ŽIVOTOPIS. Jméno a příjmení, tituly, rok narození: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D, Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOTOPIS. Jméno a příjmení, tituly, rok narození: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D, 1974. Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele"

Transkript

1 ŽIVOTOPIS Jméno a příjmení, tituly, rok narození: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D, 1974 Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele Osoba samostatně výdělečně činná advokát Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Brno Studium gymnázium Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor právo Provozně ekonomická fakulta Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, obor management a ekonomika 2002 Ph.D., obor sociální lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně 2006 JUDr., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia: /2013 Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví (asistent, odborný asistent) advokátní koncipient 2000 dosud advokát, Brno Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého, proděkan pro vnitřní záležitosti, výstavbu a zahraniční spolupráci a následně statutární zástupce děkanky a proděkan pro rozvoj a vnější vztahy přednosta Ústavu zdravotnického managementu, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého 2014 dosud Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení (odborný asistent) Přednášková činnost (aktuálně): Masarykova univerzita (Právnická fakulta), Brno Univerzita Palackého (Filozofická fakulta), Olomouc Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno různé kongresy, konference apod. Výzkumná činnost: Č. NO6162-3/2000 řešitel Informovanost občanů o kvalitě poskytované zdravotní péče. Č. NO6160-3/2000 spoluřešitel Rozvojové priority zdravotního systému v ČR.

2 Č. NO7698-3/2003 spoluřešitel Responzivnost jako komponenta hodnocení výkonnosti zdravotnického systému a významná součást medicínské výchovy a odborné přípravy. Č. NO7700-3/2003 spoluřešitel Zdravotní gramotnost pojetí, hodnocení, a rozvoj. Členství v odborných společnostech: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně World Association for Medical Law European Association of Health Law (člen Executive Board) Členství v redakčních radách odborných časopisů: Zdravotnické právo v praxi (šéfredaktor) do r Lékař přítelem Členství v oborových radách postgraduálního vědeckého studia a obdobných orgánech: Oborová rada pro doktorské studium lékařské etiky při 1. Lékařské fakultě Karlovy univerzity Oborová rada doktorského studijního programu Bioethics na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Oborová rada doktorského studijního programu Bioetika na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze Oborová rada pro sociální lékařství Masarykova univerzita Brno Komise pro státní doktorské zkoušky pro obor sociální lékařství Masarykova univerzita Brno Komise pro státní doktorské zkoušky pro obor sociální lékařství Univerzita Palackého v Olomouci Oborová rada pro soudní lékařství Masarykova univerzita Brno Člen kolegia ředitele Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno člen expertního týmu předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Členství v etických komisích: Etická komise České lékařské komory Etická komise Ministerstva zdravotnictví Etická komise Lékařské fakulty Masarykovy university Etická komise Psychiatrické nemocnice Brno Údaje o působení v zahraničí: Studijní a přednáškové pobyty 1997 The Academy of International Law, Kurs mezinárodního práva veřejného, Haag, Nizozemsko, 3 týdny 1998 Central European University, Kurz správního práva, Budapešť, Maďarsko, 3 týdny

