DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ"

Transkript

1 899 VZORY: DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ 899 Vzor č. 1 DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení Adam MUŽ Eva Rodné příjmení Brzobohatý Krásná Datum, místo a okres (stát) narození Litomyšl, ČR ŽENA Brno, ČR Rodné číslo / /5678 Osobní stav svobodný svobodná Státní občanství ČR ČR Bydliště (trvalý pobyt) Soběšická 16, Brno Polní 24, Brno Údaje pro statistické zjišťování: datum rozvodu (ovdovění) nejvyšší dosažené vzdělání kolikáté manželství uzavírá? Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před Úřad městské části Brno-střed. (název úřadu) v obřadní místnosti úřadu * ) na jiném vhodném místě * ) Jsme si vědomi, že při uzavření manželství jsme povinni učinit dohodu o užívání příjmení. Předběžně jsme se dohodli, že budeme po uzavření manželství: a) užívat společné příjmení... Brzobohatý, Brzobohatá... b) užívat každý své dosavadní příjmení a společné děti budou užívat příjmení... c) užívat společné příjmení a muž * ) žena * ) muž: bude užívat a na druhém místě uvádět žena: příjmení předchozí, tj. děti: * ) nehodící se škrtněte

2 DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ 899 Bereme na vědomí, že při uzavření manželství budeme prohlašovat, že nám nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem známe svůj zdravotní stav, a že jsme zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Máme spolu již tyto děti (jméno a příjmení, datum a místo narození) nutno doložit rodným listem dětí. Jiří Krásný, nar Dohoda o příjmení se bude vztahovat i na toto dítě (děti) nevěsty, jehož (jejichž) otec není znám - nutno doložit rodným listem dítěte (dětí):... V Brně dne podpis muže.... podpis ženy ČÁST 2 DOKLADY K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ (VYPLNÍ MATRIKÁŘ) Předloženy byly tyto doklady: 1. Občanský průkaz **) č. vystavený dne v 2. Rodný list vydaný v dne roč. č. Předloženy byly tyto doklady : 1. Občanský průkaz **) č. vystavený dne v 2. Rodný list vydaný v dne roč. č. ** ) případně povolení k trvalému pobytu nebo cizozemský cestovní pas Poznámky:.. razítko a podpis matrikáře Meritum - Občanské právo (3_část :17:08

3 900 VZORY: ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ 900 Vzor č. 2 ŽÁDOST o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve v souladu s ust. 13 zák.č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Žádáme o vydání osvědčení pro uzavření platného manželství před orgánem církve řím. kat. dne Snoubenci Muž Žena Jméno a příjmení Alexandr Smutný Věra Klidná Rodné příjmení Smutný Klidná Datum narození Rodné číslo / /6543 Místo narození (obec, okres) Radim, okr. Bruntál Brno město Stav svobodný svobodná Státní občanství ČR ČR Bydliště (obec, čp., okres, Antonínská 2, Brno Jánská 16, Brno stát) Číslo OP, vydán kým, dne JP PH Rodný list,vydán kým, dne sv. 15, roč.1968 str. 654, poř. č. 31 sv. 24, roč.1981 str. 251, poř. č. 567 Rozsudek o rozvodu vydal (kdo), dne, čj., právní moc Úmrtní list vydán kým, dne sv., roč. str., poř.č. sv. str., roč., poř.č. Vysvědčení o právní způsobilosti vydáno kým, kdy, platnost do Podpisy žadatelů muž žena Meritum - Občanské právo (3_část :17:09

4 Městský soud v Brně Moravské nám. 2 Brno Navrhovatelka: Jana Nováková, nar bytem Starobrněnská 18, Brno Matka: Alena Nováková, nar bytem Starobrněnská 18, Brno Otec: MUDr. Antonín Novák, nar bytem Starobrněnská 18, Brno Trojmo Přílohy: rodný list nezl. Návrh na povolení uzavřít manželství Před rokem jsem navázala známost s panem Františkem Konečným, nar Tato známost se posléze stala známostí intimní a začali jsme plánovat společnou domácnost poté, co dokončím střední školu. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem otěhotněla, rozhodli jsme se uzavřít manželství ještě v době mé nezletilosti. Můj snoubenec je zaměstnán u fi rmy A.B.C. spol. s r. o., s průměrným měsíčním příjmem Kč. Po svatbě hodláme společně žít v jeho družstevním dvoupokojovém bytě. Moji rodiče se sňatkem souhlasí. Důkaz: výslech navrhovatelky výslech rodičů výslech pana Františka Konečného, bytem Jilmová 59, Brno lékařská zpráva I Domnívám se, že jsem pro manželství dostatečně zralá. Dobře se snoubencem známe, máme řadu společných zájmů, můj snoubenec se na očekávané dítě velmi těší. Navrhuji proto, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Soud uděluje souhlas nezl. Janě Novákové, nar k uzavření manželství s Františkem Konečným, nar V Brně dne Jana Nováková

