DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ"

Transkript

1 899 VZORY: DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ 899 Vzor č. 1 DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení Adam MUŽ Eva Rodné příjmení Brzobohatý Krásná Datum, místo a okres (stát) narození Litomyšl, ČR ŽENA Brno, ČR Rodné číslo / /5678 Osobní stav svobodný svobodná Státní občanství ČR ČR Bydliště (trvalý pobyt) Soběšická 16, Brno Polní 24, Brno Údaje pro statistické zjišťování: datum rozvodu (ovdovění) nejvyšší dosažené vzdělání kolikáté manželství uzavírá? Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před Úřad městské části Brno-střed. (název úřadu) v obřadní místnosti úřadu * ) na jiném vhodném místě * ) Jsme si vědomi, že při uzavření manželství jsme povinni učinit dohodu o užívání příjmení. Předběžně jsme se dohodli, že budeme po uzavření manželství: a) užívat společné příjmení... Brzobohatý, Brzobohatá... b) užívat každý své dosavadní příjmení a společné děti budou užívat příjmení... c) užívat společné příjmení a muž * ) žena * ) muž: bude užívat a na druhém místě uvádět žena: příjmení předchozí, tj. děti: * ) nehodící se škrtněte

2 DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ 899 Bereme na vědomí, že při uzavření manželství budeme prohlašovat, že nám nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem známe svůj zdravotní stav, a že jsme zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Máme spolu již tyto děti (jméno a příjmení, datum a místo narození) nutno doložit rodným listem dětí. Jiří Krásný, nar Dohoda o příjmení se bude vztahovat i na toto dítě (děti) nevěsty, jehož (jejichž) otec není znám - nutno doložit rodným listem dítěte (dětí):... V Brně dne podpis muže.... podpis ženy ČÁST 2 DOKLADY K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ (VYPLNÍ MATRIKÁŘ) Předloženy byly tyto doklady: 1. Občanský průkaz **) č. vystavený dne v 2. Rodný list vydaný v dne roč. č. Předloženy byly tyto doklady : 1. Občanský průkaz **) č. vystavený dne v 2. Rodný list vydaný v dne roč. č. ** ) případně povolení k trvalému pobytu nebo cizozemský cestovní pas Poznámky:.. razítko a podpis matrikáře Meritum - Občanské právo (3_část :17:08

3 900 VZORY: ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ 900 Vzor č. 2 ŽÁDOST o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve v souladu s ust. 13 zák.č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Žádáme o vydání osvědčení pro uzavření platného manželství před orgánem církve řím. kat. dne Snoubenci Muž Žena Jméno a příjmení Alexandr Smutný Věra Klidná Rodné příjmení Smutný Klidná Datum narození Rodné číslo / /6543 Místo narození (obec, okres) Radim, okr. Bruntál Brno město Stav svobodný svobodná Státní občanství ČR ČR Bydliště (obec, čp., okres, Antonínská 2, Brno Jánská 16, Brno stát) Číslo OP, vydán kým, dne JP PH Rodný list,vydán kým, dne sv. 15, roč.1968 str. 654, poř. č. 31 sv. 24, roč.1981 str. 251, poř. č. 567 Rozsudek o rozvodu vydal (kdo), dne, čj., právní moc Úmrtní list vydán kým, dne sv., roč. str., poř.č. sv. str., roč., poř.č. Vysvědčení o právní způsobilosti vydáno kým, kdy, platnost do Podpisy žadatelů muž žena Meritum - Občanské právo (3_část :17:09

4 Městský soud v Brně Moravské nám. 2 Brno Navrhovatelka: Jana Nováková, nar bytem Starobrněnská 18, Brno Matka: Alena Nováková, nar bytem Starobrněnská 18, Brno Otec: MUDr. Antonín Novák, nar bytem Starobrněnská 18, Brno Trojmo Přílohy: rodný list nezl. Návrh na povolení uzavřít manželství Před rokem jsem navázala známost s panem Františkem Konečným, nar Tato známost se posléze stala známostí intimní a začali jsme plánovat společnou domácnost poté, co dokončím střední školu. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem otěhotněla, rozhodli jsme se uzavřít manželství ještě v době mé nezletilosti. Můj snoubenec je zaměstnán u fi rmy A.B.C. spol. s r. o., s průměrným měsíčním příjmem Kč. Po svatbě hodláme společně žít v jeho družstevním dvoupokojovém bytě. Moji rodiče se sňatkem souhlasí. Důkaz: výslech navrhovatelky výslech rodičů výslech pana Františka Konečného, bytem Jilmová 59, Brno lékařská zpráva I Domnívám se, že jsem pro manželství dostatečně zralá. Dobře se snoubencem známe, máme řadu společných zájmů, můj snoubenec se na očekávané dítě velmi těší. Navrhuji proto, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Soud uděluje souhlas nezl. Janě Novákové, nar k uzavření manželství s Františkem Konečným, nar V Brně dne Jana Nováková

