Informace o přijímacím řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o přijímacím řízení"

Transkript

1 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje podle studijního plánu, který studentovi umožňuje pravidelnou, často každodenní účast na přednáškách, seminářích a cvičeních či dalších vzdělávacích aktivitách vedených akademickými pracovníky. Studium v kombinované formě se uskutečňuje podle studijního plánu, v němž každodenní účast ve výuce není vyžadována. Studenti kombinované formy docházejí na fakultu buď jeden den v týdnu (může se jednat o pracovní den), nebo mají jedenkrát za 3 4 týdny blokovou výuku trvající 2 3 dny. Studium dále probíhá prostřednictvím e-learningu a samostudia. Typy studijních programů Bakalářské studium - je určeno pro absolventy středních škol s maturitou - doba studia jsou 3 nebo 4 roky - absolventi získávají titul Bc., u uměleckých oborů Fakulty umění a designu BcA., a mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Magisterské studium - je určeno pro absolventy středních škol s maturitou - doba studia je 5 let - absolventi získávají titul Mgr. a mohou pokračovat v doktorském studiu Navazující magisterské studium - je určeno pro absolventy bakalářského studia ve stejném nebo příbuzném oboru - doba studia jsou 2 roky - absolventi získávají titul Mgr. nebo Ing., u uměleckých oborů Fakulty umění a designu MgA., a mohou pokračovat v doktorském studiu Doktorské studium - je určeno pro absolventy magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů - doba studia jsou 3 nebo 4 roky - studium je zaměřeno na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu, vývoje nebo umění - absolventi získávají titul Ph.D. Národní srovnávací zkoušky (Testy Scio) Na Pedagogické fakultě se v oborech Pedagogika volného času, Sociálně pedagogická asistence, Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ koná přijímací zkouška formou Národních srovnávacích zkoušek - Testu obecných studijních předpokladů (TOSP) společnosti Scio. Uchazeč může tento test absolvovat vícekrát (pokud se vícekrát přihlásí a uhradí poplatky za tyto testy), do přijímacího řízení se mu pak započítá vždy jen nejlepší výsledek. Každý uchazeč, který se hlásí na výše uvedené obory (v prezenční i kombinované formě), si jednak musí podat přihlášku na PF UJEP, jednak se musí individuálně přihlásit u společnosti Scio. Od této společnosti obdrží pozvánku k Testu obecných studijních předpokladů, fakulta pozvánku k těmto testům ani k přijímacím zkouškám nezasílá. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá společnosti Scio. Podrobné informace o Národních srovnávacích zkouškách naleznete na

2 FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ (FSE) Den otevřených dveří: Termín pro podání přihlášky: do studia do kombinovaná forma studia Termín přijímacích zkoušek: Náhradní termín přijímacích zkoušek: Forma přihlášky: pouze elektronická s platbou výhradně převodem Administrativní poplatek za přihlášku: 490 Kč Variabilní symbol: Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky Konstantní symbol: 0308 Studijní program Ekonomika a management se Podniková ekonomika a management Finanční management Obchod a marketing Studijní program Hospodářská politika a správa se studijním oborem: Regionální rozvoj Studijní program Sociální politika a sociální práce se studijním oborem: Sociální práce Studijní program Ekonomika a management se Finanční management Podniková ekonomika a management Studijní program Hospodářská politika a správa se studijním oborem: Regionální rozvoj Moskevská 54, Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) Web: FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU (FUD) Den otevřených dveří: Termín pro podání přihlášky: do bakalářské studium (obory Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba, Užité umění) do navazující magisterské studium (obory Fotografie, Užité umění) do navazující magisterské studium (obor Kurátorská studia) do navazující magisterské studium (obor Photography) do doktorské studium (obor Vizuální komunikace) Termín přijímacích zkoušek: bakalářské studium (obory Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba, Užité umění) navazující magisterské studium (obory Fotografie, Užité umění) navazující magisterské studium (obor Kurátorská studia) navazující magisterské studium (obor Photography) doktorské studium (obor Vizuální komunikace) Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek (neplatí pro obor Photography): Za přihlášku: 560 Kč Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška (při podání elektronické přihlášky platba pouze převodem) Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308 Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379

