POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3"

Transkript

1 R-Link

2 Pokyny pro uživatele CZ.3 Obecné informace CZ.4 Celkový popis CZ.4 Představení ovládacích prvků CZ.5 Karta SD: použití a inicializace CZ.13 Zásady použití CZ.15 Zapnutí/vypnutí CZ.18 Přidávání a správa oblíbených položek CZ.19 Používání hlasového rozpoznání CZ.20 Navigace CZ.23 Označení cíle cesty CZ.23 Hlasitost a hlasy CZ.28 Čtení mapy CZ.29 Navádění CZ.30 Příprava trasy CZ.34 Dopravní informace CZ.35 Zobrazení mapy CZ.38 Služby navigačního systému CZ.39 Z.E. Služby CZ.41 Nabíjecí stanice CZ.42 Dojezdová vzdálenost CZ.43 Přidávání a správa uložených adres CZ.44 Nastavení navigace CZ.45 Multimédia CZ.47 Poslech rádia CZ.47 Média CZ.52 Čtečka fotografií CZ.53 Přehrávání videa CZ.54 Nastavení multimédií CZ.55 CZ.1

3 Telefon CZ.57 Spárování/odebrání telefonu CZ.57 Připojení, odpojení telefonu CZ.59 Správa seznamu v telefonu CZ.60 Volání, přijetí hovoru CZ.61 Výpis volání CZ.63 Během hovoru CZ.64 Nastavení telefonu CZ.65 Vozidlo CZ.66 Driving eco² CZ.66 Parkovací asistent, couvací kamera CZ.67 Elektrické vozidlo CZ.69 Take care CZ.71 Palubní počítač, nastavení vozidla CZ.73 Služby CZ.74 Představení menu Služby CZ.74 Stahování a instalace aplikací CZ.75 Nastavení služeb CZ.79 Systém CZ.80 Nastavení systému CZ.80 Provozní závady CZ.83 CZ.2

4 POKYNY PRO POUŽITÍ Je bezpodmínečně nutné dodržovat dále uvedené pokyny kvůli bezpečnosti a nebezpečí hmotných škod. Bezpodmínečně dodržujte zákony platné v zemi, ve které se nacházíte. Pokyny pro zacházení se systémem Manipulujte s ovládacími prvky a čtěte informace na displeji, když Vám to umožní podmínky silničního provozu. Hlasitost nastavujte na nižší úroveň, která umožní vnímat okolní zvuky. Pokyny týkající se navigace Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla. Podle zeměpisných oblastí mohou na mapě obsažené na SD kartě chybět informace o novinkách na trase. Buďte ostražití. Ve všech případech musí mít dopravní předpisy a značky vždy přednost před indikacemi navigačního systému. Pokyny k technickému vybavení Neprovádějte žádnou demontáž ani úpravu, abyste předešli hmotným škodám a popálení. S každým případem, kdy zařízení nefunguje nebo je třeba je demontovat, se prosím obraťte na značkový servis. Nevkládejte cizí předměty ani poškozenou či znečištěnou SD kartu do čtečky. Displej vždy čistěte hadříkem z mikrovlákna. Použijte SD kartu uzpůsobenou Vašemu navigačnímu systému. Přijetí Všeobecných obchodní podmínek je podmínkou pro používání systému. Popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu. Návod zahrnuje soubor existujících funkcí popisovaných typů zařízení. Jejich přítomnost závisí na typu zařízení, výběru volitelné výbavy a na zemi prodeje. Stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsány některé funkce, které by se měly objevit v průběhu následujícího roku. Další informace vám poskytne autorizovaný zástupce značky. CZ.3

5 CELKOVÝ POPIS FM1 Tok energie Nabídka M A B C D E O P Q L Preset 3 K J I H F G H Funkční menu. I Mapa navigačního systému. J Aktuální poloha vozidla. K Oblíbené. L Driving Eco² / Tok energie u elektrických vozidel. M Hlavní menu. Poznámka: Je možné změnit konfiguraci zahajovací obrazovky. Přejděte na odstavec Zahajovací obrazovka v kapitole Nastavení systému. Jet do... S Domov Poslední cílové body Uložená místa TomTom Places R Adresa Dobíjecí stanice Zahajovací zobrazení na displeji A Audio informace. B Oznámení systému. C Přístup k menu telefonu / Stav připojeného telefonu. D Venkovní teplota. E Čas. F Dopravní informace. G Naváděcí pokyny a vzdálenost k místu příští změny směru. Obrazovka s menu O Přejít na předchozí stránku. P Název menu. Q Přejít na následující stránku. R Název funkce nebo podmenu. S Návrat do předchozího menu. CZ.4

6 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (1/8) Ovládací displej Funkce Ze seznamu: pohyb nahoru. Z mapy: změna měřítka (režim ZOOM). 2 Tlačítko potvrzení. 3 Ze seznamu: pohyb dolů. Z mapy: změna měřítka (režim ZOOM). 5 4 Zobrazení zahajovací obrazovky. 5 Stisk: zapnutí/vypnutí. Otáčení: nastavení hlasitosti právě poslouchaného zdroje. CZ.5