5 Okresní soud v Třebíči Třebíč Žalobkyně: Klára Smetanová, nar bytem Poděbradova 17, Třebíč Žalovaný: Miroslav Smetana, nar bytem Poděbradova 17, Třebíč adresa pro doručování: Lipová 1, Třebíč Dvojmo Přílohy: oddací list rodný list nezl. Žaloba o výživné nerozvedené manželky Manželství účastníků bylo uzavřeno před MěÚ v Třebíči a stále trvá. Z manželství se dne narodil nezletilý syn Jaroslav. Důkaz: oddací list rodný list výslech účastníků I Postupem času začalo mezi námi docházet k citovému ochlazení, které vyvrcholilo skutečností, že manžel navázal známost s jinou ženou, ke které se dne odstěhoval. Od té doby mi na výživu našeho syna a na mou výživu ničím nepřispěl. Syn chodí do školky a já jsem nastoupila do zaměstnání jako pokladní v Delvitě na ulici Měřínské, protože již v té době mi manžel odmítal přispívat na společnou domácnost. Můj čistý měsíční příjem činí cca Kč měsíčně. Z toho musím hradit nájemné a inkaso, které v průměru činí měsíčně Kč. Na úhradu mých potřeb a potřeb mého syna mi tedy téměř nic nezbývá a fi nančně mě podporují moji rodiče. Manžel podniká na základě živnostenského listu jako autolakýrník. Jeho konkrétní příjmy mi nejsou známy, do července loňského roku jsme však nežili v žádné nouzi a manžel mi poskytoval na domácnost částku kolem Kč měsíčně a ze svého příjmu hradil též všechny platby spojené s bytem, pojištění a další. Je mi známo, že loňské vánoce strávil manžel se svou přítelkyní na drahé zahraniční dovolené. Důkaz: výslech účastníků zpráva o mém výdělku, kterou nechť si soud vyžádá daňové přiznání manžela

6 II Protože s manželem není žádná dohoda možná, naše životní úroveň je velmi rozdílná, navrhuji, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Žalovaný je povinen přispívat žalobkyni na její výživu ode dne podání žaloby částkou Kč měsíčně, vždy do 15. dne v měsíci předem. V Třebíči Klára Smetanová

7 Okresní soud v Jihlavě Jihlava Žalobkyně: Markéta Dohnalová, nar , bytem Okružní 5, Jihlava Žalovaný: František Dohnal, nar bytem U mlýna 4, Cheb Dvojmo Přílohy: oddací list Žaloba o rozvod manželství Manželství bylo uzavřeno dne před MěÚ v Jihlavě. U žalobkyně se jedná o manželství první, u žalovaného o manželství druhé. Oba jsme národnosti české, státní příslušnost ČR. Poslední společné bydliště účastníků bylo v Jihlavě, Okružní 5. Z manželství se dne narodil nezletilý syn Jan. Současně s podáním této žaloby byl u zdejšího soudu podán i návrh na úpravu poměrů k nezletilému pro dobu po rozvodu. Důkaz: oddací list výslech účastníků I Manželství jsme uzavírali po dvouleté známosti z důvodu citové náklonnosti. Postupně mezi námi začínalo docházet k rozporům, které se zejména týkaly fi nančního hospodaření a způsobu trávení volného času. Rozpory se prohloubily krátce po narození dítěte. Žalovaný se nadále věnoval svým koníčkům, zejména motoristickému sportu a mezi námi došlo ke značnému odcizení, které posléze vyvrcholilo tím, že žalovaný navázal známost s jinou ženou. V červenci 2005 žalovaný opustil společnou domácnost a odstěhoval se ke své přítelkyni do Chebu. Důkaz: výslech účastníků II S ohledem na výše uvedené, ztratila jsem k žalovanému citový vztah a domnívám se, že nelze očekávat obnovení našeho manželského soužití. Proto navrhuji, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Manželství uzavřené mezi Markétou Dohnalovou a Františkem Dohnalem dne před MěÚ v Jihlavě se rozvádí. I Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V Jihlavě dne Markéta Dohnalová

8 Okresní soud v Jihlavě Jihlava Žalobkyně: Markéta Dohnalová, nar , bytem Okružní 5, Jihlava Žalovaný: František Dohnal, nar bytem U mlýna 4, Cheb Dvojmo Přílohy: oddací list Žaloba o rozvod manželství Manželství bylo uzavřeno dne před MěÚ v Jihlavě. U žalobkyně se jedná o manželství první, u žalovaného o manželství druhé. Oba jsme národnosti české, státní příslušnost ČR. Poslední společné bydliště účastníků bylo v Jihlavě, Okružní 5. Z manželství se dne narodil nezletilý syn Jan. Současně s podáním této žaloby byl u zdejšího soudu podán i návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů k nezletilému pro dobu po rozvodu. Důkaz: oddací list výslech účastníků I Manželství jsme uzavírali po dvouleté známosti z důvodu citové náklonnosti. Postupně mezi námi začínalo docházet k rozporům, v jejichž důsledku došlo k v červenci 2005 ke zrušení společné domácnosti. Dohodli jsme se nejenom na úpravě našich vztahů k nezletilému dítěti, ale i na vypořádání našich vzájemných majetkových vztahů včetně práv a povinností společného bydlení. Manžel s rozvodem našeho manželství souhlasí. Důkaz: Smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností a společného bydlení ze dne výslech účastníků II S ohledem na skutečnost, že manželství trvalo více než jeden rok, od července 2005, tedy více než šest měsíců společně nežijeme, žalovaný s rozvodem manželství souhlasí a uzavřeli jsme rovněž všechny zákonem požadované smlouvy, navrhuji, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Manželství uzavřené mezi Markétou Dohnalovou a Františkem Dohnalem dne před MěÚ v Jihlavě se rozvádí. I Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V Jihlavě dne Markéta Dohnalová

