ročenka 2012 strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročenka 2012 strana 1"

Transkript

1 ročenka 2012 strana 1

2 Nezávislá profesní organizace Reprezentant podnikatelských zájmů Propagátor direct marketingu a zásilkového obchodu Organizátor konferencí, seminářů a dalších akcí Zdroj odborných informací Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu, o.s. Senovážné náměstí Praha 1 Telefon: Fax: Mobil: strana 2

3 Úvodní slovo Před patnácti lety vznikla Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu (ADMAZ). Přesně 28. května 1997 proběhla společná valná hromada Sdružení zásilkového obchodu (SZO) a Asociace directmarketingových agentur (ADMA), kde byl schválen vznik společné organizace ADMAZ. Rozhodnutí o sloučení bylo logické. Obě profesní organizace měly podobné oblasti zájmu samoregulaci v oblasti přímého oslovení zákazníka. V devadesátých letech, kdy český novodobý kapitalismus byl ještě velmi mladý, bylo hlavním úkolem asociace bojovat za dodržování etických principů podnikání a tím i jistou kultivaci trhu. Přestože původní role ADMAZ, podobně jako jiných profesních organizací, ani po patnácti letech nemizí, dnes chápeme jako hlavní úkol neustálé budování profesní komunity, která bude podporovat obor i členské firmy v jejich postavení na trhu. Tomáš Hájek výkonný ředitel ADMAZ říjen 2012 strana 3

4 Český trh direct marketingu Máme-li popsat trh direct marketingu, je třeba ho nějakým způsobem definovat. Již samotný pojem direct marketing bývá v některých zemích nahrazován pojmem dialog marketing, jinde se hovoří o přímém a interaktivním marketingu. Hlavním důvodem je, že s rozvojem technologií se objevují nové komunikační kanály v oblasti online světa, které celkově marketingovou komunikaci posunují dále. Pro zjednodušení můžeme přímý marketing rozdělit na několik základních skupin: direct mailing (adresný i neadresný) papírová komunikace prostřednictvím poštovní služby, telefonní marketing přímá komunikace prostřednictvím telefonních linek, digitální komunikace internet, ing, sociální sítě, mobilní marketing. Přímá marketingová komunikace neprobíhá jednoduše, ale často v integrované podobě. Některé firmy se o directmarketingovou komunikaci starají samy, jiné si najímají agentury jejichž prostřednictvím oslovují zákazníka. Proto i na českém trhu existuje řada agentur s různými službami (kreativa, lettershop, databáze, call centrum a další). ADMAZ se jako profesní organizace pokouší český trh direct marketingu popsat, protože celková data o trhu chybí. strana 4

5 Neadresný mailing (reklamní letáky) Neadresné direct maily, tedy klasické reklamní letáky, využívají především obchodní řetězce ke komunikaci akčních nabídek a slev. Jejich počty jsou závislé na vývoji maloobchodního trhu. V posledních třech letech jejich počty stagnují. Cena distribuce v roce 2011 zůstala i přes pokračující krizi na předchozí úrovni. Distribuční firmy tak utržily odhadem 1,01 miliardy korun. Celkové náklady na výrobu letáků (včetně kreativy, tisku apod.) a platby výrobců za umístění reklamního sdělení v letácích se však pohybovaly mezi osmi až deseti miliardami korun. Neadresné direct maily (letáky) Počty (miliardy ks/rok) 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 Cena distribuce *(mld. Kč) 0,98 1,00 1,02 1,02 1,01 1,01 *Uvedené odhady vyjadřují pouze cenu poštovní služby (roznášky). Nejsou zde zahrnuty ceny za kreativní a tiskové práce ani jiné náklady. Trh maloobchodních řetězců se sice konsoliduje, ale velcí hráči na trhu mají i nadále potřebu oslovovat zákazníky svými cenovými nabídkami. Navíc výhody neadresných direct mailů, tedy letáků určených do schránek zákazníků v okolí svých provozoven, objevují stále více také menší regionální firmy. Různé restaurace, stavební firmy a provozovatelé služeb si stále častěji zadávají zavážku a roznos letáků se svou nabídkou. Velký potenciál v distribuci letáků vidí ADMAZ v nepotravinářském obchodním segmentu. Hlavními distributory letáků byly v roce 2011 (řazeno podle abecedy): Česká distribuční, Česká pošta, Mediaservis a I.D. Marketing (dříve TNT Post). Tato tzv. velká čtyřka zaujímá asi 95procentní podíl na trhu. Podíl ostatních firem je zanedbatelný. Poslední jmenovaná firma již český trh opustila. Tištěné letáky budou mít stále svůj prostor i v nejbližší budoucnosti především v oblasti rychloobrátkového zboži a supermarketů. Je pravda, že narůstá podíl a důležitost elektronických médií. Ty jsou však využívány především mladší cílovou skupinou, která se úplně neshoduje s hlavní kupní silou supermarketů, kterou tvoří především ženy-hospodyně. Elektronické letáky mohou hrát určitou roli ve velkých městech, tištěné letáky jako medium jsou však využívány celorepublikově a svou roli si zatím ještě podrží. strana 5

