IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; 719 00 Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah"

Transkript

1 IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc / Obh OBA ÚVOD POPI PŘÍROJE ECNICKÉ PARAMERY VARIANY BEPEČNONÍ POKYNY JEDNODUŠENÝ PŘELED MENU A POKYNY PRO ČENÍ MANUÁLU 8 ÁKLADNÍ OBRAENÍ 9 RUČNÍ EPNUÍ AŘÍENÍ POPI JEDNOLIVÝC POLOŽEK LAVNÍ MENU D č DCF y Obíjí Vpáčí záz Pg zěí 8 Vb jzy8 YÉM8 8 Dfc é9 K9 Py9 Dší py9 áí í Náí pgů 8 V/ c 9 c NÁVOD NA INALACI

2 IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc / Ú Ecé pící hy ONY j yby fw, ý j č p y P j yby gcý ář, j z zhěy záší pžy (Vý Pá), á j z pgé pšěcí c, é Vá í pác pgáí y ájí pj ácí číy J ž bj hy bz pj ááí V přípě j z pp áá pgcí ác IBKy, á jj pě hzj, pcí é z pg hy jý způb Exí ác pčj ě ří chějí í hy pě p, b jí íc h ONY, pž ác záň ží j úžý p p záháí bí z h y jí ž pících pů (é; ) Dě bá é (zp š é ) z pží řízí ph h, j p h AC V, p V pzých jěých ( xí zj pájí) Oí z p yží j pící y p píáí p bíjí č, zů p P píáí ěších čích záěží, př Egcé cíy, z hy y Všchy y pící py z bě fg í zýš f žíáí p ž y j ychzáy ápřjíč čých zč gá DCF ppř j ž přjíč GP Pp příj yb UP / DOWN / EC EN pp phyb h, zě pů phyb ů, zě pů á zpě, á bz ží pzí, ybáí pžy zčí x /UP/ /DOWN/ /EC/ /EN/ chcé py V/ z VA*) Npájí Výpy Ré ychzčí p DCF/GP Výp p pájí přjíč Vpí p Chyb čé fc RC DCF/GP bz DCF/GP C bz DCF/GP +8 C áh čé fc př ýp pěí ří yí Rzěy Š x V x ( DIN ) / h Rzěy Š x V x ( DIN ) / h Rzěy Š x V x ( DIN ) / h Rzěy Š x V x ( BOX ) / h Rzh pzích p *) ž yb pájcí pěí V b V A/V A/V V/A Ω pp pp, pp ý IP DIN // IP BOX x 9 x 8 /, g x 9 x 8 /, g x 9 x 8 /, g x x 8 /, g +8 C

3 IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc / Vy Náz ONY R DIN ONY R BOX ONY R DIN ONY R DIN ONY R BOX ONY 8R DIN ONY 8R BOX yp pící pící pící pící pící pící pící Pč é Pč ů Dpj Ky áž DIN š pý bx IP áž DIN š áž DIN š pý bx IP áž DIN š pý bx IP Rzěí é/ z př zě pž Bzpčí pyy řízí í pz b pý ěčí yhášy /8b yšší Př í h pz zj jé pěí pří Přěč, ž přpjé č j pšzy ž př přpjáí j p pěí Příj í bý á přpj á Npřpjj příj, p yzj é chcé pšzí Příj í bý pá pz ýbc, b ýbc yšý pcíy P příj yzj pch, j š í pcšě Příj í bý pzá pz jh chcý py jšý přh pyy p čí á P phyb zě pů j čy čí /UP/ /DOWN/ P ýbě b pzí Vá zé pžy pžj čí /EN/ P áí, ppř á zpě j úň pžj čí /EC/ P páí p jých pžách ě pj ží /EN/ Pž, z zě, bá Ppy zbzých xů, zňých á, j páy čě zách AR Vícřáý x j p pší c cý pbě pj áí zbzí j ýchzí bz pj áí zbzí í ELO DAUM A ČA DCF ODINY ODBÍJENÍ VELKOPÁ ÁKA PROGRAM VONĚNÍ JAYK YÉM AV DEFINICE RELÉ KLADIVA PRODLEVY DALŠÍ PARAMERY OVÁRNÍ NAAVENÍ NULOVÁNÍ PROG! V/ LUNCE EKVENCE í, zě h í č í DCF í pžých h í bíjí č í záz zěí/bíjí Vý Pá í jých čů zě jzy zbzí í h ONY přřzí fcí jý é í éy pí í čých p í pč pgů záz bíjí áí í záí šch ých čů (pgů zěí) přh čů ýchů zápů c přh přých cí ýzěá čá ché j přípá bz záí h Cé j p přípé p záí páéh h

