Novolískoveckého. Hříšní lidé města POZVÁNKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novolískoveckého. Hříšní lidé města POZVÁNKA"

Transkript

1 číslo 9 září zdarma MOTTO: Vychovávání je největší a nejtěžší problém, jaký lze člověku uložit. Hříšní lidé města Novolískoveckého I. Kant Tříčlenná nezávislá komise pověřená k projednávání přestupků městské části Brno-Nový Lískovec zasedá 1 den v týdnu v prostorách ÚMČ Brno-Nový Lískovec na ulici Oblá 75a. Tato komise řeší všechny přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších zákonů, předávaných především Policií ČR, Městskou policií Brno, ale i ostatními orgány a občany. K 1. lednu 2003 bylo převedeno k projednání 24 neskončených případů z roku 2002 a v běžném roce do 31. srpna 2003 došlo 48 věcí, z toho 20 přestupků proti majetku, 23 proti občanskému soužití, 3 proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě a po jednom proti veřejnému pořádku a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Přestupky proti majetku tvoří většinou krádeže v obchodních domech a pachateli jsou z velké části nezletilí do 15 let, kteří vzhledem k svému věku nejsou trestně odpovědní. Těmto věcem se věnuje především městská policie, která zřídila zvláštní útvar, zabývající se krádežemi nezletilých v součinnosti s pracovníky OPD a rodiči. Přestupky proti občanskému soužití se týkají především hádek a fyzického napadání mezi manžely a osobami blízkými. Tyto přestupky však lze projednávat pouze na návrh postižené osoby, a to ve lhůtě do tří měsíců. Snahou komise je řešit všechny přestupky urychleně, neboť promlčecí doba je 1 rok a mnohdy je obtížné pravomocně takovou věc v této době ukončit. V současné době je vedeno řízení proti obviněnému Vostalovi, který se v září m. r. ubytoval v hotelu u Devíti křížů, odešel bez placení za ubytování a konzumaci, a způsobil tak škodu ve výši kolem Kč. Z trvalého pobytu ve Velkém Meziříčí se neodhlásil a krátkou dobu bydlel v Novém Lískovci. Proto nám věc byla postoupena jako příslušnému správnímu orgánu. Šetřením pak bylo zjištěno, že v Novém Lískovci vlastně bydlel na černo se svojí manželkou, a novou adresu se nepodařilo zjistit ani po zapojení Policie ČR, Stavebního bytového družstva a vlastním šetřením v domě, kde bydlel. V září 2003 uplyne 1 rok od spáchání uvedeného skutku a řízení bude muset být zastaveno pro promlčení. Poškozený se bude muset obrátit se svým právem na náhradu škody na příslušný soud. Neskončená je dosud věc z července t.r., kdy 17letý student odborného učiliště rozkopl skleněnou výplň u zastávky MHD kolem 2. hod. v noci, a způsobil tak škodu kolem Kč. Hrozí mu pokuta do Kč, náklady řízení do 500 Kč a povinnost nahradit škodu. Přestupky proti majetku tvoří velkou část kriminality a je proto třeba jim neustále věnovat pozornost. Většina pachatelů trestných činů začíná právě těmito přestupky, zvláště když v současné době jsou majetkové delikty, tedy krádeže, podvody a zpronevěry se škodou do Kč hodnoceny jako přestupky, pachatelé v podstatě nejsou evidováni v rejstříku trestů, a přitom se jedná až o 90 % zjištěných. Často se těchto skutků dopouštějí osoby bez zaměstnání, a je pak u nich zvláště obtížné vymáhání uložených pokut. Tyto osoby se pohybují po celé republice a podle jejich trvalého pobytu v naší městské části nám jsou spisy zasílány k projednání. V poslední době se začínají objevovat přestupky proti veřejnému pořádku formou nesprávného parkování tedy neoprávněného zabrání veřejného prostranství. Za takový přestupek může být podle 47 odst. 1 písm. g přestupkového zákona uložena pokuta až do Kč. JUDr. Karel Švehla, předseda přestupkové komise POZVÁNKA K SPOLUÚČASTI NA REGENERACI ULICE SVÁŽNÁ V rámci 1. etapy regenerace panelového sídliště Kamenný Vrch se mimo jiné výbor pro regeneraci panelového sídliště Kamenný Vrch zabývá ožehavými problémy ulice Svážná. Pokud chcete přispět vlastními nápady, co s Vaší ulicí, přij te na veřejné projednávání projektu s panem architektem Zlámalem, které se bude konat dne v 18 hodin v kinosále ZŠ Svážná. Za výbor pro regeneraci panelového sídliště Kamenný Vrch - Hana Klicnarová. Vážení čtenáři Lískáčku, Zářijové číslo Lískáčku je věnováno problémům kriminality v naší čtvrti. Mluvíme samozřejmě o činech, které nekončí ve valné většině u soudu, řeší je povětšinou pouze přestupková komise a Městská policie, ale i tak dokážou jejich důsledky znepříjemnit život všem zúčastněným. Také jsme se rozhodli otevřít téma o dětských hřištích na sídlišti a budeme rádi, když se do této debaty zapojíte svými názory. A tímto se dostávám k důležité informaci: bohužel jsme zjistili, že na námi neustále propagovanou ovou adresu novolískovecké radnice sice chodily maily, ale ne všechny se dostaly do schránky a byly tím pádem přečteny a zpracovány dále. Prostě některé vaše příspěvky zřejmě zmizely v síti a už je nikdy nikdo nenajde. Vzhledem k reinstalaci sítě a jejímu novému správci doufáme, že se podobný případ nebude opakovat a všem, kteří nám posílali dopisy a my jsme nereagovali, se omlouváme a prosíme, aby nám je poslali znovu. Tentokrát na úplně novou adresu přímo do Lískáčku Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaše příspěvky. Za redakční radu Lískáčku K. Dubská A co nás čeká v příštích číslech Říjen Sociální politika v Novém Lískovci dočtete se o práci sociálního odboru, o problematice neplatičů, o násilí v rodinách a jak je řešit a některých zajímavých případech, kterými se odbor v minulosti zabýval. Listopad První rok nové radnice. Chceme v tomto čísle shrnout události minulého roku, co nového se událo a jaký máte i vy názor na práci radnice v novém obsazení. Prosinec tak to budou samá překvapení. Hlavně se budeme snažit být co nejvíce pozitivní. z obsahu tohoto čísla: strana 1 Hříšní lidé města Novolískoveckého strana 2 Opravy a stavby na ulici Kluchova strana 3 Jak ochránit svůj majetek strana 4 I to se může stát strana 4 a 5 Mají si kde hrát? strana 6 Kultura a sport strana 7, 8 a 9 Různé

