75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění"

Transkript

1 REVÝROČNÍ SKUPINA ČEZ ZPRÁVA 2009

2 SPON

3 SIBLE JSME S VÁMI Rádi věnujeme energii tomu, co má smysl. Prostřednictvím naší nadace i přímým přispěním proto podporujeme projekty z různých oblastí, které pomáhají zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme, podnikáme a působíme. V rámci naší filozofie se hlásíme k odpovědnosti vůči životnímu prostředí, zákazníkům, zaměstnancům i všem ostatním osobám, které se nacházejí na území působnosti Skupiny ČEZ.

4 75,3 TWh prodej elektřiny 56,6 mld. Kč investiční výdaje 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu RE 51,9 mld. Kč zisk po zdanění 26,5 mld. Kč vyplacené dividendy

5 Skupina ČEZ se řadí k 10 největším energetickým uskupením v Evropě, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak podle počtu zákazníků. Ve střední Evropě zaujímá přední pozici i na trhu s elektřinou a je uskupením s mezinárodní působností sdružujícím téměř 120 českých a zahraničních společností. Jednou z významných priorit Skupiny ČEZ je firemní dárcovství. Filantropické aktivity se ve Skupině ČEZ řídí jedním z článků firemní filozofie Pomáhat tam, kde působíme. SPON

6 2 Skupina ČEZ Skupina ČEZ Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě. Současně se však Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě Zvyšování efektivity Zahraniční expanze Obnova výrobních zdrojů Inovace Firemní kultura 7 principů Dosažení vize Skupiny ČEZ je založeno na čtyřech strategických pilířích. První z nich představuje růst efektivity, v jehož rámci byl v březnu 2007 vyhlášen nový program zvyšování efektivity navazující na probíhající integraci. Cílem programu je zvýšit výkonnost, zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů, a zařadit tak Skupinu ČEZ do roku 2012 mezi nejefektivnější koncerny v evropské energetice. Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své jedinečné zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a zvyšováním efektivity. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektrickou energii a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a dodávají zemní plyn. Aktivní společnosti Skupiny ČEZ sídlí mimo Českou republiku v Polsku, Bulharsku, Rumunsku, Nizozemsku, Irsku, Německu, Maďarsku, Albánii, Turecku, Srbsku a na Slovensku. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Rumunsku působí společnosti zajišťující distribuci a prodej elektřiny. V oblasti výroby probíhá v Rumunsku výstavba největšího evropského parku větrných elektráren v přímořských lokalitách Fântânele a Cogealac. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou. V Německu spolu se svým partnerem vlastní těžařskou hnědouhelnou společnost, zahrnující také elektrárny. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii a připravuje výstavbu nových elektráren. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. Na Slovensku připravuje Skupina ČEZ spolu se slovenským partnerem výstavbu nové jaderné elektrárny v lokalitě Jaslovské Bohunice. V ostatních zemích se jedná o společnosti podporující velkoobchod s elektřinou, společnosti sledující vývoj v příslušné zemi za účelem nalezení nabízejících se výhodných akvizičních příležitostí a též o společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost (Nizozemsko, Irsko).

7 Skupina ČEZ 3 K zajištění kontinuity úspěšného působení Skupiny ČEZ je směrován třetí pilíř obnova výrobního portfolia. Skupina ČEZ významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších českých hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů v České republice. Investice se budou týkat také obnovitelných zdrojů. Modernizace stávajících elektráren a výstavbu nových zdrojů plánuje Skupina ČEZ také v Maďarsku, Německu, Rumunsku, Bulharsku, Polsku, Turecku a na Slovensku. V roce 2009 se strategie rozšířila o nový pilíř inovace. Skupina ČEZ tím reaguje na aktuální vývoj v odvětví energetiky, zahrnující environmentální regulaci a otevírající se příležitosti v podobě nových technologií a obchodních modelů. Tento pilíř zahrnuje činnosti výzkumu a vývoje, investice do ochrany životního prostředí, energetické úspory a inteligentní distribuční sítě. Firemní kultura ve Skupině ČEZ je orientována na výkon. Skupina ČEZ proto stanovila a prosazuje 7 principů představujících základní hodnoty pro všechny zaměstnance: 1. bezpečně tvoříme hodnoty 2. zodpovídáme za výsledky 3. jsme jeden tým 4. pracujeme na sobě 5. rosteme za hranice 6. hledáme nová řešení 7. jednáme fér. Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke společnosti a životnímu prostředí. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. Teritoriální působnost Skupiny ČEZ energetická aktiva obchodní činnost země podmíněného zájmu aktivní dceřiné společnosti

