Kdo má volit vedení svazu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo má volit vedení svazu?"

Transkript

1 38 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 13. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 21. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http// Mladí jsou naše budoucnost str. 2 Informace ze zahraničí str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Výzkum: Komu důvěřují Evropané a Američané? Důchody od ledna 2010 po novu (III.) Bohužel, pánové, máme obsazeno. Dnes tady posilují sociální demokrati V PRAZE UBYLO KOMÍNŮ I ODBORÁŘŮ KOVÁCI Z HLAVNÍHO MĚSTA SE RADILI JAK DÁL O stárnutí členské základny, nezájmu mladých o funkce v základních organizacích a o budoucnosti odborů v Praze se diskutovalo 11. listopadu na konferenci Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Praha. Mám problémy, abych dostal lidi na jakoukoliv protestní akci. Zajímá je jedině kolonka v kolektivní smlouvě o zvýšení mezd. Řešil jsem například netekoucí teplou vodu. Když si to ředitel na místě obešel, všichni říkali, že jim to nevadí, že jim stačí studená. To je ukázka, jak jsou lidi ochotni brát se za své zájmy. Bude nás stále ubývat, v Praze je to nejhorší. Nemám nástupce, svěřil se Radim Krása z Elektromontážních závodů. U nás je situace podobná, nástupce také nemám. A ani se nedivím. Když jde odborový funkcionář do jiného zaměstnání a nový zaměstnavatel se dozví, co je zač, tak ta jeho situace není dobrá. To je prostě fakt, takže budu přesluhovat dál. Byla by potřeba určitá propagace, hledání způsobů, které by mohly mladé lidi oslovit, přidal se Petr Jungmann ze ZO OS KOVO Social-partner. Veškeré činnosti jsme převedli na sekretariát naší základní organizace a lidi si zvykli, že nemusí nic dělat. Své dělá masírování médií, práce odborů je málo viditelná. Když se koná nějaká demonstrace, tak tam jdu já a ostatní mě sice podpoří, ale nejdou. Nic jim totiž nechybí, ještě se nestalo, že by šli domů bez peněz, uvedl Petr Rukavička z Avie. V Praze ubylo hodně komínů a také odborářů. Je (Pokračování na str. 3) Nepřijatelný je i návrh na práci na zavolání. Je to nebezpečné, řekl na konferenci středočeských kováků předseda OS KOVO Josef Středula VÝPOVĚĎ ANI S ROČNÍM ODSTUPNÝM! Bez udání důvodu je to nebezpečné - shodli se středočeští kováci O změnách stanov Odborového svazu KOVO, kterými se bude zabývat kovácký sjezd příští rok, a o chystaném novém zákoníku práce jednali středočeští kováci na konferenci Krajského sdružení OS KOVO Středočeského kraje 12. listopadu v Praze. Kdo má volit vedení svazu? Přítomní Středočeši rokovali, zda by měl nové výkonné vedení OS KOVO volit nadcházející sjezd, nebo tradičně Rada OS KOVO. Naprostá většina volebního obvodu, který zastupuji, je pro původní variantu, tedy aby vedení volila rada. Stávající systém je dostačující a nevím, proč by si někdo měl honit své mocenské ambice, aby novým systémem prosadil někoho, koho chce. Kdyby volil sjezd, museli by být kandidáti důkladně představeni delegátům, protože ti by o nich museli něco znát. Mnozí budou na takovém shromáždění poprvé. To nemá význam. Volič má mít aspoň základní informace o tom, koho bude volit, uvedl Karel Ortmann z Brana, a. s., SBU CS Rakovník. Způsob této volby vždy přinášel spory, vždy existují skupiny, které chtějí protlačit svého kandidáta, a to buď radou nebo sjezdem. Delegáti sjezdu mají mandát, s kandidáty tam mohou diskutovat, ale pokud nastane krize, tak bude problém. Když například předseda začne konat špatně a bude třeba ho paralyzovat, tak kdo by ho mohl odvolat? Rada? Když sjezd deleguje mandát k odvolání a volbě nového člena vedení, tak to bude stejně silný mandát. Je to přenesený mandát. Doporučuji, aby sjezd, pokud bude volit členy vedení, přenesl mandát k jejich odvolání na radu, prohlásil Jaroslav Povšík ze Škody Auto. Tento sjezd bude jiný, upozornil předseda OS KOVO Josef Středula, dřív členové rady nechávali často zvolit jiné jako delegáty s hlasem rozhodujícím a na sjezd šli jen s hlasem poradním. Tentokrát budou mít všichni členové rady na sjezdu - vedle dalších delegátů - hlas rozhodující. Co se týká volby výkonného vedení, tak dřív vždy zvítězil názor, že by měli volit členové rady, kteří (Pokračování na str. 3) 1

