ročenka 2012 strana 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročenka 2012 strana 1"

Transkript

1 ročenka 2012 strana 1

2 Nezávislá profesní organizace Reprezentant podnikatelských zájmů Propagátor direct marketingu a zásilkového obchodu Organizátor konferencí, seminářů a dalších akcí Zdroj odborných informací Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu, o.s. Senovážné náměstí Praha 1 Telefon: Fax: Mobil: strana 2

3 Úvodní slovo Před patnácti lety vznikla Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu (ADMAZ). Přesně 28. května 1997 proběhla společná valná hromada Sdružení zásilkového obchodu (SZO) a Asociace directmarketingových agentur (ADMA), kde byl schválen vznik společné organizace ADMAZ. Rozhodnutí o sloučení bylo logické. Obě profesní organizace měly podobné oblasti zájmu samoregulaci v oblasti přímého oslovení zákazníka. V devadesátých letech, kdy český novodobý kapitalismus byl ještě velmi mladý, bylo hlavním úkolem asociace bojovat za dodržování etických principů podnikání a tím i jistou kultivaci trhu. Přestože původní role ADMAZ, podobně jako jiných profesních organizací, ani po patnácti letech nemizí, dnes chápeme jako hlavní úkol neustálé budování profesní komunity, která bude podporovat obor i členské firmy v jejich postavení na trhu. Tomáš Hájek výkonný ředitel ADMAZ říjen 2012 strana 3

4 Český trh direct marketingu Máme-li popsat trh direct marketingu, je třeba ho nějakým způsobem definovat. Již samotný pojem direct marketing bývá v některých zemích nahrazován pojmem dialog marketing, jinde se hovoří o přímém a interaktivním marketingu. Hlavním důvodem je, že s rozvojem technologií se objevují nové komunikační kanály v oblasti online světa, které celkově marketingovou komunikaci posunují dále. Pro zjednodušení můžeme přímý marketing rozdělit na několik základních skupin: direct mailing (adresný i neadresný) papírová komunikace prostřednictvím poštovní služby, telefonní marketing přímá komunikace prostřednictvím telefonních linek, digitální komunikace internet, ing, sociální sítě, mobilní marketing. Přímá marketingová komunikace neprobíhá jednoduše, ale často v integrované podobě. Některé firmy se o directmarketingovou komunikaci starají samy, jiné si najímají agentury jejichž prostřednictvím oslovují zákazníka. Proto i na českém trhu existuje řada agentur s různými službami (kreativa, lettershop, databáze, call centrum a další). ADMAZ se jako profesní organizace pokouší český trh direct marketingu popsat, protože celková data o trhu chybí. strana 4

5 Neadresný mailing (reklamní letáky) Neadresné direct maily, tedy klasické reklamní letáky, využívají především obchodní řetězce ke komunikaci akčních nabídek a slev. Jejich počty jsou závislé na vývoji maloobchodního trhu. V posledních třech letech jejich počty stagnují. Cena distribuce v roce 2011 zůstala i přes pokračující krizi na předchozí úrovni. Distribuční firmy tak utržily odhadem 1,01 miliardy korun. Celkové náklady na výrobu letáků (včetně kreativy, tisku apod.) a platby výrobců za umístění reklamního sdělení v letácích se však pohybovaly mezi osmi až deseti miliardami korun. Neadresné direct maily (letáky) Počty (miliardy ks/rok) 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 Cena distribuce *(mld. Kč) 0,98 1,00 1,02 1,02 1,01 1,01 *Uvedené odhady vyjadřují pouze cenu poštovní služby (roznášky). Nejsou zde zahrnuty ceny za kreativní a tiskové práce ani jiné náklady. Trh maloobchodních řetězců se sice konsoliduje, ale velcí hráči na trhu mají i nadále potřebu oslovovat zákazníky svými cenovými nabídkami. Navíc výhody neadresných direct mailů, tedy letáků určených do schránek zákazníků v okolí svých provozoven, objevují stále více také menší regionální firmy. Různé restaurace, stavební firmy a provozovatelé služeb si stále častěji zadávají zavážku a roznos letáků se svou nabídkou. Velký potenciál v distribuci letáků vidí ADMAZ v nepotravinářském obchodním segmentu. Hlavními distributory letáků byly v roce 2011 (řazeno podle abecedy): Česká distribuční, Česká pošta, Mediaservis a I.D. Marketing (dříve TNT Post). Tato tzv. velká čtyřka zaujímá asi 95procentní podíl na trhu. Podíl ostatních firem je zanedbatelný. Poslední jmenovaná firma již český trh opustila. Tištěné letáky budou mít stále svůj prostor i v nejbližší budoucnosti především v oblasti rychloobrátkového zboži a supermarketů. Je pravda, že narůstá podíl a důležitost elektronických médií. Ty jsou však využívány především mladší cílovou skupinou, která se úplně neshoduje s hlavní kupní silou supermarketů, kterou tvoří především ženy-hospodyně. Elektronické letáky mohou hrát určitou roli ve velkých městech, tištěné letáky jako medium jsou však využívány celorepublikově a svou roli si zatím ještě podrží. strana 5

6 Adresný direct mailing Objem distribuovaných adresných direct mailů, tedy reklamních zásilek určených přímo konkrétnímu zákazníkovi, se podařilo v roce 2011 také udržet na úrovni předchozích let i přes velkou konkurenci elektronických médií. V loňském roce distribuční firmy rozeslaly 165 milionů adresných direct mailů, což je srovnatelné s objemem distribuovaným v předchozím roce, ale například i v roce ADMAZ v důsledku pokračující krize odhadoval spíše pokles počtu adresných direct mailů. Stagnaci tak lze považovat za úspěch a je dána zřejmě přesunem financí zadavatelů původně určených na jiné druhy marketingu a reklamy právě do oblasti přímého oslovení konkrétní cílové skupiny, tedy do direct mailingu. Do budoucna představují noví zadavatelé, kteří díky krizi našli cestu k využití direct mailingu, velký potenciál. Adresné direct maily Počty (miliony ks/rok) Cena distribuce *(mld. Kč) 0,90 0,90 0,90 0,85 0,80 0,80 *Uvedené odhady vyjadřují pouze cenu poštovní služby (roznášky). Nejsou zde zahrnuty ceny za kreativní a tiskové práce ani jiné náklady. Dominantní poštovním operátorem v této oblasti je Česká pošta, hlavním významným konkurentem je Mediaservis. Podíl ostatních poštovních firem na trhu adresných direct mailů je zatím velmi malý. Direct mail si může své místo v marketingové komunikaci zachovat i v budoucnu. Potenciál direct mailingu vidíme zejména v inovacích spojení současných možností segmentace databází a moderních technologií digitálního tisku. Díky nim i další tiskoviny, u nichž jsme si tuto možnost doposud nedovedli představit, mohou získávat individuální obsah nebo marketingové sdělení. Obecně lze samozřejmě očekávat postupný ústup papírových direct mailů díky rozmachu digitální komunikace. strana 6