6 Adresný direct mailing Objem distribuovaných adresných direct mailů, tedy reklamních zásilek určených přímo konkrétnímu zákazníkovi, se podařilo v roce 2011 také udržet na úrovni předchozích let i přes velkou konkurenci elektronických médií. V loňském roce distribuční firmy rozeslaly 165 milionů adresných direct mailů, což je srovnatelné s objemem distribuovaným v předchozím roce, ale například i v roce ADMAZ v důsledku pokračující krize odhadoval spíše pokles počtu adresných direct mailů. Stagnaci tak lze považovat za úspěch a je dána zřejmě přesunem financí zadavatelů původně určených na jiné druhy marketingu a reklamy právě do oblasti přímého oslovení konkrétní cílové skupiny, tedy do direct mailingu. Do budoucna představují noví zadavatelé, kteří díky krizi našli cestu k využití direct mailingu, velký potenciál. Adresné direct maily Počty (miliony ks/rok) Cena distribuce *(mld. Kč) 0,90 0,90 0,90 0,85 0,80 0,80 *Uvedené odhady vyjadřují pouze cenu poštovní služby (roznášky). Nejsou zde zahrnuty ceny za kreativní a tiskové práce ani jiné náklady. Dominantní poštovním operátorem v této oblasti je Česká pošta, hlavním významným konkurentem je Mediaservis. Podíl ostatních poštovních firem na trhu adresných direct mailů je zatím velmi malý. Direct mail si může své místo v marketingové komunikaci zachovat i v budoucnu. Potenciál direct mailingu vidíme zejména v inovacích spojení současných možností segmentace databází a moderních technologií digitálního tisku. Díky nim i další tiskoviny, u nichž jsme si tuto možnost doposud nedovedli představit, mohou získávat individuální obsah nebo marketingové sdělení. Obecně lze samozřejmě očekávat postupný ústup papírových direct mailů díky rozmachu digitální komunikace. strana 6

7 Telemarketing, call centra Telefonní marketing je jedním z nejúčinnějších nástrojů marketingové komunikace, při kterém dochází k živému hovoru mezi operátorem a zákazníkem. Rozdělit tento druh komunikace můžeme na aktivní (outbound, tedy odchozí hovory) a pasivní (inbound, příchozí hovory). Odchozí hovory se uplatňují zejména při prodeji po telefonu (telesales), příchozí v oblasti zákaznické péče (customer care). Trh telemarketingu a call center je relativně málo prozkoumaný. Podle starších výzkumů je na českém trhu několik stovek call center, většinou však velmi malých. Call centra nad 50 operátorských míst by se dala vyjádřit v počtu několika desítek, a to jak interní, tak externí neboli komerční. V Česku je řádově 70 externích call center s více než 15 operátorskými místy. Desítka největších externích (tedy komerčních) call center má v průměru 229 operátorských míst. Podle odhadů uskuteční ročně česká externí call centra 85 milionů hovorů a utrží za své služby 1,5 miliardy korun. Služeb externích call center nejvíce využívají firmy z oblasti finančních služeb, jako jsou banky, pojišťovny nebo penzijní fondy, ale také telekomunikační společnosti nebo utility (dodavatelé plynu, vody, energie). Převažující činnosti externích call center jsou prodej po telefonu (telesales) a péče o zákazníka (customer care), tedy vyřizování reklamací, poskytování informací o službách a jejich vyúčtování. Call centra také vymáhají pohledávky nebo provádějí výzkum trhu na zakázku. Třetina externích call center sídlí v Praze, pětina v Brně a necelých deset procent v Ostravě. Na ostatní krajská města připadá 24 procent call center a na ostatní okresní města 11 procent. Mimo města je jen sedm procent call center. Více než čtvrtina především těch větších externích call center má pracoviště ve více než jedné lokalitě. Online marketing Digitální komunikace v internetovém prostředí postupně narůstá. Jak již bylo naznačeno na předchozích stranách, je pravděpodobné, že bude postupně nahrazovat jednotlivé tradiční kanály. Má výhodu v měřitelnosti a příznivých cenách a lze tedy očekávat, že s postupem digitalizace života společnosti bude její význam narůstat. Online marketing představuje řadu různých komunikačních kanálů, které však lze v rámci kampaní různě propojovat. Monitoringem internetové komunikace se zabývají různé organizace. strana 7