2 Mladí kováci z Blanenska se začínají aktivizovat. Kovák otiskl v čísle 33 jejich stanovisko ze setkání ve Sněžném na Moravě 4. října tohoto roku (Stanovisko mladých z Blanenska). Nyní přinášíme rozhovor s členkou Rady OS KOVO za volební obvod Odborového svazu KOVO Blansko Márií Koudelovou (působí ve firmě ADAMOV SYSTEMS, a. s.). Co vás vedlo ke svolání setkání mladých kováků? Jsme přesvědčeni, že jsou naší budoucností a měli by po nás vést odbory. Je tedy třeba, aby se o odborech naučili alespoň to základní, osvojili si schopnost vystupování a mluvení před lidmi, aby si vůbec uvědomili, co to odborová organizace je. Jak setkání probíhalo? Protože víme, že mladí velmi neradi sedí někde na školení, tak jsme to spojili se sportovní aktivitou. Hrálo se o pohár volebního obvodu Blansko. Mladí tam přišli z podniků Minerva Boskovice, Baumüller (Skalice nad Svitavou), Adast (Adamov) a ČKD Blansko. První den bylo školení, kdy jsme se do nich snažili dostat co nejvíc informací, a pak se sportovalo. Vítězným družstvem se stala Minerva Boskovice, a ta si také odnesla putovní pohár. Příští rok hodláme pokračovat, a to v červnu. Doufejme jen, že již ve větším počtu. Nyní se zúčast nilo 29 lidí. Jak jste dostali ty mladé lidi dohromady? Oslovili jsme předsedy jednotlivých základních organizací na Blanensku, aby si mladé (do 35 let) nějak podchytili a pozvali je na toto setkání. Mají tito blanenští mladí kováci nějakou vazbu na komisi mladých OS KOVO? Nemá to vůbec žádnou vazbu. Od nás byli na 2 KOVÁK číslo listopadu 2008 JAK VIDÍ ODBORÁŘI NOVELU ZÁKONÍKU PRÁCE (IV.) Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyzvalo na svých internetových stránkách veřejnost, aby se vyjádřila k návrhu novely zákoníku práce (tak jak jej připravila komise jmenovaná ministrem Nečasem). Na tuto výzvu zareagovali někteří funkcionáři a členové ZO OS KOVO, jejichž vyjádření adresovaná MPSV v Kováku na pokračování uveřejňujeme. (redakce) Návrhy jdou mimo realitu Vážení předkladatelé! Moje připomínka a názor je pouze k příloze č. 7 reprezentativnost odborů a kolektivní smlouvy a oprávnění odborů. Pracuji v malém podniku 20 let a mám zkušenosti s osobním vyjednáváním s manažery firmy. To, co předkládáte, rozhodně nepovede k větší iniciativě či zdánlivě individuálnímu rozhodování zaměstnanců. Jednak je platí zaměstnavatel a část se jich dá snadno zastrašit, pak budou při prvním propouštění ihned na řadě. A samozřejmě na ráně jako první jsou zaměstnanci s nejnižšími příjmy. Některé vaše návrhy jsou zcela mimo realitu. JIŘÍ KOS, místopředseda ZO OS KOVO AIR Čenkov Podpoříme všechny akce OS KOVO a ČMKOS Vážený pane ministře, Podniková rada OS KOVO ŠKODA AUTO, a. s., reprezentující základní organizace OS KOVO v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí, věnuje velkou pozornost připravované koncepční novele zákoníku práce. Jsem oprávněn Vám sdělit, že navrhované úpravy v nás vesměs vzbuzují veliké obavy z další podoby a budoucnosti tohoto zákona. Jednoznačně z nich vysvítá snaha o co největší okleštění práv zaměstnanců a jejich zástupců odborových organizací. Pod proklamacemi o další liberalizaci pracovněprávních vztahů a vyšší flexibilitě právní úpravy dosud v zákoníku práce obsažené se ukrývá výsledek lobbingu Svazu zaměstnavatelů, Hospodářské komory a dalších orgánů, které vyústily v jednoznačné ovlivnění expertní komise, jejíž návrh novely zákoníku práce se opravdu stal smrtícím koktejlem pro zaměstnance a odborové organizace působící u zaměstnavatelů. Vážený pane ministře, Podniková rada OS KOVO ŠKODA AUTO, a. s., vyslovuje tímto svůj zásadní nesouhlas s navrženou novelou zákoníku práce. Budeme tolerovat provedení změn v zákoně dle nálezu Ústavního soudu a možné zpřesnění textové úpravy zákoníku práce. Nebudeme však lhostejní ke snaze o zakotvení nejistoty pro zaměstnance a podpoření arogance zaměstnavatelů v novelizovaném předpise. Jsme odhodláni podpořit všechny akce OS KOVO a ČMKOS, které povedou k nalezení takové podoby novely zákoníku MLADÍ JSOU NAŠE BUDOUCNOST ABRA G2 - FINÁLNÍ VERZE Chtěli bychom touto cestou informovat základní organizace, že jsme připravili dohodu o koupi nových licencí verze 8, které jsou upraveny na současnou legislativu a plně funkční ve všech modulech. Nejedná se již o multilicenci, ale o samostatné licence pro jednotlivé ZO OS KOVO. Podařilo se nám vyjednat cenu z původních Kč bez DPH na konečných Kč 1490 s DPH. Možnost objednání je přes internet pomocí objednávkového formuláře na adrese eu/cmkos/aktualni.htm, případně přes metodická pracoviště OS KOVO. Jednotlivé ZO si mohou objednat tzv. licenční službu. Licenční služba obsahuje aktuální verzi software, telefonickou hotline a možnost účasti na hromadných obecných práce, která bude přijatelná pro všechny partnery v tripartitě. S pozdravem JAROSLAV POVŠÍK, předseda Podnikové rady OS KOVO ŠKODA AUTO, a. s. Naši rodiče bojovali za práva zaměstnanců Stanovisko k věcné novele zákoníku práce: Vážení, jsme velice znepokojeni s předloženými návrhy věcné novely zákoníku práce. Tyto změny se budou hluboce dotýkat slušných a poctivých zaměstnanců a zároveň útočí a oslabují práva zástupců zaměstnanců, tzn. odborových organizací, a naopak dávají ještě větší pravomoce zaměstnavatelům. Zamýšlenými návrhy se vracíme do doby třicátých let minulého století, kterou prožívali naši rodiče, kteří usilovně bojovali za práva zaměstnanců. Rádi bychom připomněli situaci v Siemens Kolejová vozidla, která nastala oznámením SIEMES AG, že společnost Siemens Kolejová vozidla bude uzavřena nebo prodána k Jenom na základě vyjednávání s odborovými organizacemi za pomoci Odborového svazu KOVO a podpory všech zaměstnanců se podařilo dojednat velice slušné podmínky pro zaměstnance v případě uzavření závodu. Chtěli bychom zdůraznit, že jsme odhodláni podpořit všechny akce OS KOVO a ČMKOS, které povedou k odvrácení změny zákoníku práce. S pozdravem JIŘÍ ŽÁČEK, předseda ZO OS KOVO Siemens Kolejová vozidla nedávném setkání mladých v Butově, které organizovala komise mladých, dva kluci, takže to mohli porovnat. Možná, že do budoucna bychom tam naše mladé převeleli, ale dnes je velký problém s uvolňováním mladých ze zaměstnání. Pan ředitel za mnou po akci našich mladých přišel a vytýkal mi, že jsem mu zase vzala z práce čtyři lidi. Zatím to necháme na regionální úrovni a uvidíme příští rok, jestli se mladých dostaví více a bude větší zájem. Já bych byla hrozně ráda, protože je to opravdu naše budoucnost. Názor místopředsedy OS KOVO Jaromíra Endlichera Měl jsem možnost navštívit toto setkání a musím konstatovat, že jsem byl velmi spokojen jak s průběhem, tak i se zájmem mladých o práci odborů. Co bylo ale významné, je skutečnost, že se účastnili i předsedové ZO OS KOVO, že byli s nimi, že se mladým věnovali. Je to o to potěšitelnější, že někteří navrhnou sice mladého do komise, ale tím to končí. Skoro bych řekl splnil jsem úkol a hotovo. Pokud chceme mladé pro odbory získat, pokud je chceme zapojit do práce, pokud v nich chceme vidět naše nástupce, a nikoliv konkurenty, musíme to dělat co nejblíže místa, kde žijí, kde pracují, a právě v tom vidím obrovské pozitivum toho, co uskutečnili kolegové z Blanenska. Připravil (ben) školeních. Licenční služba se kupuje vždy na jeden rok, tzn. že ZO si můžou stáhnout a nainstalovat všechny verze, které jsou v daném roce vydány. Po uplynutí tohoto období budou ZO automaticky obeslány s nabídkou zakoupit si licenční službu na další rok za Kč 1490 s DPH UPOZORNĚNÍ: Pokud po instalaci nové verze ABRA G2 v ní chcete obnovit data uložená ve staré verzi (tzn ), kontaktujte OS KOVO, kde na adrese (tel ) obdržíte bližší informace. PETR VAŇKÁT, metodik účetnictví ekonomického úseku OS KOVO

