Josef Flégl Archeologické nálezy na Mělčanském kopci u Dobrušky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Flégl Archeologické nálezy na Mělčanském kopci u Dobrušky"

Transkript

1 Josef Flégl Archeologické nálezy na Mělčanském kopci u Dobrušky Úvod Když projíždíme po silničním obchvatu Dobrušky od Opočna k Rychnovu nad Kněžnou jedeme okolo nenápadného, ale pro archeologa velmi zajímavého Mělčanského kopce. Většina místních obyvatel, kteří chodí na procházku od dobrušského bazénu přes tuto komunikaci a dále polní cestou okolo křížku nahoru k lesíku a dále k Mělčanům, ani netuší, že prochází místy, které pravděpodobně obývali naši dávní předkové. Jde o archeologickou lokalitu, na níž nebylo nalezeno pouze několik artefaktů, které mohli zanechat náhodně procházející prapředci snad neandrtálci, nebo starší předchůdci této zajímavé větve rodu homo, ale jde zde o několik desítek artefaktů nástrojů valounové i štípané industrie. V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století zde tyto artefakty nacházel dobrušský amatérský archeolog Jan Klen. Podmínky pro hledání artefaktů byly v této době jistě mnohem příznivější než dnes, kdy těžká technika používaná k obdělávání polí často pravěké předměty ničí. Ale i přes tyto komplikace je možné za určitých okolností a s přispěním notné dávky štěstí nástroje našich prapředků nalézt, což se podařilo v poslední době i autoru těchto řádků. Archeologická lokalita Mělčanský kopec Proč je tato lokalita pro archeologa zajímavá i dnes? Protože jde o místo snadno přístupné. Je nedaleko Dobrušky. Jde o obdělávané pole a není zde prozatím plánována žádná výstavba. A hlavně přes mnohá léta zkoumání se zde i nyní nalézají kamenné artefakty nástroje z dávné minulosti. První zmínka o Mělčanském kopci jako archeologickém nalezišti je již z období před první světovou válkou, kdy zde lékárník J. Žižka při mineralogickém sběru na severním 1

2 úpatí Mělčanského kopce nad Dostálovým křížem nalezl modravě patinovanou pazourkovou čepelku (Skutil 1952). Valounová industrie z Mělčanského kopce Užité zkratky: L lokalita, O další okolnosti nálezu, U uložení nálezu, E evidence, K určení kultury. 1. Příčné rovné drasadlo, křemen, 56x45x26 mm, L: Mělčanský kopec z náhorní roviny mezi lesíkem a zahradami, O: nález J. Klena z roku 1967, U: muzeum Dobruška, E: 10469/4, K: pravěk paleolit. 2. Reziduum (zbytek jádra), křemen, 24x55x31 mm, L: Mělčanský kopec ve svahu nad Petráňovou zahradou, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 10469/12, K: pravěk paleolit. 3. Drasadlo, křemen, 69x63x35 mm, L: Mělčanský kopec ve svahu nad Petráňovou zahradou, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 10469/13, K: pravěk paleolit. 4. Sekáč, křemen, 48x39x21 mm, L: Mělčanský kopec ve svahu nad Petráňovou zahradou, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 10469/14, K: pravěk paleolit. 5. Sekáč, hnědě žíhaný kámen, 69x51x32 mm, L: Mělčanský kopec, O: nález J. Klena ze , U: muzeum Dobruška, E: 10469/30, K: pravěk paleolit. 6. Drasadlo, křemen, 90x72x26 mm, L: vyvýšenina u cháborské silnice pod Mělčanským kopcem (na mapce označeno č. 1), O: nález J. Klena z šedesátých let minulého století, U: muzeum Dobruška, E: 10469/32, K: pravěk paleolit. 7. Sekáč?, křemen, 142x90x48 mm, L: Mělčanský kopec ve svahu směrem k rybníku Drnov, O: nález J. Klena ze , U: muzeum Dobruška, E: 10469/33, K: pravěk paleolit. 2

