Provozní řád počítačových učeben

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád počítačových učeben"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Provozní řád počítačových učeben Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

2 Provozní řád počítačových učeben Provozní řád počítačových učeben na EkF je nedílnou součástí "Pravidel užívání počítačové sítě VŠB-TU Ostrava" dle směrnic rektora TUO_SME_99_002. I. Zásady práce v počítačové síti a) Přihlášení do sítě Uživatelské jméno (login name) studenta má jednotný tvar a je jedinečné v rámci počítačové sítě VŠB-TU Ostrava. Odpovídá osobnímu číslu studenta, které je uvedeno na Průkazu studenta. Heslo (password) obsahuje minimálně 6 znaků a nesmí se shodovat s uživatelským jménem. Nově založení uživatelé mají heslo iniciálně zadáno ve tvaru rodného čísla (10 číslic bez lomítka). v případě bezchybného přihlášení má student k dispozici namapované síťové disky: domovský adresář přihlášeného studenta další disky S: až Z: slouží pro nainstalované aplikace b) Studenti mají práva zápisu pouze do svých domovských adresářů, přičemž velikost těchto adresářů je omezena. c) Student nemůže být současně přihlášen do sítě ze dvou a více stanic. II. Každý student smí využívat 1. Služeb elektronické pošty v rámci sítě Internet má ová adresa tvar: (studenti přijatí ke studiu do roku 2003) (studenti přijatí ke studiu od roku 2003) Poštovní schránku je možno vybírat přes WWW rozhraní na adrese posta.vsb.cz nebo pomocí protokolů POP3 a IMAP z adresy pop3.vsb.cz a imap.vsb.cz. Pro odesílání pošty používejte server smtp.vsb.cz. Další informace pro správu elektronické pošty jsou umístěny na adrese uzivatel.vsb.cz. Důležité informace o studiu budou studentům předávány prostřednictvím elektronické pošty. Každý student je povinen si elektronickou poštu vybírat alespoň jednou za dva týdny. V případě problémů s elektronickou poštou je student nahlásí LIT (kancelář B276, D241), aby mohly být odstraněny. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/6

3 2. Tiskových služeb Studenti mohou využívat celoškolské síťové tiskárny, které jsou umístěny na chodbách u místností A308, B263 a B353. Tyto tiskárny jsou přístupné ze všech počítačů na počítačových učebnách. Případné problémy řeší správci počítačových učeben (telefon 2109). Tisk je proveden na základě úhrady pomocí čipové studentské karty. Další možnost tisku mají studenti v čítárně knihovny na EkF. 3. WWW stránky stránka fakulty A. odkazy na řád počítačových učeben a aul B. odkaz pro vstup do informačních systémů C. odkaz pro vstup do Virtuální univerzity D. odkaz pro vstup do elektronické pošty III. Přístup na počítačové učebny a) během výuky v semestru na učebny MIPU1 až MIPU9 a MIPU12 až MIPU15 mimo výuku v rámci zajišťovaného provozu po domluvě s odpovědným pracovníkem LIT strojový čas na učebnách: Po až Čt 7.00 hod hod. Pá 7.00 hod hod. b) ve zkouškovém období: Po až Čt 8.00 hod hod. Pá 8.00 hod hod. Pokud není učebna vyhrazena pro zkoušky. Všechny ostatní dny po dohodě s vedením fakulty. V období prázdnin jsou učebny mimo provoz. c) Seznam počítačových učeben: MIPU1... B262 MIPU2... B261 MIPU3... B246 MIPU6... B257 MIPU7... B267 MIPU8... B272 MIPU9... B269 MIPU11. B353 MIPU12. A001 MIPU13. A002 MIPU14. A003 MIPU15. A004 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/6

