Třebíč, kraj Vysočina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třebíč, kraj Vysočina"

Transkript

1

2

3 Třebíč, kraj Vysočina 0 Historické město, počátky sahají k roku 1101, kdy byl na břehu řeky Jihlavy založen benediktinský klášter 0 Historie města město zničeno Matyášem Korvínem 0 Několikrát zničeno požáry 0 Největší příliv obyvatelstva v 80. letech 20. století, vznikla nová sídliště při stavbě JE Dukovany, tehdy měla Třebíč přes obyvatel 0 Rok obyvatel

4 Srpen 2003 zápis památek do seznamu UNESCO

5 Bazilika sv. Prokopa

6 Interiér

7

8 Krypta baziliky sv. Prokopa

9 Židovská čtvrť - Zámostí

10 Interiér Zadní synagogy

11 Dům Seligmanna Bauera

12

13

14

15

16 Židovský hřbitov

17

18

19

20

21

22

23 0 Založena 1885 Spolkem pro zakládání knihoven, Husova veřejná knihovna 0 Podpora města, dary soukromých osob, literární kavárny 0 Rozvoj knihovnických služeb ve 30. letech 20. století, František Křesťan. Volný výběr, čítárna časopisů, knihovnický časopis Čtenář, bibliografie Smích v knize

24 Statistika Ústřední knihovna Hasskova, pobočky Modřínová a Borovina knihovní fond knihovních jednotek vlastní fond výměnný fond pro výkon RF obyvatel, čtenářů tj. 23,6 % dětí do 15 let, čtenářů tj. 70,45 % 0 Výpůjčky celkem Návštěvníci

25 Akce pro veřejnost 0 Celkem Z toho 887 kulturní akce, besedy, výstavy vzdělávací akce, kurzy, IT

26 Projekty 0 I malé dotace mohou být základem k realizaci projektů. Včetně letošního roku 2014 knihovna získala celkem ,- Kč. Mezi poskytovateli figurují Ministerstvo kultury ČR (programy K21 a VISK), 1x OSF, Kraj Vysočina a Město Třebíč. 0 Projekty odborné 0 Projekty určené pro veřejnost

27 Projekty pro odbornou činnost 0 Začaly se využívat koncem 90. let 0 připojení k internetu 0 pořízení webového serveru 0 výměna databázového serveru 0 Přechod na nový AKS Lanius Clavius, přechod na SQL verzi 0 Protokol Z RF nutnost zvýšit kapacitu AKS pro fond nad svazků 0 Projety pro kooperaci na souborech národních autorit 0 Podmínkou účasti v těchto grantových programech je dodržování všech knihovnických standardů, ale je to nutný proces pro vytvoření odborné platformy knihovnických činností na úrovni vlastní instituce i na úrovni národní kooperace 0 Nutné větší finanční částky než projekty pro komunitní práci

28 Projekty pro veřejnost 0 Městská knihovna v Třebíči již řadu let odvádí intenzivní výkony na poli komunitní činnosti. 0 Počet akcí se ročně pohybuje kolem 1 000, 0 Při průměrném počtu 253 pracovních dní v roce znamená, že denně proběhnou až 4 akce mimo vlastní půjčovní činnost.

29 Akce jako základ získávání nových čtenářů 0 Počet čtenářů Městské knihovny v Třebíči ve vybraných letech. Počet obyvatel od roku 1990 klesl asi o Rok Celkem Z toho děti do 15 let (počet obyvatel ) (počet obyvatel )

30 Vzdělávací instituce v Třebíči 0 13 mateřských škol 0 9 základních škol 0 9 středních škol 0 1 soukromá VŠ ZMVŠ (ZápadoMoravská VŠ) 0 5 ostatních vzdělávacích institucí (jazykové aj.) 0 1 Třebíčské mateřské centrum 0 DDM Hrádek

31 Současné grantové možnosti 0 MK ČR K21, VISK 0 Fond Vysočiny 0 Líbí se nám v knihovně, 2 roky, s krizí zrušen 0 Volnočasové aktivity 0 Kurzy ICT 0 Regionální kultura 0 Grantový systém Zdravé město Třebíč GSZM

