RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4"

Transkript

1 RÓZA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka APRÍL

2 Z OBSAHU: editorial Na otázky odpovídá starosta Z historie obce Kratochvilka Výpisy z usnesení rady Městský úřad Rosice se představuje Podávání stížností a petic Komunitní plánování sociálních služeb Triky při prodeji na reklamních zájezdech Společenská kronika Černá kronika Logo klub Právnická poradna Ze školství Talent naší školy, řádková inzerce Výlet do Brna, cimbálová muzika Poděkování, zápis do MŠ Zámecká Rosník Z vašich dopisů Zveme vás do knihovny Ochrana lesních porostů Recepty podle zeměpisu Co nového v DDM Letní tábory Sport Program kina Kulturní přehled Vážení televizní diváci! V souvislosti s připravovaným přechodem na digitální vysílání jsme z vaší strany zaznamenali mnoho nesouhlasných, vesměs negativních reakcí na nabízené změny. Když jsem vás však požádal o konkrétní dotazy, které bychom mohli přetlumočit kompetentním osobám, ve schránce se objevila pouze jedna jedinná připomínka. Nerad bych vypadal jako ten, kdo střílí do vlastních řad, ale z vlastní zkušenosti vím, že doba strávená u televize je mnohdy tou nejhorší investicí. Dovolím si tedy poradit podle svého nejlepšího vědomí. Nekupujte nové set top boxy, prodejte své televizní přijímače a vyjděte si do společnosti. Sami uvidíte, že váš život bude bez televize o poznání zajímavější. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obec Kratochvilka Vydává Kulturní informační centrum Rosice Duben Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje Jarmila Helsnerová, tel.: v kanceláři KIC, naproti radnici Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš Titulní strana: Dětský karneval Foto: Lukáš Volánek ROSA 4/07 3

3 odpovídá NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ STAROSTA Občané mohou své dotazy zasílat písemně na adresu KIC Rosice, Palackého nám. 45, Rosice nebo em na adresu Pane starosto, předminulý měsíc občané Rosic dostali do schránek informační leták, týkající se digitalizace vysílání kabelové televize. Od té doby proběhlo jednání se zástupci firmy Self servis. Můžete podat čtenářům Rosy nějaké nové informace o aktuálním vývoji plánovaného přechodu na digitální vysílání? Digitální systém přenosu televizního signálu se postupně zavádí v ČR i v celé Evropě. Jde o moderní způsob přenosu informačních dat, vedoucí k vyšší kvalitě a rozsahu služeb poskytovaných prostřednictvím televizních kabelových rozvodů. V ČR budou veškeré pozemní analogové televizní vysílače vypnuty k datu Dne 30. ledna 2007 oznámila společnost SELF servis městu Rosice, že od 1. února 2007 zahajuje přechod na digitální přenos signálu kabelové televize. Podmínky přechodu a následného využívání služeb KT byly pro město (a zcela určitě i pro většinu uživatelů) nepřijatelné. Navržený systém by znamenal podstatné zvýšení účastnických poplatků, pořízení ST boxů a přístupových karet ke každému televizoru a velice omezenou nabídku základních analogových programů. Navíc návrh nebyl v souladu s platnou smlouvou o spolupráci uzavřenou mezi městem Rosice a společností SELF servis. Proběhlo několik jednání se zástupci společnosti i se zástupci dalších měst, využívajících služeb stejné KT. Dne jsme obdrželi další sdělení SELF servisu, z něhož cituji: Na základě odezvy veřejnosti jsme se rozhodli zmírnit dopady související s digitalizací programové nabídky tím, že k digitální nabídce zachováme ve větším rozsahu i nabídku analogovou. Toto opatření zajistí především ekonomické využití dalších TV přijímačů v domácnostech bez nutnosti zakoupení více ST boxů a umožní lepší využití video a DVD rekordérů (možnost nahrávat i jiný program než ten, který momentálně sleduji). Zachování analogové nabídky nebude striktně nutit zákazníky k využití ST boxů i při přechodu na nové smlouvy a tarify. Myslíme si, že tento mechanizmus je kompromisem pro přechod z analogového vysílání k digitálnímu proto, že zachovává výhody analogového a neomezuje ty, kteří chtějí naplno využívat možnosti digitalizace. Z uvedeného návrhu tedy vyplývá, že pro sledování programů v analogové podobě není třeba pořizovat ST box, pro sledování digitálních programů musí být ST box u každého přijímače. Je možná i varianta jednoho hlavního TV přijímače s celou nabídkou a ostatních přijímačů v domácnosti s nabídkou pouze analogovou. Toto řešení má i výhodu platby pouze jednoho měsíčního poplatku. V nabídce omezené, za měsíční poplatek 150 Kč, se navrhuje příjem 9 analogových nebo 20 digitálních programů, v nabídce omezená + základní za 420 Kč, 23 analogových nebo 50 programů v digitální kvalitě. V současné době ještě nejsou jednání s SELF servisem ukončena, proto konečná skladba programových nabídek bude uvedena v dalších číslech Rosy. Závěrem ještě uvádím informaci z výše citovaného oznámení: Další informace pro zákazníky je možno získat na int. adrese nebo na telefonu Zákaznického centra Rádi bychom od Vás obdrželi dotazy, na které odpovíme veřejně v dalším čísle magazínu MORAVIANET, který bude distribuován do všech domácností v průběhu měsíce března. Pokud dojde k dalším změnám ve vývoji přechodu na digitalizaci KT, budu Vás v dalších číslech Rosy o tomto informovat. Ing. Petr Klíma starosta 4 ROSA 4/07 foto: Michal Eliáš

4 INFORMACE PRO OBČANY KRATOCHVILKY Z HISTORIE OBCE KRATOCHVILKA Rok 1936 Nařízením zemského velitelství v Brně bylo konáno ve dnech 29. a 30. června 1936 vojenské letecké cvičení. Všechna okna a světla musela býti náležitě zatemněna. Cvičení letecké bylo provedeno, ale nad naši obec letadla nedošla. Úmrtí člena obecní rady. Dne zemřel člen naší obecní rady. Byl to dlouholetý, zasloužilý člen naší obce. Narodil se Roku 1911 byl zvolen poprvé do obecního zastupitelstva a zároveň starostou obce (až do roku 1919). Od roku 1919 do roku 1936 zastával funkci obecního radního, pak. ob. náměstka až do 20. dubna Zemřel, zanechav ženu a 3 dcery. Vymřel jím rod Samsorů po meči. Rok 1938 Podepsaný Fr. Kreuz byl jsem dne r ve schůzi obec. zastupitelstva zvolen obecním kronikářem. Jsem 57 r. stár a přísluším s rodinou do obce Kratochvílky. Náš rod bydlí ve zdejší obci 150 roků. Jsem členem představenstva obce jako radní 20 roků a náměstkem též 20 roků. Letopisci této kroniky jsou Frant. Trybula náměstek obecního zastupitelstva a Josef Mimra člen obecního zastupitelstva. Pamětní knihu mám vést obce Kratochvilky od roků 1939, ale poněvadž můj předchůdce J. Příhoda, starosta obce pro starostenský úřad nemohl za rok 1937 a za rok 1938 vypracovat, doplňuji tyto dva roky a současně se vracím i do dob dřívějších, o nichž se první kronikář zmiňuje. Protože první pisatel této kroniky nebyl zdejším rodákem, nebyl znalý též nijakým způsobem minulosti naší obce. Vracím se původně k Hostinci č. 7 u silnice, který stál roku 1783 úplně v lese a jeho jméno bylo Kurzweil, nikoliv Palírna. Tento hostinec dnes moderně zařízený patřil k velkostatku Oslavany svobodnému p. rytíři Boukartnerovi a roku 1788 koupil tento velkostatek hrabě Konperců, statek tento rozparcelován a hostinec koupený panem Antonem Trybulou. Palírna stála vzadu při ovčírnách, což dnes jsou obytné domy pod č. 9, 10, 11, 12. Uprostřed dvora je zasypaná studna 19 sáhů hluboká. Ze stodoly, která patřila k tomuto dvoru jsou obytná stavení čís. 13 a 21. Zámeček má č. 23. Hájenka má č. 8, kterou koupil Fr. Trybula. Pod starou hospodou byl sklep, který měl průchod do této studny. Hostinec tento byl útulkem loupežné bandy a vykládá se, že hostinský Jelínek, který měl tuto hospodu v nájmu od p. Rytíře, byl pomahačem této loupežné bandy při okrádání kolemjedoucích. Jana Trojanová starostka obec Kratochvilka foto: Jiří Čermák ROSA 4/07 5

