POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3"

Transkript

1 R-Link

2 Pokyny pro uživatele CZ.3 Obecné informace CZ.4 Celkový popis CZ.4 Představení ovládacích prvků CZ.5 Karta SD: použití a inicializace CZ.13 Zásady použití CZ.15 Zapnutí/vypnutí CZ.18 Přidávání a správa oblíbených položek CZ.19 Používání hlasového rozpoznání CZ.20 Navigace CZ.23 Označení cíle cesty CZ.23 Hlasitost a hlasy CZ.28 Čtení mapy CZ.29 Navádění CZ.30 Příprava trasy CZ.34 Dopravní informace CZ.35 Zobrazení mapy CZ.38 Služby navigačního systému CZ.39 Z.E. Služby CZ.41 Nabíjecí stanice CZ.42 Dojezdová vzdálenost CZ.43 Přidávání a správa uložených adres CZ.44 Nastavení navigace CZ.45 Multimédia CZ.47 Poslech rádia CZ.47 Média CZ.52 Čtečka fotografií CZ.53 Přehrávání videa CZ.54 Nastavení multimédií CZ.55 CZ.1

3 Telefon CZ.57 Spárování/odebrání telefonu CZ.57 Připojení, odpojení telefonu CZ.59 Správa seznamu v telefonu CZ.60 Volání, přijetí hovoru CZ.61 Výpis volání CZ.63 Během hovoru CZ.64 Nastavení telefonu CZ.65 Vozidlo CZ.66 Driving eco² CZ.66 Parkovací asistent, couvací kamera CZ.67 Elektrické vozidlo CZ.69 Take care CZ.71 Palubní počítač, nastavení vozidla CZ.73 Služby CZ.74 Představení menu Služby CZ.74 Stahování a instalace aplikací CZ.75 Nastavení služeb CZ.79 Systém CZ.80 Nastavení systému CZ.80 Provozní závady CZ.83 CZ.2

4 POKYNY PRO POUŽITÍ Je bezpodmínečně nutné dodržovat dále uvedené pokyny kvůli bezpečnosti a nebezpečí hmotných škod. Bezpodmínečně dodržujte zákony platné v zemi, ve které se nacházíte. Pokyny pro zacházení se systémem Manipulujte s ovládacími prvky a čtěte informace na displeji, když Vám to umožní podmínky silničního provozu. Hlasitost nastavujte na nižší úroveň, která umožní vnímat okolní zvuky. Pokyny týkající se navigace Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla. Podle zeměpisných oblastí mohou na mapě obsažené na SD kartě chybět informace o novinkách na trase. Buďte ostražití. Ve všech případech musí mít dopravní předpisy a značky vždy přednost před indikacemi navigačního systému. Pokyny k technickému vybavení Neprovádějte žádnou demontáž ani úpravu, abyste předešli hmotným škodám a popálení. S každým případem, kdy zařízení nefunguje nebo je třeba je demontovat, se prosím obraťte na značkový servis. Nevkládejte cizí předměty ani poškozenou či znečištěnou SD kartu do čtečky. Displej vždy čistěte hadříkem z mikrovlákna. Použijte SD kartu uzpůsobenou Vašemu navigačnímu systému. Přijetí Všeobecných obchodní podmínek je podmínkou pro používání systému. Popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu. Návod zahrnuje soubor existujících funkcí popisovaných typů zařízení. Jejich přítomnost závisí na typu zařízení, výběru volitelné výbavy a na zemi prodeje. Stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsány některé funkce, které by se měly objevit v průběhu následujícího roku. Další informace vám poskytne autorizovaný zástupce značky. CZ.3

5 CELKOVÝ POPIS FM1 Tok energie Nabídka M A B C D E O P Q L Preset 3 K J I H F G H Funkční menu. I Mapa navigačního systému. J Aktuální poloha vozidla. K Oblíbené. L Driving Eco² / Tok energie u elektrických vozidel. M Hlavní menu. Poznámka: Je možné změnit konfiguraci zahajovací obrazovky. Přejděte na odstavec Zahajovací obrazovka v kapitole Nastavení systému. Jet do... S Domov Poslední cílové body Uložená místa TomTom Places R Adresa Dobíjecí stanice Zahajovací zobrazení na displeji A Audio informace. B Oznámení systému. C Přístup k menu telefonu / Stav připojeného telefonu. D Venkovní teplota. E Čas. F Dopravní informace. G Naváděcí pokyny a vzdálenost k místu příští změny směru. Obrazovka s menu O Přejít na předchozí stránku. P Název menu. Q Přejít na následující stránku. R Název funkce nebo podmenu. S Návrat do předchozího menu. CZ.4

