Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B2."

Transkript

1 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. AUSTRÁLIE University of Queensland Faculty of Business, Economic and Law Brisbane Accounting, Finance, Information Systems, Economics, Economic Theory, Tourism and Leisure Management, Management èervenec - listopad Již s pøihláškou do tohoto øízení doložit: TOEFL: 570 PBT, 87 ibt / IELTS: 6.5 / CAE: C (58) / CPE: C (5). Žádný z ceritikátù nesmí být pøi zaèátku studia starší než dva roky. BELGIE Ghent University Faculty of Economics and Business Administration Ghent Economics, Business Economics (Accountancy, Finance, Marketing), Business Engineering (Marketing, Management, ICT, Finance) polovina záøí - zaèátek února zaèátek února - zaèátek èervence Katholieke Universiteit Leuven (døíve HUB) Faculty of Economics and Business (FEB) Campus Brussels Commercial Sciences (focus: ICT, Business Information Mngmt.), Economics, Commercial Engineering, Business Admin., Management, International Business/Economics/Mngmt. polovina záøí - konec ledna zaèátek února - konec èervna Université catholique de Louvain (UCL) Louvain School of Management (LSM) Louvain-la-Neuve Campus Business/International Business, EU, Finance, Management, Marketing, Supply Chain Mngmt. polovina konec ledna - èerven Doporuèena znalost základù FJ. Další místa ve FJ. Pøi studiu lze AJ a FJ kombinovat, pokud ovládáte oba jazyky. Université de Li!ge HEC Management School Li!ge Diversity Management, Economics, Taxation, Globalization, Business Simulation, Finance, Logistics, Management, Marketing polovina záøí - konec ledna zaèátek února - konec èervna Další místa ve FJ. University of Antwerp Faculty of Applied Economics Antwerpen Accounting, Finance, Economics, International Management, Management, Marketing, Business Communication, Transport Economics polovina záøí - konec ledna zaèátek únor - zaèátek èervence Vrije Universiteit Brussel (VUB) Faculty of Economic, Political and Social Science & Solvay Business School Brussel Department of Economics + Applied Economics (Accounting, Finance, Marketing, Management, Corporate E., ICT, Strategy) + doplòkovì Sociology, Political Science, Communication Studies (Media, Culture), Management konec záøí - polovina února polovina února - zaèátek èervence Vybíráte pøedmìty ze seznamu pro "Economics/Management Students" (pøedmìty jiných kateder než Economic Sciences zde uvedené se uèí èasto jen v ZS#). Další možnosti studia v Belgii naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 1 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

2 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. BRAZÍLIE Escola de Administraç"o de Empresas de S"o Paulo / Fundaç"o Getulio Vargas (FGV-EAESP) S$o Paulo Finance, Economics, Human Recources, Production and Operations,Management ÈÍNA Jiangxi University of Finance and Economics Nanchang Finance, Business, Economics, Accounting, International Trade, Tourism Peking University Guanghua School of Management / MBA Program Peking Accounting and Corporate Financial Management, Finance, Marketing, Organizational Behavior and Human Resources Management, Strategy and International Business Management, Decision-Making and Information Management MBA studium, hlásit se mohou jen studenti v 1. nebo. semestru navazujícího magisterského studia s min. letou odbornou praxí. Shandong University of Finance and Economics Jinan (èínsky) Business, International Trade, Management bøezen - èervenec Velice omezená nabídka pøedmìtù. Doporuèena alespoò základní znalost èínštiny. Shanghai Jiao Tong University Antai College of Economics & Management Shanghai Business, Finance, Management, Marketing 1 bøezen - èervenec Studenti si zapisují pøedmìty programu MBA. TOEFL: 85 (ibt), IELTS: 6.5, PTE:60, nebo jinak prokazatelná znalost aj na úrovni C1 (CEFR). Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dobì výjezdu nutno mít prùmìr za dosavadní studium na VŠ do,5. Tsinghua University School of Economics and Management Peking Accounting, Finance, Marketing, Management, Economics MBA studium, hlásit se mohou jen studenti v 1. nebo. semestru navazujícího magisterského studia. Doporuèena praxe. DÁNSKO Aarhus University Aarhus School of Business Aarhus Business Administration - International Business, Marketing, Finance, Management, Business Communication, Information Management, Commercial Law, Logistics 6 konec srpna - Vánoce konec ledna - konec èervna Je nutné zapsat si min. 5 ECTS kreditù. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

3 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Copenhagen Business School (CBS) Copenhagen-Frederiksberg Management, Marketing, Strategy, Economics, Finance, International Business konec srpna - Vánoce konec ledna - konec èervna Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 577 (PBT), 91 (ibt) / IELTS: 6.5 / CAE: Pass / CPE: Pass. Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) Faculty of Social Sciences / School of Business Campus Odense Graduate Exchange Programme - Business & Social Sciences (Business Administration, Economics, Law, Political Sciences) zaèátek záøí - Vánoce zaèátek února - èerven ESTONSKO Tallinn University of Technology Tallinn School of Economics and Business Administration Tallinn Business Administration, Finance, International Business, International Relations, Economics, Computer and System Engineering srpen - leden FINSKO Aalto University School of Business Helsinki Accounting, Business Law, Economics, Entrepreneurship, Finance, Information Systems Science, International Business, Logistics, Management, Marketing, Quantitative Methods Lappeenranta University of Technology Lappeenranta Business, Finance, Marketing, Management University of Turku Turku School of Economics Turku Accounting and Finance, Economics, International Business, Information Systems, Management, Marketing Povolují i studium kurzù z jiných fakult. University Consortium of Pori (Turku School of Economics) Pori Interdisciplinary Exchange Programme Pori Industrial Engineering and Management, Business and Entrepreneurship, Game Design and Culture, Information Technology ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

