Velké Meziříčí dne Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013."

Transkript

1 V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K / HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, Velké Meziříčí, tel.: Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě Velké Meziříčí dne Mgr. Marie Paľovová, ředitelka Školská rada schválila Výroční zprávu dne

2 Ředitelka školy Jméno, příjmení, titul Ve funkci od roku Vzdělání Marie Paľovová, Mgr PřF UP Olomouc, Obor: Učitelství M - F Datum posledního jmenování na základě konkurzního řízení Zástupce ředitelky školy Jméno, příjmení, titul Ve funkci od roku Vzdělání Stanislav Svoboda, Mgr PedF UJEP Brno, učitelství ČJ, OV FF MU Brno, učitelství DEJ Oblast řízení Zástupce statutárního orgánu Výchovný poradce Ve funkci Vzdělání Jméno, příjmení, titul od roku Stanislav Svoboda, Mgr PedF UJEP Brno, učitelství ČJ, OV FF MU Brno, učitelství DEJ Alena Toužínová, Mgr PedF České Budějovice, učitelství RJ, VV PedF MU Brno MU, učitelství ČJ Marie Paľovová, Mgr PřF UP Olomouc, učitelství M - F Školská rada Jméno, příjmení, titul Martin Trojan, Mgr. Zuzana Titzová, Mgr. Renata Čamková, Bc. Hana Svobodová Josef Komínek Milan Dufek, Mgr. Kontakt Podhradí 62, Velké Meziříčí Čechova 11, Velké Meziříčí Habrová 2, Velké Meziříčí Na Spravedlnosti 29, Velké Meziříčí Demlova 1993/1, Velké Meziříčí Hornoměstská 113/65, Velké Meziříčí Přehled vyučovaných oborů Kód oboru Název Forma Délka studia Způsob ukončení M/01 Hotelnictví denní 4 roky maturitní zkouška M/02 Obchodní akademie denní 4 roky maturitní zkouška - 2 -

3 PŘEHLED O POČTU ROČNÍKŮ A POČTU ŽÁKŮ ŠKOLY Ročník Počet žáků v ročníku Třída Kód a název oboru Celkový počet žáků Z toho dívek Z toho integr. žáků se SVP A M/01 Hotelnictví B M/01 Hotelnictví C M/01 Hotelnictví A M/01 Hotelnictví B M/01 Hotelnictví C M/01 Hotelnictví A M/01 Hotelnictví B M/01 Hotelnictví C M/01 Hotelnictví E M/02 Obchodní akademie A M/01 Hotelnictví B M/01 Hotelnictví C M/01 Hotelnictví E M/02 Obchodní akademie Celkem

4 Kód a název oboru Praktické vyučování Počet žáků 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník počet žáků ve skupinách počet žáků ve skupinách počet žáků ve skupinách M/01 Hotelnictví * 15* Celkem 286 *Žáci se dělí i na menší skupiny podle aktuálních požadavků smluvních pracovišť. počet žáků ve skupinách Kód a název oboru Počet žáků Smluvní pracoviště 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník počet žáků počet pracovišť počet žáků počet pracovišť počet žáků počet pracovišť M/ Hotelnictví Celkem počet žáků počet pracovišť - 4 -

5 OBSAH CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE... 7 UČEBNÍ PLÁNY... 8 ÚDAJE O POČTU TŘÍD, UČITELŮ A ŽÁKŮ POČTY ŽÁKŮ Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ PROSPĚCH A ABSENCE ZA 1. POLOLETÍ PROSPĚCH A ABSENCE ZA 2. POLOLETÍ VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ PŘEHLED ZASTUPOVANÝCH HODIN PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY PŘEHLED TŘÍD PLÁN VÝCHOVNÉ ČINNOSTI SEZNAM ODEBÍRANÝCH TISKOVIN SPOLUPRÁCE S RODIČI PÉČE O VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÝ RŮST UČITELŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI KARIÉRNÍHO PORADCE VYHODNOCENÍ (EVALUACE) REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O ČINNOSTI DM ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ANGLICKÉHO JAZYKA ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE NĚMECKÉHO JAZYKA ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE FRANCOUZSKÉHO JAZYKA ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE MATEMATICKO-PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE INFORMATIKY A GRAFICKÝCH PŘEDMĚTŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ZEMĚPISU ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE TĚLESNÉ VÝCHOVY PRÁZDNINOVÁ ZAHRANIČNÍ PRAXE ROZVOJOVÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY, PROJEKTY VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘÍLOHY

6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, U Světlé 36 je příspěvkovou organizací zřízenou Krajem Vysočina. Je školou s dlouholetou tradicí. Byla založena v roce Do roku 1948 to byla soukromá škola několika oborů pro vzdělávání dívek, v 50. letech se zde začaly vyučovat ekonomické obory a obory společenského stravování. V 90. letech je škola zaměřena jen na hotelové vzdělávání. Po optimalizaci a sloučení s ISŠ ve Velkém Meziříčí v roce 1998 se na školu vrací i ekonomické vzdělávání ve formě obchodní akademie. Nachází se na malém městě, počet obyvatel převyšuje Školní areál umístěný v blízkosti městského centra je tvořen komplexem vzájemně propojených budov postavených převážně ve dvacátých letech minulého století. Vzhledem ke stáří objektu budovy vyžadují každoroční rozsáhlou postupnou obnovu a údržbu. K výuce slouží 14 kmenových tříd a 17 odborných učeben. V budově se nachází školní jídelna, klubovna, školní bufet a recepce. Žákům slouží žákovská knihovna, tělocvična, posilovna, zrcadlový sál. Od roku 1999 je škola připojena k internetu, je tu vybudována lokální síť. Žákům slouží 4 počítačové učebny. Cílová kapacita školy je daná zřizovací listinou v počtu 690 žáků, dalšími součástmi kombinovaného zařízení jsou domov mládeže s kapacitou 216 lůžek a školní jídelna o stávající kapacitě 600 jídel. Škola poskytuje v tomto školním roce vzdělání 325 žákům maturitních oborů denní studia: devět tříd oboru M/01 Hotelnictví žáků, dvě třídy oboru M/02 Obchodní akademie - 39 žáků. Průměrná naplněnost tříd je 23,1 žáků. Výchovně-vzdělávací proces byl realizován prostřednictvím 32 pedagogických pracovníků a 7 vychovatelů domova mládeže. Škola má nadregionální charakter, ve škole studují podle místa trvalého bydliště žáci z 17 okresů

7 VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE Vzdělávací program HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí vychází z pedagogické dokumentace vydané a schválené MŠMT ČR. Studium 4. ročníku HŠ obor hotelnictví a turismus vychází z pedagogické dokumentace MŠMT ČR vydané , č.j /01-23 s platností od 1. září 2001 počínaje prvním ročníkem. Studium na OA 4. ročníku probíhá podle učebních dokumentů č.j / , které vstoupily v platnost 1. září Od školního roku 2009/2010 výuka v prvních ročnících probíhá podle ŠVP, které byly vypracovány na základě RVP tak, aby pokryly požadavky kladené na žáky vzhledem k profilu absolventa a aby postihly podmínky školy a mikroregionu. Na tvorbě ŠVP se podíleli všichni učitelé školy. Škola nabízí žákům volitelné předměty jazykové: konverzace v anglickém a německém jazyce, nepovinný předmět konverzace ve francouzském jazyce nebo si znalosti mohou rozšířit ve volitelných předmětech: společenskovědní seminář, seminář informačních technologií či v matematickém cvičení. Výběrem volitelných předmětů se mohou žáci více specializovat na předměty maturitní zkoušky

