VÝROČNÍ ZPRÁVA. Diakonie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Diakonie"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Diakonie Č á s l a v

2 Slovo úvodem V těchto dnech, kdy píši tyto řádky nás kromě psaní výroční zprávy zaměstnává také psaní žádosti o významný grant na rekonstrukci zchátralé budovy starého evangelického učitelského ústavu. Kdo nás zná a chodí k nám ví, o čem je řeč. Vedle naší budovy a zároveň uprostřed našeho zahradního areálu ční budova, jejíž bývalou krásu zahalila léta strádání a jejíž význam se propadl v minulosti pohnutých dějin. Učitelský ústav z roku 1872 je v troskách. Co s ním? Dnes už je na rekonstrukci takové budovy, a je to chráněná památka, třeba více než 25 milionů korun a najít grantovou příležitost pro tak velký investiční záměr není pro neziskové organizace snadné. Ale všichni se snažíme, tedy všichni předchozí ředitelé rovněž hledali, toužili a snažili se, aby budova mohla sloužit dobrému dílu Diakonie. Součástí tohoto projektu bude nejen rekonstrukce, ale uspořádání stálé expozice, která by dokumentovala novodobou historii sociální práce Diakonie a která by připomněla i stručné dějiny počátků církevního speciálního školství. Začala jsem hledat informace v dostupných historických pramenech a jen to málo, co jsem stihla vyčíst, ve mně vyvolává znovu hlubokou úctu k těm, kteří v minulosti položili základy diakonické práce i církevního školství. V jednom z článků je citován projev tehdejšího faráře sboru v Čáslavi Františka Kozáka při příležitosti otevření 2. Evangelického učitelského ústavu:.. Budiž škola tato, jak Komenský žádá, byla dílnou pravé lidskosti a zbožnosti. A pisatel článku Miroslav Frydrych v časopisu Český bratr v roce 2010 dodává: Reformovaný učitelský ústav vychovával učitele až do vzniku první republiky. Roku 1921 se stal ústavem státním. Dnes je budova užívána střediskem Diakonie, které se věnuje dětem a lidem s postižením. I dnes jsou tu dílny lidskosti, i dnes tu pomáhá láska lidskosti. Nezbývá než si přát, abychom uměli dnes, ale i v dalších letech navázat na odkaz našich předků. Ale zároveň si byli vědomi, že odkaz je to, co přetrvá v člověku, v jeho úsilí a snaze konat dobro. Ať už budovy stojí, nebo ne. Věřím, že naše středisko Diakonie ten správný odkaz minulosti nese a ponese dál ve prospěch těch, kteří to potřebují Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka 2

3 Kdo jsme historie a profil organizace Diakonie Čáslav je nestátní neziskovou organizací poskytující sociální služby, která patří do rodiny dalších 110 zařízení a speciálních škol v celé České republice. Služba Diakonie Českobratrské církve evangelické vychází z pověření církve a základních křesťanských hodnot. Její činnost je praktickým vyjádřením víry, naděje a lásky. Práce Diakonie byla znovu obnovena v roce 1989 a od té doby se datuje vznik mnohých středisek v blízkosti spolupracujících sborů evangelické církve. Diakonie Čáslav oslavila v roce výročí svého založení a působení v širokém regionu města Čáslavi. V současné době poskytuje naše středisko služby dětem a lidem s mentálním a kombinovaným postižením prostřednictvím denního a týdenního stacionáře, sociálně terapeutických dílen, sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a odlehčovacích služeb v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108 z roku V roce 2013 poskytovalo středisko v Čáslavi společně s detašovaným pracovištěm Diakonie v Kolíně v Kouřimské ulici služby více než 70 uživatelům a dalším osobám byla poskytnuta pomoc prostřednictvím odborného sociálního poradenství. Středisko poskytuje rovněž fakultativní a další služby jako je bezbariérová doprava, fyzioterapie a rehabilitace a v zahradních prostorách ve středisku v Čáslavi i Kolíně provozujeme sezónní kavárny. Naše středisko je místem pro poskytování pomoci a podpory, ale také místem pro setkávání všech bez rozdílu věku, pohlaví, zdravotního stavu i etnické příslušnosti nebo náboženské orientace. Poslání organizace Naším posláním je pomáhat, podporovat a provázet člověka znevýhodněného mentálním, tělesným a duševním postižením. Naše pomoc je založena na křesťanské lásce, lidském vztahu a vzájemném, oboustranném respektu. Ve své práci usilujeme o to, abychom poskytovali kvalitní sociální, ošetřovatelskou, terapeutickou a rehabilitační péči a přispěli ke zlepšení kvality života těch, kterým pomáháme. Podporovat samostatnost a jedinečnost, právo na sebeurčení a podporovat rodiny našich klientů jsou naše další cíle. Chceme vytvářet společenství podpory, důvěry a respektu, chceme žít spolu, vedle sebe a uprostřed společnosti, ne na jejím okraji. 3

