VÝROČNÍ ZPRÁVA. Diakonie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Diakonie"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Diakonie Č á s l a v

2 Slovo úvodem V těchto dnech, kdy píši tyto řádky nás kromě psaní výroční zprávy zaměstnává také psaní žádosti o významný grant na rekonstrukci zchátralé budovy starého evangelického učitelského ústavu. Kdo nás zná a chodí k nám ví, o čem je řeč. Vedle naší budovy a zároveň uprostřed našeho zahradního areálu ční budova, jejíž bývalou krásu zahalila léta strádání a jejíž význam se propadl v minulosti pohnutých dějin. Učitelský ústav z roku 1872 je v troskách. Co s ním? Dnes už je na rekonstrukci takové budovy, a je to chráněná památka, třeba více než 25 milionů korun a najít grantovou příležitost pro tak velký investiční záměr není pro neziskové organizace snadné. Ale všichni se snažíme, tedy všichni předchozí ředitelé rovněž hledali, toužili a snažili se, aby budova mohla sloužit dobrému dílu Diakonie. Součástí tohoto projektu bude nejen rekonstrukce, ale uspořádání stálé expozice, která by dokumentovala novodobou historii sociální práce Diakonie a která by připomněla i stručné dějiny počátků církevního speciálního školství. Začala jsem hledat informace v dostupných historických pramenech a jen to málo, co jsem stihla vyčíst, ve mně vyvolává znovu hlubokou úctu k těm, kteří v minulosti položili základy diakonické práce i církevního školství. V jednom z článků je citován projev tehdejšího faráře sboru v Čáslavi Františka Kozáka při příležitosti otevření 2. Evangelického učitelského ústavu:.. Budiž škola tato, jak Komenský žádá, byla dílnou pravé lidskosti a zbožnosti. A pisatel článku Miroslav Frydrych v časopisu Český bratr v roce 2010 dodává: Reformovaný učitelský ústav vychovával učitele až do vzniku první republiky. Roku 1921 se stal ústavem státním. Dnes je budova užívána střediskem Diakonie, které se věnuje dětem a lidem s postižením. I dnes jsou tu dílny lidskosti, i dnes tu pomáhá láska lidskosti. Nezbývá než si přát, abychom uměli dnes, ale i v dalších letech navázat na odkaz našich předků. Ale zároveň si byli vědomi, že odkaz je to, co přetrvá v člověku, v jeho úsilí a snaze konat dobro. Ať už budovy stojí, nebo ne. Věřím, že naše středisko Diakonie ten správný odkaz minulosti nese a ponese dál ve prospěch těch, kteří to potřebují Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka 2

3 Kdo jsme historie a profil organizace Diakonie Čáslav je nestátní neziskovou organizací poskytující sociální služby, která patří do rodiny dalších 110 zařízení a speciálních škol v celé České republice. Služba Diakonie Českobratrské církve evangelické vychází z pověření církve a základních křesťanských hodnot. Její činnost je praktickým vyjádřením víry, naděje a lásky. Práce Diakonie byla znovu obnovena v roce 1989 a od té doby se datuje vznik mnohých středisek v blízkosti spolupracujících sborů evangelické církve. Diakonie Čáslav oslavila v roce výročí svého založení a působení v širokém regionu města Čáslavi. V současné době poskytuje naše středisko služby dětem a lidem s mentálním a kombinovaným postižením prostřednictvím denního a týdenního stacionáře, sociálně terapeutických dílen, sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a odlehčovacích služeb v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108 z roku V roce 2013 poskytovalo středisko v Čáslavi společně s detašovaným pracovištěm Diakonie v Kolíně v Kouřimské ulici služby více než 70 uživatelům a dalším osobám byla poskytnuta pomoc prostřednictvím odborného sociálního poradenství. Středisko poskytuje rovněž fakultativní a další služby jako je bezbariérová doprava, fyzioterapie a rehabilitace a v zahradních prostorách ve středisku v Čáslavi i Kolíně provozujeme sezónní kavárny. Naše středisko je místem pro poskytování pomoci a podpory, ale také místem pro setkávání všech bez rozdílu věku, pohlaví, zdravotního stavu i etnické příslušnosti nebo náboženské orientace. Poslání organizace Naším posláním je pomáhat, podporovat a provázet člověka znevýhodněného mentálním, tělesným a duševním postižením. Naše pomoc je založena na křesťanské lásce, lidském vztahu a vzájemném, oboustranném respektu. Ve své práci usilujeme o to, abychom poskytovali kvalitní sociální, ošetřovatelskou, terapeutickou a rehabilitační péči a přispěli ke zlepšení kvality života těch, kterým pomáháme. Podporovat samostatnost a jedinečnost, právo na sebeurčení a podporovat rodiny našich klientů jsou naše další cíle. Chceme vytvářet společenství podpory, důvěry a respektu, chceme žít spolu, vedle sebe a uprostřed společnosti, ne na jejím okraji. 3

