Informace o přijímacím řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o přijímacím řízení"

Transkript

1 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje podle studijního plánu, který studentovi umožňuje pravidelnou, často každodenní účast na přednáškách, seminářích a cvičeních či dalších vzdělávacích aktivitách vedených akademickými pracovníky. Studium v kombinované formě se uskutečňuje podle studijního plánu, v němž každodenní účast ve výuce není vyžadována. Studenti kombinované formy docházejí na fakultu buď jeden den v týdnu (může se jednat o pracovní den), nebo mají jedenkrát za 3 4 týdny blokovou výuku trvající 2 3 dny. Studium dále probíhá prostřednictvím e-learningu a samostudia. Typy studijních programů Bakalářské studium - je určeno pro absolventy středních škol s maturitou - doba studia jsou 3 nebo 4 roky - absolventi získávají titul Bc., u uměleckých oborů Fakulty umění a designu BcA., a mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Magisterské studium - je určeno pro absolventy středních škol s maturitou - doba studia je 5 let - absolventi získávají titul Mgr. a mohou pokračovat v doktorském studiu Navazující magisterské studium - je určeno pro absolventy bakalářského studia ve stejném nebo příbuzném oboru - doba studia jsou 2 roky - absolventi získávají titul Mgr. nebo Ing., u uměleckých oborů Fakulty umění a designu MgA., a mohou pokračovat v doktorském studiu Doktorské studium - je určeno pro absolventy magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů - doba studia jsou 3 nebo 4 roky - studium je zaměřeno na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu, vývoje nebo umění - absolventi získávají titul Ph.D. Národní srovnávací zkoušky (Testy Scio) Na Pedagogické fakultě se v oborech Pedagogika volného času, Sociálně pedagogická asistence, Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ koná přijímací zkouška formou Národních srovnávacích zkoušek - Testu obecných studijních předpokladů (TOSP) společnosti Scio. Uchazeč může tento test absolvovat vícekrát (pokud se vícekrát přihlásí a uhradí poplatky za tyto testy), do přijímacího řízení se mu pak započítá vždy jen nejlepší výsledek. Každý uchazeč, který se hlásí na výše uvedené obory (v prezenční i kombinované formě), si jednak musí podat přihlášku na PF UJEP, jednak se musí individuálně přihlásit u společnosti Scio. Od této společnosti obdrží pozvánku k Testu obecných studijních předpokladů, fakulta pozvánku k těmto testům ani k přijímacím zkouškám nezasílá. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá společnosti Scio. Podrobné informace o Národních srovnávacích zkouškách naleznete na

2 FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ (FSE) Den otevřených dveří: Termín pro podání přihlášky: do studia do kombinovaná forma studia Termín přijímacích zkoušek: Náhradní termín přijímacích zkoušek: Forma přihlášky: pouze elektronická s platbou výhradně převodem Administrativní poplatek za přihlášku: 490 Kč Variabilní symbol: Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky Konstantní symbol: 0308 Studijní program Ekonomika a management se Podniková ekonomika a management Finanční management Obchod a marketing Studijní program Hospodářská politika a správa se studijním oborem: Regionální rozvoj Studijní program Sociální politika a sociální práce se studijním oborem: Sociální práce Studijní program Ekonomika a management se Finanční management Podniková ekonomika a management Studijní program Hospodářská politika a správa se studijním oborem: Regionální rozvoj Moskevská 54, Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) Web: FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU (FUD) Den otevřených dveří: Termín pro podání přihlášky: do bakalářské studium (obory Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba, Užité umění) do navazující magisterské studium (obory Fotografie, Užité umění) do navazující magisterské studium (obor Kurátorská studia) do navazující magisterské studium (obor Photography) do doktorské studium (obor Vizuální komunikace) Termín přijímacích zkoušek: bakalářské studium (obory Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba, Užité umění) navazující magisterské studium (obory Fotografie, Užité umění) navazující magisterské studium (obor Kurátorská studia) navazující magisterské studium (obor Photography) doktorské studium (obor Vizuální komunikace) Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek (neplatí pro obor Photography): Za přihlášku: 560 Kč Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška (při podání elektronické přihlášky platba pouze převodem) Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308 Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379