4 Poskytované služby Středisko Diakonie v Čáslavi poskytuje jak služby péče, tak služby prevence pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 7 do 64 let. Naší komplexní nabídkou včetně fakultativních služeb můžeme uspokojit potřeby osob od lehkého po těžké mentální a kombinované postižení. Od počátku své existence pomáháme také lidem s mentálním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra. Vždy se maximálně snažíme najít vhodný způsob péče i podpory, i když ne vždy uspokojíme všechny žadatele. Kontakt: Mgr. Eva Havelková, metodik, sociální pracovník, tel.: , mobil: caslav.cz Služby péče V našich službách péče, k nimž patří denní a týdenní stacionář a odlehčovací služby (respitní pobyty), pracujeme spíše v menších skupinách tak, aby se poskytovaná péče dala provádět kvalitně s maximálním ohledem na individualitu klienta, na jeho osobní rozvoj, na naplňování jeho potřeb a přání. Pokud klient vyžaduje zvláštní míru podpory i péče v našich možnostech není mu takovouto pomoc poskytnout, pomáháme rodině klienta hledat další služby i v jiných zařízeních, která jsou zaměřena na podobnou cílovou skupinu. V těchto případech se jedná především o klienty, kteří se projevují agresivně, nebo jejichž péče vyžaduje podporu jednoho pracovníka po celých 24 hodin. Vždy se však nejprve snažíme najít pro každého klienta i žadatele optimální řešení a podporovat rodinu v jejích rozhodnutích. Denní centrum Diakonie Čáslav (denní stacionář) je ambulantní službou s kapacitou 16 osob se středně těžkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let. Tato ambulantní služba zahrnuje především výchovné a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování osobních zájmů klientů, ale samozřejmě i pomoc při zvládání sebeobslužných činností, stravování a naplňování individuálních plánů klientů vycházejících z jejich přání a potřeb. Služba je poskytována v pracovních dnech od 7:00 do 15:00. 4 Domov Diakonie Čáslav (týdenní stacionář) je pobytovou službou pro osoby stejné cílové skupiny ve věku od 7 do 40 let a je kombinována se službami denního stacionáře či se Základní školou speciální a praktickou školou Diakonie v Čáslavi, která

5 působí ve stejné budově. Mezi oběma subjekty probíhá úzká spolupráce. Kapacita domova je 14 klientů. Domov je provozován od neděle od 19:00 do pátku do 16:00 s tím, že každý pracovní den klienti Domova odchází v 8:00 ráno do speciální školy nebo mladí dospělí do denního stacionáře. Odpoledne se pak klienti vrací opět do týdenního stacionáře. Režim týdenního stacionáře je zaměřen na co možná nejpřirozenější způsob života. Naši klienti tak netráví celý den i noc na jednom místě stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Týdenní stacionář je zároveň optimální podporou pro zachování přirozených vazeb s rodinou klienta. Odlehčovací služby (respitní pobyty) podle potřeb klientů a jejich blízkých, především rodičů, organizujeme pro stejnou cílovou skupinu také odlehčovací (respitní) pobyty, které mají většinou podobu víkendové služby, která umožní rodičům odpočinout si od náročné péče. Kapacita služby je 10 klientů. Služby přímé péče zajištovalo v roce 2013 čtrnáct pracovníků v sociálních službách. Služby prevence Služby prevence jsou určeny cílové skupině mladých a dospělých osob s lehkým mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Služba je zaměřena především na zachování a rozvíjení již nabytých znalostí a dovedností včetně pracovních i hygienických návyků. Naší snahou je získání co největší soběstačnosti klienta v běžném životě tak, aby mohli žít ve společnosti s co nejmenší podporou. Služby prevence v sobě zahrnují sociálně terapeutické činnosti nebo i pracovní činnosti pro vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností, zprostředkování společenského kontaktu mezi sebou, ale také v přirozeném prostředí. Pomáháme klientům při uplatňování osobních zájmů a seznamování s povinnostmi, které k běžnému životu patří. Sociálně terapeutické dílny Čáslav a Kolín jsou zaměřeny na vytvoření a zdokonalení základních pracovních návyků. Tuto službu využívají lidé, kteří nikdy nepracovali a chtěli by pracovat a nějak smysluplně trávit svůj volný čas. Službu užívají i lidé, kteří již v minulosti na otevřeném trhu práce pracovali, ale vzhledem k tomu, že se jejich zdravotní stav zhoršil nebo i z důvodu nepříznivé situace na trhu práce nemohou nyní placenou práci získat. Služba dílen je poskytována v Čáslavi i v Kolíně v každý pracovní den od 8:00 do 15:00. Připraveny jsou různé pracovní programy práce v keramické dílně, práce s textilem a dalšími materiály jako je proutí pedik a dřevo a pracovní činnosti na pozemcích či údržbářské práce kolem budov diakonie. Novým pracovním programem se v roce 2013 stalo technické třídění a rozebírání PC komponentů. 5