7 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (2/8) Čelo multimédií CZ.6

8 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (3/8) Krátké stisknutí: zapnutí/vypnutí. 6 Otáčení: nastavení hlasitosti při poslechu. 7 Přejít na zahajovací obrazovku. 8 Změna skladby na CD nebo seznamu přehrávání. 9 Přístup do menu telefonu. 10 Vysunutí CD. Funkce 11 Otevření obrazovky zdroje, který právě hraje (autorádio, CD audio apod.) 12 Otevření funkčního menu. 13 Přepnutí: pohyb na mapě; nahoru/dolu: Pro pohyb v různých oblastech obrazovky (horní lišta, prostřední oblast, spodní lišta). levá/pravá: Pro pohyb v různých prvcích určitého menu. Otáčení: pohyb v různých prvcích jedné oblasti; změna velikosti měřítka (režim ZOOM). Stisk: potvrdit. 14 Návrat do předchozího menu. 15 Přístup do hlavního menu. 16 Poslech autorádia/změna vlnového rozsahu. 17 Volba externího zdroje. CZ.7

9 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (4/8) Čela rádia CZ.8

10 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (5/8) Funkce 18 Poslech autorádia/změna vlnového rozsahu. 19 Zapnutí/vypnutí. 20 Otáčení: nastavení hlasitosti při poslechu. 21 Krátké stisknutí: vyvolání uložené radiostanice. Dlouhé stisknutí: uložení radiostanice do paměti. 22 Otočení: vyhledávání stanic, změna skladby na CD. 23 Vysunutí CD. 24 Volba externího zdroje. 25 Krátké stisknutí: Změna skladby na CD nebo seznamu přehrávání. CZ.9

11 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (6/8) Ovládání pod volantem Výběr audio zdroje. Funkce 27 Přijetí/ukončení hovoru (režim telefonu) Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje Snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje Vypnutí/zapnutí zvuku rádia. Pozastavit/znovu spustit audio skladbu Změna režimu rádia (přednastavení/seznam/frekvence) nebo potvrzení určité operace. 31 Vyhledávání stanic rádia/změna skladby nebo audio složky Změna režimu rádia (AM/FM1/FM2/DR1/DR2) Krátké stisknutí: vypnutí/zapnutí zvuku; přijetí/ukončení hovoru (režim telefonu). 31 CZ.10

12 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (7/8) Ovládání pod volantem s hlasovým ovládáním Výběr audio zdroje. Funkce 35 Změna režimu rádia (AM/FM1/FM2/DR1/DR2). 36 Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje. 37 Krátké stisknutí: přijetí/ukončení hovoru (režim telefonu); vypnutí/zapnutí zvuku. 38 Snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje Otáčení: Vyhledávání stanic rádia/změna skladby nebo audio složky. Stisk: změna režimu rádia (přednastavení/seznam/frekvence). 40 Aktivace/deaktivace rozpoznávání hlasu. CZ.11

13 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (8/8) Centrální ovládání Funkce Návrat do předchozího menu. 42 Přejít na zahajovací obrazovku. 43 Otevření funkčního menu. 44 Přístup do menu Telefon. Přepnutí: pro pohyb na mapě nebo v menu/na stránce; nahoru a dolů: pohyb v různých oblastech menu (horní lišta, střed, dolní lišta); Otáčení: pohyb v různých prvcích jedné oblasti; pohyb v seznamu; změna velikosti měřítka (režim ZOOM). Stisk: potvrdit. 46 Otevření obrazovky zdroje, který právě hraje (autorádio, CD audio apod.). 47 Aktivace displeje v pohotovostním režimu pro skrytí mapy. 48 Přístup k oblíbeným. 49 Přístup do hlavního menu. 50 Přístup na stránku navigačního systému. CZ.12

14 SD KARTA: POUŽITÍ, INICIALIZACE (1/2) Karta SD Karta SD se dodává s navigačním systémem. Na kartě je mimo jiné uložený soubor map Vaší země nebo několika zemí. Než budete kartu SD používat, zkontrolujte, zda není zablokovaná. Aktualizace, především seznamů map, jsou pravidelně zveřejňovány. Jsou dostupné pouze ke stažení v e-shopu R-Link Store, a to tak, že vložíte kartu SD navigačního systému do vstupu SD Vašeho počítače připojeného k internetu. Po dodání nového vozidla máte na bezplatnou aktualizaci map lhůtu několika dní. Poté budou aktualizace zpoplatněny. Používejte Vaši kartu SD výhradně v rámci funkce a aktualizace Vašeho navigačního systému. Nevkládejte ji do jiného přístroje (fotoaparát, přenosné GPS zařízení atd.), ani do navigace jiného vozidla. Můžete si také stáhnout další mapy než pouze pro Vaši zemi (např. pro západní Evropu). Použijte výhradně SD kartu kompatibilní s navigačním systémem Vašeho vozidla. CZ.13

