ŽIVOTOPIS. Jméno a příjmení, tituly, rok narození: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D, Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOTOPIS. Jméno a příjmení, tituly, rok narození: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D, 1974. Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele"

Transkript

1 ŽIVOTOPIS Jméno a příjmení, tituly, rok narození: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D, 1974 Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele Osoba samostatně výdělečně činná advokát Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Brno Studium gymnázium Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor právo Provozně ekonomická fakulta Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, obor management a ekonomika 2002 Ph.D., obor sociální lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně 2006 JUDr., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia: /2013 Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví (asistent, odborný asistent) advokátní koncipient 2000 dosud advokát, Brno Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého, proděkan pro vnitřní záležitosti, výstavbu a zahraniční spolupráci a následně statutární zástupce děkanky a proděkan pro rozvoj a vnější vztahy přednosta Ústavu zdravotnického managementu, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého 2014 dosud Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení (odborný asistent) Přednášková činnost (aktuálně): Masarykova univerzita (Právnická fakulta), Brno Univerzita Palackého (Filozofická fakulta), Olomouc Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno různé kongresy, konference apod. Výzkumná činnost: Č. NO6162-3/2000 řešitel Informovanost občanů o kvalitě poskytované zdravotní péče. Č. NO6160-3/2000 spoluřešitel Rozvojové priority zdravotního systému v ČR.

2 Č. NO7698-3/2003 spoluřešitel Responzivnost jako komponenta hodnocení výkonnosti zdravotnického systému a významná součást medicínské výchovy a odborné přípravy. Č. NO7700-3/2003 spoluřešitel Zdravotní gramotnost pojetí, hodnocení, a rozvoj. Členství v odborných společnostech: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně World Association for Medical Law European Association of Health Law (člen Executive Board) Členství v redakčních radách odborných časopisů: Zdravotnické právo v praxi (šéfredaktor) do r Lékař přítelem Členství v oborových radách postgraduálního vědeckého studia a obdobných orgánech: Oborová rada pro doktorské studium lékařské etiky při 1. Lékařské fakultě Karlovy univerzity Oborová rada doktorského studijního programu Bioethics na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Oborová rada doktorského studijního programu Bioetika na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze Oborová rada pro sociální lékařství Masarykova univerzita Brno Komise pro státní doktorské zkoušky pro obor sociální lékařství Masarykova univerzita Brno Komise pro státní doktorské zkoušky pro obor sociální lékařství Univerzita Palackého v Olomouci Oborová rada pro soudní lékařství Masarykova univerzita Brno Člen kolegia ředitele Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno člen expertního týmu předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Členství v etických komisích: Etická komise České lékařské komory Etická komise Ministerstva zdravotnictví Etická komise Lékařské fakulty Masarykovy university Etická komise Psychiatrické nemocnice Brno Údaje o působení v zahraničí: Studijní a přednáškové pobyty 1997 The Academy of International Law, Kurs mezinárodního práva veřejného, Haag, Nizozemsko, 3 týdny 1998 Central European University, Kurz správního práva, Budapešť, Maďarsko, 3 týdny

3 1998 Kombinovaný kurz zdravotnického managementu, Utrecht Brno 1999 European Health Manager, Innsbruck, 2 týdny Institutului de Management al Serviciilor de Sanatate, přednáška o financování českého zdravotnictví, konzultační činnost při změnách financování zdravotnictví v Rumunsku, Bukurešť, Rumunsko 2000 Central European University, Kurz zdravotnického práva, Budapešť 2004 John Marshall Law School, přednáška o českém zdravotnictví, Chicago, USA 2005 International Congress on Medical Law, Soul, Korea, přednáška a předsedání sekci 2006 World Congress for Medical Law, Toulouse, přednáška a předsedání sekci 2007 Summer School, Medical law, Toulouse, přednáška a předsedání sekci, člen vědeckého výboru 2008 Summer School, Medical law, Krakov, přednáška a předsedání sekci, člen vědeckého výboru 2008 workshop on the UNESCO-CELAB Joint Project Local, regional or International? Laws, standards and codes for biotechnology, Budapešť, přednáška 2009 workshop on Tiss.EU project, Central European University, Budapešť, přednáška 2009 Summer School, Medical Law, Toulouse, přednáška, předsedání sekci, člen vědeckého výboru 2009 Summer School, Medical Law, Namur, přednáška, předsedání sekci, člen vědeckého výboru 2010 World Congress for Medical Law, Zagreb, přednáška 2011 Kongres zdravotnického práva, Oděsa, přednáška 2011 Summer School, Medical Law, Toulouse, přednáška, člen vědeckého výboru 2011 Summer School, Medical Law, Coimbra, přednáška 2012 Summer School, Medical Law, Toulouse, přednáška, člen vědeckého výboru 2013 Kurz medicínského práva, Gdaňsk, přednáška 2013 Kurz medicínského práva, Riga, přednášky 2013 Summer School, Medical Law, Toulouse, přednáška, člen vědeckého výboru 2013 Evropská konference zdravotnického práva, Coimbra, předsedání sekci Obor a rok, ve kterém proběhlo habilitační nebo jmenovací řízení nebo udělení vědecké hodnosti: 2002 vědecká hodnost Ph.D. Masarykova universita, Lékařská fakulta