5 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 11/2007 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2006 b) zprávu o činnosti knihovny c) zprávu Policie ČR, obvodní oddělení Rosice o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě za rok 2006 a zprávu Městské policie za rok 2006 d) zprávu o investičních akcích na rok Vybrala a) firmu Jaroslav Zapoměl, Telnice u Brna na hostování Lunaparku na rosickou pouť, celková částka za pronájem Kč. 3. Nedoporučuje a) prodej části pozemku p. č. 3480/1. 4. Schvaluje a) provozování tomboly na plese Základní školy a města Rosice a podmínky herního řádu tomboly. 5. Souhlasí a) s pořádáním veřejné produkce v souvislosti s konáním plesu města Rosice a Základní školy Rosice dne a s posunutím ukončení produkce na 3.00 hodinu ranní následujícího dne b) s vynětím části pozemků 5302, 5303, 5304, 5305, 5306 a 5307/1 v k. ú. Rosice ze zemědělského půdního fondu pro vybudování přístupové komunikace a rodinných domů na pozemku p. č c) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou GEO- DIS Brno, spol. s r. o., Brno, jejímž předmětem je oprávnění k výkonu práva užít ortofotomapy správního území obce s rozšířenou působností Rosice. 6. Jmenuje a) členkou komise pro sociálně právní ochranu dětí pí Andreu Hájkovou, Rosice. 7. Projednala a) v působnosti valné hromady Rosických TS s. r. o. Dohodu o zapůjčení finančních prostředků a Smlouvu o půjčce věcí movitých a v souladu s 66, odst. 3 a 196a, odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyslovila nesouhlas s jejich uzavřením. 8. Doporučuje a) zastupitelstvu prodej pozemků p. č. 3/25, 3/24, 679/2, st. 1625, 679/63 b) zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 3. Ing. Petr Klíma starosta RNDr. Petr Lukáš Mgr. Jaroslav Světlík ověřovatelé VÝPIS USNESENÍ Č. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosic na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Souhlasí a) s prodejem částí pozemku p. č. 610/123 v k. ú. Rosice o výměře cca m 2 Kuželkářskému klubu Slovan Rosice, Rosice, IČ , za celkovou cenu Kč. Oddělovací geometrický plán a zápis do katastru nemovitostí zajistí město Rosice. b) s bezúplatným převodem části pozemku p. č v k. ú. Rosice o výměře cca m 2 (ÚP určeného pro bytovou výstavbu) z vlastnictví České republiky (ve správě Pozemkového fondu ČR) do vlastnictví města Rosice. c) s bezúplatným převodem horkovzdušného sterilizátoru STERIMAT a kruhového sterilizačního bubnu 6 ROSA 4/07

6 240x160 z majetku města do majetku příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Rosice. 2. Rozhodlo a) o zrušení společnosti Rosické TS s.r.o. s likvidací ke dni Schvaluje a) poskytnutí dotací zájmovým sdružením a sportovním oddílům: TJ Sokol Rosice Kč Občanské sdružení při ZŠ Rosice Kč Občanské sdružení mažoretky Anife Rosice Kč Dům dětí a mládeže Rosice Kč FC Slovan Rosice Kč Kuželkářský klub Slovan Rosice Kč Bonus Rosice Kč Občanské sdružení Prádelna Kč HCM Slovan Rosice Kč Divadelní soubor Emanuela Krumpáče Kč b) rozpočtové opatření č. 3/2007 se změnami v položce 6409 c) v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším znění, dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna, Husova čtvrť, ze dne d) měsíční odměny neuvolněných zastupitelů od e) záměr zřízení příspěvkové organizace města, která bude vykonávat činnosti v obdobném rozsahu jako Rosické TS s. r. o. v likvidaci 4. Zřizuje a) výbor pro granty, rozvoj města a regionu 5. Jmenuje a) členy kontrolního výboru zastupitelstva: Mgr. Radka Dolíhalová, Jana Hammerová, Milan Král, JUDr. Josef Polák, Jiří Přikryl, Robert Přikryl, Renata Roudná, Stanislav Řehořka a tajemnici kontrolního výboru Jitku Urbanovskou b) členy finančního výboru zastupitelstva: Jaroslav Veselý, Ing. Karel Prokeš, Ing. Stanislav Trávníček, Ing. Petra Šimková, Stanislav Muryc, Ing. Jaroslav Dytrych, Karel Černý, Mgr. Tomáš Pexa, a tajemnici finančního výboru Ing. Jaroslavu Hanzlovou c) předsedu výboru zastupitelstva pro granty, rozvoj města a regionu Ing. Zdeňka Švihálka členy výboru: Jiří Kocáb, Ing. Ondřej Horký, Ladislav Haller, Lukáš Volánek, Mgr. Vladimír Bartoš, Radek Smutný, Monika Rovná, Ing. Karel Prokeš a tajemnici výboru pro granty, rozvoj města a regionu Bc. Jitku Budínovou 6. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti rady za uplynulé období OMLUVA 7. Pověřuje a) radu města přípravou potřebných dokladů a podkladů pro zřízení nové organizace příspěvkové organizace města, která bude zajišťovat pro město činnosti, doposud vykonávané společností Rosické TS s.r.o. b) radu města zajistit provedení externího auditu ve společnosti Rosické TS s. r. o. odborně způsobilou osobou c) starostu města realizací notářského zápisu o zrušení společnosti Rosické TS s. r. o. s likvidací. 8. Ukládá a) kontrolnímu výboru ve spolupráci s finančním výborem detailně zkontrolovat všechny podklady pro tvorbu rozpočtu a posoudit opodstatněnost výdajových položek v termínu do b) finančnímu výboru posoudit předloženou doloženou dokumentaci včetně materiálu, nárokující vícepráce na ČOV Tetčice, termín do Ing. Petr Klíma starosta Dana Prokešová Monika Rovná Ing. Zdeněk Švihálek návrhová komise Omlouváme se za opomenutí uvedení magisterského titulu u jména členky Kontrolního výboru Mgr. Radky Dolíhalové v březnovém čísle zpravodaje. Redakce Rosy ROSA 4/07 7