3 1998 Kombinovaný kurz zdravotnického managementu, Utrecht Brno 1999 European Health Manager, Innsbruck, 2 týdny Institutului de Management al Serviciilor de Sanatate, přednáška o financování českého zdravotnictví, konzultační činnost při změnách financování zdravotnictví v Rumunsku, Bukurešť, Rumunsko 2000 Central European University, Kurz zdravotnického práva, Budapešť 2004 John Marshall Law School, přednáška o českém zdravotnictví, Chicago, USA 2005 International Congress on Medical Law, Soul, Korea, přednáška a předsedání sekci 2006 World Congress for Medical Law, Toulouse, přednáška a předsedání sekci 2007 Summer School, Medical law, Toulouse, přednáška a předsedání sekci, člen vědeckého výboru 2008 Summer School, Medical law, Krakov, přednáška a předsedání sekci, člen vědeckého výboru 2008 workshop on the UNESCO-CELAB Joint Project Local, regional or International? Laws, standards and codes for biotechnology, Budapešť, přednáška 2009 workshop on Tiss.EU project, Central European University, Budapešť, přednáška 2009 Summer School, Medical Law, Toulouse, přednáška, předsedání sekci, člen vědeckého výboru 2009 Summer School, Medical Law, Namur, přednáška, předsedání sekci, člen vědeckého výboru 2010 World Congress for Medical Law, Zagreb, přednáška 2011 Kongres zdravotnického práva, Oděsa, přednáška 2011 Summer School, Medical Law, Toulouse, přednáška, člen vědeckého výboru 2011 Summer School, Medical Law, Coimbra, přednáška 2012 Summer School, Medical Law, Toulouse, přednáška, člen vědeckého výboru 2013 Kurz medicínského práva, Gdaňsk, přednáška 2013 Kurz medicínského práva, Riga, přednášky 2013 Summer School, Medical Law, Toulouse, přednáška, člen vědeckého výboru 2013 Evropská konference zdravotnického práva, Coimbra, předsedání sekci Obor a rok, ve kterém proběhlo habilitační nebo jmenovací řízení nebo udělení vědecké hodnosti: 2002 vědecká hodnost Ph.D. Masarykova universita, Lékařská fakulta

4 Publikace 1. PRUDIL, Lukáš. Implementation of the Directive 2011/24/EU in the Czech Republic. European Journal of Health Law, Kluwer Academic Publishers, 2014, č. 21, s ISSN PRUDIL, Lukáš. Právní úskalí antibiotické léčby. Antiinfectives, Praha: We Make Media s.r.o., 2014, roč. 5, č. 2, s ISSN ZEMANDLOVÁ, Anna, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Náhradní mateřství v České republice. In Humeník, I., Szaniszló, I. M.V., Zoláková, Z.. Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., s , 7 s. ISBN PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., s. 5. DUGUET, Anne-Marie, Lukáš PRUDIL a Radmyla HREVTSOVA. Gestation pour autrui pratiquée á l étranger: conséquences pour les couples francais et évolution du cadre légal dans certain pays. Médicine et droit, Elsevier Masson, 2014, roč. 125, s ISSN ŠVARC, Jiří a Lukáš PRUDIL. V jedné ruce občanský zákoník, v druhé zákon o zdravotní péči, a už se nechytáte. In XI. konference ambulantních psychiatrů ISBN ŠVARC, Jiří a Lukáš PRUDIL. Ochranné léčení - mediální hysterie škodí? In XI. konference ambulantních psychiatrů ISBN RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Ladislav PILKA, Radek PILKA, Pavel VENTRUBA, Edita SLOVÁKOVÁ, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Surogátní mateřství - naše výsledky. In 12. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie a 23. symposium Asistované reprodukce, listopadu 2013, Brno ISBN RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Ladislav PILKA, Radek PILKA, Pavel VENTRUBA, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Surogátní mateřství. In 21. Bárdošov memoriál: Reprodukční medicína, Bratislava, SR PRUDIL, Lukáš. Vybrané právní problémy v ordinaci. Interní medicína pro praxi, Ordinace 21. století - 2. díl, Olomouc: SOLEN, s.r.o., 2013, s ISSN RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Ladislav PILKA, Radek PILKA, Pavel VENTRUBA, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Surogátní mateřství - naše praktické zkušenosti. In 22. Symposium asistované reprodukce a 11. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie PRUDIL, Lukáš. Confidentiality or public safety? In Actions pour la santé et la recherche médicale en faveur des personnes vulnérables et des pays émergents. 1. vyd. Bordeaux: Les Études Hospitalieres Édition, s , 4 s. 13. PRUDIL, Lukáš. Máme ústavní oporu pro provádění eutanazie? In Eutanazie - pro a proti. 1. vyd. Praha: Grada, s , 4 s. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN LOSKOTOVÁ, Anna, Jitka LOSKOTOVÁ a Lukáš PRUDIL. Právní specifika poskytování zdravotních služeb v lymfologii. In LYMPHO PRUDIL, Lukáš. Confidentiality or public safety? In Actions pour la santé et la recherche médicale en faveur des personnes vulnérables et des pays émergents. 1. vyd. Bordeaux: Les Études Hospitalieres Édition, od s , 4 s.