4 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. University of Oulu Oulu Business School Oulu Accounting, Economics, Finance, International Business, Management, Marketing 5 University of Tampere School of Management Tampere Administrative Studies, Business Studies, Management, Marketing, Politics Smlouva se School of Management, nicménì povolují i kurzy z jiných fakult FRANCIE Audencia Nantes School of Management / Audencia Group Nantes 1) AUDENCIA NANTES: a) Grande Ecole Core Courses (spíše bakaláøská úroveò): Business, Management; b) Grande Ecole Specializations/Majors: Intl. Strategic Mngmt+Consulting, Marketing for Product Manager, Mngmt Digital Business+IT (ZS), Finance (LS) c) International Masters/MBA (ZS) ) SciCOM: Communic., Media, PR+Journalism mùže se lišit dle zvolené školy/programu srpen/záøí - Vánoce zaè. ledna - pol. kvìtna Nutno zvolit: školu v rámci Audencia Group (Audencia x SciencesCom) + program (core courses/1 major/master); a radìji mít i náhradní variantu. FJ lze mít jako cizí jazyk. K major lze vybírat i volitelné pøedmìty ve FJ. Na SciCom lze jazyky kombinovat. Další místa ve FJ (jiné specializace). Burgundy School of Business (Groupe ESC Dijon Bourgogne) Grande Ecole / Master in Management (MIM) Dijon MIM1: Business, Finance, Marketing, Management (pestøejší výbìr pøedmìtù v LS) MIM (pouze ZS): International Business, International Finance, Global Marketing MSc. (pouze LS): Advanced Corporate Finance, Global Marketing & Negociation, International Business & Development mùže se lišit dle zvoleného programu srpen/záøí - prosinec/leden pol. ledna - duben/kvìten Nutno zvolit program: MIM1, MIM (ZS) nebo Master of Sciences (LS). (Odpovídají 1. nebo. roku magistra.) V MIM a Master of Sciences je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. Programy nelze kombinovat. Další místa ve FJ (jiné specializace). EDHEC Business School Lille Master in Management / Programme Grande École Campus Lille + intranet pro výmìnné studenty (netedhec.com - bližší informace získáte na OZS) Business Management track M1: Strategic Management, HR Management, Cost Accounting & Management control, Finance, Corporate Governance, Business Development & Innovation, Project Management M: Marketing Management, Entrepreneurship, Strategy & Organisation Consultancy, Law and Tax Management, Global Business, Creative Business mùže se lišit dle zvoleného programu zaè. záøí - Vánoce zaè. ledna - duben/kvìten Nutno zvolit program: M1 nebo M. V M je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. M1: úroveò upper undergraduate M: v dobì pøihlašování na EDHEC (tj. ZS: pol. èervna/ls: konec øíjna) nutno mít již titul Bc./splnìno 180 ECTS# EDHEC upøednostòuje pobyt výmìných studentù v LS. EDHEC Business School Nice Master in Management / Programme Grande École Campus Nice + intranet pro výmìnné studenty (netedhec.com - bližší informace získáte na OZS) Financial Economic track M1: Financial Institutions & Markets, Corporate Finance & Asset Markets, Financial Econometrics, Financial Analysis & Reporting, Cost Accounting & Management control, Valuation M: Finance, Corporate Finance & Banking, International Finance & Accounting, Financial Markets mùže se lišit dle zvoleného programu zaè. záøí - Vánoce pol. ledna - duben/kvìten Nutno zvolit program: M1 nebo M. V M je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. M1: úroveò upper undergraduate M: v dobì pøihlašování na EDHEC (tj. ZS: pol. èervna/ls: konec øíjna) nutno mít již titul Bc./splnìno 180 ECTS# EDHEC upøednostòuje pobyt výmìných studentù v LS. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

5 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. EM Lyon Business School MSc. in Management / Auditors Programme Ecully (Lyon) Marketing, Human Resources, Finance, Entrepreneurship, Strategy, Organization, International Business pol. záøí - Vánoce zaè. ledna - duben V dobì pøihlašování na EM Lyon (tj. ZS: zaè. èervna, LS: zaè. øíjna) nutno mít již titul Bc./splnìno 180 ECTS! Další místa ve FJ. EM Normandie Graduate Programmes open to Exchange Students (M1, M) Caen, Deauville, Le Havre Caen: Cross-Cultural Marketing & Negotiation (M) Deauville: International Business (M), Events Management (M) Le Havre: International Management (M1), International Logistics & Crisis Management (M), Supply Chain Management (M) mùže se lišit dle zvoleného programu /kvìten Novìjší partnerská škola (od 01/015). Nutno zvolit program: M1 nebo M/specializace. (Odpovídají 1. nebo. roku magistra.) Volbou programu vybíráte souèasnì všechny jeho pøedmìty i místo studia. Programy nelze kombinovat. EM Strasbourg Business School (Université de Strasbourg) Programme Grande École Strasbourg Finance, European Union/Economy, Human Resources, Information Systems, Management, Marketing & Sales, Strategy, Supply Chain Management zaè. záøí - Vánoce zaè. ledna- duben Další místa ve FJ (jiné oblasti studia). ESC Rennes School of Business Grande Ecole / Postgraduate Transfer Credit Programme Rennes Specialisation tracks: Business Courses, International Finance/ & Coprorate Finance/ & Finance Market, International Accounting, Managment Control & Auditing, International Marketing, International Purchasing & Retail Management, Digital Marketing, International HR Management, Innovation Management, International Logistics, Suppply Chain Management, Purchasing 6 zaè. záøí - Vánoce zaè. ledna - duben Postgraduate = master. Nutno zvolit 1 specialisation track a (ZS) nebo (LS) volitelné pøedmìty z jiné oblasti. (Max. 6 ECTS.) ESCP Europe Business School Grande Ecole / Master in Management Campus Paris Management and Entrepreneurship, Digital Marketing, Finance Market & Audit, International Business, International HR Management, Investment Banking & Financial Engineering, Social Media and Viral Marketing, Business Studies, Quantitative Methods 1 zaè. záøí - Vánoce konec ledna - kvìten Výmìnní studenti si vybírají z nabídky Electives Courses. Další místo ve FJ. ESSEC Business School MSc. in Management - Grande Ecole Campus Cergy - Pontoise + factsheet k vyžádání na OZS Accounting & Management Control, Public & Private Policy, Economics, Corporate Experience, Finance, Information Systems, Decision Sciences & Statistics, Management, Marketing, Operations Management záøí/øíjen - prosinec leden - èerven Novìjší partnerská škola (od 01/015). Sciences Po Paris (Institut d'etudes Politiques de Paris) Exchange Programme for Graduate Students Campus Paris Nutno zvolit program: International Affairs, European Affaires, Economic Law, Finance & Strategy, Economics & Business, Economics & Public Policy, Governing the Large Metropolis (ZS) + Research Masters (zvláštní požadavky a omezený poèet míst) 1 konec srpna - Vánoce pol. ledna - kvìten Novì v AJ. Další místa ve FJ (jiné oblasti studia). Zvláštní jazykové požadavky# Již s pøihláškou do výbìrového øízení na VŠE nutno doložit: IELTS (min. 6,5), TOEFL (min. 100), CAE (min. C) nebo CPE (min. C). (Nemusí: rodilí mluvèí/studující VŠ v AJ.) Viz: ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 5 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

