatnost a jedinečnost, právo na sebeurčení a podporovat rodiny našich klientů jsou naše další cíle. Chceme vytvářet společenství podpory, důvěry a respektu, chceme žít spolu, vedle sebe a uprostřed společnosti, ne na jejím okraji. 3

4 Poskytované služby Středisko Diakonie v Čáslavi poskytuje jak služby péče, tak služby prevence pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 7 do 64 let. Naší komplexní nabídkou včetně fakultativních služeb můžeme uspokojit potřeby osob od lehkého po těžké mentální a kombinované postižení. Od počátku své existence pomáháme také lidem s mentálním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra. Vždy se maximálně snažíme najít vhodný způsob péče i podpory, i když ne vždy uspokojíme všechny žadatele. Kontakt: Mgr. Eva Havelková, metodik, sociální pracovník, tel.: , mobil: caslav.cz Služby péče V našich službách péče, k nimž patří denní a týdenní stacionář a odlehčovací služby (respitní pobyty), pracujeme spíše v menších skupinách tak, aby se poskytovaná péče dala provádět kvalitně s maximálním ohledem na individualitu klienta, na jeho osobní rozvoj, na naplňování jeho potřeb a přání. Pokud klient vyžaduje zvláštní míru podpory i péče v našich možnostech není mu takovouto pomoc poskytnout, pomáháme rodině klienta hledat další služby i v jiných zařízeních, která jsou zaměřena na podobnou cílovou skupinu. V těchto případech se jedná především o klienty, kteří se projevují agresivně, nebo jejichž péče vyžaduje podporu jednoho pracovníka po celých 24 hodin. Vždy se však nejprve snažíme najít pro každého klienta i žadatele optimální řešení a podporovat rodinu v jejích rozhodnutích. Denní centrum Diakonie Čáslav (denní stacionář) je ambulantní službou s kapacitou 16 osob se středně těžkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let. Tato ambulantní služba zahrnuje především výchovné a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování osobních zájmů klientů, ale samozřejmě i pomoc při zvládání sebeobslužných činností, stravování a naplňování individuálních plánů klientů vycházejících z jejich přání a potřeb. Služba je poskytována v pracovních dnech od 7:00 do 15:00. 4 Domov Diakonie Čáslav (týdenní stacionář) je pobytovou službou pro osoby stejné cílové skupiny ve věku od 7 do 40 let a je kombinována se službami denního stacionáře či se Základní školou speciální a praktickou školou Diakonie v Čáslavi, která

5 působí ve stejné budově. Mezi oběma subjekty probíhá úzká spolupráce. Kapacita domova je 14 klientů. Domov je provozován od neděle od 19:00 do pátku do 16:00 s tím, že každý pracovní den klienti Domova odchází v 8:00 ráno do speciální školy nebo mladí dospělí do denního stacionáře. Odpoledne se pak klienti vrací opět do týdenního stacionáře. Režim týdenního stacionáře je zaměřen na co možná nejpřirozenější způsob života. Naši klienti tak netráví celý den i noc na jednom místě stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Týdenní stacionář je zároveň optimální podporou pro zachování přirozených vazeb s rodinou klienta. Odlehčovací služby (respitní pobyty) podle potřeb klientů a jejich blízkých, především rodičů, organizujeme pro stejnou cílovou skupinu také odlehčovací (respitní) pobyty, které mají většinou podobu víkendové služby, která umožní rodičům odpočinout si od náročné péče. Kapacita služby je 10 klientů. Služby přímé péče zajištovalo v roce 2013 čtrnáct pracovníků v sociálních službách. Služby prevence Služby prevence jsou určeny cílové skupině mladých a dospělých osob s lehkým mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Služba je zaměřena především na zachování a rozvíjení již nabytých znalostí a dovedností včetně pracovních i hygienických návyků. Naší snahou je získání co největší soběstačnosti klienta v běžném životě tak, aby mohli žít ve společnosti s co nejmenší podporou. Služby prevence v sobě zahrnují sociálně terapeutické činnosti nebo i pracovní činnosti pro vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností, zprostředkování společenského kontaktu mezi sebou, ale také v přirozeném prostředí. Pomáháme klientům při uplatňování osobních zájmů a seznamování s povinnostmi, které k běžnému životu patří. Sociálně terapeutické dílny Čáslav a Kolín jsou zaměřeny na vytvoření a zdokonalení základních pracovních návyků. Tuto službu využívají lidé, kteří nikdy nepracovali a chtěli by pracovat a nějak smysluplně trávit svůj volný čas. Službu užívají i lidé, kteří již v minulosti na otevřeném trhu práce pracovali, ale vzhledem k tomu, že se jejich zdravotní stav zhoršil nebo i z důvodu nepříznivé situace na trhu práce nemohou nyní placenou práci získat. Služba dílen je poskytována v Čáslavi i v Kolíně v každý pracovní den od 8:00 do 15:00. Připraveny jsou různé pracovní programy práce v keramické dílně, práce s textilem a dalšími materiály jako je proutí pedik a dřevo a pracovní činnosti na pozemcích či údržbářské práce kolem budov diakonie. Novým pracovním programem se v roce 2013 stalo technické třídění a rozebírání PC komponentů. 5

