ŽIVOTOPIS. Jméno a příjmení, tituly, rok narození: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D, Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOTOPIS. Jméno a příjmení, tituly, rok narození: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D, 1974. Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele"

Transkript

1 ŽIVOTOPIS Jméno a příjmení, tituly, rok narození: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D, 1974 Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele Osoba samostatně výdělečně činná advokát Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Brno Studium gymnázium Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor právo Provozně ekonomická fakulta Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, obor management a ekonomika 2002 Ph.D., obor sociální lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně 2006 JUDr., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia: /2013 Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví (asistent, odborný asistent) advokátní koncipient 2000 dosud advokát, Brno Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého, proděkan pro vnitřní záležitosti, výstavbu a zahraniční spolupráci a následně statutární zástupce děkanky a proděkan pro rozvoj a vnější vztahy přednosta Ústavu zdravotnického managementu, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého 2014 dosud Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení (odborný asistent) Přednášková činnost (aktuálně): Masarykova univerzita (Právnická fakulta), Brno Univerzita Palackého (Filozofická fakulta), Olomouc Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno různé kongresy, konference apod. Výzkumná činnost: Č. NO6162-3/2000 řešitel Informovanost občanů o kvalitě poskytované zdravotní péče. Č. NO6160-3/2000 spoluřešitel Rozvojové priority zdravotního systému v ČR.

2 Č. NO7698-3/2003 spoluřešitel Responzivnost jako komponenta hodnocení výkonnosti zdravotnického systému a významná součást medicínské výchovy a odborné přípravy. Č. NO7700-3/2003 spoluřešitel Zdravotní gramotnost pojetí, hodnocení, a rozvoj. Členství v odborných společnostech: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně World Association for Medical Law European Association of Health Law (člen Executive Board) Členství v redakčních radách odborných časopisů: Zdravotnické právo v praxi (šéfredaktor) do r Lékař přítelem Členství v oborových radách postgraduálního vědeckého studia a obdobných orgánech: Oborová rada pro doktorské studium lékařské etiky při 1. Lékařské fakultě Karlovy univerzity Oborová rada doktorského studijního programu Bioethics na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Oborová rada doktorského studijního programu Bioetika na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze Oborová rada pro sociální lékařství Masarykova univerzita Brno Komise pro státní doktorské zkoušky pro obor sociální lékařství Masarykova univerzita Brno Komise pro státní doktorské zkoušky pro obor sociální lékařství Univerzita Palackého v Olomouci Oborová rada pro soudní lékařství Masarykova univerzita Brno Člen kolegia ředitele Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno člen expertního týmu předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Členství v etických komisích: Etická komise České lékařské komory Etická komise Ministerstva zdravotnictví Etická komise Lékařské fakulty Masarykovy university Etická komise Psychiatrické nemocnice Brno Údaje o působení v zahraničí: Studijní a přednáškové pobyty 1997 The Academy of International Law, Kurs mezinárodního práva veřejného, Haag, Nizozemsko, 3 týdny 1998 Central European University, Kurz správního práva, Budapešť, Maďarsko, 3 týdny

