Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červenec

2 OBSAH: Základní údaje Členské obce v roce 2012 Složení orgánů Činnost Mikroregionu Džbány Projekty jednotlivých obcí PŘÍLOHY: Zápisy z jednání Valné hromady Zpráva o hospodaření Mandátní smlouva Rámcová partnerská smlouva Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace včetně vyúčtování neinvestiční dotace 2

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Dobrovolný svazek obcí s názvem Mikroregion Džbány, svazek obcí, vznikl 18. ledna 2000, kdy proběhlo ve Voticích ustavující jednání. Toto sdružení právnických osob se registrací podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne změnilo na svazek obcí a název mikroregionu se zkrátil na Mikroregion Džbány, svazek obcí. Název mikroregionu je odvozen od přírodního parku Džbány-Žebrák, který zasahuje na území téměř všech obcí mikroregionu. Rozloha mikroregionu je ha a k na jeho území žilo obyvatel. SÍDLO SVAZKU OBCÍ, IČ Komenského náměstí Votice IČ: KANCELÁŘ Masarykovo nám. 1 budova piaristické koleje, Benešov 3

4 WEBOVÉ STRÁNKY Webové stránky vznikly v roce 2004 a poskytují souhrnné informace o mikroregionu a jednotlivých členských obcích. V roce 2012 byly pravidelně aktualizovány a jsou důležitým nástrojem propagace. Celkový počet návštěv webových stránek za rok 2012 byl 4 607, což je méně než v roce BANKOVNÍ SPOJENÍ /0800, Česká spořitelna a.s., pobočka Votice ČLENSKÉ OBCE V ROCE Město Bystřice 2. Obec Jankov 3. Obec Miličín 4. Městys Neustupov 5. Obec Olbramovice 6. Obec Ratměřice 7. Obec Vojkov 8. Město Votice 9. Městys Vrchotovy Janovice 10. Obec Zvěstov 7 starostů je pro výkon svých funkcí uvolněno. 4

5 ORGÁNY SVAZKU OBCÍ Na zasedání Valné hromady dne proběhly po dvou letech (dle stanov) volby do orgánů mikroregionu. Pozice předsedy a místopředsedy zůstaly na další dvouleté období bez změny, stejně tak Kontrolní a Finanční výbor. Předseda: Mgr. Viktor Liška, starosta Obce Ratměřice Tel: Statutární zástupce svazku obcí zastupuje svazek navenek a jedná jeho jménem. Místopředseda: Jana Kocurová, starostka Města Votice Tel: Zastupuje předsedu svazku v jeho nepřítomnosti. Kontrolní výbor: Pracuje ve složení JUDr. Miroslav Synek - předseda, členy jsou Pavel Pohůnek a Josef Škréta. Má všeobecnou kontrolní působnost nad činností výkonných orgánů. Finanční výbor: Pracuje ve složení Mgr. Daniel Štěpánek - předseda, členy jsou František Baťha a Josef Kocourek. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem Mikroregionu Džbány a s jeho finančními prostředky, kontroluje roční účetní uzávěrku, připomínkuje návrh rozpočtu a o své činnosti podává k těmto dokumentům valné hromadě svoje stanoviska. Valná hromada: Každý člen jmenuje do valné hromady svého zástupce. V roce 2012 se valná hromada sešla celkem sedmkrát. Zasedání se konalo vždy na území některé z obcí. OSOBY PRACUJÍCÍ PRO MIKROREGION Manažer: Ing. Eliška Zemanová (Melicharová) Tel: Stará se o chod svazku obcí, zpracovává žádosti i granty a dotace, připravuje propagační materiály a společné aktivity. Manažerka je zaměstnancem obecně prospěšné společnosti Posázaví o.p.s., kam přispívá mikroregion formou neinvestiční dotace na její činnost (mzda, náklady na cestovné, telefon, administrativní zázemí atd.) 5