2 LÍSKÁČEK 9/ informace z radnice zprávy z rmč Rada městská části: dne uložila průběžně podávat žaloby na úhrady dlužného nájemného, včetně úroků z prodlení a žaloby na vyklizení bytu souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k užívání bytu č. 21, Svážná 25, bytu č. 15, Svážná 12 a bytu č. 2, Kamínky 27 vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 10, Svážná 28 souhlasila se změnou nájemce na nebytový prostor kolaudovaný jako sportovní kulečníkový klub schválila pronájem nebytových prostor ve víceúčelovém objektu Oblá 75a přidělila uvolněný byt č. 2, 4+1, Oblá 59 odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy p. Jaroslavu Kotlánovi na nebytový prostor v bytovém domě Svážná 28 do schválila návrh komise pro sport a mládež ve věci oplocení hřiště Koniklecova a víceúčelového hřiště Oblá a uložila zařadit akce do návrhu rozpočtu na rok 2004 doporučila ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 15/2003 přijala rezignaci p. Tomáše Denka na členství v bytové komisi dne schválila nové organizační schéma ÚMČ schválila odměny ředitelům škol MČ NL schválila Dodatek č. 1 smlouvy o dílo Komplexní regenerace domu Oblá 14 schválila Dodatek č. 2 smlouvy o dílo Komplexní regenerace domů Kamínky 31, 33, 35 schválila jednat s UPC o změně smlouvy a o jejím podílu v napojování kabelových rozvodů v rámci regenerace panelových domů schválila zadání veřejné zakázky na výběr peněžního ústavu pro poskytnutí úvěru na regeneraci bytového domu Oblá 14 obdržela zpracovaný přehled dlužníků v regenerovaných domech a vývoj dluhů od roku 1998 do roku 2003 dne byla informována o výsledku výběrového řízení na pracovní místa ÚMČ B-NL a o jmenování nového tajemníka ÚMČ odvolala z funkce vedoucí odboru vnitřních věcí a vedoucí odboru všeobecného jmenovala nové vedoucí odborů: odboru vnitřních věcí, odboru všeobecného a odboru finančního schválila pronájem pozemků p.č. 731/2 a p.č. 732 v k.ú. NL doporučila ZMČ souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 2335/8 pro výstavbu lodžií u bytového domu Kamínky 7, 9, 11 v k.ú. NL doporučila ZMČ souhlasit s prodejem částí pozemku p.č. 733/1 v k.ú. NL pro výstavbu RD nesouhlasila se zřízením kavárny-baru s provozem VHP v objektu technické vybavenosti Oblá 12a schválila odměny pro občany za práci ve výborech a komisích vzala na vědomí informaci o hospodaření MČ za 1 6/2003 doporučila ZMČ schválit rozpočtová opatření č /2003 doporučila ZMČ schválit provedení změn v příloze č. 1 vyhlášky města Brna č. 9/2002 o místních poplatcích schválila vybudování nových páteřních TKR na Kamínkách 25, 27, 29, 31, 33, 35 UPC schválila prodloužení termínu dokončení doskočiště Oblá 51c uložila podání trestního oznámení na neznámého pachatele grafiti na domech svěřených MČ souhlasila se změnou termínů dokončení regenerace domu Kamínky 25, 27, 29 schvalila prodloužení termínů dokončení stoupaček regenerace Oblá 14 doporučila ZMČ schválit nové Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ a občanů za jejich činnost v orgánech MČ uložila připravit projednání slevy nájmu v regenerovaných domech do říjnového zasedání ZMČ souhlasila s provedením úprav v bytě č. 22, Kamínky 27 neschválila uzavření smlouvy na umístění reklamních tabulí ve výtahových kabinách bytových domů svěřených MČ zprávy ze zmč dne souhlasilo s prodejem části pozemku p.č. 2335/8 v k.ú. NL prodejem části pozemku p.č. 733/1 v k.ú.nl pro výstavbu RD vzalo na vědomí informaci o hospodaření MČ NL za 1-6/2003 schválilo rozpočtová opatření č /2003 schválilo změnu dodatku č. 1 vyhlášky MB o místních poplatcích schválilo dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Svážná schválilo nové Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ a občanů za jejich činnost v orgánech MČ Opravy a stavby na ulici Kluchova V srpnu proběhla na ulici Kluchova výměna svrchní vrstvy asfaltu, které předcházelo odstranění vodárenských poruch. Asfalt vyměňoval jejich správce Brněnské komunikace, a. s., vodovod pro Brněnské vodovody a kanalizace, a. s., opravoval subdodavatel. Opravy vodovodu byly načasovány záměrně před opravu vozovky. Opravovatelé vodovodu se však omylem domnívali, že Brněnské komunikace budou vyměňovat živici na celé ulici Kluchově. Proto zůstalo několik neopravených míst v její horní části. Děkujeme všem občanům, kteří nás na tyto nedostatky upozornili. Díky jejich podnětům pracovníci úřadu městské části sledovali situaci na místě několikrát týdně a průběžně upozorňovali správce komunikace i vodovodu na potřebu odstranit nedodělky, což by v době vydání tohoto Lískáčku již mělo být hotovo. Na podzim na Kluchově proběhnou ještě dvě stavby. Menší z nich bude výstavba vjezdu do jednoho z rodinných domů jeho majitelem. Podstatně větší stavbou bude napojení na stávající vodovod, plynovod a napojení odbočné komunikace. To by mělo probíhat od poloviny října do poloviny listopadu před domy Kluchova 49 a 51. Dodavatelem této druhé stavby je IPOS Holding, a. s., Blansko. Situaci na místě budeme průběžně sledovat, přesto se na nás neváhejte obrátit s podněty v případě jakýchkoliv nedostatků. Martin Robeš Personální změny na ÚMČ Na radnici městské části došlo k několika personálním změnám. Paní Vlasta Musilová byla vybrána ve výběrovém řízení na místo tajemnice úřadu městské části. Na místo silničního správního úřadu (vyřizuje zvláštní užívání komunikací, připojování nemovitostí na komunikace, objednávku a kontrolu blokového čištění a další věci, které souvisí s komunikacemi) byl vybrán Martin Robeš (dveře č. 12). Další novou posilou úřadu je paní Eva Rychtecká, která nastoupila za sekretářku paní Goldovou, která odešla do důchodu. SENIOR KLUB NOVÝ LÍSKOVEC Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. a ve čtvrtek od 9.30 do hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: L. Havránková, tel

