Využití cloudu pro poskytování služeb ve veřejné správě na příkladu spisové služby a DMS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití cloudu pro poskytování služeb ve veřejné správě na příkladu spisové služby a DMS"

Transkript

1 Jaroslav Antony IT Architekt Využití cloudu pro poskytování služeb ve veřejné správě na příkladu spisové služby a DMS 2010 IBM Corporation

2 Agenda Cloud computing obecně Referenční architektura Cloud computing ve veřejné správě v zahraničí Elektronická spisová služba v cloudu 2

3 Co je Cloud Computing? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat prakticky odkudkoliv. Uživatelé neplatí (za přepokladu, že je služba placená) za vlastní software, ale za jeho užití. Nabídka aplikací se pohybuje od kancelářských aplikací, přes systémy pro distribuované výpočty, až po operační systémy provozované v prohlížečích, jako je např. eyeos, Cloud či icloud. Cloud computing je nový model konzumace (využívání) a poskytování služeb s využitím internetových technologií Modely služeb: IaaS infrastruktura jako služba (z "Infrastructure as a Service") v tomto případě se poskytovatel služeb zavazuje poskytnout infrastrukturu. virtualizaci. PaaS platforma jako služba (z "Platform as a Service") poskytovatel v tomto modelu poskytuje kompletní prostředky pro podporu celého životního cyklu tvorby a poskytování webových aplikací a služeb na Internetu, bez možnosti stažení softwaru. SaaS software jako služba (ze "Software as a Service") aplikace je licencována jako služba pronajímaná uživateli. 3

4 Co je Cloud Computing? Uživatelská zkušenost a obchodní model Cloud computing je nová cesta, kdy aplikace, data a IT zdroje jsou poskytována jako služba uživatelům. Je to také metodika řízení infrastruktury Cloud computing je způsob řízení vysokého počtu vysoce virtualizovaných prostředků tak, aby vytvořily jeden konsolidovaný zdroj. Klíčové vlastnosti Standardní nabídka Objednání z katalogu Monitoring a řízení služeb a zdrojů Infrastruktura datacentra Přístup ke službám Spotřebitelé Pružné nacenění Provisioning Virtualizace Měření & Účtování (Pay per use) Škálovatelnost, elasticita Administrátor cloudu IT Cloud Katalog služeb, Komponenty Knihovna Dodavatelé / Vydavatelé Software Publikace & Update komponent a předloh služeb 4

5 Hmatatelné výsledky při užití cloud computingu + + = Cena VIRTUALIZACE STANDARDIZACE AUTOMATIZACE Flexibilita Tradiční Cloud Urychlení & Flexibilita (time to market) Vytvoření test. prostředí týdny minuty Change management měsíce dny/hodiny Release management týdny minuty Přístup ke službě administrovaný samoobslužný Standardizace prostředí komplexní znovu použítí/sdílení 5 Redukce nákladů (ROI) Měření/účtování fixní cena proměnná cena Využití serverů a úložišť 10 20% 70 90% Návratnost investice roky měsíce

6 Modely nasazení Private cloud Managed Private Cloud Hosted Private Cloud Shared Cloud Services (Community) Public Cloud Services Data centrum organizace Data centrum organizace Organizace Skupina organizací Uživatelé Provozování třetí stranou Provozování a hostování třetí stranou Free Register Credit Card Click to contract Privátní cloud Konzument i poskytovatel služeb jsou z jedné organizace. Přístup přes Intranet. Veřejný/Public cloud Konzument a poskytovatel služeb jsou z různých organizací. Přístup veřejnosti nebo uživatelů z organizací přes Internet Hybridní Kombinace konzumentů služeb 6 Zákazníci preferují privátní cloud - 64% z pohledu budoucího rozvoje předpokládá, že podíl veřejného a hybridního cloudu poroste* Největší obavy jsou u veřejných cloudů z bezpečnosti, zajištění privátnosti zpracovaných dat a integrace

