Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc."

Transkript

1 Březen 2011 Ročník 16/2 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., v přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josefa Dobeše pětici rektorů našich veřejných vysokých škol. Protagonisty slavnostního aktu se stali prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., ze Západočeské univerzity v Plzni, prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., z Ostravské univerzity v Ostravě a doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., ze Slezské univerzity v Opavě. Pátému jmenovanému, prof. akademickému architektovi Jindřichu Smetanovi z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, byl dekret předán ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. J. Dobešem dodatečně. V případě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Západočeské univerzity v Plzni a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze nastupují nově jmenovaní rektoři do svého prvního funkčního období, v případě rektorů Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě jde o druhé funkční období. S výjimkou prof. J. Smetany, jemuž funkční období začalo 1. února, nastoupili rektoři do svých úřadů od 1. března. Na Jihočeské univerzitě vystřídala rektorka prof. M. Hrabánková, dosavadní děkanka její Ekonomické fakulty, prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc., jemuž posledním únorovým dnem vypršelo druhé funkční období. V čele Západočeské univerzity je doc. I. Mauritzová, dosavadní děkanka její Fakulty zdravotnických studií, nástupkyní doc. Ing. Josefa Průši, CSc., který rektorskou funkci Z lednového slavnostního ceremoniálu jmenování nových rektorů našich vysokých škol prezidentem České republiky Václavem Klausem na Pražském hradě (nahoře). Na dolním snímku přebírá jmenovací dekret doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., Foto ČTK zastával rovněž po dvě funkční období. Prof. J. Smetana z Vysoké školy uměleckoprůmyslové se rektorského úřadu ujal po svém předchůdci PhDr. Ing. Pavlu Liškovi. Konečně pro prof. J. Močkoře z Ostravské univerzity je současné funkční období probíhající od 1. března vlastně čtvrtým, protože rektorem tu byl dvakrát po sobě již v letech Prezident V. Klaus se při slavnostním ceremoniálu jmenování pěti nových rektorů dotkl požadavku kvalitativního, nikoliv dalšího kvantitativního posunu českého vysokého školství. Doufám, že už se opouštějí představy devadesátých let a počátku prvního desetiletí 21. století o tom, že co Čech, to vysokoškolák, je tím největším blahem a dobrem, které v naší zemi můžeme udělat, uvedl. Současný rektor Slezské univerzity v Opavě doc. R. Žáček byl poprvé prezidentem České republiky v přítomnosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Dany Kuchtové jmenován 20. února Jeho inaugurace se konala 7. března O rektorský post se ve volbách v loňském roce znovu ucházel jako jediný kandidát a Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě byl zvolen 9. listopadu Jeho jmenování 19. ledna se ve dvacetileté historii naší školy stalo v pořadí sedmým. V rektorském úřadu na Slezské univerzitě v Opavě před doc. R. Žáčkem působili prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. (dvě funkční období v letech ), prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. (jedno funkční období v letech ) a prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (dvě funkční období v letech ). (re, ČTK)

2 strana 2 Noviny Slezské univerzity březen 2011 Bohumil Fiala podruhé děkanem v Karviné Rektor doc. R. Žáček předává dr. B. Fialovi jmenovací dekret Foto ian Slavnostního setkání na rektorátu se zúčastnil i doc. D. Stavárek Foto ian Na základě návrhu Akademického senátu Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) jmenoval rektor Slezské univerzity (SU) v Opavě doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., 10. února PhDr. Bohumila Fialu, Ph.D, děkanem OPF, a to s účinností od 14. února. Jmenování byli přítomni RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D., předseda Akademického senátu SU, doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., předseda Akademického senátu OPF, a Ing. Jaroslav Kania, kvestor SU. Při příležitosti jmenování jsme dr. B. Fialovi položili několik otázek: Pane děkane, jak se nyní, při vstupu do svého druhého funkčního období, díváte na to právě ukončené první? Začátky byly těžší, protože ze strany některých senátorů, ale i akademických pracovníků byla cítit jistá nedůvěra v mé schopnosti. Mrzelo mne, že někteří z těch, které jsem oslovil nabídkou spolupráce, na ni nereagovali. Ale přesto si myslím, že to bylo období úspěšné. Došlo ke stabilizaci fakulty, byly splněny vytčené úkoly, mezi nimiž byl klíčovým úkol získat reakreditace ve všech formách studia. Za pozitivní také považuji, že došlo ke zlepšení komunikace s rektorátem. Začínající nové čtyřleté období na děkanském postu si žádá určitou koncepci. Jaká je ta Vaše? Pevně věřím v to, že žádost o prodloužení akreditace u studijních programů a oborů proběhne úspěšně. Mohu zatím jen říci, že mne velmi těší spolupráce akademických pracovníků na akreditaci studijních plánů. Snažíme se především o snížení počtu předmětů v navazující formě studia, poněvadž bychom v tomto ohledu rádi vyslyšeli hlas akademické obce a senátorů. Příští rok nás čeká kontrola doktorského studia, ve Z inaugurace karvinského děkana dr. B. Fialy v dubnu 2007 které bychom rádi obstáli stejně tak dobře jako v minulosti. Dále bych chtěl, aby se zkvalitnila práce proděkanů a vytvářely se také co nejlepší podmínky pro studium na naší fakultě. Zájem o OPF je opravdu velký, naposledy o tom svědčí 800 podaných přihlášek ke studiu k letošnímu 15. únoru. Společně s akademickými pracovníky se bude vedení snažit o udržení dobrého jména fakulty. Stejně jako v předcházejících letech budeme klást důraz na kvalitu výuky. Fakulta bude nadále podporovat rovněž společenské, kulturní a na uplatnění absolventů v praxi zaměřené akce, jako jsou kupříkladu její reprezentační ples, Majáles či Career Days. Máte již teď konkrétní představu o hospodaření se zúženým rozpočtem? Jestli ano, jak s ním bude karvinská fakulta nakládat? Prvním krokem v tomto směru bude určitě personální racionalizace. Budou muset být podniknuty kroky tak, aby problém snížených finančních prostředků nepocítili ti, na nichž fakulta stojí. Finance budou přerozdělovány jak katedrám, tak jednotlivcům, kteří pracují tak, jak mají. Co nemohu popřít, Foto archiv je fakt, že tuto změnu pocítí studenti, ale budu se snažit, aby dopad byl co nejmenší. Ze zápisu ze zasedání akademického senátu konaného 17. února jsou již známa jména kandidátů na proděkany. Co si slibujete od padesátiprocentní personální obměny na těchto postech? Očekávám nejen posílení stabilizace fakulty, ale také větší spolupráci v projektové oblasti. Pevně věřím, že rozvoj nabere novou dynamiku. A v oblasti zahraničních styků si slibuji udržení a rozšíření kontaktů fakulty se západní Evropou a se zámořím. Jana Schnattingerová

3 březen 2011 Noviny Slezské univerzity strana 3 Zdeněk Stuchlík vede fakultu už počtvrté Jmenovací dekret novému děkanovi prof. RNDr. Zdeňku Stuchlíkovi, CSc., předal rektor doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., 15. února Foto ian Od 1. března má Filozoficko-přírodovědecká fakulta (FPF) Slezské univerzity nového děkana, který v jejím vedení po čtyřech letech vystřídal prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc. Ten na tuto funkci již nekandidoval, protože byl 23. listopadu loňského roku na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva zvolen primátorem statutárního města Opavy. Jeho nástupcem se na FPF stal prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., jenž byl do této funkce Akademickým senátem FPF zvolen 21. ledna a posléze rektorem doc. PhDr. Rudolfem Žáčkem, Dr., jmenován. Jmenovací dekret rektor prof. Stuchlíkovi předal na setkání představitelů univerzity, jejích součástí a akademických senátů ve Vzdělávacím centru v Krnově 15. února. Poprvé tuto funkci prof. Z. Stuchlík vykonával v letech a poté ještě dvakrát v období Volební komise Akademického senátu FPF obdržela ve stanoveném termínu pět návrhů, z nichž čtyři se vyjádřily právě pro prof. Z. Stuchlíka, a jeden pro RNDr. Hynka Sekaninu, Ph.D, jenž se angažuje též jako neuvolněný místostarosta obce Heřmanovice ležící na samém pomezí Bruntálska a Jesenicka. Oba kandidáti, kteří jsou kolegy na Ústavu fyziky FPF, s návrhy souhlasili. Na veřejném zasedání akademického senátu FPF 11. ledna dostali kandidáti prostor k představení svých vizí rozvoje této univerzitní součásti v následujícím čtyřletém období. Prof. Z. Stuchlík své záměry uvedl mottem skutečným bohatstvím jsou lidé, nikoliv budovy a za jednu z priorit označil vytvoření matematického modelu, jehož pomocí by byla dolaďována Z veřejné prezentace obou kandidátů 11. ledna v posluchárně na Hauerově ul. - nahoře prof. Zdeněk Stuchlík, dole RNDr. Hynek Sekanina Foto ian Předseda Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty RNDr. Pavel Bakala, Ph.D. (vlevo) po gratulaci vítěznému kandidátovi Foto ian bezprostřední vazba počtu přijímaných studentů na finanční prostředky získávané též z výkonnosti vědecké práce. Za klíčové považuji dosahování takových vědeckých výsledků, které by celé univerzitě pomohly k zařazení do pokud možno nejvyšší kategorie veřejných vysokých škol, konstatoval prof. Stuchlík. Dr. H. Sekanina vidí základ dalšího rozvoje fakulty v naplňování myšlenky více peněz do výuky. V případě svého zvolení by především podporoval vytváření oborů s reálnou šancí na uplatňování jejich absolventů a dostatečné finanční zabezpečení jednotlivých odborných pracovišť fakulty, a to formou převodu prostředků z odpisů majetku přímo na ně. Velké rezervy v neposlední řadě vidím v zatím malé a nedostatečně efektivní spolupráci či dokonce nespolupráci ústavů, uvedl dr. Sekanina. Po vystoupeních oba kandidáti reagovali na dotazy členů akademické obce fakulty z řad studentů i pedagogů. V odpovědích vysvětlili své postoje k problematice tzv. lovení hlav, výchově vlastních mladých odborných pracovníků a k sepětí teorie s praxí. Zasedání Akademického senátu FPF, v jehož programu byla volba, se zúčastnilo všech deset členů. Po sečtení hlasů výsledek volby vyhlásil předseda volební komise Bc. et BcA. Miroslav Zeman. Prof. Z. Stuchlík jich získal devět, dr. H. Sekanina jeden hlas. Na FPF tedy pokračuje dál už dvě desetiletí trvající tradice, že v jejím čele stojí vždy fyzik či historik. Výjimku představuje pouze období prvních sedmi měsíců její existence, kdy ji vedl bohemista doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. (ian)