15 SD KARTA: POUŽITÍ, INICIALIZACE (2/2) Vytáhněte kartu SD 1 V hlavním menu stiskněte Systém a potom Vytažení karty SD a kartu SD zcela bezpečně vytáhněte. Pro vyjmutí karty SD ze vstupu SD 1 na kartu zatlačte a následně ji uvolněte. Karta se vysune o několik milimetrů. Kartu zcela vytáhněte. Vložte kartu SD S vypnutým zapalováním vložte kartu SD do vstupu SD 1 ve Vašem vozidle. Karta SD je křehká: nepřehýbejte ji; vkládejte ji správným směrem; nevkládejte ji s použitím síly. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle. CZ.14

16 ZÁSADY POUŽITÍ (1/3) Dotyková obrazovka 1 Pohyb v nabídce Dotyková obrazovka 1 umožňuje přístup k funkcím systému. Dotýkejte se dotykové obrazovky 1 pro prohlížení stránek a otevření menu. Poznámka: možnost použití dotykové obrazovky může být za jízdy omezena. Potvrzení/zrušení volby Vždy potvrďte změnu parametru stisknutím tlačítka Hotovo. Ovládací displej Pohyb v nabídce Stiskněte tlačítko 3 pro vstup do menu. Použijte tlačítka 2 pro prohlížení telefonních kontaktů, rádiových stanic atd. Potvrzení/zrušení volby Stiskněte tlačítko 4 pro návrat na zahajovací obrazovku. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle. Čelo multimédií Pohyb v nabídce Použijte otočné ovládání 5 pro pohyb z menu do menu, vstup do menu potvrďte stisknutím centrálního tlačítka 6. Potvrzení/zrušení volby Stisknutím centrálního tlačítka 6 potvrdíte změnu. Stiskněte tlačítko 7 pro zrušení výběru a přechod do předchozího menu. Stiskněte tlačítko 8 pro návrat na zahajovací obrazovku. CZ.15

17 ZÁSADY POUŽITÍ (2/3) 9 10 Stiskněte joystick 11 pro otevření vybraného prvku. V menu ve výsečích naklánějte joystick 11 doleva nebo doprava pro přechod z výseče do výseče. Oblíbené - Navigace Potvrzení/zrušení volby Stiskněte joystick 11 pro potvrzení změny. Stiskněte tlačítko 9 pro zrušení výběru a přechod do předchozího menu. Stiskněte tlačítko 10 pro návrat na zahajovací obrazovku. Přidat oblíbené Odstranit oblíbenou položku Odstranit všechny oblíbené Centrální ovládání 11 Pohyb v nabídce Použijte joystick 11 pro pohyb z menu do menu: Pohněte joystickem 11 nahoru nebo dolů pro pohyb v různých oblastech obrazovky (horní lišta, prostřední oblast, spodní lišta). Otáčejte joystickem 11 pro pohyb mezi různými prvky v dané oblasti. Funkční menu Funkční menu A je dostupné z většiny menu v systému a umožňuje rychlý přístup k funkcím právě otevřené stránky. A Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle. CZ.16

18 ZÁSADY POUŽITÍ (3/3) Prezentace hlavního menu Pro přístup do hlavního menu stiskněte na zahajovací obrazovce tlačítko Nabídka. Vozidlo FM1 Preset Systém se skládá ze šesti velkých celků, které jsou všechny přístupné z hlavního menu: Tato funkce zahrnuje správu vybavení, jako je například couvací kamera, palubní počítač nebo Driving Eco², a některých prvků specifických pro elektromobily. Tok energie Nabídka Navigace Prezentace zahajovací obrazovky Zahajovací obrazovka je výchozí obrazovkou Vašeho multimediálního systému. Skládá se z určitého počtu zkratek vedoucích k dalším funkcím, jako je navigační systém nebo rádio. Pro popis zahajovací obrazovky přejděte na kapitolu Celkový popis. Poznámka: Je možné změnit konfiguraci zahajovací obrazovky. Přejděte na odstavec Zahajovací obrazovka v kapitole Nastavení systému. Tato funkce zahrnuje všechny funkce satelitního navádění, automapy, dopravní informace, služby LIVE a upozornění na nebezpečné oblasti. Multimédia Tato funkce umožňuje spravovat rádio a přehrávání audio souborů a videa. Telefon Tato funkce slouží ke spárování mobilního telefonu se systémem a k jeho používání v režimu handsfree. Služby Tato funkce zahrnuje e-shop R-Link Store a aplikace. Systém Tato funkce umožňuje nastavení různých parametrů multimediálního systému, jako jsou zobrazení, jazyk, datum a čas atd. CZ.17