4 Publikace 1. PRUDIL, Lukáš. Implementation of the Directive 2011/24/EU in the Czech Republic. European Journal of Health Law, Kluwer Academic Publishers, 2014, č. 21, s ISSN PRUDIL, Lukáš. Právní úskalí antibiotické léčby. Antiinfectives, Praha: We Make Media s.r.o., 2014, roč. 5, č. 2, s ISSN ZEMANDLOVÁ, Anna, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Náhradní mateřství v České republice. In Humeník, I., Szaniszló, I. M.V., Zoláková, Z.. Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., s , 7 s. ISBN PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., s. 5. DUGUET, Anne-Marie, Lukáš PRUDIL a Radmyla HREVTSOVA. Gestation pour autrui pratiquée á l étranger: conséquences pour les couples francais et évolution du cadre légal dans certain pays. Médicine et droit, Elsevier Masson, 2014, roč. 125, s ISSN ŠVARC, Jiří a Lukáš PRUDIL. V jedné ruce občanský zákoník, v druhé zákon o zdravotní péči, a už se nechytáte. In XI. konference ambulantních psychiatrů ISBN ŠVARC, Jiří a Lukáš PRUDIL. Ochranné léčení - mediální hysterie škodí? In XI. konference ambulantních psychiatrů ISBN RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Ladislav PILKA, Radek PILKA, Pavel VENTRUBA, Edita SLOVÁKOVÁ, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Surogátní mateřství - naše výsledky. In 12. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie a 23. symposium Asistované reprodukce, listopadu 2013, Brno ISBN RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Ladislav PILKA, Radek PILKA, Pavel VENTRUBA, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Surogátní mateřství. In 21. Bárdošov memoriál: Reprodukční medicína, Bratislava, SR PRUDIL, Lukáš. Vybrané právní problémy v ordinaci. Interní medicína pro praxi, Ordinace 21. století - 2. díl, Olomouc: SOLEN, s.r.o., 2013, s ISSN RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Ladislav PILKA, Radek PILKA, Pavel VENTRUBA, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Surogátní mateřství - naše praktické zkušenosti. In 22. Symposium asistované reprodukce a 11. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie PRUDIL, Lukáš. Confidentiality or public safety? In Actions pour la santé et la recherche médicale en faveur des personnes vulnérables et des pays émergents. 1. vyd. Bordeaux: Les Études Hospitalieres Édition, s , 4 s. 13. PRUDIL, Lukáš. Máme ústavní oporu pro provádění eutanazie? In Eutanazie - pro a proti. 1. vyd. Praha: Grada, s , 4 s. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN LOSKOTOVÁ, Anna, Jitka LOSKOTOVÁ a Lukáš PRUDIL. Právní specifika poskytování zdravotních služeb v lymfologii. In LYMPHO PRUDIL, Lukáš. Confidentiality or public safety? In Actions pour la santé et la recherche médicale en faveur des personnes vulnérables et des pays émergents. 1. vyd. Bordeaux: Les Études Hospitalieres Édition, od s , 4 s.