5 Okresní soud v Třebíči Třebíč Žalobkyně: Klára Smetanová, nar bytem Poděbradova 17, Třebíč Žalovaný: Miroslav Smetana, nar bytem Poděbradova 17, Třebíč adresa pro doručování: Lipová 1, Třebíč Dvojmo Přílohy: oddací list rodný list nezl. Žaloba o výživné nerozvedené manželky Manželství účastníků bylo uzavřeno před MěÚ v Třebíči a stále trvá. Z manželství se dne narodil nezletilý syn Jaroslav. Důkaz: oddací list rodný list výslech účastníků I Postupem času začalo mezi námi docházet k citovému ochlazení, které vyvrcholilo skutečností, že manžel navázal známost s jinou ženou, ke které se dne odstěhoval. Od té doby mi na výživu našeho syna a na mou výživu ničím nepřispěl. Syn chodí do školky a já jsem nastoupila do zaměstnání jako pokladní v Delvitě na ulici Měřínské, protože již v té době mi manžel odmítal přispívat na společnou domácnost. Můj čistý měsíční příjem činí cca Kč měsíčně. Z toho musím hradit nájemné a inkaso, které v průměru činí měsíčně Kč. Na úhradu mých potřeb a potřeb mého syna mi tedy téměř nic nezbývá a fi nančně mě podporují moji rodiče. Manžel podniká na základě živnostenského listu jako autolakýrník. Jeho konkrétní příjmy mi nejsou známy, do července loňského roku jsme však nežili v žádné nouzi a manžel mi poskytoval na domácnost částku kolem Kč měsíčně a ze svého příjmu hradil též všechny platby spojené s bytem, pojištění a další. Je mi známo, že loňské vánoce strávil manžel se svou přítelkyní na drahé zahraniční dovolené. Důkaz: výslech účastníků zpráva o mém výdělku, kterou nechť si soud vyžádá daňové přiznání manžela

6 II Protože s manželem není žádná dohoda možná, naše životní úroveň je velmi rozdílná, navrhuji, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Žalovaný je povinen přispívat žalobkyni na její výživu ode dne podání žaloby částkou Kč měsíčně, vždy do 15. dne v měsíci předem. V Třebíči Klára Smetanová

7 Okresní soud v Jihlavě Jihlava Žalobkyně: Markéta Dohnalová, nar , bytem Okružní 5, Jihlava Žalovaný: František Dohnal, nar bytem U mlýna 4, Cheb Dvojmo Přílohy: oddací list Žaloba o rozvod manželství Manželství bylo uzavřeno dne před MěÚ v Jihlavě. U žalobkyně se jedná o manželství první, u žalovaného o manželství druhé. Oba jsme národnosti české, státní příslušnost ČR. Poslední společné bydliště účastníků bylo v Jihlavě, Okružní 5. Z manželství se dne narodil nezletilý syn Jan. Současně s podáním této žaloby byl u zdejšího soudu podán i návrh na úpravu poměrů k nezletilému pro dobu po rozvodu. Důkaz: oddací list výslech účastníků I Manželství jsme uzavírali po dvouleté známosti z důvodu citové náklonnosti. Postupně mezi námi začínalo docházet k rozporům, které se zejména týkaly fi nančního hospodaření a způsobu trávení volného času. Rozpory se prohloubily krátce po narození dítěte. Žalovaný se nadále věnoval svým koníčkům, zejména motoristickému sportu a mezi námi došlo ke značnému odcizení, které posléze vyvrcholilo tím, že žalovaný navázal známost s jinou ženou. V červenci 2005 žalovaný opustil společnou domácnost a odstěhoval se ke své přítelkyni do Chebu. Důkaz: výslech účastníků II S ohledem na výše uvedené, ztratila jsem k žalovanému citový vztah a domnívám se, že nelze očekávat obnovení našeho manželského soužití. Proto navrhuji, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Manželství uzavřené mezi Markétou Dohnalovou a Františkem Dohnalem dne před MěÚ v Jihlavě se rozvádí. I Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V Jihlavě dne Markéta Dohnalová

