Automatizace pro dynamická datová centra a Cloud. Jaromír Šlesinger, CA CEE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automatizace pro dynamická datová centra a Cloud. Jaromír Šlesinger, CA CEE Jaromir.slesinger@ca.com"

Transkript

1 Automatizace pro dynamická datová centra a Cloud Jaromír Šlesinger, CA CEE

2 Cloud Computing trendy 66% organizací má strategii nasazení privátního cloudu do 2015** Poptávka po IT službách 3%-43% organizací plánuje převést větší čast služeb do veřejného cloudu mezi lety * Externí dodavatelé Automatizace interních služeb Public Cloud Private Cloud Nabídka IT služeb 35-50% infrastrukturních a provozních kapacit lze uvolnit s využitím veřejného cloudu* Přidaná hodnota inovace *Zdroj: Gartner: Most CIOs have their heads in the clouds, Beta News, 1/24/2011 **Zdroj: Private Cloud Computing Ramps Up in 2011, Bittman and Scott, 3/3/2011, Gartner 2

3 Cloud Computing - definice Cloud Computing je model umožňující získat pohodlně a na vyžádání síťový přístup ke sdíleným konfigurovatelným výpočetním zdrojům (např. sítím, serverům, datovým úložištím, aplikacím nebo službám), které mohou být rychle poskytnuty a opět uvolněny s minimální pracností a intervencí poskytovatele. Základní atributy Samoobslužnost Sdílení zdrojů Dynamická elasticita Měření spotřeby Modely: IaaS, PaaS, SaaS Privátní, Komunitní, Veřejný, Hybridní 3 Zdroj: US Institute of Standards and Technology

4 Na klíč Alternativní cesty Jednotná hardwarová platforma (x86) Aplikace včetně jejich infrastruktury Nový model vývoje aplikací Cloud Migrace existujících aplikací a datových center do nového dynamického modelu Podpora různých hardwarových platforem Existující aplikace Heterogenní datová centra firewall load balancer web services app servers storage virtual appliance škálovatelnost applications operating systems samoobslužnost automatizace procesů automatizace managementu standardizace hypervisors x86 servers mainframe distributed virtual 4 CA Confidential. Internal use Only.

5 Samoobslužné přidělování sdílených zdrojů use case example Servisní požadavek Katalog služeb Automatizace procesů Workflow/ Orchestrator Uživatel/ Zákazník Fakturace Cenové modely a rozúčtování Reporting Report spotřeby podle služby, zákazníka, atd. Automtizované poskytování Transparetní model pro fyzické i virtuální systémy Webové služby Fyzické a virtuální systémy Cloud

6 Dynamické přidělování a uvolňování kapacit 1. Sezónní zpracování dat 2. Zvýšená zátěž spouští workflow pro přidělení další kapacity 3. Příkaz pro změnu kapacity Aplikace Workflow/ Orchestrator Automatizační nástroj 5. Dočasné zvýšení výkonu 4c. Zdroje poskytnuty 4a. Poskytnutí fyzických systémů 4b. Poskytnutí VM Discovery a správa konfigurací Sdílené zdroje/ Cloud 4d. Ověření konfigurace 6

7 Power Packs CA Automation Suite for DC, Clouds, Cisco UCS,... Klíčové funkce Samoobslužný portál s katalogem standardizovaných a automatizovaných služeb s podporou multi-tenance, připravenými workflow, šablonami obvyklých služeb, ad. Měření a účtování služeb s podporou paušálních i variabilních cenových modelů, finančního reportingu, ratingu a billingu služeb Dynamický management sdílených zdrojů v heterogenním prostředí Poskytování služeb na vyžádání s automatizací na základě pravidel napříč fyzickým a virtualizovaným prostředím nebo v Cloudu jakéhokoli typu Automatizované mapování prostředí, konfigurací a shody se standardy pro eliminacimanuálních činností a rizik Process Automation Configuration Automation Server Automation CA Automation Suite for x pre-integrated workflows Service Catalog AppLogic Network Automation

8 CA Server Automation CA AppLogic CA Workload Automation VMware vcloud Director VCE IaaS VDI Amazon EC2 CA Automation Suite Framework Otevřený, modulární a flexibilní Self Service Portal Catalog of Automated Services IaaS Server Automation AppLogic Cloud Grid Workload vcloud VCE IaaS VDI Amazon Process Automation & Orchestration Traditional Infrastructure Applogic Grid 8 CA Workload Automation

9 CA Service Catalog Katalog služeb v elektronické podobě Samoobslužnost pro zákazníky, uživatele Relevantní služby pro daného zákazníka, roli Publikace katalogu služeb Srozumitelný popis služeb Standardní služby a produkty Vazba na ceny, SLA, CMDB, ad. Samoobslužnost Servisní požadavky Iniciace procesů Měření spotřeby Poskytovatelé a odběratelé Více poskytovatelů služeb Struktura odběratelů 9