8 4 Skupina ČEZ Obsah Obsah Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Skupiny ČEZ 6 Výrok nezávislého auditora 7 Dopis předsedy představenstva ČEZ, a. s. 9 Přehled vybraných ukazatelů Skupiny ČEZ 11 Hlavní události roku 2009 a 2010 do uzávěrky výroční zprávy 12 Orgány společnosti ČEZ, a. s. 16 Osoby s řídící pravomocí ČEZ, a. s. 30 Souhrnná zpráva dle 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, o některých aspektech vlastního kapitálu ČEZ, a. s. 44 Plnění kodexů řízení a správy společností 46 Přístup k rizikům ve vztahu k účetnímu výkaznictví 48 Změny v majetkových účastech Skupiny ČEZ 49 Zpráva o podnikatelské činnosti 52 Hospodaření Skupiny ČEZ 52 Hospodaření ČEZ, a. s. 64 Doplňující údaje o členech Skupiny ČEZ 68 Řízení rizik ve Skupině ČEZ 76 Vnitřní kontrolní mechanismy ČEZ, a. s. 78 Řízení bezpečnosti a jakosti ve Skupině ČEZ 79 Investice Skupiny ČEZ 80 Bilance opatřené a dodané elektrické energie Skupiny ČEZ 81 Strategické záměry Skupiny ČEZ 82 Podnikatelské prostředí v elektroenergetice České republiky 87 Těžba v České republice 89 Výroba elektrické energie v České republice 92 Distribuce a prodej elektrické energie v České republice 100 Obchodování s elektrickou energií a dalšími komoditami 102 Působení Skupiny ČEZ v zahraničí 106 Finance 121 Personalistika 130 Vývoj legislativního rámce energetiky v České republice 132 Jaderná bezpečnost 138 Ochrana životního prostředí 140 Povolenky na emise CO Výzkum a vývoj 145 Soudní spory společností Skupiny ČEZ 150 Dárcovství a reklamní partnerství Skupiny ČEZ 155 Společenská odpovědnost a zákaznická orientace Skupiny ČEZ 159

9 Obsah Skupina ČEZ 5 Zpráva nezávislého auditora 162 Konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ v souladu s IFRS k Konsolidovaná rozvaha 164 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 165 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku 166 Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu 166 Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích 167 Příloha konsolidované účetní závěrky 168 Zpráva nezávislého auditora 216 Účetní závěrka ČEZ, a. s., v souladu s IFRS k Rozvaha 218 Výkaz zisku a ztráty 219 Výkaz o úplném výsledku 220 Výkaz změn vlastního kapitálu 220 Výkaz o peněžních tocích 221 Příloha účetní závěrky 222 Základní organizační schéma ČEZ, a. s., k Adresář společností konsolidačního celku Skupiny ČEZ 260 Informační centra a místa přístupná k exkurzím veřejnosti 266 Informace pro akcionáře a investory 269 Seznam tabulek a grafů výroční zprávy 274 ČEZ, a. s. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Schéma vztahů v koncernu 276 Schéma struktury koncernu samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 276 Abecední seznam společností členů koncernu samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky Smluvní vztahy 277 Jiné vztahy 277 Ostatní informace 278 Závěr 278 Získaná ocenění Skupiny ČEZ v roce 2009 a 2010 do uzávěrky výroční zprávy 279 Identifikace akciové společnosti ČEZ 280

10 6 Skupina ČEZ Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Skupiny ČEZ Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Skupiny ČEZ Odpovědnost za výroční zprávu Čestné prohlášení Při vynaložení veškeré přiměřené péče podává konsolidovaná výroční zpráva podle našeho nejlepšího vědomí věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za rok 2009 a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku a nebyly v ní zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této zprávy. V Praze dne 31. března 2010 Martin Roman předseda představenstva ČEZ, a. s. Martin Novák člen představenstva ČEZ, a. s.