4 Poskytované služby Středisko Diakonie v Čáslavi poskytuje jak služby péče, tak služby prevence pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 7 do 64 let. Naší komplexní nabídkou včetně fakultativních služeb můžeme uspokojit potřeby osob od lehkého po těžké mentální a kombinované postižení. Od počátku své existence pomáháme také lidem s mentálním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra. Vždy se maximálně snažíme najít vhodný způsob péče i podpory, i když ne vždy uspokojíme všechny žadatele. Kontakt: Mgr. Eva Havelková, metodik, sociální pracovník, tel.: , mobil: caslav.cz Služby péče V našich službách péče, k nimž patří denní a týdenní stacionář a odlehčovací služby (respitní pobyty), pracujeme spíše v menších skupinách tak, aby se poskytovaná péče dala provádět kvalitně s maximálním ohledem na individualitu klienta, na jeho osobní rozvoj, na naplňování jeho potřeb a přání. Pokud klient vyžaduje zvláštní míru podpory i péče v našich možnostech není mu takovouto pomoc poskytnout, pomáháme rodině klienta hledat další služby i v jiných zařízeních, která jsou zaměřena na podobnou cílovou skupinu. V těchto případech se jedná především o klienty, kteří se projevují agresivně, nebo jejichž péče vyžaduje podporu jednoho pracovníka po celých 24 hodin. Vždy se však nejprve snažíme najít pro každého klienta i žadatele optimální řešení a podporovat rodinu v jejích rozhodnutích. Denní centrum Diakonie Čáslav (denní stacionář) je ambulantní službou s kapacitou 16 osob se středně těžkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let. Tato ambulantní služba zahrnuje především výchovné a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování osobních zájmů klientů, ale samozřejmě i pomoc při zvládání sebeobslužných činností, stravování a naplňování individuálních plánů klientů vycházejících z jejich přání a potřeb. Služba je poskytována v pracovních dnech od 7:00 do 15:00. 4 Domov Diakonie Čáslav (týdenní stacionář) je pobytovou službou pro osoby stejné cílové skupiny ve věku od 7 do 40 let a je kombinována se službami denního stacionáře či se Základní školou speciální a praktickou školou Diakonie v Čáslavi, která

5 působí ve stejné budově. Mezi oběma subjekty probíhá úzká spolupráce. Kapacita domova je 14 klientů. Domov je provozován od neděle od 19:00 do pátku do 16:00 s tím, že každý pracovní den klienti Domova odchází v 8:00 ráno do speciální školy nebo mladí dospělí do denního stacionáře. Odpoledne se pak klienti vrací opět do týdenního stacionáře. Režim týdenního stacionáře je zaměřen na co možná nejpřirozenější způsob života. Naši klienti tak netráví celý den i noc na jednom místě stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Týdenní stacionář je zároveň optimální podporou pro zachování přirozených vazeb s rodinou klienta. Odlehčovací služby (respitní pobyty) podle potřeb klientů a jejich blízkých, především rodičů, organizujeme pro stejnou cílovou skupinu také odlehčovací (respitní) pobyty, které mají většinou podobu víkendové služby, která umožní rodičům odpočinout si od náročné péče. Kapacita služby je 10 klientů. Služby přímé péče zajištovalo v roce 2013 čtrnáct pracovníků v sociálních službách. Služby prevence Služby prevence jsou určeny cílové skupině mladých a dospělých osob s lehkým mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Služba je zaměřena především na zachování a rozvíjení již nabytých znalostí a dovedností včetně pracovních i hygienických návyků. Naší snahou je získání co největší soběstačnosti klienta v běžném životě tak, aby mohli žít ve společnosti s co nejmenší podporou. Služby prevence v sobě zahrnují sociálně terapeutické činnosti nebo i pracovní činnosti pro vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností, zprostředkování společenského kontaktu mezi sebou, ale také v přirozeném prostředí. Pomáháme klientům při uplatňování osobních zájmů a seznamování s povinnostmi, které k běžnému životu patří. Sociálně terapeutické dílny Čáslav a Kolín jsou zaměřeny na vytvoření a zdokonalení základních pracovních návyků. Tuto službu využívají lidé, kteří nikdy nepracovali a chtěli by pracovat a nějak smysluplně trávit svůj volný čas. Službu užívají i lidé, kteří již v minulosti na otevřeném trhu práce pracovali, ale vzhledem k tomu, že se jejich zdravotní stav zhoršil nebo i z důvodu nepříznivé situace na trhu práce nemohou nyní placenou práci získat. Služba dílen je poskytována v Čáslavi i v Kolíně v každý pracovní den od 8:00 do 15:00. Připraveny jsou různé pracovní programy práce v keramické dílně, práce s textilem a dalšími materiály jako je proutí pedik a dřevo a pracovní činnosti na pozemcích či údržbářské práce kolem budov diakonie. Novým pracovním programem se v roce 2013 stalo technické třídění a rozebírání PC komponentů. 5