4 IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc 8 / áí zbzí D 9 / DCF / <^> D c f O K č pžých gzc pí é hách 8 Aáí č záíh zbzí j ž pcí /UP/DOWN/ přjí pří číh pšěí z P p híh pžj /EN/ /EC/ žé bzy, žy způbí áí chybých ů p běží ějá c způbí jjí zí 9 Rčí pí zřízí p V O N U V é pzc p í /EN/ zbá pí pzc pcí čí /UP/ ůž zp pí z (čí jých zů zjí pčy zjí p) P pšěí píh z ě pě /EN/ číž p ší pzc pc pj pě, p ypí zřízí, áí pcí čí /EC/ pcí /DOWN/ zřízí yp Ožé ypí šch zřízí pď hý /EC/ b záí zbzí /EC/ V záí zbzí j gzá pí zřízí yb <^> hé řá z čy Pp jých pž í D híh pj, z záíh zbzí, í /EN/ Pcí čí /UP/DOWN/ z yb ájící pžy Vyb pž pí /EN/, í cí bzy b šíh p O D I N Y D D C F y O b j z z C V p P g J z y y j ž f h p p ůžých čáí pg í j zz áhý zší b přpáí pů p b Né h Všch hách j yé cy z p š c á p b ší ž P ybáí pžy ELO Vá zpřípí é pžy Opě pcí /UP/DOWN/ yb pž pž E L O h O N

5 IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc / P pzí /EN/ bjí hé řá pzc p záí h Bá pí čí pří Pcí /UP/DOWN/ yb pžé čí, pzí /EN/ ší pzc pc pj P záí céh h pď /EN/, přípě páéh záí bjí OK pčé přípě bjí!eror! j c pc p P b chí zě ájící h z í, ůž č p záí páéh h Pčě é h pzj V přípě záy h j př ch, ppř z hy fy IMPULB!! D č čá žňj č, přch zí/í č P ybáí pž D č Vá bjí pj ží páěí zě í č ANO()/NE() áí P L ý zí / í č L C přý yéý č = ANO ží cý přch í č zpě zí byých bách = NE č gj é DCF b GP, b úh žé zěy íh zíh bbí D č í pcí /UP/DOWN/ Jé čí pzj /EN/ P pžíá í pcí DCF í š čě Jž DCF pžíá pžy,, h, jž í V Epě í/zí č pžíá pcy šch ách, Ep í š í běžý DCF Ní přéh č pží přjíč čéh gá DCF b přjíč žcéh gá GP P pžíá DCF (GP) šchy py zřízí í Mí í DCF P ybáí pž DCF Vá bjí pj ží páěí zě I M E Pí řá = zpý příj áí č DCF OF = yp ON = zpý příj, jí!! I M Iz p á c = ý = příý = zp žá chyb přjíé z j á ř ychý pípí z b Přjí z páé éc, ychzéh j á jí pípí P zy páé éc chí pě z přy ch pchy, pípí přchází pě zy ž P přjí ychzčíh p pě přcházjící ychzé zy z c jí = yp E příj E = č by páě přj * = přjý č j přá příj j bz chyb Dhý řá Přjý č z DCF přjé z DCF

6 IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc / y j ááí pžých h Má ž í č pžých hách (č hých číících) J čě zbzý čííů, pž p h yé pzá, j á č b pč, p h c j ychjší Ní j ž j ž OP áí h c A R I py pz č hách é pz L é zy AR áí ch Oááí h RYCLE ychý ch jů OP z běh hých jů Ic hězč j á pí jh č héh é Pžý č íý č hých jů, ý j é z čě by jy hy ychz Č j zbzá hé ó / c Py pz ž zp zpěý Užíá př, á pj zpěý Dé p Č í bý hý, by j z p Dé zy é zy z pí é, yžíá př áí h áý č Př háěí ých čých zíů, ůž bý yž fc RYCL Obě é čé p p h p hy phybjí á př bz přčíáí č hách P přbíží áé č p čí á p OP, z ý č hách, přp pě íh ž p háěí p AR POOR!, j jé c pž íc hých jů záý y, ůž ů ůzé ych p jí j č hách J ří jé jy p jh fčíh j Obíjí V é čá z bíjí č áě j bíjí pcí Pč h bíjí čhy bíjí Víc p c í bíjí pžá c 9 Q / záz bíjí á b záz bíjí Obíjí pč h přřzá c 9Q Ní bíjí záz bíjí / Obíjí čhy přřzá c Q / Obíjí půhy přřzá c Q / Obíjí řčěhy přřzá c Q z Db p b hy bíj Npř čí