8 UČEBNÍ PLÁNY Učební plán Hotelnictví M/01 pro 1. ročník Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk první cizí jazyk druhý cizí jazyk Dějepis Základy společenských věd Základy přírodních věd Biologie a ekologie Matematika Literatura a kultura Tělesná výchova Práce s počítačem Ekonomika Účetnictví Marketing a management Finance Technologie přípravy pokrmů Technika obsluhy a služeb Nauka o výživě Právo v podnikání Podnikání v hotelnictví Marketing a management v hotelnictví Zeměpis cestovního ruchu Cestovní ruch Administrativa Komunikace a společenský styk Praxe Volitelné předměty: Matematická cvičení *... Společenskovědní seminář *... Seminář z informačních technologií *... Konverzace v cizím jazyce:... Konverzace v anglickém jazyce... Konverzace v německém jazyce... Konverzace ve francouzském jazyce... Celkem Poznámky: 1. Žáci se učí povinně dvěma cizím jazykům, anglickému a německému. První cizí jazyk je jazyk, kterému se žák učil povinně na ZŠ. Druhý cizí jazyk je jazyk, s jehož výukou začíná až na SŠ. 2. Ve čtvrtém ročníku si žák vybírá dva předměty z nabídky volitelných předmětů: - Žák si zvolí jeden z předmětů volitelných společné části maturitní zkoušky označených *, ke kterým škola žáky připravuje. - Žák si zvolí další volitelný předmět z nabídky: konverzace v cizím jazyce (pokud si chce prohloubit svoje znalosti a připravit se na profilovou část maturitní zkoušky), třetí cizí jazyk (pokud chce získat vědomostní základy dalšího cizího jazyka). 3. Předmět praxe se učí dle požadavků partnerů v týdenních blocích. Hodiny teoretické výuky, které se - 8 -

9 v těchto týdnech nekonaly, jsou nahrazovány částečně tzv. přidanými hodinami. S další náhradou se počítá v časové rezervě uvedené v Přehledu využití týdnů ve školním roce. Podle plánu se učí 1. ročník Ve Velkém Meziříčí dne 1. září

10 Učební plán Hotelnictví M/01 pro ročník Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk první cizí jazyk druhý cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Základy práva Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Literární výchova Dějiny kultury Tělesná výchova Práce s počítačem Ekonomika Účetnictví Marketing a management Finance Technologie přípravy pokrmů Technika obsluhy a služeb Nauka o výživě Právo v podnikání Podnikání v hotelnictví Marketing a management v hotelnictví Zeměpis cestovního ruchu Cestovní ruch Technika administrativy Obchodní korespondence Komunikace a společenský styk Praxe Volitelné předměty: Matematická cvičení *... Společenskovědní seminář *... Seminář z informačních technologií *... Konverzace v cizím jazyce:... Konverzace v anglickém jazyce... Konverzace v německém jazyce... Konverzace ve francouzském jazyce... Celkem Poznámky: 1. Žáci se učí povinně dvěma cizím jazykům, anglickému a německému. První cizí jazyk je jazyk, kterému se žák učil povinně na ZŠ. Druhý cizí jazyk je jazyk, s jehož výukou začíná až na SŠ. 2. Ve čtvrtém ročníku si žák vybírá dva předměty z nabídky volitelných předmětů: - Žák si zvolí jeden z předmětů volitelných společné části maturitní zkoušky označených *, ke kterým škola žáky připravuje. - Žák si zvolí další volitelný předmět z nabídky: konverzace v cizím jazyce (pokud si chce prohloubit svoje znalosti a připravit se na profilovou část maturitní zkoušky), třetí cizí jazyk (pokud chce získat vědomostní základy dalšího cizího jazyka)

11 3. Předmět praxe se učí dle požadavků partnerů v týdenních blocích. Hodiny teoretické výuky, které se v těchto týdnech nekonaly, jsou nahrazovány částečně tzv. přidanými hodinami. S další náhradou se počítá v časové rezervě uvedené v Přehledu využití týdnů ve školním roce. Podle plánu se učí 2. až 4. ročník Ve Velkém Meziříčí dne 1. září