11 Výrok nezávislého auditora Skupina ČEZ 7 Výrok nezávislého auditora Akcionářům společnosti ČEZ, a. s.: I. Ověřili jsme konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31. prosinci 2009 uvedenou na stranách , ke které jsme 25. února 2010 vydali výrok ve znění uvedeném na stranách Ověřili jsme také nekonsolidovanou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s. (dále jen společnost ), k 31. prosinci 2009 uvedenou na stranách , ke které jsme 25. února 2010 vydali výrok ve znění uvedeném na stranách (dále jen účetní závěrky ). II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenými účetními závěrkami. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetními závěrkami. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnými účetními závěrkami. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě na stranách jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetních závěrkách k 31. prosinci Jiné než účetní informace získané z účetních závěrek a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenými účetními závěrkami. III. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ, a. s., k 31. prosinci 2009 uvedené ve výroční zprávě na stranách Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědné vedení společnosti ČEZ, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ, a. s., k 31. prosinci Ernst & Young Audit, s.r.o. Josef Pivoňka osvědčení č. 401 auditor, osvědčení č zastoupený partnerem 31. března 2010 Praha, Česká republika

12 Martin Roman předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

13 Dopis předsedy představenstva ČEZ, a. s. Skupina ČEZ 9 Dopis předsedy představenstva ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dovolte mi znovu Vás po roce oslovit a přinést Vám informace o vývoji podnikání Skupiny ČEZ v uplynulém roce. Hospodářská recese poznamenala v roce 2009 spotřebu elektřiny v České republice meziročním poklesem na úrovni 6 %. Přesto se naší společnosti podařilo dosáhnout historicky nejlepších výsledků jak na provozní, tak na celkové úrovni. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) meziročně vzrostl o 3 % (o 2,4 mld. Kč) na 91,1 mld. Kč. Čistý zisk meziročně vzrostl dokonce o 10 % (o 4,5 mld. Kč) na 51,9 mld. Kč. Společnosti Skupiny ČEZ tak mohly ve prospěch českého státu a jeho občanů doručit 44,6 mld. Kč (dividendy, daně, sociální a zdravotní pojištění, dary). Na změněné podmínky podnikatelského prostředí jsme aktivně a promptně zareagovali. Naši podnikovou strategii stylizovanou do podoby antického chrámu jsme rozšířili o další sloup představující nové strategické zaměření na inovace, který kromě dosavadních tří, zahraniční expanze, obnovy výrobního portfolia a důrazu na vnitřní efektivitu, také podporuje dosažení naší vize stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě. V polovině roku 2009 proto Skupina ČEZ představila nový projekt FutureMotion, který pokrývá aktivity v oblasti takzvané nové energetiky. Primárně se soustředí na čtyři oblasti, vědu a výzkum, využití tzv. chytrých technologií v energetice (Smart Grids), zvyšování podílu využívání decentralizovaných zdrojů výroby elektřiny a na podporu elektromobility. Dalším aktivním opatřením reagujícím na změnu podnikatelského prostředí bylo prohloubení důrazu na fungování celé Skupiny ČEZ. Program Efektivita, zaměřený na zlepšení naší vnitřní výkonnosti, přinesl od svého vzniku navzdory vlivům ekonomické krize příspěvek do provozního zisku před odpisy (EBITDA) ve výši 12,9 mld. Kč. Významně jsme pokročili v dílčích projektech transformace informačních a telekomunikačních služeb ve Skupině ČEZ, snížení počtu zaměstnanců a režijních nákladů na centrále společnosti, ale také v opatřeních v oblasti distribuce a výroby elektřiny. Význam zahraničního portfolia Skupiny ČEZ každoročně roste díky novým akvizicím i zvyšováním výkonnosti Skupiny ČEZ, která se v minulém roce dále rozrostla o společnosti v Turecku a Albánii. Zároveň jsme prostřednictvím akvizice těžařské a elektrárenské společnosti MIBRAG podstatně rozšířili působení na německém trhu. V Turecku a Německu působíme prostřednictvím společných podniků s dalšími partnery. Jedním z největších úspěchů loňského roku je však založení společného podniku se slovenskou společností JAVYS. Jeho úkolem bude výstavba dalšího jaderného bloku v lokalitě Jaslovské Bohunice na Slovensku. Velmi nás těší, že si nás slovenská vláda ve světové konkurenci firem jako strategického partnera pro tento projekt vybrala. Více než šedesát zahraničních společností Skupiny ČEZ dosud přispělo do provozního zisku před odpisy (EBITDA) částkou 30,8 mld. Kč a na celkových aktivech se podílejí již více než čtvrtinou. Výsledky v roce 2009 ukazují na pokračování pozitivního trendu vývoje. I v zahraničí s úspěchem probíhá v rámci programu Efektivita optimalizace vnitřních procesů fungování společností Skupiny ČEZ. I v rámci obnovy našeho výrobního portfolia jsme významně pokročili. V roce 2009 jsme již zprovoznili první dva komplexně obnovené bloky Elektrárny Tušimice II. Oba bloky dosahují velmi dobrých ekologických výsledků a vysoké účinnosti (v lednu i s dodávkou tepla dosáhla 43 %). Mohli jsme tak začít s druhou etapou modernizace této elektrárny, která pokračuje obnovou dalších dvou bloků. Stále bez vydaného stanoviska v řízení dopadu na životní prostředí je zatím projekt obnovy Elektrárny Prunéřov, jejíž modernizace je plánována po dokončení modernizace Elektrárny Tušimice. Naopak výstavba nadkritického 660MW bloku v severočeských Ledvicích probíhá dle harmonogramu. Rozvoj výrobního portfolia Skupiny ČEZ se děje pod taktovkou snižování uhlíkové expozice prostřednictvím řady projektů nízkoemisních a bezemisních zdrojů, jakož i výše zmíněnými projekty ekologizace a zvyšování účinnosti našich uhelných elektráren. Zaměřujeme se tedy na obnovitelné zdroje a dosud v portfoliu Skupiny ČEZ chybějící paroplynové elektrárny. Dále zvyšujeme výrobu v našich jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany v rámci projektů Bezpečně 15 TERA, resp. Bezpečně 16 TERA. Do roku 2012 bychom v nich bez emisí CO 2 měli vyrobit 31 TWh elektřiny ročně. Dalším efektem zaměření našich projektů je i snižování závislosti díky diverzifikaci energetického mixu. V loňském roce jsme zahájili v rámci zvažované dostavby Jaderné elektrárny Temelín veřejnou zakázku na výběr jejího dodavatele, do nějž se kvalifikovali 3 zájemci. Zároveň probíhá proces hodnocení dopadů tohoto projektu na životní prostředí.