7 IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc / Vpáčí záz V hách j pgáy Vých Páů áě P ž í y, ž j yp yzáěí zů, ppř yp bíjí Jš zí z á ý í záz ěí bíjí čí í zhájí c p Véh Pá h záz + Db půb záz Dh záz ěí záz zěí pcí zů +Bí záz zěí pcí zů záň záz bíjí č Db půbí záz zčá př Vý pá ( h ý Č) + c z Vý pá ( h Bíá b) Pg zěí P pící hy j z jůžějších í P ěj é čá zýš pz Přj zěí, ppř špý í Cý pg ěí í čí pg; by by č; by čí é; b ý, y b pg í; č zpí b ypí; b é p x x x x x I Přé čí pg pg z, bá pí pž J přé čí pg Pcí /UP/DOWN/ z z čí Pď /EN/, í přj ší pžc P b í ý pč pgů, zěň jj yé Pč pg áí í pč pgů j Db č pg jč Pcí /DOWN/ pzí /EN/ přj ív é c z, jé, bbí p jých pgů J z řz z jzáějčích gcých áů D = í bbí, y á bý pg í Npř í b í í pg cčě IMA = pg b í bbí zíh č LEO = pg b í bbí íh č á = c Jz Njěější c Jžíš pá p Bží K ě Ky 9 č p Bží jc Njěější jc 8 ě p Bží p ší pěí pěí p Bží ší ě ě p Bží Nb P Nbpí Páě í p Bží (č) N BzM Ně bžíh í ý p Bží OD BOI Bží čí Bí Bíá b Vy p Vý Pá yc ý č Pj Pšjá ř Pj Pšjé úý Pjp Pšjé pěí K Kěá ě Pp Ppčí ř P í pzí /EN/ přjě /DOWN/ zpě pčj

8 IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc 8 / Pcí /UP/ í č jí hy pé xxxxx = žé x ybzj j z (zřízí) ž pcí /EN/ /UP/DOWN/ pžé zřízí Můž bc, př, b šchy čyř q = pší Vá pž c z pp cí j p c = žé ybzj j z (zřízí) Rzí j š, ž í b bá hy pz Vý Pá J hé p í ěí čííů, pí jých zřízí, á í bý ypá Vý Pá ý = žý yb j zápý p j ý, y á bý pg í jý způb jý j zřízí z y ý č pcí /UP/DOWN/ í č, y chc pé č, í ší = í přéh č Vych = č ých c, ý jšě ůž g +/ ách p = č záp c, ý jšě ůž g +/ ách b c I č, chc ý č pé I p Vyp = p zá, ž é b p p Vá b Mxáí č j ř P b chí zp yp zřízí ší b, í jé pgy, b zí č bě c Vz p /Vyp = zpí = ypí Pé, pcí /EN/ zpě ě /EC/ p zí čí pgů Dá pcí /UP/DOWN/ zí čí pg pčj pgáí Lbě pg ž 9 pgů 8 Vb jzy Jzy í žy z ří pž áí z j Čy; Agcy; Fczy yé Pž yé á ěí ájící čá p Phyb p j jý j jých přípch D f Y c K P y p R! p g D N V / c c E M y! V ě j zbz yé ží p pč g přípě fč h V přípě, ž b pž fc, ůž bý yzá čí z é bzy c j, bz ží pz p zbzí

9 IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc ýbí čí h N R 8 pč é 9 / chyby IC c pč ů yp h W / pchy POOR! Pchy j žé é bzc z /EN/, b /UP/DOWN/ P p, b jž žé jí příč fč í p hy Dfc é přřzjí jý pící pů (é) jé zy (zřízí) K j é j přřzy ř pzc čí/pí/čí K K 8 Y Pří Pžj řízí pžých h píáí, řch zů By é Pí pzc jc Přé čí é ( z ě ) hy K z č (zřízí) Dhá pzc jc Y By é (p By j pě ) píá pz př bíjí Půbí j ch, by zů p pěí, přípě, ž pí pící p N NIC přřz ří pzc jc Pří zřízí K í ží p í éy pí jých K j řzy j, jě j řzy čy hé řá Py í xáí é číh pšěí z p z bíjí č zěí P b í, (z zbzí), p pí z čě, b z x (p jj yp pě čě), p čí bíjí č pí zěí (p j ) é zěí R B,, p z bíjí zěí Dší py j pč pžých pgů Můž ž 9 pgů P í př, b pg zěí přp řáů V hé řá í záz bíjí b b b y