3 Administrativní poplatek pro obor Photography: Za přihlášku: 20 EUR Číslo účtu: /0100 IBAN formát účtu: CZ SWIFT adresa: KOMBCZPPXXX Adresa banky: Komerční banka a.s., Bílinská 2, Ústí nad Labem, Czech Republic Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Hoření 13, Ústí nad Labem, Czech Republic Studijní program Výtvarná umění se studijními obory: Design v ateliérech: - Design interiéru - Design keramiky - Produktový design Fotografie a intermediální tvorba v ateliérech: - Aplikovaná a reklamní fotografie - Digitální animace - Fotografie - Interaktivní média - Performativní média - Time-Based Media Grafický design v ateliérech: - Grafický design I - Grafický design II - Vizuální design Užité umění v ateliérech: - Přírodní materiály - Sklo - Textilní tvorba Studijní program Výtvarná umění se studijními obory: Fotografie v ateliérech: - Aplikovaná a reklamní fotografie - Fotografie - Interaktivní média Užité umění v ateliérech: - Design interiéru - Design keramiky - Grafický design I - Grafický design II - Produktový design - Přírodní materiály - Sklo - Textilní tvorba - Vizuální design Kurátorská studia Navazující magisterské studium v anglickém jazyce / Follow-up master s studies / form of study: full-time Studijní program / Study programme: Fine Arts Studijní obor / Field of study: Photography DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program Výtvarná umění se studijním oborem Vizuální komunikace Pasteurova Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Web: FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU (FVTM) Den otevřených dveří: Termín pro podání přihlášky: do bakalářské a navazující magisterské studium do doktorské studium (pro nástup v únoru 2010) do doktorské studium (pro nástup v září 2010) Termín přijímacích zkoušek: bakalářské studium (datum ověření podmínek pro přijetí) navazující magisterské studium doktorské studium (pro nástup v únoru 2010) doktorské studium (pro nástup v září 2010) Náhradní termín přijímacích zkoušek: navazující magisterské studium Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek: 410 Kč při podání elektronické přihlášky 510 Kč při podání písemné přihlášky

4 Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška (při podání elektronické přihlášky platba pouze převodem) Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308 Konstantní symbol pro složenku: 0379 Studijní program Strojírenská technologie se studijním oborem: Řízení výroby otevírá se v Ústí nad Labem a kombinovaná forma i v Chomutově V případě souhlasného stanoviska Akreditační komise bude též otevřen: Studijní program Strojírenská technologie se studijním oborem: Příprava a řízení výroby V případě souhlasného stanoviska Akreditační komise bude též otevřen Studijní program Strojírenství se studijním oborem Materiály a technologie v dopravě DOKTORSKÉ STUDIUM ium Studijní program Strojírenská technologie Na Okraji Ústí nad Labem Tel.: (+420) Web: Studijní program: Strojírenství se studijním oborem Materiály a technologie v dopravě Studijní program Strojírenská technologie se studijním oborem: Management sklářství a plastikářství otevírá se pouze v Ústí nad Labem Studijní program Strojírenství se studijním oborem: Zabezpečení výroby otevírá se pouze v Ústí nad Labem Studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem: Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) Přihlášky pro tento program přijímá Přírodovědecká fakulta UJEP, a to do kombinací s těmito Matematika se zaměřením na vzdělávání Fyzika se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání Informatika se zaměřením na vzdělávání FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (FŽP) Den otevřených dveří: Termín pro podání přihlášky: bakalářské studium navazující magisterské studium jaro 2010 doktorské studium Termín přijímacích zkoušek podle typů studijních programů: Bakalářské studium: Uchazeči jsou přijímáni bez písemných či ústních zkoušek, ale na základě podmínek stanovených Fakultou životního prostředí UJEP, které jsou dostupné na webových stránkách fakulty. Navazující magisterské studium: (netýká se absolventů FŽP) Doktorské studium: informace dostupné na webových stránkách fakulty Forma přihlášky: elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek za přihlášku: 420 Kč při podání elektronické přihlášky 520 Kč při podání písemné přihlášky