6 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. HONG KONG Pro pobyt ve Francii doporuèeny alespoò základy francouzštiny/zájem jazyk se uèit :: Další možnosti studia ve Francii naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA Hong Kong Polytechnic University Hong Kong Accounting & Finance, Management, Marketing, Tourism Management Nová škola. Hong Kong University of Science and Technology School of Business and Management Hong Kong Accounting, Economics, Finance, Information systems, Business Statistics and Operations Management, Management, Marketing srpen/ Chinese University of Hong Kong Hong Kong Business Administration 6 Pokud má student v dobì výjezdu prùmìr vyšší než,5, je nutné doložit doporuèení akademického pracovníka. Pøihláška bude poté dùkladnì pøezkoumána. INDIE Indian Institute of Management Calcutta Business, Management, Marketing prosinec - bøezen Zvláštní požadavek: Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit roky praxe. IRSKO Dublin Institute of Technology (DIT) College of Business Dublin Accounting and Finance, Business Studies, Marketing, Management únor- èerven Dundalk Institute of Technology School of Business Studies & Humanities Dundalk Business Studies, Management, Marketing leden - èerven program MBS in Entrepreneurship and Marketing ISLAND Reykjavik University Reykjavik Business, Accounting, Finance, Computer Science ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 6 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

7 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. ITÁLIE Universit$ Carlo Cattaneo - LIUC Castellanza Business, Finance, Accounting, Marketing, Management, Entrepreneurship, Economics Policies, HR, International Relations záøí - Vánoce únor - kvìten Novìjší partnerská škola (od 01/015). Universit$ Commerciale Luigi Bocconi di Milano Milano Management, International & Marketing Management, Accounting, Financial Management & Control, Finance, Economics & Management in Arts, Culture, Media and Entertainment, Economic & Social Sciences, Economics & Management of Innovation and Technology 1 záøí - Vánoce/ pol. února / pol. èervence Bocconi upøednostòuje pobyt výmìnných studentù v LS. Další místo v italštinì. Universit$ degli Studi di Torino School of Management and Economics Turin (International Students' Handbook!) Programy: Economics, Quantitative Finance & Insurance, International Accounting mùže se lišit dle zvoleného programu /únor leden/únor - èerven/èervenec Universit$ degli Studi di Roma Tor Vergata Dipartimento di Economia Roma Business Administration, Economics, European Economy and Business Law, Finance and Banking 1 konec záøí - únor zaè. bøezna - èerven/èervenec Nová partnerská škola. Universit$ degli Studi Roma Tre Scuola di Economia e Studi Aziendali (ex-facolt% di Economia Federico Caff! ) Roma Economics, Business Administration, Management, Development Economics, Strategic Enterpreneurship, Risk Management in Banking, International Trade, Corporate Governance + pøípadnì pøedmìty z Faculty of Law konec záøí - únor konec února - èerven/èervenec Poèítejte s omezenou nabídkou pøedmìtù v AJ. Doporuèujeme alespoò základní znalost italštiny. Universit$ di Bologna School of Political Sciences Campus Forli (tzn. místem studia není Bologna) International Business & Trade, Political Economics, Glabalization, International Relations & Business Law, Economics of Competition Policy, Applied Econometrics + pøípadnì pøedmìty ze School of Economics, Management and Statistics konec záøí - únor konec února - èerven/èervenec Možnost studovati nìkteré pøedmìty ze School of Economics, Management and Statistics (Forli). (Posuzuje se individuálnì.) Možnost studovat i pøedmìty v kampusu Bologna. (Posuzuje se individuálnì.) IZRAEL Pro pobyt v Itálii doporuèeny alespoò základy italštiny/zájem jazyk se uèit :: Další možnosti studia v Itálii naleznete v oddíle Studijní jazyk ITALŠTINA Tel Aviv University Leon Recanati Graduate School of Business Administration Tel Aviv Finance, Accounting, Strategy and Entrepreneurship, Marketing, Organizational Behavior, Decisions and Operations Research, Technology and Information Systems 1 øíjen - leden ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 7 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

8 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. JAPONSKO Nagoya University of Commerce and Business NUCB Graduate School Nagoya-city JIŽNÍ KOREA Economics, Business, Corporate Finance, Marketing, Intercultural Business Communication duben - èervenec Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 550 (PBT), 1 (CBT), 80 (ibt); IELTS: 6.0; TOEIC: 750, nebo odstudované alespoò odborné pøedmìty v AJ na VŠE Seoul National University Seoul Political Science & International Relations, Economics, Business Administration bøezen - èerven Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dobì výjezdu nutno mít prùmìr za dosavadní studium na VŠ do,5. Sogang University Seoul Economics, Business Administration, Communication, International Trade, International Finance, International Relations 5 bøezen - èerven KANADA McGill University Desautels Faculty of Management / MBA Program Montreal Accounting, Entrepreneurship, Finance, International Business, Information Systems, Marketing, Operations Management, Strategic Management Hlásit se mohou jen studenti v 1. nebo. semestru navazujícího magisterského studia s min. dvouletou odbornou praxí. Znalost AJ na úrovni C1. McGill University Desautels Faculty of Management / Undergraduate Program - BCom Montreal Accounting, Economics, Finance, Information Systems, International Management, Labour-Management Relations, Marketing 5 Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dobì výjezdu nutno mít prùmìr za dosavadní studium na VŠ do,5. Memorial University of Newfoundland Faculty of Business Administration St. John's Marketing, Information Systems, Finance, Entrepreneurship, Human Resources Queen's University School of Business / Undergraduate Kingston (Ontario) Business and Global Economy, Finance, International Marketing Strategy, International Negotiation 5 ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 8 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