19 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ Stiskněte tlačítko Jazyk 3 pro změnu jazyka systému. Stisknutím Hotovo 2 spustíte multimediální systém. Spuštění Bezpečnost Upozornění: Vždy jezděte bezpečně a dodržujte místní dopravní předpisy. Sdílení dat není autorizováno Vybrali jste sdílení informací mimo vozidlo. Nastavení můžete kdykoli změnit v nabídce Služby. Změnit nastavení Hotovo Jazyk Multimediální systém se automaticky spustí při zapnutí zapalování. V ostatních případech stiskněte tlačítko zapnout/vypnout. Při spuštění motoru zobrazí systém bezpečnostní obrazovku, která umožňuje kontrolu stavu sdílení dat, pokud je k dispozici připojení. Tato obrazovka umožňuje nastavit parametry některých funkcí: Stiskněte tlačítko Změnit nastavení 1 pro potvrzení nebo odmítnutí sdílení dat. Vypnutí Po vypnutí zapalování se systém automaticky vypne nejpozději při otevření dveří vozidla u řidiče. Při zapnutém zapalování stiskněte tlačítko zapnout/vypnout audiosystému. Nová inicializace systému Pro vynulování všech parametrů systému a/ nebo smazání všech osobních dat v hlavní nabídce vyberte Systém, potom Obnovení nastavení od výrobce a potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Poznámka: inicializace systému způsobí vypnutí všech aplikací. Zobrazení teploty/času Tato obrazovka se zobrazí při otevření dveří vozidla u řidiče ještě před nastartováním vozidla. Zobrazí se při vypnutí systému: Při zapnutém zapalování stiskněte tlačítko audiosystému zapnout/vypnout. Systém zastaví navádění a zobrazí jednoduchou obrazovku s časem a venkovní teplotou. CZ.18

20 PŘIDÁVÁNÍ, SPRÁVA OBLÍBENÝCH FM1 Tok energie Preset Oblíbené - Navigace A A A A A Přidat oblíbené Odstranit oblíbenou položku Přidání oblíbeného telefonu 4 Vyberte volný list A nebo +, a potom Přidat oblíbené. Vyberte oblíbenou položku ze seznamu pro přidání kontaktu. Pro více informací přejděte na kapitolu Správa telefonního seznamu. Poznámka: Kontakt přidaný do oblíbených zůstane viditelný pro všechny uživatele vozidla, i když připojí jiný, libovolný přístroj. Nabídka 1 Přidávání oblíbených Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko 1. Menu oblíbené umožňuje spravovat čtyři typy oblíbených: Navigační systém 2; Autorádio 3; Telefon 4; Aplikace 5. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle Odstranit všechny oblíbené Přidání oblíbeného navádění 2 Vyberte první volný list A nebo +, a potom Přidat oblíbené. Vyberte oblíbenou položku ze seznamu pro přidání uloženého cíle cesty k oblíbeným. Poznámka: Pro přidání oblíbeného navádění musíte nejprve mít uloženou adresu. Přejděte na odstavec Potvrdit cíl cesty v kapitole Zadání cílového místa. Přidání oblíbeného rádia 3 Vyberte volný list A nebo +, a potom Přidat oblíbené. Vyberte oblíbenou položku ze seznamu pro přidání preset rádia (pouze FM) do oblíbených. Přidání oblíbených aplikací 5 Vyberte volný list A nebo +, a potom Přidat oblíbené. Vyberte oblíbenou položku ze seznamu pro přidání nainstalované aplikace do oblíbených. Zrušení oblíbených Pro zrušení oblíbené položky stiskněte +, potom dotčenou položku, a potom Odstranit oblíbenou položku. Zobrazí se zpráva o potvrzení, pro potvrzení stiskněte Odstranit. Je možné zrušit všechny oblíbené najednou stiskněte +, a potom Odstranit všechny oblíbené. Zobrazí se zpráva o potvrzení, pro potvrzení zrušení stiskněte Odstranit. CZ.19

21 POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (1/3) Systém rozpoznávání hlasu Váš multimediální systém je vybaven systémem rozpoznání hlasu, který umožňuje ovládat určité funkce pomocí hlasu. To Vám umožňuje používat multimediální systém a mít při tom ruce stále na volantu. Aktivace Pro aktivaci systému hlasového rozpoznání stiskněte tlačítko hlasového rozpoznání ve Vašem vozidle. Dotyková obrazovka zobrazí hlavní menu hlasového ovládání. V hlavním menu hlasového ovládání je možné používat hlasové ovládání pro řízení tří funkcí: navádění, telefon, instalované aplikace. Poznámka: Poloha tlačítka pro aktivaci rozpoznávání hlasu závisí na typu vozidla (ovládací prvky na volantu nebo na sloupku řízení). Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu. Hlavní menu hlasového ovládání Ukončit Cílové místo Telefon Aplikace Ukazatel hlasového rozpoznání 1 Ukazatel hlasového rozpoznání 1 se skládá z barevných značek a centrální ikonky. Barevné značky Barevné značky slouží k optimalizaci hlasového rozpoznání: zelená značka: optimální hlasové rozpoznávání, oranžová značka: správné hlasové rozpoznávání, červená značka: průměrné hlasové rozpoznávání. 1 Nápověda Centrální ikonka Podle stavu systému se mohou zobrazit různé centrální ikonky: ikonka Mikrofon: Systém je připraven přijmout hlasový příkaz. ikonka Stahování: Systém stahuje údaje. ikonka Reproduktor: Systém Vám dává informace syntetickým hlasem. CZ.20