4 strana 4 Noviny Slezské univerzity březen 2011 K projektům Fondu rozvoje vysokých škol Podobně jako v minulém roce vás chceme seznámit s výsledky výběrového řízení projektů Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ). V elektronickém systému ISAAR-F bylo Slezskou univerzitou (SU) v Opavě podáno celkem 28 projektů (FPF 11, OPF 12, FVP tři a rektorát dva projekty) s požadovanou finanční částkou tis. Kč. Srovnáme-li údaje s rokem předchozím, bylo podáno o 13 projektů méně (v loňském roce 41 projektů). Požadovaná finanční částka na řešení projektů byla o tis. Kč nižší (v roce 2010 bylo požadováno tis. Kč). Z celkového počtu 28 podaných projektů bylo přijato k financování 19 projektů (FPF sedm, OPF osm, FVP dva a rektorát dva) s přidělenou finanční částkou tis. Kč. Došlo tak nejen k nárůstu počtu přijatých projektů (v loňském roce jich bylo přijato 11), ale zároveň také k nárůstu přidělené částky pro řešení těchto projektů, a to o tis. Kč (v roce 2010 bylo na řešení přijatých projektů přiděleno tis. Kč). Souhrnný přehled přijatých projektů FRVŠ na rok 2011 přináší tabulka. Na Ústavu archeologie Filozoficko- -přírodovědecké fakulty (FPF) byl přijat k financování projekt s názvem Nové přednášky v magisterském cyklu archeologie. Konvolut přednášek pracovníků SU bude obsahovat tato témata: Příběh loštických pohárů a západoevropská kamenina; Keramika s příměsí grafitu ve středověku; Archeologie církevních památek na Moravě; Pohanství západních Slovanů; Kov v pravěku; Archeologie Evropy doba bronzová a halštatská. Jedná se o velmi důležitá témata, která doplní současnou nabídku výuky archeologie nejen na SU, ale také na jiných vysokých školách, s nimiž Ústav archeologie udržuje kontakty. Aktualizace a propojení výuky teoretických předmětů na Institutu tvůrčí fotografie je projekt, jehož cílem je aplikace aktivizujících animačních výukových postupů. Studenti se seznámí se současnými tendencemi v oblasti domácí i zahraniční výtvarné tvorby a zároveň budou sledovat trendy v teoretické, kritické a kurátorské činnosti. Část výuky se přesune do galerií, výstavních institucí i veřejného prostoru a větší pozornost bude věnována multimediálním kontextům. Projekt realizuje Institut tvůrčí fotografie FPF. Projekt s názvem Vytvoření nového studijního předmětu Programování řídicích systémů na bázi Field-Programmable Gate Array bude realizován na Ústavu fyziky FPF. Cílem projektu je vytvoření nového studijního předmětu, který se bude zabývat výukou nástrojů pro tvorbu řídicích systémů na bázi logických Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Název projektu Jméno řešitele Přidělená částka v tis. Kč Nové přednášky v magisterském cyklu archeologie PhDr. Vladimír Goš, CSc. 98 Aktualizace a propojení výuky teoretických předmětů na Institutu tvůrčí fotografie Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. 297 Vytvoření nového studijního předmětu Programování řídících systémů na bázi Field-Programmable Gate Array Ing. Jaroslav Zeman 153 Modernizace a inovace výuky praktické fotografie formou Prof. Mgr. Jindřich Štreit workshopů 255 Inovace robotické laboratoře heterogenními a modulárními Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. robotickými systémy 1683 Inovace a rozvoj laboratoří Ústavu fyziky RNDr. Hynek Sekanina, Ph.D Modernizace laboratoří počítačových sítí a experimentální Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. informatiky 1730 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Název projektu Rozvíjení sociolingvistické, sociokulturní a interkulturní kompetence studentů směřující k uplatitelnosti na evropském pracovním trhu. Tvorba sylabu a kurzu s názvem Personal Development Skills for Mobilities Jméno řešitele Přidělená částka v tis. Kč PhDr. Krystyna Heinz 52 Inovace předmětu Mezinárodní ekonomie Ing. Ingrid Majerová, Dr. 50 Inovace sylabu předmětu Němčina Jazyk 1 - část 4 na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity Mgr. Irina Ruberová 50 Inovace sylabu předmětu Angličtina Jazyk 1 - část 1 na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity Mgr. Radka Pokludová 60 Obchodní korespondence ve francouzštině PhDr. Věra Lánská, Ph.D. 50 Inovace předmětu Introduction to the Czech language and culture Mgr. Jana Hejtmánková, Ph.D. 50 Vytvoření přednáškového sálu primárně určeného pro výuku předmětů s vysokými nároky na grafickou prezentaci Mgr. Petr Suchánek, Ph.D Multimediální učebny s řízenou výukou RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D Fakulta veřejných politik v Opavě Název projektu Jméno řešitele Přidělená částka v tis. Kč Inovace předmětu Ošetřovatelská péče o duševně nemocné Mgr. Jiřina Hosáková 73 Pracoviště s digitálními technologiemi pro nácvik praktických dovedností Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D Rektorát Název projektu Rozvoj počítačové sítě Slezské univerzity v Opavě v oblasti knihovního informačního systému Inovace počítačové učebny pro praktickou výuku matematiky Jméno řešitele Přidělená částka v tis. Kč Mgr. Jan Nosek 1651 RNDr. Hynek Baran, Ph.D. 923 schémat a vyšších programovacích jazyků jako např. HDL a finální realizací autonomního systému na bázi FPGA (Field-Programmable Gate Array). V rámci projektu se současně doplní laboratoř. Na Institutu tvůrčí fotografie FPF byl úspěšný i projekt s názvem Modernizace a inovace výuky praktické fotografie formou workshopů. Fotografické workshopy, v nichž pod vedením zkušených fotografů zpracovává menší skupina studentů po dobu jednoho až tří dnů konkrétní téma, je jednou z nejefektivnějších forem intenzivní výuky praktické fotografie. Na Ústavu informatiky FPF bude realizován projekt s názvem Inovace robotické laboratoře heterogenními a modulárními robotickými systémy. Konkrétním výstupem je technicky inovovaná laboratoř robotiky, rozšířená v porovnání se současným stavem o pásové roboty se systémem zpracování obrazu a s robotickou rukou, heli robota se systémem zpracování obrazu, humanoidní roboty se systémem zpracování obrazu, modulárního robota se systémem zpracování obrazu a robota Koala. Inovace a rozvoj laboratoří je projekt Ústavu fyziky FPF. Do laboratoře optiky bude pořízena sada CMOS kamer, která umožní připravit laboratorní úlohy, věnované moderním metodám práce s obrazem, záznamu a tvorbě obrazu při užití CCD či CMOS čipů, a to jak již používaným způsobem (digitální fotoaparáty a kamery), tak holograficky (3D obraz). Modernizace a rozšíření stávajících laboratoří, náhrada nevyhovujících počí-

5 březen 2011 Noviny Slezské univerzity strana 5 tačů, doplnění technického zázemí učebny o rack, routery, switche, nářadí a server, vybavení učebny pěti notebooky, pořízení dataprojektoru ke zvýšení kvality výuky, modernizace a dovybavení laboratoře LEI novými počítači a dalším potřebným zařízením - to jsou cíle přijatého projektu Ústavu informatiky FPF s názvem Modernizace laboratoří počítačových sítí a experimentální informatiky. Katedra cizích jazyků a komunikace Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) bude řešit projekt Rozvíjení sociolingvistické, sociokulturní a interkulturní kompetence studentů směřující k uplatnitelnosti na evropském pracovním trhu. Tvorba sylabu a kurzu s názvem Personal Development Skills for Mobilities. Projekt předpokládá návrh sylabu kurzu v angličtině, vytvoření vhodného učebního textu pro kurz, jehož stěžejním výstupem bude vlastní portfolio základních dokumentů spojených s rekrutací a s hodnocením vlastní úspěšnosti po dobu působení v cílové kultuře. Na katedře ekonomie OPF bude realizován projekt s názvem Inovace předmětu Mezinárodní ekonomie. Cílem projektu je inovace předmětu, který je nutno přizpůsobit požadavkům současného vývoje a stavu výuky této části ekonomické vědy a seznámit s ní studenty. Katedra cizích jazyků a komunikace OPF byla úspěšná i s projektem Inovace sylabu předmětu Němčina Jazyk 1 - část 4. Jedním z hlavních cílů je vytvoření konverzační učebnice zkušebních okruhů z profesní němčiny, retrospektivně rozšiřující a vhodně doplňující látku dané části cizího jazyka coby vyvrcholení čtyřsemestrálního studia předmětu. Dalším úspěšným projektem Katedry cizích jazyků a komunikace OPF je projekt s názvem Inovace sylabu Angličtina Jazyk 1 část 1, jehož cíl je zaměřen na inovaci stávajícího výukového sylabu bakalářských studijních programů prezenční formy studia na OPF. Také Obchodní korespondence ve francouzštině je projekt Katedry cizích jazyků a komunikace OPF. Jeho realizace umožní inovaci jmenovaného předmětu. Inovovaná výuka posune dosavadní poměrně úzké hranice předmětu směrem k přípravě na budoucí zaměstnání. Katedra cizích jazyků a komunikace OPF získala rovněž projekt Inovace předmětu Introduction to the Czech language and culture. Realizace projektu umožní inovovat, aktualizovat a rozšířit jazykový materiál pro výuku autentické a komunikativní obecné češtiny na mírně pokročilé úrovni A1 v referenčním rámci Evropské unie. Vytvoření přednáškového sálu primárně určeného pro výuku předmětů s vysokými nároky na grafickou prezentaci je přijatý projekt katedry informatiky OPF, jehož cílem je vytvoření přednáškového sálu s kvalitním multimediálním zázemím, určeného primárně pro výuku předmětů s vysokými nároky především na obrazovou prezentaci. Katedra informatiky OPF bude realizovat také projekt Multimediální učebny s řízenou výukou, který je zaměřen na modernizaci vzdělávacího procesu a zkvalitnění výuky. Projekt umožní využití moderních vyučovacích metod ve výuce studentů bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia. Řídicí systémy dovolí individuální přístup učitelů ke studentům. Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik (FVP) byl úspěšný s projektem Inovace předmětu Ošetřovatelská péče o duševně nemocné, který je zaměřen na kompletizaci výukových textů předmětu Ošetřovatelská péče o duševně nemocné pro studenty bakalářského studia v oboru Všeobecná sestra. Vypracované texty budou společně s dalšími učebními texty dostupné studentům na internetových stránkách Ústavu ošetřovatelství a v tištěné podobě ve formě studijních textů. Dalším úspěšným projektem je projekt Ústavu veřejné správy a regionální politiky FVP Pracoviště s digitálními technologiemi pro nácvik praktických dovedností. Jeho cílem je vybavit pracoviště pro vzdělávání studentů v praktických dovednostech moderními prvky informačních a komunikačních technologií. Pracoviště tak bude splňovat pokrokové technické řešení v souladu s moderními trendy a umožní rozvíjet dovednosti v oblasti ICT. Ve výběrovém řízení FRVŠ pro rok 2011 uspěly i dva celouniverzitní projekty. Prvním je projekt Rozvoj počítačové sítě SU v oblasti knihovního informačního systému, jehož hlavním záměrem je pořízení, instalace a zprovoznění nového KIS Clavius, který bude poskytovat knihovní- -informatické služby studentům, pedagogům a pracovníkům knihovny. Druhý celouniverzitní projekt Inovace počítačové učebny pro praktickou výuku matematiky je zaměřen na inovaci počítačové učebny pořízením nových počítačových stanic a doplnění potřebného vybavení a softwaru. Modernizací vznikne vhodné prostředí pro výuku a samostatnou práci studentů. Vladislava Schmidová

6 strana 6 Noviny Slezské univerzity březen 2011 O rozvojových projektech pro rok 2011 V rámci vyhlášení rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) České republiky pro rok 2011 podala Slezská univerzita (SU) v Opavě celkem osm decentralizovaných rozvojových projektů s požadovanou dotací tis. Kč. Z těchto rozvojových projektů bylo všech osm schváleno a dotace na řešení byla MŠMT ponechána v požadované výši. Jde o tyto decentralizované projekty: 1. Vytvoření jednotného způsobu evidence tvůrčí činnosti a univerzitního informačního systému výsledků tvůrčí činnosti Cílem projektu je vytvoření a zavedení jednotného způsobu evidence všech relevantních výstupů tvůrčí činnosti pracovníků SU a univerzitního informačního systému výsledků tvůrčí činnosti. 2. Posílení pozice SU na marketingovém trhu zkvalitněním jejích prezentací v tuzemsku i v zahraničí Projekt je zaměřen na zkvalitnění obsahu expozice, jíž se SU prezentuje na vzdělávacích veletrzích (Gaudeamus Brno, Akadémia Bratislava, Učeň, středoškolák, vysokoškolák Ostrava, Gaudeamus Praha) a její obohacení o pořízení nových mobilních bannerů, tištěných i elektronických prezentačních materiálů a dalších prezentačních předmětů, které zvýší její atraktivnost pro návštěvníky z řad potenciálních zájemců o studium a celoživotní vzdělávání poskytované nejen v Opavě, v Karviné a v Krnově, tedy v sídelních městech univerzitních součástí, ale též v konzultačních místech situovaných v českých krajích. 3. Studijní pobyt doktoranda na CESR (Centrum pro studium záření z vesmíru), Toulouse, Francie Z projektu bude zajištěn studijní pobyt doktoranda prof. Zdeňka Stuchlíka a dr. Gabriela Töröka (pravděpodobně M. Wildnera, současného studenta pátého ročního navazujícího magisterského studia oboru Teoretická fyzika) v CESR, kde bude pod vedením prof. Barreta zvládat jím vyvinuté metody vyhodnocování dat. Získané dovednosti a znalosti budou využitelné v rámci opavské pracovní skupiny. Projekt dále umožní udržování kontaktu zainteresovaných odborných pracovníků Ústavu fyziky s CESR. 4. Rozvoj informačních a komunikačních technologií Projekt řeší 11 oblastí, které jsou zaměřeny na rozvoj přístrojového vybavení jednotlivých vybraných pracovišť, konkrétně vybavení poboček v českých krajích (Tábor a Trutnov), modernizaci auly v budově Obchodně podnikatelské Přijaté decentralizované rozvojové projekty Název projektu Řešitel Přidělené prostředky (v tis.kč) Vytvoření jednotného způsobu evidence tvůrčí činnosti a univerzitního informačního systému výsledků tvůrčí činnosti Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. 550 Posílení pozice Slezské univerzity v Opavě na marketingovém trhu zkvalitněním Ing. Jaroslav Kania 500 jejích prezentací v tuzemsku i v zahraničí Studijní pobyt doktoranda na CESR (Centrum pro studium záření z vesmíru), Toulouse, Francie Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. 350 Rozvoj informačních a komunikačních technologií Ing. Jaroslav Kania 7289 Rozvoj univerzity třetího věku na Slezské univerzitě v Opavě Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc Působení významných zahraničních odborníků ve výuce na OPF Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. 300 Mobilita studentů na základě mezinárodních a bilaterálních Mgr. Irena Orszulik, Ph.D. smluv o přímé spolupráci mezi vysokými školami 500 Poradenská centra na SU Ing. Jaroslav Kania 1200 Přijaté centralizované rozvojové projekty Název projektu Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole s důrazem na adaptaci a bezbariérovou distribuci studijních materiálů na bázi technologie vícedruhových médií Rozvoj univerzit třetího věku na českých vysokých školách Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství Výstava, sympozium a publikace prací studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých uměleckých vysokých školách Koordinátor VŠ fakulty v Karviné na třídě Osvoboditelů (bývalé Polské školy) i na rozvoj a podporu informačních a komunikačních technologií celé univerzity. V rámci rozvoje systému identifikačních karet a jejich aplikací je plánem zabezpečení a zpřístupnění učeben prostřednictvím čipů, kdy je kladeno za cíl umožnit kontrolovaný a časově omezený přístup do vybraných učeben SU. Dojde k rozšíření elektronického zabezpečovacího systému a ke zvýšení funkcionality univerzitních čipových karet vybavením místností elektronickými zámky se čtecím zařízením pro umožnění přístupu s využitím stávajících studentských a zaměstnaneckých elektronických identifikačních karet. Bude řešena problematika vytvoření redundantních datových center, detekce a eliminace nežádoucích aktivit a útoků na síti a posílení páteřní a distribuční vrstvy sítě upgrade infrastruktury sítě na 10 GbE v lokalitách, kde není, dořešení instalace optického vlákna mezi hlavní budovou na Univerzitním náměstí, budovou na ulici Žižkova a budovou kolejí Kosmos v Karviné včetně serveru a routeru. Bude zajištěna redundance spojení karvinské a opavské části univerzity s národní akademickou sítí CESNET a tím výrazně Spoluřeš. VŠ Řešitel Přidělené prostředky (v tis. Kč) VŠB-TUO SU Mgr. Jan Nosek 1273 VUT SU Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. 619 MU SU Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D. 234 UJEP SU Prof. PhDr. Vladimír Birgus 300 zlepšena spolehlivost připojení SU do sítě CESNET. Dále se bude pokračovat v započaté konsolidaci telefonie postupným převodem telekomunikační infrastruktury na IP síť s důrazem na snížení nákladů na provoz, zlepšení dostupnosti systému, zrychlení řešení problémů a výpadků a především propojení na informační systémy SU. Projekt počítá i s rozvojem dalších modulů a funkcí informačního systému školy. V rámci projektu bude také uhrazena multilicence MS Campus Agreement pro rok 2011 pro celou SU. 5. Rozvoj univerzity třetího věku na SU Projekt je věnován rozvoji všech forem vzdělávání seniorů. Realizován je v sídlech všech součástí SU. Výuka koresponduje s akreditovanými studijními obory a je doplněna o další témata z oborů přírodních, společenských či sociálních věd, umění, kultury a ekonomiky. Důraz je kladen na zapojení posluchačů do vzdělávacího procesu, na rozvoj poznávacích, pohybových či estetických schopností s ohledem na jejich věk a fyzické dispozice. Do výuky jsou zapojování i handicapovaní spoluobčané. Je prohlubována spolupráce s neziskovým sdružením Trianon, Rehabilitačními ústavy v Hrabyni a v Chuchelné.