7 MěÚ se představuje MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE SE PŘEDSTAVUJE 12. ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD Odbor stavební úřad vznikl k rozdělením dosavadního odboru regionálního rozvoje na dva nové odbory odbor územního plánování byl představen v minulém zpravodaji a odbor stavební úřad. Náplní činnosti odboru stavební úřad je v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku stavebního řádu, tj. povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání staveb, dohled nad jejich provozováním a případné odstranění staveb pro 20 obcí správního obvodu (4 obce spadají pod stavební úřad ve Zbýšově). Posuzování staveb z hlediska památkové péče vykonává odbor pro celý správní obvod tj. 24 obcí. Odbor řeší v rámci samosprávné činnosti povolování dočasných skládek na veřejných prostranstvích a evidenci a přidělování čísel popisných a evidenčních v městě Rosice. V současné době je odbor obsazen 7 pracovníky, kteří se při své činnosti řídí platnými právními předpisy a to hlavně zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákonem č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona, prováděcími vyhláškami Ministerstva pro místní rozvoj ke stavebnímu zákonu tj. např. vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobné úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a dalšími souvisejícími právními předpisy a technickými normami, které na stavební zákon navazují. Obecně lze činnost odboru rozdělit do následujících skupin: 1. Vydávání správních dokumentů v oblasti stavební činnosti 8 ROSA 4/07 foto: Lukáš Volánek

8 spočívající v posuzování záměru žadatele o umísťování staveb tj. vydání rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu. 2. Vydávání správních dokumentů v oblasti stavební činnosti spočívající v posuzování záměru žadatele při povolování, případně ohlašování staveb a jejich následným užíváním. 3. Vydávání správních dokumentů v oblasti památkové péče při přípravě a realizaci staveb v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejícími vyhláškami. 4. Kolaudaci staveb povolených před účinností zákona č. 183/2006 Sb., a vydávání kolaudačních souhlasů u staveb, kde to stavební zákon vyžaduje. 5. Provádění dozorové a kontrolní činnosti, při které pracovníci sledují, jak fyzické a právnické osoby dodržují požadavky dotčených orgánů při provádění a provozování staveb a dodržování právních předpisů na úseku stavebního řádu a památkové péče včetně řešení přestupků a správních deliktů. 6. Poskytování informací stavebníkům, projektantům i dodavatelům staveb o podmínkách povolování staveb dle stavebního zákona a zákona o památkové péči, případně dalším orgánům o stavbách a stavební činnosti ve správním obvodu. 7. Zpracovávání statistických hlášení o stavební činnosti ve správním obvodu. Vedoucí odboru Ing. Petr Krupica Telefon: Kancelář: budova zámku 1. patro koordinuje činnost odboru stavební úřad spolupracuje s dotčenými orgány státní správy vypracovává zprávy pro státní orgány zajišťuje výkon státní správy na úseku stavebního řádu v přenesené působnosti provádí stavební dozor Referenti odboru stavební úřad Ing. Emilie Novotná Telefon: Ing. arch. Renata Nováková Telefon: Jaroslava Zrzavá Telefon: Kancelář: budova zámku 1. patro zajišťuje výkon státní správy na úseku stavebního řádu v přenesené působnosti provádí stavební dozor spolupracuje s dotčenými orgány státní správy poskytuje informace o správních řízeních zpracovává statistické přehledy staveb Referent odboru stavební úřad a památkové péče Ing. Daša Plucarová Telefon: Kancelář: budova zámku 1. patro zajišťuje výkon státní správy dle zákona o státní památkové péči zajišťuje výkon státní správy na úseku stavebního řádu v přenesené působnosti provádí stavební dozor spolupracuje s dotčenými orgány státní správy poskytuje informace o správních řízeních zpracovává statistické přehledy staveb Referent odboru stavební úřad Věra Patočková Telefon: Lenka A. Štibichová Telefon: Kancelář: budova zámku 1. patro přiděluje čísla popisná a evidenční pro město Rosice vydává povolení dočasných skládek na veřejných prostranstvích vede spisovou službu odboru provádí evidenci a ukládání dokumentace ve spisovně odboru zpracovává statistická hlášení ROSA 4/07 9

9 informace MěÚ PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Vzhledem k zájmu občanů o věci veřejné bylo vůči městskému úřadu vzneseno několik dotazů k oblasti stížností a petic. Tato oblast je poměrně přesně vymezena příslušnými právními předpisy a odbor právní MěÚ Rosice připravil pro zájemce o tuto problematiku článek s nejdůležitějšími informacemi, kolem kterých však mezi občany stále panuje řada nejasností. Podávání stížností upravuje ustanovení 175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen SŘ). Dle tohoto ustanovení mají dotčené osoby právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li SŘ jiný prostředek ochrany. Dotčenými osobami jsou dle SŘ takové osoby, kterých se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká, tj. kdokoliv, kdo je dotčen ve svých právech, povinnostech nebo zájmech výkonem působnosti správního orgánu. Postupem správního orgánu se zde rozumí pouze takový postup, na který se vztahuje SŘ. Rovněž stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob je možné podávat v případě všech procesních postupů, které SŘ upravuje. Jinými prostředky ochrany jsou zejména žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti, odvolání proti rozhodnutí, námitky proti usnesení, námitka podjatosti úřední osoby nebo námitka proti obsahu protokolu. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu, čímž však není dotčena odpovědnost stěžovatele za trestný čin nebo správní delikt. Stížnost lze podat písemně nebo ústně u toho správního orgánu, který řízení vede. Příslušný správní orgán musí prověřit skutečnosti uvedené ve stížnosti, případně provést další úkony. Stížnost musí být vyřízena ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy byla správnímu orgánu doručena, včetně vyrozumění stěžovatele. Pokud je stížnost zcela nebo zčásti důvodná, je správní orgán povinen učinit bezodkladně nezbytná opatření k nápravě. Má-li stěžovatel za to, že podaná stížnost nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby její vyřízení přešetřil. Nadřízeným orgánem je pro obec krajský úřad. Nadřízeným orgánem orgánu kraje je pro řízení vedené v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, v řízení vedeném v přenesené působnosti příslušný ústřední správní úřad. Podávání petic upravuje zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Dle tohoto zákona má každý právo obracet se sám nebo společně s jinými na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Výkon petičního práva nesmí být nikomu na újmu. Občané mohou k sestavení petice, k získání podpisů na petici, k doručení petice státnímu orgánu a k jednání s tímto orgánem vytvořit petiční výbor. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18let, která je bude zastupovat v jednáních se státními orgány. Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru ve věci zastupovat. Občan nebo petiční výbor může vyzvat zákonným způsobem další občany, aby petici podpořili svým podpisem s uvedením jména, příjmení a bydliště. Podpisové archy musí být řádně označeny, aby bylo zřejmé jaká petice je podpisy podpořena. Státní orgán je povinen petice posoudit a do 30 ti dnů písemně sdělit stanovisko k petici a způsob jejího vyřízení tomu, kdo petice podal nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. Město Rosice má vytvořena Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, která jsou vytvořena v souladu s výše uvedeným právními předpisy a zveřejněna na internetových stránkách města Rosice V těchto Pravidlech můžete zjistit více podrobností, které zde již s ohledem na rozsah článku nebylo možné uvést. JUDr. Jiřina Borůvková vedoucí odboru právního MěÚ Rosice 10 ROSA 4/07