8 Okresní soud v Jihlavě Jihlava Žalobkyně: Markéta Dohnalová, nar , bytem Okružní 5, Jihlava Žalovaný: František Dohnal, nar bytem U mlýna 4, Cheb Dvojmo Přílohy: oddací list Žaloba o rozvod manželství Manželství bylo uzavřeno dne před MěÚ v Jihlavě. U žalobkyně se jedná o manželství první, u žalovaného o manželství druhé. Oba jsme národnosti české, státní příslušnost ČR. Poslední společné bydliště účastníků bylo v Jihlavě, Okružní 5. Z manželství se dne narodil nezletilý syn Jan. Současně s podáním této žaloby byl u zdejšího soudu podán i návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů k nezletilému pro dobu po rozvodu. Důkaz: oddací list výslech účastníků I Manželství jsme uzavírali po dvouleté známosti z důvodu citové náklonnosti. Postupně mezi námi začínalo docházet k rozporům, v jejichž důsledku došlo k v červenci 2005 ke zrušení společné domácnosti. Dohodli jsme se nejenom na úpravě našich vztahů k nezletilému dítěti, ale i na vypořádání našich vzájemných majetkových vztahů včetně práv a povinností společného bydlení. Manžel s rozvodem našeho manželství souhlasí. Důkaz: Smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností a společného bydlení ze dne výslech účastníků II S ohledem na skutečnost, že manželství trvalo více než jeden rok, od července 2005, tedy více než šest měsíců společně nežijeme, žalovaný s rozvodem manželství souhlasí a uzavřeli jsme rovněž všechny zákonem požadované smlouvy, navrhuji, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Manželství uzavřené mezi Markétou Dohnalovou a Františkem Dohnalem dne před MěÚ v Jihlavě se rozvádí. I Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V Jihlavě dne Markéta Dohnalová

9 Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povin ností společného bydlení a vyživovací povinnosti rozvedeného manžela uzavřená v souladu s ust. 24a zákona o rodině mezi 1. paní Markétou Dohnalovou, nar , bytem Okružní 5, Jihlava a 2. panem Františkem Dohnalem, nar bytem U mlýna 4, Cheb V souvislosti s rozvodem manželství účastníků této smlouvy, uzavírají tito následující smlouvu o vypořádání všech svých vzájemných majetkových vztahů: Vypořádání společného jmění manželů Věci nemovité Za trvání manželství nabyli manželé nemovitost, a to dům čp..., rekr. objekt, na pozemku p. č..., zast. pl. o vým...m 2, pozemek p.č... zast. pl. o vým...m 2, vše zapsané na LV č... pro k. ú... obec... okres... Ke dni právní moci rozsudku o rozvodu se výlučným vlastníkem uvedené nemovitosti stane pan František Dohnal. Věcněprávní účinky vypořádání vlastnických vztahů ke shora uvedené nemovitosti nastanou vkladem vlastnického práva na základě této smlouvy do příslušného katastru nemovitostí, po právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Věci movité 1. Ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství se paní Markéta Dohnalová stane výlučným vlastníkem následujících věcí: a) veškeré vybavení kuchyně a dětského pokoje bytu na ulici Nováčkova 17, Jihlava, tak jak se v tomto bytu nachází ke dni podpisu této smlouvy, b) vybavení ložnice a obývacího pokoje s výjimkou věcí, které nabude do svého vlastnictví pan František Dohnal a které jsou uvedeny níže, 2. Ke dni právní moci rozsudku o rozvodu se pan František Dohnal stane výlučným vlastníkem následujících věcí: a) osobní automobil Mazda GLS SPZ JIH 24-57, b) hi-fi věž, c) osobní počítač, d) sedací souprava kožená včetně konferenčního stolku a dvou křesel. I Vypořádání práv a povinností společného bydlení Varianta I a) Za trvání manželství nabyli manželé rodinný dům na ulici Okružní, č. 5. S ohledem na vypořádání spoluvlastnictví k tomuto domu uvedeném v čl. této smlouvy a s ohledem na skutečnost, že pan František Dohnal již předmětný dům k bydlení neužívá a jeho bytová potřeba je uspokojena jinak, a to tak, že..., prohlašují oba manželé, že jejich práva a povinnosti vyplývající ze společného bydlení jsou tímto vypořádány a z tohoto titulu si nečiní vůči sobě navzájem žádné další nároky.