3 3 LÍSKÁČEK 9/2003 téma měsíce Vážení občané, dovolte, abych se jménem MP Brno vyjádřil k problémům, se kterými se strážníci revíru Západ potýkají v souvislosti s kriminalitou ve Vaší městské části. I když význam slova kriminalita zcela nevystihuje hlavní náplň práce strážníků (na rozdíl od policistů ČR), určitě s ní však úzce souvisí a je její nedílnou součástí. Obecně lze konstatovat, že boj proti trestné činnosti byl, je a bude jednou z priorit činnosti MP. Vedle zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se strážníci MP již více jak deset let podílejí na uspokojování společenského požadavku k ochraně života, zdraví a majetku občanů Brna. Boj proti kriminalitě se realizuje v úzké součinnosti s hlavním článkem tohoto systému- -s PČR. V praktickém výkonu strážníků pak lze charakterizovat podíl MP jako souhrn cílených činností v rámci obchůzkové a hlídkové služby. Věřte, že ani nám není lhostejný stav na úseku vloupání do motorových vozidel, či jejich odcizování, vloupání do různých objektů, ať již prodejen, bytů, či chat nebo zahradních domků. Nelze se smířit s pácháním protiprávního jednání typu krádeží, loupežných přepadení, výtržnictví, poškozování majetku, jakým jsou například projevy vandalismu, spreyerství apod. Ano, to jsou hezká slova, a tak vedle A bych vyjádřil i ono očekávané B co proto děláme. Dovolte mi, abych využil příležitosti s cílem, nejen obhájit, ale snad i trochu přispět k lepšímu pochopení práce strážníků MP. S ohledem na stanovený obsah a zadané téma se omezím jen do oblasti boje proti kriminalitě. Problematice hlavní náplně práce strážníků na úseku zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku bych se věnoval v některém z dalších vydání Vašeho zpravodaje. Ale nyní zpět k onomu B. Za vzorek jsem zvolil hodnotící období první pololetí roku Konkrétně v městské části Nový Lískovec bylo provedeno více jak 700 cílených, preventivních, sdružených kontrol parkovišť, prostorů zaparkovaných vozidel, včetně jedenasedmdesáti kontrol garáží. Dále bylo provedeno 85 kontrol objetků různého charakteru, od MŠ až po OC AHOLD, včetně chat a zahrádkářských objetků. V rámci ochrany majetku bylo provedeno 30 výjezdů k objektům napojených na Pult centrální ochrany (PCO). Pro podezření z trestného činu bylo PČR předáno celkem 11 případů. Za svoje dvouleté působení na revíru Západ bych ve Vaší městské části jen těžko vzpomínal oblast, kde by se strážníci nepodíleli na potírání trestné činnosti. Na svobodě byly omezeny a PČR předány osoby podezřelé z krádeží vozidla, vloupání do vozidel, vloupání do objektů, krádeží, loupežného přepadení i výtržnosti, včetně vandalů ničících veřejně prospěšná zařízení, či poškozování majetku, jako zaparkovaných aut, sprejováním apod. Samozřejmostí jsou podpůrné činnosti strážníků hlídkové a obchůzkové služby k naplnění svého poslání přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, jako je například vizuální pozorování (objektů, parkovišť), monitorování pohybu podezřelých osob, vozidel, stav zabezpečení majetku apod. Zjištěny byly případy nezajištěných vozidel (neuzamčená, stáhnutá okna, klíče v zámku), nálezy věcí, dokladů. Podceňovány nejsou ani zdánlivé maličkosti, jako jsou například nesvítící lampy, různé indície spojené s pohybem a výsledkem činností tzv. tipařů (viz případ z nenápadné označení kliky garáže), podezřelý pohyb osob zanedbaného zevnějšku (viz zahrádkářská oblast Slunečná). Poznatky MP na úseku kriminality nejen předáváme PČR, ale ve spolupráci s ní činíme další úkony a opatření např. ke zjištění majitelů, jejich vyrozumění, jakož i zabezpečení místa TČ, včetně zajišťování svědků a stop vedoucích ke zjištění pachatelů, přivolání lékařské pomoci apod. Mimo přímé působení oblasti boje proti kriminalitě existuje v rámci MP Brno souhrn opatření a iniciativ v rámci preventivních programů, jako jsou Zóny vzájemné pomoci, Senior linka, již zmíněný systém ochrany objektů, napojených na PCO, včetně nouzového vyrozumívacího systému pro osamocené osoby CTS, bezplatná instalace řetízků starým lidem, tísňová linka jak pro veřejnost, tak i pro neslyšící (FAX), nouzový kanál CB 9 a neustále zdokonalovaný kamerový systém. O všech těchto aktivitách se lze dočíst na internetových stránkách MP nebo také na informační tabuli umístěné v prostorách úřadu městké části. V rámci preventivní práce v boji proti kriminalitě pak nelze nevzpomenout systém organizovaných besed se žáky ZŠ, kdy např. v ZŠ Kamínky jich bylo za uplynulý školní rok provedeno celkem 18. Děkuji za pozornost a připomínám se s žádostí ( neboť v současné situaci, kdy náš revír zabezpečuje servis ještě pro další čtyři městské části a tudíž být vždy, všude a u všeho je v současné personální situaci přinejmenším a slušně řečeno značně problematické) o pomoc a spolupráci při řešení problémů spojených nejen s kriminálními projevy, ale i se zabezpačením místních záležitostí veřejného pořádku, s možností oznámit páchání protiprávního jednání na bezplatnou linku MP č. 156, nebo přímo na stálou službu revíru na č. tel.: vedoucí revíru MP Brno-západ Ing.POSPÍCHAL Karel Jak ochránit svůj majetek Ochránit obydlí před nájezdy zlodějů nemusí nutně jen drahé zabezpečovací zařízení, ale jsou způsoby daleko levnější, mnohdy úplně zadarmo. Zde vám nabízíme několik nejosvědčenějších rad: Nikdy nenechávejte klíče od bytu pod rohoží, v poštovní schránce nebo na jiných obvyklých místech, která všichni zloději prohlédnou. O svém odjezdu mimo domov informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým důvěřujete. Zatažené závěsy či rolety po vašem odjezdu na delší dobu a plné poštovní schránky mohou rovněž přilákat pozornost zlodějů. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby vám dohlédla na byt či dům větrala, zalévala květiny, pravidelně vybírala schránku na dopisy. Neříkejte nikdy nikomu podrobnosti o způsobu zabezpečení vašeho domu nebo bytu. Investujte do elektronických zařízení, která v nepravidelných PŘIPRAVENOST OSTRAŽITOST SPOLUPRÁCE časech zapínají světla, rozhlasový přijímač nebo televizi. Nechte na balkoně sušit několik kusů prádla. Docílíte tak zdání, že jste neodjeli na žádnou dlouhou cestu. Nezvěte každého do bytu (členy náboženských sekt, podomní prodavače, aj.). Dáváte tak příležitost neznámým lidem tipovat si vaše majetkové poměry a orientovat se ve vašem bytě. Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti vašeho obydlí. Pokud jste majiteli domu, nezapomínejte na dobré osvětlení v jeho okolí. Díky lepší viditelnosti mohou i vaši sousedé lépe kontrolovat, zda je vše v pořádku. Cenné věci si označte, připravte jejich soupis a pro případ vloupání pečlivě uschovejte. Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení cenných předmětů a elektroniky. Je dobré vlastnit i jejich fotografie. Usnadní se tak práce policii i pojišťovnám. Nejdražší cennosti uložte do sejfu v bance, pokud je chcete ponechat doma, neukládejte je pohromadě. Uložte je na různých, těžce předvídatelných místech. Je dobré mít trezor, instalovaný do zdi nebo do podlahy. PŘIPRAVENOST OSTRAŽITOST SPOLUPRÁCE

