E R A S M U S : F A Q

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E R A S M U S : F A Q"

Transkript

1 I. PŘIHLÁŠENÍ E R A S M U S : F A Q Kdo se může přihlásit? student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit se můžete i v posledním ročníku Bc. studia, pokud se hlásíte do navazujícího studia základní podmínkou je status studenta v době výjezdu student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v ČR v akreditovaném studijním programu každý student může vyjet pouze jednou na studijní pobyt Erasmus na zahraniční instituci během celého svého studia (tj. není možné vyjet jednou za Bc. a jednou za Mgr. studium) studenti z jiných kateder se mohou do výběrového řízení přihlásit, ale přednost mají studenti KAA. Protože se podepsané smlouvy týkají pouze studia angličtiny, musí si zájemci z jiných kateder individuálně vyjednat u hostitelských institucí, zda je tam možné studovat i jiný obor. Náležitosti přihlášky: platí stejné podmínky jako pro studenty KAA kromě doporučení vyučujícího, v tomto případě stačí doporučení dvou vyučujících z katedry, na které uchazeč studuje Podmínky studijního pobytu délka studijního pobytu je min. 3 měsíce a max. 12 měsíců (na KAA jsou všechny pobyty jednosemestrální; po vyčerpání je možné zažádat si o prodloužení pobytu formou tzv. zero grantu bez finanční podpory k němuž je třeba souhlas vysílající i hostitelské instituce a kanceláře zahraničního oddělení UP) student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na domácí vysokoškolské instituci přerušit nebo ukončit student neplatí žádné poplatky zahraniční instituci za výuku, zkoušky, přístup do knihoven nebo laboratoří student obdrží stipendium od vysílající instituce stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí (liší se podle jednotlivých zemí; více viz stránky Národní agentura pro evropské vzdělávací programy NAEP). Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek. Kdy bude další výběrové řízení? Výběrové řízení se vypisuje v první polovině ledna. Obsazují se místa na další akademický rok, tj. student může vyjet nejdříve v zimním semestru následujícího ak. roku. V jakém semestru mohu vyjet? U většiny škol je možné si vybrat (v Hullu musí jeden student vyjet v letním semestru, druhý v zimním semestru), pouze v Durhamu se jede na první jeden nebo dva trimestry.

2 S jakými školami má KAA smlouvu? KAA má smlouvy s těmito katedrami: DÁNSKO: Aarhus University (Department of Language, Literature and Culture): 4 místa NĚMECKO: University of Cologne (English Department): 2 místa Johann Wolfgang Goethe-Universitaet (Frankfurt am Main): (Institut für Englandund Amerikastudien (IEAS): 2 místa RAKOUSKO: University of Graz (English and American studies): 2 místa University of Vienna (Centre for Translation Studies): 4 místa SLOVENSKO: Univerzita Pavla Jozefa Šafarika (Košice) (Katedra anglistiky a amerikanistiky): 2 místa ŠPANĚLSKO: Universidad Autónoma de Madrid (English Philology) (pozn.: znalost španělštiny výhodou): 2 místa TURECKO: Fatih University (Istanbul) (American culture and lit.; English language and lit.): 3 místa VELKÁ BRITÁNIE: Durham University (School of Education): 2 místa University of Hull (buď Hull, nebo Scarborough campus nelze kombinovat předměty z obou; Department of English; Film, Media; Am. Studies): 2 místa University of East Anglia (Norwich) (School of literature and creative writing): 2 místa University of Salford (The School of English, Sociology, Politics & Contemp. History): 6 míst NORSKO: Norwegian University of Science and Technology (NTNU; Trondheim): 1 místo (Department of Language and Communication Studies) (pozn.: pro studenty se zájmem o lingvistiku, zvláště fonetiku)