10 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROSICÍCH Město Rosice je dalším městem v České republice, které zareagovalo na společenskou nutnost zmapovat, poznat a dokonale zprůhlednit systém sociálních služeb na území města formou cíleného komunitního plánování. Usnesením č. 3/2006 ze dne byla zastupiteli města stanovena potřeba realizace komunitního plánování sociálních služeb. V prosinci 2006 tak město oficiálně zahájilo tento dvouletý projekt realizovaný za spolupráce dalších partnerů a financovaný městem s dotační podporou Jihomoravského kraje. Jaké sociální služby potřebují občané města Rosic? Jaké zdroje je možné využít pro zajištění těchto služeb? A jaké služby budou občanům nabízeny v letech ? To jsou základní otázky, na které budou v rámci projektu společně hledat odpověď jak organizace nabízející sociální služby, tak zástupci a pracovníci města a zároveň lidé, kteří sociální služby v současnosti využívají či budou využívat v budoucnu. Hlavním přínosem komunitního plánování je, že povede k větší srozumitelnosti potřeb sociálních služeb pro občany, k poskytování potřebných a kvalitních služeb a k účelnějšímu vynakládání finančních prostředků. V úvodní části, ve které se projekt právě nachází, bude zjišťována stávající situace v oblasti sociálních služeb. V této souvislosti obdrží všechny organizace, které poskytují sociální služby občanům, dotazník s prosbou o jeho vyplnění. Následně budou někteří poskytovatelé služeb osloveni a požádáni o osobní rozhovor pro ještě detailnější zmapování sociálních služeb. V dalších měsících budou práce na projektu pokračovat zjišťováním potřeb uživatelů sociálních služeb a také zjišťováním názoru široké veřejnosti na sociální problematiku ve městě. Tato úvodní část projektu se bude realizovat až do poloviny letošního roku. Takto získané informace budou nezbytným základem pro společné plánovat dalšího rozvoje sociálních služeb, ať již v oblasti seniorů, rodin s dětmi a mládeže, oblasti osob zdravotně postižených, osob ohrožených závislostí, osob v přechodné sociální krizi a společensky nepřizpůsobivých nebo oblasti cizinců. Všechny uvedené skupiny budou zahrnuty v projektu. V závěru roku 2007 bude výstupem projektu plán rozvoje sociálních služeb pro období , který bude mimo jiné obsahovat i zásobník vhodných projektů. Aktivní účast v komunitním plánování je jedinečnou příležitostí pro všechny, kteří se v oblasti sociálních služeb pohybují a chtějí spolupracovat na vytváření sociální politiky města. Informace o projektu a jeho průběhu, o plánovaných aktivitách a možnostech zapojení, budou zveřejněny v regionálních médiích, v Městském zpravodaji a na úvodní konferenci, kterou plánujeme na druhou polovinu letošního roku. JUDr. Jana Šildbergerová Koordinátorka komunitního plánování, odbor sociální Městského úřadu ROSA 4/07 11

11 informace MěÚ POZOR NA TRIKY PŘI PRODEJI NA REKLAMNÍCH ZÁJEZDECH A PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍCH V naší společnosti se bohužel stále vyskytuje velká spousta různých pochybných prodejců prodávajících předražené a mnohdy nekvalitní zboží, kteří se snaží zneužít lidské důvěřivosti. V následujícím článku upozorníme na některé triky, které tito tzv. podnikatelé využívají při své podnikatelské činnosti. 1. Pouze pro manželské páry v reklamních letáčcích se můžeme setkat např. s tím, že účast na některých prodejních a předváděcích akcích je umožněna jen manželským nebo spolu žijícím párům nebo je jejich účast zvýhodněna hodnotnějším darem. Je to samozřejmě záměr, neboť je spotřebitel připraven o možnost použít silný argument, že se o investování tak vysoké částky nemůže rozhodnout sám bez partnera. Na ženy více působí emoce, ke kterým záměrně prezentační akce směřují, muži naopak slyší na praktické argumenty jako např. výhodnost ceny, dovoz zboží až do domu apod. Žena je při prezentaci zboží vedena k tomu, aby jí nabízené zboží co nejvíce oslovilo a když se pak prodávající zeptá, co jim brání v tom, aby si zboží koupili a muž vidí na manželce, že se jí zboží zamlouvá, nakonec na koupi kývnou oba. 2. Osobní asistentka pro prezentaci na některých prezentačních akcích dražších produktů je někdy pro každý pár vyhrazena osobní asistentka, která se jim celou dobu věnuje. Neustále u spotřebitelů udržuje vlnu příjemných pocitů a všechny kritické otázky zdravého rozumu u nich co nejvíce potlačuje. Intenzivním vychvalováním všech výhod a vynikajících vlastností zboží, neumožní spotřebiteli, aby si v klidu mohl prostudovat smlouvu a mohl si vše v klidu s rozvahou rozmyslet. Tyto asistentky jsou školeny v psychologii prodeje a někdy je jediná obrana proti jejich vlivu při prodeji zboží sebrat odvahu a z této prezentační akce odejít. 3. Dlouhá a hlasitá prezentace pokud se spotřebitel už rozhodne pro celodenní reklamní zájezd s atraktivním programem a inzerovaným krátkým předvedením výrobků, musí už dopředu počítat s tím, že většinou je prezentace v délce mnoha hodin a na nějakém zapadlém místě, aby neměl spotřebitel možnost kam uniknout. Dlouhou hlasitou prezentací je spotřebitel unaven a je otupena jeho kritická vnímavost a stává se pak svolnější souhlasit s tím, co je mu nabízeno. 4. Sliby při předvádění výrobků nebo služby prodávající často slibují vlastnosti výrobků a služeb i když vědí, že je nabízený produkt nemá. Spoléhají na to, že kupující nebude trvat na uvedení těchto vlastností do kupní smlouvy a tím bude vše, co bylo řečeno, neprokazatelné. Proto by měl spotřebitel žádat uvedení těch vlastností výrobků či služeb, pro které je kupuje do kupní smlouvy. 5. Nekoupením výrobku ohrožujete svoje zdraví i zdraví svých blízkých jsou to prezentační akce založené na šíření obav spotřebitelů o zdraví. Jedině zakoupením tohoto zázračného výrobku předejdete zdravotním potížím svým i svých blízkých, prodloužíte si život, popřípadě dosáhnete úžasných výsledků při léčbě zdravotních potíží. Trik je využíván proto, že každý chce být zdráv a chce být na světě co nejdéle. Proto je potřeba spíše dát na vyjádření skutečných odborníků a schválení zkušeben a výzkumných ústavů, než na tvrzení prodávajícího, který chce za každou cenu prodat nabízený výrobek. 6. Jen dnes s velkou slevou a dárkem k tomu je to snaha prodávajícího dosáhnout souhlasu spotřebitele hned na místě, aby si koupi výrobku nebo služby nemohl v klidu doma rozmyslet. Z předraženého zboží není pro prodejce problém poskytnout mimořádnou slevu a přidat ještě dárek, jehož skutečná hodnota bývá většinou sporná. Slušný prodejce dá spotřebiteli čas na rozmyšlenou. 7. Tady jen podepište a zboží je vaše jak je to všechno snadné! Každý by si měl ještě před návštěvou prezentační akce rozmyslet, jak se zachová až jej začne prodávající tlačit do uzavření smlouvy. Zvláště u manželských párů je předběžná domluva (nejlépe už doma) zvláště žádoucí. Prodávající často spotřebitelům ani slovní 12 ROSA 4/07