4 LÍSKÁČEK 9/ téma měsíce I to se můž e stát Abychom, vážení čtenáři Lískáčku, poněkud odlehčili závažnosti tématu tohoto měsíce, přinášíme vám ukázku toho, jak pracuje přestupková komise tj. s jakými případy k řešení se občas setkává. Je pravdou, že samotným účastníkům tyto situace až tak zábavné asi nepřipadají PŮLNOČNÍ JEZDEC 20. prosince loňského roku projížděla policejní hlídka ulicí Chironova, a protože bylo už po půlnoci, tak policistům přece jen přišlo divné, že kolem nich si to vykračuje mladík s nákupním vozíkem. Jakmile však mladý muž uviděl, že policejní auto začíná brzdit a policisté si ho všimli, vozík okamžitě pustil a začal prchat směrem do polí. Jenže bylo už po půlnoci a běžec měl za sebou náročný večer, takže daleko neuběhl. Policisté nejprve zajistili vozík, aby se nerozjel dolů z kopce, a pustili se do pronásledování. Asi po 300 metrech byl pachatel dostižen, zadržen a odvezen na policejní oddělení. A tam student přírodovědecké fakulty Libor N. vypověděl celkem květnatým slohem toto: Asi od do jsme vypil asi 4 půllitry piva. Měl jsem tedy lepší náladu, ale byl jsem si vědom toho, co dělám. Šel jsem do Kohoutovic, kde bydlím, kolem obchodního domu Delvita na ul. Jihlavská. Zde jsem si kolem 24. hod. všiml nákupního drátěného vozíku, který stál na parkovišti asi 15 metrů od vchodu. Vozík byl neuzamčen a nebyl připojen ani k jiným vozíkům. Dostal jsme nápad, že vozík vezmu a naložím do něj svoji tašku, tak abych nemusel tašku nést v ruce do kopce. S vozíkem jsem chtěl odejet až do místa přechodného bydliště a o jeho vrácení jsem neuvažoval. Když jsem takto s vozíkem jel po ulici Chironova, byl jsem zastaven a kontrolován hlídkou Policie ČR. Uvádím, že vozík dobrovolně policii vydávám k dalším opatřením a svého činu lituji. Co k tomu dodat pan Libor N. byl shledán vinným z přestupku proti majetku a obdržel pokutu ve výši 300 Kč. Já si tedy myslím, že vzhledem ke kopci, který chtěl s vozíkem překonat, a jelikož mnozí víme, jak obtížné je uřídit nákupní vozík mezi regály, může být vlastně rád, že mu v tomto úmyslu zabránili. NOMEN OMEN Pan Pohotový pracuje v herně u vstupních dveří, kde vybírá MAJÍ SI KDE HRÁT? Paní K. a pan K. bydlí na stejném sídlišti, ale navzájem se asi neznají. Mají ale jeden společný problém dětské hřiště pod okny svého bytu. Na první pohled mohou působit jako notoričtí kverulanti, kteří nenávidí děti, nepamatují si, jaké to bylo, když sami byli malí a mezi rodiči dětí, na které si neustále stěžují, moc oblíbení nejsou. Na první pohled. Zkusme se podívat na celou věc i z opačné strany. Představte si, že jste již starší člověk, který má potřebu klidu a pohody, nemá rád hluk a má rád čerstvý vzduch. V případě, že máte tu smůlu, že pod okny vašeho bytu se nachází dětské hřiště, musíte se smířit s tím, že zbytek života strávíte za zavřenými okny a se špunty v uších. Dětské hlásky různé intenzity se linou po celý den, pokud má hřiště prašný povrch, po většinu roku se vám prach v bytě usazuje nejen na nábytku, ale i na vašich těžce vstupné a dohlíží na pořádek. Jednoho z počátku poklidného zimního večera si všiml, že se u baru něco děje. Mladý muž s příhodným příjmením Mlátička a s exteriérem pravicového nacionalisty se rozhodl, že si to vyřídí s dalším mladým mužem taktéž s příhodným příjmením Napružený, který dodnes neví, co si to vlastně chtěl pan Mlátička, se kterým se viděl tento večer poprvé, vyřídit. Vlastně se jen dostavil k jeho stolu, kde seděl se svými kamarády (jeden se jmenoval Pokorný a druhému se říkalo Hrubec) a zeptal se ho, jestli má nějaký problém. Pan Napružený řekl, že žádný problém nemá, a tak pan Mlátička odvětil, že nejlepší bude, když si to půjdou vyřídit spolu ven na chodbu. A tak tedy šli. Pan Mlátička se na chodbě mezi hernou a restaurací pustil do mírně podroušeného pana Napruženého, který celou situaci původně považoval za předsilvestrovskou zábavu, a tak zpočátku nečekal, že se pan Mlátička opravdu chystá bít naostro a že mu rovnou natrhne obočí. Po tomto ataku vzkypěl obvyklý temperament pana Napruženého, spadlo z něj veškeré pivní opojení a co neubojoval silou svých paží, on přece jenom pan Mlátička byl poněkud robustnější a vyšší, to uhrál silou svého rozhořčení a mrštností svých končetin. Souboj zvědavě sledovaný z obou stran zasklených výloh skončil naprostou porážkou pana Mlátičky, kterého pan Napružený ke konci uzemnil kopem do hlavy, takže pan Mlátička upadl do bezvědomí. To už zakročil pan Pohotový, který silně rozjetého pana Napruženého odtáhl od ležícího protivníka a zavolal policii. Ta přijela v cuku letu, pan Napružený se do té doby uklidnil a pan Mlátička probral, a jelikož první, kdo byli po ruce po jeho ostudné porážce, byli příslušníci, tak se rozhodl, že si to vyřídí i s nimi. Takže přijela ještě hlídka Městské policie, pana Mlátičku spojenými silami naložili do auta a odvezli na ošetření do nemocnice nevypadal zrovna nejlépe. Pan Napružený odešel povzbuzován obdivnými pohledy přítomných dam z ringu rovnou zpět ke svému stolu zapít vítězství. Pan Mlátička sice z nemocničního ošetření rafinovaně prchl, ale stejně byl dostižen přestupkovou komisí, která mu za přestupek proti občanskému soužití udělila pokutu ve výši Kč. Co k tomu dodat uvedená příjmení samozřejmě nejsou ta pravá, ale divili byste se, vážení čtenáři, jak se skutečnou podobou blíží vytištěné verzi. Takže z toho plyne poučení poučme se ze svých příjmení, někdy jsou opravdu trefná. zkoušených plících. Člověk by řekl, že večer se děti odeberou do postýlek a vy si konečně vydechnete,ale chyba lávky nastupuje mládež se svou silnou potřebou se sdružovat a bavit se co možná nejhlasitěji. Prach sice většinou nezvedá, ale zato kouří jako komín, takže místo čerstvého večerního vzdoušku je z vás silný pasivní kuřák. Co s tím? Paní K. se pokoušela nejdříve diskutovat, diskutovala stále hlasitěji, nyní má pověst hysterky a vlastní nervy na pochodu. Nedávno se obrátila na přestupkovou komisi, která její problém řeší, ale asi nevyřeší, protože přece