6 Sociální rehabilitace služba je určena jak klientům dílen, tak dalším osobám ve věku od 19 do 64 let, které potřebují pomoc a podporu při získávání větší míry soběstačnosti. Do programu jsou zahrnuty nejrůznější aktivity jak pracovní (vaření, praní, žehlení, nakupování) zaměřené na domácnost, tak aktivity zaměřené na obstarávání úředních záležitostí, vytvoření vlastního životopisu pro možnost hledání zaměstnání, práce na PC, a další aktivizační a vzdělávací činnosti, tak i hledání konkrétních pracovních příležitostí. Služby dílen a sociální rehabilitace zajišťovalo v roce 2013 sedm pracovníků přímé péče. Občanská poradna Diakonie Čáslav Je samostatnou ambulantní službou, která je určena lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Tuto službu poskytujeme na principech bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti. Cílem odborného sociálního poradenství je rada a pomoc pro řešení různých životních situací, které klient není schopen samostatně vyřešit. Nastíněním způsobu řešení problému je veden k aktivní účasti a podporován při hájení svých osobních práv. Dílčím cílem služby je také zlepšení fungování veřejné správy. V roce 2013 využilo služeb poradny 490 osob při více než 672 konzultacích. Službu využívali obyvatelé města Čáslavi, přilehlého regionu, ale přijížděli lidé i ze vzdálenějších míst sousedních okresů. Nejčastěji přicházeli pro pomoc při finančních problémech a při podání návrhu na oddlužení soudní cestou, dále to byli osoby ohrožené sociálním vyloučením v důsledku své životní situace. Tato poradna je od roku 2010 členem Asociace občanských poraden. V roce 2013 jsme rozšířili působení občanské poradny v nedalekém Kolíně, odkud také klienti přijížděli na konzultace do OP v Čáslavi. Tímto se snažíme klientům vyjít vstříc a nabízet služby tam, kde jsou žádány, je li to v našich silách. Kontakt: Mgr. Vladimíra Švondrová, sociální pracovnice, tel. (Čáslav): , mobil (Kolín): , e mail: caslav.cz Otevírací doba: Čáslav Po 13:00 17:00, Út 9:00 13:00, St 13:00 17:00, Čt 9:00 13:00 Kolín Pá 9:00 13:00 6 Fakultativní a další poskytované služby Rehabilitační centrum rehabilitace, fyzioterapie, masáže, perličkové koupele Bezbariérová doprava

7 Naše integrační kavárny Bezbariérový zahradní areál v Čáslavi a kavárna U nás v zahradě Je místem pro setkávání našich klientů s veřejností. Je to nejpřirozenější způsob integrace v otevřeném prostoru se setkávají ti, kteří možná jinde nemají tolik příležitosti. Kavárna a čajovna U nás v zahradě je provozována od roku 2009 a v roce 2013 byla otevřena po celou letní sezónu od středy do pátku od 14,00 do 20,00 hodin. V kavárně dobrovolně vypomáhají někteří naši klienti a dobrovolníci. Kavárna je umístěna v budově kamenné bašty, která je součástí středověkého hradebního opevnění města z dob českého krále Přemysla Otakara II. Obklopuje ji bezbariérový zahradní areál, který je využíván jak naším střediskem ke kulturním a sportovním aktivitám, tak městem Čáslaví pro promenádní koncerty a dalšími subjekty. Zahradní areál s kavárnou je ve vlastnictví našeho střediska a dle možností jej nabízíme k pronájmu pro konání slavností, koncertů, festivalů nebo svateb. Výjimečnost tohoto prostoru si nemůžeme nechat jen pro sebe. Diakonie Kolín a kavárna v Zahrádce pod věží Když naše středisko v Čáslavi připojilo v roce 2011 detašované pracoviště Sociálně terapeutické dílny Diakonie v Kolíně, netušili jsme, že opět budovou i dvorem bezprostředně sousedíme se středověkými kamennými hradbami města Kolína pod majestátními věžemi chrámu sv. Bartoloměje. Jak využít i tohoto výjimečného prostoru jsme již věděli, a proto jsme díky grantové podpoře nadace TPCA Partnerství pro Kolínsko v roce 2012 mohli dvůr za domem v Kouřimské ulici zrekonstruovat na Zahrádku pod věží s venkovní kavárnou na terase. Kavárna je již druhým rokem v provozu od dubna do konce října v každý pracovní den od 10,00 do 18,00 hodin. Pod zahradní ochozy jsme v roce 2013 pozvali veřejnost na krásné výstavy Loutky dne s z dílny Marty Kellerové a výstavu keramiky nevidomé výtvarnice Alice Horné. Úspěch sklidila i výstava bonsaí pana Kratochvíla a také několik komorních koncertů. V zahrádce se potkáte s našimi klienty, kteří Vás rádi pozvou i do našich dílen v prvním patře domu. Pokud navštívíte kolínské náměstí, máte to k nám Kouřimskou ulicí již jen 100 metrů. 7