3 KOVÁK číslo listopadu 2008 SRN: POMOHOU VÝSTRAŽNÉ STÁVKY? Nová tarifní smlouva v kovoprůmyslu je v nedohlednu První výstražné stávky v německém kovoprůmyslu proběhly za účasti asi kováků po skončení tzv. míru (tj. po ), uspořádal je Odborový svaz pracovníků ve strojírenství a elektrotechnice (IG Metall). Svaz podnikatelů (Gesamtmetall) však nadále odmítá požadavek na zvýšení tarifních mezd o osm procent a trvá na úpravě nejvýše o 2,1 procenta plus jednorázový bonus. Šéf tohoto svazu Martin Kannegiesser využil posledního zhoršení konjunktury v důsledku nedávné globální finanční krize k argumentu, že si zaměstnavatelé za této situace nemohou dovolit na mzdách více přidat. Předseda IG Metallu Berthold Huber mezitím vyšel Gesamtmetallu vstříc v ochotě uzavřít novou tarifní smlouvu i na 18 až 20 měsíců, namísto kováky dosud požadovaných dvanácti měsíců. Chápu, že podniky potřebují jistotu pro plánování svých aktivit, dodal Huber v listu Frankfurter Allgemeine Zeitung z 10. listopadu a připustil, že se hospodářská situace od dříve předloženého požadavku na osmiprocentní růst mezd mezitím zhoršila. Podle jeho slov je IG Metall ochoten připustit v nové tarifní smlouvě odchylky v jednotlivých podnicích od plošného tarifu. Myslitelné by bylo i dočasné krácení pracovní doby, podotkl šéf kováků. Předseda Gesamtmetallu Kannegiesser sice označil shodu za ne nemožnou, avšak zvýšení mezd o více než o 2,1 procenta považuje za nepřijatelné. Reakce Hubera byla vzápětí jednoznačná: Pokud má zůstat při této nabídce, nemusíme dále vyjednávat, zdůraznil předseda IG Metallu. A dodal, že pak by začal boj, tj. stávky. JAN HÁLA RAKOUSKÉ KOMINIČKY A ELEKTRONIČKY Typická dívčí povolání jako kadeřnice nebo prodavačka mne vlastně nikdy obzvláště nezajímala, prohlásila 16letá Michaela, která již druhým rokem zdárně proniká do tajů pro ženy neobvyklé náročné profese kominické. Jak se svěřila rakouskému odborovému časopisu Solidarität, na možnost vyučení se kominičkou ji přivedla její matka, jež pracuje jako sekretářka v jednom vídeňském podniku provozujícím čištění komínů. Hlavní zásluhu o průnik žen do kominictví, považovaného odedávna za doménu mužů, má však kominický mistr Kurt Habacht, který se zasadil o otevření tří učňovských míst speciálně pro dívky. Za jeho iniciativou stála dle jeho slov původně zvědavost, zde a jak učnice v tomto nesnadném povolání obstojí. Ani já ani moje dvě kolegyně jsme nelitovaly této volby, ujistila Michaela. Fyzické nároky na tuto práci nejsou již díky moderní technice takové jako kdysi, prohlásila budoucí kominička a přiznala, že se jen musela přizpůsobit časnému začátku pracovní doby: přesně o šesté. Také automobilový podnik Peugeot v rakouské metropoli otevřel dokořán dveře dívkám zajímajícím se o získání kvalifikace v technických oborech. V současné době se pro profesi mechanička a elektronička u Peugeota připravuje pět učnic. Jedna z nich, 18letá Sabrina, jež je ve třetím roce čtyřletého učňovského oboru, prohlásila, že se odhodlala k této volbě poté, co jejich rodinné auto mívalo časté problémy. Vyzkoušela si sice zprvu práci kancelářské síly, ale jelikož ji nebavilo sedět celý den u počítače, udělala změnu a dnes se dle svých slov přímo baví na dílně. Jak kolegové úspěšných učnic, tak členové podnikové rady se s uznáním vyjadřují o budoucích mechaničkách a elektroničkách: Jak ve škole, tak v práci se svým mužským protějškům naprosto vyrovnají. Právě za příkladnou výchovu dívek v technických oborech byly oba zmíněné ví- deňské podniky vyznamenány takzvanou Cenou Amazonky, kterou uděluje iniciativa Odborový můstek pro dívky, uvedl časopis Solidarität. (jh) VÝPOVĚĎ ANI (Dokončení ze str. 1) členy vedení posuzují třikrát ročně. Šlo o zajištění vyšší profesionality. Ale obě varianty jsou možné úplně bez problému. A způsob odvolání, to je jen technická záležitost. Fiškuntálie v chystaném zákoníku V záležitosti připravovaného vládního návrhu zákoníku práce padly v poslední době dva návrhy. Jeden chce prosadit právo zaměstnavatele dát zaměstnanci výpověď bez udání důvodu, a to nově s kompenzací dvanáctiměsíčního odstupného. Ten druhý návrh chce obecně zlegalizovat takzvanou práci na zavolání. Oba jsou ale naprosto nepřijatelné. Výpověď bez udání důvodu je velice nebezpečný institut. Zaměstnanci by se pak neměli proti čemu soudně bránit. Takto by se šlo zbavit nepohodlného odborového funkcionáře, a nebo třeba prosadit v podniku jen blonďáky s modrýma očima, zdůraznil J. Středula. Bylo to naše motto, proč demonstrujeme, na to jsme dostávali lidi na mítinky. Je to agresivní útok na zaměstnance a vydává se to za něco dobrého. Zaměstnanci se mají vysokým odstupným oblbnout a rozeštvat je s odbory, upozornil J. Povšík. V PRAZE UBYLO KOMÍNŮ I ODBORÁŘŮ (Dokončení ze str. 1) velký rozdíl mezi firmou, kde zaměstnanci nosí modráky a kde ne. To má velký vliv. Výroba zmizela, u nás jsou samí inženýři a kandidáti věd. Lidi říkají: proč bych odborům dával procento z platu, když kolektivní smlouva platí stejně pro všechny. Neuvědomují si ale, že to, co bylo dosud běžné, do budoucna už být nemusí, zdůraznil Josef Čapek ze Škody Praha. Vy jste jak misionáři. Odbory vznikly, protože je lidé potřebovali, dnes zanikají, protože je nepotřebují. Zase vzniknou, až je potřebovat budou. Obešel jsem celou fabriku a získal jsem jen 12 lidí do odborů, prohlásil Jan Kozel z Walteru. Není pravda, že dobrá práce se chválí sama. Musíme se umět chválit a svou práci lidem prodat. Na příkladu firmy Siemens Kolejová vozidla je vidět, jak moc jsou odbory potřebné. Bez odborů by totiž tamní zaměstnanci zřejmě navíc nedostali ani korunu. Siemens chtěl prostě pražský závod zrušit, a to bez kompenzace. Lidé jsou všude stejní. I v Praze existuje potenciál lidí podporujících odbory. V Siemensu šlo jen o to, jakou taktiku odboroví předáci zvolili. Chápu vaši depresi, ale není to tak bezvýchodné, jak si myslíte. V našem odborovém svazu roste počet členů ve věku do 35 let. Prodejte práci, kterou umíte. Co se nejvíc osvědčilo, je komunikace. Věřte tomu, že umíte a dovedete, upozornil předseda OS KOVO Josef Středula. Není také trochu chyba v nás, že mladým nevěříme, že dokážou to, co my? Musíme se naučit změnit rétoriku typu: odbory musí To vzbuzuje protitlak. Je třeba ukázat, co by lidé neměli, kdyby odbory nebyly, připomněl místopředseda OS KOVO Jaromír Endlicher (ben) Výpověď bez udání důvodu, to je naprostý nesmysl. Už dnes existují firmy, které propuštěnému zaměstnanci nezaplatí ani tříměsíční odstupné, natož pak dvanáctiměsíční, prohlásil Stanislav Pála z Králodvorských železáren. My výpověď bez udání důvodu nechceme, ať je tam jakékoliv odstupné, přidal se Stanislav Tomášek ze ZO OS KOVO Hutě Poldi. Nepřijatelný je i návrh na práci na zavolání. Takový člověk nebude vědět dne ani hodiny, nebude si moci plánovat čas, odjet někam dál na dovolenou Je to nebezpečné. Když slyším, že se o tom uvažuje i v klasickém průmyslu, tak vidím, že tu není něco v pořádku, varoval J. Středula. Jedná se o zlegalizování postupu, kdy zaměstnavatel pošle v době odstávky zaměstnance zadarmo domů, upozornil K. Ortmann. Zaměstnavatelé mají příklad u agenturních zaměstnanců a rádi by to dělali i s námi, kmenovými zaměstnanci. Poslali by nás domů a pak by nás zavolali, že máme nastoupit, nemohli bychom jet ani na dovolenou, připomněl J. Povšík. Konference se usnesla, že nesouhlasí s provedením změn zákoníku práce, které jdou nad rámec ústavního soudu, zejména pak se zakotvením možnosti výpovědi bez udání důvodu s finanční kompenzací a s prací na zavolání. Text a snímek MARTIN BENEŠ KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http// Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo listopadu 2008 KOVY V MÝTECH A SKUTEČNOSTI (LXXXIV.) K zahraničním akcionářům Pražské železářské společnosti (dále jen PŽS) patřili od počátku 20. let 20. století významní kapitalisté američtí, francouzští a belgičtí, kteří z velké části kontrolovali činnost Dolnorakouské eskomptní banky. Konkrétně to byl například bankovní dům Brown Brothers, Harriman and Co. v New Yorku, známé anglické banky Lloyds Bank Ltd. a Hambros Bank Ltd., francouzská Schneiderova banka L Union Européenne a belgická Banque de Bruxelles. Prostřednictvím rakouské Niederösterreichische Escompte Bank udržovala PŽS i spojení s Alpskou montánní společností (Rakousko). K dalším cizím akcionářům PŽS náležela i německá velkobanka Berliner Handelsgessellschaft, také patřící k rakouské Alpské montánní společnosti a spolupracující s americkým kapitálem. Zahraničním kapitálem se tak prosazoval vliv důležitých zahraničních bankovních domů a koncernů; pokud jde o koncerny, rozhodující slovo v PŽS měl německý koncern Mannesmann Röhren Werke A.G. v Düsseldorfu, uplatňující se přes svou pobočku v Chomutově (Mannesmannův závod na výrobu trub). (Veškeré údaje k této pasáži čerpány z publikace Sto let kladenských železáren, dále jen Sto let poznámka autorky.) Druhým velkoakcionářem v PŽS byla Královodvorská cementárna (založená již v roce 1889), patřící do koncernu Živnobanky a České eskomptní banky; tento podnik pro PŽS smluvně zpracovával vysokopecní strusku z kladenských železárenských pecí. V nových podmínkách se ocitla po roce 1918 také Poldina huť, která v letech první světové války orientovala svůj výrobní program na plnění vojenských zakázek a procházela obdobím vysoké válečné konjunktury. Akciový kapitál se během války zvýšil z 15,4 na 26 miliónů korun (Sto let). Závod Akcie Poldi Kladno, 1921 byl po roce 1918 postaven před problém ustát přechod na mírové hospodářství; to především znamenalo zrušit dosavadní zbrojní produkci a značně snížit počet zaměstnanců. Například likvidace výrobny střel, kde bylo za války zaměstnáno několik tisíc lidí, s sebou přinesla snížení počtu zaměstnanců na 2702 dělníků (v roce 1920) a později v období první poválečné hospodářské krize poklesl stav zaměstnaneců (v roce 1922) až na 1841 osob, tj. až pod předválečnou úroveň. Chomutovský závod, vybudovaný účelově pro výrobu dělostřeleckých střel, musel nyní přejít k výrobě a dalšímu zpracování ušlechtilých ocelí. Provoz byl zahájen na počátku roku 1920 a začalo se nejdříve s výrobou stříbřité oceli; z Kladna sem byla z tohoto důvodu přeložena tažírna oceli (Sto let). Poldovka měla v poválečném Československu exkluzivní postavení jediného hutního podniku, zaměřeného na produkci ušlechtilé oceli. Bylo to dáno tím, že jako jediný výrobce této komodity neměla žádného konkurenta, nebyla členem železářského kartelu, a nebyla tudíž vázána na jeho limitující ustanovení, například o výši výrobních kvót, rozdělování zakázek či o podmínkách prodeje. Měla tedy u nás skutečný monopol, specializovala se na vysoce kvalitní výrobky, jejichž spotřeba stoupala s pokrokem techniky a rozvojem strojírenství. Protože manažeři Poldovky včas tento trend podchytili a dokázali jej zdatně využít, zajistili tak huti její dlouhodobou úspěšnost. Od samých počátků své existence (Poldovka byla založena v roce 1889 a od roku 1890 fungovala jako akciová společnost) byla huť zaměřena především na zahraniční trhy, čímž se lišila od ostatních závodů už v dobách monarchie; toto specifikum se ještě výrazněji projevilo po roce 1918, kdy došlo k podstatné redukci domácího odbytiště v důsledku poválečných územních změn a rozpadu bývalé obchodní struktury. Vzhledem k tomu, že převážná část výroby huti šla do zahraničí, byla důležitá široká zahraniční prodejní síť, jejímuž vybudování věnoval podnik mimořádnou pozornost. Výsledkem bylo zastoupení Poldovky v 38 zemích světa a 78 zahraničních prodejen.v zahraničí huť založila rovněž řadu akciových společností, které sloužily k prodeji jejích výrobků, například v Argentině působila Aceros Poldi S. R. Ltd., v Austrálii a v Anglii Poldi Steel Company Pty Ltd., Poldičelik a. d. v tehdejší Jugoslávii, Societa Anonima Italiana Acciaierie Poldi v Itálii (podle publikace Sto let). Časem si Poldovka vybudovala rovněž vlastní kapitálově velmi silný koncern, kam později patřily kladenské a chomutovské hutě, doly na Kladensku a Lánsko- Rakovnicku a některé další hutní závody, jako například Čenkovské továrny na železné a ocelové zboží se závody v Čenkově a v Brně. Připravila PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Člověk nezačíná se kolébkou, ba ani dobytím doktorátů, ale chvílí, kdy rozkvete... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je slovenský básník, prozaik a publicista Martin Rázus ( ). Psal vlasteneckou poezii zaměřenou proti 1. světové válce (Z tichých i búrnych chvíľ, To je vojna!, Hoj, zem drahá) a lyrické sbírky (Cestou, Stretnutie). Po roce 1918 se věnoval hlavně próze, náměty čerpal ze soudobého života (Svety) a ze slovenských dějin (Júlia, Krčmársky kráľ, Odkaz mŕtvych). Je autorem hry Hana a fi losofi cko-dramatické básně Ahasver. (jk) Vyluštění z Kováku č. 37/2008 (výrok M. Acharda): Ideální žena je ta, která je vám věrná, zahrnuje vás péčí a něhou, jako byste byl její milenec. 4