5 5 LÍSKÁČEK 9/2003 téma měsíce Stanovisko radnice je vyjádřeno v odpovědi starostky veřejnému ochránci lidských práv, panu JUDr. Otakaru Motejlovi. Vážený pane doktore, na základě Vašeho dopisu Vám zasíláme vyjádření k situaci na sportovním hřišti Oblá 83. Sportovní hřiště na ulici Oblá za domem č. 83 bylo vybudováno jako součást komplexní bytové výstavby v roce 1993, zároveň s bytovými domy. Vzhledem k tomu, že domy jsou postaveny na hraně svahu, jediná rovná plocha pro zřízení hřiště je v těsné blízkosti domu. Povrch hřiště je hlinitopísčitý a oplocení je vysoké 4 m, součástí hřiště je 6 laviček a dětské pískoviště. Stížnosti obyvatel na hluk z dětských hřišť jsou v Novém Lískovci poměrně časté, protože z důvodu hustoty zástavby jsou hřiště většinou v blízkosti bytových domů. To se však netýká pouze hřiště za domem Oblá 83. V blízkosti domu Oblá 83 již bylo jedno hřiště zrušeno, a to z důvodu výstavby nového bytového domu. Budova bylo posazena přímo pod hřiště a míče ničily okna bytů. Podle průzkumu názorů obyvatel je nedostatek hřišť a sportovních ploch jedním z hlavních nedostatků sídliště a všechna hřiště jsou poměrně intenzivně využívaná mládeží! V roce 2001 schválilo zastupitelstvo projekt regenerace sídliště, ve kterém jsou navrženy nové plochy pro sport a rekreaci ve větší vzdálenosti od bytových domů. Ve spolupráci s Městskou policií jsou hřiště pravidelně kontrolována a ve zpravodaji MČ jsou obyvatelé informováni, že při rušení nočního klidu mají volat přímo Městskou policii na číslo 156. Podle zprávy Městská policie neřešila žádný případ v této lokalitě. Kaluže na nerovném povrchu hřiště bývají po dešti krátkou dobu, která v žádném případě neumožňuje líhnutí komárů. V nejbližším možném termínu bude zajištěno vyrovnání povrchu, aby se kaluže netvořily. Budoucnost hřiště bude projednána v komisi pro mládež a sport. Pravdou ale je, že pokud bychom chtěli vyhovět všem stěžovatelům, kterým vadí křik dětí, museli bychom většinu hřišť v Novém Lískovci zrušit. Ing. Jana Drápalová, starostka MČ jenom není koho stíhat a proč. Že si hraje na dětském hřišti a že se baví úměrně svému věku a že poněkud nechápe, že ta paní vlastně křičí, protože už neví, jak jinak vyřešit své zoufalství? STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská policie Brno DESATERO PROTI KAPSÁŘŮM 1. Doklady a peníze ukládejte do vnitřních kapes obleku, nikoli do zadních kapes u kalhot. 2. Pokud se ocitnete v přeplněném obchodě, dopravním prostředku nebo i na ulici, věnujte zvýšenou pozornost svému okolí a ujistěte se, že své osobní věci máte v bezpečí u sebe. 3. Osobní doklady a peníze nenoste v baťohu na zádech. 4. Pozornost věnujte i kabelkám přehozených přes rameno. 5. Nenoste při sobě větší finanční hotovost. 6. Nikdy nespouštějte svá osobní zavazadla z očí. 7. Raději využívejte bezhotovostních plateb. 8. Jste-li majitelem kreditní karty, zapište si její identifikační číslo odděleně. 9. Šekovou knížku a kreditní karty nenoste společně. Zloději postačí údaj z vaší karty, aby mohl vypsat šek a vybrat hotovost. 10. Pokud se stanete obětí krádeže nebo pokusu o ní, ihned vše neprodleně oznamte příslušnému orgánu. PŘIPRAVENOST OSTRAŽITOST SPOLUPRÁCE TÍSŇOVÁ LINKA 156 Telefonní seznam Ředitelství, Štefánikova 43 tel.: Revír Brno-sever, Nováčkova 16 tel.: Revír Brno-jih, Dornych 114 tel.: Revír Brno-východ, Velkopavlovická 25 tel.: Revír Brno-Královo Pole, Medlánecká 29 tel.: Revír Brno-Bystrc, nám. 28. dubna tel.: Revír Brno-Tábor, Horova 28 tel.: místně příslušný revír (strážnice) MP Brno Revír Brno-západ, U hřiště 2 tel.: Útulek pro opuštěná zvířata, Bystrcká 46 tel.: Jednotka kom. služeb (odtah vozidel), Kaštanová 34 tel.: Dopravní jednotka, Křenova 4 tel.: Pan K. se obrátil na příslušnou radnici a na úřad ombudsmana tj. ochránce lidských práv. Odpověď úřadu je uveřejněna výše. Ale tito dva lidé nejsou sami, stížnosti na problémy spojené s dětskými hřišti uprostřed stísněných prostor sídliště, docházejí na radnici pravidelně. Jak je řešit? Hřiště zrušit? A kde si budou hrát děti? Přece si někde hrát musí, když nebudou hřiště, budou si hrát na ulici plné aut a na podobných nevhodných místech. Mládeži také nelze zakázat, aby se bavila, my jsme také v jejich věku trpěli mohutnou potřebou vyhledávat své vrstevníky především opačného pohlaví a natřásat si peří. Ale je také pravdou, že v sídlišti nežijí jen děti a jejich rodiče, kteří jsou naopak rádi, když si dítě hraje před domem a je na něj vidět. Starší lidé mají právo na to mít svůj klid a otevřené okno. O vyjádření jsme požádali paní starostku Janu Drápalovou a budeme rádi, když nám své názory a návrhy na řešení pošlete i vy.