12 komunikaci neumožní a nakonec se může stát, že se manželé bez vzájemné porady rozhodnou pro koupi, každý proto, aby tomu druhému udělal radost a aniž by se mohl přesvědčit, že to tomu druhému skutečně radost udělá. 8. Pokud se vám zboží líbí, pak není nad čím přemýšlet trik spočívá v tom, že prodávající neustále zaplavuje spotřebitele informacemi o výhodách a kvalitách výrobku či služby a neposkytne žádný čas spotřebiteli na rozmyšlenou. Je potřeba odolat těm lákavým slevám při okamžitém rozhodnutí o koupi, ale vyžádat si od prodávajícího čas na rozmyšlenou. Rovnou říci prodávajícímu, aby vás nerušil svým povídáním, že si tuto koupi musíte v klidu rozmyslet a popřípadě se poradit s partnerem. 9. Zajedeme s vámi do banky často bývá podmínkou uzavření smlouvy i složení určité zálohy. Tady ochota prodávajícího může jít tak daleko, že spotřebiteli nabídnou, že s ním zajedou do banky nebo zajdou k bankomatu pro peníze. I když se to zdá pohodlné, prodávající tím sleduje jediné, aby nemohl spotřebitel uplatnit svou námitku, že nemá u sebe peníze. Spotřebitel pak opět nemá čas si vše v klidu řádně rozmyslet. V tomto případě je lepší poděkovat prodávajícímu za jeho ochotu s tím, že si peníze vyzvednete až druhý den a pak podepíšete smlouvu. 10. Důkladné prostudování kupní smlouvy je nezbytné, aby si spotřebitel důkladně pročetl kupní smlouvu, aby se dodatečně nedivil při případné reklamaci výrobku nebo služby, co vlastně ve smlouvě podepsal. Při nákupech a uzavírání smlouvy na reklamních zájezdech, prezentačních akcích mimo stálé provozovny, má spotřebitel možnost od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. Je věcí každého jaké zboží a za jakou cenu se rozhodne zakoupit. Velmi často je však pomocí výše uvedených triků prodáváno právě zboží, u kterého cena neodpovídá užitku a v běžné situaci by zákazník toto zboží zřejmě nekoupil. Snad vám tento článek pomůže, vyvarovat se nákupů, kterých byste museli litovat. Bc. Pavel Procházka Odbor živnostenský MěÚ Rosice ROSA 4/07 13

13 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Dne by se dožila naše milá maminka a babička, rosická rodačka paní Ludmila Patočková rozená Pavlíčková 100 roků. Věnujme jí tichou vzpomínku. Členové rodiny pan Oldřich Holas Dík za to čím jsi nám v životě byl. Utichlo srdce, ubíhá čas, vzpomínku na srdci má každý z nás. Dne 20. dubna uplynou 2 roky, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosíme s námi. Manželka Vlasta, syn Vlastík a manželkou Jarmilou Marně tě oči hledají, marně nám slzy stékají, chybíš nám maminko všem. paní Anna Nováčková Dne 22. dubna uplynou 2 roky, kdy nás navždy opustila, moje drahá maminka, babička, prababička, teta, Kdo jste ji znali, vzpomeňte prosím s námi. Za všechno krásné v životě s vděčností děkujeme. 27. dubna před deseti roky zemřela paní Zdenka Krátká roz. Malacková Prosíme o vzpomínku. Rodina Dcera Anina, vnuci Toník a Radek se svými rodinami Letos je tomu již 15 let. Každý 30. duben je pro mne tím nejsmutnějším dnem, kdy bez slůvka rozloučení ve věku 61 let odešel můj milovaný manžel pan Milan Barvíř Děkujeme všem známým, kteří se přišli rozloučit s naším milým a hodným manželem, tatínkem, dědečkem a tchánem panem Antonínem Urbanem. Děkujeme panu faráři Koutskému za církevní obřad. Manželka Věra synové Antonín a Miroslav, dcery Věra a Zuzka s rodinami. Stále vzpomíná a nikdy nezapomene jeho manželka Irena s celou svojí rodinou. 14 ROSA 4/07

14 černá kronika POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE Informace jsou částečně upraveny z důvodů anonymity poškozených. Jako obvykle i tentokrát v úvodu nabízím shrnutí těch závažnějších případů z policejní problematiky, spáchaných známými i neznámými pachateli na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Rosice. Třebaže je měsíc únor nejkratší, nebyl po této stránce nikterak ošizen. Shrnutí únorových událostí z Rosic: krádež nářadí z novostavby rod. domku na ul. U Boží Muky, nezajištěná stavba vloupání do dvou aut Škoda Felicia a WV Transporter na ul. Husova Čtvrť zahájení úkonů trest. řízení pro řízení vozidla bez řidičského oprávnění 180d tr. zákona podezřelý ujel bez placení u benzin. čerp. stanice a nevlastní ŘP krádež kabelky na ulici NP jedoucí na kole po ul. Brněnská vytrhl starší paní (73 let) kabelku z ruky a ujel s ní krádež dvou notebooků z neohlídané firemní zasedací místnosti nález odcizeného vozidla na ul. Fügnerova, Ford Mondeo odciz. v Pozořicích pokus vloupání do auta Peugeot 206, ul. Kaštanová, poškozené dveře auta řízení auta v době zákazu a havárie auta ujížděl hlídce a spadl do potoka vloupání do RD ul. Trávníky, neobývaný dům, NP nic neodcizil V rámci dozoru na bezpečnost a plynulost silničního provozu mimo výše uvedených zjištěných trestných činů řízení vozidla bez řidičského oprávnění byli v únoru 2007 zadrženi dva řidiči jedoucí pod vlivem alkoholu, dále bylo 43 přestupků v dopravě řešeno na místě blokově a 3 přestupky byly oznámeny příslušnému Odboru dopravy k projednání. V únoru se také zvýšil počet zadržených pachatelů při krádežích v obchodech a nákupních střediscích v obci Rosice. Z celkového počtu 8 podezřelých bylo 5 žadatelů o azyl z Pobytového střediska Zastávka. Dokonce to zašlo tak daleko, že v jeden den a ve stejném časovém horizontu byli v OD Lidl Rosice zadrženi čtyři cizinci, kteří se pokusili odcizit každý jednu nebo dvě lahve alkoholu a něco málo cigaret. Místní detektivové ale zůstávají bdělí a s podobnými zákazníky mají své zkušenosti. Dalších 19 přestupků, prošetřovaných policisty z místního OOP, je z kategorie majetkových deliktů, tedy se jedná o drobné krádeže či poškozování cizího majetku a dále v devíti případech se jednalo o narušování občanského soužití schválnostním jednáním či fyzickým napadením bez vážných následků. Nejčastěji se opakujícím trestným činem je krádež vloupáním, ať již do vozidla, rodinného domku, firemní kanceláře či jiného objektu. Většinou při prvotním šetření bezprostředně po oznámení zůstává osoba pachatele neznámá. Dokonce se stávají případy, že oznamovatel si nejprve po vloupání uklidí a pak teprve věc oznámí, čímž zhatí možnost získat informace, byť i podružné, přímo ze stop na místě činu. V průběhu následného šetření za významného přispění kriminalistů Okresního ředitelství Brno-venkov se mnohdy podaří ze střípků získaných informací poskládat mozaiku, z níž se pak vyloupne osoba konkrétního pachatele. Proto je třeba pokud možno na místě s ničím nehýbat, nic nepřevracet a zbytečně neprohledávat, aby případně kriminalistický technik, přivolaný na místo, neodešel s prázdnou. Nemalou roli v tomto může hrát i všímavost ostatních lidí z okolí, jejichž informace, třeba i zdánlivě bezvýznamná, může v šetřeném případu hrát určitou roli. Nejedná se o vlezlost či bezohledné narušování sousedova soukromí, ale o zdravý zájem o dění kolem sebe. Již jsem se setkal s případem, kdy mladík naťukal poznávací značku pro něj divného auta do svého mobilu, aniž by tušil, že později touto informací velkou měrou přispěje k zdárnému vyšetření věci. Nejvíce případů krádeží vloupáním připadá v únoru na vloupání do aut. Mnozí z nás stále nevzali na vědomí ten již otřepaný slogan auto není trezor. Neustále se opakují případy, kdy poškození nechávají věci 16 ROSA 4/07