10 Zadání požadavku Hledání v katalogu Přehled požadavků Publikovaný katalog Nejčastěji volené oblasti 10

11 Formuláře Přiřazení formuláře Definice formuláře pro sběr informací 11

12 CA Service Accounting Nákladová transparetnost služeb Rozúčtování služeb Flexibilní cenové a nákladové modely Přesnější informace o nákladech Komponenty služeb Alokace přímých a nepřímých nákladů na služby Agregace cen a nákladů Ocenění služeb podle kvantity a kvality Aplikace flexibilních nákladových modelů Rozúčtování cen a nákladů Podle služeb, zákazníků, nákladových středisek Fakturační podklady nebo indikativní účtování 12

13 Distribuce a akumulace na nákladová střediska Účty/ nákladová střediska/ jednotlivci Fakturační podkladu prr účty/ nákladová střediska/ jednotlivci

14 Fakturační podklady po položkách

15 Alokace nepřímých nákladů na služby Služby a produkty Alokace nepřímých nákladů Přímé náklady na služby Nákladové, cenové, fakturační sestavy 15

16 CA Service Accounting gain financial insight Gain cost transparency by service, customer Reduce expensive spreadsheet heroics Cut the costs of over-consumption Get more accurate cost data Determine asset portfolio costs Allocate staff time and costs to services Relate costs to value Top-down cost allocation to services Consumption-based allocation Provide transparency Cost reporting by service, customer, consumption Chargeback or showback (informational) invoicing 16

17 Budget a plánování Služby a produkty Alokace nepřímých nákladů Přímé náklady na služby Nákladové, cenové, fakturační sestavy 17

18 Distribuce a akumulace na nákladová střediska Účty/ nákladová střediska/ jednotlivci Fakturační podkladu prr účty/ nákladová střediska/ jednotlivci

19 Fakturační podklady po položkách

20 CA Process Automation Umožňuje designovat a realizovat procesy automatizace provozních činností Grafické prostředí pro vývoj a údržbu procesů Orchestrace workflow v heterogenním prostředí Životní cyklus procesů - verzování Autorizace podle rolí Generické konektory Např. čtení/zápis souborů, odeslání/příjem ů, volání Web Services, SNMP Trap, apod. Prémiové konektory CA aplikace Aplikace 3. stran 20

21 Architektura a funkční komponenty Process Builder Library Process Watch Process Orchestrator Touchpoint Applications Virtual Database Server Physical Server Network Disk/SAN Effector Sensor 21 October 2009 IT PAM Process Orchestration Copyright 2009 CA

22 CA Server Automation Dynamické poskytování, patchování a instalace operačních systémů a aplikací na fyzických i virtuálních systémech na základě předdefinovaných šablon a výkonnostních metrik. Automatizace dynamického poskytování serverů Migrace z fyzického na virtuální prostředí Poskytování virtuálních a fyzických serverů z jednoho prostředí Podpora všech hlavních operačních systémů a hypervizorů 22

23 Management fyzických i virtualizovaných serverů > Asset Discovery & Inventory Automatizovaná inventarizace HW a SW > Software Delivery Automatizovaná distribuce a instalace SW > OS Installation Management Instalace a reinstalace OS > RACEMI Rapid Server Imaging Migrace: P2P, P2V, V2P, V2V > Remote Control Vzdálený přístup na konzole > Podpora serverových OS Windows, Linux, AIX, HP-UX, Solaris,... 23

24 User CA Virtual Automation Dynamické, samoobslužné poskytování virtuálních serverů, management sdílených zdrojů a sledování virtuálních serverů z hlediska využití a jejich účtování. CA Virtual Automation AIM VMware Server AIM CA SystemEDGE Power VM IT Systems AIM Další... Management kapacit a přidělování sdílených zdrojů Vyhledávání a monitoring virtuálních serverů Samoobslužný portál Sledování využití virtuálních serverů a účtování 24

25 Samoobslužný portál - rezervace systému Výběr šablony Výběr šablony virtualizovaného systému z katalogu standardizovaných systémů 25

26 Rezervace systému Změna konfigurace Kalkulace ceny za rezervovaný systém Stanovení množství zdrojů a dalších konfiguračních parametrů 26

27 CA Network Automation Discovery, automatizace a management síťové infrastruktury Real-time & Historical Analysis Discovery sítí Analýza Kontrola shody se standardy Detekce problémů Monitoring změn konfigurací Automatizace (VLAN) Prostřednictvím: SNMP CLI/configuration Syslog ad. 27 Copyright 2012 CA. All rights reserved.

28 Configuration a Capacity Management Discovery & mapování vazeb Sledování změn konfigurací a shody s předpisy Kapacitní plánování Gold Standard JRE 1.5 CA DPM Performance Agent etrust Antivirus Apache HTTP Server Compare to Gold Standard JRE 1.5 CA DPM Performance Agent etrust Antivirus Apache HTTP Server CA Cohesion Agent CA Cohesion Agent System Does now not matches match, Gold missing Standard Apache HTTP server Provisioning complete Automate change detection process, gold standard comparisons and provisioning 28

29 Pozice na thrhu Cloud Systems Management Software

30 30 Dotazy?