3 1998 Kombinovaný kurz zdravotnického managementu, Utrecht Brno 1999 European Health Manager, Innsbruck, 2 týdny Institutului de Management al Serviciilor de Sanatate, přednáška o financování českého zdravotnictví, konzultační činnost při změnách financování zdravotnictví v Rumunsku, Bukurešť, Rumunsko 2000 Central European University, Kurz zdravotnického práva, Budapešť 2004 John Marshall Law School, přednáška o českém zdravotnictví, Chicago, USA 2005 International Congress on Medical Law, Soul, Korea, přednáška a předsedání sekci 2006 World Congress for Medical Law, Toulouse, přednáška a předsedání sekci 2007 Summer School, Medical law, Toulouse, přednáška a předsedání sekci, člen vědeckého výboru 2008 Summer School, Medical law, Krakov, přednáška a předsedání sekci, člen vědeckého výboru 2008 workshop on the UNESCO-CELAB Joint Project Local, regional or International? Laws, standards and codes for biotechnology, Budapešť, přednáška 2009 workshop on Tiss.EU project, Central European University, Budapešť, přednáška 2009 Summer School, Medical Law, Toulouse, přednáška, předsedání sekci, člen vědeckého výboru 2009 Summer School, Medical Law, Namur, přednáška, předsedání sekci, člen vědeckého výboru 2010 World Congress for Medical Law, Zagreb, přednáška 2011 Kongres zdravotnického práva, Oděsa, přednáška 2011 Summer School, Medical Law, Toulouse, přednáška, člen vědeckého výboru 2011 Summer School, Medical Law, Coimbra, přednáška 2012 Summer School, Medical Law, Toulouse, přednáška, člen vědeckého výboru 2013 Kurz medicínského práva, Gdaňsk, přednáška 2013 Kurz medicínského práva, Riga, přednášky 2013 Summer School, Medical Law, Toulouse, přednáška, člen vědeckého výboru 2013 Evropská konference zdravotnického práva, Coimbra, předsedání sekci Obor a rok, ve kterém proběhlo habilitační nebo jmenovací řízení nebo udělení vědecké hodnosti: 2002 vědecká hodnost Ph.D. Masarykova universita, Lékařská fakulta

4 Publikace 1. PRUDIL, Lukáš. Implementation of the Directive 2011/24/EU in the Czech Republic. European Journal of Health Law, Kluwer Academic Publishers, 2014, č. 21, s ISSN PRUDIL, Lukáš. Právní úskalí antibiotické léčby. Antiinfectives, Praha: We Make Media s.r.o., 2014, roč. 5, č. 2, s ISSN ZEMANDLOVÁ, Anna, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Náhradní mateřství v České republice. In Humeník, I., Szaniszló, I. M.V., Zoláková, Z.. Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., s , 7 s. ISBN PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., s. 5. DUGUET, Anne-Marie, Lukáš PRUDIL a Radmyla HREVTSOVA. Gestation pour autrui pratiquée á l étranger: conséquences pour les couples francais et évolution du cadre légal dans certain pays. Médicine et droit, Elsevier Masson, 2014, roč. 125, s ISSN ŠVARC, Jiří a Lukáš PRUDIL. V jedné ruce občanský zákoník, v druhé zákon o zdravotní péči, a už se nechytáte. In XI. konference ambulantních psychiatrů ISBN ŠVARC, Jiří a Lukáš PRUDIL. Ochranné léčení - mediální hysterie škodí? In XI. konference ambulantních psychiatrů ISBN RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Ladislav PILKA, Radek PILKA, Pavel VENTRUBA, Edita SLOVÁKOVÁ, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Surogátní mateřství - naše výsledky. In 12. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie a 23. symposium Asistované reprodukce, listopadu 2013, Brno ISBN RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Ladislav PILKA, Radek PILKA, Pavel VENTRUBA, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Surogátní mateřství. In 21. Bárdošov memoriál: Reprodukční medicína, Bratislava, SR PRUDIL, Lukáš. Vybrané právní problémy v ordinaci. Interní medicína pro praxi, Ordinace 21. století - 2. díl, Olomouc: SOLEN, s.r.o., 2013, s ISSN RUMPÍK, David, Taťána RUMPÍKOVÁ, Ladislav PILKA, Radek PILKA, Pavel VENTRUBA, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Surogátní mateřství - naše praktické zkušenosti. In 22. Symposium asistované reprodukce a 11. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie PRUDIL, Lukáš. Confidentiality or public safety? In Actions pour la santé et la recherche médicale en faveur des personnes vulnérables et des pays émergents. 1. vyd. Bordeaux: Les Études Hospitalieres Édition, s , 4 s. 13. PRUDIL, Lukáš. Máme ústavní oporu pro provádění eutanazie? In Eutanazie - pro a proti. 1. vyd. Praha: Grada, s , 4 s. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN LOSKOTOVÁ, Anna, Jitka LOSKOTOVÁ a Lukáš PRUDIL. Právní specifika poskytování zdravotních služeb v lymfologii. In LYMPHO PRUDIL, Lukáš. Confidentiality or public safety? In Actions pour la santé et la recherche médicale en faveur des personnes vulnérables et des pays émergents. 1. vyd. Bordeaux: Les Études Hospitalieres Édition, od s , 4 s.