10 b) Za trvání manželství nabyli manželé rodinný dům na ulici Okružní, č. 5. S ohledem na vypořádání spoluvlastnictví k tomuto domu uvedeném v čl.této smlouvy, zavazuje se pan František Dohnal vyklidit shora uvedenou nemovitost poté, co si obstará náhradní bydlení, nejpozději však do 6 měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu. Účastníci této smlouvy se dohodli, že do doby, než pan František Dohnal nemovitost vyklidí, bude užívat horní patro včetně příslušenství a paní Markéta Dohnalová místnosti v přízemí domu. Varianta II Pan František Dohnal je výlučným vlastníkem rodinného domu na ulici Okružní č. 5, doposud užívaného společně oběma manžely. Pan František Dohnal se touto smlouvou zavazuje opatřit paní Markétě Dohnalové náhradní bydlení, a to tak, že do dvou měsíců po právní moci rozsudku o rozvodu vyplatí paní Markétě Dohnalové částku... Kč k zakoupení dvoupokojového bytu v lokalitě Paseky. Paní Markéta Dohnalová se zavazuje použít shora uvedenou částku výhradně k zakoupení předmětného bytu, a to do dvou měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu. Varianta III Za trvání manželství vznikl účastníkům této smlouvy společný nájem bytu manžely ke třípokojovému bytu na ulici Okružní č. 5. Účastníci této smlouvy se dohodli, že ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství se zrušuje právo společného nájmu bytu manžely a že výlučným nájemcem předmětného bytu se po právní moci rozsudku o rozvodu manželství stane paní Markéta Dohnalová. Pan František Dohnal již v bytě nebydlí a nečiní si nárok za zabezpečení bytové náhrady, neboť jeho potřeba bydlení je zajištěna jinak. Alt. není povinen se z bytu vystěhovat, dokud mu nebude zajištěna bytová náhrada. Bytová náhrada ve formě... bude zajištěna tak, že... Varianta IV Účastníci této smlouvy užívají družstevní byt na ulici Okružní č. 5, jehož výlučným nájemcem a členkou družstva byla před uzavřením manželství paní Markéta Dohnalová. Ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství zanikne právo společného nájmu bytu manžely ve smyslu 705 odst. 2 obč. zák. přímo ze zákona. Pan František Dohnal se zavazuje byt vyklidit do 1 měsíce od právní moci rozsudku o rozvodu. Pan František Dohnal prohlašuje, že si nečiní nárok na zajištění bytové náhrady, neboť jeho potřeba bydlení je již zajištěna jinak. Varianta V Účastníci této smlouvy se za trvání manželství stali společnými nájemci a společnými členy družstva... a z tohoto titulu užívají třípokojový družstevní byt na ulici Okružní č. 5. Manželé se ohledně uvedeného bytu dohodli tak, že po právní moci rozsudku o rozvodu se členem družstva... a výlučným nájemcem stane paní Markéta Dohnalová. Pan František Dohnal není povinen se z bytu vystěhovat, dokud pro něj nebude zajištěna bytová náhrada. (Bytová náhrada bude zajištěna tak, že...) Varianta VI Účastníci této smlouvy užívají služební byt na ulici Okružní č. 5, když výlučným nájemcem bytu je pan František Dohnal. Paní Markéta Dohnalová se zavazuje z bytu vystěhovat, a to po zajištění bytové náhrady. Bytová náhrada bude zajištěna tak, že...