5 Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška (při podání elektronické přihlášky platba pouze převodem) Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308 Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379 Studijní program Ekologie a ochrana prostředí se studijním oborem: Ochrana životního prostředí - otevírá se v Ústí nad Labem a Mostě Studijní program Inženýrská ekologie se Vodní hospodářství - otevírá se pouze v Ústí nad Labem Ochrana životního prostředí v průmyslu - otevírá se pouze v Ústí nad Labem Studijní program Ekologie a ochrana prostředí se Odpadové hospodářství - otevírá se pouze v Ústí nad Labem Revitalizace krajiny - otevírá se pouze v Ústí nad Labem DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program Ekologie a ochrana prostředí se studijním oborem: Environmentální analytická chemie (studium uskutečňované společně s Ústavem anorganické chemie AV ČR, v.v.i. v Řeži) Králova výšina 7, Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) Web: FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) Den otevřených dveří: Termín pro podání přihlášky: Termín přijímacích zkoušek: Forma přihlášky:elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek (neplatí pro obor Tschechische Geschichte): 440 Kč při podání elektronické přihlášky 540 Kč při podání písemné přihlášky Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška (při podání elektronické přihlášky platba pouze převodem) Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308 Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379 Administrativní poplatek pro obor Tschechische Geschichte: Za přihlášku: 15 EUR Číslo účtu: /0100 IBAN formát účtu: CZ SWIFT adresa: KOMBCZPPXXX Adresa banky: Komerční banka a.s., Bílinská 2, Ústí nad Labem, Czech Republic Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Hoření 13, Ústí nad Labem, Czech Republic kombinovaná forma Studijní program Filologie se studijním oborem Německý jazyk pro školskou praxi Studijní program Filologie se Interkulturní germanistika Německý jazyk Studijní program Historické vědy se studijními obory:

6 Historie Historie se zaměřením na vzdělávání Dokumentace památek Kulturně historická regionalistika Studijní program Humanitní studia se studijními obory: Základy humanitní vzdělanosti estetika Základy humanitní vzdělanosti politologie Studijní programy Filozofie + Historické vědy Filozofie + Historie Studijní programy Filozofie + Filologie Filozofie + Německý jazyk Studijní programy Filozofie + Humanitní studia Filozofie + Společenské vědy Studijní programy Historické vědy + Filologie s kombinacemi studijních oborů: Historie + Německý jazyk Historie + Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Studijní programy Historické vědy + Humanitní studia s kombinacemi studijních oborů: Historie + Společenské vědy Historie + Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Studijní programy Humanitní studia + Filologie s kombinacemi studijních oborů: Společenské vědy + Německý jazyk Společenské vědy + Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Studijní programy Politologie + Historické vědy Politologie + Historie Studijní programy Politologie + Filozofie Politologie + Filozofie Studijní programy Politologie + Humanitní studia Politologie + Společenské vědy Studijní programy Politologie + Filologie Politologie + Německý jazyk Studijní program Učitelství pro základní školy se studijním oborem: Učitelství cizích jazyků pro ZŠ německý jazyk Studijní program Historické vědy se studijními obory: Historie Kulturně historická regionalistika Německá studia ve středoevropském kontextu Učitelství historie pro střední školy Studijní program Politologie se studijním oborem Politická filozofie Studijní program Učitelství pro základní školy s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Dějepis + Německý jazyk Dějepis + Občanská výchova Občanská výchova + Německý jazyk Studijní programy Historické vědy + Humanitní studia s kombinacemi studijních oborů: Učitelství historie + společenských věd pro SŠ Historie + Společenské vědy Studijní programy Historické vědy + Filologie Učitelství historie + německého jazyka a literatury pro SŠ Studijní programy Humanitní studia + Filologie Učitelství společenských věd + německého jazyka a literatury pro SŠ DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program Historické vědy se studijním oborem České dějiny Doktorské studium v německém jazyce / Doctorandenstudium / Präsenz- und Fernstudium Studijní program / Studiengang / Historische Wissenschaft Studijní obor / Studienfach: Tschechische Geschichte