9 Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povin ností společného bydlení a vyživovací povinnosti rozvedeného manžela uzavřená v souladu s ust. 24a zákona o rodině mezi 1. paní Markétou Dohnalovou, nar , bytem Okružní 5, Jihlava a 2. panem Františkem Dohnalem, nar bytem U mlýna 4, Cheb V souvislosti s rozvodem manželství účastníků této smlouvy, uzavírají tito následující smlouvu o vypořádání všech svých vzájemných majetkových vztahů: Vypořádání společného jmění manželů Věci nemovité Za trvání manželství nabyli manželé nemovitost, a to dům čp..., rekr. objekt, na pozemku p. č..., zast. pl. o vým...m 2, pozemek p.č... zast. pl. o vým...m 2, vše zapsané na LV č... pro k. ú... obec... okres... Ke dni právní moci rozsudku o rozvodu se výlučným vlastníkem uvedené nemovitosti stane pan František Dohnal. Věcněprávní účinky vypořádání vlastnických vztahů ke shora uvedené nemovitosti nastanou vkladem vlastnického práva na základě této smlouvy do příslušného katastru nemovitostí, po právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Věci movité 1. Ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství se paní Markéta Dohnalová stane výlučným vlastníkem následujících věcí: a) veškeré vybavení kuchyně a dětského pokoje bytu na ulici Nováčkova 17, Jihlava, tak jak se v tomto bytu nachází ke dni podpisu této smlouvy, b) vybavení ložnice a obývacího pokoje s výjimkou věcí, které nabude do svého vlastnictví pan František Dohnal a které jsou uvedeny níže, 2. Ke dni právní moci rozsudku o rozvodu se pan František Dohnal stane výlučným vlastníkem následujících věcí: a) osobní automobil Mazda GLS SPZ JIH 24-57, b) hi-fi věž, c) osobní počítač, d) sedací souprava kožená včetně konferenčního stolku a dvou křesel. I Vypořádání práv a povinností společného bydlení Varianta I a) Za trvání manželství nabyli manželé rodinný dům na ulici Okružní, č. 5. S ohledem na vypořádání spoluvlastnictví k tomuto domu uvedeném v čl. této smlouvy a s ohledem na skutečnost, že pan František Dohnal již předmětný dům k bydlení neužívá a jeho bytová potřeba je uspokojena jinak, a to tak, že..., prohlašují oba manželé, že jejich práva a povinnosti vyplývající ze společného bydlení jsou tímto vypořádány a z tohoto titulu si nečiní vůči sobě navzájem žádné další nároky.