8 Český trh zásilkového obchodu Zásilkový obchod se v posledních deseti letech výrazně změnil. Nejvíce se na tomto vývoji podílí internet, který celý obor posunuje do oblasti multikanálového obchodu s rostoucím podílem prodeje přes internet a klesající úlohou papírových katalogů. Klasické katalogy se mění, avšak zcela nezanikají. Lze očekávat, že ještě dlouho budou jednou ze součástí komunikace zásilkových firem. Dnes však již zpravidla neslouží jako kompletní nabídka zboží, ale spíše jen jako doporučený výběr sortimentu, jehož kompletní nabídku nalezne zákazník na internetu. Není vyloučené, že se katalogy promění v lifestylové magazíny, které budou zákazníky směrovat do e-shopů. Na druhé straně je možné vidět trend rostoucí offline komunikace (letáky, klasická reklama) u internetových obchodů. Některé dokonce otevírají síť vlastních kamenných obchodů jako výdejny zboží. Dodání zboží spolu s chytrým marketingem jsou totiž hlavní pilíře úspěchu v prodeji na dálku, tedy v katalogovém nebo internetovém prodeji. Český zásilkový trh (bez čistých internetových hráčů) v posledních letech stagnuje. Tržby klasických zásilkových firem B-to-C na českém trhu (pouze za prodej zboží, bez služeb aj.) v posledních pěti letech oscilují přibližně mezi 6 a 7 miliardami Kč bez DPH. Přibližně hodnotu jedné miliardy korun pak mají ročně prodeje českých zásilkových firem do zahraničí. Tržby zásilkových firem B-to-C Vysvětlivky: Tržby zásilkových firem B-to-C, bez služeb, bez DPH. Čísla v horním grafu v sobě zahrnují i prodeje zásilkových firem ze zahraničí na český trh, jeho podíl je však méně než 10 procent. Hlavní sortimentní segmenty zásilkových firem jsou oděvy + textil, vybavení domácnosti, knihy, CD + DVD, zahradnické potřeby, kosmetika a potravinové doplňky. Hlavním trendem zásilkového obchodu je postupný růst online prodeje. U některých firem je jeho podíl sice jen 20%, u jiných ale až 70%. Zásilkový obchod B-to-B je méně známý, ale podle odhadů ADMAZ silnější než segment B-to-C. Ve firemním segmentu odhadujeme tržby za rok 2011 okolo 10 miliard korun. strana 8

9 Základní charakteristika ADMAZ ADMAZ je profesní organizace firem podnikajících v širší oblasti přímého marketingu a prodeje na dálku. ADMAZ zastřešuje: Přímý marketing včetně digitálního Databázový marketing Mailingové služby Prodej na dálku (katalogový, internetový, teleshopping) Call centra Mobilní marketing Základní dokumenty ADMAZ: Stanovy Etický kodex Struktura asociace Protože ADMAZ je poměrně pestrá organizace, může se v případě potřeby dělit na zájmové sekce (Zásilkový a internetový obchod, Call centra, DM služby). Členství v jiných organizacích ADMAZ je členem dvou evropských a jedné národní profesní organizace: EMOTA (European Multi-channel and Online Trade Association) FEDMA (Federation of European Direct and Interactive Marketing) Svaz obchodu a cestovního ruchu Domácí a zahraniční spolupráce ADMAZ spolupracuje s obdobnými organizacemi v některých evropských zemích, na českém trhu pak s asociacemi či svazy z oblasti reklamy a obchodu. strana 9