8 Významné události roku 2013 Středisko Diakonie v Čáslavi v celé své historii prožívá každý další rok jako významný, ačkoliv si tuto významnost v každodenním životě neuvědomujeme. Pomineme li velmi významné události jako je získání finančních prostředků pro další pokračování práce ve středisku, řadu kontrol a návštěv, můžeme se soustředit na významné události. Jsou s předstihem plánované, těšíme se na ně a z mnohých se během let vytvořila dobrá tradice. Bezpochyby se mezi takové události řadí lednový dobročinný ples, vždy s krásným výtěžkem okolo 100 tisíc Kč, sportování nebo koncerty v zahradě během jara a léta, tematické výstavy v našem vstupním vestibulu nebo Vánoční slavnost s atmosférou zvláštní výjimečnosti. V každém roce však společně poznáváme mnoho nového, co rozšiřuje naše obzory a o čem můžeme říci, že to bylo krásné, příjemné a obohacující. Připomeňme výstavu keramiky v Zahrádce pod věží v Kolíně, vystoupení klubu Agility při Dnech otevřených dveří nebo skvělou premiéru divadla Strašidla na hrášku v podání kolínských klientů na sklonku roku. A řadu jiných setkání a to je to správné slovo naše významné události jsou vždycky o setkávání. Významné události jsou také vhodnou příležitostí pro pozvání našich partnerů z Letecké základny v Čáslavi, představitelů města, dozorčí rady, sponzorů a partnerů a také všech ostatních přátel, kteří jsou nám nejvíce na blízku. Za pomoc při organizaci významných i méně významných akcí a aktivit děkujeme našim dobrovolníkům, rodičům, zaměstnancům ale také klientům. Těšíme se, že i v budoucnu budeme společně s Vámi prožívat všední i nevšední dny život plný významných událostí. 8

9 V roce 2013 se uskutečnilo Leden Další Nový rok aneb zpíváme spolu 9. dobročinný ples Únor Maškarní karneval Letem světem Březen Jarní výstava Kniha knih a 400. výročí Bible Kralické Velikonoční prozpěvování Duben Jsem dobrý soused pomáháme Zemi Zahájení provozu v kavárně v Zahrádce pod věží Květen Výstava bonsaí Kolín, Zahrádka pod věží Cesta za pokladem, soutěže a hry Červen Loutky dnes Kolín, Zahrádka pod věží Zahradní party s velkým bleším trhem a veselým divadlem Červenec Velký táborník čas výletů a letního dobrodružství Srpen Diakoňák veselý den pro zaměstnance střediska Září Den otevřených dveří, 22.výročí založení střediska a školy Středověká hudba pod středověkou zdí Kolín, keramika nevidomé výtvarnice Alice Horné Říjen My k vám, Vy k nám podzimní výstava a návštěva Diakonie Merklín Řepánkový den v Kolíně Listopad Dobročinný bazar Internetová aukce děl klientů a přátel Prosinec Vánoční punč v našich kavárnách Vánoční prodejní výstava, vánoční slavnost Během roku se uskutečnila 1 internetová aukce děl našich klientů, 8 zahradních koncertů, 1 hudební festival, více než 150 výletních výjezdů za kulturou a poznáním, 38 návštěv kin a divadel, 5 vícedenních pobytů mimo budovu střediska, řada florbalových a sportovních setkání a pravidelná týdenní setkání s duchovním programem a zpěvem. Bohatý kulturní a společenský život klientů střediska patří k dobré praxi při poskytování našich sociálních služeb. 9

10 Projekty a aktivity roku 2013 Základní síť sociálních služeb Individuální projekt Středočeského kraje dokončení tří projektů ve službách sociálně terapeutických dílen v Čáslavi a Kolíně a sociální rehabilitace ambulantní v trvání 29 měsíců v celkové hodnotě více než 13 milionů Kč. Tato podpora Evropského sociálního fondu a Středočeského kraje napomohla svým 100% krytím nákladů služby k její stabilizaci a rozvoji. Během dvou a půlletého období byla služba optimálně personálně obsazena a do jejího rozvoje zahrnujeme možnost nákupu vybavení potřebných pomůcek i materiálu. 10 Registrace služeb v detašovaném pracovišti v Kolíně služby sociální rehabilitace a odborného sociálního poradenství byly registrovány i v detašovaném pracovišti v Kolíně. Občanská poradna zahájila v prosinci pravidelné poskytování poradenství pro kolínskou veřejnost jeden den v týdnu. Grantové a další projekty Stáže ve firmách poskytnutí grantu ve výši 165 tisíc Kč umožnilo středisku několikaměsíční vedení dvou stážistek, které ve středisku získaly odborné zkušenosti využitelné pro své budoucí zaměstnání. Jedna z účastnic projektu následně získala ve středisku pracovní poměr. Společnost Mavo, s.r.o a Diakonie uzavřely smlouvu o spolupráci na praxích frekventantů rekvalifikačních kurzů společnosti MAVO. Díky tomuto projektu bylo následně podpořeno jedno pracovní místo v našem středisku pro účastnici rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách v celkové výši 220 tisíc Kč. Město Kolín 5 tisíc na pořízení vitrín do galerie v Zahrádce pod věží Partners a.s, 40 tisíc Kč na pořízení zahradní besídky Diakonie ČCE Mikro projekt 24 tisíc Kč na pořízení monitorovacího systému Zhotovení části fasády vlastním nákladem 300 tisíc Kč Zakoupení osobního automobilu pro potřeby střediska sponzorské dary Další aktivity, které přinesly středisku finanční podporu prodejní výstavy děl klientů, dva bleší trhy, internetová aukce a individuální dárcovství a dary firem v celkové výši 853 tisíc Kč.