6 Sociální rehabilitace služba je určena jak klientům dílen, tak dalším osobám ve věku od 19 do 64 let, které potřebují pomoc a podporu při získávání větší míry soběstačnosti. Do programu jsou zahrnuty nejrůznější aktivity jak pracovní (vaření, praní, žehlení, nakupování) zaměřené na domácnost, tak aktivity zaměřené na obstarávání úředních záležitostí, vytvoření vlastního životopisu pro možnost hledání zaměstnání, práce na PC, a další aktivizační a vzdělávací činnosti, tak i hledání konkrétních pracovních příležitostí. Služby dílen a sociální rehabilitace zajišťovalo v roce 2013 sedm pracovníků přímé péče. Občanská poradna Diakonie Čáslav Je samostatnou ambulantní službou, která je určena lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Tuto službu poskytujeme na principech bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti. Cílem odborného sociálního poradenství je rada a pomoc pro řešení různých životních situací, které klient není schopen samostatně vyřešit. Nastíněním způsobu řešení problému je veden k aktivní účasti a podporován při hájení svých osobních práv. Dílčím cílem služby je také zlepšení fungování veřejné správy. V roce 2013 využilo služeb poradny 490 osob při více než 672 konzultacích. Službu využívali obyvatelé města Čáslavi, přilehlého regionu, ale přijížděli lidé i ze vzdálenějších míst sousedních okresů. Nejčastěji přicházeli pro pomoc při finančních problémech a při podání návrhu na oddlužení soudní cestou, dále to byli osoby ohrožené sociálním vyloučením v důsledku své životní situace. Tato poradna je od roku 2010 členem Asociace občanských poraden. V roce 2013 jsme rozšířili působení občanské poradny v nedalekém Kolíně, odkud také klienti přijížděli na konzultace do OP v Čáslavi. Tímto se snažíme klientům vyjít vstříc a nabízet služby tam, kde jsou žádány, je li to v našich silách. Kontakt: Mgr. Vladimíra Švondrová, sociální pracovnice, tel. (Čáslav): , mobil (Kolín): , e mail: caslav.cz Otevírací doba: Čáslav Po 13:00 17:00, Út 9:00 13:00, St 13:00 17:00, Čt 9:00 13:00 Kolín Pá 9:00 13:00 6 Fakultativní a další poskytované služby Rehabilitační centrum rehabilitace, fyzioterapie, masáže, perličkové koupele Bezbariérová doprava

7 Naše integrační kavárny Bezbariérový zahradní areál v Čáslavi a kavárna U nás v zahradě Je místem pro setkávání našich klientů s veřejností. Je to nejpřirozenější způsob integrace v otevřeném prostoru se setkávají ti, kteří možná jinde nemají tolik příležitosti. Kavárna a čajovna U nás v zahradě je provozována od roku 2009 a v roce 2013 byla otevřena po celou letní sezónu od středy do pátku od 14,00 do 20,00 hodin. V kavárně dobrovolně vypomáhají někteří naši klienti a dobrovolníci. Kavárna je umístěna v budově kamenné bašty, která je součástí středověkého hradebního opevnění města z dob českého krále Přemysla Otakara II. Obklopuje ji bezbariérový zahradní areál, který je využíván jak naším střediskem ke kulturním a sportovním aktivitám, tak městem Čáslaví pro promenádní koncerty a dalšími subjekty. Zahradní areál s kavárnou je ve vlastnictví našeho střediska a dle možností jej nabízíme k pronájmu pro konání slavností, koncertů, festivalů nebo svateb. Výjimečnost tohoto prostoru si nemůžeme nechat jen pro sebe. Diakonie Kolín a kavárna v Zahrádce pod věží Když naše středisko v Čáslavi připojilo v roce 2011 detašované pracoviště Sociálně terapeutické dílny Diakonie v Kolíně, netušili jsme, že opět budovou i dvorem bezprostředně sousedíme se středověkými kamennými hradbami města Kolína pod majestátními věžemi chrámu sv. Bartoloměje. Jak využít i tohoto výjimečného prostoru jsme již věděli, a proto jsme díky grantové podpoře nadace TPCA Partnerství pro Kolínsko v roce 2012 mohli dvůr za domem v Kouřimské ulici zrekonstruovat na Zahrádku pod věží s venkovní kavárnou na terase. Kavárna je již druhým rokem v provozu od dubna do konce října v každý pracovní den od 10,00 do 18,00 hodin. Pod zahradní ochozy jsme v roce 2013 pozvali veřejnost na krásné výstavy Loutky dne s z dílny Marty Kellerové a výstavu keramiky nevidomé výtvarnice Alice Horné. Úspěch sklidila i výstava bonsaí pana Kratochvíla a také několik komorních koncertů. V zahrádce se potkáte s našimi klienty, kteří Vás rádi pozvou i do našich dílen v prvním patře domu. Pokud navštívíte kolínské náměstí, máte to k nám Kouřimskou ulicí již jen 100 metrů. 7