7 březen 2011 Noviny Slezské univerzity strana 7 6. Působení významných zahraničních odborníků ve výuce na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné Uvedený projekt navazuje na projekty z let V rámci projektu bude na Obchodně podnikatelské fakultě hostovat prof. Keiki Fujita z Japonska, který je odborníkem v oblasti strategického a environmentálního managementu v doktorském a magisterském studijním programu. Naváže tak na výukové pobyty, které realizoval v předchozích letech. Druhým je doc. PhDr. Ismaila Şiriner, odborník z oblasti společenských věd a ekonomie. Předměty budou určeny jak pro české, tak zahraniční studenty. 7. Mobilita studentů na základě mezinárodních a bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi vysokými školami V rámci projektu vyjíždějí studenti do zahraničí, a to na základě bilaterálních smluv, smluv o přímé spolupráci a formou free movers. 8. Poradenská centra na SU Cílem projektu je zmenšit sociální bariéry v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání a systémově zlepšit postavení poradenských služeb na SU a jejích součástech. V roce 2011 budou realizovány aktivity na manažerské úrovni i v systému práce s klientem. Projekt připraví obsahové a organizační včlenění samostatného pracoviště a dvou center pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami do organizačního řádu školy jako přirozené organizační součásti univerzity s pevně daným rozpočtem, vybaveným kompetencemi a odpovědnostmi s přesahem na všechna relevantní pracoviště školy. SU dále podala pět centralizovaných rozvojových projektů s finančním požadavkem ve výši tis. Kč. Z těchto projektů byly čtyři přijaty, dotace byla ze strany MŠMT krácena a činí tis. Kč. Schváleny byly tyto centralizované projekty: 1. Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole s důrazem na adaptaci a bezbariérovou distribuci studijních materiálů na bázi technologie vícedruhových médií Projekt slibuje integrovat možnosti informačních a komunikačních technologií s podporou studentů se speciálními potřebami při přijímání a studiu na SU, propojit aktivity ICT pracovišť a Akademické poradny SU v oblastech podpory studentů se speciálními potřebami, podílet se na zlepšení komunikace s uchazeči o studium, studenty a absolventy se speciálními potřebami při jejich přijímání ke studiu, během studia a po jeho ukončení a na rozvoji osobnosti členů těchto skupin vytvořením odpovídajících technických podmínek pro podporu činnosti a záměrů pracovníků budované Akademické poradny SU a jejích dalších pracovišť profesně se zabývajících problematikou podpory studentů se speciálními potřebami a jejich inkluzí. 2. Rozvoj univerzit třetího věku na českých vysokých školách Jedná se o navazující projekt z předchozích let. V rámci projektu se řešitelé snaží o zvýšení zájmu o studium mezi seniory pomocí přednáškových cyklů doplněných o mimořádné aktivity směřující k rozvíjení jejich duševních aktivit, psychické pohody a doplnění znalostí z vybraných oborů. 3. Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství Navazující projekt z roku Projekt je zaměřen na postupy, metodiky a pravidla pro sběr prací od autorů a pro řešení postupů při pozitivním nálezu podobných textů. V rámci řešení projektu proběhne zhodnocení úspěšnosti kontroly plagiátorství v závěrečných pracích, získání dat pro dotazníkový průzkum k procesům a výstupům plagiátorství. Bude připraveno lokální úložiště školy pro sběr zaměstnaneckých a doktorských děl a napojení lokálního úložiště školy na Repozitar.cz. Následně budou práce školy vloženy do Repozitar.cz. 4. Výstava, sympozium a publikace prací studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých uměleckých vysokých školách Projekt umožní zpracování srovnávací studie přístupů k identifikaci a kultivaci uměleckého talentu v rámci předmětu Fotografie v kontextu, který představuje různé podoby současného umění, výstavnictví, kurátorství aj. se zaměřením na fotografii. Výsledky se odrazí v seminárních i diplomových pracích studentů, jimi koncipovaných výstavách a dalších školních projektech. Projekt dále počítá se spoluprací na uspořádání výstavy kurátorská selekce uměleckých děl, příprava výstavy a její realizace v Galerii Emila Filly, galerii Armaturka a v galerii Rampa v Ústí nad Labem a také vydání publikace, jejíž součástí bude jak obrazový materiál děl jednotlivých autorů, tak instalační záběry z výstavy, ale zejména odborné texty vycházející z příspěvků uspořádaného sympozia. Krácením dotace bylo SU na řešení rozvojových projektů v roce 2011 přiděleno tis. Kč z požadovaných tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k poklesu přidělených finančních prostředků o tis. Kč. Vladislava Schmidová

8 strana 8 Noviny Slezské univerzity březen 2011 Libor Martinek má Cenu W. Broniewského Významné ocenění převzal z rukou ministra kultury a národního dědictví Polské republiky doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., vědecko-pedagogický pracovník Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Za vědeckou práci, uměleckou tvorbu a překlady byl v závěru loňského roku ve Varšavě oceněn Cenou Władysława Broniewského, která nese jméno polského básníka žijícího v letech Laureáta ocenění, jemuž k němu blahopřál také rektor Slezské univerzity v Opavě doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., jsme u té příležitosti požádali, aby ocenění i práci, za niž je získal, přiblížil. Pane docente, jak předání ocenění v polské metropoli probíhalo a kdo kromě Vás ho ještě získal? Cena mi byla jako jednomu z jejích tří nových laureátů předána ve středu 15. prosince na podvečerní slavnosti v Muzeu Władysława Broniewského ve Varšavě. Muzeum se nachází ve spisovatelově vile ve čtvrti Mokotów. Kromě mne obdržel zmíněné ocenění též spisovatel, dramatik i dramaturg Bohdan Urbankowski, a to za celoživotní dílo. Mohu s potěšením uvést, že s kolegou Urbankowským mne váže osobní přátelství, v mém překladu totiž vyšla v roce 2007 Urbankowského sbírka básní Erotikon pro toho, jenž přijde po mně. V kategorii Mladý talent byl oceněn básník Karol Samsel, jenž dosud vydal tři sbírky poezie. Můžete konkrétně představit, jaké oblasti Vaší mnohotvárné odborné činnosti se cena týká? Cenu jsem dostal v kategorii určené zahraničním vědcům a tvůrcům, konkrétně za vědeckou práci, uměleckou tvorbu a překlady. S návrhem přišla Knihovna Władysława Broniewského v Płocku, Literární oddělení Muzea Adama Mickiewicze ve Varšavě a redakce časopisu Znaj, kam pravidelně přispívám. Pro časopis Znaj, který vychází v Płocku, jsem připravil i ukázky z poezie českých básníků, mj. Svatavy Antošové, Milana Hrabala, Miroslava Huptycha, Vladimíra Křivánka. Překladů do polštiny se ujal především Franciszek Nastulczyk, jenž pochází z Bystřice nad Olší, po studiích působí jako učitel v městě Bielsko-Biała. S básníkem a překladatelem Jiřím Červenkou jsme přeložili antologii mladých płockých básníků Wbrew Navzdory, která vyšla v roce 2007 jako samostatná knižní příloha časopisu Znaj. Na úplný výčet mých česko-polských aktivit zde však není místo. Získání Ceny Władysława Broniewského lze jistě považovat za zaznamenáníhodný úspěch. Na jaké místo v kontextu Vaší dosavadní tvůrčí práce byste Vy osobně ocenění zařadil? Cena mi byla udělena ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky a maršálkem Mazovského vojvodství, jde tedy o významnou zahraniční cenu. Zařadil bych ji vedle Ceny za překlady polské poezie v zahraničí, která mi byla udělena polským výborem UNESCO ve Varšavě v roce V loňském roce jsem byl oceněn rovněž medailí Evropského kruhu Franz Kafka v Praze za individuální přínos v literární oblasti. Čím se v současné době na Slezské univerzitě z hlediska svého odborného zaměření nejvíce zabýváte? Od příštího akademického roku se studenti bohemistiky budou moci těšit na nový předmět, který jsem připravil a budu ho též vyučovat Česko-polské literární vztahy. V jednání je také založení Kabinetu literárněvědné komparatistiky na Ústavu bohemistiky a knihovnictví. V rámci činnosti kabinetu proběhne celá řada zajímavých přednášek a dalších iniciativ, ale podrobnosti bych zatím nechtěl prozrazovat. Pane docente, děkuji za rozhovor a k udělení ocenění blahopřeji. Michal Novotný