10 IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc / áí í U hy půíh í z ýby Vš í í ž Náí pgů j žé y šchy Pgy přjí žácí pí, é j y pgá yšších čích pgů N 8 D O W N p g! V/ c N é bzc j zbzy čy ých záp c p Můž yb z přých O, Ph, Příž, Lb Mí ě, ž zěšjící záí éh í čy ých záp c b š P j p Vá ě c h č Vy ůž přý pž chy Vz pgy zěí 9 c j héí zší jé přé c Pcí /UP/DOWN/ yb pž c, pí /EN/ (žáý z bá) Pé c pí pcí /UP/ zí pcí /DOWN/ pří áz c E R 9 L P pcá p g pří áz c pp č Obíjí h (=) Obíjí h (=) Q Obíjí čh Q Obíjí čh O J ú O J ú MQ Obíjí čh ý 8 MQ Obíjí čh ý bíjí h ý 9 Q Obíjí čh bíjí h x pj bíjí h Mz z bíjí j (p Fc) Q Obíjí čh x bíjí h Q Obíjí čh bíjí h OffB Vyp z (B=B) OB p z (B=B) OffB Vyp z (B=B) OB p z (B=B) OffB Vyp z (B=B) 8 OB p z (B=B)

11 IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc / 9 OffB Vyp z (B=B) OB p z (B=B) OffB Vyp z (B=B) OB p z (B=B) B_ p zy ;;; p úů (p Špě) pb p z ú ;; (p Špě) p úů ;; (p Špě) pq bíjí čh ;; (p Špě) 8 zp z p zp z 9 88 ěí (K Š) Q Obíjí čh z (L K) Q Obíjí čh z Obíjí h (L K) Ná c y j čy p c DIN š zěč Jé íěí j pčě záž Učí jých Pp Učí Vcc Přpjí DCF Přpjí +V DCF Přpjí DCF Přpjí p gá GND Přpjí DCF Přpjí GND NIC z!! L Vpí pěí V Přpjí fáz L N Vpí pěí V Přpjí pcíh č N NO é č pící é č 8 C; é č pčý p é č 9 NO é č pící é č NO é č pící é č C; é č pčý p é č NO é č pící é č NO é č pící é č C; é č pčý p é č NO é č pící é č NO é č pící é č C; 8 é č 8 pčý p é č 8 8 NO8 é č 8 pící é č 8 9 GND Přpjí zpěéh Výp pěí V MB Přpjí zpěéh Vcc // // yp pzý p N yp pzý p N Výp pěí V +

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb / z pyv pý ž p y Pzy Pváy Pázvé yy 2013/2014 2 Ly,, T y D, vy, v Cvy D Cz p, D Ep x, p z J y y, v D p q xp v L y, N, v, D q y,, äz pp y, y L v,, I v, y y, y D Dp Ejy v py v, v p y y y v v D D v, v C y!

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Naučná stezka Louny - Zeměchy

Naučná stezka Louny - Zeměchy Nuč tz Luy - Zěy Lu zt č.1 Vít uč tz Luy - Zěy. Měří 3,1 pět ztí. T čí 1 žlzičí zty Jilí. říju tu. í zíy ji zřízí p itibui pité y Lu ju z 16. tltí, y byl ětí pt čí š. í štly byl zb z Čé pt tuí Zě šíu lutéu

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

a t x - a u t o m o t i o n s. r. o.

a t x - a u t o m o t i o n s. r. o. Pezece pleč py pee w w w c z z á k l d í f c e zákldí fce čeká ká pleč ddávjící půylv zc zjšťjee ddávky zce " klíč" lýz, ávh pálíh řešeí, vypcváí pjekvé dkece, vývj fwe, výb áž zvděčů vládcích plů, eřízeí

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

í Ý í í í ž ú í š š é í í í š ě ú ť í š š ě é íťě é É š ě ž í ě ó ó ú í ěž ó é í Č é š íí ž óí ě ž é í ó í é í ř í řě í ěž é úé í í í ú ě ř ó í ž í úé ó ú ú í í í š í í š Ý š é ř Á ú ó í í é úé íé ě í

Více

Á ž Ů Ž É Č Í ř č ě š á ž š ž ř Č ě ě ů ý žá ý ů á š ř č ě čů á ž ř š é ý š é ř é ě ý ř š ř š á ř ě ř š á ě ž žá é ř á ř á ě ž ř ě ř ě ě é ř á ř é š ý á ě Ě Í á ž š é ě ý ě á é á é á ě á ě ž ř ř á á á

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

cestovní kancelář kuba www.carestyle.cz

cestovní kancelář kuba www.carestyle.cz cstní nclář www.cstyl.cz ysětliy (pitgmy st) V Y S V Ě T L I V K Y Wifi zm htlů tt znčných mát mžnst připjní Všh pčítč wifi zm, ť ž ly htl, zén n přím n pji. Knétní infmc njt žy ppis jntliých htlů. Rinná

Více