7 Telemarketing, call centra Telefonní marketing je jedním z nejúčinnějších nástrojů marketingové komunikace, při kterém dochází k živému hovoru mezi operátorem a zákazníkem. Rozdělit tento druh komunikace můžeme na aktivní (outbound, tedy odchozí hovory) a pasivní (inbound, příchozí hovory). Odchozí hovory se uplatňují zejména při prodeji po telefonu (telesales), příchozí v oblasti zákaznické péče (customer care). Trh telemarketingu a call center je relativně málo prozkoumaný. Podle starších výzkumů je na českém trhu několik stovek call center, většinou však velmi malých. Call centra nad 50 operátorských míst by se dala vyjádřit v počtu několika desítek, a to jak interní, tak externí neboli komerční. V Česku je řádově 70 externích call center s více než 15 operátorskými místy. Desítka největších externích (tedy komerčních) call center má v průměru 229 operátorských míst. Podle odhadů uskuteční ročně česká externí call centra 85 milionů hovorů a utrží za své služby 1,5 miliardy korun. Služeb externích call center nejvíce využívají firmy z oblasti finančních služeb, jako jsou banky, pojišťovny nebo penzijní fondy, ale také telekomunikační společnosti nebo utility (dodavatelé plynu, vody, energie). Převažující činnosti externích call center jsou prodej po telefonu (telesales) a péče o zákazníka (customer care), tedy vyřizování reklamací, poskytování informací o službách a jejich vyúčtování. Call centra také vymáhají pohledávky nebo provádějí výzkum trhu na zakázku. Třetina externích call center sídlí v Praze, pětina v Brně a necelých deset procent v Ostravě. Na ostatní krajská města připadá 24 procent call center a na ostatní okresní města 11 procent. Mimo města je jen sedm procent call center. Více než čtvrtina především těch větších externích call center má pracoviště ve více než jedné lokalitě. Online marketing Digitální komunikace v internetovém prostředí postupně narůstá. Jak již bylo naznačeno na předchozích stranách, je pravděpodobné, že bude postupně nahrazovat jednotlivé tradiční kanály. Má výhodu v měřitelnosti a příznivých cenách a lze tedy očekávat, že s postupem digitalizace života společnosti bude její význam narůstat. Online marketing představuje řadu různých komunikačních kanálů, které však lze v rámci kampaní různě propojovat. Monitoringem internetové komunikace se zabývají různé organizace. strana 7

8 Český trh zásilkového obchodu Zásilkový obchod se v posledních deseti letech výrazně změnil. Nejvíce se na tomto vývoji podílí internet, který celý obor posunuje do oblasti multikanálového obchodu s rostoucím podílem prodeje přes internet a klesající úlohou papírových katalogů. Klasické katalogy se mění, avšak zcela nezanikají. Lze očekávat, že ještě dlouho budou jednou ze součástí komunikace zásilkových firem. Dnes však již zpravidla neslouží jako kompletní nabídka zboží, ale spíše jen jako doporučený výběr sortimentu, jehož kompletní nabídku nalezne zákazník na internetu. Není vyloučené, že se katalogy promění v lifestylové magazíny, které budou zákazníky směrovat do e-shopů. Na druhé straně je možné vidět trend rostoucí offline komunikace (letáky, klasická reklama) u internetových obchodů. Některé dokonce otevírají síť vlastních kamenných obchodů jako výdejny zboží. Dodání zboží spolu s chytrým marketingem jsou totiž hlavní pilíře úspěchu v prodeji na dálku, tedy v katalogovém nebo internetovém prodeji. Český zásilkový trh (bez čistých internetových hráčů) v posledních letech stagnuje. Tržby klasických zásilkových firem B-to-C na českém trhu (pouze za prodej zboží, bez služeb aj.) v posledních pěti letech oscilují přibližně mezi 6 a 7 miliardami Kč bez DPH. Přibližně hodnotu jedné miliardy korun pak mají ročně prodeje českých zásilkových firem do zahraničí. Tržby zásilkových firem B-to-C Vysvětlivky: Tržby zásilkových firem B-to-C, bez služeb, bez DPH. Čísla v horním grafu v sobě zahrnují i prodeje zásilkových firem ze zahraničí na český trh, jeho podíl je však méně než 10 procent. Hlavní sortimentní segmenty zásilkových firem jsou oděvy + textil, vybavení domácnosti, knihy, CD + DVD, zahradnické potřeby, kosmetika a potravinové doplňky. Hlavním trendem zásilkového obchodu je postupný růst online prodeje. U některých firem je jeho podíl sice jen 20%, u jiných ale až 70%. Zásilkový obchod B-to-B je méně známý, ale podle odhadů ADMAZ silnější než segment B-to-C. Ve firemním segmentu odhadujeme tržby za rok 2011 okolo 10 miliard korun. strana 8

9 Základní charakteristika ADMAZ ADMAZ je profesní organizace firem podnikajících v širší oblasti přímého marketingu a prodeje na dálku. ADMAZ zastřešuje: Přímý marketing včetně digitálního Databázový marketing Mailingové služby Prodej na dálku (katalogový, internetový, teleshopping) Call centra Mobilní marketing Základní dokumenty ADMAZ: Stanovy Etický kodex Struktura asociace Protože ADMAZ je poměrně pestrá organizace, může se v případě potřeby dělit na zájmové sekce (Zásilkový a internetový obchod, Call centra, DM služby). Členství v jiných organizacích ADMAZ je členem dvou evropských a jedné národní profesní organizace: EMOTA (European Multi-channel and Online Trade Association) FEDMA (Federation of European Direct and Interactive Marketing) Svaz obchodu a cestovního ruchu Domácí a zahraniční spolupráce ADMAZ spolupracuje s obdobnými organizacemi v některých evropských zemích, na českém trhu pak s asociacemi či svazy z oblasti reklamy a obchodu. strana 9