9 březen 2011 Noviny Slezské univerzity strana 9 Jeruzalémská bible představena v Opavě Statutární město Opava a Slezská univerzita se společně postaraly o nebývalé představení Jeruzalémské bible. V Obecním domě a poté na rektorátu Slezské univerzity se ve čtvrtek 10. února uskutečnila dvě setkání s pořizovateli jejího českého překladu a s jeho iniciátorem, dnes arcibiskupem pražským, metropolitou a primasem českým. Manžele Halasovy a Mons. Dominika Duku do Opavy pozvali primátor města prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., a rektor Slezské univerzity doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., na organizaci návštěvy se významně podílel i kněz Mgr. Mieczysław Augustynowicz, který v Opavě odpovídá za pastoraci vysokoškolských studentů. Zaplněný Sál purkmistrů vyslechl nejprve úvodní slovo obou hostitelů a hudební a pěvecké vystoupení připravené pedagogy a studenty Církevní konzervatoře Opava. Výkladem o Jeruzalémské biblické škole obohatil publikum, v němž nechyběli hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Palas, senátor horní komory Parlamentu ČR MUDr. Václav Vlček, starostové měst a obcí Opavska a Hlučínska a četní církevní činitelé a představitelé školských a kulturních institucí města, Mons. Duka. Upozornil na osobnosti Jeruzalémské biblické školy, jejichž řadu započal Marie-Joseph Lagrange ( ), zakladatel moderní katolické biblistiky, a zdůraznil trvalé úsilí školy o multidisciplinární chápání vědeckého bádání v oblasti historie, archeologie, geografie, antropologie, filologie, religionistiky a v dalších disciplínách. Tento přístup umožnil ve druhé polovině čtyřicátých let 20. století vydání dvou svazků Svaté bible přeložené do francouzštiny pod vedením Jeruzalémské biblické školy, v roce 1956 Písma svatého jako celku a v letech 1973 a 1998 dvou revidovaných vydání díla, Nahoře ze setkání s Jeruzalémskou biblí v Obecním domě, dole překladatelé podepisují několik výtisků svého díla Foto D. Bernard, T. Kramný K příležitosti prezentace českého překladu Jeruzalémské bible instaloval opavský výtvarník Ivan Hauptfleisch (1942) v prostorách budovy rektorátu Slezské univerzity bustu sv. Hedviky, patronky Slezska a ostravsko-opavské diecéze. Busta vychází z již dříve realizovaného autorova díla - jeho socha sv. Hedviky v životní velikosti byla v roce 2006 osazena ve farní předzahradě v Hlavnici ian, foto Tomáš Kramný známých už pod označením Jeruzalémská bible. O českém překladu Jeruzalémské bible hovořili jeho autoři prof. PhDr. František Xaver Halas, CSc., z katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, první emeritní profesor této fakulty (práva emeritního profesora získal v listopadu 2010), a PhDr. Dagmar Halasová. Potvrdili, že se v práci iniciované právě Dukou a zahájené v roce 1980 řídili základním zákonem, jímž jim byla přesnost překladu pořizovaného ze druhého vydání Jeruzalémské bible. Přesnost totiž zvláště v tomto případě znamená pravdu, konstatovala D. Halasová (český překlad Jeruzalémské bible vydalo v roce 2009 nakladatelství Krystal OP v Praze a Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří). Po reakci na vznesené dotazy se hosté přesunuli z Obecního domu do budovy rektorátu Slezské univerzity. Rektor doc. R. Žáček ocenil význam jejich návštěvy na akademické půdě i tím, že jim předal udělená ocenění. Pamětní medaili Slezské univerzity si tak z Opavy odvezli PhDr. D. Halasová, prof. F. X. Halas, biskup opolské diecéze prof. dr hab. Jan Marian Kopiec a Mons. D. Duka. V reakci na projevy uznání nad vykonanou prací na překladu Jeruzalémské bible prof. Halas vysvětlil důvody, proč si pořízení překladu vyžádalo téměř tři desetiletí. Až do listopadu 1989 jsme měli čas, ale neměli svobodu. Potom jsme svobodu nabyli, ale zase se nedostávalo času, uvedl a připomněl i skutečnost, že po návratu z devítileté diplomatické mise ve Vatikánu (v letech byl prvním československým a následně v letech prvním českým velvyslancem u Svatého stolce) začínal na Univerzitě Palackého jako řadový odborný asistent. (ian)

10 strana 10 Noviny Slezské univerzity březen 2011 O výběrovém řízení interních grantů na rok 2011 Tradičně od roku 2002 je směrnicí rektora vyhlašována Interní grantová soutěž (IGS) na Slezské univerzitě (SU) v Opavě. Pro rok 2011 byla tato soutěž vyhlášena směrnicí rektora č. 9/2010, a to v následujících prioritách: a) Projekty podporující: a1) aktivní účast na mezinárodních konferencích pracovníků SU do 30 let s výstupem publikace v recenzovaných a impaktovaných časopisech; a2) účast na mezinárodních konferencích pracovníků SU v doktorském studiu bez omezení věku, po standardní aktivní dobu studia s výstupem publikace v recenzovaných a impaktovaných časopisech; a3) tvorbu monografie publikované pracovníky do 35 let v souvislosti s jejich kvalifikačním růstem vydávané Slezskou univerzitou; a4) termínově závaznou přihlášku na habilitační řízení nebo jmenovací řízení profesorem; b) Projekty podporující vědeckovýzkumnou zahraniční spolupráci směřující k podpoře mobilit (včetně tvůrčí umělecké činnosti); c) Vědeckovýzkumné projekty související s rozvojem celoživotního vzdělávání na SU. Z odborných pracovišť jednotlivých univerzitních součástí bylo ke stanovenému termínu podáno 35 žádostí o přidělení grantu - z Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) 15, z Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) osm, z Fakulty veřejných politik (FVP) 10, z Matematického ústavu (MÚ) dvě. Všechny byly zařazeny do posuzovacího procesu. Oproti předchozímu roku 2010 došlo ke mírnému zvýšení celkového počtu podaných žádostí. Zvlášť viditelné navýšení je u FVP, která v loňském roce předložila jeden návrh, mírný nárůst je také u OPF, jež vloni předložila pět žádostí. Naopak mírný pokles byl zaznamenán u MÚ, odkud bylo v loňském roce předloženo pět žádostí, a taktéž u FPF, která Řešitel Název projektu Součást Priorita Reg. číslo Vladimír Birgus Martin Blaschke v loňském roce předložila 19 žádostí. Z celkového počtu 35 podaných žádostí bylo doporučeno a přijato k financování 24 žádostí (FPF devět, OPF sedm, FVP šest, MÚ dvě) s přidělenou celkovou částkou 736,2 tis. Kč. MÚ tak vykazuje stoprocentní úspěšnost přijetí podaných návrhů. Pokud jde o letmý pohled na průběh loňského ročníku soutěže, v roce 2010 bylo k řešení přijato 23 žádostí o udělení grantu. Smlouva byla podepsána s 22 řešiteli, jedna Prezentace Institutu tvůrčí fotografie na 7. varšavském mezinárodním festivalu umělecké fotografie Prezentace výsledků výzkumu v oblasti alternativních teorií gravitace na CTP International Conference on Gravity and Cosmology řešitelka od řešení odstoupila. V realizovaných projektech nebyla závažným způsobem porušena pravidla řešení a financování. U všech projektů byly doloženy plánované výstupy. Od letošního ledna zasedá rada IGS v novém složení. Post jejího předsedy zastává z titulu své funkce prorektor pro vědu a zahraniční styky, FPF v ní zastupují doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (Ústav fyziky), doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. (Ústav historických věd), a prof. Mgr. Jindřich Štreit Přidělené finanční prostředky v Kč FPF b IGS/32/ FPF a2 IGS/27/ Josef Botlík Aktivní účast a prezentace vybraných analytických metod na mezinárodní vědecké konferenci OPF a2 IGS/1/ Veronika Čapská Podpora vědecko-výzkumné zahraniční spolupráce FPF b IGS/29/ Igor Hendrych Vystoupení na mezinárodní konferenci s příspěvkem Teorie sociální inkluze po výkonu trestu odnětí svobody FVP a2 IGS/12/ a jeho recenzovaná publikace Jiřina Hosáková Hodnocení kvality života pacientů s psychózou FVP a2 IGS/17/ Dušan Janák Sociální myšlení, struktura a transformace zemí střední Evropy výzkumný pobyt na Sociologickém ústavu FVP b IGS/15/ Slovenské akademie věd Kamil Janiš Způsoby trávení času osob v seniorském věku FVP a2 IGS/13/ Jarmila Šebestová Andrea Kotrlová Adam Kožaný Dilemata teorie a praxe podnikání ve zdravotních službách Prezentace výsledků výzkumu v oblasti fyzikálních procesů v poli kompaktních objektů v prostoročasech s přídavnými dimenzemi na konferenci CTP International Conference on Gravity and Cosmology Aktivní účast na konferencích, cestovné a konferenční poplatky OPF a3 IGS/7/ FPF a2 IGS/26/ FVP a1 IGS/14/ Ingrid Maierová Ekonomické a politické aspekty vývoje zemí LDC a jejich perspektivy v rámci světové ekonomiky OPF a4 IGS/3/ Michal Málek Zeta funkce a kneading determinat MÚ b IGS/8/ Adam Pawliczek Udržitelný rozvoj 2011: Pojem stav akce OPF a3 IGS/4/ Michal Perdek Václav Podestát Tomáš Pospěch Učení chování modulárních robotů s využitím genetických algoritmů Výstavy a přednášky Institutu tvůrčí fotografie na 21. mezinárodním festivalu Měsíc fotografie a na mezinárodním sympoziu fotografických škol v Bratislavě Výstava na mezinárodním fotografickém festivalu Encontros da Imagem v Braze v Portugalsku FPF a2 IGS/25/ FPF b IGS/33/ FPF b IGS/34/ Gabriela Rykalová Vydání publikace s příspěvky z mezinárodní germanistické konference FPF b IGS/31/ Žaneta Rylková Analýza a hodnocení faktorů vedoucích k efektu inovace OPF a3 IGS/5/ Aktivní účast na konferenci Web Intelligence 2011, Lyon, Kateřina Slaninová OPF a2 IGS/6/ Francie Stanislav Stuchlík Pohřební ritus sekundární zásahy do hrobů FPF b IGS/30/ Lenka Špirudová Profesní poradenství (klinická ošetřovatelská supervize) potřeby a možnosti implementace do praxe ve smluvních FVP c IGS/20/ zdravotnických zařízeních Ústavu ošetřovatelství Josef Vícha Účast na konferenci OR 2011 Zurich MÚ a2 IGS/9/ Pavla Vodová Zapojení zahraničního odborníka do vědecké a výukové činnosti katedry financí OPF b IGS/16/ (Institut tvůrčí fotografie), OPF doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. (katedra ekonomie), doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. (katedra financí), a doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D. (katedra logistiky), FVP doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. (Ústav pedagogických a psychologických věd), doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, Ph.D. (Ústav ošetřovatelství), a doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc. (Ústav veřejné správy a regionální politiky), a MÚ doc. RNDr. Michal Marvan, CSc. Lucie Jandová

11 březen 2011 Noviny Slezské univerzity strana 11 Týden s membránovými výpočty v Seville Autor textu o workshopu informatiků Miroslav Langer při prezentaci nejnovějších výsledků výzkumu v oblasti P kolonií Foto archiv Ninth Brainstorming Week on Membrane Computing (31. ledna - 4. února), který se tradičně konal na půdě Ústavu informatiky a umělé inteligence Univerzity v Seville, se nesl zcela v duchu připomenutí 60. narozenin otce membránových výpočtů Gheorghe Păuna (narozen 6. prosince 1950), světově známého rumunského informatika, jemuž Slezská univerzita v Opavě v červnu 2008 udělila čestný doktorát. V krátké úvodní sekci Mario de J. Pérez Jiménez zahájil workshop, přivítal jeho účastníky a poblahopřál Gheorghe Păunovi k jeho významnému jubileu. Jubilant poděkoval za zahajovací řeč a s humorem jemu vlastním zdůraznil, že je dobře, že je tento workshop konán na počest, nikoliv na památku Gheorghe Păuna. Poté již následovala první sekce podnětných přednášek. Čas mezi první přestávkou na kávu a obědem dal odpočinout šedé kůře mozkové a duši pohladil speciální koncert komorní hudby pro flétnu a piano v podání pianisty Pabla Lago Reina a flétnistů Eduarda González-Barby a Francisca Javier Lópeze. Společně interpretovali skladby z pera Mozarta, Bacha, Pucciniho, Offenbacha, Enyi a dalších komponistů. Než se účastníci workshopu přenesli zpět ke stěžejní problematice membránových výpočtů, vyžádali si ještě nekončícími ovacemi ve stoje několik přídavků mimo plánovanou produkci. Program pro následující dobu, tedy od pondělního až do čtvrtečního odpoledne, se odehrával čistě v režii dalších podnětných přednášek, při nichž jednotlivé zúčastněné pracovní týmy prezentovaly nové, dosud nepublikované výsledky, nové pohledy, možnosti výzkumu či otevřené problémy. Čtvrteční odpoledne pak poskytlo možnost nahlédnout do prostor bývalého sevillského sanatoria, které od roku 1992 slouží jako sídlo andaluského parlamentu. Páteční dopoledne zaplnily prezentace výsledků, k nimž se dospělo v průběhu společné práce během workshopu. Ukončení akce, které následovalo po odeznění všech přednášek, se neobešlo Jubilant Gheorghe Păun při svém výkladu na devátém týdenním workshopu o membránových výpočtech ve španělské Seville Foto archiv Mezi účastníky, kteří zastupovali Ústav informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, byla i Lucie Ciencialová Foto archiv bez poděkování Gheorghe Păunovi a předání drobných dárků. Také letošní setkání vědců z oblasti membránových výpočtů provázela aktivní účast vědeckopedagogických pracovníků Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity. A colony from Opava, jak trefně podle zaměření výzkumu pojmenoval Gheorge Păun pětici zástupců opavského informatického pracoviště - Lucii Ciencialovou, Luďka Ciencialu, Alici Kelemenovou, Petra Sosíka a Miroslava Langera, členy Research Group on Natural Computing (RGNC) - představila nejnovější výsledky své práce. Lucie Ciencialová společně s Miroslavem Langerem v první části přednášky prezentovali zdokonalené dosavadní výsledky v oblasti P kolonií, které se doposud zdály být konečné. Druhá část prezentace byla realizována formou podnětné přednášky zaměřené k možnému novému směru ve výzkumu P kolonií, tzv. modularitě. Nutno podotknout, že tato část vzbudila ohlas a několik adresných dotazů, což je základním cílem těchto podnětných přednášek. Jak už se stalo standardem, zhruba dva měsíce po skončení pětidenního workshopu, vyjde pre-proceedings, který opětovně poslouží i jako zásadní zpráva o činnosti skupiny RGNC. Miroslav Langer

