Kryptografie a počítačová bezpečnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kryptografie a počítačová bezpečnost"

Transkript

1 VYSKOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA INFORMATIKY A ELEKTORTECHNIKY Kryptografie a počítačová bezpečnost Zápočtový úkol Návrh bezpečnostní politiky virtuální firmy

2 Abstrakt Tato práce se zabývá navržením bezpečnostní politiky virtuální firmy. Struktura sítě dané firmy je popsána v zadání. Cílem práce bylo navrhnout bezpečnostní politiku tak, aby vyhovovala požadavkům síťové struktury. Tato politika obsahuje pouze některé ze základních zásad. Klíčová slova Bezpečností politika, security, organizace, bezpečnostní pravidla. Seznam použitých symbolů a zkratek DNS - Domain Name System LAN - Local Area Network ISP - Internet Service Provider NDA - Non-disclosure Agreement DMZ - Demilitarized Zone CMS - Content Management System UPS - Uninterruptible Power Supply

3 Obsah 1. Zadání Bezpečnostní politika Hierarchie politik Základy správné bezpečnostní politiky Problémy bezpečnostní politiky Bezpečnostní cíle Organizační pravidla Makej a.s NDA Security organizace Manažer a bezpečnost Kancelář Personální pravidla Klientské stanice Operační systém HW Vybavení SW Vybavení Antivir Firewall Antispam Aktualizace Prohlížeč Zálohování - Content Management System Šifrovací program Správa hesel Fyzická pravidla Docházkový systém Kamerový systém Systém rozmístění v kanceláři Připojení Umístění síťových zařízení UPS Závěr Odkazy...12

4 1. Zadání Navrhněte pravidla (organizační, personální, fyzická, logická) vedoucí k ochraně IT ve virtuální firmě. Struktura virtuální sítě je zobrazena na obrázku.

5 2. Bezpečnostní politika Bezpečnostní politika je souhrnem zásad, pravidel, norem a opatření sloužících k zajištění bezpečnosti. Bezpečnostní politika se dá velmi dobře využít při prosazování bezpečnostních opatření a nastavování vnitřních procesů ve firmě. Vychází z celkové koncepce organizace s důrazem právě na bezpečnost. Bezpečnostní politika se často považuje za živý dokument, což znamená, že tento dokument není nikdy dokončen, ale je neustále aktualizován podle toho, jak se technologické požadavky a požadavky zaměstnanců mění Hierarchie politik Podle struktury příslušné organizace, její rozsáhlosti i podle struktury informačních systémů existuje určitá hierarchie bezpečnostních politik. Politika celé organizace - dokument zastřešující směrování celé instituce, její cíle, termíny, prostředky apod. Politika bezpečnosti celé organizace - zastřešující dokument pro otázky veškeré bezpečnosti. Stanovuje cíle, priority a normy. Politika bezpečnosti IT organizace - věnuje se celkovému směrování informační bezpečnosti. Politika IT bezpečnosti systému - jedná se o určitá pravidla, která je potřeba konkrétně specifikovat a která procházejí napříč celou institucí. Například podmínky používání elektronické pošty, internetu atd. Politika IT bezpečnosti oddělení - konkrétní dokument obsahující informace o bezpečnosti v rámci daného oddělení. Zde jsou definovány specifika oddělení Základy správné bezpečnostní politiky Bezpečnostní cíle a aktivity k nim vedoucí musí respektovat podnikatelské cíle a požadavky společnosti. Musí existovat viditelná podpora a odhodlání vrcholného managementu. Musí být zajištěno správné porozumění bezpečnostním rizikům (zranitelností a hrozeb). Bezpečnost musí být společným cílem managerů i zaměstnanců. Všichni zaměstnanci a externí partneři musí být srozumitelně poučeni o bezpečnostní politice Problémy bezpečnostní politiky Politika zastarává stejně rychle, jako se mění byznys, systém řízení, technologie atd. Dříve či později dojede ke stavu, kdy se politika začne chápat jako brzda normálního chodu společnosti Zaměstnancům se zdá, že lidé starající se o bezpečnost nic nedělají a jen otravují normální zaměstnance, aby vykazovali nějakou činnost Bezpečnostní cíle Podmínka pro vypracování důvěryhodné bezpečnostní politiky tkví v bezpečnostních cílech. Musíme znát a umět stanovit bezpečnostní cíle. Důvěrnost, integrita a

6 dostupnost jsou tři primární bezpečnostní cíle, které jsou uváděny v bezpečnostních standardech. Tyto cíle popisují hlavní záměry pro zajištění ochrany dat.