5 16. PRUDIL, Lukáš. Právní aspekty gynekologie a porodnictví II. Moderní gynekologie a porodnictví, Praha: Levret s.r.o., 20, 2, od s , 73 s. ISSN PRUDIL, Lukáš. Doporučené postupy - závazné, nebo nezávazné? Česká gynekologie, Praha: česká lékařská společnost JEP, 76, 4, od s , 1 s. ISSN PRUDIL, Lukáš. Asylum Seekers and Informed Consent European Perspective. European Journal of Health Law, Martinus Nijhoff, 18, 1, od s , 5 s. ISSN HIRT, Miroslav a Tomáš VOJTÍŠEK a Lukáš PRUDIL a Roman HEINZ a František VOREL a Miroslav DVOŘÁK a Petr HEJNA a Michal BERAN. Medicína a trestní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 20. VOJTÍŠEK, Tomáš a Lukáš PRUDIL. Specifika ústavních znaleckých posudků v oboru zdravotnictví. In III. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - Mikulov PRUDIL, Lukáš. Assisted reproduction - general introduction. In 2. mezinárodní letní škola zdravotnického práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, od s , 2 s. 22. Prudil, Lukáš. Free movement restrictions within EU in the case of public health endangerment. In Droit de la santé publique dans un contexte transnational. 1. vyd. Bordeaux : Les Études Hospitalieres, od s , 5 s. ISBN Prudil, Lukáš - Vojtíšek, Tomáš - Zeman, Martin - Zelený, Michal. Povinná mlčenlivost lékaře s důrazem na vztah k orgánům činným v trestním řízení. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Vojtíšek, Tomáš - Prudil, Lukáš - Hirt, Miroslav. Práva a povinnosti lékaře ZZS při úmrtí pacienta ve vztahu k orgánům činným v trestním rízení včetně případů podezření na intoxikaci návykovými látkami. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče Prudil, Lukáš. Práva dětí při poskytování zdravotní péče. In Vacušková, Miluše. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii - 1. část. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, od s , 17 s. ISBN Prudil, Lukáš. Právní aspekty gynekologie a porodnictví I. Moderní gynekologie a porodnictví, Praha : Levret s.r.o., 18, 4, od s , 177 s. ISSN Vojtíšek, Tomáš - Prudil, Lukáš. Rekodifikace trestního práva hmotného z pohledu soudního lékařství. In XV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou Pilka, L. - Rumpík, D. - Pilka, R. - Koudelka, M. - Prudil, Lukáš. Surogátní mateřství - literární názory a praxe. Česká gynekologie, 74, 2, od s , 4 s. ISSN Prudil, Lukáš. Trafficking in human organs and tissues. In Duguet, Anne-Marie. Acces aux transplantations d organes et de tissus en Europe et droits aux soins en Europe. 1. vyd. Bordeaux : Les Études Hospitalieres, od s , 7 s. ISBN Vojtíšek, Tomáš - Prudil, Lukáš. Změny v povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků vůči orgánům činným v trestním řízení. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství ISBN