12 strana 12 Noviny Slezské univerzity březen 2011 Česko-německé jednání o textové lingvistice Organizátorky jednání - zleva dr. V. Kotůlková a dr. G. Rykalová Foto ian Účastníci mezinárodní konference při jejím slavnostním zahájení Foto ian Ústav cizích jazyků (ÚCJ) Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) uspořádal v roce 20. jubilea vzniku Slezské univerzity (SU) v Opavě mezinárodní konferenci Perspektiven der Textanalyse. Dvoudenního jednání v Zrcadlovém sále budovy FPF na Masarykově ulici v Opavě se 17. a 18. února zúčastnily více než tři desítky germanistů, mezi nimi odborníci ze šesti českých univerzit (vedle SU byly na ní zastoupeny Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita v Ostravě a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích). Ze zahraničních univerzit byla v prvé řadě zastoupena Julius- -Maximilians-Universität Würzburg, dlouholetý smlouvou o spolupráci podložený partner SU, s nímž je ve studijním programu Filologie realizován společný doktorský studijní obor Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina), který již k dnešku vykazuje první dva absolventy, a dále Universität Augsburg. Po přivítání hostů, jehož se vedle garantek konference PhDr. Gabriely Rykalové, Ph.D., vedoucí oddělení germanistiky ÚCJ, a její kolegyně Dr. Phil. Veroniky Kotůlkové ujala proděkanka FPF pro vědu a zahraniční styky doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D., a vedoucí ÚCJ doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc., zahájil odborný pořad konference prof. Wolf Peter Klein, vedoucí katedry německé jazykovědy Univerzity Würzburg) přednáškou Was können wir eigentlich von der Textlinguistik über die deutsche Sprache lernen? (Co nás vlastně textová lingvistika učí o německém jazyce). Další příspěvky byly rozděleny do tematických bloků Věta a text, věta v textu, Mnohotvárnost jazyka, mnohotvárnost textů, Historie začíná dneškem, Nikdy nejsme v žádné situaci a konečně Filologie a slovíčkaření. Z domácích účastníků konferenci o svůj literární pohled obohatil mj. Dr. Thomas Schneider, německý lektor Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) působící na ÚCJ. Didaktický náboj dodal konferenci příspěvek Mgr. Jany Nálepové, Ph.D. Svůj přístup k textu představil také čerstvý absolvent doktorského studia Mgr. Josef Molnár, Ph.D. Ná závěr programu se představila tzv. Troppauer Schule der sprachwissenschaftlichen Textanalyse (Opavská škola jazykovědné analýzy, TSST). Dr. G. Rykalová, dr. V. Kotůlková a Priv.-Doz. PhDr. Iva Kratochvílová, Ph.D., představily týmovou práci na příkladu komplexní analýzy novinového textu Das Streiflicht. Závěrečná slova patřila prof. Dr. Norbertu Richardu Wolfovi, čestnému doktorovi SU, který jako člen TSST shrnul nejen cíle celé pracovní skupiny, ale svou přednáškou s názvem Texte lesen heißt Texte analysieren heißt Texte verstehen (Texty číst znamená texty analyzovat znamená textům rozumět) poukázal na text jako jednotku, která spojuje všechny badatele v oblasti jazyka. Jednalo se o první opavské odborné setkání germanistů takového rozsahu a tematického vymezení. Ke zvláštnostem jednání patřila skutečnost, že lingvisté, literáti a didaktikové po dva dny diskutovali společně, aniž by byli rozděleni do sekcí podle oborů, jak to na obdobných konferencích bývá zvykem. Tato konfrontace různých pohledů na text jako základní jednotku jazyka otevřela přímou cestu k řadě nových poznatků. Gabriela Rykalová, re Zahájení byli přítomni také doc. E. Klímová a doc. P. Kolář Foto ian Úvodní výklad podal prof. Wolf Peter Klein z Würzburgu Foto ian

13 březen 2011 Noviny Slezské univerzity strana 13 Institut tvůrčí fotografie vystavoval v Liberci Galerie U Rytíře v prostorách liberecké radnice se stala od 11. ledna do 17. února další, ale zdaleka nikoliv poslední zastávkou výstavy Opavská škola fotogra e. 20. rok Institutu tvůrčí fotogra e Filozo cko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Každé z jejich dosavadních uvedení - v Divadle Reduta v Brně, v Galerii Akademie múzických umění v Praze, na University of Oxford v Oxfordu, na veletrhu Photokina v Kolíně nad Rýnem, na Měsíci fotogra e v Bratislavě a v Galerii Opera Divadla Jiřího Myrona v Ostravě - bylo jiné. Měnil se nejenom počet exponátů, ale i jejich dominantní tematické zaměření, postupně přibývaly i ukázky nejnovějších prací z podzimních diplomových prací těch úspěšných posluchačů, kteří se jimi se studiem rozloučili. Velké prostory liberecké galerie se sedmi místnostmi umožnily představit soubor fotogra í současných a nedávných absolventů Institutu tvůrčí fotogra e (ITF) v rozsahu, který dosud předčila jenom loňská jarní premiéra výstavy ve třech podlažích Divadla Reduta v Brně. Na výstavě byly představeny nejenom fotogra e už zavedených tvůrců, Česká, polská i slovenská společnost prošla od roku 1989 radikálními politickými, kulturními, společenskými i ekonomickými změnami, jejichž výsledkem je nová široce diferencovaná společnost. K uvedeným změnám nedocházelo pozvolna, ale téměř revolučním způsobem. Kulturní šok vytvořil jedinečné laboratorní podmínky pro zkoumání proměny společnosti i jedinců v kontextu změn kulturních vzorců, hodnot, životního stylu atd. Psané texty byly schopny jen částečně re ektovat proces společenských proměn, a tak dokumentární fotogra e a lm zaujaly pozici významného zdroje informací - textů pro sociologické interpretace. Nedílnou součástí aktuálně realizovaného studentského projektu řešitele MgA. Mgr. Tomáše Pospěcha Česká fotogra e po roce 1989 na Institutu tvůrčí fotogra e (ITF) Filozo cko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě jsou kontextuální teoretická mezioborová zkoumání. V září minulého roku proto ITF uspořádal mezinárodní konferenci na téma Dokumentární fotogra e a sociologie (možnosti a limity sociologické interpretace dokumentárních fotogra í). Na konferenci se představili odborníci z Polska, Slovenska a České republiky. Z prostředí libereckého vystoupení studentů a čerstvých absolventů Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Foto archiv Posláním konference bylo zmapovat různé přístupy k tématu dokumentární fotogra e a jejího sociologického uchopení. K aktivní účasti na konferenci byli osloveni odborníci z oboru sociologie, kulturní a sociální antropologie a fotografové se zaměřením na dokumentární tvorbu. Výsledkem konference bude sborník textů, který by měl sloužit jako inspirativní text jakými jsou třeba Tereza Vlčková se svými magickými fotogra e dvojčat, Barbora a Radim Žůrkovi s ktivními dětskými portréty celebrit, Bára Prášilová s nekonvenčními módními snímky, Jan Mahr s invenčními poctami představitelům abstraktního malířství, Arkadiusz Gola se sugestivními portréty udřených žen ze slezských dolů, nebo Libor Fojtík, Roman Vondrouš a Martin Wágner s dokumentárními snímky, oceněnými na minulém Czech Press Photu, ale i práce talentovaných současných studentů prvního a druhého ročníku. K těm patříli třeba Branislav Štěpánek, Robert Kiss nebo Bartłomiej Lurka. Samozřejmě nechyběli ani současní studenti ITF z Liberce a okolí Roman Dobeš, Jana Hunterová, Roman Machek, Šimon Pikous a Petr Ozogán. Součástí expozice byla i projekce více než dvou stovek fotogra í, které se přímo na výstavu nevešly. Putování výstavy v Liberci neskončilo, čekají ji ještě reprízy ve Varšavě (v květnu tam bude uvedena v rámci 7. Varšavského festivalu umělecké fotogra e), ve Vilniusu, v Lublani a pravděpodobně i v jiných městech. (VB) Konference na téma fotografie a sociologie MgA. Mgr. Tomáš Pospěch na konferenci Česká fotografie po roce 1989 Foto Lukáš Horký pro pedagogy a studenty vysokých uměleckých škol se zaměřením na vizuální média pro obory vizuální sociologie, sociální a kulturní antropologie, environmentalistika, sociální geogra e a další společenskovědní disciplíny. Za ITF přednesli své referáty Mgr. MgA Tomáš Pospěch, Ing. Lukáš Horký a Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. Dále s připravenými příspěvky vystoupili Mgr. Petra Hanáková, Ph.D., kurátorka sbírky fotogra e a nových médií v Slovenské národní galerii v Bratislavě, Mgr. Joanna Erbel, doktorandka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, fotografka, a BcA. Arkadiusz Gola, polský fotograf, který dokumentuje problematiku hornictví ve Slezsku. Písemné příspěvky do sborníku poskytli Martin Matějů, Jiří Linhart (Fotogra e a sociologie. Uplatnění fotogra e v sociologickém výzkumu), Paweł Adamus (I Ogólnopolski Przegląd Fotogra i Socjologicznej w Bielsku-Białej, listopad 1980), Bc. Tomasz Liboska (Antropologia obrazu), Jakub Dąbrowski (Porno szyk nowa estetyka fotogra i mody), Olga Šmídová (Výzkum vizuálních představ o vývoji české společnosti : Kolektivní paměť v obrazech a příbězích) a Marek Twaróg a Arkadiusz Gola (Ludzie z węgla). Jiří Siostrzonek

14 strana 14 Noviny Slezské univerzity březen 2011 Pátá dějepisná soutěž pro gymnazisty z kraje Do závěrečného kola dějepisné soutěže letos postoupily dvě desítky středoškoláků z gymnázií v Moravskoslezském kraji Foto ian Na počátku stály dvě dějepisářky z opavských gymnázií, PhDr. Simona Krajcarová z Mendelova gymnázia a Mgr. Magda Hrstková ze Slezského gymnázia. Zatímco první z nich vytrvala, druhou už letos nahradila její kolegyně Mgr. Veronika Pěchulová. Původní nápad - konat právě v Opavě druhé (regionální) kolo dějepisné soutěže pro gymnazisty z Moravskoslezského kraje - ale nezapadl. Soutěž má zdárně za sebou pět ročníků. Dějištěm všech finálových klání bylo od počátku univerzitní pracoviště historiků v budově na Masarykově ulici. Garantem prvního ročníku se za Slezskou univerzitu stal vedoucí Ústavu historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc., po něm tuto roli převzal jeho nástupce doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. Z Ústavu historie a muzeologie je dnes Ústav historických věd (ÚHV), na jeho přízni soutěži projevované odbornou pomocí při posuzování výkonů jejích účastníků, poskytováním prostor pro závěrečný soutěžní den a cen pro jeho laureáty i osobním setkáním představitelů pracoviště s mladými nadšenci pro historii se ku prospěchu věci nic nezměnilo. Na základě výsledků školních kol se do závěrečné části 5. ročníku soutěže, která se konala 28. ledna, přihlásilo 20 studentů. Dvě soutěžící z Gymnázia Krnov pro nemoc nedorazily, a tak se rozhodovalo mezi zástupci gymnázií Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Havířov-Město, Hlučín, Opava (2), Ostrava- -Poruba a Ostrava-Zábřeh (2). Všechny účastníky dopoledne přivítal a odpoledne těm nejúspěšnějším ceny v podobě odborných publikací vydaných pracovníky ÚHV předal doc. J. Pět finále krajské dějepisné olympiády 9. února 2007 Téma: Způsob života v době gotiky 1. Jiří Neminář, Mendelovo gymnázium Opava 2. Lukáš Gavenda, Mendelovo gymnázium Opava 3. Lukáš Koutný, Slezské gymnázium Opava 30. ledna 2008 Téma: Životní styl doby renesance 1. Jiří Neminář, Mendelovo gymnázium Opava 2. Marek Winogrodzki, Gymnázium Havířov-Město 3. Pavla Plánská, Slezské gymnázim Opava 27. ledna 2009 Téma: Život v době baroka 1. Jiří Neminář, Mendelovo gymnázium Opava 2. Jakub Honěk, Mendelovo gymnázium Opava 3. Kristýna Polomská, Gymnázium J. Kainara Hlučín; Michal Przeczek Gymnázium Třinec 22. ledna 2010 Téma: Evropa tančila valčík 1. Tomáš Vachutka, Gymnázium Ostrava-Zábřeh 2. Michal Przeczek, Gymnázium Třinec 3. Jakub Honěk, Mendelovo gymnázium Opava 28. ledna 2011 Téma: Manželky československých prezidentů 1. Marek Winogrodzki, Gymnázium Havířov-Město 2. Jakub Honěk, Mendelovo gymnázium Opava 3. Martin Batko, Slezské gymnázium Opava Dva z těch, kdo o soutěž v Opavě organizačně i odborně pečují - PhDr. Simona Krajcarová a doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. Foto ian Knapík. Pokud jde o vlastní klání, po absolvování písemného testu postoupilo nejlepších osm soutěžících k ústnímu prověření znalostí dobových dokumentů, pramenů a orientace u mapy, jejichž kvalitu posuzovali doktorandi ÚHV Mgr. Martin Sosna, Mgr. František Švábenický a Mgr. Lubomír Hlavienka. Ti také stanovili pořadí na prvních třech místech. Prvenství si odnesl Marek Winogradski z Gymnázia Havířov-Město, druhý skončil Jakub Honěk z Mendelova gymnázia Opava a třetí Martin Batko ze Slezského gymnázia Opava. Všichni ocenění budou letos na svých školách maturovat, jednomu z nich věnujeme na jiném místě samostatný text. V mimosoutěžním programu se studenti seznámili s prostředím konzervátorských dílen ÚHV a získali informace o možnosti studia na Slezské univerzitě. Zvláštní zájem o univerzitou vydávané odborné publikace projevil Mgr. Martin Žamboch z Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Čas, kteří jeho svěřenci potřebovali na písemnou část soutěže, využil pro návštěvu prodejny knih a skript na Bezručově náměstí a neodcházel s prázdnou. Výčet těch, kdo v pěti ročnících soutěže obsadili pomyslné stupně vítězů, ukazuje, že dějepisu se na opavských gymnáziích daří. Trojnásobný laureát klání Jiří Neminář z Píště, dnes už absolvent Mendelova gymnázia, sice historii odešel studovat do Prahy, ale bude-li soutěž pokračovat, jak o tom její obětaví organizátoři nepochybují, zdá se být nevyhnutelným, že se jednou při zápisu ke studiu na i ÚHV setkají s jiným z těch, kdo v ní uspějí a otevřou si tak cestu, na níž z adeptů historie rostou skuteční historikové. (ian)