7 České mládeže 8, Ústí nad Labem Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) Web: IBAN formát účtu: CZ SWIFT adresa: KOMBCZPPXXX Adresa banky: Komerční banka a.s., Bílinská 2, Ústí nad Labem, Czech Republic Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně Hoření 13, Ústí nad Labem, Czech Republic PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PF) Den otevřených dveří: Termín pro podání přihlášky: do bakalářské a magisterské studium do doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: praktické zkoušky z hudební, výtvarné a tělesné výchovy písemné a ústní zkoušky pro všechny ostatní obory bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, náhradní praktické přijímací zkoušky Výjimkou je Test obecných studijních předpokladů, u něhož termíny určuje společnost Scio. Forma přihlášky:elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek (neplatí pro obor Piano Playing) za přihlášku: 300 Kč Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická i písemná přihláška Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška (při podání elektronické přihlášky platba pouze převodem) Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308 Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379 Administrativní poplatek (pro obor Piano Playing) Za přihlášku: 15 EUR Číslo účtu: /0100 Studijní program Filologie se Obchodní ruština Čeština pro cizince Studijní program Filologie s kombinacemi studijních oborů se zaměřením na vzdělávání: Anglický jazyk + Český jazyk Anglický jazyk + Historie Anglický jazyk + Hudební výchova Anglický jazyk + Německý jazyk Anglický jazyk + Společenské vědy Studijní program Tělesná výchova a sport se studijním oborem Aktivity v přírodě Studijní program Tělesná výchova a sport s kombinacemi studijních oborů: Tělesná výchova + Český jazyk Tělesná výchova + Geografie Tělesná výchova + Historie Tělesná výchova + Německý jazyk Tělesná výchova + Společenské vědy Studijní program Tělesná výchova a sport s kombinacemi studijních oborů se zaměřením na vzdělávání: Tělesná výchova + Anglický jazyk Tělesná výchova + Český jazyk Tělesná výchova + Historie Tělesná výchova + Německý jazyk Tělesná výchova + Společenské vědy Studijní program Specializace v pedagogice se Sociální pedagogika Anglický jazyk Český jazyk Hudební výchova Popularizace hudby a organizace hudebního života Výtvarná výchova

8 Studijní program Specializace v pedagogice s kombinacemi studijních oborů: Český jazyk + Filozofie Český jazyk + Historie Český jazyk + Hudební výchova Český jazyk + Německý jazyk Český jazyk + Společenské vědy Hudební výchova + Německý jazyk Hudební výchova + Sbormistrovství Studijní program Specializace v pedagogice s kombinacemi studijních oborů se zaměřením na vzdělávání: Český jazyk + Historie Český jazyk + Hudební výchova Český jazyk + Německý jazyk Český jazyk + Společenské vědy Český jazyk + Výtvarná výchova Hudební výchova + Historie Hudební výchova + Německý jazyk Hudební výchova + Společenské vědy Výtvarná výchova + Historie Výtvarná výchova + Hudební výchova Studijní program Specializace v pedagogice se Sociálně pedagogická asistence Učitelství pro mateřské školy Studijní program Vychovatelství se studijním oborem Pedagogika volného času Studijní program Tělesná výchova a sport se studijním oborem Tělesná výchova a sport kombinovaná forma Studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem Školský management Bakalářské studium v anglickém jazyce Prezenční studium / Full-time Study Studijní program / Study programme Specializace v pedagogice / Specialisation in Education Studijní obor / Field of study: Piano Playing Studijní program Učitelství pro základní školy se studijním oborem: Učitelství cizích jazyků pro ZŠ anglický jazyk Studijní program Vychovatelství se studijním oborem Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce Studijní program Učitelství pro základní školy s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Anglický jazyk + Dějepis Anglický jazyk + Hudební výchova Anglický jazyk + Německý jazyk Anglický jazyk + Občanská výchova Anglický jazyk + Tělesná výchova Český jazyk + Anglický jazyk Český jazyk + Dějepis Český jazyk + Hudební výchova Český jazyk + Německý jazyk Český jazyk + Občanská výchova Český jazyk + Tělesná výchova Český jazyk + Výtvarná výchova Hudební výchova + Občanská výchova Hudební výchova + Německý jazyk Hudební výchova + Výtvarná výchova Německý jazyk + Tělesná výchova Tělesná výchova + Občanská výchova Studijní program Tělesná výchova a sport s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství tělesné výchovy + českého jazyka a literatury Učitelství tělesné výchovy + geografie Učitelství tělesné výchovy + německého jazyka a literatury Učitelství tělesné výchovy + společenských věd Studijní program Učitelství pro střední školy se Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ a SŠ Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ Výtvarně edukativní studia Studijní program Učitelství pro střední školy s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství českého jazyka a literatury + historie Učitelství českého jazyka a literatury + německého jazyka a literatury Učitelství českého jazyka a literatury + společenských věd

