MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY"

Transkript

1 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Bohdalov Kostel sv. Vavřince v Bohdalově Brtnice Zřícenina hradu Rokštejn Kostel v Bohdalově byl založen asi ve 2. polovině 13. století, patrně pány z Lichtenberka. V letech 1736 až 1759 byl zcela přestavěn v barokním slohu nákladem tehdejších farářů Václava a Jindřicha Noska a dalších dobrodinců. Ze starého kostela zůstal jen gotický presbytář na místě dnešní sakristie. Cílem vycházek z Brtnice bývá zřícenina hradu v říčním údolí. Hrad pochází ze 13. stol. a po komplikovaném vývoji byl jako opěrný bod husitské šlechty vypálen a pobořen. Ve 14. stol. byl střediskem markraběcího panství a správy regionu. Rokštejn patří mezi důležité památky středověké architektury. Chotěboř Doubravník Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 18 Kaple sv. Anny Kostel Nalezení sv. Kříže v Doubravníku Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a a a Kaple postavená v roce 1902 na místě původní kapličky. V současné době podána žádost o prohlášení kulturní památkou. Kaple se nachází na okraji města při turistické stezce do údolí řeky Doubravy. Leží na vyvýšeném místě a nabízí návštěvníkům nádherný pohled na celý masiv Želzných hor. Pozdně gotické halové trojlodí s renesančními prvky bylo vystavěno v letech z šedého nedvědického mramoru. Pohřebiště rodu Pernštejnů (renesanční náhrobníky). Roku 1867 přistavěna novogotická hrobka rodu Mitrovských z Nemyšle. Ranně gotická stavba, přestavěna kolem roku Součástí je čtyřboká věž se zvonem Vilémem z roku 1335, který je zároveň nejstarším funkčním zvonem v Čechách. Měšťanský dům, dříve Chmelvodovský a později Stará lékárna, pochází z první poloviny 15. století. Při rekonstrukci byby objeveny četné gotické a renesanční prvky.

2 Havlíčkův Brod Kostel Sv. Kateřiny Havlíčkův Brod, Štáflova 3 Kostel Sv. Rodiny Kostel svaté Kateřiny se poprvé připomíná v roce Usuzuje se, že vznikl ve 13. století jako kostel hornický. Původně gotická stavba, mnohokrát přestavovaná stojí u mostu přes řeku Sázavu. Po přestavbě z 80. let v 19. století získal novorománskou tvář. Interiér kostela je barokní Klášterní kostel byl budován v letech Roku 1725 byl při severní straně přistavěn Boží hrob. Havlíčkův Brod, Ledečská Kostel Sv. Vojtěcha Kostel Sv. Vojtěcha existoval možná již před rokem 1250 jako součást osady Brod. Představuje renesanční stavbu pozdně gotických tvarů s renesančními prvky. Nástěnné frezky pocházejí ze 2. pol. 16. století Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 19 Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod - dům zvaný Havlíčkův Dům původně zvaný Rolandovský, vyniká nárožním arkýřem s věžičkou. Nyní sídlo Muzea Vyspčiny Havlíčkův Brod a Památník Karla Havlíčka Borovského Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. Vyhlídková věž kostela Nanebevzetí Panny Marie Mohutná čtyřboká čtyřpatrová věž s nejstarším funkčním zvonem v Čechách Vilémem, ulitým provděpodobně okolo roku Zajímavostí jsou i hodiny s čtyřiadvacetihodinovým ciferníkem. Havlíčkův Brod, park Budoucnost Štáflova Bašta Havlíčkův Brod, B. Kobzinové Štáflova chalupa Nárožní věž středověkých městských hradeb, do které byl v roce 1957 umístěn památník malíře Otakara Štáfla. Pozdně středověký dům, jeho nejstarší část pochází ze 16. století. Humpolec, Horní náměstí Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše Věž kostela je nově zrekonstruované a zpřístupněná veřejnosti od července Po 111 schodech vystoupíte do výšky bezmála 25 m a zhlédnete dvě výstavy v mezipatrech věže, věžní zvony a hodinový stroj. Humpolec Židovský hřbitov Humpolec Hrad Orlík