6 LÍSKÁČEK 9/ kultura a sport Domeček Na Oblé informuje: Prázdniny jsou již za námi, doufám, že jste všichni odpočatí a plní elánu do nového školního roku. Pro školní rok jsme v Domečku Na Oblé připravili tyto kroužky:! Výtvarný předškoláci! Výtvarný třída! Výtvarný třída! Textilní atelier třída! Dívčí klub výroba ozdob, šperků apod.! Dramatický třída! Turistický třída! Obláček malování, cvičení a zpívání pro maminky s dětmi od 2 let! Obláček pro starší děti s maminkami odpolední verze pro pracující maminky! Keramika děti! Keramika dospělí! Tvořivá dílna pro dospělé! Pohádková jóga (pro děti)! Textilní ateliér! Flétny! Kytary Přihlášky si můžete vyzvednout v Domečku Na Oblé. Tel.: se v Domečku Na Oblé uskuteční Den otevřených dveří. Všechny srdečně zveme. Za všechny zdraví Lydie Jobová Knihovna Jiřího Mahena pobočka v Novém Lískovci a kulturní komise RMČ Nový Lískovec Vás srdečně zvou na besedu Jak se dříve v Brně léčívalo O historii nemocí a jejich léčení v Brně bude vyprávět dr. Miroslava Menšíková úterý 30. září v hodin knihovna na Oblé 75a vstup volný Mateřská škola Oblá 51: Upozornění pro maminky na mateřské dovolené Milé maminky, právě prožíváte krásné období, chvíle, kdy pečujete o své děti. Při vší starosti o domácnost se však i Vám občas může vloudit pocit izolovanosti od okolí, Vaše děti mohou postrádat kontakt s vrstevníky. Naše mateřská škola Vám v dané situaci nabízí pomoc. Ve třídě Broučků Vám umožníme zpestření tohoto období. Bereme v úvahu skutečnost, že možná nemáte potřebné zkušenosti a v bytě ani vhodné podmínky pro rozvoj výtvarného projevu svých dětí. Nabízíme Vám možnost navštěvovat tuto třídu 1x týdně ve čtvrtek, v době od do hodin s dětmi od tří let. Věnovat se Vám a Vaším dětem bude paní učitelka Dana Píšová. Po přiměřené adaptaci dětí v novém prostředí Vám vytvoříme podmínky pro výtvarné činnosti dětí a to zdarma, rodiče uhradí pouze upotřebený materiál (výkresy, temperové barvy atd.) Předpokládaný termín NÁVŠTĚV U BROUČKŮ je od 16. října Maminky, které mají o akci zájem přihlaste se do 9. října 2003 u paní učitelky Dany Píšové v druhém pavilonu třída B6 Broučci. Podrobnější informace Vám budou poskytnuty při osobním jednání, nebo na telefonním čísle /kl. 31. AKCE SPORTOVNÍ KOMISE Přijďte si zasportovat Komise RMČ pro mládež a sport připravuje pro širokou veřejnost Nového Lískovce uspořádání sportovních akcí v kopané, stolním tenise, volejbale a nohejbalu. O místě a době konání akcí budou zájemci o účast na sportovních zápoleních včas informováni. Kontaktní osoba: p. Nimrichter tel.: Přijďte si protáhnout své tělo. Pohlaví účastníků ani věk nerozhoduje. PN Netradiční hudební vzdělávání od září v ZŠ Labská V ZŠ Labská ve Starém Lískovci zahajuje od září 2003 činnost Hudební škola YAMAHA s nabídkou netradiční výuky pro děti od 18 měsíců s rodiči, žáky, mládež a dospělé. Zajímavé učební programy První krůčky k hudbě, Rytmické krůčky, Zobcové flétny sopránová a altová, Keyboard, Kytara, Elektrická kytara, Populární zpěv spolu s doprovodnými akcemi mj. tradiční letní hudební tábory pro školáky i rodiče s dětmi od 2,5 roku nebo prázdninové hudební kurzy (od 16 let) rozšiřují možnosti kvalitního trávení volného času dětí i dospělých a přispívají k výchově praktických muzikantů. tel nebo MORAVSKÉ GYMNÁZIUM Brno s. r. o., tel přidružená škola UNESCO, Veveří 30, Brno Co nabízíme? * 4leté a 8leté studium * profilaci humanitní, anglickou, uměleckou a ekonomickou * mezinárodní zkoušky z anglického jazyka First Certificate in English, německého jazyka certifikát vom Göethe-Institut a francouzského jazyka * zvýšenou dotaci cizích jazyků * radost ze studia Bližší informace:

7 7 LÍSKÁČEK 9/2003 různé SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC ODBOJÁŘSKÁ 2, BRNO ČAJ O PŮL PÁTÉ středa Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSEM MY, uvádí a zpívají Květa Navrátilová a Karel Zelníček. Zač.: hod IZERSKÁ PADESÁTKA neděle Nový zábavný pořad populárního imitátora Zdeňka IZERA. Zač.: hod Pozvání Pána prstenů cesta na Nový Zéland středa Cestopisná přednáška RNDr. Lenky Bucherové s promítáním diapozitivů. Zač.: hod J A V O R Y čtvrtek Slavnostní koncert k 10. výročí činnosti Společenského centra. Zač.: hod R. Baer: SMÍŠENÉ POCITY neděle Vynikající divadelní komedie o lidských vztazích. Hrají: Jana HLAVÁČOVÁ, Petr KOSTKA, Ladislav HAMPL a Jaroslav SATORANSKÝ. Zač.: hod Toulky Brnem úterý Přednáška Jaroslavy Vrbické. Zač.: hod Dámský klub středa Účinná prevence následků stresu přednáší MUDr. Jana Jelínková. Zač.: hod. VÝSTAVY: Městská část Brno-Bystrc fotografie a dokumentace Práce členů výtvarného kroužku při MČ Bystrc Výstavy jsou přístupné v pondělí a středu, hod., dále hodinu před začátkem kulturní akce, nebo na základě telefonické dohody ( , ). Přeprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady v pokladně Společenského centra po čt, hod., ostatní dny hodinu před začátkem představení, informace na tel.: , Dále v KIC, Běhounská 17 (po čt 9 13 a hod.). Doprava tramvají č. 1 a 3 zastávka ZOO, autobusy č. 50, 54 a trolejbus č. 30 Vondrákova. TANEČNÍ ŠKOLA VICTORIA ZAHÁJILA ZÁPIS DO KURZŮ DĚTSKÁ ŠKOLA TANCE PRO 4 11LETÉ DĚTI, DO JUNIORSKÝCH KURZŮ PRO 12 15LETÉ A DO KURZŮ PRO DOSPĚLÉ. VYUČUJEME I NA ZŠ LABSKÁ! PROFESIONÁLNÍ LEKTOŘI KURZŮ, NEJRŮZNĚJŠÍ ŽÁNRY, VYSOKÁ ÚROVEŇ VÝUKY PRO VÁS I VAŠE DĚTI. TELEFON: , Komerční prezentace

8 LÍSKÁČEK 9/ různé MASÁŽE-REKONDICE-REGENERACE Jana Remešová Tel.: Kamínky 24, Brno-Nový Lískovec 3. vchod - zadní provoz dle objednání HARMONIZAČNÍ MASÁŽ KLASICKÁ, SPORTOVNÍ, BEZKONTAKTNÍ JEMNÁ TLAKOVÁ MASÁŽ BOWENOVÁ TLAKOVÁ MASÁŽ, SHIATSU AROMA MASÁŽ A TAKÉ BAŇKOVÁNÍ LYMFODRENÁŽE A REIKI A DÁLE AUTOMATICKÁ KRESBA - HARMONIZAČ- NÍ OBRÁZKY, PRÁCE S KAMENY A BYLINKAMI, AROMATERAPIE