6 Sociální rehabilitace služba je určena jak klientům dílen, tak dalším osobám ve věku od 19 do 64 let, které potřebují pomoc a podporu při získávání větší míry soběstačnosti. Do programu jsou zahrnuty nejrůznější aktivity jak pracovní (vaření, praní, žehlení, nakupování) zaměřené na domácnost, tak aktivity zaměřené na obstarávání úředních záležitostí, vytvoření vlastního životopisu pro možnost hledání zaměstnání, práce na PC, a další aktivizační a vzdělávací činnosti, tak i hledání konkrétních pracovních příležitostí. Služby dílen a sociální rehabilitace zajišťovalo v roce 2013 sedm pracovníků přímé péče. Občanská poradna Diakonie Čáslav Je samostatnou ambulantní službou, která je určena lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Tuto službu poskytujeme na principech bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti. Cílem odborného sociálního poradenství je rada a pomoc pro řešení různých životních situací, které klient není schopen samostatně vyřešit. Nastíněním způsobu řešení problému je veden k aktivní účasti a podporován při hájení svých osobních práv. Dílčím cílem služby je také zlepšení fungování veřejné správy. V roce 2013 využilo služeb poradny 490 osob při více než 672 konzultacích. Službu využívali obyvatelé města Čáslavi, přilehlého regionu, ale přijížděli lidé i ze vzdálenějších míst sousedních okresů. Nejčastěji přicházeli pro pomoc při finančních problémech a při podání návrhu na oddlužení soudní cestou, dále to byli osoby ohrožené sociálním vyloučením v důsledku své životní situace. Tato poradna je od roku 2010 členem Asociace občanských poraden. V roce 2013 jsme rozšířili působení občanské poradny v nedalekém Kolíně, odkud také klienti přijížděli na konzultace do OP v Čáslavi. Tímto se snažíme klientům vyjít vstříc a nabízet služby tam, kde jsou žádány, je li to v našich silách. Kontakt: Mgr. Vladimíra Švondrová, sociální pracovnice, tel. (Čáslav): , mobil (Kolín): , e mail: caslav.cz Otevírací doba: Čáslav Po 13:00 17:00, Út 9:00 13:00, St 13:00 17:00, Čt 9:00 13:00 Kolín Pá 9:00 13:00 6 Fakultativní a další poskytované služby Rehabilitační centrum rehabilitace, fyzioterapie, masáže, perličkové koupele Bezbariérová doprava

7 Naše integrační kavárny Bezbariérový zahradní areál v Čáslavi a kavárna U nás v zahradě Je místem pro setkávání našich klientů s veřejností. Je to nejpřirozenější způsob integrace v otevřeném prostoru se setkávají ti, kteří možná jinde nemají tolik příležitosti. Kavárna a čajovna U nás v zahradě je provozována od roku 2009 a v roce 2013 byla otevřena po celou letní sezónu od středy do pátku od 14,00 do 20,00 hodin. V kavárně dobrovolně vypomáhají někteří naši klienti a dobrovolníci. Kavárna je umístěna v budově kamenné bašty, která je součástí středověkého hradebního opevnění města z dob českého krále Přemysla Otakara II. Obklopuje ji bezbariérový zahradní areál, který je využíván jak naším střediskem ke kulturním a sportovním aktivitám, tak městem Čáslaví pro promenádní koncerty a dalšími subjekty. Zahradní areál s kavárnou je ve vlastnictví našeho střediska a dle možností jej nabízíme k pronájmu pro konání slavností, koncertů, festivalů nebo svateb. Výjimečnost tohoto prostoru si nemůžeme nechat jen pro sebe. Diakonie Kolín a kavárna v Zahrádce pod věží Když naše středisko v Čáslavi připojilo v roce 2011 detašované pracoviště Sociálně terapeutické dílny Diakonie v Kolíně, netušili jsme, že opět budovou i dvorem bezprostředně sousedíme se středověkými kamennými hradbami města Kolína pod majestátními věžemi chrámu sv. Bartoloměje. Jak využít i tohoto výjimečného prostoru jsme již věděli, a proto jsme díky grantové podpoře nadace TPCA Partnerství pro Kolínsko v roce 2012 mohli dvůr za domem v Kouřimské ulici zrekonstruovat na Zahrádku pod věží s venkovní kavárnou na terase. Kavárna je již druhým rokem v provozu od dubna do konce října v každý pracovní den od 10,00 do 18,00 hodin. Pod zahradní ochozy jsme v roce 2013 pozvali veřejnost na krásné výstavy Loutky dne s z dílny Marty Kellerové a výstavu keramiky nevidomé výtvarnice Alice Horné. Úspěch sklidila i výstava bonsaí pana Kratochvíla a také několik komorních koncertů. V zahrádce se potkáte s našimi klienty, kteří Vás rádi pozvou i do našich dílen v prvním patře domu. Pokud navštívíte kolínské náměstí, máte to k nám Kouřimskou ulicí již jen 100 metrů. 7

