Třebíč, kraj Vysočina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třebíč, kraj Vysočina"

Transkript

1

2

3 Třebíč, kraj Vysočina 0 Historické město, počátky sahají k roku 1101, kdy byl na břehu řeky Jihlavy založen benediktinský klášter 0 Historie města město zničeno Matyášem Korvínem 0 Několikrát zničeno požáry 0 Největší příliv obyvatelstva v 80. letech 20. století, vznikla nová sídliště při stavbě JE Dukovany, tehdy měla Třebíč přes obyvatel 0 Rok obyvatel

4 Srpen 2003 zápis památek do seznamu UNESCO

5 Bazilika sv. Prokopa

6 Interiér

7

8 Krypta baziliky sv. Prokopa

9 Židovská čtvrť - Zámostí

10 Interiér Zadní synagogy

11 Dům Seligmanna Bauera

12

13

14

15

16 Židovský hřbitov

17

18

19

20

21

22

23 0 Založena 1885 Spolkem pro zakládání knihoven, Husova veřejná knihovna 0 Podpora města, dary soukromých osob, literární kavárny 0 Rozvoj knihovnických služeb ve 30. letech 20. století, František Křesťan. Volný výběr, čítárna časopisů, knihovnický časopis Čtenář, bibliografie Smích v knize

24 Statistika Ústřední knihovna Hasskova, pobočky Modřínová a Borovina knihovní fond knihovních jednotek vlastní fond výměnný fond pro výkon RF obyvatel, čtenářů tj. 23,6 % dětí do 15 let, čtenářů tj. 70,45 % 0 Výpůjčky celkem Návštěvníci

25 Akce pro veřejnost 0 Celkem Z toho 887 kulturní akce, besedy, výstavy vzdělávací akce, kurzy, IT

26 Projekty 0 I malé dotace mohou být základem k realizaci projektů. Včetně letošního roku 2014 knihovna získala celkem ,- Kč. Mezi poskytovateli figurují Ministerstvo kultury ČR (programy K21 a VISK), 1x OSF, Kraj Vysočina a Město Třebíč. 0 Projekty odborné 0 Projekty určené pro veřejnost

27 Projekty pro odbornou činnost 0 Začaly se využívat koncem 90. let 0 připojení k internetu 0 pořízení webového serveru 0 výměna databázového serveru 0 Přechod na nový AKS Lanius Clavius, přechod na SQL verzi 0 Protokol Z RF nutnost zvýšit kapacitu AKS pro fond nad svazků 0 Projety pro kooperaci na souborech národních autorit 0 Podmínkou účasti v těchto grantových programech je dodržování všech knihovnických standardů, ale je to nutný proces pro vytvoření odborné platformy knihovnických činností na úrovni vlastní instituce i na úrovni národní kooperace 0 Nutné větší finanční částky než projekty pro komunitní práci

28 Projekty pro veřejnost 0 Městská knihovna v Třebíči již řadu let odvádí intenzivní výkony na poli komunitní činnosti. 0 Počet akcí se ročně pohybuje kolem 1 000, 0 Při průměrném počtu 253 pracovních dní v roce znamená, že denně proběhnou až 4 akce mimo vlastní půjčovní činnost.

29 Akce jako základ získávání nových čtenářů 0 Počet čtenářů Městské knihovny v Třebíči ve vybraných letech. Počet obyvatel od roku 1990 klesl asi o Rok Celkem Z toho děti do 15 let (počet obyvatel ) (počet obyvatel )

30 Vzdělávací instituce v Třebíči 0 13 mateřských škol 0 9 základních škol 0 9 středních škol 0 1 soukromá VŠ ZMVŠ (ZápadoMoravská VŠ) 0 5 ostatních vzdělávacích institucí (jazykové aj.) 0 1 Třebíčské mateřské centrum 0 DDM Hrádek

31 Současné grantové možnosti 0 MK ČR K21, VISK 0 Fond Vysočiny 0 Líbí se nám v knihovně, 2 roky, s krizí zrušen 0 Volnočasové aktivity 0 Kurzy ICT 0 Regionální kultura 0 Grantový systém Zdravé město Třebíč GSZM

