Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:"

Transkript

1 Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace:

2 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P 6202 Název programu Hospodářská politika a správa Ekonomika a management Sociální politika a sociální práce Hospodářská politika a správa Ekonomika a management Sociální politika a sociální práce Hospodářská politika a správa Kód oboru Název oboru B M,N P FS 6202R040 Regionální rozvoj 3 PK MSMT-35601/2014 Regionální rozvoj a veřejná 6202R104 3 správa 6208R113 Finanční management 3 PK MSMT-35601/ R142 Obchod a marketing 3 PK MSMT-35601/ R R007 Ekonomika a management 3 PK MSMT-35601/ R012 Podniková ekonomika a management Sociální práce PK MSMT-35601/ T040 Regionální rozvoj 2 P MSMT-35601/2014 Regionální rozvoj a veřejná 6202T104 2 správa Podniková ekonomika a 6208T086 2 management 3 3 Standardní doba studia v akademických rocích Typ a forma studia [1] Platnost akreditace do: Rozhodnutí o akreditaci z: PK P Rozhodnutí č. j.: PK MSMT-35601/2014 P MSMT-35601/ MSMT-35601/2014 MSMT-35601/ T113 Finanční management 2 P MSMT-35601/ T007 Ekonomika a management 2 P MSMT-35601/ T Řízení v sociální práci 2 P MSMT-22719/ V Aplikovaná ekonomie a správa 4 PK MSMT-22719/ na dostudování stávajících studentů [1] forma studia - P prezenční, K kombinovaná; studijní program - B bakalářský, M magisterský, N magisterský navazující na bakalářský, P - doktorský

3 Kód programu Fakulta umění a designu UJEP B 8206 N 8206 B M,N P FS 8206R100 Design 4 P MSMT/24487/ R126 Fotografie a intermediální tvorba 4 P MSMT/24487/ R016 Grafický design 4 P MSMT/24487/ T119 Kurátorská studia 2 P MSMT/24487/ T100 Design 2 P MSMT/6931/2012-M3 8206T016 Grafický design 2 P MSMT/6931/2012-M3 Fotografie a intermediální 8204T046 2 P MSMT/6931/2012-M3 tvorba N 8206 Fine Arts Photography and Time-Based 8204T047 2 P MSMT/6931/2012-M3 Media P 8206 Výtvarná umění 8206V067 Vizuální komunikace 3 PK MSMT/7518/2013-M3 Obor habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Vizuální komunikace Název programu Výtvarná umění Výtvarná umění Kód oboru Název oboru Standardní doba studia v akademických rocích Typ a forma studia Platnost akreditace do: Rozhodnutí o akreditaci z: Rozhodnutí č.j.: MSMT-22896/2016-1

4 Kód programu Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP B M,N P FS B 2303 Strojírenská technologie 2303R008 Řízení výroby 3 PK MSMT-35602/2014 B 2341 Strojírenství Materiály a technologie v 2341R004 3 PK MSMT-35602/2014 dopravě B 3907 Energetika 3907R008 Energetika - teplárenství 3 PK MSMT-35602/2014 B 3911 Materiálové vědy 3911R038 Materiály 3 P MSMT-35602/2014 B 7507 Specializace v pedagogice Technická výchova se 7507R051 3 P MSMT-35602/2014 zaměřením na vzdělávání N 2303 Strojírenská technologie 2303T011 Příprava a řízení výroby 2 PK MSMT-35602/2014 N 2341 N 3907 Název programu Strojírenství Energetika 2341T004 Materiály a technologie v dopravě 2 PK MSMT-35602/ T008 Energetika - teplárenství 2 PK MSMT-35026/2015 N 3911 Materiálové vědy Materiálové vědy a analýza 3911T039 2 P MSMT-45142/2014 materiálu P 2303 Strojírenská technologie 2303V000 4 PK MSMT/16456/2012-M3 na dostudování stávajících studentů Kód oboru Obor habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Strojírenská technologie Název oboru Standardní doba studia v akademických rocích Typ a forma studia Platnost akreditace do: Rozhodnutí o akreditaci z: Rozhodnutí č.j.: MSMT-35085/2015

