Projekt My tři králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt My tři králové"

Transkript

1 Projekt My tři králové 1. třída Motýlkové školní rok 2010/2011

2 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Motýlkové 1. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelka: Jana Suchardová Název projektu: My Tři králové jdeme k vám Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové zvyky Dílčí vzdělávací cíl: Seznamovat děti s tradicí Tří králů Vést děti k povědomí o charitativní činnosti Rozvíjet řečové schopnosti a dovednosti Seznamovat děti se základními znakovými systémy Časový rozsah: 2 dny a více Věková skupina: 5,5 7 let Popis nabídkových činností: Vyprávění a rozhovor Povídali jsme si o 6. lednu, svátku Tří králů. Připomněla a ukázala jsem dětem, že v našem dřevěném Betlému máme tři figurky králů a že právě v tento dnešní den se upravují Betlémy tak, že se přendávají figurky tří králů k jesličkám, protože před mnoha lety se přišli z dalekých krajů poklonit Ježíškovi mudrcové a přinesli mu vzácné dary. Četba Přečetla jsem dětem příběh Narodil se Kristus Pán autorky Hany Proškové o narození Ježíška a putování Tří králů za hvězdou. Vysvětlila jsem dětem význam neznámých slov-mudrcové, kadidlo, myrha, kometa. Děti se seznámily s legendou Tří králů a obohatily si slovní zásobu o nová slova. Vyprávění zážitků dětí Zavzpomínali jsme s dětmi na Vánoce, děti si sdělovaly své vlastní prožitky a rozvíjely tak své vyjadřovací schopnosti. Seznámení s lidovými zvyky a tradicemi Seznámila jsem děti s tím, že na Tři krále se odstrojoval vánoční stromeček, praktikovaly se podobné zvyky jako o Vánocích lití olova, pouštění skořápek, uskutečňovaly se tříkrálové obchůzky. Od domu k domu chodily tři děti přestrojené za krále a zpívaly a hrály jednoduchou hru O Třech králích. Za své zpívání a přání dostávaly děti koledu v podobě jablek, ořechů, koláčů apod. Zeptala jsem se dětí, zda viděly někdy chodit Tři krále a upozornila jsem na to, že v dnešní době chodí také přestrojení Tři králové s kasičkou a prosí o pomoc pro lidi, kteří tuto pomoc potřebují. Zamysleli jsme se nad otázkou: Kdy a kteří lidé potřebují pomoc? Sbírka Tří králů je použita pro nemocné, staré a opuštěné lidi, matkám s dětmi v tísni apod., také je pro humanitární pomoc v cizině. Děti rozhovorem rozvíjely souvislé vyjadřování a získávaly povědomí o charitativní činnosti.

3 Prohlížení obrázků Ukázala jsem dětem obrázky Tří králů od Josefa Lady a v knize Dagmar Šottnerové Lidové tradice, děti popisovaly, jak jsou koledníci oblečeni, jaké mají na hlavě čepice, z čeho by se mohly vyrobit. Výroba královských papírových korun Použili jsme půlky bílých čtvrtek formátu A3. Děti si samy předkreslily horní ozdobný okraj koruny, učily se stříhat systematicky a papír nemačkat. Vystřižené koruny jsem dětem sešila sešívačkou a děti si své koruny označily velkými tiskacími písmeny K, M, B dle vlastního výběru krále. Určovaly první hlásku ve jménech Kašpar, Melichar a Baltazar. Písmena jsem dětem napsala na tabulku a děti je napodobily. Seznámení s písní My Tři králové jdeme k vám My Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka. Daleko-li cesta vaše? Do Betléma mysl naše. Copak ty tam černej vzadu, vystrkuješ na nás bradu? Slunce je toho příčina, že je má tvář tak opálená. Kdybys na slunce nechodil, nebyl by ses tak opálil. A já černej vystupuju a Nový rok všem vinšuju. A my taky vystupujem a Nový rok všem vinšujem. Děti vyzkoušely své koruny při chůzi se zpěvem prostoru a za vedoucím králem, vysvětlili jsme si pojem černého krále, slovo vinšuji a Nový rok. Ranní hra Děti využily své čepice ke spontánní hře, měly koruny na hlavách, hrály si a vypravovaly si. Prožívaly radost z vytvořených čepic. Hra Na koledníky Děti procvičovaly text i melodii písně My Tři králové jdeme k vám s doprovodem kytary, vytvořili jsme Tříkrálový průvod a připomněli si tak tradici koledování. Seznámení s básní Marie Tetourové Na Tři krále Na Tři krále za vesnicí bloudí sněhem koledníci. Šlapy-šlapy, šlápoty pletou se jim do noty. Ťuky, ťuky, už tu jsou, štěstí, zdraví, vinšujou. Zpívá Pavel, Olda, Míra panímáma otevírá. Děti si cvičily paměť, doplňovaly do básně vždy dvě nová jména. Pohybové hry s korunami králů a) Děti chodily po třídě v prostoru s vyhýbáním, na signál učitelky si vyhledávaly krále stejného jména podle písmene na korunách, chytily se za ruce a na další signál putoval opět každý sám. Děti poznávaly stejná písmena. b) Na pokyn si děti vytvořily trojice všech králů s písmeny K, M, B, procházely se v držení za ruce a opět na domluvený signál každý putoval sám. Pro děti bylo důležité se najít a domluvit se. / Při označování papírových korun je třeba, aby bylo pokud možno přibližné množství Kašparů, Melicharů i Baltazarů /.