32 GSZM Třebíč 0 Grantový systém Zdravého města Třebíče (GSZM) je finančním nástrojem města Třebíče 0 Slouží k realizaci projektů nekomerčního charakteru s výjimkou Grantového programu Cestovní ruch 0 Grantový systém je tvořen dílčími grantovými programy, které jsou vymezeny stanovenými prioritami, rozvojovými záměry a schválenými koncepcemi města: Strategie udržitelného rozvoje města Třebíče, Plán zdraví a kvality života města Třebíče, Komunitní plán sociálních služeb města Třebíče, Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky, Koncepce podpory sportu v Třebíči 0 Základním dokumentem je Programové prohlášení Rady města pro volební období

33 GSZM II 0 GSZM založilo město Třebíč pro potřeby neziskových organizací ve městě jako reakci na množící se žádosti o příspěvky na aktivity pro občany 0 Zásadní krok v roce 2003, živelné podávání žádostí a následného hledání financí a (ne)schvalování žádostí v rámci již rozděleného ročního rozpočtu se změnilo na předem promyšlený systém grantů pro jednotlivé oblasti komunitního života obce 0 GSZM má návaznost na systém hnutí Zdravých měst (http://www.zdravamesta.cz/index.shtml ) 0 V současné době je celý GSZM rozdělen na dílčí podprogramy: 0 Kultura 0 Volnočasové aktivity 0 Ekologie 0 Prevence kriminality a drogové problematiky 0 Zdraví a rodina 0 Obnova památek 0 Kromě neziskových organizací pravidla umožňují přijetí projektů fyzických osob a příspěvkových organizací města škol, knihovny, zařízení sociální péče

34 GSZM III 0 Každý podprogram má předem vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu města 0 je stanoven termín podání, nyní začátek února 0 o poskytnutí grantu rozhodují předem ustanovené komise 0 V jednotlivých letech se pravidla mírně měnila 0 Aktuálně pravidla umožňují každému subjektu podat do každého podprogramu dvě žádosti, v rámci celého GSZM maximálně 5 žádostí 0 V Třebíči vzrostla nabídka kulturních, volnočasových i vzdělávacích aktivit pro všechny sociální i věkové skupiny obyvatel i mimo oficiální kulturní a vzdělávací zařízení, podporuje se několik amatérských a školních divadel i sociální služby 0 Většina akcí je zdarma nebo za minimální vstupné, což je pro obyvatele města s vysokou nezaměstnaností důležité

35 GSZM IV 0 Pravidla jednotlivých programů GSZM jsou přístupná na webu města 1104/p1= Od roku 2008 jsou k dispozici také seznamy poskytnutých příspěvků

36 Knihovna a GSZM 0 Knihovna předkládá do GSZM každý rok maximální počet 5 projektů, podle předchozích pravidel jich však bylo v některých letech i 9 0 Úspěšnost je asi 80% (Volnočasové aktivity problém zadání) 0 Vyčlenit z nich jen projekty pro aktivní dospělou populaci zcela nelze, protože cílem knihovny je jednotlivé aktivity propojovat tak, aby se jich zúčastnily všechny věkové vrstvy nebo členové rodiny (podle zaměření projektu). Často jsou kombinací vzdělávacích, kulturních a relaxačních pořadů, neboť máme za to, že pracovně vytížení a stresem postižení dospělí knihovnu navštěvují i proto, že v jednom zde získávají nejen nové vědomosti, ale zároveň relaxují a zároveň při tom mohou mít kolem sebe členy rodiny 0 Povinná spoluúčast 50 % celkových nákladů projektu 0 Součástí prezentace jsou i projekty a jednorázové akce, které knihovna realizovala bez grantové podpory.