5 16. PRUDIL, Lukáš. Právní aspekty gynekologie a porodnictví II. Moderní gynekologie a porodnictví, Praha: Levret s.r.o., 20, 2, od s , 73 s. ISSN PRUDIL, Lukáš. Doporučené postupy - závazné, nebo nezávazné? Česká gynekologie, Praha: česká lékařská společnost JEP, 76, 4, od s , 1 s. ISSN PRUDIL, Lukáš. Asylum Seekers and Informed Consent European Perspective. European Journal of Health Law, Martinus Nijhoff, 18, 1, od s , 5 s. ISSN HIRT, Miroslav a Tomáš VOJTÍŠEK a Lukáš PRUDIL a Roman HEINZ a František VOREL a Miroslav DVOŘÁK a Petr HEJNA a Michal BERAN. Medicína a trestní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 20. VOJTÍŠEK, Tomáš a Lukáš PRUDIL. Specifika ústavních znaleckých posudků v oboru zdravotnictví. In III. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - Mikulov PRUDIL, Lukáš. Assisted reproduction - general introduction. In 2. mezinárodní letní škola zdravotnického práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, od s , 2 s. 22. Prudil, Lukáš. Free movement restrictions within EU in the case of public health endangerment. In Droit de la santé publique dans un contexte transnational. 1. vyd. Bordeaux : Les Études Hospitalieres, od s , 5 s. ISBN Prudil, Lukáš - Vojtíšek, Tomáš - Zeman, Martin - Zelený, Michal. Povinná mlčenlivost lékaře s důrazem na vztah k orgánům činným v trestním řízení. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Vojtíšek, Tomáš - Prudil, Lukáš - Hirt, Miroslav. Práva a povinnosti lékaře ZZS při úmrtí pacienta ve vztahu k orgánům činným v trestním rízení včetně případů podezření na intoxikaci návykovými látkami. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Prudil, Lukáš. Práva dětí při poskytování zdravotní péče. In Vacušková, Miluše. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii - 1. část. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, od s , 17 s. ISBN Prudil, Lukáš. Právní aspekty gynekologie a porodnictví I. Moderní gynekologie a porodnictví, Praha : Levret s.r.o., 18, 4, od s , 177 s. ISSN Vojtíšek, Tomáš - Prudil, Lukáš. Rekodifikace trestního práva hmotného z pohledu soudního lékařství. In XV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou Pilka, L. - Rumpík, D. - Pilka, R. - Koudelka, M. - Prudil, Lukáš. Surogátní mateřství - literární názory a praxe. Česká gynekologie, 74, 2, od s , 4 s. ISSN Prudil, Lukáš. Trafficking in human organs and tissues. In Duguet, Anne-Marie. Acces aux transplantations d organes et de tissus en Europe et droits aux soins en Europe. 1. vyd. Bordeaux : Les Études Hospitalieres, od s , 7 s. ISBN Vojtíšek, Tomáš - Prudil, Lukáš. Změny v povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků vůči orgánům činným v trestním řízení. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství ISBN

