POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3"

Transkript

1 R-Link

2 Pokyny pro uživatele CZ.3 Obecné informace CZ.4 Celkový popis CZ.4 Představení ovládacích prvků CZ.5 Karta SD: použití a inicializace CZ.13 Zásady použití CZ.15 Zapnutí/vypnutí CZ.18 Přidávání a správa oblíbených položek CZ.19 Používání hlasového rozpoznání CZ.20 Navigace CZ.23 Označení cíle cesty CZ.23 Hlasitost a hlasy CZ.28 Čtení mapy CZ.29 Navádění CZ.30 Příprava trasy CZ.34 Dopravní informace CZ.35 Zobrazení mapy CZ.38 Služby navigačního systému CZ.39 Z.E. Služby CZ.41 Nabíjecí stanice CZ.42 Dojezdová vzdálenost CZ.43 Přidávání a správa uložených adres CZ.44 Nastavení navigace CZ.45 Multimédia CZ.47 Poslech rádia CZ.47 Média CZ.52 Čtečka fotografií CZ.53 Přehrávání videa CZ.54 Nastavení multimédií CZ.55 CZ.1

3 Telefon CZ.57 Spárování/odebrání telefonu CZ.57 Připojení, odpojení telefonu CZ.59 Správa seznamu v telefonu CZ.60 Volání, přijetí hovoru CZ.61 Výpis volání CZ.63 Během hovoru CZ.64 Nastavení telefonu CZ.65 Vozidlo CZ.66 Driving eco² CZ.66 Parkovací asistent, couvací kamera CZ.67 Elektrické vozidlo CZ.69 Take care CZ.71 Palubní počítač, nastavení vozidla CZ.73 Služby CZ.74 Představení menu Služby CZ.74 Stahování a instalace aplikací CZ.75 Nastavení služeb CZ.79 Systém CZ.80 Nastavení systému CZ.80 Provozní závady CZ.83 CZ.2

4 POKYNY PRO POUŽITÍ Je bezpodmínečně nutné dodržovat dále uvedené pokyny kvůli bezpečnosti a nebezpečí hmotných škod. Bezpodmínečně dodržujte zákony platné v zemi, ve které se nacházíte. Pokyny pro zacházení se systémem Manipulujte s ovládacími prvky a čtěte informace na displeji, když Vám to umožní podmínky silničního provozu. Hlasitost nastavujte na nižší úroveň, která umožní vnímat okolní zvuky. Pokyny týkající se navigace Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla. Podle zeměpisných oblastí mohou na mapě obsažené na SD kartě chybět informace o novinkách na trase. Buďte ostražití. Ve všech případech musí mít dopravní předpisy a značky vždy přednost před indikacemi navigačního systému. Pokyny k technickému vybavení Neprovádějte žádnou demontáž ani úpravu, abyste předešli hmotným škodám a popálení. S každým případem, kdy zařízení nefunguje nebo je třeba je demontovat, se prosím obraťte na značkový servis. Nevkládejte cizí předměty ani poškozenou či znečištěnou SD kartu do čtečky. Displej vždy čistěte hadříkem z mikrovlákna. Použijte SD kartu uzpůsobenou Vašemu navigačnímu systému. Přijetí Všeobecných obchodní podmínek je podmínkou pro používání systému. Popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu. Návod zahrnuje soubor existujících funkcí popisovaných typů zařízení. Jejich přítomnost závisí na typu zařízení, výběru volitelné výbavy a na zemi prodeje. Stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsány některé funkce, které by se měly objevit v průběhu následujícího roku. Další informace vám poskytne autorizovaný zástupce značky. CZ.3

5 CELKOVÝ POPIS FM1 Tok energie Nabídka M A B C D E O P Q L Preset 3 K J I H F G H Funkční menu. I Mapa navigačního systému. J Aktuální poloha vozidla. K Oblíbené. L Driving Eco² / Tok energie u elektrických vozidel. M Hlavní menu. Poznámka: Je možné změnit konfiguraci zahajovací obrazovky. Přejděte na odstavec Zahajovací obrazovka v kapitole Nastavení systému. Jet do... S Domov Poslední cílové body Uložená místa TomTom Places R Adresa Dobíjecí stanice Zahajovací zobrazení na displeji A Audio informace. B Oznámení systému. C Přístup k menu telefonu / Stav připojeného telefonu. D Venkovní teplota. E Čas. F Dopravní informace. G Naváděcí pokyny a vzdálenost k místu příští změny směru. Obrazovka s menu O Přejít na předchozí stránku. P Název menu. Q Přejít na následující stránku. R Název funkce nebo podmenu. S Návrat do předchozího menu. CZ.4