3 Náležitosti anglicky psané přihlášky: Strukturovaný životopis v angličtině Kontakty na vyučující, kteří mohou podpořit žádost: vyučující nemusí psát doporučující dopisy, ale musíte je oslovit před podáním přihlášky, jestli souhlasí, aby byli uvedeni ve vaší žádosti. Statement of purpose: jedná se o studijní pobyt, takže náplní studia v zahraničí nemůže být jen sbírání materiálu na diplomovou práci. Musíte napsat konkrétně, která škola vás zajímá a co byste tam chtěli studovat. Této části přihlášky věnuje velkou pozornost. Primárně si můžete vybírat předměty jen z nabídky té katedry, se kterou má KAA smlouvu (viz seznam škol). Přehled akademických výsledků za celou dobu vašeho univerzitního studia: pokud jste v navazujícím studiu, přiložte k přihlášce kopii diploma supplementu za Bc. studium a zápisový list A ze STAGu s výsledky za celé vaše dosavadní navazující studium (tj. včetně aktuálního semestru). Pokud jste v Bc. studiu, přiložte k přihlášce zápisový list A ze STAGu s výsledky za celé vaše dosavadní Bc. studium (tj. včetně aktuálního semestru). Vzorek akademické práce: může to být esej nebo reprezentativní část vaší diplomové práce, nikoli celá svázaná práce Cover Letter: shrnující informace z přihlášky. Formulář je k dispozici na Moodlu (Informace o programu Erasmus) nebo na stránkách KAA v sekci Studium v zahraničí. Nezapomeňte uvést u každé školy vaši prioritu (0- nechci tam jet, 5 nejvyšší priorita). Nezapomeňte přidat fotografii a číslo (nejlépe) mobilního telefonu. Ještě před vyhlášením výsledků obvoláváme kandidáty a ověřujeme si, jestli mají o studijní pobyt v námi vybrané instituci opravdu zájem. Odevzdávání přihlášky: můžete odevzdat dr. Janebové nebo ing. Večeřové, ale v každém případě musíte po odevzdání přihlášky poslat potvrzující dr. Janebové II. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ Oficiální výsledky budou vyvěšeny na web a nástěnky 28. února. III. PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY Kontaktní osoby: Mgr. Vladimíra Žlutířová (KZS RUP) má na starosti vyřizování formalit. Mgr. Markéta Janebová, Ph.D., má na starosti pouze záležitosti studijního charakteru (podpis Learning Agreement) Jaké předměty si zvolit? Primárně si musíte vybrat z nabídky předmětů, které nabízí partnerská katedra. Partnerská škola ale většinou nabízí i jazykové kurzy a jiné doplňkové předměty. Na rozdíl od KAA většinou není možné kombinovat předměty z Bc. a Mgr. studia. Po příjezdu na partnerskou školu je možné po souhlasu obou institucí provést změnu Learning Agreement (pokud studenti zjistí, že v nabídce jsou kurzy, které by je zajímaly víc.) Jak se mi předměty započítají po návratu? Všechny předměty vyučované v angličtině vám po návratu můžeme započítat jako předměty B (kromě předmětů typu Konverzace pro začátečníky), ostatní předměty jako předměty typu C. Pokud najdete v nabídce něco, co odpovídá našemu povinnému kurzu A, musíte si uznání

4 tohoto předmětu domluvit s příslušným vyučujícím na KAA dopředu (tj. budete potřebovat sylabus předmětu, požadavky na ukončení ap.) Kolik kreditů? Za každý semestr byste měli získat 30 ECTS kreditů (ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System; každá škola má vlastní systém, někde používají jen ECTS, někde se počet kreditů dělí dvěma) Jaký je Erasmus kód UP? CZ OLOMOUC01 Jaký je kód studovaného oboru? Záleží na uzavřené smlouvě: Universidad Autónoma de Madrid: 222 Languages and Philological Sciences Aarhus University: English Language and Literature (222 Languages and Philological Sciences) University of Cologne: 222 Languages and Philological Sciences Durham University: 140 Teacher Training and Education University of East Anglia (Norwich): 09.2 General and comparative literature Fatih University (Istanbul): 222 Languages and Philological Sciences University of Graz: 222 Languages and Philological Sciences University of Hull: 222 Languages and Philological Sciences Johann Wolfgang Goethe-Universitaet (Frankfurt am Main): 222 Languages and Philological Sciences Univerzita Pavla Jozefa Šafarika (Košice): 222 Languages and Philological Sciences University of Salford: 220 Humanities (English Language with Literature) University of Vienna: 09.4 Translation, Interpretation Norwegian University of Science and Technology: 09.0 Languages and Philological Sciences (Lingustics) Pokud vyjíždím za jiný obor, můžu si nechat uznat i něco na KAA a naopak? Na KAA si můžete nechat uznat jakýkoli předmět typu C; předměty typu B uznáváme, pokud byly vyučovány v angličtině. Nemusíte to hlásit dopředu, ale pokud v Learning Agreement vypíšete předměty, které se týkají obou vašich oborů, měli by vám to podepsat příslušní koordinátoři z obou kateder. Pokud vyjíždíte za KAA a chcete studovat i nějaký předmět z druhého oboru, musíte se domluvit s příslušným koordinátorem. IV. PO NÁVRATU Proces uznávání kreditů: Pro zapsání získaných kreditů do Stagu na KAA musíte předložit Transcript of Records a podle něj vyplněný formulář z webu KAA (http://www.anglistika.upol.cz/studium/studium_v_zahranici.html). Správnost údajů vám potvrdí dr. Janebová, poté vám kredity budou zapsány do Stagu. Kredity ECTS uznáváme v plné výši. Uznávání jazykových cvičení: Za každý semestr strávený na škole v anglicky mluvící zemi vám můžeme uznat jeden kurz Jazykových cvičení.