8 Významné události roku 2013 Středisko Diakonie v Čáslavi v celé své historii prožívá každý další rok jako významný, ačkoliv si tuto významnost v každodenním životě neuvědomujeme. Pomineme li velmi významné události jako je získání finančních prostředků pro další pokračování práce ve středisku, řadu kontrol a návštěv, můžeme se soustředit na významné události. Jsou s předstihem plánované, těšíme se na ně a z mnohých se během let vytvořila dobrá tradice. Bezpochyby se mezi takové události řadí lednový dobročinný ples, vždy s krásným výtěžkem okolo 100 tisíc Kč, sportování nebo koncerty v zahradě během jara a léta, tematické výstavy v našem vstupním vestibulu nebo Vánoční slavnost s atmosférou zvláštní výjimečnosti. V každém roce však společně poznáváme mnoho nového, co rozšiřuje naše obzory a o čem můžeme říci, že to bylo krásné, příjemné a obohacující. Připomeňme výstavu keramiky v Zahrádce pod věží v Kolíně, vystoupení klubu Agility při Dnech otevřených dveří nebo skvělou premiéru divadla Strašidla na hrášku v podání kolínských klientů na sklonku roku. A řadu jiných setkání a to je to správné slovo naše významné události jsou vždycky o setkávání. Významné události jsou také vhodnou příležitostí pro pozvání našich partnerů z Letecké základny v Čáslavi, představitelů města, dozorčí rady, sponzorů a partnerů a také všech ostatních přátel, kteří jsou nám nejvíce na blízku. Za pomoc při organizaci významných i méně významných akcí a aktivit děkujeme našim dobrovolníkům, rodičům, zaměstnancům ale také klientům. Těšíme se, že i v budoucnu budeme společně s Vámi prožívat všední i nevšední dny život plný významných událostí. 8

9 V roce 2013 se uskutečnilo Leden Další Nový rok aneb zpíváme spolu 9. dobročinný ples Únor Maškarní karneval Letem světem Březen Jarní výstava Kniha knih a 400. výročí Bible Kralické Velikonoční prozpěvování Duben Jsem dobrý soused pomáháme Zemi Zahájení provozu v kavárně v Zahrádce pod věží Květen Výstava bonsaí Kolín, Zahrádka pod věží Cesta za pokladem, soutěže a hry Červen Loutky dnes Kolín, Zahrádka pod věží Zahradní party s velkým bleším trhem a veselým divadlem Červenec Velký táborník čas výletů a letního dobrodružství Srpen Diakoňák veselý den pro zaměstnance střediska Září Den otevřených dveří, 22.výročí založení střediska a školy Středověká hudba pod středověkou zdí Kolín, keramika nevidomé výtvarnice Alice Horné Říjen My k vám, Vy k nám podzimní výstava a návštěva Diakonie Merklín Řepánkový den v Kolíně Listopad Dobročinný bazar Internetová aukce děl klientů a přátel Prosinec Vánoční punč v našich kavárnách Vánoční prodejní výstava, vánoční slavnost Během roku se uskutečnila 1 internetová aukce děl našich klientů, 8 zahradních koncertů, 1 hudební festival, více než 150 výletních výjezdů za kulturou a poznáním, 38 návštěv kin a divadel, 5 vícedenních pobytů mimo budovu střediska, řada florbalových a sportovních setkání a pravidelná týdenní setkání s duchovním programem a zpěvem. Bohatý kulturní a společenský život klientů střediska patří k dobré praxi při poskytování našich sociálních služeb. 9

10 Projekty a aktivity roku 2013 Základní síť sociálních služeb Individuální projekt Středočeského kraje dokončení tří projektů ve službách sociálně terapeutických dílen v Čáslavi a Kolíně a sociální rehabilitace ambulantní v trvání 29 měsíců v celkové hodnotě více než 13 milionů Kč. Tato podpora Evropského sociálního fondu a Středočeského kraje napomohla svým 100% krytím nákladů služby k její stabilizaci a rozvoji. Během dvou a půlletého období byla služba optimálně personálně obsazena a do jejího rozvoje zahrnujeme možnost nákupu vybavení potřebných pomůcek i materiálu. 10 Registrace služeb v detašovaném pracovišti v Kolíně služby sociální rehabilitace a odborného sociálního poradenství byly registrovány i v detašovaném pracovišti v Kolíně. Občanská poradna zahájila v prosinci pravidelné poskytování poradenství pro kolínskou veřejnost jeden den v týdnu. Grantové a další projekty Stáže ve firmách poskytnutí grantu ve výši 165 tisíc Kč umožnilo středisku několikaměsíční vedení dvou stážistek, které ve středisku získaly odborné zkušenosti využitelné pro své budoucí zaměstnání. Jedna z účastnic projektu následně získala ve středisku pracovní poměr. Společnost Mavo, s.r.o a Diakonie uzavřely smlouvu o spolupráci na praxích frekventantů rekvalifikačních kurzů společnosti MAVO. Díky tomuto projektu bylo následně podpořeno jedno pracovní místo v našem středisku pro účastnici rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách v celkové výši 220 tisíc Kč. Město Kolín 5 tisíc na pořízení vitrín do galerie v Zahrádce pod věží Partners a.s, 40 tisíc Kč na pořízení zahradní besídky Diakonie ČCE Mikro projekt 24 tisíc Kč na pořízení monitorovacího systému Zhotovení části fasády vlastním nákladem 300 tisíc Kč Zakoupení osobního automobilu pro potřeby střediska sponzorské dary Další aktivity, které přinesly středisku finanční podporu prodejní výstavy děl klientů, dva bleší trhy, internetová aukce a individuální dárcovství a dary firem v celkové výši 853 tisíc Kč.