8 Významné události roku 2013 Středisko Diakonie v Čáslavi v celé své historii prožívá každý další rok jako významný, ačkoliv si tuto významnost v každodenním životě neuvědomujeme. Pomineme li velmi významné události jako je získání finančních prostředků pro další pokračování práce ve středisku, řadu kontrol a návštěv, můžeme se soustředit na významné události. Jsou s předstihem plánované, těšíme se na ně a z mnohých se během let vytvořila dobrá tradice. Bezpochyby se mezi takové události řadí lednový dobročinný ples, vždy s krásným výtěžkem okolo 100 tisíc Kč, sportování nebo koncerty v zahradě během jara a léta, tematické výstavy v našem vstupním vestibulu nebo Vánoční slavnost s atmosférou zvláštní výjimečnosti. V každém roce však společně poznáváme mnoho nového, co rozšiřuje naše obzory a o čem můžeme říci, že to bylo krásné, příjemné a obohacující. Připomeňme výstavu keramiky v Zahrádce pod věží v Kolíně, vystoupení klubu Agility při Dnech otevřených dveří nebo skvělou premiéru divadla Strašidla na hrášku v podání kolínských klientů na sklonku roku. A řadu jiných setkání a to je to správné slovo naše významné události jsou vždycky o setkávání. Významné události jsou také vhodnou příležitostí pro pozvání našich partnerů z Letecké základny v Čáslavi, představitelů města, dozorčí rady, sponzorů a partnerů a také všech ostatních přátel, kteří jsou nám nejvíce na blízku. Za pomoc při organizaci významných i méně významných akcí a aktivit děkujeme našim dobrovolníkům, rodičům, zaměstnancům ale také klientům. Těšíme se, že i v budoucnu budeme společně s Vámi prožívat všední i nevšední dny život plný významných událostí. 8

9 V roce 2013 se uskutečnilo Leden Další Nový rok aneb zpíváme spolu 9. dobročinný ples Únor Maškarní karneval Letem světem Březen Jarní výstava Kniha knih a 400. výročí Bible Kralické Velikonoční prozpěvování Duben Jsem dobrý soused pomáháme Zemi Zahájení provozu v kavárně v Zahrádce pod věží Květen Výstava bonsaí Kolín, Zahrádka pod věží Cesta za pokladem, soutěže a hry Červen Loutky dnes Kolín, Zahrádka pod věží Zahradní party s velkým bleším trhem a veselým divadlem Červenec Velký táborník čas výletů a letního dobrodružství Srpen Diakoňák veselý den pro zaměstnance střediska Září Den otevřených dveří, 22.výročí založení střediska a školy Středověká hudba pod středověkou zdí Kolín, keramika nevidomé výtvarnice Alice Horné Říjen My k vám, Vy k nám podzimní výstava a návštěva Diakonie Merklín Řepánkový den v Kolíně Listopad Dobročinný bazar Internetová aukce děl klientů a přátel Prosinec Vánoční punč v našich kavárnách Vánoční prodejní výstava, vánoční slavnost Během roku se uskutečnila 1 internetová aukce děl našich klientů, 8 zahradních koncertů, 1 hudební festival, více než 150 výletních výjezdů za kulturou a poznáním, 38 návštěv kin a divadel, 5 vícedenních pobytů mimo budovu střediska, řada florbalových a sportovních setkání a pravidelná týdenní setkání s duchovním programem a zpěvem. Bohatý kulturní a společenský život klientů střediska patří k dobré praxi při poskytování našich sociálních služeb. 9