6 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (1/8) Ovládací displej Funkce Ze seznamu: pohyb nahoru. Z mapy: změna měřítka (režim ZOOM). 2 Tlačítko potvrzení. 3 Ze seznamu: pohyb dolů. Z mapy: změna měřítka (režim ZOOM). 5 4 Zobrazení zahajovací obrazovky. 5 Stisk: zapnutí/vypnutí. Otáčení: nastavení hlasitosti právě poslouchaného zdroje. CZ.5

7 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (2/8) Čelo multimédií CZ.6

8 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (3/8) Krátké stisknutí: zapnutí/vypnutí. 6 Otáčení: nastavení hlasitosti při poslechu. 7 Přejít na zahajovací obrazovku. 8 Změna skladby na CD nebo seznamu přehrávání. 9 Přístup do menu telefonu. 10 Vysunutí CD. Funkce 11 Otevření obrazovky zdroje, který právě hraje (autorádio, CD audio apod.) 12 Otevření funkčního menu. 13 Přepnutí: pohyb na mapě; nahoru/dolu: Pro pohyb v různých oblastech obrazovky (horní lišta, prostřední oblast, spodní lišta). levá/pravá: Pro pohyb v různých prvcích určitého menu. Otáčení: pohyb v různých prvcích jedné oblasti; změna velikosti měřítka (režim ZOOM). Stisk: potvrdit. 14 Návrat do předchozího menu. 15 Přístup do hlavního menu. 16 Poslech autorádia/změna vlnového rozsahu. 17 Volba externího zdroje. CZ.7

9 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (4/8) Čela rádia CZ.8

10 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (5/8) Funkce 18 Poslech autorádia/změna vlnového rozsahu. 19 Zapnutí/vypnutí. 20 Otáčení: nastavení hlasitosti při poslechu. 21 Krátké stisknutí: vyvolání uložené radiostanice. Dlouhé stisknutí: uložení radiostanice do paměti. 22 Otočení: vyhledávání stanic, změna skladby na CD. 23 Vysunutí CD. 24 Volba externího zdroje. 25 Krátké stisknutí: Změna skladby na CD nebo seznamu přehrávání. CZ.9

11 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (6/8) Ovládání pod volantem Výběr audio zdroje. Funkce 27 Přijetí/ukončení hovoru (režim telefonu) Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje Snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje Vypnutí/zapnutí zvuku rádia. Pozastavit/znovu spustit audio skladbu Změna režimu rádia (přednastavení/seznam/frekvence) nebo potvrzení určité operace. 31 Vyhledávání stanic rádia/změna skladby nebo audio složky Změna režimu rádia (AM/FM1/FM2/DR1/DR2) Krátké stisknutí: vypnutí/zapnutí zvuku; přijetí/ukončení hovoru (režim telefonu). 31 CZ.10

12 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (7/8) Ovládání pod volantem s hlasovým ovládáním Výběr audio zdroje. Funkce 35 Změna režimu rádia (AM/FM1/FM2/DR1/DR2). 36 Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje. 37 Krátké stisknutí: přijetí/ukončení hovoru (režim telefonu); vypnutí/zapnutí zvuku. 38 Snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje Otáčení: Vyhledávání stanic rádia/změna skladby nebo audio složky. Stisk: změna režimu rádia (přednastavení/seznam/frekvence). 40 Aktivace/deaktivace rozpoznávání hlasu. CZ.11