5 Kód programu Fakulta zdravotnických studií UJEP B 5341 B5345 B5349 Název programu Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Porodní asistence Kód oboru B M,N P FS 5341R007 Porodní asistentka 3 P MSMT/24490/ R009 Všeobecná sestra 3 PK MSMT/24490/ R002 Název oboru Ergoterapie R004 Fyzioterapie R007 Porodní asistentka 3 Standardní doba studia v akademických rocích Typ a forma studia PK PK Platnost akreditace do: PK Rozhodnutí o akreditaci z: P P MSMT/14382/2014 K K MSMT/24490/2014 P P MSMT/14382/2014 K P K Rozhodnutí č.j.: K MSMT/24490/2014 P MSMT/14382/2014 K MSMT/24490/2014 na dostudování stávajících studentů

6 Kód programu Fakulta životního prostředí UJEP Název programu Kód oboru Název oboru Standardní doba studia v akademických rocích Typ a forma studia B M,N P FS Platnost akreditace do: Rozhodnutí o akreditaci z: Rozhodnutí č.j.: B 1601 Ekologie a ochrana prostředí 1604R007 Ochrana životního prostředí 3 PK MSMT-35603/2014 B 3904 N 1601 P 1601 Inženýrská ekologie Ekologie a ochrana prostředí Ekologie a ochrana prostředí 3904R012 Ochrana životního prostředí v průmyslu 3 PK MSMT-35603/ R023 Vodní hospodářství 3 PK MSMT-35603/ T004 Odpadové hospodářství 2 PK MSMT-35603/ T018 Analytická chemie životního prostředí a toxikologie (společně s PřF UJEP) 2 P MSMT/48804/ T009 Revitalizace krajiny 2 PK MSMT-35603/ V002 Environmentální analytická chemie (společně s Ústavem anorganické chemie AV ČR) 4 PK MSMT/24307/2013 na dostudování stávajících studentů

7 Kód programu Filozofická fakulta UJEP B M,N P FS B 6101 Filozofie 6101R004 Filozofie 3 P MSMT-35605/2014 B 6107 Humanitní studia Společenské vědy 6107R020 3 P MSMT-35605/2014 Společenské vědy se 7507R030 zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35605/ R015 Základy humanitní vzdělanosti - estetika 3 P MSMT-35605/ R016 Základy humanitní vzdělanosti - politologie 3 P MSMT-35605/2014 B 6701 Politologie 6701R008 Politologie 3 P MSMT-35605/2014 B 7105 Název programu Historické vědy Kód oboru Název oboru 7105R086 Archivnictví a spisová služba 3 PK MSMT/54747/2012-M3 P K P MSMT-35605/2014 K MSMT-6942/ R021 Historie 3 P MSMT-35605/ R021 Historie (jednooborové) 3 PK MSMT-35605/ R056 Historie se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35605/ R056 Historie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) 3 P MSMT-35605/ R034 Kulturně historická regionalistika 3 P MSMT-35605/ R036 Kulturní historie 3 P MSMT-35605/2014 Standardní doba studia v akademických rocích Typ a forma studia 7105R060 Dokumentace památek 3 PK Platnost akreditace do: Rozhodnutí o akreditaci z: Rozhodnutí č.j.:

8 B 7310 Filologie 7310R242 Interkulturní germanistika 3 PK MSMT-35605/ R106 Německý jazyk a literatura (jednooborové) 3 P MSMT-35605/ R106 Německý jazyk a literatura 3 P MSMT-35605/ R249 Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35605/ R080 Německý jazyk pro školskou praxi 3 K MSMT-35605/2014 N 6107 Humanitní studia Společenské vědy 6107T020 2 P MSMT-35605/ T021 Učitelství společenských věd pro střední školy 2 P MSMT-35605/2014 N 6701 Politologie 6701T023 Politická filozofie 2 P MSMT-35605/2014 N 7105 N 7310 N 7503 Historické vědy Filologie Učitelství pro základní školy 7105T048 Historie (jednooborové) 2 PK MSMT-35605/ T021 Historie 2 P MSMT-35605/ T034 Kulturně historická regionalistika 2 P MSMT-35605/ T063 Učitelství historie pro střední školy (jednooborové) 2 P MSMT-35605/ T063 Učitelství historie pro střední školy 2 P MSMT-35605/ T036 Kulturní historie 2 P MSMT-35605/ T T T MSMT-35605/ MSMT-22720/ MSMT-35605/ MSMT-22720/ MSMT/6932/2012-M MSMT-22720/ T140 Dějepis 2 P MSMT-23982/ T T142 Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové) Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy Německá filologie v českoněmeckém interkulturním kontextu Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol Občanská výchova 2 2 PK P 2 P P MSMT-35605/ P MSMT-35605/2014