6 Účetní: Ing. Ivana Brehovská Tel: Stará se o finanční chod svazku obcí. HODNOCENÍ ČINNOSTI V ROCE 2012 Společným cílem Mikroregion Džbány je maximálně využívat všech pozitivních faktorů mikroregionu k jeho všestrannému rozvoji. Předmětem činnosti Mikroregionu Džbány je společné řešení problémů přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí, zejména v oblastech komplexní obnovy venkova, zkvalitňování technické infrastruktury, rozvoje občanské vybavenosti, ochrany životního prostředí a rozvoje přiměřeného cestovního ruchu. Předmětem činnosti svazku je zejména: koordinovat regionální rozvojové aktivity a projekty; hledat různé zdroje finančních prostředků, které by sloužily k rozvoji mikroregionu; všestranně propagovat mikroregion a jeho potenciál ve vztahu k domácím a zahraničním partnerům a investorům; zprostředkovávat poradenské služby sdruženým obcím se zaměřením na obnovu venkova a regionální rozvoj; podporovat rozvoj občanské společnosti; podporovat rozvoj cestovního ruchu a turistiky STANOVY V roce 2012 nedošlo ke změnám ve stanovách. ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ Při přezkoumání závěrečného účtu finančním a kontrolním výborem nebyly zjištěny chyby. Závěrečný účet svazku obcí za rok 2012 byl schválen na zasedání Valné hromady dne AUDIT Audit provedli pracovníci krajského úřadu dne s konstatováním, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Další informace o rozpočtu jsou v příloze. AKCE SVAZKU OBCÍ A SPOLEČNÉ PROJEKTY Vzdělaný zastupitel Zastupitelé členských obcí z Mikroregionu Džbány se zapojili do projektu Vzdělaný zastupitel. Jedná se o projekt Svazu měst obcí a společnosti Triton, který je spolufinancovaný Evropskou unií. Jeho hlavním cílem je proškolit co největší počet obecních a městských zastupitelů v České republice. Šestihodinový školící blok proběhl 9. února ve Voticích. Zastupitelé se detailně seznámili s novinkami ve veřejné správě a dalšími tématy, 6

7 jako jsou role zastupitelů, finance, majetek, management obce nebo vyjednávání v náročných situacích. Vzdělávací akce se účastnily všechny členské obce, které celkem vyslaly 44 zastupitelů. Z některých obcí přišli nově zvolení zastupitelé, z jiných celé zastupitelské týmy (např. více jak polovina zastupitelů) i se starosty. Pro velký zájem to tento bezplatný vzdělávací kurz jsme takřka na poslední chvíli navyšovali jeho kapacitu na dvojnásobek, abychom nemuseli organizovat náhradní termín a mohli uspokojit všechny zájemce. Zastupitelé se školili v odpoledních a večerních hodinách v zasedacích místnostech votického městského úřadu. Byli rozděleni do dvou skupin jednu skupinu tvořily menší obce, které nemají ustanovenu radu, druhá byla tvořena zástupci větších obcí a měst, kde funguje rada. Obě skupiny zastupitelů lektorovali zkušení a akreditovaní školitelé, Mgr. Květa Halanová (starostka Jílového u Prahy) a Bc. Lukáš Vlček (starosta Pacova). Seminář byl přínosem pro nově zvolené zastupitele a příležitostí pro dlouholeté členy zastupitelstev k výměně zkušeností, diskusi o společných starostech a vzájemnému poznání. 7

8 Cyklotoulka 2012 Mikroregion má za sebou druhý ročník cyklistického výletu. V loňském roce jsme takto poprvé vyjeli na cyklotrasy mikroregionu při příležitosti vydání cyklomapy Votická kopretina Letošní cyklotoulkou jsme navázali na vloni započatou tradici. Cyklotoulka 2012 se konala první prázdninovou sobotu a její start i cíl byl ve Voticích na zahradě restaurace U Modré kočky. Připraveny byly 2 trasy výletů. Tentokrát vedly po trase Votice Mladoušov Ouběnice Bystřice Tožice - Vrchotovy Janovice - Křešice (tato trasa byla určena pro slabší cyklopovahy), nebo z Bystřice dále na Líšno Jemniště Popovice Ratměřice Odlochovice Neustupov - Mezivrata zpět do Votic (trasa pro silnější cyklopovahy). Startem v době mezi 13. a 14. hodinou projelo nakonec 47 cyklistů. Možná třeba i vás odradilo velmi horké letní počasí. Škoda. Ti, co dojeli, si odnesli nejen diplom, ale i dobrý pocit z toho, že udělali něco pro své zdraví. Vyzbrojeni helmami, tatrankou, nápojem a cyklomapami s okénky pro otisk razítek na kontrolních punktech se cyklotuláci vydali na čtyřicet nebo šedesát pět kilometrů dlouhé trasy. Většina účastníků volila zřejmě také kvůli počasí lehčí kratší trasu, mezi účastníky nechyběly ani děti. První cyklisté dorazili do cíle (Restaurace U Modré kočky ve Voticích) už před sedmnáctou hodinou. Většině to však trvalo o hodinku, hodin a půl déle. U Kočky na ně čekal diplom a výborné koláče. Po loňském prvním ročníku, kdy jsme se toulali mezi kapkami deště a vrátili se z výletu totálně promočení, jsme letos zažily přesně opačný extrém. Tím bylo slunečné počasí s teplotami 34 stupňů a my jsme se pro změnu koupali v řece vlastního potu. Jaké počasí na nás čeká při cyklotoulání příští rok se skoro bojím odhadovat. Že by třeba padal sníh.. Nebo to bude konečně právě ideální počasí pro výlet na kolech. Partneři akce byli Luboš Mudra, Restaurace U Modré kočky a Rádio BLANÍK. Aktualizace strategie Celým rokem 2012 se prolínala práce související s aktualizací strategie regionu Posázaví na období První etapa začala v lednu 2012 a spočívala v anketním šetření ve všech obcích mikroregionu. Do bedýnek na úřadech, v obchodech, knihovnách, čekárnách, ve školách mohli obyvatelé vhazovat jednoduché lístečky, na které psali svá přání na téma, co by si přáli ve svých obcích zachovat, změnit, rozvíjet, vybudovat. Počet lístků na občana nebyl nijak omezen, každý mohl napsat libovolný počet přání, platilo jednoduché pravidlo jedno přání na jeden lístek. Tato etapa trvala do konce března Počet odevzdaných lístků uvádí následující tabulka. 8