13 PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (8/8) Centrální ovládání Funkce Návrat do předchozího menu. 42 Přejít na zahajovací obrazovku. 43 Otevření funkčního menu. 44 Přístup do menu Telefon. Přepnutí: pro pohyb na mapě nebo v menu/na stránce; nahoru a dolů: pohyb v různých oblastech menu (horní lišta, střed, dolní lišta); Otáčení: pohyb v různých prvcích jedné oblasti; pohyb v seznamu; změna velikosti měřítka (režim ZOOM). Stisk: potvrdit. 46 Otevření obrazovky zdroje, který právě hraje (autorádio, CD audio apod.). 47 Aktivace displeje v pohotovostním režimu pro skrytí mapy. 48 Přístup k oblíbeným. 49 Přístup do hlavního menu. 50 Přístup na stránku navigačního systému. CZ.12

14 SD KARTA: POUŽITÍ, INICIALIZACE (1/2) Karta SD Karta SD se dodává s navigačním systémem. Na kartě je mimo jiné uložený soubor map Vaší země nebo několika zemí. Než budete kartu SD používat, zkontrolujte, zda není zablokovaná. Aktualizace, především seznamů map, jsou pravidelně zveřejňovány. Jsou dostupné pouze ke stažení v e-shopu R-Link Store, a to tak, že vložíte kartu SD navigačního systému do vstupu SD Vašeho počítače připojeného k internetu. Po dodání nového vozidla máte na bezplatnou aktualizaci map lhůtu několika dní. Poté budou aktualizace zpoplatněny. Používejte Vaši kartu SD výhradně v rámci funkce a aktualizace Vašeho navigačního systému. Nevkládejte ji do jiného přístroje (fotoaparát, přenosné GPS zařízení atd.), ani do navigace jiného vozidla. Můžete si také stáhnout další mapy než pouze pro Vaši zemi (např. pro západní Evropu). Použijte výhradně SD kartu kompatibilní s navigačním systémem Vašeho vozidla. CZ.13

15 SD KARTA: POUŽITÍ, INICIALIZACE (2/2) Vytáhněte kartu SD 1 V hlavním menu stiskněte Systém a potom Vytažení karty SD a kartu SD zcela bezpečně vytáhněte. Pro vyjmutí karty SD ze vstupu SD 1 na kartu zatlačte a následně ji uvolněte. Karta se vysune o několik milimetrů. Kartu zcela vytáhněte. Vložte kartu SD S vypnutým zapalováním vložte kartu SD do vstupu SD 1 ve Vašem vozidle. Karta SD je křehká: nepřehýbejte ji; vkládejte ji správným směrem; nevkládejte ji s použitím síly. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle. CZ.14

16 ZÁSADY POUŽITÍ (1/3) Dotyková obrazovka 1 Pohyb v nabídce Dotyková obrazovka 1 umožňuje přístup k funkcím systému. Dotýkejte se dotykové obrazovky 1 pro prohlížení stránek a otevření menu. Poznámka: možnost použití dotykové obrazovky může být za jízdy omezena. Potvrzení/zrušení volby Vždy potvrďte změnu parametru stisknutím tlačítka Hotovo. Ovládací displej Pohyb v nabídce Stiskněte tlačítko 3 pro vstup do menu. Použijte tlačítka 2 pro prohlížení telefonních kontaktů, rádiových stanic atd. Potvrzení/zrušení volby Stiskněte tlačítko 4 pro návrat na zahajovací obrazovku. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle. Čelo multimédií Pohyb v nabídce Použijte otočné ovládání 5 pro pohyb z menu do menu, vstup do menu potvrďte stisknutím centrálního tlačítka 6. Potvrzení/zrušení volby Stisknutím centrálního tlačítka 6 potvrdíte změnu. Stiskněte tlačítko 7 pro zrušení výběru a přechod do předchozího menu. Stiskněte tlačítko 8 pro návrat na zahajovací obrazovku. CZ.15