9 Kód programu 7503T018 Učitelství cizích jazyků pro základní školy německý jazyk (jednooborové) 2 PK MSMT-35605/2014 P 7105 Historické vědy 7105V012 České dějiny 3 PK MSMT-22720/ P 7105 Historické vědy 7105V012 České dějiny 4 PK MSMT-22720/ P 7105 Historische Wissenschaft 7105V012 Tschechische Geschichte 3 PK MSMT-22720/ P 7105 Historische Wissenschaft 7105V012 Tschechische Geschichte 4 PK MSMT-22720/ P 7310 Filologie 7310V104 Německá literatura 4 PK MSMT-6942/2016 Obor habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem České dějiny - obor, ve kterém fakulta získala oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. na dostudování stávajících studentů Pedagogická fakulta UJEP MSMT/54795/2012-M3 B 7310 B 7401 Název programu Filologie Tělesná výchova a sport Kód oboru 7504R R R R350 Název oboru Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura (jednooborové) Český jazyk a literatura Český jazyk pro média a veřejnou sféru Standardní doba studia v akademických rocích Typ a forma studia B M,N P FS Platnost akreditace do: Rozhodnutí o akreditaci z: Rozhodnutí č.j.: 3 P MSMT-35606/ P MSMT-35606/ P MSMT-35606/ P MSMT-35606/ R040 Čeština pro cizince 3 P MSMT-35606/ R117 Obchodní ruština 3 P MSMT-35606/ R017 Aktivity v přírodě 3 P MSMT-35606/ R005 Tělesná výchova a sport 3 PK MSMT-35606/ R013 Tělesná výchova 3 PK MSMT-35606/ R014 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35606/2014

10 B 7505 Vychovatelství 7505R004 Pedagogika volného času 3 PK MSMT-35606/2014 B 7506 B 7506 B 7507 Speciální pedagogika Special Education Specializace v pedagogice 7506R052 Speciální pedagogika - intervence 3 PK MSMT-12896/ R052 Special Education - Intervention 3 PK MSMT-14242/ R R R R R R R R R R R053 Anglický jazyk a literatura (jednooborové) Anglický jazyk a literatura Český jazyk a literatura (jednooborové) Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Hudební výchova (jednooborové) Hudební výchova Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání Hudební výchova pro pomáhající profese Pedagogicko-psychologická způsobilost Popularizace hudby a organizace hudebního života 3 P MSMT-35606/ P MSMT-35606/ P MSMT-35606/ P MSMT-35606/ P MSMT-35606/ P MSMT-35606/ P MSMT-35606/ P MSMT-35606/ P MSMT-12896/ K MSMT-35606/ P MSMT-35606/ R168 Sbormistrovství 3 P MSMT-35606/ R011 Sociální pedagogika 3 PK MSMT-35606/ R035 Sociálně pedagogická asistence 3 PK MSMT-45143/ R102 Školský management 3 K MSMT-35606/ R001 Učitelství pro mateřské školy 3 PK MSMT-35606/ R R103 Výtvarná výchova (jednooborové) Výtvarná výchova 3 P MSMT-46210/ P MSMT-35606/2014

11 B 7507 Specialization in Education 7507R R235 Výtvarná výchova pro pomáhající profese Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT/6092/ P MSMT-35606/ R011 Social Pedagogy 3 PK MSMT-14242/ R009 English Language and Literature 3 P MSMT-14242/ M 1701 M 7503 Fyzika Učitelství pro základní školy 7507R054 Art Education 3 P MSMT-14242/ R T T T T T T T T T019 Art Education in Helping Professions Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol Učitelství fyziky pro střední školy Učitelství pro 1. stupeň základních škol Učitelství cizích jazyků pro ZŠ německý jazyk Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální školy Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ 3 P MSMT-14242/ P MSMT/43225/2012-M3 5 PK MSMT-35606/ PK MSMT/43225/2012-M3 5 P MSMT-35606/ P MSMT-12896/ P MSMT-35606/ T023 Dějepis pro 2. stupeň ZŠ 7503T034 Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ 7503T036 Chemie pro 2. stupeň ZŠ