3 Jaroměřice nad Rokytnou, Náměstí Míru 1 Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou Původní středověká tvrz byla koncem 16. století přestavěna na renesanční zámek. Za Questenberků, kteří zámek vlastnili v letech , byl přebudován do barokní podoby, která se zachovala dodnes. Současně s radikální přestavbou zámecké budovy došlo k vybudování zámecké zahrady. Jemnice, nám. Svobody Kostel sv. Stanislava a Kostel sv. Stanislava-dominanta města-byl založen v pol. 14. stol. Renesanční přestavba proběhla v 16.stol. S hlavní lodí kostela je spojena kaple sv. Josefa. V zadní části kostela najdeme portrétní náhrobky bývalého majitele panství Jindřicha Meziříčského z Lomnice a jeho ženy Anny Litwiczové. Jemnice, Na Pořadí Kostel sv. Jakuba a Dominantu Podolí vytváří kostel sv. Jakuba spolu s kamennou románskou věží, která je nejstarší památkou v kraji. Kolem kostela se rozprostírá hřbitov. Vzácným kamenickým dílem je gotické pastoforium z r Hlavní oltář je z r , obraz na něj namaloval Matyáš Šťastný z Brna. Jemnice, Lipová Kostel sv. Víta a Kostel sv. Víta patřil k františkánskému klášteru. Jeho založení bývá spojováno s působením kazatele mnicha Jana Kapistrána. Byl založen v polovině XV. století bratřími Albrechtem, Hynkem a Štěpánem z Lichtenburka. V roce 1774 zde mistr Josef Winterhalder ml. namaloval fresku Nanebevzetí sv. Víta. Jihlava, Věžní 1 Brána Matky Boží a Vysoká 24m, vznik v pol.13.stol. Součástí byl padací most, bašty a mohutný barbakán. Při opravě v r byla opatřena hodinami. Zůstala zachována jako jediná z 5 bran. Jihlava, Husova 12 Dům Husova Středověký dům. Z gotiky pocházejí sklepy a valená klenba v přízemí. Na konci 16.stol. zásadně přestavěn renesančně - po schodišti se vstupuje do krytého jihlavského dvora se síťovou hřebínkovou klenbou. V 90.letech 18.stol. dostává dům 2.poschodí s atikou, raně klasicistní fasáda.

4 Dominikánský klášter - Hotel Gustav Jihlava, Křížová 4 Mahler Jihlava, Masarykovo náměstí 1 Historická radnice Komplex dominikánského kláštera ze 16. století. Celá tříposchoďová budova je výsledkem přestavby v 17. a 18. století. Po zrušení dominikánského řádu byl objekt využíván pro vojenské účely a částečně devastován. Nyní slouží jako hotel a galerie. Radnice vznikla spojením 3 domů. Během 16. století byl připojen sousední dům, v 1. poschodí vznikla reprezentativní gotická síň s ojedinělou klenbou z pálených tvárnic, zdobenou poučnými nápisy v řečtině, latině, němčině i češtině. Stavební vývoj dokončen v průběhu 18.století. Jihlava, Hluboká 1 Jihlavské historické podzemí Jihlava, Smetanovy sady Jihlava, Masarykovo nám. 1 Kostel sv. Ducha Kostel sv. Ignáce z Loyoly a a Jihlava, Jánský kopeček Kostel sv. Jana Křtitele Historicky významná stavební památka města v celkové délce 25 km, zaujímá plochu m2. Chodby jsou raženy ve skále v několika podlažích.i.podlaží raženo ve 14. stol., II. a III. v stol. Sloužily pro uskladnění zboží kupců a řemeslníků.specialitou je "svítící chodba".zpřístupněny 2 okruhy. Postaven v r.1572 v renesační podobě jako hřbitovní kostelík. Po zničení Švédy postaven v barokním slohu,poté řada přestaveb. Jednoduchá stavba obdélníkového půdorysu s trojbokým závěrem, vnějšími opěráky a věžičkou. Hlavní průčelí má sloupový portál a trojpatrový štít s volutovými křídly. Jednolodní kostel se 3 páry bočních kaplí je raně barokní stavbou. Postaven italským stavitelem Jacopo Braschou. Pýchou jsou 2 gotické plastiky - Pieta z konce 14.stol. a socha Ukřižovaného z pol.14.století. Barokní vyřezávaná kazatelna je dílem Tobiáše Süssmayera z r Postaven krátce před r V II.polovině 13.století získal raně gotickou podobu, v 15.stol. vybudováno kněžiště se síťovou klenbou, od 17.stol. v renesančním duchu. Dnešní podoba barokní z konce 18.stol. U západního východu obraz spícího horníka, připomínající slávu jihlavského dolování stříbra.