10 Projekty a aktivity roku 2013 Základní síť sociálních služeb Individuální projekt Středočeského kraje dokončení tří projektů ve službách sociálně terapeutických dílen v Čáslavi a Kolíně a sociální rehabilitace ambulantní v trvání 29 měsíců v celkové hodnotě více než 13 milionů Kč. Tato podpora Evropského sociálního fondu a Středočeského kraje napomohla svým 100% krytím nákladů služby k její stabilizaci a rozvoji. Během dvou a půlletého období byla služba optimálně personálně obsazena a do jejího rozvoje zahrnujeme možnost nákupu vybavení potřebných pomůcek i materiálu. 10 Registrace služeb v detašovaném pracovišti v Kolíně služby sociální rehabilitace a odborného sociálního poradenství byly registrovány i v detašovaném pracovišti v Kolíně. Občanská poradna zahájila v prosinci pravidelné poskytování poradenství pro kolínskou veřejnost jeden den v týdnu. Grantové a další projekty Stáže ve firmách poskytnutí grantu ve výši 165 tisíc Kč umožnilo středisku několikaměsíční vedení dvou stážistek, které ve středisku získaly odborné zkušenosti využitelné pro své budoucí zaměstnání. Jedna z účastnic projektu následně získala ve středisku pracovní poměr. Společnost Mavo, s.r.o a Diakonie uzavřely smlouvu o spolupráci na praxích frekventantů rekvalifikačních kurzů společnosti MAVO. Díky tomuto projektu bylo následně podpořeno jedno pracovní místo v našem středisku pro účastnici rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách v celkové výši 220 tisíc Kč. Město Kolín 5 tisíc na pořízení vitrín do galerie v Zahrádce pod věží Partners a.s, 40 tisíc Kč na pořízení zahradní besídky Diakonie ČCE Mikro projekt 24 tisíc Kč na pořízení monitorovacího systému Zhotovení části fasády vlastním nákladem 300 tisíc Kč Zakoupení osobního automobilu pro potřeby střediska sponzorské dary Další aktivity, které přinesly středisku finanční podporu prodejní výstavy děl klientů, dva bleší trhy, internetová aukce a individuální dárcovství a dary firem v celkové výši 853 tisíc Kč.

11 Děkujeme našim dárcům, dobrovolníkům a přátelům střediska V roce 2013 jsme díky vašemu zájmu a podpoře mohli pokračovat v opravách a investičních záměrech, mezi které patřilo zejména zahájení oprav fasády budovy i nákup staršího osobního automobilu. Dárci Středočeský kraj, město Čáslav, město Kolín, 21. Základna taktického letectva Čáslav, Adria Žehušice, First Gold, s.r.o., prodejna Katy, Lékárna Herba, s.r.o., Lékárna Pod štítem, Lékárna U bašty, Abera, s.r.o., Slévárna Losenický, Lee Cooper Czech rep. s.r.o., Kenvelo Holding, a.s., Katy Kateřina Krejčíková, Partners Financial Servis, STARKL zahradník, s.r.o., TPmetal, s.r.o., farní sbory ČCE Čáslav, Kolín a další sbory Chrudimského a Poděbradského seniorátu, Diakonie ČCE Praha, TJ Sokol Potěhy, obec Vrdy, obce Církvice, Chotusice,, Schořov, Tupadly, Veltruby a Vrdy, Nadace Charty 77 Konto bariéry, Olivova nadace, LMC, s.r.o., MUDr. Markéta Brychtová, Marie Brzáková, Ing. Vladimír Brzokoupil, Fantazie Šárka Charvátová, Petr Fiala, Vladimír Havlíček, Heléne Hefli, Franz Joachim Herp, pan Hess Raise, Filip Jun, Lubomír Hudek, Ing. Michal Hynek, Jindra Jelínková, Martin Jelínek, Ing. Zdeněk Jelínek, Martin Plecháček,Věra Kafuňková, Kristýna Karásková, Ivana Kratochvílová, David Kučera, MUDr. Hana Lásková, Aleš Losenický, Jan Machač, Marie Medková, Josef Moravec, Jiří Kolařík, Petr Semrád, Ing. Štěpán Novotný, Karel Prchal, Zdenka Slavíčková, Přemysl Souček, Petra Špingerová, Jan Štěpán, Václav Valdman, Mgr. Hana Veverková, Marie Kalčáková, a další nejmenovaní dárci. Dobrovolníci a brigádníci Paní Pavlína, Radka Pospíšilová, Erika Jelínková, Marek Šmidt, Ing. Zdeněk Mikulka, Mgr. Pavel Jun Mgr. Jaroslav Fér, Mgr. Bohumil Baštecký, Hudební skupina mládeže ČCE Kolín, Mládež ČCE Čáslav, Gymnasti Kolín Flying boys, Hudební skupina Jelband, Agility Vrdy, sestry Svobodovy z Čáslavi, rodiče našich klientů a skupina přátel Diakonie, rodiny zaměstnanců střediska, sponzoři 9. dobročinného plesu Diakonie, zaměstnanci i klienti a přátelé Diakonie Kolín a řada dalších nejmenovaných dobrovolníků. Dítky, nemilujeme pouhým slovem, ale opravdovým činem.. Bible, List Janův, 3,18 11

