Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením"

Transkript

1 Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova Brno Tel.: Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Šárka Bečicová Městská policie Brno Odbor prevence Zelný trh Brno

2 Městská policie používá různé prostředky k dosažení cíle Nejvýznamnějším prostředkem k předcházení páchání trestné činnosti je včasná a dostatečná informovanost, která probíhá v pravidelných intervalech a formách během roku. Primárně probíhá jako výuka na základních školách, dále formou besed v klubovnách, je šířena v tiskové a audio podobě v časopisu Chaloupka, který je určen osobám se zrakovým postižením. V neposlední řadě výukovým programem Odboru prevence s názvem Nevidím, který je určen pro žáky běžných základních škol v délce tří vyučovacích hodin. Žáci se podrobně seznámí se životem zrakově postižených osob včetně pomůcek, vodícího psa a asistentů, kteří je doprovází např. na úřady nebo k lékaři.

3 Co je hlavním cílem? Oddělení prevence a poradenství Odboru prevence MP Brno se ve své rozsáhlé činnosti zaměřuje na různé cílové skupiny. V oblasti primární prevence je různými formami oslovována v rámci osvěty a informací z oblastí prevence zejména široká veřejnost. Sekundární prevence je zaměřena více na rizikové skupiny, což osoby se zrakovým postižením jsou, a je zde zvýšená pravděpodobnost, že se mohou stát oběťmi trestných činů. U mládeže se jedná o předcházení sociálně patologických jevů a kriminogenních situací, např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, šikany.

4 Rámcový přehled projektů Majáčky pro nevidomé Výuka na základní škole pro zrakově postižené děti Spolupráce s organizacemi sdružujícími osoby se zrakovým postižením Výukový program Nevidím Neprojektová část příspěvky Odboru prevence do časopisu Chaloupka

5 Informační hlasový Majáček pro nevidomé

6 Informační Hlasové Majáčky pro nevidomé Tento projekt vznikl v roce 2000, kdy na pět služeben Městské policie Brno byly umístěny Informační hlasové Majáčky pro nevidomé. Cílem tohoto projektu je zkvalitnění služeb, které městská policie nabízí. Každý rok je pravidelně prováděna kontrola funkčnosti Informačních Majáčků pro nevidomé. V roce 2012 byla nově zpracována trasa ke služebnám pro zrakově postižené osoby, která je umístěna na těchto webových stránkách: Přehled služeben, kde jsou Majáčky instalovány Dornych 114, Brno - Jih Horova 28, Brno - Tábor Medlánecká 29, Brno - Královo Pole Nováčkova 16, Brno - Sever Velkopavlovická 25, Brno - Východ Připravuje se instalace na Nám. 28. dubna č. 61, Brno - Bystrc Výhledově je v řešení umístění Majáčku také na Křenové č. 4, Brno -Střed

7 ZŠ, MŠ a SŠ na ulici Kamenomlýnská č. 2. Škola pro děti se zrakovým postižením

8 ZŠ, MŠ a SŠ na ulici Kamenomlýnská č. 2. Škola pro děti se zrakovým postižením V roce 2011 byla na základní škole Kamenomlýnská č. 2, zahájena pravidelná výuka zaměřená na předcházení rizikovému chování dětí. Jedná se o výukové programy Odboru prevence Městské policie Brno, které se běžně vyučují na základních školách a jsou upraveny pro potřebu speciálních škol. Městská policie Brno, Odbor prevence, svou činností na základních školách navazuje na MPP, což je minimální preventivní program, který se touto problematikou na školách zabývá. Jednotlivá témata jsou zaměřena na určitý druh získání vědomostí, dovedností a návyků. Děti si postupně osvojí zásady bezpečného chování, doma, v parku nebo třeba na ulici. V modelových situacích se naučí telefonovat na tísňová čísla nebo třeba jak správně odpovídat na otázky cizích lidí. Starší žáci se seznámí s postavením návykových látek z pohledu zákona a vlastního zdraví. Mládež se seznámí např. s negativním dopadem porušení zákona, druhy trestů.

9 Spolupráce s organizacemi sdružujícími osoby se zrakovým postižením

10 Spolupráce s organizacemi sdružujícími osoby se zrakovým postižením, organizací Vodicí pes o. s. Spolupráce s organizací Vodící pes vznikla v roce 2007 v rámci projektů, které souvisejí s osobami se zrakovým postižením, jako jsou např. Majáčky pro nevidomé. Jedná se o cílené působení v oblasti rizikových skupin osob, kde lze předpokládat, že se mohou stát pachateli nebo oběťmi trestné činnosti. Preventivní činnost probíhá formou jednorázových besed v odpoledních hodinách, které jsou určeny dospělým osobám a jsou realizovány přímo v klubovně organizace Vodící pes. Hlavním cílem je seznámení se základními pojmy z oblasti trestného činu a přestupku, tresty, právní odpovědnost. Z oblasti sociální prevence jsou to besedy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, na základní pravidla bezpečného chování doma i mimo domov.

11 Výukový program Nevidím

12 Výukový program Nevidím Výukový program Nevidím vznikl v roce Je určen pro žáky základních škol a je zaměřen na seznámení s nelehkým životem zrakově postižených osob, které bývá obecně považováno za jedno z nejhorších postižení. Výuka je koncipována do tří vyučovacích hodin a probíhá prezenční formou, přednáškou, a praktickým nácvikem. V přednáškové části se žáci seznámí s druhy zrakových postižení, jejich vznikem, některými mýty o zrakově postižených, pomůckami jako jsou druhy holí, pes, naváděcími prvky na chodnících nebo komunikačními pomůckami. Z těch můžeme jmenovat např. mobil, čtecí zařízení, elektronický zápisník, počítač. Naučí se správnému oslovení a přistoupení k nevidomému člověku, jeho převedení přes přechod pro chodce nebo nastoupení do tramvaje, autobusu či trolejbusu. Poslední částí vyučování je praktický nácvik, kde se žáci na předem vybraném místě mohou vcítit do role nevidomého a za pomocí klapek na oči a slepecké hole si vyzkoušet chůzi.

13 Příspěvky Odboru prevence do časopisu

14 Příspěvky Odboru prevence do časopisu Chaloupka V roce 2011 bylo zahájeno pravidelné přispívání do časopisu Chaloupka, různými články z oblasti prevence kriminality. Články, které zatím vyšly, nesou názvy jako Kyberšikana, Zákon o silničním provozu, Indukční smyčka tzv. UCHO, které lze zhlédnout na Poradenském centru Městské policie Brno, Křenové 4 a posledním tématem je Prezentace pomůcek pro nevidomé. Na článcích se aktivně podílí pan Josef Konečný, který pracuje externě pro organizaci TyfloCentrum jako konzultant pro odstraňování architektonických bariér. Sdělené informace osloví okolo 350 zrakově postižených lidí a vychází v různých podobách. Ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka.

15 Děkuji za Vaši pozornost Použitá literatura: Materiály Odboru prevence Městské policie Brno Preventivní materiály Ministerstva vnitra Šárka Bečicová Městská policie Brno Odbor prevence Zelný trh Brno

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2 Obsah výroční zprávy Základní údaje o škole 1 Součásti školy 2 Hospodaření

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/14 Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště IČO: 64326454 web: www.ssbrno.cz e-mail: skola@ssbrno.cz STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více