11 Děkujeme našim dárcům, dobrovolníkům a přátelům střediska V roce 2013 jsme díky vašemu zájmu a podpoře mohli pokračovat v opravách a investičních záměrech, mezi které patřilo zejména zahájení oprav fasády budovy i nákup staršího osobního automobilu. Dárci Středočeský kraj, město Čáslav, město Kolín, 21. Základna taktického letectva Čáslav, Adria Žehušice, First Gold, s.r.o., prodejna Katy, Lékárna Herba, s.r.o., Lékárna Pod štítem, Lékárna U bašty, Abera, s.r.o., Slévárna Losenický, Lee Cooper Czech rep. s.r.o., Kenvelo Holding, a.s., Katy Kateřina Krejčíková, Partners Financial Servis, STARKL zahradník, s.r.o., TPmetal, s.r.o., farní sbory ČCE Čáslav, Kolín a další sbory Chrudimského a Poděbradského seniorátu, Diakonie ČCE Praha, TJ Sokol Potěhy, obec Vrdy, obce Církvice, Chotusice,, Schořov, Tupadly, Veltruby a Vrdy, Nadace Charty 77 Konto bariéry, Olivova nadace, LMC, s.r.o., MUDr. Markéta Brychtová, Marie Brzáková, Ing. Vladimír Brzokoupil, Fantazie Šárka Charvátová, Petr Fiala, Vladimír Havlíček, Heléne Hefli, Franz Joachim Herp, pan Hess Raise, Filip Jun, Lubomír Hudek, Ing. Michal Hynek, Jindra Jelínková, Martin Jelínek, Ing. Zdeněk Jelínek, Martin Plecháček,Věra Kafuňková, Kristýna Karásková, Ivana Kratochvílová, David Kučera, MUDr. Hana Lásková, Aleš Losenický, Jan Machač, Marie Medková, Josef Moravec, Jiří Kolařík, Petr Semrád, Ing. Štěpán Novotný, Karel Prchal, Zdenka Slavíčková, Přemysl Souček, Petra Špingerová, Jan Štěpán, Václav Valdman, Mgr. Hana Veverková, Marie Kalčáková, a další nejmenovaní dárci. Dobrovolníci a brigádníci Paní Pavlína, Radka Pospíšilová, Erika Jelínková, Marek Šmidt, Ing. Zdeněk Mikulka, Mgr. Pavel Jun Mgr. Jaroslav Fér, Mgr. Bohumil Baštecký, Hudební skupina mládeže ČCE Kolín, Mládež ČCE Čáslav, Gymnasti Kolín Flying boys, Hudební skupina Jelband, Agility Vrdy, sestry Svobodovy z Čáslavi, rodiče našich klientů a skupina přátel Diakonie, rodiny zaměstnanců střediska, sponzoři 9. dobročinného plesu Diakonie, zaměstnanci i klienti a přátelé Diakonie Kolín a řada dalších nejmenovaných dobrovolníků. Dítky, nemilujeme pouhým slovem, ale opravdovým činem.. Bible, List Janův, 3,18 11