12 M 7504 M 7505 M 7506 Učitelství pro střední školy Vychovatelství Speciální pedagogika 7503T039 Matematika pro 2. stupeň ZŠ 7503T T T T T028 Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ Technická výchova pro 2. stupeň ZŠ Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ 7504T028 Biologie 5 P MSMT/43225/2012-M3 7504T039 Český jazyk a literatura 5 P MSMT/43225/2012-M3 7504T042 Dějepis 5 P MSMT/43225/2012-M3 7504T054 Fyzika 5 P MSMT/43225/2012-M3 7504T058 Geografie 5 P MSMT/43225/2012-M3 7504T238 Hudební výchova 5 P MSMT/43225/2012-M3 7504T088 Matematika 5 P MSMT/43225/2012-M3 7504T092 Německý jazyk a literatura 5 P MSMT/43225/2012-M3 7504T168 Sbormistrovství 5 P MSMT/43225/2012-M3 7504T129 Tělesná výchova 5 P MSMT/43225/2012-M3 7504T158 Výpočetní technika 5 P MSMT/43225/2012-M3 7504T241 Základy společenských věd 5 P MSMT/43225/2012-M3 7504T019 Učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 5 P MSMT/43225/2012-M3 7504T T T132 Učitelské studium hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ Vychovatelství pro speciální zařízení Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika 5 P MSMT/43225/2012-M3 4 PK MSMT/43225/2012-M3 5 PK MSMT-22721/2016-1

13 N 7401 Tělesná výchova a sport 7504T129 Učitelství tělesné výchovy pro střední školy 2 PK MSMT-35606/2014 N 7401 Physical Education and Sport 7401T025 Sport a zdraví 2 PK MSMT-35606/ T145 Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ 2 PK MSMT-35606/ T025 Sport and Health 2 P MSMT-14242/ N 7503 Učitelství pro základní školy 7503T147 Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol 7503T143 Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol 7503T144 Hudební výchova pro 2. stupeň základních škol 7503T145 Tělesná výchova pro 2. stupeň základních škol 2 P MSMT-35606/ T146 Výtvarná výchova pro 2. stupeň základních škol 7503T014 Učitelství cizích jazyků pro základní školy anglický jazyk 2 P MSMT-35606/ T008 Učitelství anglického jazyka a literatury pro ZŠ (jednooborové) 2 PK MSMT-35606/2014 N 7503 N 7504 Primary School Teacher Education Učitelství pro střední školy 7503T T292 Teaching English Language and Literature for Primary Schools Sbormistrovství pro střední školy 2 PK MSMT-14242/ T296 Výtvarně edukativní studia 2 P MSMT-35606/ T T039 Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové) Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

14 N 7505 N 7506 N 7506 N 7507 N 7507 P 7507 P 7507 Vychovatelství Speciální pedagogika Special Education Specializace v pedagogice Specialization in Education Specializace v pedagogice Specialization in Education 7504T072 Učitelství hudební výchovy pro střední školy 7504T297 Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ 7504T162 Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy Učitelství výtvarné výchovy 7504T163 pro ZŠ, SŠ a ZUŠ 2 PK P P MSMT-35606/2014 K K MSMT-22721/ T T054 Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce Speciální pedagogika - poradenství 2 P MSMT-35606/ PK MSMT-12896/ T054 Special Education - Counselling 2 PK MSMT-14242/ T011 Sociální pedagogika 2 PK MSMT-4824/ T011 Social Pedagogy 2 PK MSMT-14242/ V105 Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání 4 PK MSMT-23983/ V005 Hudební teorie a pedagogika 3 PK /2011-M3 7501V014 Teorie výtvarné výchovy 3 PK /2011-M3 7501V029 Teorie vzdělávání v bohemistice 3 PK MSMT-35606/ V005 Music Theory and Pedagogy 3 PK MSMT-14242/ V014 Theory of Arts and Crafts 3 PK MSMT-14242/ V105 Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Hudební teorie a pedagogika Výtvarná výchova teorie a tvorba Methodology of Primary Science Education - obor, ve kterém fakulta získala oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. na dostudování stávajících studentů 4 PK MSMT-14242/ /2011-M MSMT-35086/2015

15 Kód programu Přírodovědecká fakulta UJEP B 1101 B 1301 B 1407 B 1501 B 1701 Název programu Matematika Geografie Chemie Biologie Fyzika Kód oboru Název oboru B M,N P FS 1801R006 Matematická informatika 3 P MSMT-35607/ R016 Matematika 3 PK MSMT-35607/ R015 Matematika se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35607/ R052 Matematika a její použití v přírodních vědách 3 P MSMT-35607/2014 Standardní doba studia v akademických rocích Typ a forma studia Platnost akreditace do: Rozhodnutí o akreditaci z: Rozhodnutí č.j.: 1301R005 Geografie 3 P MSMT/14383/ R005 Geografie 3 P MSMT-35607/ R019 Geografie střední Evropy 3 P MSMT/14383/ R005 Chemie 3 PK MSMT-35607/ R014 Chemie se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35607/ R016 Toxikologie a analýza škodlivin 3 P MSMT-35607/ R001 Biologie 3 PK MSMT/14383/ R001 Biologie 3 P MSMT-35607/ R003 Fyzika 3 PK MSMT-35607/ R003 Fyzika 3 PK MSMT-35607/2014