14 10 Skupina ČEZ Dopis předsedy představenstva ČEZ, a. s. Skupina ČEZ rovněž zkoumá možnosti synergie při výrobě elektřiny v podobě dodávek tepla ze současných elektráren. Zvláště se jedná o znovuprověření možnosti dodávky tepla z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna či prostřednictvím zahájení akvizičního procesu téměř polovičního podílu v Pražské teplárenské jednotně vyřešit výrobu elektřiny a tepla v lokalitě Mělník. V ní totiž připravujeme stavbu cca 800MW paroplynového zdroje, který by měl nahradit tamní současné dožívající zdroje. Stejný postup jednotného řešení dodávky tepla v lokalitě v souvislosti s projektem na výstavbu nových kapacit máme v plánu realizovat v Ústí nad Labem. Výhodnost kogenerace elektřiny a tepla má značný ekologický aspekt, neboť významně zvyšuje účinnost elektráren. V roce 2010 již čekáme stabilizaci poptávky po elektrické energii. Teprve nyní však plně dopadnou důsledky hospodářské krize na hospodaření Skupiny ČEZ. Přesto však důrazem na vnitřní fungování firmy a úsporu nákladů očekáváme velmi dobré výsledky, zvláště na provozní úrovni (měřené ukazatelem EBITDA), bychom se měli dostat jen o 3 % pod úroveň rekordního roku Napomůže tomu i zprovoznění první fáze největší evropské přímořské větrné farmy v rumunském Fântânele či například vstup na trh se zemním plynem v České republice v závěru roku Výsledky prodejní kampaně předčily naše očekávání, chystáme se tak nabídku rozšířit i na další segmenty zákazníků a připravujeme se nabízet dodávku plynu i v sousedním Slovensku. Vážení akcionáři, dovoluji si tvrdit, že rok 2010 bude pro Skupinu ČEZ rokem výzev. Věřím, že na příští řádné valné hromadě Vám budu moci ohlásit, že jsme je úspěšně využili. Nechť se i Vám daří. Martin Roman předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