3 Administrativní poplatek pro obor Photography: Za přihlášku: 20 EUR Číslo účtu: /0100 IBAN formát účtu: CZ SWIFT adresa: KOMBCZPPXXX Adresa banky: Komerční banka a.s., Bílinská 2, Ústí nad Labem, Czech Republic Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Hoření 13, Ústí nad Labem, Czech Republic Studijní program Výtvarná umění se studijními obory: Design v ateliérech: - Design interiéru - Design keramiky - Produktový design Fotografie a intermediální tvorba v ateliérech: - Aplikovaná a reklamní fotografie - Digitální animace - Fotografie - Interaktivní média - Performativní média - Time-Based Media Grafický design v ateliérech: - Grafický design I - Grafický design II - Vizuální design Užité umění v ateliérech: - Přírodní materiály - Sklo - Textilní tvorba Studijní program Výtvarná umění se studijními obory: Fotografie v ateliérech: - Aplikovaná a reklamní fotografie - Fotografie - Interaktivní média Užité umění v ateliérech: - Design interiéru - Design keramiky - Grafický design I - Grafický design II - Produktový design - Přírodní materiály - Sklo - Textilní tvorba - Vizuální design Kurátorská studia Navazující magisterské studium v anglickém jazyce / Follow-up master s studies / form of study: full-time Studijní program / Study programme: Fine Arts Studijní obor / Field of study: Photography DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program Výtvarná umění se studijním oborem Vizuální komunikace Pasteurova Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Web: FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU (FVTM) Den otevřených dveří: Termín pro podání přihlášky: do bakalářské a navazující magisterské studium do doktorské studium (pro nástup v únoru 2010) do doktorské studium (pro nástup v září 2010) Termín přijímacích zkoušek: bakalářské studium (datum ověření podmínek pro přijetí) navazující magisterské studium doktorské studium (pro nástup v únoru 2010) doktorské studium (pro nástup v září 2010) Náhradní termín přijímacích zkoušek: navazující magisterské studium Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek: 410 Kč při podání elektronické přihlášky 510 Kč při podání písemné přihlášky

4 Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška (při podání elektronické přihlášky platba pouze převodem) Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308 Konstantní symbol pro složenku: 0379 Studijní program Strojírenská technologie se studijním oborem: Řízení výroby otevírá se v Ústí nad Labem a kombinovaná forma i v Chomutově V případě souhlasného stanoviska Akreditační komise bude též otevřen: Studijní program Strojírenská technologie se studijním oborem: Příprava a řízení výroby V případě souhlasného stanoviska Akreditační komise bude též otevřen Studijní program Strojírenství se studijním oborem Materiály a technologie v dopravě DOKTORSKÉ STUDIUM ium Studijní program Strojírenská technologie Na Okraji Ústí nad Labem Tel.: (+420) Web: Studijní program: Strojírenství se studijním oborem Materiály a technologie v dopravě Studijní program Strojírenská technologie se studijním oborem: Management sklářství a plastikářství otevírá se pouze v Ústí nad Labem Studijní program Strojírenství se studijním oborem: Zabezpečení výroby otevírá se pouze v Ústí nad Labem Studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem: Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) Přihlášky pro tento program přijímá Přírodovědecká fakulta UJEP, a to do kombinací s těmito Matematika se zaměřením na vzdělávání Fyzika se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání Informatika se zaměřením na vzdělávání FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (FŽP) Den otevřených dveří: Termín pro podání přihlášky: bakalářské studium navazující magisterské studium jaro 2010 doktorské studium Termín přijímacích zkoušek podle typů studijních programů: Bakalářské studium: Uchazeči jsou přijímáni bez písemných či ústních zkoušek, ale na základě podmínek stanovených Fakultou životního prostředí UJEP, které jsou dostupné na webových stránkách fakulty. Navazující magisterské studium: (netýká se absolventů FŽP) Doktorské studium: informace dostupné na webových stránkách fakulty Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek za přihlášku: 420 Kč při podání elektronické přihlášky 520 Kč při podání písemné přihlášky