17 ZÁSADY POUŽITÍ (2/3) 9 10 Stiskněte joystick 11 pro otevření vybraného prvku. V menu ve výsečích naklánějte joystick 11 doleva nebo doprava pro přechod z výseče do výseče. Oblíbené - Navigace Potvrzení/zrušení volby Stiskněte joystick 11 pro potvrzení změny. Stiskněte tlačítko 9 pro zrušení výběru a přechod do předchozího menu. Stiskněte tlačítko 10 pro návrat na zahajovací obrazovku. Přidat oblíbené Odstranit oblíbenou položku Odstranit všechny oblíbené Centrální ovládání 11 Pohyb v nabídce Použijte joystick 11 pro pohyb z menu do menu: Pohněte joystickem 11 nahoru nebo dolů pro pohyb v různých oblastech obrazovky (horní lišta, prostřední oblast, spodní lišta). Otáčejte joystickem 11 pro pohyb mezi různými prvky v dané oblasti. Funkční menu Funkční menu A je dostupné z většiny menu v systému a umožňuje rychlý přístup k funkcím právě otevřené stránky. A Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle. CZ.16

18 ZÁSADY POUŽITÍ (3/3) Prezentace hlavního menu Pro přístup do hlavního menu stiskněte na zahajovací obrazovce tlačítko Nabídka. Vozidlo FM1 Preset Systém se skládá ze šesti velkých celků, které jsou všechny přístupné z hlavního menu: Tato funkce zahrnuje správu vybavení, jako je například couvací kamera, palubní počítač nebo Driving Eco², a některých prvků specifických pro elektromobily. Tok energie Nabídka Navigace Prezentace zahajovací obrazovky Zahajovací obrazovka je výchozí obrazovkou Vašeho multimediálního systému. Skládá se z určitého počtu zkratek vedoucích k dalším funkcím, jako je navigační systém nebo rádio. Pro popis zahajovací obrazovky přejděte na kapitolu Celkový popis. Poznámka: Je možné změnit konfiguraci zahajovací obrazovky. Přejděte na odstavec Zahajovací obrazovka v kapitole Nastavení systému. Tato funkce zahrnuje všechny funkce satelitního navádění, automapy, dopravní informace, služby LIVE a upozornění na nebezpečné oblasti. Multimédia Tato funkce umožňuje spravovat rádio a přehrávání audio souborů a videa. Telefon Tato funkce slouží ke spárování mobilního telefonu se systémem a k jeho používání v režimu handsfree. Služby Tato funkce zahrnuje e-shop R-Link Store a aplikace. Systém Tato funkce umožňuje nastavení různých parametrů multimediálního systému, jako jsou zobrazení, jazyk, datum a čas atd. CZ.17

19 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ Stiskněte tlačítko Jazyk 3 pro změnu jazyka systému. Stisknutím Hotovo 2 spustíte multimediální systém. Spuštění Bezpečnost Upozornění: Vždy jezděte bezpečně a dodržujte místní dopravní předpisy. Sdílení dat není autorizováno Vybrali jste sdílení informací mimo vozidlo. Nastavení můžete kdykoli změnit v nabídce Služby. Změnit nastavení Hotovo Jazyk Multimediální systém se automaticky spustí při zapnutí zapalování. V ostatních případech stiskněte tlačítko zapnout/vypnout. Při spuštění motoru zobrazí systém bezpečnostní obrazovku, která umožňuje kontrolu stavu sdílení dat, pokud je k dispozici připojení. Tato obrazovka umožňuje nastavit parametry některých funkcí: Stiskněte tlačítko Změnit nastavení 1 pro potvrzení nebo odmítnutí sdílení dat. Vypnutí Po vypnutí zapalování se systém automaticky vypne nejpozději při otevření dveří vozidla u řidiče. Při zapnutém zapalování stiskněte tlačítko zapnout/vypnout audiosystému. Nová inicializace systému Pro vynulování všech parametrů systému a/ nebo smazání všech osobních dat v hlavní nabídce vyberte Systém, potom Obnovení nastavení od výrobce a potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Poznámka: inicializace systému způsobí vypnutí všech aplikací. Zobrazení teploty/času Tato obrazovka se zobrazí při otevření dveří vozidla u řidiče ještě před nastartováním vozidla. Zobrazí se při vypnutí systému: Při zapnutém zapalování stiskněte tlačítko audiosystému zapnout/vypnout. Systém zastaví navádění a zobrazí jednoduchou obrazovku s časem a venkovní teplotou. CZ.18