22 POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (2/3) Hlavní menu hlasového ovládání Nová adresa Poznámka: Můžete rovněž vložit adresu nebo poslední cíl cesty v hlavním menu hlasového ovládání. Za tímto účelem stiskněte tlačítko hlasového ovládání, řekněte Adresa nebo Poslední cílové body a vyslovte adresu nebo vyberte cíl cesty. Cílové místo Telefon Aplikace Například: Vinohradská 7, Praha Ukončit Nápověda Zpět Nápověda Ovládání navigačního systému pomocí hlasového rozpoznání Je možné vložit adresu do navigačního systému pomocí hlasového rozpoznání integrovaného ve Vašem audio systému. Za tímto účelem: Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání. Jakmile systém vydá zvukový signál, řekněte Cílové místo. Řekněte Adresa a nadiktujte úplnou adresu cíle cesty (číslo domu, jméno ulice, cílové město). Systém Vám ukáže zadanou adresu, potvrďte cíl cesty pro zahájení navádění. Poznámka: Mluvte nahlas a srozumitelně. Použijte ukazatel hlasového rozpoznání pro optimalizaci hlasového rozpoznání. Pokyny týkající se navigace Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla. CZ.21

23 POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (3/3) Hlavní menu hlasového ovládání Ukončit Cílové místo Telefon Aplikace Nápověda Používání telefonu s hlasovým rozpoznáváním Je možné zavolat na určité číslo pomocí hlasového ovládání integrovaného ve Vašem audio systému. Za tímto účelem: Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání. Jakmile systém vydá zvukový signál, řekněte Telefon. Vyslovte jméno osoby, kterou chcete volat, nebo nadiktujte číslo telefonu, který chcete kontaktovat. Vytočit číslo Zpět Volání Odstranit Spustit znovu Nápověda Poznámka: Doporučujeme diktovat jednotlivé cifry telefonního čísla jednu po druhé. Systém ukáže zadané číslo. Řekněte Volání pro volání na nadiktované číslo, nebo Odstranit pro nadiktování jiného čísla. Poznámka: Můžete rovněž volat na uložený kontakt nebo číslo z hlavního menu hlasového ovládání. Za tímto účelem stiskněte tlačítko hlasového ovládání a řekněte jméno kontaktu nebo číslo, kterému chcete volat. Spuštění aplikace pomocí hlasového rozpoznání Je možné spustit aplikaci pomocí hlasového ovládání integrovaného ve Vašem audio systému. Za tímto účelem: Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání. Jakmile systém vydá zvukový signál, řekněte Aplikace. Vyslovte název aplikace, kterou chcete spustit, abyste ji mohli okamžitě začít používat. Poznámka: Můžete rovněž spustit aplikaci obchod R-Link z hlavního menu hlasového ovládání. Za tímto účelem stiskněte tlačítko hlasového ovládání a řekněte Spustit aplikaci obchod R-Link. Poznámka: Můžete říct jméno kontaktu nebo přímo jeho číslo z hlavní strany. Pro poslech syntetického hlasu, který hlásí jméno nebo telefonní číslo kontaktu, stiskněte tlačítko mute ovládání pod volantem. CZ.22

24 VLOŽENÍ CÍLE CESTY (1/5) Menu Navigace V hlavním menu stiskněte Navigace. V menu Navigace stiskněte tlačítko Jet do... a vložte cíl cesty. Menu Jet do... Toto menu nabízí různé způsoby vyznačení cíle: Zadání adresy z rubriky Adresa jedním z následujících způsobů: vložení úplné adresy (město, ulice a číslo), vyhledání poštovního směrovacího čísla, výběr Centrum města, výběr křížení nebo křižovatky, výběr Domov, výběr adresy z Uložená místa, výběr cíle cesty z Poslední cílové body, výběr cíle cesty pomocí TomTom Places, výběr cíle cesty podle Dobíjecí stanice (elektrické vozidlo), výběr adresy z Bod zájmu (BZ), výběr Bod na mapě, výběr Zeměpisné šířky a Zeměpisné délky. Domov Tato volba Vám umožní spustit navigaci k Vašemu bydlišti. Pro vložení adresy Vašeho bydliště použijte menu Nastavení a potom Změnit domovské místo. Uložená místa Položka Uložená místa obsahuje zaznamenané preferované cíle (např. pracoviště). V menu Navigace vyberte sekci Jet do.... Vyberte Uložená místa a potvrďte. Zvolte adresu požadovaného cílového místa ze seznamu adres pro zahájení navádění. Uložené adresy můžete spravovat v menu Nastavení, potom vyberte Spravovat uložená místa. Poznámka: Ikona Uložená místa umožňuje přístup k uloženým adresám a, v případě potřeby, umožňuje tlačítko + další adresy přidávat. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle. CZ.23