5 Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška (při podání elektronické přihlášky platba pouze převodem) Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308 Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379 Studijní program Ekologie a ochrana prostředí se studijním oborem: Ochrana životního prostředí - otevírá se v Ústí nad Labem a Mostě Studijní program Inženýrská ekologie se Vodní hospodářství - otevírá se pouze v Ústí nad Labem Ochrana životního prostředí v průmyslu - otevírá se pouze v Ústí nad Labem Studijní program Ekologie a ochrana prostředí se Odpadové hospodářství - otevírá se pouze v Ústí nad Labem Revitalizace krajiny - otevírá se pouze v Ústí nad Labem DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program Ekologie a ochrana prostředí se studijním oborem: Environmentální analytická chemie (studium uskutečňované společně s Ústavem anorganické chemie AV ČR, v.v.i. v Řeži) Králova výšina 7, Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) Web: FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) Den otevřených dveří: Termín pro podání přihlášky: Termín přijímacích zkoušek: Forma přihlášky:elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek (neplatí pro obor Tschechische Geschichte): 440 Kč při podání elektronické přihlášky 540 Kč při podání písemné přihlášky Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška (při podání elektronické přihlášky platba pouze převodem) Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308 Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379 Administrativní poplatek pro obor Tschechische Geschichte: Za přihlášku: 15 EUR Číslo účtu: /0100 IBAN formát účtu: CZ SWIFT adresa: KOMBCZPPXXX Adresa banky: Komerční banka a.s., Bílinská 2, Ústí nad Labem, Czech Republic Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Hoření 13, Ústí nad Labem, Czech Republic kombinovaná forma Studijní program Filologie se studijním oborem Německý jazyk pro školskou praxi Studijní program Filologie se Interkulturní germanistika Německý jazyk Studijní program Historické vědy se studijními obory:

6 Historie Historie se zaměřením na vzdělávání Dokumentace památek Kulturně historická regionalistika Studijní program Humanitní studia se studijními obory: Základy humanitní vzdělanosti estetika Základy humanitní vzdělanosti politologie Studijní programy Filozofie + Historické vědy Filozofie + Historie Studijní programy Filozofie + Filologie Filozofie + Německý jazyk Studijní programy Filozofie + Humanitní studia Filozofie + Společenské vědy Studijní programy Historické vědy + Filologie s kombinacemi studijních oborů: Historie + Německý jazyk Historie + Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Studijní programy Historické vědy + Humanitní studia s kombinacemi studijních oborů: Historie + Společenské vědy Historie + Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Studijní programy Humanitní studia + Filologie s kombinacemi studijních oborů: Společenské vědy + Německý jazyk Společenské vědy + Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Studijní programy Politologie + Historické vědy Politologie + Historie Studijní programy Politologie + Filozofie Politologie + Filozofie Studijní programy Politologie + Humanitní studia Politologie + Společenské vědy Studijní programy Politologie + Filologie Politologie + Německý jazyk Studijní program Učitelství pro základní školy se studijním oborem: Učitelství cizích jazyků pro ZŠ německý jazyk Studijní program Historické vědy se studijními obory: Historie Kulturně historická regionalistika Německá studia ve středoevropském kontextu Učitelství historie pro střední školy Studijní program Politologie se studijním oborem Politická filozofie Studijní program Učitelství pro základní školy s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Dějepis + Německý jazyk Dějepis + Občanská výchova Občanská výchova + Německý jazyk Studijní programy Historické vědy + Humanitní studia s kombinacemi studijních oborů: Učitelství historie + společenských věd pro SŠ Historie + Společenské vědy Studijní programy Historické vědy + Filologie Učitelství historie + německého jazyka a literatury pro SŠ Studijní programy Humanitní studia + Filologie Učitelství společenských věd + německého jazyka a literatury pro SŠ DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program Historické vědy se studijním oborem České dějiny Doktorské studium v německém jazyce / Doctorandenstudium / Präsenz- und Fernstudium Studijní program / Studiengang / Historische Wissenschaft Studijní obor / Studienfach: Tschechische Geschichte