5 16. PRUDIL, Lukáš. Právní aspekty gynekologie a porodnictví II. Moderní gynekologie a porodnictví, Praha: Levret s.r.o., 20, 2, od s , 73 s. ISSN PRUDIL, Lukáš. Doporučené postupy - závazné, nebo nezávazné? Česká gynekologie, Praha: česká lékařská společnost JEP, 76, 4, od s , 1 s. ISSN PRUDIL, Lukáš. Asylum Seekers and Informed Consent European Perspective. European Journal of Health Law, Martinus Nijhoff, 18, 1, od s , 5 s. ISSN HIRT, Miroslav a Tomáš VOJTÍŠEK a Lukáš PRUDIL a Roman HEINZ a František VOREL a Miroslav DVOŘÁK a Petr HEJNA a Michal BERAN. Medicína a trestní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 20. VOJTÍŠEK, Tomáš a Lukáš PRUDIL. Specifika ústavních znaleckých posudků v oboru zdravotnictví. In III. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - Mikulov PRUDIL, Lukáš. Assisted reproduction - general introduction. In 2. mezinárodní letní škola zdravotnického práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, od s , 2 s. 22. Prudil, Lukáš. Free movement restrictions within EU in the case of public health endangerment. In Droit de la santé publique dans un contexte transnational. 1. vyd. Bordeaux : Les Études Hospitalieres, od s , 5 s. ISBN Prudil, Lukáš - Vojtíšek, Tomáš - Zeman, Martin - Zelený, Michal. Povinná mlčenlivost lékaře s důrazem na vztah k orgánům činným v trestním řízení. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Vojtíšek, Tomáš - Prudil, Lukáš - Hirt, Miroslav. Práva a povinnosti lékaře ZZS při úmrtí pacienta ve vztahu k orgánům činným v trestním rízení včetně případů podezření na intoxikaci návykovými látkami. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Prudil, Lukáš. Práva dětí při poskytování zdravotní péče. In Vacušková, Miluše. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii - 1. část. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, od s , 17 s. ISBN Prudil, Lukáš. Právní aspekty gynekologie a porodnictví I. Moderní gynekologie a porodnictví, Praha : Levret s.r.o., 18, 4, od s , 177 s. ISSN Vojtíšek, Tomáš - Prudil, Lukáš. Rekodifikace trestního práva hmotného z pohledu soudního lékařství. In XV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou Pilka, L. - Rumpík, D. - Pilka, R. - Koudelka, M. - Prudil, Lukáš. Surogátní mateřství - literární názory a praxe. Česká gynekologie, 74, 2, od s , 4 s. ISSN Prudil, Lukáš. Trafficking in human organs and tissues. In Duguet, Anne-Marie. Acces aux transplantations d organes et de tissus en Europe et droits aux soins en Europe. 1. vyd. Bordeaux : Les Études Hospitalieres, od s , 7 s. ISBN Vojtíšek, Tomáš - Prudil, Lukáš. Změny v povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků vůči orgánům činným v trestním řízení. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství ISBN