5 Jihlava, ul. Matky Boží Jihlava, Masarykovo náměstí 57,58 Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie Muzeum Vysočiny - Renesanční cechovní a měšťanský dům a a Jihlava, Hluboká 1 Městská knihovna Jihlava Trojlodní bazilika s krátkou příčnou lodí a dlouhým kněžištěm postavena krátce po r Technickou zvláštností je věž z pol. 14.stol., nemá základy a stojí nad křížením lodí. Uvnitř zachovány zbytky raně a pozdně gotické výzdoby. Kostel orientován nezvykle k jihu, k Assisi-rodišti sv.františka. Založeno 1892, 2.největším muzeem na Moravě. Dům pravý se stal nejhonosnějším patricijským domem - dvoupatrová vnitřní síň a arkádovou lodžií a toskánskými sloupy. Dům levý tzv.meisterhaus, nejstarší dům renesančního typu jihlavského krytého dvora. Budova byla původně jezuitským gymnáziem otevřené v r V pol. 19.stol. výrazná přestavba, ve 3.poschodí ponechán "divadelní sál" a zde uvedena v r opera v Jihlavě. V r.1890 odkoupilo město pro ubytování vojska. Od r.1961 po 40 let sídlil archiv. Od r zde sídlí městská knihovna. Jihlava, Komenského 10 Oblastní galerie Vysočiny - Renesanční měšťanský dům a Renesanční halový dům z druhé poloviny 16. století s mazhausem z roku 1577 a dvoranou italského typu. Jihlava, Masarykovo náměstí 4 Pravoslavná kaple a Stavebně historicky složitý dům ze 13.stol., přestavba v r Cenný dům v nadzemní části gotický. Přední část tvořena mázhausem s hřebínkovou klenbou. Zadní trakt je užší, s křížovými klenbami. Ve dvoře pavlač s renesanční arkádou a za ní pravoslavná kaple svatých Václava a Ludmily. Jihlava, Jakubské náměstí Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba a ,00 Stavba věže 63m byla dokončena počátkem 14.stol. V r.1561 doložena činnost věžníka a 2 pomocníků - troubili hodiny,vítali vzácné hosty a hlídali město před ohněm. Věž zpřístupněna pro veřejnost v r.1991, ochoz je ve výšce 40m a nabízí pohled do širokého okolí.

6 Jihlava, Jakubské náměstí Kostel sv. Jakuba Většího Jihlava, Husova 1622/10 Dům Husova Trojlodní halový kostel s dlouhým presbyteriem a 2 věžemi v průčelí. Poč. 14. stol. byla postavena severní věž (63 m), která slouží dnes jako vyhlídková. O 100 let později byla postavena jižní - zvonová - věž. V r byl zavěšen zvon "Zuzana", druhý největší zvon na Moravě. Dům z 2. polov. 16. století s hodnotnou architekturou, přízemí gotické, další výstavba renesanční, doplněna v klasicismu v 18. stol. Přízemí - pravoúhlý kamenný portálek, klenutá křížová valená klenba, 2. až 3. podlaží velký světlík - pavlače s dřev. zábradlím, vedení sopouchů, černá kuchyň. Jimramov Kostel Narození Panny Marie v Jimramově Původně gotický kostel z doby před rokem 1361 byl barokně přestavěn Petrem Paurem v letech V následujících desetiletích 18. století bylo pořízeno barokní vnitřní vybavení. Kamenice nad Lipou, Náměstí Čsl. armády 1 Zámek Kamenice nad Lipou Lipnice nad Sázavou, Státní hrad Lipnice nad Sázavou Moravec, Kostel Nalezení sv.kříže v Moravci Od roku 1998 je zámek ve správě Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM). Po rozsáhlé obnově v letech byla v přízemních renesančních prostorách severního křídla otevřena stálá expozice a konají se zde výstavy UPM. V jižním křídle jsou výstavní prostory Městského muzea. Lipnice je jeden z nejmohutnějších českých hradů. Byl založen na počátku 14. století rodem pánů z Lichtemburka. Přestavěn byl za dalších majitelů - Trčků z Lípy na počátku 16. století. S Lipnicí je dodnes úzce spjato jméno Jindřicha z Lipé, nejpřednějšího velmože v zemi. Farní kostel pocházející ze 17. století s pozdějšími stavebními přestavbami. Jedná se o významnou dominantu obce.