7 České mládeže 8, Ústí nad Labem Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) Web: IBAN formát účtu: CZ SWIFT adresa: KOMBCZPPXXX Adresa banky: Komerční banka a.s., Bílinská 2, Ústí nad Labem, Czech Republic Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně Hoření 13, Ústí nad Labem, Czech Republic PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PF) Den otevřených dveří: Termín pro podání přihlášky: do bakalářské a magisterské studium do doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: praktické zkoušky z hudební, výtvarné a tělesné výchovy písemné a ústní zkoušky pro všechny ostatní obory bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, náhradní praktické přijímací zkoušky Výjimkou je Test obecných studijních předpokladů, u něhož termíny určuje společnost Scio. Forma přihlášky:elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek (neplatí pro obor Piano Playing) za přihlášku: 300 Kč Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická i písemná přihláška Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška (při podání elektronické přihlášky platba pouze převodem) Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308 Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379 Administrativní poplatek (pro obor Piano Playing) Za přihlášku: 15 EUR Číslo účtu: /0100 Studijní program Filologie se Obchodní ruština Čeština pro cizince Studijní program Filologie s kombinacemi studijních oborů se zaměřením na vzdělávání: Anglický jazyk + Český jazyk Anglický jazyk + Historie Anglický jazyk + Hudební výchova Anglický jazyk + Německý jazyk Anglický jazyk + Společenské vědy Studijní program Tělesná výchova a sport se studijním oborem Aktivity v přírodě Studijní program Tělesná výchova a sport s kombinacemi studijních oborů: Tělesná výchova + Český jazyk Tělesná výchova + Geografie Tělesná výchova + Historie Tělesná výchova + Německý jazyk Tělesná výchova + Společenské vědy Studijní program Tělesná výchova a sport s kombinacemi studijních oborů se zaměřením na vzdělávání: Tělesná výchova + Anglický jazyk Tělesná výchova + Český jazyk Tělesná výchova + Historie Tělesná výchova + Německý jazyk Tělesná výchova + Společenské vědy Studijní program Specializace v pedagogice se Sociální pedagogika Anglický jazyk Český jazyk Hudební výchova Popularizace hudby a organizace hudebního života Výtvarná výchova

8 Studijní program Specializace v pedagogice s kombinacemi studijních oborů: Český jazyk + Filozofie Český jazyk + Historie Český jazyk + Hudební výchova Český jazyk + Německý jazyk Český jazyk + Společenské vědy Hudební výchova + Německý jazyk Hudební výchova + Sbormistrovství Studijní program Specializace v pedagogice s kombinacemi studijních oborů se zaměřením na vzdělávání: Český jazyk + Historie Český jazyk + Hudební výchova Český jazyk + Německý jazyk Český jazyk + Společenské vědy Český jazyk + Výtvarná výchova Hudební výchova + Historie Hudební výchova + Německý jazyk Hudební výchova + Společenské vědy Výtvarná výchova + Historie Výtvarná výchova + Hudební výchova Studijní program Specializace v pedagogice se Sociálně pedagogická asistence Učitelství pro mateřské školy Studijní program Vychovatelství se studijním oborem Pedagogika volného času Studijní program Tělesná výchova a sport se studijním oborem Tělesná výchova a sport kombinovaná forma Studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem Školský management Bakalářské studium v anglickém jazyce Prezenční studium / Full-time Study Studijní program / Study programme Specializace v pedagogice / Specialisation in Education Studijní obor / Field of study: Piano Playing Studijní program Učitelství pro základní školy se studijním oborem: Učitelství cizích jazyků pro ZŠ anglický jazyk Studijní program Vychovatelství se studijním oborem Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce Studijní program Učitelství pro základní školy s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Anglický jazyk + Dějepis Anglický jazyk + Hudební výchova Anglický jazyk + Německý jazyk Anglický jazyk + Občanská výchova Anglický jazyk + Tělesná výchova Český jazyk + Anglický jazyk Český jazyk + Dějepis Český jazyk + Hudební výchova Český jazyk + Německý jazyk Český jazyk + Občanská výchova Český jazyk + Tělesná výchova Český jazyk + Výtvarná výchova Hudební výchova + Občanská výchova Hudební výchova + Německý jazyk Hudební výchova + Výtvarná výchova Německý jazyk + Tělesná výchova Tělesná výchova + Občanská výchova Studijní program Tělesná výchova a sport s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství tělesné výchovy + českého jazyka a literatury Učitelství tělesné výchovy + geografie Učitelství tělesné výchovy + německého jazyka a literatury Učitelství tělesné výchovy + společenských věd Studijní program Učitelství pro střední školy se Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ a SŠ Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ Výtvarně edukativní studia Studijní program Učitelství pro střední školy s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství českého jazyka a literatury + historie Učitelství českého jazyka a literatury + německého jazyka a literatury Učitelství českého jazyka a literatury + společenských věd