11 II Vyživovací povinnost Varianta I Z titulu vyživovací povinnosti zavazuje se pan František Dohnal vyplatit paní Markétě Dohnalové jednorázově částku... Kč, a to do 1 měsíce od právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Částka bude vyplacena převodem na účet č... u... Paní Markéta Dohnalová bere na vědomí, že s ohledem na ustanovení 94 odst. 2 zákona o rodině zanikne vyživovací povinnost k ní uhrazením shora uvedené částky a z titulu vyživovací povinnosti si již nemůže činit v budoucnosti žádné další nároky vůči bývalému manželovi. Varianta II Z titulu vyživovací povinnosti zavazuje se pan Adam Novák poskytovat paní Evě Novákové výživné v pravidelně se opakujících měsíčních splátkách, vždy do 5. dne v měsíci předem k jejím rukám (alt. na účet...) počínaje dnem právní moci rozsudku o rozvodu, ve výši... Kč. Pozn: Na rozdíl od části A a B není obligatorní součástí smlouvy. IV. Ostatní ujednání 1. Movité věci tvořící součást společného jmění manželů ke dni podpisu této smlouvy a v této smlouvě výslovně neuvedené jsou vypořádány tak, že ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství se každý z účastníků této smlouvy stane výlučným vlastníkem těch věcí, které se k tomuto dni budou nacházet v jeho držení. 2. Pokud by se ukázalo, že v den právní moci rozsudku o rozvodu manželství náleží do společného jmění manželů nevypořádaný závazek, který přijali společně oba manželé, pak pro dobu po rozvodu jsou z tohoto titulu věřiteli zavázáni oba manželé společně a nerozdílně. 3. Pokud by se ukázalo, že v den právní moci rozsudku o rozvodu manželství náleží do společného jmění manželů nevypořádaný závazek, který přijal jen jeden z manželů, pak pro dobu po rozvodu je z tohoto titulu zavázán ten z nich, který ho přijal. Pokud by byl druhý z manželů nucen z takového titulu věřiteli plnit, je oprávněn požadovat náhradu toho, co plnil, po prvním z bývalých manželů. 4. Věci, práva a závazky nabyté jedním z manželů v době od podpisu této smlouvy ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství, jsou touto smlouvou vypořádány tak, že výlučným vlastníkem a výlučným oprávněným či povinným se ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství stane ten z manželů, který učinil právní úkon věci či závazku se týkající. V. Závěrečná ustanovení 1. Účinky této smlouvy nastanou ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy. 2. Smlouva je vyhotovena v... exemplářích. 3. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své úředně ověřené podpisy. V Jihlavě dne

12 Okresní soud v Blansku Blansko Ve věci péče o nezl.: Tereza Malíková, nar Michal Malík, nar oba bytem nám. Svobody 4, Blansko Matka: Růžena Malíková, nar bytem nám. Svobody 4, Blansko Otec: František Malík, nar bytem nám. Svobody 4, Blansko adresa pro doručování: Lipovec č. 265, okr. Blansko Návrh matky na úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu manželství Trojmo Přílohy: kopie oddacího listu rodné listy nezl. Manželství rodičů bylo uzavřeno dne před MěÚ Blansko. Z manželství se dne narodila nezletilá Tereza a dne nezletilý Michal. Současně s tímto návrhem je u zdejšího soudu též podávána žaloba o rozvod manželství rodičů. Důkaz: výslech účastníků kopie oddacího listu rodné listy nezl. dětí I Naše manželství bylo vcelku spořádané do doby, kdy manžel navázal známost s jinou ženou a v srpnu 2005 se odstěhoval ze společné domácnosti a zjevně se již nehodlá vrátit. Nezbývá mi proto, než celou situaci řešit návrhem na rozvod manželství a úpravu poměrů k nezletilým dětem. O obě děti se řádně starám. Protože jsem v lednu 2006 nastoupila do zaměstnání, pomáhají mi v péči o děti i moji rodiče, kteří bydlí nedaleko. Pracuji jako pokladní v Delvitě, s průměrným měsíčním příjmem Kč. Od té doby, co se otec dětí odstěhoval ze společné domácnosti, nejeví o děti zájem, na jejich výživu přispívá zcela nepravidelně, a to v říjnu roku 2005 částkou 800 Kč, v prosinci částkou Kč, v lednu pak uhradil lyžařský zájezd starší dcery v hodnotě Kč. Otec podniká, jeho příjmy z podnikání mi nejsou známy, v době

13 kdy jsme žili ve společné domácnosti mi však přispíval na děti a na domácnost částkou Kč měsíčně. Obě děti jsou zdravé. Nezl. Tereza navštěvuje 2. třídu ZŠ na ulici Komenského 5 v Blansku. Má řadu zájmů, dobře lyžuje, navštěvuje keramický kroužek a počítačový kroužek. Náklady na její mimoškolní vzdělávání činí asi 300 Kč měsíčně. Platím jí rovněž obědy ve školní jídelně v hodnotě cca 560 Kč měsíčně. Nezl. Michal chodí do školky. Zde mu kromě obědů v hodnotě 500 Kč měsíčně hradím i výuku angličtiny v částce 200 Kč měsíčně. Důkaz: výslech rodičů zprávy o výdělku matky daňové přiznání otce II Protože s otcem není žádná dohoda možná, navrhuji, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Nezl. Tereza, nar a nezl. Michal, nar se pro dobu do rozvodu svěřují do výchovy matky. I Otec je povinen přispívat na výživu nezl. Terezy částkou Kč měsíčně, a na výživu nezl. Michala částkou Kč měsíčně počínaje zářím 2005, vždy do 15. dne v měsíci předem, k rukám matky. II Tato úprava platí i pro dobu po rozvodu. V Blansku Růžena Malíková