11 Děkujeme našim dárcům, dobrovolníkům a přátelům střediska V roce 2013 jsme díky vašemu zájmu a podpoře mohli pokračovat v opravách a investičních záměrech, mezi které patřilo zejména zahájení oprav fasády budovy i nákup staršího osobního automobilu. Dárci Středočeský kraj, město Čáslav, město Kolín, 21. Základna taktického letectva Čáslav, Adria Žehušice, First Gold, s.r.o., prodejna Katy, Lékárna Herba, s.r.o., Lékárna Pod štítem, Lékárna U bašty, Abera, s.r.o., Slévárna Losenický, Lee Cooper Czech rep. s.r.o., Kenvelo Holding, a.s., Katy Kateřina Krejčíková, Partners Financial Servis, STARKL zahradník, s.r.o., TPmetal, s.r.o., farní sbory ČCE Čáslav, Kolín a další sbory Chrudimského a Poděbradského seniorátu, Diakonie ČCE Praha, TJ Sokol Potěhy, obec Vrdy, obce Církvice, Chotusice,, Schořov, Tupadly, Veltruby a Vrdy, Nadace Charty 77 Konto bariéry, Olivova nadace, LMC, s.r.o., MUDr. Markéta Brychtová, Marie Brzáková, Ing. Vladimír Brzokoupil, Fantazie Šárka Charvátová, Petr Fiala, Vladimír Havlíček, Heléne Hefli, Franz Joachim Herp, pan Hess Raise, Filip Jun, Lubomír Hudek, Ing. Michal Hynek, Jindra Jelínková, Martin Jelínek, Ing. Zdeněk Jelínek, Martin Plecháček,Věra Kafuňková, Kristýna Karásková, Ivana Kratochvílová, David Kučera, MUDr. Hana Lásková, Aleš Losenický, Jan Machač, Marie Medková, Josef Moravec, Jiří Kolařík, Petr Semrád, Ing. Štěpán Novotný, Karel Prchal, Zdenka Slavíčková, Přemysl Souček, Petra Špingerová, Jan Štěpán, Václav Valdman, Mgr. Hana Veverková, Marie Kalčáková, a další nejmenovaní dárci. Dobrovolníci a brigádníci Paní Pavlína, Radka Pospíšilová, Erika Jelínková, Marek Šmidt, Ing. Zdeněk Mikulka, Mgr. Pavel Jun Mgr. Jaroslav Fér, Mgr. Bohumil Baštecký, Hudební skupina mládeže ČCE Kolín, Mládež ČCE Čáslav, Gymnasti Kolín Flying boys, Hudební skupina Jelband, Agility Vrdy, sestry Svobodovy z Čáslavi, rodiče našich klientů a skupina přátel Diakonie, rodiny zaměstnanců střediska, sponzoři 9. dobročinného plesu Diakonie, zaměstnanci i klienti a přátelé Diakonie Kolín a řada dalších nejmenovaných dobrovolníků. Dítky, nemilujeme pouhým slovem, ale opravdovým činem.. Bible, List Janův, 3,18 11

12 Organizační schéma Diakonie ČCE středisko v Čáslavi Organizační schéma Organizační Diakonie struktura ČCE středisko v Čáslavi Organizační schéma Diakonie ČCE středisko v Čáslavi Spolupracující sbor ČCE Čáslav Spolupracující sbor ČCE Čáslav Dozorčí rada střediska 1 předseda Dozorčí rada střediska 4 členové 1 předseda 4 členové Správní rada Diakonie Dozorčí Správní rada rada Diakonie Diakonie Dozorčí rada Diakonie Příloha č. 2 a) Příloha č. 2 a) Správní rada střediska 1 předseda - ředitel organizace Správní rada střediska 2 členové 1 předseda - ředitel organizace 2 členové 12 Úsek kvality a metodické podpory Úsek kvality a metodické (Metodik, sociální pracovník) podpory (Metodik, 1,0/1,0/1,0 sociální pracovník) 1,0/1,0/1,0 Fakultativní služby Fyzioterapie rehabilitace Fakultativní 1,0/1,0/0,5 služby Doprava Fyzioterapie rehabilitace 1,0/1,0/0,5 Doprava Ekonomický a personální úsek Ekonomický a personální úsek Ekonom - účetní, personalista 1,5/1,0/1,0 Ekonom - účetní, personalista Vysvětlivky: 1,5/1,0/1,0 1,0/1,0/1,0 = potřebný personál/skutečný Vysvětlivky: počet osob/přepočtené úvazky 1,0/1,0/1,0 = potřebný personál/skutečný počet osob/přepočtené úvazky Úsek služeb péče Vedoucí služeb péče Úsek služeb péče 1,0/ 1,0/ 1,0 Vedoucí služeb péče 1,0/ 1,0/ 1,0 Denní stacionář Denní centrum Diakonie Čáslav Denní 6,0/6,0/5,75 stacionář Denní centrum Diakonie Čáslav 6,0/6,0/5,75 Týdenní stacionář Domov Diakonie Čáslav Týdenní 6,0/6,0/6,0 stacionář Domov Diakonie Čáslav 6,0/6,0/6,0 Odlehčovací služby 15 smluv DPP Odlehčovací služby 15 smluv DPP Úsek služeb prevence Vedoucí služeb prevence Úsek služeb prevence 1,0/1,0/1,0 Vedoucí služeb prevence 1,0/1,0/1,0 Technicko hospodářský úsek Technicko hospodářský Vedoucí úseku úsek 0,5/0,5/0,5 Vedoucí úseku 0,5/0,5/0,5 Sociální rehabilitace Správce budov, údržba, Diakonie Čáslav (Kolín) Sociální rehabilitace autopark Správce budov, údržba, 2,5/2,5/1,5 Diakonie Čáslav (Kolín) 1,0/1,0/1,0 autopark 2,5/2,5/1,5 1,0/1,0/1,0 Sociálně terapeutická dílny Dílny Diakonie Čáslav Úklid Sociálně 2,0/2,0/2,0 terapeutická dílny Dílny Diakonie Čáslav 1,5/1,5/1,5 Úklid 2,0/2,0/2,0 1,5/1,5/1,5 Sociálně terapeutická dílna Diakonie Kolín Výdej stravy Sociálně 3,0/3,0/3,0 terapeutická dílna Diakonie Kolín 1,0/1,0/1,0 Výdej stravy 3,0/3,0/3,0 1,0/1,0/1,0 Odborné sociální poradenství Občanská Odborné poradna Diakonie sociální Čáslav poradenství ( Kolín) Občanská 1,5/1,5/1,0 poradna Diakonie Čáslav ( Kolín) 1,5/1,5/1,0 Public relation Foundraising Public relation 0,5/0,5/0,0 Foundraising 0,5/0,5/0,0