10 b) Za trvání manželství nabyli manželé rodinný dům na ulici Okružní, č. 5. S ohledem na vypořádání spoluvlastnictví k tomuto domu uvedeném v čl.této smlouvy, zavazuje se pan František Dohnal vyklidit shora uvedenou nemovitost poté, co si obstará náhradní bydlení, nejpozději však do 6 měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu. Účastníci této smlouvy se dohodli, že do doby, než pan František Dohnal nemovitost vyklidí, bude užívat horní patro včetně příslušenství a paní Markéta Dohnalová místnosti v přízemí domu. Varianta II Pan František Dohnal je výlučným vlastníkem rodinného domu na ulici Okružní č. 5, doposud užívaného společně oběma manžely. Pan František Dohnal se touto smlouvou zavazuje opatřit paní Markétě Dohnalové náhradní bydlení, a to tak, že do dvou měsíců po právní moci rozsudku o rozvodu vyplatí paní Markétě Dohnalové částku... Kč k zakoupení dvoupokojového bytu v lokalitě Paseky. Paní Markéta Dohnalová se zavazuje použít shora uvedenou částku výhradně k zakoupení předmětného bytu, a to do dvou měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu. Varianta III Za trvání manželství vznikl účastníkům této smlouvy společný nájem bytu manžely ke třípokojovému bytu na ulici Okružní č. 5. Účastníci této smlouvy se dohodli, že ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství se zrušuje právo společného nájmu bytu manžely a že výlučným nájemcem předmětného bytu se po právní moci rozsudku o rozvodu manželství stane paní Markéta Dohnalová. Pan František Dohnal již v bytě nebydlí a nečiní si nárok za zabezpečení bytové náhrady, neboť jeho potřeba bydlení je zajištěna jinak. Alt. není povinen se z bytu vystěhovat, dokud mu nebude zajištěna bytová náhrada. Bytová náhrada ve formě... bude zajištěna tak, že... Varianta IV Účastníci této smlouvy užívají družstevní byt na ulici Okružní č. 5, jehož výlučným nájemcem a členkou družstva byla před uzavřením manželství paní Markéta Dohnalová. Ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství zanikne právo společného nájmu bytu manžely ve smyslu 705 odst. 2 obč. zák. přímo ze zákona. Pan František Dohnal se zavazuje byt vyklidit do 1 měsíce od právní moci rozsudku o rozvodu. Pan František Dohnal prohlašuje, že si nečiní nárok na zajištění bytové náhrady, neboť jeho potřeba bydlení je již zajištěna jinak. Varianta V Účastníci této smlouvy se za trvání manželství stali společnými nájemci a společnými členy družstva... a z tohoto titulu užívají třípokojový družstevní byt na ulici Okružní č. 5. Manželé se ohledně uvedeného bytu dohodli tak, že po právní moci rozsudku o rozvodu se členem družstva... a výlučným nájemcem stane paní Markéta Dohnalová. Pan František Dohnal není povinen se z bytu vystěhovat, dokud pro něj nebude zajištěna bytová náhrada. (Bytová náhrada bude zajištěna tak, že...) Varianta VI Účastníci této smlouvy užívají služební byt na ulici Okružní č. 5, když výlučným nájemcem bytu je pan František Dohnal. Paní Markéta Dohnalová se zavazuje z bytu vystěhovat, a to po zajištění bytové náhrady. Bytová náhrada bude zajištěna tak, že...

11 II Vyživovací povinnost Varianta I Z titulu vyživovací povinnosti zavazuje se pan František Dohnal vyplatit paní Markétě Dohnalové jednorázově částku... Kč, a to do 1 měsíce od právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Částka bude vyplacena převodem na účet č... u... Paní Markéta Dohnalová bere na vědomí, že s ohledem na ustanovení 94 odst. 2 zákona o rodině zanikne vyživovací povinnost k ní uhrazením shora uvedené částky a z titulu vyživovací povinnosti si již nemůže činit v budoucnosti žádné další nároky vůči bývalému manželovi. Varianta II Z titulu vyživovací povinnosti zavazuje se pan Adam Novák poskytovat paní Evě Novákové výživné v pravidelně se opakujících měsíčních splátkách, vždy do 5. dne v měsíci předem k jejím rukám (alt. na účet...) počínaje dnem právní moci rozsudku o rozvodu, ve výši... Kč. Pozn: Na rozdíl od části A a B není obligatorní součástí smlouvy. IV. Ostatní ujednání 1. Movité věci tvořící součást společného jmění manželů ke dni podpisu této smlouvy a v této smlouvě výslovně neuvedené jsou vypořádány tak, že ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství se každý z účastníků této smlouvy stane výlučným vlastníkem těch věcí, které se k tomuto dni budou nacházet v jeho držení. 2. Pokud by se ukázalo, že v den právní moci rozsudku o rozvodu manželství náleží do společného jmění manželů nevypořádaný závazek, který přijali společně oba manželé, pak pro dobu po rozvodu jsou z tohoto titulu věřiteli zavázáni oba manželé společně a nerozdílně. 3. Pokud by se ukázalo, že v den právní moci rozsudku o rozvodu manželství náleží do společného jmění manželů nevypořádaný závazek, který přijal jen jeden z manželů, pak pro dobu po rozvodu je z tohoto titulu zavázán ten z nich, který ho přijal. Pokud by byl druhý z manželů nucen z takového titulu věřiteli plnit, je oprávněn požadovat náhradu toho, co plnil, po prvním z bývalých manželů. 4. Věci, práva a závazky nabyté jedním z manželů v době od podpisu této smlouvy ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství, jsou touto smlouvou vypořádány tak, že výlučným vlastníkem a výlučným oprávněným či povinným se ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství stane ten z manželů, který učinil právní úkon věci či závazku se týkající. V. Závěrečná ustanovení 1. Účinky této smlouvy nastanou ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy. 2. Smlouva je vyhotovena v... exemplářích. 3. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své úředně ověřené podpisy. V Jihlavě dne