15 březen 2011 Noviny Slezské univerzity strana 15 Historie Jakuba baví, dějiny umění ale nemusí Na Slezské univerzitě se s ní můžete setkat nejen při dějepisných soutěžích. Pedagožka Mendelova gymnázia v Opavě PhDr. Simona Krajcarová nevynechává ani germanisty pořádané Dlouhé noci krátkých textů či další setkání s němčinou a o němčině na akademické půdě. Ve chvíli, kdy se dozvíte, že je též němčinářkou, se to nejeví nijak zvláštním. Ale i tak se zdá, že je vždy tam, kde být má. A naše univerzita v ní má velkého příznivce. Bylo by smutné, kdybych nesledovalo to, co mě osobně a profesně zajímá a co mohu předat i svým studentům, uvádí na vysvětlenou a je na ní vidět, že se dokáže těšit z každé aktivity a inspirovat každým zajímavým impulsem. Proto se z práce necítí unavená a neustále hledá, jak své přístupy k výuce dějepisu, ruštiny a němčiny inovovat. Když vyžaduji po druhých, aby se učili, musím se stejně intenzivně učit také sama, říká se samozřejmostí. Pedagogickou dráhu nastartovala po získání absolutoria na Univerzitě Palackého v Olomouci (dějepis - ruština) v roce 1986 a prvních šest let působila na gymnáziu ve Vítkově. Na počátku devadesátých let se rozhodla, že si svou aprobaci rozšíří ještě o němčinu, kterou vystudovala na Jakub Honěk, úspěšný student Mendelova gymnázia v Opavě Už třikrát se Jakub Honěk z Hradce nad Moravicí, student Mendelova gymnázia v Opavě, zúčastnil závěrečné fáze krajské dějepisné soutěže. A taky už třikrát si z ní odnesl jedno z ocenění pro tři nejlepší. Při svém debutu byl před dvěma lety druhý, loni si o příčku pohoršil a letos se na druhý stupínek zase vrátil. Vezmeme-li v úvahu, že pro každý ročník se vyhlašované téma mění a že za tu dobu postoupilo od baroka až do druhé poloviny 20. století, jde o výkon jistě pozoruhodný. V Hradci nad Moravicí se znalci historie rodí. Vždyť ústní výkony těch nejlepších z písemných testů v porotě posuzoval i doktorand Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Mgr. Martin Sosna z Hradce nad Moravicí. Jeho děd, nezapomenutelný kronikář Mgr. Ladislav Sonnek ( ) by měl ze svých následovníků radost... Nezajímá mě jenom dějepis, ale též matematika a němčina, řekl nedlouho po svém třetím úspěchu v soutěži letošní maturant Jakub a dodal, že o své vysokoškolské budoucnosti ještě pevnou představu nemá. Zato jsem však rozhodnut podat si přihlášku jak na univerzitu do Olomouce, tak do Opavy. A obor? To se teprve uvidí, doplnil v polovině února s úsměvem. K širokému výběru studijních možností ho opravňuje skutečně mimo- Foto ian řádný prospěch - jen jednou, hned v prvním pololetí prvního ročníku, měl na vysvědčení jednu dvojku, jinak vlastně jinou známku než jedničku ani nezná. Třeba němčinu si vzal na gymnáziu jako druhý jazyk, začal úplně od píky a dnes již má z ní za sebou první část státní zkoušky. Sedím sice v první lavici, ale u dveří, takže nikomu nestíním a ani nikoho zastiňovat nechci, potvrdil. Ostravské univerzitě, a v roce 1992 přešla z vítkovského gymnázia na Mendelovo gymnázium do Opavy. Přestože se zájem o němčinu a ruštinu mezi našimi studenty začíná stále více vyrovnávat, sama v současné době učím vedle dějepisu výhradně němčinu, konstatuje, ale permanentně udržuje v kondici všechny tři obory. Jako Opavanka důvěrně zná historické peripetie města, což zprostředkovaně podnítilo i její úvahy o zasazení regionálního kola dějepisné soutěže právě do prostředí, v němž obě místní gymnázia mohou bez větších překážek komunikovat s univerzitou. Když se podíváme, kde se podobná aktivita koná v jiných krajích, zjistíme, že Opava v tomto ohledu nepatří k výjimkám. K dějepisu si získal vztah už v předmětu Vlastivěda na hradecké církevní základní škole a nejbližší mu je historie 20. století. Dějiny umění nemusím, přiznává bez obalu nejstarší z osmi dětí. Sedm sester dá někdy pořádně zabrat, ale přesto stíhám i četbu, hru na kytaru a občas rekreačně nějaký ten sport, přiznává postupně, když vidí, že by na něj všechno dobré stejně prozradila jeho vedle sedící dějepisářka PhDr. Simona Krajcarová. V soutěži zaměřené na téma Manželky československých prezidentů s přihlédnutím k důležitým politickým událostem 20. století v Československu a k ženské otázce tamtéž ho podle jeho slov nedostala do úzkých prakticky žádná otázka. Všechno probíhalo zhruba tak, jak jsem si to předem představoval, a tak jsem si ji mohl užít. Vždyť byla v pořadí už mou třetí, ale současně také poslední, rozloučil se Jakub. (ian) V Simoně Krajcarové má univerzita příznivce PhDr. Simona Krajcarová Foto ian Myslím tím na skutečnost, že není krajským městem. Podobně jsou na tom třeba Litoměřice, ilustruje s tím, že se soutěži daří tam, kde o ni projevují dějepisáři zájem a kde je dostatečné podhoubí pro její organizování. Zkušenosti se Slezskou univerzitou po pěti letech spolupráce považuji za víc než dobré. Zprvu u profesora Gawreckého a v poslední době u docenta Knapíka jsme se vždy setkali s pochopením, připomíná. V průběhu čtvrtiny století pedagogické praxe její zalíbení v dějepise přece jen doznalo jistých změn. Od původního zaujetí pro starověk jsem se k dnešku dostala až k prioritnímu zájmu o pozdní novověk. Jeho vývoj nejraději sleduji na postojích osobností, které hýbou onou příslovečnou pákou dějin, vyjevuje dr. Krajcarová. Ve výuce pak vyznává právě ty formy a metody, které ji umějí oživit a učinit atraktivnější. Jde o dialog s fotografickým materiálem, mapou i texty, tedy právě o to, co pro rozhovor při ústní části soutěže volí ti, kdo znalosti gymnazistů hodnotí, potvrzuje hlavní organizátorka dějepisných klání a od jejich příštích ročníků očekává, že krajská kola přitáhnou k účasti i studenty těch škol, kteří k nim do Opavy dosud cestu nenašli. (ian)

16 strana 16 Noviny Slezské univerzity březen 2011 Dva pohledy do dějin Poláků a Židů Problematika menšinových skupin, pojímaných zvláště z hlediska etnického a národnostního, patří už řadu let k nosným částem studijních programů na ústavech Fakulty veřejných politik, především na Ústavu veřejné správy a regionální politiky. Zkoumáním historie a současného postavení národnostních menšin v českých zemích i v kontextu dějin střední Evropy se zde zabývá prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc., který v uplynulém roce zpracoval výsledky svých výzkumů do dvou monografií. Obě vydala Slezská univerzita a lze předpokládat, že se stanou vhodnými pomůckami k doplnění studia i výchozími zdroji informací pro další badatele. První práce se týká dějin Poláků a vyšla v rámci řešení výzkumného záměru Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy v univerzitní edici Acta Historica (Supplementa) pod názvem Očima Poláků. Historie a současnost československo-polských vztahů a polská menšina v Československu v zrcadle polského tisku na Těšínském Slezsku v letech Autor ji komponoval do podoby komentované bibliografie, tedy útvaru ve vědecké literatuře nepříliš obvyklého, ale o to žádanějšího vzhledem k mimořádnému rozsahu nashromážděných informací. Soustředil se především na problematiku československo-polských vztahů v minulosti s důrazem na zjištění rozdílů v interpretaci historických událostí. Spor o území Těšínského Slezska, který vznikl už před více než 90 lety při obnově národní a státní svébytnosti Čechů a Poláků, totiž nadlouho ovlivnil vzájemné vztahy obou národů Tuto publikaci vybavil historik prof. M. Borák též svou fotografií dokumentující detail výzdoby Polského domu v Ostravě Repro archiv Pro obálku anglického překladu přepracované a rozšířené původní studie prof. Mečislava Boráka o transportech židů z Ostravy, Katovic a Vídně do Niska nad Sanem byly použity detaily autentické kresby opavského rodáka židovského původu Leo Haase vytvořené 14. února 1940 Repro archiv i osud polské menšiny na sporném území, jež bylo rozhodnutím mezinárodní arbitráže přiřčeno Československu. Toto dědictví minulosti se neztratilo ani po vzniku České republiky a vstupu obou zemí do Evropské unie. Dosud se v místních poměrech dají pociťovat křivdy, jež nemohli na vlastní kůži zažít ani nejstarší pamětníci. Dosud se v mnohém pronikavě liší náhledy české a polské historiografie na sporné momenty dějin a jejich příčiny, mizející polská menšina se obává o svou existenci a mobilizuje síly k zachování své identity. Proto se autor rozhodl zjistit, co v náhledech na minulost česko-polských či československo-polských vztahů přetrvává, které momenty vývoje zůstávají v paměti pevněji než jiné, kdy se vzpomínky na ně stávají stereotypy, jak utvářejí a ovlivňují současné názory lidí. Snažil se ukázat i širokou paletu těchto vztahů včetně charakteristiky postavení polské národní skupiny v českých zemích. Česká většinová společnost by měla znát, co místní Poláky tíží, co vnímají jako ohrožení svého vývoje a jak si představují optimální podmínky svého rozvoje. Základ monografie představuje analýza polského tisku z obou částí Těšínského Slezska. Chronologicky pokrývá období let , aby se dal vysledovat vliv politických přeměn ve společnosti na obsah i strukturu publikovaných materiálů. Návrat k demokratické společnosti v Polsku i v Československu znamenal veřejné otevření nedořešených či vůbec neřešených problémů z minulosti vzájemných vztahů a zároveň vyvolal potřebu řešit řadu problémů nově vzniklých. S rokem 1992 skončilo svou existenci i Československo, tedy i období československo-polských vztahů, jimiž je sledované období vymezeno. Předmětem rozboru se stalo článků, jež jsou uvedeny v bibliografických soupisech. V samostatném souhrnu na konci práce je přehled o názorech pisatelů na hlavní problémy československo-polských vztahů v minulosti i v současnosti. Orientaci v textu umožňuje personální rejstřík autorů i osob, o nichž články pojednávají. Jak konstatoval jeden z recenzentů, doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., z Historického ústavu Akademie věd České republiky, práce napsaná čtivým stylem se jistě stane výbornou příručkou nejen pro historiky, kteří zde najdou řadu pramenů či informací, jež jsou mnohdy jen velmi obtížně dostupné. Nepochybně ale zároveň bude velmi užitečná také pro sociology či badatele, zabývající se současnými mezietnickými vztahy či stereotypy vnímání. Druhá práce se týká dějin Židů a představuje výsledek autorova dlouhodobého badatelského zájmu o dějiny holocaustu. Podstatně přepracoval a rozšířil své dosavadní studie o transportech židů z Ostravy, Katovic a Vídně do Niska nad Sanem, jež se odehrály už v říjnu 1939 a patřily k vůbec prvním deportacím evropských Židů. Kniha byla vydána v anglickém překladu pod názvem The First Deportation of the European Jews. The Transports to Nisko nad Sanem ( ), který byl pro tento účel doplněn o komparaci všech dosavadních výzkumů této problematiky v české i světové historiografii, stejně jako o výsledky zjištěné při řešení nových výzkumných projektů, podporovaných ministerstvem školství a Grantovou agen-