9 9 LÍSKÁČEK 9/2003 různé Víte, že ani na ty nejtěžší chvíle života nemusíte být sami? Onkologickým pacientům v průběhu léčby i po ní stále pomáhá Občanské sdružení Arcus onko a lymfocentrum Brno. Poskytuje bezplatné konzultace s onkologem, psychologem a právníkem. Poradny jsou denně k dispozici pacientům i jejich rodinným příslušníkům. V sobotu 20. září 2003 v 9 hodin pokračuje v pořádání úspěšného cyklu přednášek na téma Odpovědi na otázky, na které nebyl v ordinaci čas, které se tentokrát uskuteční v prostorách občanského sdružení Hlinky 78, Brno zastávka MHD Výstaviště. Při nich mají posluchači příležitost nechat si zodpovědět všechny otázky, týkající se onkologického onemocnění, jeho léčby, rehabilitace atd. Občanské sdružení v červnu rozšířilo svoji činnost a zahájilo provoz CENTRA LÉČBA LYMFEDÉMU, kde pacientům postiženým lymfatickým edémem (lymfatickým otokem končetin primárním i sekundárním) poskytuje komplexní péči vyškoleným zdravotnickým personálem pod dohledem lékaře. Pacienti se mohou objednat k vyšetření i bez lékařského doporučení na tel. čísle Péče zahrnuje i širokou škálu masáží, léčebných i kosmetických, které jsou určeny i pro širokou veřejnost. Arcus Brno najdete v Brně, Hlinky 78 80, zastávka MHD Výstaviště, telefon , , Zavolejte, jsme tu pro vás, protože naším posláním je pomáhat vám. NABÍDKA, KTERÁ POTĚŠÍ OKRESNÍ POJIŠŤOVNA BRNO-MĚSTO, BENEŠOVA 10, BRNO představuje své preventivní programy pro rok 2003 Péče o ženy příspěvek 500 Kč na hormonální antikoncepci let včetně, preventivní mamografické vyšetření (45 69 let). Příspěvek na úhradu fixních rovnátek pro děti od let až Kč na jednu čelist. Plaveme zdarma s VZP ČR Lázně města Brna, ul. Rašínova 12, středa hod.; bazén Ponávka, úterý 19 20, sobota hod., Aquapark Vyškov, úterý 18 21, čtvrtek hod. (manipulační poplatek 10 Kč) pro osoby starší 10 let); bazén v Kuřimi a Blučině, sobota hod. omezeno kapacitou bazénů. Péče o těhotné ženy příspěvek ma kurzy cvičení, plavání, přípravy k porodu, vitamíny. Projekt prevence civilizačních chorob komplexní preventivní vyšetření FN u sv. Anny, tel Péče o děti do 6 let věku dárek po narození dítěte, příspěvek na plavání a domácí monitoring. Příspěvky na očkování: hepatitida A, B, klíšťová encefalitida pro děti do 15 let, haemophilus influenzae b. Akce Zdraví s VZP pondělí hod., středa 10 12, hod. měření tlaku, pulzu a tělesného tuku zdarma, VZP ČR Brno, Benešova 10. Cestovní zdravotní připojištění (CZP), pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, storno zájezdu. Speciální programy pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Podpora bezpříspěvkových dárců krve zdarma cestovní pojištění pro pobyt v cizině; na Transfúzním oddělení Fakultní nemocnice Brno zdarma multivitamínový přípravek k výživě. Program slev po předložení průkazu pojištěnce VZP ČR: 10 % na výrobky a služby v optikách FOKUS, Oční optika Pernický, Brno, Dornych 2a, Táborská 236, Vranovská % CK GLOBTOUR, Likidis Travel, Brno, Josefská 3, ČESTYL, Brno, Masarykova 12 na služby a zboží v Carena pneuservis 5 %, Brno, Karlova 27, Žarošická 24, J. Obrovského 1, Olomoucká 174, Mikulčická, Třebíč: Brněnská 344, Č. Budějovice: Pekárenská 78a, Praha: Studentská 10 % na masérské služby Lidincová Pavla ( ) 5 % na pernamentku do fitness a solária spol. CHIRONAX INVEST, Brno, Řezáčova 5 Bližší informace tel.: , ; Úřední hodiny VZP a CZP: pondělí a středa 8 17 hod., úterý a čtvrtek 8 15 hod., pátek hod. (VZP), 8 15 hod. (CZP). COLUMNA CENTRUM Bohunická 81, Brno Dřevařská 18, Brno Nestátní zdravotnické zařízení poskytující ucelený komplex služeb v oblasti rehabilitace, odborných ambulancí lékařů, podologické poradny a rekondičního programu BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP BEZPLATNÉ PARKOVÁNÍ PŘÍMO V AREÁLU Provozní doba: po, st hod. út, čt hod. pá hod. telefon: internet: ORTOPEDICKÁ A REHABILITAČNÍ AMBULANCE VODOLÉČBA ELEKTROLÉČBA LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INFRASAUNA ULTRAZVUKOVÁ DENZITOMETRIE MASÁŽE SOLARIUM BIOPTRON VÍKENDOVÉ REKONDIČNÍ POBYTY PRO ŽENY AKTUÁLNÍ NABÍDKA: 1. PODZIMNÍ DÁMSKÝ REKONDIČNĚ-REGENERAČNÍ VÍKEND Termín: (pátek večeře neděle oběd) Místo: Ruprechtov, okr. Vyškov Cena: 900 Kč (plná penze, 2 4lůžkové pokoje) Přihlášky a informace na tel.: (Mgr. Hana Charvátová) 2. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST (CVIČENÍ NA MÍČÍCH, AEROBIC, BŘIŠNÍ TANCE)

10 LÍSKÁČEK 9/ V prostorách studia RELAX znovu otevřena MANIKÚRA a MODELÁŽ NEHTŮ Časově omezená nabídka na p-shine za mimořádnou cenu 170 Kč + zdarma uvolňující masáž rukou. Kosmetické a kadeřnické studio RELAX, Oblá 75a, Nový Lískovec tel.: , mobil: Jana Pernicová NOVÉ SLUŽBY NOVÉ SLUŽBY NOVÉ SLUŽBY ZÁMEČNICTVÍ - BRUSIČSTVÍ fa JA-KO Nouzové otevírání zámků (NON-STOP) Mobil: Prodejna Svážná 28 PO PÁ hod. výroba klíčů, sestavování vložek podle klíčů prodej zámků a kování montáže bezpečnostních systémů strojní ostření nástrojů a nářadí zámečnická výroba svařování CHOVATELSKÉ POTŘEBY Svážná 17, Kamenný Vrch (u školy) tel.: , mobil: Nabízí: krmivo špičkové kvality Eukanuba, nejlevnější v Brně - 1 kg již od 89 Kč Nutram - granule se žraločí chrupavkou vhodné pro starší psy K9, Chicopee i pro velká plemena vybavené patrové klece pro křečky od 299 Kč akvária i na objednávku dle přání zákazníka, komplety vše za vynikající ceny dobíjecí kupony do mobilních telefonů Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček Tel JEDNIČKA VE STAVEBNÍM SPOŘENÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ČESKOMORAVSKÉ STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s. Bezplatné poradenství v oblasti stavebního spoření pro občany a právnické osoby Projekt stavebního spoření na míru včetně uzavření prvotní smlouvy Státní podpora 25 % z ročních úspor, max Kč ročně Vyřizování meziúvěrů a úvěrů Každý, kdo uzavře smlouvu obdrží dárek Po-Pá hod. Adresa: Informační a poradenské centrum Petra Křivky 1a, OD Albert, Brno-Nový Lískovec, Tel.: , , LADY FITNESS VOLEJNÍČKOVÁ MAGDALENA KOSMETICKÝ SALON ER-STYL Oblá 5 nabízí zákaznicím ošetření kvalitní kosmetikou za dostupné ceny, barvení řas a obočí, depilaci celého těla, nalepování řas, trvalou na řasy, manikúru, P-SHINE, parafinové zábaly na ruce, léčení, tetování HENOU, prodej kosmetiky tel.: mobil: CENTRUM PRO ŽENY Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec Posilovna (jen pro ženy) Masáže Kadeřnictví (dámské, pánské, dětské) Kosmetika Modeláž nehtů pondělí pátek Občerstvení * Dětský koutek * Pískoviště pro děti OXEL baterie Prodejna malo i velkoobchod Nabízíme sortiment spotřebních baterií OXEL: alkalická tužková baterie LR6 12,70 Kč/1ks nebo 69,70 Kč/10 ks, alkalická mikrotužka LR03 12,80 Kč/1ks nebo 70,50 Kč/10 ks, alkalická 9V baterie 6LF22 14,40 Kč (akce do vyprodání zásob) velký monočlánek R20 10,70 Kč, malý monočlánek R14 7,60 Kč, tužková baterie R6H 3,50 Kč/1ks nebo 19,90 Kč/10 ks, mikrotužka R03 4,20 Kč, 9V baterie 6F22 14,40 Kč, plochá baterie 3R12 18,90 Kč, knofl íkové lithiové baterie 3V 12,10 Kč POZOR uvedené ceny jsou včetně DPH Oblá 83, tel.: , mobil: , po pá prodejna Auto Top Auto Top Centrum nabízí: autoalarmy (Crimestopper, Enforcer, Jablotron, Eaglemaster), centrální zamykání s DO imobilizéry i dálkově ovládané, el. stahování oken i originál konektory, pojistky, relé, spínače, sirény, reproduktory, průchodky atd. příslušenství k mobilním telefonům, hands free, baterie, pouzdra Naše ceny: centrální zamykání univerzální Kč, centrální zamykání s DO Kč, autoalarm Eaglemaster EM Kč, autoalarm Jablotron CA Kč, mechanické zajištění řadící páky Kč, pískování oken 490 Kč, hands free univerzální Kč, hands free originál Nokia 5110/6110/6210/ Kč. Oblá 83, tel.: , po pá hod. Opravy mikrovlnných trub, automatických praček, el. sporáků a domácích elektrospotřebičů MICHAL RAŠOVSKÝ Tel.: , Svážná Brno Záleského Brno SLENDER LIFE Oblá 43 Kamenný Vrch Tel PŘIJĎTE SI ZACVIČIT! Cvičební stoly Vám pohohou odbourat tukové polštáře a odstraní bolesti zad a kloubů Rolletic je přístroj, pomocí kterého získáte štíhlou a pevnou postavu bez celulitidy. A na závěr velmi levná a účinná masáž. Těšíme se na Vás LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Petr Nimrichter, Mgr. Marie Vaňková, Jiří Faber, Mgr. Jana Říhová, Oldřich Bartoš Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks GraÞcká úprava Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk zajišťuje SEPES PROMOTION spol. s r. o. Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , inzerce tel.: ,