6 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (1/8) Ovládací displej Funkce Ze seznamu: pohyb nahoru. Z mapy: změna měřítka (režim ZOOM). 2 Tlačítko potvrzení. 3 Ze seznamu: pohyb dolů. Z mapy: změna měřítka (režim ZOOM). 5 4 Zobrazení zahajovací obrazovky. 5 Stisk: zapnutí/vypnutí. Otáčení: nastavení hlasitosti právě poslouchaného zdroje. CZ.5

7 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (2/8) Čelo multimédií CZ.6

8 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (3/8) Krátké stisknutí: zapnutí/vypnutí. 6 Otáčení: nastavení hlasitosti při poslechu. 7 Přejít na zahajovací obrazovku. 8 Změna skladby na CD nebo seznamu přehrávání. 9 Přístup do menu telefonu. 10 Vysunutí CD. Funkce 11 Otevření obrazovky zdroje, který právě hraje (autorádio, CD audio apod.) 12 Otevření funkčního menu. 13 Přepnutí: pohyb na mapě; nahoru/dolu: Pro pohyb v různých oblastech obrazovky (horní lišta, prostřední oblast, spodní lišta). levá/pravá: Pro pohyb v různých prvcích určitého menu. Otáčení: pohyb v různých prvcích jedné oblasti; změna velikosti měřítka (režim ZOOM). Stisk: potvrdit. 14 Návrat do předchozího menu. 15 Přístup do hlavního menu. 16 Poslech autorádia/změna vlnového rozsahu. 17 Volba externího zdroje. CZ.7

9 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (4/8) Čela rádia CZ.8

10 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (5/8) Funkce 18 Poslech autorádia/změna vlnového rozsahu. 19 Zapnutí/vypnutí. 20 Otáčení: nastavení hlasitosti při poslechu. 21 Krátké stisknutí: vyvolání uložené radiostanice. Dlouhé stisknutí: uložení radiostanice do paměti. 22 Otočení: vyhledávání stanic, změna skladby na CD. 23 Vysunutí CD. 24 Volba externího zdroje. 25 Krátké stisknutí: Změna skladby na CD nebo seznamu přehrávání. CZ.9

11 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (6/8) Ovládání pod volantem Výběr audio zdroje. Funkce 27 Přijetí/ukončení hovoru (režim telefonu) Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje Snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje Vypnutí/zapnutí zvuku rádia. Pozastavit/znovu spustit audio skladbu Změna režimu rádia (přednastavení/seznam/frekvence) nebo potvrzení určité operace. 31 Vyhledávání stanic rádia/změna skladby nebo audio složky Změna režimu rádia (AM/FM1/FM2/DR1/DR2) Krátké stisknutí: vypnutí/zapnutí zvuku; přijetí/ukončení hovoru (režim telefonu). 31 CZ.10

12 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (7/8) Ovládání pod volantem s hlasovým ovládáním Výběr audio zdroje. Funkce 35 Změna režimu rádia (AM/FM1/FM2/DR1/DR2). 36 Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje. 37 Krátké stisknutí: přijetí/ukončení hovoru (režim telefonu); vypnutí/zapnutí zvuku. 38 Snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje Otáčení: Vyhledávání stanic rádia/změna skladby nebo audio složky. Stisk: změna režimu rádia (přednastavení/seznam/frekvence). 40 Aktivace/deaktivace rozpoznávání hlasu. CZ.11

13 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (8/8) Centrální ovládání Funkce Návrat do předchozího menu. 42 Přejít na zahajovací obrazovku. 43 Otevření funkčního menu. 44 Přístup do menu Telefon. Přepnutí: pro pohyb na mapě nebo v menu/na stránce; nahoru a dolů: pohyb v různých oblastech menu (horní lišta, střed, dolní lišta); Otáčení: pohyb v různých prvcích jedné oblasti; pohyb v seznamu; změna velikosti měřítka (režim ZOOM). Stisk: potvrdit. 46 Otevření obrazovky zdroje, který právě hraje (autorádio, CD audio apod.). 47 Aktivace displeje v pohotovostním režimu pro skrytí mapy. 48 Přístup k oblíbeným. 49 Přístup do hlavního menu. 50 Přístup na stránku navigačního systému. CZ.12