12 Organizační schéma Diakonie ČCE středisko v Čáslavi Organizační schéma Organizační Diakonie struktura ČCE středisko v Čáslavi Organizační schéma Diakonie ČCE středisko v Čáslavi Spolupracující sbor ČCE Čáslav Spolupracující sbor ČCE Čáslav Dozorčí rada střediska 1 předseda Dozorčí rada střediska 4 členové 1 předseda 4 členové Správní rada Diakonie Dozorčí Správní rada rada Diakonie Diakonie Dozorčí rada Diakonie Příloha č. 2 a) Příloha č. 2 a) Správní rada střediska 1 předseda - ředitel organizace Správní rada střediska 2 členové 1 předseda - ředitel organizace 2 členové 12 Úsek kvality a metodické podpory Úsek kvality a metodické (Metodik, sociální pracovník) podpory (Metodik, 1,0/1,0/1,0 sociální pracovník) 1,0/1,0/1,0 Fakultativní služby Fyzioterapie rehabilitace Fakultativní 1,0/1,0/0,5 služby Doprava Fyzioterapie rehabilitace 1,0/1,0/0,5 Doprava Ekonomický a personální úsek Ekonomický a personální úsek Ekonom - účetní, personalista 1,5/1,0/1,0 Ekonom - účetní, personalista Vysvětlivky: 1,5/1,0/1,0 1,0/1,0/1,0 = potřebný personál/skutečný Vysvětlivky: počet osob/přepočtené úvazky 1,0/1,0/1,0 = potřebný personál/skutečný počet osob/přepočtené úvazky Úsek služeb péče Vedoucí služeb péče Úsek služeb péče 1,0/ 1,0/ 1,0 Vedoucí služeb péče 1,0/ 1,0/ 1,0 Denní stacionář Denní centrum Diakonie Čáslav Denní 6,0/6,0/5,75 stacionář Denní centrum Diakonie Čáslav 6,0/6,0/5,75 Týdenní stacionář Domov Diakonie Čáslav Týdenní 6,0/6,0/6,0 stacionář Domov Diakonie Čáslav 6,0/6,0/6,0 Odlehčovací služby 15 smluv DPP Odlehčovací služby 15 smluv DPP Úsek služeb prevence Vedoucí služeb prevence Úsek služeb prevence 1,0/1,0/1,0 Vedoucí služeb prevence 1,0/1,0/1,0 Technicko hospodářský úsek Technicko hospodářský Vedoucí úseku úsek 0,5/0,5/0,5 Vedoucí úseku 0,5/0,5/0,5 Sociální rehabilitace Správce budov, údržba, Diakonie Čáslav (Kolín) Sociální rehabilitace autopark Správce budov, údržba, 2,5/2,5/1,5 Diakonie Čáslav (Kolín) 1,0/1,0/1,0 autopark 2,5/2,5/1,5 1,0/1,0/1,0 Sociálně terapeutická dílny Dílny Diakonie Čáslav Úklid Sociálně 2,0/2,0/2,0 terapeutická dílny Dílny Diakonie Čáslav 1,5/1,5/1,5 Úklid 2,0/2,0/2,0 1,5/1,5/1,5 Sociálně terapeutická dílna Diakonie Kolín Výdej stravy Sociálně 3,0/3,0/3,0 terapeutická dílna Diakonie Kolín 1,0/1,0/1,0 Výdej stravy 3,0/3,0/3,0 1,0/1,0/1,0 Odborné sociální poradenství Občanská Odborné poradna Diakonie sociální Čáslav poradenství ( Kolín) Občanská 1,5/1,5/1,0 poradna Diakonie Čáslav ( Kolín) 1,5/1,5/1,0 Public relation Foundraising Public relation 0,5/0,5/0,0 Foundraising 0,5/0,5/0,0

13 Lidé v organizaci Pracovníci Diakonie v Čáslavi a Kolíně Petr Bobek Marek Horák Josef Houfek Petra Jiráková Jan Kábrt Stanislava Kácovská Andrea Kadlecová Barbara Kafuňková Věra Klepetková, DiS. Jitka Klinská Lucie Králová, DiS. Marek Šmidt Veronika Šťastná Jan Toman Olga Vejvodová Dagmar Zemanová, DiS. Mgr. Lydie Kratinová Milada Felgrová Roman Novotný Alena Al Sharua Mgr. Květuše Mašínová Jitka Mikulková Mgr. Eva Havelková Mgr. Vladimíra Švondrová Bc. Stanislava Solařová Ing. Miroslav Richter Mgr. František Malina Miroslav Ondrák Hana Olivová Darina Kozarová V organizaci se pravidelně setkává komise pro vztahy s veřejnosti (označovaná PR), která je složena ze zaměstnanců střediska. Pomáhá při zajištění a organizaci celo střediskových akcí a aktivit, tvoří plány kulturních akcí, dnů otevřených dveří střediska, připravuje internetové aukce a zajišťuje propagační materiály střediska včetně webové prezentace. Dozorčí rada střediska Ing. Antonín Hejzlar, předseda Ing. Eduard Wagner, člen za ČCE Čáslav Václav Homolka, člen ČCE Čáslav Mgr. Jaroslav Fér, farář ČCE Kutná Hora Pavlína Vostrovská, zástupce rodičů Správní rada střediska Mgr. Květuše Mašínová, předsedkyně SR Jitka Mikulková, členka SR Mgr. Eva Havelková, členka SR Vzdělávání zaměstnanců organizace Během roku se pracovníci přímé péče, vedoucí služeb a sociální pracovníci zúčastnili těchto školení a vzdělávacích akcí, které se uskutečnily přímo ve středisku: Úvod do syndromu vyhoření, Individuální plánování zaměřené na člověka, Život zachraňující úkony a Terapie problémového chování. Dalších vzdělávacích kurzů se zúčastnila sociální pracovnice a vedoucí služeb péče, aby získaly informace o aktualitách k Zákonu o sociálních službách. Pracovnice sociálně terapeutických dílen se proškolila v nové technice zvané Encaustic. Neopomněli jsme ani školení určené samotným klientům, rodičům a jejich blízkým, kteří si mohli v příjemných prostorách kavárny U nás v zahradě vyslechnout informace týkající se změn spojených s platností nového občanského zákoníku: Opatrovník a způsobilost k právním úkonům. 13