6 31. Prudil, Lukáš. Access to health care: solidarity and justice or egoism and injustice? Medicine and Law, Haifa : YOZMOT, 27, 3, od s , 6 s. ISSN Prudil, Lukáš - Martásek, Pavel. Etické a právní aspekty biotechnologií. In Molekulární medicína a biotechnologie - Soubor přednášek. 1. vyd. Praha : Galén, od s , 5 s. ISBN Prudil, Lukáš. Nabytí účinnosti zákona č. 111/2007 Sb. Dopad na poskytovatele zdravotní péče. Urologie pro praxi, Praha : Solen s.r.o., 8, 4, od s , 2 s. ISSN Prudil, Lukáš - Špinar, Jindřich. Právní aspekty. In Špinar, Jindřich - Vítovec, Jiří. Jak dobře žít s nemocným srdcem. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, od s , 24 s. ISBN Sláma, Ondřej - Prudil, Lukáš. Právní aspekty paliativní péče. In Sláma, Ondřej - Kabelka, Ladislav - Vorlíček, Jiří. Paliativní medicína pro praxi. 1. vyd. Praha : Galén, od s , 5 s. ISBN Prudil, Lukáš. Lack of Communication and its Consequences. In International Conference "New Pathways for European Bioethics" Vojtíšek, Tomáš - Prudil, Lukáš - Hirt, Miroslav. Právní aspekty zacházení s tělem zemřelého na soudně-lékařských a patologicko-anatomických pracovištích. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství, Praha : ČLS-JEP, 51, 1, od s. 2-5, 4 s. ISSN Prudil, Lukáš. Privacy and confidentiality - old concept, new challenges. Medicine and Law, Haifa : YOZMOT, 25, 3, od s , 7 s. ISSN Prudil, Lukáš. Vybrané kapitoly práva pro zdravotnický management. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN Prudil, Lukáš. Domestic Profile on Population/Public Health Law Legislation: Czech Republic. In Domestic Profiles on Population/Public Health Law Legislation. 1. vyd. Seoul : Ministry of Health and Welfare, Asian Institute for Bioethics and Health Law Yonsei University, od s , 17 s. 41. Vojtíšek, Tomáš - Prudil, Lukáš. Informovaný souhlas s použitím částí těla pro vědecké a výukové účely. Zdravotnické právo v praxi, Konice : SOLEN, 3., 4, od s , 2 s. ISSN Prudil, Lukáš. Pre-accession considerations on public health insurance. In Yearbook of European Medical Law vyd. Lidingo : The Institute of Medical Law, od s , 5 s. ISBN Prudil, Lukáš. Privacy and Confidentiality - Old Concept, New Challenges. In Proceedings of 2005 International Congress on Medical Law and The 1st World Conference on Public Health Law and Ethics. Seoul, od s , 5 s. 44. Prudil, Lukáš. Prolomení povinné mlčenlivosti ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám. Zdravotnické právo v praxi, Radošovec : Solen, 3., 3.s ISSN Prudil, Lukáš - Kuře, Josef. Research Ethics Committees in the Czech Republic. In D. Beyleveld, D. Townend, J. Wright (eds.), Research Ethics Committees, Data Protection and Medical Research in European Countries. Aldershot Burlington : Ashgate, od s , 4 s. Data Protection and Medical Research in Europe. ISBN X. 46. Holčík, Jan - Kaňová, Pavlína - Prudil, Lukáš. Systém péče o zdraví a zdravotnictví - východiska, základní pojmy a perspektivy.1. vyd. Brno : Národní centrum

7 ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, s. NCONZO. ISBN Kocourková, Martina - Prudil, Lukáš. Implementation of Directive 95/46/EC in the Domestic Law of the Czech Republic. In Implementation of the Data Protection Directive in Relation to Medical Research in Europe. 1. vyd. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, od s , 9 s. ISBN Prudil, Lukáš.Právní předpoklady rozhodování o ukončení neprospěšné protinádorové léčby. In Sborník 8. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava : Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., od s , 3 s. ISBN Prudil, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 3. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, s. ISBN Prudil, Lukáš. Constitutional Limits to the Financing of Health Care in the Czech Republic and in Selected European Countries. Medicine and Law, Haifa : YOZMOT, 22, 4, od s , 8 s. ISSN Prudil, Lukáš. Některé právní aspekty odmítání očkování. Pediatrie pro praxi, Konice : Solen, s.r.o., 4, 5, od s , 2 s. ISSN Prudil, Lukáš. The rights of persons of unsound mind. In Frontiers of European Health Law Yearbook Rotterdam : Erasmus University Press, od s , 10 s. I. ISBN Prudil, Lukáš. Vybrané otázky povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. Zdravotnické právo v praxi, Konice : SOLEN, 1, 1, od s , 4 s. ISSN Mach, Jan - Prudil, Lukáš - Marková, Dagmar - Tykalová, Eva - Buriánek, Aleš. Zdravotnictví a právo - komentované předpisy. 1. vyd. Praha : Orac, s. ISBN Prudil, Lukáš - Kaňová, Pavlína. Communication: an important factor in patient decision making. Eurohealth, London : LSE Health, 8, 5, od s , 3 s. ISSN Prudil, Lukáš. Constitutional Limits of the Financing of the Health Care in the Czech Republic and in Selected European Countries. In 14th World Congress on Medical Law. Book of proceedings I. 1. vyd. Maastricht. The Netherlands, s Kaňová, Pavlína - Prudil, Lukáš. Občan, informace a svobodná volba odborného lékaře. Zdravotnictví v České republice, Praha : Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 5, 3/4, od s , 3 s. ISSN Kaňová, Pavlína - Prudil, Lukáš. Podle čeho si hledáme praktického lékaře. Praktický lékař, Praha : Česká lékařská společnost JEP, 82, 11, od s , 3 s. ISSN Prudil, Lukáš - Pilka, Ladislav. Právní a etické problémy asistované reprodukce - kazuistika. Česká gynekologie, Praha : ČLS JEP, 67, 3s ISSN Prudil, Lukáš - Kaňová, Pavlína. Vybíráme si nemocnici aneb Co víme a co bychom vědět chtěli. Zdravotnictví v České republice, Praha : Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 5, 1-2, od s , 2 s. ISSN Prudil, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 2. přepracované vydání. Brno : IDVPZ, s. ISBN Prudil, Lukáš. Patients' Rights in the Czech Republic in the Last Decade. In Europe and its Impact on National Healthcare Systems Yearbook vyd.