12 Učební plán Obchodní akademie M/02 Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Občanská nauka Základy práva Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Literární výchova Dějiny kultury Tělesná výchova Informační technologie Písemná komunikace Komunikace a společenský styk Ekonomika Finanční účetnictví Aplikovaná ekonomie 2 2 Statistika Účetnictví Ekonomická cvičení Finance a bankovnictví Makroekonomika Hospodářský zeměpis Fiktivní firma Právo v podnikání Volitelné předměty: Matematická cvičení *... Společenskovědní seminář *... Seminář z informačních technologií *... Konverzace v cizím jazyce:... Konverzace v anglickém jazyce... Konverzace v německém jazyce... Celkem Poznámky: 1. Žáci se učí povinně dvěma cizím jazykům, anglickému a německému. První cizí jazyk je jazyk, kterému se žák učil povinně na ZŠ. Druhý cizí jazyk je jazyk, s jehož výukou začíná až na SŠ. 2. Ve čtvrtém ročníku si žák vybírá dva předměty z nabídky volitelných předmětů: 1. Žák si zvolí jeden z volitelných předmětů společné části maturitní zkoušky označených *, ke kterým škola žáky připravuje. 2. Žák si zvolí druhý volitelný předmět z nabídky: konverzace v cizím jazyce (pokud si chce prohloubit svoje znalosti a připravit se na profilovou část maturitní zkoušky), třetí cizí jazyk (pokud chce získat vědomostní základy dalšího cizího jazyka). Podle plánu se učí 1. až 4. ročník. Ve Velkém Meziříčí dne 1. září

13 ÚDAJE O POČTU TŘÍD, UČITELŮ A ŽÁKŮ Počet tříd: 14 z toho: M/01 Hotelnictví M/02 Obchodní akademie 2 Počet učitelů: 32 z toho žen: 27 z toho na zkrácený úvazek: 7 Počet žáků na počátku školního roku: 336 Počet žáků na konci školního roku: 325 Přerušení vzdělávání: 1 z toho k Přestup na jinou školu: 12 z toho k Přestup z jiné školy: 6 z toho k Opakování ročníku: 4 z toho k Ukončení vzdělávání: 1 z toho k Přijati ke vzdělávání: 0 z toho k Nástup po přerušení vzdělávání: 0 z toho k Vyloučení ze studia:

14 POČTY ŽÁKŮ Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ okresy 1. A 1. B 1. C 2. A 2. B 2. C 3. A 3. B 3. C 3. E 4. A 4. B 4. C 4. E celkem % Brno město ,88 Brno venkov ,65 Břeclav ,67 Havlíčkův Brod ,47 Hodonín ,54 Chrudim 1 1 0,29 Jihlava ,22 Jindřichův Hradec ,06 Kroměříž 1 1 0,29 Olomouc 1 1 0,29 Pelhřimov 2 2 0,59 Prostějov ,59 Třebíč ,21 Ústí nad Orlicí 1 1 0,29 Vyškov ,59 Znojmo ,77 Žďár nad Sázavou ,56 celkem z toho místních ,45 z toho z jiného kraje ,94 z toho z jiného okresu ,

15 PROSPĚCH A ABSENCE ZA 1. POLOLETÍ Třída Obor Počet žáků Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Absence % absence Ø prospěch 1. A Hotelnictví ,14 2,43 1. B ,50 2,15 1. C ,86 2,36 2. A Hotelnictví ,90 2,28 2. B ,87 2,24 2. C ,66 2,51 3. A Hotelnictví ,39 2,68 3. B ,40 2,18 3. C ,73 2,35 3. E OA ,18 2,38 4. A Hotelnictví ,31 2,29 4. B ,54 2,98 4. C ,94 2,97 4. E OA ,48 2,22 celkem ,78 2,

16 PROSPĚCH A ABSENCE ZA 2. POLOLETÍ Prospělo Třída Obor Počet žáků Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Absence % absence Ø prospěch s vyznamen. 1. A Hotelnictví ,88 2,40 1. B ,66 2,34 1. C ,01 2,31 2. A Hotelnictví ,07 2,17 2. B ,39 2,28 2. C ,32 2,41 3. A Hotelnictví ,22 2,65 3. B ,36 2,28 3. C ,23 2,32 3. E OA ,37 2,44 4. A Hotelnictví ,79 2,10 4. B ,94 2,89 4. C ,46 2,80 4. E OA ,90 2,15 celkem ,05 2,