15 černá kronika v autě viditelně odložené. Je samozřejmé, že autorádio je od toho, aby zůstávalo v autě, takovéto krádeži se dá těžko zabránit, občas nepomůže ani sejmout odnímací čelní panel autorádia. Ale ponechat na zadním sedadle auta kufřík s peněženkou uvnitř? Pořizovací hodnota autoalarmu je mnohdy menší, než způsobená škoda. Než odejdete od zaparkovaného auta, zamyslete se, co jste v něm nechali a jak je to proti nenechavcům zabezpečeno. Policisté z Obvodního oddělení Rosice se v rámci své činnosti v měsíci únoru podíleli na několika dopravních akcích, vyhlášených na celém území republiky. Mimo to spolupracují s dopravními policisty Okresního ředitelství Brnovenkov např. při měření rychlosti vozidel anebo při zajišťování provozu a bezpečnosti u dopravních nehod. Byla navázána forma spolupráce se strážníky Městské policie Rosice při měření rychlosti jejich radarovým zařízením ve vybraných lokalitách, čímž došlo k doplnění a posílení jejich pravomocí při této činnosti a následném vyřizování zjištěných přestupků. V příštím období jsou naplánovány další dopravně bezpečnostní akce a je kladen důraz na zpřísnění postihů pro neukázněné řidiče. Zavedením novelizovaných pravidel silničního provozu (z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků, uváděný pod názvem zákon o silničním provozu ) v polovině loňského roku došlo k razantnímu poklesu přestupků a nehodovosti při silničním provozu. Od té doby jsme si již téměř zvykli na povinnost svítit i v letním čase, rodiče pro své děti pořídili autosedačky a jen zřídka lze vidět osádku vozidla nepřipoutanou za jízdy bezpečnostními pásy. Velká většina řidičů také dodržuje předepsanou rychlost. Tato zkraje vzorná dopravní kázeň se ale začíná pomalu vytrácet a vše se nenápadně vrací k původnímu stavu. Stále častěji se objevují jedinci, kteří odmítají některá ustanovení citovaného zákona respektovat. Jedním z přetrvávajících častých přestupků je telefonování za jízdy, dokonce se mi již několikrát stalo, že jsem potkal protijedoucí autobus, jehož řidič držel u hlavy mobilní telefon. Dalším častým přestupkem je nedodržení ustanovení o užití mlhových světel v 32 uvedeného zákona je jednoznačně uvedeno, kdy se přední světla do mlhy smí užít a kdy je povinnost užít zadní mlhovku. Porušení tohoto ustanovení je přestupkem s pokutou až Kč a ztrátou jednoho bodu. Někteří řidiči si dosud neosvojili novou úpravu užití směrových světel na kruhovém objezdu, nemluvě o užití směrovek v jiných situacích stanovených zákonem. Např. 21 cit. zákona v odst. 1 stanoví povinnost Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci musí řidič dávat znamení o změně směru jízdy, při odbočování nesmí ohrozit... atd. nikde není stanoveno, že pokud na křižovatce odbočuji doprava a vede tam i hlavní silnice, po níž jsem dosud jel, nemusím dávat znamení o změně směru jízdy. Pokud znamení o změně směru nedám, dopouštím se přestupku a opět riskuji ztrátu bodů a peněz za pokutu. Dále v 30 odst. 1 zák. o siln. provozu je uvedena povinnost: Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat... také vždy při změně směru jízdy, vybočování z něho, nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Z toho plyne, že cokoli učiním v rámci zlepšení situace v silničním provozu, včetně včasného zapnutí směrovky při odbočení, činím jen pro své dobro a pro zvýšení bezpečnosti na silnicích. Také jezdíte občas po dálnici? Také máte dojem, že v levém pruhu jede více vozidel, než v tom pravém? A přitom by to asi mělo být naopak. Kolem mě v levém pruhu profičí Superb nebo Audi, široko daleko žádné jiné auto, které by mohl předjet, ale z levého pruhu stejně neuhne. Nový zákon téměř nehnul ani s praktikami frontových šoférů náklaďáků a kamionů. Bezohledně vám udělají myšku do levého pruhu, čímž vás donutí brzdit a nezajímá je, jestli dobrzdí i ta auta, která jedou za vámi. V případě kolize pak řidič kamionu klidně pokračuje v jízdě a starosti zůstanou jen vám. A co si máme myslet o dálničním přivaděči od Rosic? I když se jedná o silnici 1. třídy dálničního typu, je zde stanovena pro vozidla nepřevyšující max. přípustnou hmotnost kg (tedy i osobní vozidla) nejvyšší povolená rychlost 90 km/hod a povinnost užívat levého jízdního pruhu jen pro předjíždění či odbočování vlevo. Přesto se najdou řidiči, kteří sjedou 18 ROSA 4/07

16 z dálnice a v levém pruhu si to fičí celou dobu až na konec přivaděče, kde odbočí na Tetčice. Pokud se řidiči, užívající výše uvedených praktik, nezmění, bude silnice stále jen betonová džungle s právem silnějšího s puncem neustálého nebezpečí. Na závěr bych se chtěl věnovat jízdě vozidel s právem přednosti v jízdě. Při plnění svých úkolů mají policisté v naléhavých a odůvodněných případech oprávnění užít při jízdě výstražná světla modré barvy doplněná zvukovým výstražným znamením. Právo přednostní jízdy musí být odůvodněné, přednost si nesmím bezhlavě vynucovat a jsem přitom povinen dbát zvýšené opatrnosti. Řidiči ostatních vozidel jsou povinni umožnit vozidlům s blikajícím majákem a s houkačkou bezpečný a plynulý průjezd a v případě potřeby i zastavit na kraji vozovky, aby nijak nepřekáželi a umožnili tak volný průjezd. Praxe je však taková, že mnozí řidiči vozidel neví, jak se zachovat. Někteří sníží rychlost jízdy, ale neuhnou ke kraji, další se zase snaží zrychlit a poodjet, pokud jsou vozidla v protisměru, jejich bezpečné předjetí je tak nemožné. Někteří zase zastávají pozici mrtvého brouka a dělají, jako by nic neviděli a neslyšeli, pak je zase těžké odhadnout, co takový řidič v příští chvíli udělá. Z tohoto důvodu v zájmu hasičů, lékařů i nás policistů, kteří občas musíme výstražné majáky používat, prosím všechny ostatní řidiče o ohleduplnost, uváženou reakci a včasné umožnění bezpečného průjezdu. Policie ČR Rosice touto cestou žádá občany o pomoc při pátrání po neznámých pachatelích trestných činů a přestupků, které jsou výše uvedeny. Jakékoliv informace mohou i anonymně sdělit na bezplatnou policejní linku 158 nebo přímo na policejní oddělení v Rosicích na tel. č , nyní nově i na ovou adresu: prap. Josef Hlávka Policie ČR Obvodní oddělení ROSICE ROSA 4/07 19