14 SD KARTA: POUŽITÍ, INICIALIZACE (1/2) Karta SD Karta SD se dodává s navigačním systémem. Na kartě je mimo jiné uložený soubor map Vaší země nebo několika zemí. Než budete kartu SD používat, zkontrolujte, zda není zablokovaná. Aktualizace, především seznamů map, jsou pravidelně zveřejňovány. Jsou dostupné pouze ke stažení v e-shopu R-Link Store, a to tak, že vložíte kartu SD navigačního systému do vstupu SD Vašeho počítače připojeného k internetu. Po dodání nového vozidla máte na bezplatnou aktualizaci map lhůtu několika dní. Poté budou aktualizace zpoplatněny. Používejte Vaši kartu SD výhradně v rámci funkce a aktualizace Vašeho navigačního systému. Nevkládejte ji do jiného přístroje (fotoaparát, přenosné GPS zařízení atd.), ani do navigace jiného vozidla. Můžete si také stáhnout další mapy než pouze pro Vaši zemi (např. pro západní Evropu). Použijte výhradně SD kartu kompatibilní s navigačním systémem Vašeho vozidla. CZ.13

15 SD KARTA: POUŽITÍ, INICIALIZACE (2/2) Vytáhněte kartu SD 1 V hlavním menu stiskněte Systém a potom Vytažení karty SD a kartu SD zcela bezpečně vytáhněte. Pro vyjmutí karty SD ze vstupu SD 1 na kartu zatlačte a následně ji uvolněte. Karta se vysune o několik milimetrů. Kartu zcela vytáhněte. Vložte kartu SD S vypnutým zapalováním vložte kartu SD do vstupu SD 1 ve Vašem vozidle. Karta SD je křehká: nepřehýbejte ji; vkládejte ji správným směrem; nevkládejte ji s použitím síly. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle. CZ.14

16 ZÁSADY POUŽITÍ (1/3) Dotyková obrazovka 1 Pohyb v nabídce Dotyková obrazovka 1 umožňuje přístup k funkcím systému. Dotýkejte se dotykové obrazovky 1 pro prohlížení stránek a otevření menu. Poznámka: možnost použití dotykové obrazovky může být za jízdy omezena. Potvrzení/zrušení volby Vždy potvrďte změnu parametru stisknutím tlačítka Hotovo. Ovládací displej Pohyb v nabídce Stiskněte tlačítko 3 pro vstup do menu. Použijte tlačítka 2 pro prohlížení telefonních kontaktů, rádiových stanic atd. Potvrzení/zrušení volby Stiskněte tlačítko 4 pro návrat na zahajovací obrazovku. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle. Čelo multimédií Pohyb v nabídce Použijte otočné ovládání 5 pro pohyb z menu do menu, vstup do menu potvrďte stisknutím centrálního tlačítka 6. Potvrzení/zrušení volby Stisknutím centrálního tlačítka 6 potvrdíte změnu. Stiskněte tlačítko 7 pro zrušení výběru a přechod do předchozího menu. Stiskněte tlačítko 8 pro návrat na zahajovací obrazovku. CZ.15

17 ZÁSADY POUŽITÍ (2/3) 9 10 Stiskněte joystick 11 pro otevření vybraného prvku. V menu ve výsečích naklánějte joystick 11 doleva nebo doprava pro přechod z výseče do výseče. Oblíbené - Navigace Potvrzení/zrušení volby Stiskněte joystick 11 pro potvrzení změny. Stiskněte tlačítko 9 pro zrušení výběru a přechod do předchozího menu. Stiskněte tlačítko 10 pro návrat na zahajovací obrazovku. Přidat oblíbené Odstranit oblíbenou položku Odstranit všechny oblíbené Centrální ovládání 11 Pohyb v nabídce Použijte joystick 11 pro pohyb z menu do menu: Pohněte joystickem 11 nahoru nebo dolů pro pohyb v různých oblastech obrazovky (horní lišta, prostřední oblast, spodní lišta). Otáčejte joystickem 11 pro pohyb mezi různými prvky v dané oblasti. Funkční menu Funkční menu A je dostupné z většiny menu v systému a umožňuje rychlý přístup k funkcím právě otevřené stránky. A Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle. CZ.16