20 PŘIDÁVÁNÍ, SPRÁVA OBLÍBENÝCH FM1 Tok energie Preset Oblíbené - Navigace A A A A A Přidat oblíbené Odstranit oblíbenou položku Přidání oblíbeného telefonu 4 Vyberte volný list A nebo +, a potom Přidat oblíbené. Vyberte oblíbenou položku ze seznamu pro přidání kontaktu. Pro více informací přejděte na kapitolu Správa telefonního seznamu. Poznámka: Kontakt přidaný do oblíbených zůstane viditelný pro všechny uživatele vozidla, i když připojí jiný, libovolný přístroj. Nabídka 1 Přidávání oblíbených Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko 1. Menu oblíbené umožňuje spravovat čtyři typy oblíbených: Navigační systém 2; Autorádio 3; Telefon 4; Aplikace 5. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle Odstranit všechny oblíbené Přidání oblíbeného navádění 2 Vyberte první volný list A nebo +, a potom Přidat oblíbené. Vyberte oblíbenou položku ze seznamu pro přidání uloženého cíle cesty k oblíbeným. Poznámka: Pro přidání oblíbeného navádění musíte nejprve mít uloženou adresu. Přejděte na odstavec Potvrdit cíl cesty v kapitole Zadání cílového místa. Přidání oblíbeného rádia 3 Vyberte volný list A nebo +, a potom Přidat oblíbené. Vyberte oblíbenou položku ze seznamu pro přidání preset rádia (pouze FM) do oblíbených. Přidání oblíbených aplikací 5 Vyberte volný list A nebo +, a potom Přidat oblíbené. Vyberte oblíbenou položku ze seznamu pro přidání nainstalované aplikace do oblíbených. Zrušení oblíbených Pro zrušení oblíbené položky stiskněte +, potom dotčenou položku, a potom Odstranit oblíbenou položku. Zobrazí se zpráva o potvrzení, pro potvrzení stiskněte Odstranit. Je možné zrušit všechny oblíbené najednou stiskněte +, a potom Odstranit všechny oblíbené. Zobrazí se zpráva o potvrzení, pro potvrzení zrušení stiskněte Odstranit. CZ.19

21 POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (1/3) Systém rozpoznávání hlasu Váš multimediální systém je vybaven systémem rozpoznání hlasu, který umožňuje ovládat určité funkce pomocí hlasu. To Vám umožňuje používat multimediální systém a mít při tom ruce stále na volantu. Aktivace Pro aktivaci systému hlasového rozpoznání stiskněte tlačítko hlasového rozpoznání ve Vašem vozidle. Dotyková obrazovka zobrazí hlavní menu hlasového ovládání. V hlavním menu hlasového ovládání je možné používat hlasové ovládání pro řízení tří funkcí: navádění, telefon, instalované aplikace. Poznámka: Poloha tlačítka pro aktivaci rozpoznávání hlasu závisí na typu vozidla (ovládací prvky na volantu nebo na sloupku řízení). Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu. Hlavní menu hlasového ovládání Ukončit Cílové místo Telefon Aplikace Ukazatel hlasového rozpoznání 1 Ukazatel hlasového rozpoznání 1 se skládá z barevných značek a centrální ikonky. Barevné značky Barevné značky slouží k optimalizaci hlasového rozpoznání: zelená značka: optimální hlasové rozpoznávání, oranžová značka: správné hlasové rozpoznávání, červená značka: průměrné hlasové rozpoznávání. 1 Nápověda Centrální ikonka Podle stavu systému se mohou zobrazit různé centrální ikonky: ikonka Mikrofon: Systém je připraven přijmout hlasový příkaz. ikonka Stahování: Systém stahuje údaje. ikonka Reproduktor: Systém Vám dává informace syntetickým hlasem. CZ.20

22 POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (2/3) Hlavní menu hlasového ovládání Nová adresa Poznámka: Můžete rovněž vložit adresu nebo poslední cíl cesty v hlavním menu hlasového ovládání. Za tímto účelem stiskněte tlačítko hlasového ovládání, řekněte Adresa nebo Poslední cílové body a vyslovte adresu nebo vyberte cíl cesty. Cílové místo Telefon Aplikace Například: Vinohradská 7, Praha Ukončit Nápověda Zpět Nápověda Ovládání navigačního systému pomocí hlasového rozpoznání Je možné vložit adresu do navigačního systému pomocí hlasového rozpoznání integrovaného ve Vašem audio systému. Za tímto účelem: Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání. Jakmile systém vydá zvukový signál, řekněte Cílové místo. Řekněte Adresa a nadiktujte úplnou adresu cíle cesty (číslo domu, jméno ulice, cílové město). Systém Vám ukáže zadanou adresu, potvrďte cíl cesty pro zahájení navádění. Poznámka: Mluvte nahlas a srozumitelně. Použijte ukazatel hlasového rozpoznání pro optimalizaci hlasového rozpoznání. Pokyny týkající se navigace Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla. CZ.21