14 Okresní soud v Blansku Blansko Ve věci péče o nezl.: Tereza Malíková, nar Michal Malík, nar oba bytem nám. Svobody 4, Blansko Matka: Růžena Malíková, nar bytem nám. Svobody 4, Blansko Otec: František Malík, nar bytem nám. Svobody 4, Blansko adresa pro doručování: Lipovec č. 265, okr. Blansko Návrh rodičů na schválení dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství Trojmo Přílohy: kopie oddacího listu rodné listy nezl. Manželství rodičů bylo uzavřeno dne před MěÚ Blansko. Z manželství se dne narodila nezletilá Tereza a dne nezletilý Michal. Současně s tímto návrhem je u zdejšího soudu též podávána žaloba o rozvod manželství rodičů. Důkaz: výslech účastníků kopie oddacího listu rodné listy nezl. dětí I V září roku 2005 jsme po vzájemné dohodě zrušili společnou domácnost a otec se odstěhoval. S dětmi se otec stýká na základě dohody a rovněž pravidelně přispívá na jejich výživu. O obě děti se řádně starám. Protože jsem v lednu 2006 nastoupila do zaměstnání, pomáhají mi v péči o děti i moji rodiče, kteří bydlí nedaleko. Obě děti jsou zdravé. Nezl. Tereza navštěvuje 2. třídu ZŠ na ulici Komenského 5 v Blansku. Má řadu zájmů, dobře lyžuje, navštěvuje keramický kroužek a počítačový kroužek. Náklady na její mimoškolní vzdělávání činí asi 300 Kč měsíčně. Platím jí rovněž obědy ve školní jídelně v hodnotě cca 560 Kč měsíčně. Nezl. Michal chodí do školky. Zde mu kromě obědů v hodnotě 500 Kč měsíčně hradím i výuku angličtiny v částce 200 Kč měsíčně.

15 Důkaz: výslech rodičů zprávy o výdělku matky daňové přiznání otce II Navrhujeme, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Soud schvaluje dohodu rodičů tohoto znění: Nezl. Tereza, nar a nezl. Michal, nar se pro dobu po rozvodu svěřují do výchovy matky. I Otec se zavazuje přispívat na výživu nezl. Terezy částkou Kč měsíčně, a na výživu nezl. Michala částkou Kč měsíčně, vždy do 15. dne v měsíci předem, k rukám matky, počínaje právní mocí rozsudku o rozvodu manželství. V Blansku Růžena Malíková František Malík

16 Okresní soud v Třebíči Třebíč Žalobkyně: Klára Smetanová, nar bytem Poděbradova 17, Třebíč Žalovaný: Miroslav Smetana, nar bytem Poděbradova 17, Třebíč adresa pro doručování: Lipová 1, Třebíč Dvojmo Přílohy: dle textu Žaloba o výživné rozvedené manželky Manželství účastníků bylo rozvedeno rozsudkem zdejšího soudu 8C 256/2005 ze dne , který nabyl právní moci dne K témuž dni nabyl účinnosti i rozsudek zdejšího soudu 4Nc 123/2005, podle něhož byl nezletilý syn Jaroslav, nar svěřen do mé výchovy a otci byla stanovena vyživovací povinnost ve výši Kč měsíčně. Důkaz: cit. spisy zdejšího soudu, které nechť si soud připojí výslech účastníků I Pokusila jsem se umístit dítě do školky a nastoupit do zaměstnání. Bohužel syn je často nemocen a na doporučení dětské lékařky MUDr. Jany Svobodové jsem jej musela ze školky odhlásit, protože pobyt v dětském kolektivu zhoršuje jeho zdravotní stav. Jsem tedy odkázána jen na dávky státní sociální podpory. Bývalý manžel je zaměstnán u obchodní společnosti A.B.C. s. r. o. jako jednatel, s průměrným měsíčním příjmem Kč měsíčně. O dítě se nezajímá, kromě soudem stanoveného výživného odmítá čímkoli dalším přispět. Bydlíme ve dvoupokojovém obecním bytě, za jehož nájem včetně inkasa hradím Kč měsíčně. Důkaz: výslech účastníků zprávy o výdělku potvrzení o sociálních dávkách