3 8. Jádro, křemen, 135x110x64 mm, L: Mělčanský kopec, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 10469/37, K: pravěk paleolit. 9. Úštěp, křemen, 46x37x16 mm, L: Mělčanský kopec, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 10469/38, K: pravěk paleolit. 10. Úštěp, křemen, 80x63x26 mm, L: Mělčanský kopec, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 10469/39, K: pravěk paleolit. 11. Vrták?, černošedý kámen, 70x55x33 mm, L: Mělčanský kopec, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 10469/40, K: pravěk paleolit. 12. Vrub?, silně hnědošedě patinovaný kámen, 53x37x13 mm, L: Mělčanský kopec ve svahu dole nad Petráňovou zahradou, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 10469/41, K: pravěk paleolit. 13. Úštěp, křemen, 66x53x25 mm, L: Mělčanský kopec ve svahu pole nad Petráňovou zahradou, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 10469/42, K: pravěk paleolit. 14. Úštěp, křemen, 48x36x17 mm, L: Mělčanský kopec ve svahu pole nad Petráňovou zahradou, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 10469/43, K: pravěk paleolit. 15. Otloukač, křemen, 115x74x51 mm, L: Mělčanský kopec na vršku k Trojici, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 01 N 8361, K: pravěk. 16. Cleaver (pěstní klín s příčným ostřím typ sekáčovitého nástroje)?, křemen, 106x64x36 mm, L: Mělčanský kopec, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 1 A 8402/1, K: pravěk paleolit. 17. Cleaver, křemen, 152x85x69 mm, L: Mělčanský kopec na horní rovině vedle lesíka či z okraje svahu nad Petráňovou zahradou, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 1 A 8410, K: pravěk paleolit. 3

4 18. Jádro, křemen, 97x74x69 mm, L: Mělčanský kopec, O: nález J. Klena z šedesátých nebo sedmdesátých let, U: muzeum Dobruška, E: 1 A 8252, K: pravěk paleolit. 19. Jádro, našedlý křemen, 85x86x71 mm, L: Mělčanský kopec, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 1 A 8253, K: pravěk paleolit. 20. Jádro, běložlutý křemen, 152x115x69 mm, L: Mělčanský kopec, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 1 A 8254, K: pravěk paleolit. 21. Nůž?, bílý křemen s rezavými skvrnami, 99x60x27 mm, L: Mělčanský kopec, O: nález J. Klena z šedesátých až sedmdesátých let, U: muzeum Dobruška, E. 1 A 8264, K: pravěk paleolit. 22. Otloukač, bělošedý křemen s narezlými skvrnami, 97x73x67 mm, L: Mělčanský kopec na svahovém poli nad Petráňovou zahradou, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 1 A 8267, K. pravěk paleolit. 23. Podložka, okrový kámen, 116x55x32 mm, L: Mělčanský kopec pod lesíkem blízko cesty, O: nález J. Flégla z roku 1998, U: muzeum Dobruška, E: 1 A 11731, K. pravěk paleolit. 24. Cleaver, hnědý křemen, 140x110x50 mm, L: Mělčanský kopec nad Petráňovou zahradou asi 30 m od cesty ve svahu pole, O: nález J. Flégla z , U: muzeum Dobruška, E: 1 A 11731, K: pravěk paleolit. 25. Úštěp?, křemen, 69x50x24 mm, L: Mělčanský kopec pod lesíkem, O: nález J. Flégla z roku 2002, U: muzeum Dobruška, E: 1 A 11732, K: pravěk paleolit. Pazourková štípaná industrie 1. Drasadlo, šedě patinovaný pazourek, 64x35x23 mm, L: Mělčanský kopec nad Petráňovou zahradou, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 10469/11, K: pravěk paleolit. 4

5 2. Reziduum (zbytek jádra), hnědě patinovaný šedý pazourek, 62x38x30 mm, L: Mělčanský kopec rovinné pole u lesíka nebo svahu směrem k teplárně, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 10469/23, K: pravěk paleolit. 3. Reziduum (zbytek jádra), šedý pazourek s bílou kůrou na dvou třetinách povrchu, 31x19x16 mm, L: Mělčanský kopec rovinné pole u lesíka nebo svahu směrem k teplárně, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 10469/24, K: pravěk paleolit. 4. Škrabadlo, tmavě šedý pazourek, 48x43x17 mm, L: Mělčanský kopec rovinné pole u lesíka nebo svahu směrem k teplárně, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 10469/25, K: pravěk paleolit. 5. Škrabadlo, hnědě patinovaný šedý pazourek, 44x41x20 mm, L: Mělčanský kopec rovinné pole u lesíka nebo svahu směrem k teplárně, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 10469/26, K: pravěk paleolit. 6. Úštěp, světle šedý pazourek, 53x32x16 mm, L: Mělčanský kopec rovinné pole u lesíka nebo svahu směrem k teplárně, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 10469/27, K: pravěk paleolit. 7. Vrub, tmavě šedý pazourek, 27x26x9 mm, L: Mělčanský kopec rovinné pole u lesíka nebo svahu směrem k teplárně, O: nález J. Klena z , U: muzeum Dobruška, E: 10469/28, K: pravěk paleolit. 8. Vrub, hnědě patinovaný pazourek, 41x19x14 mm, L: Mělčanský kopec vlevo od cesty nad Petráňovou zahradou, téměř na vršku, O: nález J. Flégla z roku 1998, U: muzeum Dobruška, E: 1 N 11429, K: pravěk paleolit. Když vyjdeme na vrchol Mělčanského kopce, tak vedle panoramatu Krkonoš s dominantní Sněžkou a blízkých Orlických hor máme pod sebou Dobruškou kotlinu a v ní dvě archeologické lokality. První je přibližně mezi Petráňovou za- 5