17 ze školství LOGO KLUB Již druhým rokem probíhá na ZŠ v Rosicích v rámci Školního poradenského pracoviště tzv. Logo klub. Tento kroužek navštěvují děti, které mají problém s výslovností některých hlásek. Náprava dyslálie vady výslovnosti je nejvhodnější a také nejdůležitější v předškolním věku. Dítě by mělo nastoupit do 1. třídy bez větších problémů. Praxe však ukazuje, že na počátku školní docházky mají ještě někteří prvňáčci vadnou výslovnost jedné i více hlásek. Tyto obtíže ve smyslu poruchy výslovnosti a také specifické poruchy výslovnosti / artikulační neobratnost, specifické asimilace, obtíže při mluvení atd. jsou provázeny většinou také poruchami učení. Někdy se tyto negativní jevy promítají i do pravopisu, neboť dítě píše tak, jak mluví a slyší. Logopedická péče se odvíjí od komplexního logopedického vyšetření. Sledujeme nejen výslovnost, ale i další projevy komunikačních schopností gramatickou stavbu řeči, tvoření hlásek, aktivní slovní zásobu, vyšetření sluchu, motoriky, později čtení, psaní a počítání. Scházíme se pravidelně jedenkrát týdně. S dětmi pracujeme ve dvou skupinkách. První skupinu tvoří žáčci I. třídy a druhou navštěvují žáci II. a III. třídy. V jednotlivých skupinách se zaměřujeme na správnou výslovnost jednotlivých hlásek. Náprava vadné hlásky se uskutečňuje formou dechových, hlasových a artikulačních cvičení. Dechová cvičení provádíme spolu s pohybovými aktivitami. Po zvládnutí správného řečového dýchání je důležité naučit děti nejenom dobře se nadechnout a vydechnout, ale osvojit si i fáze dechové pauzy zklidnění, naučit se šetřit dechem a procvičovat dechovou výdrž. Mezi hlavní zásady hlasové hygieny patří nepřepínat hlas, nepřekřikovat se, šetřit hlasivky apod. Hlasu prospívá otužování, řeč v přiměřené síle, spánek, zpěv, hlasová cvičení. U hlasových cvičení je to nácvik měkkého hlasového začátku, dále pak rozvoj hlasové zvučnosti, nosnosti, síly a barevnosti. S dětmi pracujeme formou hry, využíváme mezipředmětových vazeb na český jazyk, hudební výchovu a tělesnou výchovu. Následně pracujeme s dětmi individuálně před logopedickým zrcadlem / možnost zrakové i hmatové kontroly. Rozvíjíme pohyblivost řečových orgánů rty, dolní čelist, jazyk a měkké patro, dbáme na správné postavení mluvidel při výslovnosti. Při práci využíváme obrázky, říkadla, texty, krátké příběhy. Každé dítě má svůj pracovní sešit, který využívá při pravidelném, krátkodobém, ale častém procvičování,. Důležité je nejen vyvození hlásky, ale i její fixace a používání v běžné řeči. To se dětem v našem Logo klubu daří také díky dobré spolupráci s rodiči a třídními učiteli. Mgr. Hana Stejskalová POEZIE LES Pěkné lesy máme blízko a známe tam každé místo. Láká nás tam zdravý vzduch, hodně jahod, mnoho hub. Smrky, buky, borovice, to nás v lese těší nejvíce. Uprostřed lesa studánka, chodí tam k ní pít zvířátka. Ve studánce je čistá voda, hrneček si každý dá a uhasí v sobě žízně plamínek. Jenom liška, srnka, zajíček si neberou žádný hrníček. VODA Vodo, vodo nejkrásnější, dej nám trochu svojí krásy. No tak, vodo, prosíme, my stále ještě nevíme, jak máme býti nejiné. Kuba Tran 4. A Chceme býti také krásné jako ty, vodo No tak, prosím, prosíme! O co? O trochu lesku na tvojí hladině. Voda řekla: Když jsem tedy nejkrásnější, tady máte část mé krásy. Ve vašich očích část mé krásy navždy máte. Ve vašich očích se navždy budou třpytit slzy zlaté. Oliver James Alsop 4. A 20 ROSA 4/07

18 PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Před pěti lety jsem se rozvedla, obě tehdy ještě nezletilé děti byly svěřeny do mé péče a bývalý manžel byl zavázán platit na ně výživné. Po rozvodu našeho manželství začal bývalý manžel podnikat a založil si novou rodinu, ve které se mu narodilo dítě. Jeho příjmy se podstatně zvýšily a dle mého názoru, výživné na naše společné děti, stanovené soudem po rozvodu, je vzhledem k jeho současným příjmům nízké. Taktéž potřeby našich dětí, které mezitím dosáhly zletilosti, ale nejsou výdělečně činné, protože studují na vysoké škole, se od rozvodu změnily. Požádala jsem bývalého manžela o zvýšení výživného, ten ale tvrdí, že naše děti jsou už zletilé, a že na ně už nemusí platit výživné a poukazuje na svou novou vyživovací povinnost. Může můj bývalý manžel zastavit svévolně placení výživného na zletilé studující děti a má jeho nová vyživovací povinnost na výši výživného vůči našim dětem nějaký dopad? Miroslava C. Zastávka Odpověď: Nová vyživovací povinnost Vašeho bývalého manžela má dopad na výši výživného, které stanoví soud na Vaše zletilé děti. Tuto skutečnost soud bere v úvahu při určení nové výše výživného. Zvýšení výživného dětem z rozvedeného manželství by totiž nemělo být provedeno na úkor vyživovací povinnosti Vašeho bývalého manžela k jeho nové rodině. Při placení výživného nemůže nikdo postupovat svévolně a jednostranně. Zastavení placení výživného na Vaše děti z důvodu, který Váš bývalý manžel uvádí, nemá v zákoně oporu. O určení nebo změně výživného pro zletilé dítě, pokud nedojde k dohodě, může rozhodnout soud, a to pouze na návrh, který si už zletilé dítě podává samo. Zvýšení výživného přichází v úvahu tehdy, kdy se změní poměry na straně oprávněného nebo povinného. V případě změny výdělečných možností a majetkových poměrů rozvedených manželů soud posuzuje schopnost zletilých dětí samostatně se živit a jejich současné potřeby z hlediska všestranného, fyzického i duševního rozvoje. Zvažuje přitom schopnosti, možnosti a majetkové poměry rozvedených manželů. Ve Vašem případě by taktéž přihlédl k vyživovacím povinnostem Vašeho rozvedeného manžela k jeho nové rodině. Soud vychází z práva dítěte podílet se na životní úrovni rodičů. Při hodnocení výdělečných možností podnikatele vychází soud především ze stavu příjmů, uvedených v daňovém přiznání a k jeho případné výpovědi jako účastníka řízení. Ke zjištění jeho schopností a možností soud provádí i další dokazování, aby byly objasněny jeho celkové majetkové poměry. Přihlíží přitom nejen k fakticky dosahovaným příjmům, ale i celkovému movitému a majetku a ke způsobu života povinného rodiče. Toto hodnocení má pak vést k objektivnímu a komplexnímu posouzení schopnosti rodiče hradit výživné a ke stanovení jeho odpovídající výše. Doporučuji proto Vašim zletilým studujícím dětem, obrátit se s návrhem na zvýšení výživného urychleně k soudu. JUDr. Petronela Sojková, advokátka Brněnská 555, Rosice Tel.: POZOR ZMĚNA ADRESY právnická poradna ROSA 4/07 21