37 GSZM 2012 Podprogram Kultura Francouzský klub 2012 Dotace ,- Kč 0 Víceletý projekt. FK v knihovně Třebíč bez přerušení pracuje od října Besedy, prezentace i umělecká vystoupení, jejichž témata a účinkující jsou pokaždé jiné, ale zároveň pokaždé mají v základu Francii, přivádí do knihovny každý první čtvrtek v měsíci kolem 50 lidí všeho věku 0 Podařilo se zapojit i děti a studenty ze škol, které vyučují francouzštinu a i při plánování akcí se často postupuje tak, aby se využily místní zdroje a nabídky 0 V roce 2012 se FK uskutečnil celkem 13x 0 Kromě přednášek a výstav byl na programu připraven i zájezd na koncert Francouzsko-české hudební akademie v Telči a v červenci a srpnu se hrál pétanque na hřištích sportovního areálu Laguna v Třebíči

38 GSZM 2012 Podprogram Kultura Kniha dobrá nejen proti severáku Dotace ,- Kč 0 Projekt na podporu čtenářství zahrnoval řadu aktivit pro děti i dospělé a atraktivními programy měl přesvědčit o tom, že kniha je základem a inspirací mnoha dalších projektů (divadelních, filmových) a že i ve světě multimediální a většinou pasivní zábavy může být základem tvůrčí zábavy celé rodiny. 0 Části projektu: 0 Literární kavárna. Každý měsíc připraveno zajímavé literární téma: malý kurz tvůrčího psaní, prezentace zajímavých trendů v literatuře (severská detektivka), setkání se zajímavými autory, přednášky o regionálních autorech, setkání s mladými autory o tom, jak dospět od psaní do šuplíku až k vydání nové knihy, přednáška o zfilmovaných velkých dílech české literatury 0 Tematické kufříky. Trend, který se osvědčil již v mnoha knihovnách, se loni setkal s velkým ohlasem u dětí a hlavně jejich rodičů, jsme tímto vyzkoušeli i pro dospělé s tématy jako zdravý životní styl, trénování paměti nebo třebíčští autoři, třebíčská historie. 0 Podpora dětského čtenářství za účasti dospělých, návrat dospělých ke knihám jako protipól dnes preferované mediální a počítačové zábavy 0 Škola naruby 0 Pasování prvňáčků 0 Společná práce s tematickými kufříky

39 GSZM 2012 Podprogram Ekologie Energie pro všechny Dotace ,- Kč 0 Dalším v řadě projektů s ekologickou tematikou 0 Energetická udržitelnost 0 Jaderná energetika 0 Obnovitelné zdroje energie 0 Úspory energie 0 Energetická chudoba 0 Společenské, ekonomické a etické souvislosti 0 Výstava o pasivních domech s funkčními modely

40 GSZM 2012 Podprogram Rodina a zdraví Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity Dotace ,- Kč 0 V rámci projektů knihovny navazuje na mnohaleté projekty celoživotního vzdělávání seniorů 0 Na rozdíl od předešlých roků rozvíjel spolupráci rodiny 0 Senioři se jako každý rok zúčastnili společenskovědních přednášek, počítačových kurzů, trénování paměti 0 Po mnohaleté práci se seniory jsme je získali pro aktivní zapojení do přípravy a realizace akcí. Využili svoje vědomosti, koníčky a mohli je předávat mladší generaci například při kompletování tematických kufříků pro děti a následných besedách (Retro kufřík, Co jsme četli, když jsme byli malí, S čím jsme si hráli, když jsme byli malí, Co umím aneb moje povolání, Lidské tělo a čas aj.)

41 GSZM 2012 Podprogram Volnočasové aktivity Svět nepoznáš na dovolené Dotace ,- Kč 0 Jedna z forem spolupráce knihovny s mladými lidmi z regionu, kteří nějaký čas trávili v zahraničí, ať už v rámci studijního nebo pracovního pobytu nebo se účastnili některého z humanitárních projektů 0 Prezentace vlastních zážitků a zkušeností může být pro starší děti a studenty velmi motivační a zároveň je upozorní na úskalí, kterým budou možná čelit 0 Užitečné je i předávání zkušeností se studiem v zahraničí.