5 KOVÁK číslo listopadu 2008/příloha DŮCHODY OD LEDNA 2010 PO NOVU (III.) JUDr. ZDENĚK HÁJEK, ČMKOS, expert na sociální zabezpečení ČMKOS V předchozí druhé části jsme se zaměřili na důchodový věk a na řádný starobní důchod a na předčasný starobní důchod. Další kapitola je věnována zejména invaliditě a podmínkám, za nichž vznikne po novu nárok na invalidní důchod, a novému způsobu jeho výpočtu. 1. Kdy vznikne nárok na invalidní důchod Dřívější dva druhy invalidních důchodů plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod nahradil invalidní důchod podle tří stupňů invalidity, a to podle míry poklesu pracovní schopnosti, ať je podmíněn jakýmkoliv zdravotním postižením, respektive zdravotními postiženími. Podmínky vzniku nároku na něj stanoví 38 zákona. Podle něho má pojištěnec nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let a: stal se invalidním, získal potřebnou dobu pojištění, nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na řádný starobní důchod podle 29 (získání potřebné doby pojištění podle toho, kdy dosáhne důchodového věku, v rozmezí od 25 do 35 let, a dosažení důchodového věku). V případě, že byl pojištěnci přiznán starobní důchod podle 31 (předčasný starobní důchod), je podmínkou pro vznik nároku na invalidní důchod (vedle toho, že se pojištěnec stal invalidním a získal potřebnou dobu pojištění), že nedosáhl důchodového věku. Bez jakýchkoliv dalších podmínek má pojištěnec nárok na invalidní důchod také tehdy, jestliže se stal invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 2. Podmínkou pro uznání invalidity pokles pracovní schopnosti nejméně 35 % Podle právní úpravy platné do je pojištěnec plně invalidní, jestliže jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla nejméně o 66 %, a částečně invalidní, jestliže poklesla nejméně o 33 %. Podle nového znění 39 platného od je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. 3. Tři stupně invalidity Namísto dřívějších dvou stupňů invalidity (plná invalidita a částečná invalidita) přijatá novela zákona rozlišuje tři stupně invalidity: podle odst zákona, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla aspoň o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, je to invalidita prvního stupně; jestliže poklesla aspoň o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, je to invalidita druhého stupně; a jestliže poklesla aspoň o 70 %, je to invalidita třetího stupně. Podle předkládací zprávy k návrhu zákona se tak v podstatě zachovávají dosavadní hranice míry poklesu pro uznání jednotlivých stupňů invalidity, kdy dosavadní hranice 33 % jako kritérium pro uznání částečné invalidity se posouvá na 35 % a dosavadní hranice 66 % jako kritérium pro uznání plné invalidity se posouvá na 70 %. 4. Namísto soustavné výdělečné činnosti ztráta pracovní schopnosti Podle právní úpravy platné před , kdy se při posuzování invalidity hodnotil pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti, byla soustavná výdělečná činnost definována v 5 a 6 nařízení vlády č. 284/1995 Sb., kterým se provádí zákon o důchodovém pojištění. Za soustavnou výdělečnou činnost se považovala činnost vykonávaná tak, že výdělek z ní byl stálým zdrojem příjmu, a to i když tato činnost nezakládala účast na důchodovém pojištění. Pro účely posouzení poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce se touto schopností rozumí schopnost pojištěnce vlastní prací dosáhnout výdělek odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem. Pro stanovení procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti bylo nutné určit zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Bylo-li těchto zdravotních postižení více, určilo se, které zdravotní postižení je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se stanovila podle tohoto zdravotního postižení se zřetelem k závažnosti ostatních zdravotních postižení. Podle přijaté novely zákona o důchodovém pojištění se invalidita již nebude posuzovat podle schopnosti soustavné výdělečné činnosti, ale podle pracovní schopnosti, respektive rozsahu její ztráty. Pracovní schopností se podle 39 zákona rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí podle zákona o důchodovém pojištění pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Věcně se tak vymezuje jak pracovní schopnost, tak i pokles pracovní schopnosti vazbou na tělesné, smyslové a duševní schopnosti a kvalifikační potenciál. Zachovává se povinnost určování poklesu pracovní schopnosti na základě výsledků funkčních vyšetření. Pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti se nahrazuje poklesem pracovní schopnosti mj. také proto, že stávající pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti byl v právní úpravě spojován vždy s výdělky. Není podle MPSV ČR žádoucí, aby posuzování zdravotního stavu a invalidity, jako odborná lékařská činnost, byla spojována s finančními otázkami. Zavedením pojmu pracovní schopnost má dojít k návaznosti systému důchodového pojištění na systém nemocenského pojištění, když dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz často přechází v dlouhodobou pracovní neschopnost ve smyslu invalidity. 5. Co se při určování poklesu pracovní schopnosti také bere v úvahu Při určování poklesu pracovní schopnosti, kdy se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce a doložených výsledků jeho funkčních vyšetření, se bere v úvahu: zda zdravotní postižení trvale ovlivňuje pracovní schopnost pojištěnce, zda je u něho již stabilizovaný zdravotní stav, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával, jeho schopnost využít zachovanou pracovní schopnost při poklesu jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %, při poklesu pracovní schopnosti pojištěnce nejméně o 70 % se také bere v úvahu, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Za zdravotní postižení se pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí. I