19 ze školství LITERÁRNÍ SEZNAMKA PRO ŽÁKY 3. TŘÍD Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo, ale anžto to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že to je psisko, a protože jsme si přáli mít psí holčičku, dali jsme tomu jméno Dášeňka. Určitě jste poznali úryvek z knihy Dášeňka čili život štěněte od Karla Čapka. Tato kniha byla tématem již druhé literární seznamky v místní knihovně pod vedením Moniky Rovné. Úryvek z knihy K. Čapka byl pro děti natolik zajímavý, že si ji mnozí přečetli celou. Proto jsme už celí netrpěliví očekávali, co si pro nás paní Rovná připravila tentokrát. Protože děti zvířata milují a o mnohá se samy doma starají (vyzkoušeli jsme si znalosti dětí o zvířatech a jak se o ně starat nad fotografiemi jejich mazlíčků), ocenily zaměření tohoto setkání na Karla Čapka jako žáka, člověka a chovatele domácích zvířat. Nejobsáhlejší povídání se týkalo samotné Dášeňky a ostatních zvířátek. Povídání nebralo konce. Těšíme se na další, již třetí seznamku v řadě. Za třídu 3. A třídní učitelka Mgr. Pavla Šoltésová V KNIHOVNĚ Ten den jsme se všichni setkali před školou. S celou naší třídou 3. A jsme odešli do knihovny. Paní Rovná, vedoucí knihovny, nám tam vyprávěla o Karlu Čapkovi a jeho psu Dášeňce. Dozvěděli jsme se, že Dášeňka vypadá jako andílek, ale ve skutečnosti je to velký psí rošťák! Pak jsme si prohlédli své mazlíčky. Ovšem jen na fotkách. A nakonec nám paní Rovná ukázala nějaké knihy o zvířátkách, které bychom si mohli půjčit domů. Na zpáteční cestě do školy jsme si o všem ještě povídali. Moc se mi to líbilo. Jakub Vaverka žákyně třídy 3. A Ve čtvrtek jsme šli s třídou do knihovny. Uvítala nás paní Rovná. Usadili jsme se na schody a židle a mohli poslouchat. Paní Rovná nám začala vyprávět nejdříve o Karlu Čapkovi. Pan Karel Čapek měl velikou zahradu a jeho žena se jmenovala Olga Čapková. Rodiče Čapkovi měli spolu tři děti a tři pejsky. V domě měl Karel Čapek svou pracovnu, kde četl Dášeňce pohádky o lidech, pejscích a opičkách. O téhle neposedné Dášeňce napsal Karel Čapek knihu Dášeňka. Tereza Zahrádková žákyně třídy 3. A DÁŠENKA Šli jsme do knihovny na povídání o pejskovi Dášeňce, které pro nás připravila paní Monika Rovná. Dozvěděli jsme se něco o rodině pana Karla Čapka. I to, že Dášeňka vypadá jako hodný pejsek, ale často vyvedla nějakou neplechu. Potom jsme si promítali obrázky Čapkovy rodiny. Paní Rovná měla připravenou knížku Devatero pohádek, z které nám přečetla pohádku O psích vílách. A také nám bylo prozrazeno, že Dášeňka musela jít k jiným lidem, ale brzy ji vrátili zpět k Čapkům, protože rozkousala a roztrhala všechno, na co přišla.také jsme si přinesli fotky našich domácích mazlíčků, o kterých jsme pověděli něco zajímavého.moc se mi návštěva líbila. Katka Škodová žákyně třídy 3. A 22 ROSA 4/07 foto: Archív ZŠ Rosice

20 RECITAČNÍ SOUTĚŽ Ve čtvrtek 1. března se uskutečnilo v aule ZŠ Rosice školní kolo recitační soutěže pro žáky prvního stupně. Po třídních kolech bylo nominováno z každé třídy po třech soutěžících. Soutěžilo se ve třech kategoriích a všech třicet soutěžících se opravdu snažilo, takže porota měla těžké rozhodování. No a jak to dopadlo? Nultá kategorie: 1. Vendula Hronová 1. A 2. Ladislav Krejčí 1. B 3. Lenka Horáčková 1. A První kategorie: 1. Daniela Dvořáková 2. A 2. Klára Mikolášová 3. B 3. Hana Fabiánková 3. A Druhá kategorie: 1. Markéta Pexová 5. A 2. Beatrice Sanvenero 5. A 3. Oliver James Alsop 4. A Jakub Švarc 5. A Vítězové z každé kategorie postupují do oblastního kola, které se uskuteční v Ivančicích. Mgr. Adéla Koblížková TALENT NAŠÍ ŠKOLY Je hodně žáků, kteří projdou rukama jednoho učitele, ale jen málo z nich zanechá v učiteli tak hluboké stopy. Pro každého učitele je úspěchem, když vidí výsledky své práce práce, která má formovat naše budoucí generace, práce, která se stala našim posláním. Během mého pedagogického působení jsem měla možnost potkat neobyčejně nadanou žákyni, která je snem snad každého učitele. Je to žákyně 9. třídy Michaela Pavlíková, která vyniká svoji mimořádnou chutí objevovat a přijímat nové informace. Míša nemá vynikající znalosti jenom v českém jazyce, dějepisu, chemii, zeměpisu nebo fyzice, ale hovoří také plynule anglicky i německy. V letošním školním roce se Míša zapojila do řady školních soutěží a v každé z nich obsadila první místa. Potom naši školu reprezentovala v okresním kole chemické olympiády, olympiády z českého jazyka, v okresním kole soutěže v anglickém jazyce obsadila 3. místo a okresní kolo soutěže v německém jazyce dokonce vyhrála. Tento úspěch ji zařadil mezi soutěžící v krajském kole, kteří své síly změřili 2. března na půdě Základní školy Antonínská v Brně. Úkolem všech soutěžících bylo hovořit pouze v německém jazyce. Soutěž měla dvě části. Nejprve všechny soutěžící čekalo porozumění s poslechem a následným řešením úkolů, druhá část byla zaměřena na jejich mluvený projev. Všichni zúčastnění museli vést dialog s rodilým mluvčím, pomocí obrázku vymyslet krátký příběh a pohotově reagovat na všetečné otázky zkušební komise. Najít vítěze nebylo snadné. Každý ze soutěžících prokázal vynikající znalosti cizího jazyka. Míša se z tohoto krajského kola může pochlubit krásným 5. místem. Letošní školní rok je posledním, kdy Míša navštěvuje naši školu. Stojí před novou životní etapou a my ji můžeme jen přát, aby ve své práci pokračovala a nikdy nezůstala stát před zavřenými dveřmi. Mgr. Eva Polcarová vyučující německého jazyka a dějepisu ROSA 4/07 23

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel)

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ZSJN/95/2008 Pedagogická rada projednala

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o svobodném přístupu k informacím Organizační směrnice Směrnice o svobodném přístupu k informacím Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Starosta města Rejštejn vydal v souladu s 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. 1. Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek je zejména bližší úprava, vymezení a upřesnění smluvního vztahu mezi obchodní společností

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více