12 Organizační schéma Diakonie ČCE středisko v Čáslavi Organizační schéma Organizační Diakonie struktura ČCE středisko v Čáslavi Organizační schéma Diakonie ČCE středisko v Čáslavi Spolupracující sbor ČCE Čáslav Spolupracující sbor ČCE Čáslav Dozorčí rada střediska 1 předseda Dozorčí rada střediska 4 členové 1 předseda 4 členové Správní rada Diakonie Dozorčí Správní rada rada Diakonie Diakonie Dozorčí rada Diakonie Příloha č. 2 a) Příloha č. 2 a) Správní rada střediska 1 předseda - ředitel organizace Správní rada střediska 2 členové 1 předseda - ředitel organizace 2 členové 12 Úsek kvality a metodické podpory Úsek kvality a metodické (Metodik, sociální pracovník) podpory (Metodik, 1,0/1,0/1,0 sociální pracovník) 1,0/1,0/1,0 Fakultativní služby Fyzioterapie rehabilitace Fakultativní 1,0/1,0/0,5 služby Doprava Fyzioterapie rehabilitace 1,0/1,0/0,5 Doprava Ekonomický a personální úsek Ekonomický a personální úsek Ekonom - účetní, personalista 1,5/1,0/1,0 Ekonom - účetní, personalista Vysvětlivky: 1,5/1,0/1,0 1,0/1,0/1,0 = potřebný personál/skutečný Vysvětlivky: počet osob/přepočtené úvazky 1,0/1,0/1,0 = potřebný personál/skutečný počet osob/přepočtené úvazky Úsek služeb péče Vedoucí služeb péče Úsek služeb péče 1,0/ 1,0/ 1,0 Vedoucí služeb péče 1,0/ 1,0/ 1,0 Denní stacionář Denní centrum Diakonie Čáslav Denní 6,0/6,0/5,75 stacionář Denní centrum Diakonie Čáslav 6,0/6,0/5,75 Týdenní stacionář Domov Diakonie Čáslav Týdenní 6,0/6,0/6,0 stacionář Domov Diakonie Čáslav 6,0/6,0/6,0 Odlehčovací služby 15 smluv DPP Odlehčovací služby 15 smluv DPP Úsek služeb prevence Vedoucí služeb prevence Úsek služeb prevence 1,0/1,0/1,0 Vedoucí služeb prevence 1,0/1,0/1,0 Technicko hospodářský úsek Technicko hospodářský Vedoucí úseku úsek 0,5/0,5/0,5 Vedoucí úseku 0,5/0,5/0,5 Sociální rehabilitace Správce budov, údržba, Diakonie Čáslav (Kolín) Sociální rehabilitace autopark Správce budov, údržba, 2,5/2,5/1,5 Diakonie Čáslav (Kolín) 1,0/1,0/1,0 autopark 2,5/2,5/1,5 1,0/1,0/1,0 Sociálně terapeutická dílny Dílny Diakonie Čáslav Úklid Sociálně 2,0/2,0/2,0 terapeutická dílny Dílny Diakonie Čáslav 1,5/1,5/1,5 Úklid 2,0/2,0/2,0 1,5/1,5/1,5 Sociálně terapeutická dílna Diakonie Kolín Výdej stravy Sociálně 3,0/3,0/3,0 terapeutická dílna Diakonie Kolín 1,0/1,0/1,0 Výdej stravy 3,0/3,0/3,0 1,0/1,0/1,0 Odborné sociální poradenství Občanská Odborné poradna Diakonie sociální Čáslav poradenství ( Kolín) Občanská 1,5/1,5/1,0 poradna Diakonie Čáslav ( Kolín) 1,5/1,5/1,0 Public relation Foundraising Public relation 0,5/0,5/0,0 Foundraising 0,5/0,5/0,0

13 Lidé v organizaci Pracovníci Diakonie v Čáslavi a Kolíně Petr Bobek Marek Horák Josef Houfek Petra Jiráková Jan Kábrt Stanislava Kácovská Andrea Kadlecová Barbara Kafuňková Věra Klepetková, DiS. Jitka Klinská Lucie Králová, DiS. Marek Šmidt Veronika Šťastná Jan Toman Olga Vejvodová Dagmar Zemanová, DiS. Mgr. Lydie Kratinová Milada Felgrová Roman Novotný Alena Al Sharua Mgr. Květuše Mašínová Jitka Mikulková Mgr. Eva Havelková Mgr. Vladimíra Švondrová Bc. Stanislava Solařová Ing. Miroslav Richter Mgr. František Malina Miroslav Ondrák Hana Olivová Darina Kozarová V organizaci se pravidelně setkává komise pro vztahy s veřejnosti (označovaná PR), která je složena ze zaměstnanců střediska. Pomáhá při zajištění a organizaci celo střediskových akcí a aktivit, tvoří plány kulturních akcí, dnů otevřených dveří střediska, připravuje internetové aukce a zajišťuje propagační materiály střediska včetně webové prezentace. Dozorčí rada střediska Ing. Antonín Hejzlar, předseda Ing. Eduard Wagner, člen za ČCE Čáslav Václav Homolka, člen ČCE Čáslav Mgr. Jaroslav Fér, farář ČCE Kutná Hora Pavlína Vostrovská, zástupce rodičů Správní rada střediska Mgr. Květuše Mašínová, předsedkyně SR Jitka Mikulková, členka SR Mgr. Eva Havelková, členka SR Vzdělávání zaměstnanců organizace Během roku se pracovníci přímé péče, vedoucí služeb a sociální pracovníci zúčastnili těchto školení a vzdělávacích akcí, které se uskutečnily přímo ve středisku: Úvod do syndromu vyhoření, Individuální plánování zaměřené na člověka, Život zachraňující úkony a Terapie problémového chování. Dalších vzdělávacích kurzů se zúčastnila sociální pracovnice a vedoucí služeb péče, aby získaly informace o aktualitách k Zákonu o sociálních službách. Pracovnice sociálně terapeutických dílen se proškolila v nové technice zvané Encaustic. Neopomněli jsme ani školení určené samotným klientům, rodičům a jejich blízkým, kteří si mohli v příjemných prostorách kavárny U nás v zahradě vyslechnout informace týkající se změn spojených s platností nového občanského zákoníku: Opatrovník a způsobilost k právním úkonům. 13