18 ZÁSADY POUŽITÍ (3/3) Prezentace hlavního menu Pro přístup do hlavního menu stiskněte na zahajovací obrazovce tlačítko Nabídka. Vozidlo FM1 Preset Systém se skládá ze šesti velkých celků, které jsou všechny přístupné z hlavního menu: Tato funkce zahrnuje správu vybavení, jako je například couvací kamera, palubní počítač nebo Driving Eco², a některých prvků specifických pro elektromobily. Tok energie Nabídka Navigace Prezentace zahajovací obrazovky Zahajovací obrazovka je výchozí obrazovkou Vašeho multimediálního systému. Skládá se z určitého počtu zkratek vedoucích k dalším funkcím, jako je navigační systém nebo rádio. Pro popis zahajovací obrazovky přejděte na kapitolu Celkový popis. Poznámka: Je možné změnit konfiguraci zahajovací obrazovky. Přejděte na odstavec Zahajovací obrazovka v kapitole Nastavení systému. Tato funkce zahrnuje všechny funkce satelitního navádění, automapy, dopravní informace, služby LIVE a upozornění na nebezpečné oblasti. Multimédia Tato funkce umožňuje spravovat rádio a přehrávání audio souborů a videa. Telefon Tato funkce slouží ke spárování mobilního telefonu se systémem a k jeho používání v režimu handsfree. Služby Tato funkce zahrnuje e-shop R-Link Store a aplikace. Systém Tato funkce umožňuje nastavení různých parametrů multimediálního systému, jako jsou zobrazení, jazyk, datum a čas atd. CZ.17

19 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ Stiskněte tlačítko Jazyk 3 pro změnu jazyka systému. Stisknutím Hotovo 2 spustíte multimediální systém. Spuštění Bezpečnost Upozornění: Vždy jezděte bezpečně a dodržujte místní dopravní předpisy. Sdílení dat není autorizováno Vybrali jste sdílení informací mimo vozidlo. Nastavení můžete kdykoli změnit v nabídce Služby. Změnit nastavení Hotovo Jazyk Multimediální systém se automaticky spustí při zapnutí zapalování. V ostatních případech stiskněte tlačítko zapnout/vypnout. Při spuštění motoru zobrazí systém bezpečnostní obrazovku, která umožňuje kontrolu stavu sdílení dat, pokud je k dispozici připojení. Tato obrazovka umožňuje nastavit parametry některých funkcí: Stiskněte tlačítko Změnit nastavení 1 pro potvrzení nebo odmítnutí sdílení dat. Vypnutí Po vypnutí zapalování se systém automaticky vypne nejpozději při otevření dveří vozidla u řidiče. Při zapnutém zapalování stiskněte tlačítko zapnout/vypnout audiosystému. Nová inicializace systému Pro vynulování všech parametrů systému a/ nebo smazání všech osobních dat v hlavní nabídce vyberte Systém, potom Obnovení nastavení od výrobce a potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Poznámka: inicializace systému způsobí vypnutí všech aplikací. Zobrazení teploty/času Tato obrazovka se zobrazí při otevření dveří vozidla u řidiče ještě před nastartováním vozidla. Zobrazí se při vypnutí systému: Při zapnutém zapalování stiskněte tlačítko audiosystému zapnout/vypnout. Systém zastaví navádění a zobrazí jednoduchou obrazovku s časem a venkovní teplotou. CZ.18