14 14 Resumé English Diaconia of Evangelical Church of Czech Brethren Centre in Čáslav belongs to the family of 110 establishments throughout the Czech Republic. Diaconia s operation has been renewed in 1989, being a follow up to the pre war Czech Diaconia an organisation that pursued social and pedagogical activities based on Christian values. The Centre in Čáslav started operating in 1991 and is presently an important organisation providing comprehensive services for children and young people with mental and multiple disabilities, including autism, and for people in difficult situations of life in the extensive region of Čáslav, Kutná Hora and Kolín. Diaconia in Čáslav provides its services in the building of the former Evangelic Teachers Institute built in 1910 which was largely reconstructed and refurbished over the last 20 years. The building is integrated with a large, barrier free garden with our own café which is used not only by the Centre s clients, but it is also open to public. In 2011, the Centre in Čáslav was joined by a separate unit in Kolín offering social therapy workshops and professional social counselling. Thanks to the funds granted, a small garden has been reconstructed and a café on the terrace opened also in Kolín. It has become popular among the citizens of Kolín. At present, the services provided by our organisation are used by more than 70 clients and other people who are dealing with difficult situations in their lives. The offer of our social therapy workshops and the social rehabilitation programme help people with minor mental disability. Our day care centre and home offering week long stays and respite services help children and young people with medium and severe mental disabilities, incl. autism. Moreover, the offer to our clients includes wheelchair accessible transport, a wide range of cultural and other events and activities, sports activities, physiotherapy and rehabilitation. By counselling and mediating special assistance we also help our clients families. The professional social counselling service helps with handling difficult situations which became more urgent during the economic crisis in comparison with previous times. And what is of the greatest importance in our work? To stay close by those who need us, regardless age, gender, religious belief or ethnicity. We are trying to be an open community in the centre of society, not on its periphery. We are grateful for the past and looking out for the future with hopes. We have our own history as well as further plans for the future. We give thanks to everybody who helps us achieving our goals and mission. Success has nothing to do with what you gain in your life. Success is what you do for other people. (Unknown author)

15 Resumé Deutsch Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder das Zentrum in Čáslav gehört in die Familie von 110 Institutionen in der Tschechischen Republik. Die Aktivität von Diakonie wurde im Jahre 1989 erneuert und sie knüpft an die vorkriegszeitliche Tschechische Diakonie an eine Organisation, die die aus den christlichen Werten ausgehende soziale und pädagogische Arbeit entwickelte. Das Zentrum in Čáslav begann ihre Tätigkeit im Jahre 1991 und in der Gegenwart gilt es für eine sehr bedeutende Organisation, die Komplexdienste den Kindern und den Jugendlichen mit mentalen oder kombinierten Behinderungen einschließlich Autismus bietet und auch denjenigen Menschen, die sich in schwierigen Situationen befinden. Das Zentrum in Čáslav wirkt in der Region von Čáslav, Kutná Hora und Kolín. Es übt ihre Dienste im Gebäude von der ehemaligen evangelischen Lehrerbildungsanstalt aus, das im Jahre 1910 aufgebaut wurde. In den letzten 20 Jahren ging dieses Gebäude durch weitgehende Baurekonstruktionen und Modernisierung durch. Zum Gebäude gehört ein großes behindertengerechtiges Gartenareal mit einem eigenen Kaffeehaus, das nicht nur den Klienten des Zentrums dient, sondern auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Im Jahre 2011 wurde zum Zentrum in Čáslav noch eine abgesetzte Arbeitsstelle in Kolín angeknüpft, die sozial-therapeutische Werkstätten und eine Fachsozialbetreuung treibt. Auch in Kolín wurde dank den Beihilfen ein kleiner Garten mit einem Außenkaffeehaus auf der Terrasse rekonstruiert, den die Bürger von Kolín gern besuchen. Dienste von unserer Organisation nutzen in der Gegenwart mehr als 70 Klienten und andere Menschen, die schwierige Lebenssituationen lösen. Das Angebot von sozial-therapeutischen Werkstätten und das Sozialrehabilitationsprogram helfen den Menschen mit leichter Mentalbehinderung. Dienste der täglichen und wöchentlichen Anstalten und der erleichternden Dienste helfen den Kindern und Jugendlichen mit mittelgradigen oder schweren Mentalbehinderungen einschließlich Autismus. Den Klienten bieten wir auch den behindertengerechtigen Transport in die Anstalt, weites Angebot von kulturellen und anderen Programmen und Aktivitäten, Sportgelegenheiten, Physiotherapie und Rehabilitation. Mittels der Konsultationen und der Vermittlungen von spezieller Hilfe unterstützen wir zugleich die Familien von Klienten. Der Dienst von Fachsozialbetreuung hilft, schwierige Lebenssituationen zu lösen, die in der Zeit von Wirtschaftskrise zu aktuelleren wurden als in vorgängigen Zeitabschnitten. Und was ist in unserer Tätigkeit am wichtigsten? Immer in der Nähe von denjenigen zu sein, die uns brauchen, ohne Alters- und Geschlechtsunterschied, ohne Unterschiede im Religionsbekenntnis und in der ethnischen Zugehörigkeit. Wir bemühen uns darum, eine offene Kommunität inmitten der Gesellschaft zu sein, nicht am Rande. Wir sind dankbar für die Vergangenheit und mit Erwartungen schauen wir nach der Zukunft aus. Wir haben unsere Geschichte und zugleich Pläne für die Zukunft. Wir danken allen, die uns bei Erfüllung von unseren Zielen und Schicken helfen. Erfolg hat nichts Gemeinsames damit, was man im Leben gewinnt. Erfolg ist, was man für andere macht. 15