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Využití cloudu pro poskytování služeb ve veřejné správě na příkladu spisové služby a DMS

Využití cloudu pro poskytování služeb ve veřejné správě na příkladu spisové služby a DMS Jaroslav Antony IT Architekt Využití cloudu pro poskytování služeb ve veřejné správě na příkladu spisové služby a DMS 2010 IBM Corporation Agenda Cloud computing obecně Referenční architektura Cloud computing

Více

Cloud computing analýza situace s IaaS v České republice

Cloud computing analýza situace s IaaS v České republice Cloud computing analýza situace s IaaS v České republice Roman Nedzelský Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra systémové analýzy nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3,

Více

Správa privilegovaných účtů ve fyzickém a virtuálním prostředí

Správa privilegovaných účtů ve fyzickém a virtuálním prostředí Správa privilegovaných účtů ve fyzickém a virtuálním prostředí Agenda Úvod Privilegované účty Virtualizace výhody, nevýhody, rizika Produktové portfólio ControlMinder ControlMinder for Virtual Environments

Více

Případová studie. Petr Leština Client IT Architekt. ...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách. 2011 IBM Corporation

Případová studie. Petr Leština Client IT Architekt. ...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách. 2011 IBM Corporation Případová studie...aneb implementace IBM cloudu u zákazníka v Čechách Petr Leština Client IT Architekt Agenda Reference na Cloud Computing Implementaci privátního cloudu u nadnárodního zákazníka v ČR Závěr

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU Plzeň 2014 Václav Martinovský Originál

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

Desktop Cloud Michal Votava Cloud Solution Representative

Desktop Cloud Michal Votava Cloud Solution Representative Desktop Cloud Michal Votava Cloud Solution Representative Agenda Úvod do desktop Cloudu Přínosy a výhody IBM Smart Business Desktop v IBM Cloudu Závěr Co je Desktop cloud? Desktop cloud představuje model

Více

CA Oblicore Guarantee. Jaromír Šlesinger jaromir.slesinger@ca.com

CA Oblicore Guarantee. Jaromír Šlesinger jaromir.slesinger@ca.com CA Oblicore Guarantee Jaromír Šlesinger jaromir.slesinger@ca.com Agenda ITIL Service Level Management Akvizice CA Oblicore Správa servisních kontraktů Monitoring plnění SLA Přínosy standardizace a automatizace

Více

Red Hat Enterprise Virtualization Radek Langkramer

Red Hat Enterprise Virtualization Radek Langkramer Red Hat Enterprise Virtualization Radek Langkramer Agenda RHEV - celkový přehled Architektura - minulost, současnost a budoucnost RHEV3 vlastnosti Demo live! Roadmapa - kudy dál O&O Agenda RHEV - celkový

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině ITIL výkladový slovník v češtině, v1.0, 29.července 2011 založen na výkladovém slovníku v angličtině v1.0 z 29.července 2011 ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině Tento výkladový slovník může být

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu Cesta k softwarově definovanému podniku Neztraťte vítr z plachet Poskytujte nové produkty a služby rychleji. Přibližte se zákazníkům. Zajistěte

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Datová centra a aplikace kritické pro provoz firem

Datová centra a aplikace kritické pro provoz firem Praha, hotel Clarion 10. 11. dubna 2013 Datová centra a aplikace kritické pro provoz firem B-DC2 Martin Diviš, Josephine Bruggeman Cisco Martin Souček TO2, Michal Bezák - SAP 2013 2011 Cisco and/or its

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem magazín zákazníků společnosti DAQUAS S O F T W A R O V Ý ZÁŘÍ Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Windows Windows Server R System Center R SQL Server MSDN SAM This song says No matter who

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě LAN sítě = Původní LAN sítě =

Více

Informace HiPath 4000 V6 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky

Informace HiPath 4000 V6 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky Informace HiPath 4000 V6 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky HiPath 4000 prodal více než 18 milionů portů do 80 zemí celého světa. Jako osvědčené konvergované komunikační řešení

Více

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby 2015 O2 Czech Republic a.s. OCHRANA DOKUMENTU Dokument je určen pro vnitřní potřebu zákazníka a je s odkazem na ustanovení 17 Obchodního zákoníku považován

Více

Rozšířená architektura systému Metasys

Rozšířená architektura systému Metasys Rozšířená architektura systému Metasys Produktový buletin Sekce katalogu - Řídicí systémy Informace o výrobku - Rozšířená architektura systému Metasys Datum vydání - 0110/0610CZ Architektura systému automatizace

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI 2013

PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 STRATEGIE Jsme společnost orientovaná k zákazníkům a dlouhodobě jim poskytujeme optimální řešení při implementaci informačních technologií. Snažíme se být

Více