32 GSZM Třebíč 0 Grantový systém Zdravého města Třebíče (GSZM) je finančním nástrojem města Třebíče 0 Slouží k realizaci projektů nekomerčního charakteru s výjimkou Grantového programu Cestovní ruch 0 Grantový systém je tvořen dílčími grantovými programy, které jsou vymezeny stanovenými prioritami, rozvojovými záměry a schválenými koncepcemi města: Strategie udržitelného rozvoje města Třebíče, Plán zdraví a kvality života města Třebíče, Komunitní plán sociálních služeb města Třebíče, Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky, Koncepce podpory sportu v Třebíči 0 Základním dokumentem je Programové prohlášení Rady města pro volební období

33 GSZM II 0 GSZM založilo město Třebíč pro potřeby neziskových organizací ve městě jako reakci na množící se žádosti o příspěvky na aktivity pro občany 0 Zásadní krok v roce 2003, živelné podávání žádostí a následného hledání financí a (ne)schvalování žádostí v rámci již rozděleného ročního rozpočtu se změnilo na předem promyšlený systém grantů pro jednotlivé oblasti komunitního života obce 0 GSZM má návaznost na systém hnutí Zdravých měst (http://www.zdravamesta.cz/index.shtml ) 0 V současné době je celý GSZM rozdělen na dílčí podprogramy: 0 Kultura 0 Volnočasové aktivity 0 Ekologie 0 Prevence kriminality a drogové problematiky 0 Zdraví a rodina 0 Obnova památek 0 Kromě neziskových organizací pravidla umožňují přijetí projektů fyzických osob a příspěvkových organizací města škol, knihovny, zařízení sociální péče

34 GSZM III 0 Každý podprogram má předem vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu města 0 je stanoven termín podání, nyní začátek února 0 o poskytnutí grantu rozhodují předem ustanovené komise 0 V jednotlivých letech se pravidla mírně měnila 0 Aktuálně pravidla umožňují každému subjektu podat do každého podprogramu dvě žádosti, v rámci celého GSZM maximálně 5 žádostí 0 V Třebíči vzrostla nabídka kulturních, volnočasových i vzdělávacích aktivit pro všechny sociální i věkové skupiny obyvatel i mimo oficiální kulturní a vzdělávací zařízení, podporuje se několik amatérských a školních divadel i sociální služby 0 Většina akcí je zdarma nebo za minimální vstupné, což je pro obyvatele města s vysokou nezaměstnaností důležité

35 GSZM IV 0 Pravidla jednotlivých programů GSZM jsou přístupná na webu města 1104/p1= Od roku 2008 jsou k dispozici také seznamy poskytnutých příspěvků

36 Knihovna a GSZM 0 Knihovna předkládá do GSZM každý rok maximální počet 5 projektů, podle předchozích pravidel jich však bylo v některých letech i 9 0 Úspěšnost je asi 80% (Volnočasové aktivity problém zadání) 0 Vyčlenit z nich jen projekty pro aktivní dospělou populaci zcela nelze, protože cílem knihovny je jednotlivé aktivity propojovat tak, aby se jich zúčastnily všechny věkové vrstvy nebo členové rodiny (podle zaměření projektu). Často jsou kombinací vzdělávacích, kulturních a relaxačních pořadů, neboť máme za to, že pracovně vytížení a stresem postižení dospělí knihovnu navštěvují i proto, že v jednom zde získávají nejen nové vědomosti, ale zároveň relaxují a zároveň při tom mohou mít kolem sebe členy rodiny 0 Povinná spoluúčast 50 % celkových nákladů projektu 0 Součástí prezentace jsou i projekty a jednorázové akce, které knihovna realizovala bez grantové podpory.