9 Obec/město Počet odevzdaných lístků Bystřice 83 Jankov 13 Miličín 21 Neustupov 13 Olbramovice 47 Ratměřice 7 Vojkov 23 Votice 46 Vrchotovy Janovice 90 Zvěstov 36 9

10 Anketní lístky byly následně v průběhu roku roztříděny, vyhodnoceny a od září 2012 se konala komunitní plánování podle zájmových tematických skupin. Svoje samostatné plánování měl i Mikroregion Džbány proběhlo v rámci zasedání Valné hromady v říjnu Evropské kolo soutěže Vesnice roku Ratměřice se v pátek 15. června oblékly do svátečního. Důvodem byla návštěva čtyřčlenné hodnotitelské komise Evropské ceny obnovy venkova Soutěž je obdobou české přehlídky Vesnice roku. A Středočeské Ratměřice, které získaly titul Vesnice roku 2010, se jí za Českou republiku účastnily spolu u s moravskou Komňou, které patří titul Vesnice roku Na ratměřické návsi přivítal komisaře sklenkou pálenky sedlák Oneš, tradiční místní postavička, a dívky v krojích jim nabídly kousek chleba se solí. V hodinové prezentaci se pak představily vedle Ratměřic také Mikroregion Džbány, MAS Posázaví a Kraj blanických rytířů. Jak řekl starosta, jsme sice malá obec, ale dokážeme spolupracovat, ať už na úrovni mikroregionu nebo místní akční skupiny. Jsme aktivní v regionálních vazbách a sítích, partnerství chceme proto hodně prezentovat. Konkurence v soutěži je podle něj obrovská, spolu s českými obcemi soutěží třeba vesnice z Německa, Rakouska, Švýcarska, Holandska, Belgie, Lichtenštejnska a Polska. Ratměřice měly nejvyšší ambice, ale byli jsme si vědomi, že s tím do toho jdou i ostatní. Ale už samotná účast v soutěži byla obrovskou prestiží. Ratměřičtí nenechali nic náhodě a pro komisaře připravili bezmála čtyřhodinový program, do jehož přípravy se zapojila celá obec. Přistoupili k tomu dost podobně jako k soutěži Vesnice roku, i když zadání bylo odlišné. Vesnice roku v ČR je o všestrannosti, komunitě obecně, mottem letošní evropské soutěže je Na stopě budoucnosti. Snažili se proto komisařům představit všechno, od sociální angažovanosti lidí až po ekologické projekty. Ale představili hlavně lidi to je největší poklad i devize do budoucna míní starosta. Celé prezentace probíhala v úředním jazyku celé soutěže, kterým je němčina. Vedle všudypřítomného Oneše jsme ukázali komisařům mateřskou školu, obecní úřad, hasičskou zbrojnici s historickou expozicí, zámecký areál se vzácnými sekvojemi, kostel, moderní sportovní areál nebo naučnou stezku. Svou troškou do mlýna přispěli hasiči svou hudební fontánou a členové místní Ratmírovy potulné divadelní společnosti. 10