6 31. Prudil, Lukáš. Access to health care: solidarity and justice or egoism and injustice? Medicine and Law, Haifa : YOZMOT, 27, 3, od s , 6 s. ISSN Prudil, Lukáš - Martásek, Pavel. Etické a právní aspekty biotechnologií. In Molekulární medicína a biotechnologie - Soubor přednášek. 1. vyd. Praha : Galén, od s , 5 s. ISBN Prudil, Lukáš. Nabytí účinnosti zákona č. 111/2007 Sb. Dopad na poskytovatele zdravotní péče. Urologie pro praxi, Praha : Solen s.r.o., 8, 4, od s , 2 s. ISSN Prudil, Lukáš - Špinar, Jindřich. Právní aspekty. In Špinar, Jindřich - Vítovec, Jiří. Jak dobře žít s nemocným srdcem. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, od s , 24 s. ISBN Sláma, Ondřej - Prudil, Lukáš. Právní aspekty paliativní péče. In Sláma, Ondřej - Kabelka, Ladislav - Vorlíček, Jiří. Paliativní medicína pro praxi. 1. vyd. Praha : Galén, od s , 5 s. ISBN Prudil, Lukáš. Lack of Communication and its Consequences. In International Conference "New Pathways for European Bioethics" Vojtíšek, Tomáš - Prudil, Lukáš - Hirt, Miroslav. Právní aspekty zacházení s tělem zemřelého na soudně-lékařských a patologicko-anatomických pracovištích. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství, Praha : ČLS-JEP, 51, 1, od s. 2-5, 4 s. ISSN Prudil, Lukáš. Privacy and confidentiality - old concept, new challenges. Medicine and Law, Haifa : YOZMOT, 25, 3, od s , 7 s. ISSN Prudil, Lukáš. Vybrané kapitoly práva pro zdravotnický management. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN Prudil, Lukáš. Domestic Profile on Population/Public Health Law Legislation: Czech Republic. In Domestic Profiles on Population/Public Health Law Legislation. 1. vyd. Seoul : Ministry of Health and Welfare, Asian Institute for Bioethics and Health Law Yonsei University, od s , 17 s. 41. Vojtíšek, Tomáš - Prudil, Lukáš. Informovaný souhlas s použitím částí těla pro vědecké a výukové účely. Zdravotnické právo v praxi, Konice : SOLEN, 3., 4, od s , 2 s. ISSN Prudil, Lukáš. Pre-accession considerations on public health insurance. In Yearbook of European Medical Law vyd. Lidingo : The Institute of Medical Law, od s , 5 s. ISBN Prudil, Lukáš. Privacy and Confidentiality - Old Concept, New Challenges. In Proceedings of 2005 International Congress on Medical Law and The 1st World Conference on Public Health Law and Ethics. Seoul, od s , 5 s. 44. Prudil, Lukáš. Prolomení povinné mlčenlivosti ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám. Zdravotnické právo v praxi, Radošovec : Solen, 3., 3.s ISSN Prudil, Lukáš - Kuře, Josef. Research Ethics Committees in the Czech Republic. In D. Beyleveld, D. Townend, J. Wright (eds.), Research Ethics Committees, Data Protection and Medical Research in European Countries. Aldershot Burlington : Ashgate, od s , 4 s. Data Protection and Medical Research in Europe. ISBN X. 46. Holčík, Jan - Kaňová, Pavlína - Prudil, Lukáš. Systém péče o zdraví a zdravotnictví - východiska, základní pojmy a perspektivy.1. vyd. Brno : Národní centrum