6 31. Prudil, Lukáš. Access to health care: solidarity and justice or egoism and injustice? Medicine and Law, Haifa : YOZMOT, 27, 3, od s , 6 s. ISSN Prudil, Lukáš - Martásek, Pavel. Etické a právní aspekty biotechnologií. In Molekulární medicína a biotechnologie - Soubor přednášek. 1. vyd. Praha : Galén, od s , 5 s. ISBN Prudil, Lukáš. Nabytí účinnosti zákona č. 111/2007 Sb. Dopad na poskytovatele zdravotní péče. Urologie pro praxi, Praha : Solen s.r.o., 8, 4, od s , 2 s. ISSN Prudil, Lukáš - Špinar, Jindřich. Právní aspekty. In Špinar, Jindřich - Vítovec, Jiří. Jak dobře žít s nemocným srdcem. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, od s , 24 s. ISBN Sláma, Ondřej - Prudil, Lukáš. Právní aspekty paliativní péče. In Sláma, Ondřej - Kabelka, Ladislav - Vorlíček, Jiří. Paliativní medicína pro praxi. 1. vyd. Praha : Galén, od s , 5 s. ISBN Prudil, Lukáš. Lack of Communication and its Consequences. In International Conference "New Pathways for European Bioethics" Vojtíšek, Tomáš - Prudil, Lukáš - Hirt, Miroslav. Právní aspekty zacházení s tělem zemřelého na soudně-lékařských a patologicko-anatomických pracovištích. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství, Praha : ČLS-JEP, 51, 1, od s. 2-5, 4 s. ISSN Prudil, Lukáš. Privacy and confidentiality - old concept, new challenges. Medicine and Law, Haifa : YOZMOT, 25, 3, od s , 7 s. ISSN Prudil, Lukáš. Vybrané kapitoly práva pro zdravotnický management. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN Prudil, Lukáš. Domestic Profile on Population/Public Health Law Legislation: Czech Republic. In Domestic Profiles on Population/Public Health Law Legislation. 1. vyd. Seoul : Ministry of Health and Welfare, Asian Institute for Bioethics and Health Law Yonsei University, od s , 17 s. 41. Vojtíšek, Tomáš - Prudil, Lukáš. Informovaný souhlas s použitím částí těla pro vědecké a výukové účely. Zdravotnické právo v praxi, Konice : SOLEN, 3., 4, od s , 2 s. ISSN Prudil, Lukáš. Pre-accession considerations on public health insurance. In Yearbook of European Medical Law vyd. Lidingo : The Institute of Medical Law, od s , 5 s. ISBN Prudil, Lukáš. Privacy and Confidentiality - Old Concept, New Challenges. In Proceedings of 2005 International Congress on Medical Law and The 1st World Conference on Public Health Law and Ethics. Seoul, od s , 5 s. 44. Prudil, Lukáš. Prolomení povinné mlčenlivosti ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám. Zdravotnické právo v praxi, Radošovec : Solen, 3., 3.s ISSN Prudil, Lukáš - Kuře, Josef. Research Ethics Committees in the Czech Republic. In D. Beyleveld, D. Townend, J. Wright (eds.), Research Ethics Committees, Data Protection and Medical Research in European Countries. Aldershot Burlington : Ashgate, od s , 4 s. Data Protection and Medical Research in Europe. ISBN X. 46. Holčík, Jan - Kaňová, Pavlína - Prudil, Lukáš. Systém péče o zdraví a zdravotnictví - východiska, základní pojmy a perspektivy.1. vyd. Brno : Národní centrum