20 PŘIDÁVÁNÍ, SPRÁVA OBLÍBENÝCH FM1 Tok energie Preset Oblíbené - Navigace A A A A A Přidat oblíbené Odstranit oblíbenou položku Přidání oblíbeného telefonu 4 Vyberte volný list A nebo +, a potom Přidat oblíbené. Vyberte oblíbenou položku ze seznamu pro přidání kontaktu. Pro více informací přejděte na kapitolu Správa telefonního seznamu. Poznámka: Kontakt přidaný do oblíbených zůstane viditelný pro všechny uživatele vozidla, i když připojí jiný, libovolný přístroj. Nabídka 1 Přidávání oblíbených Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko 1. Menu oblíbené umožňuje spravovat čtyři typy oblíbených: Navigační systém 2; Autorádio 3; Telefon 4; Aplikace 5. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle Odstranit všechny oblíbené Přidání oblíbeného navádění 2 Vyberte první volný list A nebo +, a potom Přidat oblíbené. Vyberte oblíbenou položku ze seznamu pro přidání uloženého cíle cesty k oblíbeným. Poznámka: Pro přidání oblíbeného navádění musíte nejprve mít uloženou adresu. Přejděte na odstavec Potvrdit cíl cesty v kapitole Zadání cílového místa. Přidání oblíbeného rádia 3 Vyberte volný list A nebo +, a potom Přidat oblíbené. Vyberte oblíbenou položku ze seznamu pro přidání preset rádia (pouze FM) do oblíbených. Přidání oblíbených aplikací 5 Vyberte volný list A nebo +, a potom Přidat oblíbené. Vyberte oblíbenou položku ze seznamu pro přidání nainstalované aplikace do oblíbených. Zrušení oblíbených Pro zrušení oblíbené položky stiskněte +, potom dotčenou položku, a potom Odstranit oblíbenou položku. Zobrazí se zpráva o potvrzení, pro potvrzení stiskněte Odstranit. Je možné zrušit všechny oblíbené najednou stiskněte +, a potom Odstranit všechny oblíbené. Zobrazí se zpráva o potvrzení, pro potvrzení zrušení stiskněte Odstranit. CZ.19

21 POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (1/3) Systém rozpoznávání hlasu Váš multimediální systém je vybaven systémem rozpoznání hlasu, který umožňuje ovládat určité funkce pomocí hlasu. To Vám umožňuje používat multimediální systém a mít při tom ruce stále na volantu. Aktivace Pro aktivaci systému hlasového rozpoznání stiskněte tlačítko hlasového rozpoznání ve Vašem vozidle. Dotyková obrazovka zobrazí hlavní menu hlasového ovládání. V hlavním menu hlasového ovládání je možné používat hlasové ovládání pro řízení tří funkcí: navádění, telefon, instalované aplikace. Poznámka: Poloha tlačítka pro aktivaci rozpoznávání hlasu závisí na typu vozidla (ovládací prvky na volantu nebo na sloupku řízení). Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu. Hlavní menu hlasového ovládání Ukončit Cílové místo Telefon Aplikace Ukazatel hlasového rozpoznání 1 Ukazatel hlasového rozpoznání 1 se skládá z barevných značek a centrální ikonky. Barevné značky Barevné značky slouží k optimalizaci hlasového rozpoznání: zelená značka: optimální hlasové rozpoznávání, oranžová značka: správné hlasové rozpoznávání, červená značka: průměrné hlasové rozpoznávání. 1 Nápověda Centrální ikonka Podle stavu systému se mohou zobrazit různé centrální ikonky: ikonka Mikrofon: Systém je připraven přijmout hlasový příkaz. ikonka Stahování: Systém stahuje údaje. ikonka Reproduktor: Systém Vám dává informace syntetickým hlasem. CZ.20

22 POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (2/3) Hlavní menu hlasového ovládání Nová adresa Poznámka: Můžete rovněž vložit adresu nebo poslední cíl cesty v hlavním menu hlasového ovládání. Za tímto účelem stiskněte tlačítko hlasového ovládání, řekněte Adresa nebo Poslední cílové body a vyslovte adresu nebo vyberte cíl cesty. Cílové místo Telefon Aplikace Například: Vinohradská 7, Praha Ukončit Nápověda Zpět Nápověda Ovládání navigačního systému pomocí hlasového rozpoznání Je možné vložit adresu do navigačního systému pomocí hlasového rozpoznání integrovaného ve Vašem audio systému. Za tímto účelem: Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání. Jakmile systém vydá zvukový signál, řekněte Cílové místo. Řekněte Adresa a nadiktujte úplnou adresu cíle cesty (číslo domu, jméno ulice, cílové město). Systém Vám ukáže zadanou adresu, potvrďte cíl cesty pro zahájení navádění. Poznámka: Mluvte nahlas a srozumitelně. Použijte ukazatel hlasového rozpoznání pro optimalizaci hlasového rozpoznání. Pokyny týkající se navigace Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla. CZ.21