9 Učitelství českého jazyka a literatury + hudební výchovy Učitelství hudební výchovy + německého jazyka a literatury Učitelství hudební výchovy + sbormistrovství Učitelství hudební výchovy + společenských věd Učitelství hudební výchovy + výtvarné výchovy Učitelství výtvarné výchovy + společenských věd MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program Učitelství pro základní školy se Učitelství pro 1. st. ZŠ a anglický jazyk Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální pedagogika Studijní program Učitelství pro základní školy se studijním oborem Učitelství pro 1. st. ZŠ DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program Specializace v pedagogice se Hudební teorie a pedagogika Teorie výtvarné výchovy Teorie vzdělávání v bohemistice České mládeže Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) Web: PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PŘF) Dny otevřených dveří: 27. a Termín pro podání přihlášky: do bakalářské a navazující magisterské studium do doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: praktické přijímací zkoušky písemné a ústní přijímací zkoušky Forma přihlášky:elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek za přihlášku: 444 Kč při podání elektronické přihlášky 555 Kč při podání písemné přihlášky Variabilní symbol pro platbu převodem:elektronická přihláška písemná přihláška Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška (při podání elektronické přihlášky platba pouze převodem) Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol pro platbu převodem:0308 Konstantní symbol pro platbu složenkou:0379 Studijní program Aplikovaná informatika se studijním oborem Informační systémy otevírá se v Ústí nad Labem i Litvínově Studijní program Biologie se studijním oborem: Biologie Studijní program Fyzika se studijním oborem: Počítačové modelování ve fyzice a technice Studijní program Geografie se Geografie Geografie střední Evropy Studijní program Chemie se studijním oborem: Toxikologie a analýza škodlivin otevírá se v Ústí nad Labem i Litvínově Studijní program Chemie a technologie materiálů se studijním oborem Stavební chemie

10 Studijní program Matematika se Matematická informatika Matematika a její použití v přírodních vědách Studijní program Přírodovědná studia se studijním oborem Přírodovědné vzdělávání Studijní program Biologie s kombinací studijních oborů Biologie + Geografie Studijní program Fyzika s kombinacemi studijních oborů: Fyzika + Biologie Fyzika + Hudební výchova Fyzika + Chemie Fyzika + Informatika Fyzika + Matematika Fyzika + Společenské vědy Fyzika + Tělesná výchova Studijní program Fyzika s kombinacemi studijních oborů se zaměřením na vzdělávání: Fyzika + Chemie Fyzika + Informatika Fyzika + Matematika Fyzika + Technická výchova Fyzika + Tělesná výchova Fyzika + Společenské vědy Studijní program Geografie s kombinacemi studijních oborů: Geografie + Historie Geografie + Informatika Geografie + Politologie Geografie + Německý jazyk Studijní program Chemie s kombinacemi studijních oborů: Chemie + Biologie Chemie + Geografie Chemie + Informatika Chemie + Matematika Chemie + Společenské vědy Chemie + Tělesná výchova Studijní program Chemie s kombinacemi studijních oborů se zaměřením na vzdělávání: Chemie + Informatika Chemie + Matematika Chemie + Technická výchova Studijní program Matematika s kombinacemi studijních oborů: Matematika + Český jazyk Matematika + Geografie Matematika + Historie Matematika + Hudební výchova Matematika + Informatika Matematika + Německý jazyk Matematika + Společenské vědy Matematika + Tělesná výchova Studijní program Matematika s kombinacemi studijních oborů se zaměřením na vzdělávání: Matematika + Anglický jazyk Matematika + Český jazyk Matematika + Historie Matematika + Hudební výchova Matematika + Informatika se zaměřením na vzdělávání Matematika + Německý jazyk Matematika + Technická výchova Matematika + Tělesná výchova Matematika + Výtvarná výchova Studijní program Informatika s kombinacemi studijních oborů: Informatika + Historie Informatika + Tělesná výchova Studijní program Informatika s kombinacemi studijních oborů se zaměřením na vzdělávání: Informatika + Anglický jazyk Informatika + Technická výchova kombinovaná forma Studijní program Biologie se studijním oborem: Biologie Studijní program Fyzika se Počítačové modelování ve fyzice a technice otevírá se v Ústí nad Labem Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě otevírá se v Chomutově Studijní program Fyzika s kombinací studijních oborů Fyzika + Matematika Studijní program Fyzika se studijním oborem: Počítačové modelování ve vědě a technice Studijní program Geografie se studijním oborem: Geografie Studijní program Geografie s kombinacemi studijních oborů: Učitelství geografie + anglického jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ Učitelství geografie + historie pro SŠ