10 Řízení činnosti ADMAZ Asociaci řídí v souladu se stanovami volené orgány. Běžný chod zajišťuje sekretariát ve spolupráci s externími firmami. Volené orgány Představenstvo (7 členů) Dozorčí rada (3 členové) Aktuální složení statutárních orgánů (proklik na web) Předsedové představenstva v historii ADMAZ Petr Váňa ( ) Luboš Beniak ( ) Jan Dvořák ( ) Aleš Hýbner ( ) Martin Slavík ( ) Aleš Hýbner ( ) Miroslav Štursa ( ) Sekretariát Výkonný ředitel Asistentka Výkonní ředitelé v historii ADMAZ Pavel Dolanský ( ) Tomáš Hájek ( ) Stálí spolupracovníci Marcela Fialková Profirelations (public relations) Petr Kůta - KMVS advokátní kancelář, s.r.o. (právní poradenství) Fincare, spol. s r.o. (účetnictví, daňové poradenství) strana 10

11 Aktivity ADMAZ Soutěž Český direkt & Promo V letech probíhala pod názvem Český direkt Dnes komplexní prestižní podlinková soutěž z oblasti přímého marketingu a sales promotion Napojení na evropskou soutěž IMC European Awards Spolupořadatelem je ibtl sekce Asociace komunikačních agentur (AKA) Informace na 10 uplynulých ročníků v číslech Název Ročník za rok konání Počet kategorií Počet soutěžcích agentur Počet soutěžních prací Předseda poroty Český direkt Jan Herzmann Český direkt Jan Herzmann Český direkt Jiří Mikeš Český direkt Jiří Mikeš Český direkt Jiří Janoušek Český direkt Jiří Janoušek Český direkt Martin Štěpánek Český direkt & promo Graeme Murray Český direkt & promo Graeme Murray Český direkt & promo Graeme Murray strana 11

12 Osobnost českého direct marketingu Ocenění dlouhodobého přínosu v oblasti DM komunikace Historický přehled osobností 2009 Luboš Beniak (Reader s Digest) 2010 Jan Dvořák (IMP + Kosmetika Fleur de Santé) 2011 Evžen Drtina (Wunderman) 2012 Aleš Hýbner (Teleperformance) strana 12

13 Konference Call centra Nejstarší konference (od roku 2001) Dříve známá pod názvem Telemarketing Přehled trendů a praxe v call centrech a telemarketingovvé komunikaci Zásilkový obchod Organizována od roku 2002 Mapuje stav a vývoj zásilkového obchodu a jeho přechod od klasického katalogového prodeje k internetovému V roce 2012 přejmenována na Multichannel Sales & Marketing E-commerce forum Nejmladší konferenční projekt (od roku 2008) Souhrn poznatků o internetovém obchodu a online marketingu strana 13

14 Informační servis pro členy ADMAZ kluby Pracovní semináře pro členy asociace Aktuální témata ze všech oblastí marketingu, prodeje na dálku a práva Diskuze o závažných problémech byznysu Organizovány od roku 2007 Právní poradenství Bezplatné či zvýhodněné právní služby pro členy asociace Monitoring zásilkového obchodu Měsíční sledování prodejů zásilkových služeb Public relations Vzájemná podpora P.R. aktivit asociace a jednotlivých členských firem Informační newsletter strana 14

15 Členství v ADMAZ Členství v ADMAZ je dobrovolné. Členem asociace se může stát každá firma, která dodržuje zákony a souhlasí se Stanovami a Etickým kodexem asociace. ADMAZ svým členům přináší řadu výhod. Proč být členem? Příslušnost k Spoluúčast při Slevy na Bezplatné služby - významné profesní organizaci - eticky podnikajícím firmám - vytváření image celé branže - lobbingu - konference ADMAZ - zahraniční akce FEDMA a EMOTA - nákup zboží či služeb u partnerů asociace - právní poradenství - semináře ADMAZ klubu - společná databáze Robinsonů - podpora P.R. aktivit - záštita firemních akcí - posilování a výměna obchodních kontaktů - informační servis včetně monitoringu trhu Jak se stát členem? Seznámení se s podmínkami členství Podání přihlášky do asociace Projednání přihlášky na zasedání představenstva Přijetí firmy valnou hromadou strana 15

16 Aktuální seznam členů 5P AGENCY, spol. s r.o. Aktuální seznam členů k 1. září : Bc. Viktor Hladký generální ředitel Drahomír Viktorin obchodní ředitel U Sýpky Rajhradice telefon: Patříme mezi nejvýznamnější společnosti v oblasti direct marketingu v České republice. Poskytujeme služby od vytváření koncepčních analýz přes databázový management až po celkový servis v oblasti direct marketingu. Při své činnosti se opíráme o špičkové technologie, inovativní know-how a prověřený tým spolupracovníků. Snažíme se nejen uspokojovat Vaši potřebu, ale přidávat i něco navíc a předčit tak vaše očekávání. Zákazníci 5P AGENCY oceňují: 1. Full Servis 2. Vlastní vybavení 3. Certifikace 4. Zkušenosti 5. Stabilitu strana 16

17 ADMASS DIRECT MARKETING, spol. s r. o. ADVANCED TELECOM SERVICES, s.r.o. AKTINA KONTAKT, spol. s r.o Jaroslav Švarc jednatel, ředitel Jar lav Švarc jednatel, ředitel Stojická 826/ Praha 9 telefon: fax: neuvádíme 6/1997 Michal Horák ředitel společnosti a jednatel Nikola Ikonomidu - obchodní ředitelka Dělnická 12, , Praha 7 telefon: ATS je direkt marketingová agentura specializovaná na realizaci spotřebitelských soutěží, servisu pro mediální domy, reklamní agentury, přímé klienty a mobilní operátory. Je poskytovatelem komplexních Premium SMS služeb a služeb Audiotexu. ATS provozuje mobilní platební systémy v podobě PR SMS plateb, m-plateb, ale i DMS (dárcovská SMS). ATS poskytuje a zprostředkovává specializovaná telekomunikační ICT řešení, hromadné zpracování telefonních hovorů a SMS zpráv, nebo kampaně cílených reklamních SMS a MMS Petr Vybíral Tereza Vybíralová Sales manager Tomáš Pomr Product manager Strašnická Praha 10 telefon: directmailingové služby, hromadné rozesílání zásilek, direct mailing - direct marketing - produkce tiskovin - produkce obálek - zpracování dat, databáze - vývoj individuálního software na jedinečný výstup každého klienta - personalizace, potisky - kompletace zásilek - odesílání zásilek KLIENTSKÁ VÝHODA - Online sledování průběhu zpracování zakázky i zakázkové historie - Online sledování skladových zásob - výrazné úspory na poštovném - rychlost, kvalita, individuální přístup strana 17