7 Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 1 Horácká galerie Horácká galerie se nachází v areálu novoměstského zámku. Zámek pochází ze 16. stol.a přestavěn byl po požáru města v 1. pol. 18. stol. Je sídlem Horácké galerie. Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 114 Horácké muzeum Bývalá renesanční radnice z pol. 16. stol., ve které se dnes nachází Horácké muzeum s jedninečnou atrakcí v atriu muzea - soubor pohyblivých lidových figurek poháněný vodním kolem - Vírský mlejnek. Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. Nové Město na Moravě, kopec Kaplisko Kašna se sloupem sv. Anny s P. Marií Tři kříže Nejstarší sochařská výzdoba na kašně v parku, zobrazující sv. Annu s postavičkou P. Marie, byla pořízena r na památku požáru a z vděčnosti uchránění města před morem. Plastiky u paty sloupu jsou dílem pražského sochaře K. Dvořáka z roku Jedná se o tři kamenné kříže neobvyklé konfigurace z roku 1832 umístěné na kopci Kaplisko východně od města Nové Město na Moravě. Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí Kašna se sochou Vratislava z Pernštejna Náměšť nad Oslavou, Zámek 1 Státní zámek Náměšť nad Oslavou Obyčtov Kostel Navštívení Panny Marie v Obyčtově Jedná se o bazén tvaru kvadrilobu v jehož středu je na podstavci postavena socha od K. Dvořáka Vratislav z Pernštejna ( r. 1872) Zámek v Náměšti nad Oslavou postavený na skalnatém masívu na levém břehu řeky Oslavy patří mezi významné doklady renesančního stavitelství na Moravě. Původní hrad ze 13. stol. byl moravskými pány ze Žerotína přebudován na honosné renesanční sídlo, které se zachovalo v téměř nezměněné podobě dodnes. Pozdně barokní stavba z let , dominanta obce a okolí. Pelhřimov, Třída Legií 2006 Kaple Panny Marie Sedmibolestné Nově opravené interiéry kaple včetně oratoří. Pelhřimov, Masarykovo náměstí 3 Měšťanský dům čp Během Dnů EHD jsou zpřístupněny sklepy tohoto domu. Sklepy ze 14. století jsou kamenné a cihelné. Památka otevřena pouze v době konání doprovodné akce.

8 Pelhřimov, Masarykovo náměstí 11 Bývalá šatlava - dům čp a a Původně barokní budovu dalo město přistavět k zámku směrem do náměstí v roce 1682, aby sloužila jako městská věznice, tzv. šatlava. Byla zde vytvořena expozice vězeňství Muzea Vysočiny Pelhřimov. Pelhřimov, Masarykovo náměstí 10 Šrejnarovský dům čp a a Dnes je Šrejnarovský dům součástí muzea. V roce 1614 dal honosný dům postavit bohatý obchodník se sukny Kryštof Šrejnar. Expozice muzea zde umístěna po rozsáhlé rekonstrukci b 80. letech 20. století. Nyní zde sídlí i Turistické informační centrum a Muzeum Lipských. Pelhřimov, Masarykovo náměstí 12 Zámek pánů z Říčan a a Zámek nechal vystavět pan Adam z Říčan na místě tří měšťanských domů. Původně renesanční budova byla po několika požárech přestavěna barokně. Je zde umístěna expozice Muzea Vysočiny Pelhřimov. Je zde otevřena Síň sochařů a medailérů Josefa a Zdeňka Šejnostových. Pelhřimov, Masarykovo náměstí 17 Měšťanský dům čp Renesanční objekt z let , čelní fasáda upravena klasicistně - prvořadá architektura, ve sklepení se nachází Muzeum strašidel. V přízemí se nachází výstavní síň Galerie M. Pelhřimov, Palackého 47 Jihlavská brána V Jihlavské bráně je umístěno Muzeum rekordů a kuriozit. Pelhřimov, Solní 86 Kostel sv. Bartoloměje Kostel budován od 90. let 13. století až do počátku 15. století. Ve 2. polovině 16. století renesančně upraven a doplněn věží. Interiér kostela je převážně barokní. Vzácnými díly jsou zejména renesančví cínová křtitelnice z roku 1517, raně barokní hlavní oltář z roku 1663 a varhany z roku Pelhřimov, Děkanská 87 Věž kostela sv. Bartoloměje Věž nově otevřena a zpřístupněna, vyhlídka na město, expozice života hlásného.