10 Řízení činnosti ADMAZ Asociaci řídí v souladu se stanovami volené orgány. Běžný chod zajišťuje sekretariát ve spolupráci s externími firmami. Volené orgány Představenstvo (7 členů) Dozorčí rada (3 členové) Aktuální složení statutárních orgánů (proklik na web) Předsedové představenstva v historii ADMAZ Petr Váňa ( ) Luboš Beniak ( ) Jan Dvořák ( ) Aleš Hýbner ( ) Martin Slavík ( ) Aleš Hýbner ( ) Miroslav Štursa ( ) Sekretariát Výkonný ředitel Asistentka Výkonní ředitelé v historii ADMAZ Pavel Dolanský ( ) Tomáš Hájek ( ) Stálí spolupracovníci Marcela Fialková Profirelations (public relations) Petr Kůta - KMVS advokátní kancelář, s.r.o. (právní poradenství) Fincare, spol. s r.o. (účetnictví, daňové poradenství) strana 10

11 Aktivity ADMAZ Soutěž Český direkt & Promo V letech probíhala pod názvem Český direkt Dnes komplexní prestižní podlinková soutěž z oblasti přímého marketingu a sales promotion Napojení na evropskou soutěž IMC European Awards Spolupořadatelem je ibtl sekce Asociace komunikačních agentur (AKA) Informace na 10 uplynulých ročníků v číslech Název Ročník za rok konání Počet kategorií Počet soutěžcích agentur Počet soutěžních prací Předseda poroty Český direkt Jan Herzmann Český direkt Jan Herzmann Český direkt Jiří Mikeš Český direkt Jiří Mikeš Český direkt Jiří Janoušek Český direkt Jiří Janoušek Český direkt Martin Štěpánek Český direkt & promo Graeme Murray Český direkt & promo Graeme Murray Český direkt & promo Graeme Murray strana 11

12 Osobnost českého direct marketingu Ocenění dlouhodobého přínosu v oblasti DM komunikace Historický přehled osobností 2009 Luboš Beniak (Reader s Digest) 2010 Jan Dvořák (IMP + Kosmetika Fleur de Santé) 2011 Evžen Drtina (Wunderman) 2012 Aleš Hýbner (Teleperformance) strana 12

13 Konference Call centra Nejstarší konference (od roku 2001) Dříve známá pod názvem Telemarketing Přehled trendů a praxe v call centrech a telemarketingovvé komunikaci Zásilkový obchod Organizována od roku 2002 Mapuje stav a vývoj zásilkového obchodu a jeho přechod od klasického katalogového prodeje k internetovému V roce 2012 přejmenována na Multichannel Sales & Marketing E-commerce forum Nejmladší konferenční projekt (od roku 2008) Souhrn poznatků o internetovém obchodu a online marketingu strana 13

14 Informační servis pro členy ADMAZ kluby Pracovní semináře pro členy asociace Aktuální témata ze všech oblastí marketingu, prodeje na dálku a práva Diskuze o závažných problémech byznysu Organizovány od roku 2007 Právní poradenství Bezplatné či zvýhodněné právní služby pro členy asociace Monitoring zásilkového obchodu Měsíční sledování prodejů zásilkových služeb Public relations Vzájemná podpora P.R. aktivit asociace a jednotlivých členských firem Informační newsletter strana 14

15 Členství v ADMAZ Členství v ADMAZ je dobrovolné. Členem asociace se může stát každá firma, která dodržuje zákony a souhlasí se Stanovami a Etickým kodexem asociace. ADMAZ svým členům přináší řadu výhod. Proč být členem? Příslušnost k Spoluúčast při Slevy na Bezplatné služby - významné profesní organizaci - eticky podnikajícím firmám - vytváření image celé branže - lobbingu - konference ADMAZ - zahraniční akce FEDMA a EMOTA - nákup zboží či služeb u partnerů asociace - právní poradenství - semináře ADMAZ klubu - společná databáze Robinsonů - podpora P.R. aktivit - záštita firemních akcí - posilování a výměna obchodních kontaktů - informační servis včetně monitoringu trhu Jak se stát členem? Seznámení se s podmínkami členství Podání přihlášky do asociace Projednání přihlášky na zasedání představenstva Přijetí firmy valnou hromadou strana 15

16 Aktuální seznam členů 5P AGENCY, spol. s r.o. Aktuální seznam členů k 1. září : Bc. Viktor Hladký generální ředitel Drahomír Viktorin obchodní ředitel U Sýpky Rajhradice telefon: Patříme mezi nejvýznamnější společnosti v oblasti direct marketingu v České republice. Poskytujeme služby od vytváření koncepčních analýz přes databázový management až po celkový servis v oblasti direct marketingu. Při své činnosti se opíráme o špičkové technologie, inovativní know-how a prověřený tým spolupracovníků. Snažíme se nejen uspokojovat Vaši potřebu, ale přidávat i něco navíc a předčit tak vaše očekávání. Zákazníci 5P AGENCY oceňují: 1. Full Servis 2. Vlastní vybavení 3. Certifikace 4. Zkušenosti 5. Stabilitu strana 16