14 14 Resumé English Diaconia of Evangelical Church of Czech Brethren Centre in Čáslav belongs to the family of 110 establishments throughout the Czech Republic. Diaconia s operation has been renewed in 1989, being a follow up to the pre war Czech Diaconia an organisation that pursued social and pedagogical activities based on Christian values. The Centre in Čáslav started operating in 1991 and is presently an important organisation providing comprehensive services for children and young people with mental and multiple disabilities, including autism, and for people in difficult situations of life in the extensive region of Čáslav, Kutná Hora and Kolín. Diaconia in Čáslav provides its services in the building of the former Evangelic Teachers Institute built in 1910 which was largely reconstructed and refurbished over the last 20 years. The building is integrated with a large, barrier free garden with our own café which is used not only by the Centre s clients, but it is also open to public. In 2011, the Centre in Čáslav was joined by a separate unit in Kolín offering social therapy workshops and professional social counselling. Thanks to the funds granted, a small garden has been reconstructed and a café on the terrace opened also in Kolín. It has become popular among the citizens of Kolín. At present, the services provided by our organisation are used by more than 70 clients and other people who are dealing with difficult situations in their lives. The offer of our social therapy workshops and the social rehabilitation programme help people with minor mental disability. Our day care centre and home offering week long stays and respite services help children and young people with medium and severe mental disabilities, incl. autism. Moreover, the offer to our clients includes wheelchair accessible transport, a wide range of cultural and other events and activities, sports activities, physiotherapy and rehabilitation. By counselling and mediating special assistance we also help our clients families. The professional social counselling service helps with handling difficult situations which became more urgent during the economic crisis in comparison with previous times. And what is of the greatest importance in our work? To stay close by those who need us, regardless age, gender, religious belief or ethnicity. We are trying to be an open community in the centre of society, not on its periphery. We are grateful for the past and looking out for the future with hopes. We have our own history as well as further plans for the future. We give thanks to everybody who helps us achieving our goals and mission. Success has nothing to do with what you gain in your life. Success is what you do for other people. (Unknown author)

15 Resumé Deutsch Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder das Zentrum in Čáslav gehört in die Familie von 110 Institutionen in der Tschechischen Republik. Die Aktivität von Diakonie wurde im Jahre 1989 erneuert und sie knüpft an die vorkriegszeitliche Tschechische Diakonie an eine Organisation, die die aus den christlichen Werten ausgehende soziale und pädagogische Arbeit entwickelte. Das Zentrum in Čáslav begann ihre Tätigkeit im Jahre 1991 und in der Gegenwart gilt es für eine sehr bedeutende Organisation, die Komplexdienste den Kindern und den Jugendlichen mit mentalen oder kombinierten Behinderungen einschließlich Autismus bietet und auch denjenigen Menschen, die sich in schwierigen Situationen befinden. Das Zentrum in Čáslav wirkt in der Region von Čáslav, Kutná Hora und Kolín. Es übt ihre Dienste im Gebäude von der ehemaligen evangelischen Lehrerbildungsanstalt aus, das im Jahre 1910 aufgebaut wurde. In den letzten 20 Jahren ging dieses Gebäude durch weitgehende Baurekonstruktionen und Modernisierung durch. Zum Gebäude gehört ein großes behindertengerechtiges Gartenareal mit einem eigenen Kaffeehaus, das nicht nur den Klienten des Zentrums dient, sondern auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Im Jahre 2011 wurde zum Zentrum in Čáslav noch eine abgesetzte Arbeitsstelle in Kolín angeknüpft, die sozial-therapeutische Werkstätten und eine Fachsozialbetreuung treibt. Auch in Kolín wurde dank den Beihilfen ein kleiner Garten mit einem Außenkaffeehaus auf der Terrasse rekonstruiert, den die Bürger von Kolín gern besuchen. Dienste von unserer Organisation nutzen in der Gegenwart mehr als 70 Klienten und andere Menschen, die schwierige Lebenssituationen lösen. Das Angebot von sozial-therapeutischen Werkstätten und das Sozialrehabilitationsprogram helfen den Menschen mit leichter Mentalbehinderung. Dienste der täglichen und wöchentlichen Anstalten und der erleichternden Dienste helfen den Kindern und Jugendlichen mit mittelgradigen oder schweren Mentalbehinderungen einschließlich Autismus. Den Klienten bieten wir auch den behindertengerechtigen Transport in die Anstalt, weites Angebot von kulturellen und anderen Programmen und Aktivitäten, Sportgelegenheiten, Physiotherapie und Rehabilitation. Mittels der Konsultationen und der Vermittlungen von spezieller Hilfe unterstützen wir zugleich die Familien von Klienten. Der Dienst von Fachsozialbetreuung hilft, schwierige Lebenssituationen zu lösen, die in der Zeit von Wirtschaftskrise zu aktuelleren wurden als in vorgängigen Zeitabschnitten. Und was ist in unserer Tätigkeit am wichtigsten? Immer in der Nähe von denjenigen zu sein, die uns brauchen, ohne Alters- und Geschlechtsunterschied, ohne Unterschiede im Religionsbekenntnis und in der ethnischen Zugehörigkeit. Wir bemühen uns darum, eine offene Kommunität inmitten der Gesellschaft zu sein, nicht am Rande. Wir sind dankbar für die Vergangenheit und mit Erwartungen schauen wir nach der Zukunft aus. Wir haben unsere Geschichte und zugleich Pläne für die Zukunft. Wir danken allen, die uns bei Erfüllung von unseren Zielen und Schicken helfen. Erfolg hat nichts Gemeinsames damit, was man im Leben gewinnt. Erfolg ist, was man für andere macht. 15