6 KOVÁK číslo listopadu 2008/příloha Stabilizovaným zdravotním stavem je podle zákona takový zdravotní stav, jenž se ustálil na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti. S tím, že udržení stabilizace zdravotního stavu může být přitom podmíněno dodržováním určité léčby nebo pracovních omezení. Pokud jde o adaptaci, je pojištěnec adaptován na své zdravotní postižení, pokud nabyl nebo znovu nabyl schopností a dovedností, které mu spolu se zachovanými tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi umožňují vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti. 6. Potřebná doba pojištění u osob starších 38 let je nově 10 roků Potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod stanoví 40 zákona. Také po je potřebná doba pojištění u invalidních důchodů odstupňována podle věku pojištěnce. Přitom potřebná doba pojištění činí u pojištěnce: ve věku do 20 let méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky, nad 28 let pět roků. S tím, že se potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod zjišťuje z období před vznikem invalidity. U pojištěnce ve věku nad 28 let se zjišťuje z posledních 10 roků před vznikem invalidity. Nově však zákon od vymezuje potřebnou dobu pojištění u pojištěnce staršího 38 let. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se u něho totiž považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity. Přitom potřebná doba pojištění u této věkové kategorie pojištěnců činí nově 10 roků. U pojištěnce staršího 38 let se tak zavádí možnost zjišťovat splnění podmínky potřebné doby pojištění též z období 20 roků před vznikem invalidity. Tato změna má umožnit důslednější zhodnocení ekonomické aktivity pojištěnce před vznikem invalidity u pojištěnců střední věkové kategorie. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období 10 roků dokončeném po vzniku invalidity, a u pojištěnce mladšího 24 let činí v těchto případech potřebná doba pojištění 2 roky. 7. Do potřebné doby pro invalidní důchod se započte i doba studia Do potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se jako doba pojištění hodnotí též doba účasti na pojištění osob uvedených v 5 odst. 1 písm. n) a dále doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice, a to před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a dále doba studia po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia. I když doba studia na střední nebo vysoké škole v ČR po 18. roce věku získaná po se nebude hodnotit pro starobní důchod jako náhradní doba ani pro výši důchodu a ani při zjišťování potřebné doby pojištění pro nárok na něj (viz I. část seriálu). Výjimkou jsou invalidní důchody. Zrušení účasti na pojištění z důvodu soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole od by způsobilo problémy se získáním potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod, a to zejména při vzniku invalidity před 28. rokem věku. Je zřejmé, že mnoho z pojištěnců v tomto věku nezíská potřebnou dobu pojištění, neboť před vznikem invalidity studovali nebo aspoň převážně studovali. Smyslem zápočtu doby studia pro invalidní důchod je zabránit tomu, aby z nároku na invalidní důchod byly vyloučeny osoby, které z důvodu soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední, vyšší odborné a vysoké škole nezískaly potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní důchod. Doba studia bude hodnocena jen k posouzení nároku na invalidní důchod (tedy pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění), ale do II doby pojištění pro stanovení výše procentní výměry se započítávat nebude, stejně jako je tomu u starobního důchodu. 8. Výše invalidního důchodu Pokud jde o výši plného invalidního důchodu, byla podle právní úpravy platné do v zásadě stejná jako výše starobního důchodu téhož pojištěnce. Je to dáno tím, že také při invalidním důchodu činí výše procentní výměry ke vzniku nároku na důchod za každý celý rok doby pojištění, včetně náhradních dob, 1,5 % výpočtového základu. Chybějící doba do důchodového věku pro nárok na starobní důchod se přitom dopočte. Pokud jde o ženy - tak tím výhodnějším způsobem, tj. i u žen, které vychovaly jedno nebo více dětí, a mají proto nižší důchodový věk, do důchodového věku bezdětné ženy. To bylo pro ně samozřejmě výhodnější, neboť to znamená získání více let doby pojištění pro výši důchodu, než kolik by získaly při starobním důchodu. Částečný invalidní důchod pak činil podle právní úpravy platné do polovinu procentní výměry plného invalidního důchodu (za každý celý rok 0,75 % výpočtového základu) plus základní výměra. K procentním výměrám obou důchodů samozřejmě náležela také základní výměra. Se zavedením nového typu invalidního důchodu od se výpočet jeho výše poněkud změnil. Výše základní výměry invalidního důchodu bez ohledu na stupeň invalidity je stejná jako u ostatních důchodů a od srpna 2008 činí 2170 Kč měsíčně. Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění: 0,5 % výpočtového základu, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, 0,75 % výpočtového základu, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, 1,5 % výpočtového základu, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Také zde platí stejně jako u starobního důchodu, že do doby pojištění získané do 18 let věku a po vzniku nároku na starobní důchod se nezahrnují náhradní doby pojištění a že výše procentní výměry činí nejméně 770 Kč měsíčně. Takto stanovená výše invalidního důchodu znamená, že v případě poklesu pracovní schopnosti pojištěnce nejméně o 70 %, tj. při invaliditě třetího stupně, bude výše procentní výměry stejná, jako bude do u plného invalidního důchodu podle dosud platné právní úpravy (za každý rok doby pojištění, včetně dopočtené doby, 1,5 %). V návaznosti na to a s ohledem na procentní odstupňování poklesu pracovní schopnosti se pak stanoví procentní sazba za každý celý rok pojištění 0,75 % výpočtového základu v případě invalidního důchodu při druhém stupni invalidity (procentní výměra je tedy stejná jako u dosavadního částečného invalidního důchodu, i u něho činí za každý celý rok pojištění a dopočtené doby 0,75 % výpočtového základu) a 0,5 % výpočtového základu v případě invalidního důchodu při prvním stupni invalidity. Do doby pojištění se u invalidního důchodu stejně jako u starobního důchodu započítávají náhradní doby pojištění pouze v rozsahu 80 %, s výjimkou náhradní doby pojištění péče o dítě do 4 let věku, péče o bezmocnou nebo závislou osobu a základní vojenské služby. 9. Stanovení výše invalidního důchodu při změně invalidity Pokud dojde na základě nového posouzení ztráty pracovní schopnosti poživatele invalidního důchodu ke změně stupně invalidity, musí se stanovit nová výše invalidního důchodu. Nedojde tedy k zániku nároku na invalidní důchod, ale pouze ke změně výše procentní výměry vypláceného důchodu. Nová výše invalidního důchodu se stanoví ode dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity. Zákon stanoví, že tato nová výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví jako součin procentní výměry invalidního důchodu, který náležel ke dni předcházejícímu dni, od něhož došlo ke změně stupně