18 Atento Česká republika a.s. B2B Media, s.r.o. B2B Partner, s.r.o Petr Chvátal ředitel společnosti Drahobejlova Praha 9 - Vysočany telefon: fax: We ensure every contact goes smoothly Aktivní telemarketing (telesales, akvizice a udržení zákazníka, průzkum trhu, sjednávání schůzek, aktualizace dat, follow up na direct mail, monitoring, mystery calls) Pasivní telemarketing (příjem objednávek, zákaznické, soutěžní a reklamační linky, informační barevné linky, technická podpora), SMS, y, faxy Back office (podpory společnosti, zajištění kontroly, produktivity a kvality všech postupů). Tvorba databáze a přepis dat ze spotřebitelských kampaní. Pronájem a vedení databází Jakub Oth jednatel Jakub Oth Na Poříčí Praha 1 telefon: Společnost B2B Media vydává desetkrát ročně odborný časopis Direkt se zaměřením na marketingovou komunikaci. Specializuje se na oblast přímého marketingu a věnuje se především tématům: Direct marketing, kreativita v direct marketingu, direct marketingové kampaně, analýza dat, CRM, direct mail, ing, adresná a neadresná distribuce, call centra, zákaznická centra, péče o zákazníky, sociální média, online marketing, digital marketing, e-shopy a zásilkové obchody, BTL komunikace (tzv. podlinková komunikace), BTL kampaně, BTL kreativita. K uvedeným tématům pořádá B2B Media také setkání a konference. Nejznámější z těchto akcí je konference Den direct marketingu. Firma provozuje také internetový portál Dagmar Králová jednatel a Pavel Král jednatel Zuzana Vichrová direct marketing manager Plzeňská Ostrava - Zábřeh telefon: fax: Zásilkový obchod pro vybavení kanceláří, dílen a skladů Zásilkový obchod s doplňky pro vybavení domácností strana 18

19 CEMOD-CZ s.r.o. ČESKÁ MAILINGOVÁ SPOLEČNOST, s.r.o. ČESKÁ POŠTA, s.p Petr Wagner generální ředitel Petr Wagner Dělnická Pardubice telefon: fax: Zásilkový obchodní dům MAG- NET, jehož tradice se datuje od roku 1967, patří mezi nejvýznamnější zásilkové obchody v České republice. Je součástí skupiny 3 Suisses International jakožto platforma pro obchodní aktivity v regionu Střední a Východní Evropy. Společnost poskytuje svým zákazníkům všechny výhody moderního zásilkového obchodu, rovněž provozuje několik internetových obchodů. MAGNET je ochranná známka společnosti CEMOD CZ s.r.o., která provozuje obchodní aktivity především značek Blancheporte, MAGNET 3 PAGEN, 3 Suisses a dalších z portfolia skupiny na území ČR, SR a ostatních zahraničních trzích. Společnost rovněž nabízí služby externím partnerům (logistické aktivity, zákaznický servis a call centrum) Bc. David Frost, jednatel společnosti Pavel Hodek, výkonný ředitel Bc. David Frost, jednatel společnosti Masarykova 73/ Rudná u Prahy telefon: fax: ČMS je úzce zaměřena na oblast výroby a distribuce všech typů poštovních zásilek. V posledních letech se stala významným hráčem na českém trhu, zejména v oblastech reklamního direct mailingu, billingu, zásilkového obchodu a organizace zákaznických klubů, ve kterých poskytuje kompletní servis. ČMS má dnes 60 stálých zaměstnanců a dvě provozovny, v roce 2007 ČMS zahájila provoz logistického centra ve zcela nové, moderní hale o celkové rozloze m2 v Hostivicích. Výrobní kapacity ČMS umoží rychle zpracovat i ty nejnáročnější zakázky. Kapacity: Personifikace 1 milion dokumentů denně Obálkování přes 0,5 milionu ks/ den Foliování katalogů/den Ruční balení až balíkových zásilek/den Ing. Petr Zatloukal generální ředitel Ing. Jan Foubík ředitel sekce regionální a mezinárodní obchod Politických vězňů 909/ Praha 1 telefon: fax: Poskytování služeb v oblasti: - podání, přepravy a dodání poštovních zásilek, včetně directmailových a zabezpečení poštovního a platebního styku, a to jak v rámci České republiky, tak i v mezinárodním styku - podání, přepravy a dodání expresních a kurýrních zásilek se zaručenou dobou dodání, jakými jsou např. Balík do ruky, Balík na poštu, Expres a EMS (Expres Mail Service) a zásilek nadrozměrných. Ve střediscích Postservis nabízí komplexní výrobu zásilek a zpracování včetně transpromo tisků (zpracování a distribuce fyzických zásilek na základě podkladů předaných ve formě datových souborů). Zároveň poskytuje elektronické služby, jako např. Datové schránky či kontaktní místa CzechPoint. Na poštách zprostředkovává finanční a pojistné produkty a prodává doplňkový sortiment. Své služby poskytuje všem prostřednictvím husté pobočkové sítě, která čítá cca 3300 pošt. strana 19