9 Učitelství českého jazyka a literatury + hudební výchovy Učitelství hudební výchovy + německého jazyka a literatury Učitelství hudební výchovy + sbormistrovství Učitelství hudební výchovy + společenských věd Učitelství hudební výchovy + výtvarné výchovy Učitelství výtvarné výchovy + společenských věd MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program Učitelství pro základní školy se Učitelství pro 1. st. ZŠ a anglický jazyk Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální pedagogika Studijní program Učitelství pro základní školy se studijním oborem Učitelství pro 1. st. ZŠ DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program Specializace v pedagogice se Hudební teorie a pedagogika Teorie výtvarné výchovy Teorie vzdělávání v bohemistice České mládeže Ústí nad Labem Tel.: (+420) , Fax: (+420) Web: PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PŘF) Dny otevřených dveří: 27. a Termín pro podání přihlášky: do bakalářské a navazující magisterské studium do doktorské studium Termín přijímacích zkoušek: praktické přijímací zkoušky písemné a ústní přijímací zkoušky Forma přihlášky:elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek za přihlášku: 444 Kč při podání elektronické přihlášky 555 Kč při podání písemné přihlášky Variabilní symbol pro platbu převodem:elektronická přihláška písemná přihláška Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška (při podání elektronické přihlášky platba pouze převodem) Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí) Konstantní symbol pro platbu převodem:0308 Konstantní symbol pro platbu složenkou:0379 Studijní program Aplikovaná informatika se studijním oborem Informační systémy otevírá se v Ústí nad Labem i Litvínově Studijní program Biologie se studijním oborem: Biologie Studijní program Fyzika se studijním oborem: Počítačové modelování ve fyzice a technice Studijní program Geografie se Geografie Geografie střední Evropy Studijní program Chemie se studijním oborem: Toxikologie a analýza škodlivin otevírá se v Ústí nad Labem i Litvínově Studijní program Chemie a technologie materiálů se studijním oborem Stavební chemie