9 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Queen's University School of Business / Master Kingston (Ontario) Business and Global Economy, Finance, International Marketing Strategy, International Negotiation - prosinec záøí Hlásit se mohou jen studenti navazujícího magisterského studia. V ZS budou studenti zapsáni do programu MBA, v LS do programu MIB. Simon Fraser University Beedie School of Business (Faculty of Business Administration) Vancouver/Burnaby (British Columbia) Finance, Human Resource Management, International Business, Management, Management of Innovation, Management Science, Marketing Z dùvodu snazšího sehnání ubytování je pro výjezd vhodnìjší letní semestr. Université du Québec $ Montréal L'École des sciences de la gestion Montreal PMP (Project Management Professional) Preparation, Project Management and its Environment, Negotiation, Politics and Ethics, Organizational Project Management, Project Processes, Risk Control and Maturity Nová škola Omezená nabídka pøedmìtù pro studenty FPH. University of British Columbia Sauder School of Business Vancouver Accounting, Commerce and Economics, Finance, General Business Management, Organizational Behaviour & Human Resources Management, International Business, Business Technology Management, Marketing, Real Estate University of Calgary Haskayne School of Business Calgary Accounting, Business Environment, Energy Mngmt., Entrepeneurship+ Innovation, Finance, HR+Organizational Dynamics, Management Studies, Marketing, Operations Mngmt. nebo MBA. Škola preferuje jedno, nebo druhé, ne kombinaci. University of Victoria Faculty of Business Victoria Management Finance, Fundamentals of Marketing, Financial & Managerial Accounting, Business Law, International Business, Corporate Relations, International Marketing, Operations Management, Management Accounting University of Western Ontario Richard Ivey School of Business London (Ontario) Business Administration, Business Law, Finance, Marketing Znalost AJ na úrovni C1. York University Toronto Schulich School of Business Toronto (Ontario) Accounting, Economics, Entrepreneurship Studies, Finance, International Business, Operations Management, Information System, Marketing, Strategic Management Další možnosti studia v Kanadì naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 9 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

10 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. LICHTENŠTEJNSKO Universität Liechtenstein Institute for Financial Services/ Institute for Information Systems/ Institute for Entrepreneurship Vaduz Business Process Management, Banking and Financial Management, Entrepreneurship, Information Systems LITVA ISM University of Management and Economics Vilnius International Marketing and Management, Financial Economics nìkteré nabízené kurzy probíhají v Kovnu (Kausnas) campus Kaunas a Vilnius byly v r.015 slou#eny: nyní pouze Vilnius LOTYŠSKO Riga International School of Economics and Business Administration (RISEBA) Riga International Business, Public Relations Management, Audiovisual Media Arts MAÏARSKO Corvinus University of Budapest Faculty of Business Administration Budapest Business, Economics, European Studies, Finance, International Business, Management, Marketing NÌMECKO EBS Universität für Wirtschaft und Recht European Business School Oestrich-Winkel Managerial Economics, Research Methods, Data analysis, Statistics, Strategy, Finance, Innovation Management, Accounting, Entrepreneuership, Real Estate 1 konec srpna -Vánoce zaèátek ledna - kvìten Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 90 (ibt) / IELTS: 6,5 / TOEIC: 71 /TELC C1 / CAE: A, B, C. Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Faculty of Business Administration and Economics Frankfurt (Oder) Finance, Accounting, Controlling, Management, European Studies, Supply Chain Management, Information&Operations Management dubenèervenec/srpen øíjen-únor/bøezen F.A.U. Erlangen-Nürnberg School of Business and Economics Nürnberg Management, Economic Sociology, Information Systems, International Studies, Logistics, Marketing, Law, Economics zaèátek øíjna - konec února zaèátek dubna - konec èervence Na této škole jsou místa také v NJ. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 10 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

11 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Fachhochschule Aachen Faculty of Business and Economics Aachen Business Studies, International Business Management polovina bøezna - polovina èervence Výjezd možný pouze v LS# Leipzig Graduate School of Management (HHL) Leipzig Management, Economics, Leadership skills, Finance, Governance, Accounting, Marketing, Entrepreneurship, Strategy, Logistics konec srpna - Vánoce zaèátek bøezna - konec èervna Znalost jazyka na úrovni C1 Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Faculty of Business and Economics Berlin Business Administration, Finance, International Marketing Management 1 bøezen - èervenec Výjezd možný pouze v LS# Universität Hamburg Faculty of Business, Economics and Social Sciences Hamburg Economics, Ethics, Financial Markets, Political Theory 1 zaèátek øíjna - konec února zaèátek dubna -konec èervence Student je zapsán pod katedrou politologie,ale volí si pøedmìty z Economics Na této škole jsou místa také v NJ. Universität Kassel Department of Economics Kassel Economics, Behavioural Political Economic, Economic and Monetary Union, Risk Management, Supply Chain Management zaèátek øíjna - konec února zaèátek dubna - konec èervence Universität Mannheim Business School Mannheim Management, Marketing, Finance, Information Systems, Accounting and Taxation, Banking, Insurance, Operations Management konec srpna - Vánoce zaèátek února - polovina èervna Znalost jazyka na úrovni B/C1 Universität zu Köln (University of Cologne) Faculty of Economics, Management and Social Sciences Köln Business Administration, Economics, Political Sciences and Sociology, Business Projects, Finance,Banking, Accounting, Business Informatics, Logistics, Statistics 5 zaèátek øíjna - polovina února zaèátek dubna - polovina èervence Na této škole jsou místa také v NJ. Westfälische Wilhelms-Universität Münster Münster School of Business and Economics Münster Accounting, Finance, Management, Marketing, Economics, Information Systems øíjen-únor duben-èervenec Znalost jazyka na úrovni B/C1 Nabídka kurzù v AJ v ZS mírnì rozsáhlejší než v LS. Další možnosti studia v Nìmecku naleznete v oddíle Studijní jazyk NÌMÈINA ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 11 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