23 POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (3/3) Hlavní menu hlasového ovládání Ukončit Cílové místo Telefon Aplikace Nápověda Používání telefonu s hlasovým rozpoznáváním Je možné zavolat na určité číslo pomocí hlasového ovládání integrovaného ve Vašem audio systému. Za tímto účelem: Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání. Jakmile systém vydá zvukový signál, řekněte Telefon. Vyslovte jméno osoby, kterou chcete volat, nebo nadiktujte číslo telefonu, který chcete kontaktovat. Vytočit číslo Zpět Volání Odstranit Spustit znovu Nápověda Poznámka: Doporučujeme diktovat jednotlivé cifry telefonního čísla jednu po druhé. Systém ukáže zadané číslo. Řekněte Volání pro volání na nadiktované číslo, nebo Odstranit pro nadiktování jiného čísla. Poznámka: Můžete rovněž volat na uložený kontakt nebo číslo z hlavního menu hlasového ovládání. Za tímto účelem stiskněte tlačítko hlasového ovládání a řekněte jméno kontaktu nebo číslo, kterému chcete volat. Spuštění aplikace pomocí hlasového rozpoznání Je možné spustit aplikaci pomocí hlasového ovládání integrovaného ve Vašem audio systému. Za tímto účelem: Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání. Jakmile systém vydá zvukový signál, řekněte Aplikace. Vyslovte název aplikace, kterou chcete spustit, abyste ji mohli okamžitě začít používat. Poznámka: Můžete rovněž spustit aplikaci obchod R-Link z hlavního menu hlasového ovládání. Za tímto účelem stiskněte tlačítko hlasového ovládání a řekněte Spustit aplikaci obchod R-Link. Poznámka: Můžete říct jméno kontaktu nebo přímo jeho číslo z hlavní strany. Pro poslech syntetického hlasu, který hlásí jméno nebo telefonní číslo kontaktu, stiskněte tlačítko mute ovládání pod volantem. CZ.22

24 VLOŽENÍ CÍLE CESTY (1/5) Menu Navigace V hlavním menu stiskněte Navigace. V menu Navigace stiskněte tlačítko Jet do... a vložte cíl cesty. Menu Jet do... Toto menu nabízí různé způsoby vyznačení cíle: Zadání adresy z rubriky Adresa jedním z následujících způsobů: vložení úplné adresy (město, ulice a číslo), vyhledání poštovního směrovacího čísla, výběr Centrum města, výběr křížení nebo křižovatky, výběr Domov, výběr adresy z Uložená místa, výběr cíle cesty z Poslední cílové body, výběr cíle cesty pomocí TomTom Places, výběr cíle cesty podle Dobíjecí stanice (elektrické vozidlo), výběr adresy z Bod zájmu (BZ), výběr Bod na mapě, výběr Zeměpisné šířky a Zeměpisné délky. Domov Tato volba Vám umožní spustit navigaci k Vašemu bydlišti. Pro vložení adresy Vašeho bydliště použijte menu Nastavení a potom Změnit domovské místo. Uložená místa Položka Uložená místa obsahuje zaznamenané preferované cíle (např. pracoviště). V menu Navigace vyberte sekci Jet do.... Vyberte Uložená místa a potvrďte. Zvolte adresu požadovaného cílového místa ze seznamu adres pro zahájení navádění. Uložené adresy můžete spravovat v menu Nastavení, potom vyberte Spravovat uložená místa. Poznámka: Ikona Uložená místa umožňuje přístup k uloženým adresám a, v případě potřeby, umožňuje tlačítko + další adresy přidávat. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle. CZ.23

25 VLOŽENÍ CÍLE CESTY (2/5) Zadání Adresa Tato volba Vám umožní zadat celou adresu nebo její část: zemi, město, ulici a domovní číslo. Při prvním použití Vás systém požádá o výběr cílové země. V následujících použitích můžete zadat jméno města nebo jeho PSČ na klávesnici 3. Systém Vám může v zóně 1 nabídnout více názvů měst. Stisknutím zobrazeného jména města dané město potvrdíte. Přístup k úplnému seznamu odpovídajícímu Vašemu hledání získáte zvolením Seznam 2. Zvolte požadované město. Stejným způsobem postupujte v polích Ulice a Číslo domu. Ulice : Paris Avenue de la grande armée 3 1 Zobrazení seznamu 2 Poznámka: Systém uchová v paměti poslední zadaná města. Některé z nich můžete zvolit přímo stisknutím oblasti 1. Poznámka: jsou přípustné pouze adresy známé systému v digitální mapě. Poslední cílové body Tato volba Vám umožňuje vybrat cíl cesty ze seznamu posledních použitých adres. Tato uložení do paměti se provedou automaticky. V menu Navigace vyberte sekci Jet do... a v ní zvolte sekci Poslední cílové body. V seznamu uložených cílových míst zvolte adresu pro zahájení navádění. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle. CZ.24