25 VLOŽENÍ CÍLE CESTY (2/5) Zadání Adresa Tato volba Vám umožní zadat celou adresu nebo její část: zemi, město, ulici a domovní číslo. Při prvním použití Vás systém požádá o výběr cílové země. V následujících použitích můžete zadat jméno města nebo jeho PSČ na klávesnici 3. Systém Vám může v zóně 1 nabídnout více názvů měst. Stisknutím zobrazeného jména města dané město potvrdíte. Přístup k úplnému seznamu odpovídajícímu Vašemu hledání získáte zvolením Seznam 2. Zvolte požadované město. Stejným způsobem postupujte v polích Ulice a Číslo domu. Ulice : Paris Avenue de la grande armée 3 1 Zobrazení seznamu 2 Poznámka: Systém uchová v paměti poslední zadaná města. Některé z nich můžete zvolit přímo stisknutím oblasti 1. Poznámka: jsou přípustné pouze adresy známé systému v digitální mapě. Poslední cílové body Tato volba Vám umožňuje vybrat cíl cesty ze seznamu posledních použitých adres. Tato uložení do paměti se provedou automaticky. V menu Navigace vyberte sekci Jet do... a v ní zvolte sekci Poslední cílové body. V seznamu uložených cílových míst zvolte adresu pro zahájení navádění. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle. CZ.24

26 VLOŽENÍ CÍLE CESTY (3/5) TomTom Places Dobíjecí stanice Bod zájmu (BZ) Tato služba umožňuje rychle vyhledat jakýkoliv bod zájmu přes klíčové slovo a udělat z něj cíl cesty. V menu Navigace vyberte sekci Jet do... a v ní zvolte sekci TomTom Places. Vložte klíčové slovo pomocí dotykové klávesnice a potvrďte. V seznamu nalezených prvků vyberte adresu pro zahájení navádění. Poznámka: Tato ikona se zobrazí pouze, pokud máte předplatné v zemích, kde jsou služby LIVE dostupné (viz kapitola Služby navigačního systému v tomto dokumentu). Tato nabídka umožňuje vyhledat nabíjecí stanici pro Vaše elektrické vozidlo a naplánovat cestu k tomuto místu. Poznámka: můžete spravovat osobní stanice přes menu Nastavení EV. Přejděte na kapitolu Parametry navigace. Poznámka: Vaše oblíbené nabíjecí stanice jsou uložené v navigačním systému, zatímco kmenový seznam nabíjecích stanic je uložen na kartě SD. Pouze seznam na mapě SD může být aktualizován a pouze osobní nabíjecí stanice je možné spravovat z navigačního systému. Bod zájmu (BZ) může být druh služeb, zařízení nebo turistická lokalita poblíž místa na trase (výchozí bod trasy, cílové město, po cestě apod.). BZ jsou zařazeny do různých kategorií, jako např. restaurace, muzea, parkoviště apod. Pro vyhledání bodu zájmu (BZ) máte na výběr několik možností: kategorie; název hledaného BZ. V menu navigace vyberte sekci Jet do..., potom Bod zájmu a potvrďte. CZ.25

27 VLOŽENÍ CÍLE CESTY (4/5) Vyhledávání BZ podle kategorií V menu Navigace vyberte sekci Jet do... a v ní zvolte sekci Bod zájmu. Zvolte hledanou zónu: BZ v blízkosti, Ve městě nebo Blízko domova. Zvolte typ požadované kategorie. Potom zadejte název města a volbou Hotovo spusťte vyhledávání. Podle názvu hledaného bodu zájmu. Zadejte název BZ, který chcete najít, systém ho automaticky vyhledá. Bod na mapě Tato funkce Vám umožní stanovit cílové místo pomocí mapy. V menu Navigační systém vyberte Jet do..., a potom Bod na mapě. Posouvejte mapu a umístěte kurzor na požadované cílové místo, poté volbu potvrďte: systém vypočítá trasu. Potvrďte cíl. Po zadání údajů o cíli cesty zobrazí systém přehled trasy pro potvrzení. Jakmile je trasa potvrzena, systém ji vypočítá. Ve výchozím nastavení systém vypočítá nejrychlejší trasu. Poznámka: Kritérium výpočtu je možné změnit v nastaveních. Na konci výpočtu systém zobrazí syntézu navigace a nabídne Vám dvě možnosti: + Vám umožní zobrazit detaily trasy různými způsoby (viz odstavec Detaily na trase v kapitole Navádění ), měnit a ukládat trasu. Hotovo, navádění bude zahájeno. šířka Délka Tato funkce Vám umožní definovat cíl pomocí hodnot zeměpisné šířky a délky. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle. CZ.26