7 ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, s. NCONZO. ISBN Kocourková, Martina - Prudil, Lukáš. Implementation of Directive 95/46/EC in the Domestic Law of the Czech Republic. In Implementation of the Data Protection Directive in Relation to Medical Research in Europe. 1. vyd. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, od s , 9 s. ISBN Prudil, Lukáš.Právní předpoklady rozhodování o ukončení neprospěšné protinádorové léčby. In Sborník 8. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava : Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., od s , 3 s. ISBN Prudil, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 3. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, s. ISBN Prudil, Lukáš. Constitutional Limits to the Financing of Health Care in the Czech Republic and in Selected European Countries. Medicine and Law, Haifa : YOZMOT, 22, 4, od s , 8 s. ISSN Prudil, Lukáš. Některé právní aspekty odmítání očkování. Pediatrie pro praxi, Konice : Solen, s.r.o., 4, 5, od s , 2 s. ISSN Prudil, Lukáš. The rights of persons of unsound mind. In Frontiers of European Health Law Yearbook Rotterdam : Erasmus University Press, od s , 10 s. I. ISBN Prudil, Lukáš. Vybrané otázky povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. Zdravotnické právo v praxi, Konice : SOLEN, 1, 1, od s , 4 s. ISSN Mach, Jan - Prudil, Lukáš - Marková, Dagmar - Tykalová, Eva - Buriánek, Aleš. Zdravotnictví a právo - komentované předpisy. 1. vyd. Praha : Orac, s. ISBN Prudil, Lukáš - Kaňová, Pavlína. Communication: an important factor in patient decision making. Eurohealth, London : LSE Health, 8, 5, od s , 3 s. ISSN Prudil, Lukáš. Constitutional Limits of the Financing of the Health Care in the Czech Republic and in Selected European Countries. In 14th World Congress on Medical Law. Book of proceedings I. 1. vyd. Maastricht. The Netherlands, s Kaňová, Pavlína - Prudil, Lukáš. Občan, informace a svobodná volba odborného lékaře. Zdravotnictví v České republice, Praha : Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 5, 3/4, od s , 3 s. ISSN Kaňová, Pavlína - Prudil, Lukáš. Podle čeho si hledáme praktického lékaře. Praktický lékař, Praha : Česká lékařská společnost JEP, 82, 11, od s , 3 s. ISSN Prudil, Lukáš - Pilka, Ladislav. Právní a etické problémy asistované reprodukce - kazuistika. Česká gynekologie, Praha : ČLS JEP, 67, 3s ISSN Prudil, Lukáš - Kaňová, Pavlína. Vybíráme si nemocnici aneb Co víme a co bychom vědět chtěli. Zdravotnictví v České republice, Praha : Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 5, 1-2, od s , 2 s. ISSN Prudil, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 2. přepracované vydání. Brno : IDVPZ, s. ISBN Prudil, Lukáš. Patients' Rights in the Czech Republic in the Last Decade. In Europe and its Impact on National Healthcare Systems Yearbook vyd.

8 Rotterdam : Erasmus University Press, od s , 9 s. Neuveden. ISBN IX. 63. Exter, André P. den - Prudil, Lukáš. The Czech Republic (Medical Law). In International Encyclopaedia of Laws. 1. vyd. The Hague - London - Boston: Kluwer Law International, s Prudil, Lukáš. Asigurarile publice de sanatate in Republica Ceha. Bucharest : Institutului de Management al Serviciilor de Sanatate, IV, 1s ISSN Prudil, Lukáš. Informovaný souhlas při klinickém hodnocení léčiv. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, Brno, 6, 1s Prudil, Lukáš. Právní souvislosti prediktivních genetických testů. Editoři:. In Veselská, Renata - Kuře, Josef. Lidský genom - vědění, možnosti, souvislosti (sborník k interdisciplinární konferenci - Institut pro bioetiku, občanské sdružení při Masarykově univerzitě). Brno : Masarykova univerzita v Brně, s ISBN X. 67. Prudil, Lukáš. Úmluva o biomedicíně a její aplikace v České republice. Zdravotnictví v České republice, Praha : Asociace pro rozvoj sociálního lékařství, 3, 1-2s ISSN Prudil, Lukáš. Etika a právo ve zdravotní péči. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, Brno : OSL ČLK Brno - město, 8, 3s Prudil, Lukáš. Odpovědnost za škodu způsobenou na odložených věcech. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, Brno : OSL ČLK Brno - město, 8, 4s Prudil, L. Pacta sunt servanda - nebo ne? Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, 8, 1s Prudil, Lukáš - Prudil, Svatopluk. Rozhodný den pro účely stanovení daně z převodu nemovitostí. Soudní inženýrství : časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech, Brno : Cerm, 10, 4s ISSN X Prudil, Lukáš. Status lidského embrya v českém právu. In Status embrya - právnický, lékařský, psychologický a etický pohled. 1. vyd. Brno : Institut pro bioetiku, s Prudil, Lukáš. Úhrada péče nehrazené zdravotní pojišťovnou - Nad jedním ustanovením zákona č. 48/1997 Sb. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, Brno : OSL ČLK Brno - město, 8, 2s Prudil, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, s. ISBN Prudil, L. Kdo je vlastníkem zdravotnické dokumentace? Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, 7, 2s Prudil, L. Zvláštní případy odpovědnosti zaměstnance za škodu. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, 7, 3s Prudil, L. Informační povinnost lékaře. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brnoměsto, 6, 3s Prudil, L. Podmínky a způsoby rozvázání pracovního poměru. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, 6, 2s Prudil, L. Právo na zastoupení v disciplinárním řízení. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, 6, 4s Prudil, Lukáš. Způsoby zajištění povinnosti kupujícího platit kupní cenu. Brno, listů.