7 Anatomie služby cloudu Interní struktura služby představuje integraci runtime a management funkcí nezbytných pro její dodání např. výpočetní výkon, úložitě dat, web conferencing, Vývoj cloud služby znamená integraci runtime funkcí s funkcemi pro řízení. Konzument A Konzument B Konzument C 7 Cloud Cloud Instance service service instances cloud instances služby Žádost a užívání Cloud Cloud Instance service service instances instances cloud služby Cloud Cloud Instance service service instances instances cloud služby Služba cloudu (*-aas) Runtime funkce tj. výpočetní výkon, hypervisor, aplikační servery, analytické nástroje funkce tj. automatické doručení služby a self-service, oprávnění, provisioning, monitoring, měření, patch management, vysoká dostupnost, zálohování, řízení incidentů... správa Pracovníci poskytovatele cloud služby

8 Referenční architektura IBM pro cloud computingu Cloud Service Consumer Cloud Service Provider Cloud Service Creator Cloud Services Common Cloud Platform (CCMP) Cloud Service Integration Tools Existing & 3 rd party services, Partner Ecosystems Business-Processas-a-Service Software-as-a-Service Platform-as-a-Service Operational Support Services (OSS) Business Support Services (BSS) Service Creation Tools Consumer In-house IT Infrastructure-as-a-Service Infrastructure 8 Security, Resiliency, Performance & Consumability Governance

9 Referenční architektura - důležité prvky návrhu a implementace Cloud Service Consumer Cloud Service Provider Měření využívání a účtování Cloud Service Creator Cloud Service Integration Tools Cloud Services BPaaS SaaS Common Cloud Platform Řízení automatizace služeb Existing & 3 rd party services, Partner Ecosystems Service Consumer Portal & API OSS Operational Support Services Service Automation Service Request Provisioning Service Delivery Catalog Change & Configuration Incident & Problem Image Lifecycle IT Service Level Service Manager BSS Business Support Services Customer Account Contracts & Agreement Subscription Service Offering Catalog Service Request Pricing Business Manager Service Offering Order Entitlement Service Development Portal & API Service Creation Tools Consumer In-house IT PaaS IaaS Monitoring & Event IT Asset & License Capacity & Performance Platform & Virtualization Metering Rating Billing Clearing & Settlement Service Provider Portal & API Accounts Payable Accounts Receivable Řízení obrazů (Image ) Řízení virtualizovaných zdrojů Deployment Architect Transition Manager Operations Manager Security & Risk Manager Customer Care Infrastructure Security, Resiliency, Performance & Consumability Bezpečnost Multitenancy, Idenity, izolace,... Governance 9

10 Shodné kroky implementace cloud služby Krok Příklady produktů 1. Specifikace/popis služby cloudu n/a 2. Implementace runtime funkcí KVM, VMware, Linux, Windows, WAS, DB2, Cognos, Filenet, 3. Definice jednotek dodávky a stanovení sazeb n/a 4. Implementace self-service delivery & management functionality 5. Implementace metrik monitoringu a korelačních pravidel událostí 6. Implementace procesů incident, problem and asset managementu TSAM IBM Tivoli Monitoring, Omnibus, Impact Tivoli Service Request Manager & TAMIT 7. Implementace resilience SLA Tivoli System Automation 8. Implementace zálohování a obnovy Tivoli Storage Manager 9. Implementace bezpečnostních funkcí Tivoli Security / ISS portfolio 10. Implementace metrik pro účtování TUAM 11. Implementace účtování TUAM 12. Registrace služby do katalogu TSAM / TSRM Service Provider Edition 10

11 G-Cloud - vize využití cloud computingu ve Velké Británii G-Cloud je značka veřejného sektoru ve Velké Británii pro označení certifikovaného cloud computingu Důvody pro G-Cloud snižování nákladů zelená agenda digitální Británie nákup ICT proces nákupu velkých ICT systémů přesahuje 12 měsíců cena nákupního cyklu je vysoká jak pro veřejný sektor, tak pro dodavatele ICT strategie zlepšení veřejných služeb zlepšení přístupu k veřejným službám zvýšení efektivity veřejné správy kvalita stávajících datových center Zdroj: Data Centre Strategy, G-Cloud & Governement Applications Store Programme Phrase 2, Phase 2 Scope Report 11

12 Hlavní pilíře vize Konsolidace datových center konsolidace datových center operovaných třetími stranami konsolidace datových center provozovaných jednotlivými organizacemi veřejné správy konsolidovaná datová centra budou poskytovat G-Cloud služby G-Cloud Government Applications Store 12