37 GSZM 2012 Podprogram Kultura Francouzský klub 2012 Dotace ,- Kč 0 Víceletý projekt. FK v knihovně Třebíč bez přerušení pracuje od října Besedy, prezentace i umělecká vystoupení, jejichž témata a účinkující jsou pokaždé jiné, ale zároveň pokaždé mají v základu Francii, přivádí do knihovny každý první čtvrtek v měsíci kolem 50 lidí všeho věku 0 Podařilo se zapojit i děti a studenty ze škol, které vyučují francouzštinu a i při plánování akcí se často postupuje tak, aby se využily místní zdroje a nabídky 0 V roce 2012 se FK uskutečnil celkem 13x 0 Kromě přednášek a výstav byl na programu připraven i zájezd na koncert Francouzsko-české hudební akademie v Telči a v červenci a srpnu se hrál pétanque na hřištích sportovního areálu Laguna v Třebíči

38 GSZM 2012 Podprogram Kultura Kniha dobrá nejen proti severáku Dotace ,- Kč 0 Projekt na podporu čtenářství zahrnoval řadu aktivit pro děti i dospělé a atraktivními programy měl přesvědčit o tom, že kniha je základem a inspirací mnoha dalších projektů (divadelních, filmových) a že i ve světě multimediální a většinou pasivní zábavy může být základem tvůrčí zábavy celé rodiny. 0 Části projektu: 0 Literární kavárna. Každý měsíc připraveno zajímavé literární téma: malý kurz tvůrčího psaní, prezentace zajímavých trendů v literatuře (severská detektivka), setkání se zajímavými autory, přednášky o regionálních autorech, setkání s mladými autory o tom, jak dospět od psaní do šuplíku až k vydání nové knihy, přednáška o zfilmovaných velkých dílech české literatury 0 Tematické kufříky. Trend, který se osvědčil již v mnoha knihovnách, se loni setkal s velkým ohlasem u dětí a hlavně jejich rodičů, jsme tímto vyzkoušeli i pro dospělé s tématy jako zdravý životní styl, trénování paměti nebo třebíčští autoři, třebíčská historie. 0 Podpora dětského čtenářství za účasti dospělých, návrat dospělých ke knihám jako protipól dnes preferované mediální a počítačové zábavy 0 Škola naruby 0 Pasování prvňáčků 0 Společná práce s tematickými kufříky

39 GSZM 2012 Podprogram Ekologie Energie pro všechny Dotace ,- Kč 0 Dalším v řadě projektů s ekologickou tematikou 0 Energetická udržitelnost 0 Jaderná energetika 0 Obnovitelné zdroje energie 0 Úspory energie 0 Energetická chudoba 0 Společenské, ekonomické a etické souvislosti 0 Výstava o pasivních domech s funkčními modely

40 GSZM 2012 Podprogram Rodina a zdraví Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity Dotace ,- Kč 0 V rámci projektů knihovny navazuje na mnohaleté projekty celoživotního vzdělávání seniorů 0 Na rozdíl od předešlých roků rozvíjel spolupráci rodiny 0 Senioři se jako každý rok zúčastnili společenskovědních přednášek, počítačových kurzů, trénování paměti 0 Po mnohaleté práci se seniory jsme je získali pro aktivní zapojení do přípravy a realizace akcí. Využili svoje vědomosti, koníčky a mohli je předávat mladší generaci například při kompletování tematických kufříků pro děti a následných besedách (Retro kufřík, Co jsme četli, když jsme byli malí, S čím jsme si hráli, když jsme byli malí, Co umím aneb moje povolání, Lidské tělo a čas aj.)

41 GSZM 2012 Podprogram Volnočasové aktivity Svět nepoznáš na dovolené Dotace ,- Kč 0 Jedna z forem spolupráce knihovny s mladými lidmi z regionu, kteří nějaký čas trávili v zahraničí, ať už v rámci studijního nebo pracovního pobytu nebo se účastnili některého z humanitárních projektů 0 Prezentace vlastních zážitků a zkušeností může být pro starší děti a studenty velmi motivační a zároveň je upozorní na úskalí, kterým budou možná čelit 0 Užitečné je i předávání zkušeností se studiem v zahraničí.