13 Lidé v organizaci Pracovníci Diakonie v Čáslavi a Kolíně Petr Bobek Marek Horák Josef Houfek Petra Jiráková Jan Kábrt Stanislava Kácovská Andrea Kadlecová Barbara Kafuňková Věra Klepetková, DiS. Jitka Klinská Lucie Králová, DiS. Marek Šmidt Veronika Šťastná Jan Toman Olga Vejvodová Dagmar Zemanová, DiS. Mgr. Lydie Kratinová Milada Felgrová Roman Novotný Alena Al Sharua Mgr. Květuše Mašínová Jitka Mikulková Mgr. Eva Havelková Mgr. Vladimíra Švondrová Bc. Stanislava Solařová Ing. Miroslav Richter Mgr. František Malina Miroslav Ondrák Hana Olivová Darina Kozarová V organizaci se pravidelně setkává komise pro vztahy s veřejnosti (označovaná PR), která je složena ze zaměstnanců střediska. Pomáhá při zajištění a organizaci celo střediskových akcí a aktivit, tvoří plány kulturních akcí, dnů otevřených dveří střediska, připravuje internetové aukce a zajišťuje propagační materiály střediska včetně webové prezentace. Dozorčí rada střediska Ing. Antonín Hejzlar, předseda Ing. Eduard Wagner, člen za ČCE Čáslav Václav Homolka, člen ČCE Čáslav Mgr. Jaroslav Fér, farář ČCE Kutná Hora Pavlína Vostrovská, zástupce rodičů Správní rada střediska Mgr. Květuše Mašínová, předsedkyně SR Jitka Mikulková, členka SR Mgr. Eva Havelková, členka SR Vzdělávání zaměstnanců organizace Během roku se pracovníci přímé péče, vedoucí služeb a sociální pracovníci zúčastnili těchto školení a vzdělávacích akcí, které se uskutečnily přímo ve středisku: Úvod do syndromu vyhoření, Individuální plánování zaměřené na člověka, Život zachraňující úkony a Terapie problémového chování. Dalších vzdělávacích kurzů se zúčastnila sociální pracovnice a vedoucí služeb péče, aby získaly informace o aktualitách k Zákonu o sociálních službách. Pracovnice sociálně terapeutických dílen se proškolila v nové technice zvané Encaustic. Neopomněli jsme ani školení určené samotným klientům, rodičům a jejich blízkým, kteří si mohli v příjemných prostorách kavárny U nás v zahradě vyslechnout informace týkající se změn spojených s platností nového občanského zákoníku: Opatrovník a způsobilost k právním úkonům. 13

14 14 Resumé English Diaconia of Evangelical Church of Czech Brethren Centre in Čáslav belongs to the family of 110 establishments throughout the Czech Republic. Diaconia s operation has been renewed in 1989, being a follow up to the pre war Czech Diaconia an organisation that pursued social and pedagogical activities based on Christian values. The Centre in Čáslav started operating in 1991 and is presently an important organisation providing comprehensive services for children and young people with mental and multiple disabilities, including autism, and for people in difficult situations of life in the extensive region of Čáslav, Kutná Hora and Kolín. Diaconia in Čáslav provides its services in the building of the former Evangelic Teachers Institute built in 1910 which was largely reconstructed and refurbished over the last 20 years. The building is integrated with a large, barrier free garden with our own café which is used not only by the Centre s clients, but it is also open to public. In 2011, the Centre in Čáslav was joined by a separate unit in Kolín offering social therapy workshops and professional social counselling. Thanks to the funds granted, a small garden has been reconstructed and a café on the terrace opened also in Kolín. It has become popular among the citizens of Kolín. At present, the services provided by our organisation are used by more than 70 clients and other people who are dealing with difficult situations in their lives. The offer of our social therapy workshops and the social rehabilitation programme help people with minor mental disability. Our day care centre and home offering week long stays and respite services help children and young people with medium and severe mental disabilities, incl. autism. Moreover, the offer to our clients includes wheelchair accessible transport, a wide range of cultural and other events and activities, sports activities, physiotherapy and rehabilitation. By counselling and mediating special assistance we also help our clients families. The professional social counselling service helps with handling difficult situations which became more urgent during the economic crisis in comparison with previous times. And what is of the greatest importance in our work? To stay close by those who need us, regardless age, gender, religious belief or ethnicity. We are trying to be an open community in the centre of society, not on its periphery. We are grateful for the past and looking out for the future with hopes. We have our own history as well as further plans for the future. We give thanks to everybody who helps us achieving our goals and mission. Success has nothing to do with what you gain in your life. Success is what you do for other people. (Unknown author)