23 POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (3/3) Hlavní menu hlasového ovládání Ukončit Cílové místo Telefon Aplikace Nápověda Používání telefonu s hlasovým rozpoznáváním Je možné zavolat na určité číslo pomocí hlasového ovládání integrovaného ve Vašem audio systému. Za tímto účelem: Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání. Jakmile systém vydá zvukový signál, řekněte Telefon. Vyslovte jméno osoby, kterou chcete volat, nebo nadiktujte číslo telefonu, který chcete kontaktovat. Vytočit číslo Zpět Volání Odstranit Spustit znovu Nápověda Poznámka: Doporučujeme diktovat jednotlivé cifry telefonního čísla jednu po druhé. Systém ukáže zadané číslo. Řekněte Volání pro volání na nadiktované číslo, nebo Odstranit pro nadiktování jiného čísla. Poznámka: Můžete rovněž volat na uložený kontakt nebo číslo z hlavního menu hlasového ovládání. Za tímto účelem stiskněte tlačítko hlasového ovládání a řekněte jméno kontaktu nebo číslo, kterému chcete volat. Spuštění aplikace pomocí hlasového rozpoznání Je možné spustit aplikaci pomocí hlasového ovládání integrovaného ve Vašem audio systému. Za tímto účelem: Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání. Jakmile systém vydá zvukový signál, řekněte Aplikace. Vyslovte název aplikace, kterou chcete spustit, abyste ji mohli okamžitě začít používat. Poznámka: Můžete rovněž spustit aplikaci obchod R-Link z hlavního menu hlasového ovládání. Za tímto účelem stiskněte tlačítko hlasového ovládání a řekněte Spustit aplikaci obchod R-Link. Poznámka: Můžete říct jméno kontaktu nebo přímo jeho číslo z hlavní strany. Pro poslech syntetického hlasu, který hlásí jméno nebo telefonní číslo kontaktu, stiskněte tlačítko mute ovládání pod volantem. CZ.22

24 VLOŽENÍ CÍLE CESTY (1/5) Menu Navigace V hlavním menu stiskněte Navigace. V menu Navigace stiskněte tlačítko Jet do... a vložte cíl cesty. Menu Jet do... Toto menu nabízí různé způsoby vyznačení cíle: Zadání adresy z rubriky Adresa jedním z následujících způsobů: vložení úplné adresy (město, ulice a číslo), vyhledání poštovního směrovacího čísla, výběr Centrum města, výběr křížení nebo křižovatky, výběr Domov, výběr adresy z Uložená místa, výběr cíle cesty z Poslední cílové body, výběr cíle cesty pomocí TomTom Places, výběr cíle cesty podle Dobíjecí stanice (elektrické vozidlo), výběr adresy z Bod zájmu (BZ), výběr Bod na mapě, výběr Zeměpisné šířky a Zeměpisné délky. Domov Tato volba Vám umožní spustit navigaci k Vašemu bydlišti. Pro vložení adresy Vašeho bydliště použijte menu Nastavení a potom Změnit domovské místo. Uložená místa Položka Uložená místa obsahuje zaznamenané preferované cíle (např. pracoviště). V menu Navigace vyberte sekci Jet do.... Vyberte Uložená místa a potvrďte. Zvolte adresu požadovaného cílového místa ze seznamu adres pro zahájení navádění. Uložené adresy můžete spravovat v menu Nastavení, potom vyberte Spravovat uložená místa. Poznámka: Ikona Uložená místa umožňuje přístup k uloženým adresám a, v případě potřeby, umožňuje tlačítko + další adresy přidávat. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle. CZ.23