42 Projekty Benediktinský rok 2011 GSZM, podprogram Kultura 0 Francouzský klub 2011 GSZM, podprogram Kultura 0 Senioři vítáni GSZM, podprogram Sociální služby 0 Zvukové knihy klientům v sociální péči GSZM, podprogram Sociální služby 0 Ten dělá to a ten zas tohle, GSZM, podprogram Zdravé město 0 Malý jsem, ale o své zdraví se už starám GSZM, podprogram Zdravé město 0 Chytnou tě a nepustí GSZM, podprogram Prevence kriminality a drogové problematiky 0 Naše lesy GSZM, podprogram Ekologie 0 Příroda nás baví GSZM, podprogram Ekologie 0 Rok s K. J. Erbenem K21, MK ČR 0 Knihovní fondy pro zdravotně postižené 2011, K21 0 Vietnam je daleko i blízko K21

43 Projekty Francouzský klub 2013 GSZM, podprogram Kultura 0 Slovanská mise GSZM, podprogram Kultura 0 Na cestě za zdravím, GSZM, podprogram Rodina a zdraví 0 Národní parky a přírodní zahrady GSZM, podprogram Ekologie 0 Čtyřlístek na cestách, K21, MK ČR 0 Knihovní fondy pro zdravotně postižené 2013, K21 0 Knihovna prostor pro mezigenerační setkávání, K21

44 Projekty Francouzský klub 2014 GSZM, podprogram Kultura 0 Cool-túra v knihovně GSZM, podprogram Kultura 0 Babi, dědo, proč pořád chodíte do knihovny GSZM, podprogram Rodina a zdraví 0 10 let na Modřínce GSZM, podprogram Rodina a zdraví 0 Rok rodinných farem GSZM, podprogram Ekologie 0 Rok s českou hudbou K21, MK ČR 0 Knihovní fondy pro zdravotně postižené 2014 K21 0 Etiketa to je věda K21 0 Nová Nezvalova Třebíč Fond Vysočiny

45 GSZM 2014 Francouzský klub FK je stálicí v programu knihovny od října 2008 a probíhá obvykle první čtvrtek v měsíci. V roce 2014 kromě přednášek a prezentací byla zařazena divadelní představení, zájezd na koncert Francouzsko-české hudební akademie v Telči a dvě představení projektu LiStOVáNí

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 0 Říjen 2014 pokračování přednášky o francouzském hororu v literatuře a ve filmu 0 Listopad Francouzská galantní poezie 0 Jan Přeučil 0 Eva Hrušková 0 Jana Hrušková Yngland 0 Prosinec Charles Baudelaire 0 Úvodní přednáška k Literárnímu FK, realizace od ledna 2015 jako další aktivita FK

61 Zájezdy Přednášky Ochutnávky Fair trade pro Vysočinu GSZM 2014 podprogram Ekologie Rok rodinných farem

62 GSZM Podprogram Rodina a zdraví 0 Babi, dědo, proč pořád chodíte do knihovny 0 Pokračování tradičního zájmového vzdělávání seniorů s důrazem na vlastní aktivity účastníků pro mladší členy vlastní rodiny 0 10 let na Modřínce 0 Projekt k 10. výročí otevření pobočky Modřínová

63 Noc v knihovně, Tematicky zaměřené Noci byly založeny na přání dospělých návštěvníků, kteří věděli o Nocích s Andersenem pro děti. Chtěli také svou noc a při první z nich v roce 2009 jsme se jednoznačně inspirovali v Městské knihovně Znojmo. Programově bohaté a nejen literárně zaměřené Noci jsou velmi úspěšné a očekávané a účinkují v nich jak místní hosté, tak profesionální umělci. 0 Noc s Boccacciem, čtení a recitace z eroticky laděných světových děl doplněné hudbou a tancem

64 Noc v knihovně, Noc s Karlem Hynkem Máchou 0 při příležitosti 200. výročí narození K. H. Máchy, podpora MK ČR Noc s Karlem Jaromírem Erbenem 0 Projekt Rok s Erbenem, K21 0 při příležitosti 200. výročí narození K. J. Erbena Noc s Vysočinou 0 Noc byla věnovaná třebíčskému umělci Vlastimilu Tomanovi, akademickému malíři, grafikovi a básníkovi, 0 Projekt Opakuj si: Vysočina, K21, obsahoval i další literární večery s texty a básněmi autorů z Vysočiny (J. Zahradníček, J. Deml, O. Březina, I. M. Jirous aj. 0 Přednášky o třebíčských památkách UNESCO a obyvatelích našeho města, společná setkání seniorů a dětí s podtitulem Jak se žilo na Vysočině s tématy jako škola, doprava, obživa, knížky, čtení dětem v lese se spisovatelkou Gabrielou Kopcovou, která s dětmi vytvářela s pomocí přírodních materiálů lesní postavy a předměty - oživnul kmen stromu, ožila lesní cestička, promlouval pařízek, účinkovaly šišky, větvičky, hlína, jehličí, mlha a samozřejmě děti.