8 Rotterdam : Erasmus University Press, od s , 9 s. Neuveden. ISBN IX. 63. Exter, André P. den - Prudil, Lukáš. The Czech Republic (Medical Law). In International Encyclopaedia of Laws. 1. vyd. The Hague - London - Boston: Kluwer Law International, s Prudil, Lukáš. Asigurarile publice de sanatate in Republica Ceha. Bucharest : Institutului de Management al Serviciilor de Sanatate, IV, 1s ISSN Prudil, Lukáš. Informovaný souhlas při klinickém hodnocení léčiv. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, Brno, 6, 1s Prudil, Lukáš. Právní souvislosti prediktivních genetických testů. Editoři:. In Veselská, Renata - Kuře, Josef. Lidský genom - vědění, možnosti, souvislosti (sborník k interdisciplinární konferenci - Institut pro bioetiku, občanské sdružení při Masarykově univerzitě). Brno : Masarykova univerzita v Brně, s ISBN X. 67. Prudil, Lukáš. Úmluva o biomedicíně a její aplikace v České republice. Zdravotnictví v České republice, Praha : Asociace pro rozvoj sociálního lékařství, 3, 1-2s ISSN Prudil, Lukáš. Etika a právo ve zdravotní péči. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, Brno : OSL ČLK Brno - město, 8, 3s Prudil, Lukáš. Odpovědnost za škodu způsobenou na odložených věcech. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, Brno : OSL ČLK Brno - město, 8, 4s Prudil, L. Pacta sunt servanda - nebo ne? Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, 8, 1s Prudil, Lukáš - Prudil, Svatopluk. Rozhodný den pro účely stanovení daně z převodu nemovitostí. Soudní inženýrství : časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech, Brno : Cerm, 10, 4s ISSN X Prudil, Lukáš. Status lidského embrya v českém právu. In Status embrya - právnický, lékařský, psychologický a etický pohled. 1. vyd. Brno : Institut pro bioetiku, s Prudil, Lukáš. Úhrada péče nehrazené zdravotní pojišťovnou - Nad jedním ustanovením zákona č. 48/1997 Sb. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, Brno : OSL ČLK Brno - město, 8, 2s Prudil, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, s. ISBN Prudil, L. Kdo je vlastníkem zdravotnické dokumentace? Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, 7, 2s Prudil, L. Zvláštní případy odpovědnosti zaměstnance za škodu. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, 7, 3s Prudil, L. Informační povinnost lékaře. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brnoměsto, 6, 3s Prudil, L. Podmínky a způsoby rozvázání pracovního poměru. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, 6, 2s Prudil, L. Právo na zastoupení v disciplinárním řízení. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, 6, 4s Prudil, Lukáš. Způsoby zajištění povinnosti kupujícího platit kupní cenu. Brno, listů.