25 VLOŽENÍ CÍLE CESTY (2/5) Zadání Adresa Tato volba Vám umožní zadat celou adresu nebo její část: zemi, město, ulici a domovní číslo. Při prvním použití Vás systém požádá o výběr cílové země. V následujících použitích můžete zadat jméno města nebo jeho PSČ na klávesnici 3. Systém Vám může v zóně 1 nabídnout více názvů měst. Stisknutím zobrazeného jména města dané město potvrdíte. Přístup k úplnému seznamu odpovídajícímu Vašemu hledání získáte zvolením Seznam 2. Zvolte požadované město. Stejným způsobem postupujte v polích Ulice a Číslo domu. Ulice : Paris Avenue de la grande armée 3 1 Zobrazení seznamu 2 Poznámka: Systém uchová v paměti poslední zadaná města. Některé z nich můžete zvolit přímo stisknutím oblasti 1. Poznámka: jsou přípustné pouze adresy známé systému v digitální mapě. Poslední cílové body Tato volba Vám umožňuje vybrat cíl cesty ze seznamu posledních použitých adres. Tato uložení do paměti se provedou automaticky. V menu Navigace vyberte sekci Jet do... a v ní zvolte sekci Poslední cílové body. V seznamu uložených cílových míst zvolte adresu pro zahájení navádění. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle. CZ.24

26 VLOŽENÍ CÍLE CESTY (3/5) TomTom Places Dobíjecí stanice Bod zájmu (BZ) Tato služba umožňuje rychle vyhledat jakýkoliv bod zájmu přes klíčové slovo a udělat z něj cíl cesty. V menu Navigace vyberte sekci Jet do... a v ní zvolte sekci TomTom Places. Vložte klíčové slovo pomocí dotykové klávesnice a potvrďte. V seznamu nalezených prvků vyberte adresu pro zahájení navádění. Poznámka: Tato ikona se zobrazí pouze, pokud máte předplatné v zemích, kde jsou služby LIVE dostupné (viz kapitola Služby navigačního systému v tomto dokumentu). Tato nabídka umožňuje vyhledat nabíjecí stanici pro Vaše elektrické vozidlo a naplánovat cestu k tomuto místu. Poznámka: můžete spravovat osobní stanice přes menu Nastavení EV. Přejděte na kapitolu Parametry navigace. Poznámka: Vaše oblíbené nabíjecí stanice jsou uložené v navigačním systému, zatímco kmenový seznam nabíjecích stanic je uložen na kartě SD. Pouze seznam na mapě SD může být aktualizován a pouze osobní nabíjecí stanice je možné spravovat z navigačního systému. Bod zájmu (BZ) může být druh služeb, zařízení nebo turistická lokalita poblíž místa na trase (výchozí bod trasy, cílové město, po cestě apod.). BZ jsou zařazeny do různých kategorií, jako např. restaurace, muzea, parkoviště apod. Pro vyhledání bodu zájmu (BZ) máte na výběr několik možností: kategorie; název hledaného BZ. V menu navigace vyberte sekci Jet do..., potom Bod zájmu a potvrďte. CZ.25

27 VLOŽENÍ CÍLE CESTY (4/5) Vyhledávání BZ podle kategorií V menu Navigace vyberte sekci Jet do... a v ní zvolte sekci Bod zájmu. Zvolte hledanou zónu: BZ v blízkosti, Ve městě nebo Blízko domova. Zvolte typ požadované kategorie. Potom zadejte název města a volbou Hotovo spusťte vyhledávání. Podle názvu hledaného bodu zájmu. Zadejte název BZ, který chcete najít, systém ho automaticky vyhledá. Bod na mapě Tato funkce Vám umožní stanovit cílové místo pomocí mapy. V menu Navigační systém vyberte Jet do..., a potom Bod na mapě. Posouvejte mapu a umístěte kurzor na požadované cílové místo, poté volbu potvrďte: systém vypočítá trasu. Potvrďte cíl. Po zadání údajů o cíli cesty zobrazí systém přehled trasy pro potvrzení. Jakmile je trasa potvrzena, systém ji vypočítá. Ve výchozím nastavení systém vypočítá nejrychlejší trasu. Poznámka: Kritérium výpočtu je možné změnit v nastaveních. Na konci výpočtu systém zobrazí syntézu navigace a nabídne Vám dvě možnosti: + Vám umožní zobrazit detaily trasy různými způsoby (viz odstavec Detaily na trase v kapitole Navádění ), měnit a ukládat trasu. Hotovo, navádění bude zahájeno. šířka Délka Tato funkce Vám umožní definovat cíl pomocí hodnot zeměpisné šířky a délky. Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle. CZ.26