17 ADMASS DIRECT MARKETING, spol. s r. o. ADVANCED TELECOM SERVICES, s.r.o. AKTINA KONTAKT, spol. s r.o Jaroslav Švarc jednatel, ředitel Jar lav Švarc jednatel, ředitel Stojická 826/ Praha 9 telefon: fax: neuvádíme 6/1997 Michal Horák ředitel společnosti a jednatel Nikola Ikonomidu - obchodní ředitelka Dělnická 12, , Praha 7 telefon: ATS je direkt marketingová agentura specializovaná na realizaci spotřebitelských soutěží, servisu pro mediální domy, reklamní agentury, přímé klienty a mobilní operátory. Je poskytovatelem komplexních Premium SMS služeb a služeb Audiotexu. ATS provozuje mobilní platební systémy v podobě PR SMS plateb, m-plateb, ale i DMS (dárcovská SMS). ATS poskytuje a zprostředkovává specializovaná telekomunikační ICT řešení, hromadné zpracování telefonních hovorů a SMS zpráv, nebo kampaně cílených reklamních SMS a MMS Petr Vybíral Tereza Vybíralová Sales manager Tomáš Pomr Product manager Strašnická Praha 10 telefon: directmailingové služby, hromadné rozesílání zásilek, direct mailing - direct marketing - produkce tiskovin - produkce obálek - zpracování dat, databáze - vývoj individuálního software na jedinečný výstup každého klienta - personalizace, potisky - kompletace zásilek - odesílání zásilek KLIENTSKÁ VÝHODA - Online sledování průběhu zpracování zakázky i zakázkové historie - Online sledování skladových zásob - výrazné úspory na poštovném - rychlost, kvalita, individuální přístup strana 17

18 Atento Česká republika a.s. B2B Media, s.r.o. B2B Partner, s.r.o Petr Chvátal ředitel společnosti Drahobejlova Praha 9 - Vysočany telefon: fax: We ensure every contact goes smoothly Aktivní telemarketing (telesales, akvizice a udržení zákazníka, průzkum trhu, sjednávání schůzek, aktualizace dat, follow up na direct mail, monitoring, mystery calls) Pasivní telemarketing (příjem objednávek, zákaznické, soutěžní a reklamační linky, informační barevné linky, technická podpora), SMS, y, faxy Back office (podpory společnosti, zajištění kontroly, produktivity a kvality všech postupů). Tvorba databáze a přepis dat ze spotřebitelských kampaní. Pronájem a vedení databází Jakub Oth jednatel Jakub Oth Na Poříčí Praha 1 telefon: Společnost B2B Media vydává desetkrát ročně odborný časopis Direkt se zaměřením na marketingovou komunikaci. Specializuje se na oblast přímého marketingu a věnuje se především tématům: Direct marketing, kreativita v direct marketingu, direct marketingové kampaně, analýza dat, CRM, direct mail, ing, adresná a neadresná distribuce, call centra, zákaznická centra, péče o zákazníky, sociální média, online marketing, digital marketing, e-shopy a zásilkové obchody, BTL komunikace (tzv. podlinková komunikace), BTL kampaně, BTL kreativita. K uvedeným tématům pořádá B2B Media také setkání a konference. Nejznámější z těchto akcí je konference Den direct marketingu. Firma provozuje také internetový portál Dagmar Králová jednatel a Pavel Král jednatel Zuzana Vichrová direct marketing manager Plzeňská Ostrava - Zábřeh telefon: fax: Zásilkový obchod pro vybavení kanceláří, dílen a skladů Zásilkový obchod s doplňky pro vybavení domácností strana 18