11 Studijní program Fyzika s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Učitelství fyziky + biologie Učitelství fyziky + hudební výchovy Učitelství fyziky + chemie Učitelství fyziky + matematiky Učitelství fyziky + tělesné výchovy Studijní program Fyzika s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství fyziky + biologie Učitelství fyziky + matematiky Učitelství fyziky + tělesné výchovy Studijní program Matematika s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Učitelství matematiky + anglického jazyka a literatury Učitelství matematiky + českého jazyka Učitelství matematiky + geografie Učitelství matematiky + historie Učitelství matematiky + hudební výchovy Učitelství matematiky + tělesné výchovy Studijní program Matematika s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství matematiky + biologie Učitelství matematiky + českého jazyka Učitelství matematiky + geografie Učitelství matematiky + historie Učitelství matematiky + společenských věd Učitelství matematiky + tělesné výchovy Studijní program Biologie s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství biologie + geografie Učitelství biologie + společenských věd Učitelství biologie + tělesné výchovy Učitelství biologie + výtvarné výchovy Studijní program Chemie s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Učitelství chemie + biologie Učitelství chemie + geografie Učitelství chemie + matematiky DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program Matematika se studijním oborem Obecné otázky matematiky Studijní program Fyzika se studijním oborem: Počítačové metody ve vědě a technice Doktorské studium v anglickém jazyce / Doctoral studies / form of study: full-time or combined Studijní program / Study programme: Physics Studijní obor / Field of study: Computer Methods in Science and Technology České mládeže Ústí nad Labem Tel.: (+420) , (+420) Web: ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ (ÚZS) Den otevřených dveří: Termín pro podání přihlášky: do Termín přijímacích zkoušek: Všeobecná sestra Porodní asistentka Fyzioterapie Ergoterapie Náhradní termín přijímacích zkoušek: Všeobecná sestra Porodní asistentka Fyzioterapie Ergoterapie Forma přihlášky:elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek za přihlášku: 430 Kč při podání elektronické přihlášky 530 Kč při podání písemné přihlášky Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška (při podání elektronické přihlášky platba pouze převodem) Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí)

12 Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308 Konstantní symbol pro platbu složenkou:0379 POZNÁMKY prezenční studium Studijní program Ošetřovatelství se studijními obory: Porodní asistentka Všeobecná sestra Studijní program Specializace ve zdravotnictví se Ergoterapie Fyzioterapie Velká Hradební 13, Ústí nad Labem tel. (+420) , (+420) , (+420) Web:

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia prezenční kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

INFORMACE O STUDIU 2009/2010

INFORMACE O STUDIU 2009/2010 INFORMACE O STUDIU 2009/2010 Obsah Součásti univerzity Fakulta sociálně ekonomická (FSE) Fakulta umění a designu (FUD) Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) Fakulta životního prostředí (FŽP)