28 VLOŽENÍ CÍLE CESTY (5/5) Poznámka: Pokud volbu nepotvrdíte, tato stránka se po deseti sekundách zavře a automaticky se spustí navádění. Poznámka: pokud je cíl cesty v závislosti na úrovni nabití vozidla dosažitelný, spustí se navádění. Pokud je úroveň nabití příliš nízká, nabídne systém vyhledání nabíjecí stanice na trase. Poznámka: IQ Routes je funkce pro optimalizaci času jízdy na základě statistických údajů a umožňuje vypočítat itinerář podle průměrné doby jízdy podle dní a hodin. Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce přejděte na kapitolu Nastavení navigačního systému. Jet do... Potvrdit 4 5 LIVE Magny-les-hameaux 0:15 h 8.5 km Nejrychlejší IQ Routes 1 Janvier, 0:32 Shrnutí vybrané trasy Shrnutí se zobrazí na konci výpočtu trasy, jakmile zadáte cíl cesty. Displej nabízí dvě výseče: Výseč trasy 4 umožňuje zobrazit přehled trasy. výseč Live 5 umožňuje zobrazit dopravní informace v reálném čase (předplacená služba). Poznámka: Stiskněte jednu z výsečí pro zobrazení jejího obsahu. Uskutečnitelná část cesty se na mapě zobrazuje zeleně. Část cesty, kterou bez nabití nelze ujet, se zobrazuje červeně. Pokud je úroveň nabití Vašeho vozidla dostatečná, zobrazí se ve výseči trasy 4 startovací praporek. Pokud úroveň nabití Vašeho vozidla není dostatečná, zobrazí se startovací praporek s bleskem na červeném pozadí ve výseči trasy 4. Záruka aktualizace map Po dodání nového vozidla máte lhůtu přibližně 60 dní pro bezplatnou aktualizaci souboru map. Po uplynutí této doby budou aktualizace zpoplatněny. Pro více informací se obraťte na značkový servis. CZ.27

29 HLASITOST A HLAS Hlasitost Změna hlasitosti Pro změnu hlasitosti použijte ovládání zvuku audiosystému během hlasového oznámení nebo v menu Systém, Nastavení zvuku, a potom Úrovně zvuku a nastavte následující hlasitosti: celkovou hlasitost; pokyny navigačního systému; hands-free sadu telefonu; vyzvánění telefonu; hlasové zprávy; zvuky aplikací; dopravní hlášení. Stiskněte Hotovo pro uložení vybraných hlasitostí. Výběr hlasu Systém Vám nabídne možnost zvolit syntetický nebo nahraný lidský hlas. Tyto hlasy se používají pro hlasové instrukce. Pro změnu hlasu používaného navigačním systémem vyberte v hlavním menu Navigace, Nastavení, a potom Hlas. Vyberte hlas ze seznamu. Hlasové pokyny Hlasy hlasových pokynů generuje navigační systém. Dávají Vám hlasové pokyny při řízení. Mohou oznamovat směr (např.: zahněte vpravo) a informace na dopravních značkách. Poznámka: Hlasové ovládání funguje pouze s hlasovými pokyny. Nahrané lidské hlasy Uložené lidské hlasy jsou nahrány hercem nebo herečkou. Poznámka: Uložené lidské hlasy dávají pouze zjednodušené pokyny navádění. CZ.28

Pokyny pro použití CZ.3

Pokyny pro použití CZ.3 R-Link Obsah Opatření pro použití...................................................................... CZ.3 Obecné údaje.......................................................................... CZ.4

Více

R-Link s R a s / l G / R c s n RR si et t n e

R-Link s R a s / l G / R c s n RR si et t n e R-Link Pokyny pro použití....................................................................... CZ.3 Obecné údaje.......................................................................... CZ.4 Celkový

Více

CARMINAT TOMTOM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CARMINAT TOMTOM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CARMINAT TOMTOM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Opatření pro použití..................................................................... 2 Obecné údaje..........................................................................

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

R-LINK2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

R-LINK2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R-LINK2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA výkony s vášní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském provozu.

Více

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian Meeting Asistent Manuál pro instalaci a ovládání aplikace Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian 1 Úvodem 2 Podporované přístroje 3 Start 3.1 Potřebné vybavení 3.2 Instalace aplikace do telefonu 4

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

R-Link 2 s R a s / l G / R c s n RR si et t n e

R-Link 2 s R a s / l G / R c s n RR si et t n e R-Link 2 POKYNY PRO POUŽITÍ Je bezpodmínečně nutné dodržovat dále uvedené pokyny kvůli bezpečnosti a nebezpečí hmotných škod. Bezpodmínečně dodržujte zákony platné v zemi, ve které se nacházíte. Pokyny

Více

R-LINK2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

R-LINK2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R-LINK2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA výkony s vášní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském provozu.