7 ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, s. NCONZO. ISBN Kocourková, Martina - Prudil, Lukáš. Implementation of Directive 95/46/EC in the Domestic Law of the Czech Republic. In Implementation of the Data Protection Directive in Relation to Medical Research in Europe. 1. vyd. Aldershot : Ashgate Publishing Limited, od s , 9 s. ISBN Prudil, Lukáš.Právní předpoklady rozhodování o ukončení neprospěšné protinádorové léčby. In Sborník 8. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava : Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., od s , 3 s. ISBN Prudil, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 3. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, s. ISBN Prudil, Lukáš. Constitutional Limits to the Financing of Health Care in the Czech Republic and in Selected European Countries. Medicine and Law, Haifa : YOZMOT, 22, 4, od s , 8 s. ISSN Prudil, Lukáš. Některé právní aspekty odmítání očkování. Pediatrie pro praxi, Konice : Solen, s.r.o., 4, 5, od s , 2 s. ISSN Prudil, Lukáš. The rights of persons of unsound mind. In Frontiers of European Health Law Yearbook Rotterdam : Erasmus University Press, od s , 10 s. I. ISBN Prudil, Lukáš. Vybrané otázky povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. Zdravotnické právo v praxi, Konice : SOLEN, 1, 1, od s , 4 s. ISSN Mach, Jan - Prudil, Lukáš - Marková, Dagmar - Tykalová, Eva - Buriánek, Aleš. Zdravotnictví a právo - komentované předpisy. 1. vyd. Praha : Orac, s. ISBN Prudil, Lukáš - Kaňová, Pavlína. Communication: an important factor in patient decision making. Eurohealth, London : LSE Health, 8, 5, od s , 3 s. ISSN Prudil, Lukáš. Constitutional Limits of the Financing of the Health Care in the Czech Republic and in Selected European Countries. In 14th World Congress on Medical Law. Book of proceedings I. 1. vyd. Maastricht. The Netherlands, s Kaňová, Pavlína - Prudil, Lukáš. Občan, informace a svobodná volba odborného lékaře. Zdravotnictví v České republice, Praha : Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 5, 3/4, od s , 3 s. ISSN Kaňová, Pavlína - Prudil, Lukáš. Podle čeho si hledáme praktického lékaře. Praktický lékař, Praha : Česká lékařská společnost JEP, 82, 11, od s , 3 s. ISSN Prudil, Lukáš - Pilka, Ladislav. Právní a etické problémy asistované reprodukce - kazuistika. Česká gynekologie, Praha : ČLS JEP, 67, 3s ISSN Prudil, Lukáš - Kaňová, Pavlína. Vybíráme si nemocnici aneb Co víme a co bychom vědět chtěli. Zdravotnictví v České republice, Praha : Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 5, 1-2, od s , 2 s. ISSN Prudil, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 2. přepracované vydání. Brno : IDVPZ, s. ISBN Prudil, Lukáš. Patients' Rights in the Czech Republic in the Last Decade. In Europe and its Impact on National Healthcare Systems Yearbook vyd.

8 Rotterdam : Erasmus University Press, od s , 9 s. Neuveden. ISBN IX. 63. Exter, André P. den - Prudil, Lukáš. The Czech Republic (Medical Law). In International Encyclopaedia of Laws. 1. vyd. The Hague - London - Boston: Kluwer Law International, s Prudil, Lukáš. Asigurarile publice de sanatate in Republica Ceha. Bucharest : Institutului de Management al Serviciilor de Sanatate, IV, 1s ISSN Prudil, Lukáš. Informovaný souhlas při klinickém hodnocení léčiv. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, Brno, 6, 1s Prudil, Lukáš. Právní souvislosti prediktivních genetických testů. Editoři:. In Veselská, Renata - Kuře, Josef. Lidský genom - vědění, možnosti, souvislosti (sborník k interdisciplinární konferenci - Institut pro bioetiku, občanské sdružení při Masarykově univerzitě). Brno : Masarykova univerzita v Brně, s ISBN X. 67. Prudil, Lukáš. Úmluva o biomedicíně a její aplikace v České republice. Zdravotnictví v České republice, Praha : Asociace pro rozvoj sociálního lékařství, 3, 1-2s ISSN Prudil, Lukáš. Etika a právo ve zdravotní péči. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, Brno : OSL ČLK Brno - město, 8, 3s Prudil, Lukáš. Odpovědnost za škodu způsobenou na odložených věcech. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, Brno : OSL ČLK Brno - město, 8, 4s Prudil, L. Pacta sunt servanda - nebo ne? Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, 8, 1s Prudil, Lukáš - Prudil, Svatopluk. Rozhodný den pro účely stanovení daně z převodu nemovitostí. Soudní inženýrství : časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech, Brno : Cerm, 10, 4s ISSN X Prudil, Lukáš. Status lidského embrya v českém právu. In Status embrya - právnický, lékařský, psychologický a etický pohled. 1. vyd. Brno : Institut pro bioetiku, s Prudil, Lukáš. Úhrada péče nehrazené zdravotní pojišťovnou - Nad jedním ustanovením zákona č. 48/1997 Sb. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, Brno : OSL ČLK Brno - město, 8, 2s Prudil, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, s. ISBN Prudil, L. Kdo je vlastníkem zdravotnické dokumentace? Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, 7, 2s Prudil, L. Zvláštní případy odpovědnosti zaměstnance za škodu. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, 7, 3s Prudil, L. Informační povinnost lékaře. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brnoměsto, 6, 3s Prudil, L. Podmínky a způsoby rozvázání pracovního poměru. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, 6, 2s Prudil, L. Právo na zastoupení v disciplinárním řízení. Informační zpravodaj okr.sdruž.člk Brno-město, 6, 4s Prudil, Lukáš. Způsoby zajištění povinnosti kupujícího platit kupní cenu. Brno, listů.