20 CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro ČR Comgate, a.s. CORTEX, s. r. o Patrick Mahieu vedoucí organizační složky Martin Eibich ředitel oddělení Direct to Consumer V Celnici 1031/ Praha 1 telefon: fax: com neživotní pojištění, průmysl a podnikatelé, úrazové a nemocenské pojištění i pro fyzické osoby, cestovní pojištění 2002 Pavel Hakl managing director Jan Hanzlík head of account management Prague Marina Office Center Jankovcova 1596/14a Praha 7 Holešovice telefon: Pomáháme získat pozornost, vyvolat zájem, přesvědčit o výhodách, uskutečnit prodej, zajistit platbu a následně doručení výrobků a služeb. Díky rozsahu poskytovaných služeb snižujeme náklady při zachování kvality služeb zákazníkům. Připravujeme na míru šité spotřebitelské soutěže a věrnostní programy, kvalitní webové prezentace a efektivní marketingové kampaně s využitím mobilního marketingu. Naše call centra zajišťují ucelené spektrum služeb: aktivní telemarketing, zákaznický servis, průzkumy spokojenosti, aktivace, verifikace. Poskytujeme také kompletní logistickou podporu pro marketing a e-shopy. O skladování, kompletaci a doručení zásilek koncovým zákazníkům se postaráme kompletně my Ing. Andrea Klikarová obchodní ředitelka Ing. Miloslav Pexa ředitel marketingu Dita Pischelová account manager Poděbradská 61/ Praha 9 telefon: fax: Komplexní služby v oboru direct marketingu. Návrh a realizace DM kampaní. Databázové zpracování. Pasivní a aktivní telemarketing. Příprava tisku a tisk. Rozesílání a distribuce zásilek. Programy zákaznické věrnosti. strana 20

21 Dark Side a.s. D-Mail s.r.o. EGMONT ČR, s. r. o Tomáš Jindříšek Managing Partner Dominik Hrodek Deputy of Managing Director Malá Štupartská Praha 1 telefon: facebook.com/darkside.prague Dark Side a.s. je agenturou nového typu, poskytující konzultační a produkční servis zejména v oblasti nových médií, tedy webové prezentace, on-line kampaně, on-line strategie, konzultace, zakázkový vývoj aplikací, projekty v sociálních sítích, nákup médií, vývoj mobilních aplikací a produkce digitálního obsahu (audio & video). Dark Side ovšem výrazně překračuje hranice digitálního světa a nabízí unikátní kompetenci v oblasti propojení standardních marketingových kanálů s on-line vesmírem. Personálně je obsazena s důrazem na zkušenosti a kreativitu zaměstnanců. Firmu partnersky řídí Tomáš Jindříšek, bývalý ředitel Ogilvy Interactive a Michal Kříž, zakladatel První multimediální Zdeňka Vranovská (jednatel) Zdeňka Vranovská (jednatel) sídla Vojtěšská 211/ , Praha - Nové Město provozovny Piaristická 16/ České Budějovice telefon: fax: D-Mail s.r.o. je součástí skupiny Dmail Group, která je kótována v kategorii Star italské burzy a zároveň je aktivní v sektoru komerčních a lokálních médií. Společnost D-Mail vyvinula exkluzivní, efektivní, multikanálový a integrovaný systém řízení přímého prodeje a prodeje na dálku včetně všech prodejních, logistických, distribučních, marketingových aktivit, vydávání tištěných katalogů, tvorby internetových stránek, navrhování konceptů obchodů a call center, a to jak pro svou vlastní potřebu, tak pro třetí osoby. V současné době fungují v České republice dva kamenné obchody D-Mail (Praha a České Budějovice) Miroslava Vobecká Eva Heřtová Book Club Manager Žirovnická 3124/ Praha 10 telefon: fax: Dánské nakladatelství a vydavatelství dětské literatury. Patří mezi největší vydavatele dětské literatury na světě. V České republice působí od roku Hlavní produkty: knihy - překlady i původní česká tvorba pro děti (Walt Disney, klasické pohádky aj.), pro školní mládež (dívčí románky, dobrodružné a populárně naučné knihy, Star Wars aj.) i pro dospělé čtenáře časopisy - pro předškoláky (Medvídek Pú, Slůně aj.), pro školní mládež (Kačer Donald, Superkomiks aj.), další (Pro Hockey, Pro Fotbal) Dětský Knižní Klub - přináší svým členům nejkrásnější příběhy z dílny Walta Disneye přímo až domů každé 4 týdny; knihy jsou vhodné jak pro předškoláky, tak pro děti začínající s četbou. Za dobu svého působení se stalo členy klubu více než dětí. strana 21

22 Halens s. r. o. Consortio Fashion Group s.r.o. Högner s.r.o. ICON Communication Centres s.r.o Freddy Mikael Sobin jednatel Dana Procházková prokuristka Březhrad Hradec Králové telefon: com Společnost Consortio Fashion Group s.r.o. dodává na český trh švédské módní značky Halens, Cellbes dále anglickou módu Next a řadu dalších značek. Sortiment se skládá především z dámské módy a bytového textilu, v nabídce je i pánská a dětská móda. Zboží si zákazníci mohou objednávat na základě tištěných katalogů nebo v internetových obchodech a Martin Ducháč jednatel, ředitel společnosti Zdeněk Tomáš marketingový ředitel Veverkova Hradec Králové telefon: fax: Specializovaný internetový obchod s unikátními produkty pro zdraví Helen Hickin (jednatel) Corso Karlin Building Křižíkova 36a Praha 8 telefon: fax: strana 22

23 INTERNATIONAL MASTERS PUBLISHERS, s. r. o. KOSMETIKA FLEUR DE SANTÉ, s. r. o. LION TELESERVICES CZ, a.s Ing. Miroslav Štursa area manager dtto Olbrachtova Praha 4 telefon: (recepce), (zákaznický servis) (recepce) International Masters Publishers je mezinárodní nakladatelství, které se specializuje na vydávání encyklopedických publikací a CD a DVD sbírek té nejvyšší kvality už více než 35 let. V této oblasti je IMP světovým leaderem. IMP informuje a inspiruje své zákazníky ve více než 30 zemích celého světa. Sbírky se zaměřují na nejrůznější oblasti od světa hudby, zvířat a přírody přes zdravovědu, skvělé recepty, tipy na zútulnění domova až po sbírky světové historie či klasiků malířství. V neposlední řadě vydáváme také jazykové kurzy. Takže to své si v široké nabídce produktů najde každý děti i dospělí. IMP, s.r.o. působí na českém trhu více než 18 let a za tu dobu získalo téměř 2 miliony spokojených zákazníků Alf Lennart Tönnesson CEO Ing. Jana Krčková marketingová ředitelka Bc. Aleš Tvrdý provozní ředitel Olbrachtova Praha 4 telefon: fax: Zásilkový obchod se špičkovou skandinávskou přírodní kosmetikou Fleur de Santé. Výrazné slevy, speciální nabídky a výhody pro registrované členy 1997 Ing. Aleš Hýbner, MBA předseda představenstva Erno Košťála Pardubice telefon: zelená linka fax: cz tpcz.teleperformance.cz Nabízíme svoje služby v České republice od roku 1997 a od roku 2004 jsme součástí skupiny Teleperformance, největšího poskytovatele služeb kontaktních center v Evropě a na světě. Společnost Teleperformance v České republice je přední poskytovatel služeb call center, CRM a internetových služeb v České i Slovenské republice. V současné době provozujeme 2 call centra v České republice (v Pardubicích a v Hradci Králové) a call centrum na Slovensku v Žilině. Celková kapacita v obou zemích přesahuje 350 operátorských pracovišť. strana 23