7 KOVÁK číslo listopadu 2008/příloha invalidity, a koeficientu vypočteného jako podíl procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění, která odpovídá novému stupni invalidity, a procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění, která odpovídá dosavadnímu stupni invalidity. Při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu se její dosavadní výše upraví v takovém poměru, který odpovídá poměru procentních sazeb výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění nového a dosavadního stupně invalidity. Pro výši procentní výměry invalidního důchodu se jako doba pojištění započítává, stejně jako tomu bylo dosud, také dopočtená doba. Tou je doba ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku pro nárok na starobní důchod podle 32. U žen se přitom bere v úvahu důchodový věk stanovený pro ženy, které nevychovaly žádné dítě, a u mužů se bere v úvahu důchodový věk stanovený pro ženy stejného data narození, které nevychovaly žádné dítě. To je zásadní změna oproti právní úpravě platné do , kdy se u mužů dopočítávala chybějící doba pojištění do dosažení jejich důchodového věku, u žen to bylo stejné, jako tomu bude od , tedy doba se dopočte do důchodového věku ženy, která nevychovala žádné dítě. Tato změna u mužů je mimo jiné odůvodňována potřebou zajistit rovné zacházení mužů a žen, a nezvýhodňovat nadále muže vyšším dopočtem chybějící doby pojištění. Omezení dopočtené doby u mužů má podle předkladatele novely zákona také zohlednit fakt, že mužům se hodnotí dopočtená doba plně jako doba pojištění, přestože za ni není placeno pojistné. Dopočtená doba se však nezapočítává, jestliže invalidita vznikla následkem úmyslného poškození zdraví, které si pojištěnec způsobil nebo nechal způsobit, nebo poškození zdraví pojištěnce, které vzniklo jako následek jeho úmyslného trestného činu. 10. Dopočtená doba se diferencuje podle doby pojištění před vznikem invalidity Podle právní úpravy platné do není délka dopočtené doby závislá na délce doby pojištění získané do vzniku nároku na invalidní důchod, což se považuje za nesprávné. Také pojištěncům s minimální dobou pojištění se dopočtená doba hodnotí od vzniku nároku na důchod do dosažení důchodového věku plně. Nově se proto dopočtená doba již nezapočte každému pojištěnci při výpočtu jeho invalidního důchodu plně, tj. až do uvedeného důchodového věku. Závisí to na pracovní aktivitě pojištěnce, respektive jeho účasti na důchodovém pojištění, před vznikem invalidity. Podle novely zákona o důchodovém pojištění se bude od krátit délka dopočtené doby v případech, kdy pojištěnec nemá dobu od dosažení 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod plně pokrytu českou dobou pojištění nebo náhradní dobou pojištění a nepokrytá doba činí více než 1, 2 anebo 3 roky podle věku pojištěnce, ve kterém se stal invalidním. V takovém případě se bude plná dopočtená doba krátit v poměru doby pojištění nebo náhradní doby pojištění získané v uvedeném období výlučně podle českých předpisů k době, která uplynula od dosažení 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod. a) Plně se podle zákona chybějící doba pojištění dopočte, je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod: celé kryto dobou českého pojištění nebo vznikla-li invalidita následkem pracovního úrazu anebo doba, která není kryta dobou českého pojištění, je kratší 1 roku, vznikla-li invalidita před 28. rokem věku pojištěnce, nebo kratší 2 let, vznikla-li invalidita od dosažení věku 28 let do 40. roku věku pojištěnce, nebo kratší 3 let, vznikla-li invalidita od dosažení věku 40 let pojištěnce. b) Částečně, respektive ve sníženém rozsahu: nejsou-li splněny výše uvedené podmínky pro plný zápočet dopočtené doby. V těchto případech se krátí dopočtená doba v poměru délky dob pojištění získaných v českém pojištění v období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod k době, která uplynula od dosažení 18 let věku do dne vzniku nároku na invalidní důchod. Krácení dopočtené doby se nebude aplikovat v případech, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. V těchto případech se bude dopočtená doba započítávat vždy v plném rozsahu. 11. Do dopočtené doby se zahrnuje i doba studia Při stanovení délky dopočtené doby se za dobu pojištění považuje též doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia, a to i když jde o dobu studia až po Invalidní důchod v mimořádných případech a jeho výše Invalidní důchod se bude i podle právní úpravy platné od přiznávat tzv. invalidům z mládí, a to za dosavadních podmínek. Současně se nově vymezuje tzv. invalidita z mládí, a to jako invalidita třetího stupně, která vznikla před dosažením 18 let věku pojištěnce. Procentní výměra invalidního důchodu v mimořádných případech (vznik invalidity před 28. rokem věku nebo získání aspoň 15 roků doby pojištění ke dni vzniku nároku na invalidní důchod) je závislá z hlediska své výše, o jaký stupeň invalidity jde. Podle 42 zákona má na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu pro nárok na invalidní důchod. Za invaliditu třetího stupně se pro tyto účely považuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění. Výše procentní výměry invalidního důchodu v těchto případech činí podle odst zákona měsíčně 45 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Základní výměra je stejná jako u jiných důchodů a činí 2170 Kč měsíčně. Podle odst zákona pojištěnci mladšímu 28 let, který splnil podmínky nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, náleží procentní výměra invalidního důchodu nejméně ve výši 45 % výpočtového základu; pokud splnil podmínky nároku na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, pak nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2 42 (nejméně poloviny 45 % výpočtového základu, tj. ve výši nejméně 20,5 % výpočtového základu); pokud splnil podmínky nároku na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně pak nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2 42 (nejméně třetiny 45 % výpočtového základu, tj. ve výši nejméně 15 % výpočtového základu). Společnou podmínkou je, že je invalidní důchod přiznáván před 18. rokem věku nebo je období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku. Přitom se pro tyto účely za dobu pojištění považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po ukončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia. Dále pak také doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doby pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok. Pojištěnci, který ke dni vzniku nároku na invalidní důchod získal aspoň 15 roků doby pojištění (tzv. čisté doby pojištění bez náhradních dob), náleží procentní výměra invalidního důchodu: nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2 42 (45 % výpočtového základu), jde-li o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2 42, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2 42, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. Poznámka: V příští, závěrečné části seriálu se budeme zabývat změnami v pozůstalostních důchodech a některými dalšími změnami zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. (Pokračování příště) III