26 VLOŽENÍ CÍLE CESTY (3/5) TomTom Places Dobíjecí stanice Bod zájmu (BZ) Tato služba umožňuje rychle vyhledat jakýkoliv bod zájmu přes klíčové slovo a udělat z něj cíl cesty. V menu Navigace vyberte sekci Jet do... a v ní zvolte sekci TomTom Places. Vložte klíčové slovo pomocí dotykové klávesnice a potvrďte. V seznamu nalezených prvků vyberte adresu pro zahájení navádění. Poznámka: Tato ikona se zobrazí pouze, pokud máte předplatné v zemích, kde jsou služby LIVE dostupné (viz kapitola Služby navigačního systému v tomto dokumentu). Tato nabídka umožňuje vyhledat nabíjecí stanici pro Vaše elektrické vozidlo a naplánovat cestu k tomuto místu. Poznámka: můžete spravovat osobní stanice přes menu Nastavení EV. Přejděte na kapitolu Parametry navigace. Poznámka: Vaše oblíbené nabíjecí stanice jsou uložené v navigačním systému, zatímco kmenový seznam nabíjecích stanic je uložen na kartě SD. Pouze seznam na mapě SD může být aktualizován a pouze osobní nabíjecí stanice je možné spravovat z navigačního systému. Bod zájmu (BZ) může být druh služeb, zařízení nebo turistická lokalita poblíž místa na trase (výchozí bod trasy, cílové město, po cestě apod.). BZ jsou zařazeny do různých kategorií, jako např. restaurace, muzea, parkoviště apod. Pro vyhledání bodu zájmu (BZ) máte na výběr několik možností: kategorie; název hledaného BZ. V menu navigace vyberte sekci Jet do..., potom Bod zájmu a potvrďte. CZ.25

27 VLOŽENÍ CÍLE CESTY (4/5) Vyhledávání BZ podle kategorií V menu Navigace vyberte sekci Jet do... a v ní zvolte sekci Bod zájmu. Zvolte hledanou zónu: BZ v blízkosti, Ve městě nebo Blízko domova. Zvolte typ požadované kategorie. Potom zadejte název města a volbou Hotovo spusťte vyhledávání. Podle názvu hledaného bodu zájmu. Zadejte název BZ, který chcete najít, systém ho automaticky vyhledá. Bod na mapě Tato funkce Vám umožní stanovit cílové místo pomocí mapy. V menu Navigační systém vyberte Jet do..., a potom Bod na mapě. Posouvejte mapu a umístěte kurzor na požadované cílové místo, poté volbu potvrďte: systém vypočítá trasu. Potvrďte cíl. Po zadání údajů o cíli cesty zobrazí systém přehled trasy pro potvrzení. Jakmile je trasa potvrzena, systém ji vypočítá. Ve výchozím nastavení systém vypočítá nejrychlejší trasu. Poznámka: Kritérium výpočtu je možné změnit v nastaveních. Na konci výpočtu systém zobrazí syntézu navigace a nabídne Vám dvě možnosti: + Vám umožní zobrazit detaily trasy různými způsoby (viz odstavec Detaily na trase v kapitole Navádění ), měnit a ukládat trasu. Hotovo, navádění bude zahájeno. šířka Délka Tato funkce Vám umožní definovat cíl pomocí hodnot zeměpisné šířky a délky. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle. CZ.26

