7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost"

Transkript

1 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické tak praktické. Připravuje žáky na poskytování průvodcovských služeb při procházkách městy, návštěvách kulturněhistorických objektů, při poznávacích zájezdech a technických doprovodech zájezdů, na odborné praxi. Charakteristika učiva Předmět je zaměřen na metodiku průvodcovské činnosti, na její hlavní pravidla s důrazem na psychologicko - pedagogické aspekty práce průvodce. Zabývá se současným řízením a organizací průvodcovských služeb u nás. Žáci/žákyně se seznámí s jednotlivými druhy průvodcovských služeb, zásadami přípravy průvodce na akci, s povinnostmi průvodce během akce i po ní. Důraz je kladen na přípravu výkladu a zpracování dostupných informací. Pojetí výuky Výuka probíhá formou: - skupinové vyučování - praktická průvodcovská cvičení ve třídě i v terénu prohlídky měst, památek a na cvičných zájezdech, v nichž žáci prakticky uplatní nabyté vědomosti - využívání informačních a komunikačních technologií - hry a soutěže - projektové vyučování - individuální a skupinové konzultace žáků s vyučujícími při tvorbě žákovského projektu - další aktivizující metody a formy výuky - součástí metod výuky je samostatné studium odborné literatury, získávání dovedností a návyků vyhledávání a účelné zpracování informací z odborné literatury, tisku nebo vyhledávání odborných informací v síti Internetu - odborné exkurze V rámci mezipředmětových vztahů se spolupracuje s předmětem český jazyk, dějepis, zeměpis, informační a komunikační technologie, písemná a elektronická komunikace, služby. Hodnocení výsledků žáků - písemné testování dílčích schopností a dovedností po ukončení tematického celku - průběžné ověřování ústní individuální prezentace žáků - samostatná prezentace zvolené problematiky - projektová práce město Náchod a okolí, mé bydliště a okolí ( řešení ochrany kulturních památek) Výsledky vzdělávání jsou hodnoceny podle školního klasifikačního řádu Předmět je přínosem k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Předmět průvodcovská činnost zasahuje do všech čtyř průřezových témat RVP SOŠ. 269

2 Rozvoj průřezových témat: - člověk a svět práce: systematická příprava k flexibilnímu uplatnění a prosazení se na trhu práce, chápání principů celoživotního vzdělávání - občan v demokratické společnosti: rozvoj komunikativních a personálních kompetencí a kompetencí k řešení problémů - člověk a životní prostředí: uplatňování principů trvale udržitelného rozvoje v pracovní činnosti, zásad BOZP a požární ochrany - informační a komunikační technologie: kompetence k práci s informacemi, celoživotní osvojování ICT standardů v oboru, ovládání softwarových programů používaných v profesní oblasti Celkové pojetí výuky, způsob hodnocení a charakteristika učiva koresponduje s rozvojem vykonávání a organizování průvodcovské činnosti v oblasti CR a dalších klíčových kompetencí. Rozvoj komunikativních dovedností při využití nabytých znalostí při podávání informací ve službách CR, dovednosti řešit problémy a problémové situace během praktických cvičení a dovednost využívat informační technologie a pracovat s informacemi. 270

3 Ročník 1. Téma Výsledky Učivo Topografie Hra jako činnost ve volném čase pracuje s topografickou mapou pracuje s buzolou určí nadmořskou výšku orientuje se v krajině určí pochodovou osu organizuje hry v přírodě i ve sportovní hale motivuje k činnosti účastníky cestovního ruchu organizuje soutěže a turnaje školy Topografie práce s mapou práce s buzolou určování nadmořské výšky určování azimutu orientace v krajině příprava soutěže Orientační běh určování pochodové osy Hra jako činnost ve volném čase organizování náplně volného času společenské hry Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky Zeměpis Tělesná výchova Pravidla a organizace soutěží a vedení her Pravidla, organizace soutěží a vedení her sporty prováděné v rámci cestovního ruchu příprava a organizace sportů Písemná a elektronická komunikace ICT Zdravotnická příprava poskytne první pomoc ovládá obvazovou techniku Zdravotnická příprava neodkladná první pomoc šok a pravidlo 5T poranění páteře zlomeniny Chemie, biologie 271

4 Zdravý životní styl Práce s jízdním řádem řídí se stravovacím a pitným režimem navrhne stravu pro různé skupiny účastníků CR - ovládá vyhledávání vlakových spojů - ovládá práci s internetem - ovládá způsoby provádění průvodcovské činnosti - jedná se zákazníky asertivně úraz el. Proudem úpal úžeh Zdravý životní styl pracovníka cestovního ruchu stravovací a pitný režim sestavení jídelního lístku dle věkových kategorií specifika při zájezdech Práce s jízdními řády internet knižní vydání Tělesná výchova, výchova ke zdraví ICT Příprava na průvodcovskou činnost Příprava na průvodcovskou činnost osobnost průvodce zásady správné průvodcovské činnosti prezentace atraktivit Náchoda a okolí včetně skalních měst Etika a etiketa Význam průvodcovské činnosti, příprava pro praxi Význam průvodcovské činnosti, příprava pro praxi Orientuje se v důležitých historických událostech a památkách regionu Náchod Zpracování projektu zaměřen na významné historické události na Náchodsku Dějepis, český jazyk, ICT, PEK Zpracování projektu 272

5 Výuka průvodcovské činnosti v 1.ročníku je doplněna praktickými činnostmi, hlavně v oblasti zdravotnické a výjezdy do některých specifických oblastí regionu Náchod. Na první ročník navazuje předmět Praxe. Při větším počtu žáků ve třídě nad 24 žáků, se třída dělí. 273

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název ŠVP: Agropodnikání Kód a název oboru vzdělání: 41-41-M/01 Agropodnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní

Více

Cizí jazyk (německý jazyk nebo ruský jazyk) 8. ročník

Cizí jazyk (německý jazyk nebo ruský jazyk) 8. ročník Cizí jazyk (německý jazyk nebo ruský jazyk) 8. ročník Osvojování dalšího (druhého) cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě,

Více

Volitelný vyučovací předmět Domácnost je zařazen v 9. ročníku. Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků. Cílem je poskytnout žákům prostor pro získání praktických pracovních dovedností

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř - 0 - ŠVP- klempíř OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 PROFIL ABSOLVENTA...2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/004

Více

Zborovská 519 Alešova 1723

Zborovská 519 Alešova 1723 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Zborovská 519 Alešova 1723 Schválila dne 29. srpna 2011 Ing. Milena Lednejová, ředitelka 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.5 od 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 42 L/51 CHEMIK OPERÁTOR Školní vzdělávací program 28-42-L/51

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Strojírenství Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Strojírenství Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Úvodní identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství od 1.9.2009 23-41-M/01 Strojírenství 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Strojírenství Strojírenství se zaměřením na CAD CAM Název školy

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více