13 G-Cloud Modely služeb Software as a Service managed services, služby, které mohou být konfigurovány pro užití více organizacemi veřejné správy obecně preferovaný model Platform as a Service - služby pro běh nových specifických aplikací Infrastructure as a Service - služby pro hosting existujících aplikací a jejich dat: Řízení, zabezpečení a ukládání dat Hosting aplikací Modely nasazení privátní cloud služby důvěryhodné (certifikované) služby veřejných cloudů Poskytovatelé i jejich jednotlivé služby prochází certifikačním procesem s důrazem na zabezpečení dat. Služby až do určitého stupně bezpečnosti (max IL4) 13

14 Government Application Store Místo pro vyzkoušení a nákup služeb veřejným sektorem zahrnující privátní služby G-Cloud důvěryhodné služby veřejných cloudů další služby ICT Dodavatelé mohou propagovat nové služby k vyzkoušení Nákup služeb z katalogu služby založené na komoditních aplikacích služby založené na aplikacích vyžadujících přizpůsobení Nákup služeb pod jedním kontraktem Potenciálně automatický provisioning 14

15 Předpokládaný harmonogram Implementace přesahující 5 let Pouze hrubé milníky Konsolidace datových center služby privátního cloudu, nekritické služby Government Gateway - přístupový bod k vybraným službám veřejné správy (např. vrácení VAT) DCSF collaborative working (Ministerstvo pro dítě, sport a rodinu) Quick win postup Stávající plán nákupu - výběr vhodných kandidátů pro G-Cloud službu 15

16 Bude projekt úspěšný? Kulturní překážky: uživatelé a zažité procesy stávající ICT a zvyklosti "Existující přístup k definici a nákupu zákaznických systémů, které splňují specifické potřeby jednotlivých organizací, je nutné změnit na přístup k využívání standardních a typizovaných systémů, které jsou dostupné za nižší cenu a adaptovat procesy tak, aby mohly být tyto systémy použité." Politické překážky snížení šancí lokálních dodavatelů SW a služeb (zaměstnanost) potenciálně příliš mnoho poskytovatelů s datacentry v zahraničí Technické překážky budget zabezpečení dat... 16

17 Cloud v prostředí států a lokálního governmentu USA Aktuální zájem: archivace a dokument management Očekávaný vývoj test cloud webové aplikace skupinová spolupráce IaaS Pravděpodobný trend - cloud poskytovaný státem, případně jinou silnou organizací Příklady Michigan - MiCloud - IaaS (Storage as a Service) Utah - hybridní cloud, IaaS, PaaS, SaaS Miami - konzument PaaS (311 aplikací pro vizualizaci a analýzu geografických dat) Zdroj: Gartner, What is the Condition of State and Local Government Clouds? 17

18 Typy využití budou určovat stupeň standardizace IT i business služeb. Komplexní transakce a složité procesy řízení informací budou s velkou pravděpodobností představovat riziko při migraci ke standardizovaným službám. Jiné typy zátěže představují příležitost pro rychlý návrat investic a nárust produktivity. Zdroj: Gartner Typická řešení vhodná pro cloud Analýzy 18 Spolupráce Vývoj a Test Desktop & Infrastruktura Business Koncová Služby Zařízení

19 Hmatatelné výsledky a elektronická spisová služba + + = Cena VIRTUALIZACE STANDARDIZACE AUTOMATIZACE Flexibilita Tradiční Cloud Urychlení & Flexibilita (time to market) Vytvoření test. prostředí týdny minuty Change management měsíce dny/hodiny Release management týdny minuty Přístup ke službě administrovaný samoobslužný Standardizace prostředí komplexní znovu použítí/sdílení 19 Redukce nákladů (ROI) Měření/účtování fixní cena proměnná cena Využití serverů a úložišť 10 20% 70 90% Návratnost investice roky měsíce

20 Standardizace a elektronická spisová služba Technologická standardizace (IaaS, PaaS, SaaS) Standardizace procesů a metodiky "Existující přístup k definici a nákupu zákaznických systémů, které splňují specifické potřeby jednotlivých organizací, je nutné změnit na přístup k využívání standardních a typizovaných systémů, které jsou dostupné za nižší cenu a adaptovat procesy tak, aby mohly být tyto systémy použité." Připravenost uživatelů Požadavky na integraci: ekonomický informační systém agendové informační systémy ISDS organizační struktura úložiště 20