10 Studijní program Matematika se Matematická informatika Matematika a její použití v přírodních vědách Studijní program Přírodovědná studia se studijním oborem Přírodovědné vzdělávání Studijní program Biologie s kombinací studijních oborů Biologie + Geografie Studijní program Fyzika s kombinacemi studijních oborů: Fyzika + Biologie Fyzika + Hudební výchova Fyzika + Chemie Fyzika + Informatika Fyzika + Matematika Fyzika + Společenské vědy Fyzika + Tělesná výchova Studijní program Fyzika s kombinacemi studijních oborů se zaměřením na vzdělávání: Fyzika + Chemie Fyzika + Informatika Fyzika + Matematika Fyzika + Technická výchova Fyzika + Tělesná výchova Fyzika + Společenské vědy Studijní program Geografie s kombinacemi studijních oborů: Geografie + Historie Geografie + Informatika Geografie + Politologie Geografie + Německý jazyk Studijní program Chemie s kombinacemi studijních oborů: Chemie + Biologie Chemie + Geografie Chemie + Informatika Chemie + Matematika Chemie + Společenské vědy Chemie + Tělesná výchova Studijní program Chemie s kombinacemi studijních oborů se zaměřením na vzdělávání: Chemie + Informatika Chemie + Matematika Chemie + Technická výchova Studijní program Matematika s kombinacemi studijních oborů: Matematika + Český jazyk Matematika + Geografie Matematika + Historie Matematika + Hudební výchova Matematika + Informatika Matematika + Německý jazyk Matematika + Společenské vědy Matematika + Tělesná výchova Studijní program Matematika s kombinacemi studijních oborů se zaměřením na vzdělávání: Matematika + Anglický jazyk Matematika + Český jazyk Matematika + Historie Matematika + Hudební výchova Matematika + Informatika se zaměřením na vzdělávání Matematika + Německý jazyk Matematika + Technická výchova Matematika + Tělesná výchova Matematika + Výtvarná výchova Studijní program Informatika s kombinacemi studijních oborů: Informatika + Historie Informatika + Tělesná výchova Studijní program Informatika s kombinacemi studijních oborů se zaměřením na vzdělávání: Informatika + Anglický jazyk Informatika + Technická výchova kombinovaná forma Studijní program Biologie se studijním oborem: Biologie Studijní program Fyzika se Počítačové modelování ve fyzice a technice otevírá se v Ústí nad Labem Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě otevírá se v Chomutově Studijní program Fyzika s kombinací studijních oborů Fyzika + Matematika Studijní program Fyzika se studijním oborem: Počítačové modelování ve vědě a technice Studijní program Geografie se studijním oborem: Geografie Studijní program Geografie s kombinacemi studijních oborů: Učitelství geografie + anglického jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ Učitelství geografie + historie pro SŠ

11 Studijní program Fyzika s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Učitelství fyziky + biologie Učitelství fyziky + hudební výchovy Učitelství fyziky + chemie Učitelství fyziky + matematiky Učitelství fyziky + tělesné výchovy Studijní program Fyzika s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství fyziky + biologie Učitelství fyziky + matematiky Učitelství fyziky + tělesné výchovy Studijní program Matematika s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Učitelství matematiky + anglického jazyka a literatury Učitelství matematiky + českého jazyka Učitelství matematiky + geografie Učitelství matematiky + historie Učitelství matematiky + hudební výchovy Učitelství matematiky + tělesné výchovy Studijní program Matematika s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství matematiky + biologie Učitelství matematiky + českého jazyka Učitelství matematiky + geografie Učitelství matematiky + historie Učitelství matematiky + společenských věd Učitelství matematiky + tělesné výchovy Studijní program Biologie s kombinacemi studijních oborů pro SŠ: Učitelství biologie + geografie Učitelství biologie + společenských věd Učitelství biologie + tělesné výchovy Učitelství biologie + výtvarné výchovy Studijní program Chemie s kombinacemi studijních oborů pro 2. st. ZŠ: Učitelství chemie + biologie Učitelství chemie + geografie Učitelství chemie + matematiky DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program Matematika se studijním oborem Obecné otázky matematiky Studijní program Fyzika se studijním oborem: Počítačové metody ve vědě a technice Doktorské studium v anglickém jazyce / Doctoral studies / form of study: full-time or combined Studijní program / Study programme: Physics Studijní obor / Field of study: Computer Methods in Science and Technology České mládeže Ústí nad Labem Tel.: (+420) , (+420) Web: ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ (ÚZS) Den otevřených dveří: Termín pro podání přihlášky: do Termín přijímacích zkoušek: Všeobecná sestra Porodní asistentka Fyzioterapie Ergoterapie Náhradní termín přijímacích zkoušek: Všeobecná sestra Porodní asistentka Fyzioterapie Ergoterapie Forma přihlášky:elektronická nebo písemná na tiskopise SEVT Administrativní poplatek za přihlášku: 430 Kč při podání elektronické přihlášky 530 Kč při podání písemné přihlášky Variabilní symbol pro platbu převodem: elektronická přihláška písemná přihláška Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška (při podání elektronické přihlášky platba pouze převodem) Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky (při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí)