17 březen 2011 Noviny Slezské univerzity strana 17 turou České republiky. Nechybí podrobný soupis světové literatury a archivních pramenů k tématu ani personální rejstřík. Součástí publikace je obsáhlý soubor německých archivních dokumentů k prvním židovským deportacím. Její vydání v nakladatelství Tilia v Šenově u Ostravy umožnila finanční podpora České spořitelny. Kvalitní anglický překlad textu je dílem Christophera Hopkinsona. Knihu s využitím dvou autentických kreseb opavského rodáka židovského původu Leo Haase ( ), absolventa výtvarných akademií v Karlsruhe a v Berlíně, člena Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, který se po válce věnoval kresbě a karikatuře nejprve v českých (Rudé právo, Dikobraz) a od roku 1955 v německých novinách (Eulenspiegel), graficky upravil krnovský výtvarník Svatoslav Böhm. Autor vycházel ze stručného připomenutí historické situace Židů ve střední Evropě a krok za krokem zjišťoval, jak se měnila po příchodu nacistů k moci, až s počátkem války vyústila v pokus o deportaci prvních asi pěti tisíc Židů k novým hranicím Německé říše na východě okupovaného Polska. Akci už tehdy řídil Adolf Eichmann, který osobně vybral i místo Za jeden ze zásadních vydavatelských počinů vztahujících se k poválečným českým dějinám lze považovat edici Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí , jejímiž hlavními editory se stali doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc., z Ústavu veřejné správy a regionální politiky Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě a dr. Adrian von Arburg, švýcarský historik dlouhodobě působící v České republice (v současné době v Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně). Oba jmenovaní se problematice českých dějin po roce 1945 věnují dlouhodobě. Doc. Staněk se specializuje na česko-německé vztahy, národnostní menšiny a poválečné perzekuce, dr. Arburg na osidlování českého pohraničí resp. politiku československého státu vůči německému obyvatelstvu po zakončení tzv. organizovaného odsunu. Edice je výsledkem dlouholeté spolupráce mezinárodního týmu historiků, kteří provedli ke zřízení koncentračního tábora, jehož stavbu, provoz i ostrahu musely hradit židovské obce. O poměrech v táboře vypovídají desítky dokumentů a svědectví, jež autor posbíral v domácích i v zahraničních archivech a od pamětníků roztroušených takřka po celém světě. K poměrně novým pohledům na tuto problematiku patří zvláště vylíčení osudů několika tisíc vězňů, kteří byli strážemi SS zahnáni na území Sovětského svazu a tam obvykle skončili v sovětských gulazích. Své místo má v knize také zobrazení často rozporuplné reflexe židovské tragédie v české společnosti. Autor upozornil na četné omyly, které se i v dílech renomovaných autorů dosud objevují, zvláště pro nedostatečné znalosti konkrétních reálií a souvislostí. Prokázal, že význam Akce Nisko pro poznání historie a především prehistorie holocaustu byl již všeobecně uznán. Důsledně porovnával argumenty a odpovědi, jež historiografie poskytla na zásadní otázky spojené s transporty do Niska, tedy především na to, jaké byly skutečné příčiny zrodu této akce i důvody jejího příliš rychlého zastavení včetně rozpuštění tábora. Sledoval místo Niska v genocidních plánech nacistů, míru improvizace při vytváření modelového příkladu pro chystané masové deportace, vlivy protikladných sil tehdejší domácí i mezinárodní politiky. K přínosům knihy patří i skutečnost, že nenechává stranou konkrétní osudy deportovaných vězňů, jejichž životní příběhy jedinečným způsobem dotvářejí nejen obraz utrpení židovského národa, ale též obraz hrdého odporu Židů proti násilí totalitních režimů. Úvodní slovo k publikaci napsal Václav Havel, který se již v roce 1994 zúčastnil v Ostravě odhalení prvního pomníku obětem židovských transportů. Další z autorů předmluvy, předseda Federace židovských obcí v České republice Jiří Daníček, označil knihu za věrohodnou zprávu o holocaustu a zdůraznil zvláště okolnost, že tyto texty podávají autentickou zprávu o tom, že zlo, jakkoliv mocné a vražedné, ještě nezvítězilo definitivně. A také, jakým nezměrným utrpením za to bylo zaplaceno. Obě nové monografie reprezentují výsledky výzkumů realizovaných na Slezské univerzitě a jistě naleznou příznivý ohlas nejen u odborné veřejnosti, ale mohly by vzbudit i zájem studentů. (MEB) K poválečným dějinám českého pohraničí Obálka prvního svazku rozsáhlé edice doc. Tomáše Staňka a dr. Adriana von Arburga, která bude následně vydána i v němčině Repro archiv výzkum v 60 archivech České republiky, a obsahuje šest dílů zahrnujících celkem osm svazků, jež vyjdou ve dvou etapách. Svazky první publikační etapy vycházejí v rychlém sledu mezi prosincem 2010 a červnem 2011, vydání svazků z druhé fáze (díly III. až VI.) je plánováno na období let Ediční svazky vycházejí s kompletním multimediálním doprovodem na přiloženém CD-ROM. Edice zveřejňuje více než tři tisíce archivních dokumentů a zhruba tisíc článků ze soudobého tisku zachycujících osudy všech skupin obyvatel, kteří žili v českém pohraničí v období let Až na výjimky se jedná o materiály, jež dosud nebyly publikovány, nebo dokonce nebyly zatím ani známy. Na základě širokého výběru archivních materiálů a autentických dobových svědectví si mohou zájemci vytvořit úplnější a konkrétnější představu o tomto období a o jeho závažných problémech problémech, které zůstávají i nadále aktuální. (sek)

18 strana 18 Noviny Slezské univerzity březen 2011 Církevní dějiny pojí Opavu i s Krakovem Referát Opawski i krakowski pogrzeb biskupa Karola Skórkowskiego, který na konferenci věnované církevním dějinám Slezska v období století přednesl na půdě Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity v Opavě v září 2010 ks. prof. dr hab. Jacek Urban, vedoucí katedry církevních dějin 19. a 20. století Fakulty historie a kulturního dědictví Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, nezůstal bez reakce. Předně si organizátoři jednání při přípravě publikace z něj, která vyjde v rámci výzkumného záměru Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy, jehož řešitelem je prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., záhy uvědomili, že si osobnost biskupa K. Skorkovského zasluhuje bližší pozornost. Proto do publikace převzali i práci významného znalce moravských a slezských církevních dějin PhDr. Rudolfa Zubera ( ) Internace krakovského biskupa Karla Skorkovského v Opavě v letech , publikovanou již v roce 1948 (Slezský sborník 46, 1948, s ). Vystoupení ks. prof. Urbana ale podnítilo rovněž únorovou cestu do Krakova, kde diskuse o biskupu Skorkovském zásluhou Mgr. Mieczysława Augustynowicze, kněze zodpovědného za pastoraci vysokoškolských studentů v Opavě, pokračovala. Ks. prof. Urban zastávající mimo svého postu na Papežské univerzitě Jana Pavla II. také funkci ředitele Archivu metropolitní kurie a Archivu krakovské katedrální kapituly byl na vznesené otázky připraven. Ptáte-li se, co podnítilo biskupovo rozhodnutí uchýlit se po neúspěchu jím podporované listopadové revoluce do Opavy, je potřeba poukázat na skutečnost její nevelké odlehlosti od Krakova, která mu umožňovala být v kontaktu s jeho diecézí, protože krakovským biskupem být nepřestal. V jeho rozhodnutí ho mohly ovlivnit též v Opavě panující stabilizované poměry, zejména ty náboženské, říká ks. prof. Urban. Samozřejmě nevíme, co všechno biskup o Opavě věděl, dodává znalec novodobých dějin krakovské diecéze a myslí tím především na ty události, které Opavu spojily s evropskými dějinami - období let , kdy ve městě postupně sídlili tři papežští nunciové pro Polsko Horatius Phillippus Spada, Iulius Piazza a Nicolaus Spinola, nebo rok 1820, Epitaf biskupa krakovské diecéze Karla Skorkovského, který poslední roky života strávil v Opavě, v katedrále na Wawelu a jeho detail Foto archiv kdy se v Opavě konal dva měsíce trvající kongres Svaté aliance. Mohl, zdá se, získat nějaké informace od františkánů, ale kdo byl jeho informátorem, není známo. Naopak je zřejmé, že se odchodu z Krakova vehementně bránil, nicméně diplomatickému tlaku Ruska na papeže Řehoře XVI., se zvláště poté, kdy se stal Skórkowski v polovině roku 1833 personou non grata v části diecéze, která spadala do polského království, a po téměř bezprostředně navazujícím jednání kancléře Metternicha s carem Mikulášem I. na schůzce Svaté aliance v Mnichově Hradišti (září 1833), čelit nedalo, objasňuje prof. Urban. V krakovské diecézi byl Wincenty Saryusz Karól Skórkowski herbu Jelita (nar. 2. září 1768) nástupcem Jana Pawła Woronicze, který odešel ve druhé polovině třicátých let 19. století z Krakova do Varšavy (arcibiskupem varšavským, metropolitou a primasem polského království se stal v roce 1828). Skórkowski byl krakovským biskupem kapitulou zvolen 1. července 1828 a tuto volbu o rok později potvrdil jak car Mikuláš I., tak papež Pius VIII. Biskupova konsekrace se konala 24. ledna 1830 ve Varšavě. Listopadové povstání přijal Skórkowski s nadšením a nejprve v prosinci 1830 a poté opakovaně, už po detronizaci cara, k níž došlo 25. ledna, mu projevil veřejnou podporu a vyzýval k ní i kněze a věřící. Řídil se jako pravý patriot výhradně srdcem, nikoliv rozumem, komentuje jeho vlastenecký postoj prof. Urban s poukazem na podstatně větší vojenskou sílu ruského protivníka. Ta se plně projevila už v bitvě u Ostrołęky (26. května 1831), která znamenala počátek konce pokusu o obnovu polského státního útvaru v hranicích před rokem 1772, tedy před prvním dělením země. Jak další vývoj brzy ukázal, nevyšla ani jeho sázka na to, že se za něj postaví papež, dodává prof. Urban. Pontifikát Řehoře XVI. začal totiž 2. února 1831, a tak se listopadové povstání stalo vlastně prvním konfliktem, do něhož byl jeho oběma stranami vtažen. Jak s odkazem na práci Alana J. Reinermana Metternich, Pope Gregory XVI and Poland zveřejněnou v Catholic Historical Review (2000, 86, 4, Proquest Religion) ve své studii Nezávislost jako zahraničněpolitický problém s podtitulem Dopady polské otázky na zahraniční politiku Mikuláše I. uvádí Karel Svoboda (Pražské