17 II Vzhledem k péči o našeho nezletilého syna nejsem sama schopna zajistit si obživu a bývalý manžel odmítá mi čímkoli na mou výživu přispět. Navrhuji proto, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Žalovaný je povinen přispívat na výživu žalobkyně částkou Kč měsíčně předem, počínaje podáním této žaloby. V Třebíči dne Klára Smetanová

18 Okresní soud v Přerově Smetanova 4 Přerov Žalobkyně: Věra Novotná, nar , t.č. na mateřské dovolené bytem Prostějovská 58, Přerov 1. žalovaný: Josef Novotný, nar bytem Novosadova 3, Přerov 2. žalovaný: nezl. Karel Novotný, nar bytem Prostějovská 58, Přerov Trojmo Přílohy: rozsudek o rozvodu rodný list nezl. Žaloba o popření otcovství manžela matky Manželství rodičů bylo uzavřeno dne před Městským úřadem v Přerově. Rozsudkem zdejšího soudu sp.zn. 13C 245/2005, který nabyl právní moci dne bylo manželství rozvedeno. Dne se mi narodil syn Karel. Do matriky byl jako otec dítěte zapsán bývalý manžel, neboť dítě se narodilo ve lhůtě 300 dnů od zániku našeho manželství. Důkaz: spis zdejšího soudu sp. zn. 13C 245/2005 rodný list nezl. I V době rozhodné pro početí dítěte bylo již naše manželství rozvráceno a já jsem s manželem již nežila ve společné domácnosti. Biologickým otcem dítěte je pan Jindřich Smetana, který se ke svému otcovství hlásí. Důkaz: výslech účastníků výslech svědka pana Jindřicha Smetany, bytem Prostějovská 58, Přerov II Navrhuji, aby soud po provedeném řízení vydal tento r o z s u d e k: Určuje se, že Josef Novotný, nar , není otcem nezl. Karla Novotného, nar , z matky Věry Novotné, nar I 1.žalovaný je povinen žalobkyni uhradit náklady řízení, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. V Přerově dne Věra Novotná

19 Městský soud v Brně Rooseveltova Brno Žalobkyně: Jana Procházková, nar bytem Jilemnická 4, Brno Žalovaný: Ing. Stanislav Dvořák, nar bytem Vinohradská 16, Brno Trojmo Přílohy: rodný list nezl. Žaloba určení otcovství Dne se mi narodil nezletilý syn David Procházka, který se mnou žije ve společné domácnosti. Otcovství k nezletilému doposud nebylo určeno. Důkaz: rodný list nezletilého výslech žalobkyně I Otcem dítěte je ing. Stanislav Dvořák, s nímž jsem od prosince 2003 do února 2005 udržovala intimní známost. V té době jsem se žádným jiným mužem intimně nestýkala. K poslednímu intimnímu styku mezi námi došlo Krátce poté mezi námi došlo k závažnému sporu a známost jsem ukončila. Když jsem žalovanému oznámila, že s ním očekávám narození dítěte, prohlásil, že ho tato skutečnost nezajímá, že o dítě nemá zájem a necítí se být otcem. Proto mi nezbylo nic jiného, než domáhat se určení otcovství soudní cestou. Důkaz: výslech účastníků znalecký posudek z oboru lidské genetiky II Od narození se o nezletilého řádně starám a sama zabezpečuji všechny jeho potřeby. S péčí mi občas vypomáhají moji rodiče, kteří mi rovněž vypomáhají i fi nančně. Žalovaný doposud na výživu dítěte nepřispěl žádnou částkou, dítě ani neviděl. Jsem na mateřské dovolené a odkázána pouze na sociální dávky. Žalovaný je zaměstnán jako manažer v obchodní společnosti ABC a.s. se sídlem Novolíšeňská 58. Jeho současný příjem mi není znám, po dobu naší známosti byl však značně vysoký. Důkaz: zprávy o výdělku otce výslech účastníků

20 IV. Protože žalovaný odmítá uznat své otcovství navrhuji, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Určuje se, že ing. Stanislav Dvořák, nar je otcem nezl. Davida Procházky, nar z matky Jany Procházkové, nar I Nezletilý David Procházka se svěřuje do výchovy matky. II Otec je povinen přispívat na výživu nezl. částkou Kč měsíčně počínaje dnem , vždy do 15. dne v měsíci k rukám matky. V Brně dne Jana Procházková

