Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248)"

Transkript

1 Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Evropská územní spolupráce - Cíl 3 Rakousko - Česká republika

2 Obsah 1 Úvod Zadání Cíl analýzy Výstupy analýzy Specifikace kraje, základní informace Silné stránky kraje Slabé stránky kraje Aktuální situace na trhu práce v Jihočeském kraji Míra nezaměstnanosti v České republice Míra nezaměstnanosti v Jihočeském kraji Popis cílové skupiny uchazečů, statistiky uchazečů Statistika počtu uchazečů určená pro cílovou skupinu projektu Nejperspektivnější obory na trhu práce Jednotlivé obory a jejich profese dle Národní soustavy povolání (NSP) Strojírenství Obchod Sociální služby Závěr Stránka 2 z 15

3 1 Úvod Nezaměstnanost je stále jedním ze závažných ekonomických a sociálních problémů současnosti, který se dotýká stále většího počtu ekonomicky aktivních obyvatel. Důležitou roli při řešení tohoto problému hraje stát. Realizací pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti se snaží zmírnit dopady nezaměstnanosti a pomoci opětovnému návratu na trh práce. Trh práce je charakterizován poptávkou po práci a její nabídkou. Na trhu práce nabízejí svou práci zaměstnanci a zaměstnavatelé ji jakožto výrobní faktor poptávají a platí. Práce zasahuje významně do života každého jedince. Uspokojování potřeb člověka zajišťuje tím, že pro něho poskytuje nezbytné životní prostředky, též uspokojuje sebevědomí a sebedůvěru každého jednotlivce. Pracovní činnost člověka motivuje a patří do hodnotového systému, často jako jedna z nejvýznamnějších životních hodnot. Vstup jedince na trh práce je velmi problematický. Setkáváme se s tím, že jedinci, kteří se na trh práce nedostanou okamžitě, časem ztrácí pracovní návyky a začnou svou nezaměstnanost považovat za normální a vyhovující. Z tohoto hlediska je důležité věnovat pozornost více než pasivnímu zabezpečení (hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání formou podpory v nezaměstnanosti) nezaměstnaného opatřením, které zvyšují schopnost vstoupit na trh práce. Nezaměstnanost se tak stává závažným společenským problémem, který nemá jednoduché řešení. Nezaměstnanost se všemi svými důsledky není záležitostí pouze jedince, který se stal nezaměstnaný, ale celé společnosti. Proto se společnost snaží mnoha způsoby problému nezaměstnanosti čelit. 1.1 Zadání Projektový tým si v rámci přípravy projektu stanovil, vytvořit na počátku realizace projektu analýzu o aktuální situaci na trhu práce v Jihočeském kraji a určení oborů a posléze profesí, do kterých bude zapojena cílová skupina projektu PRO NEETs. Tvorba této analýzy pomůže správně nastavit další kroky při realizaci projektu. Pro sběr dat bylo nutné nejdříve stanovit kroky, které povedou k cíli projektu mít dostatečnou cílovou skupinu, stanovit tři obory a z nich profese, do kterých budou uchazeči z cílové skupiny zapojeny v souladu se situací na trhu práce. Stránka 3 z 15

4 1.2 Cíl analýzy Cílem analýzy je zjistit, jaká projektová opatření pro mládež a mladé dospělé do 24 let jsou možná v rámci pracovního trhu Jihočeského kraje, která pomohou nezaměstnaným z cílové skupiny se zapojit do pracovního procesu a stát se tak jedinci s možností uplatnění na trhu práce, popř. po ukončení aktivit projektu zaměstnanými. V hraničním regionu existuje velice málo opatření pro tuto silně znevýhodněnou skupinu, a protože je tato skupina jen velmi málo mobilní, aby se mohla zúčastnit nabídek v centrálních oblastech, chceme se na ni v rámci tohoto projektu zaměřit přímo v jejím vlastním regionu. 1.3 Výstupy analýzy Výstupem analýzy bude rozpracovaná analýza stavu na trhu práce vztažená k cílové skupině. Na základě zjištěných dat budou vybrány tři obory a následně profese vhodné pro dosažení cílů projektu, které budou odpovídat požadavkům pracovního trhu v Jihočeském kraji. Vyhodnocení stavu slaďování nabídky zaměstnání s potřebami trhu práce bude vycházet z této analýzy nejen ze stávající situace z hlediska dostupnosti zdrojů dat a informací, ale i z budoucích potřeb. Stránka 4 z 15