12 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. NIZOZEMÍ University Rotterdam School of Economics (ESE) Rotterdam Business, Economics, Finance+Accounting, Fiscal Economics, Econometrics, Informatics, Management, Marketing, Statistics srpen/ Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 90 (ibt) / IELTS: 6.5. ZS: blok 1-/ LS: blok - University Rotterdam Rotterdam School of Management (RSM) Rotterdam Accounting, Finance+Investments, Business+Entrepreneurship, HR, Management (Business Information, Innovation, Supply Chain, Marketing, Strategic) leden - kvìten/èerven Možnost úèastnit se International Consultancy Project Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 600+ (PBT), 95+ (ibt) / IELTS: 6.5 / level B. (CEFR/ERR) or proof of comparable level. HAN University of Applied Sciences Arnhem Business School Arnhem Business + Management, Marketing, Law, Communication, European Integration, Finance, Logistics Management srpen/ leden - èerven/èervenec Tilburg University Tilburg School of Economics and Management Tilburg Business, Economics, Finance, Accounting, Auditing, Management, Marketing srpen - leden leden - èerven University of Groningen Faculty of Economics and Business Groningen Business, Economics, Econometrics, Statistics, Finance, Management, Marketing záøí-únor únor-èerven (èervenec) Již s pøihláškou do tohoto øízení doložit zkoušku (max roky starou): TOEFL: 575 (PBT - speaking 55, witing TWE,5), 90 (ibt - speaking 1, writing -1) / IELTS: 6.5 (speaking 6, writing 5,5) / CAE: A,B,C / CPE: A,B,C VU University Amsterdam Faculty of Economics and Business Administration Amsterdam Accounting+Control, Business Administration, Economics, Econometrics+Operational Research, Finance, Marketing, Transport Economics (leden) únor - kvìten (èerven) Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: IELTS: 6.5 (Academic, not General test!) / TOEFL: 580 (PBT), 9 (ibt) / CAE: A & B / CPE: A, B, C Pro studium pøedmìtù úrovnì MSc. nutno prokázat jisté pøedpoklady (dle studijní historie). NORSKO BI Norwegian Business School Oslo Business Law, Business Studies, Economics, Finance, Logistics, Management, Marketing 6 srpen- prosinec leden - èerven ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 1 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

13 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Norwegian School of Economics (NHH) Bergen Economics, International Trade, Accounting, Finance, Management, Marketing University of Agder Kristiansand Business Administration, International Management, Information Systems, Political Science and Sociology 5 srpen- prosinec leden - èerven NOVÝ ZÉLAND University of Otago Dunedin POLSKO Accounting, Business Administration, Business Law, Business Studies, Computer and Information Science, Economics, Finance, Management, Marketing Management, Politics, International Relations, Tourism Cracow University of Economics Krakow Business, Economics, Econometrics, Finance, Marketing, Management, Law /únor pouze kurzy z exchange programu "English Track" Kozminski University Warsaw Finance&Accounting, Management záøí - zaè. února pol. února - konec èervna PORTUGALSKO Universidade Católica Portuguesa CATÓLICA-LISBON School of Business & Economics Campus Lisboa Pøedmìty lze vybírat a obvykle i kombinovat z nabídky oborù urèené pro international students: MSc. in Business Administration, MSc. in Economics a MSc. in Finance zaè. záøí - pol. ledna pol. února - konec èervna Universidade de Coimbra Faculdade de Economia Coimbra Economics, Management, International Relations, Sociology, Theories on Democracy & Globalization (Magisterská úroveò = cycle.) pol. záøí - zaè. února zaè. února - konec èervna Poèítejte s omezenou nabídkou pøedmìtù v AJ. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 1 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

14 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics Lisboa Pøedmìty lze vybírat a obvykle i kombinovat pøedevším z nabídky electives courses urèené pro international students: Economics, Finance, Management, Marketing, Strategy, Corporate Governance, International Business, Auditing zaè. záøí - Vánoce zaè. února - kvìten University of Porto School of Economics and Management (FEP) Porto (Factsheet FEP! - nabídka pøedmìtù) RAKOUSKO Pøedmìty lze vybírat a obvykle i kombinovat z nabídky oborù urèené pro mobility students: Economics, Management, Services, Finance, Modeling, Data Analysis, Marketing (pol. záøí - pol. února) pol. února - konec èervna Pro pobyt v Portugalsku doporuèeny alespoò základy portugalštiny/zájem jazyk se uèit FEP dùraznì doporuèuje pobyt v LS (vìtší akademická nabídka pøedmìtù v AJ) a upøednostòuje studenty mající mezinárodní jazykové zkoušky (TOEFL, IELTS, FCE èi vyšší). Johannes Kepler Universität Faculty of Social Sciences, Economics and Business Linz Finance, Management, Economics, Informatics, Marketing polovina záøí - polovina ledna polovina února - polovina èervna Na této škole jsou místa také v NJ. General Management and Applied Economics: znalost jazyka na úrovni C1 Management Center Innsbruck (MCI) Innsbruck International Business and Law, International health and Social Management, Enterpreneurship and Tourism, Information Management zaèátek øíjnapolovina února zaèátek bøezna-konec èervna Student si vybírá pøedmìty z konkrétního studijního programu Znalost jazyka na úrovni B/C1 Wirtschaftsuniversität Wien (Vienna University of Economics and Business) Wien Management, Business Law, Finance, Human Resources, Management Information Systems, Marketing zaèátek bøezna - konec èervna Na této škole jsou místa také v NJ. Výjezd možný pouze v LS# RUSKO Další možnosti studia v Rakousku naleznete v oddíle Studijní jazyk NÌMÈINA National Research University Higher School of Economics Moskva istudents.hse.ru Finance, Economics, Statistics, Political Science, Banking, Business Informatics, International Affairs, Management, International Business, Law leden - èerven Nová škola Plekhanov Russian Academy of Economics Plekhanov Graduate School Moskva Corporate Management, Finance, Banking, Financial Accounting, Marketing and Public Relations, Business Administration konec srpna - prosinec leden/bøezen - zaèátek èervence Doporuèena znalost základù ruštiny. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 1 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

15 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. St. Petersburg State University Graduate School of Management Petersburg Finance Management, International Management, Business Administration 6 konec ledna - èerven Doporuèena znalost základù ruštiny. Lze volit i z pøedmìtù vyuèovaných v rj. SINGAPUR Další možnosti studia v Rusku naleznete v oddíle Studijní jazyk RUŠTINA Singapore Management University Singapore Economics, Accounting, Management, Marketing, Finance, Information Systems Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 560 (paper), 0 (CBT), 80 (ibt) / IELTS: SLOVINSKO University of Ljubljana Faculty of Administration Ljubljana Management, Business, Public Finance, Informatics, Economics Výjezd možný pouze v LS# University of Ljubljana Faculty of Economics Ljubljana Economics, Finance, Management, Marketing, Informatics øíjen - únor ŠPANÌLSKO Universidad de Navarra School of Economics and Business Administration Pamplona Management and Marketing, Finance, Economics konec srpna - Vánoce zaè. ledna - kvìten Pøedmìty lze vybírat z programù typu grado (- 6letý typ studia), tj. formálnì ŠVÉDSKO Pro pobyt ve Španìlsku doporuèeny alespoò základy španìlštiny/zájem jazyk se uèit :: Další možnosti studia ve Španìlsku naleznete v oddíle Studijní jazyk ŠPANÌLŠTINA Jönköping University Jönköping International Business School Jönköping Economics, Econometrics, Marketing and Management, Finance, Informatics 6 Karlstad University Karlstad Business Administration, Economics, Computer Science, Information Systems, Statistics, Political Science, Risk Management srpen - leden leden - èerven ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 15 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