7 3. Organizační pravidla 3.1. Makej a.s. Naše virtuální firma Makej a.s. provádí outsourcing pro skandinávské firmy. Struktura firmy je zobrazena na obrázku zmíněném dříve. Firma zaměstnává okolo 100 zaměstnanců. Všichni zaměstnanci pracují v jedné budově. Prostory budovy jsou určeny pouze pro tuto společnost NDA Protože firma vyvíjí a podporuje mnoho odlišných firem, je nutné, aby zaměstnanci, kteří pracují pro určitého zákazníka, měli podepsánu smlouvu o udržení tajných informací. Jedná se o takzvané NDA (Non-disclosure Agreement). Podpisem této smlouvy zaměstnanec potvrzuje, že nebude prozrazovat žádné důvěrné informace, týkající se zákazníka. Název této smlouvy se také objevuje, jako CDA (confidential disclosure agreement). V případě, že jeden zaměstnanec pracuje pro více zákazníků (firem), je nutné, aby měl podepsánu výše zmíněnou smlouvu se všemi zákazníky Security organizace O bezpečnost v této virtuální firmě se starají bezpečnostní manažer IT, bezpečnostní manažer pro fyzickou bezpečnost, a risk manažer. Firma provádí podporu a vývoj pro Content Management systémy sdílející citlivá data. Jedná se například o archivaci smluv, faktur nebo dohod. Protože se archivují citlivá data, je nutné předejít jakýmkoli únikům informací z těchto systémů Manažer a bezpečnost Každý manažer projektu má na starost, kromě klasických manažerských problémů, také problémy týkající se bezpečnosti. Pokud má kdokoli v týmu problém s bezpečností, tak o tom informuje svého projektového manažera Kancelář Jednotlivé týmy se seskupují v kancelářích. Není přípustné, aby dva týmy pracující pro odlišné zákazníky obývali společnou kancelář. V případě ramp-up nového projektu budou tyto osoby rozmístěny do nevyužívaných prostor, které vzniknou například ramp-down projektů jiných.

8 4. Personální pravidla Informovanost týkající se bezpečnost je velmi důležitá. Tato informovanost je každoročně prohlubována a opakována na školení, které provádí bezpečnostní manažer IT nebo také případně externí firma. Je nutné zajistit, aby si uživatelé nebyli lhostejní vůči bezpečnostních hrozeb a problémů s nimi spjatých a byli připraveni podílet se na dodržování politiky bezpečnosti informací během své práce. Uživatelé by měli být školeni v bezpečnostních postupech a ve správném používání prostředků pro zpracování informací, za účelem minimalizování bezpečnostní rizika. Uživatelé nesmí: Sdílet hesla s kolegy, přáteli nebo příbuznými. Spouštět programy na zjišťování hesel. Provozovat programy pro skryté sledování síťového provozu. Snažit se vbourat do cizích uživatelských účtů. Zneužívat systémové prostředky. Zneužívat firemní Klientské stanice Operační systém Defaultní klientský operační systém je Microsoft Windows XP Professional. V případě, že potřebuje zaměstnanec ke své práci jiný operační systém, musí kontaktovat Security manažera HW Vybavení Všechny stanice jsou vybaveny mimo nutných zařízení jako procesor, klávesnice atd., také o síťový adaptér, DVD mechaniku a USB rozhraní. Uživatel nesmí mít přístup k nastavení BIOSu SW Vybavení Všechny programy, které mohou být nainstalovány na klientském počítači jsou udržovány v dokumentu nazvaném Admissible_SW.xls, který je schválen bezpečnostním manažerem. Pokud kdokoli potřebuje software, který není v tomto seznamu deklarován, musí kontaktovat bezpečnostního manažera. Defaultně jsou zakázany všechny programy, které nejsou definovány ve výše zmíněném dokumentu Antivir Firma využívá antivirový systém NOD32. Tento systém představuje světovou špičku antivirových programů. Kromě velmi rychlé a úspěšné detekce stávajících virů obsahuje účinnou heuristickou technologii, schopnou odhalit nové, dosud neznámé, viry. Je nabízen pro mnoho různých operačních systémů a spolupracuje s nejznámějšími poštovními servery Firewall Na každé klientské stanici je aktivován defaultní windows firewall.