5 2 Specifikace kraje, základní informace Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až v průběhu 20. století se zde rozvinul průmysl se zaměřením na zpracovatelské činnosti. Jihočeský kraj je tvořen 7 okresy (České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor). V Jihočeském kraji je zřízeno (od ) celkem 17 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 37 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. Podstatnou část hranice kraje tvoří státní hranice s Rakouskem a Německem, dále sousedí s kraji Plzeňským, Středočeským, krajem Vysočina a Jihomoravským krajem. Příhraniční charakter kraje poskytuje možnosti efektivní přeshraniční spolupráce ve výrobní oblasti i v oblasti služeb spolu s rozvojem cestovního ruchu, kde je využívána celková atraktivita kraje s méně narušenou přírodou a množstvím kulturních památek. Obrázek 1: Geografická mapa Jihočeského kraje Stránka 5 z 15

6 2.1 Silné stránky kraje dlouhodobě jedna z nejnižších nezaměstnaností mezi kraji ČR blízkost rakouských a německých hranic řada výrob je převáděna do území kraje v minulosti nebyly v regionu lokalizovány ve velkém rozsahu velké podniky s dominantní zaměstnaností, které by následně mohly ovlivnit zásadním způsobem případnou nezaměstnanost poměrně pestrá odvětvová struktura hospodářství v kraji představuje širší škálu různorodých pracovních příležitostí tradiční zemědělství s dominantním rybníkářstvím, stále významný podíl osob zaměstnaných v zemědělství a lesnictví méně poškozené životní prostředí v regionu se nachází univerzita, fakulty dalších univerzit, soukromé vysoké školy a několik samostatných pracovišť univerzit a VŠ v kraji se nachází množství přírodních zajímavostí a architektonických památek (včetně památek zapsaných na seznam UNESCO), široká nabídka možností k aktivně strávenému volnému času to vše podporuje rozvoj turistického ruchu a s ním spojené oblasti služeb 2.2 Slabé stránky kraje velká územní rozlehlost a nedostatečně hustá síť dopravních komunikací (relativně vysoký podíl obcí bez autobusového a železničního spojení) řídká sídelní struktura (zejména v příhraničních oblastech) zhoršuje dopravní obslužnost venkovských sídel nedostatečné napojení dopravních komunikací na zahraniční sítě relativní nedostatek surovinových zdrojů chybějící nebo nedostatečně připravené průmyslové zóny především v sídelních centrech okresů pokles zájmu o učňovské školství Stránka 6 z 15

7 3 Aktuální situace na trhu práce v Jihočeském kraji 3.1 Míra nezaměstnanosti v České republice K míra nezaměstnanosti v České republice meziročně vzrostla o 0,8 procentního bodu. V průběhu roku 2012 se evidovaná hodnota nezaměstnanosti pohybovala v rozmezí 8,1 9,4 %. Graf 1: Míra nezaměstnanosti v České republice a v krajích ČR k 31. prosinci Míra nezaměstnanosti v Jihočeském kraji Míra nezaměstnanosti v průběhu roku 2012 dosáhla nejnižší hodnoty v měsíci červnu - 6,8 %. Naopak nejvyšší míra nezaměstnanosti 8,4 % byla evidována v únoru a v prosinci. Průměrná míra nezaměstnanosti kraje byla 7,5 % a byla o 1,1 procentního bodu nižší než průměr za ČR. Graf 2: Míra nezaměstnanosti v okresech Jihočeského kraje k 31. prosinci 2012 Stránka 7 z 15

8 Pro doplnění uvádíme tabulku s kompletní strukturou uchazečů o zaměstnání evidovaných v Jihočeském kraji dle dosaženého nejvyššího stupně vzdělání v porovnání stavů ke konci roku 2012 a Tabulka 1: Struktura uchazečů o zaměstnání v JčK dle stupně vzdělání stav k datu celkem stav k datu stav k datu z toho ženy stav k datu abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % Bez vzdělání a neúplné základní 66 0,2 69 0,2 28 0,2 38 0,3 Základní vzdělání , , , ,2 Nižší střední vzdělání 27 0,1 22 0,1 21 0,2 13 0,1 Nižší střední odborné vzdělání 647 2, , , ,7 Střední odborné s výučním listem , , , ,7 Stř. nebo stř.odb. bez mat. i výuč.listu 194 0, , , ,8 ÚSV 675 2, , , ,4 ÚSO s vyučením i maturitou , , , ,8 ÚSO s maturitou (bez vyučení) , , , ,3 Vyšší odborné vzdělání 279 1, , , ,3 Bakalářské vzdělání 328 1, , , ,7 Vysokoškolské vzdělání , , , ,5 Doktorské 26 0,1 29 0,1 11 0,1 11 0,1 Celkem Z hlediska evidovaných volných pracovních míst byla v roce 2012 obecně zaznamenána vyšší poptávka zaměstnavatelů po nových pracovnících než v předchozím roce. Průměrný měsíční počet hlášených pracovních míst byl míst, tj. o 370 míst více než měsíční průměr za rok Průměrný počet uchazečů na 1 volné místo za celý rok bylo 10,4 uchazeče, tj. o 1,8 uchazeče méně než v roce Stránka 8 z 15