42 Projekty Benediktinský rok 2011 GSZM, podprogram Kultura 0 Francouzský klub 2011 GSZM, podprogram Kultura 0 Senioři vítáni GSZM, podprogram Sociální služby 0 Zvukové knihy klientům v sociální péči GSZM, podprogram Sociální služby 0 Ten dělá to a ten zas tohle, GSZM, podprogram Zdravé město 0 Malý jsem, ale o své zdraví se už starám GSZM, podprogram Zdravé město 0 Chytnou tě a nepustí GSZM, podprogram Prevence kriminality a drogové problematiky 0 Naše lesy GSZM, podprogram Ekologie 0 Příroda nás baví GSZM, podprogram Ekologie 0 Rok s K. J. Erbenem K21, MK ČR 0 Knihovní fondy pro zdravotně postižené 2011, K21 0 Vietnam je daleko i blízko K21

43 Projekty Francouzský klub 2013 GSZM, podprogram Kultura 0 Slovanská mise GSZM, podprogram Kultura 0 Na cestě za zdravím, GSZM, podprogram Rodina a zdraví 0 Národní parky a přírodní zahrady GSZM, podprogram Ekologie 0 Čtyřlístek na cestách, K21, MK ČR 0 Knihovní fondy pro zdravotně postižené 2013, K21 0 Knihovna prostor pro mezigenerační setkávání, K21

44 Projekty Francouzský klub 2014 GSZM, podprogram Kultura 0 Cool-túra v knihovně GSZM, podprogram Kultura 0 Babi, dědo, proč pořád chodíte do knihovny GSZM, podprogram Rodina a zdraví 0 10 let na Modřínce GSZM, podprogram Rodina a zdraví 0 Rok rodinných farem GSZM, podprogram Ekologie 0 Rok s českou hudbou K21, MK ČR 0 Knihovní fondy pro zdravotně postižené 2014 K21 0 Etiketa to je věda K21 0 Nová Nezvalova Třebíč Fond Vysočiny

45 GSZM 2014 Francouzský klub FK je stálicí v programu knihovny od října 2008 a probíhá obvykle první čtvrtek v měsíci. V roce 2014 kromě přednášek a prezentací byla zařazena divadelní představení, zájezd na koncert Francouzsko-české hudební akademie v Telči a dvě představení projektu LiStOVáNí

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 0 Říjen 2014 pokračování přednášky o francouzském hororu v literatuře a ve filmu 0 Listopad Francouzská galantní poezie 0 Jan Přeučil 0 Eva Hrušková 0 Jana Hrušková Yngland 0 Prosinec Charles Baudelaire 0 Úvodní přednáška k Literárnímu FK, realizace od ledna 2015 jako další aktivita FK

61 Zájezdy Přednášky Ochutnávky Fair trade pro Vysočinu GSZM 2014 podprogram Ekologie Rok rodinných farem

62 GSZM Podprogram Rodina a zdraví 0 Babi, dědo, proč pořád chodíte do knihovny 0 Pokračování tradičního zájmového vzdělávání seniorů s důrazem na vlastní aktivity účastníků pro mladší členy vlastní rodiny 0 10 let na Modřínce 0 Projekt k 10. výročí otevření pobočky Modřínová

63 Noc v knihovně, Tematicky zaměřené Noci byly založeny na přání dospělých návštěvníků, kteří věděli o Nocích s Andersenem pro děti. Chtěli také svou noc a při první z nich v roce 2009 jsme se jednoznačně inspirovali v Městské knihovně Znojmo. Programově bohaté a nejen literárně zaměřené Noci jsou velmi úspěšné a očekávané a účinkují v nich jak místní hosté, tak profesionální umělci. 0 Noc s Boccacciem, čtení a recitace z eroticky laděných světových děl doplněné hudbou a tancem