9 Antispam Ochranou proti nevyžádané poště (spamu) je řešení systému Microsoft Exchange Server Aktualizace Aktualizace operačního systému a dalších programů (antivir, ) jsou stahovány centrálně a distribuovány na jednotlivé stanice. O distribuci na stanice se stará System Center Configuration Manager. Tento systém je vhodný pro reprodukování nově získaných aktualizací Prohlížeč Doporučený browser je Internet Explorer 6. V případě nutnosti použití jiných prohlížečů, je nutné kontaktovat Security manažera Zálohování - Content Management System Každý zaměstnanec má vytvořen účet do interního CMS MakDok, který slouží pro archivaci. Tento software zajišťuje správu dokumentů pomocí webového obsahu. Dokumenty v tomto systému mohou být přiřazeny do workflow, lze je verzovat, renderovat a zpřístupnit dalším uživatelům využívajícím tento CMS MakDok. Tento systém je nejen výhodný k archivaci (zálohování) dokumentů, ale také videí, hudby a dalších multimediálních souborů. O zabezpečení tohoto systému se stará interní tým. Zálohování může být také uskutečněno na DVD disk. Data na disk ovšem musí být nahrána v zašifrované podobě Šifrovací program V případě, že potřebujeme přenést data, například na flash disku na jiný počítač, je nutné tyto data zašifrovat pomocí programu TrueCrypt Správa hesel Používání hesel je nezbytná součást v každé firmě. Hesla do systémů je nutné měnit každé tři měsíce. Jak to tak bývá, zaměstnanci používají velmi slabá hesla. Například jméno, příjmení atd. Na hesla jsou proto kladeny podmínky týkajících se jejich délky i složitosti. Správné heslo: Má minimálně 8 znaků Obsahuje velké i malé písmeno Obsahuje číslici nebo speciální znak Po vypršení tří měsíců se nemůže zvolit opět jedno z hesel, které zaměstnanec používal v minulosti.

10 5. Fyzická pravidla 5.1. Docházkový systém Celá budova je vybavena docházkovým systémem na čipové karty. Bez čipové karty není možné se do objektu dostat. Pokud si čipovou kartu kdokoli zapomene doma nebo ztratí, je nutné kontaktovat asistentky na recepci, které nám vydají dočasnou kartu. Každá karta, má definovaný 4-místný pin kód. Tento kód slouží, jako ochrana proti zneužití cizích osob, například při ztrátě karty. PIN se zadává při vstupu na dané patro. Poté karta slouží, také pro otevírání dveří na patře, ovšem zde, již není nutné naťukat PIN Kamerový systém Každé patro je kamerově hlídáno dvěmi zařízeními. Z hlediska bezpečnosti, nesmí být kamery zaměřeny na čtečky čipových karet, které slouží k zadání PIN kódu. Dále nesmí být kamerovány důvěrné data, například kamera natočena na monitor. Kamery nesmí být zaměřeny na záchodech na místa, kde se vykonává potřeba Systém rozmístění v kanceláři V jedné kanceláři nesmí být překročena kapacita osob, pro kterou jsou tyto prostory dimenzovány. Monitory nesmí být natočeny směrem ven z okna. Kanceláře jsou vybaveny také samozavíracími dveřmi, aby se do kanceláře nedostal nikdo nepovolaný Připojení Každý zaměstnanec může využívat firemní LAN síť. Kromě této sítě se lze přippojit do zákaznické sítě v kancelářích, ve kterých se dělá outsourcing pro danou firmu. Ve firemní síti se nachází také webový a poštovní server. Na lokální síti se používá portál Makačka. Na tomto portále si zaměstnanci například mohou vylistovat dovolené nebo zjistit aktuality. V rámci lokální sítě se využívá DHCP protokol pro dynamické přiřazení IP adresy. Díky, tomuto protokolu nedochází ke kolizím, například pokud dva počítače mají zadanou stejnou IP adresu. Pokud chceme bezpečněji komunikovat s vnějším prostředím, můžeme použít takzvanou demilitarizovanou zóna (DMZ). Pro zabezpečení služeb firewallu byla použita hardwarová bezpečnostní brána Ovislink AirLive RS Umístění síťových zařízení Veškeré síťové zařízení (huby, switche, bridge, routery) musí být umístěny v zabezpečených místnostech k tomu určených. Tyto místnosti musí být vždy zamčené, aby k nim neměl kdokoli přístup. Přístup k nim bude mít pouze administrátor IT UPS Všechny síťové zařízení musí být vybaveny UPS, kvůli zajištění bezproblémového chodu i při výpadku elektrického proudu.