12 Okresní soud v Blansku Blansko Ve věci péče o nezl.: Tereza Malíková, nar Michal Malík, nar oba bytem nám. Svobody 4, Blansko Matka: Růžena Malíková, nar bytem nám. Svobody 4, Blansko Otec: František Malík, nar bytem nám. Svobody 4, Blansko adresa pro doručování: Lipovec č. 265, okr. Blansko Návrh matky na úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu manželství Trojmo Přílohy: kopie oddacího listu rodné listy nezl. Manželství rodičů bylo uzavřeno dne před MěÚ Blansko. Z manželství se dne narodila nezletilá Tereza a dne nezletilý Michal. Současně s tímto návrhem je u zdejšího soudu též podávána žaloba o rozvod manželství rodičů. Důkaz: výslech účastníků kopie oddacího listu rodné listy nezl. dětí I Naše manželství bylo vcelku spořádané do doby, kdy manžel navázal známost s jinou ženou a v srpnu 2005 se odstěhoval ze společné domácnosti a zjevně se již nehodlá vrátit. Nezbývá mi proto, než celou situaci řešit návrhem na rozvod manželství a úpravu poměrů k nezletilým dětem. O obě děti se řádně starám. Protože jsem v lednu 2006 nastoupila do zaměstnání, pomáhají mi v péči o děti i moji rodiče, kteří bydlí nedaleko. Pracuji jako pokladní v Delvitě, s průměrným měsíčním příjmem Kč. Od té doby, co se otec dětí odstěhoval ze společné domácnosti, nejeví o děti zájem, na jejich výživu přispívá zcela nepravidelně, a to v říjnu roku 2005 částkou 800 Kč, v prosinci částkou Kč, v lednu pak uhradil lyžařský zájezd starší dcery v hodnotě Kč. Otec podniká, jeho příjmy z podnikání mi nejsou známy, v době

13 kdy jsme žili ve společné domácnosti mi však přispíval na děti a na domácnost částkou Kč měsíčně. Obě děti jsou zdravé. Nezl. Tereza navštěvuje 2. třídu ZŠ na ulici Komenského 5 v Blansku. Má řadu zájmů, dobře lyžuje, navštěvuje keramický kroužek a počítačový kroužek. Náklady na její mimoškolní vzdělávání činí asi 300 Kč měsíčně. Platím jí rovněž obědy ve školní jídelně v hodnotě cca 560 Kč měsíčně. Nezl. Michal chodí do školky. Zde mu kromě obědů v hodnotě 500 Kč měsíčně hradím i výuku angličtiny v částce 200 Kč měsíčně. Důkaz: výslech rodičů zprávy o výdělku matky daňové přiznání otce II Protože s otcem není žádná dohoda možná, navrhuji, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Nezl. Tereza, nar a nezl. Michal, nar se pro dobu do rozvodu svěřují do výchovy matky. I Otec je povinen přispívat na výživu nezl. Terezy částkou Kč měsíčně, a na výživu nezl. Michala částkou Kč měsíčně počínaje zářím 2005, vždy do 15. dne v měsíci předem, k rukám matky. II Tato úprava platí i pro dobu po rozvodu. V Blansku Růžena Malíková

14 Okresní soud v Blansku Blansko Ve věci péče o nezl.: Tereza Malíková, nar Michal Malík, nar oba bytem nám. Svobody 4, Blansko Matka: Růžena Malíková, nar bytem nám. Svobody 4, Blansko Otec: František Malík, nar bytem nám. Svobody 4, Blansko adresa pro doručování: Lipovec č. 265, okr. Blansko Návrh rodičů na schválení dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství Trojmo Přílohy: kopie oddacího listu rodné listy nezl. Manželství rodičů bylo uzavřeno dne před MěÚ Blansko. Z manželství se dne narodila nezletilá Tereza a dne nezletilý Michal. Současně s tímto návrhem je u zdejšího soudu též podávána žaloba o rozvod manželství rodičů. Důkaz: výslech účastníků kopie oddacího listu rodné listy nezl. dětí I V září roku 2005 jsme po vzájemné dohodě zrušili společnou domácnost a otec se odstěhoval. S dětmi se otec stýká na základě dohody a rovněž pravidelně přispívá na jejich výživu. O obě děti se řádně starám. Protože jsem v lednu 2006 nastoupila do zaměstnání, pomáhají mi v péči o děti i moji rodiče, kteří bydlí nedaleko. Obě děti jsou zdravé. Nezl. Tereza navštěvuje 2. třídu ZŠ na ulici Komenského 5 v Blansku. Má řadu zájmů, dobře lyžuje, navštěvuje keramický kroužek a počítačový kroužek. Náklady na její mimoškolní vzdělávání činí asi 300 Kč měsíčně. Platím jí rovněž obědy ve školní jídelně v hodnotě cca 560 Kč měsíčně. Nezl. Michal chodí do školky. Zde mu kromě obědů v hodnotě 500 Kč měsíčně hradím i výuku angličtiny v částce 200 Kč měsíčně.