17 VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK Třída 4. A 4. B Počet žáků Neprospělo oprávněných konat MZ a přihlášených k MZ 2013 celkem - absolventi celkem ze společné 2012/13 Prospělo části MZ Obor (2011/2012) Z toho dívek MZ konalo Prospělo s vyznamen. Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) (2) (1) (2) (2) Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) (2) (1) (2) (2) Hotelnictví 4. C (Hotelnictví a turismus) (5) (5) (4) (4) E Obchodní akademie Celkem (9) (7) (8) (8) Celková úspěšnost u MZ ,72 %. 114 žáků (2012/2013) konalo MZ v řádném termínu. 8 žáků (2011/2012) konalo opravnou MZ všichni prospěli. 20 žáků (2012/2013) konalo opravnou zkoušku: 17 prospělo, 3 neprospěli. 1 žákyně (2011/2012) omluvena. Celkem prospělo, prospělo s vyznamenáním 118 žáků; neprospěli 4 žáci; 1 žákyně omluvena. 2 žáci (2012/2013) neukončili úspěšně poslední ročník vzdělávání. z profilové části MZ

18 HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí Výroční zpráva 2011/2012 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Nejvyšší počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku čtyřletého studijního oboru denní formy: Hotelnictví (65-42-M/01): 90 žáků Kritéria přijímacího řízení Uchazeči o vzdělávání na HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí budou konat v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Uchazeči musí v 1. pololetí 9. ročníku prospět. Uchazeči budou přijímáni na základě přijímacích zkoušek a studijních výsledků ze ZŠ. 1. Studijní výsledky ze základní školy budou vypočítány z prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie prostým součtem známek. Za studijní výsledky ze ZŠ získá uchazeč 0 až 30 bodů (součet známek 24 zisk 30 bodů, součet známek 25 zisk 29 bodů, součet známek 26 zisk 28 bodů,, součet známek 53 a více zisk 0 bodů). V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhodne o pořadí: 1. součet známek z matematiky, českého jazyka a 1. cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku, 2. klasifikace z matematiky v 1. pololetí 9. ročníku, 3. klasifikace z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku, 4. klasifikace z 1. cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku. 2. Přijímací zkoušky se budou konat ve formě testů matematika a český jazyk. Za správné odpovědi mohou uchazeči získat až 100 bodů (50 bodů matematika, 50 bodů český jazyk). K úspěšnému složení přijímacích zkoušek musí uchazeč získat v každém z testů aspoň 10 bodů. O pořadí uchazečů rozhoduje součet počtu získaných bodů

19 HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí Výroční zpráva 2011/2012 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Hotelnictví M/01 1. kolo Přihlášeno 81 konalo PZ 76 přijato 76 odevzdalo zápisový lístek kolo Přihlášeno 0 3. kolo Přihlášeno 0 K přijato celkem 54 ks zápisových lístků

20 HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí Výroční zpráva 2011/2012 PŘEHLED ZASTUPOVANÝCH HODIN 1. pololetí počet týdnů výuky 21 počet zastupovaných hodin 360 průměrný týdenní počet hodin 17,1 2. pololetí počet týdnů výuky 22 počet zastupovaných hodin 366 průměrný týdenní počet hodin 16,6 celkem za školní rok počet týdnů výuky 43 počet zastupovaných hodin 726 průměrný týdenní počet hodin 16,9-20 -

21 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Stav k Všichni zaměstnanci školy jsou přijati do pracovního poměru pracovní smlouvou. Mgr. Bibrová Gabriela Mgr. Čech Cejnková Eva Ing. Coufalová Marika Ing. Čechová Pavla Mgr. Dvořáková Alena Ing. Hrdinová Dana Mgr. Chatrná Bohuslava Janová Jana PhDr. Kořínková Marie Mgr. Kučera Lubomír Mgr. Macek Václav Mgr. Macková Marta MVDr. Marková Růžena Massey Dita Mgr. Michalová Lenka Ing. Mieržwinská Dana Mgr. Myslivec Josef Mgr. Onderková Jiřina, DiS. Mgr. Paľovová Marie Mgr. Rapušáková Jasna Ing. Remerová Jana Saettel Marine Mgr. Svoboda Stanislav Mgr. Štouračová Lenka Mgr. et Mgr. Švecová Marie Mgr. Titzová Zuzana Mgr. Tomanová Petra Mgr. Toužínová Alena Mgr. Trojan Martin, DiS. Mgr. Trojánková Jitka Urbanová Hana Ing. Vokounová Eliška