65 Noc v knihovně, Makedonská noc 0 Součást projektu Slovanská mise aneb Trocha historie nikoho nezabije podpořeného GSZM při výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Hosty byly významné osobnosti: balkanista a překladatel prof. Ivan Dorovský s manželkou doc. Dagmar Dorovskou, která se na FF MU v Brně věnuje slovanským literaturám, muzikolog a skladatel prof. Miloš Štědroň či básník Ivo Odehnal. Základem programu byla jeho balada Píseň o velkomoravské náušnici, za kterou obdržel makedonskou literární cenu a která je básnickou vizí historického příchodu věrozvěstů. Celou baladu s Ivo Odehnalem scénicky ztvárnilo knihovnické Divadlo bez opony.

66

67 Noc v knihovně, Muzikálová noc, Týden knihoven Zároveň probíhala Indiánská noc pro děti 0 Zpěvačka Elin Špidlová zpívala světové muzikálové melodie, amatérský taneční soubor zatančil scény z Pomády a Šakalích let. Po skončení programu se tančilo a k dispozici byl i přiměřený bar. 0 LiStOVáNí K. H. Borovský, rapované epigramy

68

69 Jde to i jinak Cyklus přednášek rodinné terapie Návaznost na Národní týden manželství v únoru

70 Jarní víkend hudby a poezie Nezvalova Třebíč , dvoudenní nultý ročník budoucího týdenního festivalu poezie Nezvalova Třebíč, který se bude konat v březnu 2015 v Třebíči 0 Nultý ročník v sobotu zahájili amatérští literáti a básníci kolem literárního serveru Litweb (http://www.litweb.cz) a poté jazzová zpěvačka Jana Koubková, která pokřtila svoji novou knihu Básně z jazzové dásně. Nedělními excelentními hosty byli profesor Martin Hilský a skladatel Daniel Dobiáš s Shakespearovými Sonety

71

72

73 výročí založení knihovny 115. výročí narození Vítězslava Nezvala 0 Obnovený festival poezie Nezvalova Třebíč 0 Knihovna 0 Památní písemnictví na Moravě v Rajhradě 0 Odborníci i nadšenci se zájmem o osobnost a dílo Vítězslava Nezvala , Knihovnický kalendář 2015

74 Nezvalova Třebíč Literární soutěž 0 Výstava o VN 0 Odborná konference 0 Velké večerní akce i intimnější pořady 0 LiStOVáNí na objednávku, scénické čtení Nezvalových textů a poezie 0 Guerilla Poetring a další streetové akce s hudbou a poezií 0 Nezvalům kalendář, výtvarně literární soutěž pro všechny věkové kategorie, jednotlivce, rodiny i kolektivy 0 Skladatel Daniel Dobiáš zhudebňuje pro Třebíč poezii Nezvala a Villona se známou osobností 0 Průběžné informace na webové stránce a facebooku fotodokumentace a závěrečná výstava o průběhu 0 5 letá periodicita velkých festivalů, v mezidobí malé jarní festivaly hudby a poezie

75 Kontakt: Městská knihovna v Třebíči Hasskova 102/ Třebíč tel.: Tel.: ,

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2006/2007 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži. Zhodnocení minimálního preventivního programu 2013-2014

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži. Zhodnocení minimálního preventivního programu 2013-2014 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži Zhodnocení minimálního preventivního programu 2013-2014 Kroměříž září 2014 Zhodnocení minimálního preventivního programu

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Multikulturní centrum Praha REGIONÁLNÍ ZPRÁVA Z PROJEKTU Knihovny pro všechny - Evropská Strategie pro Multikulturní vzdělávání 1. Výchozí situace projektu v Praze 2. Cíle projektu 3. Realizace projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Místní akční skupina Hlinecko, o. s. srpen 2014 OBSAH 1 Základní informace o MAS... 1 1.1 LOKALIZACE MAS... 1 1.2 IDENTIFIKACE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více