15 Resumé Deutsch Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder das Zentrum in Čáslav gehört in die Familie von 110 Institutionen in der Tschechischen Republik. Die Aktivität von Diakonie wurde im Jahre 1989 erneuert und sie knüpft an die vorkriegszeitliche Tschechische Diakonie an eine Organisation, die die aus den christlichen Werten ausgehende soziale und pädagogische Arbeit entwickelte. Das Zentrum in Čáslav begann ihre Tätigkeit im Jahre 1991 und in der Gegenwart gilt es für eine sehr bedeutende Organisation, die Komplexdienste den Kindern und den Jugendlichen mit mentalen oder kombinierten Behinderungen einschließlich Autismus bietet und auch denjenigen Menschen, die sich in schwierigen Situationen befinden. Das Zentrum in Čáslav wirkt in der Region von Čáslav, Kutná Hora und Kolín. Es übt ihre Dienste im Gebäude von der ehemaligen evangelischen Lehrerbildungsanstalt aus, das im Jahre 1910 aufgebaut wurde. In den letzten 20 Jahren ging dieses Gebäude durch weitgehende Baurekonstruktionen und Modernisierung durch. Zum Gebäude gehört ein großes behindertengerechtiges Gartenareal mit einem eigenen Kaffeehaus, das nicht nur den Klienten des Zentrums dient, sondern auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Im Jahre 2011 wurde zum Zentrum in Čáslav noch eine abgesetzte Arbeitsstelle in Kolín angeknüpft, die sozial-therapeutische Werkstätten und eine Fachsozialbetreuung treibt. Auch in Kolín wurde dank den Beihilfen ein kleiner Garten mit einem Außenkaffeehaus auf der Terrasse rekonstruiert, den die Bürger von Kolín gern besuchen. Dienste von unserer Organisation nutzen in der Gegenwart mehr als 70 Klienten und andere Menschen, die schwierige Lebenssituationen lösen. Das Angebot von sozial-therapeutischen Werkstätten und das Sozialrehabilitationsprogram helfen den Menschen mit leichter Mentalbehinderung. Dienste der täglichen und wöchentlichen Anstalten und der erleichternden Dienste helfen den Kindern und Jugendlichen mit mittelgradigen oder schweren Mentalbehinderungen einschließlich Autismus. Den Klienten bieten wir auch den behindertengerechtigen Transport in die Anstalt, weites Angebot von kulturellen und anderen Programmen und Aktivitäten, Sportgelegenheiten, Physiotherapie und Rehabilitation. Mittels der Konsultationen und der Vermittlungen von spezieller Hilfe unterstützen wir zugleich die Familien von Klienten. Der Dienst von Fachsozialbetreuung hilft, schwierige Lebenssituationen zu lösen, die in der Zeit von Wirtschaftskrise zu aktuelleren wurden als in vorgängigen Zeitabschnitten. Und was ist in unserer Tätigkeit am wichtigsten? Immer in der Nähe von denjenigen zu sein, die uns brauchen, ohne Alters- und Geschlechtsunterschied, ohne Unterschiede im Religionsbekenntnis und in der ethnischen Zugehörigkeit. Wir bemühen uns darum, eine offene Kommunität inmitten der Gesellschaft zu sein, nicht am Rande. Wir sind dankbar für die Vergangenheit und mit Erwartungen schauen wir nach der Zukunft aus. Wir haben unsere Geschichte und zugleich Pläne für die Zukunft. Wir danken allen, die uns bei Erfüllung von unseren Zielen und Schicken helfen. Erfolg hat nichts Gemeinsames damit, was man im Leben gewinnt. Erfolg ist, was man für andere macht. 15

16 Finanční zpráva výsledovka tis.kč v tis.kč tis.kč v tis.kč ,70% 3,70% 0,33% 0,33% 6,17% Materiál 0,31% 7,84% 6,96% 6,17% Materiál 0,31% 7,84% 6,96% 3,18% Energie 0,26% 3,18% Energie 0,26% 5,81% 5,81% Vybavení Vybavení Opravy 9,67% Opravy 9,67% Ostatní služby Ostatní služby 55,79% Mzdové náklady 55,79% Mzdové náklady Vzdělávání pracovníků Vzdělávání pracovníků Zákonné sociální náklady Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Ostatní náklady 1,00% 0,76% 0,99% 1,00% 0,76% 0,99% 0,70% 0,70% Tržby vlastní výrobky Tržby vlastní výrobky Příjmy od klientů 17,34% Příjmy od klientů 17,34% 27,72% Veřejná zak. (EU) 27,72% Veřejná zak. (EU) Příjmy z vedl. čin. Příjmy z vedl. čin. Ostatní výnosy Ostatní výnosy 6,00% Ostatní výnosy - projekty 6,00% 37,17% Ostatní výnosy - projekty 37,17% Dary Dary Dotace MPSV Dotace MPSV 1,16% Dotace obce 1,16% Dotace obce 2,67% 4,48% Dotace ÚP 2,67% 4,48% Dotace ÚP Ostatní dotace -projekty Ostatní dotace -projekty Označ. Náklady v tis.kč 501 Materiál Energie ,517 Vybavení Opravy Ostatní služby Mzdové náklady Vzdělávání pracovníků Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Odpisy ,582 Členské příspěvky 49 Celkem Označ. Výnosy v tis.kč 601 Tržby vlastní výrobky Příjmy od klientů Veřejná zak. (EU) Příjmy z vedl. čin Ostatní výnosy Ostatní výnosy projekty Dary Dotace MPSV Dotace obce Dotace ÚP Ostatní dotace projekty 141 Celkem Ztráta 657