5 V. UŽITEČNÉ ODKAZY: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) Na těchto stránkách najdete např. výši stipendia pro danou zemi a zkušenosti studentů z pobytu na zahraniční škole. Kancelář zahraničních styků UP Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Žlutířová Katedra anglistiky FF UP https://www.anglistika.upol.cz/studium/studium_v_zahranici.html Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Janebová, Ph.D.,

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních Studium v zahraničí University Evropa Geisteswissenschaften USA Estudiantes internacionales Fakulta humanitních studií Transcript of Records Německo Francie Bibliothek Étudier à l étranger Španělština

Více

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK Aktualizace: 18. 2. 2013 Erasmus koordinátor ÚISK: Mgr. Lenka Němečková, e mail: lenka.nemeckova@ff.cuni.cz Erasmus koordinátor FF UK: Vít Prokopius,

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

doc. Ing.arch. Karel Havliš

doc. Ing.arch. Karel Havliš 1. Tato pravidla upravují podmínky realizace studijních pobytů na ch vysokých školách architektonického zaměření a pracovních stáží u ch architektonických firem na základě platných smluv a dohod o spolupráci,

Více

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Outgoing Erasmus Students (English version) Od akademického roku 2014/2015 je připraveno pro studenty Univerzity Karlovy téměř 2000 dohod s evropskými institucemi,

Více

Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta. Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014

Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta. Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014 Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014 Podmínky pro možnost výjezdu na studijní pobyt či pracovní stáž programu

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni.

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni. Před a během Erasmus pobytu budu na české straně jednat se zahraničním oddělením FSV (OZS) a s Evropskou kanceláří RUK (EK RUK). Respektuji pokyny obou těchto institucí. V zahraničí se řídím instrukcemi

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně

Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně 2011 Vypracovala Barbora Handrychová za pomoci Dany Anýžové, vedoucí studijního oddělení

Více

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám.

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám. Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii Informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Možnosti pro absolventa SŠ INFORMAČNÍ

Více

Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015

Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015 Studium v zahraničí Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015 Ing. Iva JEBAVÁ, Ph.D. Vedoucí zahraničního oddělení, institucionální koordinátor Erasmus + Harmonogram INFO semináře Studium v zahraniční

Více

ERASMUS IN LEIPZIG - HEFT pro studenty LF UP

ERASMUS IN LEIPZIG - HEFT pro studenty LF UP Medizinische Fakultät ERASMUS IN LEIPZIG - HEFT pro studenty LF UP AKTUALIZOVÁNO 2014 FORSCHEN, LEHREN, HEILEN AUS TRADITION FÜR INNOVATION OBSAH OBSAH...2 ÚVOD...3 PROČ?...4 PŘED VÝJEZDEM...5 SYSTÉM VÝUKY...6

Více

Organizační pravidla pro koordinující a partnerské vysoké školy zapojené do programu CEEPUS

Organizační pravidla pro koordinující a partnerské vysoké školy zapojené do programu CEEPUS Národní kancelář programu CEEPUS Dům zahraničních služeb Organizační pravidla pro koordinující a partnerské vysoké školy zapojené do programu CEEPUS Srpen 2011 Obsah I. Přehled zkratek používaných v rámci

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Průvodce doktorským studiem na PEF

Průvodce doktorským studiem na PEF Průvodce doktorským studiem na PEF Výzkumné centrum PEF ve spolupráci s PR oddělení PEF Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2008 Doktorské studium představuje třetí a nejvyšší stupeň vysokoškolského

Více

Informace pro studenty

Informace pro studenty Informace pro studenty vysoké školy CEVRO Institut akademický rok 2014 2015 Obsah Úvodní slovo rektora 3 Orgány vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s. 4 Studijní obory a programy 5 Kontakty 6 Knihovna

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI Kde najdu další informace o přijímacím řízení? Řadu informací najdete na: http://www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/ Jaké jsou kontaktní

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více