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2005 Děkujeme panu Georgi Sorosovi a ostatním dárcům, všem svým spolupracovníkům v České republice i zahraničí za podporu, která nám umožňuje vykonávat naši

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA OBSAH A ÚVOD 5 George Soros zakladatel Nadace OSF Praha 7 Úvodní slovo ředitelky Nadace OSF Praha 9 Správní rada a pracovníci nadace 11 B BUDOVÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU 13 Opatření

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta. Zpracovala: Klára Svitáková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta. Zpracovala: Klára Svitáková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta Plzeň 2013 Zpracovala: Klára Svitáková Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma

Více

4. ročník. Uherské Hradiště KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA LIDÉ, ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO

4. ročník. Uherské Hradiště KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA LIDÉ, ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO 4. ročník KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA LIDÉ, ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO Uherské Hradiště 11. - 12.9. 2014 Být klientem VZP je správné rozhodnutí VÝRAZNĚ JSME ZJEDNODUŠILI PODMÍNKY PRO ČERPÁNÍ MNOHA PŘÍSPĚVKŮ

Více

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Obsah 1 ÚVOD 1 2 KONCEPČNÍ MATERIÁLY 3 3 ZÁVĚR 8 4 PŘEHLED LITERATURY 9 5 PŘÍLOHA METODOLOGICKÝ LIST 22. 1.1 Účel a cíle materiálu 1

Obsah 1 ÚVOD 1 2 KONCEPČNÍ MATERIÁLY 3 3 ZÁVĚR 8 4 PŘEHLED LITERATURY 9 5 PŘÍLOHA METODOLOGICKÝ LIST 22. 1.1 Účel a cíle materiálu 1 Pracovní tým Kulatého stolu k financování českého zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 http: //www.kulatystul.cz, info@kulatystul.cz, tel.: +420 224 972 853, fax: +420 224 972 647 PŘEHLED KONCEPČNÍCH

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte

Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte Dalibor Jílek Jean Zermatten Petra Ali Doláková Vladimír Smékal Paola Riva Gapany David Bartůšek Marek Lauermann Irena Čechová 2 Sub-projekt PF 098:

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu:

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Unie zaměstnavatelských svazů sdružuje a zastupuje přes 7 000 organizací s více než 700 000 zaměstnanci. Unie má mezi všemi zaměstnavatelskými svazy

Unie zaměstnavatelských svazů sdružuje a zastupuje přes 7 000 organizací s více než 700 000 zaměstnanci. Unie má mezi všemi zaměstnavatelskými svazy Unie zaměstnavatelských svazů sdružuje a zastupuje přes 7 000 organizací s více než 700 000 zaměstnanci. Unie má mezi všemi zaměstnavatelskými svazy dominantní postavení v oblasti veřejných služeb, zejména

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 2012 2012 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Při ohlédnutí za uplynulým rokem nemohu začít nikde jinde než v pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. IČ: 67985998 Sídlo: Politických vězňů 936/7, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 6. 5. 2014 Radou

Více

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i.

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výroční zpráva 2010 22 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Výroční zpráva 2010 23 Obsah I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...10 II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...12

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008 OBSAH HLAVNÍ TÉMA Vita Universitatis 1 Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., rektor VFU Brno Veterinární a farmaceutická univerzita Brno současnosti

Více