22 Vychovatelé domova mládeže Mgr. Kučírková Jarmila Kováčová Jana Lolová Jitka Matulová Marie Mgr. Paleček Petr Mgr. Polová Irena Prášková Svatava Správní zaměstnanci domova mládeže Kadelová Ivana Krátká Jiřina Mrňa Jaroslav Řezníček Jaromír Šilpoch Václav Správní zaměstnanci Bártová Pavla Bílková Marie Bližňáková Stanislava Dufková Miroslava Hladíková Božena Melicharová Marie Necidová Ludmila Prokop Lubomír Ing. Šuhadová Štěpánka Urbanová Zdenka Zaměstnanci školní jídelny Bublánová Marie Čermáková Anna Drápelová Marie Homolová Hana Müllerová Lenka Prokopová Jana Švihálková Dana Veselá Miluše

23 MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY Výuka probíhala ve čtrnácti kmenových třídách. Pro odborné předměty jsou k dispozici odborné učebny: - technika administrativy 2 - výpočetní technika 3 - technika obsluhy a služeb 3 - cvičná kuchyně 3 - učebny jazyků 2 - chemie 1 - tělocvična 1 - posilovna 1 - cvičebna 1 Celkový počet odborných učeben ve školním roce 2012/2013: 17 Pro výuku tělesné výchovy slouží tělocvična, posilovna a cvičebna. Tyto prostory jsou také využívány v odpoledních a večerních hodinách výchovnými skupinami domova mládeže. HŠ Světlá a OA má k dispozici žákovskou knihovnu, dostatečně vybavenou učitelskou knihovnu a knihovnu ekonomickou a odborných předmětů. Všechny výše uvedené knihovny jsou průběžně doplňovány o nové tituly. Učební pomůcky jsou zařazeny do sbírek podle jednotlivých předmětů. V současné době má škola tyto sbírky: Fyzika Český jazyk Chemie TOS 1 Dějepis TOS 2 Zeměpis Knihovna odborné literatury Všeobecná ekonomika Kuchyň 1 Technologie Kuchyň 2 Zdravověda Kuchyň 3 a tupperware Matematika Občanská nauka Tělesná výchova Videotechnika Výpočetní technika Knihovna DM Grafické předměty Učitelská knihovna Cizí jazyky: NJ, FJ, AJ Žákovská knihovna Ekonomická knihovna I, II Sportovní nářadí DM Šejkrklub Lyže Ekologie Posilovna Hokej Sbírka prádla Všechny sbírky jsou postupně doplňovány a aktualizovány. Celková hodnota neinvestičního majetku k činila ,92 Kč

24 PŘEHLED TŘÍD Výchovnou činnost v jednotlivých třídách zajišťovali třídní učitelé: 1. A Mgr. Jitka Trojánková 1. B Mgr. Lubomír Kučera 1. C PhDr. Marie Kořínková 2. A Mgr. Alena Toužínová 2. B Mgr. et Mgr. Marie Švecová 2. C Mgr. Marta Macková 3. A Mgr. Alena Dvořáková 3. B Mgr. Gabriela Bibrová 3. C Ing. Pavla Čechová 3. E Ing. Marika Coufalová 4. A Ing. Jana Remerová 4. B Mgr. Jasna Rapušáková 4. C Mgr. Petra Tomanová 4. E Mgr. Martin Trojan, DiS. Třídní učitelé pracovali na základě svých plánů práce, školního řádu a plánu výchovné činnosti, vypracované ředitelstvím školy pro školní rok 2012/