16 1702R020 Fyzika se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35607/2014 B 1701 Physics 1701R003 Physics 3 P MSMT-35027/2015 B 1702 Aplikovaná fyzika 1702R024 Aplikované nanotechnologie 3 P MSMT/6093/2014 B 1702 B 1801 B 1802 N 1101 N 1301 N 1407 Applied Physics Informatika Aplikovaná informatika Matematika Geografie Chemie Počítačové modelování ve 1802R014 3 fyzice a technice 1802R039 Aplikované počítačové modelování 3 PK MSMT-35607/ R039 Applied Computer Modelling 3 P MSMT-35607/ R024 Applied Nanotechnology 3 P MSMT-14243/ R001 Informatika 3 P MSMT-35607/ R023 Informatika se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35607/ R006 Informační systémy 3 PK P P MSMT-35607/2014 K K MSMT-22740/ T T089 Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol Učitelství matematiky pro střední školy 2 PK MSMT-35607/ PK MSMT-35607/ T005 Geografie 2 P MSMT/14383/ T T T036 Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol Učitelství geografie pro střední školy Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol PK 2 P MSMT-35607/ P MSMT-35607/ PK P K MSMT-35607/2014 P MSMT-35607/2014 K MSMT-12897/2015 N 1501 Biologie 7504T T T029 Učitelství chemie pro střední školy Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol Učitelství biologie pro střední školy 2 PK P K P MSMT-35607/2014 K MSMT-12897/ P MSMT-35607/ P MSMT-35607/ T001 Biologie (jednooborové) 2 P MSMT-14243/2016-1

17 N 1601 N 1701 N 1701 N 3942 Physics Analytická chemie životního 2805T018 prostředí a toxikologie 2 P MSMT/48804/2013 (společně s FŽP UJEP) 1802T017 Počítačové modelování ve vědě a technice 2 P MSMT-35027/ T028 Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol 2 PK MSMT-35607/ T055 Učitelství fyziky pro střední školy 2 PK MSMT-35607/ T017 Computer Modelling in Science and Technology 2 P MSMT-35027/ /2011-M MSMT/17596/2013 N 3942 Nanotechnology 3942T003 Applied Nanotechnology 2 P MSMT-14243/ P 1101 Matematika 1101V025 Obecné otázky matematiky 4 PK MSMT-14243/ P 1703 Fyzika Počítačové metody ve vědě a 1802V020 technice 4 PK / /1 P 1703 Physics Computer Methods in Science 1802V020 and Technology 4 PK / /1 P 3942 Nanotechnologie 3942V003 Aplikované nanotechnologie 4 PK MSMT/17596/2013 P 3942 Nanotechnology 3942V003 Applied Nanotechnology 4 PK MSMT/17596/2013 Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Aplikovaná fyzika Ekologie a ochrana prostředí Fyzika Nanotechnologie - obor, ve kterém fakulta získala oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul RNDr. na dostudování stávajících studentů 3942T003 Aplikované nanotechnologie 2 P MSMT-12985/2015. RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. Prorektorka pro studium

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.08.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.10.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.5.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 23.7.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP Studijní programy akreditované Narodním akreditačním

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 6.3.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.11.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 3.1.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Bakalářské studijní obory

Bakalářské studijní obory termíny podávání přihlášek do 14. 8. 2017 bakalářské, magisterské, doktorské studium Interkulturní germanistika Kulturní historie Historie Dokumentace památek Archivnictví a spisová služba Základy humanitní

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia prezenční kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v STUDIUM NA UJEP Formy studia Studium v prezenční formě se uskutečňuje podle studijního plánu, který studentovi

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 19. LEDNA 2012 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 21. LEDNA 2016 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 20. LEDNA 2011 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1 UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 23. LEDNA 2014 Během Dne otevřených dveří

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-16 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2014-15 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo)