16 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Örebro University Örebro Business Administration, Computer Science, Economics, Enviromental Studies, Informatics, Law, Logistics, Political Science, Statistics leden-èerven Stockholm School of Economics Stockholm Accounting, Business, Finance, Management, Marketing, Economics 1 leden - èerven výjezd možný jen v LS 015/016 Stockholm University Stockholm Business School Stockholm Accounting, Finance, Management, Marketing srpen - leden leden - èerven Ume% University Ume7 School of Business and Economics Ume7 Business Administration, Economics, Statistics 5 srpen - leden leden - èerven Hostitelská škola preferuje pøijímání výmìnných studentù na LS. Uppsala Universitet Department of Business Studies Uppsala Management, Marketing, (Accounting - omezený výbìr) leden - èerven ŠVÝCARSKO University of Lausanne Faculty of Business and Economics (HEC) Lausanne Economics záøí - únor únor - zaèátek èervence Jiné zdroje Nová partnerská škola VŠE. Universität St. Gallen (University of St. Gallen) St. Gallen Management, Marketing, Finance, Economics, Political Science, Law zaèátek záøí - Vánoce polovina února - konec kvìtna Jiné zdroje Znalost jazyka na úrovni B/C1 Na této škole jsou místa také v NJ. Další možnosti studia ve Švýcarsku naleznete v oddíle Studijní jazyk NÌMÈINA ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 16 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

17 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. THAJSKO Thammasat University Faculty of Commerce and Accountancy Bangkok Accounting, Finance, Marketing, Economics TCHAJ-WAN National Chengchi University College of Commerce TaiPei Business, Economics, Management záøí - polovina ledna TURECKO Koc University Graduate School of Business, College of Administrative Science Sariyer (Istanbul) Business Administration, Finance+Accounting, International Relations, IT+Computer Engineering, Economics, Econometrics, Law, Marketing, Operations Mngmt. zaèátek záøí - polovina ledna zaèátek února - polovina èervna Vìtšina pøedmìtù Sabanci University Faculty of Arts and Social Sciences Orhanli - Tuzla (Istanbul) Brand Management, Culture and Conflict, Economics, Political Science, International Relations, European Studies konec záøí - konec ledna konec února - konec èervna Yasar University Izmir Business Administration, Management Science, International Trade, Economics polovina záøípolovina ledna polovina únorazaèátek èervna Vìtšina pøedmìtù USA Arizona State University (ASU) Tempe Business, Management, Economics Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 79 (ibt), 550 (PBT), 1 (CBT) / IELTS: 6.0 / CAE: A,B / CPE: A, B, C / ALTE: úroveò a 5 / TOEIC: 750. Emory University Goizueta Business School Atlanta Accounting, Finance, Management, Information Systems, Marketing 9 ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 17 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

18 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Kansas State University Manhattan (Kansas) Accounting, Finance, Management, Marketing, 5 Stipendium od Kansas State University (Jiné zdroje) San Francisco State University San Francisco Accounting, Operations Research, Electronic Commerce, Finance, Information Systems, International Business, Management, Marketing, Sustainable Business 8 University of Michigan Ross School of Business Ann Arbor Accounting, Business Administration, Business Economics, Entrepreneurial Studies, Finance, Management & Organizations, Marketing University of North Carolina Kenan-Flagler Business School BSBA Program Chapel Hill Business Studies Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 100 / IELTS: 9.5 / jiná zkouška úrovnì C1 (CEFR/ERR). Zvláštní požadavek na studijní prùmìr: v dobì výjezdu nutno mít studijní prùmìr za pøedchozí studium na VŠ do,0. University of Northern Colorado Greeley Marketing, Management, Accounting, Finance, General Business, International Business 8 University of Richmond Robins School of Business Richmond Accounting, Management, Finance, Economics, Marketing, International Business 7 Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 90 (ibt) / IELTS: 9 / jiná zkouška dle CEFR na úrovni C1. University of South Carolina Darla Moore School of Business Columbia Accounting, Economics, Finance, International Business, Management, Marketing Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 100 (ibt) / IELTS: 7 ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 18 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

19 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. University of Texas at Austin McCombs School of Business Austin Accounting, Finance, International Business, Management, Information Systems, Marketing, Supply Chain Management 10 Novì je vyžadováno pojištìní pøes University of Texas a Austin (pøibližnì 980 USD). University of Washington Foster School of Business Seattle International Business, Management, Accounting, Finance zaèátek ledna - konec bøezna konec bøezna - èerven Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 8 (ibt) / IELTS: 6.0 / jiná zkouška dle CEFR na úrovni C1. VELKÁ BRITÁNIE Manchester Metropolitan University Faculty of Business and Law MSc. International Business Management Manchester Business Management, Marketing, Logistics, Project Management /kvìten Graduate (Informace o graduate kurzech na webu chybí, škola je zasílá mailem) Studenti studují kurzy z MSc. International Business Management programme - omezený výbìr kurzù. Výjezd pouze v ZS. University of Manchester Manchester Business School Manchester Accounting and Finance, Business, Management, Marketing záøí- prosinec leden - èerven University of Stirling Stirling Accounting + Finance, Business Studies, Management, Computing Science, Economics únor - kvìten Již s pøihláškou do výbìrového øízení doložit jazykový certifikát dle: nglish-language.pdf Alespoò studované moduly musí být z Management/Business or Economics. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 19 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

20 Fachbereich Wirschaftswissenschaften Business Administration, Finance and Banking, Auditing, International Business, Management, Marketing, Business Informatics, Economics, Business Education, Statistics, Communication v AJ. Business Administration Faculty of Business Administration Business Administration, Economics, Communication, Finance Braunschweig Informatics, Management polovina dubna - polovina srpna B1 Dresden Business Management and Economics Hamburg Political Sciences 1 Passau Business Administration, Accounting, Finance, Taxation, International Management und Marketing, Information Systems polovina dubna - DE 1 ze

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

v akademickém roce 2015/2016 PDF verze

v akademickém roce 2015/2016 PDF verze SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY v rámci navazujícího MAGISTERSKÉHO studia na VŠE v akademickém roce 015/016 OZS Prosinec 01 PDF verze http://ozs.vse.cz OBSAH: 1. ZÁKLůDNÍ INFORMůCE O BROŽUE... 1. SEMESTRÁLNÍ