9 Polná, Husovo náměstí 1 Chrám Nanebevzetí Panny Marie Polná, Zámek 485 Polná, Karlovo náměstí 541 Přibyslav, Kostelní 267 Městské muzeum Polná Regionální židovské muzeum Kostel Narození sv. Jana Křtitele a a a Monumentální barokní chrám s bohatou štukovou výzdobou postavený v letech italskými mistry na místě původního kostelíka. Klasicistní stavba trojlodní baziliky je 64 m dlouhá, 26,5 široká a ve střední lodi dosahuje výšky 22 m. Po generální rekonstrukci v letech znovuvysvěcen. Městské muzeum Polná, jehož je od město Polná zřizovatelem, se nachází v nově rekonstruovaném Areálu hradu a zámku. V adaptovaných prostorách najdete stálé expozice Staré polenské lékárny, Kupcekého krámu a Starých polenských řemesel, lapidárium, atd. Externí expozicí je Stará škola. Synagoga z r Svému účelu sloužila do r. 1941, následující léta vedla k její devastaci. Město Polná v r započalo s opravou, v r byl objekt předán Federaci židovských obcí v ČR. Od r je zde expozice Regionálního židovského muzea se stálou výstavou Život Leopolda Hilsnera. Kostel Narození sv. Jana Křtitele byl postaven v l na základech původního gotického kostela. V jeho blízkosti je náhrobek průmyslníka Jos.Hesse se sochou Krista od sochaře Jos.Maxe a hrob Jana Brůžka učitele Karla Havlíčka Borovského, Mariánský sloup a Pieta od ak.sochaře Romana Podrázského. Přibyslav, Kostelní 267 Přibyslavská věž a Gotická věž z roku 1497, náhled z prostoru zvonice z výšky 25 m. Ve zvonici zvony z roku 1994 Maria a Jan o váze 395 kg a 293 kg, zní tóny B1 Cis2. Pojednání o Přibyslavské věži je v knize Encyklopedie městských věží od Zdeňka Fišery (Libri 2006). Přibyslav, Vyšehrad Středověká podzemní chodba a Středověká podzemní chodba tesaná v rulovém podloží, úsek 80 m je přístupný jako malá část rozsáhlejšího komplexu, který se nachází pod náměstím města Přibyslavi.

10 Přibyslavice, pošta Okříšky, Kostel Narození Panny Marie v Přibyslavicích Na vnější zdi románského kostelíka, jenž i s přilehlým obytným stavením pochází z 1. čtvrtiny 13. století, byl namalován uctívaný obraz Panny Marie. Pro něj dal hrabě Collalto roku 1724 postavit barokní kapli, jež byla v letech rozšířena na poutní kostel. Telč, nám. Jana Kypty 74 Konvikt sv. Andělů Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce Kostel Jména Ježíš Telč, Palackého ul. Kostel sv. Ducha Telč, Nám. Jana Kypty Kostel sv. Jakuba Původně stará sladovna, po příchodu jezuitů škola chrámové hudby, dnes Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT ČR. Původní jezuitský kostel, zajímavá barokní stavba dokončená v roce Gotická přestavba původně románského kostela patrícího k země-panskému dvorci. Za Josefa II. byl kostel zrušen a přeměněn na skladiště, v polovině 19. století městské divadlo. Po I. světové válce byl odnoven a slouží Českobratrské církvi evangelické. Založen současně s městem, dnešní dvoulodní podoba je z pol. 15. století. V interiéru gotické fresky a vzácné barokní varhany. Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 122 Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 66 Městská galerie Hasičský dům a Hasičský dům byl postaven v letech Od roku byl dům propůjčen Dobrovolnému sboru hasičů. Dnes městská galerie. Měšťanský dům Dům dětí a mládeže. Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10 Radnice Radnice vznikla spojením dvou gotických domů. Současné průčelí pochází z roku 1574, snad podle návrhu architekta Baldassara Maggiho. Telč, Palackého ul. Věž sv. Ducha Pozdně románská věž z poloviny 13. století. Nejstarší dochovaná stavební památka v Telči. Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 1 Státní zámek Telč Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesační architektury. Proměna původně gotického hradu na renesanční sídlo se uskutečnila za vlády Zachariáše z Hradce, člena hradecké větve rodu Vítkovců. Renesanční podoba nebyla později porušena zásadními stavebními zásahy.