19 CEMOD-CZ s.r.o. ČESKÁ MAILINGOVÁ SPOLEČNOST, s.r.o. ČESKÁ POŠTA, s.p Petr Wagner generální ředitel Petr Wagner Dělnická Pardubice telefon: fax: Zásilkový obchodní dům MAG- NET, jehož tradice se datuje od roku 1967, patří mezi nejvýznamnější zásilkové obchody v České republice. Je součástí skupiny 3 Suisses International jakožto platforma pro obchodní aktivity v regionu Střední a Východní Evropy. Společnost poskytuje svým zákazníkům všechny výhody moderního zásilkového obchodu, rovněž provozuje několik internetových obchodů. MAGNET je ochranná známka společnosti CEMOD CZ s.r.o., která provozuje obchodní aktivity především značek Blancheporte, MAGNET 3 PAGEN, 3 Suisses a dalších z portfolia skupiny na území ČR, SR a ostatních zahraničních trzích. Společnost rovněž nabízí služby externím partnerům (logistické aktivity, zákaznický servis a call centrum) Bc. David Frost, jednatel společnosti Pavel Hodek, výkonný ředitel Bc. David Frost, jednatel společnosti Masarykova 73/ Rudná u Prahy telefon: fax: ČMS je úzce zaměřena na oblast výroby a distribuce všech typů poštovních zásilek. V posledních letech se stala významným hráčem na českém trhu, zejména v oblastech reklamního direct mailingu, billingu, zásilkového obchodu a organizace zákaznických klubů, ve kterých poskytuje kompletní servis. ČMS má dnes 60 stálých zaměstnanců a dvě provozovny, v roce 2007 ČMS zahájila provoz logistického centra ve zcela nové, moderní hale o celkové rozloze m2 v Hostivicích. Výrobní kapacity ČMS umoží rychle zpracovat i ty nejnáročnější zakázky. Kapacity: Personifikace 1 milion dokumentů denně Obálkování přes 0,5 milionu ks/ den Foliování katalogů/den Ruční balení až balíkových zásilek/den Ing. Petr Zatloukal generální ředitel Ing. Jan Foubík ředitel sekce regionální a mezinárodní obchod Politických vězňů 909/ Praha 1 telefon: fax: Poskytování služeb v oblasti: - podání, přepravy a dodání poštovních zásilek, včetně directmailových a zabezpečení poštovního a platebního styku, a to jak v rámci České republiky, tak i v mezinárodním styku - podání, přepravy a dodání expresních a kurýrních zásilek se zaručenou dobou dodání, jakými jsou např. Balík do ruky, Balík na poštu, Expres a EMS (Expres Mail Service) a zásilek nadrozměrných. Ve střediscích Postservis nabízí komplexní výrobu zásilek a zpracování včetně transpromo tisků (zpracování a distribuce fyzických zásilek na základě podkladů předaných ve formě datových souborů). Zároveň poskytuje elektronické služby, jako např. Datové schránky či kontaktní místa CzechPoint. Na poštách zprostředkovává finanční a pojistné produkty a prodává doplňkový sortiment. Své služby poskytuje všem prostřednictvím husté pobočkové sítě, která čítá cca 3300 pošt. strana 19

20 CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro ČR Comgate, a.s. CORTEX, s. r. o Patrick Mahieu vedoucí organizační složky Martin Eibich ředitel oddělení Direct to Consumer V Celnici 1031/ Praha 1 telefon: fax: com neživotní pojištění, průmysl a podnikatelé, úrazové a nemocenské pojištění i pro fyzické osoby, cestovní pojištění 2002 Pavel Hakl managing director Jan Hanzlík head of account management Prague Marina Office Center Jankovcova 1596/14a Praha 7 Holešovice telefon: Pomáháme získat pozornost, vyvolat zájem, přesvědčit o výhodách, uskutečnit prodej, zajistit platbu a následně doručení výrobků a služeb. Díky rozsahu poskytovaných služeb snižujeme náklady při zachování kvality služeb zákazníkům. Připravujeme na míru šité spotřebitelské soutěže a věrnostní programy, kvalitní webové prezentace a efektivní marketingové kampaně s využitím mobilního marketingu. Naše call centra zajišťují ucelené spektrum služeb: aktivní telemarketing, zákaznický servis, průzkumy spokojenosti, aktivace, verifikace. Poskytujeme také kompletní logistickou podporu pro marketing a e-shopy. O skladování, kompletaci a doručení zásilek koncovým zákazníkům se postaráme kompletně my Ing. Andrea Klikarová obchodní ředitelka Ing. Miloslav Pexa ředitel marketingu Dita Pischelová account manager Poděbradská 61/ Praha 9 telefon: fax: Komplexní služby v oboru direct marketingu. Návrh a realizace DM kampaní. Databázové zpracování. Pasivní a aktivní telemarketing. Příprava tisku a tisk. Rozesílání a distribuce zásilek. Programy zákaznické věrnosti. strana 20