Více

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Stipendia do EU 3. září 2009 RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena na národní úrovni Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12 měsíců Výběr

Více

Studium na vysoké škole v Holandsku

Studium na vysoké škole v Holandsku Studium na vysoké škole v Holandsku www.czech-us.cz www.studujvholandsku.cz czechusagency 1 Pro koho je program vhodný? Program je určený všem zájemcům o kvalitní vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce,

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? (tj. na období od 1.9.2014 do 31.8.2015) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společné magisterské studijní

Více

Možnosti studia v zahraničí (2013)

Možnosti studia v zahraničí (2013) Možnosti studia v zahraničí (2013) Oddělení mezinárodních vztahů UP http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/usekyprorektoru/oddeleni-mezinarodnichvztahu/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/ poskytuje informace

Více

Možnosti studia v zahraničí 2014/5

Možnosti studia v zahraničí 2014/5 Možnosti studia v zahraničí 2014/5 Studijní pobyty v zahraničí administrované UP Mimo jiné: Mezinárodní výměnné programy (např. Erasmus+, CEEPUS) Pobyty sponzorované jednotlivci nebo institucemi (Merrillův

Více

E R A S M U S : F A Q

E R A S M U S : F A Q I. PŘIHLÁŠENÍ E R A S M U S : F A Q Kdo se může přihlásit? student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit

Více

In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label:

In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: ANNEX In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: ECTS Label holders 2009 Country Name of the Higher Education Institution Name in English City België UNIVERSITEIT GENT

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium - od jarního zkušebního období 2016 lze nahradit maturitní zkoušku z jazyka standardizovanou jazykovou zkouškou - úroveň zkoušky

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Evropským univerzitám byl udělen certifikát za výbornou podporu mobility studentů

Evropským univerzitám byl udělen certifikát za výbornou podporu mobility studentů IP/09/907 V Bruselu dne 11. června 2009 Evropským univerzitám byl udělen certifikát za výbornou podporu mobility studentů Dnes byl 65 vysokým školám z 16 zemí udělen speciální evropský certifikát kvality

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) OBECNÝ JAZYK (4-6 STUDENTŮ) KURZY 50+ (7-10 STUDENTŮ) WWW.IJV.CZ. Počet hodin.

ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) OBECNÝ JAZYK (4-6 STUDENTŮ) KURZY 50+ (7-10 STUDENTŮ) WWW.IJV.CZ. Počet hodin. ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) Kód Název kurzu SERR Den a čas Termín 18.10. - 16.5. S12101 AJ pro úplné začátečníky ČT 17: - 19:00 S12102 AJ pro začátečníky PO, ST 17: - 19:00 15.10.

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta. Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014

Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta. Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014 Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014 Podmínky pro možnost výjezdu na studijní pobyt či pracovní stáž programu

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

(7-10 studentů) S15001 AJ pro úplné začátečníky A0 ČT 16:00-17:30 26.2. - 4.6. 30 2 990 Kč

(7-10 studentů) S15001 AJ pro úplné začátečníky A0 ČT 16:00-17:30 26.2. - 4.6. 30 2 990 Kč Angličtina obecný jazyk a konverzace S15001 AJ pro úplné začátečníky A0 ČT 16:00-17:30 26.2. - 4.6. 30 2 990 Kč S15002 AJ pro falešné začátečníky A1 ÚT 16:00-17:30 24.2. - 2.6. 30 2 990 Kč S15003 AJ pro

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Výsledky a zajímavosti projektu benchmarking FM2012 Facility management na každý deň. Bratislava, 20. června 2013

Výsledky a zajímavosti projektu benchmarking FM2012 Facility management na každý deň. Bratislava, 20. června 2013 Výsledky a zajímavosti projektu benchmarking FM2012 Facility management na každý deň Bratislava, 20. června 2013 A.T. Kearney je mezinárodní společnost působící v oblasti strategického poradenství a optimalizace

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Chci studovat kvalitní MBA studium a otevřít si cestu k úspěchu

Chci studovat kvalitní MBA studium a otevřít si cestu k úspěchu Chci studovat kvalitní MBA studium a otevřít si cestu k úspěchu V čem jsme výjimeční a proč si vybrat studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Akreditace IES a IADL Naše vzdělávací instituce je mezinárodně

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Image značek Česká republika a Praha v mezinárodním srovnání

Image značek Česká republika a Praha v mezinárodním srovnání Image značek Česká republika a Praha v mezinárodním srovnání Terezie Vachová, GfK Czech (s využitím podkladů GfK Roper Public Affairs & Media North America) 28. března 2012 GfK 2012 Title of presentation

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

4 Internacionalizace 4.1 Strategie VŠE v Praze v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti Mezinárodní vztahy jsou dlouhodobou prioritou VŠE v Praze. Škola nabízí českým i zahraničním studentům

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 10 640/2008 23 V Praze dne 15. července 2008 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových

Více

(7-10 studentů) S14101 AJ pro úplné začátečníky A0 ÚT 16:00-17:30 14.10. - 10.2.15 30 2 990 Kč

(7-10 studentů) S14101 AJ pro úplné začátečníky A0 ÚT 16:00-17:30 14.10. - 10.2.15 30 2 990 Kč Angličtina obecný jazyk a konverzace S14101 AJ pro úplné začátečníky A0 ÚT 16:00-17:30 14.10. - 10.2.15 30 2 990 Kč S14102 AJ pro falešné začátečníky A1 ST 17:35-19:05 15.10. - 4.2.15 30 2 990 Kč S14103

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Angličtina. obecný jazyk a konverzace. (7-10 studentů) (8-12 studentů) kurzy 50+ (7-10 studentů) WWW.IJV.CZ. Počet hodin. Cena

Angličtina. obecný jazyk a konverzace. (7-10 studentů) (8-12 studentů) kurzy 50+ (7-10 studentů) WWW.IJV.CZ. Počet hodin. Cena Angličtina obecný jazyk a konverzace Kód Název kurzu SERR Den a čas Termín S13101 AJ pro úplné začátečníky S13102 AJ pro falešné začátečníky S13103 AJ pro falešné začátečníky ÚT 16:00-17: S13104 AJ pro