21 Okresní soud Brno-venkov Příkop Brno Osvojitel: Jaroslav Šmíd, nar bytem Květinová 37, Kuřim Osvojenec: Milan Nováček, nar bytem Květinová 37, Kuřim Matka: Alice Šmídová, nar bytem Květinová 37, Kuřim Otec: František Beránek, nar bytem Františkánská 68, Brno Trojmo Přílohy: dle textu Návrh na osvojení manželem matky Manželství s matkou nezletilého jsme uzavřeli dne Od té dobu spolu žijeme ve společné domácnosti včetně jejího syna Milana, který se narodil v prvním manželství matky a já se podílím na jeho výchově. Důkaz: oddací list rodný list nezl. výslech účastníků I O nezletilého se řádně staráme, naše manželství je velmi harmonické a plánujeme narození dalšího dítěte. Otec nezletilého o něj neprojevuje vcelku zájem, platí pouze soudem stanovené výživné a jinak se s nezletilým nestýká. S osvojením projevil souhlas. S osvojením souhlasí i moje manželka, matka nezletilého. Nezletilý Milan má ke mně velmi dobrý vztah, oslovuje mě tatínku, byť si je vědom toho, že někde žije i jeho pokrevní otec. Obýváme s manželkou rodinný dům, který jsem zdědil po svých rodičích a který jsme společně upravili. Nezletilý v něm má svůj vlastní pokoj. Jeho zdravotní stav je dobrý. Naše fi nanční situace je rovněž velmi dobrá. Jsem jednatelem obchodní společnosti KCM, s. r. o. s průměrným měsíčním příjmem kolem Kč. Nikdy jsem nebyl trestán.

22 Důkaz: výslech účastníků potvrzení o příjmech navrhovatele zpráva orgánu sociálně-právní ochrany výpis z rejstříku trestů navrhovatele potvrzení o zdravotním stavu navrhovatele potvrzení o zdravotním stavu nezletilého II S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Nezletilý Milan Nováček, nar , z matky Alice Šmídové, nar je od právní moci tohoto rozsudku osvojencem Jaroslava Šmída, nar I Nezletilý ponese příjmení Šmíd. II Osvojitel Jaroslav Šmíd, nar , syn Oldřicha Šmída a Anny Šmídové, roz. Kovářové bude uveden v knize narozených jako otec nezl. Milana. V Brně dne Jaroslav Šmíd

Bydlení a rodinné právo

Bydlení a rodinné právo www.pravodoskol.cz Bydlení a rodinné právo Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá. (Marcus Aurelius) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření

Více

Manuál nájemního bydlení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

Manuál nájemního bydlení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Manuál nájemního bydlení Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Tento manuál byl vytvořen díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci podpořeného projektu V zájmu

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Milí čtenáři, v prvním čísle našeho bulletinu jsme si

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Komentář k zákonu č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Vypracoval odbor bytové politiky, Ministerstvo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Aneb dlužníkův průvodce

Aneb dlužníkův průvodce Vydala Společnost Podané ruce o.p.s. Program práce s klienty v konfliktu se zákonem Bc. Irena Sedláčková, Mgr. Monika Vinklárková Grafické zpracování a sazba Kateřina Manková. www.podaneruce.cz Aneb dlužníkův

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek Petr Otáhal, s. r. o. 2012 PRÁVO A BYDLENÍ sborník vydaný v rámci realizace projektu s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky Právo a bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ Právnická fakulta Masarykovy univerzity K a t e d r a o b č a n s k é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ JAN HEROUT 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 118 Rozeslána dne 4. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 118 Rozeslána dne 4. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 118 Rozeslána dne 4. října 2013 Cena Kč 78, O B S A H : 311. Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

Zánik společného jmění manželů zánikem manželství

Zánik společného jmění manželů zánikem manželství APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 MILAN MAKARIUS Zánik společného jmění manželů a jeho vypořádání I. Úvod Jak bylo uvedeno v předcházející stati publikované v časopise Aplikované právo č. 1/2005, která se především

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákonů č. 132/1982 Sb., č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 72/1995 Sb., zákonů č. 91/1998 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 301/2000 Sb., č. 109/2002 Sb., č. 320/2002

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pomoci v hmotné nouzi Citace: 111/2006 Sb. Částka: 37/2006 Sb. Na straně (od-do): 1305-1328 Rozeslána dne: 31. března

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více