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

ADRESNÁ DISTRIBUCE 2 NEADRESNÁ DISTRIBUCE 5 LCD REKLAMNÍ PANELY 8

ADRESNÁ DISTRIBUCE 2 NEADRESNÁ DISTRIBUCE 5 LCD REKLAMNÍ PANELY 8 ADRESNÁ DISTRIBUCE 2 NEADRESNÁ DISTRIBUCE 5 LCD REKLAMNÍ PANELY 8 TISK a LOGISTIKA 10 1 ADRESNÁ DISTRIBUCE Zajistíme adresnou distribuci listovních zásilek, klientských časopisů, obálek, katalogů: - do

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový.

Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový. Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový. BOOM TISK nabízí cenově atraktivní využití technologie barevného personalizovaného tisku Přelomový rok 2009 Trendy

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE POPAI DAY 2016 SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 SPOLEČENSKÝ GALA VEČER 24.11.2016 / PRAHA POPAI CENTRAL EUROPE Daniela Krofiánová

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ Asociace POPAI CENTRAL EUROPE vydává ve spolupráci s dalšími oborovými asociacemi aktualizovanou verzi komplexní mapy marketingových komunikací s detailním dělením podlinkových

Více

Čistý objem trhu reklamy v místě prodeje v roce 2012 je odhadován na 5,4 miliardy Kč.

Čistý objem trhu reklamy v místě prodeje v roce 2012 je odhadován na 5,4 miliardy Kč. Čistý objem trhu reklamy v místě prodeje v roce 2012 je odhadován na 5,4 miliardy Kč. Asociace reklamy v místě prodeje POPAI ve spolupráci s mediální agenturou OMD Czech zveřejňuje výsledky projektu monitoringu

Více

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku!

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Až 20 zásilek denně expeduje mimo sezónu pan Pilný z Berouna. Je majitelem internetového obchodu, který je na trhu dva

Více

Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje?

Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje? Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje? Ing. Lubomír Calta výkonný ředitel, Magistra, a.s. XX. OTC Konference

Více

Shopper marketing Prague,s.r.o. Profil společnosti. Insight is King!

Shopper marketing Prague,s.r.o. Profil společnosti. Insight is King! Shopper marketing Prague,s.r.o. Profil společnosti Insight is King! Kdo jsme Jsme zkušený marketingový tým složený z odborníků s více než desetiletou praxí z práce pro mezinárodní společnosti, retailové

Více

Liberalizace poštovního trhu a možnosti uplatnění absolventů ve společnosti Mediaservis

Liberalizace poštovního trhu a možnosti uplatnění absolventů ve společnosti Mediaservis Liberalizace poštovního trhu a možnosti uplatnění absolventů ve společnosti Mediaservis Opava, 20. června 2012 Poštovní systém MediaPost provozuje v České republice společnost Mediaservis s.r.o. 1 Proces

Více

DIREKT MARKETING (B_DM) LS 2012

DIREKT MARKETING (B_DM) LS 2012 DIREKT MARKETING (B_DM) LS 2012 Bakalářské studium Garant předmětu: PhDr. Petr Váňa Vyučující:.. PhDr. Petr Váňa aj. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. Rozsah studijního předmětu:.. 1/1/0 (př/cv/sem)

Více

Objem trhu dárkových reklamních předmětů v roce 2015 překonal 5,5 miliardy korun

Objem trhu dárkových reklamních předmětů v roce 2015 překonal 5,5 miliardy korun Objem trhu dárkových reklamních předmětů v roce 205 překonal 5,5 miliardy korun Asociace reklamy v místě prodeje POPAI ve spolupráci s mediální agenturou OMD Czech zveřejňuje výsledky projektu monitoringu

Více

INFORMACE O ČESKÉ DISTRIBUČNÍ

INFORMACE O ČESKÉ DISTRIBUČNÍ Každý má svou adresu, najdeme pro váš business tu vaši. INFORMACE O ČESKÉ DISTRIBUČNÍ Působíme na českém trhu již od roku 1991. Od roku 2012 jsme součástí skupiny Vltava Labe Media. Jsme alternativní poštovní

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz 13.9.2012 JAK NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

Nové výzvy nejen elekronické farmacie v roce 2015

Nové výzvy nejen elekronické farmacie v roce 2015 Nové výzvy nejen elekronické farmacie v roce 2015 Petr Kasa Předseda představenstva Pilulka Lékárny, a.s. Předseda představenstva CoPharm, a.s. Jednatel Top Farma s.r.o. 1 Agenda Online nejsou jen e-shopy

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Čtenáři týdeníku Marketing & Media

Čtenáři týdeníku Marketing & Media Čtenáři týdeníku Marketing & Media Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, rychlé a kvalitní zprávy zasazené do kontextu. Fakta důležitá pro každodenní rozhodování a detailní orientaci v

Více

Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o. Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře

Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o. Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře Náš zákazník Mondelez Czech Republic s.r.o Vše v jednom naše řešení podle Vašeho scénáře Introductory summary: Mondelez Czech Republic s.r.o. disponuje i v oblasti POS a marketingových materiálů velmi

Více

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL O ČEM BUDE ŘEČ? Současné vlastnosti a možnosti? Jak zajisti

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ Obecná prezentace JSME PŘEDNÍM SVĚTOVÝM ODBORNÍKEM NA NÁBOR KOMPETENTNÍCH, PROFESIONÁLNÍCH A KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ Presenter's name

Více

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s.