11 Třebíč, Podklášteří Bazilika sv. Prokopa v Třebíči a Románsko-gotická bazilika při klášt.benediktinů,založ.roku 1101,byla vystavěna kolem roku 1260 řádovou hutí ovlivněnou architekturou Ile-de- France, Burgundska, Porýní a Podunají. Roku 1725 přestavba ve stylu barokní gotiky,jíž navrhl F.M.Kaňka. V sakristii pozdně románské nást.malby.památka UNESCO. Třebíč, Martinské nám. Kostel sv. Martina v Třebíči Třebíč, Subakova 1/44 Třebíč, Martinské náměstí Třešť, Rooseweltova 462 Zadní synagoga Městská věž Expozice betlémů a a a a Mohutné bazilikální trojlodí z konce 13. století prošlo pozdně gotickou a barokními přestavbami. Na začátku 18. století byly přistavěny boční kaple sv. Anny a sv. Josefa. V interiéru barokní nástěnné malby a převážně barokní vybavení. Zadní synagoga byla vystavěna kolem roku Dnešní podoba je raně barokní z doby kolem r. 1700, r byly klenby a stěny vyzdobeny štukaturou a vzácnou výmalbou. Židovská čtvrť se dvěma synagogami, hřbitovem a s bazilikou sv. Prokopa jsou od roku 2003 zapsány na seznamu UNESCO. Městská věž vznikla po roce 1335 jako součást městského opevnění. Po generální opravě v letech byl pro veřejnost zpřístupněn vyhlídkový ochoz ve výši 35 m nad terénem. Samotná věž je vysoká 75 m a průměr ciferníku věžních hodin /5,5 m/ je řadí k největším na evropském kontinentu. Tradice stavění a vyřezávání betlémů ve městě existuje již více než 220 let. V expozici je ukázka jak tradičních třešťských betlémů (největší o rozloze 30 m2), tak novodobého betléma, jehož autorem jsou řezbáři z celé republiky. Třešť, Rooseweltova 462 Dům J. A. Schumpetera a Rodný dům ekonoma J. A. Schumpetera, ve kterém prožil dětství. Stal se prvním rakouským ministrem financí, působil jako profesor na univerzitách v Bonnu a na Harvardu. Žil v letech V současnosti je v domě umístěna expozice betlémů, pobočka Muzea Vysočiny, informační centrum a cukrárna.

12 Třešť, Náměstí Svobody Synagoga a Synagoga byla vystavěna po požáru židovského ghetta v roce V současné době slouží jako galerie a hudební síň. O životě třešťské židovské obce vypovídá stálá expozice Zaváté stopy. Expozice Franz Kafka připomíná jeho vztah k Třešti. Třešť, Kostelní ul. Kostel sv. Kateřiny Sienské Filiální chrám byl založen v 16. století jako německý luteránský kostel. V 19. století vnitřní zařízení vyhořelo a bylo obnoveno roku Je zde zachován náhrobek J. V. Vencelíka z Vrchovišť z roku Na vnější zdi je renesanční náhrobek rytíře s erbem polovičního lva. Velká Bíteš, Kostelní Kostel sv. Jana Křtitele Na jeho místě původně stávala nevelká románská stavba. Jen část obvodových zdí byla pojata do gotické přestavby. Současně s přestavbou chrámu se kolem něho budovalo opevnění s mohutnými baštami a vstupní patrovou věží. Po předchozí dohodě je možno vystoupat na tuto věž a prohlédnout malebné okolí. Velká Bíteš, Kostelní Kostel sv. Jana Křtitele ve Velké Biteši Dominantou města je kostel sv. Jana Křtitele situovaný v severní vyvýšené části Velké Bíteše. Část obvodových zdí původního románského kostela byla pojata do gotické přestavby ze sklonku 15. století, kdy vzniklo síňové dvoulodí se třemi sloupy a stropním žebrovím. Velké Meziříčí, Náměstí Kostel sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí Dominanta tržního náměstí, původně raně gotická stavba z poloviny 13. století (dochován severní portál). V 15. století kostel přestavěn na síňové trojlodí se síťovými a křížovými žebrovými klenbami. Dílčí úpravy v barokní době, kdy také bylo pořízeno nové vybaveni. Velké Meziříčí, Náměstí Špitální kostel Povýšení svatého Kříže ve Velkém Meziříčí Orientovaná jednolodní stavba s polygonálním závěrem kněžiště navazuje na sousední budovu bývalého špitálu. V kněžišti křížová klenba, v lodi valená klenba se styčnými výsečemi. Gotická stavba ze 14. století prošla úpravami v 16. a 18. století.