ŽIVOTOPIS. Jméno a příjmení, tituly, rok narození: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D, 1974. Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

ŽIVOTOPIS. Jméno a příjmení, tituly, rok narození: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D, 1974. Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele Jméno a příjmení, tituly, rok narození: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D, 1974 Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele ŽIVOTOPIS Osoba samostatně výdělečně činná advokát Masarykova univerzita, Lékařská

Více

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Rozvrhová zkratka : OPD/RDB22 Rozvrh výuky : 10 hod přednášek + 12 hodin seminářů

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Soudní znalectví v oboru zdravotnictví

Soudní znalectví v oboru zdravotnictví Miroslav Hirt a kolektiv Příručka je určena k základnímu vzdělání uchazeče o jmenování znalcem z oboru zdravotnictví, ale neměla by chybět ani v knihovně znalců zkušených. Jsou v ní uvedena všechna práva

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

Výuka: Termín Téma Poč. hod.

Výuka: Termín Téma Poč. hod. Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetřovatelská péče v interních oborech kombinovaná forma Název předmětu : EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Rozvrhová zkratka : MNG/ORK16 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek, 4 hodiny

Více

ROZHODNUTÍ VYDANÁ RADOU NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2017

ROZHODNUTÍ VYDANÁ RADOU NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2017 ROZHODNUTÍ VYDANÁ RADOU NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2017 Rozhodnutí o odvolání podle 87 správního řádu č. j. NAU-23/2016-5 ze dne 2. 2. 2017; nabytí právní moci: 18. 2. 2017

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

ETICKÉ ASPEKTY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V TEORII A PRAXI

ETICKÉ ASPEKTY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V TEORII A PRAXI Česká asociace sester, Sekce pedagogická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav aplikovaných společenských věd Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Krajská

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: Česká

Více

Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU POA/PAB hodin seminářů 40 hodin praktických cvičení

Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU POA/PAB hodin seminářů 40 hodin praktických cvičení Studijní program : PORODNÍ ASISTENCE - PREZENČNÍ Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU Rozvrhová zkratka : Rozvrh výuky : POA/PAB06 0 hodin seminářů 0 hodin praktických

Více

Soudní znalectví v oboru zdravotnictví

Soudní znalectví v oboru zdravotnictví Miroslav Hirt a kolektiv Příručka je určena k základnímu vzdělání uchazeče o jmenování znalcem z oboru zdravotnictví, ale neměla by chybět ani v knihovně znalců zkušených. Jsou v ní uvedena všechna práva

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika

Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika byl zapsán do Rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 9.6.2011

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

Termín Téma Poč.hod.

Termín Téma Poč.hod. Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ - Ošetřovatelská péče v interních oborech - kombinovaná forma Název předmětu : VYBRANÉ KPITOLY ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Rozvrhová zkratka : OSE/ODK26 Rozvrh výuky : 6 hodin

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Opětovné převedení oboru mezi obory základní Vzdělávací program předán na MZ 2 měsíce po zařazení UM mezi základní obory Základní kmeny: interní,

Více

Profesní životopisy lékařů

Profesní životopisy lékařů Profesní životopisy lékařů Prim. MUDr. Peter Kraus Vzdělání 10/2016 Zvláštní odborná způsobilost v oboru Urogynekologie 10/2012 Diplom celoţivotního vzdělávání 07/2008 Specializovaná způsobilost Gynekologie

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Současný stav vzdělávání v rámci UM a MK Ladislav Žabka Medicína katastrof Hradec Králové 20. 21. listopadu 2007 Blok: Příprava a vzdělávání Příprava

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie 2. HMI human machine interface, ITS v dopravě 3. Lidský

Více

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě OBSAH BILANCE TVŮRČÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FLKŘ za období posledních 2 let, tj. Ing. Martin Hart, Ph.D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY RODIČOVSTVÍ

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY RODIČOVSTVÍ PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY RODIČOVSTVÍ PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 8. 2. 2013 8:00 9:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ KONFERENCE MALÝ

Více

JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR PROGRAM KONFERENCE Úterý 7. listopadu 2017 8:30 9:30 REGISTRACE 9:30 9:45 Zahájení konference doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA Česká

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Ekonomika organizačních složek měst Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. Publikační činnost: Monografie:

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. Publikační činnost: Monografie: MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. Publikační činnost: Monografie: Kastnerová M., Sedláčková, S., Žižková, B. Systém péče o těhotné uživatelky drog, drogově závislé matky a jejich děti. 1. vydání,