21 Dark Side a.s. D-Mail s.r.o. EGMONT ČR, s. r. o Tomáš Jindříšek Managing Partner Dominik Hrodek Deputy of Managing Director Malá Štupartská Praha 1 telefon: facebook.com/darkside.prague Dark Side a.s. je agenturou nového typu, poskytující konzultační a produkční servis zejména v oblasti nových médií, tedy webové prezentace, on-line kampaně, on-line strategie, konzultace, zakázkový vývoj aplikací, projekty v sociálních sítích, nákup médií, vývoj mobilních aplikací a produkce digitálního obsahu (audio & video). Dark Side ovšem výrazně překračuje hranice digitálního světa a nabízí unikátní kompetenci v oblasti propojení standardních marketingových kanálů s on-line vesmírem. Personálně je obsazena s důrazem na zkušenosti a kreativitu zaměstnanců. Firmu partnersky řídí Tomáš Jindříšek, bývalý ředitel Ogilvy Interactive a Michal Kříž, zakladatel První multimediální Zdeňka Vranovská (jednatel) Zdeňka Vranovská (jednatel) sídla Vojtěšská 211/ , Praha - Nové Město provozovny Piaristická 16/ České Budějovice telefon: fax: D-Mail s.r.o. je součástí skupiny Dmail Group, která je kótována v kategorii Star italské burzy a zároveň je aktivní v sektoru komerčních a lokálních médií. Společnost D-Mail vyvinula exkluzivní, efektivní, multikanálový a integrovaný systém řízení přímého prodeje a prodeje na dálku včetně všech prodejních, logistických, distribučních, marketingových aktivit, vydávání tištěných katalogů, tvorby internetových stránek, navrhování konceptů obchodů a call center, a to jak pro svou vlastní potřebu, tak pro třetí osoby. V současné době fungují v České republice dva kamenné obchody D-Mail (Praha a České Budějovice) Miroslava Vobecká Eva Heřtová Book Club Manager Žirovnická 3124/ Praha 10 telefon: fax: Dánské nakladatelství a vydavatelství dětské literatury. Patří mezi největší vydavatele dětské literatury na světě. V České republice působí od roku Hlavní produkty: knihy - překlady i původní česká tvorba pro děti (Walt Disney, klasické pohádky aj.), pro školní mládež (dívčí románky, dobrodružné a populárně naučné knihy, Star Wars aj.) i pro dospělé čtenáře časopisy - pro předškoláky (Medvídek Pú, Slůně aj.), pro školní mládež (Kačer Donald, Superkomiks aj.), další (Pro Hockey, Pro Fotbal) Dětský Knižní Klub - přináší svým členům nejkrásnější příběhy z dílny Walta Disneye přímo až domů každé 4 týdny; knihy jsou vhodné jak pro předškoláky, tak pro děti začínající s četbou. Za dobu svého působení se stalo členy klubu více než dětí. strana 21

22 Halens s. r. o. Consortio Fashion Group s.r.o. Högner s.r.o. ICON Communication Centres s.r.o Freddy Mikael Sobin jednatel Dana Procházková prokuristka Březhrad Hradec Králové telefon: com Společnost Consortio Fashion Group s.r.o. dodává na český trh švédské módní značky Halens, Cellbes dále anglickou módu Next a řadu dalších značek. Sortiment se skládá především z dámské módy a bytového textilu, v nabídce je i pánská a dětská móda. Zboží si zákazníci mohou objednávat na základě tištěných katalogů nebo v internetových obchodech a Martin Ducháč jednatel, ředitel společnosti Zdeněk Tomáš marketingový ředitel Veverkova Hradec Králové telefon: fax: Specializovaný internetový obchod s unikátními produkty pro zdraví Helen Hickin (jednatel) Corso Karlin Building Křižíkova 36a Praha 8 telefon: fax: strana 22