17 Finanční zpráva rozvaha Označ. Aktiva název účtu k ,019 Nehmotný majetek Budovy a jejich technické zhodnocení ,028 Ostatní movitý majetek Pozemky Nedokončený majetek Dlouhodobý finanční majetek Oprávky Zásoby Pokladny Bankovní účty Pohledávky Provozní zálohy Pohledávky za zaměstnanci Jiné pohledávky Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní 198 Aktiva celkem Označ. Pasiva název účtu k Dodavatelé Přijaté zálohy Závazky ke střediskům Ostatní závazky Zaměstnanci Zúčtování s OSSZ,ZP Ostatní přímé daně Jiné závazky Dohadné účty pasivní Vlastní jmění Fondy Neuhrazená ztráta min.let Ostatní dlouhodobé závazky 48 Pasiva celkem Hospodářský výsledek 657 Kontakt na účetní střediska: Jitka Mikulková, T: , 17

18 18 Výrok auditora

19 19

20 Tel.: , E mail: caslav.cz caslav.cz Sbírkové konto: / 5500 Diakonie ČCE středisko v Čáslavi Komenského náměstí Čáslav IČ:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Pozdrav z Čáslavi Zahradní bezbariérový areál Diakonie se středověkými baštami původního hradebního opevnění.

Pozdrav z Čáslavi Zahradní bezbariérový areál Diakonie se středověkými baštami původního hradebního opevnění. Pozdrav z Čáslavi Zahradní bezbariérový areál Diakonie se středověkými baštami původního hradebního opevnění. Pozdrav z Kolína V Zahrádce pod věží s kavárnou Diakonie a výhledem na chrám sv. Bartoloměje.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Řada z nás jsme absolventy různých škol, školení a kurzů. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Nemusí to být výjimečná situace, ale jde o běžný

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. Statutární orgány společnosti Mela o.p.s. je řízena: Členové dozorčí rady společnosti Ředitelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Představení organizace

Představení organizace Představení organizace Diakonie Českobratrské církve evangelické, jejíž činnost byla obnovená v roce 1989, provozuje více jak 100 sociálních služeb a 8 speciálních škol. V Jihomoravském kraji působí :

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Úvodem Dobrý den, vážení, TyfloCentrum Praha o.p.s.- pracoviště Praha, vstoupilo do roku 2015 jen s jednou registrovanou sociální službou 2850128 průvodcovská

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ Výroční zpráva 2012 Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ 277 44 ALZHEIMERCENTRUM ZLOSYŇ O. P. S. POBYTOVÉ ZAŘÍZENÍ Motto: Důležité je, abychom čas, který na péči máme, využili co nejsmysluplněji.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP o.p.s. ZA ROK 2014 -1- Osobní automobil Transit 460 000,00 Kč Oprávky k movitým věcem - 230 000,00 Kč Finanční prostředky v pokladně 8 763,00 Kč Finanční prostředky

Více

Vý r o č n í z p ráv a 2 0 0 9

Vý r o č n í z p ráv a 2 0 0 9 Vý r o č n í z p ráv a 2 0 0 9 Slovo úvodem Vždy je vhodná doba udělat to, co je správné, řekl Martin Luther King, když se ve své zemi zasazoval o to, aby občané černé pleti měli stejná práva jako ti,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 2012 1 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence Tranzitní program JÚŠ a občanské sdružení Asistence Pojem Tranzitní program TP ze školy do práce TP ze školy do života TP v širším pojetí služeb ( sociální, rehabilitace, osobní asistence?.. TP ze školy

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2011 Rok 2011 byl rokem výročním, ve kterém proběhla oslava 20let založení zařízení. Během této doby pobytová služba, kterou DOZP Trmice nabízí, prošla celou řadou

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Konference ČAS Kvalita v oblasti péče o seniory, zlepšení výživy pacientů a prevence malnutrice, aneb jak můžeme podpořit mezinárodní den výživy

Konference ČAS Kvalita v oblasti péče o seniory, zlepšení výživy pacientů a prevence malnutrice, aneb jak můžeme podpořit mezinárodní den výživy www.fnplzen.cz Konference ČAS Kvalita v oblasti péče o seniory, zlepšení výživy pacientů a prevence malnutrice, aneb jak můžeme podpořit mezinárodní den výživy Jak vznikal Denní stacionář pro seniory FN

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více