25 PLÁN VÝCHOVNÉ ČINNOSTI Určeno pro třídní učitele Září: Říjen: Nebezpečí drog. Od kouření a alkoholu k tvrdým drogám, vznik drogové závislosti a její společenská rizika. Den vzniku samostatného Československa, osobnost prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Listopad: 17. listopad Den boje studentů za svobodu a demokracii, události roku Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Význam vztahů mezi člověkem a přírodou, ekologie. Chováme se skutečně ekologicky? Vztahy mezi lidmi, etnickými skupinami a rasami. Může se to, čemu si politikové zvykli říkat balkánská krize, projevit i ve středoevropských podmínkách. Jaké vítězství přinesl pracujícím tzv. Vítězný únor? Patřila jim veškerá práva? Měli možnost o něčem rozhodovat? Důsledky vítězství pracujících pociťujeme dodnes. Výročí narození zakladatele a spolutvůrce naší státnosti T. G. Masaryka. Význam zdravé výživy, podíl výživy a stravovacích návyků na zdraví jedince, některé extrémní názory. Jaderná energie ve službách lidstva a negativní výsledky jejího využívání. Důsledky Černobylu. Den osvobození od fašizmu, protifašistická koalice. Orientace na budoucí povolání

26 SEZNAM ODEBÍRANÝCH TISKOVIN Barlife... 1 ks Bridge... 1 ks Bulletin protidrogové centrály... 1 ks Cizí jazyky... 1 ks Ekonom... 1 ks Finanční zpravodaj... 1 ks Freundschaft... 1 ks Friendschip... 1 ks Gastronomická Revue... 1 ks Geografické rozhledy... 1 ks Horeka... 1 ks Hospodářské noviny... 1 ks CHIP... 1 ks Knižní občasník... 1 ks L Amitie... 1 ks Literární noviny... 1 ks Marketing a komunikace... 1 ks Mat-Fyz-Informatika... 1 ks Mladá fronta Dnes... 1 ks Mzdová účetní... 1 ks Minutka... 1 ks Prevence... 1 ks Profit... 1 ks Psychologie... 1 ks Revue pro Hotel a restaurant... 1 ks Sbírka zákonů... 1 ks Sommelier, Revue pro hotel a restaurant... 1 ks Školství... 1 ks Těsnopisné rozhledy... 1 ks Travel... 1 ks Týden... 1 ks Účetnictví... 1 ks Učitel matematiky... 1 ks Učitelské noviny... 3 ks Ústřední věstník MŠMT... 1 ks Velkomeziříčsko... 1 ks Věstník MŠMT... 1 ks Všudybyl... 1 ks Výživa a potraviny... 2 ks Zpravodaj ČSÚ... 1 ks Zpravodaj KÚ Vysočina... 1 ks Žďárský deník -Vysočina... 1 ks

27 SPOLUPRÁCE S RODIČI Pro přijaté žáky do prvního ročníku byla uspořádaná první třídní schůzka před zahájením školního roku v měsíci červnu. Rodiče byli informováni o profilu absolventa a zaměření HŠ. Dále byli seznámeni se školním řádem, řádem domova mládeže a školní jídelny, s přehledem učebnic. V průběhu schůzky vedení školy a DM odpovídalo na dotazy rodičů. Odborní učitelé vysvětlili a předvedli nezbytné vybavení pro výuku včetně pracovního oblečení a obuvi. V průběhu školního roku jsme organizovali dvě pravidelné třídní schůzky a dvě informační schůzky. Za každou třídu je zvolen z řad rodičů třídní důvěrník, který se účastní schůze Rady rodičů a vedení školy. Na této schůzce ředitelka školy pravidelně podává zprávu o učitelském sboru, pedagogických aktivitách, výchovných problémech ve třídách, čerpání rozpočtu za uplynulé období. Dále informuje o soutěžích a plánovaných akcích školy, o praxích v ČR i v zahraničí. Zprávu za odborné předměty podala MVDr. Růžena Marková, za DM vedoucí vychovatelka Mgr. Jarmila Kučírková. Třídní důvěrníci informují rodiče ve svých třídách, informace podává i třídní učitel. Rodiče mají právo vznášet dotazy a písemné anonymní připomínky k problémům školy. Ty se stávají součástí zápisu z třídních schůzek. Na příští schůzi Rady rodičů ředitelka školy tyto připomínky zodpovídá. Třídní učitelé mají za povinnost písemně informovat rodiče o výchovných problémech, absenci a nedostatcích ve studiu žáků. Dopisy odeslané rodičům podepisuje ředitelka školy. Na třídních schůzkách jsou rodiče pravidelně informováni o klasifikaci žáků. Formu sdělení klasifikace volí třídní učitel. Problémy na DM jsou řešeny ihned telefonicky, doloženy písemnou formou. Spolupráce vychovatelů s rodiči žáků ve svých výchovných skupinách je velice dobrá. Při škole je zřízena školská rada. Jde o orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Volby nové školské rady proběhly v listopadu Školská rada pracuje v šestičlenném složení, dva její členové jsou z řad zákonných zástupců nezletilých žáků rodičů, dva členy navrhuje zřizovatel, dva členové jsou z řad pedagogických pracovníků. Škola pravidelně pořádá Den otevřených dveří v měsíci prosinci. Na tuto akci jsou zváni rodiče i široká veřejnost. Pro organizační zajištění Dne otevřených dveří není nutná spolupráce rodičů. Velice dobrá je spolupráce s rodiči žáků při organizování a zajišťování Gastrodne. Při této příležitosti je vydáván Almanach školy v nákladu 600 ks. Prostřednictvím Almanachu jsou rodiče informováni o škole