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Vážení občané, v souvislosti s novým pojmenováním ulic v obci Hvozdná je nezbytné, abyste kontaktovali všechny subjekty, které je nutné o změně adresy trvalého bydliště

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ Z N O J M O

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ Z N O J M O - Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. - Do bytu vpusťte pouze ty, které dobře znáte nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přichází. Cizí lidi nikdy nevpouštějte do bytu! - I

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

PROGRAM. Své narozeniny oslaví: 10.3. Stanislav Konečný 80 let GRATULUJEME

PROGRAM. Své narozeniny oslaví: 10.3. Stanislav Konečný 80 let GRATULUJEME Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Přijďte si užít jednodušší nákupy

Přijďte si užít jednodušší nákupy Přijďte si užít jednodušší nákupy Bonusová knížka Vám přináší řadu výhod, slev, akčních nabídek a dárků. Navíc v den otevření 20. 11. dárek pro prvních 5 000 návštěvníků zdarma. Otevíráme 20. 11. v 10:00

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Systém technické ochrany společných prostor a bytových jednotek v sytému nájemního bydlení, prevence škod. DEFENDIT, s.r.o. Poděbradova 1833/99 702 00 Moravská Ostrava Ing. Petra Václavíková Petr König

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Střežíme. pro vás. Nabídka služeb a profil společnosti. Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí

Střežíme. pro vás. Nabídka služeb a profil společnosti. Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí Střežíme pro vás Nabídka služeb a profil společnosti ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Podnik zajišťující ostrahu majetku a osob Obsluha telefonní

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

ZÁSADY ŘÁDNÉHO A BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ BYTU A DOMU

ZÁSADY ŘÁDNÉHO A BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ BYTU A DOMU Projekt prevence kriminality BEZPEČNÁ LOKALITA BEZPEČNÉ BYDLENÍ Městská část Brno Nový Lískovec Bytový dům Koniklecová č. 5 ZÁSADY ŘÁDNÉHO A BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ BYTU A DOMU Základní informace o režimových,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

PROGRAM ÚNOR 2010. Zimní sluneční duha Autor fotografie: Daniela Pořízková. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM ÚNOR 2010. Zimní sluneční duha Autor fotografie: Daniela Pořízková. Své narozeniny oslaví: Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Termín: PO 12. 8. 2013 PÁ 16. 8. 2013 od 7: 00 h do 14: 45 h Sraz: každý den mezi 7: 00 h -7: 45 h ve školní družině II- hned u hlavního vchodu

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Jednání občanů a odborníků

Jednání občanů a odborníků Jednání občanů a odborníků 26. června 2012 ZŠ Mikulova o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO a o. s. JAVOR ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO Seminář o. s. Javor a o. s. Hezké Jižní

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

MĚSTO BLANSKO. Komise Rada Zdravého města, škola podporující zdraví ZŠ Salmova a rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko Vás zvou na 8.

MĚSTO BLANSKO. Komise Rada Zdravého města, škola podporující zdraví ZŠ Salmova a rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko Vás zvou na 8. MĚSTO BLANSKO Komise Rada Zdravého města, škola podporující zdraví ZŠ Salmova a rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko Vás zvou na 8. DNY ZDRAVÍ Kdy: 4. - 9. 10. 2008 V BLANSKU Jarmark zdraví čtvrtek

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Seznam organizací a veřejných služeb

Seznam organizací a veřejných služeb Seznam organizací a veřejných služeb Vážení klienti a zájemci o sociální službu, Nabízíme Vám pár praktických tipů a kontaktů, kde můžete najít potřebné informace nebo kam se můžete obrátit při vyhledávání

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Vážení, dovolujeme si Vám představit komerční areál v ulici Pražská č.p. 3227/121, Teplice Prosetice, jehož část nyní nabízíme k pronájmu.

Vážení, dovolujeme si Vám představit komerční areál v ulici Pražská č.p. 3227/121, Teplice Prosetice, jehož část nyní nabízíme k pronájmu. GELLO WEST, s.r.o. IČ: 242 85 960, DIČ: CZ24285960 Společnost zapsaná v OR Městského soudu v Praze, C/193204 Se sídlem: Řehořova 1003/34, Žižkov, 130 00 Praha 3 e-mail: info@gellowest.cz, www.gellowest.cz

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Hotelová dokumentace. Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP

Hotelová dokumentace. Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP Hotelová dokumentace Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP Recepce Vstupní brána hotelu umístěna naproti hlavnímu vchodu, prosvětlená. Corinthia Towers Hotel Praha Hotel Michael a Ehrlich Praha

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu.

Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu. Vybraní partneři: Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu. Mnoho výhodných nákupů Vám přeje Váš Team X Energie Partneři

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (1. 2.5.2015) 1.5.2015 (pátek) 12:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v OC Haná Doporučujeme vyzvednutí startovního balíčku v tento den, abyste předešli dlouhým

Více

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 1/2008 PRAVIDLA

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více