9 K připadalo v kraji na jedno volné pracovní místo 11,7 uchazeče (pro porovnání k to bylo 12,8 uchazeče). Ke konci sledovaného roku 2012 připadalo za celou Českou republiku na jedno volné místo 15,6 uchazeče. Největší zájem zaměstnavatelů byl v kraji o profese Kuchař, pomocný kuchař (zejména v sezóně) Obchodní zástupce Pracovník v oblasti prodeje prodavač, prodejce Řidič nákladních automobilů Pracovník v oblasti ochrany a ostrahy Číšník a servírka (zejména v sezóně) Montážní dělník Seřizovač a obsluha obráběcích strojů, nástrojař Svářeč Stránka 9 z 15

10 4 Popis cílové skupiny uchazečů, statistiky uchazečů Dle aktuálních studií existuje na obou stranách hranice skupina mládeže, která nenavštěvuje žádné školní zařízení či rekvalifikaci a ani nemá práci. Tato skupina, celoevropsky označována jako Neet-mládež (Not in Education, Employment or Training, tedy mládež mimo vzdělávání, zaměstnání a odbornou přípravu), představuje problém, protože není trhem práce dosažitelná. V rámci projektu byla stanovena následující cílová skupina: Osoby se základním vzděláním (vč. bez základního vzdělání) nebo s nedokončeným vzděláním ze sociálně znevýhodněného prostředí, které nejsou v pracovním poměru, nestudují (neučí se) a nejsou zapojeni ani do rekvalifikačního kurzu. Silně znevýhodněná mládež a mladí dospělí (Neets, Drop-Outs, Early-School-Leavers) ve věku let (včetně). Tento projekt vyvíjí a zkouší opatření pro tuto cílovou skupinu v hraničním prostoru. Tato opatření umožňují dané cílové skupině najít vhodný vstup do profesního života ať už je to volbou vhodné rekvalifikace, či výběrem vhodné profese/povolání. Protože je tato cílová skupina současnými podpůrnými možnostmi téměř nedosažitelná, je nutno vyvinout cílené inovativní nabídky. 4.1 Statistika počtu uchazečů určená pro cílovou skupinu projektu K bylo v Jihočeském kraji evidováno celkem uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu bylo celkem uchazečů bez vzdělání, s neúplným základním vzděláním nebo základním vzděláním. K tomuto datu bylo zároveň z celkového počtu evidováno uchazečů ve věku do 24 let. Z uvedených počtů lze odhadnout (viz přiložená tabulka), že ve sledované cílové skupině uchazečů ve věku do 24 let (se základním vzděláním či bez vzdělání) mohlo být k uvedenému datu evidováno zhruba osob. Stránka 10 z 15

11 Tabulka 2: Počet uchazečů ve věku do 24 let včetně Uchazeči celkem v Jihočeském kraji k => Z toho počet uchazečů ve věku do 24 let 5278 Počty uchazečů dle dosaženého vzdělání Poměrné zastoupení skupin v % Odhad počtu uchazečů dle dosaženého vzdělání ve věkové skupině +24 ZŠ, bez vzdělání ,3 => 1335 SŠ bez maturity ,8 => 2417 SŠ s maturitou ,3 => 1230 VŠ ,6 => 296 Na základě uvedených dat odhadujeme, že podmínky pro zařazení do projektu (věk do 24 let, základní vzdělání či bez vzdělání, mimo vzdělávací či rekvalifikační aktivity) by splňovala cílová skupina uchazečů v počtu cca 350 osob. Stránka 11 z 15

12 5 Nejperspektivnější obory na trhu práce Na základě dlouhodobého sledování situace na trhu práce a průběžných rozhovorů s odborníky a klíčovými zaměstnavateli v Jihočeském kraji, vzešly tři obory, které mají v Jihočeském kraji největší uplatnění. Jedná se o následující obory (oblasti): strojírenství, obchod, sociální služby (sociální péče). Tabulka 3: Počet evidovaných volných míst na úřadech práce v Jihočeském kraji podle profese k Popis profese Počet uchazečů tř. 1 Zákonodárci a řídící pracovníci 55 tř. 2 Specialisté 187 tř. 3 Techničtí a odborní pracovníci 307 tř. 4 Úředníci 147 tř. 5 Pracovníci ve službách a prodeji 544 tř. 6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 15 tř. 7 Řemeslníci a opraváři 493 tř. 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 417 tř. 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 269 tř. 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách 1 neuvedeno 15 Celkem 2450 Stránka 12 z 15