16 Finanční zpráva výsledovka tis.kč v tis.kč tis.kč v tis.kč ,70% 3,70% 0,33% 0,33% 6,17% Materiál 0,31% 7,84% 6,96% 6,17% Materiál 0,31% 7,84% 6,96% 3,18% Energie 0,26% 3,18% Energie 0,26% 5,81% 5,81% Vybavení Vybavení Opravy 9,67% Opravy 9,67% Ostatní služby Ostatní služby 55,79% Mzdové náklady 55,79% Mzdové náklady Vzdělávání pracovníků Vzdělávání pracovníků Zákonné sociální náklady Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Ostatní náklady 1,00% 0,76% 0,99% 1,00% 0,76% 0,99% 0,70% 0,70% Tržby vlastní výrobky Tržby vlastní výrobky Příjmy od klientů 17,34% Příjmy od klientů 17,34% 27,72% Veřejná zak. (EU) 27,72% Veřejná zak. (EU) Příjmy z vedl. čin. Příjmy z vedl. čin. Ostatní výnosy Ostatní výnosy 6,00% Ostatní výnosy - projekty 6,00% 37,17% Ostatní výnosy - projekty 37,17% Dary Dary Dotace MPSV Dotace MPSV 1,16% Dotace obce 1,16% Dotace obce 2,67% 4,48% Dotace ÚP 2,67% 4,48% Dotace ÚP Ostatní dotace -projekty Ostatní dotace -projekty Označ. Náklady v tis.kč 501 Materiál Energie ,517 Vybavení Opravy Ostatní služby Mzdové náklady Vzdělávání pracovníků Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Odpisy ,582 Členské příspěvky 49 Celkem Označ. Výnosy v tis.kč 601 Tržby vlastní výrobky Příjmy od klientů Veřejná zak. (EU) Příjmy z vedl. čin Ostatní výnosy Ostatní výnosy projekty Dary Dotace MPSV Dotace obce Dotace ÚP Ostatní dotace projekty 141 Celkem Ztráta 657

17 Finanční zpráva rozvaha Označ. Aktiva název účtu k ,019 Nehmotný majetek Budovy a jejich technické zhodnocení ,028 Ostatní movitý majetek Pozemky Nedokončený majetek Dlouhodobý finanční majetek Oprávky Zásoby Pokladny Bankovní účty Pohledávky Provozní zálohy Pohledávky za zaměstnanci Jiné pohledávky Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní 198 Aktiva celkem Označ. Pasiva název účtu k Dodavatelé Přijaté zálohy Závazky ke střediskům Ostatní závazky Zaměstnanci Zúčtování s OSSZ,ZP Ostatní přímé daně Jiné závazky Dohadné účty pasivní Vlastní jmění Fondy Neuhrazená ztráta min.let Ostatní dlouhodobé závazky 48 Pasiva celkem Hospodářský výsledek 657 Kontakt na účetní střediska: Jitka Mikulková, T: , 17

18 18 Výrok auditora

19 19

20 Tel.: , E mail: caslav.cz caslav.cz Sbírkové konto: / 5500 Diakonie ČCE středisko v Čáslavi Komenského náměstí Čáslav IČ:

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Ratolest Výroční zpráva 2011

Ratolest Výroční zpráva 2011 Ratolest Výroční zpráva 211 Vážení přátelé, v roce 211 jsme vstoupili do dvacátého prvního roku existence střediska Ratolest. Byl pro nás rokem náročným, protože jsme se museli vyrovnat s finančními problémy

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením ředitelka: Ladislava Dolínková adresa: Hálkova 1612/1 120 00 Praha 2 tel./fax:

Více

Úvodní slovo ředitelky

Úvodní slovo ředitelky Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, každý uzavřený rok vede k ohlédnutí po naplňovaném dlouhodobém poslání Diakonie v úsecích ročních projektů. Naše středisko je jedním z 29 středisek Diakonie Českobratrské

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011

SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011 SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011 OBSAH 1 02 ÚVODNÍ SLOVO 03 ZÁKLADNÍ INFORMACE VIZE, POSLÁNÍ, PRINCIPY, CÍLE 05 Z HISTORIE SPOLU OLOMOC 06 OSOBNÍ ASISTENCE 06 OSOBNÍ ASISTENCE Statistické

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dáváme lidi do pohybu.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2013

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2013 Domov Ráček o.p.s. 269 1 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 2711571 Výroční zpráva 213 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s. za rok 213 byla zpracována v souladu se zákonem č. 248/1995

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více