8 KOVÁK číslo listopadu 2008/příloha KOMU DŮVĚŘUJÍ EVROPANÉ A AMERIČANÉ? Lidé důvěřují politikům méně než jakékoliv jiné profesní skupině. Pouze 14 procent respondentů v Evropě si myslí, že představitelé jejich politické reprezentace jsou důvěryhodné. Ani pověst reklamních odborníků a manažerů velkých firem není zcela bez poskvrny. Evropané považují za nejdůvěryhodnější hasiče a lékaře, které následují učitelé a poštovní doručovatelé. Ve střední a východní Evropě jsou pak nejdůvěryhodnější učitelé. Výše uvedené poznatky přináší nejnovější výzkum GfK Trust Index uskutečněný společností GfK Custom Research na téma důvěry v profesní skupiny a organizace. Tohoto výzkumu se zúčastnilo celkem respondentů v 19 evropských zemích a v USA, a to během března až dubna Více než 90 % respondentů v Evropě a v USA spoléhá na rozhodné a neochvějné nasazení a odbornou kvalifikaci hasičů. Zároveň 83 % Evropanů považuje lékaře za důvěryhodné a spolehlivé. Téměř stejný počet účastníků šetření dotazovaných v Evropě vyjádřil důvěru v učitele, avšak pouze 14 % respondentů si myslí, že politici jsou důvěryhodní, upřesňuje Mark Hofmans z GfK Custom Research a dodává: Tato skupina tak uvádí opačný pól žebříčku hodnocení úrovně důvěry, kde se k politikům na konci tabulky připojují lidé pracující v reklamě a manažeři velkých firem. Pouze přibližně jedna třetina respondentů hodnotila tyto skupiny profesionálů jako důvěryhodné. Nejméně důvěry požívají politici Výsledky šetření poskytují nejednoznačný obrázek, pokud jde o různé země a regiony. V západní Evropě je nízké procento respondentů, kteří důvěřují vedoucím politickým představitelům vlastní země, a to 13 %. Politici se těší malé úctě především v Itálii (6 %) a v Řecku (9 %), stejně jako ve Francii a v Německu (v obou zemích 10 %). V České republice důvěřuje politikům 11 % dotazovaných. I když také v USA obsadili představitelé politické elity nejnižší místo na indexu důvěry, je podíl amerických respondentů, kteří důvěřují svým politikům, ve výši 22 % výrazně vyšší než v západní Evropě. Podobné hodnoty dosáhli politici ve Švýcarsku, v Nizozemí, v Belgii, ve Španělsku a ve Švédsku. GfK Trust Index dále ukazuje, že občané v západní Evropě mají málo důvěry v manažery velkých firem a stejně tak málo důvěřují pracujícím v oblasti reklamy. Kolem 70 % občanů nedůvěřuje těmto skupinám profesionálů. Úroveň důvěry německých respondentů ve vysoce postavené představitele firemní sféry je nízká - pouze 15 % věří manažerům velkých podniků. V žádné jiné zemi nevyjádřili občané tak vysokou míru nedůvěry v tuto profesní skupinu. Ze západoevropských zemí si nejvíce váží manažerů Španělsko, Portugalsko a Švédsko, kde přibližně 40 % respondentů důvěřuje šéfům podniků. Image manažerů je dokonce ještě pozitivnější ve střední a východní Evropě, kde si v průměru kolem 50 % respondentů myslí, že se jedná o věrohodné osoby (v ČR 36 %). Rusko však představuje výjimku pouze asi 25 % dotázaných věří této skupině profesionálů a přibližně jedna třetina respondentů v USA prohlašuje, že manažerům lze důvěřovat. Proto jsou v celkovém hodnocení tito profesionálové na třetím nejnižším místě v pomyslném žebříčku důvěry. S ohledem na reklamní průmysl zejména respondenti ve Francii a v Nizozemí deklarují vysokou míru nedůvěry, a to 80 %. Také respondenti v USA dali této skupině profesionálů nízké hodnocení - pracující v reklamě se umístili na předposledním místě. Většina populace hodnotila pracovníky reklamního průmyslu nedůvěryhodnými, a jako věrohodné je respondenti shledali pouze ve dvou zemích střední a východní Evropy, a to v Rumunsku a v Polsku. Hasičská služba vede Jsou to hasiči, kdo obdrželi nejvyšší hodnoty v oblasti důvěryhodnosti. Více než 90 % Západoevropanů a Američanů spoléhá na hasičskou službu, zatímco ve střední a východní Evropě jsou IV hasiči na druhém místě s dosaženými 80 % na indexu důvěry, neboť populace v těchto regionech považuje za nejvěrohodnější učitele. Absolutně nejvyšší důvěře se ze zkoumaných zemí těší učitelé v České republice, a to v 92 %, komentuje výzkum Mark Hofmans. V celkovém žebříčku pak ČR nejvíce věří hasičům (94 %), následně již zmíněným učitelům a také lékařům (92 %). V západní Evropě jsou druhou nejdůvěryhodnější skupinou lékaři. Kolem 84 % respondentů říká, že této skupině profesionálů důvěřují, i když Řecko je v tomto ohledu výjimkou - pouze 51 % si myslí, že lékaři v jejich zemi jsou důvěryhodní. Řecko získalo pomyslné prvenství ve vyjadřování nedůvěry: celkem u osmi profesí vyjádřilo nejnižší věrohodnost ze všech dotázaných zemí. Na třetím místě se v západní Evropě umístili pracovníci pošt (81 %), následováni učiteli (79 %). Pokud jde o USA, tak pracovníci poštovní služby jsou hodnoceni jako druzí v pořadí, kdy se mohou těšit ze stejné úrovně důvěry, jakou požívají lékaři v západní Evropě. Policie, ozbrojené složky a soudní systém Přibližně tři čtvrtiny respondentů v západní Evropě a v USA důvěřují policii. Zejména obyvatelé Švédska a Německa považují policisty za důvěryhodné, zatímco ve střední a východní Evropě se policie těší mnohem menší důvěře dotazovaných, neboť pouze 47 % má pozitivní názor v tomto směru. V České republice policistům důvěřuje 58 % dotazovaných, což je nejnižší hodnocení od roku Oproti loňskému roku si pohoršili na důvěryhodnosti o 11 procentních bodů, doplňuje Mark Hofmans. Míra důvěryhodnosti vyjádřená ozbrojeným složkám je v západní Evropě obdobná hodnotám důvěry v policii. Ozbrojené složky dosáhly v USA, pokud jde o důvěru ve srovnání s policií, o 10 procentních bodů více. Okolo 83 % respondentů je hodnotí pozitivně, což znamená pro ozbrojené složky v USA třetí místo, těsně před učiteli a lékaři. Soudce a agentury pro životní prostředí hodnotí jako důvěryhodné kolem 60 % respondentů v západní Evropě a v USA, stejně jako ve střední a východní Evropě. Vysoké mínění o soudech ve své zemi mají zejména obyvatelé Švédska, Nizozemí, Polska a Německa. V České republice věří soudcům pouze polovina respondentů. Výzkumníci trhu, právníci, církev a odbory Pracující v oblasti výzkumu trhu, představitelé duchovenstva, charit a právnických firem dosáhli v západní Evropě taktéž marginální většiny pozitivního hodnocení. Za zmínku stojí, že představitelé duchovenstva se zejména těší vysokému respektu ve střední a východní Evropě, stejně jako ve Švédsku, USA, Německu a Portugalsku. Nadprůměrný počet dotazovaných v Německu si také velmi váží právnických firem (69 %). Pouze právnické firmy ve Švédsku dosáhly obdobně vysoké hodnoty na pomyslném žebříčku hodnocení důvěry. Důvěra v odborové organizace byla v České republice vysoko nad evropským průměrem: 61 % oproti evropským 44 %.

