Zapis z komise dopravy konane dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zapis z komise dopravy konane dne 23.11. 2011"

Transkript

1 Zapis z komise dopravy konane dne Pritomni : viz. prezencni listina Navrh programu : 17 Zahajeni 21 Schvaleni programu Program byl schvalen jednohlasne. 37 Zprava o aktualnim stavu bodu projednavanych na minulych jednanich DK 1) kfizovatka Vajgarska x Broumarska -liprava oblouku kfizovatky TSK planuje realizaci nejdf. v roce 2012, jedna se o vyjimecne pnpustnou stavbu je nutne lizemni rozhodnuti. 2) studie zklidneni Starych Kyji - zpracovatel studii dodal mestske casti 3) zluta cara Bioregena - namisto zlute cary osazeno svisle dopravnf znacenf B28 4) upravy MHD (spojeni Kyje Hloubetfn) - zadna zmena 5) dopravni znacenf konec 70" za mostem Prumyslova smer Hostivaf - Policie CR nepovazuje za nutne 6) hotel Alex - projekt bude realizovan a na doporuceni komise byl bran zfetel 7) cyklotrasa Kyje Kbely - priprava projektove dokumentace probiha 8) parkovacf stani Broumarska - Policie CR zamita 9) upravy dopravniho znaceni sidliste Jahodnice - dilci upravy na komunikaci provedeny a sejmuti DZ hlavni silnice nikoliv 10) parkovani Novozamecka a Froncova - OVD a Policie CR doporucuje nechat soucasny stav 11) technologicky park - zadne nove informace 12) obsluha ulice Jansova - rysuje se dohoda, problematicky pozemek byl jiz prodan 13) bezpecnost chodcu v ulici K Viaduktu - bude umisteno svisle DZ 14) prechody u ZS Chvaleticka - pfechody vyznaceny 15) TV Cidlinska Jaroslavicka - DK byla informovana o vitezne podobe projektu (varianta s rozsifenym parkovistem a zpomalovacimi polstari na komunikacich), jinak zadny dalsi vyvoj 16) Rajsky vrch - zatim zadna reakce 17) dopravni opatfeni v souvislosti s otevfenim Vysocanske radialy - uzavfeni sjezdu: starostove MC Praha 14, MC Praha 19, MC Praha Kbely odeslali dopis s zadosti o docasne uzavfeni sjezdu do ul. Budovatelske (smer do centra), tiprava dopravniho znaceni a signalnich planu v Hloubetine- odeslan pozadavek OVD na Magistral. Zklidneni oblasti Hloubetina bude projednano DK. 18) Znecistena zrcadla Lanska x Talinska - vycisteno 19) vytluky u rest. U Eriky - oprava objednana 20) poskozeni vozovky Travna - oprava objednana 21) vytluky Dafska - nebude feseno v r.2011 z duvodu nedostatku financnich prostfedku 22) zakaz zastaveni Sklenska ulice - osazeno 23) dopravni opatfeni v oblasti Hostavic - fesi se pfechod na ulici Pilska v blizkosti zastavky MHD strana 1/celkem 3

2 4/ Zmenv v MHD na Praze 14 od Komise dopravy vzala na vedomizmenu tras zastavek a provoznich parametru autob. linek PID ve vychodni casti Prahy a souhlasi se stanoviskem OVD. Dale doporucuje Rade MC pokracovat v jednanich o navraceni vazby Jiraskova ctvrt'- Kyje - Hloubetin (puvodni trasa linky 181) a zfizeni nove autobusove zastavky v ul. Pilska (za viaduktem) smer Hostavice. Po zkraceni linky 110 do Hostavic pfijdou obyvatele noveho sidliste o zastavku Lomnicka smer Dolnf Pocernice. 5/ Dopravni opatfeni v oblasti Jahodnice - Novy pfechod v ulici Manzelu Dostalovych Komise dopravy doporucuje vybudovani noveho prechodu pro chodce v ulici Manzelu Dostalovych v miste zachycenem v priloze, pficemz doporucuje zoptimalizovat prostor kfizovatky pomoci city bloku tak, aby delka prechodu byla co nejkratsi. V teto souvislosti doporucujeme zaroven provefit pohyby vozidel v prostoru kfizovatky prostrednictvim vlecnych krivek. Komise dale doporucuje vybudovani pficneho prahu pfed pfechodem pro chodce, mozne umisteni DZ zakazujici zastaveni pro zajisteni rozhledovych podminek a doplneni chodniku k prechodu pro chodce die obrazku. Komise zduraznuje, ze se jedna o hlavni pristupovou cestu ze sidliste k zastavce MHD. Reseni nebezpecneho prechodu pfes ulici Ceskobrodska (reseni cele kfizovatky) Komise dopravy doporucuje zahajit jednani s MHMP ohledne mozneho pfisvetleni prechodu, zvyrazneni DZ pozor pfechod pro chodce (vodorovneho i svisleho) a doplneni pferusovaneho zluteho svetla. Z dlouhodobeho pohledu komise doporucuje prosazovat kompletni rekonstrukci tohoto liseku Ceskobrodske ulice. Vyjezd pro automobily z ulice Travna na ulici Ceskobrodska Komise dopravy doporucuje fesit dopravu v klidu pfed autosalonem Domansky umistenim jednoznacneho DZ. Die souc. situace stoji vozidla ve smeru z centra nelegalne. Je nutne zejmena zajistit dostatecne rozhledove podminky na kf izovatce Ceskobrodska X Travna a popf ipade je vynutit umistenim fyzickych zabran. Z dlouhodobeho pohledu komise doporucuje prosazovat kompletni rekonstrukci tohoto liseku Ceskobrodske ulice. strana 21 celkems