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26 CZ OBSAH Úvod Bezpečnostní pokyny Varování Stručný průvodce Navigační systém CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/2014 09:26 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 2 29/05/2014 09:26 Úvod NÁVOD K OBSLUZE

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Bezpečnostní opatření pro používání

Bezpečnostní opatření pro používání Následující symboly jsou uvedeny jak v tomto návodu k použití, tak i na samotném přístroji. Jejich smyslem je zajistit správné a bezpečné používání zařízení a zabránit případnému poranění nebo škodám na

Více

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Zákaznická linka: +420 840 181 181 Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Datum: 1.11.2015 Verze: 1.00 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. APLIKACE MY CONNECTED CAR...3 3. OVLÁDÁNÍ APLIKACE...4 3.1

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Mazda NB1 Referenční příručka

Mazda NB1 Referenční příručka Mazda NB1 Referenční příručka Obsah Přečtěte si jako první 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS... 7 Spuštění zařízení se nezdařilo... 7 Péče o zařízení... 8 Více informací... 8 Paměťová

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Uložení nebo zobrazení místa 4 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 5 Navigace offline 5 Pomoc

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 55 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE SYSTÉMEM NISSAN CONNECT PRO ELEKTROMOBILY

RYCHLÝ PRŮVODCE SYSTÉMEM NISSAN CONNECT PRO ELEKTROMOBILY RYCHLÝ PRŮVODCE SYSTÉMEM NISSAN CONNECT PRO ELEKTROMOBILY Získejte ze svého elektromobilu Nissan maximum se systémem NissanConnect EV. Podle následujících instrukcí můžete ovládat svůj vůz přes počítač

Více

Užijte si televizi Horizon od UPC

Užijte si televizi Horizon od UPC Užijte si televizi Horizon od UPC Uživatelský manuál HD Mediaboxu Hlavní nabídka Informace Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na: http://consumer.inosat.com/manualmy_cz.pdf 1 NABÍJENÍ BATERIE Uživatel bude automaticky informován

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID PocketHome VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID ÚVOD Tato aplikace umožňuje pohodlné ovládání centrální jednotky systému PocketHome prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení.

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Návod k využívání interaktivních funkcí

Návod k využívání interaktivních funkcí Návod k využívání interaktivních funkcí Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody Interaktivní TV. Svoji Interaktivní TV budete ovládat přes velmi jednoduchou a intuitivní aplikaci.

Více

TomTom Referenční příručka

TomTom Referenční příručka TomTom Referenční příručka Obsah Nebezpečné oblasti 3 Nebezpečné zóny ve Francii... 3 Upozornění na nebezpečnou zónu... 3 Změna způsobu upozornění... 4 Ohlašovací tlačítko... 4 Ohlášení nové nebezpečné

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Nastavení telefonu HTC HD2

Nastavení telefonu HTC HD2 Nastavení telefonu HTC HD2 Telefon HTC HD2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

CARMINAT TOMTOM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CARMINAT TOMTOM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CARMINAT TOMTOM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Pokyny pro použití...................................................................... 2 Obecné údaje..........................................................................

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE Informace Gratulujeme vám ke koupi přístroje NDrive! NDrive je navigační systém, který splní všechna vaše očekávání. Díky GPS technologii (Global Positioning System) můžete využívat

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Popis navigačního sw igo PRIMO

Popis navigačního sw igo PRIMO Popis navigačního sw igo PRIMO Toto je úvodní obrazovka - hlavní menu navigace. Odtud můžeme přistupovat ke všem částem aplikace. Cíl cesty se zadává klepnutím na tlačítko "Hledat". Zadání cíle cesty (tzn.

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE SYSTÉMEM NISSANCONNECT PRO ELEKTROMOBILY

RYCHLÝ PRŮVODCE SYSTÉMEM NISSANCONNECT PRO ELEKTROMOBILY RYCHLÝ PRŮVODCE SYSTÉMEM NISSANCONNECT PRO ELEKTROMOBILY Získejte ze svého elektromobilu Nissan co nejvíc se systémem NissanConnect. Podle následujících instrukcí můžete ovládat svůj vůz přes počítač nebo

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tato dokumentace byla vytvořena pro

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce www.centrex.gts.cz Strana 1 z 14 Obsah 1 Přihlášení do portálu Centrex... 3 2 Hlavní stránka aplikace základní popis... 3 3 Použití interaktivní nápovědy...

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 38 VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 Akce Provedený povel 1 - Stlačení (dozadu) Zvýšení hlasitosti. 2 - Stlačení (dozadu) Snížení hlasitosti. 1 + 2 - Současné stlačení Vypnutí zvuku (mute), obnovení

Více

Interaktivní funkce Selfnet TV

Interaktivní funkce Selfnet TV Interaktivní funkce Selfnet TV Uživatelská příručka Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody interaktivní televize Selfnet TV. Svoji Selfnet TV budete ovládat přes velmi jednoduchou

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 36 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. mobilní aplikace. pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace

GPS Loc. Uživatelský manuál. mobilní aplikace. pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace GPS Loc mobilní aplikace Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace Mobilní aplikace GPS Loc je určena na sledování aktuální polohy vozidla nebo sledovaného objektu,

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Aplikace NAM tracker

Aplikace NAM tracker Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů (výchozí obrazovka)..............................

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více