1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, Pelhřimov Zřizovatel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy"

Transkript

1 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, Pelhřimov Zřizovatel školy Svaz českých a moravských spotřebních družstev Název programu dalšího vzdělávání Průvodce cestovního ruchu ( N) Typ programu dalšího vzdělávání Příprava na získání dílčí kvalifikace Průvodce cestovního ruchu Vstupní požadavky na uchazeče Minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou Jazyková úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma studia Délka studia Způsob ukončení Získaná kvalifikace Certifikát Nejsou stanoveny Kombinovaná 200 hodin Započtení úspěšně absolvovaných modulů Dílčí kvalifikace Osvědčení Průvodce cestovního ruchu 2. Profil absolventa Absolvent programu: zná historii a dějiny kultury v České republice ve vztahu k cestovnímu ruchu zná světové dějiny a dějiny kultury ve vztahu k cestovnímu ruchu zná zeměpis cestovního ruchu České republiky zná zeměpis Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu prokazuje znalosti o životním prostředí zná současný právní a politický systém České republiky i současný právní a politický systém EU má podrobné tematické znalosti reálií a specifik v cestovním ruchu připravuje výklad průvodce a nabídku průvodcovských služeb vede skupinu provádí výklad zohledňuje osoby se speciálními potřebami v práci průvodce uplatňuje právní a ekonomické aspekty při výkonu práce průvodce zná techniky služeb cestovního ruchu komunikuje ústně i písemně v cizím jazyce při výkonu práce průvodce informuje o reáliích dané jazykové oblasti uplatňuje profesní jednání a komunikaci

2 Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolventi najdou uplatnění v oblasti cestovního ruchu. Mohou pracovat v cestovních kancelářích v oblastech domácího cestovního ruchu a zahraničního cestovního ruchu. Mohou pracovat jako samostatní průvodci v dané oblasti nebo mohou provádět i asistenční, tj. pracovat ve funkci vedoucího zájezdu, doprovodu zájezdu, asistence během zájezdu, místního zástupce nebo koordinátora. 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Hlavním cílem programu je připravit absolventy na provedení zkoušky k získání dílčí kvalifikace Průvodce cestovního ruchu. Hlavní důraz je přitom kladen na praktickou použitelnost získaných poznatků. Zaměření studia vychází z nezbytných teoretických základů a je doplňováno o praktické zkušenosti absolvováním odborných dovedností. Nabídka modulů umožňuje vzdělání v jednotlivých oblastech cestovního ruchu. Je ovlivňována některými trendy blízké budoucnosti vycházejícími z regionálního členění republiky, např. důrazem na rozvoj regionů při transformaci veřejné správy a rozšířením kontaktů mezi regiony v rámci sjednocené Evropy. Cílem studia je umožnit účastníkům získat odborné znalosti a dovednosti potřebné pro řešení specializovaných úkolů v praxi. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci cestovních kanceláří a cestovních agentur, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, zájemci o práci jako průvodce cestovního ruchu obecně, studenti vyšších odborných škol zaměřených na cestovní ruch. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Program je rozdělen do jednotlivých modulů. Moduly jsou přípravou na zkoušku k získání dílčí kvalifikace Průvodce cestovního ruchu. K vykonání dílčí kvalifikace je nutné absolvovat všechny moduly. V případě, že zájemce o dílčí kvalifikaci má složenou jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského retenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, pak nemusí absolvovat jazykový modul, a část zkoušky mu bude uznána. Moduly A, B nemusí zájemce absolvovat, jestliže prokáže, že skládal maturitní zkoušku z dějepisu, dějin kultury nebo zeměpisu. Organizace výuky Část výuky v jednotlivých modulech bude teoretická a část praktická. Teoretická část bude probíhat v prostorách školy. Část praktická bude probíhat jednak v prostorách školy, jednak na exkurzích v místech blízkých škole, které mají vztah k výuce. Jednotlivé kurzy budou probíhat blokově a to i o sobotách a nedělích. Součástí výuky je poučení o bezpečnosti práce v prostoru, ve kterém bude výuka probíhat a poučení o pravidlech požární ochrany. Maximální délka trvání jednoho modulu je 21 dni. Forma vzdělávání je kombinovaná. Při samostudiu je využívána příslušná literatura a jsou zadávány úkoly. Metodické postupy výuky Metodickým postupem výuky v oblasti teoretických znalostí je frontální metoda - výklad, práce s názornými pomůckami a využívání didaktické techniky. Při praktické výuce je hlavním postupem ukázka a procvičování, samostatná práce a tvorba projektu. Na závěr každého modulu uchazeči prokážou své znalosti pomocí teoretického testu a praktické zkoušky.

3 Vstupní předpoklady Minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Jazyková úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

4 4. Učební plán VOŠ a SŠH SČMSD Pelhřimov, s.r.o. Slovanského bratrství 1664, Pelhřimov Průvodce cestovního ruchu ( N) Název modulu Kód modulu Hodinové dotace Způsob ukončení modulu teorie praxe samo-studium POVINNÉ MODULY Metodika průvodcov ské P zkouška Technika služeb cestovního ruchu Historický a kulturní vývoj Geografie cestovního ruchu Společensk é a politické dění modulu Odborná terminologi e v cizím jazyce při práci průvodce CRanglickém Odborná terminologi e v cizím jazyce při práci průvodce CRněmeckém P zkouška A zkouška B zkouška B zkouška V zkouška V zkouška

5 Program dalšího vzdělávání. Příprava na získání dílčí kvalifikace Průvodce cestovního ruchu. Tento program bude realizován v rámci programu UNIV2. Pro účastníky je program zadarmo. Na závěr se účastníci mohou přihlásit k dílčí kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu. Tato kvalifikace bude realizována školou pro účastníky kurzu zdarma. Termíny Průvodce cestovního ruchu. Datum Předmět Počet hodin Celkový počet odučených hodin předmětu pátek Geografie cestovního ruchu 5 B sobota Geografie cestovního ruchu 10 B pátek Geografie cestovního ruchu 5 B pátek Historie a kulturní rozvoj 5 A sobota Historie a kulturní rozvoj 10 A pátek Historie a kulturní rozvoj 5 A sobota Historie a kulturní rozvoj 10 A pátek Společenské a politické dění 5 C pátek Společenské a politické dění 5 C sobota Odborná terminologie v cizí 10 V1/ pátek Odborná terminologie v cizí 5 V1/ pátek Odborná terminologie v cizí 5 V1/ sobota Odborná terminologie v cizí 10 V1/ pátek Metodika průvodcovské 5 P1T sobota Metodika průvodcovské 10 P1T pátek Metodika průvodcovské 5 P1T sobota Metodika průvodcovské 10 P1P pátek Technika služeb CR 5 P2T sobota Technika služeb CR 10 P2T pátek Technika služeb CR 5 P2T sobota Technika služeb CR 10 P2P sobota Metodika průvodcovské 10 P1P sobota Metodika průvodcovské 10 P1P 30

6 Čas hodin: Pátek: 14:00-15:30, 15:45-18:00 Sobota: 8:00-9:30, 9:45-11:15, 11:30-13:00, 13:15-14:45, 15:00-16:30 Přihlášky mohou zájemci podat do 10. února 2012 Bližší informace na tel , V Pelhřimově dne Mgr. Josef Kuchař

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ŽATEC, S.R.O. Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ISO 9001 Obor vzdělávání: 65-41-L/01 Gastronomie Školní vzdělávací program:

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec

Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec Školní vzdělávací program Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 65-41-L/51 Gastronomie nástavbové studium Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch.

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více