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D.

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. OSOBNÍ INFORMACE Jméno Adresa Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika Telefon +420 604 948 496 E-mail kuldova@gmail.com Národnost Česká Datum narození 18. 06. 1984 VZDĚLÁNÍ

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Jméno, příjmení: Narozen (datum a místo): Curriculum vitae Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 03.11.1947 v Praze Vzdělání 1963 1966: SVVŠ Nad Štolou 1, Praha 7 1966-1971: absolvent právnická fakulta University

Více

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Současný stav vzdělávání v rámci UM a MK Ladislav Žabka Medicína katastrof Hradec Králové 20. 21. listopadu 2007 Blok: Příprava a vzdělávání Příprava

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise.

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise. Vzdělávání v biomedicínsk nské informatice a ezdraví s podporou informačních a komunikačních technologií Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Daniela Kandilaki Management zdravotní péče I. Narodila se roku 1985. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací Management zdravotnických

Více

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Salzburg 28.5. 1.6.2014 13th Consultation of the European Network of Health Care Chaplaincy

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

KANDIDATURA DO AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UP. Bednářová Andrea Chromíková Jana Mrázková Ivana Pargačová Veronika

KANDIDATURA DO AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UP. Bednářová Andrea Chromíková Jana Mrázková Ivana Pargačová Veronika KANDIDATURA DO AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UP Bednářová Andrea Chromíková Jana Mrázková Ivana Pargačová Veronika Bednářová Andrea 3. ročník VŠEO koordinátor pro projekty v oblasti reprodukčního zdraví a AIDS

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Přítomni: M. Bunešová, Z. Rychnovská, M. Vémolová Telefonická komunikace (nesjízdnost silnic): J. Chaloupka,

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze JUDr. et MgA. Petra Žikovská TAJEMNICE ÚSTAVU PRÁVA AUTORSKÉHO, PRÁV PRŮMYSLOVÝCH A PRÁVA SOUTĚŽNÍHO PRÁVNICKÉ FAKULTY, UNIVERZITY KARLOVY

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

KONSENSUÁLNÍ STANOVISKO K POSKYTOVÁNÍ PALIATIVNÍ PÉČE U NEMOCNÝCH S NEZVRATNÝM ORGÁNOVÝM SELHÁNÍM

KONSENSUÁLNÍ STANOVISKO K POSKYTOVÁNÍ PALIATIVNÍ PÉČE U NEMOCNÝCH S NEZVRATNÝM ORGÁNOVÝM SELHÁNÍM Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP KONSENSUÁLNÍ STANOVISKO K POSKYTOVÁNÍ PALIATIVNÍ PÉČE U NEMOCNÝCH S NEZVRATNÝM ORGÁNOVÝM

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Odborný životopis: Datum narození: 20. 5. 1965 v Praze Rodinný stav: Ženatý prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Vzdělání: 1. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, inženýr v oboru Finance

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0102 rev.00. Ustavení EK, jmenování členů a zánik členství, externí odborníci - konzultanti, zrušení EK, kontakty

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0102 rev.00. Ustavení EK, jmenování členů a zánik členství, externí odborníci - konzultanti, zrušení EK, kontakty FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0102 rev.00 Ustavení EK, jmenování členů a zánik členství, externí odborníci - konzultanti, zrušení EK, kontakty Datum vydání: 15.09.2014

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více