64 Noc v knihovně, Noc s Karlem Hynkem Máchou 0 při příležitosti 200. výročí narození K. H. Máchy, podpora MK ČR Noc s Karlem Jaromírem Erbenem 0 Projekt Rok s Erbenem, K21 0 při příležitosti 200. výročí narození K. J. Erbena Noc s Vysočinou 0 Noc byla věnovaná třebíčskému umělci Vlastimilu Tomanovi, akademickému malíři, grafikovi a básníkovi, 0 Projekt Opakuj si: Vysočina, K21, obsahoval i další literární večery s texty a básněmi autorů z Vysočiny (J. Zahradníček, J. Deml, O. Březina, I. M. Jirous aj. 0 Přednášky o třebíčských památkách UNESCO a obyvatelích našeho města, společná setkání seniorů a dětí s podtitulem Jak se žilo na Vysočině s tématy jako škola, doprava, obživa, knížky, čtení dětem v lese se spisovatelkou Gabrielou Kopcovou, která s dětmi vytvářela s pomocí přírodních materiálů lesní postavy a předměty - oživnul kmen stromu, ožila lesní cestička, promlouval pařízek, účinkovaly šišky, větvičky, hlína, jehličí, mlha a samozřejmě děti.

65 Noc v knihovně, Makedonská noc 0 Součást projektu Slovanská mise aneb Trocha historie nikoho nezabije podpořeného GSZM při výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Hosty byly významné osobnosti: balkanista a překladatel prof. Ivan Dorovský s manželkou doc. Dagmar Dorovskou, která se na FF MU v Brně věnuje slovanským literaturám, muzikolog a skladatel prof. Miloš Štědroň či básník Ivo Odehnal. Základem programu byla jeho balada Píseň o velkomoravské náušnici, za kterou obdržel makedonskou literární cenu a která je básnickou vizí historického příchodu věrozvěstů. Celou baladu s Ivo Odehnalem scénicky ztvárnilo knihovnické Divadlo bez opony.

66

67 Noc v knihovně, Muzikálová noc, Týden knihoven Zároveň probíhala Indiánská noc pro děti 0 Zpěvačka Elin Špidlová zpívala světové muzikálové melodie, amatérský taneční soubor zatančil scény z Pomády a Šakalích let. Po skončení programu se tančilo a k dispozici byl i přiměřený bar. 0 LiStOVáNí K. H. Borovský, rapované epigramy

68

69 Jde to i jinak Cyklus přednášek rodinné terapie Návaznost na Národní týden manželství v únoru

70 Jarní víkend hudby a poezie Nezvalova Třebíč , dvoudenní nultý ročník budoucího týdenního festivalu poezie Nezvalova Třebíč, který se bude konat v březnu 2015 v Třebíči 0 Nultý ročník v sobotu zahájili amatérští literáti a básníci kolem literárního serveru Litweb (http://www.litweb.cz) a poté jazzová zpěvačka Jana Koubková, která pokřtila svoji novou knihu Básně z jazzové dásně. Nedělními excelentními hosty byli profesor Martin Hilský a skladatel Daniel Dobiáš s Shakespearovými Sonety

71

72

73 výročí založení knihovny 115. výročí narození Vítězslava Nezvala 0 Obnovený festival poezie Nezvalova Třebíč 0 Knihovna 0 Památní písemnictví na Moravě v Rajhradě 0 Odborníci i nadšenci se zájmem o osobnost a dílo Vítězslava Nezvala , Knihovnický kalendář 2015

74 Nezvalova Třebíč Literární soutěž 0 Výstava o VN 0 Odborná konference 0 Velké večerní akce i intimnější pořady 0 LiStOVáNí na objednávku, scénické čtení Nezvalových textů a poezie 0 Guerilla Poetring a další streetové akce s hudbou a poezií 0 Nezvalům kalendář, výtvarně literární soutěž pro všechny věkové kategorie, jednotlivce, rodiny i kolektivy 0 Skladatel Daniel Dobiáš zhudebňuje pro Třebíč poezii Nezvala a Villona se známou osobností 0 Průběžné informace na webové stránce a facebooku fotodokumentace a závěrečná výstava o průběhu 0 5 letá periodicita velkých festivalů, v mezidobí malé jarní festivaly hudby a poezie

75 Kontakt: Městská knihovna v Třebíči Hasskova 102/ Třebíč tel.: Tel.: ,

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči Ing. Marie Černá 1

Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči Ing. Marie Černá 1 Soutěž Obec přátelská rodině a zavádění prorodinných opatření v Třebíči 1 Třebíč - představení 2.největší město na Vysočině 38 tis. obyvatel Židovské město a Bazilika sv. Prokopa zapsány na seznamu UNESCO