16 Finanční zpráva výsledovka tis.kč v tis.kč tis.kč v tis.kč ,70% 3,70% 0,33% 0,33% 6,17% Materiál 0,31% 7,84% 6,96% 6,17% Materiál 0,31% 7,84% 6,96% 3,18% Energie 0,26% 3,18% Energie 0,26% 5,81% 5,81% Vybavení Vybavení Opravy 9,67% Opravy 9,67% Ostatní služby Ostatní služby 55,79% Mzdové náklady 55,79% Mzdové náklady Vzdělávání pracovníků Vzdělávání pracovníků Zákonné sociální náklady Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Ostatní náklady 1,00% 0,76% 0,99% 1,00% 0,76% 0,99% 0,70% 0,70% Tržby vlastní výrobky Tržby vlastní výrobky Příjmy od klientů 17,34% Příjmy od klientů 17,34% 27,72% Veřejná zak. (EU) 27,72% Veřejná zak. (EU) Příjmy z vedl. čin. Příjmy z vedl. čin. Ostatní výnosy Ostatní výnosy 6,00% Ostatní výnosy - projekty 6,00% 37,17% Ostatní výnosy - projekty 37,17% Dary Dary Dotace MPSV Dotace MPSV 1,16% Dotace obce 1,16% Dotace obce 2,67% 4,48% Dotace ÚP 2,67% 4,48% Dotace ÚP Ostatní dotace -projekty Ostatní dotace -projekty Označ. Náklady v tis.kč 501 Materiál Energie ,517 Vybavení Opravy Ostatní služby Mzdové náklady Vzdělávání pracovníků Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Odpisy ,582 Členské příspěvky 49 Celkem Označ. Výnosy v tis.kč 601 Tržby vlastní výrobky Příjmy od klientů Veřejná zak. (EU) Příjmy z vedl. čin Ostatní výnosy Ostatní výnosy projekty Dary Dotace MPSV Dotace obce Dotace ÚP Ostatní dotace projekty 141 Celkem Ztráta 657

17 Finanční zpráva rozvaha Označ. Aktiva název účtu k ,019 Nehmotný majetek Budovy a jejich technické zhodnocení ,028 Ostatní movitý majetek Pozemky Nedokončený majetek Dlouhodobý finanční majetek Oprávky Zásoby Pokladny Bankovní účty Pohledávky Provozní zálohy Pohledávky za zaměstnanci Jiné pohledávky Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní 198 Aktiva celkem Označ. Pasiva název účtu k Dodavatelé Přijaté zálohy Závazky ke střediskům Ostatní závazky Zaměstnanci Zúčtování s OSSZ,ZP Ostatní přímé daně Jiné závazky Dohadné účty pasivní Vlastní jmění Fondy Neuhrazená ztráta min.let Ostatní dlouhodobé závazky 48 Pasiva celkem Hospodářský výsledek 657 Kontakt na účetní střediska: Jitka Mikulková, T: , 17

18 18 Výrok auditora

19 19

20 Tel.: , E mail: caslav.cz caslav.cz Sbírkové konto: / 5500 Diakonie ČCE středisko v Čáslavi Komenského náměstí Čáslav IČ:

Pozdrav z Čáslavi Zahradní bezbariérový areál Diakonie se středověkými baštami původního hradebního opevnění.