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Obsah 1 Nové technologie pro získávání adres 2 Listbroking 3 Výběr cílové skupiny - příklad Seite 2 Nové technologie

Více

Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Co máme za sebou (ceny a projekty)

Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Co máme za sebou (ceny a projekty) D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a ekonomiku. Oslovujeme čtenáře

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Představení a ceník inzerce L M

Představení a ceník inzerce L M Představení a ceník inzerce D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a

Více

Kdo jsme. Výrobci a prodejci reklamních, dárkových a propagačních předmětů, včetně potisků, pro Vaši podporu prodeje a zvýšení povědomí o Vás.

Kdo jsme. Výrobci a prodejci reklamních, dárkových a propagačních předmětů, včetně potisků, pro Vaši podporu prodeje a zvýšení povědomí o Vás. Kdo jsme Výrobci a prodejci reklamních, dárkových a propagačních předmětů, včetně potisků, pro Vaši podporu prodeje a zvýšení povědomí o Vás. Základní údaje o společnosti Základní kapitál 150 000 000 Kč.

Více

Česká distribuční a.s.

Česká distribuční a.s. Česká distribuční a.s. V Ostravě, dne 1. 7. 2014 www.distribucni.cz Představení společnosti Informace o České distribuční působí na českém trhu od roku 1991 od roku 2012 je součástí skupiny VLTAVA-LABE-PRESS

Více

PhDr. Petr Váňa

PhDr. Petr Váňa PhDr. petr.vana@schober.cz 1. Úvod, podmínky pro Z, seminárka Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý poklad databáze Mailing

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE VÝZNAMNÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

PŘÍPADOVÉ STUDIE VÝZNAMNÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE VÝZNAMNÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE VÝZNAMNÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ 1 Tendry na trhu služeb Rodící se trh, Kreativní služby M Dzúr P Kubcová Indirect nákupy a citlivé trhy Od duopolu

Více

Prezentace společnosti M-Age

Prezentace společnosti M-Age Prezentace společnosti M-Age O společnosti Jsme marketér s prokazatelnými zkušenostmi s vývojem funkčních konceptů pro velké a střední společnosti i firmy lokálního charakteru. Na straně agentur i zadavatelů

Více

MediaCall. MediaCall. MediaCall. Cesta k efektivnímu outsourcingu. Vlastnická struktura. Praha, 31.1.2013. RMSM3, a.s. 90% 10%

MediaCall. MediaCall. MediaCall. Cesta k efektivnímu outsourcingu. Vlastnická struktura. Praha, 31.1.2013. RMSM3, a.s. 90% 10% Cesta k efektivnímu outsourcingu Praha, 31.1.2013 Vlastnická struktura je členem Mediaservis Group RMSM3, a.s. 90% 10% Majoritním vlastníkem je investiční společnost RMSM3, a.s., člen skupiny RMS Mezzanine,

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Jan Penkala ACOMWARE S.R.O

Jan Penkala ACOMWARE S.R.O Práce se zákazn kazníkem kem anebo možnosti růstu Jan Penkala ACOMWARE S.R.O. 9.11. 2011 ACOMWARE s.r.o., Business Park Průmyslová, Průmyslová 1472/11, 102 19, Praha 10, Tel.: 296 584 760, Fax: 296 584

Více

PREMIUM DISKUSNÍ A SPOLEČENSKÉ SETKÁVÁNÍ STAKEHOLDERŮ BYZNYSOVÝCH ODVĚTVÍ

PREMIUM DISKUSNÍ A SPOLEČENSKÉ SETKÁVÁNÍ STAKEHOLDERŮ BYZNYSOVÝCH ODVĚTVÍ DISKUSNÍ A SPOLEČENSKÉ SETKÁVÁNÍ STAKEHOLDERŮ BYZNYSOVÝCH ODVĚTVÍ ELITNÍ BYZNYS KOMUNITA E15 PREMIUM Prestižní setkávání nad důležitými tématy, které hýbou byznysem a veřejným děním, trendy, jaká budoucnost

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Roland Katona 11. října 2012

Roland Katona 11. října 2012 Roland Katona 11. října 2012 o ČSOB a Era Stavíme na dobrých vztazích se svými klienty. Zaměřujeme se na poskytování služeb vysoké kvality, které zjednoduší život naším klientům. Nabízíme jednoduchost,

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Čtenáři měsíčníku Bankovnictví

Čtenáři měsíčníku Bankovnictví Čtenáři měsíčníku Bankovnictví - odborný časopis pro profesionální finance Měsíčník Bankovnictví je zaměřen na vyšší a top management odpovědný za řízení a tržní úspěch finančních společností, na pracovníky

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 71 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 72 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

Návrh PR podpory společnosti B2M.CZ PŘIPRAVILA AGENTURA PR POINT

Návrh PR podpory společnosti B2M.CZ PŘIPRAVILA AGENTURA PR POINT Návrh PR podpory společnosti B2M.CZ PŘIPRAVILA AGENTURA PR POINT ZÁKLADNÍ INFORMACE O AGENTUŘE STŘEDNĚ VELKÁ PR AGENTURA ZALOŽENA V ROCE 2003 PR POINT SLOVENSKO ZALOŽEN V ROCE 2007 (WWW.PRPOINT.SK) ČLEN

Více

Monitoring investic do produkce POP médií v ČR

Monitoring investic do produkce POP médií v ČR Monitoring investic do produkce POP médií v ČR Asociace oboru marketingové komunikace v místě prodeje POPAI CE ve spolupráci s mediální agenturou OMD Czech každoročně zveřejňuje výsledky monitoringu investic

Více

Věří Češi reklamě? 23. února 2012

Věří Češi reklamě? 23. února 2012 23. února 2012 Věří Češi reklamě? Reklamě nevěří více než polovina populace, nicméně nákup na základě reklamy přiznává 36 % osob. Nejdůvěryhodněji působí reklama v místě prodeje, největší problém lidé

Více

PhDr. Petr Váňa

PhDr. Petr Váňa PhDr. petr.vana@schober.cz 1. Úvod, podmínky pro z/zk, seminárka, test Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý poklad databáze

Více

Česká pošta, s.p. Aktuální projekty a výzvy. (elektronické služby a egovernment) Ing. Miroslav Krejčík, Česká pošta, s.p.