15 Důkaz: výslech rodičů zprávy o výdělku matky daňové přiznání otce II Navrhujeme, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Soud schvaluje dohodu rodičů tohoto znění: Nezl. Tereza, nar a nezl. Michal, nar se pro dobu po rozvodu svěřují do výchovy matky. I Otec se zavazuje přispívat na výživu nezl. Terezy částkou Kč měsíčně, a na výživu nezl. Michala částkou Kč měsíčně, vždy do 15. dne v měsíci předem, k rukám matky, počínaje právní mocí rozsudku o rozvodu manželství. V Blansku Růžena Malíková František Malík

16 Okresní soud v Třebíči Třebíč Žalobkyně: Klára Smetanová, nar bytem Poděbradova 17, Třebíč Žalovaný: Miroslav Smetana, nar bytem Poděbradova 17, Třebíč adresa pro doručování: Lipová 1, Třebíč Dvojmo Přílohy: dle textu Žaloba o výživné rozvedené manželky Manželství účastníků bylo rozvedeno rozsudkem zdejšího soudu 8C 256/2005 ze dne , který nabyl právní moci dne K témuž dni nabyl účinnosti i rozsudek zdejšího soudu 4Nc 123/2005, podle něhož byl nezletilý syn Jaroslav, nar svěřen do mé výchovy a otci byla stanovena vyživovací povinnost ve výši Kč měsíčně. Důkaz: cit. spisy zdejšího soudu, které nechť si soud připojí výslech účastníků I Pokusila jsem se umístit dítě do školky a nastoupit do zaměstnání. Bohužel syn je často nemocen a na doporučení dětské lékařky MUDr. Jany Svobodové jsem jej musela ze školky odhlásit, protože pobyt v dětském kolektivu zhoršuje jeho zdravotní stav. Jsem tedy odkázána jen na dávky státní sociální podpory. Bývalý manžel je zaměstnán u obchodní společnosti A.B.C. s. r. o. jako jednatel, s průměrným měsíčním příjmem Kč měsíčně. O dítě se nezajímá, kromě soudem stanoveného výživného odmítá čímkoli dalším přispět. Bydlíme ve dvoupokojovém obecním bytě, za jehož nájem včetně inkasa hradím Kč měsíčně. Důkaz: výslech účastníků zprávy o výdělku potvrzení o sociálních dávkách

17 II Vzhledem k péči o našeho nezletilého syna nejsem sama schopna zajistit si obživu a bývalý manžel odmítá mi čímkoli na mou výživu přispět. Navrhuji proto, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Žalovaný je povinen přispívat na výživu žalobkyně částkou Kč měsíčně předem, počínaje podáním této žaloby. V Třebíči dne Klára Smetanová

18 Okresní soud v Přerově Smetanova 4 Přerov Žalobkyně: Věra Novotná, nar , t.č. na mateřské dovolené bytem Prostějovská 58, Přerov 1. žalovaný: Josef Novotný, nar bytem Novosadova 3, Přerov 2. žalovaný: nezl. Karel Novotný, nar bytem Prostějovská 58, Přerov Trojmo Přílohy: rozsudek o rozvodu rodný list nezl. Žaloba o popření otcovství manžela matky Manželství rodičů bylo uzavřeno dne před Městským úřadem v Přerově. Rozsudkem zdejšího soudu sp.zn. 13C 245/2005, který nabyl právní moci dne bylo manželství rozvedeno. Dne se mi narodil syn Karel. Do matriky byl jako otec dítěte zapsán bývalý manžel, neboť dítě se narodilo ve lhůtě 300 dnů od zániku našeho manželství. Důkaz: spis zdejšího soudu sp. zn. 13C 245/2005 rodný list nezl. I V době rozhodné pro početí dítěte bylo již naše manželství rozvráceno a já jsem s manželem již nežila ve společné domácnosti. Biologickým otcem dítěte je pan Jindřich Smetana, který se ke svému otcovství hlásí. Důkaz: výslech účastníků výslech svědka pana Jindřicha Smetany, bytem Prostějovská 58, Přerov II Navrhuji, aby soud po provedeném řízení vydal tento r o z s u d e k: Určuje se, že Josef Novotný, nar , není otcem nezl. Karla Novotného, nar , z matky Věry Novotné, nar I 1.žalovaný je povinen žalobkyni uhradit náklady řízení, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. V Přerově dne Věra Novotná

19 Městský soud v Brně Rooseveltova Brno Žalobkyně: Jana Procházková, nar bytem Jilemnická 4, Brno Žalovaný: Ing. Stanislav Dvořák, nar bytem Vinohradská 16, Brno Trojmo Přílohy: rodný list nezl. Žaloba určení otcovství Dne se mi narodil nezletilý syn David Procházka, který se mnou žije ve společné domácnosti. Otcovství k nezletilému doposud nebylo určeno. Důkaz: rodný list nezletilého výslech žalobkyně I Otcem dítěte je ing. Stanislav Dvořák, s nímž jsem od prosince 2003 do února 2005 udržovala intimní známost. V té době jsem se žádným jiným mužem intimně nestýkala. K poslednímu intimnímu styku mezi námi došlo Krátce poté mezi námi došlo k závažnému sporu a známost jsem ukončila. Když jsem žalovanému oznámila, že s ním očekávám narození dítěte, prohlásil, že ho tato skutečnost nezajímá, že o dítě nemá zájem a necítí se být otcem. Proto mi nezbylo nic jiného, než domáhat se určení otcovství soudní cestou. Důkaz: výslech účastníků znalecký posudek z oboru lidské genetiky II Od narození se o nezletilého řádně starám a sama zabezpečuji všechny jeho potřeby. S péčí mi občas vypomáhají moji rodiče, kteří mi rovněž vypomáhají i fi nančně. Žalovaný doposud na výživu dítěte nepřispěl žádnou částkou, dítě ani neviděl. Jsem na mateřské dovolené a odkázána pouze na sociální dávky. Žalovaný je zaměstnán jako manažer v obchodní společnosti ABC a.s. se sídlem Novolíšeňská 58. Jeho současný příjem mi není znám, po dobu naší známosti byl však značně vysoký. Důkaz: zprávy o výdělku otce výslech účastníků