3 Dopravni rezim v ulici U Hostavickeho potoka (nove zakaz zastaveni) Komise dopravy doporucuje soucasne dopravni znaceni B 28 zakaz zastaveni na ulici U Hostavickeho potoka (strana prilehajici k bytovym domum) rozsirit o doplnkovou tabulku umoznujici kratkodobe stani napf.,,mimo obsluhy objektu max. 15 minut". Die zasad pro DZ na pozemnich komunikacich TP 65 je nutne vyloucit nadbytecne nebo neucelne pouziti znacky B 28 a pfip. platnost omezit die konkretnich podminek. Komise dale upozoriiuje, ze umisteni DZ B 28 zakaz zastaveni na spolecnem sloupku s DZ IP 11 parkoviste je v rozporu s dopravnimi pfedpisy. Komise dopravy doporucuje provefit mnozstvi navstevnickych mist pro objekty bytovych domu v ulici U Hostavickeho potoka zejmena vzhledem k planovane vystavbe a doporucenym dochazkovym vzdalenostem. Komise dopravy doporucuje zahajit jednani se spolecnosti Skanska ve veci mozneho vybudovani novych podelnych stani na strane prilehajici k bytovym domum, v mistech soucasneho zakazu zastaveni. Komise dopravy doporucuje zahajit jednani se spolecnosti Interspar ve veci vyuziti kapacity jejich parkoviste mimo provozni dobu marketu pro nocni parkovani rezidentu. 6/ Ruzne Komise dopravy doporucuje kontaktovat TSK ve veci havarijniho stavu povrchu v ulici Soustruznicke s zadosti o zjednani napravy. Dale doporucuje odstraneni svisleho DZ na ostruvku uprostfed komunikace. Komise dopravy doporucuje kontaktovat Dop MHMP ve veci umisteni dopravniho znaceni konec 70" za mostem Prumyslova smer Hostivar. Za timto mostem se nachazeji kfizovatky s castym vyjezdem vozidel vcetne MHD a zdurazneni proto povazuje za licelne. V Komise dopravy doporucuje prehodnotit negativni stanovisko OVD a Policie CR k umisteni zpomalovaciho prahu na ulici K Viaduktu na jih od viaduktu s ohledem na bezpecnost chodcu ve vozovce. Ing. Petr Hukal pfedseda komise dopravy VPrazedne: Zapsal : Ing. Iva Rangotisova^ VPrazedne: ! *^v strana 3/ celkem3

4 K 6

5 <?

6

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Zápis č. 22. ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 23.06.2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Jeseník v budově na Tovární 4/1287

Zápis č. 22. ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 23.06.2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Jeseník v budově na Tovární 4/1287 Zápis č. 22 ze zasedání dopravní komise, které se konalo dne 23.06.2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Jeseník v budově na Tovární 4/1287 Přítomni: Členové: Ing. Marcinov, p. Fanta, p. Štětka, p.

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE

Více

Mapa A. Hodnoty na území mč

Mapa A. Hodnoty na území mč Legenda Popis jednotlivých položek legendy Mapa A. Hodnoty na území mč A. 1. Architektonické dominanty a hodnotné objekty Definice Vyznačte objekty, které svou architektonickou kvalitou výrazně předstihují

Více

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě Městské části Praha 11 ZPRACOVAL: M.O.Z. Consult s.r.o. Washingtonova 1599/17 110 00 Praha 1 ZADAVATEL: Jihoměstská parkovací a.s. Ocelíkova 672/1

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Z á p i s. z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 16. července 2013. I. Fond obnovy a rozvoje

Z á p i s. z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 16. července 2013. I. Fond obnovy a rozvoje 1 Z á p i s z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 16. července 2013 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III.

Více

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 201 ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 Základní škola v Nové Vsi nad Nisou se nachází přímo u silnice III/28733, která kromě obsluhy Nové Vsi nad Nisou představuje i alternativní spojení Jablonce a Smržovky

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Z á p i s. z 11. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 6. prosince 2011. I. Fond obnovy a rozvoje

Z á p i s. z 11. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 6. prosince 2011. I. Fond obnovy a rozvoje 1 Z á p i s z 11. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha konaného dne 6. prosince 2011 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III.

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006

Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006 Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : Ing. Petr Štulc Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Návrh Jednacího řádu Rady MČ

Více

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 13 5 001 Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 DOPRAVNÍ STUDIE Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.,

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů Na základě závěrů ze společného ústního jednání

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 183/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 183/2015 č.j.: 183/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 152 ze dne 09.03.2015 Doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 26. února 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více