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

OP URBACT II a možnosti zapojení do programu. Hradec Králové, 25. 9. 2012

OP URBACT II a možnosti zapojení do programu. Hradec Králové, 25. 9. 2012 OP URBACT II a možnosti zapojení do programu Hradec Králové, 25. 9. 2012 Co je to URBACT? Cíl: zefektivnit politiky a strategie pro dosažení udržitelného a integrovaného rozvoje měst s ohledem na uplatnění

Více

Anglický jazyk. PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools. BEC Preliminary Cambridge English: Business Preliminary

Anglický jazyk. PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools. BEC Preliminary Cambridge English: Business Preliminary Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky standardizovanými jazykovými zkouškami doloženými jazykovým certifikátem podle 81 odst. 6 zákona

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Aliance v gesci CzechTrade

Aliance v gesci CzechTrade Ing. Milan Ráž Pověřený řízením agentury CzechTrade www.czechtrade.cz Systém služeb pro české exportéry PORTFOLIO SLUŽEB PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY SLUŽBY ZAHRANIČNÍ SÍTĚ MPO HLAVNÍ ZMĚNA:

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde:

Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde: Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde: (Možností pro uchazeče je celá řada. Nicméně je třeba se k nim "proklestit" dosti spletitou

Více

S13001 AJ pro úplné začátečníky A1 ÚT 17:30-19:00 19.2. - 28.5. 30 2 990 Kč

S13001 AJ pro úplné začátečníky A1 ÚT 17:30-19:00 19.2. - 28.5. 30 2 990 Kč ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) S13001 AJ pro úplné začátečníky A1 ÚT 17:30-19:00 19.2. - 28.5. 30 2 990 Kč S13002 AJ pro falešné začátečníky A1 ÚT 16:00-17:30 19.2. - 28.5. 30 2 990

Více

Seznam mezinárodních smluv (FF) UP

Seznam mezinárodních smluv (FF) UP Seznam mezinárodních smluv (FF) Stát Partnerská univerzita Nositel smlouvy Platnost smlouvy Druh spolupráce Termín výběru Webové stránky Brazílie Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE) romanistiky

Více

Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015

Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015 Studium v zahraničí Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015 Ing. Iva JEBAVÁ, Ph.D. Vedoucí zahraničního oddělení, institucionální koordinátor Erasmus + Harmonogram INFO semináře Studium v zahraniční

Více

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy Senta Shandová British Council Prague Seminář se jmenuje Než vyrazím za studiem do Evropy ale lze říci do světa, protože Cambridgeské zkoušky můžete využít

Více

Multidisciplinarita požadavek výuky informačních technologií v 21. století. Jaroslav Zelený, IBM ČR 23.3.2011 2011 IBM Corporation

Multidisciplinarita požadavek výuky informačních technologií v 21. století. Jaroslav Zelený, IBM ČR 23.3.2011 2011 IBM Corporation Multidisciplinarita požadavek výuky informačních technologií v 21. století Jaroslav Zelený, IBM ČR 23.3.2011 O co půjde? Univerzity připravují v oboru IT dvě skupiny absolventů Orientované na výzkum a

Více

DAAD. Německá akademická výměnná služba

DAAD. Německá akademická výměnná služba DAAD Německá akademická výměnná služba Německá akademická výměnná služba Čím je DAAD? samosprávní organizace německých vysokých škol členství: 229 vysokých škol a výzkumných institucí, 124 studentských

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: Příloha č. 3 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA

Více

Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek

Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 24. srpna 2011 Č.j. 17575/2011-23 Rozhodnutí Ministerstva

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020 Instituce Infrastruktura Inovace Naše konkurenceschopnost klesá 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince Přestože je otázky dodržování právní shody často možné vyřešit na místní úrovni, poskytuje asistenční linka RPM International Inc. ( RPM ) způsob, jak anonymně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2005 KVĚTEN 2004 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 841 133 166, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ, WWW.VSEM.CZ

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

Seznam standardizovaných zkoušek

Seznam standardizovaných zkoušek Seznam standardizovaných zkoušek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 24. července 2013 Č.j. MSMT- 24195/2013 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví

Více

Transfer technologií na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci Best practise. Ing.Jana Drašarová, Ph.D.

Transfer technologií na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci Best practise. Ing.Jana Drašarová, Ph.D. Transfer technologií na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci Best practise Ing.Jana Drašarová, Ph.D. CO JE TEXTIL? Mise Vzdělávání Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Akreditované

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice ANGLICKÝ JAZYK Studijní obor: 23-41-M/001 Strojírenství 1) Applying For a Job 2) Our School 3) Our Town and Its Surroundings 4) The United Kingdom, London 5) The Czech Republic, Prague 6) The USA, Washington,

Více

angličtina Osvědčení o základní znalosti jazyka

angličtina Osvědčení o základní znalosti jazyka Přehled nejběžnějších dostupných jazykových zkoušek sestavený podle informací poskytnutých jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky a zahraničními kulturními instituty v České republice Název

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Obsah. Úroveň A1...2 Obecná angličtina. Úroveň A2...2. Úroveň B1...3. Konverzace. Úroveň B2...4. Konverzace. Krátkodobá příprava CAE. Úroveň C1...

Obsah. Úroveň A1...2 Obecná angličtina. Úroveň A2...2. Úroveň B1...3. Konverzace. Úroveň B2...4. Konverzace. Krátkodobá příprava CAE. Úroveň C1... Obsah Úroveň A1...2 Obecná angličtina Úroveň A2...2 Obecná angličtina Úroveň B1...3 Obecná angličtina Konverzace Úroveň B2...4 Obecná angličtina Konverzace Krátkodobá příprava FCE Úroveň C1...6 Obecná

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Výsledky prieskumu ITSM 2008 Informácie o stave ITSM v SR a ČR

Výsledky prieskumu ITSM 2008 Informácie o stave ITSM v SR a ČR Výsledky prieskumu ITSM 2008 Informácie o stave ITSM v SR a ČR Odborná konferencia 26. marec 2009, Radisson SAS Carlton Hotel, Bratislava Radek Bělina Business Development Manager Petr Kolář Account Manager

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Vzdělání: 2010, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: doktorské studium (dosud) - spoluřešitelka výzkumného projektu - GAUK

Vzdělání: 2010, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: doktorské studium (dosud) - spoluřešitelka výzkumného projektu - GAUK Jméno a příjmení: LAURENČÍKOVÁ Klára Titul: Mgr. Obor: politika, ekologie Specializace: politička a ekologická aktivistka, členka Strany zelených, někdejší náměstkyně na MŠMT Email: klara.laurencikova@zeleni.cz

Více