Více

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko Městská knihovna Blansko A. Zpráva o činnosti za rok 2015 Obsah: 1. Základní statistické údaje za rok 2015 2. Kulturní akce knihovny v roce 2015 3. Ostatní záležitosti v roce 2015 Základní statistické

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2015 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační

Více

Aktivizace seniorů MČ Praha 1

Aktivizace seniorů MČ Praha 1 Aktivizace seniorů MČ Praha 1 STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRAHA 1 pečovatelská služba pět domů s pečovatelskou službou denní stacionář systém tísňové péče čtyři kluby seniorů AKTIVIZACE SENIORŮ sebe-obsluha,

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM Grantové schéma Zlínsk nského kraje SROP 3.2 Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková Město Vsetín srdce Valašska (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic

Více

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE Příspěvková organizace Kulturní středisko Dům dětí a mládeže CVČ Centrum celoživotníh o vzdělávání Turistická základna Celné Počet účastníků Naše činnost udržení rozsahu

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2017 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ Konference Vzdělávání 3. věku 17. 2. 2016 Mladá Boleslav Bc. Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim JAKÉ JSOU SOUČASNÉ KNIHOVNY? dostupné, známé, bezpečné, příjemné

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005 Projekt: MASARYKOVA VEŘEJN EJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTN IVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta s výhledem do roku 2025 Informace o přípravě

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta s výhledem do roku 2025 Informace o přípravě Knihovny ve virtuálním prostředí Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra Systém hodnocení a marketing veřejných

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Městská knihovna Louny komunitní knihovna

Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny grant Multifunkční, vzdělávací a informační centrum Městská knihovna přestěhování do nové budovy multikulturní centrum komunitní knihovna

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Přehled základních ukazatelů Registrovaní čtenáři knihovny 304 z toho registrovaní uživatelé do 15 let 114 Počet návštěvníků

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014 Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny KNIHOVNA V ČÍSLECH ČTENÁŘI KNIHOVNY celkem 1743 50-69 let 19% 30-49 let 19% 69 let a

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy. Filip Hrazdil

Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy. Filip Hrazdil Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy Filip Hrazdil Vzdělávání veřejnosti v KMO Vzdělávací akce pro děti a mládež, studenty (skupinové) lekce informačního vzdělávání a tematické besedy

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

2.1. 2015 - pátek Zdravotní cvičení pro seniory 8:30 9:30

2.1. 2015 - pátek Zdravotní cvičení pro seniory 8:30 9:30 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

MĚSTO ŽDÁNICE. (jedno z nejmenších měst Jihomoravského kraje) má 2506 obyvatel a nachází se na jižních svazích Ždánického lesa

MĚSTO ŽDÁNICE. (jedno z nejmenších měst Jihomoravského kraje) má 2506 obyvatel a nachází se na jižních svazích Ždánického lesa MĚSTO ŽDÁNICE (jedno z nejmenších měst Jihomoravského kraje) má 2506 obyvatel a nachází se na jižních svazích Ždánického lesa CO STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU VE ŽDÁNICÍCH? Renesanční zámek z roku 1569 s barokizovaným

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi Ing.

Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi Ing. Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi 1 Třebíč - představení 2.největší město v Kraji Vysočina 38 tis. obyvatel Židovské město a Bazilika

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013 1 ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013 SVKUL 2012 2 1. ÚVOD V roce 2013 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (dále jen SVKUL) bude i nadále působit jako vzdělávací

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) VZNIK ICM: Informační centrum pro mládež bylo založeno v únoru roku 2009. A své

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 Dotační program Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 Program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen Zásady ),

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb Obsah výroční zprávy 1. strategické cíle 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb 1.3. dohledání rozdílů ve vykazovaném stavu knihovního fondu 1.4. práce s mládeží a handicapovanými

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2008 V roce 2008 pracovala p. Romana Ouředníková jako knihovnice na zkrácený úvazek poté, co jí v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více