23 INTERNATIONAL MASTERS PUBLISHERS, s. r. o. KOSMETIKA FLEUR DE SANTÉ, s. r. o. LION TELESERVICES CZ, a.s Ing. Miroslav Štursa area manager dtto Olbrachtova Praha 4 telefon: (recepce), (zákaznický servis) (recepce) International Masters Publishers je mezinárodní nakladatelství, které se specializuje na vydávání encyklopedických publikací a CD a DVD sbírek té nejvyšší kvality už více než 35 let. V této oblasti je IMP světovým leaderem. IMP informuje a inspiruje své zákazníky ve více než 30 zemích celého světa. Sbírky se zaměřují na nejrůznější oblasti od světa hudby, zvířat a přírody přes zdravovědu, skvělé recepty, tipy na zútulnění domova až po sbírky světové historie či klasiků malířství. V neposlední řadě vydáváme také jazykové kurzy. Takže to své si v široké nabídce produktů najde každý děti i dospělí. IMP, s.r.o. působí na českém trhu více než 18 let a za tu dobu získalo téměř 2 miliony spokojených zákazníků Alf Lennart Tönnesson CEO Ing. Jana Krčková marketingová ředitelka Bc. Aleš Tvrdý provozní ředitel Olbrachtova Praha 4 telefon: fax: Zásilkový obchod se špičkovou skandinávskou přírodní kosmetikou Fleur de Santé. Výrazné slevy, speciální nabídky a výhody pro registrované členy 1997 Ing. Aleš Hýbner, MBA předseda představenstva Erno Košťála Pardubice telefon: zelená linka fax: cz tpcz.teleperformance.cz Nabízíme svoje služby v České republice od roku 1997 a od roku 2004 jsme součástí skupiny Teleperformance, největšího poskytovatele služeb kontaktních center v Evropě a na světě. Společnost Teleperformance v České republice je přední poskytovatel služeb call center, CRM a internetových služeb v České i Slovenské republice. V současné době provozujeme 2 call centra v České republice (v Pardubicích a v Hradci Králové) a call centrum na Slovensku v Žilině. Celková kapacita v obou zemích přesahuje 350 operátorských pracovišť. strana 23

SPIKESASIA 09. www.idirekt.cz OZVĚNY KONFERENCE UVNITŘ PŘÍLOHA. NOVÝ server pro direct a digital marketing. Robert Haas, Symbio

SPIKESASIA 09. www.idirekt.cz OZVĚNY KONFERENCE UVNITŘ PŘÍLOHA. NOVÝ server pro direct a digital marketing. Robert Haas, Symbio ČASOPIS PRO DIRECT MARKETING NEPRODEJNÝ VÝTISK ŘÍJEN 2009 ČÍSLO 8 Robert Haas, Symbio UVNITŘ PŘÍLOHA Rory Sutherland, Ogilvy Milan Rumler, Ahold SPIKESASIA 09 McCann Erickson pro GMP Ogilvy & Mather pro

Více

Klára Noworytová OTTO Office. WDMP pro Habitat. Partners Andrew Aldridge pro Early Learning Centre

Klára Noworytová OTTO Office. WDMP pro Habitat. Partners Andrew Aldridge pro Early Learning Centre ČASOPIS PRO DIRECT MARKETING CENA 59 KČ DUBEN 2010 ČÍSLO 3 Pavla Tomsová Nokia Klára Noworytová OTTO Office Tomáš Siegler Cetelem Británie inspiruje WDMP pro Habitat Partners Andrew Aldridge pro Early

Více

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Kvalita výrobku nekončí www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je S kreditní kartou AURA další výhody Společnost Cetelem

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Právě s internetem souvisí obrovská řada právních

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Právě s internetem souvisí obrovská řada právních Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. www.prosperita.info www.premium.prosperita.info ročník 10 (10/2008) součástí vydání je Asseco a nová komunikace s úřady Město Uherský Brod přešlo 1. října na

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Kvalita investice do podnikání

Kvalita investice do podnikání Ročník 16 (11/2014) www.iprosperita.cz Promýšlíte nové webové stránky? Chcete originální novoročenku? Potřebujete pomoci s firemní grafikou? Rádi byste vylepšili logo? Hledáte pomoc? Volejte profesionály:

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 3 ÚVOD EDITORIAL Žijeme ve zvláštní době. Vyznačuje se nejistotou a všeobecným pesimismem. Letos

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Pojištění od A do Z. Výroční zpráva 2013

Pojištění od A do Z. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2013 2012 2011 Hrubé předepsané pojistné 11,871 11,568 11,044 Životní pojištění 4,481 4,307 3,736 Neživotní pojištění 7,390 7,261

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (3/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Brožura franšizing Obsah brožury Profil společnosti Historie společnosti 4 Současné postavení a zahraniční expanze 5 Členstvi v organizacich

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (6/2010) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Myslete na novoročenky už nyní! www.vasepf.cz Sen začíná prací Na otázky

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

až dojde k výraznějšímu posunu od trhu ceny na trh kvality

až dojde k výraznějšímu posunu od trhu ceny na trh kvality Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (8/2008) Obchod bude lukrativnější, Již několikrát jste zdůraznil, že se na obchodníka v České republice pohlíží jako na subjekt, kterému jde jen o

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více