4 Učebny MIPU7, MIPU11 je zcela vyhrazena pro samostatnou práci studentů (na této učebně neprobíhá standardní výukový proces). Informace o přístupu do celoškolské počítačové sítě s vlastním notebookem pomocí technologie WIFI jsou umístěny na adrese wifi.vsb.cz, ca.vsb.cz. IV. Povinnosti uživatele počítačové sítě Pod pojmem počítačová síť je zahrnut veškerý nainstalovaný hardware a software v prostorách EkF. Každý uživatel je povinen se seznámit s tímto řádem a dodržovat jej. Při zjištění jeho porušení budou následovat postihy ze strany LIT. a) Na počítačových učebnách je zakázána konzumace potravin, kouření a veškerá ostatní činnost, která by mohla vést k poškození nebo zničení vybavení učeben. b) Na počítačových učebnách není dovoleno manipulovat s technickým vybavením (včetně přenášení a přepojování tiskáren, počítačů, klávesnic, myší a monitorů atd.). Obsluha serverů a opravy PC jsou plně v kompetenci pracovníků LIT. c) Uživatel je povinen si pamatovat své uživatelské jméno, je povinen svůj účet uzavřít netriviálním heslem, toto heslo udržovat v tajnosti a nesdělovat je druhým osobám, je odpovědný za veškeré akce v síti provedené pod jeho uživatelským jménem, nesmí zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. opomenuté odhlášení) k tomu, aby v síti pracoval v rámci jiného uživatelského konta, smí používat pouze přístupová práva, která mu řádným způsobem náležejí, a nesmí vyvíjet žádnou činnost směřující k překročení tohoto ustanovení. d) Každý uživatel je odpovědný za obsah svého domovského adresář a ové schránky. Domovský adresář nesmí obsahovat kopie SW dostupného v rámci sdílených instalací na síti, jakýkoliv jiný SW a data nesouvisející s výukou. Adresář odpovídající ové schránce uživatele je určen výhradně pro provozování elektronické pošty a student je povinen si elektronickou poštu vybírat alespoň jednou za dva týdny. e) Na počítačích vybavených pevnými disky uživatel nesmí žádným způsobem měnit softwarovou ani hardwarovou konfiguraci počítačů a zároveň je zakázána instalace jakéhokoli programového vybavení. f) Za případné následky související se samovolnými zásahy uživatele do jeho "login scriptu" a konfigurace parametrů u neodpovídají pracovníci LIT a nejsou povinni vzniklý problém řešit bezprostředně. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/6

5 V. Všeobecné povinnosti a) Při práci v síti INTERNET je uživatel povinen dodržovat pravidla, která platí v této síti, a její služby nevyužívat ke komerčním účelům. b) Je zakázáno používat vulgárních a silně emotivních výrazů při komunikaci otevřené dalším účastníkům (např. "mail" nebo "send" pro skupinová uživatelská jména, elektronické diskusní skupiny, news,...). c) Je zakázáno využívat elektronických prostředků (především elektronické pošty) k obtěžování jiných uživatelů. Do této kategorie spadá i rozesílání řetězových dopisů, dopisů na náhodně vybrané adresy a skupinové uživatele "EVERYONE, TEACHERS, STUDENTS,...". VI. Upozornění Pokud pracovníci LIT zjistí, že student porušil výše uvedená pravidla práce v počítačové síti, mají právo bez upozornění a bez ohledu na obsah domovského adresáře nebo ové schránky sjednat nápravu. V případě velmi vážného nebo opakovaného porušení pravidel může být uživatelské konto zrušeno. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/6

6 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize Jméno a podpis garanta dokumentu A První vydání B Upravené vydání Revize dokumentu C Změna po revizi D E Změna po revizi dokumentu Změna po revizi dokumentu RNDr. Ivo Martiník, Ph.D. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (dále jen Knihovní řád ) Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost odborné knihovny České národní banky.

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A ŘÁD SLUŽEB SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A ŘÁD SLUŽEB SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A ŘÁD SLUŽEB SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Tyto Všeobecné podmínky stanovují podmínky,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti VIZUS.CZ s.r.o. se sídlem Praha 5, Nušlova 2515/4, PSČ 158 00, IČ: 27155315, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C., vložce 100486

Více

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 Obchodní podmínky společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o. www.cyber-english.cz www.cyber-english.com www.cyberstudy.cz www.cyberstudy.eu 1. ÚVOD Všeobecné obchodní podmínky, které tvoří tento dokument, upravují

Více

4 Technické podklady poskytování služby 3. 5 Registrace přístupu k síti Internet 4. 6 Vznik a zánik smluvního vztahu 5

4 Technické podklady poskytování služby 3. 5 Registrace přístupu k síti Internet 4. 6 Vznik a zánik smluvního vztahu 5 Obsah 1 Úvodní ustanovení 2 2 Základní pojmy 2 3 Předmět a rozsah služby 2 4 Technické podklady poskytování služby 3 5 Registrace přístupu k síti Internet 4 6 Vznik a zánik smluvního vztahu 5 7 Práva a

Více

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Č.j.: 322211/2009 SPDU-PD Účinnost od: 15.10.2009 Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení...2 Článek 2 Výklad

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o.

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. 1. PREAMBULE 1.1. FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Směrnice GŘ č. 3/2013 Č.j.: 2013/1035/NM Název: Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Gestor: Datum schválení: Ředitelka Náprstkova muzea asijských, afrických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více