11 6. Závěr Tato práce byla pro mě velmi poučná. Obeznámil jsem se se základními problémy týkající se bezpečnosti. Na bezpečnost je ve větších firmách správně brána velká zřetel.

12 7. Odkazy [1] Wikipedia Počítačová bezpečnost %C4%8Dnost [2] Michal Sláma, Projekt bezpečnostní politiky IT [3] Tomáš Přibyl, Bezpečnostní politika d.cz/cwarchiv.nsf/clanky/ef9bdcc cc1256ffe006698cf%3fopendo cument+bezpecnostni+politika+it+firmy&cd=4&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=fi refox-a [4] Jaroslav Pinkava, Ze světa bezpečnosti IT [5] Pavel Houser, SecurityWorld

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

Principy a příprava spolupráce na internetu

Principy a příprava spolupráce na internetu Principy a příprava spolupráce na internetu Základní pojmy ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie zahrnují

Více

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové Provozní řád výpočetní techniky Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Září 2010 Obsah: 1. Účel 2. Definice základních pojmů 3. Všeobecné informace 4. Organizační struktura 5. Přidělování

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Cloudové služby v chodu organizace

Cloudové služby v chodu organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Cloudové služby v chodu organizace Bakalářská práce Jan Fuxa Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České Budějovice 2013 Bibliografické

Více

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Ochrana a bezpečnost dat a informací

Ochrana a bezpečnost dat a informací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Ochrana a bezpečnost dat a informací Bakalářská práce Autor: Petr Tesař Informační technologie, správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace Autor BP: Pavel Charvát Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Vydrář 1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon)

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz podává podrobný návod na administraci účtu Czech POINT pro nové obce a na pořízení certifikátů potřebných pro práci

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Souhrnná zpráva projektu

Souhrnná zpráva projektu Souhrnná zpráva projektu Tato souhrnná zpráva je výsledkem projektu Multiplatformní přístup k univerzitním datům a aplikacím z mobilních zařízení (dále jen projekt), který byl za podpory Fondu rozvoje

Více

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD Čtěte také online na www.itzabezpeceni.cz www.managementrizika.cz březen 2014 IT SECURITY & RISK MANAGEMENT Uvnitř 100% Bezpečná síť Dříve mýtus

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Systémová podpora procesů advokátní kanceláře Bc. Martin

Více

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Bakalářská práce Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností Use of

Více

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby 2015 O2 Czech Republic a.s. OCHRANA DOKUMENTU Dokument je určen pro vnitřní potřebu zákazníka a je s odkazem na ustanovení 17 Obchodního zákoníku považován

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic Vypracoval: Ondřej Václavů Brno, 5. ledna 2006 Oficiální zadání Cílem práce

Více

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NOVÁ VERZE OBLÍBENÉHO OS PRO SÍŤOVÉ PRVKY NOVINKY AKTUALITY Z PODNIKOVÉHO IT DVA SVOBODNÍ VOIP PŘES JABBER A SIP DARČEK PRE ZAMESTNANCOV VYUŽITÍ IPADU VE FIRMĚ VOIP V PRAXI

Více