12 Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308 Konstantní symbol pro platbu složenkou:0379 POZNÁMKY prezenční studium Studijní program Ošetřovatelství se studijními obory: Porodní asistentka Všeobecná sestra Studijní program Specializace ve zdravotnictví se Ergoterapie Fyzioterapie Velká Hradební 13, Ústí nad Labem tel. (+420) , (+420) , (+420) Web:

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ (FVP) Olbrichova 625/25, 746 01 Opava,

Více

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014 DNY OTEVRENYCH DVERI: 15.11.2013 A 24.1.2014 na všech fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (24. 1. 2014 mimo studijních programů Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění) Vyberte si z

Více

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru OPRAVY A DOPLŇKY K PŘEHLEDU STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2008/2009 (UN 39-40/2007)

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské bakalářské vzdělání (kód oboru R) 11 Matematické obory R 11-01-R/008 Diskrétní matematika R 11-01-R/020 Obecná matematika - Pravděpodobnost a statistika R 11-01-R/023

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016

vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016 vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016 Fakulta architektury FA adresa Poříčí 5, 639 00 Brno telefon 541 146 620 e-mail letalova@fa.vutbr.cz web www.fa.vutbr.cz PS prezenční studium KS

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

Informace o studiu. Zahradnická fakulta MENDELU. Zajímá tě kvalita potravin? Prožívají rostliny stres? A jak se rozmnožují?

Informace o studiu. Zahradnická fakulta MENDELU. Zajímá tě kvalita potravin? Prožívají rostliny stres? A jak se rozmnožují? Zahradnická fakulta MENDELU Zajímá tě kvalita potravin? Chceš využívat léčivou sílu rostlin? Informace o studiu na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně akademický rok 2015 / 2016 Prožívají rostliny

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

KAM NA ŠKOLU. Vyšší odborné školy v České republice. Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2006/2007

KAM NA ŠKOLU. Vyšší odborné školy v České republice. Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2006/2007 KAM NA ŠKOLU Vyšší odborné školy v České republice Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2006/2007 Praha 2006 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Národní ústav

Více

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE 2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE Vážení přátelé, k publikaci dostáváte rovněž elektronickou verzi údajů o vzdělávací nabídce VOŠ na CD. Údaje mají stejnou strukturu jako kniha.

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 4. a 5. listopadu 2003, Telč

Zápis ze zasedání Akreditační komise 4. a 5. listopadu 2003, Telč Zápis ze zasedání Akreditační komise 4. a 5. listopadu 2003, Telč Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová, Petr Fiala,

Více

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH 2013/2014 ARCHITEKTURY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CHEMICKÁ INFORMAČNÍCH TECHNOLIGIÍ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ STAVEBNÍ PODNIKATELSKÁ VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ÚSTAV

Více

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

Zápis č. 05 10 ze zasedání Akreditační komise 22. 24. listopadu 2010, Litomyšl

Zápis č. 05 10 ze zasedání Akreditační komise 22. 24. listopadu 2010, Litomyšl Zápis č. 05 10 ze zasedání Akreditační komise 22. 24. listopadu 2010, Litomyšl Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Jan Roda, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Evţen Kočenda, Petr Kyloušek,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI Kde najdu další informace o přijímacím řízení? Řadu informací najdete na: http://www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/ Jaké jsou kontaktní

Více

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Pravoslav Stránský, Vladimír Křístek, Jan Štěpán, Jiří Sobota,

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více