28 VLOŽENÍ CÍLE CESTY (5/5) Poznámka: Pokud volbu nepotvrdíte, tato stránka se po deseti sekundách zavře a automaticky se spustí navádění. Poznámka: pokud je cíl cesty v závislosti na úrovni nabití vozidla dosažitelný, spustí se navádění. Pokud je úroveň nabití příliš nízká, nabídne systém vyhledání nabíjecí stanice na trase. Poznámka: IQ Routes je funkce pro optimalizaci času jízdy na základě statistických údajů a umožňuje vypočítat itinerář podle průměrné doby jízdy podle dní a hodin. Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce přejděte na kapitolu Nastavení navigačního systému. Jet do... Potvrdit 4 5 LIVE Magny-les-hameaux 0:15 h 8.5 km Nejrychlejší IQ Routes 1 Janvier, 0:32 Shrnutí vybrané trasy Shrnutí se zobrazí na konci výpočtu trasy, jakmile zadáte cíl cesty. Displej nabízí dvě výseče: Výseč trasy 4 umožňuje zobrazit přehled trasy. výseč Live 5 umožňuje zobrazit dopravní informace v reálném čase (předplacená služba). Poznámka: Stiskněte jednu z výsečí pro zobrazení jejího obsahu. Uskutečnitelná část cesty se na mapě zobrazuje zeleně. Část cesty, kterou bez nabití nelze ujet, se zobrazuje červeně. Pokud je úroveň nabití Vašeho vozidla dostatečná, zobrazí se ve výseči trasy 4 startovací praporek. Pokud úroveň nabití Vašeho vozidla není dostatečná, zobrazí se startovací praporek s bleskem na červeném pozadí ve výseči trasy 4. Záruka aktualizace map Po dodání nového vozidla máte lhůtu přibližně 60 dní pro bezplatnou aktualizaci souboru map. Po uplynutí této doby budou aktualizace zpoplatněny. Pro více informací se obraťte na značkový servis. CZ.27

29 HLASITOST A HLAS Hlasitost Změna hlasitosti Pro změnu hlasitosti použijte ovládání zvuku audiosystému během hlasového oznámení nebo v menu Systém, Nastavení zvuku, a potom Úrovně zvuku a nastavte následující hlasitosti: celkovou hlasitost; pokyny navigačního systému; hands-free sadu telefonu; vyzvánění telefonu; hlasové zprávy; zvuky aplikací; dopravní hlášení. Stiskněte Hotovo pro uložení vybraných hlasitostí. Výběr hlasu Systém Vám nabídne možnost zvolit syntetický nebo nahraný lidský hlas. Tyto hlasy se používají pro hlasové instrukce. Pro změnu hlasu používaného navigačním systémem vyberte v hlavním menu Navigace, Nastavení, a potom Hlas. Vyberte hlas ze seznamu. Hlasové pokyny Hlasy hlasových pokynů generuje navigační systém. Dávají Vám hlasové pokyny při řízení. Mohou oznamovat směr (např.: zahněte vpravo) a informace na dopravních značkách. Poznámka: Hlasové ovládání funguje pouze s hlasovými pokyny. Nahrané lidské hlasy Uložené lidské hlasy jsou nahrány hercem nebo herečkou. Poznámka: Uložené lidské hlasy dávají pouze zjednodušené pokyny navádění. CZ.28

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Co je nového v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0

Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0 Návod k obsluze Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch Navigační software Český návod Listopad 2013, ver. 2.0 Děkujeme Vám, že jste si jako svou navigaci zvolili navigační systém Sensus Connected

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 8400 DUO Na zařízení Prestigio MultiPhone 8400 DUO se vztahuje dvouletá záruka. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První použití

Více