13 Černvír, pošta Nedvědice, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Černvíru a Raně barokní stavba kostela ze 17. století s románským, architektonicky velmi hodnotným jádrem. Žďár n. Sázavou - 1, Tvrz Kostel sv. Prokopa ve Žďáru n. Sázavou Krátce po založení města ve 2. polovině 13. století byl vystavěn raně gotický farní kostel, který prošel pozdně gotickou přestavbou v letech Dvoulodí s věží má uvnitř síťové klenby a převážně barokní vybavení.

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala.

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala. Památky Nového Boru Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala Nový Bor 2015-1 - - 2 - 1. KOSTELY MODLITEBNY FARA BÝVALÝ PIARISTICKÝ KLÁŠTER

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně 15 km od Mladé Boleslavi směrem na Doksy a Českou Lípu. Rozprostírá se mezi lesy v nadmořské výšce 300 m. Ve svém názvu má město horu

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 OBSAH I. ÚVOD II. III. IV. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Historie města 2. Poloha města 3. Podpora udržitelného rozvoje města a) Projekt Zdravé město b) Ocenění

Více

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Příspěvky z vědecké konference Hradec Králové 2014 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční

Více

Na rozdíl od chudého Liberce, byla některá bohatší města libereckého kraje podporovaná šlechtou nebo církví, chráněna hradbami jako např.

Na rozdíl od chudého Liberce, byla některá bohatší města libereckého kraje podporovaná šlechtou nebo církví, chráněna hradbami jako např. Období gotiky: Od nepaměti vedly naší krajinou trasy obchodních cest, kudy kupci procházeli se svými náklady jen řídce osídlenou krajinou. Spojení mezi vnitrozemím a Horní Lužicí zajišťovala obchodní cesta

Více

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah:

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: ŘÍM... 2 Architektura... 2 Sochařství... 7 Malířství... 7 RANÝ STŘEDOVĚK... 8 Křesťanská antika... 8 Starokřesťanská architektura v Itálii... 8 Byzanc...

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené?

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR Tvář venkova Tvář venkova Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ISBN 978-80-254-8685-6 Úvod Svět jako vesnice.

Více

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 infoglobe Informační cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý katalog, tentokrát zaměřený na Turistické cíle České a Slovenské republiky

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ŠLUKNOVSKO Hmotného a nehmotného kulturního dědictví církevního charakteru This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. 1 Obsah Obsah České

Více

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV. Ve světle znovuzrození staveb

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV. Ve světle znovuzrození staveb VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV Ve světle znovuzrození staveb Ve světle znovuzrození staveb Venkovní a vnitřní osvětlení historických budov Vyspělost kultury dané země se pozná mimo jiné

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Den 1. a 2. - středa a čtvrtek 22.-23.7.2009 Odpolední odjezd z ČR; noční přejezd do italského Trenta, na kole po cyklostezce podél Anglie přes historické Rovereto

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín Výletní trasy Liberec 1 Do romantického frýdlantského výběžku... 10 2 Za kouzlem Lužických hor... 12 3 Malebným Podještědím... 14 Jablonec nad Nisou 4 Rozhledny Jizerských hor... 16 Semily 5 Krajem zapadlých

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více