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Absolvent vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra naplňuje požadavky vycházející z Evropské strategie Světové zdravotnické

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

ING. KULDOVÁ LUCIE Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika

ING. KULDOVÁ LUCIE Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika OSOBNÍ INFORMACE Jméno Adresa ING. KULDOVÁ LUCIE Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika Telefon +420 604 948 496 E-mail kuldova@gmail.com Národnost Česká Datum narození 18. 06. 1984 VZDĚLÁNÍ

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Sylabus předmětu: Veřejné zdraví a zdravotnictví 1 Základy a obecné koncepce

Sylabus předmětu: Veřejné zdraví a zdravotnictví 1 Základy a obecné koncepce Sylabus předmětu: Veřejné zdraví a zdravotnictví 1 Základy a obecné koncepce Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název

Více

ETICKÉ ASPEKTY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V TEORII A PRAXI

ETICKÉ ASPEKTY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V TEORII A PRAXI Česká asociace sester, Sekce pedagogická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s. Zlín

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČLS JEP MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D. VFN Praha, 1.LF UK Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP www.cls.cz ČLS JEP dobrovolné nezávislé

Více

Elektronizace zdravotnictví z pohledu WHO Poslanecká sněmovna, 27.dubna 2009

Elektronizace zdravotnictví z pohledu WHO Poslanecká sněmovna, 27.dubna 2009 Elektronizace zdravotnictví z pohledu WHO Poslanecká sněmovna, 27.dubna 2009 MUDr. Alena Šteflová,Ph.D. Kancelář WHO v ČR S využitím materiálů ehealth Programme WHO Regional Office for Europe ezdraví je

Více

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise.

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise. Vzdělávání v biomedicínsk nské informatice a ezdraví s podporou informačních a komunikačních technologií Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 25. dubna 2012 Frýdek - Místek Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody RNDr. Kateřina Levová, Ph.D. katerina.levova@vfn.cz Seminář Odborná způsobilost k výkonu nelékařské zdravotnické profese odborného pracovníka v laboratorních

Více

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze JUDr. et MgA. Petra Žikovská TAJEMNICE ÚSTAVU PRÁVA AUTORSKÉHO, PRÁV PRŮMYSLOVÝCH A PRÁVA SOUTĚŽNÍHO PRÁVNICKÉ FAKULTY, UNIVERZITY KARLOVY

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole název pracoviště Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Správa budov Dermatovenerologická klinika Dětská psychiatrická klinika Dětské kardiocentrum Farmakologický ústav Fotolaboratoř Gynekologicko-porodnická

Více

ODŮVODNĚNÍ. I. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. I. Obecná část ODŮVODNĚNÍ I. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (malá RIA) 1. Důvod předložení 1.1. Název Návrh vyhlášky o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení

Více

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium 1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium Název předmětu P/C P/C počet kreditů Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biologie a genetika RNDr. M. Pešta, Ph.D.,

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Příloha č. 1 Projekt diplomové práce PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno: Jan BRADNA Osobní číslo: 98055164 Imatrikulační rok: 2010 Předběžný název diplomové práce: Jeden namísto šesti: má centralizace operačního

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings 2-3 November 2015 / 2.-3.november 2015 JUDICIAL ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Zpráva o realizaci projektu MŠMT v roce 2004. Název projektu: International Health Care Management Programme.

Zpráva o realizaci projektu MŠMT v roce 2004. Název projektu: International Health Care Management Programme. Zpráva o realizaci projektu MŠMT v roce 2004. Název projektu: International Health Care Management Programme. Podprogram: 2b, 2d Evidenční číslo projektu: UD 600/6 Řešitel: MUDr. Rudolf Střítecký Prof.ing.

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Zdravotnická dokumentace SHRNUTÍ

Zdravotnická dokumentace SHRNUTÍ Zdravotnická dokumentace SHRNUTÍ Zákonný rámec Zákon č.372/2011 Sb. - Zákon o zdravotnických službách ruší mj. Zákon 20/1962 Sb., - O zdraví lidu, vyhlášku č. 385/2006 Sb. O zdravotnické dokumentaci a

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více