13 6 Jednotlivé obory a jejich profese dle Národní soustavy povolání (NSP) 6.1 Strojírenství Samostatný strojírenský technik, Autotronik, Letecký mechanik, Mechanik seřizovač obráběcích strojů, Programátor NC strojů, Specialista svařování, Strojírenský technik, Autolakýrník, Karosář, Klempíř, Lakýrník ve strojírenství, Mechanik opravář motorových vozidel, Mechanik strojů a zařízení, Nástrojař, Obráběč kovů, Provozní zámečník a montér, Strojní zámečník a rýsovač, Svářeč, Dělník ve strojírenské výrobě, a další 6.2 Obchod Manažer prodeje, Obchodník, Obchodní zástupce, Pracovník velkoobchodu, Pracovník nákupu velkoobchodu, Pracovník odbytu velkoobchodu, Vedoucí maloobchodní provozovny, Vedoucí velkoobchodní provozovny, Pracovník maloobchodu, Pokladní, Pracovník obchodního provozu, Prodavač specialista, Pomocný pracovník v obchodě, a další 6.3 Sociální služby Sociální pracovník v sociálních službách specialista, Odborný sociální pracovník v sociálních službách, Kariérový poradce, Aktivizační pracovník v sociálních službách, Metodik a koordinátor výkonu sociálních služeb, Odborný pečovatel osobní asistent, Pracovník pro pracovní výchovu v sociálních službách, Pracovník přímé obslužné péče pečovatel, a další Stránka 13 z 15

14 7 Závěr Osoby mladistvé a absolventi tvoří skupinu osob, které obtížně hledají práci a mají větší riziko ztráty práce, opakované nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti. Tyto skupiny jsou také vystaveny riziku opakované nezaměstnanosti. V rámci projektu byla ke sledování vybrána z výše uvedených osob skupina Neet-mládež (Not in Education, Employment or Training, což jsou osoby se základním vzděláním (vč. bez základního vzdělání) nebo s nedokončeným vzděláním ze sociálně znevýhodněného prostředí, které nejsou v pracovním poměru, nestudují (neučí se) a nejsou zapojeni ani do rekvalifikačního kurzu. Cílem této analýzy bylo zmapovat počty osob z cílové skupiny, kteří jsou evidováni a jejich možné uplatnění v rámci projektu a najít nejperspektivnější obory v Jihočeském kraji, v kterých je velký potenciál pro uplatnění uchazečů projektu. Z analýzy vyplynulo, že v evidenci úřadu práce se nachází v rámci Jihočeského kraje cca 350 osob, kteří odpovídají uvedenému popisu cílové skupiny. Mezi nejperspektivnější obory v Jihočeském kraji z pohledu současného a budoucího vývoje jsme zařadili následující obory: strojírenství, obchod, sociální služby. Vybrané obory budou následně diskutovány s projektovým týmem zástupci úřadu práce, jednotlivé odbory (RROS), tak i zaměstnavateli a budou určeny profese pro cílovou skupinu. Obsah jednotlivých vzdělávání bude sestaven společně s uvedenými zástupci. Stránka 14 z 15

15 Analýza trhu práce v Jihočeském kraji v roce 2012 Vydala: Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. Husova 9, České Budějovice Vypracoval: Pracovní tým Jihočeské hospodářské komory ve spolupráci s projektovým týmem projektu PRO NEETs AT/CZ České Budějovice, 2013 Stránka 15 z 15

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ Finální verze ke dni 11. 7. 2014 Zpracování: Ing. Jaroslav Ponert Markéta Heroutová Josef Hostinský Iva Roušarová Lenka Seidlová Sektorové dohody jako nástroj sociálního

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Mgr. Jitka Janečková Moťková, poradce pro regionální RLZ Jiří Šafář,

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM IC TECHNOLOGIE

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI. Listopad 2014

ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI. Listopad 2014 ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI Listopad 2014 Zpracoval: Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., Ing. Jana Dronská, Gabriela Nekolová, Dis., Ing. Radka Šplíchalová 0 Obsah:

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Strategický plán Leader 2007-13

Strategický plán Leader 2007-13 Strategický plán Leader 2007-13 1. Žadatel/předkladatel SPL 1.1.Identifikace žadatele Přesný název místní akční skupiny (dále jen "MAS"): Sdružení SPLAV,o.s. Sídlo: Skuhrov nad Bělou čp.84, 517 03 Skuhrov

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více