15 Přehled vybraných ukazatelů Skupiny ČEZ Skupina ČEZ 11 Přehled vybraných ukazatelů Skupiny ČEZ Přehled vybraných ukazatelů Skupiny ČEZ v souladu s IFRS Jednotka Index 2009/2008 (%) Výroba elektrické energie (brutto) GWh ,7 Instalovaný výkon MW ,8 Prodej elektrické energie 1) GWh ,2 Prodej tepla TJ ,0 Provozní výnosy mil. Kč ,7 z toho: tržby z prodeje elektřiny mil. Kč ,9 Provozní náklady (bez odpisů) mil. Kč ,5 EBITDA mil. Kč ,7 EBIT mil. Kč ,3 Zisk po zdanění mil. Kč ,5 z toho: zisk po zdanění přiřaditelný na podíly akcionářů mateřského podniku mil. Kč ,8 Dividenda na akcii (hrubá) 2) Kč/akcie 9,0 15,0 20,0 40,0 50,0 125,0 Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) % 7,8 10,6 13,7 17,2 16,7 97,1 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) čistá % 12,3 14,9 22,7 27,0 27,6 102,2 Vlastní kapitál (vč. nekontrolních podílů) mil. Kč ,5 Čistý dluh/ebitda 1 0,44 0,27 0,73 0,77 1,37 177,9 Celkový dluh/celkový kapitál % 18,0 19,9 29,9 38,0 43,9 115,5 Investiční výdaje (CAPEX) 3) mil. Kč ,4 Finanční investice 4) 5) 6) mil. Kč ,9 Čistý peněžní tok z provozní činnosti mil. Kč ,8 Fyzický počet zaměstnanců k osob ,1 1) Prodej koncovým zákazníkům + prodej na ztráty v sítích + saldo velkoobchodu. 2) Schválená v daném roce. 3) Pořízení stálých aktiv. 4) Akvizice dceřiných a přidružených podniků bez nakoupených peněžních prostředků (v rámci těchto akvizic). 5) Včetně poskytnuté půjčky MOL v roce ) Včetně investice do společnosti Pražská teplárenská v roce Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ (mld. Kč) Celkem 184,0 88,7 47,4 196,4 91,1 51,9 provozní výnosy EBITDA zisk po zdanění

16 12 Skupina ČEZ Hlavní události roku 2009 a 2010 do uzávěrky výroční zprávy Hlavní události roku 2009 a 2010 do uzávěrky výroční zprávy Hlavní události roku 2009 Leden prodloužení splatnosti úvěrové smlouvy uzavřené v lednu 2008 o jeden rok. Částka úvěru byla zároveň snížena z 600 mil. EUR na 550 mil. EUR (cca 15,1 mld. Kč); doručení požadavku ČEZ, a. s., na uplatnění prodejní (put) opce na 51% podíl v podniku NERS d.o.o. společnosti Elektroprivreda Republike Srpske, partnerovi v projektu Gacko. Únor schválení strategie dlouhodobého provozu Jaderné elektrárny Dukovany a odsouhlasení záměru projektu Zajištění licence a připravenosti Jaderné elektrárny Dukovany pro provoz v období 2015 až 2025; snížení základního kapitálu ČEZ, a. s., v návaznosti na zpětný odkup akcií; zahájení iniciativy ČEZ proti krizi, která pomohla české ekonomice a zákazníkům Skupiny ČEZ zmírnit dopady hospodářské krize; získání podílu v turecké distribuční společnosti Sakarya Elektrik Dagitim A.S.; podepsání dohody akciové společnosti Severočeské doly a Skupiny J & T s majiteli německé hnědouhelné důlní společnosti Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbh (MIBRAG) o koupi 100% podílu v této společnosti. Březen nabídka nové služby elektromontážních prací v oblasti obnovy a výstavby distribučních sítí, zejména v rozvodnách. Poskytovatelem služby jsou ČEZ Energetické služby, s.r.o., a zákazníky průmyslové podniky s vlastní distribuční sítí v oblasti působnosti poskytovatele; výběr nejlepších 18 projektů Radou Zelené energie, která rozdělila mezi jejich autory celkem 8,6 mil. Kč. Ve třetím ročníku udělování grantů z Fondu Zelené energie se celkem přihlásilo 81 projektů v kategorii osvěty, 14 v oblasti výzkumu a 25 v oblasti výstavby. Duben zrušení původního usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje z roku 2004 o nesouhlasu s výstavbou 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín. Zastupitelstvo zároveň schválilo rámcovou smlouvu s ČEZ, a. s., který se zavázal v příštích 10 letech vložit do kraje 4 mld. Kč, z čehož 2,5 mld. Kč připadne na investice související s dostavbou elektrárny; podepsání smlouvy o koupi společnosti CZECH HEAT a.s., jejíž dceřiná společnost vlastní kombinovaný zdroj na výrobu elektřiny a tepla čistým spalováním biomasy v Jindřichově Hradci v jižních Čechách; schválení podnikatelského záměru na novou paroplynovou elektrárnu o instalovaném výkonu 800 MW v lokalitě Mělník ve středních Čechách vedením ČEZ, a. s.