20 IV. Protože žalovaný odmítá uznat své otcovství navrhuji, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Určuje se, že ing. Stanislav Dvořák, nar je otcem nezl. Davida Procházky, nar z matky Jany Procházkové, nar I Nezletilý David Procházka se svěřuje do výchovy matky. II Otec je povinen přispívat na výživu nezl. částkou Kč měsíčně počínaje dnem , vždy do 15. dne v měsíci k rukám matky. V Brně dne Jana Procházková

21 Okresní soud Brno-venkov Příkop Brno Osvojitel: Jaroslav Šmíd, nar bytem Květinová 37, Kuřim Osvojenec: Milan Nováček, nar bytem Květinová 37, Kuřim Matka: Alice Šmídová, nar bytem Květinová 37, Kuřim Otec: František Beránek, nar bytem Františkánská 68, Brno Trojmo Přílohy: dle textu Návrh na osvojení manželem matky Manželství s matkou nezletilého jsme uzavřeli dne Od té dobu spolu žijeme ve společné domácnosti včetně jejího syna Milana, který se narodil v prvním manželství matky a já se podílím na jeho výchově. Důkaz: oddací list rodný list nezl. výslech účastníků I O nezletilého se řádně staráme, naše manželství je velmi harmonické a plánujeme narození dalšího dítěte. Otec nezletilého o něj neprojevuje vcelku zájem, platí pouze soudem stanovené výživné a jinak se s nezletilým nestýká. S osvojením projevil souhlas. S osvojením souhlasí i moje manželka, matka nezletilého. Nezletilý Milan má ke mně velmi dobrý vztah, oslovuje mě tatínku, byť si je vědom toho, že někde žije i jeho pokrevní otec. Obýváme s manželkou rodinný dům, který jsem zdědil po svých rodičích a který jsme společně upravili. Nezletilý v něm má svůj vlastní pokoj. Jeho zdravotní stav je dobrý. Naše fi nanční situace je rovněž velmi dobrá. Jsem jednatelem obchodní společnosti KCM, s. r. o. s průměrným měsíčním příjmem kolem Kč. Nikdy jsem nebyl trestán.

22 Důkaz: výslech účastníků potvrzení o příjmech navrhovatele zpráva orgánu sociálně-právní ochrany výpis z rejstříku trestů navrhovatele potvrzení o zdravotním stavu navrhovatele potvrzení o zdravotním stavu nezletilého II S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Nezletilý Milan Nováček, nar , z matky Alice Šmídové, nar je od právní moci tohoto rozsudku osvojencem Jaroslava Šmída, nar I Nezletilý ponese příjmení Šmíd. II Osvojitel Jaroslav Šmíd, nar , syn Oldřicha Šmída a Anny Šmídové, roz. Kovářové bude uveden v knize narozených jako otec nezl. Milana. V Brně dne Jaroslav Šmíd

Rozvodové formuláře. Připravili jsme pro vás vzory nejdůležitějších formulářů, které budete k rozvodu vašeho manželství potřebovat

Rozvodové formuláře. Připravili jsme pro vás vzory nejdůležitějších formulářů, které budete k rozvodu vašeho manželství potřebovat Rozvodové formuláře Připravili jsme pro vás vzory nejdůležitějších formulářů, které budete k rozvodu vašeho manželství potřebovat Seznam formulářů 1. Návrh na rozvod manželství nesporný rozvod 2 2. Návrh

Více

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Varhany: Foto: DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (u cizinců stát) narození Rodné číslo Rodinný stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt)

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o Městská část Brno - Bosonohy Bytový referát Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do

Více

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU 1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy Bosonožské nám. 1, 642 00 BRNO ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: obec ulice, číslo domu PSČ Adresa

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

2. Návrh na úpravu poměrů před i po rozvodu manželství

2. Návrh na úpravu poměrů před i po rozvodu manželství Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor sociálních věcí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, prevence a služeb Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, prevence a služeb odboru sociálních věcí Městského

Více

Městský úřad Blansko nám. Republiky 1 678 01 Blansko

Městský úřad Blansko nám. Republiky 1 678 01 Blansko Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy* nebo sbírky listin* podle 25 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Žádám

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

Žádost o vystavení nové nájemní smlouvy k bývalému podnikovému bytu

Žádost o vystavení nové nájemní smlouvy k bývalému podnikovému bytu HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o vystavení nové nájemní smlouvy k bývalému podnikovému bytu

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Žádost o zápis narození

Žádost o zápis narození Žádost o zápis narození sepsaná dne... u... s... bytem... k provedení zápisu narození do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno - střed, podle ustan. 1, 3 odst. 4) a 43 zákona č.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka: Pan/í (jméno a příjmení): (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka : pan/í (jméno a příjmení):

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:... (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í

Více

Z Á P I S. o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů před zastupitelským úřadem České republiky v..., sepsaný dne...