Česká pošta, s.p. Aktuální projekty a výzvy. (elektronické služby a egovernment) Ing. Miroslav Krejčík, Česká pošta, s.p. Česká pošta, s.p. Aktuální projekty a výzvy (elektronické služby a egovernment) Ing. Miroslav Krejčík, Česká pošta, s.p. Hradec Králové, 7. dubna 2014 1 2 3 4 5 Česká pošta, s.p. Inovační projekty Vybrané

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

KONFERENCE ČAEK * 6. KVĚTNA 2008 * CZECH BROADBAND CAEC 2008 Hotel CROWNE PLAZA PRAGUE, Koulova 15, Praha 6 Pod záštitou: rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka,

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

Produktový list Letáky

Produktový list Letáky Produktový list Letáky O službě Kupi.cz je největší český server s nabídkou akcí a letáků z maloobchodních řetězců. Kupi nyní rozdistribuuje přes 2,5 miliónů unikátních letáků měsíčně, uživatelé si prohlédnou

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PODPORA PRODEJE Přednášející: PhDr. K. Eliáš, CSc. Petr Vojtíšek UČO: 15261 1. ZADÁNÍ 3 2. VÝBĚR SUBJEKTU 4 3. POPIS SPOLEČNOSTI 4 3.1 Základní data

Více

Digitalizace TV vysílání

Digitalizace TV vysílání Případová studie PR kampaně Digitalizace TV vysílání Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR Ing. Zdeněk Duspiva HISTORIE Koncepce 2005 definování role státu Zásady informační kampaně,

Více

media akce konference reklama + + MEDIA KIT

media akce konference reklama + + MEDIA KIT MEDIA KIT kompetence Economia největšívydavatel ekonomického (Hospodářskénoviny, Ekonom) a odborného tisku v ČR (celkem 19 titulů); leader na mediálním trhu v segmentech marketing, management, logistika,

Více

Mobilní marketing druhá šance. Den idirektu 4.12.2009

Mobilní marketing druhá šance. Den idirektu 4.12.2009 Mobilní marketing druhá šance Den idirektu 4.12.2009 1 Představení společnosti ATS na trhu od roku 1997 1999 první nasazení MT jako nástroje komunikace 2001 platforma PRSMS sjednocení čísel 2009-150 realizací

Více

LBS jako nová forma marketingu

LBS jako nová forma marketingu LBS jako nová forma marketingu Vize beevendo: Promptní informování vašich klientů prostřednictvím mobilních telefonů v čase a dané lokalitě. 1 Pokrytí smartphony Podíl operačních systémů Důležitost smartphonů

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

DPN - Digital Proximity Network. Část I Proximity komunikace Zákazníci, kamenné prodejny a nákupy Propojení digitálního a fyzického světa

DPN - Digital Proximity Network. Část I Proximity komunikace Zákazníci, kamenné prodejny a nákupy Propojení digitálního a fyzického světa DPN - Digital Proximity Network Část I Proximity komunikace Zákazníci, kamenné prodejny a nákupy Propojení digitálního a fyzického světa RETAILTrek a.s. Věrnostní programy Strana 1 Nové paradigma komunikace

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE Ing. Jiří Nosek Sector Leader Financial Services & Digital Technology Praha, hotel Boscolo Prague, 3.10.2012 GfK 2012 CFO

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů. Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů. Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM

Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů. Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů. Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM Vklady do balíků vhodné pro výrobce a distributory FMCG,

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ Marek Ditz, člen představenstva ČSOB Bankovní svět se mění Nízkonákladové banky Hráči s nabídkou základních služeb a omezenou distribuční

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 110 00 Praha 1 IČO: 021 201 19 info@canap.cz 1 Cíle CANAP 1/2 1. Vytvářet nezávislou platformu pracovníků prodeje a nákupu a podporovat jejich vzájemnou

Více

Česká spořitelna podporuje podnikání

Česká spořitelna podporuje podnikání Česká spořitelna podporuje podnikání Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny Obsah 1. Kdo jsou firemní klienti České spořitelny 2. Od účtu přes

Více

sociodemografická data

sociodemografická data sociodemografická data Představení tiscali.media TISCALI MEDIA, a.s. je provozovatelem portálu tiscali.cz a internetových médií jako games.cz, osobnosti.cz, dokina.cz, nedd.cz, našepeníze.cz nebo ifaster.cz.

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Prezentace časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, data,

Více

EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE

EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE CUSTOMER INTELLIGENCE SAS ROADSHOW 2014 24. ZÁŘÍ 2014 LUCIE STAŇKOVÁ ZÁKAZNÍCI - SITUACE NA TRHU Změna poměru sil / vyšší očekávání Generační rozdíly / používání kanálů

Více

SKUTEČNÝ MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz

SKUTEČNÝ MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz 17.5.2012 RETAIL A ONLINE: SKUTEČNÝ MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Naše vize Vybudovat pro menší, středně velké i velké podniky úspěšnou alternativu k velkým mezinárodním poradenským kancelářím k nákupu (one stop shopping) poradenských služeb v

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

PŘEDSTAVENÍ - NEZÁVISLÁ MO SÍŤ BALA Kdo jsme? BALA je první nezávislá maloobchodní síť v ČR, která ve svých sítích Bala a Gastro v současnosti propojuje už více než 1200 kmenových členů a jejich počet

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

...v každém bodu s vámi. tiskárna a grafické studio

...v každém bodu s vámi. tiskárna a grafické studio tiskárna PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI přes 20 let na trhu, desítky tisíc zhotovených zakázek moderní vybavení a technologie špičkoví odborníci spolehlivý a odpovědný tisk (FSC, CO 2, ISO 9001/14001 ) Pomáháme

Více

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet

Náklady, čtenost, návštěvnost. Cílová skupina. Rozpočet Vydavatelský management 2 Rekapitulace Náklady, čtenost, návštěvnost Tisková a on-line inzerce Cílová skupina Distribuce a tisk Rozpočet Zadání seminární práce Velké vydavatelské domy v ČR http://www.ringier.cz/

Více

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok.

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok. Představení projektu Internetový deník Borovan.cz je nezávislý ekonomický web zaměřený na zábavní průmysl, média a reklamu. Borovan.cz denně přináší zpravodajství, komentáře ze všech odvětví zábavního

Více