6 hradou a lesíkem po obou stranách polní cesty k Mělčanům, přibližně okolo vrstevnice 300 m n.m. (viz přiložená mapka). Druhá lokalita je už v zastavěné části Dobrušky, a to přibližně mezi objekty technických služeb, Družstevní ulicí a velkoprodejnou PLUS. V dřívějších dobách byla ohraničena karosárnou, jatkami a Hlaváčkovou zahradou. Opět jde přibližně o stejnou vrstevnici v nadmořské výšce 300 m probíhající jižní částí dobrušské kotliny. V publikaci Dobruško v pravěku ve světle archeologických sbírek (muzeum Dobruška 2005) je zmínka o zajímavé úvaze, kterou pronesl dr. Fridrich při návštěvě našeho města v osmdesátých letech minulého století při pohledu z Mělčanského kopce: Tato dobrušská kotlina mohla být v dřívějších dobách pravděpodobně mokřištěm, nebo močálem, kam se chodila napájet lovná zvěř. Tím tato krajina vytvářela podmínky pro pobyt našich dávných pravěkých předchůdců lovců. Při pohledu na polohy obou lokalit se nám tato domněnka jeví dost pravděpodobná a vymezení lokalit dokonce ukazuje na rozsah tohoto předpokládaného mokřiště. V lokalitě zastavěné Dobrušky byly nalezeny tyto valounové nástroje: 1. Úštěp, křemen, 1 A Podložka otloukač, zkamenělý strom, 1 A Nůž, křemen, 1 A 8411/1 4. Úštěp, křemen, 1 A 8411/2 5. Sekáč, křemen, 10469/1 6. Jádro, křemen, 10469/2 7. Úštěp, křemen, 10469/8 8. Jádro, křemen, 10469/9 9. Úštěp nůž, křemen, 10469/ Sekáč, křemen, 10469/ Vrub, bíle patinovaný pazourek, 10469/ Drasadlo, křemen, 10469/ Otloukač podložka, křemen, 1 A

7 14. Jádro, křemen, 1 A Jádro, křemen, 1 A Jádro, křemen, 1 A Jádro, křemen, 1 A 8270 Další, už jenom jednotlivé nálezy artefaktů nástrojů z valounové industrie, pocházejí z vyvýšených míst okolo celé Dobrušky. U bývalé cesty k Provozskému rybníku (Obecnice) směrem k Domašínskému kopci byl nalezen sekáč a úštěp. Na mapce jsou označeny čísly 2 a 3. V polovině svahu Domašínského kopce šlo o polotovar nástroje, úštěp a zbytek jádra. Na mapce jsou pod čísly 4, 5 a 6. Na Novoměstském kopci se našlo drasadlo, jádro a dva úštěpy. V Dolcích u gymnázia otloukač a zbytek jádra. Při začlenění do archeologických období můžeme předpokládat, že značné procento patří ke středopaleolitické industrii. Například drasadla a škrabadla jsou typickými představiteli tohoto období, ale bohužel u povrchových nálezů je přesné určení obtížné a při zařazování může dojít ke zkreslením a omylům. Část předmětů z valounové industrie, které se nacházejí v dobrušském muzeu a nejsou uváděny v této studii, jsou patrně pseudoindustrií. Závěr Tato studie navazuje na publikaci Dobruško v pravěku z roku 2005 a doplňuje nové poznatky jak u starých, tak i nových nálezů nástrojů z valounové industrie. Zatím však jde stále o povrchové nálezy amatérů, nadšenců, kteří tak obohatili sbírky vlastivědného muzea v Dobrušce. Doufáme, že i tato oblast, archeology dosud opomíjená, bude profesionálně prozkoumána a zhodnocena. Prvotní a základní posouzení valounové industrie z Klenovy sbírky provedli v našem muzeu v roce 1987 dr. Vencl a dr. Fridrich (zemřel v roce 2007), specialista na valounovou industrii z Archeologického ústavu České akademie věd v Praze. Dále byl částečně tento materiál 7