Pozdrav z Čáslavi Zahradní bezbariérový areál Diakonie se středověkými baštami původního hradebního opevnění. Pozdrav z Čáslavi Zahradní bezbariérový areál Diakonie se středověkými baštami původního hradebního opevnění. Pozdrav z Kolína V Zahrádce pod věží s kavárnou Diakonie a výhledem na chrám sv. Bartoloměje.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP o.p.s. ZA ROK 2014 -1- Osobní automobil Transit 460 000,00 Kč Oprávky k movitým věcem - 230 000,00 Kč Finanční prostředky v pokladně 8 763,00 Kč Finanční prostředky

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

2000 založení Informačního centra Naděje v jedné místnosti v budově Medicentra v Berouně, zaměstnání prvního placeného zaměstnance

2000 založení Informačního centra Naděje v jedné místnosti v budově Medicentra v Berouně, zaměstnání prvního placeného zaměstnance Výroční zpráva 2011 Vize KLUBÍČKO je Váš profesionální a prosperující partner poskytující kvalitní a flexibilní sociální služby pro rodiny pečující o blízkého se zdravotním postižením. Poslání Posláním

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Výroční hospodářská zpráva za rok 2013

Výroční hospodářská zpráva za rok 2013 Výroční hospodářská zpráva za rok 2013 Právní subjekt do 12.12.2013 Sídlo: Předseda sdružení: Číslo registrace: Právní subjekt od 12.12.2013 Sídlo: Ředitel společnosti: Číslo registrace: Kamarád - sdružení

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Obsah Obsah Úvod Veřejný závazek Organizační schéma Finanční zpráva Zaměstnanci Významné akce Zhodnocení průběhu

Více

FOSA, o. p. s. Filipova 2013/3 148 00 Praha 4 - Chodov www.fosaops.org

FOSA, o. p. s. Filipova 2013/3 148 00 Praha 4 - Chodov www.fosaops.org IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V. DĚKUJEME VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 1. DOBROVOLNÍKŮM SPOLEČNOSTI FOSA. Náklady Částka v Kč 2. SPOLEČNOSTI PRIMAGAS, s. r. o. za umožnění tréninkových pohovorů pro uživatele služby

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Háta, o.p.s. www.hata-ops.cz Barborka č. 1191, Ledeč nad Sázavou 584 01 IČ 288 61 094 e-mail:hata.ops@seznam.cz tel: 730 177 740. Výroční zpráva 2014

Háta, o.p.s. www.hata-ops.cz Barborka č. 1191, Ledeč nad Sázavou 584 01 IČ 288 61 094 e-mail:hata.ops@seznam.cz tel: 730 177 740. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Pomáháme-li jeden druhému, jsme silní oba Obecně prospěšná společnost Háta, o.p.s. byla založena 20.11.2012 a zapsána u Krajského soudu dne 15. ledna 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013... pomáháme duševně nemocným 2 CEDR Pardubice o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Vážené dámy, Vážení pánové, milí přátelé, dovolte mi, prosím, poohlédnout se za fungováním neziskové organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence Tranzitní program JÚŠ a občanské sdružení Asistence Pojem Tranzitní program TP ze školy do práce TP ze školy do života TP v širším pojetí služeb ( sociální, rehabilitace, osobní asistence?.. TP ze školy

Více

Výroční zpráva 2014. KAMARÁD Jičín

Výroční zpráva 2014. KAMARÁD Jičín Výroční zpráva 2014 KAMARÁD Jičín Slovo Úvodem Vážení příznivci a nám blízcí, opět se nám rok s rokem sešel a musím říci, že máme za sebou úspěšný rok působení v oblasti sociálních služeb. Je příjemné

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Fosa, o.p.s., Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4-Chodov. www.fosaops.org

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Fosa, o.p.s., Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4-Chodov. www.fosaops.org VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Fosa, o.p.s., Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4-Chodov www.fosaops.org I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: Sídlo: IČ: DIČ: Číslo bankovního účtu: Zápis do rejstříku obecně prospěšných

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Náklady Částka v Kč 1. Náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 6 839 156 Spotřeba materiálu kancelářské potřeby, odborná literatura a tisk,

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Výroční zpráva REMEDIA PLUS o.p.s., Břeclav, U Nemocnice 1 IČ: 26 27 69 25

Výroční zpráva REMEDIA PLUS o.p.s., Břeclav, U Nemocnice 1 IČ: 26 27 69 25 Výroční zpráva REMEDIA PLUS o.p.s., Břeclav, U Nemocnice 1 IČ: 26 27 69 25 ROK 2012 Společnost v roce 2012 poskytovala zaregistrované sociální služby dle zákona o sociálních službách. K těmto registrovaným

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více