11 Konečné výsledky, které byly zveřejněny na začátku července, Ratměřice velmi potěšily. Hodnotitelé Evropské ceny obnovy venkova 2012 zařadili Ratměřice mezi 12 nejúspěšnějších obcí a udělili jim Evropskou cenu obnovy vesnice za celistvý, udržitelný a mottu soutěže odpovídající rozvoj výjimečné kvality. Ve velké konkurenci hlavní cenu získala švýcarská obec Vals. V první dvanáctce se nacházejí pouze dvě obce z bývalé východní Evropy Ratměřice a soutěžící z Maďarska. Porotce zaujalo, že se obci Ratměřice s pouhými 262 obyvateli (nejmenší obec v soutěži) podařilo vytvořit velmi dobré životní podmínky a ocenili především široké a aktivní zapojení obyvatel do rozvoje obce, snahu o permanentní utváření veřejného prostoru, orientaci na udržitelný rozvoj, důraz na rovnost šancí a nekonvenční činnosti v sociální, kulturní a podnikatelské oblasti. Ratměřice sice za ocenění nedostaly žádnou finanční odměnu, ale to podle starosty Lišky nevadí. Cena je symbolická, ale rozhodě přináší prezentaci obce v České republice i Evropě. A to určitě k nám přiláká turisty. Z toho by pak mohli mít užitek místí podnikatelé i samotní obyvatelé. Slavnostní předání ocenění proběhlo v září v rakouské obci Langenegg, který se stala vítězem v roce

12 Cestovní ruchu v mikroregionu Jaká je budoucnost cestovního ruchu v mikroregionu? O tom jsme společně se zástupci obcí a podnikateli diskutovali ve středu ve Voticích. Přispět svým názorem mohli podnikatelé i neziskové organizace. V návaznosti na aktualizaci strategie Mikroregionu Džbány v oblasti cestovního ruchu a rovněž v souvislosti se vznikem nových turistických oblastí a místních akčních skupin v regionu se konalo setkání podnikatelů a neziskových organizací, které rozvíjejí své aktivity zejména v oblasti cestovního ruchu na území Mikroregionu Džbány. V programu bylo vzájemné představení aktivit mikroregionu, podnikatelů a neziskových organizací, zhodnocení současné spolupráce, představení turistické oblasti Toulava, prezentace aktivit společnosti Posázaví o.p.s. v oblasti cestovního ruchu, představení současné struktury místní akční skupiny Posázaví o.p.s. a vznik nové místní akční skupiny v okolí Vlašimi a společná diskuze o propagaci a budoucnosti cestovního ruchu na území mikroregionu. Na setkání se sešlo 47 účastník, kteří diskutovali zejména o nové turistické oblasti Toulava. 12

13 PROJEKTY OBCÍ, NNO A PODNIKATELŮ - dotace v roce 2012 získané prostřednictvím činnosti svazku obcí. Úspěšné žádosti v roce 2012 Žadatel Název projektu Zdroj Přiznaná dotace v Kč Město Bystřice Sejdeme se na hřišti SZIF - Program ,- (SK Bystřice) rozvoje venkova Rekonstrukce Středočeský kraj ,- městského divadla FROM Loutkový festival Středočský kraj ,- Fond hejtmana Městys Neustupov Rekonstrukce Ministerstvo pro ,- sakrálních památek místní rozvoj Obec Oprava zasedací Ministerstvo pro ,40 Olbramovice místnosti OÚ místní rozvoj Obec Ratměřice Vybavení knihovny Středočeský kraj ,- Fond kultury a obnovy památek Obec Ratměřice Ošetření trávníku na Středočeský kraj ,- hřišti Fond sportu Onešák Ministerstvo pro ,- místní rozvoj Obec Vojkov Rekonstrukce špýcharu SZIF - Program ,- (Ing. Bohumír rozvoje venkova Krampera) Obec Zvěstov Kaplička Laby Ministerstvo pro ,- místní rozvoj Celkem ,40 Kč Komentář k tabulce: V tabulce nejsou zahrnuty všechny projekty, které se realizovaly v roce 2012, protože dotace na účty žadatelů byly připsány až v průběhu roku Jedná se tak o skutečně obdržené dotace v roce 2012! V Benešově dne

14 14

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova čr KSPOLEK PRO OBNOVU VEN OVA od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Vítězové 18. ročníku soutěže Vesnice roku se 6. prosince 2012 sešli v

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 4 6/ 2015 (203) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jarní sečení trávy v polích A Aktuálně: Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 17 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region OP Technická pomoc osa 8.3a Administrativní a absorpční kapacita cíl Konvergence, oblast podpory 8.3.2a Podpora absorpční kapacity Název projektu: Podpora vzniku komunitně vedeného místního rozvoje na

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 A ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21-1- OBSAH A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012... 3-14 1. Popis projektu....... 3 2. Národní síť zdravých

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Téma: Evaluace a monitoring Strategie MAS Schváleno: 14. květen 2015 Dokument Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS vydaly místní akční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více