8 odborně zpracován Dr. Bekovou a Mgr. Dragounem z Muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Za jejich práci patří všem poděkování. Zvláštní dík si zaslouží PhDr. Ondřej Levínský z Archeologického ústavu AV ČR v Praze, který je žákem doc. PhDr. J. Fridricha, DrSc., významného odborníka na paleolit, který se specializuje na totéž období. V letech 2007 a 2008 několikrát navštívil dobrušské muzeum, takže nyní můžeme konstatovat, že tato část Klenovy sbírky, ale i nové nálezy, jsou profesionálně prozkoumány a zhodnoceny. Přínosem pro náš region i do budoucna bude jistě profesionální zájem PhDr. Ondřeje Levínského o zkoumání archeologických lokalit z období paleolitu v tomto regionu. Tato studie je pouze malým střípkem do mozaiky poznání a rozšíření obzoru znalostí o pravěku v dobrušském regionu. Archeologie nám nejenom pomáhá rozšiřovat pohled na to, co člověk vytvořil ve staletích a tisíciletích před námi, ale zároveň nás vyzývá k tomu, abychom si lidského umu a vynalézavosti dob minulých vážili a památky na tyto doby shromažďovali a uchovávali i pro další generace. 8

9 Obrazová příloha Soubor drasadel a škrabadel

10

11

12

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček Geologie pro všechny česko - polská geologická stezka Radovan Vlček Na první pohled velmi pestrá krajina tohoto regionu vděčí za svou mnohotvárnost především své geologické stavbě a geologickému vývoji,

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY LXII 2010 2 209 392

ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY LXII 2010 2 209 392 209 392 Archeologické rozhledy LXII 2010 se it 2 Keramický depot mohylové kultury střední doby bronzové zprahy 9 Běchovic Slavomil Vencl Jan Zadák Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku Výzkum středověkého

Více

Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska

Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.» Katedra veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 1 * Chceme-li

Více

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Tomáš Tržický, Eva Grillová CrP 2003/1 Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Ve dnech 4. - 9. října 2002 se uskutečnila dlouho připravovaná exkurse do Evropské laboratoře pro částicovou fyziku CERN, kterou uspořádala

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ Základní mezioborová studie Kraj Zlínský a Olomoucký Horní Moštěnice, Přestavlky, Němčice, Stará ves, Kostelec u Holešova, Roštění OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLOVNÍČEK POJMŮ 5 3. POPIS PRACOVNÍ

Více

/ Vladimír Březina. / Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku / Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20. století

/ Vladimír Březina. / Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku / Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20. století / Vladimír Březina / Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku / Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20. století / České Budějovice 2008 Vladimír Březina Rytířský stav v Čechách a na Moravě

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu a jejich stavebně-historická dokumentace Jan Veselý V září tohoto roku byla společným úsilím řady profesionálů i dobrovolníků pod vedením člena Domácí

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Úvod a cíle naučných stezek Cílem

Úvod a cíle naučných stezek Cílem Obsah: strana Úvod a cíle... 4 Teoretická a metodická část... 5 1. Pojem Naučné stezky... 6 2. Druhy naučných stezek... 6 3. Pravidla chování na naučných stezkách... 7 4. Historie... 7 5. Délka naučné

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích.

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Severní valašsko 9. 16. srpna 2014 Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Adresa pobytu: Hotel Rusava, 768 41 Rusava 334. Tel. 573 392 076; e-mail recepce@hotelrusava.cz

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

1. Podbeskydská pahorkatina - typické tvary flyšových pohoří táhlé oblé tvary hor tvořených měkkými horninami.

1. Podbeskydská pahorkatina - typické tvary flyšových pohoří táhlé oblé tvary hor tvořených měkkými horninami. 11. Karpatský flyš geologický základ okolí Frýdku-Místku Je všeobecně známo, že Frýdecko-Místecko geologicky náleží do Karpatské soustavy, která je součástí Alpsko-Himalájské systému. Podbeskydská pahorkatina

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Signální zpráva o rodině v regionu Krušnohoří

Signální zpráva o rodině v regionu Krušnohoří PROJEKT RODINA Signální zpráva o rodině v regionu Krušnohoří 2 Zadavatel projektu OBLASTNÍ CHARITA MOST, P. Jílemnického 2457, 434 01 MOST Autor projektu Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná

Více

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE Alena Marešová Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 2 Praha 2011 Autor:

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více