17 Hlavní události roku 2009 a 2010 do uzávěrky výroční zprávy Skupina ČEZ 13 Květen podepsání akcionářské smlouvy mezi společností ČEZ a slovenskou firmou Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, která umožnila založení společného podniku na výstavbu nové jaderné elektrárny v lokalitě Jaslovské Bohunice ve Slovenské republice; získání 76% podílu v jediné albánské distribuční společnosti Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A. Červen zahájení iniciativy FutureMotion Energie zítřka předpokládající investice do nových technologií; smluvní zajištění plynu pro plánovanou paroplynovou elektrárnu Počerady na 15 let. Zahájení výstavby zdroje je předpokládáno ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010; podepsání úvěrové smlouvy na 262 mil. EUR (cca 6,8 mld. Kč). Úvěr je určen na financování exportního kontraktu s nadnárodním dodavatelem německé technologie v rámci výstavby projektu větrné elektrárny Fântânele v Rumunsku. Červenec dohoda společnosti ČEZ s novým vlastníkem Pražské teplárenské a.s., skupinou J & T, o koupi jeho podílu v této společnosti ve výši 48,67 %. Srpen zahájení veřejné zakázky na výběr dodavatele dvou jaderných bloků pro lokalitu Temelín a až třech dalších jaderných bloků jinde v Evropě; podpis úvěrové smlouvy mezi Skupinou ČEZ a Evropskou investiční bankou až do výše 200 mil. EUR (cca 5,2 mld. Kč) na podporu financování investičního programu obnovy a rozvoje distribuční soustavy v České republice. Říjen zahájení činnosti ombudsmana Skupiny ČEZ, jehož posláním je řešení podnětů zákazníků nesouhlasících s výsledkem své reklamace; zvýšení podílů Skupiny ČEZ v jejích dvou dceřiných společnostech v Rumunsku na 100 % prodejní CEZ Vanzare a distribuční CEZ Distributie. Na 63 % zvýšila Skupina ČEZ i svůj podíl ve své tamější servisní společnosti CEZ Servicii. Listopad provedení testovacích měření světově unikátní, zcela nové koncepce solárních panelů na bázi nanovláken pro možnost srovnání s jejich běžnou koncepcí na bázi křemíku; uzavření kupní smlouvy s Dalkia Česká republika, a.s., o koupi 85 % akcií v Dalkia Ústí nad Labem, a.s., a kupní smlouvy s Dalkia International S.A. na koupi 15 % akcií ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s.; zahájení kontroly společnosti ČEZ ze strany Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Komise Evropských společenství kvůli podezření, že se mohla pokusit omezit rozvoj hospodářské soutěže na velkoobchodním trhu s elektřinou v České republice. Prosinec získání české společnosti GENTLEY a.s. připravující projekty v oblasti obnovitelných zdrojů. Hlavní události roku 2010 do uzávěrky výroční zprávy Leden zahájení dodávek zemního plynu Skupinou ČEZ v České republice v objemu 1,7 TWh pro více než 90 odběratelů s počtem odběrných míst přesahujícím 200, většina zákazníků je z řad velkoodběratelů zemního plynu. Únor založení nové společnosti za účelem vyčlenění organizační jednotky Elektrárna Chvaletice; vydání oznámení, že všichni dodavatelé, kteří ve lhůtě podali žádost o účast v zadávacím řízení veřejné zakázky Dostavba Jaderné elektrárny Temelín, splnili kvalifikační předpoklady. Březen odstoupení z konsorcia, které usilovalo o výstavbu nového zdroje, opravu stávajícího zdroje a rozšíření těžby uhlí v Kosovu.