21 Elektronická spisová služba jako cloud služba Konzumenti spisová služba jako celek (SaaS) - organizace s vysokým potenciálem přizpůsobení a nízkými nároky na integraci úložiště (SaaS) - potenciálně všechny organizace platforma (PaaS) - potenciálně všechny organizace infrastruktura (IaaS) - servery, úložiště - potenciálně všechny organizace Poskytovatelé výběr vhodného software splňujícího legislativu splňujícího technologické požadavky (webová technologie) model nasazení community, resp. hybrid cloud provozovaný organizací veřejné správy public cloud provozování: TCK, TC ORP, Národní datové centrum 21

22 Elektronická spisová služba a IOP Co je obsaženo.. IOP 08 Cílové skupiny: Kraje a jimi zřizované a zakládané organizace, nebo obce I a II typu, které nebudou mít možnost využít přístup do TC obce s rozšířenou působností, a které o zajištění přístupu k elektronické spisové službě prostřednictvím žadatele projeví zájem IOP 09 - Spisová služba - aktivita je zaměřena na implementaci funkcionality související s oběhem dokumentů nebo adaptaci spisové služby na systém datových schránek a klíčové aplikace egovernmentu.... Aktivita předpokládá i variantu spisové služby, provozované jako hostované řešení pro zajištění funkce spisových služeb malých obcí. IOP 06 - Část II. výzvy Pořízení elektronické spisové služby obce s rozšířenou působnosti a řešení spisové služby obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Vybrané technické a systémovéřešení musí dále umožnit přístup pro potřeby obcí a jimi zřízených organizací ve správním obvodu žadatele, které nedisponují vlastní elektronickou spisovou službou nebo projeví zájem využít nově hostovanou spisovou službu umístěnou na ORP. Provoz v technologických centrech kraje a ORP Co chybí v pro realizaci cloudu... BSS, OSS 22

23 Děkuji za pozornost 23

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Cloud computing analýza situace s IaaS v České republice

Cloud computing analýza situace s IaaS v České republice Cloud computing analýza situace s IaaS v České republice Roman Nedzelský Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra systémové analýzy nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3,

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU Plzeň 2014 Václav Martinovský Originál

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI 2013

PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 STRATEGIE Jsme společnost orientovaná k zákazníkům a dlouhodobě jim poskytujeme optimální řešení při implementaci informačních technologií. Snažíme se být

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Cloudové služby v chodu organizace

Cloudové služby v chodu organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Cloudové služby v chodu organizace Bakalářská práce Jan Fuxa Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České Budějovice 2013 Bibliografické

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Desktop Cloud Michal Votava Cloud Solution Representative

Desktop Cloud Michal Votava Cloud Solution Representative Desktop Cloud Michal Votava Cloud Solution Representative Agenda Úvod do desktop Cloudu Přínosy a výhody IBM Smart Business Desktop v IBM Cloudu Závěr Co je Desktop cloud? Desktop cloud představuje model

Více

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data,

Více

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2013 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní

Více

Analýza ASP trhu. 1. Úvod

Analýza ASP trhu. 1. Úvod Analýza ASP trhu David Chudán Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 xchud01@vse.cz Abstrakt:

Více

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č.

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č. S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H Část výzvy III. Digitalizace a ukládání dat Příloha žádosti č.1 Zpracovatel:

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Vývojové nástroje a nástroje pro týmovou spolupráci formou ASP

Vývojové nástroje a nástroje pro týmovou spolupráci formou ASP Vývojové nástroje a nástroje pro týmovou spolupráci formou ASP Petr Hamerník Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze phamernik@volny.cz Abstrakt: Text se věnuje problematice vývojových

Více

Obsah. Úvod 13 Co je cloud 13 Vzorem pro cloud jsou utilitní služby 14 Neomezená kapacita na vyžádání 14 Výhody a nevýhody cloud computingu 16

Obsah. Úvod 13 Co je cloud 13 Vzorem pro cloud jsou utilitní služby 14 Neomezená kapacita na vyžádání 14 Výhody a nevýhody cloud computingu 16 Obsah Úvod 13 Co je cloud 13 Vzorem pro cloud jsou utilitní služby 14 Neomezená kapacita na vyžádání 14 Výhody a nevýhody cloud computingu 16 KAPITOLA 1 Osobní digitální agenda 19 Potenciální problémy

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ivan Brchaň Implementace vybraných síťových produktů Windows SBS Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více