28 PÉČE O VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÝ RŮST UČITELŮ Ředitelství HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí umožňuje vhodnou úpravou rozvrhu studijní volno učitelům, kteří si doplňují kvalifikaci. Ve školním roce 2012/2013 se pedagogové zúčastnili níže uvedených seminářů a školení: Ředitelka školy Mgr. Paľovová Jak připravit nový školní rok Brno srpen 2012 Školení BOZP, PO Ing. Teplý Velké Meziříčí srpen 2012 Monitoring zahraniční praxe v Itálii červen a září 2012 Co všechno by měl vědět začínající ředitel Brno září 2012 Školení správce SASu Brno září 2012 Seminář k využití ICT Třešť září 2012 Zasedání Asociace ředitelů HŠ Znojmo říjen 2012 Konzultační seminář pro management škol Jihlava prosinec 2012 Monitoring zahraniční stáže v SRN prosinec 2012 Setkání s radní pro oblast školství Kraje Vysočina Žďár nad Sázavou prosinec 2012 Strategie vzdělávání v současné škole NIDV Jihlava leden 2013 Seminář Mosty 2012 Žďár nad Sázavou únor 2013 Novely právno ředitelů HŠ Praha březen 2013 Školení správce SASu Brno duben 2013 Kolokvium ředitelů Aktuality ve školství Jihlava duben 2013 Noviny a sociální sítě Jihlava červen 2013 Seminář pro žadatele o finanční podporu na grantové projekty Jihlava - červen 2013 Zástupce ředitelky školy Mgr. Svoboda Školení BOZP, PO Ing. Teplý Velké Meziříčí srpen 2012 Školení k Zákonu o pedagogických pracovnících novela - KÚ Jihlava říjen 2012 Prevence sociálně nežádoucích jevů KÚ Jihlava listopad 2012 Konzultační seminář pro management škol Jihlava prosinec 2012 Strategie vzdělávání v současné škole NIDV Jihlava leden 2012 Školení řidičů referenčních vozidel Měřín únor 2013 Seminář pro školní metodiky prevence a výchovné poradce PPP Žďár nad Sázavou březen 2013 Noviny a sociální sítě Jihlava - červen 2013 Seminář pro žadatele o finanční podporu na grantové projekty Jihlava - červen 2013 Ostatní učitelé Mgr. Kučera schůze AŠSK září 2012 Mgr. Macek seminář NAEP We mean business příklady dobré praxe Praha září 2012 Mgr. Macek školení Building ECVET v Lucemburku říjen 2012 Mgr. Titzová - Konzultační seminář k ústní MZ z Čj Jihlava listopad 2012 Mgr. Štouračová Konzultační seminář k písemné MZ z Aj Brno listopad 2012 Mgr. Onderková Konzultační seminář k písemné MZ z Aj Brno listopad 2012 Mgr. Michalová Konzultační seminář k písemné MZ z Aj Brno listopad 2012 Dita Massey Konzultační seminář k písemné MZ z Aj Brno listopad

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více