18

19 Již pošesté v řadě získala Skupina ČEZ prvenství v kategorii dle věnovaného objemu finančních prostředků ve vyhlašovaném žebříčku Top Firemní Filantrop. 360 úhel naší odpovědnosti

20 16 ČEZ, a. s. Orgány společnosti ČEZ, a. s. Orgány společnosti ČEZ, a. s. Společnost ČEZ, a. s., vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne Předmětem podnikání je výroba, distribuce a obchod s elektřinou, výroba a rozvod tepelné energie, obchod s plynem a s nimi spojené činnosti. Společnost sídlí na adrese Duhová 2/1444, Praha 4. Společnost má tyto orgány: valnou hromadu dozorčí radu představenstvo výbor pro audit. Působnost jednotlivých orgánů je podrobně vymezena ve Stanovách ČEZ, a. s., jejichž nejnovější znění bylo schváleno valnou hromadou dne Valná hromada Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada, která volí a odvolává členy dozorčí rady s výjimkou členů volených a odvolávaných zaměstnanci. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Do působnosti valné hromady náleží zejména: rozhodnutí o změně stanov; rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu aovydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů; volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů volených a odvolávaných zaměstnanci, schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady společnosti; volba a odvolání členů výboru pro audit, schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit a pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit; schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty, stanovení tantiém a dividend a přídělů ze zisku do jednotlivých fondů; rozhodnutí o odměňování členů představenstva, dozorčí rady a členů výboru pro audit a rozhodnutí o výplatě aopravidlech pro rozdělení tantiém mezi jednotlivé členy dozorčí rady a představenstva; rozhodnutí o objemu finančních prostředků, které může společnost použít pro poskytnutí sponzorských darů ve stanoveném období; rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií; rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a o jejích změnách; rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky. Způsob rozhodování valné hromady Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů akcionářů, pokud zákony nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100 Kč je spojen jeden hlas. O některých rozhodnutích musí být pořízen notářský zápis. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu o valné hromadě. Podrobnosti o působnosti a způsobu rozhodování valné hromady upravují stanovy.

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu miláček cesta do Chomutova veselka dnes rozhodují děti Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2014 e-mail nerozluční krajina pro život křehká pouta nerušit, prosím šéfkuchař čas na změnu stíny SEZONA

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 28,73 % Vlastní kapitál vzrostl o 13.920 tis. Kč Růst provozního zisku o 66,06 % Výkony meziročně vzrostly o 52.003

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 Příroda obdarovala oblast pod Krušnými horami nesmírným bohatstvím v podobě uhelné sloje. Do značné míry tak ovlivnila

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014 Datum publikování: 26. března 2015 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 8 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ENERGETIKA CHYTŘE OBSAH OBSAH 3 00 ÚVOD 4 01 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 6 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÉ AEROLINIE JAKO VLAJKOVÝ LETECKÝ DOPRAVCE ČESKÉ REPUBLIKY ZAJIŠŤUJÍ SPOJENÍ Z HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DO VĚTŠINY HLAVNÍCH MĚST V EVROPĚ A DO SEVERNÍ AMERIKY,

Více

2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy

2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy 2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy Výroční zpráva Skupiny ČD za rok 2014 2 Představení, úloha a vize Kdo jsme Jsme skupinou společností provozující osobní i nákladní železniční dopravu. Zajišťujeme

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více