19 březen 2011 Noviny Slezské univerzity strana 19 sociálně vědní studie, 2006, Teritoriální řada TER-027, vydala Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy), papež se jako odpůrce revolucí vyjádřil k událostem v Polsku v letech teprve 9. června 1832, a to prostřednictvím breve Cum primum, které povstání sice neodsoudilo, ale vyhlásilo povinnost poslušnosti vůči panovníkově autoritě a vyzvalo katolické kněze k tomu, aby se do politiky nevměšovali. Tak toto breve prakticky předznamenalo závěry z již citovaného jednání v Mnichově Hradišti, kde dohody týkající se Polska pověřily zajištěním klidu na tomto území právě ruského cara. Breve z 30. května 1835 pak definitivně stvrdilo, že Skórkowski musí svou diecézi bez veškerých dalších průtahů opustit. Přesto se papež postupně ve druhé polovině třicátých let stal velkým odpůrcem politiky Mikuláše I. a obrat ve svém postoji k ruskému monarchovi, postupem času stále vyhraněnější, demonstroval rovněž osobní komunikací s polskými emigranty. V českém kulturním prostředí, jak je dobře známo, sympatizoval s listopadovou revolucí zvláště Karel Hynek Mácha, který se, ovlivněn četbou Adama Mickiewicze, dokonce začal učit polsky. V toku posledních dvou desetiletí svého života naplnil biskup Skórkowski až po okraj v nejednom ohledu výjimečný osud. Nejde tu pouze o období , kdy v naději, že se jednou domů znovu vrátí, pobýval v minoritském klášteře v Opavě, ale ve vztahu k historii krakovské diecéze v 19. století též o bezprostředně následující roky , tedy mimořádně dlouhou etapu sedisvakance, ukončenou teprve nástupem biskupa Albina Dunajewskiego, líčí prof. Urban, autor studie Diecezja krakowska w XIX w. vydané v roce 2000 při jejím miléniu v publikaci Kościół krakowski w tysiącleciu. V přímé posloupnosti Woronicz Skórkowski Dunajewski se setkáváme se třemi osobnostmi, které se nesmazatelnou stopou zapsaly nejen do dějin polské církve, ale jejich odkaz má značný přesah i do církevních dějin evropských, charakterizuje prof. Urban. O Woroniczovi už řeč byla, a tak dodám jen stručnou poznámku o jeho aktivních literárních zájmech a připomenu jeho preromantická básnická díla Hymn do Boga, Świątynia Sybilli nebo Zjawienie Emilki, jimiž je v Polsku obecně Opavské připomínky K. Skorkovského - nahoře deska v kostele sv. Ducha, dole deska v kostele sv. Kateřiny v Kateřinkách Foto Tomáš Kramný Ks. prof. dr hab. Jacek Urban, znalec církevních dějin 19. a 20. století přednášející na Papežské univerzitě Jana Pavla II. v Krakově Foto ian považován za Mickiewiczova předchůdce. V neposlední řadě byl vynikajícím homiletikem a řečníkem. Skórkowski je tím hlavním protagonistou, který nás svedl dohromady, a konečně je tady Dunajewski, zprvu ve čtyřicátých letech vězněný na brněnském Špilberku, později, po znovuobsazení krakovského biskupského úřadu na konci sedmdesátých let, obnovitel diecéze a sídla polských králů Wawelu a od roku 1891 kardinál s vizionářským pohledem na blížící se 20. století, vypočítává prof. Urban. Rozjímavý biskup Skórkowski, vypuzený z Krakova z politických důvodů, byl Opavany přijímán s vážností a úctou. To však nemohlo nic změnit na zásadní skutečnosti, že se tu od prvního dne, tedy od 9. července 1835, až do své smrti 25. ledna 1851 (již 28. prosince 1845 předčasně po déletrvající vážné nemoci zemřel jeho nejvěrnější spolupracovník, kanovník Rudolf Zaionczkowski, který stál v Opavě po jeho boku hned od příchodu z Krakova) necítil svobodným. Jen těžce se vyrovnával, ale prakticky nikdy úplně nevyrovnal s mnohem skromnějším prostředím, než na jaké byl zvyklý z Krakova. Podmínky, v nichž trávil svůj azyl, podrobně už více než před šedesáti lety vylíčil Rudolf Zuber, připomíná prof. Urban a upozorňuje, že Skórkowski byl člověkem své doby, na něhož bude vždy nahlíženo z různých úhlů pohledu. Pro romantiky vyznávající patriotismus jako svůj první zákon zůstává bohatýrem, jinýma očima se na něj pochopitelně dívají realisté, potvrzuje prof. Urban a svou účast na loňské opavské konferenci k církevním dějinám Slezska v století považuje za užitečnou. Skórkowski přirozeně neunikl ani pozornosti polských historiků, k nimž v minulosti patřili Mieczysław ywczyński a Bolesław Kumor, nedávno Elbieta Orman a naposledy Robert Szwed (Działalność społeczna i polityczna biskupa krakowskiego K. Skórkowskiego, 2003). Sám jsem se proto ve svém vystoupení zaměřil výhradně na okolnosti jeho dvou pohřbů, protože i ty spoluutvářejí jedinečnost biskupova osudu. Vždyť trvalo ještě dlouhých 62 let, než jeho ostatky s veškerou poctou spočinuly na čestném místě v katedrále na Wawelu. Toto pietní místo a epitaf, který Skórkowski v královské katedrále má, navždy symbolizuje také spojení Krakova s Opavou, uzavírá prof. Urban. Ivan Augustin

20 strana 20 Noviny Slezské univerzity březen 2011 Výzkum sociologa Dušana Janáka pokračuje Na Ústavu veřejné správy a regionální politiky Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě probíhal v loňském roce projekt Česká a polská společnost Sociologické reflexe politických a sociálních problémů, podpořený Česko-polským fórem Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jeho řešitelem byl PhDr. Dušan Janák, Ph.D., kterého jsme požádali, aby tutu výzkumnou aktivitu blíže představil. Jak k řešení projektu na Ústavu veřejné správy a regionální politiky došlo? Navazovali jsme na obdobný výzkum z roku 2009, takže se dá projekt považovat vlastně za dvouletý. Iniciátorem výzkumu i řešitelem jsem byl já, spoluřešitelkou za polskou stranu kolegyně mgr Anna Bereś, mladá vědecká pracovnice, jejímž působištěm je na naší univerzitě z mnoha dlouhotrvajících odborných kontaktů dobře známý Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu, konkrétně jeho pracoviště pro regionální výzkum (Zakład Badań Regionalnych). Protože šlo o relativně malý výzkum, pracovali jsme pouze v dvoučlenném týmu. Jak vznikla myšlenka zapojení do projektu Česko- -polského fóra a co konkrétně motivovalo k účasti Vás? Myšlenka zapojit se do Česko-polského fóra vznikla při Obsahová analýza oslovila mladé i seniory Zajímavě podané odborné téma přišel pro všechny členy akademické obce Slezské univerzity v Opavě (SU) 7. prosince loňského roku prezentovat sociolog PhDr. Dušan Janák, Ph.D., z Ústavu veřejné správy a regionální politiky Fakulty veřejných politik. Mladý vědeckopedagogický pracovník a jinak též prestižně oceněný horolezec posluchárnu H6 výukového areálu na Hradecké ulici v Opavě, kam ho k přednášce pozvalo občanské sdružení Studentské politologické fórum, naplnil takřka celou a jeho výklad Obsahová analýza. K čemu je to dobré a jak na to posluchače dokázal zaujmout. Přednášející objasnil široké možnosti využití této metody zpracování textu, která by mohla PhDr. Dušan Janák, Ph.D., při lednové přednášce v univerzitní aule, která byla určena posluchačům Univerzity třetího věku Foto Tomáš Kramný jednom společenském setkání mimo akademickou půdu, kde mě na existenci takové možnosti upozornil prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc., který rovněž působí na Ústavu veřejné správy a regionální politiky. Dál už jsem si vyhledal informace k Česko-polskému fóru na stránkách ministerstva zahraničí a zjistil, že dotační program lze využít i k podpoře výzkumných projektů. Když se ani administrativní zátěž kolem podání projektu nejevila nad mé síly, rozhodl jsem se zkusit štěstí. Pokud jde o motivaci, téma jsem v obecné rovině nosil už delší dobu v hlavě. V doktorské disertaci, jež vyšla v roce 2009 tiskem jako monografie, jsem se věnoval problematice z dějin českého meziválečného sociologického myšlení. Rozšíření zájmu na polskou meziválečnou sociologii je tedy přirozeným pokračováním předchozího výzkumného zájmu. Jaké jsou nebo budou očekávané výsledky projektu? Výzkum zmapoval dosud nepříliš prozkoumanou část meziválečného sociologického diskursu. Kromě neocenitelné možnosti vést ho podle vlastních představ mě zároveň naučil novou metodu obsahové analýzy, použitelnou ke zkoumání textových dokumentů. Za to jsem osobně rád. Mezi hmatatelné výstupy projektu patří několik odborných statí publikovaných v konferenčních sbornících nebo odborných časopisech, každoroční prezentaci a diskusi o výsledcích výzkumu na česko-polské konferenci v Opavě, zapracování meritorních i metodologických poznatků do výuky kurzů metod a technik sociologického být užitečná nejen studentům absolventských ročníků, a ilustroval ji na výstupech z vlastního výzkumu meziválečných našich a polských sociologických časopisů. Přítomné studenty se mu navíc podařilo Mladý sociolog dokáže svým výkladem auditorium zaujmout Foto Barbora Krbečková výzkumu i do kurzů věnovaných české sociologii a středoevropskému sociálnímu myšlení. Určitě je vhodné zmínit posílení mezinárodní spolupráce s tradičním zahraničním partnerem. V našem případě jde o navázání vazeb v té nejmladší badatelské generaci. Jistým nezamýšleným, ale vítaným výsledkem spolupráce je, že můj sparingpartner Anka Bereś se po dvou letech participace na projektu rozhodla pro česko-polské sociologické téma své budoucí disertace. Plánujete v budoucnu na projekt navázat? Pokud ano, jakým způsobem? Určitou a zcela konkrétní návaznost v podobě disertačního tématu mé polské kolegyně jsem již zmínil. Datová základna, kterou jsme během dvou let získali, ještě není zdaleka vyčerpaná a napadá mě celá řada dalších analytických možností. V obecné rovině bych rád záběr rozšířil na středoevropský prostor. To konvenuje našemu studijnímu oboru Středoevropská studia a konkrétně i mému kurzu věnovanému sociálnímu myšlení, struktuře a transformaci zemí Visegrádu. Na něm se podílejí přednášející ze všech zemí V4. Při jejich návštěvě v Opavě se již začala některá společná výzkumná témata rýsovat. Ale nepředbíhejme. Pane doktore, děkuji Vám za rozhovor. Šárka Novotná oslovit nejen obsahem přednášky, ale též způsobem výkladu. Přednáškovou aktivitu dr. D. Janáka využili na SU nedlouho poté i organizátoři celoživotního vzdělávání, když jeho výklad Sociologická analýza (nejen) historických dokumentů nabídli 11. ledna, ještě před zahájením cyklu přednášek v letním semestru, jako bonus věrným posluchačům Univerzity třetího věku. Pro ně jsem ho koncipoval jako přístupnou prezentaci sociologické metody, která je využitelná při zkoumání širokého spektra dokumentů. Časopisů, pohádek, románů, novinových zpráv, filmů pro pamětníky či kuchařských receptů, uvedl přednášející v anotaci svého výkladu. Barbora Krbečková, re

dne 12. ledna 2012, 10:00 Augustin, Bakala, Chmelařová, Kalivodová, Koliba, Nosek, Siostrzonek, Šimečková, Török

dne 12. ledna 2012, 10:00 Augustin, Bakala, Chmelařová, Kalivodová, Koliba, Nosek, Siostrzonek, Šimečková, Török 1 Zápis z prezentace výsledků řešení rozvojových projektů decentralizovaných č. 10/1/2011, 10/2/2011, 10/3/2011 10/4/2011, 10/5/2011, 10/6/2011, 10/7/2011, 10/8/2011 a projektů centralizovaných C30/2011,

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Slezská univerzita v Opavě Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Opava, říjen 2012 Obsah Institucionální rozvojový plán na rok 2013 Úvod 5 Informační a komunikační technologie

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH 2011 Ekonomická fakulta / Fakulta rybářství a ochrany vod / Filozofická fakulta / Pedagogická fakulta / Přírodovědecká fakulta / Teologická

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Slezská univerzita v Opavě. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004 Opava, květen 2003 Slezská univerzita v Opavě Obsah: Studium...

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

dne 13. ledna 2011, 10:00 Chmelařová, Jurák, Kalivodová, Kania, Kelemenová, Koliba, Nosek, Orszulik, Ramík, Vaněk

dne 13. ledna 2011, 10:00 Chmelařová, Jurák, Kalivodová, Kania, Kelemenová, Koliba, Nosek, Orszulik, Ramík, Vaněk 1 Zápis z prezentace výsledků řešení rozvojových projektů decentralizovaných č. 10/1/2010, 10/2/2010, 10/3/2010 10/4/2010, 10/5/2010, 10/7/2010, a projektů centralizovaných CSM53/2010, C20/2010, C22/2010,

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Česká republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013: projednala

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opave, Na Rybnícku 626/1, 746 01 Opava, Ceská republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Slezské univerzity pro rok 2001

Aktualizace Dlouhodobého záměru Slezské univerzity pro rok 2001 2 Aktualizace Dlouhodobého záměru Slezské univerzity pro rok 2001 Tento dokument navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, vydaný v říjnu 1999. Dále

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne 19. 10. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Úvodní slovo děkana, schválení programu 2. Návrh na složení komise pro habilitační řízení

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2013 Karviná

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Projekt podpořený z dotačního programu Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016. Doc. PhDr. Jitka

Více

Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě

Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: Slováček, Sedlář, Vojtal, Bernatík, Kolibová, Curylo, Höflerová, Holzäpfl,

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva Jihočeská pobočka České geografické společnosti a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovolují pozvat na výroční konferenci České geografické společnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Schváleno Kolegiem děkanky PdF UP dne 10. dubna 2007 Schváleno Akademickým senátem Pedagogické

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

VÝSLEDKY PROJEKTU OP VK CZ.1.07/2.2.00/

VÝSLEDKY PROJEKTU OP VK CZ.1.07/2.2.00/ VÝSLEDKY PROJEKTU OP VK INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ Doc. PhDr. Dagmar MASTILIAKOVÁ, PhD. RN ÚSTAV 0ŠETŘOVATELSTVÍ, FVP Doc. PhDr. Dagmar MASTILIAKOVÁ, PhD.

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více