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo) Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-2016 (platí pouze pro 2. kolo) PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Název studijního oboru. P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie P, K FAKULTA STROJNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Název studijního oboru. P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie P, K FAKULTA STROJNÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL (modře označené studijní programy / studijní obory pouze na dostudování stávajících studentů) * Uchazeči o studium mohou být přijímáni nejpozději do 31. prosince

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Pokud není u studijního oboru uveden počet přijímaných, budou přijati všichni uchazeči, kteří splní nutné podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Studijní program, kód Přírodovědná B1001 B1301 B1407 Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Bakalářské studijní programy Studijní obor Víceoborové studium Typ Délka Forma Přírodovědné vzdělávání

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 1. 9. 2016 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK) s

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL Název TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Název Standardní ba studia ii P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie 31.12.2019 31.12.2024 4 P, K Název FAKULTA

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 18.10. 2016 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL Název TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Název Standardní ba studia ii P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie 31.12.2019 31.12.2024 4 P, K Název FAKULTA

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2012-13 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ AKTUALIZOVÁNO KE DNI 31.05.2013 Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým

Více

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Datum konání: 26. června 2017 a 27.června 2017 Místo konání : Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih Pondělí 26. června 2017

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na Ostravné univerzitě včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na Ostravné univerzitě včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 31.10.2018 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno

Více

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 21. LEDNA 2010 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K Fakulta rybářství a ochrany vod B 6202 Hospodářská politika

Více

INFORMACE O STUDIU 2009/2010

INFORMACE O STUDIU 2009/2010 INFORMACE O STUDIU 2009/2010 Obsah Součásti univerzity Fakulta sociálně ekonomická (FSE) Fakulta umění a designu (FUD) Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) Fakulta životního prostředí (FŽP)

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K B 6202 Hospodářská politika a správa 6202R098 340 Strukturální

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 1. 9. 2018 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK) s

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2006 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

germanistiky Katedra Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta UJEP

germanistiky Katedra Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta UJEP Městské Filozofická fakulta UJEP www.ff.ujep.cz Katedra germanistiky FF UJEP Pasteurova 13 400 96 Ústí n./l. ul. České mláděže ul. Klíšská UJEP MHD Mánesovy Sady B. Smetany Mírové náměstí Hlavní Katedra

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2018/2019

Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2018/2019 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 1. listopadu 2017 ZCU 030692/2017/DFPE/For Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 21. října 2013

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Květen 2011 Obsah Úvod... 3 1 Výsledky

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 69 57 50 Lékařská 171 146 140 Přírodovědecká 196 172 156 Filozofická 234 197 166 Pedagogická 63 58 48 Ekonomicko-správní 27 26 20

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2013 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Bakalářské studium Počet uchazečů Dostavilo se Přijato

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 A) Bakalářské obory Termín podání přihlášek ke studiu: 31. 3. 2018 Termín přijímacích zkoušek: 4. až 8. 6. 2018

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v roce 2018

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v roce 2018 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v roce 2018 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu:

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 Zpráva o přijímacím řízení na fakultu pedagogickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2014/2015 A) Bakalářské obory

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

AKREDITAČNÍ STRATEGIE ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROKY

AKREDITAČNÍ STRATEGIE ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROKY AKREDITAČNÍ STRATEGIE ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROKY 2017-2019 Obsah Východiska... 2 Popis současného stavu... 2 Postupy tvorby a schvalování žádostí o akreditaci... 3 Postup tvorby a schvalování

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni absolventi

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 12. září o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 12. září o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 304/2012 Sb. Příloha č. 26 VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Změna: 38/2016 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst.

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací (PZ) 2018/2019 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-19/01

VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-19/01 VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP PdF-A-19/01 Vnitřní předpis Pedagogické fakulty k provedení Studijního a zkušebního řádu Obsah: Garant: Tento vnitřní předpis provádí Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2004

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2004 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2004 Opava, únor 2005 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Zápis č ze zasedání Akreditační komise září 2014, Skalský Dvůr

Zápis č ze zasedání Akreditační komise září 2014, Skalský Dvůr Zápis č. 04 14 ze zasedání Akreditační komise 15. 17. září 2014, Skalský Dvůr Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Július Horváth, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2013

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2013 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2013 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě dne 19. 2. 2014. 1.

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 A) Bakalářské obory Termín podání přihlášek ke studiu: 31. 3. 2017 Termín přijímacích zkoušek: 5. až 9. 6. 2017

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2 0 0 9 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za rok 2009 vypracovanou podle 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY První

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor biochemie biochemie fyzika Forma

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více