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015

P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015 P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015 Dobrovolné důchodové pojištění Doplatit si zpětně dobu důchodového pojištění je možné. Ovšem jen v určitém rozsahu. Zkušenosti pracovníků České správy sociálního

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Článek 1 Základní a obecná ustanovení str. 2 Článek 2 Volební obvody, počet mandátů str. 3 Článek 3 Volební komise str. 3 Článek 4

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

o důchodovém pojištění

o důchodovém pojištění ZÁKON č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. (úplné znění č. 233/1998 Sb.), zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 123/2011-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 58 Ad 3/2015-48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Karolínou Tylovou, LL.M. v právní věci žalobkyně: Z.N., bytem XX, proti

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 81/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyň Daniely Zemanové a Naděždy Řehákové v právní

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení 2011 obsah 1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 1.1. Dávky nemocenského pojištění 1.2. Výpočet dávek nemocenského pojištění 1.3. Posuzování zdravotního stavu

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (III.) str.

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

IV. volební období. Vládni návrh

IV. volební období. Vládni návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1982 IV. volební období 28 Vládni návrh Zákonné opatřeni předsednictva Federálního shromáždění ze dne ledna 1982 o zvýšení důchodů a o některých

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %:

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %: Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období leden březen 2012 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností 9/2012 Sb. Nařízení vlády České republiky

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1982. IV. volební období. Vládní návrh. Zákon. změnách zákona o sociálním zabezpečení,

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1982. IV. volební období. Vládní návrh. Zákon. změnách zákona o sociálním zabezpečení, Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1982 IV. volební období 43 Vládní návrh Zákon ze dne 1982 o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění Federální

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období. o výsluhovém přídavku ve stavebnictví FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY IV. volební období 158 Zásady zákona o výsluhovém přídavku ve stavebnictví Zásada č. l Výsluhový přídavek se poskytuje pracovníkům, kteří vykončívali

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo OBSAH 1. Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více