Z Á P I S. o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů před zastupitelským úřadem České republiky v..., sepsaný dne... Z Á P I S o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů před zastupitelským úřadem České republiky v...., sepsaný dne... Dostavili se: OTEC: jméno, popřípadě jména příjmení (popřípadě

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Žádost o přidělení obecního bytu

Žádost o přidělení obecního bytu Žádost o přidělení obecního bytu Na adrese: číslo bytu:. Příjmení: Datum narození: Jméno: Rodinný stav: Trvalé bydliště: Telefon:. Příjmení: Datum narození: Jméno: Rodinný stav: Trvalé bydliště: Telefon:

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:.... (dále jen převodce ) na straně jedné a

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb.

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. ze dne 31. května 2006, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Adresováno komu: Obecní úřad Staňkovice Ohlašovna evidence obyvatel Staňkovice č.p.30 285 04 Staňkovice; V................. dne................. Žádost

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:.

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu Smluvní strany: 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. společný člen:.nar.: bytem:. ( nová adresa, kam se

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB)

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB) Město Blansko Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Tel.: 516 775 244 Fax: 516 775 220 E-mail: hermanova@blansko.cz ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO

Více

Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro

Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE SOCIÁLNÍ ODBOR Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro Příjmení, rodné jméno a jméno žadatele: Datum a místo narození:

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel./fax: 572/555 325, 572/553 133 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /.... Číslo

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu podle 706-708 Obč. zák.

Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu podle 706-708 Obč. zák. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu podle 706-708 Obč. zák. Žadatel 1) Jméno 2)

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO PRŮBĚH A KONEC MANŽELSTVÍ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO PRŮBĚH A KONEC MANŽELSTVÍ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO PRŮBĚH A KONEC MANŽELSTVÍ PRŮBĚH MANŽELSTVÍ Oba manželé jsou v manželství zcela rovnoprávní Žijí spolu, jsou si věrni, vzájemně respektují svoji důstojnost,

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Požadovaná služba: denní stacionář týdenní stacionář Datum podání žádosti: Osobní údaje žadatele Datum narození:

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel Příloha č. 1 ŽÁDOST o přidělení bytu (Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem) Žadatel Tel.: Tel.: Manžel/ka, případně jiná osoba, které uzavřením nájemní smlouvy vznikne ze zákona

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

(Spolumajitelky, Petr Barták a GCCSH dále také jednotlivě Smluvní strana nebo společně Smluvní strany )

(Spolumajitelky, Petr Barták a GCCSH dále také jednotlivě Smluvní strana nebo společně Smluvní strany ) DOHODA O NAROVNÁNÍ A ÚPRAVĚ BUDOUCÍCH VZTAHŮ kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: a Ing. Kateřina Šperlová r. č.: bydliště: (společně dále

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Uzavření manželství v cizině

Uzavření manželství v cizině Uzavření manželství v cizině Občan České republiky nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

Darovací smlouva na finanční dar

Darovací smlouva na finanční dar Darovací smlouva na finanční dar uzavřená ve smyslu ust 2055 a násl zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, dne [Datum] mezi Drab foundation nadační fond a [Jméno subjektu] Níže uvedeného

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU na základě žádosti losováním

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU na základě žádosti losováním MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav IČO: 00237418, DIČ: CZ00237418, TEL.: 326781500, FAX: 326781207, E-MAIL: info@bakovnj.cz ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ - při převodu

Více

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u :

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u : 028 EX 101/08-130 U s n e s e n í Soudní exekutor, JUDr. Markéta Havlíková, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Korunní 127, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.. v rezidenčním objektu Rezidence Hronovická

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.. v rezidenčním objektu Rezidence Hronovická Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky č.. v rezidenčním objektu Rezidence Hronovická 1. Smluvní strany 1.1. Budoucí prodávající: Společnost: Pardubická developerská a.s. IČO: 288 16

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.2 Domácnost, rodina a finance 9. Rodinné právo Rodinné právo je soubor právních

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY Byt zvláštního určení čp.1550 čp. 1551 Malometrážní

Více

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Příloha č. 2 k výběrovému řízení bytu č.... o velikosti...ulice... č.p.... cena nabízená za 1 m 2 podlahové plochy bytu... Razítko a podpis vyhlašovatele Podací razítko

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Vzor č. 29: Kupní smlouva o převodu vlastnic. práva k nemovitostem (1/5) KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany společnost, IČ: se

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více