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 20. LEDNA 2011 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 21. LEDNA 2016 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1 UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 23. LEDNA 2014 Během Dne otevřených dveří

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 21. LEDNA 2010 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Květen 2011 Obsah Úvod... 3 1 Výsledky

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2006 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů:

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů: Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 002 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných

Více

Přijímací řízení 2007/08

Přijímací řízení 2007/08 Přijímací řízení 2007/08 UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Informace k přijímacímu řízení Přírodovědecká fakulta UJEP je vědeckým a vzdělávacím centrem regionu zaměřeným

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2014/2015 je vyhlášeno 2. kolo

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2 0 0 9 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za rok 2009 vypracovanou podle 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Bakalářské studijní programy 1) Studijní program B 5341 Ošetřovatelství prezenční

Více

Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2015/2016 je vyhlášeno 2. kolo

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE 1. Seznam otevíraných studijních oborů, předměty přijímací zkoušky, předpokládaný počet přijatých

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 12. ledna 2013 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

Opatření děkana ZSF č. 17/2006

Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů Na základě znění 48 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Bakalářský (prezenční forma) podoba v systému Moodle. písemná zkouška bonifikace krajském kole biologické olympiády nebo 11. 5. 2015.

Bakalářský (prezenční forma) podoba v systému Moodle. písemná zkouška bonifikace krajském kole biologické olympiády nebo 11. 5. 2015. Kritéria hodnocení přijímací 2015/2016 - bakalářské studijní obory Aplikovaná matematika bakalářský (kombinovaná forma) Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky v rozsahu učiva gymnázií. Chemie Forma

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2 0 1 0 OBSAH 1. Úvod 4 2. Struktura a orgány univerzity 5 2.1 Struktura univerzity a organizační schéma 5 2.2 Akademický senát UJEP 7 2.3 Správní rada UJEP 8 2.4 Vědecká rada

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 Děkan Hornicko-geologické fakulty (HGF) vyhlašuje od 1.1.2015 přijímací řízení pro studium v konzultačních

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2007 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ. Bakalářská studia jednooborová (tříleté studium)

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ. Bakalářská studia jednooborová (tříleté studium) NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ Vysvětlivky (Forma studia): prezenční (denní) studium, KS kombinované (dříve dálkové) studium Bakalářská studia jednooborová (tříleté studium) Tělesná výchova a sport Rekreologie,

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Škola: Adresa: IČ: Typ školy: Státní Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Univerzitní č.p. 244/22, 779 00 Olomouc 61989592 Ředitel: RNDr. Gabriela Ivana Vlková,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

1. Představení MU, FSpS

1. Představení MU, FSpS Den otevřených dveří 22. 1. 2013 1. Představení MU, FSpS 2. Přehled studijních programů, oborů a směrů 3. Výběr formy studia, výuka, finanční náročnost studia 4. Termíny přijímacích zkoušek, kritéria přijímacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta se sídlem v Českých Budějovicích, Branišovská 31, 37005 IČO: 60076658 zastoupená děkanem Přírodovědecké fakulty JU

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Děkanát: třída Svobody 8 P. O. Box 135 771 11 Olomouc 1 tel.: 585 632 855 fax: 585 632 852 Studijní oddělení: třída Svobody 8 P. O. Box 135 771

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Směrnice č. 2 /2010 Věc: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2011/2012 Účinnost od: 1. 10. 2010 do 31.10. 2011

Více

Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2005

Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2005 Výroční zpráva Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem za rok 2005 1. Úvod... 6 2. Organizační schéma a vedení fakulty... 8 2.1 Struktura fakulty... 10 3. Složení orgánů

Více

1. Bakalářské studijní programy

1. Bakalářské studijní programy PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FMMI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Pravidla přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a navazujících

Více

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B 6 12 třída na ISB The International School of Brno, o.p.s. Čejkovická 10, Brno, Czech Republic, 628 00 Telefon: 00 420 544 212 313 gsm: +420 776 490 120 info@isob.cz www.isob.cz Rozdělení tříd / stupňů

Více