4 c) Trojici na pokyn učitelky vedl vždy určený král. Určovala jsem, který král půjde první, druhý a třetí: K,M,B M,B,K B, K, M apod. Děti si procvičovaly řadové číslovky a upevňovaly si poznání tří velkých písmen K, M, B. d) Při písni Kudy, kudy cestička jsme putovali do Betléma k Ježíškovi. Připravila jsem kočárek s panenkou a rytmickou chůzí jsme šli za určeným králem, utvořili jsme kolem kočárku kruh a poklonili jsme se Ježíškovi. Děti musely jít v zástupu, učily se novou píseň a rytmickou chůzi. e) Do Betléma jsme šli po vytvořené cestě ze dvou archů papíru. Králové mohli jít pouze po těchto papírech, museli si je pod nohy přesunout. Děti se tak učily překonávat překážky, koordinaci pohybu, rovnováze a trpělivosti. f) Archy papírů jsem označila velkými písmeny abecedy, děti hledaly cestu podle písmen. Dle názorné ukázky písmene, dle vysvětlení jak písmeno vypadá nebo dle individuálních znalostí písmen děti postupovaly po cestě k Betlému. Porovnáváním i názornou ukázkou se děti seznamovaly s dalšími velkými písmeny abecedy. g) Děti se pohybovaly po cestě podle odpočítávání archů papíru. Poznávaly řadové číslovky, předložkové vztahy. Hádanka Položila jsem dětem hádanku: Co se změnilo venku na naší mateřské škole? Nikdo z dětí nevěděl, nikdo si nevšiml ani z rodičů. Proto jsme se vydali před školku na průzkum. Děti objevily nápis napsaný křídou na dveřích budovy K+M+B Děti se dozvěděly, že tímto nápisem přejí Tři králové vše dobré naší mateřské škole. Evaluace: Činnosti projektu My Tři králové jdeme k vám směřovaly k poznávání a prožívání tohoto lidového zvyku, děti se seznámily s tematickými básněmi a písněmi, rozvíjely řečové a vyjadřovací schopnosti, slovní zásobu si rozšířily o nová slova, poznávaly charitativní činnosti a získávaly povědomí o důležitosti pomoci druhým. Při zábavných činnostech se děti seznamovaly s velkými tiskacími písmeny naší abecedy, učily se některá písmena napodobovat, rozlišovat a třídit, získávaly tak povědomí o základních znakových systémech. Upevňovaly si řadové číslovky a předložkové vztahy. Činnosti tohoto projektu děti velmi bavily, nejvíce je zaujaly pohybové hry s korunami králů, výroba papírových korun, příběh Narodil se Kristus Pán a hra Na koledníky. Děti překvapil též nápis křídou na naší budově mateřské školy.

5

6

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině I. oddělení (1.třída) V I. oddělení (děti ve věku 6,7 let) se navazuje na předchozí výchovnou činnost v mateřské škole. Cílem je především upevňování

Více

OBSAH: MATEŘSKÁ ŠKOLA BLATENSKÁ 21 45, 1 48 00 PRAHA 4 TELEFON: 272 933 1 37 MOBIL: 724 251 550 ŠKOLNÍ JÍDELNA: 272 933 46 22. titt ČÍSLO 38/201 4

OBSAH: MATEŘSKÁ ŠKOLA BLATENSKÁ 21 45, 1 48 00 PRAHA 4 TELEFON: 272 933 1 37 MOBIL: 724 251 550 ŠKOLNÍ JÍDELNA: 272 933 46 22. titt ČÍSLO 38/201 4 titt ČÍSLO 38/201 4 Blateňáček 38. číslo, 201 4 (únor) MŠ Blatenská 21 45, Praha 4 OBSAH: Nejhezčí vánoční ozdoba Vánoční výstava na MÚ Prahy 11 Vánoční čas Slůňat Recept na kouzelné Vánoce Advent a Vánoce

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

Mateřská škola Pod Vartou Semily. Rok v naší školce

Mateřská škola Pod Vartou Semily. Rok v naší školce Mateřská škola Pod Vartou Semily Rok v naší školce Mateřská škola Pod Vartou Semily Pod Vartou 609, 513 01 Semily tel. 481622694 e-mailová adresa: mspodvartou@gmail.com Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Únor 2014. MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD. Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, 375 01 Týn nad Vltavou. Pořádá

Únor 2014. MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD. Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, 375 01 Týn nad Vltavou. Pořádá Únor 2014 MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD Občasník pro děti a rodiče Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, 375 01 Týn nad Vltavou Pořádá Den otevřených dveří v MŠ Hlinecká 729 v MŠ U Lípy

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Farní list 2013 prosinec

Farní list 2013 prosinec římskokatolická farnost Senice na Hané Farní list 2013 prosinec Vánoční vzpomínky Jednou o Vánocích mi vyprávěl otec Karel, skvělý farář valašskoklobúcký, jak kdysi v době své služby na Svitavsku prožíval

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Rosteme spolu školní rok 2013/2014 2015/2016 I. část - veřejná Vize školy: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013)

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013) M a t e ř s k á š k o l a Mateřídouška Na Hradě 90, Hradec Králové 3 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. v Hradci Králové Školní vzdělávací program pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Cíle a prostředky Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více