28 VLOŽENÍ CÍLE CESTY (5/5) Poznámka: Pokud volbu nepotvrdíte, tato stránka se po deseti sekundách zavře a automaticky se spustí navádění. Poznámka: pokud je cíl cesty v závislosti na úrovni nabití vozidla dosažitelný, spustí se navádění. Pokud je úroveň nabití příliš nízká, nabídne systém vyhledání nabíjecí stanice na trase. Poznámka: IQ Routes je funkce pro optimalizaci času jízdy na základě statistických údajů a umožňuje vypočítat itinerář podle průměrné doby jízdy podle dní a hodin. Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce přejděte na kapitolu Nastavení navigačního systému. Jet do... Potvrdit 4 5 LIVE Magny-les-hameaux 0:15 h 8.5 km Nejrychlejší IQ Routes 1 Janvier, 0:32 Shrnutí vybrané trasy Shrnutí se zobrazí na konci výpočtu trasy, jakmile zadáte cíl cesty. Displej nabízí dvě výseče: Výseč trasy 4 umožňuje zobrazit přehled trasy. výseč Live 5 umožňuje zobrazit dopravní informace v reálném čase (předplacená služba). Poznámka: Stiskněte jednu z výsečí pro zobrazení jejího obsahu. Uskutečnitelná část cesty se na mapě zobrazuje zeleně. Část cesty, kterou bez nabití nelze ujet, se zobrazuje červeně. Pokud je úroveň nabití Vašeho vozidla dostatečná, zobrazí se ve výseči trasy 4 startovací praporek. Pokud úroveň nabití Vašeho vozidla není dostatečná, zobrazí se startovací praporek s bleskem na červeném pozadí ve výseči trasy 4. Záruka aktualizace map Po dodání nového vozidla máte lhůtu přibližně 60 dní pro bezplatnou aktualizaci souboru map. Po uplynutí této doby budou aktualizace zpoplatněny. Pro více informací se obraťte na značkový servis. CZ.27

29 HLASITOST A HLAS Hlasitost Změna hlasitosti Pro změnu hlasitosti použijte ovládání zvuku audiosystému během hlasového oznámení nebo v menu Systém, Nastavení zvuku, a potom Úrovně zvuku a nastavte následující hlasitosti: celkovou hlasitost; pokyny navigačního systému; hands-free sadu telefonu; vyzvánění telefonu; hlasové zprávy; zvuky aplikací; dopravní hlášení. Stiskněte Hotovo pro uložení vybraných hlasitostí. Výběr hlasu Systém Vám nabídne možnost zvolit syntetický nebo nahraný lidský hlas. Tyto hlasy se používají pro hlasové instrukce. Pro změnu hlasu používaného navigačním systémem vyberte v hlavním menu Navigace, Nastavení, a potom Hlas. Vyberte hlas ze seznamu. Hlasové pokyny Hlasy hlasových pokynů generuje navigační systém. Dávají Vám hlasové pokyny při řízení. Mohou oznamovat směr (např.: zahněte vpravo) a informace na dopravních značkách. Poznámka: Hlasové ovládání funguje pouze s hlasovými pokyny. Nahrané lidské hlasy Uložené lidské hlasy jsou nahrány hercem nebo herečkou. Poznámka: Uložené lidské hlasy dávají pouze zjednodušené pokyny navádění. CZ.28

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

TomTom Referenční příručka

TomTom Referenční příručka TomTom Referenční příručka Obsah Nebezpečné oblasti 3 Nebezpečné zóny ve Francii... 3 Upozornění na nebezpečnou zónu... 3 Změna způsobu upozornění... 4 Ohlašovací tlačítko... 4 Ohlášení nové nebezpečné

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Rychlý návod k použití

Rychlý návod k použití Rychlý návod k použití Než začnete Informace k tomuto návodu Pro snížení spotřeby papíru v rámci odpovědného přístupu šetrného k životnímu prostředí společnost Parrot upřednostňuje poskytování dokumentů

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Nokia N9 postupy. 1. vydání

Nokia N9 postupy. 1. vydání Nokia N9 postupy 1. vydání 2 Mapy a navigace Mapy a navigace Mapy O Mapách Aplikace Mapy vám ukáže, co najdete v okolí, a zavede vás tam, kam míříte. Hledání měst, ulic a zajímavých míst. Plánování trasy.

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta II je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Úvod Aplikace VOX komunikátor je dostupná zdarma na AppStore díky podpoře Nadace Vodafone. Jedná se o jednoduchou, kapesní elektronickou komunikační tabulku

Více

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání 1 JRm verze 2.0.0 Aplikace JRm (Jízdní řády pro mobilní telefony) je aplikace pro vyhledávání spojení a zobrazování jízdních řádů MHD. Je určena pro telefony podporující Javu 2.0. MIDP 2.0 a zpracování

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více